Vous êtes sur la page 1sur 3

kW

AC (GB)
ME 3000
3.0 V8

101kW

1975 1986

HL

05/87 06/90

25HL

ALFA ROMEO (I)


Alfa 33
1.2
1.3

58kW

301.68

06/83 1987

25HL

1.3

55kW

305.02.012

06/83 02/90

25HL

1.3

S63kW

305.02.1268

06/83 1990

25HL

08/90

25HL

1991

25HL

1992

25HL

1.4 Cat.

64kW

1.4 i.e., Sport Wagon

65kW

1.4 Cat. i.e., Sport Wagon

09/91

25HL

06/84 08/86

25HL

66kW

1984 1987

25HL

66kW

01/85 09/86

25HL

10/86

25HL

1.4

64kW

1.5 i Quadrifoglio Verde

77kW

1.5
1.5 4x4
1.5

304.55

(GB)

1.5 i.e.

72kW

1991

25HL

1.5 Quadrifoglio Verde

77kW

301.82

06/84 08/86

25HL

1.5 4x4

62kW

305.04.20

05/84 1986

25HL

1.5

62kW

305.20.14

06/83 1985

25HL

1.5 Ti Quadrifoglio Oro

77kW

305.20.14

06/84 08/86

25HL

1.5 Sport Wagon

66kW

305.203.0182

01/85 09/86

25HL

1.5

62kW

305.87

06/83 1985

25HL

1.5

77kW

307.34

02/90

25HL

1.7 Cat. i.e.

81kW

1990

25HL

1991

25HLD

1.7 i 16V
1.7 Quadrifoglio Verde, S.W.

84kW

305.50

09/86 02/90

25HL

1.7 Cat. i.e. Quadrifoglio Verde

79kW

305.58

09/88

25HL

1.7 Cat. i.e. 4x4

79kW

307.36

03/90 12/90

25HL

1.7 Cat. i 16V Quadrifoglio Verde

97kW

307.47

03/90

25HLD

1.7 Cat. i 16V Boxer Quadrifoglio Verde

101kW

M691AA.17.A

03/90

25HLD

1.6

81kW

0.61.00

05/85 09/89

2HL

1.6 i

77/79kW

611.01

08/89

2HL

1.6 Cat. i

77/79kW

611.02

08/89

2HL

1.8 i.e.

90kW

0.61.068

10/88

2HL

1.8 Ti i.e.

118kW

0.61.34

02/86 01/90

25HL

1.8

88kW

0.62.02

05/85

2HL

1.8 i

85kW

0.62.02

05/85

2HL

2.0 Cat. i Twin Spark

106kW

0.61.66

09/87

25HLD
25HLD

Alfa 75

109kW

0.62.24

1986

115kW

0.16.46

09/85 02/87

2.5 Cat. i V6

110kW

0.19.11

3.0 Cat. i V6

136kW

3.0 i V6, Milano

138kW

2.0 i Twin Spark


2.5 i V6 Quadrifoglio Verde

(D)

0.61.20

HL

02/86

2HL

1986

2HL

1986

2HL

kW
ALFA ROMEO (I)
Alfa 75
3.0 i V6, America

133/136kW

0.61.20

01/87

2HL

3.0 i V6

139/141kW

0.61.503

02/90

2HL

89kW

0.62.02

Alfa 90
10/84 01/87

2HL

100kW

10/84 01/87

HL

1.3 Cat. i.e., i.e. L

66kW

07/94

25HL

1.4 Cat. i.e., i.e. L

66kW

07/94

25HL

1.6 Cat. i.e. L

76kW

07/94

25HL

1.7 Cat. i 16V L

95kW

07/94

25HLD

1.3 Cat. i.e., i.e. L

66kW

12/94

25HL

1.4 Cat. i.e., i.e. L

66kW

07/94

25HL

1.8
2.5 i L-Jetronic V6

(D)

Alfa 145

Alfa 146

1.6 Cat. i.e. L

76kW

05/95

25HL

1.7 Cat. i 16V L

95kW

12/94

25HLD

85kW

1993

25HLD

1.8 Cat. i Twin Spark

93kW

02/92

25HLD

2.0 Cat. i Twin Spark

104kW

02/92

25HLD

2.0 Cat. Ti 16V Quadrifoglio 4

106kW

02/92

2HL

2.5 Cat. i V6

121kW

02/92

2HL

3.0 Cat. i V6 SZ, RZ

152kW

1993

2HL

Alfa 155
1.7 Cat. i Twin Spark

Alfa 164
2.0 Cat. i Twin Spark

102kW

0.64.16

01/88

25HLD

2.0 i Twin Spark

107kW

0.64.20

06/87

25HLD

2.0 Ti

126kW

0.64.76

01/88 1991

2HL

2.0 i V6 Super TB

148kW

64.102.000001

1993

25HL

2.0 i Twin Spark

106kW

64.103.000001

1993

25HLD

2.0 Ti V6

154kW

641.02

10/90

25HL

2.0 Cat. Ti V6

151kW

641.02

1991

25HL

136/140kW

0.64.10

06/87

2HL

3.0 Cat. i V6

132kW

0.64.12

04/88

2HL

3.0 i Quadrifoglio Verde

168kW

64.304.000001

1993

2HL

3.0 i V6 (escl. 24V)

132kW

64.305.000001

1993

2HL

3.0 i 24V V6 Super

152kW

66.301.000001

1993

25HLD

3.0 i V6

Alfasud
46kW

301.00

06/72 02/80

25HL

1.2

46/50kW

301.04

03/80 06/83

25HL

1.3

63kW

1.2, Super

1.3, Ti, Sprint Veloce

06/80

25HL

06/80

25HL
25HL

1.3

55/58kW

1984

1.3

55/58kW

1973 04/80

25HL

07/80 1984

25HL

1984

25HL

1.3, Ti Sprint Veloce


1.5

62/70kW

kW
ALFA ROMEO (I)
Alfasud
1.5 Ti, Sprint

77kW

1.7 Sprint

87kW

1985

25HL

1986

25HL

Alfetta
1.6 BN, GT

79kW

01/75 12/84

2HL

1.8 BN, GT

90kW

12/75

2HL

1.8, GT

90kW

06/75 12/80

2HL

1.8, GT

90kW

1981 1983

2HL

1.8

90kW

0.16.08

05/72 02/80

2HL

1.8

90kW

0.16.78

01/75 12/84

2HL

2.0

96kW

03/72 02/80

2HL

2.0

90kW

0.16.23

01/75 12/84

2HL

2.0 Turbo GTV 2000, Turbodelta

89kW

0.16.23

05/76 02/80

2HL

1985

HL

0.16.00

2.5 i L-Jetronic

B / D / TI
2.0

(BR)

HL

2.1

(BR)

HL

2.3

(BR)

HL

GTV
2.5 i V6

(D)

118kW

11/80 02/87

HL

Giulietta
1.3

66/70kW

0.16.44

10/77 1986

2HL

1.6

80kW

0.16.00

10/77 1986

2HL

1.8

87/90kW

0.16.78

04/79 04/85

2HL

1.3 Junior

65kW

0.15.063

05/68 10/78

2HL

1.6

78kW

0.15.63

01/90

2HL

1.6 Junior

76/80kW

05.26

06/71 10/79

2HL

1.6

76/80kW

05.26

11/79 12/89

2HL

Spider

ALPINE (RENAULT) (F)


Alpine
1984

1.4 5

68kW

2.5 Turbo V6

147kW

Z7U

1986

HLT

117.5kW

Z6W-A 700

1986

HLT

102kW

112-730

2.7 V6

HBLT

A310
2.7 V6

HBLT

ASTON MARTIN/LAGONDA (GB)


5.3 i V8

1985 1990

HL

1963 1974

HL

1963 1974

HL

DB5
4.0

DB6
4.0