Vous êtes sur la page 1sur 16

PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJW, CZCIE SI !

BRZASK
PISMO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI
2008 ISSN 1429-8279 NR 2/188

Strajk w kopalni Budryk pierwszy naprawd zwyciski strajk w neokapitalistycznej RP.


Zakoczy si trwajcy a 46 dni strajk grnikw kopalni Budryk. Zakoczy si po bez przesady heroicznej walce, przy zadziwiajcej obojtnoci mediw i wadz. Nie bdziemy pisa o jego przebiegu, nasi czytelnicy na pewno znaj jego histori. Kapitalici uyli prawie wszystkich starych sposobw, prby kompromitacji i oczerniania przywdcw strajku, pomawiania protestujcych o terroryzm mniejszo nie dopuszcza wikszoci porzdnych grnikw czyli amistrajkw do pracy, groenie zamkniciem kopalni itp. Ale odwaga i determinacja godujcych grnikw okazaa si mocniejsza od uporu zarzdw i prezesw. Klasa robotnicza odzyskuje sw wiadomo i przestaje si nabiera na frazesy o wolnoci. Jako komunici chcemy wyrazi najgbsze sowa uznania i podziwu dla zwizkowcw uczestniczcych i organizujcych ten strajk. Wasze bohaterstwo daje wszystkim wyzyskiwanym nadziej, e w przyszoci zakoczy si epoka gnbienia i poniania ludzi pracy.

BRZASK

NR 2/188

luty 2008

Apel o popraw stosunkw polsko-kubaskich

My niej podpisani apelujemy do polskich wadz, mediw i rodowisk opiniotwrczych o zaprzestanie szkalowania i oczerniania narodu kubaskiego i jego wadzy na czele. Opowiadamy si za przyjazn wspprac gospodarcz i kulturow Polski i Kuby, ktrej filarami powinno by poszanowanie odrbnoci spoecznych i ustrojowych obu pastw i respektowanie prawa obu krajw do swobodnego ksztatowania uwarunkowa wewntrznych. Zaley nam na wznowieniu dialogu i stosunkw midzy naszymi krajami. Apelujemy o odrzucenie przez polskie elity uprzedze i zaniechanie agresywnej retoryki Pan Palacios bardzo martwi si o przyszo Kuby. i polityki w stosunku do Kuby i zastpienie ich Do tego stopnia o tym rozmyla, e znalaz ju nawet wspprac z korzyci dla naszych krajw.

Wedug mnie, cae zamieszanie jakie szanowny dysydent chce wok swojej osoby wywoa ma wycznie oportunistyczny charakter i dowodzi czemu zupenie przeciwnemu. Daje to jasny dowd temu, e Kuba nie tylko nie jest despotycznie rzdzona, ale wrcz przeciwnie, jej wadza jest by moe nawet zbyt pobaliwa i by moe zbyt agodnie obchodzi si z tymi, ktrzy staj si powanym zagroeniem dla pastwa, usiuj je obali i podda dyktatowi midzynarodowemu kapitaowi. Zdrajcy, tacy jak Palacios i Delgado, w mojej opinii, w peni zasuguj na to, aby zosta przez wadz potraktowanym wanie w taki sposb, o jaki traktowanie przez t wadz rozpuszczaj plotki. Nie mi jednak to ocenia. Faktem jest natomiast to, e pomimo nagonki na Kub, jedyne dowody na amanie praw czowieka na tej wyspie mona znale w amerykaskiej bazie Guantanamo. To powinno da do mylenia tym, ktrzy wysuchuj brednie o rzekomych przeladowaniach opozycji.

Antykubaska nagonka
Dnia 22 stycznia Gazeta Wyborcza opublikowaa artyku pod cynicznym tytuem Zrbmy wicej dla Kuby. Tytu zdawaoby si rodzi pytanie: co takiego Polska zrobia dla Kuby przez ostatnie 20 lat i dlaczego powinnimy zrobi jeszcze wicej? Ot odpowiem. Przez ostanie 20 lat Polska zajadle i zawzicie atakowaa i obraaa Kub przyczajc si do amerykaskiej krucjaty przeciwko Kubie. Kolejne 2 grosze do tej antykubaskiej kampanii dorzuca wanie Wyborcza, a nagonk ma wspiera dwjka kubaskich opozycjonistw Hector Palacios i Gisela Delgado. Osoby te, ktrych jedyn, ale zupenie wedug gazety wystarczajc zalet moraln jest to, e zdradziy swj kraj i rewolucj, staraj si nam wmwi, e socjalizm na Kubie opiera si wycznie na dyktaturze i rzdach przemocy. Pan Palacios i szanowna redakcja nie wyjaniaj jednak jak to moliwe, e ta wanie okrutna dyktatura wypucia z rk takiego jak Palacios gagatka. Moe to jakie cudowne objawienie nadprzyrodzonych si opatrznoci, bo raczej nie naley do zwyczajw dyktatur, takich jakie opisuje pan Palacios, aby wypuszcza swych wrogw. Czy gdyby faktycznie na Kubie rzdzia dyktatura, to czy pan Palacios mgby opuci Kub aby przy aplauzie kapitalistycznych klakierw opowiada swoje bajki? Wydaje si to mieszn niedorzecznoci.

nastpcw do rzdu (czy to nie dowd na to, e temu agentowi kapitau marzy si kontrrewolucja?). Tskni on za kubaskim Balcerowiczem std nieprzypadkowe spotkanie wanie z byym ministrem. Szuka on u speca Balcerowicza rad jak szybko i skutecznie rozwali kubask gospodark, tak aby miliony ludzi zostao bez pracy, a na zgliszczach opuszczonych zakadw obcy kapita budowa swoje koncerny. Z takimi oto oszczerstwami i po takie oto wskazwki przyjechali Palacios i Delgado do Warszawy. W nosie oni maj potworne niesprawiedliwoci jakie odciskaj si pitnem na codziennym yciu zwykych Kubaczykw embargo gospodarcze, prowokacje polityczne, pomwienia. Nie interesuje ich los bezprawnie wizionych przez amerykanw rodakw. Nie dostrzegaj tego, e Kuba zawsze gono upomina si o prawa krajw najbiedniejszych oraz pokrzywdzonych przez imperializm i tego, e sama, pomimo wasnych brakw bezinteresownie pomaga biednej Afryce i Ameryce Poudniowej. Zdaj si te nie wiedzie o tym, e pomimo wszystkich trudnoci rzdowi kubaskiemu udao si dwign kraj z cywilizacyjnej zapaci zlikwidowa gd, analfabetyzm, bezrobocie, dyskryminacj, zapewni ludnoci powszechn edukacj i sub zdrowia. O tym wszystkim milcz, za to gono wygraaj rzdowi i sami upominaj si o wadz, po ktr to sign zamierzaj w sposb najnikczemniejszy z moliwych knujc wesp z obcym kapitaem spisek przeciwko wasnemu narodowi. Ich rachuby s jednak bdne. Nard kubaski niejedno przeszed i niejedno wytrzyma i potrafi dobrze oceni kto jest jego przyjacielem, a kto wrogiem. Marcin Popiuk

BRZASK

NR 2/188

luty 2008

Przestamy wspiera imperialne wyprawy wojenne USA


Faszywe opinie i sztucznie spreparowane preteksty stay si oficjalnym uzasadnieniem agresji amerykaskobrytyjskiej na Irak w marcu 2003 r. Konieczno zdecydowanej akcji militarnej motywowano perspektyw rychej produkcji broni masowej zagady przez Irak oraz wspieraniem przez ten kraj najgroniejszych i najbardziej bezwzgldnych terrorystw muzumaskich. Niemal nazajutrz po rozpoczciu dziaa wojennych w Iraku prezydent RP Aleksander Kwaniewski w imieniu naszego kraju zadeklarowa gotowo natychmiastowego wysania do Iraku take odpowiednich oddziaw Wojska Polskiego w celu wsparcia wojsk USA i Wielkiej Brytanii. Swoje przekonanie o susznoci tej decyzji A. Kwaniewski uzasadnia bezgranicznym zaufaniem do prezydenta George'a Busha. Decyzja polskiego zwierzchnika Si Zbrojnych zostaa gorliwie poparta przez premiera rzdu Leszka Millera, ministra spraw zagranicznych Wodzimierza Cimoszewicza i ministra obrony narodowej Jerzego Szmajdziskiego. Wraz z nasilaniem si irackiego oporu przeciw okupantom stopniowo zwikszano polski kontyngent wojskowy. Narastajcej skali ofiar i zniszczenia towarzyszya obdna propaganda goszca niesienie wolnoci i demokracji narodowi irackiemu. Ale niepowodzenia wojenne i ujawnianie faszywych argumentw uzasadniajcych jej rozpoczcie, spowodowao narastajce niezadowolenie spoeczestwa amerykaskiego i krajw europejskich oraz coraz bardziej wroga postaw narodw tzw. trzeciego wiata wzgldem polityki rzdu USA. Kompromitacja osawionych dziaa stabilizacyjnych spowodowaa wycofywanie si coraz to kolejnych krajw z udziau w okupacji Iraku. Rwnie rzd Polski (pod koniec kadencji rzdw SLD) zacz zmniejsza wielko naszego kontyngentu wojskowego w Iraku, ale bez rozgosu czyni przygotowania do radykalnego zwikszenia polskiego zaangaowania w Afganistanie. Wszystko to dziao si przy wyranie negatywnej opinii wikszoci polskiego spoeczestwa dla militarnego wspierania okupacji w Iraku i imperialnych awantur wojennych inicjowanych przez przywdcw Stanw Zjednoczonych. Podczas wyborw parlamentarnych w 2005 r. wielu wyborcw gosowao na prawicowe partie polityczne take w nadziei, e te po przejciu wadzy zajm postaw bardziej patriotyczn i wycofaj polskie wojsko z awantur wojennych nie sucych naszym narodowym interesom. Rzeczywisto jednak okazaa si cakiem odmienna. Bracia Kaczyscy i ekipa rzdzca Prawa i

Sprawiedliwoci wbrew oczekiwaniom polskiego spoeczestwa zaczli bezkrytycznie przedua aktywny udzia w okupacji Iraku. mier 25 Polakw i ponad setka rannych oraz tragiczna kompromitacja uszczliwiania na si narodu irackiego okazay si okolicznociami mao istotnymi. Przejawem racej nadgorliwoci ekipy rzdzcej w Polsce i poniajcej sualczoci wzgldem mocarstwa zza Atlantyku, bya inicjatywa wysania stosunkowo duego kontyngentu polskich wojsk do szczeglnie niebezpiecznych rejonw Afganistanu. Nasilajce si tam starcia zbrojne coraz czciej zaczynaj przypomina wydarzenia w Iraku. Wprawdzie rozpoczte wczeniej dziaania wojenne w Afganistanie miay pocztkowo akceptacj Organizacj Narodw Zjednoczonych, ale po obaleniu rzdw muzumaskich ekstremistw wadz przejli politycy nadmiernie wysugujcy si Zachodowi, a przede wszystkim Stanom Zjednoczonym. Efekt polityki USA jest taki, e nie tylko nasila si zbrojny opr narodw muzumaskich, ale take postpuje wyranie daleko idca koordynacja ich dziaa, szczeglnie w Iraku, w Afganistanie, w rejonie Izraela a nawet w Somali. Narasta tez zdecydowanie wroga postawa spoeczestw coraz liczniejszych krajw przeciwko imperialnej polityce Stanw Zjednoczonych i krajw w rnej formie wspierajcych t polityk. Zaistniaa sytuacja, w wyniku ktrej wbrew woli wikszoci polskiego spoeczestwa i woli spoeczestw innych krajw NATO, polski onierz musi dziaa na rzecz obcych interesw i realizowa awanturnicze pomysy przywdcw nielicznych ale wpywowych pastw. Wspierajc najemcw i okupantw nie tylko przekrela dorobek wielu dziesicioleci przyjaznej wsppracy z krajami tej czci Azji, ale te w sposb tragiczny poniewiera chwalebn pami tych swoich przodkw, ktrzy z ogromnym powiceniem walczyli za nasz i wasz wolno". W wietle powyszych okolicznoci Komunistyczna Partia Polski stoi na stanowisku koniecznoci natychmiastowego wycofania pododdziaw Wojska Polskiego z Iraku i Afganistanu. Tempo wycofywania tych wojsk powinno uwzgldnia gwnie moliwoci techniczne i organizacyjne, a nie wiernopoddacze obiecanki ze strony niektrych polskich politykw. Natomiast byoby w peni uzasadnione udzielanie tym krajom niezbdnej pomocy humanitarnej, gospodarczej, naukowo-technicznej itp., oczywicie na miar moliwoci naszego pastwa. Pozbycie si roli okupanta i najemnika do brudnej roboty, przywrcioby poczucie godnoci wielu polskim obywatelom i ponownie umoliwio przyjazn wspprac z wieloma krajami i narodami.

BRZASK

NR 2/188

luty 2008

obywateli do stanu wtrnego analfabetyzmu (tak jak to si stao z modzie amerykask, jak to opisa astronom Carl Co z t edukacj? Sagan w swej ksice wiat nawiedzany przez demony). Aby temu zapobiec, naley zwikszy co najmniej o jedn Majc okazj poczu na wasnej skrze absurdy liczb godzin zaj matematycznych w tygodniu szkolnym systemu szkolnictwa w wolnej i demokratycznej i nie ba si stawia uczniom wyszej poprzeczki. Polsce, chciabym podzieli si z Czytelnikami pomysami gruntownych zmian tego obecnie coraz 4. Program i sposb nauczania bardziej niewydolnego organu. Organu od ktrego a) W modym czowieku szkoa powinna wyrabia sprawnego funkcjonowania zaley stan wiedzy i umysu przyszych pokole oraz postp i rozwj caego samodyscyplin i pd do wspzawodnictwa w spoeczestwa. Licz na to, e artyku zaowocuje zdobywaniu wiedzy, nie za do bezmylnego zakuwania. Otwiera przed nim nowe horyzonty, pomaga znale ciekaw debat. odpowiedzi na nurtujce go pytania, przyblia najnowsze osignicia nauki... Jednym sowem: uczy go nie tyle, CO 1. Organizacja ma myle ale JAK ma myle. Od najmodszych lat Wedug mnie powszechny obowizek szkolny powinien system owiaty powinien zaznajamia ludzi z metodologi obejmowa wszystkie osoby od czwartego do naukow, racjonalnym oraz odrzucajcym paranormalne osiemnastego roku ycia. (Oczywicie nauka na kadym i nadprzyrodzone wyjanienia zagadek otaczajcego szczeblu edukacji powinna by cakowicie bezpatna). Na wiata. b) W miejsce lekcji religii po przeniesieniu ich z czteroletniego brzdca czekaoby trzyletnie przedszkole, ktre uatwioby mu usamodzielnianie si i zgodne ycie w powrotem do przykocielnych salek katechetycznych i grupie. Nastpnie rezolutny siedmiolatek trafiby do zaprzestaniu finansowania katechetw przez pastwo siedmioklasowej szkoy podstawowej zwieczonej powinno si wprowadzi takie obowizkowe przedmioty egzaminem kompetencji. Test ten tak jak obecnie jak etyka i edukacja seksualna (nauczane zgodnie z laickim skadaby si z czci humanistycznej i matematyczno- punktem widzenia i w formie dostosowanej do wieku przyrodniczej. Pomogoby mu to podj decyzj, czy chce odbiorcy). Najlepiej zacz zaznajamia z nimi ucznia ju pj do picioletniego liceum oglnoksztaccego, do w pierwszych klasach szkoy podstawowej. Pomoe to wychowa go na racjonalnie mylcego czowieka, ktry technikum czy te do szkoy zawodowej. uniknie przyszych cierpie i tragedii wynikajcych z niewiedzy i ryzykownych zachowa. 2. Matura c) Najwikszym bdem nauczania gimnazjalnego jest Liceum i technikum powinno koczy si egzaminem wakowanie tych samych tematw, ktre s poruszane w dojrzaoci. O jego zdaniu decydowaoby uzyskanie co liceum (szczeglnie groteskowo wyglda to w przypadku najmniej 30% punktw z poziomu podstawowego trzech historii, biologii i chemii). Nie bez powodu gimnazja nastpujcych przedmiotw: jzyka polskiego, matematyki ciesz si z saw przechowalni po podstawwce skupiajcych osoby w bardzo trudnym dla nich okresie, i jzyka obcego. Obowizkowa matura z jzyka polskiego gdy nie wiedz czy s jeszcze dziemi, czy ju modzie. d) W biologii szczeglny nacisk powinno si ka na obejmowaaby cz pisemn i ustn. Ta ostatnia polegaaby na rozmowie komisji egzaminacyjnej z przedstawienie uczniom mechanizmw, ktre umoliwiy uczniem na wylosowany przez niego przed wejciem na powstanie ycia z materii nieoywionej w drodze ewolucji sal temat zwizany z literatur. Ocenie podlegaaby jego chemicznej i odpowiadajcych za oszaamiajc wiedza, umiejtno logicznego mylenia i pikne rnorodno i bogactwo form ycia. Kluczem do tego jest dokadne omwienie teorii Karola Darwina uzupenion wysawianie si. Osoby chtne mogyby zdawa matur z dowolnego przez lata bada i postpu nauk przyrodniczych. e) W drugiej i trzeciej klasie liceum warto przywrci wskazanego przez siebie przedmiotu na poziomie rozszerzonym niezalenie, czy byby to jzyk polski, jako osobny przedmiot astronomi (starsi czytelnicy z pewnoci pamitaj, e w Polsce Ludowej miaa taki rosyjski, matematyka czy te wiedza o tacu. status). W czasach przeomu w naszym pojmowaniu Wszechwiata (a nawet...innych Wszechwiatw) zbyt 3. Kopot z matematyk pobiene omwienie tych fascynujcych zagadnie byoby Ilekro pojawia si pomys przywrcenia obowizkowej wielk krzywd wyrzdzon uczniom. f) Przy nauczaniu historii konieczne jest matury z matematyki, od razu podnosz si oburzone gosy: Po co mczy modzie?! To zbyt przedstawienie wydarze w jak najszerszym kontekcie skomplikowane! Jednak bez nadania temu przedmiotu (ekonomicznym, politycznym, kulturowym). Zrozumienie odpowiednio wysokiej rangi doprowadzimy przyszych procesw i praw rozwoju spoeczestw jest waniejsze ni bezmylne wkuwanie dat, ktre i tak ulec z gowy.

BRZASK

NR 2/188

luty 2008

Historia ludzkoci musi by wreszcie przedstawiana tak jaka bya w istocie: nieustann walk klas o kontrol nad rodkami produkcji. g) Przez pierwsze trzy lata liceum powinien obowizywa model polegajcy na wszechstronnym wyksztaceniu modziey i przekazaniu im wiedzy oglnej ze wszystkich dziedzin nauki. W klasie 4. i 5., po wykrystalizowaniu si planw zawodowych, czas powicano by ju tylko na zajcia fakultatywne, ktre znakomicie przygotowayby do zdania matury. h) Pastwo powinno znw ustala jedyny obowizujcy podrcznik do danego przedmiotu (jak w PRL-u), co zakoczyoby nieustanny chaos, umoliwioby dziedziczenie ksiek po starszym rodzestwie i obniyoby znaczco ich cen, przy rwnoczesnym podwyszeniu poziomu merytorycznego. i) W dalszej perspektywie czasowej konieczne jest wprowadzenie jednolitych, wygodnych, estetycznych i tanich (bo wspfinansowanych przez pastwo) mundurkw szkolnych dla modziey w caym kraju. Znacznie ograniczy to szkoln rewi mody i dyskryminacj mniej zamonej modziey. 5. A na koniec najwaniejsze: Jeli chcemy jako spoeczestwo duo wymaga od nauczycieli, to musimy stworzy tej grupie warunki do godnego ycia. Wysokie zarobki pozwol im wci doskonali si zawodowo. Nauczyciel ledwo wicy koniec z kocem i przywalony papierkow robot oraz natokiem zaj nie bdzie ani szczliwy ani efektywny. Kto mgby zapyta Skd wzi na to pienidze? Odpowied jest prosta: drastycznie obniajc zarobki posw, likwidujc Senat, opodatkowujc Koci, likwidujc Fundusz Kocielny... Za mao? To jeszcze wycofujc si z okupowanego Iraku i Afganistanu, wprowadzajc progresywne opodatkowanie, ograniczajc biurokracj. Trzeba mie jedno na uwadze: Na edukacj nigdy nie wolno aowa pienidzy. To jedyna pewna inwestycja w przyszo. W lepsz przyszo! Piotr Bieo

Czy Polsce grozi kryzys spoeczno-polityczny?


Wszystkie oznaki wskazuj, e tak. Jeli dokonamy analizy ruchw inwestycyjnych na Warszawskiej Giedzie, z ktrych wynika, i akcje giedowe spadaj na eb i szyj. Wynika to z zaamywania si amerykaskiej gospodarki, ktra wchodzi w okres recesji. W zwizku z kapitalistyczn globalizacj, systemy gospodarczo-finansowe s ze sob cile powizane i to co dzieje si w gospodarce wiatowej odbija si na gospodarce poszczeglnych krajw. Kiedy w najbogatszym kraju wiata kapitalistycznego - USA,

nastpuj symptomy recesji, natychmiast odbija si to rwnie na giedzie w Polsce. Symptomem nadchodzcej recesji moe wiadczy fakt gorczka zota, ktrego cena na giedzie w Nowym Jorku pobia rekord. Za tzw. uncj trojask (31 g) pacono ponad 900 dolarw. Analitycy przewiduj, e cena tego kruszcu wkrtce przekroczy 1000 dolarw. Zoto bdzie droao, bo nie ma bardziej bezpiecznej i zyskownej alternatywy lokowania pienidzy. Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawcw Polskich, stwierdzi w niedziel 6.01 br., w TVP Info, e gieda jest barometrem gospodarki. Strzaki tego barometru id wyranie na niepogod. Kapita z parkietu ucieka, co tylko pogarsza sytuacj wacicieli akcji. Banki prbuj ten strumie pienidzy skierowa w swoj stron proponujc np. siedmioprocentowe zyski z lokat. Po odliczeniu inflacji (4 proc., w stosunku do ubiegego roku), pozostaje nam w kieszeniach niewiele na kupno zota, ktre w tej sytuacji jest najlepsz alternatyw. Potwierdza si teza Marksa, e gospodark kapitalistyczn nkaj kryzysy. Z nadchodzcym kryzysem gospodarczym cile wie si kryzys spoeczny. wiadcz o tym zaostrzajce si niepokoje spoeczne. Po strajkach lekarzy, ktrzy reform suby zdrowia widz wycznie w jej sprywatyzowaniu, goszc przy tym oszukacze hasa, i robi to w trosce o pacjentw, rzd Donalda Tuska dy do przeksztacenia szpitali w spki prawa handlowego, co stanowi krok ku ich prywatyzacji. Proponuje jednoczenie dodatkowe ubezpieczenie, ktre doprowadzi do podziau spoeczestwa, na tych, ktrych bdzie sta na te ubezpieczenie i na tych, ktrych sta nie bdzie, a wic na powoln eutanazj. Do strajkw przygotowuj si pocztowcy, kolejarze, strajkuj grnicy i inne grupy spoeczne, ktrych kapitalizm wyzu ze wszelkiej godnoci i skaza na margines ycia. Sytuacja polityczna w Polsce wiadczy, e okres biernoci politycznej spoeczestwa si koczy. Kapitalici dokadaj wszelkich wysikw aby porni grupy spoeczne, nawouj do solidaryzmu narodowego i spoecznego, dokonano rozbicia zwizkw zawodowych. Na przykad w kopalni Budryk istnieje 11 zwizkw zawodowych, a strajkuje tylko 4. Wielu przywdcw zwizkowych jest na garnuszku rnego rodzaju prezesw, ktrych zadaniem jest gasi nastroje spoeczne. Wobec narastajcej fali niepokojw spoecznych, nasza partia, powinna otrzsn si z letargu i upienia oraz przystpi do pracy politycznej wyjaniajc ludziom przyczyny ich sytuacji, ktrym jest kapitalizm. Tylko KPP jest parti, ktra solidaryzujc si z walk ludzi pracy o ich lepsz przyszo i w miar swoich si pomaga organizowa si pracownikom w ich walce z uciskiem kapitalistycznym. J.. 2008-01-18

BRZASK

NR 2/188

luty 2008

Zwolniony za dziaalno zwizkow


Pod koniec grudnia ubiegego roku Piotr Krzyaniak dziaacz Komunistycznej Modziey Polski za dziaalno zwizkow zosta z zwolniony z pracy w supermarkecie Auchan w Zielonej Grze. Piotr Krzyaniak - od roku pracujcy w Auchan jako kasjer w zielonogrskim Auchan'ie - zorganizowa komrk zwizku zawodowego Inicjatywa Pracownicza (IP). 15 grudnia 2007 r. pod supermarketem w Zielonej Grze odbya si pikieta przeciwko wyzyskowi i amaniu praw pracowniczych, w ktrej wzio udzia kilkunastu dziaaczy IP. Domagano si take podniesienia pac o 300 zotych miesicznie. W dwa tygodnie pniej 31 grudnia 2007 r., dyrekcja firmy dyscyplinarnie zwolnia Krzyaniaka, jako powd podajc zarzut kradziey bonw o wartoci ponad 4 tysicy zotych. Kilka dni pniej w jego mieszkaniu zjawia si policja i dokonaa drobiazgowej rewizji. Pomimo, i nie znaleziono dowodw popenienia przestpstwa, przewieziono go na komisariat. Gdy odmwi skadania wyjanie, policja zmienia tryb postpowanie i przesuchano go w charakterze wiadka. Nie jest to jedyny przypadek represji wobec zwizkowcw stosowanych w Auchan. Warto zwrci uwag na fakt, e kilka lat wczeniej w tym samym hipermarkecie w podobnych okolicznociach rozbito organizacj zwizkow OPZZ. Zwolnienie Piotra Krzyaniaka rozpoczo oglnopolsk kampani przeciwko sieci marketw Auchan. 26 stycznia protestowano pod Auchan w Gdasku, Poznaniu i Warszawie. Najliczniejsza pikieta odbya si w Warszawie. Przed lini kas zgromadzio si okoo 30 osb. Obecni byli przedstawiciele Komunistycznej Modziey Polski, Lewicowej Alternatywy, Grupy na rzecz Partii Robotniczej i Lewicy bez Cenzury i Zwizku Syndykalistw Polski. Ochroniarze bezskutecznie domagali si opuszczenia terenu marketu przez protestujcych. Uczestnicy pikiety wyszli z Auchan po przyjedzie policji. Protest kontynuowano jedna na chodniku przed centrum handlowym. W Gdasku protestowao kilkanacie osb z IP oraz anarchici. Rozdano kilkaset ulotek klientom i pracownikom Auchan. Interweniowaa ochrona oraz policja, ale bez konsekwencji. Rwnie w Poznaniu w akcji udzia wzio kilkanacie osb, rozdano kilkaset ulotek informujc klientw i pracownikw o amaniu praw pracowniczych w hipermarkecie. Policja ani ochrona nie interweniowaa.

Kolejna pikieta przeciwko Auchan odbya si 9 lutego w Zielonej Grze. Protestujcy rozwinli transparent Hiper wyzysk w Auchan oraz rozdawali ulotki. Ochrona ani policja nie interweniowaa. Akcje przeciwko Auchan bd kontynuowane. Beata Karo

Hiper wyzysk w Auchan


Paca i nadgodziny. 10 godzinny dzie pracy przy wyadowywaniu palet, lub przy kasie. Paca dla zwykego pracownika w najlepszym wypadku przekraczajca o gra 200, 300 z wynagrodzenie minimalne (930 brutto). Wolne dni zamiast pienidzy za nadgodziny Pomimo bardzo dobrych wynikw ekonomicznych przedsibiorstwa podwyki byy dla wikszoci miay charakter symboliczny. Oto realia penoetatowej pracy w Auchan. Wyzysk pracownikw modocianych. Waciciele, dyrektorzy, oraz podwykonawcy zielonogrskiego Auchan odpowiedzialni s za wyzysk i notoryczne amania przepisw prawa pracy w stosunku do pracownikw modocianych. Modociani pracownicy, ktrzy nie ukoczyli 18 lat pracuj tu czsto po 8, a nawet 10 godzin w dzie, a nawet w nocy! Dzieje si tak mimo, e przepisy wyranie okrelaj czas pracy nieletnich jako maksymalnie 7 godzin i wycznie w godzinach dziennych. Zdarzay si ju przypadki, e 16 lub 17 letni pracownik przyszedszy na miejsce pracy o szstej wieczr opuci je dopiero o szstej rano. Modociani pracownicy wykonujcy prac na rwni cik jak penoletni. Przywo z magazynu pene palety towaru, "proszeni" s do pomocy przy przenoszeniu lodwek czy kuchenek. Modociani przewo lub nosz ciary, ktrych ze wzgldu na przepisy prawa pracy nie moga by si niekiedy podj nawet osoba dorosa. Szczeglnie cikie produkty takie jak konserwy, przetwory, napoje w szklanych butelkach, 5 litrowe wody mineralne, kartony wielokilogramowych proszkw do prania - to wszystko i wiele innych rzeczy przewo w duych ilociach i wykadaj modociani pracownicy. Pracuj take na kasach, ponoszc odpowiedzialno materialn. Kto jest winni temu wyzyskowi? Auchan, Schiever Polska, IPT Akromar, Fx Work, Max Personel, inne firmy podwykonawcze na terenie Centrum Handlowego Auchan - wszyscy oni odpowiadaj i s winni za ten stan rzeczy. damy przestrzegania praw pracowniczych! damy godnych warunkw pracy! damy podwyek w wysokoci 300 zotych netto dla kadego pracownika Auchan oraz firm z nim wsppracujcych. Grupa Inicjatywna Oglnopolskiego Zwizku Zawodowego "Inicjatywa Pracownicza"

BRZASK

Z tarcz, czy na tarczy?

NR 2/188 luty 2008 ludowi, albo monarchici zostan uznani za gwne narzdzie do obalenia islamistw.
Przezorny ubezpieczony Stara zasada mwi, e przezorny zawsze ubezpieczony i trudno si dziwi, e administracja amerykaska, majc perspektyw co najmniej dziesiciu lat w zapasie, stara si ju teraz zbudowa skuteczne antidotum na ewentualny atak rakietowy. Wg. Planu w czternastu rejonach na caym globie maj zosta umieszczone bazy z wyrzutniami antyrakiet. Dwie z tych baz ju praktycznie istniej, jedna na Alasce, druga w Kalifornii. Kolejne, o czym si za bardzo wiatowej opinii publicznej nie informuje, budowane s na wyspie Midway w archipelagu Hawajw, japoskiej Okinawie oraz amerykaskim Samog. Prawdopodobnie kolejne bd zlokalizowane na japoskiej wyspie Hokkaido, Grenlandii i kanadyjskiej Ziemi Baffina. Pniej przyjdzie kolej na dalsze. Natomiast radary dopplerowskie o wysokim stopniu rozdzielczoci, wsppracujce z systemem antyrakietowym, ju pracuj w kilkunastu miejscach na ziemi. Najbliej nas to instalacja na Pwyspie Jutlandzkim i radary w Szkocji oraz na Hybrydach. Instalacja w Polsce jest wanym elementem w systemie szczeglnie po tym, jak Norwegia nie wyrazia zgody na instalacj wyrzutni na Spitsbergenie. W tym rejonie Amerykanie na pewno zainstaluj pywajc baz, ale utrzymanie okrtu wypornoci ok. 40 ty. ton w staej gotowoci to due koszty. Jako pierwszy wariant lokalizacji bazy na terytorium naszego kraju rozwaano rozlegy teren na poligonie w Orzyszu. Ten wariant upad, bo pooony jest zbyt blisko strefy Kaliningradu. Z tych samych zreszt przyczyn nie planuje si budowy bazy nas terytorium Litwy, ktra by bardzo chtnie udostpnia swoje terytorium. Obecna lokalizacja rejon Supska jest uwaana za znacznie bezpieczniejsz. Po prostu rosyjski lub biaoruski specnaz miaby znacznie trudniejsze zadanie, gdyby otrzyma rozkaz unicestwienia instalacji. Teren bazy nie musi by specjalnie wielki, bo przecie zamierza si tam zbudowa tylko dziesi stanowisk startowych. Stanowisk a nie rakiet, bynajmniej, o czym wielu dziennikarzy, i niestety politykw, zdaje si nie wiedzie. Operacyjne antyrakiety wystrzeliwuje si technik na zimno z automatycznym doadowaniem wyrzutni. Gdyby doszo do wielkiego konfliktu, te dziesi wyrzutni ma odpali, co najmniej 80 a nawet 120 antyrakiet. Wtedy te baza speni swoje zadanie w caoci. Pwysep Kola w tle Tylko czowiek o poziomie IQ zblionym do byego ministra o wdzicznym pseudonimie Rydz migy jest w stanie uwierzy, e Korea Pn. jest w stanie wysa swoje rakiety, ktrych zreszt nie ma, torem rwnolenikowym poprzez terytorium Polski na USA. Rwnie iraskie rakiety, jeeli je islamici oczywicie zbuduj, musiayby nadoy ok. 1500 km, eby lecc optymaln tras nad biegunem pnocnym zboczy nad terytorium Polski i da si zestrzeli. Amerykaski system antyrakietowy ma mie charakter globalny, a akurat baza na polskim, wybrzeu najbardziej zagraa rosyjskim, niegdy radzieckim instalacjom

O budowie bazy w Polsce zadecyduj bezporednie rozmowy USA-Rosja. Ewentualna budowa w naszym kraju jednego z istotnych elementw tarczy antyrakietowej wraca, jak bumerang, na polityczn scen. I dobrze, bowiem ekipa braci Kaczyskich zupenie bezkrytycznie daa sobie narzuci amerykask koncepcj rozwizania problemu. Wychodzio wtedy na to, e dziki politycznej dalekowzrocznoci i dyplomatycznej przebiegoci wczesnej minister spraw zagranicznych to my dopacimy i to sporo, stronie amerykaskiej za to, e Wuj Sam zechce u nas zainstalowa wyrzutnie antyrakiet. Amerykaska doktryna obronna zakada, e terytorium USA, i przy okazji Kanady, powinno by po zainstalowaniu gwnych komponentw tarczy praktycznie zupenie bezpieczne od ataku rakietowego jakiegokolwiek pastwa. Nieprzypadkowo napisalimy jakiegokolwiek, bo administracja G.W. Busha za wroga uwaa zarwno pastwa bandyckie (np. Iran, Kore Pn., czy Syri), jaki i rosnc w si Rosj. To tylko propaganda amerykaska, ale w lad za ni niestety, niestety polskie rodki masowego przekazu usiuj wmwi opinii publicznej, e tarcza skierowana jest wycznie przeciwko rakietom, Kim Jong Ila, czy iraskim ajatollahom. Koreaski mit Jeeli chodzi o technologi rakietow, to Korea Pn. Nie osigna poziomu, w ktrym jej rakiety mogyby dolecie na terytorium USA, a z kolei Iran cile kooperuje w dziedzinie rakiet balistycznych wanie z ni i posiadane przez niego rakiety s po prostu mutacjami rakiet koreaskich. Chiny, ktre jeszcze w latach 80, udzielay Korei Pn. Daleko idcej pomocy wojskowej, aktualnie ograniczaj si do przekazywania jej niewielkich iloci broni konwencjonalnej, a technikw rakietowych wycofywano sukcesywnie do roku 1994. Std technologia rakietowa w wydaniu Koreaczykw do gwatownie przyhamowaa, a rakieta Toepadang 2, szumnie reklamowana jako pocisk, ktrym mona zaatakowa nie tylko Japoni, ale rwnie Hawaje, okazaa si niewypaem. Obie prby odpalenia zakoczyy si zniszczeniem pocisku pierwszy po trzech, a nastpny po 19 minutach lotu. Syria ma natomiast tylko i wycznie stare proradzieckie rakiety przeciwlotnicze klasy Wolchow i Oka, te same, ktre zainstalowane s jeszcze w niektrych dywizjonach OPK w naszym kraju. Analitycy sdz, e ani godujca Korea przed upywem minimum dziesi dwunastu lat nie osign postpw w technice rakietowej tak istotnych, eby zagrozi USA. Ci sami analitycy jednoznacznie skaniaj si te do opinii, e tego czasu nie przetrwa obecna polityka Korei, ani te ortodoksyjny Iran. W tym pastwie z kolei, o czym niewiele si mwi i pisze, ju na ma skal trwa wojna partyzancka. Tylko od wielkoci strumienia dolarw bdzie zaleao, czy ten typ walk bdzie si tylko tli, czy te alternatywnie mudahedini

NR 2/188 luty 2008 rakietowym zlokalizowanym na pwyspie Kola. Nie polityczn. Wysugiwanie si USA nie wyszo jednak na gboka Syberia, ale wanie ten pwysep ma z punktu dobre, bo oczywicie o wszystkim, czyli o budowie bazy w widzenia geopolityki i rwnie balistyki najbardziej dogodne Polsce zadecyduj bezporednie rozmowy USA-Rosja. pooenie, eby zaatakowa USA. Dobrze wiedziay o tym wadze ZSRR i ju w czasach Chruszczowa zaczto Gafy ministra Klicha sukcesywnie zamienia go w olbrzymi baz wyrzutni Dobrze, e rzd Donalda Tuska stara si naprawi to, co si rakietowych. Nie baczc na trudnoci logistyczne i koszty jeszcze da, mianowicie zaj znacznie twardsz postaw budowania tam setki silosw rakietowych i stacji wobec Amerykanw, czemu, przeszkadza, jak moe, lokator naprowadzania. Uzupeniano te instalacje nowszymi typami Paacu Namiestnikowskiego. Ale naley si rwnie liczy i rakiet w okresie breniewowskim. z tak moliwoci, e USA nagle odstpi od planu budowy Korzystajc z wielkich wpyww, szczeglnie za bazy antyrakietowej w Polsce. Bez wzgldu na zdanie eksportowane rop i gaz, Rosja putinowska odbudowaa, naszego kraju. Mali nigdy w polityce nie decydowali, a cho moe jeszcze nie do koca, swoj militarn i polityczn zdanie prof. Z. Brzeziskiego, e Polska to, niestety, tylko potg. Symetrycznie wymienia si rwnie w silosach na trzeciorzdny sojusznik USA, jest jak najbardziej aktualne. wspomnianym wyej pwyspie rakiety starszych modeli na Na razie jednak, starajc si o wasne interesy, musimy bardzo nowoczesne. Obecnie w ok. 450 silosach bazuje zabezpieczy si, na ile tylko mona. Z przeraeniem nowoczesna rakieta jednogowicowy Topol M. Ten pocisk odbieram wypowiedzi ministra Klicha, skdind zacnego bardzo trudny do przechwycenia, by gwnym czowieka, e bdziemy zabiega o wzmocnienie naszego hipotetycznym orem zagraajcym USA. Std te systemu obrony przeciwlotniczej antyrakietowymi przyspieszono rozbudow globalnego systemu pociskami, Patriot. Bo minister moe by mao antyrakietowego. Konkretnie rakiety z bazy na polskim profesjonalny i posugiwa si wiedz sprzed dobrych wybrzeu miayby unieszkodliwi, co najmniej 300 Topoli dziesiciu lat, ale gdzie s doradcy w mundurach? Niestety M we wstpnej fazie lotu. Antyrakiet amerykaskiego wikszo z nich pochodzi z nada ministra Szczygy. systemu NMD maj, bowiem moliwo nie tylko Pociski Patriot to technologia sprzed 25 lat i gdyby to one startowania przed poruszajcym si lotem balistycznym miay przechwytywa rosyjskie SS-23 oraz uny i toczki pociskiem i unieszkodliwiania go przez bezporednie bo te typy rakiet s wymierzone w nasze terytorium, a po trafienie, ale rwnie atakowania z tzw. wyszej paraboli zainstalowaniu bazy na pewno bd uzupenione jeszcze rakiet w chwil po starcie, nawet jeeli wyrzutnie tych rakiet wci bardzo mobilnymi, chocia nie nowymi SS-20 na znajduj si si do 1500 km bliej potencjalnego celu, czyli stacjonarnymi na ruchomych wyrzutniach w rejonie w tym wypadku w USA. Smoleska to niewiele ju zrobi. Tu jest potrzebny nowoczesny amerykaski operacyjny system antyrakietowy Nowy wycig zbroje THAAD, ktrego sprawno jest wielokrotnie wysza od Wojny midzy Rosj a USA nikt rozsdny nie przewiduje, przestarzaego ju systemu Patriot. przynajmniej w najbliszej przyszoci, ale to zaoenie Na razie jednak nowy minister w cigu jednego dnia zawsze w polityce musi istnie. Obecnie potencjalna pozby si nadmiaru pienidzy pozostawionych przez instalacja w Polsce naruszaaby wzgldn rwnowag. oszczdnego Szczyg w budecie MON z Oczywicie Rosja nie siedzi z zaoonymi rkami. Na arenie przeznaczeniem na zakup sprztu. Ot minister Klich dyplomatycznej lansuje z duym powodzeniem tez, e USA jednym podpisem przekaza circa dwa miliardy z na zakup naruszyy ukad ABM o zakazie budowy wicej ni dwch czci zamiennych do obu wielkich, kosztownych i lokalnych operacyjnych systemw antyrakietowych. niepotrzebnych zabawek czyli oceanicznych przeciw Natomiast w dziedzinie militarno-technicznej wprowadzia podwodnych fregat rakietowych typu Hazard darowanych do gotowoci bojowej now, wielogowicow wersj Topola nam przed kilku laty przez stron amerykask.. Zoliwi M, mianowicie RS-24 Topol S. Ta rakieta moe by mwili, e wystarczy te fregaty postawi na sznurku, a US odpalana rwnie z okrtw podwodnych klasy Tajfun oraz Nawy przekae nam czci za darmo. Oby tak dalej z Delta 2. Dotychczas Rosjanie uytkowali tylko dwanacie ze pytaniem, czy to jeszcze naiwno, czy te powinno si byo swoich olbrzymich Tajfunw. Pozostae 21 stao na umieci na bramie budynku przy ul. Klonowej w sznurku w bazach w Sieromorsku i Zapadnej Lipie. W Warszawie znane skdind haso Nie dla idiotw. chwili obecnej pi z nich przechodzi remonty, w ramach, ktrych instalowane s rwnie zasobniki z pociskami Eugeniusz Janua, Katarzyna Kurzeja RS-24. Nie wiadomo jeszcze, czy starsze okrty klasy Delta 2 zostan rwnie przezbrojone w wielogowicowe RS-24. P.S. Bardzo krzepice s wypowiedzi ministra Klicha: rzd Ale wszystko wskazuje, e tak, a na pochylniach w rnych polski Rosji si nie boi. Mona je porwna z fazach budowy znajduj si kolejne cztery okrty podwodne wypowiedziami prominentnych wadz II RP: silni zwarci i zupenie nowego typu. gotowi, nie oddamy ani guzika, wodzu prowad na Amerykaska koncepcja budowy globalnego systemu Kowno itp. Jak to si wszystko zakoczyo kady o tym antyrakietowego NMD ju rozptaa now faz wycigu wie. zbroje. Tylko e tym razem Rosja ma pienidze, a USA J. . grozi wielki kryzys. Polska braci Kaczyskich ze swoim serwilizmem wobec USA cakowicie utracia podmiotowo

BRZASK

BRZASK

NR 2/188

luty 2008

63 rocznica wyzwolenia Dbrowy Grniczej


Na rozszerzonym posiedzeniu RKW w dniu 3 stycznia 2008 roku powoany zosta Komitet Organizacyjny Obchodw 63. rocznicy Wyzwolenia Dbrowy Grniczej. Do komitetu zostali wybrani przedstawiciele organizacji partyjnych i stowarzysze spoeczno-politycznych. Opracowano szczegowy program obchodw w dniu 26 stycznia i pismo wysane do wadz miasta z prob o uporzdkowanie terenw wok pomnikw jak rwnie usunicie ewentualnych uszkodze i niestosownych napisw na pomnikach onierzy Armii Czerwonej. W dzielnicach miasta w ktrych znajduj si pomniki zostay rozklejone plakaty z apelem do mieszkacw o wzicie udziau w spotkaniach przed pomnikami polegych onierzy Armii Czerwonej i oddania naleytego hodu, tym ktrzy bohatersk walk i ofiar swojego ycia dali nam pozna rado wolnoci. W dniu 26 stycznia w wyznaczonych godzinach delegacje organizacji partyjnych i stowarzysze wraz z mieszkacami skadali kwiaty i zapalali znicze przed pomnikami. Przed kadym pomnikiem w krtkich wystpieniach podkrelano fakt, e bohaterska Armia Czerwona przyniosa wolno umczonej spoecznoci lska i Zagbia, a mistrzowskim manewrem strategicznym ocalia od zniszczenia ludno i potencja przemysowy. Za nasz wolno oni pacili najwysz cen. W godzinach popoudniowych w Paacu Kultury Zagbia odbya si wieczornica w czasie ktrej, przy herbatce, po okolicznociowym wystpieniu tow. Stefana Mora z LWP, uczestnicy spotkania dzielili si wspomnieniami z okresu okupacji i PRL. Obchody 63. rocznicy wyzwolenia z inicjatyw Rejonowych Komitetw Wykonawczych KPP odbyy si rwnie w innych miastach naszego wojewdztwa m.in. w Bytomiu, gdzie uczestnicy spotka skadali kwiaty w miejscach pamici zwizanymi z ofiarami okupacji i polegych w walkach onierzy Armii Czerwonej. Marian Indelak

ZBRODNIE KAPITALISTYCZNEJ II RZECZYPOSPOLITEJ


C.D. 18 maja 1931 r. w Jaworznie odbya si demonstracja 8000 strajkujcych grnikw oraz ich on i dzieci. Demonstrujcych zaatakowaa policja. Pado 6 zabitych robotnikw, a 15 zostao rannych. 20 maja podczas manifestacyjnego pogrzebu polegych doszo pod kopalni Kazimierz" do nowego starcia grnikw z policj. W wyniku walk rannych zostao 18 robotnikw.

Nasza dbrowska ziemia przykrywa ich prochy i niech im zawsze lekk bdzie. Na zakoczenie spotka tow. Indelak dzikowa uczestnikom za kwiaty i znicze symbole pamici o polegych z nasz wolno. Apelowa te, aby te historyczne fakty nigdy nie byy zafaszowane ani zapomniane.

Podczas strajku wkniarzy okrgu dzkiego w 1933 r. w Pabianicach pado w starciu policji z manifestujcymi robotnikami 15 marca 5 zabitych. W odpowiedzi na to wybuch strajk powszechny; na demonstracyjny pogrzeb, wyznaczony na 21 marca, cigali robotnicy z caego okrgu. Policja jednak potajemnie pochowaa zamordowanych 20 marca, a 21 marca obstawia kordonami drogi prowadzce na cmentarz. Mimo to przez kordony przedaro si ok. 18 000 robotnikw. Krzysztof Szwej

BRZASK

NR 2/188

luty 2008

Spojrzenie na minione i perspektywiczne odmiany socjalizmu


cze II - dokoczenie artykuu z poprzedniego numeru Socjalizm a prywatna przedsibiorczo w gospodarce Podobnie jak wielu wybitnych naukowcw stoj na stanowisku, e wasno rodkw produkcji jest gwn cech okrelajc podstawy ustroju spoecznoekonomicznego. Panowanie prywatnej wasnoci byo niepodwaalnym fundamentem wszystkich dotychczasowych ustrojw klasowych, w ktrych nieliczna mniejszo moga y luksusowo kosztem wyzyskiwanej wikszoci spoeczestwa. Mechanizmy narastajcego wyzysku ludzi pracy najemnej przez kapitalistw, w swoim czasie przedstawi w sposb wrcz niepodwaalny Karol Marks. Wskaza on take na bardzo istotn waciwo owych mechanizmw, a mianowicie, e s to mechanizmy wzajemnie napdzajce si. W przekadzie na prosty jzyk oznacza to, e wraz zjedzeniem apetyt ronie, czyli e osigane zyski bardzo skutecznie mobilizuj (wrcz zmuszaj) do zwikszania tempa wzrostu wasnego bogactwa kosztem trudu i powicenia coraz szerszych rzesz spoeczestwa, a gwnie ludzi pracy najemnej. Aby przerwa ten zaklty krg wzajemnych powiza konieczne s radykalne zmiany w strukturze wasnoci rodkw produkcji danego pastwa. S to jednak zmiany rewolucyjne, ktre mog ale wcale nie musza prowadzi do socjalizmu. W tym miejscu wskazane zwrci uwag na wiadome lub niewiadome mieszanie wielu poj zwizanych z uyciem sowa socjalizm". W swoim czasie niemiecki faszyzm posugiwa si szyldem narodowego socjalizmu. Bardziej wspczenie wielu politykw i dziennikarzy wyraao opini, e kraje skandynawskie to niemal wzorcowe kraje socjalistyczne, chocia udzia sektora uspoecznionego w gospodarce siga tam 20 do 30 procent. Wiele autorytetw" nagminnie wystpujcych w polskiej telewizji jako dziwnie utosamiao tzw. socjal z socjalizmem, a socjaldemokracj z demokratycznym socjalizmem. Pytanie tylko, czy to s skutki niewiedzy, czy te wiadome mcenie ludziom w gowach i zacieranie istotnych rnic pomidzy socjalizmem i kapitalizmem. Oczywicie wcale nie uwaam, e kady przedsibiorca to otr spod ciemnej gwizdy, wyrafinowany zodziej i czowiek bez sumienia. Jak w kadym rodowisku, tak i tutaj trafiaj si ludzie szlachetni, niezwykle wartociowi i wykonujcy bardzo cenna robot na rzecz szerszej spoecznoci. S to jednak osoby stosunkowo nieliczne, przez wasne rodowisko z reguy tpione niczym wcieke psy i dlatego na og zmuszone dziaa w gbokiej konspiracji. Jest te spora cz

przedsibiorcw, ktrzy zachowuj pewien umiar, okazuj (choby udawane) skrupuy i unikaj sytuacji, kiedy ich pracownicy mog mie uzasadnione pretensje. Jednak wyrana wikszo tych naszych biznesmenw przebija kolegw po fachu w innych krajach Unii Europejskiej pod wzgldem bezwzgldnoci w zakresie wymaga od swoich pracownikw i nierzetelnego wynagradzania ich za prac. Nie od rzeczy bdzie chyba zwrci tez uwag na panujce (szczeglnie w Polsce) pogldy odnonie efektywnoci ekonomicznej poszczeglnych sektorw gospodarki w zalenoci od ich praw wasnoci. Zgodnie z pogldami neoliberaw prywatna wasno rodkw produkcji nie ma sobie rwnych i gwarantuje szybki rozwj cywilizacyjny ludzkoci (cznie z powszechnym dobrobytem) zarwno w mikro jak i w makroskali. Po dwudziestu-trzydziestu latach wrcz obdnego wcielania w ycie zaoe neoliberalnych w ramach procesw globalizacji, ju w pierwszych latach XXI w. trudno ukry kompromitacj na ogromn skal. Wrd surowych krytykw haaliwie reklamowanej globalizacji znalaz si byy szef zespou doradcw ekonomicznych prezydenta USA Billa Clintona i laureat nagrody Nobla w roku 2001 prof Joseph E. Stiglitz. Jego najnowsze ksiki pt. Globalizacja", Szalone lata dziewidziesite" i Wizja sprawiedliwej globalizacji" zaday wrcz nokautujcy cios dotychczas funkcjonujcym mitom kultywowanym przez elity neoliberalne w ostatnich dekadach. Oprcz wskazania skandalicznych skutkw owej globalizacji zarwno w Stanach Zjednoczonych jak i w wikszoci krajw wiata, J. Stiglitz zakwestionowa czoow tez neoliberaw, e prywatna wasno zawsze jest bardziej efektywna ni pastwowa. Powoujc si na szczeglnie charakterystyczne prywatyzacje przedsibiorstw w USA, podkreli pogorszenie sytuacji budetu pastwa w duszym okresie czasu. Wskaza te na ogromne straty budetu pastwa z powodu rnego rodzaju oszustw i przekrtw w wyniku tolerowania niewidzialnej rki rynku". W zaistniaej sytuacji pozytywnym zjawiskiem jest to, e wielu dawnych entuzjastw wtpliwych idei globalizacji dyskretnie zaczyna od nich odchodzi. Przechodzc do problemw wasnociowych w gospodarce pastwa aspirujcego do miana socjalistycznego, wskazane jest okrelenie proporcji midzy sektorem uspoecznionym (w tym pastwowym) i prywatnym. W zasadzie mona uzna, e gospodarka danego pastwa ma charakter socjalistyczny, jeli sektor uspoeczniony ma wyran przewag nad prywatnym oraz funkcjonuje silny i sprawny mechanizm interwencjonizmu pastwowego we wszystkich istotnych dziedzinach gospodarki. Sytuacja moe si komplikowa co najmniej w dwch przypadkach: jeli liczcy si udzia w gospodarce danego pastwa maj przedsibiorstwa prywatne lub pastwowe innych pastw, a take jeli wadze prosocjalistyczne owego pastwa z rnych powodw zdecyduj si na powane zwikszenie udziau

10

BRZASK

NR 2/188

luty 2008

sektora prywatnego w gospodarce. Ten drugi przypadek mamy wanie w Chiskiej Republice Ludowej. Najwyraniej kierownictwo partii komunistycznej w Chinach zdecydowao si zaryzykowa i dopuci rozwj sektora prywatnego prawie do 60%. Jednake kluczowe dziay gospodarki znajduj si w rkach pastwa (oczywicie take finanse), a przedsibiorstwa o rednim znaczeniu maj czsto pastwow wspwasno. Inwestujce w Chinach firmy zagraniczne maj czsto spor autonomi, ale s pod cakowicie wystarczajc kontrol. Si rzeczy musiay wyranie da o sobie zna poaowania godne cechy kapitalizmu: race rozwarstwienie majtkowe spoeczestwa, powane bezrobocie, dysproporcje w rozwoju cywilizacyjnym midzy regionami wielkiego pastwa, narastajca korupcja na wszystkich szczeblach wadzy oraz wzrost rnych form przestpczoci kryminalnej. Wszystko to jednak jest pod surow kontrol wadzy politycznej i administracyjnej, ktra jak dotychczas w peni panuje nad sytuacj. Oczywicie na tak powane ryzyko zachwiania podstaw ustrojowych pastwa moe sobie pozwoli kraj o olbrzymim potencjale i to solidnie ubezpieczony przez pastwa ssiadujce, zarwno pod wzgldem politycznym i militarnym, jak i np. surowcowym. Przyczyn dopuszczenia w Chinach do tak daleko idcych odchyle ustrojowych bya ch oywienia gospodarczego nawet za ogromn cen. Pozwolio to bowiem stopniowo wprowadzi swego rodzaju socjalistyczn gospodark rynkow, a to z kolei umoliwio lepsze dostosowanie si do mechanizmw gospodarki wiatowej. Poprzednio powizania z potn machin gospodarcz (a szczeglnie finansow) wiata kapitalistycznego niejako dobiy europejskie kraje realnego socjalizmu. Natomiast Chiczykom jak dotychczas udaje si pomylnie wykorzystywa te powizania na rzecz utrzymania niezwykle wielkiego tempa wzrostu produkcji i wszechstronnego rozwoju cywilizacyjnego. Inn przyczyn szerokiego otwarcia" dla tzw. inicjatywy prywatnej w gospodarce bya ch maksymalnego wykorzystania cech ludzkiej osobowoci. Dowiadczenie pokazuje, e wikszo ludzi pracuje najlepiej w jakiej wskiej specjalnoci lub efektywnie zajmuje si czci problemw przedsibiorstwa, bez ponoszenia penej odpowiedzialnoci za cao jego problemw. Jest jednak w kadej spoecznoci pewien odsetek ludzi, ktrzy s peni inicjatywy i dla jej realizacji gotowi pracowa dzie i noc, a nie lubi nad sob przeoonych, ktrzy z reguy do wszystkiego si wtrcaj i torpeduj przedsiwzicia takich zapalecw. Oczywicie szerszy interes spoeczny wymaga, aby takim prywatnym przedsibiorcom te troch patrze na rce i nie da si uwie pozorom. Dowiadczenie uczy te, e po wielu latach twrczej i ofiarnej pracy, ludzie tacy na og zaczynaj sobie coraz bardziej folgowa" i to nie tylko ze wzgldw zdrowotnych, ale i przez negatywne oddziaywanie rnej maci dorobkiewiczw. Sytuacja z

reguy jeszcze si pogarsza kiedy dorobek rodzicw przejmuje kolejne pokolenie, ktre ju wtedy zazwyczaj myli o pomnaaniu tego majtku minimalnym wysikiem wasnym, a cudzym kosztem. Odpowiedzialna wadza socjalistycznego pastwa musi uwanie ledzi zachodzce procesy w gospodarce i energicznie interweniowa, kiedy poniektrym przedsibiorcom za bardzo rogi urosn". Wydaje mi si, e sektor gospodarki prywatnej w pastwach socjalistycznych mona bdzie stopniowo i konsekwentnie zmniejsza (pozostawiajc jednak pewien wski margines dla szczeglnie cennej inicjatywy prywatnej) dopiero po osigniciu penego zwycistwa systemu socjalistycznego nad kapitalistycznym w skali wiatowej. Nie oznacza to, e naley z tym czeka a socjalizm zajrzy do ostatniego szaasu z dungli afrykaskiej. Przecie i wspczenie co jaki czas dowiadujemy si o funkcjonowaniu w niektrych rejonach kuli ziemskiej rnych struktur feudalnych, a nawet praktyk typowo niewolniczych. Majc na wzgldzie realia wspczesnego wiata, partie rzdzce w krajach socjalistycznych musza konsekwentnie przestrzega zasady, e to efektywna praca jest podstawowym rdem ludzkich dochodw, a nie posiadane prawo wasnoci. Musz te na kadym kroku dowodzi, e to nie kapita ale ywy czowiek stanowi podstawowy fundament nawet najbardziej uomnie funkcjonujcego pastwa socjalistycznego. System partyjny a pastwo socjalistyczne Jak ju poprzednio wspominaem, system monopartyjny lub wielopartyjny z jedn parti przewodni sprawdzi si w sytuacjach ostrej walki si prosocjalistycznych z przeciwnikami wewntrznymi lub zewntrznymi. Natomiast w trakcie dugotrwaego budownictwa w warunkach pokojowych rzdzca partia jest poddawana rnym destrukcyjnym dziaaniom i stopniowo ulega degeneracji. Zjawisko to wystpowao i wystpuje nadal w Komunistycznej Partii Chin, co byo ju przyczyn potnych wstrzsw zarwno w samej partii jak i w caym pastwie. Po trzech dekadach od tzw. rewolucji kulturalnej rwnie w KPCh zaszy negatywne procesy wewntrzne. Kierownictwo partii jest najwyraniej tego wiadome i podejmuje rne formy przeciwdziaania procesom degeneracji wewntrzpartyjnej. Wydaje si, e wanie zagroenia wynikajce z daleko idcej prywatyzacji gospodarki i negatywnych procesw wewntrzpartyjnych, s gwn przyczyn utrzymywania w Chinach kary mierci na do du skal. Jest to jeden z uzasadnionych powodw potpiania w czambu okruciestwa reimu komunistycznego w Chinach. Tyle tylko, e z reguy najgoniej krzycz przedstawiciele pastw, ktre same nie byszcz pod wzgldem przestrzegania okrelonych przez ONZ praw czowieka. W dodatku rzekomo obiektywna prasa (midzy innymi w Polsce) podajc np. liczb wyrokw mierci w Chinach, USA, Iranie i Arabii Saudyjskiej, zazwyczaj nie

11

BRZASK

NR 2/188

luty 2008

podaje wwczas liczby ludnoci w tych krajach, aby czytelnik nie mg si zorientowa w skali tego rodzaju praktyk. Ponadto wadze chiskie w ostatnich latach najwyraniej uznay, e mona przystpi do ograniczania iloci stosowanych kar mierci. Wprawdzie ilo wydawanych wyrokw mierci jest nieznacznie mniejsza, ale najwyraniej jej wykonywanie jest pod rnymi pretekstami odkadane lub poddawane rewizji. Natomiast jeli ju wykonuje si jak kar mierci, to robi si to z wielkim haasem propagandowym, najwyraniej aby zastraszy ewentualnych naladowcw tych skazacw. Dotychczasowe dowiadczenia sugeruj e w okrelonych warunkach naley podejmowa prby innych rozwiza ni obecnie znane. Moe wanie lepiej zda egzamin system wielopartyjny, gdzie w pastwie socjalistycznym bdzie ze sob rywalizowa na rwnych prawach kilka partii o prosocjalistycznej orientacji. Oczywicie na og takie partie powinny ze sob cile wsppracowa, chocia mog oddzielnie poddawa si weryfikacji ze strony wyborcw. Po sukcesach wyborczych mogyby (ale nie koniecznie) wchodzi w skad koalicji rzdzcej. Taki system partyjny byby zapewne bardziej odporny na dotychczasowe czynniki destrukcyjne, ale by moe ujawniyby si nowe. Majc powysze na wzgldzie jestem powcigliwy w potpianiu z gry rozbicia wrd rodowisk prosocjalistycznych, bo nie zawsze sztuczna jedno zdaje egzamin na dusz met. Obecnie w wielu krajach kapitalistycznych funkcjonuje rwnoczenie po kilka partii komunistycznych, socjalistycznych, robotniczych itp. Niektre z nich s reprezentowane w parlamentach, jak choby w Rosji, w Indiach, we Woszech, we Francji, czy na Ukrainie. Kto wie^ czy kiedy takie zrnicowanie nie stanie si przydatne w czasie przemian ustrojowych i bdzie wanym czynnikiem pomylnego rozwoju nowych pastw socjalistycznych. Pozostaje jeszcze problem oficjalnego funkcjonowania w pastwach socjalistycznych partii politycznych o charakterze obcym lub wrcz wrogim socjalizmowi. Wydaje mi si, moliwe poszerzenie zakresu demokracji w tej dziedzinie po wyranym zwycistwie socjalizmu w skali wiatowej. Do tego czasu bd prawdopodobnie cige konflikty wok tej sprawy i to o rnym charakterze i w rnej skali. Przejawy tych konfliktw widzimy ju w Wenezueli, Boliwii i Ekwadorze po zwycistwach wyborczych si prosocjalistycznych. W atmosferze podobnych konfliktw funkcjonuj rzdy w Modawii i na Biaorusi. Bardzo istotnym czynnikiem sprzyjajcym kapitalizmowi w jego walce z socjalizmem jest taka prawidowo, e z reguy liczce si partie lewicowe stopniowo odchodz od swojego pierwotnego radykalizmu i przechodz na pozycje prokapitalistyczne. Dzieje si tak, gdy kada organizacja, a tym bardziej partia polityczna, potrzebuje powanych rodkw finansowych, choby na dziaalno organizacyjn i propagandow a take na skuteczne przeprowadzanie

kampanii wyborczych. Partie konsekwentnie i zdecydowanie bronice interesw ludzi ubogich i wyzyskiwanych s w warunkach pastwa kapitalistycznego prawie bez szans na sukces. Ludzi biednych nie sta na skuteczne finansowanie takich partii. Ponadto prawie wszystkie rodki informacji, propagandy i urabiania ludzkiej psychiki s w rkach zawzitych przeciwnikw takich partii, a ci ju maj doskona wpraw w oczernianiu lub blokowaniu (np. poprzez absolutne milczenie o nich w mediach) partii radykalnie lewicowych. Dlatego dziaacze partii z ambicjami zaczynaj coraz czciej wyciga rce po pienidze do tych osb co je maj i gotowi przekaza. Ale za takie wsparcie trzeba paci przyjmowaniem coraz to kolejnych zobowiza na rzecz chlebodawcw", a co za tym idzie w niepami id pierwotne zasady programowe. Oczywicie niekiedy taki mechanizm rozwojowy" lewicowych partii politycznych bywa zakcony, kiedy dochodzi do wielkiego wzburzenia spoecznego i zapanowania nastrojw rewolucyjnych. Powysze zagroenia zapewne bd miay miejsce take w krajach zwyciskiego socjalizmu, bo ludzie dysponujcy kapitaem, znajomociami i rodkami nacisku tak atwo nie zrezygnuj ze swoich moliwoci i przywilejw. Tyle tylko, e pewno na wiecie zajd w kocu takie zmiany, e praca wyjdzie ostatecznie przed kapita i adna sia nie bdzie w stanie tego zmieni. Wpyw ksztacenia i wychowania na rozwj spoeczestw socjalistycznych Aby zapewni trway i wszechstronny rozwj spoeczestw socjalistycznych nie wystarczy znaczcy rozwj spoeczno-ekonomiczny i operatywne sprawowanie wadzy przez zwolennikw orientacji socjalistycznej na wszystkich szczeblach administracji. Najwyraniej problem szkolnictwa i wychowania modego pokolenia naleycie doceniali w pierwszych latach po wojnie dziaacze partii lewicowych, chocia sami czsto mieli za sob ledwo podstawwki robione w konspiracji". Sprzyjao to niebywaemu w historii Polski rozwojowi szkolnictwa wszystkich szczebli i rnych form kultury masowej. Sprzyjao te niebywaemu awansowi milionw ludzi z dow spoecznych, olbrzymiej skali budownictwa przemysowego i mieszkaniowego, a take rozwojowi innych sfer nowoczesnej cywilizacji. Ale kiedy umocnia si wadza PZPR-u i w aktywne ycie zawodowe weszy kolejne pokolenia, zaczy wyranie ujawnia si negatywne zjawiska take w szkolnictwie. Systematycznie mala na studiach odsetek modziey chopskiej i robotniczej, a skurczy si do rozmiarw symbolicznych. W ostatnich dziesicioleciach zarysowaa si take wysoce destrukcyjna tendencja do dziedziczenia profesji". Mielimy do czynienia ze swego rodzaju reprodukcj" z pokolenia na pokolenie: lekarzy, prawnikw, urzdnikw, przedsibiorcw, dziennikarzy, handlowcw itp. Takie procesy zamykania si w swoich

12

NR 2/188 luty 2008 rodowiskach sprzyjay wczaniu coraz to nowych spoeczestwa zgodnie z komunistyczn zasad od kadego hamulcw rozwojowych i degeneracji zarwno partii wedug jego zdolnoci, kademu wedug jego potrzeb". Ogromna ranga ksztacenia i wychowania w krajach rzdzcej jak i podstawowych mechanizmw poprawnego socjalistycznych bdzie wynikaa take z tego, e przywdcy funkcjonowania spoeczestwa. Podobne zjawiska rozwojowe prawdopodobnie zaszy tych krajw musz si liczy z przejciem odpowiedzialnoci rwnie w szkolnictwie innych krajw realnego socjalizmu. za dalsze losy ludzkoci. A przecie ju dzisiaj naukowcy Jednak we wszystkich pozostaych krajach socjalistycznych bij na alarm z powodu zanieczyszczania i niszczenia nastpia trwaa laicyzacja spoeczestwa i zdecydowane rodowiska naturalnego, narastania problemw zdrowotnych osabienie wpyww duchowiestwa rozpowszechnionych i demograficznych, wzrostu rnego rodzaju zagroe nie tam wyzna. Natomiast wyjtkowo w Polsce nastpio tylko dla poprawnego funkcjonowania ale i samego istnienia wyrane umocnienie pozycji spoeczno-politycznej Kocioa ludzkoci. Wszystko wskazuje na to, e bez zdecydowanego rzymskokatolickiego i utrwalenie praktyk religijnych przywoania do porzdku" wielu ludzi dotychczas zdecydowanej wikszoci spoeczestwa (co wcale nie uprzywilejowanych, wprowadzenia szeregu ogranicze i znaczy, e pogbia si religijno). Osobicie uwaam, e niepopularnych zmian, a take podjcia ogromnych gwn tego przyczyn byy ewidentne bdy w pracy wysikw wsplnoty midzynarodowej, perspektywy ideowo-wychowawczej i krtkowzroczna polityka wadz funkcjonowania ludzkoci mog si znale pod znakiem pastwowych, a nie wybr kardynaa Karola Wojtyy na zapytania. I wanie zwyciski socjalizm moe wyj papiea. Z drugiej strony szczeglnie udanym przykadem naprzeciw potrzebom ludzkoci, opanowa zagroenia i perspektywicznego wychowania i ksztacenia modego stworzy pozytywne perspektywy dalszego rozwoju. pokolenia jest socjalistyczna Kuba, ktra prawie przez pl Uwagi kocowe wieku skutecznie pokonywaa ogromne trudnoci i wytrzymywaa niesychane naciski ze strony wrogiego Zaprezentowane spojrzenie na te odmiany socjalizmu, ktre ju odeszy do historii i na te, ktre lepiej lub gorzej mocarstwa wiatowego. Jeli przywdcy obecnych, a tym bardziej przyszych nada funkcjonuj na kuli ziemskiej, pomogo mi w pastw socjalistycznych bd powanie myle o okreleniu wizji dalszych przemian ustrojowych w okresie perspektywicznym rozwoju nie tylko w sensie ilociowym najbliszych dziesicioleci. Majc na wzgldzie ale take jakociowym, to problemom ukierunkowanego dotychczasowe dowiadczenia krajw socjalistycznych ksztacenia i wychowania musz powici naleyt uwag. oraz mniej lub bardziej sensowne opracowania naukowe Mog te marnie skoczy jeli do tej sprawy bd na te tematy, przedstawiem rwnie niezbdne moim podchodzi tradycyjnie, formalnie i szablonowo. zdaniem wymogi funkcjonowania i rozwoju tego rodzaju Uksztatowanie osobowoci ludzi twrczych, wzajemnie krajw, szczeglnie po ewentualnym zwycistwie sobie yczliwych i zdolnych do efektywnego dziaania orientacji socjalistycznej w skali wiatowej. zespoowego, musi i w parze z odczuwaniem przez nich Zdaj sobie spraw z tego, e czytelnik po zapoznaniu liczcej si satysfakcji i przyjemnoci z tego co robi. si z moimi opiniami w wielu istotnych sprawach moe Przyszy czowiek socjalizmu powinien w zdecydowanie mie nie tylko odmienne zdanie ale i wiele pyta wikszym stopniu poszukiwa osobistego szczcia w poznawaniu coraz to nowszych elementw ludzkiej wiedzy i dodatkowych, ktre by moe chciaby mi zada. Do tajnikw wspczesnego wiata, w rnych formach twrczej czci przewidywanych pyta mgbym ju si dziaalnoci, w pracy i dziaaniu na rzecz innych ludzi, w ustosunkowa w niniejszej wypowiedzi, ale ograniczone dzieleniu si radoci innych ludzi, szczeglnie jeli sam ramy tego opracowania na to nie pozwalaj. By moe przyczyni si do tej radoci itp. Innymi sowy idzie o to, aby bd mia szanse to uczyni przy innej okazji. Ponadto ten przyszy obywatel socjalistycznej spoecznoci by wydarzenia na scenie politycznej w najbliszych latach wychowany w duchu gboko ludzkich ideaw, wiza mog da najlepsz odpowied na nurtujce nas pytania i osobiste szczcie ze szczciem innych ludzi, a take by wtpliwoci. mia wol i naleyte przygotowanie do skutecznej walki z Antoni Jakiewicz rnymi przejawami za spoecznego i przeszkodami na drodze pozytywnego rozwoju. Trzeba si liczy z zawzitym oporem entuzjastw 66 Rocznica Urodzin kapitalizmu i umacniania religijnoci spoeczestwa, gdy wyej przedstawiona wersja ksztacenia i wychowania Przywdcy Koreaskiej Republiki niewtpliwie godzi w ich osobiste interesy i przywileje, do Ludowo-Demokratycznej ktrych bardzo przywykli i nie maj najmniejszej ochoty ich si pozbywa. Jednym sowem nie obejdzie si bez Towarzysza, Kim Jong Ila dugotrwaej i zawzitej walki o serca i umysy kolejnych pokole. Jednak bez przejcia inicjatywy spoecznej przez 16 lutego 2008 roku mija 66 rocznica urodzin Sekretarza wielomilionowe masy ludzi inaczej mylcych, dziaajcych Generalnego Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, i odczuwajcych, kule bdzie rozwj spoeczestw Przewodniczcego Komitetu Obrony KRLD, Naczelnego socjalistycznych. Z drugiej strony osignite sukcesy w Dowdcy Koreaskiej Armii Ludowej, Marszaka perspektywie czasu mog przybliy do funkcjonowania

BRZASK

13

BRZASK

NR 2/188

luty 2008

Koreaskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Towarzysza, Kim Jong Ila. Towarzysz, Kim Jong Il opracowa idee Songun, ktra twrczo w warunkach koreaskich wciela idee marksistowsk w rozwoju kraju. Odkryte nowe perspektywy dla zwikszenia produkcji przemysu lekkiego, gospodarstw rolnych, stwarzajc podstawy dla wzrostu zamonoci i dobrobytu ludnoci KRLD. Nard koreaski pod hasem Z nieugit wiar w zwycistwo osigamy wielki rozkwit Korei ery Songun buduje podstawy do przeksztacenia kraju w mocarstwo gospodarcze. Realizujc idee Songun, w szybkim tempie dokonywana jest modernizacja i rekonstrukcja wielu gazi gospodarki narodowej, jak: przemysu elektronicznego, wglowego,, metalurgicznego, transportu kolejowego, owiaty, suby zdrowia i wielu innych dziedzin. Sukcesy i postpy w budownictwie mocarstwa gospodarczego, osigane przez nard koreaski, s wyrazem dalekowzrocznej polityki Partii Pracy Korei, kierowanej przez jej Sekretarza Generalnego Towarzysza, Kim Jong Ila, ktry okreli ide, teori oraz kierunek budownictwa gospodarczego, odzwierciedlajce, zapotrzebowania rozwijajcej si dynamicznie gospodarki, urzeczywistniajcej tworzenia z KRLD mocarstw gospodarczego. Nakrelona idea Songun zakada przede wszystkim oparcie szybkiego rozwoju kraju i przeksztacania go w mocarstwo gospodarcza, na realizacji, budownictwa i rozwoju przemysu obronnego, na jego bazie budowy i rozwoju przemysu lekkiego oraz gospodarki rolnej. Polityka ta uznana zostaa za najbardziej prawidow pozwalajc przyspieszy rozbudow kraju, mimo blokady i sankcji gospodarczych oraz zagroenia ze strony amerykaskiego imperializmu. Pozwolio to na dokonanie zdecydowanego zwrotu w gospodarce rolnej, w nasiennictwie, uprawie podw rolnych oraz dokonywania dwukrotnych ich zbiorw w cigu jednego roku. Zwrcono uwag na zwikszenie produkcji artykuw powszechnego uytku, dla zaspokojenia najpilniejszych potrzeb ludnoci. Wiek XXI zosta okrelony przez Towarzysza, Kim Jong Ila jako wiek rozwoju technologii informatycznej w dziele budownictwa gospodarki, rozpoczto budow i rozbudow przemysu elektronicznego w oparciu o najnowoczeniejsze osignicia techniczne w tym zakresie. Okrelono cele, kierunki i etapy realizacji tych przedsiwzi, dla przyspieszonego rozwoju si wytwrczych, wytwrczych take oywienia gospodarki. Realizacja tych gigantycznych zamierze i ich realizacja wskazuje na wyjtkowe zdolnoci przywdcze Towarzysza, Kim Jong Ila, ktry prawidowo nakreli rozwizanie przedstawionych problemw, stwarzajc podstaw przeksztacenia kraju w mocarstwo gospodarcze. W rolnictwie dokonano olbrzymich przeobrae strukturalnych, tworzc standardowe gospodarstwa, mogce wytwarza tyle zasobw ywnoci, aby mona byo z

rezygnowa z jej importu. Dokonano olbrzymich prac irygacyjnych, budujc magistral nawadniajc rejony ubogie w zasoby wody, budujc magistral KarchonThaesong i Pekma-Cholson. Dla zaspokojenia gospodarki w energi elektryczn, zostay wybudowane wielkie elektrownie. Towarzysz, Kim Jong Il w swej pracy niezmiennie podkrela, i robotnicy oraz ludzie pracy powinni dokoczy rozpoczte dzieo przeksztacenia kraju w mocarstwo gospodarcze. Wskazuje on na mdro i si mas ludowych, ktre z entuzjazmem realizuj nakrelone zadania w dziedzinie budownictwa socjalistycznego. W trakcie kierowania prac narodu koreaskiego pod Jego kierownictwem organizowane s wzorowe jednostki gospodarcze, ktre stanowi wzr do naladowania, w dziedzinie socjalistycznego budownictwa gospodarczego. Nie zraajc si zoon sytuacj na Pwyspie Koreaskim oraz zagroeniami ze strony USA, pod mdrym i dalekowzrocznym kierownictwem Towarzysza, Kim Jong Ila, nard koreaski z rozmachem i sia w wiar socjalizmu przystpi do wcielania idei songun budujc potne mocarstwo gospodarcze. I nad Kore zapona zorza owietlajca powstawanie nowego potnego mocarstwa gospodarczego. Przewodniczcy KPP Jzef achut
Warszawa, 2008-02-03

Zaduenie zagraniczne Polski


46 mld 178 mln z, czyli po 14 tysicy 373 zotych i 10 groszy na osob tyle kady z obywateli RP, wliczajc niemowlta oraz starcw, winien jest zagranicznym bankom, funduszom inwestycyjnym, spkom i innym instytucjom finansowym. To imponujcy wynik, takiego dugu nigdy pastwo polskie, to znaczy my wszyscy nie jestemy w stanie spaci. Narodowy Bank Polski ogosi dane o zadueniu zagranicznym kraju na koniec III kwartau ub., roku. W dolarach Polska winna spaci 204 mld 967 mln. Dla przypomnienia stale goszonych przez prawicowe rzdy, i spacamy dugi zacignite przez Gierka, to wynosiy one 23 mld USD i wiadomo, jaki by skutek tego zaduenia. Jak wyglda struktura tego zaduenia? Pod koniec listopada ub.,roku pastwo polskie winne byo wierzycielom 496 mld 203 mln z w tym zagranicznym 122 mld 383 mln z. Pozostae (373 mld 820 mln) to dug przedsibiorstw i prywatnych poyczkobiorcw. Zaniepokojenie powinien wzbudzi wzrost krtko terminowego zaduenia z 32 mld USD na koniec III kwartau 2006 r., do 50 mld 747 mln USD w III kwartale ub. Roku. Zaduenie krtkoterminowe to w wikszoci tzw. kapita spekulacyjny, ktry moe szybko z Polski odpyn. Powinno dla rzdzcych by nauczk z historycznego dowiadczenia, czym grozi zaciganie nadmiernych zobowiza. Najbardziej powinno budzi zdumienie, panujce w elitach rzdzcych, i Polska nie stoczy si w otcha kryzysu, jak Argentyna na pocztkach XXI w Tamtejsza gospodarka rozpada si przy zadueniu w wysokoci 100 mld USD. Wiara, i chroni nas UE oraz ufno krgw finansowych, e Bruksela nas nie opuci. Nasuwa si pytanie jak dugo? Jeli

14

BRZASK

NR 2/188

luty 2008

tempo zaduenia Polski w ostatnich latach bdzie nadal - moe oni widz parti tylko jako klub dyskusyjny ? takie wysokie to pod koniec 2020 r., skarb pastwa, prywatne Nie bd posdza ich o dziaalno agenturaln, bo posdzi jest firmy i obywatele winni bd zagranicznym wierzycielom ok. bardzo atwo, oczyci bardzo trudno. Tak jak to robi te same 300 mld USD. A w roku 2012 400 mld! Takiego dugu nie da osoby! ! ! si paci. Pastwo staje si bankrutem. J..

Do czego s potrzebne pienidze ? S potrzebne :

Czy jestem komunist?


TOWARZYSZKI I TOWARZYSZE ! ! !

- eby otworzy komitety partii, przede wszystkim siedzib K.K.W. w Warszawie,

- na ulotki, plakaty, przejazdy, noclegi, wyywienie, kserokopiarki, telefony itd. Zwracam si do Was poprzez BRZASK, gdy tak dalej nie moe by w partii. Na spotkaniu w Misku w ktrym brao udzia 59 bratnich partii - pracownikw etatowych ktrzy bd pracowa w partii. komunistycznych i robotniczych zostay omwione midzy innymi Dlatego s potrzebne pienidze szanowni towarzysze. Wobec tego zadania na najbliszy okres partii komunistycznych z okazji 90. rocznicy chciabym zaproponowa eby byy nastpujce skadki w zalenoci od Wielkiej Rewolucji Padziernikowej. Powinnimy si zastanowi wszyscy jak parti jestemy, o co walczymy, dokd zmierzamy, co to dochodu: znaczy by czonkiem Partii Komunistycznej, jakie zobowizania do 600 zotych - 10 zotych mamy wobec niej. Dlatego wzywam Was towarzysze do otwartego od 601 zotych do 800 zotych - 15 zotych dialogu, ebymy si wypowiedzieli wszyscy dlaczego tak jest a nie od 801 zotych do 1.000 zotych - 20 zotych od 1.001 zotych do 1.200 zotych - 25 zotych inaczej. Zjazd nie rozwiza istniejcych problemw . od 1.201 zotych do 1.500 zotych - 30 zotych Stoimy w jednym miejscu ! ! ! od 1.501 zotych do 1.800 zotych - 35 zotych Towarzysze proponuj, eby si odbya wewntrz w partii Konferencja od 1.801 zotych do 2.000 zotych - 40 zotych od 2.001 zotych do 2.300 zotych - 50 zotych nad strategi i taktyk naszej partii: od 2.301 zotych do 2.500 zotych - 70 zotych - z kim i na jakiej zasadzie bd nasze sojusze ? powyej 2.501 zotych - 100 zotych. Kady czonek partii jest zobowizany wpaci skadk do 10 - Komitet do spraw Pokoju: Irak, NATO, Afganistan, tarcza kadego miesica, jeeli s towarzyszki i towarzysze ktrzy maj antyrakietowa, Kuba problem z opaceniem, powinni zgosi na zebraniu partyjnym . Powinien - Unia Europejska: Eurokonstytucja, polityka UE, partie polityczne uzasadni niemono opacenia , jeeli s uzasadnione to przewodniczcy lewica i komunici w Europarlamencie, przyszo R.P. w ramach U.E. wraz ze skarbnikiem przesyaj pismo do skarbnika KKW, po uprzednim itd. zadania partii na najbliszy okres, zatwierdzeniu przez Koo na zebraniu partyjnym , e dany czonek Koa jest zwolniony. Jeeli s wrd nas towarzysze ktrzy , s w stanie opaca - gdzie powinnimy pooy nacisk? swoje skadki a nawet da co wicej, to prosz niech to zrobi. A ci co s eby do tego doszo powinnimy powoa komitet organizacyjny ktry : przeciwni najwyszy czas eby si z takimi osobami poegna. Nie 1. Opracuje referat do dyskusji nazywam ich towarzyszami, bo towarzysz jest oddany sprawie, a nawet 2. okreli okres trwania dyskusji jest gotw odda to co ma najcenniejsze - YCIE. Mam do gadu tak 3. Opracuje kocowe dokumenty na podstawie wypowiedzi i jak wikszo z nas, a oni najwicej gadaj i najmniej robi. W propozycji czonkw partii innych partiach skadki s nawet i 5% od pensji miesicznej . U nas jest Dokument ktry dostarczy komitet organizacyjny do K.K.W., tak : kto chce paci, ile chce paci, kiedy bdzie mia ochot to bdzie podstaw do dalszego dziaania. paci. Kilku towarzyszy paci z wasnej kieszeni, eby partia Towarzysze na podstawie w/w dokumentu, kierownictwo powinno funkcjonowaa np. Przewodniczcy i skarbnik. opracowa plan dziaania na najbliszy okres np. trzy (3) miesice. Jakie Szanowne towarzyszki i towarzysze. Uwaam e kady z nas komisje czy te dziay powstan przy KKW ktre opracuj w zalenoci powinien przemyle : od regionu: dlaczego jest w partii , - od problemw tzn. bezrobocie, warunki pracy, edukacja, suba co moe z siebie da , zdrowia, problemy modziey, chopi rolnicy i bye PGR-y, na ktre czy chce pozosta w partii. powinno KKW zwrci baczna uwag i pomc te w dziaaniu KMP. Jeeli s przeciwnicy mojej rezolucji wzywam ich do Towarzyszki i towarzysze. Jeszcze jednym z waniejszych wypowiedzenia si na amach BRZASKU, ale niech nam powiedz co problemw naszej partii s finanse, ktre s kul u nogi, mimo e bya oni zrobili i jak obecnie prowadz dziaalno partyjn. Czekam na powzita prba poruszenia przez niektrych towarzyszy tego problemu na Zjedzie. Niestety zostaa zdawiona przez towarzyszy ktrzy maj wasze wypowiedzi. Kolumb 2.000 3.000 zotych emerytury miesicznie. Nasuwaj si nastpujce pytania : - czyby nie wiedzieli ci towarzysze e walka klasowa toczy si nie tylko na paszczynie ideologicznej ale i ekonomicznej ?

Rewolta w polskim Kociele Katolickim

15

NR 2/188 luty 2008 Wystpienie z kocioa katolickiego ksidza profesora Kongregacji Nauki i Wiary rzdzonej wtedy przez kardynaa Tomasza Wcawskiego, do niedawna wanego Josepha Ratzingera, obecnego papiea Benedykta XVI. duchownego, byego rektora Arcybiskupiego Seminarium Instytucja ta jest nastpczyni sawnej Inkwizycji, majca Duchownego w Poznaniu, doradcy watykaskiej sta na stray tradycyjnej doktryny kocielnej. Kongregacji Nauki Wiary. Okazuje si wic, e nawet stranicy witego ognia Po wnikliwych badaniach historii pierwszych wiekw zaczynaj wtpi w jego istnienie. Lepiej pno ni wcale. chrzecijaskich doszed on do wniosku, e Jezus Chrystus J.. nie by Bogiem, a wszystko, co opowiada Koci, to po Kongres Porozumienia Lewicy prostu nie ma adnego sensu. W dniu 21.01.2008 r na spotkaniu roboczym Kongresu W marcu ub.r. prof. Wcawski zrzuci sutann, a tu Porozumienia Lewicy, w skad ktrego wchodz Ruch przed witami Boego Narodzenia dokona formalnego aktu Odrodzenia Gospodarczego im. E. Gierka, Komunistyczna apostazji, czyli wystpienia z Kocioa. To niezwykle Partia Polski, Polska Partia Socjalistyczna, Racja Polskiej rzadkie zjawisko. Jeli bowiem ksidz odchodzi ze stanu Lewicy, Stowarzyszenie Lewicy Patriotycznej, Ruch kapaskiego, to z reguy pozostaje w kociele, nie porzuca Spoeczny Praca-Pokj-Sprawiedliwo. W obradach wiary. Natomiast prof. Wcawski uzna, i musi postpi uczestniczyli przedstawiciele OPZZ, ZNP, Spdzielczoci i inaczej. Wyrzekajc si wiary katolickiej, jednoczenie innych organizacji spoecznych. Kongres uchwali Manifest, ogaszajc, e Jezus Chrystus nie by Bogiem, ale zwykym w ktrym owiadcza, i do wyzysku, ogasza walk o czowiekiem, przywdc religijnym i spoecznym. Do sprawiedliwo spoeczn, z dominacj bogatych nad wniosku takiego doszed jako szef Pracowni Pyta biednymi, obrona lewicowych tradycji i osigni Polski Granicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzc badania w PPG dotyczce rde Ludowej to cele rodowisk, ktre integruj si wok chrzecijastwa tego, co gosi Jezus Chrystus swoim Kongresu Porozumienia Lewicy. W ramach KPL powsta komitet ekspertw, w skad, uczniom oraz jak ta jego spucizna zostaa wykorzystana ktrego wchodz prof. Maria Szyszkowska, prof. Zdzisaw przez potomnych, analizujc rda historyczne, filozoficzne, teologiczne, wycign z tego wnioski, e wszystko to, co Sadowisk i prof. Tadeusz Kowalik. Uczestnicy obrad jako strategiczny projekt manifestu ley u podstaw kocielnej doktryny, jest bdne i nie zaakceptowali odpowiada prawdzie. Natomiast Chrystus nie wiele dzi programowego O demokratyczne i wraliwe spoecznie wsplnego, o czym gosz kapani wiernym. Jest to socjalne pastwo. Zostanie on przyjty 21 czerwca na wypaczenie nauk Galilejczyka przez obecn hierarchi ma kolejnych obradach Kongresu Porozumienia Lewicy. W ona rdo w pierwszych wiekach chrzecijastwa, kiedy manifecie podkrelano, i KPL, opowiada si za spoeczn koci formowa swoje pierwsze struktury. gospodark rynkow, odrzuca neoliberalizm i prymat Profesor w swoich wykadach podkrela, e czynnik wasnoci prywatnej. spoeczny i kulturowy tamtych wydarze (tzn. pocztkw Z myl o przyszych wyborach KPL, chce powoa 1-10 osobowe chrzecijastwa) pozostaje czsto niedoceniany, natomiast komitety we wszystkich 41 okrgach wyborczych. Ich organizacj zajmie si przeceniane jest bezporednie dziaanie Jezusa. Szef Rady Konsultacyjnej KPL Marek Dyduch. Z ramienia KPP w skad Odrnia on chrzecijan od pierwszego ruchu Jezusa - Rady Konsultacyjnej delegowany zosta Jerzy Dubliski czonek OKW emanacji pragnie ubogiej wiejskiej ludnoci wczesnej Warszawa J.., Galilei, tworzonego przez jego uczniw. Chrzecijanie byli, bowiem wyznacznikiem ju innego zjawiska, mniej spontanicznego, przypominajcego nie ruch spoeczny, ale Teksty publikowane wyraaj opinie autorw bardziej zorganizowan i stabiln, zhierarchizowan i nie zawsze s zgodne z pogldami redakcji. spoeczno religijn. To co byo w centrum ordzia Redakcja nie zwraca materiaw nie zamwionych, Jezusa i jego ruchu: goszenie krlowania Boga, schodzi na zastrzega sobie prawo do redagowania nadesanych drugi plan nas pierwszy natomiast wysuwa si tekstw i nadawania im tytuw. chrystologia - wizja Jezusa jako Mesjasza (Chrystusa), Syna Artykuy i inne materiay w formie elektronicznej Boego, Pana wszystkich rzeczy i Zbawiciela wszystkich mona przesya poprzez e-mail na adres: gosi prof. Wcawski. Wcawski taki sposb przywdca brzask@o2.pl religijny Jezus zosta przeksztacony przez potomnych w Boga Jezusa. Chrzecijastwo zdominowa obraz Boga inny Korespondencj prosimy przesya tylko na adres: i stosunkowo daleki od tych moliwoci, ktre zapowiadaa Komunistyczna Partia Polski nowa religijno ruchu Jezusa stwierdza teolog. Z tego Skr. Poczt. 154 pnia wyrosy wszystkie obecne kocioy chrzecijaskie, w 41-300 Dbrowa Grnicza tym koci katolicki. Prof. Wcawski polemizuje z tezami Redaguje kolegium: Beata Karo, jakoby koci obecny zosta stworzony przez Jezusa. Taki Krzysztof Szwej redaktor naczelny, ksztat naday mu kolejne pokolenia wiernych. Decyzja prof. Marian Indelak Wcawskiego jest bardo bolesna dla kocioa katolickiego, Opat za Brzask naley wpaca poprzez konto i by on jednym z najwaniejszych katolickich teologw, bankowe partii z dopiskiem Za Brzask jak na ironi zakrawa fakt, e zasiada w Midzynarodowej NUMER KONTA KPP Komisji Teologicznej, czyli ciele doradczym watykaskiej PKO BP S.A. Oddz. I Dbrowa Grnicza 28 1020 2498 0000 8202 0183 3995

BRZASK

16