Vous êtes sur la page 1sur 3

PROTOK, CZYLI PIERWOTNA ZUPA POLITYCZNA... ...I DLACZEGO JEJ POTRZEBUJEMY. INSPIRACJA 1. WSZYSCY JESTEMY KOBIETAMI.

Jeli jeste przecitnym polskim facetem w rednim wieku, zakochanym w jednej z matek (a przynajmniej ciotek) polskiego feminizmu, wybr masz prosty ucz si, albo gi. Bycie nazywanym 'siostr' w najmniej spodziewanych momentach jest najmniejszym kawakiem caego tego treningu przetrwania. Dla mojego mylenia na tematy spoeczne i egzystencjalne, to byo zaiste przeomowe dowiadczenie. Zaczem si orientowa, jak odmienny jest wiat w ktrym yje kobieta pozornie wszak ten sam, ktry dzielilimy na co dzie, w najintymniejszych chwilach (i nie mam tu na myli seksu). W efekcie, z ulg zarzuciem prby zrozumienia kobiet, na rzecz rozmawiania z nimi, negocjowania lub mediowania, w razie potrzeby. Wiem ju, e nigdy nie zrozumiemy si, pozostajc po dwch stronach genderowego magicznego zwierciada. Wolny od tak bezcelowego denia, mog teraz skupi si na poszukiwaniu skutecznych metod osigania kohabitacji, kooperacji, a nawet pewnego poziomu wspodczuwania z tak odmiennym gatunkiem istot, jak kobiety. Moe to brzmie sucho, ale jest w tym sens co uzmysowia mi lektura Sotto Sopra 96 To nie stao si przypadkiem - publikacji Libreria delle Donne z Mediolanu. Zupenym przypadkiem, bya to jedyna ksika Librerii przeoona na polski, a jeszcze wikszym przypadkiem, to wanie Natalia bya jej wsptumaczk. :) Mj mski umys wyowi z tych tekstw, co nastpuje: Nasza odmienno genderowa jest dowiadczeniem tak podstawowym, e wikszo osb nie ma szans na jego przekroczenie. Obecnie yjemy w post-patriarchalnym rodowisku socjoekonomicznym, stworzonym przez mczyzn i dla mczyzn. Jako takie, nie ma ono adnej wartoci dla kobiet. Temat praw/parytetu/rwnoci postawiony jest na gowie, skupia si bowiem na pozycji kobiet w wiecie post-patriarchalnym. A jest to wiat, w ktrym one wcale nie chc by. Kobiety potrzebuj wasnego wiata, z ich wasnymi priorytetami, w ktrym bd mogy przeywa wasn wizj siebie, spoeczestwa i kosmosu. Potrzebujemy si nawzajem, aby przekracza ograniczenia naszych zamknitych krgw. Dlatego musimy si porozumiewa poprzez 'pierwotn polityk' uprawian na co dzie: dyskusje, negocjacje i mediacje. To pozwoli naszym oddzielnym wiatom wchodzi w interakcje bezpieczne i konstruktywne tak, jak moje konsultowanie tego tekstu z Natali.

Cay tekst jest dostpny na http://www.libreriadelledonne.it/news/articoli/sottosopra96.htm (w oryginale polskiego tumaczenia w wersji elektronicznej nie znalazem). I tu przyszo mae olnienie przecie tak jest nie tylko midzy kobietami i mczyznami! To si stosuje waciwie do wszystkich! Prawie ten sam poziom nie-monoci-zrozumienia znamy z konfrontacji politycznych, spoecznych, filozoficznych. By moe tymi samymi metodami daoby si i tutaj co zaradzi? Ale, aby to osign, potrzebne jest bezpieczne, wspierajce rodowisko. Rodzaj strefy zdemilitaryzowanej, zachcajcej do pokojowych interakcji, zamiast gwatownej konfrontacji. I to jest ta trudniejsza cz roboty...

Petros At Freelab

5.01.2013

https://freelab.org.pl CC-BY-SA

PROTOK, CZYLI PIERWOTNA ZUPA POLITYCZNA... INSPIRACJA 2. WSZYSCY JESTEMY SYSTEMAMI.


We wczesnych dniach internetu, gdy jego nagie struktury widoczne byy jeszcze dla wszystkich, nie tylko dla hakerw, na kadym kroku widziao si rne systemy. Widok powstajcej Wielkiej MidzySieci, czcej, magi TCP/IP, najrozmaitsze niekompatybilne i hermetyczne systemy w jedn wielk, szczliwie gadajc ze sob gromad, jakby wyszy z jednego kompilatora to byo CO! I to co bardzo pozytywnego, gdy w tym samym czasie widziao si ludzi niezdolnych lub niechtnych aby porozumie si nawet na tyle, eby si cho pokci porzdnie! A co za zbieg okolicznoci my te jestemy systemami. Nasze spoecznoci s systemami. I nasza komunikacja podlega prawom cybernetyki tak samo, jak ta w internecie. I gdybymy tylko znaleli waciwy protok...

INSPIRACJA 3. W KRAIN FANTAZJI.


Fantastyk wszelak czytam od zawsze. I od pocztkw realsocu, przez wszystkie zmiany cywilizacyjne, fantastyka naukowa bya zawsze oszaamiajcym, crowdsourcingowym think-tankiem spoecznych i politycznych trendw, opcji i alternatywnych scenariuszy. Czasami i nie tylko w obozie postpu i sprawiedliwoci spoecznej bya te jedynym bezpiecznym rodowiskiem dla takich rozwaa. Nie mam tu na myli wulgarnego crowdsourcingu z podrcznikw biznesu, gdzie stado map 'przechytrza' analitykw finansowych. Myl o tysicach byskotliwych, wyksztaconych i zaangaowanych umysw, ktre nie tylko przegryzay si przez problemy, pojedynczo i grupami. Pomysy, rozwizania, analizy kryy midzy autorami i fandomem, mutujc i obrastajc we wasne ekosystemy. I z tego wyrastay najwspanialsze dziea, czce zbiorowe mylenie, ducha czasw i geniusz autora. Kroniki Marsjaskie, Solaris, 451 stopni Fahrenheita, Aristoi, May Brat, Kantyczka dla Leibowitza to tylko kilka z nich. Wrd nich znalazem te dwie ksiki Neala Stephensona Zamie i Diamentowy Wiek opisujce wiat, zaludniony wszelakimi spoecznociami, burbklawami, plemionami, wspistniejcymi sobie bez specjalnych zgrzytw, kada na swoj mod. I znw, gwnie w aspekcie ekonomicznym, pojawilo si pojcie protokou. Nie tylko, aby y i da y innym. Po to, aby y i wsppracowa, zachowujc wasn integralno i nie zagraajc integralnoci innych.

TAJEMNICZY PRZYPADEK BRUDNICY MNISZKI


Od roku 2008 mamy okazj obserwowa proces obumierania dwch gwnych paradygmatw, trzymajcych na sobie Cywilizacj Zachodu. Parlamentarnej demokracji przedstawicielskiej, obecnej w tradycji politycznej Europy i USA, oraz kapitalizmu finansowego, odrywajcego wasno od przedsibiorczoci i wsplnot lokalnych. Obie te siy day suwerenno ponadnarodowym korporacjom, tak wielkim, e nie s nawet w stanie troszczy si o cokolwiek, poza sob. Nie mi ocenia, co zabija stare paradygmaty. Ale goym okiem wida, e to wyglda jak atak brudnicy mniszki na monokultur sosnow. Po przejciu szkodnika zostaj tylko martwe kikuty, wysychajce runo lene i podszyt, bardzo zdziwiony nagle otwierajcymi si perspektywami rozwoju. Gdzieniegdzie, dotychczas stamszone, dbczaki, olchy, jesiony i brzozy wanie si zorientoway, e przynajmniej chwilowo starczy dla nich wody, soca i powietrza i waciwie to czemu by nie poprbowa szczcia... yjemy w bardzo ciekawych czasach. Warto wic powyciga z 'banku memw' ludzkoci rne zmarginalizowane, zapomniane koncepcje spoeczne, polityczne i ekonomiczne, otrzepa je z kurzu i wypuci zobaczmy, jak sobie poradz. Nie potrzebujemy kolejnej monokultury. Potrzebujemy zrwnowaonego, zrnicowanego, sieciowego ekosystemu spoecznoci, swobodnie zanurzonego w bezpiecznym meta-spoeczestwie, ktre mona postrzega jako protok komunikacyjny, albo (co mi si bardziej podoba) jako pierwotn polityczn zup biakow.
Petros At Freelab 5.01.2013 https://freelab.org.pl CC-BY-SA

PROTOK, CZYLI PIERWOTNA ZUPA POLITYCZNA... ZUPA NA GWODZIU.


Ostatecznym celem owego meta-rodowiska jest da kadej spoecznoci moliwo rozkwitu, bez moliwoci erowania na innych. Idealnie, Protok powinien zapewnia spoecznociom moliwo powstawania, likwidacji, czenia i rozdzielania (wczajc indywidualne migracje) bez stosowania przymusu. Wywodzce si z koncepcji dbr wsplnych ograniczenia w sposobie dziaania: dobra niewytwarzalne/nieodnawialne mogyby by jedynie uytkowane, bez prawa wasnoci. W relacjach czowiek <> spoeczno, odchudzona wersja praw czowieka wydaje si by dobrym pocztkiem. Potrzebne s te ustalone warunki graniczne w relacjach midzy spoecznociami, oraz zasady utrzymywania samego Protokou stabilnego, ale adaptatywnego. Powinien dziaa, jak pole siowe tarczy w Diunie Herberta niezauwaalne, pki kto nie prbuje Ci dgn, lub postrzeli. Brzmi to fantastycznie, zaiste. Ale ciekawe czasy wymagaj ciekawych rozwiza, e tak powiem. A wiele kawakw tej ukadanki ley ju przed nami na stole. Ekonomia dobra wsplnego. Konsensualna, partycypacyjna demokracja. Wolne i otwarte technologie. Bogactwo idei Peer-to-Peer. Mamy nawet Lekcyonarz (http://wiki.laptop.org/go/Nell) narzdzie edukacji dla nowej ery. To, czego nam trzeba, to do woli politycznej, aby te kawaki poczy, uruchomi Protok w jakim bezpiecznym otoczeniu i zobaczy, co z niego wyewoluuje.

PODEJCIE ANARCHO-POZYTYWISTYCZNE.
FreeLab, na swoj miar, stara si pomc w tworzeniu nowej rzeczywistoci. Skupiamy si teraz na dawaniu ludziom podstawowej wiedzy, jak budowa wasne spoecznoci. Staramy si przy tym wpaja podstawowe wsplne wartoci: kooperacj, konsensualne podejmowanie decyzji, zrwnowaone, odporne na szok struktury. Waciwe technologie i mnstwo swobody na rnorodno postaw w ramach spoecznoci. Pracujemy gwnie ze spoecznociami wiejskimi, w typie eko-osadnikw. S oni konstruktywni, bo yj zwykle na wasnej ziemi i na wasny sposb. Jednoczesnie s otwarci na nowe idee, o ile widza w nich co uytecznego jak we FreeLabowym projekcie reintrodukcji konopi wknistej (http://wloknisci.pl). Jednoczenie ludzie ci s bardzo nieufni wobec wszystkich instytucji spoza ich bezporedniego otoczenia. Po doprowadzeniu projektu Wknici do penego rozwoju, FreeLab bdzie proponowa kolejne inicjatywy, w duchu Zrb-to-Razem, z coraz wikszym zakresem wsppracy midzy uczestnikami. W ten sposb mamy nadziej ustanowi praktyczny standard pewnego typu organizacji spoecznej, ktry w przyszoci pozwoli na organizowanie wsppracy ju na wielk skal. Zapowiada si pikna przygoda...

Petros At Freelab

5.01.2013

https://freelab.org.pl CC-BY-SA