Vous êtes sur la page 1sur 4

1

Kontra wobec marszu separatystw


14 lipca ulicami Katowic przemaszerowali separatyci skupieni wok organizacji, ktrej z racji szacunku dla lska i Polski wymienia nie warto. Liga Obrony Suwerennoci zorganizowaa kontrmanifestacj, w ktrej wziy udzia rne organizacje i rodowiska patriotyczne. Pochd zacz si w samo poudnie i zgromadzi kilka tysicy ludzi nastawionych antypastwowo. wiadcz o tym okrzyki obraajce Polsk czy koszulki z napisami po niemiecku (np. mein Vaterland ist Oberschleissen itp.). Mimo, e z zaprzyjanionymi organizacjami byo nas kilkadziesit razy mniej, to uznalimy, e musimy przeciwstawi si wyranym atakom na dobre imi naszej Ojczyzny. Naszym celem nie bya blokada tzw. schlesingerw (nomenklatura przedwojenna, nie myli ze lzakami!), poniewa mogaby ona doprowadzi do konfrontacji (zdarzay si przypadki napaci "spacerowiczw" na patriotw, ale dziki kordonowi policyjnemu do powanych incydentw nie doszo). Chcielimy unikn bezporednich star, bowiem narodowcom znane s prowokacyjne zachowania tego typu ugrupowa, ktre pniej zrzucaj ca win na wszystkich dookoa, cho sami zachowuj si czsto jak pospolici bandyci (analogie z lewakami s tu jak najbardziej na miejscu). Ponadto "ruch to zdrowie", jak mwi do nas lider separatystw przed marszem w obronie polskoci lska, wic mielimy nadziej, e dotlenienie mzgw pozwoli tym zbkanym ludziom powrci do stanu normalnoci. Nie ulega wtpliwoci, e lzakowcy prowadz dziaalno wywrotow i antypastwow. Przez kogo s inspirowani i jakie s cele tej dziaalnoci? Wydaje si by to niezmiennym od lat. Zachcalimy ich do konsekwencji i prbowalimy wrczy im wnioski o zrzeczenie si obywatelstwa polskiego. Jednak nikt z nich nie przyj tej oferty, wic ich intencje nie wydaj si by czyste. Smutne jest to, e suby pastwowe, na czele z kontrwywiadem i Agencj Bezpieczestwa Wewntrznego nie zajmuj si szkodliw dziaalnoci separatystw. Jeszcze bardziej niepokoi to, e ci wywrotowcy mog legalnie maszerowa i propagowa idee antypastwowe oraz nawoywa do obalenia konstytucji, wedug ktrej Rzeczpospolita jest pastwem unitarnym i jednolitym, bez regionw autonomicznych. W tej sytuacji najwaniejszym jest, aby si nie da sprowokowa separatystom i aby zjednoczy si pod biao-czerwonym sztandarem, czego udao si dokona Lidze Obrony Suwerennoci w tym roku i miejmy nadziej, e w przyszym uda si ponownie wystpi w jeszcze wikszym gronie. W imieniu naszego Ruchu dzikuj wszystkim uczestnikom za udzia w tej manifestacji i za wspania patriotyczn postaw! Rafa ak

DEMOKRACJA KARETA BEZ KONI


Pierwszym pastwem cieszcym si demokracj byy staroytne Ateny. To wanie w Grecji wymylono w system, ktrym zachwyca si dzisiejszy wiat. Oczywicie jak to przewanie w yciu bywa, pene prawa demokratyczne posiadali tylko ludzie wolni (niewolnicy mogli tylko sobie na ten cyrk popatrze). W pniejszych czasach Mdrcy pokombinowali i wymylili demokracj parlamentarn. Taki twr, ktry pasuje do demokracji jak pi do twarzy. Ciekawostk jest dlaczego wymylono taki twr, ktry nie tylko nie pasuje do definicji demokracji, ale zbliony jest do subtelnego totalitaryzmu, ot problem tkwi w historii, ano wszystko przez Adolfa. Po prostu demokratycznie zosta wybrany na kanclerza sam pan Adolf, ktry znany jest na caym wiecie jako Hitler. Tak prosz Pastwa ten wybr zawdziczamy demokracji (na 40 mln gosujcych, oddao na niego a 38 mln uprawnionych do gosowania). I to przez ten przypadek wprowadzono tzw. kaga-

niec parlamentaryzmu demokratycznego, ktry trzyma rk na pulsie, by znowu obywatele (wikszociowo) nie wybrali nastpnego Adolfa. Ale co ciekawe, e mimo wszystko Niemcy wybrali wwczas wikszociowo niedoszego malarza, to teraz za hitleryzm maj odpowiada mityczni nazici, ktrych utosamia si jak si Pastwo domylacie z Polakami (tak wynika z amerykaskich sonday).

Sztuka rzdzenia po polsku


Jeli komu si zdaje, e skuteczno rzdzenia krajem polega na wzrocie tzw. stopy yciowej jej mieszkacw, czy te nienagannym funkcjonowaniu urzdw i sub wszelakich, i jeli ten kto zamieszkuje obszar zwany jeszcze Polsk - temu le si zdaje. Sprawowanie bowiem rzdw na tym obszarze polega, np. zgoa na czym innym, a skuteczno owych rzdw mierzy si wzrostem zasobw finansowych wycznie tych, co zajmuj si rzdzeniem, nie za wszystkich, ktrzy obszar zwany Polsk zamieszkuj. W przypadku ostatniego rzdu, co grabi Polsk, moemy mwi o skutecznoci wzorcowej, wrcz podrcznikowej, ktrej powinni uczy si od nas szczeglnie Wosi, przyzwyczajeni do czstych zmian we wadzach: oto bowiem rzd Donalda Tuska zmuszeni jestemy znosi ju przez drug kadencj! Dla premiera Tuska sztuka rzdzenia jest rwnoznaczna z umiejtnoci utrzymania si przy wadzy, i z niczym wicej. Jest w tej mierze, uywajc ulubionego zwrotu Bohumila Hrabala, mistrzem krytych kortw. Bo te nikt jeszcze przed Donaldem Tuskiem nie utrzyma si tak dugo na premierowskim fotelu! Zastanwmy si, co jest przyczyn sukcesu premiera Tuska, czowieka nie odznaczajcego si bynajmniej nadmiarem intelektu, ani te wybuja kreatywnoci. Pierwsz przyczyn jego sukcesu (wedug mnie: gwn!) jest mizerna kondycja oficjalnej opozycji. Owa opozycja nie potrafi tak ga i mizdrzy si do narodu, jak to czyni politycy partii rzdzcej, wraz z drugim specem od utrzymywania si przy wadzy, wicepremierem Waldemarem Pawlakiem. Przy okazji niejako, na czele opozycji stoi czowiek, ktrym straszenie, jak dotd, wci odnosi podany skutek. Druga przyczyna wspomnianego sukcesu, to aktualna koniunktura: a to prezydencja w UE, to znw Euro 2012; niewane, e bez wymiernych sukcesw, ale przecie najwaniejsze, e wydarzenia te istniay jako bezustanny temat we wszystkich mediach. Prezydencja skoczya si, zakoczyy si ME w pice nonej, wic naleao wyskoczy z czym nowym, co odcignoby uwag od problemw biecych i upio, na jaki czas, czujno. Ot, choby po to, by uchwali cichcem nowe prawo energetyczne, zalegalizowa zwizki partnerw pci tej samej, czy te jeszcze co, o czym nie informoway posuszne media. Zdecydowano ujawni tam z przesuchania pana ukasika przez pana Serafina, gdy rozmow tego raczej nazwa nie mona. Obaj panowie powizani z przystawkow parti PSL, a zatem premier Tusk odwoa ministra rolnictwa, Sawickiego. Dlaczego nie wicepremiera Pawlaka? Ale to proste: nikt nie moe zagrozi Pawlakowi podczas nowych wyborw do wadz PSL-u, a po drugie - to Pawlak jest koleg z nocnej zmiany, a nie Sawicki! A e pan Serafin dokona tego nagrania kilka miesicy temu, nikogo chyba nie powinno dziwi, gdy w krajach, gdzie wadze mocno przesiknite s bolszewizmem niczego nie zwyko si ujawnia natychmiast. Jeli co tu moe zdziwi, to niezwyka atwo pozyskiwani przez rozmaitych politykw pienidzy ze skarbu pastwa; mona by rzec: nieokieznana chciwo i poraajca, obmierza kradzie! A jaki szeroki asortyment dbr: wyjazdy, konferencje, wczasy w atrakcyjnych zaktkach wiata, rozliczne premie (miesiczne, roczne). Tu nie ma mowy o jakiej spoecznej solidarnoci, o empatii. Morale tak niskie, e cakowicie niewidzialne! Ile w Polsce funkcjonuje spek z udziaem skarbu pastwa (jedn z takich wanie, Elewarr reprezentowa pan ukasik)? Do ilu ludzi powinien zawita prokurator - to, jak na razie, jest trudne do ustalenia. Trudne, gdy wci na czele rzdu stoi Donald Tusk, ktry - jak wida - doskonale orientuje si w przestpczej dziaalnoci swoich politykw. Doskonale, gdy sugeruje ujawnianie afer trzeciorzdnych na

dek wprowadzono tzw. kaganiec parlamentaryzmu demokratycznego, ktry trzyma rk na pulsie, by znowu obywatele (wikszociowo) nie wybrali nastpnego Adolfa. Ale co ciekawe, e mimo wszystko Niemcy wybrali wwczas wikszociowo niedoszego malarza, to teraz za hitleryzm maj odpowiada mityczni nazici, ktrych utosamia si jak si Pastwo domylacie z Polakami (tak wynika z amerykaskich sonday). W dzisiejszej demokracji narzuca si prawnie tolerowanie praw mniejszoci. Jeeli wikszo (bo w demokracji to wikszo ma racj) ma przymus tolerowania mniejszoci to dochodzimy do absurdu, bo np. gdy ja zami nog na chodniku i bd si domaga rozebrania go, to w takim wypadku wikszo musi cierpie szanujc moje prawo, ktre sobie wywalcz albo wytarguj. To wanie w takim wypadku mamy system wypaczonej demokracji, bo to wikszo powinna mie racj, a nie mniejszo (zwaszcza, e interesy wikszoci s w sprzecznoci z interesami mniejszoci). To mniejszo powinna si podporzdkowa wikszo, bo czy przez jednego czowieka powinna cierpie wikszo ludzi? Dlatego demokracja przypomina mi karet, oczywicie zot, z piknymi rzebionymi klamkami, stylowymi drzwiami, siedziskiem dla stangretw, wonicy tyle tylko, e bez koni. Za moc napdow su minie ludu pracujcego, ktry chcc nie chcc, musi pcha owe cacko. I jak na karet przystao robotnicy, chopi i intelektualici pracuj 24 godzin na dob by pcha ten cud ludzkoci do przodu. Jednak jest zasadnicza rnica midzy pchajcymi a pchanymi. Wybracy, ktrzy siedz w karecie (oczywicie z woli ludu) delektuj si widokiem mijanych krajobrazw, bo jak na Mdrcw przystao siedz sobie wygodnie na aweczkach, suchajc muzyczki albo zabawiajc si gr np. w karty. Czy to sota, czy to burza

3
rzecz utajnienia tych zasadniczych, znaczcych, o ktrych prawdopodobnie nigdy nie napisz, ani nie powiedz posuszni jemu dziennikarze. Sztuka rzdzenia Polsk przed Donaldem Tuskiem, to bya banalna, bezadna grabie, od wyborw do wyborw. Donald Tusk, jako pierwszy z premierw ow sztuk udoskonali i doprowadzi do perfekcji, wzbogacajc zwyky cel rzdzenia Polsk, jak jest grabie o nowy czynnik: utrzymanie wadzy. I dopki w czynnik jest dostrzegany i doceniany - premier Tusk moe robi, co tylko zechce, a nawet wicej. ...ilu jest w Polsce patriotw, a ilu koniunkturalistw, wida goym okiem. Zwykle towar lepszy wystpuje w mniejszej iloci, jednoczenie bdc trwalszym i niech to stanowi pocieszenie! Liliana M. Szczepkowska burza, nieg, wichura, soce, spiekota kareta posuwa si do przodu. Tylko od czasu do czasu wpadnie w botko i ani rusz do przodu, ani do tyu i tu wybracy wpadli na pomys robic hokus pokus dopingujc kiebas wyborcz lud pracujcy, by wsplnymi siami wyj z impasu. No c pod przykrywk demokracji wprowadzono system, ktry pod paszczykiem sprawiedliwoci, rwnoci i wolnoci wprowadza dyktat Wybracw (bo co to za demokracja, e nie mona takiego delikwenta odwoa, jak narozrabia?). No c prosz Pastwa, bycie Pchajcym te ma swoje plusy, przecie razem, wsplnie t karet mona wywrci i pozby si Darmozjadw. No to do roboty, bo czas ucieka, a kareta si chwieje i trzeszczy, tylko patrze jak przy odrobinie chci pchajcych fiknie kozioka i bdzie po blu. Marek Kopaczyk

Mydlenie oczu
Obecna wadza w Polsce ma wietnego sojusznika, czy te - jak kto woli - sugusa w postaci rodkw masowego przekazu. Media nieustannie serwuj nam tysice kamstw, idiotyzmw i tematw zastpczych, a robi to wanie w interesie rzdzcej kliki. Politycy ciesz si ogromnie, gdy media wciskaj spoeczestwu ca mas bezwartociowej sieczki, ktra odwraca jego uwag od rzeczywistych problemw. Dla premiera Tuska jest to bardzo wygodne, gdy obywatele zamiast rozlicza go z fatalnej dziaalnoci ogldaj mnstwo durnowatych seriali, czy teleturniejw. Niestety, nasi rodacy pasjonuj si caymi dniami rnymi historiami serwowanymi w telewizji, co uatwia odwrcenie uwagi od przekrtw robionych prawie codziennie na ogromn skal. Rozmaite afery wywoywane przez rnego autoramentu celebrytw - jak si teraz modnie nazywa sawnych pasoytw - su temu celowi wrcz znakomicie. Ekipa rzdzca cieszy si z tego, e Polacy zamiast poznawa prawd, trac czas i pozwalaj politycznej pseudoelicie wyprzedawa nasz kraj za bezcen w obce rce, a przy okazji pozwalaj rwnie napycha jej kieszenie judaszowymi srebrnikami. Przecitny Polak od pocztku biecego roku obejrza setki godzin relacji na temat Katarzyny Waniewskiej - morderczyni wasnej creczki, ktra kamic w ywe oczy i marnujc rodki publiczne staa si prawdziwym boyszczem naszych mediw. Sprawa Waniewskiej, jej - delikatnie mwic - tchrzliwego, cho butnego choptasia nazywanego mem i ojcem oraz synnego detektywa bez licencji Krzysztofa Rutkowskiego zajmowaa opini publiczn przez wiele miesicy. Ta odgrnie sterowana afera zostaa wyciszona wraz z rozpoczciem rozgrywek EURO 2012, ale zaraz po ich zakoczeniu powrcia z wielkim hukiem. No c Donald Tusk i spka uwaaj, e ciemny lud musi by czym zajty, eby przypadkiem nie przeszkadza rzdowi w uprawianym procederze. Zwaszcza, e nasta czas wakacji, a wtedy przecie w telewizji emitowane s gwnie powtrki seriali i innych gupkowatych programw dla rednio rozwinitych osobnikw. A wszyscy przecie wiedz, e gdy Polak si nudzi, to kopoty gotowe! Rzdzcy musieli rozwin technik mydlenia oczu Polakom do perfekcji, poniewa maj bardzo wiele do ukrycia. Maj take szereg zamysw, ktrych nie mogliby spokojnie wprowadzi w ycie, jeli spoeczestwo miaoby zbyt du wiedz na ich temat. Poza tym, mydlenie oczu medialn papk ma na celu ukrycie niekompetencji, bdw i klsk, jakie ponosi obecna wadza. A jest sporo rzeczy, ktre - wedug niej - nigdy nie powinny wyj na wiato dzienne.

Cuda, cuda
Czy katastrofa lotnicza moe by przykadem dwulicowoci? Czy jedni zmarli w katastrofie s gorsi od drugich? Dlaczego jedn katastrof mog zbada zagraniczni eksperci, a drug ju nie? Odpowied na powysze pytania moemy znale na portalu internetowym niezalenego pisma Bibua, gdzie czytamy: To, co byo niemoliwe po katastrofie 10 kwietnia 2010 r., stao si moliwe w poniedziaek, gdy rozbi si samolot pasaerski ATR-72 w pobliu Tiumenia, na Syberii Zachodniej. Wypadek bdzie bada Midzypastwowy Komitet Lotniczy (MAK), ten sam, ktry mia wyjani przyczyny katastrofy smoleskiej. Cho w poniedziaek zginli wycznie obywatele Rosji, do prac zaproszono zagranicznych ekspertw. MAK przekaza, e do czynnoci tych zostan wczeni specjalici z Francji (kraju producenta ATR-72), Kanady (kraju producenta silnikw) i Wielkiej Brytanii (kraju rejestracji maszyny). (wicej na http://www.bibula.com/?p=54 728).

4
Gdy przyjrze si - cho pobienie - ostatnim kilku latom ich rzdw, to od razu mona dostrzec wiele negatywnych zjawisk. Kolejne podwyki VAT, CIT i akcyzy na paliwo. Podwyka skadki rentowej i wieku emerytalnego oraz ograniczenie dopat do lekw refundowanych. Podniesienie opaty rejestracyjnej dla samochodw, likwidacja wielu ulg, jak na przykad za Internet, na edukacj i kursy rodzinne i przedsibiorcze. Zamroenie skadek do OFE, umorzenie rosyjskich dugw za przesy gazu, wprowadzenie e-myta, likwidacja ulgi na obowizkowe komponenty do biopaliw, rezygnacja z budowy poowy autostrad i chaos na kolejach. Podwyka opaty klimatycznej i od ciarwek, podatku gruntowego i opaty targowej. Wikszy podatek od miedzi i akcyza na wgiel. Podpisanie umowy ACTA, podarowanie ponad 6 mld euro na ratowanie Grecji i jej mieszkacw, ktrzy s jakie trzy razy bogatsi od nas Portret Komorowskiego w kadej ambasadzie, ustawa o zabieraniu dzieci rodzicom z byle powodu i zatrudnienie 100 tys. nowych, zbdnych urzdnikw. Brak dziaa w sprawie uzyskania lepszych warunkw importu gazu do Polski, gdzie za ten sam gaz Niemcy pac o 20% mniej od nas, a Anglia a o 50%! Nawet Unia Europejska stwierdzia, e umowa gazowa jest skrajnie niekorzystna dla Polski! Dochodzi do tego jeszcze ogoocenie Funduszu Rezerwy Demograficznej i dalsze zaduanie kraju. Podpisywanie umw przez Narodowy Fundusz Zdrowia z nieistniejcymi prywatnymi przychodniami i utrata miliardw euro, zamiast oczekiwanych zyskw, z ostatnich rozgrywek pikarskich. Upadek wielu firm budowlanych, ktre nie otrzymay zapaty za budow drg, ale musiay zapaci VAT od kwot, ktrych nigdy nie otrzymay. Popieszne przygotowywanie podatku katastralnego, ktry doprowadzi miliony Polakw do ndzy i kamstwa Rostowskiego, e zaduenie pastwa spada, gdy tymczasem niedawno ogosi potrzeb poyczenia kolejnych miliardw od MFW. Planowane jest wprowadzenie obowizkowej skadki emerytalnej na trzeci filar oraz uwolnienie cen gazu, prdu i innych nonikw energii. Staym problemem jest take wyprzeda majtku narodowego (kolejne przynoszce dochd firmy jak KGHM, czy Orlen, a wczeniej tysice innych!), gdy jednoczenie brak jest pienidzy z ich sprzeday w pastwowym budecie! Tak wic wida wyranie, e dalsze mydlenie oczu Polakom jest bardzo potrzebne, szczeglnie politykom, ktrzy doprowadzili nasz kraj nad krawd przepaci i teraz chc eby run na samo dno! Wtedy pozbd si problemu, tym bardziej, e ju niedugo i tak nie bd mieli co ukra w Polsce, ktr ogoocili prawie do cna. Prawdopodobnie ciepe posadki w UE s ju dla wielu z nich zarezerwowane. Na razie jednak, dalej bd adowa do naszych gw mas kretyskich programw, w rodzaju Taniec z gwiazdami, mnstwo idiotycznych seriali i opisw afer obyczajowych, czy wrcz kryminalnych. Dla wielu ogupionych Polakw telewizyjna mier Ryka z Klanu, czy Hanki Mostowiak z M jak Mio jest waniejsza ni palce potrzeby spoeczne. Co bdzie jednak, gdy przecitny, pogardzany przez wadze Kowalski nie obejrzy gupkowatego teleturnieju, albo nie dowie si o nowych wybrykach zdegenerowanych celebrytw, bo nie bdzie mia pienidzy na opacenie rachunku za prd? Albo w ogle nie bdzie ju mia dachu nad gow? Rzdzca ekipa przejrzy wtedy na oczy? Wtpliwe. A czy przejrzy na oczy przysowiowy Kowalski?! Jest to bardzo moliwe Arkadiusz Kobierzyski --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rosjanie zastosowali podwjne standardy, gdy dotyczy to obywateli rosyjskich, pragn wyjani wszystko do koca, a jeeli dotyczy to innych narodowoci to przykad mamy z 10 kwietnia 2010 roku po rozbiciu si Tu154. Do enigmatycznie brzmi uzasadnienia powoania przez Rosjan ekspertw zagranicznych twierdzc, e zaproszenie zagranicznych ekspertw ma potwierdzi profesjonalizm. Jednak miem twierdzi, e w tym wypadku Rosjanie maj czyste rce i nie maj z ow katastrof nic wsplnego, a do tego samolot, ktry si rozbi wyprodukoway firmy nierosyjskie (co moe by wykorzystane, gdy si udowodni win producenta do celw politycznych lub innych naciskw, Rosjanie lubi tak gr). Przykad rosyjskiej katastrofy lotniczej uzmysawia mi, e w polityce nie chodzi o PRAWD, ani o jej wyjanienie, wszystkie zabiegi rosyjskiej strony badajcej tragedi z 10 kwietnia 2010 roku pokazuj, e mona by sdzi w swojej sprawie. Marek Kopaczyk Marek Kopaczyk

Nastpny numer Gosu Sumienia ukae si na pocztku wrzenia!