Vous êtes sur la page 1sur 7

ATHARVA VEDA NAMAKARANA PRAYOGA

compiled by
Ramaswamy Sastry
http://ramaswamysastry.blogspot.in/
ramaswamysastry@yahoo.co.in

dedicated to
Br.Sri. Shreedhar Adi Guruji
&
Br.Sri.Atmaram Poudel Guruji

ahzr lq Ajuoh lq
AjuuS lqMUhmra
elqi LMSzWl ziU u mhr l u rj Mskqh u lqMUhxri
Ms xqiuWi | lriMsm u uki urimi aWh xlirquxr
Slw l Mrq || lriMs rqh azxi osrukM cicU
qsqxS lwk lxi || lriMsiq i erizx zp Ms Mrq |
xuj mu zxi |
EMs zzlq cMw umlWr muxiSWUu u |
Acqr mhlrqr xqZirS SzMs xMir qqxr zz oeapxqu
LlloWh ArUpu uruWUxU mUqU mirj lqMUh MUwr ||
iSair ahmimelmuM xuximhrWucl qiMmelq llS c MUwr |
Ci xMsmr ahmimelS llSli aWr c rjz Miu |
mhrWucl uzw A mhrWuclxjl xuxirrlWq Mr |
A MUwrqh lqMUhMqh mhrW puli ouliui uSi | mhrW Ci
um |
ii MUwrqh lq cijrliqYiu

q xWMOqol qWelqxMuhr Azuclqmqhr A MUwrqh


lqMUh Mqh Uiql xuxi puli ouli Cir umUiql xuxi Ci
mir zw xuxiucl xqmr
CSqr MqUxr lqW uSkq Ci umllmr iukriqirlqSi
euxjirS ukuScqr || oel Aurxi mPiu mhlrqr SzMs
xqiu || qqxr zz lqMUhxxMU Mi uS xuMq MUwr ||
Aurxiralmimli Miu mjulqlqal mimrqiral mimr
ciuU zai kriu AprilS mui Miu ||
AUpxui xl MqUxr Wxi AucNqSMkU Si |
ii SuSqh x xajr Sk qkl uxriu xmij AalShi xxjmr
xmSri ||
ilu xl SuSqhxmij AerWq Mri |
ii ilu xl SuSqh Apqlr zz MhP oklri | ilu xl SuS
bwOu zz mrri |
mi lqMUi Acr u | xuShxj qiixaxjxr zz ShMh uri
| rjcU AqMMsSuip Ci lq Miu elqMsl qxlq Mri |

cSqxlql uMhPj elSl | EmlS rmw uxSuxij WU | raz


mhQUM Mwhllicixij | ckUicil qSWqlwh |
iiuMWQcZr erizx clxUh elqlmSmrUSlq
ApuSlr lq Emz Mri | iqeolkllqimiUuu elriq |
EmlrlMs c All lqlpuSri MqU mi ucrq | ii xu uruWUM lq
umSuhqh zquqamiSxlriqmSli Mri |
qSlU ESWi |
MsSuilql iu AqMSui px | qxlql iu Mwhx | Emzlql
lhlql iu paulx | uruWUMh lql iu Mzuzqx |
iSxiui qlh lqmiml Mri |
lqcir xmiiqxi Ci puli ouli | ilqcir xmiiqxi Ci |
MsSuilqlqMSuipr MqU pui xul ohlApuSri |
icrwql pui |
qxlql Mwhlqr MqU pui xul ohl ApuSri| icrwql pui
qxlql Mwh
Emzlql lh lql paul(Emz) lqr MqU pui xul ohl
ApuSri | icrwql pui lh lql puS |

uruWUMh lql Mzuzqr MqU pui xul ohl ApuSri |


icrwql pui uruWUMhlql Mzuzq |
Aj Mqr lqMUh (AqlM Mr) :MsSuilql iu Sapx | qxlql iu rqlx | Emzlql lh lql
iu pauirx | uruWUMh lql aax |
lqcir xmiiqxi Ci puli ouli | ilqcir xmiiqxi Ci |
MsSuilql Sap lqlr MqU pui xul ohlApuSri |
icrwqi pui |
qxlql rqllqlr MqU pui xul ohl ApuSri | icrwqi pui
qxlql rql |
Emzlql lh paui lqlr MqU pui xul ohl ApuSri |
icrwqi pui lh lql puS |
uruWUMh lql aa lqlr MqU pui xul ohl ApuSri |
icrwqi pui uruWUMhlql aa |
r ux Ci qlh MqUxr AWiuxcNSl Mri | lilraquxh Mrq |

MqUxr qkl mUSlq | uWruzqmh MqUxr qkl Si |


zu i xi .................... mrxui |
mjuxr ...................... oWxmi |
ArUxq .......................zUSxiurq |
q m aq ...................... AUir
r rxr ......................iqWiqzqW
umjupr xrurpr mUSSqi mjq mUSlq |
zuxi .......................... xrclSqxup |
mjuxr ...................... oWxmi |
ArUxq .......................zUSxiurq |
q m aq ...................... AUir |
r rxr ......................iqWiqzqW |
ASprwkpr mjur xrclSqpr mUSSqi ir mUSlq |
A c iu ......................... mU Ui |
mjuxr ...................... oWxmi |
ArUxq .......................zUSxiurq |
q m aq ...................... AUir |
r rxr ......................iqWiqzqW |
AWUpr mUSSqi ir mUSlq |

zUS iu ................... Awk |


mjuxr ...................... oWxmi |
ArUxq .......................zUSxiurq |
q m aq ...................... AUir |
r rxr ......................iqWiqzqW |
Giprxiu mUSSqi cijmUSlq |
AprilUil xqmr Mi Suipr ohpr mSpr liu uml
rjupu peri Sh c Si | umzw a |
rxqi MzSi Mqxqmlrql emiu MqUmh Mri | olkp xW pei
| Ci AjuuS lqMUhmra ||

Vous aimerez peut-être aussi