Vous êtes sur la page 1sur 7

Bankructwa europejskich pastw, wystpienia oburzonych czy zaamywanie si doskonaego, jak nas zapewniano, systemu ubezpiecze spoecznych, co si dzieje

z naszym wiatem?

Nasz wiat si koczy i obserwujemy tego objawy. Milton Friedman powiedzia kiedy, e z upadkiem cywilizacji jest jak ze spadaniem samolotu. Kiedy samolot spada, doznajemy upajajcego uczucia niewakoci. Nic nie upadnie na podog, nie wyleje si nawet kubek kawy. Ale samo zderzenie z ziemi nie jest ju przyjemne. Tak samo jest z nasz cywilizacj: znikaj hamulce moralne, mona robi na co tylko przyjdzie ochota, ale za 20 lat rzdzi bd muzumanie. Zaprzeczamy podstawom naszej cywilizacji. Pki rozwijaa si w dobrym kierunku, opanowaa wiat: Ameryki, Australi, Afryk, wikszo Azji. Opanowaa, bo bya najlepsz cywilizacj. Skd to wiemy? Bo najlepsza jest ta cywilizacja, ktra przeywa. Cywilizacja to zbir zasad. Wygrywalimy, bo nasze zasady byy najlepsze. Teraz przegrywamy, bo odeszlimy od wasnych zasad. Jaki jest efekt? Teraz to my jestemy kolonizowani przez muzumanw. Jeszcze 100 lat temu Europejczyk to by kto. Wiadomo byo, e reprezentuje okrelone zasady. A dzisiaj si z nas miej, bo jak mona nas traktowa powanie, skoro europejscy onierze porzucaj w Srebrenicy boniackich cywilw na pewn mier, a sami chowaj si w piwnicy? W czasach rzymskich w tych batalionach by wycito co dziesitego onierza. Dla przykadu. A oni dostali medale za operacj w Boni! Odrzucilimy zasady, wic albo nas wykupi Chiczycy, albo wrci normalno, ale przywrc j muzumanie. Co pan rozumie przez normalno?

Stan normalnoci wynika w prosty sposb z zasad cybernetyki, ktr mona rozumie jako nauk o rzdzeniu, a waciwie samorzdzeniu si ukadw. Rzdzcy nie lubi cybernetyki, bo ona dowodzi, e ukady, take spoeczne, same si rzdz, a wpyw rzdzcych jest szkodliwy, bo zakca stan rwnowagi. Tymczasem rzdzcym si wydaje, e maj na co wpyw, e co zmieniaj, cho w rzeczywistoci nie zmienia si nic. Kiedy prbujemy wytrci z rwnowagi homeostat, czyli ukad stabilny, to on sam wrci do stanu pocztkowego. Spoeczestwo jest homeostatem. Nard trwa, cho jednostki umieraj. Dziaania rzdzcych wywouj sprzenia zwrotne ukadu. Sprzenie zwrotne moe by dodatnie, jeeli dziaanie wywouje skutki narastajce, albo ujemne, jeli skutki zanikaj. Wyobramy sobie

kulk na szczycie pkulistego wzniesienia. Jeli j pchniemy, zacznie si stacza. Jeeli jej nie zablokujemy, wypadnie poza ukad. To jest sprzenie dodatnie. Ale ta sama kulka poruszona na dnie pkulistej misy, zawsze powrci na rodek. To jest sprzenie ujemne. Tak dziaa spoeczestwo. Kiedy zacz si upadek naszej cywilizacji?

Wraz z wprowadzeniem demokracji. Bo wikszo ludzi nie kieruje si zasadami, tylko biecym dobrem. Dla demokratw liczy si gra interesw, dla prawych ludzi licz si zasady. wity Augustyn mawia: Fiat iustitia pereat mundus, czyli Niech stanie si sprawiedliwo, choby mia zgin wiat. Ale wiat nie ginie od sprawiedliwoci, wprost przeciwnie, rozwija si. Mymy od tego odeszli. Dziej si teraz rzeczy jawnie niesprawiedliwe, ale wikszo uwaa, e sprawiedliwe jest to, czego chce ona sama. To jest cakowite odejcie od podstaw naszej cywilizacji. Dzi nawet prawd mona ustali w drodze gosowania. Demokracja znajduje racjonalne wytumaczenie kadorazowo, kiedy chce pogwaci zasady. Na przykad problem porwa samolotw. Zasada brzmiaa Z porywaczami si nie dyskutuje. Ale ktrego dnia wypacono pierwszy okup. Jaki by efekt? Porwa przybyo. Czowiek, ktry zdecydowa o zapaceniu tego okupu, powinien stan przed sdem, bo sprowadzi powszechne niebezpieczestwo. Tymczasem w pojciu ludu ten czowiek uratowa ycie pasaerw. Bo lud nie myli w kategoriach tego, co bdzie dalej. Lud myli tylko o tym, co jest dzisiaj. Dlatego demokracja zniszczy nasz cywilizacj. Demokracja i faszywa zasada rwnoci. Ale w dzisiejszych czasach wikszoci ludzi pojcie rwnoci kojarzy si jednoznacznie pozytywnie

Odniemy to do fizyki: jeeli si wyrwna temperatura we wszechwiecie, to wszystko zamrze, bo bez rnicy temperatur ustanie wszelki ruch, nastpi tak zwana mier cieplna. Tak samo jest w spoeczestwie. Energia tkwi w wodospadzie, a nie w stawie. To brak rwnoci jest si napdow spoeczestwa. Jeli nie ma ludzi biednych, to nie ma ruchu. To biedni napdzaj gospodark, bo chc si wzbogaci. Socjalici i Unia Europejska chc wyrwna spoeczestwo. Na szczcie to si im nie udaje, bo wwczas nie opacaoby si robi czegokolwiek. Po co mamy pracowa, skoro i tak bdzie po rwno? Socjalizm jest niebezpieczny: daje obietnic rwnoci i wielu si na to nabiera, bo nie od dzi wiadomo, e idiotw jest wicej ni mdrych. Dziki temu w demokracji socjalizm wygrywa. Karol

Marks odkry, e aby zaprowadzi socjalizm, wystarczy zbudowa demokracj. Demokracja jest zatem z samego faktu swego istnienia skazana na porak?

I w dodatku pociga za sob na dno cywilizacj, ktra j stworzya. Ludowi nie wolno pozwoli rzdzi. Lud nie jest zy, jest po prostu jak dziecko. Skoro nawet rodzina nie przetrwa, jeeli si pozwoli rzdzi dzieciom, to jak ma przetrwa pastwo, w ktrym rzdzi lud? Gdyby pozwoli rzdzi dzieciom, wydayby wszystkie pienidze na cukierki. Lud robi to samo: zadua si i wydaje, bo chce y dniem dzisiejszym, nie myli, co bdzie jutro. Przez to demokracja zabija republik. Oczywicie republiki nie upadaj z dnia na dzie, zwaszcza jeli ocal przywizanie do zasad. Republika rzymska umieraa cae wieki. W Ameryce republika trwaa do dugo, eby Ameryka wyrosa na pierwsze mocarstwo wiata. Dzi ogldamy upadek Ameryki spowodowany zwycistwem zasad demokratycznych, ale to wci jest potne i niebezpieczne mocarstwo. Demokracje s szalenie niebezpieczne. Monarcha, zanim zdecyduje si na wojn, musi wyda pienidze, demokracja nie liczy si z pienidzmi, a zwyciski lud kocha wojny. Ale wadze republiki wybiera si przecie demokratycznie.

Tak, ale niekoniecznie kady musi zaraz mie prawo gosu. Nawet papie jest wybierany w demokratyczny sposb, ale nie nazywamy Kocioa instytucj demokratyczn. Pewne elementy demokracji przy wyborze wadz istniej, ale to nie lud ma prawo je ustala. Brytyjska zasada common sense jest taka, e sdziowie s ludmi rozsdnymi i stosujc zasady zdrowego rozsdku, bd wydawali rozsdne prawa. Ale wikszoci ludu nie sposb zaliczy do ludzi rozsdnych. Powiedzmy, e samolotem leci 300 osb i kto wpada na pomys, eby zrobi demokracj. Jak wikszo podniesie praw rk, to wolant w prawo, jak lew, to w lewo, jak obie to ldujemy. Czy ludzie zgodziliby si na wprowadzenie zasad demokracji w samolocie? A przecie prowadzenie samolotu jest atwiejsze ni prowadzenie pastwa. Dlaczego ludzie godz si na wprowadzenie demokracji w pastwie? Katastrofa samolotu nastpi w kwadrans po wprowadzeniu demokracji, a katastrofa pastwa dopiero po latach.

Kiedy rozpadnie si nasza, unijna demokracja?

W samych Niemczech muzumanie stanowi 10 procent. Ale w ich rodzinach rodzi si wicej dzieci, wic atwo przewidzie, jak bd wyglday Niemcy za 20 lat. Te dzieci ju si urodziy, kolejne bd si rodziy jeszcze szybciej, bo jest to sprzenie dodatnie. Bdzie wic jak w synnym dowcipie: niemiecki policjant zatrzymuje samochd na autostradzie, bierze dokumenty od kierowcy i mwi do kolegi: Patrz Ali, jakie dziwne nazwisko: Mller. Ale wiat si nie rozpadnie. Kiedy upad Rzym, akwedukty dziaay, przynajmniej jaki czas. Jeeli za 20 lat bdziemy graniczyli z kalifatem Saksonii czy Kurdyjsk Republik Brandenburgii, to pewne elementy dawnych Niemiec, na przykad autostrady, tam przetrwaj. Nawet zasady, jeli s dobre, s przejmowane przez inne kultury. Ale tylko dobre. Amerykanie s tak przekonani o wyszoci swojej cywilizacji, e zapraszaj do siebie studentw z krajw muzumaskich w przekonaniu, e bd oni apostoami kultury amerykaskiej. A muzumanin przyjeda do Nowego Jorku, patrzy na dziewczyny, ktre si pieprz z kadym, na parady (tfu!) gejw i wraca do siebie z mocnym postanowieniem, e w jego kraju nigdy si tak nie stanie. To tylko nam si wydaje, e nasz model jest wietny. Albo inny przykad. Synna historia poraki antynatalistycznego programu ONZ dla Indii. Wydrukowano wielki plakat podzielony na dwie czci. W jednej czci bya biedna rodzina, ktra ma siedmioro dzieci, w drugiej rodzina miaa dwoje dzieci, bogaty dom, telewizor i lodwk. Hindusi patrzyli na plakat i mwili: Jacy oni biedni! Tylko dwoje dzieci. Wszystko zaley od systemu wartoci. Cywilizacje si rni wartociami. Wrmy do upadku Europy.

Europa upada, bo zabija wasne wartoci. Nasza cywilizacja jest oparta na pierwiastkach babiloskich, ydowskich, chrzecijaskich, greckich, rzymskich, germaskich. Wszystko si stopio i dao wietn mieszank. Alemy od tego odeszli. I dzi to ju nie jest moja cywilizacja. Kiedy byem dzieckiem, cho wok komuna, to w moim otoczeniu panowaa normalno. Moi nauczyciele to byli ludzie przedwojenni i, co waniejsze, byli to ludzie normalni. Dzisiaj dzieci rodz si w rodowisku, ktrego nie rozumiem. Jak mog y w wiecie, w ktrym w szkoach chce si naucza wychowania seksualnego? Gdyby mnie tego uczyli, nabrabym obrzydzenia do tych spraw. yem w wiecie, w ktrym erotyka bya czym normalnym, ale pornografia nie. yem w wiecie, w ktrym miaem ju trzy

dziewczyny, a nie wiedziaem, co to jest miesiczka. A po co ja to miaem wiedzie? Cywilizacja, ktr narzuca nam Unia, to cywilizacja wroga czowiekowi. Dobry Niemiec nienawidzi III Rzeszy. Dobry Rosjanin nienawidzi Zwizku Radzieckiego, a dobry Europejczyk nienawidzi UE. Ale przecie Unia to te swobodny przepyw ludzi i kapitau, to wiat bez granic.

Skd! To Schengen, to EOG. Mylimy, e Unia robi nam dobrze a niszczy nas przywilejami dawanymi niegodnym. Tak jak bezrobotnych si niszczy, dajc im zasiki. Jak mona nagradza czowieka, ktry nie pracuje? Nagradza trzeba tych, ktrzy pracuj. A my karzemy pracujcych podatkiem dochodowym, ktry jest piekielnym wynalazkiem socjalistw. Tych, ktrzy pracuj dobrze, karzemy podwjnie: podatkiem progresywnym. Te pienidze dajemy bezrobotnym. Normalne pastwo nie moe zabra Kowalskiemu, eby da Winiewskiemu. Podatki byy po to, eby utrzyma wojsko, policj i tym podobne wsplne wartoci. Ale jeli pastwo zabiera Kowalskiemu, eby dawa Winiewskiemu, to ludzie przestaj pracowa i kombinuj, jak stworzy koalicj, mie 51 procent, eby ograbi pozostae 49 procent. Po co pracowa, jeeli mona zabiera innym przez gosowanie?! Do czego miaby doprowadzi koniec demokracji?

Mwi na ten temat Arystoteles. Najpierw jest monarchia absolutna, dziedziczna oczywicie. Ktry z kolei krl okazuje si saby i bierze do pomocy najlepszych, aristoi. Powstaje ustrj zwany arystokracj. Arystokracja si jednak szybko si wyradza. Trzeba bra wojska zacine. Trzeba da wadz tym plutokratom, burujom, by dali pienidze na armi. Powstaje ustrj nazwany przez Arystotelesa plutokracj. Pienidze jednak si szybko kocz. Trzeba zrobi demokracj. Trzeba da wadz ludowi, by ten chcia walczy. Demokracja w sensie greckim polegaa na tym, e 10-15 procent ludzi miao prawo gosu. Ale demokracja jest niepowstrzymana. To jest sprzenie zwrotne dodatnie. Jeli raz pozwolimy na gosowanie, liczba gosujcych wzronie wczeniej czy pniej do 100 procent. Dzi mamy urny w wizieniach i w domach wariatw. Facet, ktry zosta skazany, porednio wybiera ministra sprawiedliwoci. To kompletny absurd. Taki ustrj to ochlokracja, rzdy motochu. Powstaje w kocu taki burdel, e nie da si duej wytrzyma. Wtedy przychodzi kto, kto chce to zapa wiat za mord, przywrci stan pierwotny. Nazywany jest tyranem, dyktatorem.

Jeeli jest zy, to koczy tak jak Stalin czy Hitler, a jeeli jest dobry, to ku oglnej radoci mianuje si krlem i cykl Arystotelesa zaczyna si od pocztku. W tej chwili jestemy z absolutn pewnoci w fazie ochlokracji. Czekamy tylko na tyrana. Jeli si taki nie pojawi, to porzdek zrobi z nami muzumanie. Mamy jeszcze jakie 15-20 lat. Bo muzumanie nie bd czekali, a bd mieli wikszo. Po prostu zrobi porzdek. Stan normalny zostanie przywrcony. Znw bd tumy w wityniach, ale nie bd to ju kocioy, tylko meczety. A co z kocioami?

W Anglii zabroniono wysya na Boe Narodzenie urzdom pocztwki z Matk Bosk i Dziecitkiem, aby nie urazi uczu religijnych muzumanw. Wielki Imam Anglii ogosi, e to bzdura, e nikt nie ma nic przeciwko takim pocztwkom. Dla muzumanw Chrystus jest wielkim prorokiem, Matka Boska jest czczona jako matka wielkiego proroka. Nie rozumiem, dlaczego idioci z Unii Europejskiej si paszcz przed muzumanami? To godne pogardy. Ludzi godnych pogardy si morduje, a ich kobiety bierze do haremw. Nie uznajc wasnych zasad, paszczymy si przed cudzymi? Ju teraz mamy dwa spoeczestwa. Jedno wierzy w stare wartoci, drugie je odrzuca ad limine. Wemy przykad, w jednym z telewizyjnych programw uczestnik zapiewa piosenk patriotyczn. Zapiewa adnie. Jury na to: No nie, to obciach!. Nie ocenili poziomu wykonania, odrzucili chopaka za patriotyzm. W naszym spoeczestwie to sowo jest obciachem. A przecie nie moe istnie pastwo, ktrego mieszkacy nie chc odda za nie w razie koniecznoci ycia. Muzumanie zwyci, bo s wrd nich ludzie gotowi odda ycie za ide, za wiar. U nas prawie ju nie ma takich ludzi. Ale kilku zostao. I to jest pierwsza cz spoeczestwa. Druga jest za to zdemoralizowana do szpiku koci. Ci drudzy zwyci? Niekoniecznie, bo to jest akurat sprzenie zwrotne. W mediach wygrywaj ci, ktrzy gosz chwytliwe pogldy, na przykad o homoseksualizmie, ale zwolennicy tradycji maj wicej dzieci. I w wyniku tego oni wezm gr z powodw czysto demograficznych.

Fukuyama pisa, e proces historyczny si zakoczy. Fukuyama, napisa e nasz ustrj, socjalliberalizm, bdzie trwa do koca wiata. Obsypano go niezliczonymi nagrodami, bo klasa polityczna marzy o tym, eby udowadnia, e ich wadza bdzie trwaa po wieczne czasy, tak jak monarchowie nagradzali tych, ktrzy pisali panegiryki o tym, e monarchia bdzie trwaa wiecznie. Ale Fukuyama napisa swoj ksik w momencie, w ktrym ten ustrj si chyli ku upadkowi. Grozi nam powany kryzys gospodarczy. Czy to moe doprowadzi do wybuchu spoecznego? Rewolucje nie wybuchaj wtedy, gdy ludzie nie maj co je, bo jak nie maj co je, to si zajmuj zarabianiem pienidzy. Rewolucje wybuchaj wtedy, kiedy ludziom da si nadziej, a potem tym nadziejom da si w eb. Tak jak w Grecji. Tam ludzie s bogaci. Emerytura grecka to jest 4000 zotych, a nie taka jak u nas. Ludzie s rozczarowani, bo myleli, e UE to wolno i pienidze dla nich. A tymczasem jest to wolno dla biurokratw. Przewiduje pan, e moe si wyoni dyktator. Tymczasem wikszo liczcych si obecnie ruchw spoecznych, ktre daj zmian, na przykad ruch oburzonych, ma charakter zdecydowanie prodemokratyczny i najczciej mocno lewicowy. Tak, tylko pytanie, kto potem przejmie wadz? Przypominam, e ruchy demokratyczne we Francji byy, ale wadz przejli jakobini, ktrzy wcale nie byli demokratami, tylko zaprowadzili terror. To jest te moliwe. Za plecami Lenina, ktry mia jakie gupie pomysy bolszewickie, czai si Stalin, ktry zdobywszy wadz, pokaza, e socjalizm tak naprawd ma w dupie. Jego celem bya wadza. Gdzie tam, w Brukseli, pord tej bandy idiotw, ktrzy bredz o prawach homosiw, feministkach i ochronie rodowiska, czai si ju kandydat na nowego Stalina. Ju montuje swoje kliki i w stosownej chwili signie po wadz. Jeli zdy.