Vous êtes sur la page 1sur 20

Wen over page

GROEP J GROUPE J

KOELTECHNISCHE GEREEDSCHAPPEN OUTILLAGES FRIGORIFIQUES

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

GEREEDSCHAPSKOFFERS

COFFRETS DOUTILLAGE

Koffer gevuld - Coffret complet .....................................................................................................P. J05 Assortimentskoffer - Coffret dassortiment .................................................................................P. J05

MANIFOLDS EN MANOMETERS

MANIFOLDS ET MANOMETRES

HD / LD - HP / BP .......................................................................................................................P. J04 - 08 Vacuum...............................................................................................................................................P. J06

VULSLANGEN

TUYAUX DE CHARGE

Standaard - Standard ....................................................................................................................... P. J09 Per meter - Par mtre ....................................................................................................................... P. J09

VULKRANEN

VANNES POUR CHARGER

Prikkranen - Vannes percer ...........................................................................................................P. J10 Snelkoppelingen auto-airco - Raccords rapide pour airco voiture.............................................P. J10

VACUUM- EN OLIE POMPEN

POMPES A VIDE ET A HUILE

Vacuumpompen - Pompes vide ....................................................................................................P. J17 Oliepompen - Pompes huile ..........................................................................................................P. J12

VULCILINDERS EN -STATIONS

CYLINDRES ET STATIONS DE CHARGE

Vulcilinders - Cylindres de charge..................................................................................................P. J17 Vulstations - Stations de charge ......................................................................................................P. J17

ALGEMENE GEREEDSCHAPPEN

OUTILS EN GNRAL

Snijden, plooien, openzetten, flare trekken, sleutels, tangen, kammen e.d. Couper, plier, vaser, dudgeonner, clefs, pinces, peignes etc. ...............................................P. J11-14

LEKZOEKERS

DETECTEURS DE FUITES

Lekzoekers - Dtecteurs de fuites ...................................................................................................P. J15

RECUPERATIE

RECUPERATION

Recuperatie-units - Stations de rcuperation .................................................................................P. J16

LASSEN

SOUDURE

Lastoestellen - Postes souder.......................................................................................................P. J19 Soldeermiddelen - Soudures ............................................................................................................P. J18 Inspectiespiegels - Miroirs dinspection .........................................................................................P. J18

Mortsel: 03/440.19.00 - Zaventem: 02/216.55.00 - Brugge: 050/31.91.57 Eke: 09/321.06.40 - Houthalen: 011/26.16.54 - Grce-Hollogne: 04/361.28.81

2007-08

Fl. Heynen & C n.v. - s.a.

MEMO

.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fl. Heynen & C n.v. - s.a.

2007-08

Mortsel: 03/440.19.00 - Zaventem: 02/216.55.00 - Brugge: 050/31.91.57 Eke: 09/321.06.40 - Houthalen: 011/26.16.54 - Grce-Hollogne: 04/361.28.81

MAXI-R Oil free recovery unit ITE-5750A-FP Leak detector

Vacuum pumps

Copper solder ttings

Tube cutters

SH-66A Multi-probe thermometer

WS-120 Weighing scale Chemical accessories

www.ite-tools.com

GEREEDSCHAPPEN OUTILLAGES ELEKTRONISCHE MANIFOLD MANIFOLD ELECTRONIQUE

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
Toebehoren - accessoires - - - 0-00 -00 -0 -0 -000 Dompel/steekvoeler Waterdicht Range -50/400C Oppervlaktevoeler met verbrede meetspits Waterdicht Range -50/400C Luchtvoeler Range -50/400C Buisvoeler met klitteband Diam: 6 mm tot 12 mm Range -50/120C Software voor gegevensverwerking via PC RS232 kabel Netstroom adapter 220 V PVC draagkoffer Sonde de ponction Range -50/400C Sonde de surface Range -50/400C Sonde ambiante Range -50/400C Sonde pour tuyaux Diam: 6 mm jusq' 12 mm Range -50/120C Software pour gestion des donnes sur PC Cable RS232 Chargeur pour rseau 220 V Coffret en PVC ,00 ,00 0,00 0,00 ,00 ,00 00,00 ,00

T560

T523

Geschikt voor 38 koelvloeistoffen incl. R600 (isobutaan) en NH3.

Compatible pour 38 rfrigrants incl.R600 (isobutane) et NH3.

De elektronische manifold voor koelinstallaties en warmtepompen is een meetapparaat voorzien van hoogwaardige voelers voor het meten van druk, vacum en temperatuur. Het heeft een ingebouwde manifoldblok voor het tijdelijk veranderen van de stroomrichting van het koelmedium. Via de eenvoudige PC-software beheert u moeiteloos de meetgegevens. Deze kunnen zowel in tabelvorm als in grafiekvorm worden weergegeven. Tevens is er een invoermogelijkheid voor de firma-, klant- en/of installatiegegevens. Manifold lectronique pour installations frigorifiques ou pompes chaleur. Appareil de mesure avec sondes de haute qualit pour la pression, le vide, et la temprature. Bloc manifold intgr pour ladaptation de la direction du flux du gaz frigorifique. Software pour PC trs comprhensible pour la gestion des informations. Toutes les donnes peuvent tre representes en tableau ou en graphique. En plus, la possibilit existe pour la saisie automatique des donnes de votre socit, celles de vos clients ou de linstallation mme. Technische specificaties : Vacummeting met nauwkeurige vacumsensor. Interne temperatuurvoeler (Pt1000) + ingang voor externe temperatuurvoeler. Berekening van de oververhitting, de onderkoeling of het temperatuursverschil. Comfortabele gegevensverwerking met PC of laptop. Spcification techniques : Mesure du vacuum avec sonde trs efficace. Sonde de temprature interne (Pt1000) + entre pour sonde de temprature externe. Calcul de la surchauffe, le sous refroidissement et la diffrence de temprature automatique. Gestion des donnes de mesure sur PC ou portable trs facile !

R12, R1270, R123, R124, R125, R134a, R22, R227, R23, R236F, R290, R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R403B, R404A, R407A, R407B, R407C, R408A, R409A, R410A, R413A, R417A, R500, R502, R507, R508, R600, R600A, DI 24, DI 36, DI 44 - R717 TYPE T0 Omschrijving Description Complete KIT "TESTO": met: T560-1 met interne vacuumsonde + buisvoeler 609-5600 + netstroomadapter + PVC draagkoffer (software in optie !) KIT complt "TESTO": avec T560-1 avec sonde interne pour le vide + sonde pour tuyaux 609-5600 + chargeur rseau 220V + coffret en PVC (software en option !) Elektronische manifold geschikt voor 38 koelvloeistoffen (incl. R600 isobutaan). Manifold lectronique pour 38 rfrigrants (incl. R600 isobutane). Elektronische manifold voor koelgassen nNH3. - Manifold lectronique pour rfrigrants et NH3. Manifold body in RVS Body du manifold en INOX KIT "TESTO": met: T523 ZONDER interne vacuumsonde + buisvoeler 609-5600 + PVC draagkoffer (software in optie !) KIT "TESTO": avec T523 SANS sonde interne pour le vide + sonde pour tuyaux 609-5600 + coffret en PVC (software en option !) PRIJS PRIX .,00

T0- T0- T3

.,00 .,00 .,00

Fl. Heynen & C n.v. - s.a.

2007-08

Mortsel: 03/440.19.00 - Zaventem: 02/216.55.00 - Brugge: 050/31.91.57 Eke: 09/321.06.40 - Houthalen: 011/26.16.54 - Grce-Hollogne: 04/361.28.81

GEREEDSCHAPPEN OUTILLAGES GEREEDSCHAPSKOFFER


TYPE SKE/* SKE Omschrijving Description Complete IMPERIAL gereedschapskoffer voor de koeltechniek Coffret doutillage IMPERIAL complet pour la rfrigration avec manifold R3A-R0A-R0C Complete gereedschapskoffer IMPERIAL voor de koeltechniek Coffret doutillage IMPERIAL complet pour la rfrigration avec manifold R12-R22-R502 Inhoud van de koffer: 0BPC TC000 TC00 00FB C 0F 3VSL3 MIR WK0H/L C (3x) mm. 3 mm. Manifold Buissnijder Buissnijder Flensapparaat Ratelsleutel Ontbramer Set vulslangen Spiegel Kraantjes Snelkoppelingen Verstel-sleutel Verstel-sleutel Contenance du coffret: Manifold Coupe-tube Coupe-tube Dudgeonniere Clef cliquet bardeur Tuyaux de charge Miroir Vannes de rechange Raccord rapides Clef anglaise Clef anglaise

COFFRET DOUTILLAGE
PRIJS PRIX ,0 ,0

A B C D E F G H I J K L M

ASSORTIMENTSKOFFER
TYPE  3 00 30 30 Hoogte / Hauteur mm 66 66 66 66 100 130 130 Lengte x breedte mm Longueur x Largeur mm 440 x 330 440 x 330 440 x 330 440 x 330 440 x 330 440 x 330 440 x 330

COFFRET DASSORTIMENT
Aantal vakjes Nombre de compartiments 12 24 36 48 59 44 46 PRIJS PRIX 3,0 ,0 ,30 ,0 0,0 0,0 0,0

GEREEDSCHAPSKOFFER IN LEDER
TYPE LTC Omschrijving Description

COFFRET DOUTILLAGE EN CUIR


PRIJS PRIX 3,0

Gereedschapskoffer (LEEG) voor de koeltechniek in leder met handige opbergvakken Coffret doutillage (VIDE) en cuir pour la rfrigration.

LOGBOEK
TYPE LB-0KW LB+0KW CODE-NL CODE-FR Omschrijving Description Voor installaties beneden de 10 kW Installations au dessous de 10 kW Voor installaties boven de 10 kW Installations au dessus de 10 kW CODE VAN GOEDE PRAKTIJK CODE DE BONNE PRATIQUE

CAHIER DENTRETIEN
PRIJS PRIX 0,00 ,00 0,00 0,00

N O P Q R

KOFFERTJE

COFFRET DE RANGEMENT

Geschikt voor alle manifolds Valable pour tous types de manifold -0 Ledige plastiek manifoldkoffer Coffret vide pour manifold, en plastique.

3,30

Mortsel: 03/440.19.00 - Zaventem: 02/216.55.00 - Brugge: 050/31.91.57 Eke: 09/321.06.40 - Houthalen: 011/26.16.54 - Grce-Hollogne: 04/361.28.81

2007-08

Fl. Heynen & C n.v. - s.a.

GEREEDSCHAPPEN OUTILLAGES MANOMETERS


TYPE Merk

MANOMETRES
RACCORDS Schaalverdeling Graduation PRIJS PRIX

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

PULSE FREE - ANTI-PULSATION 0 mm. Lage druk Basse pression - Bar/C/PSI Voor/pour: R (= FX) - R - R0 (=FX0) HBPC ITE 1/8 NPT onderzijde - dessous SBPC WMBPC ITE ITE 1/4 SAE achterzijde - arrire 1/4 SAE opbouw + frontring 1/4 SAE apparent + collerette R12 R22 R502 R12 R22 R502 R12 R22 R502 ,0 ,0 3,0

Voor/pour: R3a - 0A - R0- 0C** HBC/ ITE 1/8 NPT onderzijde - dessous HBC/AC ITE 1/8 NPT onderzijde - dessous HBC/ ITE 1/8NPT onderzijde - dessous SBC/ WMBC/ ITE ITE 1/4 SAE onderzijde - dessous 1/4 SAE opbouw + frontring 1/4 SAE apparent + collerette 1/8 NPT onderzijde - dessous

R134a - R404A - R507 - R407C R410A R22 - R134a - R404A - R407C R134a - R404A - R507 - R407C R134a - R404A

,0 ,0 ,0 3,0

80 mm

Voor/pour: 0A** HBC/0 ITE

R410A R22 R407C R410A

,0 AIRCO ,0

Voor/pour : R - 0C - 0A HBC/AC Refco 1/8 NPT onderzijde - dessous Hoge druk Haute pression - Bar / C/PSI Voor/pour: R (= FX) - R - R0 (=FX0) H3BPC ITE 1/8 NPT onderzijde - dessous S3BPC WM3BPC ITE ITE 1/4 SAE onderzijde - dessous 1/4 SAE opbouw + frontring 1/4 SAE apparent + collerette

R12 R22 R502 R12 R22 R502 R12 R22 R502

,0 ,0 3,0

Voor/pour: R3a - 0A - R0- 0C** H3BC/ ITE 1/8 NPT onderzijde - dessous H3BC/AC ITE 1/8 NPT onderzijde - dessous H3BC/ ITE 1/8NPT onderzijde - dessous S3BC/ WM3BC/ ITE ITE 1/4 SAE onderzijde - dessous 1/4 SAE opbouw + frontring 1/4 SAE apparent + collerette 1/8 NPT onderzijde - dessous

R134a - R404A - R507 - R407C R410A R22 - R134a - R404A - R407C R134a - R404A - R507 - R407C R134a - R404A

,0 ,0 ,0 3,0

Voor/pour: 0A** H3BC/0 ITE

R410A R22 R407C R410A

,0 AIRCO ,0

Voor/pour : R - 0C - 0A H3BC/AC Refco 1/8 NPT onderzijde - dessous Accessoires PM0B PM0R RBM ITE ITE ITE

Blauw - Bleu voor manometers C825BPC en C825BC/4 Rood - Rouge pour manomtres C823BPC et C823BC/4 Rubber beschermring, protection caoutchouc - 80 mm

,0 ,0 ,0

STANDAARD STANDARD 3 mm. Lage druk Basse pression - Bar / C HBPC ITE 1/8 NPT onderzijde - dessous R12 - R22 - R502 ,0

Hoge druk Haute pression - Bar / C H3BPC ITE 1/8 NPT onderzijde - dessous R12 - R22 - R502 ,0

VACUUMMANOMETER
TYPE Merk ITE ITE Omschrijving Description 1/8 NPT dessous - 1000/0 mbar - 80 mm. Digitale vacuummanometer met LCD display uitlezing per 1 micron, bestand tegen overdruk. Aansluiting 2 x 1/4" SAE. Voeding 9 V. batterij. Manomtre vide avec display LCD lecture par 1 micron, rsistant surpression, raccordement 2 x " SAE. Alimentation batterie 9 V PRIJS PRIX 3,0 3,00

MANOMETRE A VIDE

PF0V VG

Fl. Heynen & C n.v. - s.a.

2007-08

Mortsel: 03/440.19.00 - Zaventem: 02/216.55.00 - Brugge: 050/31.91.57 Eke: 09/321.06.40 - Houthalen: 011/26.16.54 - Grce-Hollogne: 04/361.28.81

GEREEDSCHAPPEN OUTILLAGES MANIFOLDS MANIFOLDS

Teneinde een maximale afdichting te waarborgen zijn alle manifolds uitgevoerd met eenvoudig te bedienen membraankranen. De manometers zijn pulsatiegedempt ( 80 mm. - 1/8 NPT). Afin de garantir une tanchit maximale, tous les manifolds sont quips avec des vannes membrane manipulation aise. Les manomtres sont anti-choc ( 80 mm. - 1/8 NPT). TYPE Merk Schaal - chelle BAR - C Koelmiddel Rfrigerants PRIJS PRIX

A B C D

Manifold met kraan Manifold avec robinet H3BPC HBPC H3BC/ HBC/ ITE ITE ITE ITE HD / HP LD / BP HD / HP LD / BP R12 - R22 - R502 R12 - R22 - R502 R134a - R404A - R407C R134a - R404A - R407C ,0 ,0 ,0 ,0

Manifold met kranen en kijkglas - Manifold avec robinets et indicateur Drie aansluitingen HD, LD en vac. Pomp of koelgascilinder. Trois raccordements BP HP pompe ou cylindre de charge. H0BPC H0BC/ H0BC/ H0BC/AC-KS * AD AD ITE ITE ITE Refco R12 - R22 - R502 R134a - R404A - R407C R507 R22 - R134a - R404A - R407C R22 R407C R410A ( * Incl. Koffer en slangen) ( * Coffret et tuyaux incl.) Verloop Female 1/4" Male 5/16" Reduction Male 1/4" Female 5/16" BP + HP BP + HP BP + HP BP + HP 0,0 0,0 0,0 ,00 ,0 ,0

E F G H I J K L

Manifold met kranen en kijkglas - Manifold avec robinets et indicateur Vier aansluitingen HD, LD, vac. Pomp en koelgascilinder. Quatre raccordements BP HP pompe - cylindre de charge. H0BPC H0BC/ H0BC/ Manifold R0A H0BC/0 H0BC/0-KS ITE ITE ITE BP + HP BP + HP BP + HP R12 - R22 - R502 R134a - R404A - R407C R507 R22 - R134a - R404A - R407C ,0 ,0 ,0 0,00 3,0

ITE BP + HP R410A (/") 2-weg manifold voor R0A in bar/C. (aansluiting 1/4") kompleet met slangen + PVC opbergkoffer (2 x 5/16" op 1/4" + 1 x 1/4" SAE op 1/4" SAE) Manifold 2 voies 410A en bar/C (raccordement 1/4") Incl. jeu de tuyaux de charge + coffret en PVC (2 x 5/16" sur 1/4" SAE + 1 x 1/4" sur 1/4" SAE)

Manifold met kranen en kijkglas - Manifold avec robinets et indicateur Vier aansluitingen HD, LD, vac. pomp, koelgascilinder. Met aparte vac. Manometer. Quatre raccordements BP HP pompe - cylindre de charge. Avec manomtre de vide. H0BPC ITE BP + HP + vacuum R12 - R22 - R502 H0BC/ ITE BP + HP + vacuum R134a - R404A

,0 ,0

M N

VERVANGKRANEN
Type WK0H WK0L WK0R WK0V

MANIFOLDS
Omschrijving Description Kraan Vanne HIGH Kraan Vanne LOW Kraan Vanne REF Kraan Vanne VAC

VANNES DE REMPLACEMENT
Manifolds ITE PRIJS PRIX ,00 ,00 ,00 ,00 Manifolds CPS

O P Q R

Type MXK MXRK

Omschrijving Description Kraanknop + labels Tte de vanne + tiquettes Reparatiekit voor 4 kranen Set de rparation pour 4 vannes

PRIJS PRIX 3,0 3,0

Mortsel: 03/440.19.00 - Zaventem: 02/216.55.00 - Brugge: 050/31.91.57 Eke: 09/321.06.40 - Houthalen: 011/26.16.54 - Grce-Hollogne: 04/361.28.81

2007-08

Fl. Heynen & C n.v. - s.a.

GEREEDSCHAPPEN OUTILLAGES MANIFOLDS MANIFOLDS


Merk Schaal - chelle BAR - C Koelmiddel Rfrigrants PRIJS PRIX

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

TYPE

 WEG VOIES olie/glycerine - bain dhuile/glycerine Manifold met kraan en kijkglas - Manifold avec robinet et indicateur BL0BC/ BL0BC/3 Blondelle Blondelle BP + HP BP + HP R134a-R22-R404A-R507 R134a-R404A-R407C (Vap/Liq) 0 mm 0,0 0,0 00 mm Op aanvraag Sur demande

Manifold met kraan en kijkglas - Manifold avec robinet et indicateur BL30BC/ BL30BC/ Blondelle Blondelle BP + HP BP + HP + adapteurs R410a R134a-R22-R404A-R407C R507-R410A R134a-R22-R404A-R407C R507-R410A

 WEG VOIES olie/glycerine - bain dhuile/glycerine Manifold met 3 kranen en kijkglas - Manifold avec 3 robinets et indicateur Vier aansluitingen HD, LD, vac. Pomp en koelgascilinder. Quatre raccordements BP HP pompe - cylindre de charge. BL0BC/ BL0BC/3 Blondelle Blondelle BP + HP BP + HP R134a-R22-R404A-R507 R134a-R404A-R407C (Vap/Liq) 0 mm

3,0 3,0

MANOMETERS
TYPE Bereik Plage RACCORDS Koelmiddel Rfrigrants PRIJS PRIX

MANOMETRES

Lage druk Basse pression - Bar/C BLHBC/ BLSBC/ BLHBC/3 BLSBC/3 -1 / 10 bar -1 / 10 bar

Olie-gevuld Version bain d'huile 0 mm. R3a-R-R0A-R0 1/8 NPT onderz. - dessous R134a-R22-R404A-R507 ,00 1/4 SAE onderz. - dessous R134a-R22-R404A-R507 ,00 ,00 ,00

R3a-R0A-R0C - (R0C schaal / chelle = Vap/Liq) -1 / 10 bar 1/8 NPT onderz. - dessous R134a-R404A-R407C (Vap/Liq) -1 / 10 bar 1/4 SAE onderz. - dessous R134a-R404A-R407C (Vap/Liq)

Hoge druk Haute pression - Bar/C BLH3BC/ BLS3BC/ BLH3BC/3 BLS3BC/3 -1 / 30 bar -1 / 30 bar

Olie-gevuld Version bain d'huile 0 mm R3a-R-R0A-R0 1/8 NPT onderz. - dessous R134a-R22-R404A-R507 ,00 1/4 SAE onderz. - dessous R134a-R22-R404A-R507 ,00 ,00 ,00

R3a-R0A-R0C - (R0C schaal / chelle = Vap/Liq) -1 / 30 bar 1/8 NPT onderz. - dessous R134a-R404A-R407C (Vap/Liq) -1 / 30 bar 1/4 SAE onderz. - dessous R134a-R404A-R407C (Vap/Liq)

TOEBEHOREN
TYPE BLBB BLSTP-R BLSTP-B Merk Marque Blondelle Blondelle Blondelle Omschrijving Description Bevestigingsbeugels Pattes de fixation A ,0 B ,0 C ,0 D ,0 E ,0 PRIJS PRIX ,0 ,0 ,0

ACCESSOIRES

Stootproctectie (Rood) Protection anti-choc (Rouge) Stootproctectie (Blauw) Protection anti-choc (Bleu)

KOPPELING VOOR R410A


TYPE C-30 C-300 C-3 C-3 Omschrijving Description Hoge druk / Haute Pression Lage druk / Basse Pression Hoge druk / Haute Pression Lage druk / Basse Pression Aansluiting Raccordement 1/2 x 1/2 1/2 x 1/2 1/2 x 7/16 1/2 x 7/16 PRIJS PRIX 0,0 0,0 0,0 0,0

CONNECTEUR POUR R410

Fl. Heynen & C n.v. - s.a.

2007-08

Mortsel: 03/440.19.00 - Zaventem: 02/216.55.00 - Brugge: 050/31.91.57 Eke: 09/321.06.40 - Houthalen: 011/26.16.54 - Grce-Hollogne: 04/361.28.81

GEREEDSCHAPPEN OUTILLAGES VULSLANGEN


TYPE Omschrijving Description

TUYAUX DE CHARGE
Afmetingen Dimensions PRIJS PRIX

/ SAE met vervangbare ventielopener - avec poussoir remplacable Set van 3 - Jeu de 3 tuyaux (rubber dichting, joint 36 - 91 cm ,0 caoutchouc) E303FT0 Set van 3 - Jeu de 3 tuyaux (rubber dichting, joint 60 -152 cm 3,0 caoutchouc) 3HDA3* Set van 3 - Jeu de 3 tuyaux R134a R404A R410A 36 - 91 cm ,0 3HDA0* Set van 3 - Jeu de 3 tuyaux R134a R404A R410A 60 - 152 cm ,0 DVSL Dichting 1/4 SAE Joint 1/4 SAE 0, HDS0 Set van 3 - Jeu de 3 tuyaux R410A 5/16" x 1/4" SAE 36" - 91 cm ,0 (ITE) * Meer specifiek voor R134a en R404a, de modellen 3VSL kunnen echter ook voor deze gassen gebruikt worden. * Plus spcifiquement conus pour R134a - R404A, les modles 3VSL pouvant galement tre utiliss avec ces gaz. / SAE met TEFLON dichting avec joint TEFLON TYPE CCL3 CCL0 P0T Omschrijving Description Set van 3 - Jeu de 3 tuyaux REFCO Set van 3 - Jeu de 3 tuyaux REFCO Dichting 1/4 SAE Joint 1/4 SAE "TEFLON" R407C compatible Afmetingen Dimensions 36 - 91 cm 60 - 152 cm PRIJS PRIX ,0 ,30 ,00 E303FT3

A B C D E F G H I J K L M

/ SAE kogelafsl. + vervangb. vent.opener / vanne bille + poussoir rempl. TYPE HDS3BV HDS3YV HDS3RV HDS0BV HDS0YV HDS0RV 3-0/HD - Omschrijving Description Vulslang blauw - Tuyau bleu Vulslang geel - Tuyau jaune Vulslang rood - Tuyau rouge Vulslang blauw - Tuyau bleu Vulslang geel - Tuyau jaune Vulslang rood - Tuyau rouge Dichtingen voor HDS - Joints pour tuyau HDS Ventielopener - poussoir Lengte Longeur 36 - 91 cm 36 - 91 cm 36 - 91 cm 60 - 152 cm 60 - 152 cm 60 - 152 cm PRIJS PRIX 3,0 3,0 3,0 ,0 ,0 ,0 0,0 ,0

/ Vulslangen op rol - Tuyaux de charge en rouleau TYPE FTC - FTC-R FTC-H Omschrijving Description Vulslang op rol, per meter verkrijgbaar Tuyau de charge sur rouleau, vendu au mtre Slangklem voor 98FTC - Collier pour 98FTC Koppeling voor 98FTC - recht model Raccord droit pour 98FTC Koppeling voor 98FTC - haaks model + ventielopener Raccord en querre pour 98 FTC + poussoir PRIJS PRIX ,0 0,0 , ,

3/ SAE HDS-3Y HDS-0Y VSL3 VSL0 DVSL Slang voor - Tuyau pour R134a - R404A Slang voor - Tuyau pour R134a - R404A Vulslang geel - Tuyau de charge jaune Vulslang geel - Tuyau de charge jaune Dichting 3/8 SAE Joint 3/8 SAE 36 - 91 cm 60 - 152 cm 36 - 91 cm 60 - 152 cm ,0 3,0 ,0 ,30 0,

N O

CAPILLAIRSLANGEN

AEROQUIP
TYPE KS
(FC802-04)

TUYAUX CAPILLAIR
PRIJS PRIX 3,00

P Q R

Omschrijving Description Capillairslang - Tuyau capillaire 5 mm. - 30 bar -40 C 121 C Emissie bij/ 80 C: 1,21 kg/ m per jaar / par an. Penetratie vocht/humiditi: 0.013 gr/cm per jaar / par an. Compatibel R12, R22, R134a, R404A M.O.P. 35 bar (burst 175 bar) Universele huls voor KS - Douille universelle pour KS Rechte koppeling - Raccord droit 1/4 SAE Haakse koppeling - Raccord querre 45 - 1/4 SAE Haakse koppeling - Raccord querre 90 - 1/4 SAE

KH KR K K0

(G1210-4AK) (G2401-4S) (G185297-4) (G185296-4)

,0 3,00 ,0 ,0

Mortsel: 03/440.19.00 - Zaventem: 02/216.55.00 - Brugge: 050/31.91.57 Eke: 09/321.06.40 - Houthalen: 011/26.16.54 - Grce-Hollogne: 04/361.28.81

2007-08

Fl. Heynen & C n.v. - s.a.

GEREEDSCHAPPEN OUTILLAGES SNELKOPPELING VOOR AUTO-AIRCO RACCORD RAPIDES POUR CLIM VOITURE
PRIJS PRIX ,0 ,0

A B C D E F G H I J

TYPE VR3a-R VR3a-B

Omschrijving Description Snelkoppeling HD - Raccord rapide HP Snelkoppeling LD - Raccord rapide LD

KOGELKRANEN VOOR VULSLANGEN 1/4 SAE


TYPE BVS-B BVS-R BVS-Y Omschrijving Description Kogelafsluiter blauw - Vanne darrt bleue Kogelafsluiter rood - Vanne darrt rouge Kogelafsluiter geel - Vanne darrt jaune

VANNES A BILLES POUR TUYAUX DE CHARGE


Aansluiting Raccordement 1/4Mx1/4F 1/4Mx1/4F 1/4Mx1/4F PRIJS PRIX 0,0 0,0 0,0

1/4 SAE

PRIKKRANEN
TYPE LT3G LTG LTG LTG LTG LT0G CVG 3C BTV BTV BTV3 Omschrijving Description Voor buis 3/16 Pour tube 1/4 Voor buis 5/16 Pour tube 3/8 Voor buis 1/2 Pour tube 5/8 Bedieningskraan voor LT-kranen - Vanne de service pour LT 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 1/4 - 5/16 - 3/8 met sleutel 1/2 - 5/8 avec clef 3/4 - 7/8 met sleutel PRIJS PRIX 0,0 ,0 ,0 ,0 0,30 ,0 3,00 ,0 ,0 ,00 ,0

VANNES A PERCER

CV1G

BTV

341C

CAPILLAIR

CAPILLAIRE
Omschrijving Description In koper met 2 wartels 1/4 SAE flare (STEK) En cuivre avec 2 crous 1/4 SAE flare Met ventielopener - Avec poussoir Lengte Longuer 1m 1,5 m 1,5 m PRIJS PRIX ,0 ,00 ,

K
TYPE

L M N O P Q R

KB KB,R KB,MVO

Capillairslang - Tube capillaire 3DN Cap. Slang tuyau cap. Binnen Intrieur 2 mm Per / par 10 m. Per / Par 50 m. Aansl. - Racc. 1/4 SAE 1/4 SAE 3 x diam. 2 mm ,0 ,0 PRIJS PRIX ,0 ,00 ,00 0, ,00 .00,00 3,30 PRIJS PRIX 3,0 0,0 ,0

Koppelstukken Raccords TYPE Model - Modle SF0 AF* SWS REFFHULS Tangen Pinces REFFTANG REFFTOOL REFFCUT Recht / Droite Haaks / Equerre (warmtewisselaar changeur) T-stuk / T Alu. Huls / Manchon alu. Handtang / Pince main Werkbanktang / Pince pour atelier Kniptang voor cap. / Pince pr. couper le cap.

Capillair (kant en klaar) - Capillaires (prpars) TYPE Model Modle 3DN/0HR 3DN/0HR 3DN/00HR L. 50 cm + 1 x Recht / Droite 1 x Haaks / Equrre L. 70 cm + 1 x Recht / Droite 1 x Haaks / Equrre L. 100 cm + 1 x Recht / Droite 1 x Haaks / Equrre

Fl. Heynen & C n.v. - s.a.

0

2007-08

Mortsel: 03/440.19.00 - Zaventem: 02/216.55.00 - Brugge: 050/31.91.57 Eke: 09/321.06.40 - Houthalen: 011/26.16.54 - Grce-Hollogne: 04/361.28.81

GEREEDSCHAPPEN OUTILLAGES FLARE APPARATEN DUDGEONNIERES

TYPE 500FB 00FB FT00

Omschrijving Description 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 3/16 - 1/4 - 5/16- 3/8 - 1/2 - 5/8

Merk Marque Imperial ITE

PRIJS PRIX 3,0 ,0

A B C D

FTE800

FTE00

1/8" - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4"

Imperial

,0

F 525FB

Universeel flare-apparaat 3/16 tot 5/8 Dudgeonnire universelle de 3/16 5/8

Imperial

,0

E F

FS

FS 275FS

1/8 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4 in plastic doos met openzet-koppen met dezelfde maten en coffret plastique et fourni avec embouts largisseurs de mme dimensions. 1/8 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4 in plastic doos met openzet-koppen met dezelfde maten en coffret plastique et fourni avec embouts largisseur de mme dimensions.

Imperial

3,00

G
ITE 0,0

H I

BUISSNIJDERS
TYPE TC00 TC TC000 TC 0FB 0FA TC00 Omschrijving Description 1/8 tot/ 5/8 OD. 1/8 tot/ 5/8 OD. 1/8 tot/ 1.1/8 OD. 1/8 tot/ 1.1/8 OD. 3/8 tot/ 2.5/8 OD. 2 tot/ 4.1/8 OD. inroller - rtrcisseur 1/8 tot/ 1.1/8 OD.

COUPE-TUBES
Merk Marque Imperial ITE Imperial ITE Imperial Imperial Imperial PRIJS PRIX ,0 ,0 ,0 3,0 ,00 33,00 ,0

J K L M N O P Q R

TC1050

Vervangmesjes - Molettes de rechanges TC1000 333 0 0 33 3 Voor / pour TC1050 TC127 Voor / pour TC1000 - TC1020 TC274 Voor / pour TC1000 - TC1020 TC274 voor hard staal - pour tuyaux en acier dur Voor / pour 206FB Voor / pour 406FA Voor / pour TC1020 Imperial Imperial Imperial Imperial Imperial Imperial ,0 ,0 ,0 ,0 3,0 ,0

RATELSLEUTEL
TYPE C O Omschrijving Description Ratel links- en rechts- instelbaar - Rglable gauche/droite. Offset ratelsleutel - Clf cliquet offset

CLEF A CLIQUET
Merk Marque Imperial PRIJS PRIX 3,0 ,00

Mortsel: 03/440.19.00 - Zaventem: 02/216.55.00 - Brugge: 050/31.91.57 Eke: 09/321.06.40 - Houthalen: 011/26.16.54 - Grce-Hollogne: 04/361.28.81

2007-08

Fl. Heynen & C n.v. - s.a.GEREEDSCHAPPEN OUTILLAGES ONTBRAMER EBARBEUR


Omschrijving Description 3/16 tot / jusqu 1.1/2 Ontbramer met 2 vervangmesjes - Ebardeur avec 2 lames de rechanges. Set vervangmesjes Jeux de lames de rechange. Merk Marque Imperial Imperial Imperial PRIJS PRIX 3,30 3,0 ,0 208F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

TYPE 0F PTR PTRB

OLIEPOMPEN
Hogedruk olie-vulpomp - Pompe huile haute pression TYPE 0 Omschrijving Description PRIJS PRIX ,0

POMPES A HUILE

Pompt de olie uit het blik met ca. 1 L. per 20 slagen. Pompe dhuile du bidon vers le carter du compresseur raison dun litre par 20 coups. Oliewisselpomp - Pompe pour vidange dhuile Pompt de olie uit de compressor - 1 slag = 0,1 L. Pompe dhuile du compresseur - 1 coup = 0,1 L.

03,0 21751 21702

TANGEN EN KAMMEN
TYPE Omschrijving Description PRIJS PRIX

PINCES ET PEIGNES

Dichtknijptang - Pince obturer 00 Tot / Jusqua 5/8 ,30

Slangentang Pince tuyaux PC Om kunststof slangen te snijden - Pour couper des tuyaux synthtiques ,0

Priktang Pince percer 0 3/8 - 1/2 - 5/8 ,0

Capillairtang - Pince pour capillaire Om perfect capillair te snijden. Pour couper impeccablement les capillaires. 3,0

Lamellenkam - Peigne ailettes FH3 FC00 1 x 6 kammen in n enkel gereedschap. 1 x 6 peignes en un outil. 2 x 6 kammen in n enkel gereedschap. 2 x 6 peignes en un outil. Rechten en reinigen van lamellen. Redresser et nettoyer les ailettes. ,30 ,0 ,0 FC200 14142

Fl. Heynen & C n.v. - s.a.2007-08

Mortsel: 03/440.19.00 - Zaventem: 02/216.55.00 - Brugge: 050/31.91.57 Eke: 09/321.06.40 - Houthalen: 011/26.16.54 - Grce-Hollogne: 04/361.28.81

GEREEDSCHAPPEN OUTILLAGES SCHRADER VERVANGTOESTEL


Type CD300 Omschrijving Description Met dit toestel is het mogelijk uw schraderventieltjes te vervangen zonder enig koelgasverlies - zelfs wanneer de installatie in bedrijf is Remplacez vos soupapes schrader sans aucune perte de gaz, mme si l'installation est en route

APPAREIL DECHANGE SCHRADER


PRIJS PRIX 0,00

A B C D E F G

BUISVERBREDERS
TYPE TE Omschrijving Description Metalen koffer met uitzettang en 6 adaptors. Botes mtallique avec vaseur et 6 adaptateurs. 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1 1/8 - 1 3/8

EVASEURS
PRIJS PRIX ,0

00

Hydraulische uitzettang en 7 adaptors. Evaseur hydraulique avect 7 adaptateurs. 2 x 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 - 1 1/8 Hydraulisch Flare- en Uitzetapparaat Evaseur et dudgeonnnire hydraulique 1/4 .. 7/8

.000,00

H I J K

00

,00

EXPG

Industrile uitzetter. (Andere maten op aanvraag) Evaseur industriel. (Autres dim. sur demande.) 1 3/8 1 5/8 2 1/8 2 5/8 3 1/8 4 1/8"

,00

L M N

Buisverbreders vaseurs frapper 3S 3S 3S 3S 3S0 3S 3S 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 ,0 ,0 ,00 ,0 ,0 ,0 3,00

O P Q R

Mortsel: 03/440.19.00 - Zaventem: 02/216.55.00 - Brugge: 050/31.91.57 Eke: 09/321.06.40 - Houthalen: 011/26.16.54 - Grce-Hollogne: 04/361.28.81

2007-08

Fl. Heynen & C n.v. - s.a.

3

GEREEDSCHAPPEN OUTILLAGES BUIGTANGEN CINTREUSES


Merk Marque PRIJS PRIX

A B C D E F G H I J K L M N

TYPE

Omschrijving Description

Buigveren Ressorts cintrer 0F 0F 0F 0F0 0F Uitwendige buigveer Ressort externe Uitwendige buigveer Ressort externe Uitwendige buigveer 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 Imperial Imperial Imperial Imperial Imperial ,00 ,00 ,0 ,0 ,30

Buigtangen - Cintreuses 3FHA TB0 3FHA TB0 3FHA TB0 3FHA0 TB0 3FHA TB 3FHA Buigtang Buigtang Buigtang Buigtang Buigtang Buigtang Buigtang Buigtang Buigtang Buigtang Buigtang - Cintreuse 1/4 - Cintreuse 1/4 - Cintreuse 3/8 - Cintreuse 3/8 - Cintreuse 1/2 - Cintreuse 1/2 - Cintreuse 5/8 - Cintreuse 5/8 - Cintreuse 3/4 - Cintreuse 3/4 - Cintreuse 7/8 Imperial ITE Imperial ITE Imperial ITE Imperial ITE Imperial ITE Imperial ,0 ,0 ,0 ,0 ,00 ,0 3,0 0,0 ,0 0,0 ,30

Buigtangen met draaibare arm- Cintreuses orientables 3FHB 3FHB 3FHB 3FHB Buigtang 1/4 Cintreuse 5/16 Buigtang 3/8 Cintreuse 1/2 Imperial Imperial Imperial Imperial ,0 ,00 ,0 ,30

Combinatie buigtang- Cintreuse combine 3FH THB3 Combinatietang Cintr. combine1/4 - 5/16 - 3/8 Combinatietang Cintr. combine1/4 - 5/16 - 3/8 Imperial ITE ,0 ,0

LEKZOEKSPRAY
TYPE Spray 00 BB0 Omschrijving Description Spuitbus van 400 gr. - Bombe spray de 400 gr. "Big Blue" - met handpompje avec pompe main. 946 ml

DETECTEURS DE FUITES EN SPRAY


PRIJS PRIX , ,0

CYLOC00

Flesje / Flacon 500 cc met handpompje - Avec pompe main. Bidon 5 l. navulling - en vrac

,00 ,0

O P Q R

CYLOC000

Om het opsporen van lekken, voor alle leidingen die onder druk staan. Dikke vloeistof die een fluo-zeepbel produceert. Pour dtecter les fuites, sur toutes tuyauteries sous pression, quelque soit le gaz. Liquide pais formant une bulle fluorescente.

Fl. Heynen & C n.v. - s.a.2007-08

Mortsel: 03/440.19.00 - Zaventem: 02/216.55.00 - Brugge: 050/31.91.57 Eke: 09/321.06.40 - Houthalen: 011/26.16.54 - Grce-Hollogne: 04/361.28.81

GEREEDSCHAPPEN OUTILLAGES LEKZOEKERS DETECTEURS ELECTRONIQUE DE FUITES


Heated-diode lekzoeker TYPE D-TEK-Select D-Tek-Sel-Sensor D-Tek-Sensor D-Tek-Select-Kit D-Tek-Kit Omschrijving Description Heated-diode met/avec batt. NiCa Sensor voor / pour D-Tek-Select Sensor voor / pour D-Tek (oud model/ancien modle) & Tek-Mate Filter/filtre voor/pour D-TEK-SELECT Filter/filtre voor/pour D-TEK (oud model/ancien modle) D-TEK Dtecteur diode chauffe PRIJS PRIX .0,00 ,0 ,0 ,0 3,0

A B C D E

Heated diode principe / principe Diode chauffe. Ingebouwde luchtpomp / pompe air integre. Niet gevoelig voor vocht / pas sensible lhumidit. Detecteert/ragit 7 gram/grammes per jaar/par an. ( 3 ppm.) Enkel gevoelig voor koelgassen ! / ragit seulement aux gaz frigorifiques! Herlaadbare NiMH batterijen (incl.) / batteries NiMH rechargeables. (incl.) 2 adapters: 220 v en 12 V (auto) / 2 adaptateurs: 220 V et 12 V (voiture) Rubber behuizing / surface de lappareil caoutchoute anti-chocs. autom. hercallibratie bij verspreide concentratie. / Mise zro automatique en milieu pollu.

TYPE D-TEK-CO D-Tek-CO-Sensor

Omschrijving Description Heated-diode met/avec batt. NiCa Sensor voor / pour D-Tek-Select

PRIJS PRIX .0,0 0,00

F G H I

Detecteert/ragit 6 gram/grammes per jaar/par an. ( 3 ppm.) Enkel gevoelig voor CO2 / ragit seulement aux gaz CO2 Herlaadbare NiMH batterijen (incl.) / batteries NiMH rechargeables. (incl.) 2 adapters: 220 v en 12 V (auto) / 2 adaptateurs: 220 V et 12 V (voiture) Principe : infrarood cel / principe cellule infrrarouge

Heated-diode lekzoeker TYPE Tek-Mate D-Tek-Sensor Tek-Mate-Kit Omschrijving Description

TEK-MATE

Dtecteur heated-diode PRIJS PRIX 0,00 ,0 3,0

J K L M N

Heated-diode batterijen/batteries Sensor voor / pour D-Tek & Tek-Mate Filter/Filtre voor/pour Tek-Mate

Heated-diode principe / principe Heated-diode Ingebouwde luchtpomp / pompe air integre. Detecteert / ragit 11 gram/grammes per jaar / par an. (5 ppm.) Voeding: batterijen / Alimentation: batteries. Autom. hercallibratie bij verspreide concentratie. / Mise zro automatique en milieu pollu.

Heated pentode lekzoeker TYPE ZX ZX-SENSOR ZX-FILTER ZX-BAT Omschrijving Description

ZX-

Dtecteur pentode chauffe PRIJS PRIX batterijen/batteries ,00 0,00 ,00 0,00

O P Q R

Dtecteur Heated pentode Lekzoeker Sensor voor / pour ZX-1 Filter - Filtre Batterij -/ Batterie

Heated pentode principe / principe Heated pentode Voor ALLE koelgassen / pour TOUS les rfrigrants. Voeding: NiCADbatterijen (incl. lader) / Allimentation: batteries NiCAD (chargeur incl.) Draagkoffer en vervangsensor incl. / Coffret et lment sensible de remplacement incl.

Mortsel: 03/440.19.00 - Zaventem: 02/216.55.00 - Brugge: 050/31.91.57 Eke: 09/321.06.40 - Houthalen: 011/26.16.54 - Grce-Hollogne: 04/361.28.81

2007-08

Fl. Heynen & C n.v. - s.a.GEREEDSCHAPPEN OUTILLAGES LEKZOEKERS


Ultra-violet lekzoeker (lamp 0 W) Dtecteur-ultra violet (lampe 0 W)

DETECTEURS ELECTRONIQUE DE FUITES


Omschrijving Description Kit voor algemeen gebruik R/AC: bevat lamp met herlaadbare & draagbare batterij, injector (1/4SAE), bril met voorgevulde injector (UVSTICK) Kit dusage gnral R/AC : contient : lampe avec batterie rechargeable/portable, injecteur (1/4 SAE), lunettes + linjecteur charg de traceur (UVSTICK) Vervangings-stick met universele kleurstof Cartouche de remplacement traceur universel Universele kleurstof - traceur universel - 237 ml Universele kleurstof - traceur universel - 6 x 30ml Dey cleaner - nettoyant pour dey - 500 ml. PRIJS PRIX ,0

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

TYPE UV

UVSTICK UVUD UVUDS UVCLNR

,0 ,00 ,0 ,00

Ultra-violet lamp + Bril Lampe ultra violet + Lunettes TYPE 3 Omschrijving Description UV lampje met beschermbril Lampe UV + lunettes protectifs PRIJS PRIX ,00

RECUPERATIE-UNITS

STATIONS DE RECUPERATION

Gas/Gaz: Vloeistof/Liquide: Push-Pull:

33 Kg/h 0 Kg/h 30 Kg/h STATION DE RECUPERATION PRIJS PRIX .0,00

RECUPERATIETOESTEL RG0 Type RG0

Omschrijving Description Recuperatietoestel, geschikt voor alle gangbare koelmiddelen (zie lijst onderaan) Afmetingen: 330 x 229 x 483 mm Station de recupration, pour tous les gaz actuels (voyez liste dessous) Dimensions: 330 x 229 x 483 mm Techn. spec. - Spc. techn.: Compressor - Compresseur: 1437 rpm Voeding Alimentation: 230 VAC - 50 Hz Gewicht Poids: 14,5 kg Koelmiddellen Rfrigrants: R12, R22, R134A, R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R404A, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, R408A, R409A, R410A, R411A, R411B, R412A, R500, R502, R507, R509

Gas/Gaz: Vloeistof/Liquide: Push-Pull:

 Kg/h 0 Kg/h 0 Kg/h STATION DE RECUPERATION PRIJS PRIX .0,00

RECUPERATIETOESTEL MINIMAX Type MINIMAX Omschrijving Description

Recuperatietoestel, geschikt voor alle gangbare koelmiddelen (zie lijst onderaan) Afmetingen: 250 x 222 x 406 mm Station de recupration, pour tous les gaz actuels (voyez liste dessous) Dimensions: 250 x 222 x 406 mm Techn. spec. - Spc. techn.: Compressor - Compresseur: 1437 rpm Voeding Alimentation: 230 VAC - 50 Hz Gewicht Poids: 11 kg Koelmiddellen Rfrigrants: R11, R12, R13B1, R22, R23, R123, R134A, R141B, R401A, R401B, R402A, R402B, R404A, R407A, R407B, R407C, R408A, 409A, R410A, R500, R502, R503, R507.

Fl. Heynen & C n.v. - s.a.2007-08

Mortsel: 03/440.19.00 - Zaventem: 02/216.55.00 - Brugge: 050/31.91.57 Eke: 09/321.06.40 - Houthalen: 011/26.16.54 - Grce-Hollogne: 04/361.28.81

GEREEDSCHAPPEN OUTILLAGES VACUUMPOMPEN POMPES A VIDE


Al deze pompen zijn 2 traps. ITE heeft geen 1 traps pompen meer in het gamma. Alle pompen standaard uitgeleverd in dual voltage (110V en 220V omschakelbaar) en geschikt voor gebruik op Dual frequency (50Hz en 60Hz) Twee aansluitingen 1/4"SAE en 3/8"SAE met gas ballast en oliefilter om oliedampen te vermijden met magneetventiel om vacuum vast te houden bij stroomonderbreking en vacuummeter om het bereikte vacuum te meten. Betere koude start tot 0C en zelfs lager. Makkelijk uitbreidbaar tot een vulstation met manifold en weegschaal. Toutes ces pompes sont "2 tages". ITE ne distribue plus aucune pompe 1 tage. Toutes ces pompes sont bi-tension (110V et 220V) et fonctionnent aussi bien sous 50Hz que 60Hz. Deux raccords 1/4"SAE et 3/8"SAE avec ballast au gaz et filtre huile pour viter l'vaporation de l'huile, vanne magntique pour garder le vide en cas de coupure de courant et vacuomtre pour contrler l'tat du vide. Dmarrage froid facilit, mme sous les 0C. Extension facile vers station de charge et balance. TYPE MK0DS MK0DS MK0DS MK0DS MK0DS MK0DS (MK2DS) (MK4DS) Trappen tages 2 2 2 2 2 2 Capaciteit Capacit 40 l./min. 60 l./min. 132 l./min. 176 l./min. 225 l./min 273 l./min Vacum Vide 0.02 mbar 0.02 mbar 0.02 mbar 0.016 mbar 0.016 mbar 0.016 mbar PRIJS PRIX 3,00 .0,00 .3,00 ..00 .,00 .0,00

A B C D E F G H I J K L M N O

(MK9DS) (MK14DS) (MK320DS)

NH3 MK0DS-HH3 MK0DS-NH3 MK0DS-NH3 MK0DS-NH3 MK0DS-NH3 MK0DS-NH3 WRHV WRHV UR3-

2 2 2 2 2 2

40 l./min. 60 l./min. 132 l./min. 176 l./min. 225 l./min 273 l./min

0.02 mbar 0.02 mbar 0.02 mbar 0.016 mbar 0.016 mbar 0.016 mbar

.03,0 .,00 .,0 .,00 .00,00 .,00 0,0 ,0 ,00

Olie - Huile Vacuumpompolie - Huile pour pompes vide - 4 L. Vacuumpompolie - Huile pour pompes vide - 1 L. Verloopkonnektie Raccord rduction 3/8 SAE inw/int. x 1/4 SAE uitw/ext. (per stuk/par pcs.)

VACUUMMANOMETER
TYPE PF0V VG Merk ITE ITE Omschrijving Description

MANOMETRE A VIDE
PRIJS PRIX 3,0 3,00

PF80V

VG64

1/8 NPT dessous - 1000/0 mbar - 80 mm. Digitale vacuummanometer met LCD display uitlezing per 1 micron, bestand tegen overdruk. Aansluiting 2 x 1/4" SAE. Voeding 9 V. batterij. Manomtre vide avec display LCD lecture par 1 micron, rsistant surpression, raccordement 2 x " SAE. Alimentation batterie 9 V.

DRAAGBAAR VUL- EN VACUMEERSTATIONS

STATIONS DE VIDE ET DE CHARGE PORTATIVES

P Q R

Prijzen op aanvraag Prix sur demande.

Mortsel: 03/440.19.00 - Zaventem: 02/216.55.00 - Brugge: 050/31.91.57 Eke: 09/321.06.40 - Houthalen: 011/26.16.54 - Grce-Hollogne: 04/361.28.81

2007-08

Fl. Heynen & C n.v. - s.a.GEREEDSCHAPPEN OUTILLAGES CYCLOONBRANDERS & LEKZOEKERS


Op propaan - A propane

BRULEUR CYCLONE DETECTEUR DE TUITES


PRIJS PRIX 00, ,0 ,0

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

TYPE P000 330 3

Omschrijving Description Propaanfles gevuld (wegwerp) - Bouteille propane rempli (emb. perdu) Tester - Dtecteur Cykloonbrander - Brleur cyclone 13 mm

R ONLY

Wisselstukken - Pices de rechange  Reaktieplaatje - Plaque raction Doorlaat - Orifice 3,0 ,00

HAND-LASTOESTEL EN SOLDEERMAT
TURBO LITE & TYPE TL MT TM TURBO SOLDERMAT Omschrijving Desciption Turbo Lite brander / Brleur Turbo Lite MAPP patroon 450 gr / Cartouche MAPP 450 g. TURBO Soldeermat 20x30 cm / Tapis souder 20x30cm

PETIT POSTE A SOUDER ET TAPIS A SOUDER


PRIJS PRIX ,0 0,00 ,00 Brleur Turbo Lite Amliore le brasage de 30 % grce la flamme embrassante et contournante. Allumage pizo via un bouton-poussoir avec verrouillage. Fonctionne en toutes positions. Tte de brleur pivote 180. Cartouches jeter MAPP Tapis souder TURBO Sans amiante - temp.jusqu 1000C Acclre le procd de brasage par rflexion de la chaleur. Protge p.e. la peinture.

Turbo Lite brander (Hard)Solderen van stalen of koperen pijp gaat 30 % sneller door efficintere vlam. piezo ontsteking, gas besparende drukknopbediening met vergrendeling. Mag omgekeerd gehouden worden ! 180 draaibare brandertip. MAPP-gas wegwerppatronen. TURBO Soldeermat gegarandeerd asbestvrij - temp. tot 1000 C versneld soldeerproces door hitte-reflectie. beschermt verf ed.

INSPECTIESPIEGELS
TYPE MIR MIR MIR3 MIR MIR Omschrijving Description 32 mm. - Lengte/Longueur : 160 -> 465 mm. 57 mm. - Lengte/Longueur : 254 -> 355 mm. 54 x 8 mm. - Lengte/Longueur : 285 -> 387 mm. 32 mm. - Lengte/Longueur : 191mm 25 x 5 mm. - Lengte/Longueur : 215 mm. PRIJS PRIX 0,0 ,0 ,0 ,30 ,0

MIROIR DINSPECTION

SOLDEERMIDDELEN
TYPE AGOP AGOP 30F 0 0F FL0 FL00 Omschrijving Description Zilver / Argent : 5 % 2 mm Zilver / Argent : 15 % 2 mm. Zilver / Argent : 30 % 2 mm + flux Zilver / Argent : 40 % 2 mm Zilver / Argent : 40 % 1,5 mm + flux Flux 50 cc Flux 500 cc min. 1000 gr. min. 500 gr. min. 200 gr. min. 200 gr. min. 200 gr. Per Par kg kg kg kg kg st./pcs. st./pcs. PRIJS PRIX 0,00 00,00 00,00 00,00 00,00 ,0 0,00

SOUDURES

Koudsoldeer Soudure froid DP L L33 Koudsoldeer - Soudure froid SUPERPOXEE 12 ml. warmtedichtingsstift - stick pte dtanchit 14gr. soldeerset voor aluminium - set souder pour aluminium ,0 33,0 3,0

TOORTSAANSTEKER
TYPE SPARK-KEY Omschrijving Description Piezo ontsteker - Geen batterijen - Goed voor 100.000 ontstekingen Geschikt voor alle gassen. Technologie Piezo - Sans batteries - 100.000 alumes. Compatible pour tous les gaz. PRIJS PRIX ,00

ALUME-GAZ

Fl. Heynen & C n.v. - s.a.2007-08

Mortsel: 03/440.19.00 - Zaventem: 02/216.55.00 - Brugge: 050/31.91.57 Eke: 09/321.06.40 - Houthalen: 011/26.16.54 - Grce-Hollogne: 04/361.28.81

GEREEDSCHAPPEN OUTILLAGES VERRIJDBAAR LASTOESTEL


TYPE OXYFLAM OXYFLAM Omschrijving Description Compleet lastoestel (30 kg) Appareil souder complet (30 kg) Se composant de : 1 bouteille doxygne 1 m 1 bouteille dactylne 0,8 m 1 armature-chariot solide 1 dtendeur oxygne 1 dtendeur actylne 1 jeu de tuyaux (5 m.) avec Dispositifs de scurit 1 soudeur avec 7 embouts calibrs 1 allume-gaz 1 paire de lunettes

POSTE DE SOUDAGE SUR CHARIOT


PRIJS PRIX .,00

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

Bestaande uit : 1 fles zuurstof 1 m 1 fles acetyleen 0,8 m 1 stevige flessenwagen 1 ontspanner zuurstof 1 ontspanner acetyleen 1 set slangen (5 m.) met veiligheidskleppen 1 lasbrander met 7 sproeiers 1 aansteker 1 lasbril

AANKOOP SUPPLEMENTAIRE FLESSEN = OXY0103 + OXY1111 of OXY0203 + OXY1211 ACHAT DE BOUTEILLES SUPPLEMENTAIRES = OXY0103 + OXY1111 ou OXY0203 + OXY1211 OXY003 Zuurstoffles leeg - Bouteille doxygne vide ,0 OXY003 Acetyleenfles leeg Bouteille dactylne vide 0,0

OMRUILEN VAN EEN LEGE FLES VOOR EEN VOLLE . ECHANGES DE VOS BOUTEILLES VIDES CONTRE DES BOUTEILLES PLEINES. OXY Vulling zuurstof Rechange doxygne 1 m OXY Vulling acetyleen Rechange dactylne 0.8 m

,0 ,30

MINITOP MINITOP

Compleet lastoestel (22 kg) Appareil souder complet (22 kg) Spcifications techniques Certifi PI (norme EU) Vannes intgres Controle permanent sur le cont. du gaz Braser, couper, chauffer. Temprature: 3100 C Autonomie: 7 heures

.,00

Technische specificaties PI gekeurd (EU-norm) Gentegreerde kranen Permanente controle van de gasinhoud Lassen, snijden en verwarmen Vlamtemperatuur 3100 C Autonomie: 7 uur

AANKOOP SUPPLEMENTAIRE FLESSEN = MINI0103 + MINI1111 of MINI0203 + MINI1211 ACHAT DE BOUTEILLES SUPPLEMENTAIRES = MINI0103 + MINI1111 ou MINI0203 + MINI1211 MINI003 Zuurstoffles leeg - Bouteille doxygne vide .3,0 MINI003 Acetyleenfles leeg - Bouteille dactylne vide .3,0

OMRUILEN VAN EEN LEGE FLES VOOR EEN VOLLE . ECHANGES DE VOS BOUTEILLES VIDES CONTRE DES BOUTEILLES PLEINES. MINI Vulling zuurstof - Rechange doxygne 1 m MINI Vulling acetyleen - Rechange dactylne 1 kg

,0 ,0

HOBBYFLAM HOBBYFLAM 3000 30 3000V 30V

Lastoestel Poste de soudage Lege zuurstoffles - Bouteille doxygne vide Lege propaan - Bouteille propane vide Vulling zuurstof - Recharge doxygne Vulling propaan - Recharge propane Se composant de : 1 bouteille doxygne 2.5 l 1 charge buthane/propane 1 chassis portable 1 dtendeur 1 jeu de tuyaux 1 lance Nr 1 souder 1 allume-gaz 1 paire de lunettes

.0,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Bestaande uit : 1 fles zuurstof 2.5 l 1 patroon butaan/propaan 1 draagstel 1 ontspanners 1 set slangen 1 lans nr 1 voor brasseren 1 aansteker 1 lasbril

OXYPACK (FLESSEN EN VULLINGEN - BOUTEILLES ET RECHANGES) 0000 Lege zuurstoffles - Bouteille doxygne vide 0000 Lege kyrenefles - Bouteille de kyrne vide 000 Vulling zuurstof - Recharge doxygne 0003 Vulling kyrene - Recharge kyrne

0,0 ,0 0,00 0,00

Mortsel: 03/440.19.00 - Zaventem: 02/216.55.00 - Brugge: 050/31.91.57 Eke: 09/321.06.40 - Houthalen: 011/26.16.54 - Grce-Hollogne: 04/361.28.81

2007-08

Fl. Heynen & C n.v. - s.a.MEMO

.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fl. Heynen & C n.v. - s.a.

0

2007-08

Mortsel: 03/440.19.00 - Zaventem: 02/216.55.00 - Brugge: 050/31.91.57 Eke: 09/321.06.40 - Houthalen: 011/26.16.54 - Grce-Hollogne: 04/361.28.81