Vous êtes sur la page 1sur 3

05/02/2013

FEDERACI CATALANA DE TENNIS DE TAULA


REPRESENTACI TERRITORIAL DE TARRAGONA
C/ Compte de Rius 2, Entresol - Telf. 622166333 - 43003 TARRAGONA rtt@fctt.org

Rnquing de TARRAGONA a Preferent


Temporada 2012 - 2013

##
##

Classificats pel Top de Preferent


Reserves pel Top de Preferent
Falta comptabilitzar:

30

13

Daniel Algaba

Jordi Gzquez

Enrique Agudo

Rafael Zaragoza

Francesc Amors

lvaro Barreneche

Ivan Sanhauja

Paco Zaragoza

Marc Piol

Enric Casad

(jugadors NO classificats pel Top-16)

10

Marc Espaa

David Martnez

Rafel Juani

David Punsola

Josep Rodrguez

Ramon Pallej

Xavier Bofarull

Sebastian Mas

Rnquing Tarragon de Preferent

David Vzquez

19

Jordi Gzquez

David Masip

1,5

Enrique Agudo

Jordi Verdejo

Daniel Algaba

Xavier Curto

lvaro Barreneche

Emilio Bonfill

0,5

Francesc Amors
Rafael Zaragoza

Vicent beda

0,5

Paco Zaragoza

Oriol Gebell

0,5

Ivan Sanhauja

Xavi Vizcaino

1
1,5
1

Enric Casad

Guillem Santiago

0
2,5
0,5

Marc Piol

10

Rufino Martn

0,5
1

Arcadi Martnez

15

Joan C. Virgili

2
1

Sergi Ciurana

Marc Marchante

Matas Rodrguez

20

Ferran Perarnau

1,5

Albert Masip

Agustn Snchez

Josep Pajuelo

25

Jess Rubio

0,5

20
22
17,5
16,5
18
9,5
14
10,5
5
4
6,5
0
10
10
8
4
-2
8
-2
-7,5
6,5
2
-4,5
-8
-4
-10
-12
-13
3
1
0
-2
-12,5
0,5
-18,5
2
0
-8
-2
-4,5
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-4
-5,5
-6
-10
-20,5
30

Alain Hardouin

0,5
0

0,5
1

84,48
100
85,71
82,35
90,91
66,67
81,82
74,42
59,62
57,41
64,44
50
91,67
91,67
78,57
61,11
45,83
83,33
45,24
35,29
80,95
57,14
37,84
31,82
37,5
27,27
22,73
21,74
75
58,33
50
37,5
16,22
55,56
10,64
100
50
16,67
25
9,091
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52,03

Sergi Ciurana

1,5
4

2,5
1,5

0,5

4,5
0
3,5
4,5
2
9,5
4
5,5
10,5
11,5
8
12,5
1
1
3
7
13
2
11,5
16,5
2
6
11,5
15
10
16
17
18
1,5
2,5
3
5
15,5
2
21
0
2
10
3
5
2
2
2
2
2
2
4
5,5
6
10
20,5
355

Arcadi Martnez

0,5
0,5
0,5

2,5

24,5
22
21
21
20
19
18
16
15,5
15,5
14,5
12,5
11
11
11
11
11
10
9,5
9
8,5
8
7
7
6
6
5
5
4,5
3,5
3
3
3
2,5
2,5
2
2
2
1
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
385

Marc Royo

3
1
3,5

0,5

29
22
24,5
25,5
22
28,5
22
21,5
26
27
22,5
25
12
12
14
18
24
12
21
25,5
10,5
14
18,5
22
16
22
22
23
6
6
6
8
18,5
4,5
23,5
2
4
12
4
5,5
2
2
2
2
2
2
4
5,5
6
10
20,5
740

Marc Mestre

0,5

2,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Enric Rodrguez

0,5

Albert Masip

0,5
0,5

Jaume Querol

(jugadors classificats pel Top-16)

Matas Rodrguez

2
2

3,5
0
3
0
0
3
0
3
2,5
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,5
0
0
0
25

Rnquing Tarragon de Preferent

Ferran Fortuny

0,5

Diferncia

Josep Pajuelo

Quim Gimeno

2,5
0
2,5
2,5
0
2,5
0
3,5
1,5
4
0
2
4
0
0
0
1,5
0
0
2,5
0
0
2,5
2
0
0
0
1
4
1,5
0
0
0
0
1,5
0
0
0
0
1,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43

TOTALS
Jugats Guanyats Perduts

Jaume Querol

Jugats Guanyats Perduts

Marc Lari

16
22
14
15
18
6
14
6
4
1
6,5
-1
2
10
8
4
-1,5
8
-2
-8
6,5
2
-6
-8
-4
-10
-12
-12
2
0
0
-2
-12,5
0,5
-18
2
0
-8
-2
-4
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-4
-4
-6
-10
-20,5
0

Copa Tarragona

Jugats Guanyats Perduts

Adri Torres

3,5
0
2,5
4
2
8,5
4
4,5
9
11
8
12
1
1
3
7
12
2
11,5
15,5
2
6
11
14
9
16
17
17
0
1
3
5
15,5
2
20
0
2
10
3
4
2
2
2
2
2
2
4
4
6
10
20,5
336

Torneig Nadal del Vendrell

Albert Basora

19,5
22
16,5
19
20
14,5
18
10,5
13
12
14,5
11
3
11
11
11
10,5
10
9,5
7,5
8,5
8
5
6
5
6
5
5
2
1
3
3
3
2,5
2
2
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
336

Open TT La Selva
Jugats Guanyats Perduts

Punts

23
22
19
23
22
23
22
15
22
23
22,5
23
4
12
14
18
22,5
12
21
23
10,5
14
16
20
14
22
22
22
2
2
6
8
18,5
4,5
22
2
4
12
4
4
2
2
2
2
2
2
4
4
6
10
20,5
672

Dif.

Marc Ziga

47
48
49
50

Jaume Querol
Josep Pajuelo
Albert Masip
Matas Rodrguez
Sergi Ciurana
Arcadi Martnez
Marc Piol
Enric Casad
Ivan Sanhauja
Paco Zaragoza
Francesc Amors
Rafael Zaragoza
lvaro Barreneche
Daniel Algaba
Enrique Agudo
Jordi Gzquez
Sergi Fernndez
Marc Ziga
Albert Basora
Adri Torres
Marc Lari
Quim Gimeno
Ferran Fortuny
Marc Mestre
Enric Rodrguez
Marc Royo
Jess Rubio
Alain Hardouin
Ferran Perarnau
Agustn Snchez
Rufino Martn
Joan C. Virgili
Marc Marchante
Guillem Santiago
Oriol Gebell
Xavi Vizcaino
Vicent beda
Xavier Curto
Emilio Bonfill
David Masip
Jordi Verdejo
David Vzquez
Xavier Bofarull
Ramon Pallej
Sebastian Mas
David Punsola
Rafel Juani
Josep Rodrguez
David Martnez
Marc Espaa
Guilermo Servetti

Jugats Guanyats Perduts

Sergi Fernndez

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

EQUIP
C.T.T. Tortosa
C.E.T.T. Els Llops
C.N. Trraco
Club Gimnstic
C.T.T. Almoster "A"
C.T.T. Tortosa
C.T.T. Almoster "A"
C.N. Trraco
C.T.T. Tortosa
C.T.T. Vinars
C.T.T. La Selva
C.T.T. Vinars
Club Gimnstic
C.E.T.T. Els Llops
C.E.T.T. Els Llops
C.E.T.T. Els Llops
C.T.T. La Selva
C.T.T. Almoster "A"
C.T.T. Almoster "B"
C.T.T. Almoster "B"
Club Gimnstic
C.N. Trraco
C.N. Trraco
C.T.T. La Selva
Club Gimnstic
C.T.T. Amposta
C.T.T. Vinars
C.T.T. Cambrils
Club Gimnstic
Club Gimnstic
C.T.T. Amposta
C.T.T. Almoster "A"
C.T.T. Cambrils
Club Gimnstic
C.T.T. Almoster "B"
Club Gimnstic
C.T.T. Amposta
C.T.T. Amposta
C.T.T. Amposta
C.N. Trraco
Club Gimnstic
C.T.T. Amposta
C.T.T. Almoster "A"
C.T.T. Almoster "B"
C.T.T. Amposta
C.T.T. La Selva
C.T.T. Amposta
Club Gimnstic
C.T.T. Cambrils
C.T.T. Amposta
C.T.T. Cambrils
TOTALS

Punts

Punts a la lliga
Rnking JUGADOR

05/02/2013

FEDERACI CATALANA DE TENNIS DE


REPRESENTACI TERRITORIAL DE TARRAGONA
C/ Compte de Rius 2, Entresol - Telf. 622166333 - 43003 TARRAGONA rtt@fctt.org

Rnquing de TARRAGONA a 1 Provincial


Temporada 2012 - 2013

##
##

Classificats pel Top de 1 Provincial


Reserves pel Top de 1 Provincial
Falta comptabilitzar: Altafulla (8a Jornada, 0-6), Altafulla (10a Jornada, 4-2)

14

15

Lluis Durn
Agustn Snchez

15

Oriol Carod
lvaro Barreneche

10

Jos M. Melendo
Albert Bolet

Vicent beda

Izan Gil

Ferran Perarnau

Izan Gil

Ricard Martn

Guillem Santiago

Guifr Vidal

Albert Bolet

Vicent beda

Jos M. Melendo

Oriol Carod

lvaro Barreneche

Marc Oliv

Lluis Durn

Guifr Vidal

Guillem Santiago
Ricard Martn
Ferran Perarnau

Rnquing Tarragon de 1 Provincial


(jugadors NO classificats pel Top-16)

10

Hernan Tarn

Josep M. Oll

Josep D. Sans

Marian Trtensky

Aleix Mir

Marc Carnicer

Xavier Sanz

Guillem Puig

Daniel Reyes

Rafel Juani

Antoni Micheo

David Vzquez

Pere Segals

Xavier Bofarull

Josep Rodrguez

18

1,5
1,5

Marc Oliv

Carles Salvat

22

0
0

2
1,5

Salvador Moles

20

Rufino Martn

0
0

Manel Diaz

Sebastian Mas

0,5

Jordi Verdejo

Gregorio Snchez

(jugadors classificats pel Top-16)

25

Pol Moles

0,5

22
17,5
18,5
17,5
14
14
13
16
2
1
9,5
1,5
-0,5
0
-2
5
3
0,5
-7
-8
3
-6
-0,5
-0,5
-2,5
-4
-4,5
-10
-12,5
-14
2
0
1,5
-16,5
-19,5
-3
0
-6
-8
-2,5
-2
-2
-2
-2
-2
-3
-4
-4
-6
0
7

Albert Sedano

1
1

95,83
80,7
91,11
87,23
76,92
83,33
79,55
100
53,57
51,92
78,79
53,19
48,94
50
45,83
65,63
58,82
51,28
36,54
35,19
60
36,36
48,28
48,28
41,94
36,67
34,48
25
22,22
20,83
66,67
50
66,67
9,756
8,511
25
50
12,5
10
14,29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#####
50,47

Jos L. Ramrez

0,5

1
1

0,5
1

1
5,5
2
3
6
3,5
4,5
0
13
12,5
3,5
11
12
11
13
5,5
7
9,5
16,5
17,5
6
14
7,5
7,5
9
9,5
9,5
15
17,5
19
2
4
1,5
18,5
21,5
4,5
1
7
9
3
2
2
2
2
2
3
4
4
6
0
371

Pau Fonts

0,5
0,5

0
1,5
1

23
23
20,5
20,5
20
17,5
17,5
16
15
13,5
13
12,5
11,5
11
11
10,5
10
10
9,5
9,5
9
8
7
7
6,5
5,5
5
5
5
5
4
4
3
2
2
1,5
1
1
1
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
378

Emilio Bonfill

1,5
1
0,5

4
1
1

24
28,5
22,5
23,5
26
21
22
16
28
26
16,5
23,5
23,5
22
24
16
17
19,5
26
27
15
22
14,5
14,5
15,5
15
14,5
20
22,5
24
6
8
4,5
20,5
23,5
6
2
8
10
3,5
2
2
2
2
2
3
4
4
6
0
749

Carlos Loren

0,5
0,5
1,5

0,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Agustn Snchez

0,5
1
1,5

0,5
1

Josep Nadal

2
1
2,5

2
1

Victor Altarriba

1
1
1
1
0
1

2,5
2
0
0
0
2,5
0
4
2,5
2
0
1,5
2
0
2
0
0
0
0
1,5
0
0
0
0
2
1,5
0
0
0
0
0
0
0
0
1,5
1,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29

Manel Diaz

1
1
0,5
0
4
0,5

0,5
0,5

Diferncia

Salvador Moles

2
2

Rnquing Tarragon de 1 Provincial


%

Sergi Arribas

2,5
2,5
0
2
2
1,5
1
4
1,5
0
0
0
0
2,5
2
4
0
0
2
1,5
2
0
0
0
1,5
1,5
0
0
0
1,5
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1,5
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
40

TOTALS
Jugats Guanyats Perduts

Ramon Pallej

338

Jugats Guanyats Perduts

Jordi Verdejo

342

19
16
18,5
17,5
14
13
14
8
3
1
9,5
2
-0,5
-1,5
-2
4
3
0,5
-6
-7
2
-6
-0,5
-0,5
0
-2
-4,5
-10
-12,5
-13,5
2
0
1,5
-16,5
-18
-1,5
0
-6
-8
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-4
-4
-6
0
4

Copa Tarragona

Jugats Guanyats Perduts

Josep M. Serret

0
4
2
2
5
2
3,5
0
10,5
11,5
3,5
10
11
10,5
11
4
7
9,5
15
15,5
5,5
14
7,5
7,5
6
7
9,5
15
17,5
18
2
4
1,5
18,5
19
3
1
7
9
2
2
2
2
2
2
2
4
4
6

Torneig Nadal del Vendrell

Francesc Molas

19
20
20,5
19,5
19
15
17,5
8
13,5
12,5
13
12
10,5
9
9
8
10
10
9
8,5
7,5
8
7
7
6
5
5
5
5
4,5
4
4
3
2
1
1,5
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Open TT La Selva
Jugats Guanyats Perduts

Josep Gutirrez

19
24
22,5
21,5
24
17
21
8
24
24
16,5
22
21,5
19,5
20
12
17
19,5
24
24
13
22
14,5
14,5
12
12
14,5
20
22,5
22,5
6
8
4,5
20,5
20
4,5
2
8
10
2
2
2
2
2
2
2
4
4
6
0
680

Dif.

Punts

Jordi Verdejo
Manel Diaz
Salvador Moles
Marc Oliv
Lluis Durn
Agustn Snchez
Oriol Carod
lvaro Barreneche
Jos M. Melendo
Albert Bolet
Vicent beda
Guifr Vidal
Izan Gil
Guillem Santiago
Ricard Martn
Ferran Perarnau
Antonio Ortuo
Josep Gutirrez
Francesc Molas
Josep M. Serret
Sergi Arribas
Ramon Pallej
Josep Nadal
Victor Altarriba
Carlos Loren
Pau Fonts
Emilio Bonfill
Albert Sedano
Jos L. Ramrez
Pol Moles
Rufino Martn
Sebastian Mas
Gregorio Snchez
Carles Salvat
Pere Segals
Josep Rodrguez
Xavier Bofarull
David Vzquez
Rafel Juani
Antoni Micheo
Daniel Reyes
Xavier Sanz
Aleix Mir
Guillem Puig
Marc Carnicer
Josep M. Oll
Josep D. Sans
Marian Trtensky
Hernan Tarn

Jugats Guanyats Perduts

Antonio Ortuo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

EQUIP
Club Gimnstic "B"
Lira Vendrellenca "A"
C.T.T. Almoster "C"
C.T.T. Cornudella
Lira Vendrellenca "A"
Club Gimnstic "B"
C.T.T. Cornudella
Club Gimnstic "B"
Lira Vendrellenca "B"
Lira Vendrellenca "B"
C.T.T. Amposta "B"
Lira Vendrellenca "B"
Club Gimnstic "C"
Club Gimnstic "C"
Lira Vendrellenca "A"
Club Gimnstic "B"
C.T.T. Altafulla
C.T.T. Altafulla
C.T.T. La Selva "B"
C.T.T. La Selva "B"
C.T.T. La Selva "B"
C.T.T. Almoster "C"
C.T.T. Altafulla
C.T.T. Cornudella
Club Gimnstic "B"
C.T.T. Cornudella
C.T.T. Amposta "B"
A.E.C. Reus
A.E.C. Reus
C.T.T. Almoster "C"
C.T.T. Amposta "B"
C.T.T. Amposta "B"
Club Gimnstic "C"
A.E.C. Reus
Club Gimnstic "C"
Club Gimnstic "C"
C.T.T. Almoster "C"
C.T.T. Amposta "B"
C.T.T. Amposta "B"
A.E.C. Reus
C.T.T. La Selva "B"
A.E.C. Reus
C.T.T. La Selva "B"
C.T.T. Almoster "C"
Lira Vendrellenca "A"
C.T.T. La Selva "B"
C.T.T. La Selva "B"
C.T.T. Amposta "B"
C.T.T. Altafulla
Lira Vendrellenca "B"
TOTALS

Punts

Punts a la lliga
Rnking JUGADOR

05/02/2013

FEDERACI CATALANA DE TENNIS DE TAULA


REPRESENTACI TERRITORIAL DE TARRAGONA
C/ Compte de Rius 2, Entresol - Telf. 622166333 - 43003 TARRAGONA rtt@fctt.org

Rnquing de TARRAGONA de Promoci


Temporada 2012 - 2013

##
##

22

18,5

Classificats pel Top de Promoci


Reserves pel Top de Promoci
Falta comptabilitzar: Trraco - Vinars, Reus "B" - Nstic, Almoster "B" - Reus "B", Trraco - Reus "B", Selva "A" - Reus "B", Reus "A" - Almoster "A",
Reus "B" - Vinars, Nstic - Vinars, Salou (9a Jornada 2-3), Reus "A" - Salou, La Selva "B" - Reus "A", Cambrils "A"-Almoster "B",
Salou - Reus "B"

Mart Farrs

Santi Osuna

Erik Serra

Erik Serra

Mart Farrs

Santi Osuna

Miquel Alsina

Izan Gil

Adri Gras

Quim Mate

Iker Garca

Adam Lpez

Paula Crespo

Daniel Crespo

Victor Royo

Andreu Roig

Biel Miquel

Nadia Albiol

Evelin Martnez

Alba Virgili

Roger Puchol

Carles Campabadal

Miquel Alsina

Joan Vilalta

Adri Gras

Cristina Rovira

1
1
1

Quim Mate

Izan Gil

David Campany

Nuria Gebell

Raul Draga

0
0,5
0,5
0

Aleix Mir

10

Jordi Serret

Toms Pastor

Arnau Oll

(jugadors NO classificats pel Top-16)

Jordina Virgili

0,5

Pablo Alday

Rnquing Tarragon de Promoci

Carlos Rovira

Aleix Mir

Nuria Gebell

0,5

Felipe Restrepo

Arnau Colom

David Cabrero

Ferran Busquets

10

Arnau Oll

0,5

15

igo Durn

1
1
1
1

20

Roger Boada

1
0,5
0
0,5

Senen Alegret

(jugadors classificats pel Top-16)

Pablo Alday

0,5

17,5
16,5
12
8,5
8
13
10
5
3
8,5
8,5
6
3,5
4
-2
6,5
2
4,5
3
-2
2,5
-2,5
-1
-5,5
1,5
-5
-6,5
-6
-1,5
-3
-3
-5,5
-3,5
-3,5
-4
-0,5
-6
-5,5
-5,5
-2
-2,5
-2,5
-5,5
-12,5
-12,5
-15
-15
0
0
0
4,5

Toms Pastor

1,5

0,5
97,3
1
94,59
3
83,33
6,5
69,77
6,5
69,05
0,5
96,43
2
85,71
7
63,16
7,5
58,33
1
90,48
1
90,48
3,5
73,08
6
61,29
5
64,29
11
45
2
80,95
6
57,14
3
71,43
4,5
62,5
9,5
44,12
4,5
60,87
8,5
41,38
6,5
45,83
11
33,33
3,5
58,82
10
33,33
11,5
30,3
10,5
30
5,5
42,11
7
36,36
6,5
35
9
28
6
29,41
5
23,08
5,5
21,43
1,5
40
7
12,5
6
7,692
6
7,692
2
0
2,5
0
2,5
0
5,5
0
12,5
0
12,5
0
15
0
15
0
0
#####
0
#####
0
#####
285,5 50,39

Gerard Pallej

0,5
0,5
0,5

18
17,5
15
15
14,5
13,5
12
12
10,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9
9
8,5
8
7,5
7,5
7,5
7
6
5,5
5,5
5
5
5
4,5
4
4
3,5
3,5
2,5
1,5
1,5
1
1
0,5
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
290

Alex Zaragoz

2,5
1
1,5

18,5
18,5
18
21,5
21
14
14
19
18
10,5
10,5
13
15,5
14
20
10,5
14
10,5
12
17
11,5
14,5
12
16,5
8,5
15
16,5
15
9,5
11
10
12,5
8,5
6,5
7
2,5
8
6,5
6,5
2
2,5
2,5
5,5
12,5
12,5
15
15
0
0
0
575,5

Felipe Restrepo

0,5
0,5
1,5
0,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ferran Busquets

1,5
1,5
1,5
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Julia Mir

0,5
0

Diferncia

Joan Puig

2,5
3

Rnquing Tarragon de Promoci


%

Robert Crusells

3
3
0
0
0
2
2
3
1,5
0
3
1,5
2
0
0
0
0
2
0
2
1,5
1
1,5
0
1,5
0
1,5
0
1
0
1,5
0
0
0
1
0
1,5
1,5
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
40,5

TOTALS
Jugats Guanyats Perduts

Senen Alegret

267

Jugats Guanyats Perduts

David Cabrero

268

15,5
13,5
12
8,5
8
12
9
5
2,5
8,5
6,5
5,5
2,5
4
-2
6,5
2
3,5
3
-2
3
-1,5
-0,5
-5,5
2
-5
-6
-6
-0,5
-3
-2,5
-5,5
-3,5
-3,5
-3
-0,5
-5,5
-5
-4,5
-2
-2,5
-2,5
-4,5
-12,5
-12,5
-15
-15
0
0
0
1

Copa Tarragona

Jugats Guanyats Perduts

Nil Inglish

0
1
3
6,5
6,5
0
1,5
5,5
7
1
0,5
3
5,5
5
11
2
6
2,5
4,5
8,5
3,5
7,5
5,5
11
2,5
10
10,5
10,5
4,5
7
5,5
9
6
5
4,5
1,5
6
5
5
2
2,5
2,5
4,5
12,5
12,5
15
15

Torneig Nadal del Vendrell

Lluis Pastor

15,5
14,5
15
15
14,5
12
10,5
10,5
9,5
9,5
7
8,5
8
9
9
8,5
8
6
7,5
6,5
6,5
6
5
5,5
4,5
5
4,5
4,5
4
4
3
3,5
2,5
1,5
1,5
1
0,5
0
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0

Open TT La Selva
Jugats Guanyats Perduts

Albert Girona

15,5
15,5
18
21,5
21
12
12
16
16,5
10,5
7,5
11,5
13,5
14
20
10,5
14
8,5
12
15
10
13,5
10,5
16,5
7
15
15
15
8,5
11
8,5
12,5
8,5
6,5
6
2,5
6,5
5
5,5
2
2,5
2,5
4,5
12,5
12,5
15
15
0
0
0
535

Dif.

Punts

Senen Alegret
David Cabrero
Ferran Busquets
Felipe Restrepo
Pablo Alday
Toms Pastor
Arnau Oll
Aleix Mir
Nuria Gebell
Quim Mate
Izan Gil
Adri Gras
Miquel Alsina
Mart Farrs
Santi Osuna
Erik Serra
Andreu Mestres
Lluis Pastor
Nil Inglish
Albert Girona
Joan Puig
Julia Mir
Robert Crusells
Gerard Pallej
Alex Zaragoz
igo Durn
Roger Boada
Arnau Colom
Jordina Virgili
Carlos Rovira
Jordi Serret
Raul Draga
David Campany
Cristina Rovira
Joan Vilalta
Roger Puchol
Alba Virgili
Carles Campabadal
Biel Miquel
Nadia Albiol
Evelin Martnez
Victor Royo
Andreu Roig
Daniel Crespo
Paula Crespo
Iker Garca
Adam Lpez

Jugats Guanyats Perduts

Andreu Mestres

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

EQUIP
C.N. Trraco
C.N. Trraco
Reus Deportiu "A"
C.T.T. Almoster "A"
C.T.T. Cambrils "A"
C.T.T. Vinars
C.T.T. La Selva "A"
C.T.T. La Selva "A"
C.T.T. Almoster "B"
Reus Deportiu "A"
Club Gimnstic
Reus Deportiu "A"
C.T.T. La Selva "A"
C.N. Trraco
C.T.T. Salou
C.T.T. Vinars
C.T.T. Cambrils "A"
C.T.T. Vinars
C.T.T. Almoster "A"
C.T.T. La Selva "B"
Reus Deportiu "B"
C.T.T. Almoster "B"
C.T.T. La Selva "B"
C.T.T. Almoster "A"
C.T.T. Vinars
C.T.T. Salou
Club Gimnstic
C.T.T. Almoster "B"
Reus Deportiu "B"
Club Gimnstic
C.T.T. La Selva "A"
C.T.T. Cambrils "A"
C.T.T. La Selva "B"
Club Gimnstic
C.T.T. La Selva "B"
C.T.T. Salou
Reus Deportiu "B"
Club Gimnstic
C.T.T. La Selva "B"
C.T.T. Vinars
C.T.T. Cambrils "A"
C.T.T. Salou
C.T.T. La Selva "B"
C.T.T. Cambrils "B"
C.T.T. Cambrils "B"
C.T.T. Cambrils "B"
C.T.T. Cambrils "B"
C.T.T. La Selva "B"
Reus Deportiu "B"
C.T.T. Almoster "B"
TOTALS

Punts

Punts a la lliga
Rnking JUGADOR