Vous êtes sur la page 1sur 36

1.

Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji

Zebraa i opracowaa: Anna Grabka www.blizejsukcesu.pl || www.artelis.pl || www.relacje.net

Nie musisz odnosi sukcesw cigle, lecz tylko wystarczajco czsto. *** Sukces polega na wiedzy o tym, ile potrwa jego osignicie. *** Kady umie wspczu przyjacielowi w nieszczciu, ale trzeba bardzo szlachetnej natury, eby cieszy si z sukcesu przyjaciela. *** Sukces jest stopniowym osiganiem wczeniej okrelonego i zaplanowanego, wartociowego celu.
3.

Austen Jane Jake czsto szczcie bywa zaprzepaszczone przez zbyt dugie przygotowania - gupie przygotowania! Bernard Tristan Jeli jeste dobr pik, to im silniej ci uderz, tym wyej si wzniesiesz. Banach Czesaw Kady chtniej sucha i opowiada o swoich sukcesach ni o porakach. Bernhard Sarah Nie mona si wznie powyej swoich sukcesw ani upa niej.
4.

Bonaparte Napoleon Sukces jest najgoniejszym mwc wiata. Bacon Roger Nic tak nie przyczynia si do szybkiego sukcesu jak cudze bdy. Budda W konfrontacji strumienia ze ska, strumie zawsze wygrywa - nie przez swoj si, ale przez wytrwao.

5.

Bystrzycka Zofia Wiksze szczcie daje nadzieja zawarta w deniu - ni wiadomo, e oto jestemy u mety. Carlson Richard Sukcesy w yciu, jeli w ogle staj naszym udziaem, przychodz pomimo naszych lkw i obaw, a nie dziki nim. Carroll Jonathan Czowiek, ktry odnosi w yciu sukces, musi by gotowy uda si w miejsca, gdzie paci si za upokorzenie.

6.

Coolidge Calvin Zdolno suchania jest poow sukcesu. Churchill Winston Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy si nie poddawaj. Dbrowska Maria Troch sukcesu przydaje si nawet ludziom najmniej dbajcym o saw. Dumas Aleksander Nic nie udaje si rwnie dobrze jak sukces.

7.

Duck Faith Amatorzy wicz a im wyjdzie, eksperci - a nie moe im nie wyj. Drucker Peter Za kadym razem, kiedy widzisz biznes, ktry odnosi sukces, oznacza to, e kto kiedy podj odwan decyzj. Danny Thomas Sukces nie ma nic wsplnego z tym, co osigniesz w yciu lub zdobdziesz DLA SIEBIE. Jest on tym, co zrobisz DLA INNYCH.

8.

Edison Thomas Wielu yciowych rozbitkw to ludzie, ktrzy nie zdawali sobie sprawy, jak bliscy s sukcesu, kiedy si poddali. Einstein Albert Nie staraj si zosta czowiekiem sukcesu, lecz czowiekiem wartociowym. Ebner-Eschenbach Marie von Patrzy bez zawici, jak inni osigaj sukcesy, do ktrych samemu si dy, to wielko.

9.

Emerson Ralph Waldo Zostawi wiat nieco lepszym: lepszym o zdrowe dziecko, grzdk w ogrodzie lub lepsze warunki spoeczne - to znaczy odnie sukces. *** mia si czsto i serdecznie, zdoby szacunek ludzi inteligentnych i sympati dzieci - to znaczy odnie sukces. Fisher Mark Najlepszy czas na dziaanie jest teraz!

10.

Fonteyn Margot Powtrzy sukces jest jeszcze trudniej ni odnie go po raz pierwszy. Ford Henry adne zadanie nie jest szczeglnie trudne, jeli podzielisz je na mniejsze podzadania. *** Czy mylisz, e moesz, czy mylisz, e nie moesz w obu przypadkach masz racj.

11.

Goethe Johann Wolfgang Potykajc si, mona zaj daleko; nie wolno tylko upa i nie podnie si. Graff Sigmund Kady wielki sukces jest triumfem uporu. Hill Napoleon Wygrywa tylko ten, kto ma jasno okrelony cel i nieodparte pragnienie, aby go osign.

12.

Holtz Lou Umiejtno okrela to, co jeste w stanie zrobi. Motywacja determinuje to, co robisz. Podejcie determinuje, jak dobrze to robisz. Heinlein Robert Zawsze suchaj ekspertw. Powiedz Ci, co jest niemoliwe i dlaczego. A potem po prostu zrb to. Hill Napoleon Cokolwiek umys moe sobie wyobrazi, jest w stanie osign.

13.

Jobs Steve Wasz czas jest ograniczony, wic nie marnujcie go na ycie cudzym yciem. Nie dajcie si schwyta w puapk dogmatu, ktra oznacza ycie wedug wskazwek innych ludzi. Nie pozwlcie, by szum opinii innych zaguszy wasz wewntrzny gos. I co najwaniejsze, miejcie odwag i za gosem swojego serca i intuicji Knight Charles Trzeba si nauczy ponosi poraki. Nie mona stworzy nic nowego, jeeli nie potrafi si akceptowa pomyek.

14.

Kiyosaki Robert Jeli chcesz gdzie doj, najlepiej znajd kogo, kto ju tam doszed. Keller Hellen Twj sukces i szczcie s w Tobie. czynniki zewtntrzne s przypadkowe. Madison James Sukces nigdy nie jest efektem somianego zapau" tu trzeba przej przez prawdziwy ogie.

15.

Murphy J. Sowo "grzech" oznacza "chybi celu". Aby osign cel, naley do niego dy. Grzeszysz, gdy nie dysz do spenionego, szczliwego i penego sukcesw ycia - do prawdziwego urzeczywistnienia siebie. *** Poczucie winy nie pozwala wielu ludziom robi postpw, poniewa odprowadza ono strumie energii z ich wntrza, pozbawia witalnoci, zachwytu i przeszkadza si rozwija. Samooskaranie przynosi nieszczcia i bied. Wybaczenie sobie przynosi szczcie, rado i sukces.
16.

Mason Russell L. Jeli moesz ka si spa kadej nocy ze wiadomoci, e w cigu dnia dae z siebie wszystko, sukces Ci znajdzie. Marszaek Nikodem Wysiek i odrzucenie s potrzebne, aby bardziej si rozkoszowa sukcesem w przyszoci. Musisz znale powody do dziaania i przeszkody, ktre Ci aktualnie zatrzymuj. *** Pamitaj, jeste wikszy ni jakikolwiek problem na wiecie.
17.

*** Emocje potrzebuj logiki i logika potrzebuje emocji. Jedno bez drugiego niemoe istnie. Logika i intelekt pokazuj nam, gdzie moemy by i co moemy osiggn, jednak bez emocji nie wzbudzimy dziaania oraz nie poszerzymy naszej wizji. *** Sukces buduje drabina stworzona z cierpliwoci, wytrwaoci, odroczonej gratyfikacji.

18.

Klucz do sukcesu: porzu bezpieczestwo, w ktrym dzi si znajdujesz dla tego, kim mosz si sta. Dopki nie uczynisz czego ponad to, co ju dokonae - nigdy si nie rozwiniesz. *** Nie ma czego takiego jak osobisty sukces. Zawsze jest osoba, ktra nam pomaga, uczy, pokazuje. *** Kluczem do sukcesu jest stan umysu, ktry moemy wytworzy.

Czowiek, ktry boi si ponosi poraki i ryzykowa - osiga o wiele mniej ni czowiek, ktry upada i myli si.
19.

*** Sukces to cos wicej ni pienidze. To praca, moliwo tworzenia, wyznaczanie celw i ich osiganie. To zwyka praca robiona w niezwyky sposb. *** Sukces to nie "kumulacja pienidzy". Posiadanie ogromnej wiedzy te nie jest sukcesem, gdy emocjonalnie jestemy wyczerpani. To nie rozwj duchowy, gdy finansowo jestemy bankrutami. Kadego dnia moesz zrobi co, aby zbliy si do swojego marzenia lub moesz nie robi niczego. W kadym przypadku podejmujsze decyzj.

20.

*** Wspinajc si na najwysze drzewo sigasz po najlepsze owoce. *** ycie pomimo poraek daje Ci szanse. Nikomu nie musisz niczego zabiera, z nikim te nie musisz rywalizowa. Ten przepiekny wiat stwarza Ci kadego dnia okazje. *** Odnoszcy sukces ludzie, maj odnoszce sukces nawyki. ***
21.

Nikt nie osign yciowego sukcesu zmuszajc si do dziaania. *** Sukces jest raczej tym kim czowiek jest, ni tym, co robi. *** Twoja wiara i nastawienie s kluczem do sukcesu.

*** Za kadym sukcesem stoi ponca, wrcz nieugaszona motywacja. ***


22.

Wszystko zaczyna si od wizji i celu, reszta to przygoda i komentarz. *** Wielu ludzi sukcesu jest na szczycie dziki umiejtnoci motywowania samych siebie, swoich bliskich, wsppracownikw. *** Najlepsi s najlepsi nie dziki swojej inteligencji, wiedzy, czy dowiadczeniu, ale dziki motywacji - wewntrznej sile woli oraz dobrze podejmowanym decyzjom.

23.

Maugham William S. Absolutnie bdna jest koncepcja, ktra mwi, e sukces psuje ludzi, bo przez niego staj sie prni, egoistyczni i nadmiernie zadowoleni z siebie. Przeciwnie - sukces najczciej powoduje, e ludzie nabieraj pokory, staj si tolerancyjni i twardzi. A niepowodzenie rodzi gorycz i okruciestwo. Oesch Emil Do sukcesu nie ma adnej windy. Trzeba i po schodach.

24.

Peale Norman Vincent Puste kieszenie nigdy nie powstrzymay nikogo przed podjciem dziaania. Mog to zrobi tylko puste gowy i puste serca. Robbins Anthony Najskuteczniejszy sposb na ksztatowanie wasnego ycia to PRZYSTPI do DZIAANIA - i trzeba si tylko do tego nakoni

Ryum Jim Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacz. Nawyk jest tym, co pozwala Ci wytrwa.
25.

Robbins Anthony Droga do sukcesu to podjcie zmasowanych, zdeterminowanych dziaa. *** Sukces jest robieniem tego, co chcesz robi, kiedy chcesz, gdzie chcesz, z kim chcesz i tak dugo, jak tylko chcesz. Shakespeare William Mdry czowiek nie opakuje przegranej, lecz szuka sposobu, jak wyleczy odniesione rany.

26.

Shaw George Bernard Sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy sam poszukasz okolicznoci, jakie ci odpowiadaj; Jeli nie zdoasz ich znale, stwrz je sobie. Seneka Modszy Nawet ludzie pospolici i mierni osigaj sukcesy; lecz tylko wielki czowiek zdolny jest odnie triumf nad groz i nieszczciami, jakie spadaj na miertelnikw. Stefaczyk Andrzej Bd szczer i otwart osob. Nie ukrywaj swoich uczu i pogldw, podziel si nimi z innymi.
27.

Zachowuj si zawsze zgodnie z tym, co czujesz. Pamitaj, e nawet najgorsza prawda jest lepsza od drobnego kamstwa.

Rozmawiaj otwarcie o swoich marzeniach i nie odstpuj od ich realizacji. Nie prbuj realizowa niczego na si, za wszelk cen. Zamiast tego, zachowaj cel w wiadomoci i postpuj elastycznie dopuszczajc rne warianty jego realizacji.

Steinbeck John Naturaln rzecz dla czowieka jest stawanie si wielkim, jeli inni oczekuj, e bdzie wielki.

28.

Schwab Charles Gdy czowiek stawia sobie granic tego co zrobi, stawia sobie te granic tego, co moe zrobi. Taylor Harold Najlepszy sposb na osignicie sukcesu to postpowa wedug rad, ktre dajemy innym. Twain Mark Bdmy wdziczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osignaby sukcesu. ***
29.

Trzymaj si z dala od ludzi, ktrzy tamsz twoje marzenia. Mali ludzie zawsze to robi. Jednak naprawd wielcy sprawiaj, e Ty take moesz sta si wielki. Updike John Sukces bywa rwnie karany: trzeba spotyka si z ludmi, ktrych przedtem mona byo ignorowa. Villas Violetta Sukces - prawdziwy sukces musi chodzi w parze z pokor.

30.

Waydyk Zbigniew Tanie sukcesy drogo kosztuj. Wylie Philip Sukces to drabina, po ktrej nie sposb wspi si z rkami w kieszeniach. Whipple Edwin Najsmutniejsze poraki, jakie ponosz ludzie, maj za przyczyn brak woli osignicia sukcesu.

31.

Warren Earl Czytanie gazet naley zaczyna od dziau sportowego. Wadomoci sportowe odnotowuj sukcesy ludzi, pierwsze stronice - poraki ludzi. Wojciechowski Artur Dobre zdrowie jest wanym aspektem sukcesu. Czy moesz bez niego cieszy si swoimi osigniciami? *** Niekoniecznie stajesz si entuzjast, gdy odnosisz sukcesy, ale moesz sta si czowiekiem sukcesu dziki entuzjazmowi.

32.

*** Tym, co bardziej ni cokolwiek innego moe zdeterminowa Twj sukces, jest umiejtno ponoszenia poraki z godnoci oraz nieustanna gotowo uczenia si i doskonalenia. *** Ludzie sukcesu odnosz sukcesy przede wszystkim dlatego, e s nastawieni na samoksztacenie.

Podwiadomo nie wyczuwa rnicy midzy rzeczywistym dowiadczeniem a tym, co jest wyrazicie wyobraone.
33.

Nie ma dla niej rnicy midzy rzeczywist klsk a klsk wyobraon. Podobnie nie odrnia sukcesu rzeczywistego od wyimaginowanego.
****

Wszelkie ograniczenia s samoograniczeniami. Wszystkie odkrycia s odkryciami siebie.


****

W dzisiejszej psychologii zakada si, e ludzie mog modyfikowa wasne zachowania, a tym samym wpywa na swoje yciowe osignicia. *** Jestem pewien, e sukcesu mona si nauczy.
**** 34.

Ci, ktrzy odnosz sukces, staraj si pozby strachu. Ci, ktrzy ponosz poraki nic nie robi by pozby si lku, majc nadziej, e to niemie uczucie samo ich opuci.

Waitley Denis Masz wszystkie moliwe powody, by speni swoje najwiksze marzenia. Wyobrania plus innowacja jest rwna realizacji.

35.

Ziglar Zig Jeste jedyn osob na wiecie, ktra moe wykorzysta Twj potencja.
****

Jeste urodzony, by zwycia, jednake, aby by zwycizc musisz zaplanowa zwycistwo, przygotowa si do zwycistwa i oczekiwa zwycistwa.
****

Moesz zdoby w yciu co tylko zechcesz, jeli wystarczajcej liczbie ludzi pomoesz zdoby to, czego oni pragn.

36.