Vous êtes sur la page 1sur 32

(3 - 3 Greek Dances)

1.

Akis Filios

(Pentozalis)

. .
. . # n . . n n .

b n

# 2
& # 4
F
(2001)

q = 100

Guitar 1

.
.
.

n n
## 2
n

Guitar 2 & 4

F
P
.
.

8
# # . . . b n . . # n n
&
..
#

. .

..
. .
n

.
# # n

&

. .
#

. .

.
15
# # b . > b > b
&

#
& # b n
b
20

&

##

.
b n #

> n
.

. .
n

. .

.

b

>
b > b n

>
>
j

j

b n
b
b.
.
J
J

>

n b

n
n.
J

> b b > b n > #

sul ponticello
f

>
>
j

n j
##

& b n
b

. sul ponticello J b .
J

.
n

>

n b

n
n.
J

Copyright 2001 by Akis Filios

natural

b n

( )

#
& #

b b n

#
& #


F natural

# n b # n n
30
#
& #

#
& # b

b n b

n .

>
n

b j

b .
b

b b

25

3
3
3
> 3
3
3
b n
# # n
n
b
n #
3

b n

3
3
3
3
3
>3
>3 3 >3
>3
3
3
>3
>3
3
3
b

34
## b n n b b n # # n
&
n
n
n b
n #

&

##

j
b

J.

b
.

3
3
3
>3 3 >3
>3
>3
b
b
b
38
## b n n b b

&
n
n

#
& #

.
n
n
.

.
b
b
.

n
n.
F

.
n b n
n n
J .

Copyright 2001 by Akis Filios

b n

.
b # b n
n n
J .

.
n b
n
J

( )

.
n
b

n b .

> b
## # b

&
#
natural
sul ponticello

43

.
#

. .

sul ponticello

&

49

&

##

##

b n b n n b
n . natural J n .
sul ponticello
. .
n

n b

#
& # N

#
& # n

53

&

## n


. .


. .

# b b

b n

n
#
b

natural

n n

.
>

n .b # n
J

>

n # b #

n #

b
#
n
#
P

n b

b n

.
n
56
# # a # n

#
#
&
.
poco a poco cresc.

#
b n
& #

b a

poco a poco cresc.

Copyright 2001 by Akis Filios

.
#
# 43
.

43

( )

# 3
& # 4

59

b . n . b . .
b n . .
b b n . .

2
. R
4
f
F

. . .
# # 3 b n b . 2 b n
& 4
n b 4 b n .

. . . .
F
f
64

&

n . .
## b
f

. n . .

n b n . . b
. R
b

##

n
b n n .
&
b
. n . .
F

.
n n n

&

n . . b . n . b b n . .
## b

&

##

70

n .
n

. #
#
# .

# # n n
# n
. # . n .

j
#
& # n n

76

b n n .
b
.
j


.
natural .

n .
n

. #
#
# .

.
b n .

. #
b #
n

b n n .
.
n b

. n

b b n n
n
. b . n .
.

n
n .
.


P sul ponticello poco a poco cresc.
gg g
ggg
gg
g


F

n
n .
.
j

. .

b b n


. .

. .

j n n n r

#
g
gg
& # ggg
g

P
poco a poco cresc.
Copyright 2001 by Akis Filios

( )

.
.
82
## . b n
&
natural

b #

.
.
n
n
# # gg n gg n ... # gggn n n #
gg
& ggg
n gggg
n b b
g


g

F
()

.
# # n j n n
&

P sul ponticello
.
. .
n

b
# # gg n
& ggg n

g
F

88

.
. b n

n n n n b n

. .
n n n.

poco a poco cresc. & acc.

b.

#
& #

100

.
>
## n&

poco a poco cresc. & acc.

. .
n n n.

.
b #

.
gggn n ggg n ...
ggg
n ggg

110
.
94
## n n n
n n n
n

&


. .
## b b .
&

110
.
n

>
n b

. b n

Copyright 2001 by Akis Filios

. b n

>
n b

>

.
b #

( )

.
.
106
## . b n b #
&
natural

f
.
.
n
n
# # n n ... # n n n #
&
n
n b b


f
()

# # n j
&

112

# # n
&

.
n
n

.
#
& #
## .

.
. b n

n n n n n n b n
P


poco a poco cresc. & acc.

n n n

b b .

.
n

n .

n n.

Pizz.

Copyright 2001 by Akis Filios

n
n

n n
&

n n n n n
#
& #


Pizz.

122

n ..

n
n n .

. .
. .
b b. n n n.

poco a poco cresc. & acc.


F

#
n
& # n

118

(3 - 3 Greek Dances)

2.
q = 120

Guitar 1

& 43

Guitar 2

3
&4

#
&

&

j
.
F

j
#

Akis Filios

(Tsamikos)

j
#

. j
.

n.


b
#
.

j
#

j
#

j
.
# .
n

# #

j
b b #

n b

j
#

j
#

j #

.
#

# b

.
#
b

# #

&

22

&

# #


#
. b J # b

# n
#.
#
J

n.

j # n # # # # # #

.
& # #
#
b
n
F

15

(2001)

Harm XIX

b

&
#
Copyright 2001 by Akis Filios

j

J
P

( )

2
30

j
& .

. # b n #

.
j
n

Harm XII

& # .

Harm XIX
#
b

.
. # b n #

poco a poco dimin.

Harm XII

# .

j
. #
b.

.
j
n

poco a poco dimin.

& b
p

37

j
b b b b . n

poco a poco cresc.

jb
j

.
& n # b b
p
poco a poco cresc.

. r
# . r

&
#
n
b

#

f
b b
&
# #
f

44

&

51


.
&

j
. #
# n

# #
b n

b b b

b
#

j .


Copyright 2001 by Akis Filios

. r

( )
58

& # #

. r
# b
b

b .

poco a poco dimin.

.
& b #

poco a poco dimin.

65

& . b # b

p sul ponticello
&

n b #.

. b
# b

sul ponticello

. .
& #


P natural
. b

# b

# . n
#
b # .

n b #.

. b

natural

.
&

79

b
&

b b
b # b #.

72


&

. r
.

r b b b b

#
b

# .

n
b .

b
# # .

.
.
.
.

# # n
# # # n

. . .

Copyright 2001 by Akis Filios

( )

.
& .

86

#. # n #. n
. . . .
F


&

.
P

b
b
#

b
j
.
& n

b. #. n

93

& b n

# n
b

#
n
#
n. J

. b
>

>
>
F

j
. # b

> >
> #
b

j j

# # . # # #
&

b
>

j j

rallentando


# #

rallentando

#.

f

b. b n

& b . b
.

F
f natural

. b b. n
P sul ponticello

# b >
> >

.
. # .
&sul ponticello
natural
f


&

.
F

> > >


. . # #
.

P sul ponticello
F natural

99

106

j
#.
b
. .
P

j j

Copyright 2001 by Akis Filios

(3 - 3 Greek Dances)

3.
(Zonaradikos Thrakis)

Akis. Filios
(2001)

q. = 160

Guitar 1

& 12
8

poco
a
poco
cresc.

Guitar 2

12

& 8

poco a poco cresc.


&

ggg ..

gg ..
ggg .
f

n # # .
& .
. .

# j .
j
.
. .
.
.

Strike on the strings


or on the sounboard

. j .
& #
.
.
& .

12

# j .
. .

j .
&
.
.
.

.
.

# # n .

.
.

ggg ..

gg ..
ggg .

g ..
ggg ..
gg . gggg .
ggg .
ggg . N .
ggg ..
ggg ..
g
g

.
& .. # .

..

f
8

ggg .. # # .
gg ..
ggg .
gg .

# # .

. .
.
.

# j .
.
.
.
.

j j
.
.
.

ggg ..

ggg ..
gg .
f


# n
. # .
f
Copyright 2001 by Akis Filios

j
.

j .
. .

gg .. # # .
ggg .
gg ..
ggg .
gg ..
ggg .

ggg .
ggg ..
g

( )

.. n # # .

& ggg .

. .
.
ggg ..

f
g

16

ggg ..
g .
& gggg . N .
gg ..
gg
# .
&
.
.

20

& ..

j .
.

j
# # #
&
#.

#.
.
p
#.

j
# # .

# # #
#
#.
.
.

# # #.

# # n .
#

&
.
#.

.
#.
.
.
F
# # .

.
F

j
j

.

#
b # .

26

&

#
. .

# # b b b b
b
J

# # #
#
#.

.
.

# #

# j .
.
. .
.
.

j .
.
.

j .
.
.

Strike on the strings

# . j .
.

23

& #.
p

# j . or on the sounboard
j
.
. .
.
.

Copyright 2001 by Akis Filios

#.

.
.

( )

b n # .
&

&

30

b n .

# # #
&
#.

#.
.

36

&

&

>

# #

j
# # .

# #

# # # n n # # #

#.
.
#.

# .

#.

# # # n n
# # #.
>

# .

39

&

#.


>

natural

>
F

natural

# n b #
b b # # b

# # #

#.

#.
.

# #

.
#.
p sul ponticello

33

& #.

# # #
#.

#.
.
p sul ponticello


>

b b


>


>


>

j
j
j
j
j
j
>
>
>
>
b >
b >

b b

b
b
&
b

b
b

J
J
J
J
J
J

Copyright 2001 by Akis Filios

( )

4
42

&

>

.
>

. .


.
.

Harm XII

j
> >
b b
& . .
b

J
J
f
46

&

&

#.

# # #. #.
#
.
#.
.
.
#.
#.

n # b b n

b b # n # n

# . b n .. # b ..
&
.
. b . .
b.


& .

52

# .

# # # #.
.
.
.
.

#
&

49

gg ..
ggg .
gg> .

..
.

b b b
.
b.

..
.

b ..
.

b ..
b.

.
.

b .
.

gg .
.

ggg .

gg > .

b
b
b

.
.
.
.

g .
ggg ..
gggg ..

ggg j
& gggg ..

g
ggg .

gg ..
ggg .
.
. . gggg
.
g
g
g
>
>
>
subF

Copyright 2001 by Akis Filios

( )

56

&

gggggg

gggg 15
8
ggg
gg
gg
gg

g
g

& .
15
&8

59

j
# #
&
.

.
.

62

& #
.
.
.
65

&

&

j
.

j
.

j 15
8

j
gg # j 12 # # #
gg
8

g
.
.

g

g #
.
.
.
.

p

b .

& 15
8 .

j
12

8
.

.

.
.
.
.
p

b .

F
.
.
.

g
#
gggg


.
gg

.
.

g>
F

# b n b # # #
# #
# j

g
ggg ggb n gggb b .
ggg n b
g
ggg b b
gg b
gggg

gg b
J
J

Copyright 2001 by Akis Filios

#
#

# # j

( )

j
b b j
b # # #

&

.

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
p
P

68

b b b j b b # j #
&
.

.
. . . .
. . .
.
.
.
p
P
72
b .
# . # .
# . .
&
F
&

.
F

& .

76

. b. n # #.
ggg ..
gg ..
ggg .
f

# N.

# # . gg ..
ggg ..
ggg .

g
& gg # .
gg
ggg
f

n
. # # # b J

N . g .
gg ..
ggg .
gg .

j
gg # .
ggg
gg
g

. g ..
ggg .
ggg ..
g

j
ggg .
ggg
gg

# n b b b
# #
&
. .
.
.
.
.
.
.

80

ggg b .
gg
ggg

# .

poco a poco cresc.

# .

& #
#

#
# # # #
.

poco a poco cresc.

Copyright 2001 by Akis Filios

( )

83

&

&

# # # # # #
.


86

&

sul ponticello

&

. # .

sul ponticello

. b b b
.

Copyright 2001 by Akis Filios

j
gg .
ggg
ggg

j
gg .
ggg
ggg

(3 - 3 Greek Dances)

1.
(2001)

. .
. . # n . . n n . .

b n

## 2
Guitar 1 &
4
F
. .
. . # n . n . b . >
.
9


b n

b
##
&
(Pentozalis)

q = 100

A. Filios

>
>
n >
n >
#
# # > b b b > b b b
&

17

sul ponticello

b . # n b

b
# n

##
b

b
&

b
b

f
F natural
3
3
3
3
3
>3
>3 3 >3
>3
3
3
>3
>3
3
3
n n n b n
31
b n b b n b b
##
. # # n
&
n
n
n b

n #
f

24

#
& #

36

>
n

3
3
3
3
3
> 3
>3
> 3
3
3
> 3
> 3
3
3
b n b b
b n #
b n b

n
n
n

b
n #
3

## b

&

40

sul ponticello

. .
. .
#
47
##
&


sul ponticello . .

n
b

# b
n


. .

natural

. .
n n b


. .

. n b .
>
b
b # b n n b

natural

b
b

#
& # n

52

55

&

##

n n # b
n

# #

poco a poco cresc.

.
n
58
## n
&
.

.
# b . n . b . .
b n . . n b b n . . b b n

2
# 43
. R

4
. f
F

n . .
n . .
# # b . n b n . . b b
R
&
b
f

64

n . .
b

#
& #

72

. . b
.
. n b n . b n

. n

j
j
j

P sul ponticello poco a poco cresc.

. .
. .
F natural


.
.
.
.
. b n b # . b n
j. .
b

&

. .
natural
()
89
# # n j n n n
n n b n n n n

&


P sul ponticello poco a poco cresc. & acc.
.
110 .
.

96
b

.
b n

#
n n n
& # n

80

##

>
n b
103
##
&

>

()

.
.
. b n b #


f natural

# # . b n n j n n n
n n b n
n
&


poco a poco cresc. & acc.
P

111

## n
n n
n n n

&

118

122

&

## .

n .

n n

Pizz.

(3 - 3 Greek Dances)

2.
(Tsamikos)
q = 120

Guitar 1

& 43

b
F

j
.

.
& # . #
b
n

11

19

&

# #
Harm XIX

&

28

. b j # n b #
b

(2001)
A. Filios

. j
. b
#

.
P
# # #

j # n #
j

.

# . b
#

#
n

F
2


Harm XIX
. jb # #
. #
b
n


. jb
. #

#
n

j
. #

b.

poco a poco dimin.

j
j
# . r

.
b

.
b n b n

& b b b b
# n b

poco a poco cresc.


p

f
.

46
.

& #
n#
#

37

55

&

. r
. r

# b

#
N

poco a poco dimin.


F

b b
. # # .

b . b #
b

& b

.
b
b
. . b.
p sul ponticello

63

. n . # #. n b # .

& #P natural

72

80

&
F

.
.
.
.

# n #. n
& . .
.

88

.
.

#.
.
F

j
#.
j
b n b
.

. . b. # n
.
P

> >
> > >
>
. . # # > b # . . # .
&
.
P sul ponticello
sul ponticello
F natural
f natural

95

j j
j j
j j


&
jb

u
#
. #

.
f
rallentando

103

(3 - 3 Greek Dances)

3.
(Zonaradikos Thrakis)
q. = 160

Guitar 1

(2001)
A. Filios

12& 8

poco a poco cresc.

& gggg ..
ggg ..
g
f
9
# j .
j

&
. .
.
5

gg .. # # .
ggg .
ggg ..
gg .

# .
ggg .. n #

gg ..
.
. .
gg .
g

j .
j

.
.
.
#
. # #
.
.
. .
. .
.
.

. # .
gg .. gggg .. #
gg ..
ggg ..
ggg ..
ggg ..

ggg .
ggg .
ggg .
f
Knock on the strings
or on the sounboard
j
j
17

.
.
.
n

.
& .

. .
.
.
. .
. .
.
f
.
.
j
21
. # # b b b b b
# # # # # #
J

&
#.

#.

#.
.
#.
.
p
j
25
# # # # # # # n .
&
.
#.

#.

.
#.
.
#.
.
.
F
29
# # # # #
b n # .
#

&

. .
#. #. . #. #. .
.
p sul potnicello
# # n .

&
.

.
.

13

# .
# # # # # # n n
.
# # #
&
#.

#.
.
#.
.
#.
F natural

33

# n b #

&

37

41

&

45

&

48

&

.
>
>
>
>

# . .


>
>
>
>

Harm XII

# # #
.
.
.
.
.
.
.
.
#. . # #.

n # b b n

b b # n # n

b .

.
ggg ..
. ggg
& . gggg ..

gg
gg ..

ggg .

gg
g
g>
>
F

57
j

15

g
g
g
#

&
ggg

ggg
8
ggg 12
8
g
g
g
gg
gg
gg #


52

#
#
& 12
8
.

.

.
.
.
.
p
64
.
#
b .
.
.

&
F
60

j
#

.
.
.
.
.

b n b #
# #

# # # j

j
b b b # # j #

&

.

.

. .
. .
.
.
.
.
.
.
p
P
72

# . . # . # . b .

&
68

& .

76

.
ggg .. # #
gg ..
gg .
g
f

N.
.

ggg .
gg ..
gg .
g

b
.
ggg .. gg ..
gg ..
gg ..
ggg .
gg .
g
g

n b b
b
# # #
&
.
.
.
.
.
.
.
.

80

# .

poco a poco cresc.

83

&

# # # # # #
.


86

&

sul potnicello

. j
#

ggg .
.
ggg
gg

(3 - 3 Greek Dances)

1.
(Pentozalis)

. .
. .
. .
# # 2
Guitar 2 &
4 #

P
.
. .
. .
11
# # n n b
&

F
>
20
j
##

& b n

.
J
q = 100

sul ponticello

27

&

.
.
. .
. .

n
n #

P
>
>
>
j
b n j n b
n
b n

J
.
J
.
J b.

>
>

j
b n n b
b n
n b n
b

F natural
b.
J
.
J

j
j
b


. . b n .
. b

b
f
J .
. .
.
.
.
. . . .
.
.

n
n
n
. b n n bb n bn n b # n n bn b n b n
n. J n.
n . natural J
J n . J sul ponticello

. . . .
F
>
.
.
>
N n n

n b n b # n
n.
J .

## b b

#
& #

36

#
& #

45

.
.
. .

n n n

F
.
.
n b n b n # > n .

(2001)

A. Filios

.
.
. . .
## n n b b n b n b a b 3 b n b
&
4
n b


. . .
P
poco a poco cresc.
f

53

# 2
& # 4

60

.
42

..
..
b
b n n . n n n n # # b n n n b n n . n n n n ##
b n
b
. n . . n
. n . . n
# . . b . n . b
n
F
F

. .
#
b n n . n n n n # # # # n n n b n n . n
b
. n . . n
. n . .
# . . # . n . b

ggg g
&
gg
gg
g

F
.
r
j
n
n n n
76
# # g g
ggg n
ggg
& gg
ggg n

F
P
poco a poco cresc.
68

##

.
n
83
# # gg n ... # ggg n n n #
ggg
& ggg
n b b

.
gggn n
ggg n

.
. .
n

b
ggg n ... gg n
gg
gg
n

g
gg
F
. .
..
. .
n
.
n

91
b b . n n n.
## b . n
&


poco a poco cresc. & acc.

110

.
#

& #

98

# # n
&
f

106

>
b

.
n
n

n .. #

.
.
>
. b n b #
n

.
n n #
n
n b b

n
n

n ..

.
n
n
F

. .
. .
. .
.
n

114
b

b b . n

##
&
..
n

poco a poco cresc. & acc.

. n n n n n n
n

& #

.
Pizz.

121

(3 - 3 Greek Dances)

2.
q = 120

Guitar 2

&

(Tsamikos)

(2001)
A. Filios

j
j

j
j
j
#

j
#

j
j
#
#
#
b
#
b

.
.
.
.

F
# # # # # # # # # #
& 43


#
# n
b

& . J
# b #. #

b

&


# .
J
P

17

26

Harm XII

.
j j
n

#
poco a poco dimin.

jb # b b b
.
j

. # #
j
& # .
n

# n b b b
p
poco a poco cresc.
Harm XII

34

43

&

b b b b

j .
# # #
f

n
.
b

b .

&

. # b .

poco a poco dimin.


F
60
b b
. r
.
b #

& #
b
b b
# .


sul ponticello
p
b
69
b #. b b
. b # b n b #.
&

P natural
51

. b

.
b # # # n .

&
# # # n

F
86


b # n

&

#
# b b n
# b n # J
b n F.

.
. J
P
78

. b

>
F

b. b b. b n .
.
b

n
. b

> # > > P sul


ponticello
F
f natural
U103
# . # # . # # # # # # #
&
f
rallentando
95

&

>
>

(3 - 3 Greek Dances)

3.
(Zonaradikos Thrakis)

(2001)
A. Filios

q. = 160
12
& 8

poco a poco cresc.

Knock on the strings

or on the sounboard
.
ggg ..
g
5
.
g

gg .

.
.
g

# . j
gg

& .. # . gggg .
n

ggg ..
.
gg ..
..

g
gg
gg .

f
9
# j .
j
j
j
j .

.
.

& ..
. .
. .
.

. .
.
.
.
.

g.
gg ..
13
gg . ggg ..

g
ggg
# n
&
.. n .
. # . gggg ..
g
g
gg .
gg .
f
g
g
j .
17

j
j
j
j
#
.

.
.

.
.
&
.
. .
. .
. .
.
.

Guitar 2

j .
&
.
.

21

# b
# .

. # #
.
#
#

#.
p

25

& #. #. # # # . .

29

&

33

.
. .

b n .

& #. #. #
# # n n # # #.
>

.
. .
F

#. .

#.

j
# # # # . # #

sul ponticello

>
F

natural

# #

j
>
b

b
b b
&
.
b

j
j
j
j
j
>
>
40
b b >
b b >

b b >

&

b
b
b

J
J
J
J
J

37

& . .
f

43

# . .

j
>

J
>
.

# #

# # #. #.
# # . b n .. # b .. .. b b b
& .
#.
.
.
. b . . .
b. . b.
#. .
#.

47

.
& .. b .. b .. .
. . b.

51

b
..
g .. b b
g
gg ...

ggg .
ggg .

gg .

ggg .

.
ggg .
g
gg .
g>.
g>
g>
subF

.
b
b
b
ggg j
j
j
j 15
&
8

.
.
.
g
. . . ggg

59
b .

j
j
15

12
#

& 8 .
8
.

.

.

.
.
.
.
.
.
p
j
j
63

g
#
ggg gg b n ggg b b .
g
gg ggg n b
& # gggg
ggg b b
#

g
g
.

g
g
gg
g J g J gg b
.
.
>
F

55

67

&

# #

j

j
b

b b b b


j
# #
.

.

.

.
.
.
.
.
.
p
P

&
# #. #

.
.
.

.
.
.
F
75
j
j

g
b

gg
& # J
ggg # . gggg # .
gg
gg
g
g
f

71

N. . # #

j
ggg .
ggg
gg

# # #

j
#

# #
& gggg b . # # b #
ggg
.
.
. .
g

79

poco a poco cresc.

83

&

87

&

. b b
b .

.
j
ggg .
ggg
gg

.
.

sul ponticello

Vous aimerez peut-être aussi