Vous êtes sur la page 1sur 2

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego nie mniej popularny zawód niż nauczanie tego języka

Na przestrzeni ostatnich lat możemy obserwować interesujące zjawisko- coraz więcej języków uznawanych do tej pory za niszowe i mało popularne, wraca do łask. Niewątpliwie jednym z nich jest język rosyjski, który ze względu na rolę jaką odegrał w historii Polski przez długi czas był dla wielu tylko przykrym wspomnieniem. Obecnie sytuacja diametralnie się zmieniła, a rosyjski zaraz po angielskim i niemieckim jest jednym z najczęściej nauczanych języków zarówno w szkołach, jak i na prywatnych kursach. Stale rośnie też znaczenie ludzi takich jak tłumacz przysięgły języka rosyjskiego specjalizujących się w zakresie przekładów z języka rosyjskiego na polski i z polskiego na rosyjski. Znajomość cyrylicy i biegłe posługiwanie się rosyjskim w mowie i piśmie na pewno nie należy do najłatwiejszych, co może wyjaśniać tak duże zapotrzebowanie na usługi tłumaczeniowe. Jeżeli nie znamy języka rosyjskiego, albo też posługujemy się nim w stopniu nie wystarczającym do wykonania prawidłowego przekładu, warto skorzystać z pomocy jaką oferuje nam coraz więcej firm i osób prywatnych. Ważne jest to, aby umieć odróżnić pasjonatów języka rosyjskiego bez wykształcenia filologicznego, profesjonalnych tłumaczy oraz specjalizujących się w przekładach przysięgłych ekspertów takich jak tłumacz przysięgły języka rosyjskiego. Każda z wymienionych osób posiada inną wiedzę i umiejętności, a tym samym gwarantuje inną jakość tłumaczeń. Osoby hobbystycznie zajmujące się przekładami z języka i na język rosyjski raczej nie poradzą sobie z tłumaczeniem skomplikowanej dokumentacji technicznej czy prawnej, ale być może sprawdzą się w translacji prostych tekstów publikowanych w rosyjskich gazetach czy też utworów muzycznych. Powierzając przekład takiej osobie trzeba brać pod uwagę możliwość błędów i raczej nie warto nastawiać się na profesjonalne rezultaty. Inaczej sprawa wygląda w przypadku tłumaczy, którzy ukończyli filologię rosyjską i zajmują się tłumaczeniami zawodowo. Mimo że nie zagwarantują nam przekładów takich jak tłumacz przysięgły języka rosyjskiego, to z pewnością przy fachowym podejściu do pracy są w stanie tworzyć tłumaczenia spełniające wysokie standardy jakości. Tutaj kluczem jest tematyka przekładu, bowiem zwykły tłumacz zajmuje się innego rodzaju zleceniami niż tłumacz przysięgły. W kompetencji profesjonalnego tłumacza języka rosyjskiego leży przekład praktycznie wszystkich dokumentów, które nie wymagają uwierzytelnienia w postaci pieczęci tłumacza przysięgłego, a także realizacja różnego rodzaju tłumaczeń ustnych. Doświadczony tłumacz poradzi sobie w nawet najbardziej złożonych przedsięwzięciach o ile mieszą się one w zasięgu jego uprawnień i umiejętności. Jeżeli potrzebujemy tłumaczenia książki, prostej instrukcji obsługi czy też fachowca, który będzie tłumaczył na międzynarodowej konferencji, lepiej zgłosić się do zwykłego tłumacza, zwłaszcza jeżeli nie mamy przeznaczonego na ten cel dużego budżetu. Za usługi takiego tłumacza zapłacimy zdecydowanie mniej w porównaniu do tłumacza przysięgłego, a jeżeli jego kwalifikacje są adekwatne do powierzanego zlecenia, to po co przepłacać? Inaczej będzie w przypadku dokumentacji, która ze względu na zawarte w niej informacje wymaga poświadczenia osoby zaufania publicznego, jaką jest tłumacz przysięgły języka rosyjskiego. Takim przekładom będą podlegać wszelkie dokumenty osobiste, kontrakty, umowy, akty prawne itp. Tłumaczenie przysięgłe jest konieczne także przy załatwianiu wielu spraw urzędowych, zawieraniu małżeństw z cudzoziemcami, przy rozprawach sądowych i w

każdym innych sytuacjach regulowanych prawnie. Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego posiada kwalifikacje, uprawniające go do działań niedostępnych dla zwykłego tłumacza, czyli tworzenia tłumaczeń przysięgłych, poświadczania przekładów wykonanych przez inne osoby, jak również poświadczania odpisów dokumentów. Cena jaką liczy sobie za swoją pracę tłumacz przysięgły uzależniona jest od jego pozycji zawodowej, wielkości miasta w jakim świadczy usługi, a także od tego czy realizuje zalecenie dla osób prywatnych czy też dla organów państwowych. Niezależnie od tego jakiego rodzaju przekładu potrzebujemy, i z usług którego tłumacza zdecydujemy się skorzystać, warto zadać sobie trud sprawdzenia jego rzeczywistych kwalifikacji, tak aby uniknąć rozczarowania i przykrych konsekwencji. Nie warto też traktować cennika usług tłumacza jako wyznacznika jakości jego pracy, bowiem jak pokazuje praktyka, cena nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w wiedzy, umiejętnościach i zaangażowaniu w pracę. W artykule wykorzystano materiały strony: http://www.nsgroup.info/tlumaczenia-przysiegle/48-tlumacz-przysiegly-rosyjskiego