Vous êtes sur la page 1sur 2

Tjar un srefi go na fesi

Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Feydrasi fu Afrikan Srananman wil met deze organisatie het Afro-Surinaams historisch en cultureel erfgoed voor het voetlicht brengen. In de maandelijkse column Tjar un srefi go na fesi, vertelt Wijngaarde over de activiteiten, het belang en de verdiensten van zijn organisatie en dat van andere personen en instellingen die zich bezighouden met deze themas. Door Iwan Wijngaarde. Bewerking en eindredactie: Nancy de Randamie Met de jaarlijkse viering van Blaka Man Dei door de Feydrasi fu Afrikan Srananman, geeft deze organisatie in Suriname gehoor en gestalte aan de UNESCO resolutie over de Dag van de Zwarte Beschaving, aangenomen in 1978. Een belangrijke doelstelling van de Feydrasi is om de beschaving, uit elkaar geslagen door onderdrukking, weer body te geven en te etaleren. Het lukt ons aardig. We zijn al 17 Jaar bezig. Dit jaar hadden we een uiterst succesvolle editie van Blaka Man Dei in de tuin van Prakwaki. Harmonie, eenheid, vrede en prachtige uitingen van onze Afrikaanse cultuur waren de ingredinten van deze dag, waar wij als organisatie met voldoening naar terug kijken. Als Feydrasi ondersteunen wij het initiatief van Slavernij Online van harte. Onze organisatie heeft ook als missie dat de geschiedenis van Suriname, en vooral waar het gaat om het slavernijverleden van Suriname, herschreven moet worden vanuit de optiek van de Afrikaanse Surinamer. Tot nu toe is de Surinaamse geschiedenis geschreven vanuit de optiek van de kolonisator. Codjo, Mentor en Present Wat dacht u van het verzet gepleegd door negen verzetsstrijders in 1832? Dit feit is niet goed weergegeven in de geschiedenisboeken. De negen wilden door middel van brandstichting het land overnemen. Ze werden gepakt en veroordeeld. Drie van hen werden levend verbrand. Twee werden onthoofd en de andere vier werden gedwongen tot dwangarbeid. De kolonisator heeft op 26 januari 1833, 180 jaar geleden, op zeer wrede wijze en heel demonstratief, Codjo, Mentor en Present in de boeien geslagen en laten lopen van Fort Zeelandia naar de Heiligenweg. Daar werden ze aan een houten paal vastgebonden, met teer overgoten en levend verbrand. Dit alles gebeurde op een speciaal voor dat doel gebouwde tribune, zodat alle aanwezigen dit schouwspel goed konden gade slaan. De FAS heeft aandacht gevraagd voor de misvatting dat deze dappere mensen als criminelen zijn neergezet terwijl ze in onze ogen een daad van verzet leverden en dus als helden moeten worden geerd. Een belangrijke stap is door ons gemaakt toen in 2000 het plein tussen de Heiligenweg en de Knuffelsgracht, vanaf de Waterkant vernoemd naar Codjo, Mentor en Present. Er zouden meer van zulke daden van eerherstel moeten volgen. Op weg naar 150 jaar keti koti organiseert de FAS een aantal lezingen. De eerste vond augustus 2012 plaats. Humphrey Bendt sprak over hoe het leiderschapsprobleem bij de Afro-Surinamers op te lossen. Oktober 2012 sprak dominee en politicus Carl Breeveld over Onze jongeren en hun toekomst. Een volgende lezing zal gaan over de zesde poot van Afrika: de diasporapoot. In de recente debatten over postkolonialisme, natievorming, sociaaleconomische expansie en diaspora, is het belang van het inzetten van deze groep bij de opbouw van het land van herkomst door verschillende sprekers en organisaties wereldwijd aangegeven. Een vertegenwoordig van het Surinaams parlement was in 2012 bij de installatie van de unit zesde poot van Afrika. Het is gebleken dat de Afrikaanse diaspora 40 miljard Amerikaanse dollar op jaarbasis terug laten vloeien naar Afrika. Dit gegeven was een directe aanleiding voor het creren van een zesde poot, waarbij deze groep structureel wordt ingezet bij de ontwikkeling van Afrika.

Wij willen als FAS een culturele kennis uitwisseling tussen Ghana en Suriname tot stand brengen. Het idee hiervoor is al oud. Sinds Bouterse met Rollins in 1980 een cultureel protocol tekende, maar het is toen nooit van de grond gekomen. FAS heeft daarna in 1998 een samenwerking tussen Ghana en Suriname opgestart, maar ook dit initiatief is uiteindelijk niet doorgegaan. Nu, in 2013, willen wij als FAS iets concreets opstarten tussen Suriname en Afrikaanse landen nu we weten dat hun diaspora zoveel op jaarbasis bijdraagt. Daarom willen we ambassadeur Wilfried Roseval van Zuid-Afrika in Suriname vragen voor het houden van een lezing. Samen met de Anton de Kom Universiteit van Suriname organiseren FAS en NAKS een internationale conferentie in verband met 150 jaar afschaffing slavernij, 160 jaar Chinese immigratie en 140 jaar hindustaanse immigratie. De conferentie is een initiatief en wordt geleidt door drs. Maurits Hassankhan. De recente viering van de Dag van de Zwarte Beschaving door de FAS op 6 januari was mede opgedragen aan de herdenking van 150 jaar KetiKoti. De opzet was dit jaar grootser. Een record aantal culturele groepen zeventien hebben geparticipeerd aan de dag. Anders was ook de directe internetverbinding waardoor de activiteiten van deze dag tot ver over onze landsgrenzen te zien waren. Op 1 juli aanstaande heeft de FAS de traditionele bloemenhulde bij het beeld van Kwaku gehouden. Wij hebben als Suriname nog geen slavernij monument, maar het beeld van Kwaku symboliseert nog het meest datgene waar het slavernijmonument voor zou moeten staan.

Centres d'intérêt liés