Vous êtes sur la page 1sur 3

wiczenie Oka Umysu To wiczenie jest bardzo pomocne by opanowa zdolnoci niezbdne przy wizualizacjach oraz projekcjach.

Powi troch czasu, i przekszta kady z poniszych zapisw w wyobraenie. Cofnij si i ponw to za kilka tygodni, a potem znw za kilka tygodni, obserwujc rnic i odmiennoci jakie dostrzeesz. Zauwa rnic gdy widzisz rzeczy - wewntrznie lub zewntrznie po tym jak wykonasz to wiczenie. Zacznijmy wic, dobrze ? Skup si na tym co odczuwasz i (zobacz, poczuj, skosztuj, odczuj, lub usysz ) poprzez swe oko umysy nastpujce wyrazy: twarz czonka rodziny ko w galopie pczek kwiatu ry twoja sypialnia sygnalizacja drogowa dwik deszczy uderzajcego w dach gos przyjaciela dzieci miejce podczas gry dotyk mikkiego futra swdzenie delikatny powiew twarzy na twej twarzy czucie mini podczas biegu kopnicie puszki rysowanie okrgu na papierze smak cytryny pasty do zbw kawaka ziemniaka zapach smaonego boczku zapach gardeni zapach potu odczucie godu kaszel przebudzanie si (pobudka) kamie rzucony do stawu, ktry tworzy na powierzchni wody fale rozszerzajce si na zewntrz ten tekst lub papier leccy wysoko ku granatowemu niebu by ostatecznie znikn w oddali twj but powoli poruszajcy si osobno i kada jego cz dryfujca daleko w przestrzeni ... pomaracz krajan na pi rwnych czci za jej czci bdce w trzech rnych wzorkach. Yoga Hatha Hatha joge zaczlem wiczy chodzc na pywanie. wiczenia ( HA - soce THA - ksiyc ) jogi oprcz statycznych wcze to kontrolowany oddech ktry mi pozwali przepyn przeszo 50 metrw pod wod. Po nauczeniu si oddechu zaczem wiczy kontrol pracy serca. Wyglda to tak, e odzczuwa si skurcz serca i pompowanie krwi do gowy , rk i ng (w takiej kolejnoci). Jak si opanuje duy krwioobieg to wiczy si may czyli puca, organy wewntrzne. wiczc w ten sposb mona zmniejszyc szybko oddychania i szybko ttna. Po osigniciu odczuwania duego i maego krwioobiegu czowiek zaczyna odczuwa prdy i energie ktre moe kierowa w dowolne miejsce organizmu i po pewnym czasie zaczyna si oczuwa pustk w sobie. Jest tylka jedna wielkia energia w caym ciele i wtedy mona si wznie. Ja lewitowaem okoo p metra nad tapczanem, czas przesta istnie to niewiem jak dugo tak wisiaem. Bardzo przyjemne odczucie chocia po lewitacji byem strasznie wyczrpany. Udao mi si tak raz konretnie lewitowa i mimo prb tak wyranego lewitowania nie dowiadczyem ze wzgldu na due wyczerpanie w czasie prb. Chocia do lewitacji nie namawim bo osignicie tego stanu jest wyczerpujce to proponuj powiczy odczuwanie krwioobiegu i odczucie w danej chwili TU I TERAZ jak TWOJE SERCE pompuje krew po twoim organimie. Trataka- reflektor w Twoich oczach. Hinduscy jogini wynaleli tratak - wiczenia wzroku. Polegaj one na wyksztaceniu umiejtnoci cakowitego przykucia uwagi do jednego punktu. Trataka pozwala nie tylko rozwija umiejtnoci paranormalne, postrzega aur, ale take reguluje dziaanie ukadu nerwowego, wycisza umys i doskonale wpywa na popraw zdrowia caego organizmu. Podane poniej wiczenia "wyostrzaj" tzw. postrzeganie pozaoptyczne (czyli widzenie trzecim okiem) i harmonizuj prac orodkowego ukadu oraz autonomicznego ukadu nerwowego nerwowego. wiczenia od pierwszego do trzeciego mog take wykonywa dzieci, ktre maj kopoty z koncentracj (bez intonowania mantry OM). Do pierwszych trzech wicze trzeba usi wygodnie i pilnowa, by plecy byy wyprostowane. Jeli podczas wiczenia poczujesz zmczenie oczu, opu powieki i na chwil po na nich swoje donie wewntrzn stron mylc wtedy intensywnie: "relaksuj moje gaki oczne, rozluniam minie powiek". Gdy zmczenie ustpi, moesz znw przez chwil kontynuowa wiczenie. wiczenie pierwsze Opu do poowy powieki i patrz na czubek nosa przez okres czasu od trzech do piciu minut. Cay czas oddychaj swobodnie i regularnie. Gdy poczujesz zmczenie wzroku - przymknij na chwil powieki i zanu dwik OM (wym. AUM). wicz rano i wieczorem. wiczenie drugie Skieruj swe oczy do gry, ku punkcie znajdujcym si midzy brwiami, powyej nasady nosa. Patrz tak przez okres czasu od dwch do piciu minut i myl tylko o tym miejscu, gdzie usytuowane jest trzecie oko. wiczenie trzecie Zmru lekko oczy i wpatruj si w jaki niewielki przedmiot postawiony ok. 1 metra przed Tob na wysokoci oczu - np. wazonik, kul, szkatuk. wiczenie czwarte (Tylko dla osb dorosych !) Przygotuj takie lustro, w ktrym bdziesz mg dojrze ca sw sylwetk. Sta przed nim, lekko opu powieki i wpatruj si we swoje odbicie uwanie, bez mrugania powiekami - a do zmczenia oczu. Wtedy zamknij je na chwil, zrelaksuj je podanym wyej sposobem, we kilka gbokich oddechw i znw popatrz na swoje odbicie. Powtrz taki "ogld" cztery razy w cigu jednego wiczenia. Wczeniej czy pniej dostrzeesz dookoa swojej sylwetki mglist otoczk. Najpierw zazwyczaj dostrzega si tzw. halo czyli aur dookoa gowy, a potem mgiek dookoa caego obrysu postaci. Lepsze efekty uzyskasz, jeeli zaczniesz powoli podnosi do gry i opuszcza najpierw lew, potem praw rk. Oczywicie cay czas patrzc z lekko opuszczonymi powiekami. Zauwaysz wtedy, e im duej patrzysz, tym wikszy obszar powiaty postrzegasz wok rki. Kadego nastpnego dnia moesz dodawa rne elementy do takiego wiczenia, np. koysa powoli ciaem i obserwowa jak otaczajca Ci aura porusza si razem z sylwetk. Po pewnym czasie, zwaszcza jeeli w pomieszczeniu, gdzie znajduje si lustro bdzie zapalona wieca - zaczniesz wyranie dostrzega rnic w nateniu tej powiatyi powoli rozrnia kolory. Oczywicie wymaga to cierpliwoci i systematycznoci, ale ten trud si opaca. Gdy nauczysz si ju dostrzega aur wok postaci ludzi rwnie w codziennych warunkach, umiejtno ta moe Ci przynie wymierne korzyci. Barwy aury zdradz bowiem, jaki charakter i cechy ma czowiek, z ktrym robisz interesy, przyjanisz si czy masz zamiar np. zwiza si z nim maestwem. Powiedz ci rwnie, czy w Twoim (lub innych) ciele nie czai si jaka choroba... Nie trzeba ucieka si do specjalnych aparatw czy przyciemnionych szkieek, by zobaczy aur. Nawet naukowcy przyznaj, e wystarcz systematyczne wiczenia i spenienie tylko czterech warunkw, eby dostrzec otaczajc dany obiekt powiat: Przystpujc do wiczenia trzeba si wyciszy; Najlepiej, jeeli wprowadzisz si w nastrj medytacyjny i stan alfa (skieruj spojrzenie ok. 25 cm w gr - wwczas nastpuje synchronizacja obu pkul mzgowych); Pomieszczenie w ktrym wiczysz powinno by zaciemnione; Obiekt obserwacji umie przed ciemnym tem - najlepiej czarnym; Eksperyment ze wiec Zanim zaczniesz obserwowa ludzk aur, najlepiej przez jaki czas eksperymentuj ze wiec. W odlegoci okoo jednego metra od ciemnego ta (np. ciany czy szafy osonitej czarnym materiaem) ustaw zapalon wiec tak, by jej pomie znajdowa si na wysokoci Twoich oczu. Usid przed ni w odlegoci okoo dwch metrw. Uspokj si, zrelaksuj, usu z umysu wszelkie niepotrzebne myli. Oddychaj gboko i patrz w jaki nieokrelony punkt znajdujcy si okoo 25 centymetrw nad wiec i jakby poza jej pomie. Po chwili ujrzysz tczowe krgi. Po kilku dniach wicze bd one coraz wiksze i wiksze. Kiedy ju z atwoci bdziesz osiga ten stan, zacznij w ten sposb obserwowa wiszc lamp, zasuszony i ywy kwiat (by widzie rnic promieniowania). Dopiero po tygodniach systematycznych wicze przechodzimy do obserwowania ludzkiej aury. Najatwiej j dostrzec dookoa gowy, rk i ng. Donie we mgle Po kilkuminutowym relaksie i medytacji z zamknitymi oczyma, oddychajc rwno i gboko, umie donie nad wczeniej przygotowan czarn powierzchni (moe to by czysty blat biurka, kawaek czarnego papieru, tkaniny itp.). Donie z palcami lekko si stykajcymi, trzymaj kilka centymetrw nad czarnym tem. Oddychajc spokojnie, przez nos patrz lekko zmruonymi oczami jakby poprzez rce i palce. Po chwili skupienia dookoa palcw zaobserwujesz zjawisko podobne do unoszenia si pary. Jeeli bdziesz dalej patrze, zobaczysz, e z palcw wysuwaj si coraz dusze promienie. Kiedy uoysz donie naprzeciw siebie i zaczniesz je raz zblia, raz oddala, wwczas dostrzeesz, e te "promienie" take si skracaj lub wyduaj. Po kilku, a czasam kilkunastu dniach systematycznych wicze - bardziej wraliwi mog ju zacz widzie kolory. Ale nie naley si tym zraa, gdy postrzega si tylko sam "mgiek" lub jakby strumie wiata. Niekiedy kolory "widzi si" tylko intuicyjnie, tzn. podwiadomo podpowiada nam, jaka to barwa. Tczowe krgi wok gowy Po miesicu takich systematycznych wicze, poprzedzonych koniecznie relaksemi medytacj moesz przej do obserwowania aury dookoa gowy. Wwczas popro kogo bliskiego, by wystpi w roli obiektu. Dobrze by byo, by osoba, ktr obserwujesz, take si wyciszya. Moe posuchacie razem tamy relaksacyjnej - najlepiej przy zacignitych zasonach i zapalonej wiecy. Wtedy atwiej bdzie Wam stworzy odpowiedni, medytacyjny nastrj. Potem posad swj "obiekt" przed ciemnym tem. Ty za lekko przymruywszy oczy, patrz ponad jego gow, tak jak w wiczeniu ze wiec. Zazwyczaj najpierw dostrzega si jakby mglisty oboczek dookoa gowy, potem coraz wyraniejszy i wikszy, a wreszcie z tej "mgy" zaczynaj si wyania kolory.

Kolory i ksztaty aury s odbiciem stanu zdrowia, myli i uczu badanego. Zaawansowani jogini i psychotronicy mog, jeli zachc, zmienia ksztat i kolory swojej aury w kadej chwili. Kolory aury - czyli jak odrni drania od witego. Wszystcy ludzie promieniuj barwn energi zwan aur. Kady kolor aury oznacza inny stan psychiczny i zdrowotny czowieka, a nawet zdradza cechy jego charakteru. Jeli nauczye si z pomoc podawanych wicze dostrzega aur, bdziesz mg odgadn nawet najbardziej skrywane tajemnice osobowoci innego czowieka. Przypominie naley, e czym innym s kolory poszczeglnych czakramw, czyli centrw energetycznych, a czym innym kolory aury. Ezoterycy uywaj terminu "aura" na okrelenie pola energetycznego otaczajcego dusz i cztery ciaa subtelne, na ktrym odciskaj si wszystkie emocje, wraenia, myli, sowa i uczynki czowieka. Po acinie aura oznacza "tchnienie", "dech". Martwy czowiek nie ma aury. Oddala si ona od zwok w lad za dusz i innymi ciaami, niewidzialnymi dla zwykych miertelnikw. Barwy aury nie s statyczne, lecz zmieniaj si co kilka sekund. Natenie barw czy przewaga takiego bd innego koloru dookoa gowy i caej sylwetki zaley od stanu psychicznego, diety, wypoczynku, emocji. Inna bedzie aura czowieka po gwatownej sprzeczce, a inna po medytacji, chwili skupienia czy modlitwie. Zauway to zarwno jasnowidz, jak i wspczesne kamery przystosowane do fotografowania aury w kolorach. Wedug przekazw tybetaskich mistykw tzw. kolory podstawowe okrelaj gbi osobowoci, natomiast odcienie dotycz myli, pragnie i zamierze. Oto co mwi o tobie barwy twojej aury: Czysta i jasna czerwie - chtnie spieszysz z pomoc innym i czynisz dobro. Masz wiele energii yciowej i jeste pozytywnie nastawiony do innych; Czerwie otoczona tym "szlaczkiem" - kierujesz si w yciu altruizmem; Szkarat - przepenia cipycha, duma i masz zbyt wysokie mniemanie o sobie; Czerwie przechodzca w brz - mwi o Twojej skonnoci do plotkarstwa, o materializmie, chciwoci; Czerwie w ciemnym odcieniu - zdradza, e jeste osob zoliw, nieustannie si irytujc i czsto wybuchajc gniewem; Blada czerwie (jakby wyblaka lub spowiaa) - jeste niezrwnowaony, masz may zapas si yciowych. To kolor stay tzw. "wampirw energetycznych", ale nie mona nikogo posdza o takie skonnoci bez dugotrwaych obserwacji, gdy taki kolor moe dominowa rwnie w aurze osoby ktra ma za sob kilka nieprzespanych nocy, np. podczas wkuwania do egzaminu lub caonocnego dyurowania przy chorym czowieku; Brz - to kolor materialistw, ciuaczy ale i skutecznych, pedantycznych biznesmenw; R - naturalny w aurze dzieci i nastolatkw, u dorosej osoby sygnalizuje infantylizm, brak wiary w siebie, niedojrzao i nieprzystosowanie do rzeczywistoci. Spotka go mona w aurze "wiecznych dziewczynek" i "wiecznych chopcw", pomimo siwizny na skroniach; Pomaracz - to dla ludzi Wschodu kolor boskoci, sygnalizujcy owiecenie, harmoni midzy ciaem a duchem. Na Zachodzie bywa postrzegany rozmaicie. Waciwie naleaoby wiedzie, jak wiar wyznaje czowiek otoczony pomaraczow powiat, i jak ciek duchow poda. Europejscy ezoterycy uwaaj, e w aurze czowieka przecitnego, nie zajmujcego si np. medytacj i nie dcego do owiecenia - pomaraczowy kolor aury oznacza moe napicia emocjonalne; Barwa pomaraczowa przechodzca w brzow - to oznaka lenistwa i beztroski; Pomaracz wpadajcy w ziele sygnalizuje skonno do wybuchw, irytacji, nawet agresji. Takie poczenie barw wystpuje w aurze ludzi podczas zaartych sporw i ktni; Kolor ty w aurze to symbol wielkiego uduchowienia, a nawet witoci. Zocista aureola otacza na obrazach gowy witych i mistrzw duchowych. Czysta jasna to znak, e dana osoba jest bardzo uczciwa i nigdy nas nie oszuka. Natomiast przechodzca w czerwie, mwi o wielkiej zmysowoci erotycznej, za wpadajca w brz sygnalizuje nieczyste myli, chwiejno lub sab struktur psychiczn. Z kolei kolor ciemnoty w aurze mwi, e mamy do czynienia z osob tchrzliw lub podszyt wiecznym strachem; Kolor ty poprzecinany brzowymi prkami sygnalizuje chorob umysow lub ogromne przecienie mzgu. W tym przypadku trzeba conajmniej przez tydzie uwanie obserwowa aur o rnych porach dnia. Jeeli po sobotnio-niedzielnym wypoczynku nadal bdzie w ci przewaa brz, to trzeba delikatnie poleci takiej osobie wizyt u lekarza i zmian diety; Kolor zielony dominuje w aurze ludzi zajmujcych si leczeniem, uzdrawianiem lub nauczaniem. Czysta ziele charakteryzuje osob przyjanie nastawion do blinich, dobr i oddan. Znawcy twierdz, e czysta ziele harmonijnie poprzecinana zielonymi mocniejszymi prkami zdradza chirurga. Jeeli ziele przechodzi w brudnaw to znak, e masz do czynienia z niezbyt uczciw osob. Kiedy za masz przed sob kamc - poznasz to po mtnozielonotych promieniach na szczycie aury... Z kolei ziele wpadajca w niebieski sygnalizuje szczero i uczciwo. Przewaga koloru niebieskiego w aurze to znak dojrzaoci, mdroci i wielkiego rozwoju duchowego. Bkit ze wietlist otoczk mwi o bystrym umyle i znakomitej kondycji fizycznej, natomiast kolor ciemnoniebieski wskazuje, e ta osoba wstpia na ciek samodoskonalenia i rozwoju duchowego. Barwa bladoniebieska dominuje w aurze osoby rozlunionej, ale moe te sygnalizowa gorsz kondycj fizyczn i niedobr czerwonych ciaek krwi. Natomiast tzw. rozwodniony, niewyrany bkit charakteryzuje osoby niezdecydowane i lkliwe; Kolor indygo obecny jest zawsze w aurze ludzi gboko religijnych (kapanw, mnichw bd ludzi podajcych ciek duchow). Jeeli pojawi si na jego tle rowe zabarwienie, to znak, e dana osoba ma pewne wtpliwoci, ktre gboko skrywa i ktre mog prowadzi do nadmiernej draliwoci, zwaszcza na wasnym punkcie; Barwa fioletowa to symbol dychowoci, podobnie jak fiolet wpadajcy w purpur, zoto w tym odcieniu czy diamentowa biel. Kolor ten przez ezoterykw nazywany jest "Gosem Boga"... Barwa biaa - zwana Biaym wiatem Uniwersalnego Duchowego Uzdrowiciela - pojawia si na szczycie aury osb zharmonizowanych i majcych poczenie ze swoim Wyszym Ja (nadwiadomoci), a take u duchownych,uzdrowicieli, kapanw, mistykw. Po pewnym czasie osoby, ktre postrzegaj kolory aury, zaczn te wyranie rozrnia stopie natenia barw. Trzeba pamita, e brudne, zmcone lub zgaszone barwy sygnalizuj zawsze negatywne uczucia i tzw. niskie wibracje, a tym samym zdradzaj zazdronikw, obudnikw, kamcw itp. Im czystsze i janiejsze barwy - tym wysze wibracje cechuj takiego czowieka oraz kieruje si on szlachetnymi uczuciami i zamiarami. Mistycy twierdz, e w zalenoci od stanu duszy i rozwoju ludzkiej psychiki kolory i natenie barw aury zmieniaj si. Na odcienie aury ma wpyw stan fizyczny, praca, kontakt z innymi ludmi, a take barwy otoczenia, w jakim si przez duszy czas przebywa. Czsto zmiana natenia kolorw aury lub pojawienie si tzw. burych smug czy plam nad jak czci ciaa, to znak, e ten organ zaczyna niedomaga. Z kolei rozjanianie si kolorw, czy przechodzenie mp. zieleni w lnicy bkit dowodzi duej pracy nad sob, a tym samym nad stanem aury. (Wielcy mistycy i mistrzowie przestrzegaj przed pochopnym ocenianiem i wyciganiem wnioskw. Zwaszcza pocztkujcym zalecaj ostrono i namys, a take wiele, wiele wicze...) Aura - kronika Twojego ycia W aurze otaczajce kad yw istot - ludzi, zwierzta, roliny - zapisana jest cakowita wiedza o niej. To dlatego jasnowidz moe przepowiedzie przyszo czowieka, zaglda w jego przeszo, a uzdrowiciel odgadn gdzie tkwi choroba. Aura istnieje naprawd - mona j nawet sfotografowa ! Wikszo osb, ktre systematycznie oczyszczay czakramy i pracoway z oddechami, wczeniej czy pniej - i to bez specjalnych wicze - zacznie postrzega dookoa kwiatw, rolin, zwierzt, ludzi, a nawet martwych przedmiotw (np. sprztw) gsty oboczek czy otoczk przypominajc mg lub par wodn. Ci bardziej rozwinici mog to zjawisko obserwowa w kolorach, inni za bd widzie mleczno-bia lub mleczno-zocist mgiek. Wok zdrowego czowieka ta otoczka, zwana aur, bdzie si ukada rwnomiernie i promieniowa jasnym wiatem. Natomiast chorzy ludzie, chore zwierzta czy roliny promieniuj aur nierwn, postrzpion, w tzw. brudnych czy ciemnych barwach. Aur postrzegaj nie tylko ludzie, ale i zwierzta. Jak wykazay badania, psy i koty wanie po ksztacie aury "oceniaj" z kim maj do czynienia i bezbdnie potrafi rozpozna osob ciep, przyjazn czy te agresywn, mroczn lub chor. Podobnie jest z maymi dziemi, ktre nie wiadomo dlaczego na widok jednego czowieka reaguj "podkwk"lub paczem, a do innego, dopiero co poznanego, klej si i umiechaj. Ju staroytni Hindusi twierdzili, e kade dziecko do pitego roku ycia widzi aur, a u wielu to naturalne zjawisko trwa do sidmego roku ycia, za u niektrych ludzi w ogle nie zanika i ciesz si tym darem do koca ycia. Potwiedzili to rwnie amerykascy naukowcy badajcy zjawiska paranormalne. Dlatego nie naley zbywa maluchw wzruszeniem ramion albo karci i mwi, e plot bzdury lub zmylaj, kiedy opowiadaj, e ten pan czy ta pani ma dookoa gowy wielkie keczko, balonik itp. Wiele osb zajmujcych si bioenergoterapi czy parapsychologi wspomina, e od najwczeniejszego dziecistwa widzieli aur dookoa ludzi, zwierzt i rolin oraz byli przekonani, e inni te j widz. Ci za, ktrzy t zdolno wraz z dorastaniem utracili - mog j odzyska poprzez oczyszczanie i rozwijanie czakramw, prac z trzecim okiem czy inne wiczenia. Zrb zdjcie swojej aury

Nawet najwiksi sceptycy mog si przekona, e aura nie jest wymysem nadwraliwcw, e naprawd istnieje. Rosyjski inynier Siemion Kirlian, wykorzystujc dowiadczenia Polakw Jodko-Narkiewicza i Juliana Ochrowicza, opracowa specjaln technik fotografowania, ktra pozwala zarejestrowa wydzielane przez ludzi, roliny, zwierzta i przedmioty promieniowanie. Skonstruowa kamer, dziki ktrej "czarno na biaym" wida ksztat aury. Niemieccy uczeni poszli dalej i opracowali metod wychwytywania barw ukadajcych si dookoa gowy czowieka. W Polsce badania nad metod tzw. fotografii kirlianowskiej prowadzi od lat in.Janusz Wilczewski z Kielc. Do tej pory wykona ponad 100 tysicy fotografii. Dziki nim bada nie tylko predyspozycje wielu uzdrowicieli, radiestetw, ale twierdzi, e na podstawie fotografii obu doni potrafi oceni obecny i przyszy stan zdrowia czowieka. Dzieje si tak dlatego, e e na dugo przed wystpieniem objaww choroby, otoczka wokoo palcw sygnalizuje przysze zaburzenia. Wszak ludzkie donie zawieraj map caego organizmu. Dziki fotografii kirlianowskiej i analizie aury mona si dowiedzie czy kto ma predyspozycje uzdrowicielskie, wrebne, mona bada czy rzeczywicie uzdrowiciel, masaysta bd podany lek oddziaywuje na chorego. Mona take zapobiega rozwiniciu si wielu chorb. Kielecki psychotronik bada rwniez w ten sposb aur mineraw oraz rozmaitych talizmanw, amuletw i wszelkiego typu wzmacniaczy energetycznych. Okazuje si, e wiele w dobrej wierze kupionych i noszonych wisiorkw - zamiast pomaga szkodzi, gdy maj postrzpion aur i negatywnie oddziaywuj na ciao fizyczne oraz tzw. ciaa subtelne czowieka. Fotografia kirlianowska, dziki zastosowaniu wiatoczuej bony, wychwytuje i rejestruje kady zaamany promie biopola. Ten efekt jest ju wykorzystywany przez nauk i na Wgrzech fotografi kirlianowsk stosuje si w diagnostyce medycznej.