Vous êtes sur la page 1sur 12

Rodzinna przeplatanka - str.

10-11

wiat oczami zranionego dziecka - str. 5-6

Listopad, nr 10/2012

Zgrzyt
Zgierska Gazeta Niezalena

Fotoreporta - str. 8

Egzemplarz bezpatny

Urzdowa trjpolwka, czyli wszystko pynie!


W pewnej grze dzieci wstaj z krzese i w popiechu zamieniaj si miejscami - przegrywa ten, dla ktrego zabraknie siedzenia. Podobn zabaw moemy zaobserwowa ostatnimi czasy w Urzdzie Miasta Zgierza. Prby poapania si w nowych i starych lokalizacjach zgierskich wydziaw podj si Adrian Skoczylas.
Pono od przybytku gowa nie boli, a czowiek jest w stanie wypeni kad posiadan przez siebie przestrze. vW myl tej zasady (gorliwie wyznawanej przez wodarzy naszego miasta) od padziernika mamy do czynienia z nowym regulaminem organizacyjnym UMZ oraz now-star lokalizacj co poniektrych wydziaw urzdu. Ta swoista karuzela przyprawia o zawrt gowy i miao moe zosta uznana za rodzaj lokalnej telenoweli. Nieoczekiwane zmiany miejsc towarzysz nam nie tylko w obecnej kadencji - poprzednikowi obecnej pani prezydent rwnie nieobce byy przestrzenne roszady. Zaczo si w maju 2007 roku, gdy prezydent Jerzy Sok wydelegowa Wydzia Rozwoju i Promocji Miasta do budynku na rogu Placu Jana Pawa II i ul. Armii Krajowej. Stao si to zaledwie dwa miesice po skonstruowaniu nowego Regulaminu Organizacyjnego UMZ. Historia tego wydziau, ktry po drodze utraci w nazwie rozwj (w zamian powoano Penomocnika ds. Rozwoju Miasta z siedzib przy ul. 1 Maja), jest jednak jeszcze bardziej pasjonujca. Po ponad czterech latach powrci on do gwnego budynku Urzdu przy okazji zmiany naczelnictwa (dotychczasow naczelnik Magdalen Michalak zastpi byy asystent Iwony Wieczorek, Tomasz Zgierski). Co ciekawe, w natoku tej i innych roszad lokalizacyjnych oficjaln siedzib wspomnianego Wydziau jeszcze przez ponad rok pozostawa stary budynek. Dopiero najnowszy Regulamin Organizacyjny UMZ uregulowa t kwesti. Ot, niedopatrzenie. organizacyjnego wydzia powrci na Plac Jana Pawa II. By moe nie starczao miejsca na inny wydzia skierowany do budynku USC, zajmujcy si ochron rodowiska i rolnictwa. w wydzia mia tam siedzib od marca 2008 do padziernika biecego roku. Bowiem w myl nowych postanowie przenosi si do maego urzdu, czyli budynku przy ul. Popieuszki. W czerwcu 2011 wsplny adres ze zgiersk Stra Miejsk otrzyma rwnie Wydzia Owiaty oraz Wydzia Kultury, Sportu i Zdrowia, ktry cztery miesice pniej podzieli si take na Wydzia Zdrowia, Spraw Spoecznych i Modziey (do tej pory istnia Urzd duy, Urzd may jedynie Penomocnik ds. SpoWe wrzeniu 2007 roku Wy- ecznych i Modziey). Obecnie, dzia Dziaalnoci Gospodar- wszystkie powysze jednostki czej zawdrowa na ul. 1 Maja wci znajduj si w tym sado budynku Urzdu Stanu Cy- mym budynku. wilnego. Wystarczyo jednak zaledwie szesnacie miesicy i na mocy trzeciego za kadencji Jerzego Sokoa regulaminu Cig dalszy na stronie 3 Miasto Tkaczy od pocztku swojego istnienia uznawane byo - przez jego autorw, wadze lokalne i media z regionu - za doskonay przykad dobrej praktyki w dziaaniach rewitalizacyjnych. Szczeglnie na tle pobliskiej odzi, zmagajcej si z nielegalnymi wyburzeniami zabytkw, czy kierunkiem rewitalizacji Ksiego Myna. Zgierz natomiast z sukcesem zdobywa rodki na remonty swoich domw tkaczy.

Fot. CrazyUncleJoe (@Flickr.com) Na licencji (CC BY-NC-ND 2.0)

Miasto Tkaczy? Nie kojarz...


Jak jednak Miasto Tkaczy wyglda obecnie? Ulice parku kulturowego s najczciej opustoszae, za instytucje tam dziaajce nie posiadaj prawie adnych zwizkw z lokaln spoecznoci. Czy wadze miasta w kwestii Miasta Tkaczy osiady na laurach? Sprawie przyglda si Jarosaw Ogrodowski. Strony 6-7

Dzieci zostan na lodzie


Zdrowie psychiczne dzieci i modziey ma si coraz gorzej. Mimo duego zapotrzebowania na pomoc terapeutyczn wadze powiatu zgierskiego wanie w niej szukaj oszczdnoci. O priorytetach powiatu w zarzdzaniu publicznymi pienidzmi pisze Ilona Majewska. Strona 5

Zgierska praca nie popaca


Bezrobocie w powiecie zgierskim nie tylko jest wysze od redniej krajowej (o 5%), mamy problem take z niskimi pacami. Jak w czasach rozpdzajcego kryzysu wyglda zgierski rynek pracy? I jak radz sobie z nim zgierzanie i zgierzanki? Tekst Mateusza Mirysa. Strony 3-4

Dzieci i Ryby

mitamy, to byoby im przykro. Czy to oznacza, e zmarli yj, chocia przecie umarli? Ala: Tak. Ale w Niebie. Patrz na nas z gry. Ola: Cay czas nas widz, jak si zachowujemy, kiedy np. le. Skoro mwicie, e zmarli cay czas na towarzysz, czym w takim razie jest wedug Was mier? Tosia: To tylko czowiek umiera, za to jego dusza idzie do Nieba. Ala: Te dusze s na grze i one nas widz. Id, id do gry Ola: mier jest czym potrzebnym , bo id nastpne pokolenia i byoby tu coraz wicej i wicej ludzi. Kasia: I byby na Ziemi tok, np. dwustumetrowe kolejki do sklepw. Czyli mier jest po to, eby robio si miejsce na Ziemi. Ale czy wtedy w Niebie nie jest za ciasno? Ala: Przecie s te ludzie li, wic ci id do pieka. A co to jest pieko? Kasia: To miejsce, gdzie id ludzie, ktrzy zabijali, kradli.

Tosia: Oni tam s z diabem i maj bardzo surowe kary. Ola: Oni tam maj tortury! Ala: Tam jest duo gorzej ni w Niebie, wic lepiej tam nie trafia... A jak wyglda wedug Was Niebo? Tosia: Ja myl, e wszystko jest niebieskie, a ludzie cali biali. Kasia: I w biaych szatkach stoj na chmurach. I wedug mnie s tam tylko ka. Ola: Bo dusze pi. Ale nie ma tam sklepw, bo one nic nie jedz. Spdzaj tam mio czas ze sob i z Bogiem. Ala: Z Bogiem jest im lepiej ni z diabem. Bo diabe jest zy! Ola: No! Diabe jest duo gorszy, bo torturuje. Ala: A Bg daje dobre ycie. Czy dla dzieci temat mierci jest trudny? Bo doroli nie lubi o tym rozmawia. Ala, Ola, Kasia: Nie. Raczej nie. Tosia: Czasem moe by trudny, kiedy jaki rodzic umrze. Wtedy pewnie dzieci nie lubi sobie przypomina o tych smutnych chwilach. Kasia: To moe te by inna bardzo bliska osoba, babcia, dziadek, kuzynka.

Ola: mier jest w sumie straszna, ale my moemy o tym rozmawia. Ala: No tak! Czy ze mierci mona si mia? Mona si cieszy przy okazji mierci? Ala, Ola, Kasia i Tosia zgodnie: Nie!!! Ala: To jest grzech. Co w takim razie z Halloween?! Kasia: To jest takie mianie si ze mierci, ale tylko troch. Nie za duo Tosia: Chodzi si pod domach i mwi: cukierek, albo psikus. I robi si imprezy, gdzie dzieci si przebieraj za rne kociotrupy, czarodziejki i duchy. Po co ludzie w ogle wymylili to wito Halloween? Ala: eby si mona byo zabawi. Kasia: eby w to wito Zmarych nie byo tylko tak smutno, eby te troch... Ala: Poszale! Tosia: Dla tych ludzi, co zmarli to te jest takie mie, e na Ziemi pamitaj o nich, o mierci. I robi tak imprez o mierci. Myl, e zmarli te si dobrze przy tym bawi.

Rys. Blanka Pustelnik

Temat mierci jest jednym z najwikszych tabu, cho paradoksalnie dotyczy nas wszystkich, absolutnie bez wyjtku. Nie umiemy, nie lubimy, czsto po prostu nie chcemy o tym rozmawia, nawet w sytuacjach, gdy mier dotyka nas bezporednio. Panuje przekonanie, e moe im mniej si o tym mwi, tym pniej nas, naszych najbliszych to spotka. Ale Ryby wbrew obawom zapytay o mier.
Dlaczego istnieje wito Zmarych? Ola: eby uczci tych, ktrzy umarli. Tak po prostu odda im cze. Kasia: eby oni wiedzieli, e o nich pamitamy. Dlatego idziemy na groby postawi znicz. Tosia: Musimy po prostu pamita o tych zmarych, bo jakby oni widzieli, e nie pa-

Ogoszenia
Wolontariuszka/wolontariusz - poszukiwani! Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz dziaa od 2008 roku. Jestemy wydawc niezalenej gazety Zgrzyt, realizujemy dziaania kulturalne - malujemy murale, organizujemy przegldy filmowe, wydarzenia o charakterze antydyskryminacyjnym, midzypokoleniowym. Jeli chcesz zdoby dowiadczenie w realizacji projektw spoecznych, kulturalnych, monitorujcych dziaania wadzy, chcesz realizowa wasne pomysy w Zgierzu - przyjd do nas! Zapraszamy osoby, ktre chc rozwija umiejtnoci dziennikarskie, animacyjne, s zainteresowane zdobyciem praktycznej wiedzy na temat pracy w III sektorze. Poszukujemy osb otwartych, wraliwych spoecznie, ktre zaangauj si w wsptworzenie naszej organizacji. Zapewniamy dostp do bezpatnych szkole, materiaw. Powiadczamy odbycie wolontariatu stosownymi dokumentami. Jeli chcesz dowiedzie si wicej, pozna nas, nasze dziaania zapraszamy na spotkania informacyjne: 14, 21 i 28 listopada w godz. 17.00 - 19 w Siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Rembowskiego 36/40 Informacje: wielokulturowy@ gmail.com

Gra w niepodlego Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG proponuje zgierzanom i zgierzankom w rnym wieku yw gr planszow z okazji wita Niepodlegoci. 10 listopada o godz. 12.00 trzyosobowe zespoy bd mogy sprawdzi swoj kreatywno oraz wiedz historyczn i przej drog do Niepodlegoci! Jeli wiecie kiedy wybucho powstanie listopadowe albo jak nazywa si pierwszy premier II RP i chcecie wzi udzia w naszej zabawie, zgocie si na adres: stowarzyszenie@ezg.info.pl! Dla najlepszych grup czekaj nagrody. Gra odbdzie si w ramach patriotycznego pikniku na placu Jana Pawa II oraz projektu ZGRYWALIZACJA - zagraj w miecie! organizo-

wanego w ramach programu Modzie w dziaaniu. Zaprojektuj logo dla Folkiera Stowarzyszenie Mionikw Kultury Ludowej FOLKIER zaprasza do wzicia udziau w KONKURSIE na projekt graficzny oficjalnego LOGO Stowarzyszenia Lubisz rysowa? Interesujesz si grafik? Masz wyobra-

ni? TO KONKURS WANIE DLA CIEBIE! N A G R O D w k o n k u rsie s trzy indywidualne piciogodzinne lekcje rysunku w Studiu Projektowym B-ARCHITEKTURA Prace naley nadsya do dn. 21.11.2012r. na adres: stowarzyszeniefolkier@gmail.com. Wszystkie niezbdne informacje na stronie: www.ezg.info.pl

Czujesz niedosyt? Zajrzyj na stron gazetazgrzyt.pl

Adres redakcji: ul. Rembowskiego 36/40, 95-100 Zgierz, tel. 511 202 214, www.gazetazgrzyt.pl, e-mail: kontakt@gazetazgrzyt.pl Redaguje zesp: Micha Bykowski (DTP), Karolina Gierszewska (korekta), Weronika Jwiak (koordynatorka projektu), Bartosz Tyrcha (grafika), Ilona Majewska (administracja www), Mateusz Mirys (redaktor naczelny), Jan wieczkowski (grafika) Wsppraca: Alina cka-Andrzejewska (Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku), Karolina Miyska, Patrycja Malik Wydawca: Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz, ul. Rembowskiego 36/40, 95-100 Zgierz Partnerzy: WOZ - Die Wochenzeitung, Stowarzyszenie Homo Faber, Modzi Socjalici Nakad: 7 000 egzemplarzy

Wydzia Pozyskiwania rodkw Zdrowia i Sportu Kultury, Sportu


Tam i z powrotem Prawdziwym rekordzist pod wzgldem przebytych zmian jest Wydzia Pozyskiwania i Zarzdzania rodkami Pomocowymi, ktrego losy sploty si z dziejami Miasta Tkaczy. W padzierniku 2011 r. wydzia przeniesiono na ulic Popieuszki, za od lipca 2012 cz pracownikw znajdowaa si w Miecie Tkaczy. Wszystko za spraw wczenia do wydziau Penomocnika ds. Parku Kulturowego, ktry od roku dziaa nigdzie indziej, jak przy ulicy Rembowskiego. Rewolucj przypiecztoway zmiany po udzielonym prezydent Wieczorek absolutorium. Z funkcj jej zastpcy poegnaa si Bogumia Kapusta, ktra na pocieszenie otrzymaa funkcj naczelniczki Wydziau Pozyskiwania i Zarzdzania rodkami Pomocowymi. Nie mino p roku, a Wydzia czeka kolejne trzsienie ziemi. Ot, na mocy padziernikowego regulaminu organizacyjnego UMZ, przenosi si on do budynku przy Placu Jana Pawa II, skd wyprowadzono go niemal rwno rok temu! Zmiany, zmiany Ktokolwiek widzia, ktokolwiek wie Pustk w Miecie Tkaczy wypeni nowy Wydzia ds. Rozwoju Parku Kulturowego Miasta Tkaczy. Na razie jednak pilnie poszukiwany jest jego naczelnik (przez kilka dni funkcj t sprawowa Mariusz Mikiewicz, byy szef Miejskich Usug Komunikacyjnych) lub naczelniczka (w tym kontekcie wymieniano nawet nazwisko Bogumiy Kapusty). Pewne jest to, e nie naley si spodziewa w najbliszym czasie transparentnego naboru na to stanowisko w zgierskim Urzdzie nie

od dzi tego typu konkursy s po prostu pass. Prawdziw wisienk na urzdowym torcie jest Stanowisko ds. Spek z Udziaem Miasta (oraz Wsppracy z Przedsibiorcami). Jego powoaniu w listopadzie 2011 r. towarzyszyy pewne kontrowersje. Ot w myl wytycznych konkursowych miejskimi spkami moga zajmowa si osoba z zaledwie wyksztaceniem rednim. Wszystko jednak stao si jasne, gdy ogoszono wyniki naboru: kandydatem speniajcym wszystkie wymogi formalne i merytoryczne zosta uwaga Karol Maliski, prezydent Zgierza z lat 2002-2006 i partyjny kolega prezydent Wieczorek. Pierwsz siedzib owego stanowiska by budynek Urzdu Stanu Cywilnego. Niedawno do byego prezydenta doczya Magdalena Michalak (przypomnijmy: bya naczelniczka Wydziau Promocji), ktrej stanowisko od padziernika biecego roku przeniesiono do gwnego budynku Urzdu Miasta Zgierza. Miejsce pracy Karola Maliskiego pozostaje chwilowo nieusta-

lone za zmianami nie nady Biuletyn Informacji Publicznej. Gdzie ta ulica, gdzie ten urzd? I c, e przenieli? mona by zapyta parafrazujc jedno z powiedze. Przecie wszystko dziaa i si krci. Osoba nieczepiajca si tak marginalnych szczegw jak migracje wydziaw, czyli urzdnikw i penej dokumentacji, z pewnoci uzna oficjaln argumentacj: skoro zaszy zmiany, to byy one konieczne. W porze suchej urzd potrzebuje powierzchni wikszej, w porze deszczowej potrzebne jest zagszczenie. Lub odwrotnie, co za rnica? Wane, e co si dzieje! Trudno znale sensowne powody usprawiedliwiajce nieoczekiwane zmiany miejsc oparte o decyzje rne od siebie o 180 stopni. Mona co najwyej je ledzi, by pozosta na bieco i nie okaza si przegranym w tej popiesznej zamianie krzese. Adrian Skoczylas EZG.INFO.PL

Zgierska praca nie popaca


Wedug informacji GUS, na koniec wrzenia bezrobocie w powiecie zgierskim wynosio a 17,4%. Wynik fatalny, szczeglnie na tle kraju 12,4% oraz wojewdztwa 13,2%. Tak wysoka stopa bezrobocia utrzymuje si od pocztku roku i nie zapowiada si na to, by miaa zmale. W dodatku, mieszkacy powiatu zarabiaj o 14,5% mniej od redniej krajowej. W tych warunkach, synne pytanie Jak y? nabiera bardzo bolesnej aktualnoci.
Kryzys ekonomiczny ostatnich lat zacz ostatecznie dotyka take polskiej zielonej wyspy. W zasadzie nie ma dnia, w ktrym media nie informoway by o potnych zwolnieniach grupowych w caym kraju. Zwalniaj banki, zakady produkcyjne, markety spoywcze... Od pocztku roku w odzi zamiar redukcji zatrudnienia zgosio 30 firm i instytucji, co cznie daje ponad 1000 nowych bezrobotnych. Dowiedzielimy si take o odgrnym poleceniu wydanym w jednej z duych sieci marketw, mwicym o koniecznoci zwolnienia przez kady oddzia firmy co najmniej 10 osb. Jak to jest ze Zgierzem? Niestety, patrzc na statystyki brak powodw do optymizmu. Rekordowe zgierskie bezrobocie, wynoszce w roku 2003 a 26,8% (mowa tu o caym powiecie), spado poniej 15% tylko w latach 2008-2009. Wtedy te zmalaa do 4% rnica midzy stop bezrobocia w powiecie, a redni krajow (utrzymujc si poniej 10%). Od 2009 roku a do dzi bezrobocie w powiecie wci oscyluje midzy 15% a nieco ponad 17%. Daleko nam co prawda do rekordzisty powiatu szydowieckiego (wojewdztwo mazowieckie) posiadajcego a dwukrotnie wysz stop bezrobocia, na poziomie 37,8% (dane z lutego biecego roku). Mimo wszystko, to jednak marne pocieszenie. Szczeglnie, e w relacji do poziomu redniej pensji krajowej mieszkacy/mieszkanki powiatu zgierskiego zarabiaj o 14,5% mniej (dane z 2011 roku). Mieszkacy/mieszkanki odzi natomiast ju tylko o 4,5% mniej od redniej krajowej. Fatalne dla Zgierza statystyki znajduj swoje bezporednie odzwierciedlenie w wypowiedziach zgierzan i zgierzanek. Gdy jest si bezrobotnym trzeba powici naprawd duo czasu na szukaniu pracy w Internecie, a do tego trzeba chodzi i rozpytywa stwierdza Ola. Najwicej ogosze jest dla mczyzn: spawacz,

Sposobem na bezrobocie jest szukanie pracy w odzi. Na przykad w sklepach galerii handlowych. murarz, piekarz, itp. Dla kobiet albo praca dorywcza typu skrcanie dugopisw (co nie przynosi wielkich dochodw), albo oferty dla szwaczek. Co ciekawe, jak informuje nas Ola, to wanie od kobiet oczekuje si nie tylko wyksztacenia czy dobrej obsugi klienta, ale take tego, by byy mode i adne (przede wszystkim w sektorze usug: kawiarni, kwiaciarni, cukierni). W Zgierzu miaam tylko jedn prac i to na dodatek na czarno mwi natomiast Patrycja. Jak kto dobrze szuka to zapewne znajdzie prac, ale Cig dalszy na stronie 4

4
nie ma duego wyboru dodaje. Opini Patrycji potwierdza Adrian: - O znalezienie pracy nie jest atwo. Nie mwi, e jej nie ma, ale prace podane przez zgierzan prawie w Zgierzu nie istniej. Rozwizaniem problemw z prac okazuje si z reguy zatrudnienie dostpne w odzi albo poddzkich miejscowociach. Opinia Oli, Patrycji i Adriana jest jednoznaczna: zdecydowana wikszo ich znajomych pracuje poza Zgierzem. Ola przyznaje ze smutkiem, e sytuacja na lokalnym rynku pracy zmusia j w poszukiwaniu zatrudnienia do wyjazdu do Walii. Powodem wyjazdu nie by jednak problem ze znalezieniem pracy, tylko niskie zarobki w stosunku do przepracowanych w miesicu godzin. Potrafiam przepracowa 214 godzin (to by standard) za 1400 zotych na rk. Na wyspach zarabiam tyle w tydzie i pracuj 132 godziny w miesicu. Dla Adriana sposobem na ycie stao si od niedawna prowadzenie w Zgierzu razem z Patrycj wasnego sklepu. Fajsko mieci si na Dugiej i oferuje wykonywanie nadrukw na koszulkach, a take przernego rodzaju gadety. Oboje s zgodni: Zaoenie sklepu nie naley do najatwiejszych. Jak mwi Patrycja: Sam pocztek by najgorszy. Wszystko robilimy sami. W kontekcie niezbyt dobrej sytuacji ekonomicznej w Zgierzu, moe budzi zdziwienie decyzja, by sklep otworzy wanie tutaj. Szczeglnie, e para mieszka obecnie w odzi. Ale, jak stwierdza Patrycja: Jestemy troch takimi lokalnymi patriotami i chcielimy zrobi co fajnego w naszym miecie. I jak dodaje Adrian: Po ciekawy prezent nie trzeba zawsze jedzi do wikszego miasta! Jak na razie, miejsce si rozkrca. Sklep na siebie zarabia jednak nie na tyle, by Patrycja moga rzuci swoj (penoetatow) prac w odzi. Na pocztku trzeba te jak mwi Adrian by przygotowanym do dopacenia ze swojej kieszeni do rachunkw czy innych opat. Oboje wierz jednak, e przedsiwzicie bdzie si dobrze rozwija. Zgierski rynek pracy, jak wida, nie rozpieszcza. Mimo opracowanej przez Starostwo Powiatowe Strategii integracji i rozwizywania problemw
20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 % % % % % % 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

spoecznych na lata 2009-2013 trudno zauway jej wymierne efekty. Rok temu, na krtki czas musiaam si zarejestrowa w Powiatowym Urzdzie Pracy i mio tego nie wspominam mwi Patrycja. Oli natomiast w znajdywaniu pracy pomagay niekiedy znajomoci - ale nie PUP. Za dwa lata przyjdzie czas penej ewaluacji wspomnianej Strategii.... Jedno jest pewne: w czasach kryzysu wadze

pastwowe i samorzdowe nie mog ba si zdecydowanych dziaa w walce z bezrobociem. Bez nich, skala tego problemu bdzie si coraz bardziej pogbia. A dla maego orodka, takiego jak Zgierz, bdzie to proces zabjczy. Mateusz Mirys

Stopa bezrobocia rejestrowanego 2007-2012*


Polska Powiat zgierski d

*Stan z koca wrzenia 2012 roku

Dziaaj modziey!
W naszym miecie si nic nie dzieje, otacza nas wszechobecna nuda, orodki kultury nie proponuj nam, modym adnych ciekawych zaj. Czy te syszycie takie komentarze modych zgierzan? W pracy, w domu, w szkole, na ulicy? Ja niestety tak. Ale czy faktycznie w naszym maym miecie nic si nie dzieje?

Kilka oglnopolskich festiwali (m.in. Sodkobkity, Ogie w Gowie, Zderzak), kilkadziesit koncertw, wystawy, wernisae, spotkania z ciekawymi ludmi, wiele k zainteresowa, zespoy muzyczne, wokalne i taneczne, warsztaty tematyczne, gry miejskie, imprezy plenerowe, happeningi i wiele innych ciekawych moliwoci czeka na kadego (nie

tylko) modego czowieka w Zgierzu. A jeli ci mao mody czowieku, to obud si, przesta narzeka i we sprawy w swoje rce! Zapytasz si pewnie: jak?. Odpowied jest prosta tak, jak zrobili to ju: Ilona, Justyna, Klaudia, Paula, Krystian, Dominik, Robert, Ola, Artur, Adam, Micha i wielu, wielu innych modych zgie-

rzan realizuj swoje pasje przy wsparciu programu Modzie w dziaaniu! Modzie w dziaaniu to uruchomiony przez Uni Europejsk program dla modziey. Jego celem jest stymulowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego, rozbudzanie poczucia solidarnoci i tolerancji wrd modych Europejczykw i angaowanie ich w ksztato-

Obchody Nocy Sobtkowej w 2010 roku, w ramach projektu Noc krtka, zaczyna si Sobtka

wanie przyszoci Unii. () Modzie w dziaaniu jest programem dla wszystkich! tyle czytamy w najnowszym Przewodniku po programie Modzie w dziaaniu. A co o Programie sdz, ci, ktrzy z niego skorzystali? Program pozwala spenia marzenia mae i due. Zarwno nas: spoecznikw, dziaaczy, aktywistw, jak i odbiorcw dziaa i uczestnikw. Dla tworzenia spoeczestwa obywatelskiego s to przedsiwzicia niezbdne. Realizacja siebie w spoecznoci i zaznaczenie: tak, tu jestem i dziaam - jest przecie bardzo wana, zwaszcza dla nas, modych ludzi. I to wydaje mi si gwnym atutem programu - moliwo zaprezentowania si z tej twrczej strony. robic tym samym co dobrego dla innych, dajc tym samym szans na tworzenie lepszej rzeczywistoci mwi Dominik Klatka, realizator Pod owiczem, na kocu wsi oraz Noc krtka, zaczyna si Sobtka. W praktyce Program Modzie w dziaaniu proponuje nam 5 ciekawych Akcji z kilkoma pod-akcjami. W ich ramach modzi ludzie oraz osoby pracujce z modzie mog zrealizowa projekty lokalne (Akcja 1.2), wymiany midzynarodowe (Akcje 1.1 i 3.1), wolontariat europejski (Akcja 2), szkolenia i wiele wicej. Program Modzie w dziaaniu to nie tylko wsparcie finansowe to rwnie szkolenia oraz pomoc merytoryczna. W ramach programu mona wyjecha na bardzo ciekawe wyjazdy i seminaria krajowe oraz midzynarodowe zwizane z te-

matyka modzieow. Noc Krtka, zaczyna si Sobtka, Pod owiczem na kocu wsi, Modzieowy Bank Pracy, Klucz do rwnoci, Ulica Alternatywna, Zgrywalizacja... te projekty ju udao si zrealizowa w Zgierzu, jakie bd nastpne? W lutym planujemy zoy wniosek o dofinansowanie wymiany midzynarodowej z Rumunia i Grecj, oraz o kolejny projekt o tematyce zwizanej z kultur ludow mwi Paula Baranowska ze Stowarzyszenia Mionikw Kultury Ludowej FOLKIER. A moe Ty, mody czowieku masz pomys i ch do dziaania, a brakuje ci pienidzy do jego realizacji? Moe chciaby zrobi co dla siebie i swojego rodowiska lokalnego (podwrka, dzielnicy, miasta)? Chcesz zrobi co, a nie do koca wiesz jak? Skontaktuj si z nami! Jakub Pyrzanowski Ambasador Program Modzie w dziaaniu Tel. 531-152-004 e-mail: jpyrzanowski.amb@ frse.org.pl www.mlodziez.org.pl Zapraszamy rwnie na spotkania informacyjne dotyczce Programu Modzie w dziaaniu prowadzone przez Ambasadora Programu Modzie w dziaaniu! Najblisze spotkanie odbdzie si 27.11.2012r. w Miejskim Orodku Kultury w Zgierzu o godzinie 18.00. Dotyczy ono bdzie gwnie Akcji 1 (Modzie dla Europy) i Akcji 3 (Modzie w wiecie).

Powiat tnie - dzieci zostan na lodzie


O tym, e coraz wicej Polakw potrzebuje pomocy psychologicznej/psychiatrycznej syszymy od duszego czasu - raporty wskazuj, e ok. 20% populacji boryka si z problemami ze zdrowiem psychicznym. Ronie liczba osb, ktrych reakcje na stres i trudnoci w rozwizywaniu problemw ycia codziennego s tak silne, e wymagaj interwencji kryzysowej. Depresje, nerwice, zaburzenia lkowe dotykaj take najmodszych.
Gwatownie przybywa dzieci z zaburzeniami, ktre nie leczone bd wskazaniem do indywidualnego toku nauczania. Ponad 1/3 przedszkolakw kwalifikuje si do terapii logopedycznej, a w szkoach zdarzaj si sytuacje wymagajce natychmiastowej interwencji specjalistw. Wszystkie te problemy s obszarem pracy poradni pedagogiczno psychologicznych, o ktrych w Zgierzu mwi si w kontekcie zapowiadanej redukcji etatw. Czy i w jaki sposb zmiany przeo si na dostp do usug terapeutycznych i czym motywuje swoje decyzje wadza? 1 psycholog : 2200 uczniw? Wiele decyzji zwizanych z ograniczaniem usug w sektorze owiaty tumaczy si niem demograficznym. Likwiduje lub czy si klasy, zwalnia nauczycieli, w niektrych gminach zamyka szkoy czy przedszkola. Wydawa by si mogo, e zmiany nie dotkn poradni psychologiczno pedagogicznych, ktre obsugujc coraz wiksz liczb pacjentw, niu demograficznego nie odczuwaj. Take placwki na terenie powiatu zgierskiego (w Zgierzu, Aleksandrowie dzkim, Gownie i Ozorkowie) odnotowuj wiksz liczb zgosze. Wzrasta i bdzie wzrasta skala problemw, z ktrymi szkoy nie poradz sobie bez wsparcia specjalistw tumaczy Jadwiga Ziarnik, psycholoka z poradni przy ul. Barlickiego w Zgierzu. Rwnie rodzice maj wiksz wiadomo koniecznoci reagowania na emocjonalne, rozwojowe problemy dzieci i szukaj u nas pomocy, zgaszaj si cae rodziny w kryzysie. W 2011 roku nasza poradnia przeprowadzia 811 diagnoz psychologicznych, z czego pacjentw wymagao terapii, a na 136 zgosze do logopedy 34 dzieci poddano terapii. Kada terapia to minimum 10 spotka po ok. 2 godziny. Doda do tego naley sytuacje kryzysowe w szkoach, kiedy konieczna jest interwencja np. wsparcie dla dzieci z klasy, gdzie miaa miejsce prba samobjcza, bd uczniowie ulegli wypadkowi. Tam te jedziemy i pracujemy z uczniami dodaje Ziarnik. Z racji na trudn sytuacj finansow, wadze starostwa podjy decyzj o znaczcym ograniczeniu rodkw przeznaczonych na personel zatrudniony we wszystkich piciu placwkach. Oszczdzanie na poradniach wydaje si by nietrafion decyzj z kilku powodw. Po pierwsze, nie ma alternatywy dla uzyskania nieodpatnej pomocy psychologicznej na terenie powiatu (kiedy obcinano budet Modzieowego Domu Kultury, istniay inne placwki, prowadzce nieodpatn dziaalno kulturaln). Po drugie, w poradniach pracuj psycholoki rnej specjalizacji redukcja etatw bdzie tosama z ograniczeniem wachlarza usug wiadczonych przez poradni. I co najwaniejsze zdecydowano si na krok cakowicie sprzeczny z aktualnymi potrzebami i rekomendacjami Kuratorium, ktre mwi, e nawet bez ci jest zbyt mao etatw na realizacj dziaa statutowych poradni. Na zgiersk poradni przypada rejon skadajcy si z 39 placwek w miecie i gminie (10 000 uprawnionych do pomocy uczniw i uczennic). Do tego naley doda dzieci w wieku 0 3 lat, z ktrymi rwnie zgaszaj si szukajcy pomocy rodzice. Dla porwnania - na t sam liczb dzieci w odzi przypada dwa razy wicej specjalistw. Ju teraz mimo, e poradnie pracuj 5 dni w tygodniu w godzinach 8-18, na diagnoz i terapi trzeba czeka. Czas wyduyy nowe zadania naoone na poradnie rozporzdzeniem Ministerstwa w sprawie zasad dziaania Poradni z 17 listopada 2010 r. rozszerzajcym wachlarz zada z dziesiciu (okrelonych w 2002 r.) do czternastu. Zbyt maa liczba etatw, w odniesieniu do zada tak rekomendacj po ewaluacji zewntrznej przeprowadzonej w 2011 roku otrzymaa zgierska poradnia, ktrej merytoryczna Troch wam nie odpisalimy Miesic pniej przedstawicielki poradni na posiedzeniu Komisji, na pytanie czemu wci nie otrzymay odpowiedzi sysz od przewodniczcej, e owszem, troch wam nie odpisalimy. A dla wikszoci radnych temat wydaje si by nieznany i chyba niezbyt interesujcy. Pytania delegacji byy trudne wedug jakiego kryterium decydowa, komu po zmianach udziela pomocy? Z czego poradnie powinny rezygnowa, a jakie dziaania uzna za priorytetowe? To spotkanie mogo by punktem wyjcia do wypracowania rozwiza, w ktrym mieszkacy nie odczuj bolenie koniecznoci zaciskania przez powiat pasa. Tymczasem, poza zapewnieniem przewodniczcej, e na pomoc dziecku pozwol sobie jedynie majtni rodzice. Gos pracownikw wzmacnia Grayna Pisarska, przewodniczca Zwizku Nauczycielstwa Polskiego w Zgierzu. Jej zdaniem takie decyzje s wykluczajce dla uboszych mieszkacw. Sytuacja jest dyskutowana w rodowisku nauczycielskim i wzbudza przeraenie szkoom jest potrzebna wsppraca i pomoc ze strony specjalistw pracujcych w poradni. Nauczyciele i nauczycielki bardzo wysoko oceniaj zaangaowanie i kompetencje pracownikw poradni. Decyzje wadz powiatu nie mog by adekwatne jedynie do budetu, musz one uwzgldnia take potrzeby podkrelaa Pisarska. Ze strony starostwa pady gosy, ktre uciy szanse na

Wadze powiatu postanowiy zredukowa zatrudnienie z 8,5 do 5 etatw. W takim ukadzie na jednego psychologa przypadnie ok. 2200 uczniw, a czas oczekiwania na niektre usugi wyduy si trzykrotnie. Zmiany maj dotkn take pozostae placwki w powiecie.
dziaalno zostaa oceniona pozytywnie. Wadze powiatu postanowiy zredukowa zatrudnienie z 8,5 do 5 etatw. W takim ukadzie na jednego psychologa przypadnie ok. 2200 uczniw, a czas oczekiwania na niektre usugi wyduy si trzykrotnie. Zmiany maj dotkn take pozostae placwki w powiecie. Redukcj, zaplanowan jeszcze na ten rok szkolny, odroczono do sierpnia 2013 roku. Pracownice poradni prbuj wykorzysta czas na walk o swoje miejsca pracy i dobro pacjentw. Wydawa by si mogo, e sprzymierzecw warto szuka wrd radnych najbliszej merytorycznie Komisji Owiaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu - 23 wrzenia przekazano pismo opisujce konsekwencje planowanych zmian, z prob o przeanalizowanie sytuacji i przedstawienie stanowiska. czonkowie komisji czuj te problemy nikt z radnych gosu nie zabra. Redukcja etatw doprowadzi do sytuacji, kiedy poradnie bd miay fasadowy charakter owszem, bd istniay, ale nie odpowiedz choby w minimalnym stopniu na potrzeby dzieci, ich rodzin czy nauczycieli mwia Agnieszka Majewicz. Problemy, z ktrymi przychodz dzieci trzeba rozwizywa jak najszybciej trudno sobie wyobrazi jak wysokie standardy ma spenia placwka, ktra zamiast diagnozowa i pracowa z pacjentem odsya go do kolejki. Sytuacja, kiedy na terapi bdzie trzeba czeka ponad rok uderzy zwaszcza w tych, ktrych nie bdzie sta na usugi prywatnych gabinetw. A na te nie bdzie sta wikszoci rodzicw godzinna wizyta u logopedy to ok. 50 z, terapia pedagogiczna to od 120 do 150 z/godz. Zakadajc, e rezultaty widoczne s po ok. 20 godzinach pracy jakkolwiek merytoryczn dyskusj. Wedug Jacka Brzeziskiego, Naczelnika Wydziau Owiaty, Kultury, Sportu i Turystyki, problemem nie jest ograniczenie dziaalnoci poradnictwa, bo i tak nawet poradnie dziaajce na kadej ulicy nie rozwi problemw dzieci dopki w rodzinach le si dzieje. Natomiast wicestarosta, Marcin Karpiski zapewni, e cicia budetowe s nieuniknione, a po sektorze pomocy spoecznej dotkn teraz owiaty. Mantra: nie ma pienidzy wybrzmiaa jak refren dobrze znanej piosenki, tak chtnie piewanej przez wadze samorzdowe i centralne. Na pytanie, czy chodzi trudn sytuacj finansow, czy raczej o priorytety, ktre przywiecaj decyzjom wadz znajdziemy odpowied w projekcie budetu na rok 2013. Ilona Majewska

Miasto Tkaczy? Nie kojarz...


Kiedy po raz pierwszy usyszaem o projekcie Miasto Tkaczy, byem peen nadziei - oto bowiem po raz pierwszy w mojej okolicy zdecydowano si na realizacj kompleksowego projektu majcego na celu zachowanie zespou budynkw pamitajcych pocztek ery przemysowej w dzkim okrgu wkienniczym. Moje miasto tak szans zaprzepacio, wyburzajc znakomit wikszo domkw tkaczy jeszcze w latach siedemdziesitych ubiegego wieku.
Z pewn zazdroci obserwowaem wic zgierzan zabierajcych si do pracy w swoim Nowym Miecie. Po kilku latach postanowiem odwiedzi Miasto Tkaczy i sprawdzi na wasne oczy czy to, co obiecuj foldery, strona internetowa i profil na portalu spoecznociowym odpowiada rzeczywistoci. Szczeglnie, e z rnych stron zaczy dobiega mnie niepokojce informacje o tym, e nie wszystko dzieje si tam tak, jak powinno. Rewitalizacja: trudne sowo Zanim jednak przejdziemy do rozwaa nad tym, jak wyglda Miasto Tkaczy, warto zatrzyma si na chwil nad definicjami sw ktrych bdziemy uywa. Jest to bardzo istotne, bowiem kilka z nich - szczeglnie rewitalizacja - zdobyo du popularno. Kady rozumie je jednak inaczej, najczciej niezgodnie z waciwym znaczeniem. I tak: Park kulturowy jest form ochrony zabytkw. Tworzony jest w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyrniajcych si krajobrazowo terenw z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Jest to definicja wprost wyjta z ustawy o ochronie zabytkw. Ponadto wiemy, e Park kulturowy powoywany jest przez rad gminy, po zasigniciu opinii wojewdzkiego konserwatora zabytkw, na podstawie uchway. A take, e Uchwaa rady gminy okrela nazw parku kulturowego, jego granice, sposb ochrony, a take zakazy i ograniczenia, ktre mog by ustanowione na terenie caego parku lub jego czci. Park kulturowy ze swojej definicji obejmuje przede wszystkim zabytki nieruchome. Mona wic sobie wyobrazi, e na okrelonym terenie doczekamy si gwnie remontw budynkw i towarzyszcej im infrastruktury. Wiemy jednak, e to tylko pocztek drogi i tu pojawia si wspomniane sowo-klucz: rewitalizacja. Napotykamy na pewien problem - nie moemy si oprze na jednym dokumencie, ktry definiowaby to pojcie. Moemy przyj, e rewitalizacja jest dziaaniem majcym na celu oywienie pewnych, najczciej zdegradowanych czci miast poprzez znalezienie dla nich nowych funkcji. Nie jest wic prostym remontem. Samo przygotowanie czy odnowienie niezbdnej infrastruktury jest oczywicie konieczne. Istot dziaania rewitalizacyjnego jest jednak praca z zamieszkujcymi dany obszar ludmi, czsto znajdujcymi si w trudnej sytuacji materialnej oraz pomaganie im w znalezieniu sobie nowego miejsca w tej przestrzeni. Niestety, w Polsce do czsto zwycia technokratyczna forma rewitalizowania, w myl ktrej najpierw pozbywamy si caej, bd prawie caej tkanki ludzkiej poprzez wysiedlenia, nastpnie przystpujemy do remontu budynkw, a dopiero na kocu martwimy si, skd wzi nowych, lepszych mieszkacw. Gubic po drodze cakowicie to, co stanowio o charakterze miejsca. Bo przecie to nie budynki - nawet najpikniejsze - o nim stanowi, ale zamieszkujca je spoeczno. Nie pisz o tym bez powodu. Strona internetowa Miasta Tkaczy jasno mwi, e ma tam miejsce rewitalizacja. Gwnym celem rewitalizacji Parku Kulturowego Miasto Tkaczy w Zgierzu jest przemiana spoeczno-gospodarcza ubogiej i zaniedbanej dzielnicy, zamieszkanej w czci przez grup spoeczn charakteryzujca si duym stopniem wykluczenia spoecznego. Proces odbywa si poprzez przywrcenie obszarowi funkcji miejskich: usugowo- handlowo- mieszkalnej, rozwj biznesu lokalnego i stworzenie produktu turystycznego Miasto Tkaczy. Celem jest rwnie wytworzenie miejsca rekreacji dla mieszkacw miasta Zgierza poprzez zintegrowan usug gastronomii i kultury. Nie mniej wanym zrealizowanym zamierzeniem jest rwnie uaktywnienie mieszkacw rewitalizowanego obszaru i wsppraca z organizacjami pozarzdowymi. Projekt rewitalizacji Parku Kulturowego Miasto Tkaczy, ktry sta si wizytwk miasta, jest produktem turystycznym i mark Zgierza. Jak wida, twrcy projektu przyswoili sobie przynajmniej podstawow definicj rewitalizacji i wydawa by si mogo, e wszystko jest na waciwej drodze. Ale czy na pewno? Gdzie to tutaj byo Wizja lokalna dokonana w ciepy, padziernikowy weekend przyniosa wnioski zgoa odmienne. Pierwszym, co rzucio si w oczy, by brak jakiejkolwiek informacji, e w Zgierzu mamy co takiego jak park kulturowy. Wysiadajc na pl. Kiliskiego nie napotkaem ani jednego drogowskazu prowadzcego w jego stron i gdybym nie sprawdzi wczeniej jak si tam dosta, zapewne musiabym bdzi. Postanowiem to wykorzysta i zabawiajc si w niedzielnego turyst zaczem pyta przypadkowych przechodniw czy wiedz, jak si do Miasta Tkaczy dosta. Na kilkanacie zapytanych osb jedynie pi byo w stanie udzieli mi odpowiedzi, a nastpne dwie wiedziay, e jest co takiego, ale nie wiedziay konkretnie gdzie. Jedna z pytanych osb stwierdzia, e na pewno nie ma czego takiego w Zgierzu. Zdaj sobie spraw, e to aden sonda i adna prba statystyczna, dao mi to jednak mocno do mylenia. Kiedy dotarem na miejsce, moim oczom ukazaa si bardzo adnie zagospodarowana przestrze ulicy Rembowskiego. Przestrze schludna i zadbana, ale i niepokojco pusta. Kilka zaparkowanych samochodw i ani ywej duszy. Nieco lepiej byo w rodku tygodnia, kiedy w tym samym miejscu spotkaem kilka osb. To jednak za mao, by nazwa t przestrze oywion. Przemierzajc wolnym krokiem obie gwne ulice parku nie minem ani jednego sklepu, adnej maej gastronomii, kawiarni czy chociaby zwykej pijalni piwa. Bya tam jedna restauracja w stylu chopskim i jeden fastfood serwujcy dania bliskowschodnie, ale oba miejsca nastawione byy na goci z zewntrz, nie stanowic adnej oferty dla mieszkacw budynkw znajdujcych si na terenie parku. Budynki tworzyy zreszt zastanawiajcy kontrast - z jednej strony wyremontowane dziki rodkom pozyskanym zfunduszy norweskich i unijnych, z drugiej te wci oczekujce na remont. Pierwsze nie peniy funkcji mieszkalnej, w caoci bdc przeznaczonymi na usugi. Te drugie z kolei w wikszoci byy wanie budynkami mieszkalnymi, znajdujcymi si w czci w gestii miasta, a w czci w rkach prywatnych. W soboty - zamknite Dalej wcielajc si w rol turysty, postanowiem odwiedzi wszystkie opisane na stronie Miasta Tkaczy atrakcje, zaczynajc od (a jake!) Domu Turysty, ktry wg sw usyszanych przeze mnie na konferencji ProRevita ma docelowo obsugiwa do kilkuset osb dziennie. Udaem si tam i zastaem cakiem pusty budynek. Co ciekawe, drzwi byy otwarte i mogem bez adnego problemu porusza si po budynku, zabierajc z sob to, co leao wok. Nie byo jednak w nim ywego ducha. Zupenie zaskoczony t sytuacj zasignem wiedzy z Internetu i sytuacja staa si jasna. Dom

Jeden z domw tkaczy przy ul. Narutowicza. Odnowiono tylko front domu - pozostawiony sam sobie niszczeje

7
Turysty czynny jest tylko w okrelone dni w okrelonych godzinach (od wtorku do pitku oraz w niedziel od 12 do 18). Pechowo byem tam w sobot, kiedy dom jest zamknity i zwiedzanie jest moliwe jedynie dla grup zorganizowanych, po uprzednim uzgodnieniu. W ten sposb, dodajc dwa do dwch, doszedem do wniosku, e musiaem przypadkiem znale si tam w tym samym czasie, co jaka grupa zorganizowana i kto zwyczajnie nie zamkn za sob drzwi. Sytuacja zabawna, ale po przemyleniu wydaje si, e akurat w sobot dom turysty powinien by dostpny dla kadego i to moliwie jak najduej, bo to przecie sobota jest tym dniem, ktry najatwiej powici na wycieczk. Niestety, w Zgierzu podchodzi si do tego inaczej. Kolejn atrakcj na licie byo Centrum Konserwacji Drewna. Na miejscu zastaem bardzo mi pani, ktra rzeczowo opowiedziaa mi o dziaalnoci tego miejsca i zaprezentowaa mi znajdujc si w domu wystaw mebli, bdcych przykadowym wyposaeniem salonu bogatszego tkacza. Sama dziaalno Centrum, skupiajca si gwnie na renowacji starych mebli jest czym bardzo atrakcyjnym. Problem ley jedynie w tym, e ma si ona zupenie nijak do okolicznej spoecznoci. Procent prac zleconych z ulicy, a tym bardziej przez mieszkacw ssiednich ulic jest bliski zeru. Przewaaj zlecenia z caego kraju, najczciej od staych klientw, ktrych pracownia posiadaa jeszcze przed osiedleniem si w Miecie Tkaczy. Tak naprawd z punktu widzenia waciciela pracownia mogaby dziaa gdziekolwiek, bo dla iloci zamwie lokalizacja nie miaa jak wida adnego znaczenia. Centrum jest jak obcy wszczep w tkance tego miejsca, osobny i niezaleny, bez rezonansu w otoczeniu. Szkoda. Przyjrzaem si take dwm nastpnym wyremontowanym domom, pooonym podobnie jak Centrum Konserwacji Drewna na ul. Narutowicza. W jednym z nich mieci si wietlica rodowiskowa, akurat wtedy zamknita, ale czynna w dni powszednie. Drugi stoi zupenie pusty, straszc zakurzonymi szybami. Na laurach spocznij! Nieco przygnbiony udaem si wic w drog powrotn do odzi, postanawiajc zebra nieco wicej informacji o tym, co dziao si i dzieje w tym projekcie. Pierwszym, co zauwayem, bya zmiana osoby odpowiedzialnej za jego prowadzenie. Arkadiusz Bogusawski, penicy funkcj prezydenckiego penomocnika przenis si kilka miesicy temu do odzi, gdzie zajmuje si nadzorowaniem ambitnego programu rewitalizacji Ksiego Myna. ledzc informacje dotyczce dziaa w Miecie Tkaczy szybko zauwayem, e niemal wszystkie miay miejsce w czasie urzdowania Bogusawskiego. Po jego odejciu zapada niepokojca cisza, wskazujca na brak pomysu, jak Miasto Tkaczy promowa i co z nim tak naprawd robi. Kolejnym dzwonkiem alarmowym staa si bardzo niewielka kwota jak miasto Zgierz planuje wyda na park kulturowy i jego dziaania, zamykajca si w sumie 86 tys. z (122 tys., jeli doliczymy do tej kwoty budet Domu Turysty). W zupenoci wystarczy to na drobne prace utrzymaniowe, ale wprost wskazuje, e nie ma co marzy nie tylko o nowych remontach czy inwestycjach, ale przede wszystkim o tym, e cokolwiek wikszego bdzie si na terenie Miasta Tkaczy dzia. Nie udao mi si dotrze do adnego dokumentu wskazujcego na to, e miasto planuje jakie dziaania ze spoecznoci zamieszkujc park, nie znalazem pozycji budetowych wskazujcych na jej aktywizacj. Wszystko miejsca rozbijay si o mur niemonoci. Moe to i lepiej, bo niektre z nich zakaday cakowite wysiedlenie lokalnej spoecznoci i oddanie caej dzielnicy deweloperowi, ktry mia tam urzdzi zamknite osiedle. Dopiero po kilku latach usilnej pracy udao si przekona wadze miasta, e powinny liczy si z gosem mieszkacw i wsplnie z nimi opracowywa strategi rozwoju takiego miejsca co rwnie nie zostao do koca zrealizowane tak, jak by powinno. d, w przeciwiepliwoci mam nadziej, e obecny stan Miasta Tkaczy jest tylko czym przejciowym. Wykonano bardzo wiele pracy i woono w to mnstwo serca. Nie powtrzono bdw odzi, ktra swoje drewniane budynki zebraa w oderwany od rzeczywistoci, martwy skansen, pusty i wyludniony. Dziaa spdzielnia socjalna prowadzca restauracj, co jest jakim sygnaem tego, e zarzdca parku w niewielkim cho stopniu zauwaa potrzeb wsppracy z ludmi yjcymi tu na miejscu.

Wszystko wskazuje na to, e zamykajc w 2011 projekt rewitalizacyjny finansowany z pienidzy wojewdzkich wadze Zgierza zdaj si uwaa Miasto Tkaczy za twr skoczony i zrewitalizowany, majcy od tej pory dziaa niemale na wasn rk.
wskazuje na to, e zamykajc w 2011 projekt rewitalizacyjny finansowany z pienidzy wojewdzkich wadze Zgierza zdaj si uwaa Miasto Tkaczy za twr skoczony i zrewitalizowany, majcy od tej pory dziaa niemale na wasn rk. Po chwili jednak zaczem si zastanawia, czy jako mieszkaniec odzi w ogle mam prawo zgierzan poucza? W moim rodzinnym miecie rewitalizacyjne wysiki w ostatnich latach byy pasmem nieustajcych poraek i problemw. Inicjatywa powoania parku kulturowego na Ksiym Mynie upada i chyba ju nie powrci a kolejne, pojawiajce si od ponad dwudziestu lat pomysy na rewitalizowanie tego stwie do Zgierza, nie potrafia wykorzysta zewntrznych funduszy, a unijne, ktre miaa na wycignicie rki rwnie utracia. Dopiero teraz w odzi rozpoczynamy to, co w Zgierzu zrobiono ju dawno zabieramy si za remonty infrastruktury, ale wci nie do koca wiemy, co chcemy uzyska. Pojawiaj si rne pomysy i tak samo jak w Zgierzu bywaj nie do koca zwizane z miejscem, w ktrym maj by osadzone. Instytut Designu, pracownie artystw, modne kluby wszystko to ma szans wyalienowa lokaln spoeczno i by ciaami tak samo obcymi, jak zgierskie Centrum Konserwacji Drewna. Mimo tych wszystkich wtOczywicie, mona si zyma, e wykonano to, co najatwiejsze wyremontowano puste budynki, bruki i chodniki, a zatrzymano si przed tym, co naprawd trudne, czyli przed prac z zamieszkujcymi t okolic ludmi. Jest to praca ogromna, ale nieodzowna, jeli chcemy mwi o prawdziwym sukcesie rewitalizacji. Potencja jest w Zgierzu ogromny, a droga do celu, jakim jest pierwsza w Polsce modelowa rewitalizacja, jest otwarta. Pozostaje tylko pytanie: czy wadze Zgierza zechc ni pj, czy zadowol si tym, co ju udao si osign? Jarosaw Ogrodowski

awki w Miecie Tkaczy najczciej s puste podobnie jak cieki rowerowe, pozastawiane zaparkowanymi samochodami

Dostosowanie pozorowane
Podczas akcji zgierskiej grupy Amnesty International wadze miasta miay okazj sprawdzi na wasnej skrze czy przestrze publiczna Zgierza jest dostosowana dla osb niepenosprawnych. Z tej szansy spord 24 radnych skorzystay 2 radne oraz przedstawicielka pani prezydent. Na wzkach inwalidzkich usiady Boena Palmowska i Justyna Zieliska, za z ramienia Prezydent Renata Malinowska, zastpczyni naczelniczki z Wydziau Zdrowia, Spraw Spoecznych i Modziey. Zadania wykonyway na ulicy Dugiej. Pod ostrza poszy budynki oznaczone jako dostosowane i te, na ktrych goym okiem wida, e nie s przyjazne niepenosprawnym. Pozornie osigalne okazay si poczta oraz bank. Przy poczcie zamontowany jest dzwonek, by do osoby niepenosprawnej wyszed pracownik. W praktyce okazuje si to niemoliwe, bo dzwonek nie dziaa. Kolejnym miejscem w zaoeniu osigalnym jest bank, ktry ma wind dla niepenosprawnych. Jednak pracownik banku prbowa j uruchomi a kilkanacie minut. By dosta si na sal konferencyjn Urzdu Miasta Zgierza naley dzie wczeniej zgosi, e chce si uczestniczy w obradach i wtedy UMZ wypoycza podjazd dla niepenosprawnych. W przypadku Komisariatu Policji policjant zejdzie na zewntrz lub interesant zostanie wniesiony. Starych budynkw nie da si zmieni, ale mona je przystosowa instalujc dziaajcy dzwonek lub podnonik. Wane jest to, by nowo-powstajce budynki powstaway z myl o niepenosprawnych. Za uyczenie wzkw inwalidzkich dzikujemy Piotrowi Fliesowi, Beacie witczak, Robertowi Jurkowskiemu, Michaowi Rubasze. Zdjcia: Krzysztof Skowroski i Adrian Lewandowski. Patrycja Malik

Dla mieszkacw miasta widok osb na wzkach by niecodzienny. Jedni krzyczeli: ,,Pani ten wzek w ogle nie pasuje, a inni: ,,Tacy zdrowi a na wzkach inwalidzkich. Zdarzaa si rwnie sytuacja, gdy mczyzna wysiad z auta na rodku skrzyowania i pomg przedosta si przez wysoki krawnik.

wiat oczami zranionego dziecka


Gdy jestemy maymi dziemi rodzice s dla nas wszystkim: karmi nas, opiekuj si, zaspokajaj potrzeb bliskoci, bez nich nie jestemy sami w stanie przetrwa. Niestety nie majc moliwoci porwnania, czy punktu odniesienia, rodzice s dla nas postaciami idealnym nawet, jeli robi ze rzeczy. Nawet jeeli pij. A dzieci wyrastaj w ponieniu, dysonansie midzy wiatem zewntrznym a domem, dorosymi z domu i spoza niego. Konsekwencje nosz jak brzemi przez cae ycie, plczc swoje relacje rodzinne lub zawodowe. Dorose Dzieci Alkoholikw.
kanapki do szkoy, kieszonkowe. Ja aty na kolanach i ewentualnie chleb z pasztetow. Alkohol pojawia si coraz czciej, a wraz z nim awantury i zaniedbywanie. Rodzice, gdy pili, nie interesowali si absolutnie niczym! Nie byo co je, byo zimno w mieszkaniu. Nawet wita zawsze koczyy si libacj. No i przemoc, bicie bez powodu Najpierw pasem (kilkakrotnie wzywano mojego ojca do szkoy, po tym, jak podczas zaj z WF-u kto zauway sine prgi), pniej obrywaem w twarz. Widziaem te wielokrotnie jak ojciec bije moj mam. Podkradaem im pienidze, eby kupi co do jedzenia i staraem si wraca jak najpniej do domu. Bo po prostu unikaem domu. Dosownie i w przenoni. Mczya mnie atmosfera, ktra w nim panowaa, a sam dom by stary i zaniedbany. Byem zdany na siebie, wic musiaem si szybko usamodzielni, szuka lepszego wiata i nie rozczula si nad sob. Staraem si spotyka z klasowymi kolegami z normalnych domw, bo nie miaem ochoty zadawa si z okolicznymi obuzami. Trzymaem za to z modszymi kolegami z podwrka i z dziewczynami ssiadkami. Zarabiaem na siebie zbierajc butelki po winie porozrzucane po ogrodzie i podejmujc si pierwszych prac fizycznych. Szybko podjem prac zawodow, jednocze-

nie uczc si zaocznie. Matur zdaem ju poza domem wyprowadziem si.

Teraz
W dziecistwie niewiadomie czekaam na moment, w ktrym mama zacznie pi. Wwczas w dziwny sposb znikao ze mnie napicie. Teraz wci oczekuj, e co pjdzie nie tak, a ju jak si tak stanie oddycham z ulg. A potem mog si zacz uala nad sob i caym swoim yciem, w ktrym przecie od dziecistwa nic mi si nie udaje. Poniewa przez wiele lat ukrywaam prawdziwe emocje przed sob, pogubiam si zupenie uczuciowo. Trudno mi nazywa i okazywa emocje, nie umiem rozpoznawa co czuj inni. Std moje nijakie, a waciwie ostatnio adne, zwizki z innymi ludmi. Pozosta te wstyd, ktry odczuwaam jako dziecko. Teraz przybra posta poczucia niskiej wartoci, braku wiary we wasne siy i umiejtnoci. Co z tego wynika? Wol siedzie z zaoonymi rkami ni realizowa wasne marzenia, bo i tak nic z tego nie bdzie. Z wiekiem widz coraz wicej podobiestw midzy mn a mam. Powtarzam jej gesty, moje zabawy z synem s podobne do tych, w ktre mama bawia si ze mn. Jeli chodzi o tat, to staram si nie by do niego

Wtedy
Moi rodzice to rodzice pracujcy, zarabiajcy ponadprzecitnie. Czsto wyjedaam za granic, mogam sobie kupi kilka ksiek tygodniowo, Martensy i Levisy. Nie

mykaam si w swoim pokoju, eby nie widzie, nie sysze, nie mwi. Drugim sposobem byo wychodzenie z domu: zbirki harcerskie, koleanki. Wolaam udawa, e wszystko jest w porzdku i mama nie pije, poniewa zawsze bya dla

chowaniami dorosych. Gwnie moich rodzicw: ich aktywno do pnych godzin nocnych, jakie przepychanki, obcy ludzie w domu, zapach wina, papierosw. Pniej pojawi si wstyd i poczucie niszej wartoci. Byem gorzej ubrany

Kiedy nie pia, baam si, e zacznie pi, yam w oczekiwaniu na jej cigi. Zastanawiaam si jak bd wyglday tym razem wita.
byo rzeczy materialnej, ktrej by mi brakowao. Do 8 9 roku ycia nie mam adnych wspomnie zwizanych z chorym piciem rodzicw. Tymczasem, choroba alkoholowa taty rozwijaa si: picie co weekend, szukanie ku temu pretekstu, cho po kilku latach ju tych okazji szuka nie musia. Nastpi okres picia 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu. Mama pia tzw. cigami trzy, cztery razy do roku, okoo 5-7 dni. Nigdy poza domem. Alkoholizm ojca w pewnym momencie sta si czym tak oczywistym, e nie wzbudza we mnie wikszych emocji, przestaam mie nadziej, e skoczy pi. Bardzo wane byy dla mnie rozmowy z mam o piciu taty. W jaki sposb pozwalay uj moim emocjom: strachowi przed krzykiem, niechcianym zainteresowaniem (czyt. prbami wychowywania), bo na trzewo tata nie uczestniczy aktywnie w yciu rodziny. Wola ksiki, gazety, krzywki wola je ode mnie. Chorob mamy ukrywaam bardzo dugo, nawet przed sob. Kiedy zaczynaa pi, zamnie oparciem, wzorem silnej, samodzielnej kobiety. Jej nag sprawia, e czuam si jakby cay mj wiat leg w gruzach. Piciu mamy towarzyszy strach o ni (eby nie umara), ale take o mnie (co ze mn bdzie jak umrze?). Kiedy nie pia, baam si, e zacznie pi, yam w oczekiwaniu na jej cigi. Zastanawiaam si, jak bd wyglday tym razem wita. Raczej rzadko zapraszaam kogo do siebie. Baam si, e akurat wtedy tata wrci wczeniej do domu, albo ju bdzie spa pijany, czsto zasikany. A najbardziej, e akurat tego dnia mama zacznie pi, a przecie nikt nie mg o tym wiedzie. Oprcz strachu czuam te wstyd. Jednak nie wybraabym nowej rodziny bez naogw, tylko moj bez naogw. W moim przypadku byo to dziecistwo pene przeciwnoci i kontrastw. To zderzenie dziecicego wyobraenia o wiecie, ktry za porednictwem przedszkola, pniej zabaw z rwienikami, wydawa si przyjazny, z niezrozumiaymi wwczas zaod kolegw, nosiem uywane ciuchy po dzieciach znajomych, nie miaem pienidzy na sklepikowe zakupy, gorzej si uczyem. Zdolny, ale le tak o mnie mwiono. Moi rwienicy mieli obiad na czas, smakowite

Fot. Krystian miaek

10
podobna pod adnym wzgldem. Jednak najtrudniejsze s zwizki z ludmi. Nigdy nie byam otwarta i miaa w kontaktach z innymi, teraz kompletnie zesztywniaam. Wci si zastanawiam co powiedzie, jak si zachowa, co powiedz inni jak zrobi to, albo tamto. Poniewa zaczo mnie mczy odgadywanie oczekiwa innych, odsunam si troch na bok i teraz ciko jest wrci. Bdc dorosym czowiekiem dobrze radz sobie ze stresem, jestem zaradny, staram si to ycie przey ciekawie i w zgodzie ze sob. Jestem otwarty na ludzi, nie wstydz si swojej przeszoci, mam przyjaci. Z dziecistwa zostao mi uciekanie w marzenia. Wtedy dawao mi to wytchnienie od nieciekawej rzeczywistoci, teraz - pomaga zasypia. Nie lubi jednak ludzi sabych, zoci mnie kto, kto rozczula si nad sob bez powodu, kto nie radzi sobie z rzeczywistoci. Moe moje relacje z synem byyby lepsze, pozbawione pretensji i wyrzutw, gdybym mia je do czego odnie? Nie wiem, czy jestem bardziej podobny do ojca, czy do matki. Jestem mieszanin ich cech. Pozwol sobie zaartowa, e chyba tych lepszych. Po mamie jestem pogodny, cho po ojcu marudny. Po mamie towarzyski, po ojcu dociekliwy. Mama siedziaa w ogrodzie, tata czyta kryminay i rozwizywa krzywki. Ja chtnie pogapi si w niebo i bez trudu co naprawi. Trudne jednak s relacje z bliskimi, wyraanie uczu, nazywanie rzeczy po imieniu. Nie lubi by wiadkiem jakiejkolwiek przemocy, nawet tej reyserowanej (np. w telewizji). Nie toleruj ludzi pijanych, choby to byli moi dobrzy znajomi. Historie s prawdziwe, ich bohater i bohaterka doroli. Jedno z nich w trakcie terapii DDA. Oboje chc zachowa anonimowo Karolina Miyska

Dorose Dzieci Alkoholikw


DDA to osoby wychowane w rodzinie alkoholowej, gdzie przynajmniej jedno z rodzicw naduywao alkoholu, i majce wynike z tego problemy emocjonalne. Dzieci dorastajce w rodzinach zdrowych, otoczone mioci, wsparciem i bezpieczestwem, miay moliwo nauki obrony swoich praw, mwienia nie i wyraania siebie oraz swoich uczu. Takie dzieci w dorose ycie wkraczaj z poczuciem bezpieczestwa, umiej radzi sobie w kontaktach interpersonalnych. Rodzice ucz ich jak funkcjonowa w codziennym yciu, nawizywa relacje z innymi ludmi, bawi si, mia i pracowa. DDA w swoim dziecistwie czsto spotykay si z przemoc, agresj, wykorzystywaniem lub zaniedbaniem. Wstydziy si pijcych rodzicw, a wspomnienia i nauki wycignite z tych lat bardziej utrudniaj ni pomagaj y. rodowisko wypaczyo u nich sdy o nich samych i otaczajcym wiecie. Czsto s to osoby zakompleksione i nie wierzce w swoje moliwoci. Wiele dzieci z rodzin alkoholowych, po wkroczeniu w doroso, zaczyna pi i dowiadczenia z dziecistwa rzutuj na ich dorose ycie. Ciko im zaoy i utrzyma wasne zwizki, a take odnale si w roli rodzicw. Istnieje kilka typw DDA: wyobcowani, smutni, skrzywdzeni, uzalenieni, wspuzalenieni, odnoszcy sukcesy, z poczuciem niszoci. Poczucie niszoci i niekompetencji towarzyszce Dorosym Dzieciom Alkoholikw objawia si w kontakcie z innymi osobami. Skada si na nie kilka czynnikw: kiepski obraz siebie wyniesiony z wczesnego dziecistwa, brak dobrych dowiadcze w bli-

skich relacjach z ludmi i brak podstawowych umiejtnoci interpersonalnych (rozmawianie, nawizywanie bliskich kontaktw, rozwizywanie konfliktw czy nieporozumie). W odpowiedzi na zagraajce dziecku sytuacje rodzinne w jego psychice powstaj mechanizmy obronne: tumienie uczu i zaprzeczanie. Dzieci takie wyrastaj w przekonaniu, e s niepotrzebne, niewane, nie zasuguj na mio, nie maj prawa realizowa swoich potrzeb, nie mog nikomu zaufa, a nawet wierz, e to one s winne temu, i rodzice pij. Syndrom DDA oznacza nie tylko trudnoci w kontaktach z drugim czowiekiem, ale i z samym sob. DDA ukrywaj si ze swoim blem i urazami, maj poczucie lojalnoci w stosunku do rodzica. Bywa e s lojalne do ostatecznoci, nawet w obliczu dowodw, e druga strona nie zasuguje na lojalno. Osoby z omawianym syndromem s albo nadmiernie odpowiedzialnie, albo wrcz przeciwnie wykazuj si du nieodpowiedzialnoci.
rdo: http://psycholog.msp.info.pl

Rodzinna przeplatanka
Haso rodzina uruchamia w wikszoci z nas skojarzenia inspirowane ilustracjami z elementarza dla dzieci czy reklam telewizyjn tata, mama, dwjka dzieci przy kuchennym stole Pamitam swoje zaskoczenie na proszonym rodzinnym obiedzie u znajomych. Poza gospodarzami panem i pani M., dorosymi dziemi starszym synem z on i dziemi, modszym z dziewczyn wrd goci bya pierwsza ona pana domu (matka starszego z braci) oraz jej aktualny partner.
Scena idealnie nadawaa si jako ilustracja do poradnika Jak si rozwodzi i pozosta w przyjani, bo gospodarze przyjani si z by on pana M. i jej partnerem. Blisko siebie mieszkaj, razem urzdzaj wita, wpadaj do siebie w weekend na drinka, omawiaj sprawy dorosych dzieci. Taki uroczy rodzinny patchwork nowa rodzinna jako, ktr tworz rozwiedzeni rodzice, dzieci, nowi partnerzy, partnerki, dzieci z kolejnych zwizkw, byli i obecni teciowie. Podobnie jak w przypadku patchworkowej kodry uoenie rnorodnych, pocztkowo nie pasujcych do siebie elementw w spjny wzr, nie jest rzecz atw i nie kada prba koczy si sukcesem. Patchworki te z tkanin, i te rodzinne moemy kojarzy ze Szwecj, ktra zarwno w tworzeniu narzut, jak i nowych wzorcw rodziny ma due osignicia. To, co w Polsce budzi takie zaskoczenie dobre relacje pomidzy rozwiedzionymi maonkami czy penoprawny udzia obojga rodzicw w yciu dziecka, w Szwecji jest praktycznie norm. Decyduje o tym wiele czynnikw, ale do najistotniejszych naley rwne zaangaowanie kobiet i mczyzn w rodzicielstwo na kadym jego etapie. W sytuacji rozpadu maestwa 96% Szwedw decyduje si na prawo do wsplnej opieki nad dzieckiem. Wikszo nie traktuje tego jako pustego zapisu wielu rodzicw opiekuje si swoimi dziemi na przemian. Po rozwodzie zamieszkuj w tej samej okolicy, wic moliwo bawienia si z tymi samymi kolegami daje dzieciom oparcie. Opiece zamiennej pocztkowo zarzucano wprowadzanie w ycie dziecka destabilizacji. Uwaano, e mieszkajc raz z mam, raz z tat miaoby by rozdarte emocjonalnie. Dorose dzieci rozwodnikw opowiadaj, ksika Gunnara i Bengte berg, bdca zapisem 20 lat bada nad grup dzieci rozwodnikw wskazuje, e o poczuciu bezpieczestwa dziecka nie decyduje to czy pi zawsze pod tym samym dachem, a to czy ma dobry kontakt ze swoimi rodzicami. Nie dziwi wic, e Szwedkom i Szwedom rodzinne zszywanki wychodz do naturalnie budujc now relacj uwzgldnia si dzieci z poprzednich zwizkw, a funkcjonujce w jzyku okrelenia jak przyszywany tata, bonusowe dziecko, moje, twoje, nasze dzieci pomagaj uporzdkowa nowe standardy rodziny. W zachodzcych take w Polsce zmianach: coraz pniej i mniej licznie zawieranych maestwach, rosncej innym: zwizkom partnerskim, parom bezdzietnym, zwizkom homoseksualnym, czy rodzinom w formie zoonego patchworku. Gwn wartoci rodziny nie jest jak dawniej trwao - zych zwizkw nie kontynuuje si na si. Bycie rozwdk czy rozwodnikiem nie jest ju (jak jeszcze 20-30 lat temu) czym zawstydzajcym. Rozwody s na porzdku dziennym, dotycz coraz modszych Polakw i Polek. Relacje pomidzy byymi maonkami, rodzicami a dziemi to ciekawe pole obserwacji.

W zachodzcych take w Polsce zmianach: coraz pniej i mniej licznie zawieranych maestwach, rosncej liczbie rozwodw, zdarza si niektrym upatrywa koca rodziny.
liczbie rozwodw, zdarza si niektrym upatrywa koca rodziny. Tymczasem, to obowizujcy tradycyjny wzorzec z maestwem i rodzicielstwem zaczyna ustpowa W naszej rzeczywistoci patchworki wci stanowi rzadko. Decyduje o tym maa popularno zmiennej opieki rodzicielskiej. Dominujcym modelem jest wzorzec, gdzie

1 1

Fot. Rachel Wente-Chaney (@Flickr.com) Na licencji (CC BY-NC-SA 2.0)

dzieci pozostaj z matk, a ojciec spenia si w roli weekendowego taty paci alimenty i zapewnia dzieciom atrakcje weekendowe, czasem spdza z nimi wakacje. W takich sytuacjach trudno mwi o penoprawnym uczestnictwie w wychowywaniu, wspodpowiedzialnoci za syna czy crk. Bardzo czsto tam, gdzie ju przed rozwodem ojciec nie posiada bliskich relacji z dziemi, kiedy si wyprowadza, one jeszcze bardziej bledn, a czasem si zrywaj. Jak w przypadku synw Joanny: Jeszcze przed rozstaniem to ja zajmowaam si wychowaniem synw, m nigdy z nimi si nie bawi, nie odrabia lekcji, nie zna ich kopotw Kiedy si rozwiedlimy, to tylko potwierdzio, unaocznio mi jako, e poza wsplnym mieszkaniem ma i dzieci prawie nic nie czyo mwi mama 14 i 12 latka, po rozwodzie od 3 lat. Pocztkowo m chyba nawet prbowa wpada dwa razy w miesicu, czasem ich

gdzie zabra, zadzwoni, ale chyba ani on, ani oni nie byli tym specjalnie zainteresowani. Zdarza mu si miesicami nie odzywa, czasem zapomina o alimentach, dzieci o tym wiedz i chyba to tylko potguje ich niech. Jeszcze w maestwie byam przyzwyczajona, e sama musz decydowa o chopcach, ale przykro mi, e jak chopaki bd dorasta, pojawi si jakie problemy, to zostan z tym kompletnie sama. Sytuacja wyglda podobnie w przypadku Alicji, ktra z ojcem crki rozstaa si gdy ta miaa 2,5 roku. Mieszkaj w duej odlegoci od siebie. Ada spdza z ojcem wakacje, czasem ferie zimowe, Wielkanoc. Opiek nad dzieckiem sprawuj ja. Waciwie wycznie. Decyzje dotyczce Ady te w zasadzie podejmuj ja - mwi Alicja. Usiuj je dyskutowa z jej ojcem, ale prdzej czy pniej okazuje si, e ostatnie sowo naley do mnie. Przykad: dziecko na wakacjach u taty si pochorowao. Mimo

Tzw. tradycyjne rodziny nie s ju jedynym modelem organizacji ycia rodzinnego. Fot. David Flam (@Flickr.com) Na licencji (CC BY-NC 2.0)

moich namw, e on si ni zajmuje, on podejmuje decyzje, byam zaangaowana w cay proces decyzyjny. No to zdecydowaam. W przypadku Alicji i jej byego partnera, Adama, utrzymanie przyjacielskich relacji zaczo si komplikowa wraz z jego nowym staym zwizkiem. Po p roku spotykania si z jedn dziewczyn, ex uzna, e oni we dwoje pojad z nasz crk na wakacje. Poprosiam o spotkanie - chc wiedzie, z kim jedzie moje dziecko. I si zaczo - e ona jest w bardzo delikatnej sytuacji, e taka wraliwa, sowem, e nie moe si spotka. Spotkaymy si, ale nie byo to spotkanie ani atwe, ani przyjemne. Ada pojechaa na wakacje z now partnerk swojego taty i oczywicie j polubia. Ale wrciwszy powiedziaa - nie wiem, czy przypadkiem nie na mj uytek - e tata mgby wicej czasu spdza z ni, a nie z Anet. Pojawienie si staej partnerki zmienio nieco relacje midzy nami - ex zacz mie pretensje do mnie, e nie wrciam do niego, e nie do si staraam (!) ebymy byli razem. Jednoczenie jednak umacnia si jego zwizek z now kobiet. Jak w wielu podobnych historiach rodzicowi weekendowemu atwiej wej w kolejny zwizek nie musi wkada a tyle wysiku w uoenie relacji dziecka z nowym partnerem, ma wreszcie czas na nowe ycie. Omijaj go wszystkie obowizki zwizane z wychowaniem dziecka i to, co w rodzicielstwie trudne poczenie opieki nad dzieckiem i ycia zawodowego, pomoc w nauce, choroby dziecka i wszystko to, co pojawia si nagle zakcajc ju wypracowany rytm. Czsto uoenie sobie ycia na nowo utrudnia jeszcze byy partner, ktry nie akceptuje sytuacji, w ktrej jego dziecko miaby wychowywa kto obcy. Mimo, e sam jest ju w nowym zwizku, kiedy Alicja zacza si z kim

spotyka, Adam reagowa nieprzyjemnie. Rwnie crce trudniej jest znosi mczyzn, starajcych si o mam ni kolejny zwizek ojca. Alicja jest obecnie singielk. Jak wyobraaaby sobie ycie rodzinne? Jeszcze niedawno uwaaam, e najlepiej byoby mie patchworkow rodzin, mieszka w jednym domu, z nowymi

przelew (do nieregularnie), on chce kupi sobie wity spokj kiedy zwracam si do niego z jak spraw dotyczc naszego syna wykrzykuje, e przecie paci alimenty. Czuj wstrt do czowieka sprowadzajcego swoje ojcostwo do opacanych z ask alimentw ta wypowied Moniki obrazuje bardzo czst przyczyn kon-

Kiedy zwracam si do niego z jak spraw dotyczc naszego syna wykrzykuje, e przecie paci alimenty. Czuj wstrt do czowieka sprowadzajcego swoje ojcostwo do opacanych z ask alimentw
partnerami, a pewnie i z czasem nowymi dzieciakami, wychowywa Ad, eby czua (a nie tylko syszaa), e rodzice rozstaj si ze sob, ale nigdy nie z dzieckiem. Przyja z now dziewczyn expartnera? Rozmawiaam z ni kilka godzin, ale tylko raz. Z przyczyn oczywistych nie mamy szans si zaprzyjani. Zreszt, lega w gruzach moja iluzja, e z byym mog si zaprzyjani. Ada czasem rozmawia z Anet przez telefon, siedzc mi na kolanach, Aneta jest codziennym gociem w rozmowach, tata troch rzadziej, Ada stara si, eby Kitek (to przezwisko jej macochy) bya staym elementem naszego ycia. Ja to znosz (no dobra, czasami mwi, e akurat w danym momencie nie interesuje mnie Kitek i jej opinia, bo to mj dom), bo to wane dla mojej crki. Na wiksze lub mniejsze powodzenie w uoeniu relacji midzy byymi patneramiwpywa te sytuacja ekonomiczna. Mojemu byemu wydaje si, e to 400 z, ktre mu zasdzono idzie na moje przyjemnoci, e to jaka szalona kwota z ktr robi nie wiadomo co. Mam te poczucie, e robic fliktw pomidzy rozwiedzionymi rodzicami. Brak wspodpowiedzialnoci finansowej to, obok nierwnego udziau w wychowaniu dziecka, gwne powody, ktre utrudniaj zbudowanie choby poprawnych relacji. Wci rosnca liczba rozwodw w Polsce to tendencja, ktra najprawdopodobniej si utrzyma wikszo z obecnych 25 30 latkw stworzy w swoim yciu wicej ni jeden powany zwizek. Na to, jak uoy dobre relacje z byym partnerem lub partnerk, dziemi, jak w tej caej sytuacji zacz nowy zwizek nie ma gotowej recepty. Szyjcy patchworki mwi, e w ich czasochonnej pracy niezbdne s cierpliwo i uwaga, dziki ktrym udaje si poukada elementy tak, eby mimo rnych wzorw, faktur, wspgray ze sob, tworzc niepowtarzaln cao. Z rodzin moe by podobnie. Ilona Majewska

12

Co ile kosztuje?
Czyli budet Zgierza w przystpnej formie

/ Wydatki oraz / Kultura

Czy wiesz, na co zgierski samorzd (czyli take my) wydaje pienidze? Czy wiesz, jak wyglda skala finansowania poszczeglnych obszarw? Jeli nie, masz okazj dowiedzie si tego wanie teraz! Poniej prezentujemy diagram koowy pokazujcy wydatki zaplanowane w budecie miasta na 2012 rok. Jest to podzia wg tak zwanych dziaw klasyfikacji budetowej. W diagramie uwzgldnilimy wszystkie pozycje stanowice wicej ni 5% caoci budetu. cznie, kolorowe czci diagramu stanowi blisko 85% caego budetu Zgierza.

Owiata i wychowanie 48,241,036 z Transport i czno 28,734,771 z Administracja publiczna 13,608,599 z Zadania zlecone 12,079,755 z Gospodarka mieszkaniowa 10,590,000 z Pomoc spoeczna 7,750,000 z Inne 22,033,057 z

Kultura i ochrona dziedzictwa


Biblioteka Miejsko-Powiatowa im. B. Prusa
Jednym z tematw tego numeru jest funkcjonowanie parku kulturowego Miasto Tkaczy. Z tej okazji prezentujemy skal finansowania gwnych instytucji kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Zgierzu (czyli: Biblioteka Miejsko-Powiatowa, Miejski Orodek Kultury i Muzeum Miasta Zgierza). Wydatki na te instytucje zestawiamy ze budetami przeznaczonymi na funkcjonowanie: Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego oraz parku kulturowego Miasto Tkaczy.

1,019,000 z 980,000 z 490,000 z 350,000 z 122,008 z


500,000 1,500,000 1,000,000

Miejski Orodek Kultury Muzeum Miasta Zgierza Ilustrowany Tygodnik Zgierski Miasto Tkaczy (w tym Dom Turysty)

Projekt finansowany przez Szwajcari w ramach szwajcarskiego programu wsppracy z nowymi krajami czonkowskimi Unii Europejskiej