Vous êtes sur la page 1sur 295

Rafa Dbski

Zoroaster
Gwiazdy umieraj w milczeniu

Rozdzia 1
Sylwetka niezwykego kolosa wypyna niespodziewanie zza niedalekiego wzgrza. Zdawaa si zasania p zielonkawofioletowego nieba. Stwr, rozcignity jakby na niewidzialnych niciach, zawis kilkanacie metrw nad powierzchni jeziora, niczym drapienik wypatrujcy ofiary. Adam zapa si na tym, e okreli aktywno organizmu, stosujc ludzk miar i wyobraenia. Tymczasem stworzenie nie posiadao zmysw wzroku suchu, czy wchu w takim sensie, jaki mg by zrozumiay dla kogo wychowanego i stale mieszkajcego na planetach Ukadu Gwnego czy w koloniach. Jak ochrzcili to co tutejsi naukowcy? Spiagot. To by akronim nazwisk odkrywcw tego gatunku. Spiariniego i Gotina. Zwierz miao niezliczone, biegnce wzdu ciaa rzdy wyrostkw, dziki ktrym skanowao otoczenie. Te narzdy peniy take szereg innych funkcji, ale jak do tej pory nie zdoano jeszcze wszystkich okreli. Nic zreszt dziwnego, gdy wiat, na ktrym yy spiagoty, zosta odkryty stosunkowo niedawno; wizano z nim wprawdzie spore nadzieje, jednak dopiero ptora roku temu zostaa tutaj zaoona placwka badawcza z prawdziwego zdarzenia. Zwierz drgno, jego ciao przeszed spazm. Ruszyo w stron brzegu, wprost na znieruchomiaego czowieka. Adam byskawicznie wdusi czerwony przycisk w pytce na

piersi skafandra. Spiagot, ktry ju zacz zwija si, aby dosign intruza, znieruchomia, straci zainteresowanie obc istot. Przypomina w tej chwili niedosmaony nalenik, ktry wyldowa na stole, zwisajc jedn czci poza krawd blatu. Po chwili szarawe ciao znw zaczo przypomina gigantyczny dysk. Tylko wyrostki krciy si czujnie. Jednak nie budowa organizmu czy sposb polowania albo narzdy zmysw byy w przypadku spiagotw najbardziej zadziwiajce. Ostatecznie na wielu planetach mona byo spotka nieprawdopodobne i dziwaczne formy ycia. Szczeglne zainteresowanie naukowcw spiagotami miao inne podoe. Chodzio tu o sposb poruszania si, a raczej umiejtno pywania w powietrzu, w warunkach grawitacji dwuipkrotnie wikszej ni standardowa. Trzydzieci dwie tony rozleg si w suchawkach cichy gos. Tyle wayby na Ziemi. Tutaj trzeba to pomnoy przez dwa przecinek pidziesit cztery. Adam odwrci si. Nie sysza zbliajcego si egzobiologa, ale nie byo w tym nic dziwnego skafander skutecznie tumi wszelkie odgosy, jeli nie ustawio si mikrofonw zewntrznych przynajmniej na jedn sm mocy. A mczyzna chcia by sam, przemyle kilka spraw, w ogle wyczy wic nasuch. Pikna sztuka powiedzia naukowiec, stajc obok Adama i zadzierajc gow. Nie uwaa pan, komandorze? Zagadnity nie odpowiedzia. Jemu wielki organizm przypomina co w rodzaju gigantycznej rozgwiazdy, tyle e pozbawionej ramion. Wyrostki potgoway to wraenie. Pikna sztuka powtrzy goniej Boranin. A co pan o tym sdzi? Pikna odpar bez entuzjazmu Adam. Egzobiolog rozemia si. Kiedy pan ju przywyknie, atwiej dostrzee urod spiagotw. Na pocztku kademu wydaj si odrobin niewydarzone, a przy tym przeraajce. Adam spojrza na Boranina. Uczony wpatrywa si w

polujce zwierz, a jego usta poruszay si bezgonie, jakby zachca ulubionego psa do wykonania efektownej sztuczki. Nie uwaam, eby ta istota bya niewydarzona. Zbyt zwinnie si porusza. Ale troch przeraajca jest z ca pewnoci. Boranin skin powanie gow. Baka hemu zakoysaa si przy tym ruchu zabawnie. W rozdtych skafandrach, chronicych przed cinieniem i zabjczym promieniowaniem purpurowego w tej chwili soca, ludzie wygldali pokracznie, jak tandetne zabawki dla dzieci. Na naszym Zoroastrze spiagoty s tym, czym my na Ziemi powiedzia naukowiec. Krlami stworzenia. Moe nierozumnymi, dziaajcymi na lepo, korzystajcymi z dostpnych zasobw bez najmniejszej refleksji, ale niewtpliwie bez reszty wadajcymi tym wiatem. Nierozumnymi krlami stworzenia? Adam milcza przez chwil, zanim doda: Ludzi te mona byo niegdy ocenia w taki sposb. Spiagot odpyn dostojnie, zatrzyma si jeszcze na chwil, jakby co dostrzeg, a potem powoli znikn za wzgrzem. Trzeba wraca do bazy mrukn naukowiec. Za kwadrans wzejdzie drugie soce, potem pojawi si Valhalla, a wtedy... Nie dokoczy. Nie musia. Kady, kto przybywa do obcego wiata, musia przej kurs zapoznajcy go z zasadami jego funkcjonowania. W przypadku Adama kurs by wprawdzie znacznie przypieszony i bardzo intensywny, ale nie znaczyo to wcale, e mniej dokadny. Drugie soce samo w sobie nie byoby moe niebezpieczne, ale jego promieniowanie poczone z widmem gwiazdy gwnej, si przycigania gazowego olbrzyma oraz struktur miejscowych ska, powodowao interferencje skutkujce zdumiewajcymi oraz zabjczymi efektami sejsmicznymi, a przy wikszym nateniu mogce niekorzystnie oddziaywa na ludzki mzg. Byo co wicej na ten temat w materiaach szkoleniowych, ale w tej chwili Adam nie mg sobie przypomnie, co konkretnie.

Ta planeta jest niesamowita powiedzia. Ksiyc poprawi go Boranin. Adam spojrza w gr. Gazowy olbrzym znajdowa si teraz poniej linii horyzontu, jego cika sylwetka nawiedzaa inne rejony nieba. Tak, ksiyc mrukn. atwo o tym zapomnie. Tak czy inaczej, to niesamowite miejsce. Chyba kady obcy wiat jest taki dla przybysza z zewntrz odpar Boranin. Wszystkie planety i ksiyce maj swoiste, niepowtarzalne waciwoci. Pan, komandorze Bartold, na pewno widzia ju w yciu par planet. Przy pana profesji to chyba naturalne. Fakt przyzna Adam. Nie ma dwch takich samych globw, do kadego trzeba przywykn. Tyle e do niektrych przyzwyczaja si trudniej ni do innych. Czasem pierwsze wraenie bywa bardzo mylce. Przypomnia sobie zielone poacie Kardanu, soczystej na pozr planetki, penej niesamowitych lasw, uroczysk, rzek i jezior. Tyle e pikna barwa nie pochodzia od nasycenia chlorofilem, ale od soli metalicznych, a woda nie bya wod lecz mieszanin kwasw. Wszystko wygldao bajecznie. Z daleka i na pierwszy rzut oka, bo ju po kilkunastominutowym pobycie na powierzchni ziele przestawaa wydawa si taka zielona, a drzewa, bdce wybrykiem natury skutkiem kombinacji gwatownej erozji ska i gleby oraz aktywnoci miejscowych mikroorganizmw, zaczynay zwyczajnie straszy. Na dobr spraw jedynie Ziemia i planety do niej podobne okazyway si do wytrzymania na dusz met, a wszystkie inne tylko wtedy, gdy zostay chocia wstpnie sterraformowane. Ten ksiyc mg kojarzy si z Tytanem krcym wok Saturna z czasw, zanim czowiek zagospodarowa go wedle wasnego uznania i przystosowa do swoich potrzeb. Tyle e na Tytanie, przed osiedleniem si ludzi, nie istniay bardziej rozwinite formy ycia. Chodmy. Boranin odwrci si. Spiagot znw wychyn

zza pagrka, pywa teraz w powietrzu, ledwie dostrzegalnie poruszajc wyrostkami. Jak trzeba, to trzeba. Zaraz do naszego starego, dobrego Thora wskaza coraz janiejszy krek na niebie, ktre zmienio teraz odcie na zielono-pomaraczowy docz Fenrir i Valhalla. Wtedy zacznie si pieko. Ruszyli pod gr, w stron odlegej o trzysta metrw kopuy mieszczcej luz powietrzn. W warunkach zwikszonego cienia kady krok w niewygodnym skafandrze wymaga sporo wysiku. Adam pomyla z wdzicznoci o egzobiologu, ktry si tutaj pofatygowa, zamiast po prostu wezwa go przez radio i zruga za nieostrono. Czowiek zawsze pozostaje czowiekiem, niezalenie od miejsca we wszechwiecie. Wszdzie mona spotka yczliwych i oschych, uprzejmych i opryskliwych... Rozmylania przerwao komandorowi drenie gruntu pod stopami. Chodu! krzykn Boranin, rzucajc si do biegu. Mamy pecha, to przedwczesne interferencje! Adam poszed w lady egzobiologa, zauwaajc mimochodem, e termin bieg stanowi w tym wypadku spore naduycie semantyczne. W zasadzie poruszali si niewiele szybciej ni do tej pory. Ale zawsze to bya jaka iluzja prawdziwego dziaania. A poczucie, e si co robi jest czasem waniejsze od sensu samej czynnoci. Drenie narastao. Zapowiadao wschd fioletowego soca. Takie zjawisko, jak zbyt wczesne ruchy gruntu, zdarzao si bardzo sporadycznie, jednak naleao si z nim liczy. Mineray zawarte w skaach pod stopami o wiele wczeniej ni zazwyczaj odpowiaday na dalek pie gwiezdnego towarzysza gwnego soca ukadu. Dyszc ciko, dopadli ceramitowej podmurwki luzy. W otwartych drzwiach czekaa ju na nich Elza, gwny inynier stacji. Rozum wam odebrao? warkna, z rozmachem walc doni w pytk alarmowego mechanizmu zamykania. Nie czepiaj si gos Boranina by spokojny, kojcy nawet.

Fioletowy szatan wzejdzie dopiero za dziesi minut. Kto mg przewidzie, e skay ju si wzbudz akurat dzisiaj? luza powoli wypeniaa si mieszank gazw, nad wazem prowadzcym w gb stacji wci palio si czerwone wiateko. To bya dopiero pierwsza faza procedury przejcia. Na razie ich skafandry miay zosta odkaone. Adam poczu szarpnicie, kiedy strumienie zabjczej dla miejscowej mikroflory i fauny mieszanki uderzyy ze wszystkich stron. Niby w temperaturze o dobre dwiecie pi stopni wyszej ni na zewntrz wszystkie i tak powinny zgin, jednak sia i zdolnoci przetrwania niektrych gatunkw nieraz ju potrafiy zaskoczy czowieka. Nie czepiam si. Elza nadal bya rozdraniona. A na pewno nie naszego gocia. Komandor Bartold nie musi wiedzie wszystkiego. Ale ty powiniene zachowa ostrono, Noelu. Po co wylaze? Dzieje si to rzadko bo rzadko, ale przecie nigdy nie wiadomo, kiedy nastpi wzbudzenie. A ty pozwolie, ebycie stali tam, gruchajc niczym para kochankw. Bywasz czasami niesamowicie bezmylny! Skafander wyd si jeszcze bardziej ni na zewntrz, mocniej zacz krpowa ruchy niechybny znak, e zakoczya si druga i trzecia cz procedury, a w luzie zapanowao normalne cinienie. Adam zacz wydobywa si z rozdtego ubioru, rozpi kryz hemu, zdj przezroczyst bani i z ulg odetchn normalnym powietrzem. Normalnym... Natychmiast nadleciaa refleksja: przecie to takie samo powietrze, jakim oddycha do tej pory w skafandrze. Na obcej planecie o atmosferze zoonej gwnie z azotu, metanu i helu, tlen by wprawdzie produkowany z dostpnych tutaj surowcw za pomoc syntetyzera, ale take w ogromnej mierze odzyskiwany z dwutlenku wgla przez ukady recyklingu. Ta druga opcja wykorzystywana bya take w ubiorach ochronnych, ktre poza plecakowym zapasem tlenu zawieray system filtrw. Lecz dziki poczuciu, e nie przebywa si ju w ciasnym kokonie, e mona swobodnie rozprostowa koci, odnosio si wraenie, e powietrze na zewntrz jest o wiele wiesze.

Lekko spocony ze zdumieniem stwierdzi, i jako pierwszy poradzi sobie z niewygodnym strojem. Elza i Boranin czekali na pomoc automatw. No tak, im nie chciao si podejmowa wysikw, skoro czasami po kilka razy dziennie musieli si pakowa w ubir ochronny. Roboty zaczy dziaa z opnieniem, gdy roztargniony egzobiolog zbyt pno przypomnia sobie, e trzeba je uruchomi, a Elza miaa utrudniony dostp do panelu z uwagi na stojcych obok siebie mczyzn. Wysigniki sprawnie wykonay prac, naukowcy wyszli z ubiorw prawie jednoczenie. Kobieta potrzsna gow, a jej rude, niezbyt dugie wosy zafaloway. Miaa may, ksztatny nos, zielone oczy i wargi wykrzywione w wiecznym grymasie ni to rozbawienia, ni rozdranienia. Jeste osem, Noelu oznajmia. Boranin spojrza z umiechem na Adama. Wcieka si, bo nie cierpi zakada kombinezonu. Walter zrobi ci numer, co? zwrci si do Elzy. Skorzysta z przywileju dowdcy, eby wysa ci jako ubezpieczenie? Przecie mia i Robert. Odczep si sykna. Ruszya do wyjcia, wyadowujc zo na przycisku przy przesuwanych drzwiach. Odjechay bezszelestnie na bok, ukaza si krtki korytarz prowadzcy do windy. Adam spojrza na koyszce si biodra kobiety opite matowym, ciasnym kombinezonem. Noel podchwyci jego spojrzenie, westchn ciko. Jest tak samo wredna jak liczna szepn. A al. Elza odwrcia si, zgromia go wciekym spojrzeniem. A such ma jak nietoperz doda naukowiec. Czasem mam wraenie, e pochodzi z innego wiata. Albo moe raczej z innego gatunku. Delikatne drenie podogi sygnalizowao, e na zewntrz szaleje burza, a nawet co od burzy groniejszego niesamowite, waciwe tylko dla tego wiata trzsienie ziemi. System amortyzatorw grawitacyjnych chroni baz przed zniszczeniem,

nie by jednak w stanie zupenie wytumi wstrzsw. Nastpnym razem obejrzymy sobie ten spektakl w obserwatorium powiedzia Boranin. Naprawd jest na co popatrze. Adam z roztargnieniem skin gow. W milczeniu zjechali na poziom mieszkalny, ruszyli dugim korytarzem. Stacja w niczym nie przypominaa tych, ktre umiejscawiano w pobliu Ukadu Gwnego. Tamte byy o wiele bogatsze w wyposaenie, ktre miao suy dobremu samopoczuciu czonkw zaogi, wszdzie wida byo panele bezdotykowe, praktycznie w kadym miejscu istniaa moliwo wywoania ekranu holograficznego. Tutaj w korytarzu by zaledwie jeden monitor, w dodatku wyposaony w zwyky plazmowy generator obrazu, przez co odbir pozostawia wiele do yczenia. Zreszt, chyba i tak nikt z niego nie korzysta, sdzc po cieniutkiej warstwie kurzu pokrywajcej pulpit sterowniczy. Podobnie byo w przypadku pokoi. Miejsce wygodnych ek zajmoway tutaj zwyczajne koje, niewiele odbiegajce od tych, jakie spotykao si na maych jednostkach wojennych patrolujcych odlege rejony dominium federacji. W centrali znajdowaa si kocwka komunikatora dalekiego zasigu. By to egzemplarz starszego typu, niezapewniajcy czonkom zespou moliwoci korzystania ze z wasnych kwater, co byo akurat zrozumiae nowoczesny sprzt z pewnoci dawa wicej moliwoci, zapewnia lepszy odbir i nadawanie, ale jak kada nowa technologia niezwykle czsto okazywa si zawodny. Dlatego na kadej stacji oprcz nowoczesnej kocwki komunikatora montowano jako zabezpieczenie sprawdzony sprzt poprzednich generacji. Tutaj nie silono si na zapewnienie komfortu, gdy odlego Zoroastra zarwno od Ukadu Gwnego, jak i najbliszego portalu midzygwiezdnego bya zbyt wielka, aby rzd wraz ze sponsorami chcieli inwestowa spore rodki tylko i wycznie dla zaspokojenia potrzeby luksusu. Ci, ktrzy zdecydowali si przylecie a tutaj byli tego wiadomi. Tak samo jak faktu, e w razie powanej katastrofy nikt nie udzieli im pomocy w przewidywalnym

terminie. Adam westchn w duchu, rzuci okiem w bok na Noela, a potem znw zawiesi wzrok na podajcej z przodu Elzie. Poszli pod wsplny prysznic. Przebywanie w ochronnych kombinezonach z jakiego powodu skutkowao wzmoonym poceniem si zaraz po ich zdjciu. Co musiao by nie tak albo z kompozytow tkanin poszycia, albo z systemami filtrujcymi. Oczywicie, wsplny prysznic oznacza, e Elza udaa si do czci przeznaczonej dla pa, a Noel z Adamem weszli do obszernej kabiny mskiej. Mieszanka drobin wody, rodka myjcego i powietrza piecia skr ni to ciep bryz, ni zwyczajnym wilgotnym podmuchem. Oszczdno posunita do granic absurdu zauway Adam. Chyba macie tutaj porzdny sprzt do pozyskiwania wody? Niby tak. Tym bardziej e w kocu s na ksiycu bogate zoa lodu zaledwie kilkadziesit metrw pod powierzchni. A jednak okazao si, e wydajno aparatury jest o wiele mniejsza ni przewidywano. Kto co le poustawia, a teraz nie da si z tym nic zrobi. No i syntetyzer dali nam chyba z poprzedniej epoki, bo wci si zapycha. Gdyby nie porzdny obieg zamknity byoby jeszcze trudniej i oszczdniej. Pan pewnie nie jest przyzwyczajony do takich warunkw? Przeciwnie Adam umiechn si. Podmuch z wilgotnego sta si suchy i gorcy. Po chwili wyszli spod prysznica. Na jednostkach wojskowych, szczeglnie dalekiego zwiadu, bywa jeszcze trudniej. Lata pan w dalekim zwiadzie? Bartold dostrzeg w oczach naukowca podziw. To co niesamowitego. Moje modziecze marzenie. Adam rozemia si. Modziecze marzenie, mwi pan? Zapewne. Wielu chopcw ni o takiej pracy. Ale twarda rzeczywisto kopie czowieka w tyek pancernym butem. Tyle w tym wszystkim romantyzmu, co w zakurzonym kubku ze spleniaymi fusami.

Przez zabaw z gbok przestrzeni zgino mi gdzie dobre dwadziecia pi lat. I to mimo caego buforowania czasoprzestrzeni oraz innych takich zabiegw. Po ktrej kolejnej podry stwierdziem, e moi dawni koledzy, siedzcy ju na wysokich stanowiskach, zdyli posiwie, porzdnie podtatusie, dostali brzuszkw, a ja wci jestem pikny i mody... No, w kadym razie mody na pewno. To musi by... Noel urwa nagle, pooy palec na ustach, przywoa Adama gestem. Tam popatrz tchn mu w ucho, porzucajc na chwil oficjalne formy i wskazujc lustro w rogu. Adam posusznie skierowa wzrok we wskazanym kierunku. Ujrza szczupe plecy, zgrabne biodra, jdrne poladki i dugie nogi rudowosej piknoci. Cudeko, prawda? wyszepta Boranin. Bartold skin tylko gow. Kobieta bya rzeczywicie zjawiskowo pikna. Kiedy odwrcia si bokiem, ukazujc wzgrza piersi, Noel z wraenia wcign gwatownie powietrze. Adam zerkn na niego z ukosa. Ciekawe, co by na to powiedziaa ona egzobiologa. e te marnuje si przy tym swoim Walterze mrukn tamten. Jego ciemne, prawie czarne oczy zaszy z lekka mg, w rozchylonych ustach ukaza si koniuszek jzyka. By przystojny, wysoki, w miar dobrze zbudowany, krucze wosy okalay msk twarz, jednak czego mu brakowao. To czu nawet Adam, cho by przecie osobnikiem tej samej pci, najzupeniej niezainteresowanym gr genw i feromonw. Chodmy pocign towarzysza za rk. Zanim nas zauway. *** Elza z ca pewnoci albo zdawaa sobie spraw, e bya obiektem zainteresowania obu mczyzn, albo zdoaa nawet

zauway ich spojrzenia, bo kiedy weszli do jadalni nazywanej tutaj zupenie jak na penoprawnej jednostce kosmicznej mes, obrzucia ich pogardliwym spojrzeniem i takim samym skrzywieniem penych warg. Siedziaa obok ma, mczyzny redniego wzrostu o jasnoszarych oczach. Skronie mia przyprszone siwizn, a ysinka na czubku gowy bya widoczna tylko wtedy, kiedy spojrzao si na ni od tyu i z gry. Po prawej rce dowdcy stacji zasiad mczyzna bdcy przeciwiestwem Waltera wysoki, chudy i ponury mikrobiolog, Martin Gaut. O ile wszyscy inni czonkowie zespou na planecie, ktrej cienie przekraczao warto dwu i p standardowych jednostek grawitacji, byli solidnej postury, nawet jeli nie z racji konstytucji fizycznej to przez cige przymusowe wiczenia podczas pokonywania oporu zwikszonej masy ciaa, o tyle Gauta ten trening zdawa si nie dotyczy. Wprawdzie urzdzenia antygrawitacyjne bazy niweloway nadmierne cienie do wartoci jeden i p, w porywach do jeden siedemdziesit pi, ale i tak trzeba byo w kady ruch woy wicej wysiku ni na globach zblionych mas do Ziemi. Pomimo to Martin najbardziej przypomina ascet ze redniowiecznej ryciny i tak si te zachowywa. Adam mia wraenie, e ten czowiek musi mie w swoim pokoju schowany raniec, z ktrym modli si jeli nawet nie codziennie, to na pewno czsto. Obok niego zasiada ona Sandra kobieta uzupeniajca ma na zasadzie racego kontrastu nieco przysadzista, o rozoystych biodrach i pogodnym spojrzeniu. Wosy nosia do dugie, jak na warunki tak daleko wysunitej placwki do ramion, a nawet nieco dusze. Upinaa je zgrabnie grzebieniem hiszpaskim, co nadawao jej lekko filuterny, zalotny wygld. Oczywicie, nie moga rwna si urod z pikn Elz, ale bya na swj okrgy sposb bardzo atrakcyjna. Na prawo od ony Waltera usadowio si maestwo Sorensen. On zajmowa si informatyk oraz fizyk grawitacji, ona bya astrofizykiem i doktorem mechaniki grawitacji, a ponadto opiekowaa si aparatur recyklingu. Wszyscy wykonywali, poza

obowizkami wynikajcymi ze specjalizacji, take inne prace. Czego jak czego, ale roboty w bazie nigdy nie brakowao. Szczeglnie w takiej sytuacji... Adam szybko przebieg wzrokiem pozostae trzy pary, zatrzyma si na pustych krzesach z lewej strony owalnego stou. Cztery wolne miejsca. Inni podyli za jego spojrzeniem, twarze z miejsca spochmurniay. Niech pan usidzie odezwa si Walter. Wanie, wanie dorzuci natychmiast Noel, ktry zdy ju usi obok partnerki, postawnej brunetki o intensywnie, wrcz niepokojco bkitnych tczwkach. Adamowi przeleciao przez gow, e to musz by szka kontaktowe albo implanty. Trzynasty przy stole zazgrzyta Martin Gaut. To za wrba. Walter pooy mu rk na ramieniu. Daj spokj powiedzia z wymuszonym umiechem. Nasz go gotw jeszcze uwierzy, e naprawd wierzymy tutaj w przesdy. W naszych czasach... W naszych czasach bardziej ni kiedykolwiek naleaoby wreszcie przesta udawa, e magia liczb nie istnieje! To zostao ju naukowo potwierdzone! Nie naley miesza faktu udowodnienia zjawisk synchronicznych z pojciem magii. Adam podszed do stou, przez chwil zastanawia si, ktre miejsce zaj. Najchtniej usiadby tak, eby by oddzielony od reszty wolnym krzesem, ale byoby to chyba niegrzeczne, a poza tym automatycznie wyizolowaby si z grupy. Mia do wyboru bezporednie towarzystwo wysokiej blondynki po prawej stronie albo niskiego bruneta z pokanym nosem po lewej. Wybra oczywicie blondynk. To, e co zostao matematycznie obliczone nie oznacza jeszcze, e w ogle istnieje. Matematyka jest zasadniczo nieomylna odezwa si niski brunet. Adam wiedzia, e jest astrofizykiem, a jego ona lekarzem. Matematyka, owszem odpowiedzia z lekkim umiechem Adam ale nie da si tego samego powiedzie o czowieku.

wite sowa popar go Noel. Powiedz, Grigoriju, ile znasz przykadw faszywej interpretacji zarwno danych, jak i na pozr wzorowo przeprowadzonych dowodw? Troch tego jest. Niski wzruszy ramionami. Ale co do zjawisk synchronicznych... Moe wreszcie co zjemy? przerwaa dyskusj blondynka. Godna jestem. Walter machn przyzwalajco rk, wszyscy otworzyli stojce przed nimi poyskujce matowo pojemniki. Bartold pokiwa w duchu gow. Przynajmniej na to nie poaowano funduszy. Nie skazano zespou na jedzenie tylko i wycznie liofilizowanych, konserwowanych produktw podrzdnej jakoci. Posiki byy tutaj naprawd znakomite. Oczywicie, jak na warunki dalekiego kosmosu. Pani Tereso Adam zwrci si do blondynki pani jest chyba z zawodu negocjatorem? Psychologiem odpara z penymi ustami, przekna ks, zanim dodaa: W zasadzie trafi pan w dziesitk. Niesychanie czsto na tym wanie polega moja rola. Na mediacjach. Ju pan kojarzy, kto tutaj kim jest? Tylko prosz nie mwi, e zapamita pan od wczorajszego wieczora nasze imiona i profesje? Profesje niekoniecznie, ale imiona, czemu nie? Dwunastu osb? spytaa z niedowierzaniem, odkadajc widelec. Ja zazwyczaj gubi si ju przy trzech nowo poznanych osobach. Chce pani, ebym to udowodni? Nie odpowiedziaa, ale wida byo, e chce. Przy stole zapanowa lekki gwar, rozleg si szczk sztucw. To te byo co innego ni na zwyczajnych placwkach. Tam posugiwano si jednorazow, higieniczn zastaw. Tutaj wyposaono ekip w tytanowe yki, noe i widelce. Wayy po prostu o wiele mniej ni przedmioty jednorazowego uytku zapas jednorazwek dla kilkunastu osb zwikszyby mas adunku o adnych parset kilogramw. Dobrze. Adam spojrza na obecnych. Zacznijmy od

prawej: Grigorij, Zoja, Robert, Marie, Walter, Elza, Martin, Sandra, Alicja, Noel, Vlad i pani, Tereso. Spojrzaa na niego z pewnym podziwem. Przecie pierwszy raz zobaczy pan nas wszystkich przy stole, prawda? Nie mg pan zastosowa adnej mnemotechniki. Poza tym widzia nas pan wczoraj zaledwie raz i to nie wszystkich, bo Sandra z Alicj i Robertem byli akurat na zewntrz. Niektrzy po prostu tak maj. W moim zawodzie tego typu pami bywa bardzo przydatna. W pana zawodzie? Spojrzaa na niego ze zmarszczonymi brwiami, nieco podejrzliwie. A jaki jest ten zawd? Teresa, nieprzytomna bya na odprawie? wtrci si Vlad, ktry, wbrew pozorom, najwyraniej nie by najzupeniej pochonity swoj porcj, ale przysuchiwa si rozmowie. Pan Bartold jest astronawigatorem. W tej robocie pami chyba rzeczywicie jest bardzo wana. Psycholog wyniole spojrzaa na ma. Byam przytomna, ale jeli i ty nie zasne, powiniene pamita, e musiaam na chwil wyj. Tak a propos. Vlad wychyli si, eby spojrze na Adama. Waciwie co si stao z paskim statkiem? Anomalia przestrzeni. Niespodziewana anomalia. A dokadniej? Nie powie mi pan, e jaka dziwna sia skierowaa pana w rejon naszego cudownego ukadu. Dziwna nie. Po prostu uszkodzeniu ulega jednostka napdowa. Portal midzygwiezdny przy Alfie Carl ii otrzyma przez to bdne koordynaty, trzepn mnie w rejon Marco Polo, a tam... Adam zawiesi na chwil gos; zda sobie nagle spraw, e w jadalni zapada cisza, a wszyscy utkwili w nim wzrok. A to jest takie, z przeproszeniem, zadupie, e trudno si gdzie ruszy. Podobnie jak i tutaj rzuci Grigorij. Nie mg si pan sprbowa dosta w jaki mniej zapluty rejon? Mwiem, e wysiada jednostka napdowa. Zasilanie awaryjne pozwolio mi dotrze w poblie Marachii. Chwaa Bogu, e jest tutaj jaka baza, bo inaczej musiabym wczy nadajnik

alarmowy i hibernowa, a to naprawd okropno. Chwaa Bogu? podchwyci natychmiast Martin. Pan jest wierzcy? A zna pan jakiego wierzcego astronawigatora dalekiego zwiadu? zamia si Adam. Gaut skrzywi si z niesmakiem, wrci do posiku. Dyur kocz za cztery godziny powiedzia Walter. Chciabym, eby przyszed pan do mojej kwatery, komandorze Bartold. Musimy omwi par spraw. I bd mia do pana wielk prob. Oczywicie Adam skin gow. Zabra si do jedzenia. Zastanawia si przez chwil, po ktrym z nieboszczykw odziedziczy sztuce. Nie miao to, oczywicie, adnego znaczenia, gdy wszystkie zostay dokadnie wysterylizowane, ale mimo to poczu si odrobin nieswojo. Walter rozmawia pgosem z Gautem, Elza siedziaa z naburmuszon min, a Sandra drwico popatrywaa na obu mczyzn. W pewnej chwili Martin, chcc powiedzie co bardziej dyskretnego, pooy dowdcy rk na ramieniu. W tym samym momencie ona Waltera take postanowia przekaza mu jak wiadomo, jej do wyldowaa na udzie ma. Ten spojrza najpierw na jedno, potem na drugie, wsta i szybko wyszed. Obcise kombinezony, ktre byy na stacji strojem obowizkowym i jedynym, w niczym nie przypominay swobodnych na og strojw czonkw zag baz umiejscowionych w pobliu centrum Federacji Midzygalaktycznej. Zostay wykonane z materiaw odpornych na brud i uszkodzenia, a waciwie na dobr spraw niezniszczalnych, jeli si je odpowiednio uytkowao. Nanorurki tkaniny oczyszczay si w zasadzie same, wystarczyo zdj strj na par godzin. Oczywicie, obciso kombinezonw take miaa swoje wytumaczenie. Kady gram adunku transportowanego przez portale zewntrzne Galaktyki by dosownie na wag zota. Obszerniejsze ubrania oznaczay wiksz mas, czyli staway si nierentowne. To bya zupena paranoja, regulaminy nie zmieniy si pod tym wzgldem ani na jot od wielu lat, ale wanie dziki

tej idiotycznej oszczdnoci Adam mg zobaczy wzwd szefa projektu. Z podziwem pokrci w duchu gow. Ciekawe, ile lat Elza i Walter byli maestwem? Pewnie przynajmniej z pi przed wypraw, bo przepisy w tym wzgldzie byy najzupeniej jasne. Przecie niektre pary ju po roku czy dwch przestaj na siebie reagowa w ten sposb, a tutaj wszystko wskazywao na peny rozkwit namitnoci. Mona by rzec, modelowy przykad maestwa skazanego na kilka lat ycia w odlegej bazie. Nie wiedzia, co skonio go, aby spojrze na siedzc obok Teres. Czyby wykonaa jaki ruch, albo wydaa mimo woli dwik? Nie by w stanie odgadn, ale zdy zauway pene niesmaku spojrzenie, zanim kobieta opucia oczy i wpatrzya si w na wp oprnione naczynie z obiadem. Psycholog cierpicy na kompleksy seksualne? Dziwne. Nawet bardzo dziwne. Czyby co w rodzaju mizoandrii? A moe problem dotyczy jeszcze czego innego? Jak to si stao, e Walter wypuci pana na zewntrz ju nastpnego dnia po przylocie? To pytanie pado, kiedy wikszo ludzi skoczya ju je i zbieraa si do wyjcia. Pytajc bya Zoja, lekarz wyprawy. Byem bardzo ciekaw tego wiata odpowiedzia, domylajc si, do czego kobieta zmierza. To fascynujce odnale tak silne przejawy ycia na azotowo-metanowej planecie... To znaczy, ksiycu. Ale powinien pan przedtem przej odpowiednie badania, uzyska zgod medyczn. Kady z czonkw zaogi musi odby testy co najmniej raz w tygodniu. Spojrza na ni uwanie. Miaa smag, na pierwszy rzut oka adn twarz o ostrych rysach. Przypominaa nieco swojego partnera. Ta para bya wiadectwem, e mimo tysicleci mieszania si ludw, mimo caego postpu i gromkiego woania o tym, e wszyscy ludzie s w istocie rzeczy tacy sami, e nie istniej rnice rasowe, cignie jednak swj do swego. Pastwa przodkowie pochodz z Kaukazu, prawda? spyta nieco prowokacyjnie.

Potrzsna gow, skrzywia si lekko. Podobno. Ale od piciu lub nawet szeciu pokole moja rodzina mieszkaa na Ganimedzie, a Grigorij urodzi si w bazie marsjaskiej. Przedtem, o ile wiem, moi praprapra... i tak dalej dziadowie yli w byych Stanach Zjednoczonych Ameryki Pnocnorodkowej. Pan jest antropologiem? Podczas dugich lotw, kiedy peni si samotne dyury, trzeba czym zabija czas. Jedni ogldaj filmy, inni graj, jeszcze inni zajmuj si jak nikomu niepotrzebn dubanin, jednak prdzej czy pniej kady astronawigator siga po sowo pisane, najpierw beletrystyk, a potem dziea naukowe. Naprawd? Wychodzi na to, e zwyky astronawigator... przepraszam... Nie ma za co. Zdawa sobie spraw, e niezrczno bya zamierzona. Chciaa go jednoczenie urazi, ale nie zrazi sobie ze szcztem. Da do zrozumienia, i prawdziwa nauka to co wicej ni czytanie, a zarazem nie okaza totalnego lekcewaenia. Wychodzi na to, e nawigator moe zdoby wszechstronne wyksztacenie niejako przy okazji. Jeli si tylko postara. Nie odpowiedzia pan na pytanie. Dlaczego Walter pana wypuci? Zdaje sobie pani spraw, e astronawigatorzy, a szczeglnie piloci dalekiego zwiadu, s poddawani najostrzejszemu reimowi pod wzgldem sprawnoci i zdrowia, prawda? Na jednostkach podrujcych w gboki kosmos musz by gotw w kadej chwili wyj na zewntrz, poza stref ekranowan przed promieniowaniem kosmicznym, musz w razie potrzeby grzeba w obwodach pracujcego generatora grawitacyjnego, co wie si z niebezpieczestwem zasabnicia, a nawet zatrzymania akcji serca u zwykego, nieprzygotowanego czowieka. Dla mnie wizyta na zewntrz stacji w bezpiecznym kombinezonie ochronnym nie jest ryzykiem, lecz przyjemn odmian po tygodniach spdzonych za sterami uszkodzonego

statku. Tamto byo prawdziw drog przez mk. Pokrcia gow z dezaprobat, spojrzaa Adamowi prosto w oczy. W tym momencie dotaro do niego, co z ni jest nie tak. Nie chodzio o jak nieregularno rysw twarzy, o skaz fizyczn. Miaa czarne tczwki, a w takich oczach mczyzna spodziewa si ujrze ogie. Ciepy, serdeczny czy te odwrotnie: zimny i wyrachowany, ale zawsze ogie poncy perwersyjnym wyzwaniem. Tymczasem wzrok Zoi by pusty. Oczy w ciemnej, atrakcyjnej oprawie zupenie nie pasoway do twarzy kobiety. Mamy tu pewne elazne procedury, ktrych naley przestrzega powiedziaa surowo. Jestem odpowiedzialna za stan zdrowia czonkw zaogi i wszystkich przebywajcych w bazie osb, w tym oczywicie take pana. Na mnie spoczywa odpowiedzialno za diagnozowanie i to ja w razie czego zostan zapytana, dlaczego kto, kto nie posiada udokumentowanych wynikw bada, przeprowadzonych w cigu ostatnich siedmiu dni, zosta wypuszczony na zewntrz. Jedyn moj obron w takim momencie byyby wydruki z automatu medycznego. Prosz na przyszo o tym pamita. Moe pan by sobie zdrowy jak mody bg, ale lekcewaenie regulaminu jest niedopuszczalne. Oczywicie umiechn si przepraszajco. To ju si wicej nie powtrzy. Nie pomylaem o tym. Walter powinien pomyle odpara nieco ju agodniejszym tonem. Porozmawiam sobie z nim na ten temat. W to Bartold nie wtpi. Zoja odesza koyszcym si nieco, charakterystycznym dla wzmoonego cienia krokiem. Dopiero w tej chwili Adam w peni doceni gracj, z jak potrafia porusza si Elza. Wyszli ju prawie wszyscy, jeszcze tylko Sandra dopijaa sok. Spojrza na ni, ich oczy spotkay si. Kobieta skina mu leciutko gow, uniosa nieznacznie kciki warg i wysza, zanim zdy odpowiedzie w jakikolwiek sposb na ten miy, nieoczekiwany gest. Zebra si w sobie, odetchn gboko, po czym jako ostatni opuci jadalni. Na korytarzu byo ju pusto. Wszyscy udali si do zaj albo na zasuony odpoczynek.

Rozdzia 2
To bya dobra maszyna. Moe nie najnowoczeniejsza, moe nieco toporna, jak wszystko tutaj, ale naprawd niezawodna i solidna. Adam wznis si na orbit w cigu dwudziestu minut, idc penym cigiem. Nikt z czonkw zespou nie daby rady dokona czego podobnego. Przecienia rzdu czternastu G, a chwilami nawet wiksze pozbawiyby ich przytomnoci, jeli nie ycia. Przy odrywaniu si od globu o tak znaczcym cieniu konieczne byy nie tylko umiejtnoci, ale przede wszystkim odporno, a na t piloci dalekiego zwiadu nie mogli narzeka, w odrnieniu od rnych piecuchw obsugujcych jednostki pasaerskie i frachtowce, ktre nigdy nie oddalay si poza granice gsto zasiedlonych rejonw Drogi Mlecznej. Podobao mu si tutaj. Wprawdzie zesp by jak najdalszy od okazywania przybyszowi serdecznoci, wydawa si nieco najeony, ale komandor znw mg usysze to, co niektrzy okrelaj jako zew przestrzeni. W zatoczonych okolicach Ukadu Gwnego nie czuo si nieskoczonej pustki kosmosu. Czowiekowi, kiedy siedzi tam duej, wydaje si, e opanowanie czci Galaktyki, skolonizowanie nadajcych si do zamieszkania i terraformowanych planet uczynio go wadc wszechwiata. Dopiero w takich miejscach, gdzie pustka i cisza mogy doprowadzi mniej odporn osob do szau, zdawa sobie spraw, jak bardzo zudne jest wraenie cywilizacyjnej potgi. W ostatnim czasie Adam nie mia zbyt wielu moliwoci zachysn si przestrzeni. Za duo ostatnio wykonywaem papierkowej roboty zamia si, kiedy Walter zdziwi si jego entuzjastycznej reakcji na propozycj lotu. A tak na marginesie, niech pan tylko popatrzy, profesorze: nikt ju przecie nie pracuje na papierze, robi si to jedynie w wyjtkowych okolicznociach, ale to stare okrelenie na biurokratyczny myn przetrwao wszystkie rewolucje techniczne. To jeszcze jeden dowd na to, jak czowiek niedaleko

odszed od swoich przodkw, ktrzy dosownie przed chwil opucili jaskini, by przenie si do eleganckiego, ekskluzywnego szaasu z gazi i lici. Cay postp, wszystkie wynalazki, kosmiczne loty i podbj najpierw wasnego wiata, a potem ekspansja w kierunku innych globw to nic innego, jak nieprzerwany acuch przeprowadzek do coraz lepszych szaasw. Technika tych przenosin ulega zmianie, ale zasada pozostaje ta sama. Przecie spdzi pan ostatnie dwa miesice praktycznie przykuty do fotela pilota. Dowdca stacji nie podziela jego dobrego nastroju. W ogle wydawa si spity i czujny podczas rozmowy. Jeli pan odmwi, zrozumiem, pol kogo innego, na ochotnika, jeli jaki si znajdzie. Wprawdzie zmarnuje mas paliwa, eby nie da si zmiady przecieniom, ale zrozumiem pana decyzj. Satelita wymaga natychmiastowej naprawy, bez tego nie odzyskamy cznoci. Gdyby nie konieczno... Nie ma o czym mwi Adam przerwa, zanim mczyzna zaplta si w tumaczeniach. Wiem, co znaczy przymus oszczdnoci na wysunitej placwce. Pomog z radoci. A waciwie, co si stao z pana pilotem? Pilotami poprawi Walter. Byo ich dwch, a waciwie dwoje. Maestwo, niestety. Wie pan, zgodnie z regulaminami piloci w bazie nie powinni by blisko spokrewnieni ani tym bardziej pozostawa w zwizku. Tym razem zrobiono z pewnych nieznanych mi wzgldw wyjtek i skoczyo si to tragicznie. W efekcie zostaem bez wykwalifikowanego astronawigatora czy chocia zwykego nawigatora. Pewnie niektrzy z nas potrafi teoretycznie pilotowa wahadowiec, ale nikt nie spenia norm zdrowotnych pozwalajcych na wykorzystywanie penego cigu. A zapas paliwa mamy mocno ograniczony. Gdybym zoy zaledwie po ptora roku zapotrzebowanie na dostaw, niele by mi si oberwao. Nie tylko mnie zreszt. Poza tym pozostaje tutaj jeszcze kwestia przejcia satelity, moe nawet wyjcia ze statku, a to ju jest praktycznie poza naszym zasigiem. Spad mi pan dosownie jak z nieba, chocia oczekiwalimy tu raczej kogo innego.

Kogo? zainteresowa si Adam. Ach, rozumiem, ma przylecie kto w zwizku z tymi zgonami? Zgonami i zaginiciami skin gow dowdca. Cztery przypadki w odstpie paru dni to do niepokojce. Dobrze, e zdyem nada meldunek, zanim satelita odmwi posuszestwa. Fakt. I co, mia przylecie oficer ledczy? Co w tym rodzaju skrzywi si Walter. To na razie moe pan o tym zapomnie. Wiem. Ten niespodziewany wybuch novej w osiemdziesitym trzecim kwadr ancie zakci komunikacj z portalem Carl ii. Ale to pan wie nawet lepiej ode mnie. Nie wiadomo, ile dokadnie minie czasu, zanim bdzie mona znw uruchomi tranzyt. Najmarniej ze trzy miesice, sdzc z tego, co dotaro do mnie w komunikatach. Nova nie jest bardzo jasna i ekspansywna, ale i tak jej promieniowanie stao si grone dla prawidowego funkcjonowania portalu. Wanie. Nikt przy zdrowych zmysach nie zaryzykuje podry przez skaon eksplozj przestrze. Sam bym nie mia ochoty ockn si w doku z gow na miejscu przeciwnej czci ciaa albo wywrcony na lew stron. No c, przykro mi, e nie okazaem si tym, na kogo pan czeka. Walter zamyli si, chwil zwleka z odpowiedzi. Adam rozejrza si po kwaterze. Waciwie czonkowie zespou powinni nazywa te kajuty mieszkaniami, ale wszyscy uywali terminu kwatera. Skaday si z dwch pokoikw oraz azienki czy raczej jej ndznej imitacji, bo maleki zlew oraz toaleta stanowiy jedyne wyposaenie. Elza najwyraniej staraa si nada ciasnym pomieszczeniom przytulny wygld, ale sprawiao to wraenie, jakby w pewnej chwili albo przestaa zupenie dba o domow atmosfer, albo zaniechaa pracy w poowie, dostrzegajc jej bezsens. Na pkach stay przemycone nie wiadomo w jaki sposb bibelociki, malekie maskotki, nawet niewielka bursztynowa kula z zatopionym owadem. W tej chwili wydaway si jednak rwnie

bezwartociowe, jak niepotrzebny przedmiot, ktry pozostawia si przed progiem domu, bo nie chce si go wnosi do rodka. Zupenie jakby emocjonalny adunek tych z tak ogromnym przecie trudem przywiezionych zabaweczek znikn bez ladu. Wie pan, w sumie to odczuem nawet co w rodzaju ulgi, e jeszcze go nie ma. Taki go wydelegowany przez wadze to adna przyjemno. Moe okae si, e nie bdzie wicej zgonw, e to naprawd by tylko i wycznie cig wypadkw, zlepek niefortunnych zdarze? Wolabym, eby... Przerwa mu terkot interkomu. Profesorze Wintermann, jeste potrzebny w dyspozytorni. Mamy chyba jakie zwarcie w trzecim generatorze grawitacyjnym. Przepraszam. Walter rozoy rce. Chciaem jeszcze o co zapyta, moe wyjani to i owo, ale rozumie pan... Oczywicie. Bdzie na pewno niejedna okazja porozmawia. Czyli poleci pan? upewni si jeszcze Walter, kiedy opuszczali kwater. Oczywicie. Komandor nawet si nie spodziewa, jakiej satysfakcji dostarczy mu lot t archaiczn jednostk. A jeszcze bardziej cieszy si na myl o wyjciu w przestrze. Postanowi nie ciga satelity do adowni ani nie dokowa go do wahadowca. Tumaczy to wzgldami ekonomicznymi, ale chodzio take o co innego. Komu przyczepionemu do kaduba rakiety lin albo operujcemu za pomoc olstrw odrzutu, wszystko, co zostawi za sob, wydaje si prostsze i mniej istotne. W prni najwiksze nawet problemy przestaj mie wag cicego u szyi kamienia. Moe dlatego, e nic tutaj nie jest w stanie cign czowieka w d. W miejscu pozbawionym wyczuwalnych kierunkw szybko mona si zatraci, ulec hipnotycznemu urokowi przestrzeni. Patrzy na zwalist sylwetk gazowego olbrzyma. Valhalla. Tak nazwa planet jej odkrywca, Sven Goransson. Rzeczywicie, wydawaa si grona i ponura, ale ile w tym wraeniu byo faktycznie adunku pyncego ze zmysw, a ile wynikao ze

skojarze z pradawn mitologi, trudno byo oceni. Jaskrawozielony glob przecinay wskie smugi tak ciemne, e prawie czarne, splatajc si w fantazyjne wzory z jasnymi plamami. Gdyby nie barwa, olbrzym przypominaby po prostu Jowisza. Tyle, e by od wielkiego towarzysza Soca ponad cztery razy wikszy. Witaj, przyjacielu powiedzia Adam, nie baczc na to, e system kontroli lotu nagrywa kade jego sowo. Niech si potem psychiatrzy zastanawiaj nad kondycj umysow pilota. Za to w kocu pac im krlewskie gae. A moe przyjaciko? Wszystko jedno, w kadym razie witaj. Pikna jeste, pikniejsza ni przypuszczaem. Kiedy przedtem zblia si do Zoroastra nie mia okazji przyjrze si dokadniej planecie, wok ktrej kry ksiyc. Zarejestrowa tylko barw i oglne wraenie wrogoci. To ostatnie byo najzupeniej normalne. Kady wiat, ktry nie zosta jeszcze poznany i okieznany, wydawa si wrogi. A gazowe olbrzymy zawsze budziy takie wanie emocje. Nawet te od dawna, zdawaoby si, oswojone jak Jowisz, Saturn czy Neptun z Uranem. Niby sondy w peni zdoay pozna ich waciwoci, dotary w najgbsze rejony, ale niektre sprawy wci pozostaway tajemnic. Za te pozaukadowe znaleziska nierzadko nie zostay jeszcze nawet napoczte akomym zbem badaczy. Zbyt wiele ich byo, a przede wszystkim zbadanie kadego odkrywanego globu byoby zbyt kosztowne. Polityka kolonizacyjna wadz Federacji Midzygalaktycznej pochaniaa tak wiele rodkw, e jaowe badania naukowe traktowane byy po macoszemu. Adam spojrza na przyrzdy. Do kontaktu z satelit pozostao czterdzieci minut. Mgby przyspieszy spotkanie, lecz to by wymagao wczenia dodatkowego cigu, a chodzio przecie o to, by zuy podczas misji jak najmniej paliwa. Przymkn oczy, odchyli si w fotelu. Chwila drzemki nikomu jeszcze nie zaszkodzia. ***

Mzg pokadowy obudzi go na minut przed wczeniem silnikw. W pierwszej chwili Adam pomyla, e to troch za pno, ale zaraz poegna si z wtpliwociami. Przecie w gruncie rzeczy i tak nie mia co robi. Jeli nie nastpi komplikacje, systemy wahadowca same poradz sobie ze zblieniem do satelity. Na dobr spraw mgby otworzy oczy dopiero po wykonaniu wszystkich manewrw. Ale i tak obudzioby go silne szarpnicie przy uruchomieniu silnikw, wic to mzg mia racj, nie on. Powtrz harmonogram zada zada. Komandorze Bartold odezwa si komputer tonem udzco przypominajcym gos Waltera Wintermanna zadanie polega na uruchomieniu panelu przekanika dalekiego zasigu, najprawdopodobniej uszkodzonego wskutek zderzenia z niewielkim meteoroidem... To wiem. Gdyby nie krpujcy ruchy skafander, Adam machnby niecierpliwie rk. Podaj kolejno czynnoci. I nie zwracaj si do mnie komandorze. Najpierw musi pan wyj z wahadowca. Mzg natychmiast zastosowa si do dania. W tym celu... Adam westchn w duchu. Maszyna to maszyna, nawet jeli obdarzono j czym w rodzaju inteligencji. Ma zaprogramowane polecenie przekazania procedury wyjcia i dokoczy gldzenie nawet wbrew woli suchacza. Zanim skoczysz, zd si chyba jeszcze zdrzemn. W tej chwili poczu lekkie szarpnicie. Silniki korygujce wczyy si na uamek sekundy. A mzg cign instrukcj bez chwili przerwy. To byo co, co nieodmiennie irytowao Bartolda. Dlaczego nie pomylano, by zaprogramowa urzdzeniom translacyjnym chocia drobne przerwy w wypowiedzi? Moe wtedy kontakt z nimi bardziej przypominaby obcowanie z drugim czowiekiem. Ludzie robi przecie przerwy na oddech, zastanawiaj si, co powiedzie i jak. Z reguy. Bo kiedy Adam spotka dziewczyn nadajc bez ustanku. Po jednym z lotw

umwi si z ni, chocia nie mia w zwyczaju korzysta z usug panienek do towarzystwa, bdcych jednym z bonusw dla pracownikw agend rzdowych. Jakie pocieszenie moga da komu, kto wrci z dalekiej przestrzeni, gupia smarkula, ktra nie widziaa nic poza swoj rodzinn planet albo stacj orbitaln? Jak miaa zrozumie ten niewysowiony, magnetyczny smutek, ktry towarzyszy kademu, kto znajdzie si daleko od ukadu? A potem t nostalgi za kosmiczn pustk, ogarniajc pilota natychmiast po powrocie? Ale wtedy by jeszcze mody, pragn rozrywki. Niekoniecznie zamierza zacign dziewczyn do ka, ale pogada mia ochot. Trafi jednak na wybrakowany egzemplarz. Usta jej si nie zamykay. Przypominaa wanie typowy mzg pokadowy, gadajcy bezustannie a do chwili, kiedy przekae peny komunikat. Niestety, w odrnieniu od komputera, kobieta absolutnie nie zamierzaa zamilkn. Nie mg te przeprogramowa jej na wolniejsze nadawanie, jak to robi z jednostkami centralnymi, z ktrymi wyrusza w dusze podre. Poegna j po godzinie, czujc, e jeszcze chwila, a popeni morderstwo. Potem, podczas jednego z lotw, prbowa przeprogramowa mzg tak, aby poza pewnym spowolnieniem wprowadzi w kod take komend nakazujc bra oddech, ale okazao si to niemoliwe. Program nie poddawa si adnym tego typu innowacjom. Adam zada wic, eby sztuczna inteligencja co kilka zda robia przerwy, ale wyszo jeszcze gorzej. Mzg zastosowa si do polecenia, lecz przerwy wypaday w dziwnych miejscach i za kadym razem byy dokadnie takie same. Koszmar. Od tamtej pory kiedy mia ju naprawd do, wycza gos towarzysza podry i przechodzi na komunikaty wizualne. Sczytywanie informacji z ekranu bywao czasem uciliwe, ale nerwy odpoczyway chocia odrobin. Na takie zabawy mona byo sobie jednak pozwoli podczas podry przez midzygwiezdn czy midzyplanetarn pustk, ale nie w czasie wykonywania manewrw kocowych. Panel znajduje si pod lew skrzynk ogniw zasilajcych,

kod dostpu jeden-zero-osiem-dwa mzg zakoczy wreszcie odczytywanie punkt po punkcie procedur wyjcia. Paskim zadaniem jest sprawdzi, gdzie nastpio uszkodzenie, wyeliminowanie go i powrt na pokad. Aby dokona kontroli obwodw, naley wyj szuflad z mineralizowanym RNA, odczyta wartoci w okienkach pod zespoami krysztaw nadajnika spltaniowego... Adam sucha i obserwowa, jak wahadowiec zblia si do nieduego satelity. Najprociej byoby go teraz zaadowa, wrci na powierzchni ksiyca i dokona napraw na stacji; i tak by si stao, gdyby rzecz dotyczya ktrej z baz umiejscowionych w pobliu portalu kosmicznego. Tutaj nieodmiennie za chodzio o oszczdno. Bartold zdawa sobie doskonale spraw, e cae to gadanie o kosztach niewiele byo warte. W porwnaniu z nieudan wypraw kolonizacyjn rodki przeznaczone na sukcesywne doposaenie stacji badawczej byy czym drobniejszym ni kropla w morzu. Ale administracja ma to do siebie, e zawsze oszczdza na projektach, ktre nie bardzo interesuj wyszych urzdnikw, a sponsorujce je koncerny przemysowe nie zamierzay bawi si w filantropi. Badania spiagotw, jakkolwiek mogy przynie w przyszoci wymierne korzyci, co podkrela podczas rozmowy Wintermann, jak na razie najwyraniej nie stanowiy oczka w gowie sfer rzdowych. I nic dziwnego. Zapyziay wiat w zapyziaym zaktku galaktyki Andromedy lea zbyt daleko, aby go tak atwo byo zauway. Przynajmniej na to wygldao. Czy chce pan wysucha kolejnoci dziaa ponownie? spyta mzg. Nie! Adam spojrza z niejak odraz pod nogi. Gdzie tam, zabezpieczony amortyzatorami przecieniowymi spoczywa gwny komputer wahadowca. W takim razie moe pan uda si do luzy. Bartold dotkn pulsujcego zielono wiateka, ktre pojawio si na jego piersi. Lekki szczk oznajmi, i skafander uwolni si z magnetycznych wiza przytwierdzajcych go do fotela. Z lekkim sykniciem odjechay w gr drzwi prowadzce

do luzy. Pilot sprawdzi kryz skafandra, odpi bak hemu, zamontowa j z powrotem. Mona wpa w rutyn, mona zlekceway rne procedury, ale szczelno ubioru to rzecz wita. Czowiek potrafi poradzi sobie z najstraszniejszymi problemami pod jednym warunkiem musi y i oddycha. Rozpoczynam procedur wyjcia czonka zaogi wahadowca Gamma sto trzydzieci w przestrze kosmiczn oznajmi komputer. Adam wiedzia, e te sowa nie s przeznaczone dla niego, ale dla osoby w bazie monitorujcej lot. Zapewne Walter nie by w tej chwili sam na stanowisku dyspozytora. Wyjcia w przestrze nieodmiennie budziy ciekawo. Pewnie dlatego, e dla wikszoci czonkw personelu byy zupen egzotyk. Do bazy docierali zamknici w bezpiecznych ldownikach i jedyne, co widzieli, to stacja kosmiczna przy portalu tranzytowym, kiedy przenoszono ich z pojazdu midzygwiezdnego do rakiet z napdem konwencjonalnym, ktrymi z kolei odbywali drog w stanie phibernacji, zanim dotarli do celu. Adam Bartold, komandor kapitan klasy A-dwa przechodzi do luzy powietrznej. Skocz nadawanie w pamie syszalnym. Moesz chyba przekazywa komunikaty bez zadrczania mnie gadaniem. I bez ciebie wiem, co wanie robi. Wciekanie si na komputer nie miao sensu, ale omawianie kadego ruchu pilota byo po prostu nieznone. Adam odetchn, kiedy monotonny gos wreszcie zamilk. Zazwyczaj na wahadowcach nie montowano a tak sprawnych urzdze. Dla potrzeb lotw bezporednich wystarcza komp standardowy, ktry mia do ograniczony sownik. Ten kosmiczny pojazd zosta najwyraniej zmodyfikowany na potrzeby wyprawy naukowej. Moe oczekiwano, e jaki czonek zaogi zechce wykorzysta moliwoci maszyny poza atmosfer Zoroastra? Cakiem susznie, nigdy przecie nie wiadomo, co wpadnie do gowy jajogowym. Wydatkowanie rodkw na taki zbytek mogo si opaci. Zreszt rodkw niewielkich, gdy cena nowszej jednostki logicznej nie

odbiegaa tak bardzo od starszych modeli, przynajmniej dla odbiorcy pastwowego, bo dla firm stosowano inne zasady rozlicze, bardziej zaporowe. Bartold przeszed do ciasnej komory luzy, waz zasun si, zapono czerwone wiato. Mczyzna stan przodem do luku prowadzcego na zewntrz. Od tej chwili mzg jednostki przesta samodzielnie prowadzi procedur wyjcia. Wszystko, a raczej prawie wszystko zaleao od czowieka, komputer wykonywa tylko polecenia. Ich tempo byo spraw wychodzcego, o ile czyni to w granicach rozsdku. Jeli program uznaby, e czynnoci zajmuj zbyt wiele czasu, zatrzymaby proces i zablokowa wyjcie, gdy istniaoby podejrzenie, i pilot nie jest w peni sprawny. Kontrola szczelnoci skafandra powiedzia Adam. Ze ciany wysuny si gitkie ramiona zakoczone mikkimi sondami, zbaday ubir najpierw z gry na d, a potem rozbiegy si we wszystkie strony w pozornym chaosie. Za plecami pilota dziao si to samo. Skafander szczelny poda mzg. Przyjem. Kontrola wskanikw osobistych. Gitkie ramiona zniky, ich miejsce zaja pojedyncza cieniutka sonda, ktra wpeza w pytk umiejscowion na lewym przedramieniu. Mona byo t operacj wykona drog radiow, ale procedury zalecay cze kablowe, aby zupenie wykluczy wpyw warunkw zewntrznych. Wskaniki wewntrzne sprawne. Sonda znikna. Przyjem. Kontrola wskanikw zewntrznych. Tym razem przez dusz chwil nie dziao si nic, bowiem komputer zdalnie sprawdza funkcjonowanie monitoringu. Jednostki napdowe. Z dwch stron wyskoczyy ramiona podajnikw z olstrami rakiet, ktre po chwili zostay przytroczone do pasa, ramion, plecw i butw Adama. Kontrola zaczepw sznura. Nastpne chwytaki wyoniy si z podogi. Jeden wycign

lin umiejscowion w paskiej puszce na prawym udzie, drugi uczyni to samo z uprz po drugiej stronie. Sprawdzenie chwytaka magnetycznego i mechanicznego zajo uamek sekundy. Wypompowanie powietrza. Rozleg si szum pracujcej sprarki, ktry cich w miar jak yciodajn mieszank zastpowaa prnia. Tylko leciutkie drenie podogi wiadczyo o tym, i maszyna pracuje. Prnia dziewidziesit siedem procent zameldowa komputer. Adam wycign rk, uderzy palcami w szeroki przycisk otwierajcy luz. Okrgy waz wysun si najpierw na zewntrz, a potem w bok. Bartold dostrzeg zwiewn mgiek przy otwierajcej si krawdzi luku, kiedy resztka powietrza zostaa wyssana w woln przestrze. Wychodz powiedzia. Wycz elektromagnesy. Ferromagnetyczne wkadki w podeszwach przylegajce do podogi zostay uwolnione, teraz wystarczyo odepchn si, eby wypyn przez otwarty na ca szeroko waz. Tak, odepchn si, ale w celu wykonania bezpiecznego manewru naleao zachowa jak najdalej idc ostrono. W warunkach zerowego cienia kady nieostrony ruch mg spowodowa nieoczekiwane, grone w skutkach konsekwencje. Gdyby Adam odbi si zbyt mocno, mgby zawadzi hemem o krawd luku, zahaczy ktr z wystajcych czci kombinezonu o panel umiejscowiony tu przy wyjciu i sprawi, e pokrywa zaczaby si zamyka w chwili wychodzenia. Oczywicie, nad wszystkim czuwa mzg oraz systemy zabezpiecze, lecz wrd ludzi latajcych przez wiele lat w dalsze i blisze trasy kryy opowieci o nieszczliwych zbiegach okolicznoci, przez ktre nieostrony pilot koczy bd to przytrzanity pokryw, bd uwiziony na zewntrz statku. Ile w tym byo prawdy, nie wiadomo, ale legendy byy ywe W umysach podrnikw i dziaay na wyobrani. Uwiziony na zewntrz statku... Adam leciutko oderwa si

od podogi, poszybowa w kierunku ziejcego czerni luku. Zasadniczo o uwizieniu zwyko si mwi, kiedy nie mona wyj, a nie wtedy, gdy nie mona byo wej do ciasnego wahadowca, ktry wobec ogromu kosmosu jawi si jako bardzo malutka cela. Jednak w przestrzeni kosmicznej wiele utrwalonych pogldw i nawykw, zdajcych si wrcz aksjomatami, bd to nabierao nowych odcieni, bd to diametralnie zmieniao znaczenie. Pilot podejrzewa, e opowieci o nieszczliwych wypadkach w duej mierze byy fabrykowane i puszczane w obieg przez armatorw, obawiajcych si, by rutyna nie skonia pracownikw do zaniechania procedur. Obawa bywa najlepszym lekarstwem na lekkomylno. Wypyn na zewntrz. Wahadowiec dzielio od satelity okoo trzystu metrw. Komputery obu jednostek ustaliy prdko, znieruchomiay, przynajmniej pozornie dla ukadu odniesienia, jaki stanowi czowiek. Adam nastawi koordynaty dla systemu napdowego skafandra na satelit. Wywietlacz w hemie skrzyowa linie w miejscu, gdzie wida byo solidn klap przekanika komunikacyjnego. Astronauta ju mia zatwierdzi rozkaz uderzeniem palca w przycisk wykonawczy na pytce, kiedy jego wzrok pad na Valhall. Znieruchomia, poraony niesamowitym widokiem. W tej chwili dotaro do niego z ca moc, dlaczego Goransson tak a nie inaczej nazwa planet. Z powierzchni Zoroastra Bartold jeszcze nie mia okazji jej zobaczy w caej okazaoci, a obraz przekazywany przez kamery statku czy wahadowca nie oddawa caej prawdy. Valhalla naprawd moga kojarzy si z gronymi zawiatami. Widoczna z kosmosu cz atmosfery gazowego olbrzyma wygldaa rzeczywicie tak, jakby potni tytani toczyli wojn gdzie w tej mgle o rnych odcieniach zieleni, wywoujc niewyobraalne burze i nawanice. Tyle e w mitologicznej Valhalli bitwy toczyy si w dzie, za wieczorami wszyscy zasiadali do uczty. Tutaj nie mogo by o tym mowy. Po ciemnej stronie szalay nieodmiennie te same ywioy. Zreszt prawdziwej ciemnej strony planeta nie posiadaa janiaa wasnym wiatem, co byo wida doskonale wtedy, gdy

znajdowaa si dokadnie midzy Zoroastrem a socem. Byo to wiato mtne i rozproszone, ale jednak Valhalla dostarczaa wicej blasku ni ziemski ksiyc w peni. Procesy zachodzce w jej wntrzu dostarczay take cakiem sporo ciepa obiegajcym j naturalnym satelitom. Przynajmniej tyle, eby azotowo-metanowohelowa atmosfera globu, na ktrym umiejscowiono stacj badawcz, pozostawaa w stanie w miar dynamicznym, nie bya upiona temperaturami bliskimi zera absolutnego. Samo soce ani jego odbite od Valhalli promieniowanie nie byoby w stanie ogrza w ten sposb najbliszej przestrzeni. Nie mwic ju o gwiedzie fioletowej, ktra zdawaa si wicej wiata zabiera ni dawa. Adam otrzsn si z zapatrzenia. Grony majestat olbrzyma przykuwa uwag bez reszty, ale trzeba byo wykona zadanie. Wczy rakietki. Powoli uniosy go w stron satelity. Kiedy znalaz si kilka metrw od pokrywy zabezpieczajcej komunikator, dysze umieszczone na ramionach wyhamoway, ustawiy astronaut precyzyjnie naprzeciwko celu. Komodorze Wintermann powiedzia. Mzg pokadowy natychmiast przekaza komunikat do dyspozytorni na Zoroastrze. Przystpuj do skontrolowania stanu obwodw przekanika dalekiego zasigu. Prosz o pozwolenie zdjcia pokrywy urzdzenia. Odpowied nadesza dopiero po chwili, jakby czowiek na dole musia zebra myli. Opnienie w komunikacji przy odlegoci orbity wynoszcej piset kilometrw wprawdzie istniao, ale wynosio zaledwie niecae dwie tysiczne sekundy, byo wic praktycznie niezauwaalne, za Walter zwleka dobr chwil. Zezwalam na zdjcie pokrywy przekanika, komandorze Bartold. Zrozumiaem. Adam ju wycign rk, ju wysunity z rkawicy manipulator zakoczony gowic klucza zeroobrotowego dotkn prawie nakrtki, kiedy mczyzna szarpn si w ty, widzc odchodzcy w bok, ledwie widoczny wos miedzianego drucika.

Co byo nie tak. Jednak sama kocwka klucza, mimo gwatownego ruchu wstecznego, dotkna mocowania pyty. W tym momencie wiat wok mczyzny zawirowa. Gowica narzdzia zsuna si wprawdzie ze ruby, ale zahaczya o wystajc nieco kryz, zaklinowaa si i pocigna za sob pilota. W pierwszej chwili odruchowo szarpn lew doni ku panelowi dysz skafandra, ale natychmiast zrezygnowa. Sia przeciwna do ruchu wirowego satelity mogaby albo uszkodzi skafander, albo odrzuciaby Adama od obiektu na tyle mocno, eby nie by w stanie wrci do wahadowca na resztkach paliwa w olstrach odrzutowych. Nie by pewien, czy komputer wahadowca byby w stanie samodzielnie wykona akcj ratunkow. Na pewno gdyby na powierzchni ksiyca siedzia dowiadczony dyspozytor, mona by liczy na pomoc, ale w umiejtnoci Waltera Bartold musia wtpi z zasady. Zreszt, w tamtej chwili nie analizowa tego wszystkiego, postpi tak, jak mu nakazywa instynkt da si cign satelicie, jednoczenie uwalniajc z uprzy zaczep magnetyczny, ktry natychmiast przyssa si do metalowej powierzchni poniej plastmatowego luku komunikatora. Adam skrci maksymalnie dugo linki, jednoczenie rozgldajc si za uchwytem do zamocowania haka drugiego zabezpieczenia. W zasadzie powinien si przypi jak najmocniej, zanim jeszcze przystpi do pracy, takie w kadym razie byy zapisy regulaminu. Ale nikt przecie tego nie robi przy nieruchomych obiektach. Po co krpowa sobie ruchy i ryzykowa zapltanie si w liny? W szaleczym pdzie dostrzeg wreszcie wystajcy nieco z boku piercie do mocowania zaczepu automatycznego. By na wycignicie rki, ale w tym pooeniu rwnie dobrze mg si znajdowa w innej galaktyce. e te w skafandrze nie zamontowano samodzielnych elektromagnesw albo chocia zwyczajnych przyssawek! C, odzywaa si wszechobecna tutaj oszczdno. W peni wyposaony kosmiczny ubir wayby dobrych kilkanacie kilogramw wicej, byby zatem droszy w transporcie. Z drugiej strony, po co wlec tak daleko specjalistyczny sprzt? Przecie nikt nie przewidywa, e czonkowie zespou bd

musieli wychodzi w przestrze, a jeli nawet, to nie dla dokonywania napraw. Co si dzieje?! Co tam si dzieje?! Dopiero w tej chwili Adam zda sobie spraw, e dyspozytor nawouje go od jakiego czasu. Drobne problemy, komodorze wycedzi. Kto tutaj zastawi bardzo przykr puapk. Uspokoi oddech, zacz si rozglda. Rzeczywicie, pod panelem ogniw sonecznych dostrzeg niepasujcy do reszty ksztat zewntrzn, podwieszan dysz redniego cigu, tak, jakiej zwyko uywa si do wspomagania silnikw sond w warunkach wyjtkowo ekstremalnych. Z ca pewnoci z drugiej strony korpusu znajdowao si drugie takie urzdzenie, skierowane cigiem w t sam stron. Inaczej satelita nie wpadby w zawrotny ruch wirowy. Ale i tak stao si to zbyt szybko dosownie w uamku sekundy. W przypadku normalnych dysz trwaoby to o wiele duej. Co tu byo na rzeczy. Bartold przyjrza si urzdzeniu: chyba przestao ju pracowa. Jaki mam czas obrotu? spyta. Chwileczk dolecia drcy gos Wintermanna, ale od razu pada odpowied mzgu pokadowego: Jeden na sekund i dwie setne. Niele. Adam gwizdn cichutko. Cakiem potny kop. Komandorze Bartold powiedzia Walter bardziej ju opanowanym tonem. Prosz wraca na pokad wahadowca. Zaraz, zaraz. Nie tak prdko. Prosz wraca, przecie w tych warunkach dalsze przebywanie w przestrzeni nie ma sensu. Adam rozejrza si uwanie. Przed oczami migaa mu to sylwetka wahadowca na tle Zoroastra, to zielona kula Valhalli. To nie bdzie takie proste odpar. Trzeba chwil pomyle. A poza tym nie widz powodu, komodorze, ebym nie mia wykona zadania. Chyba wszystkim zaley na uruchomieniu przekanika kwantowego? Przez duszy czas panowao milczenie.

Przecie jest pan tam jak na karuzeli! zauway wreszcie Walter. Prosz pamita, e przez trzydzieci lat pracowaem jako pilot dalekiego zwiadu. Wirwka, zupenie jak w zamierzchych czasach, jak najbardziej wchodzi w system szkolenia. Poradz sobie. Odetchn gboko. Opanowania lku uczy si na specjalnych sesjach terapeutycznych, lecz nigdy nie da rady wykorzeni go do koca. I bardzo dobrze, bo kto, kto zupenie si nie boi, o wiele atwiej popenia bdy. Oceni sytuacj. By do solidnie zakotwiczony za spraw skrconej do minimum uprzy magnetycznej oraz zaklinowanego klucza, nie mia jednak pewnoci, co si stanie, jeli oderwie rk od powierzchni satelity. Zerkn jeszcze raz w stron uchwytu. Stanowczo za daleko. No c, trzeba improwizowa. Ostronie, bardzo powoli uwolni gowic klucza, jak najcilej przywierajc do powierzchni urzdzenia. Udao si, sia odrodkowa nie oderwaa go od wirujcej konstrukcji. Teraz naleao odkrci zabezpieczenia. Kiedy wprowadzi szyfr i klapa si odsunie, bdzie mia moliwo uchwyci si solidniej. Naoy gowic na nakrtk. Klucz obraca si niepiesznie, ukazujc wysuwajcy si, byszczcy gwint. eby sign wyszej nakrtki, Bartold musia nieco si przesun. Ruch spowodowa, e odpad od gadkiej paszczyzny, zawis na lince, czy raczej nie tyle zawis, co sia odrodkowa oderwaa go od wirujcej powierzchni, prbujc wysa W przestrze. Jednak w jego subiektywnym odczuciu bardziej przypominao to wanie wiszenie. Zwikszy obroty klucza. Magnetyczny zaczep by niezawodny pod warunkiem, e nie pyn przez niego prd. A tutaj mogo zdarzy si wszystko. Dowcipni, ktry przygotowa niespodziank w postaci dysz, mg zastawi take inne puapki. Kiedy ruby wyszy, Adam wprowadzi kod. Klapa zacza si odsuwa, a pilot odetchn z ulg, natychmiast chwyci za uwolnion od osony krawd. W rodku, na szynach, poyskiway krysztay przekanika. Astronauta zaczepi hak drugiej liny tu przy ich mocowaniu.

Wywietl schemat zada. Natychmiast wewntrz hemu rozbysy najpierw symbole, a potem graficzny obraz przedstawiajcy struktur urzdzenia. Na pierwszy rzut oka byo wida, e co jest nie tak. Czci organiczne ulegy zniszczeniu, komodorze poinformowa Adam. Sucham? W gosie Winter manna zabrzmiaa nutka paniki. Zniszczeniu ulegy struktury organiczne przekanika powtrzy pilot. Cz krysztaw RNA wieci barwami alarmowymi, za reszta w ogle nie dziaa. Da si co z tym zrobi? Na miejscu z ca pewnoci nie. To robota dla inyniera w warunkach laboratoryjnych i to nie w zwyczajnej bazie. Co w takim razie zrobimy? W innym pooeniu Adam wzruszyby ramionami. Tutaj nie miao to sensu. Sprawdz obwody panelu generatora spltaniowego, wymontuj uszkodzone skadniki i wracam. Na dole znw zapanowaa cisza. Rozumiem rozleg si wreszcie guchy gos. Prosz przystpi do pracy. Bartold podczy do gniazda centralnego przewd sprzony z nadajnikiem. Mzg pokadowy wahadowca wykona testy w uamku sekundy. Uszkodzone obwody rybonukleinowe potwierdzi diagnoz pilota. Uszkodzone ukady krystaliczne obwodw centralnych generatora spltaniowego. Adam zabra si za odkrcanie szyny. Tym razem nie musia zachowywa si tak ostronie, jak w przypadku rub, poszo wic do szybko. Zsun przezroczyste pojemniki, schowa je do zasobnika na brzuchu. Gotowe, komodorze oznajmi. Wracam na pokad wahadowca. Doskonale. Uruchomi procedur ratownicz...

Nie! Adam prawie krzykn. Wintermann kazaby komputerowi wahadowca obliczy koordynaty, eby pojazd podszed bliej, dostosowa ruch do obrotw satelity i przerzuci lin ratownicz, co nie byo najbezpieczniejszym rozwizaniem w obecnej sytuacji. Nie. Nie trzeba. Po chwili pilot uspokoi si na tyle, by wyjani: Nie widz std rufy satelity, ale jeli i tam zostaa zamontowana jaka niespodzianka, moe by wesoo. Musimy przecie zaoy, e co tam jest, prawda? Mzg wahadowca moe sprawdzi... Jako nie sprawdzi i nie zameldowa, e pod bateriami zamontowano dysze. Co pan sugeruje? Nic nie sugeruj. Po prostu maszyna nie jest w stanie po ludzku zinterpretowa wszystkiego, co rejestruje. A poza tym, co miabym niby zrobi z lin ratownicz? Rzuci si na ni z chyoci mapy i liczy na szczcie? Co zatem pan proponuje? Nie da pan przecie rady precyzyjnie trafi z powrotem do wahadowca. Adam spojrza na przemykajcy wanie nad gow may statek kosmiczny. Duga, smuka sylwetka ze schowanymi w tej chwili skrzydami wydawaa si na wycignicie rki. Doskonale widzia otwarty luk luzy, wypisane czerwon farb oznaczenia jednostki. Poradz sobie. Zerkn na wskaniki stanu paliwa w dyszach. Cakiem przyzwoicie po trzy czwarte adunku w zasadniczych i pidziesit procent w manewrowych. Ale prb mia tylko jedn. W razie gdyby polecia w przeciwn stron ni wahadowiec, mogoby by rnie. Mzg jednostki powiedzia. Oblicz optymaln trajektori lotu pilota i najwaciwszy moment oderwania si od satelity przy wykorzystaniu siy odrodkowej. We pod uwag dodatkow mas zabranego przed chwil adunku. Pozycja pilota nastpujca, obserwuj. Chwyci doln krawd skrzynki

przekanika, wyprostowa ramiona, pozwalajc si cign satelicie w tej pozycji. Bdziesz odpala zdalnie silniki dysz osobistych. Dokonaj odpowiednich oblicze. To szalestwo odezwa si Wintermann. Nie lepiej zaryzykowa podejcie, komandorze? Nie lepiej. Prosz na wszelki wypadek przygotowa si do wysania ekipy ratunkowej. Chocia jeli poleciabym z caym impetem w przeciwn stron ni statek, czarno to widz. Z p minuty trwao, zanim dyspozytor znw si odezwa: Zgoda. Niech pan robi swoje. Tak jest. Mzg jednostki, przelicz jeszcze raz prdko obrotu, wylicz trajektori i czas odpalania silniczkw manewrowych skafandra. Na osiemnacie setnych przed sekund zero dasz mi znak ostrym sygnaem dwikowym. Na osiemnacie setnych przed sekund zero powtrzy komputer. Podaj sygna prbny. Adam mia ju najzupeniej do tej karuzeli. Gazowy olbrzym zdawa si chwilami zlewa w jedno z wahadowcem i srebrzystym teraz Zoroastrem. Sygna prbny oznajmi komputer. W uszy pilota wdar si krtki, wysoki wizg. Zacznij odliczanie od pitnastu. Pitnacie... Czternacie... Adam odpi lin od mocowania szyny, poczeka, a skrya si razem z hakiem w zasobniku. Dziesi... dziewi... Magnetyczna przyssawka odskoczya od korpusu satelity. Adam wyprostowa rce, przymkn oczy, czekajc na sygna. Pi... cztery... trzy... dwa... jeden... Napi minie. Wysoki wizg rozleg si niespodziewanie, wanie o ten uamek sekundy za wczenie w stosunku do tego, czego oczekiwa umys, omamiony rytmem odliczania. Bartold puci krawd skrzynki, otworzy oczy. Dysze na udach wczyy si na krtk chwil, ciao pilota powoli leciao wprost ku

wahadowcowi. Zbyt szybko! I za bardzo do gry! Nie czekajc na decyzj komputera, zablokowa zdalne sterowanie, sam wczy dysze pomocnicze na ramionach, da peny cig. Jednoczenie wystrzeli w kierunku statku lin z kocwk magnetyczn. Zmierza pozornie wprost do luzy, wiedzia jednak, e przy takiej trajektorii minie j o wos, uderzy w burt, odbije si i pofrunie w stron ksiyca. Sponicie podczas wejcia w atmosfer byo ostatni rzecz, o ktrej marzy. Lina przylgna do wahadowca, w tej samej chwili Adam zacz j zwija. Naprya si, zmienia kierunek lotu mczyzny. Da teraz cig wsteczny. Szarpno nim w ty, potem silniki zamilky, wskaniki paliwa wskazyway zero. Zatrzyma si prawie zupenie, lina bardzo powoli luzowaa si, wskazujc, e zblia si jednak do wahadowca, cho bardzo powoli. W tej sytuacji mg tylko czeka, korygujc lot delikatnymi pocigniciami. Na szczcie zaczep przylgn do powierzchni statku tu obok wazu. Wpyn do luzy, zahaczajc ramieniem o jej krawd. Obrcio go o sto osiemdziesit stopni. Widzia teraz satelit wirujcego z zawrotn prdkoci. Komodorze Wintermann powiedzia. dam, aby na powierzchni Zoroastra sprowadzi mnie mzg bazy. Prosz odczy moliwo sterowania statkiem przez jego integraln jednostk. Ale... Prosz tak zrobi, komodorze! rykn Bartold. Natychmiast i bez dyskusji! *** Teraz patrzyli na niego nieco inaczej ni wtedy, kiedy po raz pierwszy wchodzi do jadalni. W ich oczach oprcz rezerwy zobaczy co w rodzaju podziwu. Czekali na niego w pitk: oczywicie, Walter jako szef i Noel, ktry peni tego dnia rol oficera dyurnego. Poza nimi bya jeszcze Zoja, gotowa w kadej

chwili popdzi do gabinetu udzieli pomocy potrzebujcemu, Teresa jako opieka psychologiczna i Sandra. Ta ostatnia, jak oceni Adam, przysza tylko i wycznie z ciekawoci, bo absolutnie nie bya potrzebna. Spogldaa to na Wintermanna, to na Bartolda. Adam skin jej leciutko gow, rewanujc si za tamten umiech przy obiedzie. Nie odpowiedziaa nawet najmniejszym grymasem, miaa zacinite wargi i zmarszczone brwi. O co chodzi? zapyta ostro dowdca. Dlaczego kaza pan wyczy mzg wahadowca? Adam spojrza w zadumie na ekran przekazujcy obraz z ldowiska. Nad uskrzydlon teraz rakiet zasuwa si dach podziemnego hangaru. Na wszelki wypadek odpowiedzia z namysem. Miaem wraenie, e dzieje si co niedobrego. Wraenie?! Walter tym razem rozeli si na dobre. A odkd to piloci dalekiego zwiadu opieraj si na wraeniach? Od zawsze. Adam zachowa spokj. Przedtem sam pan nie chcia ryzykowa, nawoywa mnie do powrotu, a teraz wyrzuca mi nadmiar ostronoci? Nie doda pan teraz komodorze? spyta Wintermann zjadliwym tonem. Nie jestem na pokadzie statku Bartold wzruszy ramionami. Jako pilot nie podlegam ju niczyim decyzjom, a pan nie dowodzi wicej ni jedn jednostk. Nie do koca chyba to wszystko rozumiem. Te wasze wojskowe skomplikowane procedury... To raczej obyczaj ni procedura. Tytu komodora nadawano w odlegej przeszoci oficerom penicym funkcje admiralskie wtedy, kiedy chciano dociy ich obowizkami, ale nie wypaca icie krlewskiej gay. Potem nazywano tak dowdcw zgrupowa morskich, a w trakcie eksploracji kosmosu jeszcze rozszerzono ten termin. W przestrzeni kad baz czy stacj uznajemy za statek floty cywilnej lub wojskowej, a zatem w sytuacji takiej jak dzisiejsza, kiedy by pan odpowiedzialny za dwie jednostki, przysugiwa panu tytu komodora. Mylaem, e

doskonale pan o tym wie. Walter potrzsn gow, umiechn si z przymusem. Jestem rasowym cywilem, niestety mrukn. Prosz w takim razie wybaczy mj poprzedni sarkazm. Napdzi nam pan niezego stracha. Sobie te, prosz mi wierzy. To nie byo najprzyjemniejsze dowiadczenie w moim yciu. Co tam si waciwie stao? Oczekiwaem, e wy mi powiecie. Mielicie przecie do czasu na analiz materiau. Pan te. Adam spuci wzrok, wyglda w tym momencie jak chopiec przyapany na psocie. Spaem. Noel wytrzeszczy oczy, spojrza z niedowierzaniem najpierw na Bartolda, potem powid wzrokiem po twarzach pozostaych. Spa pan? Po tym wszystkim, w dodatku podczas podchodzenia do ldowania? Przecie musiao trz jak cholera! I pewnie trzso Adam rozoy rce. Ale uznaem, e sen jest najwaniejszy. A poza tym mzg pokadowy zosta przecie zablokowany. Mogem sobie co najwyej pogra z nim w szachy albo pooglda zapis wydarze, ale z analizami byoby ju gorzej. Faktycznie. Wintermann westchn. Chyba si troch wygupiem. Przez uprzejmo nie zaprzecz zamia si Adam. Natychmiast spowania. Kto grzeba w przekaniku dalekiego zasigu oznajmi, uwanie lustrujc twarze obecnych. Wygldali na co najmniej lekko zszokowanych. Jest pan pewien? spyta Noel. Moe to uszkodzenie spowodowane jakim spiciem, wzmoonym wiatrem sonecznym, promieniowaniem kosmicznym... A moe zagniedzi si tam troll ze rubokrtem? wpad mu w sowo Adam. Osony byy najzupeniej w porzdku, testy

nie wykazay adnego zwarcia. No i przecie kto zamontowa dysze pod panelami energetycznymi, prawda? Kto przeprowadzi to tak, eby prba naprawy zakoczya si zupen porak, a moe nawet mierci mechanika. Ale kto? Adam milcza przez dusz chwil. Tego, oczywicie, nie wiem, natomiast zdaj sobie spraw, kto absolutnie i na pewno nie mg czego podobnego dokona. Kogo ma pan na myli? spyta Walter. Siebie. Jestem chyba jedyn osob pozostajc poza wszelkim podejrzeniem, a i to tylko dlatego, e po prostu nie byo mnie na stacji, kiedy puapka zostaa zamontowana. Zapada cisza. Nagle rozleg si cichy miech. Wszyscy spojrzeli z zaskoczeniem na Sandr. Co ci tak wesoo? spyta ze zoci Noel. Dwunastu podejrzanych spowaniaa. Cakiem niele. Szesnastu mrukna Teresa. Sucham? Wintermann zmarszczy brwi. Szesnastu powtrzya. Przecie ten numer zosta przygotowany, kiedy bylimy w komplecie, prawda? Moe ktry z naszych nieboszczykw to zrobi? Bartold spojrza czujnie na kobiet. Inteligentna bestia, z refleksem. Jeli miaaby co wsplnego z sabotaem, nieatwo byoby j rozszyfrowa. Bdziemy musieli porozmawia na osobnoci. Adam popatrzy szefowi placwki prosto w oczy. Powinnimy jak najszybciej zameldowa o tym incydencie centrali Walter pokrci bezradnie gow. Ale bez przekanika... Konwencjonalny sygna radiowy do najbliszej placwki mogcej przekaza wiadomo do Ukadu Gwnego bdzie szed ponad rok. Chyba e pan ma na statku jaki prosty model maszyny spltaniowej. Bybym gotw powici cenne paliwo i narazi si na szykany ze strony przeoonych... Niestety, nie zostaem wyposaony w taki sprzt. Nie leciaem przecie na daleki zwiad. Tylko wtedy regulaminy

wymagaj montowania w jednostkach komunikatorw kwantowych. Oszczdno? skrzywi si Noel. Nie tylko nas tak traktuj? Nadajniki spltaniowe kosztuj potworne pienidze kiwn gow Adam. Montuje si je tylko w razie koniecznoci. Ja miaem atwe zadanie, w razie potrzeby mgbym po prostu dotrze w poblie jakiego portalu, planety czy stacji posiadajcych komunikatory. Ale przy uszkodzonej jednostce... Boranin zawiesi gos, zanim podj: Przecie zawsze trzeba liczy si z moliwoci awarii. Kady, zostajc pilotem, musi wcza ryzyko niejako w zakres obowizkw. Wintermann przysuchiwa si wymianie zda z kwan min. Niewiele mamy wic z pana poytku... Zabrzmiao to bardzo nieprzyjemnie. Teresa chrzkna, Walter zreflektowa si, chcia powiedzie co jeszcze, ale Bartold nie czeka na przeprosiny. By moe rzek zimno. Ale tak czy inaczej, powinnimy pogada. . A tak przy okazji odezwa si Noel. Dlaczego kaza pan nada sygna dwikowy na osiemnacie setnych przed sekund zero? I dlaczego wanie taki pisk, jaki syszelimy? Nie lepiej by byo zastosowa impuls wietlny? Pan nigdy nie lata, prawda? spyta Adam. Nie mam nawet licencji pilota orbitalnego, w yciu nie siedziaem za sterami. Na to pytanie odpowie najlepiej albo pani Teresa, albo nasz lekarz. Komandor wskaza lekkim ruchem brody Zoj. Noel skierowa pytajce spojrzenie w stron kobiet. Popatrzyy na siebie. Sygna dwikowy powiedziaa po chwili Teresa wywouje szybsz reakcj ni wiato.

Nie rozumiem... Nie rozumiesz, bo jeste ofiar wskiej specjalizacji zirytowaa si Zoja. Wszyscy teraz zajmuj si tylko swoj dziak, a jak tylko co wykracza poza ich wyksztacenie, gubi si. Z tob jest inaczej? Ja w wolnych chwilach przynajmniej co czytam, a nie ogldam tylko pornosy na przemian z gupimi komediami! Dobra, ju si tak nie ciskaj, tylko mw, o co chodzi. Albo lepiej niech powie Teresa. Ona jest zazwyczaj bardziej opanowana. To zjawisko podja kobieta o ktrym uczy si studentw psychologii na samym pocztku edukacji. Popeniasz powszechnie pokutujcy bd, Noelu, mylc prdko wiata z prdkoci dwiku i ich wpywem na nasze zmysy. Intuicyjnie wydaje si czowiekowi, e wiato dociera szybciej do oka ni impuls dwikowy do ucha i ujmujc to od strony obiektywnych zjawisk fizycznych tak faktycznie jest. Jednak impulsy w obu przypadkach maj do przebycia tak krtk drog, e mona tutaj pomin ich obiektywn prdko. A czowiek jest zbudowany tak, e o ile na bodziec wietlny organizm reaguje z opnieniem okoo wier sekundy, o tyle na dwikowy mniej wicej pitnacie do osiemnastu setnych. Jak przypuszczam, nasz pilot zna doskonale moliwoci swojego ciaa, wic poda optymalny czas nadania sygnau.

Rozdzia 3
Valhalla growaa na niebie. W jej intensywnym wietle powierzchnia ksiyca robia niesamowite wraenie. Zielonkawe lnienie przepajao powietrze, wydobywajc nowe tony z monotonnego krajobrazu. Gazowy olbrzym nie wydawa si teraz tak koszmarnie grony jak ogldany sponad gstej, przejrzystej atmosfery, ale i tak prezentowa si niesychanie majestatycznie. Na jego obrzeach, mglistych i rozmazanych, poyskiway delikatne pereki gwiazd. Wicej byo ich wida nad horyzontem, ale niebo nigdy nie stawao si tutaj zupenie czarne, wic take ich wiateka migay niepewnie, jakby lada chwila miay zgasn. Na Zoroastrze nie istniao w ogle pojcie ciemnoci. wiecia albo centralna gwiazda ukadu, przy tej odlegoci osigajca wielko sporej monety, albo rozpraszao mrok odlege lecz grone fioletowe soce lub wanie Valhalla. Do czsto zdarzao si, e wszystkie trzy ciaa niebieskie znajdoway si w zasigu wzroku. To wtedy powierzchnia ksiyca oywaa, mineray pod powierzchni zaczynay si uaktywnia. Pikny widok Adam usysza nagle obok siebie miy kobiecy alt. Nie zauway, kiedy wesza, nie usysza krokw. To ostatnie nie byo moe takie dziwne, bo wyoona piankow wykadzin podoga skutecznie tumia dwiki, ale powinien przecie wyczu jej obecno. Zbytnio zapatrzy si w urzekajcy pejza. Czsto tutaj przychodz powiedziaa Sandra. Nie cierpi tych ciasnych pokoi i korytarzy na dole. W kopule wydaje mi si, jakbym oddychaa swobodniej. Ma pani klaustrofobi? Jestem Sandra wycigna rk. Po prostu Sandra. Spdzimy ze sob troch czasu, nie ma chyba wikszego sensu zachowywa oficjalnych form. Adam odpar odruchowo, ucisn jej do. Bya mikka i

ciepa, a zarazem mocna. Sandra oddaa ucisk po msku, zdecydowanie. Masz klaustrofobi? Skd! zamiaa si. Przecie to by mnie dyskwalifikowao jako czonka zespou badawczego. Po prostu nie lubi tej dusznej atmosfery. Od czasu mierci Romy i Edwina oraz zaginicia Michelangela z Angelin zrobio si tutaj nieznonie. Podobno to byy wypadki? rzuci pytanie na przynt. Podobno. Bardzo chcemy w to wierzy. To znaczy, ja bardzo chc, bo co do pozostaych nie mam pewnoci, co naprawd myl. Ale wiesz chyba, co sdzi twj m? Och, Martin? Znw si zamiaa, tym razem jakby z przymusem. Od dnia lubu nie zdoaam go jeszcze rozgry. Jest nieuchwytny niczym dym. To wielki mzg, ale, jak kady geniusz, ma swoje dziwactwa. Dziwactwa? Adam umiechn si w duchu. Ten go wyglda jak jedno wielkie dziwactwo. Jak tych dwoje w ogle si dogadywao? Jak to w zasadzie byo z tymi zgonami i zaginiciami? spyta. Sandra drgna, otworzya usta, eby co powiedzie, ale w tej chwili rozleg si gos Wintermanna: Komandor Bartold jest proszony do prywatnej kwatery dowdcy. Bdzie jeszcze okazja pogada rzuci Adam, zmierzajc do wyjcia. Zaczekaj zatrzymaa go. Odwrci si, patrzc badawczo. Wiesz... Nie wszystko tutaj wyglda tak, jak si na pierwszy rzut oka wydaje powiedziaa cicho. Warto o tym pamita. Jak wszdzie, Sandro, jak wszdzie. Po prostu cay wiat nie jest taki, jak nam si wydaje. Ani ludzie dodaa ze mierteln powag. Oni przede wszystkim. ***

Elza wysza natychmiast, kiedy tylko Adam przekroczy prg. Nie bd panom przeszkadza oznajmia. Zreszt i tak musz zajrze do laboratorium. Wczoraj wczyam wirwk, moe pojawio si ju co ciekawego. Bartold usiad na tym samym fotelu, co poprzednio, Walter przysun si ze swoim. Chcia pan ze mn porozmawia powiedzia, z trudem ukrywajc niech. Chciaem, profesorze. Wintermann skin gow, splt rce na piersi i zacz krci palcami mynka. Co jaki czas kciuki zahaczay o siebie, dajc wiadectwo, e pod pozornie spokojn fizjonomi szaleje burza. Zupenie jak na Valhalli, pomyla Adam. Tam te grne warstwy atmosfery ukadaj si w rozmaite wzory, przepywaj powoli, przeksztacaj si niby to niepiesznie, ale kadym nerwem czuje si, e to tylko niewinna manifestacja niewyobraalnie potnych zjawisk zachodzcych pod powok planety. Sucham Walter przerwa przecigajce si milczenie. Co ma pan do powiedzenia? Ja? Bartold zmruy oczy. To pan raczej powinien mi co wyjani. Nie rozumiem. Nie dalej jak cztery godziny temu o may wos bybym zgin. Co tutaj si wyprawia? Pan przyszed mnie przesuchiwa? Wintermann zacisn szczki, przez co jego gos sta si syczcy i nieprzyjemny. Nie ma pan prawa. Jedyn osob, ktrej cokolwiek mog powiedzie, jest ledczy przysany przez rzd federacji. Ale nie przeczy pan, e co si dzieje? Nie bd udawa idioty, komandorze. Zaprzeczanie oczywistociom nie jest godne prawdziwego naukowca. Przynajmniej tyle mrukn Adam. Przedtem mwi pan, e ma nadziej, i mier czonkw zespou bya cigiem

nieszczliwych przypadkw. Teraz pozby si pan chyba zudze? To znaczy? A jednak zaczyna pan udawa idiot, profesorze rzek ostro Adam. Wie pan doskonale, co mam na myli. Sabota. Niech bdzie. A kto niby miaby tego sabotau dokona? Kto, kto mia swobodny dostp do satelity. To znaczy, piloci. Ale oni nie yj. Jeli dokonali przestpstwa, nie odpowiedz ju przed sdem. Najpierw naleaoby udowodni, e to rzeczywicie kto z nich. Adam wzi ze stolika butelk z wod, nala do kubka i unis go do ust. Podchwyci uwane spojrzenie rozmwcy. Wintermann ewidentnie sprawdza, czy pilotowi po ostatnich przeyciach dry rka. Co pan przez to rozumie? Nic wicej ni powiedziaem. Zachowuje si pan co najmniej dziwnie. Walter z rozczarowaniem odwrci wzrok. Adam mia rce najzupeniej spokojne. Prosi pan o rozmow, a potem unika odpowiedzi. Trudno udzieli wyjanie w kwestiach, o ktrych nie ma si pojcia. Im mniej czowiek wie, tym wicej wariantw moliwych wydarze powinien bra pod uwag. Pan si szykuje do przeprowadzenia ledztwa? Wintermann unis brwi. Ostrzegam, e nie pozwol postronnej, nieuprawnionej osobie grzeba w naszych sprawach. Przydaoby si z pewnoci mae dochodzenie. Bartold odstawi kubek. Ale nie o tym chciaem rozmawia. Och, czyby wreszcie zdecydowa si pan wyjawi, dlaczego tak nalega na t rozmow? Niepotrzebny sarkazm, profesorze. Zupenie niepotrzebny. Powiem tylko jedno zdanie, a pan niech si dobrze zastanowi, zanim zacznie protestowa. Sucham zatem. Profesorze Wintermann. Adam odchrzkn lekko. Musi pan wiedzie, e kto przeprogramowa mzg pokadowy wahadowca.

Przeprogramowa?! Bardzo delikatnie, rzekbym, finezyjnie, ale nie mam co do tego najmniejszych wtpliwoci. W zasadzie przeprogramowa to ze sowo. Ingerowa w jego dziaanie na najniszych poziomach. Moe pan powiedzie, co ma dokadnie na myli? Oczywicie. Komputer popeni bd. Pozornie bardzo drobny, wrcz niezauwaalny, ale dla dowiadczonego pilota znamienny. Kiedy oderwaem si od wirujcego satelity, silniki skafandra odpaliy, skieroway mnie w stron wahadowca, ale zbyt niedokadnie. Przecie wszed pan do luzy Walter uczyni nieokrelony ruch rkami. Ale pan lub kto inny z zaogi ju by nie wszed, bdc na moim miejscu. Co mam przez to rozumie? e tylko dowiadczenie pozwolio mi dosta si do wahadowca bez wikszych komplikacji. Wiele razy byem w przestrzeni, czowiek uczy si tam wyczuwa rne rzeczy. Na przykad oblicza intuicyjnie trajektori lotu. Ale, szczerze mwic, gdybym ju wtedy nie by nastawiony nieufnie, mgbym nie zauway tego drobnego bdu. Wtedy statek podyby za panem. Sterowaby nim mzg bazy. Moe i tak. Jednak po pierwsze, zmierzabym z do du prdkoci w stron powierzchni Zoroastra, wic akcja ratunkowa mogaby si nie uda, a po drugie, w prni i w stanie niewakoci atwo o wypadek. Poza tym, wydaje mi si, e ten, kto dokona sabotau, nie mia na celu li tylko umiercenia tego, kto wyszed w przestrze. Liczy si z zupenie innym rozwojem wypadkw. Mwi pan zagadkami. Bo to dla mnie te jest pewnego rodzaju zagadka. Kto sponsoruje t wypraw? Wintermann wzruszy ramionami, wyd lekko wargi. Co za pytanie, rzd oczywicie.

Profesorze, bdmy powani w gosie Adama zabrzmiaa pobaliwo, ale te pewna irytacja. Przecie obaj doskonale wiemy, e rzd centralny nie posiada do wasnych rodkw na takie cele. Zbyt wiele funduszy pochania utrzymanie kolonii w promieniu tysica lat wietlnych, produkcja generatorw grawitacyjnych czy komunikatorw kwantowych. Rzd, owszem, firmuje podobne przedsiwzicia, sprawuje nad nimi co, co mona nazwa patronatem. Jasne, formalnie jest zwierzchnikiem, ale... Co ale? Bartold westchn ciko. Ktre konsorcjum wyoyo pienidze na zaoenie stacji badawczej w takim zasranym miejscu? Gdyby nawet byo tak, jak pan mwi, nie mgbym ujawni informacji stanowicej tajemnic handlow, zdaje sobie pan z tego spraw. Nawet w takiej sytuacji? Nawet. Jedynym uprawnionym do zadawania podobnych pyta byby oddelegowany przez rzd urzdnik. Ale on z kolei wiedziaby doskonale, jaki jest stan rzeczy. Oczywicie, aczkolwiek niekoniecznie. Konsorcja i holdingi to twardy orzech do zgryzienia dla si federalnych. Niemniej fakt pozostaje faktem, e w komputerze pokadowym kto grzeba. Przecie doskonale zdaje pan sobie spraw, e podczas powrotu wcale nie spaem, lecz sprawdzaem histori zapisw. I co? I, jak atwo si domyli, nic. Ten tajemniczy kto nie zostawi ladw? Profesorze Adam skrzywi si z niechci. Po co zadaje pan pytanie, na ktre zna odpowied? To jeden z takich ludzkich odruchw, o ktre niezwykle czsto nie posdza si naukowcw. Nie, nie zauwayem adnych ladw. Ale to niewiele znaczy. Komputer wahadowca to jednostka konwencjonalna,

oparta na zwyczajnym taktowaniu subatomowym. Nie znam si na tym. Teraz Walter z kolei wykrzywi wargi. W warunkach pracy w kosmosie na bliskich dystansach to rozwizanie idealne, ale niedoskonae wyjani Adam. Wprawdzie takie urzdzenie posiada wielk odporno na uszkodzenia mechaniczne czy promieniowanie, ale stosunkowo atwo je rozprogramowa, jeli si zapuci w nieodpowiednie rejony. Tutejszy mzg, na ktrym opiera si funkcjonowanie bazy, to hybryda. Oprcz obwodw zarzdzajcych prac strun, jego oprogramowaniem zarzdzaj kody kwasw nukleinowych. Poza tym ma podwjne albo nawet potrjne systemy zabezpiecze. Sporo pan o tym wie zauway cierpko szef zespou. Byby pan doskonaym kandydatem na sabotayst. Oczywicie, gdybym znajdowa si w tym rejonie, kiedy to wszystko si zaczo. Nie wiemy jeszcze, czy si zaczo. Czy jest pan pewien na sto procent, e to mzg wahadowca popeni bd, a nie pan? Na przykad mg pan zwyczajnie spanikowa. To by byo zupenie naturalne. Adam nie odpowiedzia. Patrzy bez ruchu w twarz rozmwcy. Tamten odpowiedzia twardym spojrzeniem. Przez chwil mierzyli si wzrokiem, wreszcie Bartold doszed do wniosku, e to nie ma sensu. Dzikuj za rozmow. Wsta ciko. Grawitacja dawaa o sobie zna. Grawitacja i zmczenie. Musz jeszcze podej do doktor Sarkissian. le si pan czuje? Badania. Rutynowa kontrola. Przecie badaa pana tu po powrocie. Zgadza si. Ale po kilku godzinach trzeba wykona powtrne analizy. Wintermann rwnie wsta. O siedemnastej mamy odpraw, potem kolacja. Na odpraw nie zapraszam, ale na kolacj jak najbardziej.

Kiedy drzwi rozsuny si, Adam ujrza Martina Gauta, ktry zamar z rk zawieszon nad przyciskiem otwierajcym. Nie przeszkadzam? spyta. Wanie wychodz Adam kiwn gow. Gaut poczeka, a pilot wyjdzie, zanim wszed do kwatery dowdcy. Mwiem, e trzynastka przynosi pecha mrukn, nie wiadomo, czy do siebie czy do Bartolda. *** Bya nijaka, tak nijaka, e ogarniay mdoci. Nawet gos miaa nudny. O takich osobach zwyko si czasem mwi, e s podobne zupenie do nikogo. Nie chodzio o urod czy pospolito rysw. Tak jak komandor zauway ju przy stole, Zoja Sarkissian miaa najzupeniej puste oczy. Kiedy do tego doczya profesjonalny dystans, wydaa si kim odlegym o setki tysicy kilometrw. Unikaa kontaktu wzrokowego, nie zamierzaa nawizywa adnych, nawet najprostszych relacji z drug osob. Jak kto taki mg w ogle przej przez sito selekcji? Chyba e zrobia si taka dopiero na miejscu. Ale wwczas powinni j odesa... No tak, ale razem z mem. Przepisy w tym wzgldzie byy jasne jeli jeden maonek z jakich wzgldw nie mg si dostosowa do warunkw, odsyano oboje. Dlatego bardzo czsto zespoy ukryway nieprawidowoci. Byo to jak najbardziej zrozumiae, bo przecie dla ogromnej wikszoci tych ludzi wyprawa w gb kosmosu stanowia realizacj dziecicych marze. Marze, ktrym nierzadko podporzdkowywali cae swoje ycie. Dawniej selekcja bya o wiele ostrzejsza, kandydatw poddawano wszechstronnym badaniom, testowano ich wytrzymao na stres, zarwno krtkotrway, jak i permanentny, wywracano osobowo na lew stron. Jednak w miar upywu czasu wadze musiay nieco zagodzi tak restrykcyjne podejcie. Ludzko zamieszkujca w rejonie Ukadu Gwnego zacza rozpuszcza si w dobrobycie po opanowaniu nowych wiatw, ochotnicy

pochodzili zatem gwnie z kolonii, w ktrych warunki ycia i sposb ksztacenia nierzadko pozostawiay wiele do yczenia. Chtnych do podejmowania ryzykownych wypraw zatem moe nie tyle brakowao, nie byo ich zauwaalnie mniej, ile stanowili z reguy mniej wartociowy materia ludzki ni niegdy. Pojawiy si nawet gosy, e wystarczy ju tej ekspansji, e naley zadowoli si tym, co zdoano uzyska, czerpa garciami z zajtych wiatw, zanim znw podejmie si dalekie wdrwki. Tych, ktrzy mwili o koniecznoci postpu, o cigym rozwoju, byo o wiele mniej ni jeszcze przed dwudziestu, trzydziestu laty. W Ukadzie Gwnym, ppku ludzkiego wszechwiata, wyrastay pokolenia hedonistw, ktrym obojtny by los pobratymcw w koloniach. Co pani myli o spiagotach? spyta Adam, eby rozproszy cik cisz, zakcan jedynie szumem pracujcego medmatu. Nie wiem, co myl odpowiedziaa sucho, nie odwracajc oczu od czytnika, ktry holograficzn kolumn obraca si nad biurkiem, ukazujc wskazania kolejnych przyrzdw. Rwnie dobrze mogaby rozwin ekran w panoram i mie wgld w cao, ale wida z jakiego powodu preferowaa taki wyrywkowy system pracy. Spiagotami zajmuj si Noel z on, Martin i, oczywicie, Walter. Mnie podsyaj czasem tylko jakie prbki do analiz i to wszystko. Mam do innej pracy. Ale jakie zdanie na pewno pani ma. Skd na tym globie wziy si tak potne istoty? Przecie poza nimi nie ma tutaj zwierzt przekraczajcych rozmiarami redniej wielkoci ryb albo okazaego kraba. Nie dziwi to pani? Powiedzmy, e z pocztku dziwio wzruszya lekko ramionami, nadal patrzc uwanie na odczyty. Ale po jakim czasie przestaam si nad tym zastanawia. S to s, wida tak tutaj przebiega ewolucja. Moe dawniej ten wiat by zamieszkany przez jeszcze inne istoty? Noel wspomina, e kilkaset tysicy lat temu moga tutaj nastpi katastrofa kosmiczna, co, co sprawio, e inne due zwierzta wymary, a przetrway tylko te obrzydliwe

kolosy. Obrzydliwe? Adam unis lekko gow. Prosz lee spokojnie upomniaa go. Tak, uwaam, e s obrzydliwe. Te ich wszystkie wypustki s takie ruchliwe i tak ich peno. Lekarz nie powinien mie tego typu fobii, pomyla Adam. Wszyscy, tylko nie lekarz. W kocu medycyna to grzebanie si we wntrzu ciaa, ktre nie prezentuje si w wikszoci rejonw zbyt atrakcyjnie. Ale moe to tylko taka wybircza obawa, moe Zoja w istocie rzeczy jest znakomitym fachowcem? A to przecie najwaniejsze. Caa zaoga nie musi fascynowa si miejscow flor i faun. A czy nie zastanawia si pani, jak to moliwe, e takie wielkie stworzenie w warunkach stosunkowo silnej grawitacji porusza si zadziwiajco sprawnie? To rwnie zagadkowe jak fakt, e ycie zaczo si w oparciu o metan, a planeta wypeniona tym gazem jeszcze nie eksplodowaa, cho przecie s tutaj i wyadowania elektryczne, i my sami uywamy sprztu powodujcego liczne ogniska zaponu. A mnie si zdaje, e jednak bardziej. Adam umiechn si do swojego odbicia w lustrze podwieszonym przy suficie. Ewolucj czy katastrof mona sobie jako wytumaczy, za stabilno atmosfery zoonej w sporym stopniu z metanu nie jest niczym nieoczekiwanym. Chodzi po prostu o brak tlenu przy wysokiej w dodatku zawartoci szlachetnego, obojtnego helu. Metan robi si silnie wybuchowy tylko w przypadku powstania mieszanki nasyconej tlenem w okrelonych proporcjach, prawda? A tutaj tlenu w wolnej postaci prawie nie ma. Ale jak to si dzieje, e kilkudziesiciotonowe zwierz bez najmniejszego wysiku utrzymuje si w powietrzu? Zadziwiajce byoby, gdybymy natrafili na lady innej cywilizacji, panie Bartold powiedziaa z niezrozumia zoci. A to jeszcze nigdy si nie zdarzyo. Spiagot to tylko zwierz. Zwyczajny, bezmylny stwr, ktry yje nie wiadomo po co. Adam nie odpowiedzia. Wybuch lekarki by zaskakujcy,

jednak nie mniej zadziwiajcy ni to, co si tutaj w ogle dziao. Pilot znw spojrza w lustro. By zupenie nagi. Widzia swoje nogi, szczupe, ale uminione. Podczas podry kosmicznej wane byy wiczenia fizyczne, wic i tors mia do potny, i ramiona. Tylko z brzucha mogoby znikn kilka zbdnych fadek, zanim zacznie si go czepia komisja lekarska. Twarz... Prawd mwic, odzwyczai si troch od wasnej twarzy. Zazwyczaj unika patrzenia w lustro, a jeli ju to robi, na przykad poprawiajc wosy, stara si nie przyglda sobie zbyt uwanie. Wanie, wosy... Jeszcze kilka lat temu mia na gowie prawdziw burz jasnych kosmykw, musia je strzyc regularnie raz w miesicu, nie rzadziej. Teraz byy krtko przycite, nie tak ju gste i puszyste. Czowiek zasadniczo starzeje si skokowo, tak jak i najczciej rozwija si nagymi zrywami. Mae dziecko nagle zaczyna wstawa, sprawnie mwi, potrafi zaskoczy rodzicw gotowoci robienia siusiu do nocnika. Nawet jeli dorosym wydaje si, e te zmiany maj charakter do pynny, sprawnoci nabywane s i przyswajane jakby znienacka. Ze staroci jest podobnie. Oczywicie, Adam ze swoimi pidziesicioma czterema latami mia przed sob jeszcze kawa ycia, ale dostrzega ju oznaki upywajcego czasu. Moe wanie dlatego nie lubi luster. A moe po prostu nie potrzebowa si przeglda? Tak zwyczajnie, bez istotnych przyczyn. Z drugiej strony, nic w czowieku nie dzieje si bez powodu. Moe kto z zewntrz potrafiby powiedzie, dlaczego Bartold ma do tej sprawy taki a nie inny stosunek. Sam nie wiedzia, a poza tym nie mia ochoty si nad tym zastanawia. Ten feblik zupenie nie przeszkadza mu w funkcjonowaniu. Ale teraz, chociaby z nudw, ledzi swoje odbicie. Jasne wosy, jasna skra na policzkach, wysunita lekko do przodu zdecydowana szczka, wydatny nos i niedopasowane oczy: nieoczekiwanie dla napotkanych po raz pierwszy osb, dziwnie ciemne przy takim typie urody. Nie brzowe, czarne, zielone czy orzechowe. W odcieniu bardzo intensywnego, gbokiego szafiru. W pierwszej chwili mogy przypomina barw wgiel, ale szybko dawao si zauway bkitne odblaski. Wok

oczu utworzya si siateczka drobnych zmarszczek. Byy to nie tylko charakterystyczne dla wieku kurze apki, ale znieksztacenia spowodowane mrueniem oczu podczas dugotrwaej obserwacji ekranw i wskaza przyrzdw w czasie rnorakich, wymagajcych cigej czujnoci misji. Niby hologramy byy przyjazne dla wzroku, ich wiato doskonale filtrowane, ale czowiek i tak odruchowo przymyka powieki podczas dugiego wpatrywania si w obrazy i odczyty. atwiej by si yo, gdybymy zostali wyposaeni w zmys radiowy powiedzia nagle. Nie rozumiem, co ma pan na myli. Przepraszam, gono mylaem. Chodzi mi o to, e pracowalibymy o wiele sprawniej, gdyby nasz mzg potrafi odbiera i przetwarza nie tylko dwiki i obrazy, ale take informacje w innych widmach promieniowania elektromagnetycznego. Gdybymy mogli komunikowa si jak komputer, ktry czy si z innym komputerem, w uamku sekundy pobierajc pakiet informacji. Ach, pan o tym pokiwaa gow z lekkim politowaniem. C, to marzenie wielu ludzi. Prowadzono przecie nawet eksperymenty z wszczepianiem odbiornikw wprost do mzgu, opatentowano kilka rozwiza, ale nie bardzo si to sprawdzio w zderzeniu z normalnym yciem. Z tego, co wiem, chyba tylko robotnicy i inynierowie budujcy portale korzystaj z tej techniki. Tam to jest konieczne. Ale pac za to straszliw cen. Wiem, wiem. Jako istoty ywe, aby zachowa rwnowag psychofizyczn, jestemy skazani na stary wiat zmysw. Nadmiar informacji prowadzi do mierci albo co najmniej cikiego autyzmu. Ale moe kiedy si uda rozwiza ten problem. Moe. Ale czy bdziemy wtedy nadal ludmi? Czy w ogle warto? Bya bystra. Owszem, nijaka, chwilami wrcz odpychajca, ale na pewno bystra. I, wbrew pozorom, nie miaa wszystkiego dokadnie gdzie. W ostatniej jej wypowiedzi zabrzmiaa

prawdziwa pasja. Nie wiem, czy warto, pani Zoju, ale pomarzy przecie wolno. Tak, wolno. Tym razem wyczu w jej gosie co na ksztat umiechu, ktry zaraz potem zamieni si w przygnbienie. eby tylko te marzenia nie okazay si pocztkiem koca. Drgn. To zdanie mocno go zaniepokoio. Co si stao? spytaa natychmiast. Przypieszya akcja serca, wzroso cinienie. Nie, nic takiego odetchn gboko. Przypomniaem sobie po prostu, jak dzisiaj byem bliski koca wanie. Czasem brzmienie sw potrafi czowieka wytrci z rwnowagi, nawet jeli na pozr s neutralne. Nigdy nie wiadomo, co wprawi w drgania t czy tamt strun duszy. Dlatego prosiam, eby podczas testw zachowa milczenie powiedziaa ze le ukrywan zoci. A pan wciga mnie w pogaduszki. To chyba naturalne, e kiedy jest si obcym, pragnie si dowiedzie czego wicej o miejscu, w ktrym przyjdzie mu spdzi troch czasu. Ale moe nie podczas badania lekarskiego, co? *** Do pokoju wrci p godziny pniej. Senno, ktra ogarna go podczas ostatnich testw, znikna. ycie w bazie toczyo si wedug rytmu dwudziestoczterogodzinnego. O dwudziestej drugiej przygasay wiata w korytarzu, p godziny pniej paliy si tylko sabe lampki pod sufitem. Byy do jasne, eby mona byo sprawnie si porusza, ale nie zakcay poczucia, i oto zapanowaa noc. O pitej trzydzieci wczao si janiejsze owietlenie, okoo szstej dziaao ju w widmie zblionym do zwykych promieni gwiazdy typu sonecznego. Przez cay dzie zmieniao si lekko, dajc ludziom zna, i upywa czas. Przed wieczorem stawao si nawet lekko

czerwonawe, z ciepymi odblaskami. Czowiek kolonizowa kosmos, a jednak stare, zapisane w acuchach dna przyzwyczajenia wci istniay. Rytm dobowy by jedn z podstaw zapewnienia zdrowia psychicznego. Ludzie musz y w okrelonych ramach, niezbyt odbiegajcych od tego, do czego przywykli przez setki tysicy lat. Oczywicie, prace zespou musiay by zgrane z tym, co si dziao na zewntrz, std liczne nocne dyury wedug grafiku wywietlonego na ekranie w mesie. Valhalla obiegaa Thora w cigu omiuset pidziesiciu dni standardowych, za Zoroaster okra gazowego olbrzyma raz na osiemdziesit dwie godziny, obracajc si przy tym wok wasnej osi w tempie trzydziestu szeciu godzin. Promie satelity stanowi niecae osiemdziesit dziewi procent promienia Ziemi, lecz ksiyc mas mia trzy razy wiksz. Przez dwadziecia godzin znajdowa si w cieniu Valhalli, wwczas byo najspokojniej, badania na zewntrz nie wizay si z zagroeniem sejsmicznym. Ale podczas podry w promieniach Thora, kiedy docza do kompletu blask Fenrira i oddziaywanie olbrzyma, grunt zaczyna si dosownie gotowa. Amortyzatory grawitacyjne bazy, jak przypuszcza Adam, byy najsolidniej wykonanym jej elementem, a zarazem niewtpliwie najdroszym. Oszczdza mona na rnych rzeczach, ale w tym przypadku skpstwo dotyczce systemw bezpieczestwa skoczyoby si smutno: dla ludzi zamknitych w stacji mierci, a dla wykadajcych rodki na wypraw dodatkowymi, kolosalnymi kosztami. Bartold spojrza na zegar. Siedemnasta. Wszyscy czonkowie zaogi udali si na odpraw, ktra moga przecign si znacznie z uwagi na ostatnie wydarzenia. Adam zastanawia si, czy Wintermann opowie innym o tym, co usysza od pilota, czy nie bdzie chcia sia niepokoju. Powinien co chocia napomkn. Ale, z drugiej strony, mogoby to skoni ewentualnego sabotayst do gwatownych dziaa, wykorzystania czasu, zanim na Zoroastra zdoa dotrze oficer ledczy. Adam nie zazdroci Walterowi. Z ca pewnoci profesor nie mg by mentalnie przygotowany na taki rozwj wydarze. Na og taki dowdca

stacji zajmuje si swoj dziak, a wadza przydaje mu si jedynie okazjonalnie, eby poskromi narastajce nieuchronnie z czasem wybuchy zoci i animozje podwadnych. Tutaj nieszcznik zosta rzucony na szerokie wody, mia problem ze mierci czterech czonkw zaogi, a teraz pozbawiono go nawet moliwoci kontaktu ze zwierzchnikami. Bartold rozprostowa ramiona. Grawitacja dawaa mu troch w ko. Niby na terenie bazy bya tylko o poow wiksza od normalnej, niby organizm pilota powinien znosi j do atwo, a jednak minie zaczynay bole. Po kosmicznej podry aklimatyzacja musiaa troch potrwa. Usiad w fotelu. Kajuta gocinna urzdzona zostaa jeszcze skromniej ni pozostae pomieszczenia mieszkalne, wyposaenie stanowio wskie ko z pasami bezpieczestwa, niewielki stolik, fotel i krzeso. W jednym kcie widnia panel cznoci wewntrznej i holowizora, w drugi wcinito miniaturow umywalk. Ubikacja na szczcie bya na miejscu, wprawdzie wielkoci plakietki identyfikacyjnej kolana wystaway z niej chyba na jedn czwart pokoju ale lepsze to ni chodzi gdzie na koniec korytarza. Adam unis trjwymiarowy schemat stacji, zerkn z boku na wietliste linie hologramu. Placwka skadaa si z piciu poziomw. Na najwyszym, wystajc czciowo nad powierzchni gruntu, znajdowao si obserwatorium astronomiczne na jednym kocu, a kopua tarasu widokowego na drugim. Midzy tymi dwoma obiektami umiejscowiono luzy numer jeden w pobliu obserwatorium, za numer dwa obok platformy widokowej. Z kolei wyjcia dodatkowe, ewakuacyjne, wysunite zostay po okoo pidziesit metrw poza granice wyznaczone przez te cztery punkty. Porodku widniaa kolista paszczyzna ldowiska, do ktrego przylega wkopany w ziemi hangar, zabezpieczony od gry stosunkowo lekk, ale niezwykle mocn pyt kompozytow. Z boku wygldao to jakby obiekty leay w linii prostej, ale kiedy Adam przesun schemat i spojrza z gry, mg zobaczy, e rodek cikoci stanowio ldowisko, ale luz numer dwa

zbudowano nieco po lewej, za jeszcze bardziej w lewo umiejscowiono taras widokowy. Z drugiej strony stacji luza numer jeden zostaa zbudowana take w lewo od osi symetrii, ale obserwatorium astronomiczne wysunito ju znacznie w prawo. Miao to swoje uzasadnienie gdyby umieci je bliej i bardziej przy linii rodkowej, pozostae obiekty mogyby utrudnia obserwacj nieba, szczeglnie nad samym horyzontem. Wyjcia ewakuacyjnie natomiast leay na jednej osi z ldowiskiem. Pierwszy poziom znajdowa si na gbokoci dziesiciu metrw. W zasadzie nazywanie go poziomem byoby pewnym naduyciem, ale tak zosta oznaczony. To by po prostu dugi korytarz czcy luzy numer jeden i dwa, od ktrego odchodziy rozgazienia do przej ewakuacyjnych, a take do szybu windy oraz stromych schodw prowadzcych do hangaru. W razie nieprzewidzianych okolicznoci mona byo dosta si tdy wprost do pojazdw, bez koniecznoci odwiedzania niszych poziomw albo wychodzenia na powierzchni. Siedem metrw poniej znajdowaa si prawdziwa stacja badawcza, a waciwie jej cz mieszkalna. Tutaj bieg po prostu korytarz z drzwiami po obu stronach. Pokj gocinny, w ktrym umieszczono Adama, znajdowa si na kocu, jeli spojrze na schemat od gry. Naprzeciwko zlokalizowano drugie bliniacze pomieszczenie rezerwowe. Przez cian Bartold ssiadowa z Zoj i Grigorijem, dalej mieszkali Vlad i Teresa, nastpnie bya pusta kwatera pilotw Michelangela i Romy Gennare, a za nimi rozlokowali si Martin i Sandra. Po drugiej stronie korytarza obok pokoju gocinnego kwatera bya pusta, przedtem mieszkali w niej Edwin i Angelina Corrais. W nastpnej prowadzili wsplne ycie Alicja z Noelem, nastpnie Robert Sorensen z Marie Maguire-Sorensen, a na kocu, naprzeciwko Gautw znajdowao si mieszkanie Waltera i Elzy. Poziom niej mona byo znale znacznie duszy korytarz z drzwiami prowadzcymi do pomieszcze uytkowych i pracowni. Na skraju linii wyznaczonej przez kopu obserwatorium, po prawej stronie znajdowaa si mesa, potem

gabinet lekarski, gwna dyspozytornia, laboratorium fizykw, pracownia chemiczna. Po lewej umieszczono gabinet astronomw, laboratorium mechaniki grawitacyjnej, pracowni biologiczn, a na samym kocu gabinet terapeutyczny, krlestwo Teresy Harding. Ostatnie pitro, najbardziej rozlege, znajdowao si na gbokoci czterdziestu piciu metrw. Poziom techniczny. Tutaj korytarz by jeszcze duszy. Z prawej jego strony zbudowano cakiem spory schron z dyspozytorni zapasow, za po lewej stosunkowo due pomieszczenie zajmowaa bateria generatorw grawitacyjnych, zasilajcych amortyzatory cienia i utrzymujcych znony jego poziom na terenie obiektu. Za nimi znajdoway si maszyny systemu podtrzymywania ycia. Za schronem znalazy swoje miejsce magazyny ywnoci oraz wszelakiego sprztu. Po tej te stronie, na samym kocu, umiejscowiono reaktor zimnofuzyjny. Zasilanie awaryjne, to znaczy zwyky stos atomowy, byo pod nim, na poziomie niejako pi i p. Po przeciwnej stronie korytarza, za systemami podtrzymywania ycia, znajdoway si drzwi prowadzce do cakiem sporego warsztatu. Ze spisu inwentarza wynikao, e mona tam byo znale nawet laser przemysowy i niewielkie techniczne dziao plazmowe. Dalej byo centrum recyklingu, a za nim sala okrelona jako izolatka. Zapewne pokj kwarantanny. Pozornie nic skomplikowanego. A dokadniej schemat stacji nie byby skomplikowany, gdyby bra pod uwag tylko gwne arterie. Bo na kocach dugich, prostych korytarzy zaczynaa si prawdziwa pltanina przej, schodw i wind, a take szybw awaryjnych wyposaonych w metalowe klamry, na wypadek gdyby zawiodo zasilanie, a nie mona byo skorzysta ze schodw. Z kadego poziomu mona byo dosta si na inny nie tylko schodami i wind, ale take meandrami korytarzykw i przej. Przede wszystkim za kada kondygnacja miaa czno z szybem ewakuacyjnym. Przy schronie zbudowano pokan klatk schodow prowadzc na poziom mieszkalny, a stamtd z obu stron biegy odnogi w kierunku luz i wyj awaryjnych. Oczywicie, odchodziy std take wskie korytarzyki koczce

si w przejciu na poziomie drugim. Z obserwatorium oraz tarasu widokowego istniaa moliwo dostania si bezporednio do tego przejcia za spraw klap umieszczonych w pododze. Pod nimi ziay krtkie szyby wiodce ku schodni obu luz, a take wyj awaryjnych. Byo jeszcze cakiem sporo przej czcych wszystko ze wszystkim, lecz Adam nie prbowa ju nawet tego rozgry. W sumie, na trjwymiarowym modelu, konstrukcja tworzya malowniczy, misterny wzr. Na szczcie nikt nie musia go zapamitywa. W razie niebezpieczestwa kady czonek zaogi mia zosta doprowadzony w odpowiednie miejsce za pomoc wywietlajcych si na pododze, cianach i suficie informacji graficznych, a take komend gosowych. Tak przynajmniej utrzymywali konstruktorzy w opisie specyfikacyjnym doczonym do schematu. Bartold odchyli gow, odetchn gboko. By zmczony. Potwornie zmczony. A jednak sen nie przychodzi. Przymkn oczy, czujc lekkie pieczenie pod powiekami. Czyby znw dawao o sobie zna zapalenie spojwek, zawodowa choroba pilotw? Dobrze, e zabra z pokadu leki. Tutaj wprawdzie powinni mie odpowiednie rodki, w kocu dwch czonkw zaogi latao, lecz czy przewidziano fundusze na taki cel? Nigdy nie wiadomo, jak daleko potrafi posun si w skpstwie i wadze, i sponsorzy...

Rozdzia 4
Obudzi go wstrzs czyli jednak zasn, co skonstatowa z pewnym zdziwieniem. W dodatku sen zaskoczy go w fotelu. Adam mia teraz zupenie zdrtwiay kark, nie czu take rk i ng. Zwikszona grawitacja powodowaa, e ucisk na naczynia krwionone i nerwy okaza si bardziej przykry w skutkach ni w warunkach normalnego cienia. Nad drzwiami migao czerwone wiato, kontury przedmiotw ulegy zamazaniu pod wpywem silnych drga. Poderwa si. To znaczy mia taki zamiar, ale tylko stoczy si z fotela na podog. Lea na boku, zaciskajc i rozluniajc pici, ruszajc z trudem stopami i kolanami. Nigdy wicej nie pozwoli sobie zasn tutaj w niedogodnej pozycji! Gdyby zamiast oglda schemat bazy, pooy si od razu, czuby si teraz jak nowo narodzony. A tak... Wreszcie krew zacza ywiej kry, w odrtwiaych czonkach. Czucie wracao wraz z mrowicym blem. Przypominao to nieco cierpienia po przebudzeniu w komorze hibernacyjnej, ale na szczcie trwao o wiele krcej. Prosz zachowa spokj rozleg si gos Waltera. Nastpia seria wyjtkowo silnych drga gruntu, ale nie ma zagroenia dla stacji. Po prostu Thor uderzy motem troch mocniej ni zazwyczaj, a Fenrir zacz nas ksa po ydkach z wiksz wciekoci. Wszyscy, ktrzy nie znajduj si na stanowiskach, proszeni s o przypicie si pasami do foteli lub ek. Za trzy minuty przewidujemy kolejn seri wstrzsw. Adam podczoga si do koi, czujc drenie podogi, z trudem przerzuci ciao przez krawd. Pasy natychmiast wysuny si ze ciany, chwyciy go w mikki ucisk. Bartold umiechn si pod nosem. Thor uderzy motem, a Fenrir zacz ksa... Wrd pewnej grupy ludzi zwizanych z dalekimi wyprawami nieodmiennie wielk popularnoci cieszyy si wikiskie sagi. Pewnie wanie dlatego tak wiele nowo odkrywanych ukadw otrzymywao imiona zwizane z normask mitologi. Moe

fascynacja wynikaa std, e podobnie jak wspczeni odkrywcy staroytni bohaterowie wyprawiali si na swoich marnych stateczkach w najzupeniej nieznane rejony wiata, nie baczc na niebezpieczestwa? Moe wci odczuwano pokrewiestwo dusz? Zazwyczaj jeli jaki wiat nadawa si do kolonizacji i tak zmieniano mu nazw. Ciekawe, jak potocz si losy tego ksiyca. Czy kto wyasygnuje rodki na jego terraformowanie? To zaleao od bardzo wielu czynnikw. Na przykad tego, na ile Zoroaster okae si przyjazny dla kolonistw i podatny na zabiegi uczynienia ze kolejnej Ziemi. Jak dotd pochon cztery ofiary. Walter pewnie by twierdzi, e dwie, bo tylu czonkw zaogi zgino podczas wyprawy na powierzchni, a dwoje zagino, ale Bartold nie przypuszcza, eby Komisja Koncesyjna Federalnego Rzdu Ukadu Gwnego braa to pod uwag. Dla nich liczyy si suche liczby i niepodwaalne fakty. Nastpna seria wstrzsw nadesza bez ostrzeenia. Ksztaty przedmiotw znw ulegy rozmazaniu. Stojcy na stoliku kubek z wod zjecha powoli na krawd blatu i przechyli si w zwolnionym tempie. W tym momencie pilot poczu wzmoony ucisk w piersiach. Amortyzatory grawitacyjne, przecione koniecznoci walki z siami natury, zdjy ca moc z systemu utrzymujcego cienie w bazie, eby skierowa j w obwody zabezpiecze. To bya normalna, rutynowa procedura. Kubek run na podog szybciej ni oczekiway napite zmysy przyzwyczajone do nieco innych warunkw. Adam zapa si na tym, e to zwyczajne wydarzenie wzbudzio w nim niepokj. A moe chodzio o co innego? Moe ten lk nadpyn gdzie z zewntrz? Potrzsn gow. Co podobnego zdarzao mu si ostatnimi czasy coraz czciej. To bya cena za lata spdzone w pustce wszechwiata, ktra wcale pustk nie bya. Pilot paci rozstrojem psychicznym za spdzanie dugich minut i godzin w zakrzywionej przestrzeni, z generatorem grawitacyjnym pracujcym pen moc dosownie tu za plecami. Niekiedy mia wraenie, e to nie statek pynie przez kosmos, ale ten ostatni przepywa przez ciao Adama. W kadym razie system nerwowy

od czasu do czasu pata mu takie przykre figle. Drenie ustao. Pasy wypuciy Bartolda z obj. Wsta ciko, czujc wci jeszcze odrtwienie w karku. Mrwki biegay po stopach i ydkach, czu ich ukszenia w koniuszkach palcw. Po wszystkim dobiego z gonikw. Thor schowa mot, a Fenrir wlaz do budy. Nasza ulubiona Valhalla gruje w tej chwili samotnie, wic zespoy badawcze, majce w planie prace na zewntrz, mog liczy na dziewi godzin penego spokoju. Adam podnis kubek. Niewielka kaua niedopitej wody patrzya na wyzywajco, ale nie mia ochoty teraz jej ciera. Niech sobie wyparuje albo wsiknie w szczeliny, ktre niewtpliwie pojawiy si w litej plastianowej powierzchni podogi podczas ptora roku uytkowania stacji i periodycznych wstrzsw. Plastian, materia legenda... Okrelenie, ktre miao si nijak do substancji uywanych przy budowie takich stacji, ale wci pokutujce w jzyku ludzi dalekiej przestrzeni. Stary dobry plastian mona byo jeszcze znale w poszyciach rakiet, stanowi niejako ostatni bastion ochrony przed promieniowaniem kosmicznym, tym wrogim zjawiskiem przez pilotw nazywanym oddechem kosmosu. Jeli wszystkie systemy zawodziy, pole siowe i najnowoczeniejsze osony dostaway ostrej zadyszki, plastian zawsze by na miejscu, redukowa przepyw szkodliwych czstek na tyle, eby czowiek nie otrzyma miertelnej dawki, zanim zostan dokonane niezbdne naprawy. By te jedyn tarcz podczas manewrw zwijania i rozrywania przestrzeni, kiedy generator grawitacyjny pochania ca energi jednostki. Zreszt podczas przejcia przestrzennego urzdzenia ekranujce i tak musiay pozostawa w upieniu. Komandor wyszed na korytarz. Lampy janiay wiatem pnego popoudnia, nieco czerwonawego i lekko mczcego wzrok. Adamowi takie udogodnienia nie byy do niczego potrzebne, dawno temu przyzwyczai si do nietypowych warunkw, ale ludziom na stacji zapewne suyy do zaspokojenia potrzeb bezpieczestwa i zakorzenienia. A moe i nie? Przecie takie wiato byo charakterystyczne tylko dla Ziemi i planet jej

najbliszych, w koloniach rnie z tym bywao. Kiedy czyta, e pami genetyczna warunkuje funkcjonowanie ludzi przebywajcych z dala od Ukadu Gwnego, e dziki zapewnieniu warunkw cho troch przypominajcych ziemskie, atwiej im przetrwa na obcych globach, z dala od starego domu. Domu, ktrego bardzo czsto nie widzieli nawet na oczy. Ale wiedzia te, e ju drugie i trzecie pokolenie kolonistw z reguy przystosowuje si do sposobu ycia dyktowanego przez zasiedlony wiat. Astronauta skierowa si do jadalni. Nadchodzia pora kolacji, kto tam powinien ju by. Moe zdoa podsucha, o czym bya mowa na odprawie. *** Ciao Grigorija Tawadze spoczywao na stole laboratoryjnym w do groteskowej pozycji. Gowa nieszcznika wygldaa jak przymocowana do blatu, rce wycignite byy daleko w ty, jakby szykowa si do oddania skoku z miejsca. Nogi mia skrzyowane, przez co lekko skrcone biodra sprawiay wraenie, i cz torsu wraz z brzuchem odstaway nieco od stou. Krwi byo niewiele. Zapewne akcja serca ustaa natychmiast, a przy pozycji stojcej zmarego pyn nie bardzo mg wyciec w znaczcej iloci. Przy ciele ma staa Zoja. Oczy miaa tak samo puste, jak zawsze, tylko kciki ust, opuszczone niej ni zazwyczaj, wiadczyy, i kobieta w ogle co przeywa. Obok niej stana Teresa, pooya lekarce rk na ramieniu. Zostaw powiedziaa agodnie. Nie ma potrzeby, eby sama dokonywaa diagnozy. Walter moe stwierdzi zgon i podpisa papiery. Zoja nawet nie drgna. Wpatrywaa si w trupa bez zmruenia oka. W drzwiach toczyli si pozostali. Marie Maguire-Sorensen i Vlad Harding mieli na sobie kombinezony, ktre zakadano pod skafandry. Wiadomo zaskoczya ich w chwili, kiedy zamierzali

wyj pobra prbki, dokona odczytw przyrzdw rozstawionych wok bazy. Adam nieraz zastanawia si, dlaczego naukowcy zupenie jak w zamierzchych czasach wol dokonywa odczytw osobicie, ni zada po prostu regularnych raportw od maszyn. Znajomy biochemik opowiada co tam o zafaszowaniu wynikw, o lepszym dziaaniu urzdze bez wbudowanych systemw cznoci, ale Bartold szybko doszed do przekonania, i rzecz polega na znalezieniu pretekstu, aby nie siedzie cigle w zamknitej bazie. Dokonywanie odczytw byo chyba pewnym urozmaiceniem, szczeglnie po duszym czasie spdzonym w tym samym miejscu. Sam przecie po przylocie zapragn chocia na chwil wyj na zewntrz, do mia cian ograniczajcych pole widzenia. Na mostku statku kosmicznego mg niby oglda wielkie przestrzenie, obcowa z nieogarnion natur wszechwiata, a jednak naprawd gboko odetchn dopiero wtedy, kiedy zobaczy lini horyzontu, mde gwiazdy i stosunkowo sab i ma wprawdzie, ale zawsze tarcz tutejszego soca. Nawet wyjcie w przestrze kosmiczn nie potrafio da takiego poczucia zagubienia w wiecie. Oczywicie, prnia przytacza i zachwyca zarazem, jednak dopiero twardy grunt pod nogami i niebo nad gow nadaj temu waciwy sens. Dopiero stojc na twardym, pewnym globie mona dozna tego uczucia zagubienia pomieszanego ze zdrowym przekonaniem o wasnym istnieniu. W gbi duszy, na poziomie najgbszych warstw podwiadomoci, kady czowiek, nawet taki jak on niepotraficy ju y bez latania pozostaje zwyczajnym, ziemskim piecuchem. Prosz si rozej! Walter przepchn si przez cib. Wszyscy natychmiast wracaj do swoich kwater i czekaj na dalsze dyrektywy! Kolacj automaty dostarcz do kajut. Czyli bdziemy re elazne racje mrukn kto. wietnie. Adam odwrci si, ale nie zauway, kto rzuci t uwag. Za to Wintermann doskonale rozpozna gos malkontenta. A ty w ogle zdoasz co przekn, Robercie? warkn.

Wiem doskonale, jak zreszt wszyscy, e masz wszystko generalnie w dupie, ale w obliczu majestatu mierci mgby nie przesadza. Co ty pieprzysz, czowieku? Sorensen wzruszy ramionami. Jaki majestat mierci? Ten dure Tawadze, jak zwykle ola zasady bezpieczestwa i zamiast przypi si do fotela, postanowi dokoczy eksperyment. No to ma teraz prt laboratoryjny midzy oczami. Walter zamar z otwartymi ustami, nie wiedzc, co odpowiedzie na tak piramidalne chamstwo. Zoja wreszcie daa znak ycia, powoli odwrcia si do Roberta, spojrzaa mu gboko w oczy. Sorensen odpowiedzia jej zuchwaym spojrzeniem, ale wycofa si z pracowni. Wszyscy wyj! Walter odzyska mow. Zostaj tylko Teresa, Zoja i ja! To nie jest dobry pomys zaoponowa Adam. Pani Sarkissian nie powinna tutaj przebywa duej ni to bezwzgldnie konieczne. Podchwyci pene wdzicznoci spojrzenie Teresy, ale dowdca zamacha tylko rkami. Zoja jest lekarzem. Ja nie czuj si na siach, by dokona rozpoznania. Znam si troch na medycynie powiedzia spokojnie Adam. Co znaczy troch? spyta nieufnie Wintermann. Na tyle, eby dokona oceny sytuacji i poda wstpnie przyczyn mierci. W tym przypadku zreszt nie potrzeba do tego wielkich kwalifikacji. Nie widz moliwoci... Och, Walterze wpada mu w sowo Teresa bd chocia raz czowiekiem. Skoro pan Bartold mwi, e... Nie jest nawet czonkiem zespou! rozlego si z boku. To Martin Gaut stan obok psycholoki i patrzy potpiajco na Adama. I co z tego? Harding wzruszya ramionami. Co za

rnica? Regulamin postpowania w wypadku mierci czonka zaogi... zacz chudzielec. W tej chwili Zoja zamkna oczy, osuna si prosto w ramiona Adama. To chyba rozwizuje kwesti zauwaya Teresa. Walter nie odpowiedzia. Ruchem gowy wskaza Bartoldowi ciao. Komandor wzi lekark na rce. Przelotnie pomyla, e na szczcie systemy antygrawitacyjne zaczy znw dziaa, bo inaczej miaby z tym spore trudnoci. Sarkissian nie bya moe okaza kobiet, ale swoje jednak waya. Rozejrza si, niewiele mylc poda zemdlon Gautowi. Ten cofn si w pierwszej chwili jak oparzony, ale skarcony wzrokiem przez dowdc, przej brzemi. Zajmijcie si ni. Wcie do medmatu, niech jej zaaplikuje co na uspokojenie powiedzia Adam. W kocu nie co dzie znajduje si trupa wasnego ma. Laboratorium opustoszao, zostali we trjk. Adam pochyli si nad ciaem, zajrza w twarz, na ktrej zamar wyraz bardziej zaciekawienia ni przestrachu. mier go zaskoczya mrukn. Nie bardzo nawet wiedzia, e co si dzieje. Cienki laboratoryjny prt, na ktrym umocowana zostaa niewielka kolba z bur ciecz, wszed prosto w mzg naukowca. Przebi nasad nosa, przeszed lekko na skos ku doowi, amic blaszk kostn i wbijajc si prosto w mzg, z pewnoci uszkadzajc jego pie. Adam by przekonany, e koniec hartowanego drutu opar si o wewntrzn powierzchni czaszki. Walter by blady, wyglda, jakby mia za chwil zwymiotowa. Stanowczo Teresa przesadzia, mwic, e to wanie on mgby stwierdzi przyczyn mierci i wystawi akt zgonu. Sama zreszt te nie prezentowaa si najlepiej. Trudno wymaga od naukowcw, eby byli przygotowani na tak sytuacj. Tak przy okazji, czy mgbym si dowiedzie, kto przedtem znalaz pilota i drugiego lekarza? spyta, ogldajc

uwanie skrcone ciao. To si stao w bazie. Nie trzeba byo ich szuka odpara psycholog. Wypadek by bardzo spektakularny, a automaty same ich dostarczyy do ambulatorium. Na szczcie. Dlaczego na szczcie? Bo kto, kto by musia ich zabiera osobicie, mgby to przypaci powanym rozstrojem nerwowym. Nikt z nas nie jest przygotowany na podobne widoki. Jaka bya przyczyna ich mierci? Zaraz, zaraz wkroczy do akcji Wintermann. Po co zadaje pan takie pytania? Tamte zgony nie maj zwizku z tym wypadkiem... Nie maj, albo i maj. Adam wzi od Teresy spray, natrysn na donie rkawiczki chirurgiczne, uj odwiedzion daleko od ciaa do nieboszczyka. Zaczyna pan te swoje sztuczki? zirytowa si dowdca stacji. W ogle nie powinienem pozwoli, eby kto postronny grzeba przy trupie. Moe nie jestem wcale taki postronny, jak si panu wydaje. Adam wyprostowa si, spojrza mczynie prosto w oczy. Co pan chce przez to powiedzie? eby si pan wreszcie zamkn i przesta wszystkim udowadnia, e nic si nie dzieje! Jeli tak jest rzeczywicie, tego typu zapewnienia s najzupeniej zbdne. A jeli nie, puste gadanie niczego nie zmieni. Wintermann zmruy oczy, w jego renicach zabysy ze ogniki. Prosz wyj, panie Bartold warkn. A kto dokona ogldzin? powstrzymaa go Teresa. Ty rzygniesz, jak tylko si zbliysz do Grigorija. Ja te nie dam rady, nie jestem lekarzem. A pan Bartold, jako pilot dalekiego zwiadu, na pewno niejedno ju widzia. Adam nie zwraca na nich uwagi. Przysun si do twarzy Tawadze, przenis wzrok na jego kark. Poczu charakterystyczny zapach potu zmieszanego z substancj chemiczn.

Czy denat mia zwyczaj pracowa pod wpywem narkotykw lub alkoholu? zapyta. Grigorij by zagorzaym abstynentem Teresa zmarszczya brwi. Nie bra do ust adnych uywek poza kaw. Nawet herbalinu nie rusza, chocia to przecie legalne. A wdka jest zabroniona na terenie bazy, gdyby pan nie wiedzia. Wiem. Podobnie jak na statkach dalekiego zasigu. Ale osobicie nie znam szypra, ktry by nie mia na pokadzie tego zakazanego owocu. Dugo bdzie go pan tak obwchiwa? spyta z rozdranieniem Walter. Adam zignorowa dowdc stacji, znw pochyli si nad trupem, uwanie obejrza jego potylic. Myli si. Prt nie opar si o czaszk. Jego kocwk wida byo tu pod skr. Przebi opony mzgowe, zgruchota ko, ale nie przebi si zupenie na zewntrz. Grigorij Tawadze nie yje oznajmi pilot. To wiemy bez pana rzek ironicznie Walter. Stwierdzam formalnie zgon. Adam zachowa kamienny spokj. Pan, jako dowdca placwki, powinien potwierdzi moj diagnoz. Zgodnie z regulaminem. Stwierdzam zgon powtrzy niechtnie Wintermann. Godzina... Osiemnasta jedenacie czasu uniwersalnego podpowiedziaa Teresa. Osiemnasta jedenacie. Walter wyglda, jakby za moment mia wyj z siebie. Adam przyglda mu si z ciekawoci. Niby profesor, jajogowy zaprztnity tylko badaniami, a przecie niezwykle atwo nadepn mu na odcisk. Irytuje go ubezwasnowolnienie, jakim byo zdanie si na osd obcego czowieka. Nieprzypadkowo jednak zosta szefem tego projektu. Mia nieze zadatki na tyrana. Ciekaw jestem, ile pan ukrywa powiedzia Bartold, patrzc Wintermannowi prosto w oczy. Tamten wzdrygn si, przez chwil milcza z lekko

uchylonymi ustami. Niczego nie ukrywam powiedzia wreszcie nieoczekiwanie spokojnie. Moe nie wie pan o nas wszystkiego, ale te nie widz powodu, aby kogo, kto skorzysta z naszej uprzejmoci i gociny, zaraz wprowadza w zagadnienia, ktre zupenie go nie dotycz. Bardzo susznie umiechn si Adam. Nie spodziewaem si innej reakcji. Po co wic rzuca pan takie uwagi? eby podtrzyma rozmow oznajmi pilot najbardziej bezczelnym tonem, na jaki go byo sta. I tym razem Walter wykaza si penym opanowaniem. Kiepski sposb na zawieranie przyjani wymamrota ni to do siebie, ni do rozmwcy. Za to skuteczny, jeli chce si pozna natur interlokutora Adam nie zagodzi brzmienia gosu. Gwno, z przeproszeniem, obchodzi pana moja natura Walter wreszcie nie wytrzyma. Adam zerkn na Teres. Przysuchiwaa si wymianie zda z wielkim zainteresowaniem. A pani korzysta z okazji, taksuje nas i ocenia. Bartold znw pochyli si nad ciaem. Co tam zostanie zapisane w kajecie obserwacji? Wiem ju! Co w takim stylu: Dwudziesty smy czerwca kalendarza uniwersalnego. Przybyy dwa dni wczeniej komandor floty kosmicznej Adam Bartold wykazuje kryzys aklimatyzacyjny. Objawia si on wzmoon draliwoci, zachowaniami paranoidalnymi, delikatnym zespoem spltania. Naley obserwowa obiekt w celu zapobieenia wzrostowi konfliktw w zaodze. Zgadza si? Harding zacisna wargi w wsk kresk i leciutko poczerwieniaa. Wanie, pani doktor. Prosz jednak nie osdza drugiego czowieka zbyt pochopnie. Pozory czasem myl, w pani zawodzie ta prawda powinna by podstaw funkcjonowania. Bo naszemu dowdcy gotowa pani zrobi taki zapis: Walter Wintermann,

dowdca. W sytuacji brzegowej, po mierci kolejnego podwadnego wydaje si zagubiony, widoczne wyranie symptomy kompleksu niszoci poczonego z reakcj wycofania na skutek dziaania czynnikw stresogennych. Konieczna obserwacja i by moe agodna terapia farmakologiczna Trafiem? Tak, widz, e trafiem. Szef ma racj. Kobieta zdya si ju opanowa. Wybiera pan naprawd marny sposb na zawieranie znajomoci. Tak jest Adam kiwn gow. Brawo. Zaoga powinna trzyma si razem. Nawet jeli jej czonkowie nie paaj do siebie sympati. Przez dobre p minuty panowaa cika cisza. Przerwa j Wintermann. Trzeba przenie ciao do chodni powiedzia z westchnieniem. Ale najpierw... Wskaza nieruchomego Grigorija, nieco poblad. Ja to zrobi. Adam chwyci nieboszczyka pod ramiona, przeoy rce przez jego pier, zaoy klamr i ostronie podcign trupa w gr. Prt wysun si z cichutkim mlaniciem, ktre sprawio, e Teresa zasonia usta, zrobia si zielona. Niech pan przywoa nosze Bartold zwrci si do Waltera. Uwaa pan, e to by wypadek? Harding wzia gboki oddech. Wszystko na to wskazuje odpar Adam. Ale tak czy inaczej medmat powinien dokona sekcji. O tym ju jednak zadecyduje dowdca placwki. Dowdca placwki musi si jeszcze zastanowi gos Wintermanna ocieka jadem. To niech si zastanawia. Ale najpierw niech sprawdzi, czy pani Zoja Sarkissian opucia ju ambulatorium Adam odpowiedzia rwnie nieprzyjemnym tonem. Nie chcielibymy chyba, eby znw musiaa patrze na zwoki ma. ***

Adam wszed do gabinetu lekarskiego w towarzystwie Teresy. Dlaczego pan tak? spytaa, robic nieokrelony ruch doni. Podczas wsplnej kolacji wydawa si pan cakiem sympatyczny, a przed chwil... Mczyzna popchn nosze w stron ciany, na ktrej umieszczono trzy rzdy solidnych drzwiczek. Nosze popyny z gracj, zatrzymay si kilka centymetrw przed lodwk. Bartold pokiwa w duchu gow. Trzy rzdy komr zamraajcych po pi stanowisk w kadej. Pitnacie stanowisk dla szesnastu czonkw zaogi. Znw wiadectwo skrajnej oszczdnoci. Wiadomo przecie, e jeli zginliby wszyscy po kolei, ostatni i tak nie zdoa zamkn si w lodwce. Wprawdzie mgby wyda odpowiednie polecenia automatom, ale po co? W takim wypadku smrd rozkadajcego si ciaa nikomu nie bdzie przeszkadza. Dlaczego? powtrzya pytanie psycholog. Podobno to bd w sztuce psychologicznej pyta dlaczego? Odkrywa przed pacjentem, jak wielki jest ocean niewiedzy rozmwcy. Naley doj do prawdy inn drog, bez takiego stawiania kwestii. Wanie zmarszczya brwi. Znw pan to robi. Skd tyle agresji? To nie agresja podnis gow. Dopiero w tej chwili zda sobie w peni spraw, e kobieta bya od niego nieco wysza. Niewiele, ale na tyle, eby patrzc jej w twarz musia leciutko zadziera brod. Co w takim razie? Nie lubi chowania gowy w piasek, a widz, e wasz dowdca jest w tym prawdziwym mistrzem. Przez chwil zastanawiaa si nad jego sowami. Co w tym jest przyznaa w kocu. Ale ugryz pan nie tylko jego, mnie te si oberwao. Nikt nie powinien czu si osamotniony i porzucony odpowiedzia sentencjonalnie.

Znw zamilka. Czu wrcz namacalnie, jak intensywnie pracuje jej umys, analizujc nowe dane i modyfikujc postaw wobec czowieka, ktrego zdoaa ju jako zaszufladkowa. Ale pan, postpujc w ten sposb, skazuje si wanie na osamotnienie. Moliwe. Ale jako taki take pozostaj w pewnym towarzystwie. Na przykad jego wskaza ciao na noszach. Jest pan niesamowity pokrcia gow. Czy wszyscy piloci s tacy... tacy... Szukaa sw, eby nie urazi zbyt mocno Adama. Tacy dziwaczni? pomg jej. Tylko niektrzy, ci zdrowsi na umyle. Reszta to zwyczajni wariaci. Nie rozumiem. Trzeba by albo skoczonym mizantropem, albo szalecem, eby wybra ycie w dalekiej pustce zamiast korzysta z tego, co daje wspaniale rozwinita cywilizacja. Mam rozumie, e wedug pana my, ktrzy powicamy czas i ycie w imi dobra nauki, take jestemy niespena rozumu? Moe to pani rozumie, jak chce umiechn si, agodzc w ten sposb ton wypowiedzi. Zatem skoro nie jest pan szalecem, musi by mizantropem. Adam nie odpowiedzia. Zapatrzy si na cian z lodwkami. Przy dwch z lewej strony na dole paliy si czerwone wskaniki temperatury. Reszta pozostawaa w upieniu. Tu ley tych dwoje? zapyta, nie oczekujc odpowiedzi. Ale Teresa czua si na tyle nieswojo w towarzystwie trupa oraz obcego, zjadliwego mczyzny, e postanowia odpowiedzie penym zdaniem. Tak, le tutaj. Roma Gennare i Edwin Corrais. Ona bya pilotem, prawda? A on... Astronomem i specjalist cznoci kwantowej. Adam pokiwa gow. Jak to si stao? Teresa rozoya rce.

Naprawd nieprzyjemny wypadek. Roma miaa zabra Edwina na orbit, eby sprawdzi, co si stao z satelit. Patrzya, jak Bartold sprawnie radzi sobie z noszami. Otworzy trzecie drzwi chodni, zrcznie przykry przecieradem ciao, przetoczy przy pomocy serwomechanizmu z noszy na wyciean biaym materiaem szuflad lodwki. Pan ju to kiedy robi? Spojrza jej gboko w oczy. Prosz pamita, e przez ponad dwadziecia lat suyem w dalekim zwiadzie, lataem do najbardziej oddalonych portali. Wypadki w tamtych strefach zdarzaj si stosunkowo czsto. Rozumiem. Odwrcia wzrok. I co byo nie tak z tym lotem? Z lotem nic nie byo, gdy do niego nie doszo. mier spotkaa ich w transporterze, kiedy przejedali z hangaru do wahadowca. Wybuch zbiornik z ciekym helem. Kto zostawi go w baganiku, a ani Roma, ani Edwin nie sprawdzali, czy wszystko w porzdku. Zreszt, kto by si przej butl ze szlachetnym gazem? Przecie nie stanowi zagroenia. Tym razem jednak stanowia. Tak skina gow. Zawr okaza si niesprawny. Dao rad to stwierdzi? Z duym prawdopodobiestwem. Elza Wintermann przeprowadzia analiz szcztkw pojazdu. Wybuch butli spowodowa krytyczny wzrost cinienia w generatorze azika, a to wyzwolio siln reakcj w ogniwach. W kadym razie biedn Rom i Edwina nie tylko rozerwao na kawaki, ale na dodatek ca kabin zalao elektrolitem. Nie ustawia pan penego zamraania? spytaa, widzc, jak Adam programuje chodni. Nie. W cigu dwudziestu czterech godzin naley przeprowadzi autopsj, pobra prbki. Pod warunkiem, e dowdca placwki zastanowi si w por doda, naladujc gos Waltera. Teresa umiechna si mimo woli, ale natychmiast spowaniaa, patrzc na drzwiczki, za ktrymi znikn Grigorij. Mwi pani, e Edwin Corrais by specjalist cznoci

kwantowej. A pan Tawadze? Teresa milczaa przez kilka sekund. Zasadniczo fizykiem jdrowym. Ale mia te inne zainteresowania... mwia coraz wolniej, patrzc z uwag na Adama. Po co pan o to wszystko wypytuje? Ze zwyczajnej, ludzkiej ciekawoci. I ostronoci. Tutaj co si dzieje i adne wykrty dowdcy stacji tego nie zmieni. Wol zatem wiedzie raczej za duo ni za mao. A po co? eby poczu si bezpieczniej. Pani nie ma ochoty rozwika zagadki, ktra by moe stanowi zagroenie dla nas wszystkich? Psycholog wzruszya lekko ramionami. Teraz to i tak bez wikszego znaczenia. cznoci nie mamy, a aden ledczy czy inny przedstawiciel wadz nie dotrze do nas przed upywem trzech, czterech, a moe i piciu miesicy. Przeklta nova... Ma pani pretensje do umierajcej gwiazdy? umiechn z lekk drwin. Mam pretensje do tych, ktrzy nie zadbali o naleyt liczb portali tranzytowych w tej czci wszechwiata. Bartold pokiwa gow, odwrci si od rzdu lodwek. To nie jest teren, ktry jako szczeglnie interesuje wielki przemys czy rzd. Przynajmniej w tej chwili. W tej chwili? Zmarszczya miesznie nos. A ma si to zmieni? Nie wiem, Tereso. Ale nigdy nic nie wiadomo. W zamierzchych czasach odkrycie z ropy naftowej postawio na nogi rne kraje, nawet te lece na samych kracach cywilizacji. Kto wie, czego zdoacie tutaj dokona? A czy pan wie, nad czym pracujemy? Nie, lecz to nie znaczy, e nie mog si domyla, i to co naprawd wanego. I jakie s te paskie domysy? Czy to istotne? Chodmy ju lepiej do kabin...

Przepraszam, mieszka, bo tak przecie naley nazywa te klateczki. Jest wtedy bardziej domowo? W kadym razie przytulniej. Wie pan zreszt, e dla niektrych czonkw zespou, wychowanych w surowych warunkach odlegych kolonii, te klitki mog si wydawa nawet komfortowe. Wprawdzie narzekaj wszyscy, ale to dlatego, e czowiek szybko przyzwyczaja si do lepszych warunkw, a poza tym nie wypada inaczej. Psioczenie jest jednym z podstawowych mechanizmw obronnych. *** Lekki bl w karku przypomnia o popoudniowej przygodzie z drzemk. Tym razem Adam nie prbowa usypia na siedzco, dlatego nie sign po lektur. Nie mia te ochoty oglda filmw ani nagranych na potrzeby wyprawy audycji rozrywkowych. Od dawna najbardziej ceni sobie wypoczynek przy muzyce, albo nawet w zupenej ciszy. Cay czas pilot by zmczony. Nie zjad nawet kolacji; wrci z gabinetu medycznego tak pno, e nie mia ju ochoty na jedzenie. Musia za to koniecznie przemyle kilka spraw. Zada od komputera odtworzenia Rapsodii Sonecznej Timo Vargi. Sodkie brzmienia, ktre w zamierzeniu miay koi suchacza, na Adama nieodmiennie dziaay pobudzajco. To znaczy denerwoway go okropnie. Timo Varga by sprawnym wyrobnikiem, doskonaym plagiatorem pozbawionym zarwno skrupuw, jak i prawdziwego talentu. Zapewne dlatego wanie zrobi tak wspania, galaktyczn karier. Pod tym wzgldem ludzko pozostaa taka sama jak wieki temu szerokiej publicznoci najbardziej podobay si dziea pomysowych pacykarzy, rnych pgrafomanw i poronionych kompozytorw. Zazwyczaj paradoksalna mobilizacja za pomoc oratoriw, symfonii czy krtszych form Vargi powodowaa u komandora przypieszenie procesw mylowych, ale dzi nie potrafi si skupi, puci mimo uszu melodyjnych pie chru z

towarzyszeniem multiinstrumentw, zignorowa idiotycznych fraz tak zwanej poezji, pogodzi si z kretyskim klaskaniem wykonawcw, wrzuconym w najmniej odpowiednie miejsca wiekopomnego dziea. Mzg, stop powiedzia z rozdranieniem. Daj mi Emmelei. Cisza panowaa zbyt dugo jak na moliwoci superkomputera. Jaki problem? Nie mam w zasobach zespou o takiej nazwie. To nie zesp, to utwr pewnej grupy tworzcej kilkaset lat temu. Niestety, nie posiadam czego podobnego w zbiorach muzycznych. Adam przymkn oczy. A mia tak ochot posucha wanie utworu piewanego a cappella... Przy czym to, e Emmeleia bya wykonywana bez muzyki, do suchacza docierao z duym opnieniem. piew grupki ludzi brzmia niczym najcudowniejszy, najbardziej kunsztowny instrument. Sutha mon otratall no tratreia mon Uto trajja satija to tajja-to [Dead Can Dance, Emmeleia, album Into The Labirynth (utwr w transliteracji autora).] Bartold zanuci pocztek piosenki pod nosem, aujc, e nie zabra z uszkodzonego statku wasnego archiwum. Mzg odezwa si prawie natychmiast. Oczywicie, e mam ten utwr, komandorze. Ale nosi on prawidowo tytu Amalayya. Adam nie odpowiedzia. Nie miao sensu sprzecza si z komputerem, zwaszcza takim, ktry reprezentowa najnowsz generacj sztucznej inteligencji. Przez wieki tytu pieni mg ulec nawet znacznemu znieksztaceniu, szczeglnie w niektrych, obcych jzykowo rejonach midzygwiezdnej cywilizacji. Najwaniejsze, e utwr przetrwa. Bartold by pewien, e to

wanie on zna waciw nazw, ale czy miao to jakie znaczenie? Grunt, e z gonikw popyny niesamowite tony, sowa w nieznanym dialekcie niosce niepokj, ale i ukojenie zarazem, pene niewysowionego uroku, prawdziwej sodyczy niemajcej nic wsplnego z lukrem utworw pisanych pod gust publicznoci. Bartold przymkn powieki, pogry si bez reszty w doznaniach pyncych z muzyki. Pie dobiega koca. Mczyzna otworzy oczy, chcia zada powtrzenia. Wtedy usysza jakby drapanie do drzwi. Nad wejciem zapono delikatne pomaraczowe wiato. Kto chcia go odwiedzi. Ciekawe. Czyby Noel zamierza podpyta gocia, co ustalono w zwizku ze mierci Tawadze? Boranin by czowiekiem niezmiernie wcibskim, wic taka wizyta byaby prawdopodobna. Komandor przez chwil rozwaa, czy zlekceway intruza, czy raczej dowiedzie si, o co mu chodzi. Z jednej strony nie mia ochoty na rozmow, ale z drugiej moe dziki temu zdoa dowiedzie si czego ciekawego? Wsta niepiesznie, liczc po trochu na to, e czowiek za drzwiami zniechci si i odejdzie. Na prno. Skrzywi si, otworzy. Witam, komandorze Bartold. Patrzyy na niego due, bkitne oczy o niewinnym wejrzeniu. Wejd odsun si na bok, odruchowo wyjrza na korytarz. Byo pusto. Sandra rozgldaa si z ciekawoci po pokoju gocinnym. Wiesz, e nigdy tutaj nie byam? powiedziaa z lekkim umiechem. Niby kady mg swobodnie wej do pokoju zapasowego, ale jako nigdy nie miaam ochoty. A co si zmienio, e nagle jej nabraa? Tajemnica. Jej umiech sta si nieco kokieteryjny. Przedtem pomieszczenie byo puste, nie zawierao adnej zagadki. Adam wskaza jej miejsce na fotelu, sam przysiad na brzegu ka. Ale ja nie jestem tajemniczy.

Jeste, jeste, a to dla kadej normalnej kobiety wielkie wyzwanie. Atmosfera zgstniaa. Oczy Adama i Sandry spotkay si. Jego byy spokojne, jej miay mikki, zachcajcy wyraz. Odwrcia si w fotelu przodem do niego. W ciasnym pomieszczeniu ich kolana praktycznie si dotykay. Dolecia go delikatny zapach sodkich perfum i rozgrzanego kobiecego ciaa. Najwyraniej jeszcze przed kilkoma minutami leaa w ku. Dostrzeg wyranie zaokrglone wzgrki sporych piersi. Ciasno opinajcy sylwetk materia przepisowego kombinezonu podkrela ich krgo. Wosy, spite hiszpaskim grzebieniem, wymykay si na skroniach, tworzc urokliwe, lekko skrcone kosmyki spywajce na policzki. Sandro, powiesz mi, po co do mnie przysza? Czy musz a tyle mwi? Zanim zdy si zorientowa, przesiada si na jego kolana. Znw by zaskoczony figlami, jakie pataa tutejsza grawitacja. Przywyk ju do wasnego zwikszonego ciaru, ale ta niewielka kobieta okazaa si nieoczekiwanie masywna. Nic dziwnego, zamiast gra szedziesiciu kilo, w tych warunkach waya dobre dziewidziesit. Gdyby nie amortyzatory grawitacyjne, przeleciao mu przez gow, trudno byoby si spod niej wydosta. A twj m? zacz, ale pooya mu palec na ustach. Po chwili poczu jej rozpalone wargi. Zapach podnieconej kobiety sprawi, e zakrcio mu si w gowie. Nie powinnimy sprbowa jeszcze. Dlaczego? zatrzymaa si. Twj m. Zamiaa si krtko, nerwowo. Mj m, komandorze Bartold, nie jest mn w ogle zainteresowany. W tej chwili najprawdopodobniej przebywa ze swoim ukochanym. Ukochanym? zdziwi si Adam. Pracuje na jakim cennym ulubionym sprzcie? Nie wiem, czy cennym, ale na pewno ulubionym. To

znaczy na naszym dzielnym dowdcy, Walterze Wintermannie. Przez chwil Bartold nie wiedzia, o czym kobieta mwi. Kiedy wreszcie do niego dotaro, z wraenia omal nie zrzuci jej z kolan. Ci dwaj s?... Tak, wanie powiedziaa twardo. Mowie mj i Elzy s pedaami. Nie widziae w mesie, jak Walterowi zapalio si w gaciach, kiedy tylko Martin go dotkn? Wszyscy musieli zauway. Widziaem, ale byem przekonany, e to pod wpywem ony... Sandra wybucha niepohamowanym miechem. Tak, Elza to fantastyczna babka, ale moesz mi wierzy, jej wdziki nie robi wraenia na Wintermannie ju od duszego czasu. Dlatego do mnie przysza? Dlatego. Brakuje mi po prostu chopa, a ty jeste naprawd niezy. Spaam ju ze wszystkimi oprcz Roberta, bo to straszny cynik, dra i nie lubi go. Jako musz sobie z tym wszystkim radzi. A Elza? Och, ona jest zbyt dumna, eby si puszcza. Pacze teraz w poduszk, zamiast wzi sprawy w swoje rce. A raczej midzy swoje nogi. Adam przez chwil trawi niespodziewan informacj, a tymczasem Sandra zabraa si do rozpinania jego bluzy. Jeste pewna, e... Moesz si zamkn, komandorze? Oderwaa si od niego na moment. Naprawd musisz tyle gada? Nie musia. *** Panowaa nieprzenikniona ciemno. Nie byy jej w stanie rozproszy sabe wiateka panelu umieszczonego w pobliu drzwi

ani zwiewny poblask upionego sygnalizatora kocwki mzgu stacji. wietlne punkty przywodziy na myl gwiazdy. Obce gwiazdy na obcym niebie. W ciepym, aksamitnym mroku pyn monotonny, cichy gos mczyzny: One zawsze wydaj si takie same, ale kiedy si przyjrzysz, za kadym razem ukazuj inne oblicze. Widziaem miliony gwiazd z daleka i tysice z bliska, ale nigdy nie spotkaem dwch dokadnie takich samych. A nawet dwch na tyle podobnych, eby mona byo je pomyli. Gwiazdy s jak ludzie, a przecie nawet bliniacy rni si midzy sob. Ale najwspanialszy i zarazem najbardziej zapierajcy dech w piersiach widok, to masywna czarna dziura umiejscowiona w centrum jasnej mgawicy. Widziaa kiedy co takiego z bliska? Tylko na zdjciach i filmach. Kobieta opara brod o jego pier, przysparzajc mu nieco blu, ale nie zwraca na to uwagi. To nie to samo. Kiedy materia opada na wielki kolapsar, puapka grawitacyjna zaczyna wyglda jak kobieta owinita szczelnie w przepikn sukni z jedwabiu. Jak miertelnie niebezpieczna, lecz nieprawdopodobnie pikna panna moda. Kiedy wyczy si wszystkie systemy statku, zdejmie ekrany, wystawi si ciao na promieniowanie kosmicznej pustki, zrzuci elementarne osony plastianowe, mona usysze jej niesamowity piew. Przypomina daleki, tskny gos przyzywajcy podrnika, aby zbliy si, zazna odpoczynku i nieznanej dotd rozkoszy. W mitologii greckiej tak mia dziaa na eglarzy piew syren... Wolno ot, tak sobie wycza systemy bezpieczestwa? zdziwia si kobieta. Wszelkie regulaminy stanowczo tego zabraniaj odpar krtko. Milcza przez chwil, zanim podj: Ale eby usysze zew takiego zjawiska w caej peni, trzeba porzuci oson statku, wyj w przestrze. Medmat ma potem sporo roboty z naprawianiem uszkodzonych tkanek, ale zapewniam ci, e warto. Wtedy czujesz czno z czarn dziur. Zaczynasz rozumie, po co zostaa stworzona. Mj ojciec mawia, e to wejcie do pieka wtrcia.

Twj ojciec by religijny? Jak chyba prawie wszyscy na mojej planecie. Kiedy yjesz w wiecie, na ktrym z jednej strony czyhaj setki niebezpieczestw, a z drugiej obcujesz z najwspanialszymi zjawiskami przyrody, musisz wierzy w Boga. Jakiegokolwiek. Kiwn gow, cho nie moga tego widzie. Wejcie do pieka rzek powoli. Moliwe. Jednak jestem bliszy pogldu, e to bramy raju. Dlaczego? S przecie takie grone, niszcz wszystko, co znajdzie si w ich zasigu. Wiem. Lecz ich piew jest, jak by to powiedzie... dobry? Chyba tak. Zupenie jakby ich potga i groza miay zosta zagodzone przez ten niesamowicie cudowny gos. eby co takiego zrozumie, trzeba to przey samemu. Nigdy o tym nie syszaam. Bo te aden pilot przy zdrowych zmysach nie opowiada o podobnych eksperymentach kademu napotkanemu czowiekowi. eby dowiadczy tego, o czym mwi, naley znale si na samej granicy oddziaywania czarnej dziury, w odlegoci, ktra pozwala jeszcze na ucieczk, ale na tyle blisko, eby poczu co, co mona nazwa szarpniciem horyzontu zdarze. To do ryzykowne. I najzupeniej niezgodne z regulaminem uzupenia. Wanie. A ty, jak rozumiem, uczynie co takiego? Nigdy mi tego nie zdoano udowodni. Zamiaa si. Ten goniejszy dwik zakci na chwil spokj pogronego w mroku pokoju, po czym zosta wchonity przez ciany, uton w mikkich okadzinach cian i podogi. Opowiedz. Wyszedem na zewntrz najwyej na dziesi minut. To w sam raz, eby nie zgin. Nastawiem mzg jednostki, eby cign mnie automatycznie. I bardzo dobrze, Sandro. Kiedy zdjem wszystkie systemy zabezpiecze, wyczyem generator pola ochronnego kombinezonu, usyszaem j. Nie, to le

powiedziane. Poczuem ten piew. Bo nie chodzi tylko o dwiki, to dowiadczenie wszechzmysowe i zarazem pozazmysowe. To tak, jakby otrzymaa dodatkowe oczy i uszy, ale postrzegajce wiat w zupenie inny sposb, ni do tego przywyka. Jestem pewien, e gdybym pody za gosem, poznabym wszelkie tajemnice wiata. Mgbym obj umysem to, czego czowiek nie jest w stanie zrozumie. Dowiedziabym si, czy naprawd jestemy sami w nadajcym si do poznania wszechwiecie, czy te gdzie jednak wykluy si take inne cywilizacje. Jestemy sami szepna. Dlaczego tak sdzisz? A czy ty uwaasz inaczej? Nie, jednak czasem mam sab nadziej. A ja nie. Kobieta westchna ciko, ze smutkiem. Czemu? Nie wiem, po prostu tak czuj. Jeszcze sto lat temu nie sigalimy tak daleko w przestrze, moglimy przypuszcza, e gdzie tam w gbi dzieje si co, co powoao do ycia istoty nam pokrewne. Ale objlimy badaniami taki szmat kosmosu, dotarlimy wreszcie do innej galaktyki... I nic. Najmniejszego, najmarniejszego ladu. Tylko prymitywne stworzenia, zwyczajne zwierzta, a czasem co, czego zupenie nie rozumiemy. Mylisz, e jestem gupia? Nie, Sandro. To, co mwisz, jest oparte na bardzo solidnych podstawach. C, moe jednak gdzie tam kiedy co albo kogo wreszcie znajdziemy. Na razie musimy uzna, e jestemy osamotnieni jako istoty wyej rozwinite. Powiedz jeszcze o tym, jak suchae... jak odczuwae... Umiechn si pod nosem. Sandra bya rwnie ciekawa jak Wysoka Komisja Dyscyplinarna Marynarki, ktra przesuchiwaa go pewnego razu w sprawie zmiany trajektorii lotu i nieuprawnionego opuszczenia pojazdu midzygwiezdnego dalekiego zwiadu, bdcego wasnoci Floty Centralnej Wojsk Federacji Midzygalaktycznej. Tyle e sposb przesuchiwania przez kobiet by nieporwnanie przyjemniejszy. I nie musia

przed ni zbyt wiele ukrywa. Przed nikim ju nie musia. Sprawa tak czy inaczej ulega przedawnieniu. Czua kiedy tak ogromn tsknot, e miaa wraenie, jakby twoje serce zostao uwizane na niewidzialnej nici i kto przyciga je do siebie? Nie, to nie jest uczucie podobne do mioci. To co wicej i mniej zarazem. Bo mio w ostatecznym rozrachunku obiecuje prdzej czy pniej albo bl straty, albo rozczarowanie. Dlatego zew czarnej gwiazdy jest czym wicej: on ci nie rozczaruje. A dlaczego czym mniej... C, oferuje tylko samotno. Spokojn, godn podania, ale samotno. yjcemu moe si to wydawa odpychajce, lecz po mierci... Przeraasz mnie powiedziaa drcym gosem. Poczu, e faktycznie przeszed j dreszcz. Dlaczego? Opowiadasz o czym, co nie mieci si w gowie. Nie jestem tego w stanie zrozumie. Mwiem przecie, e trzeba samemu dowiadczy takiego stanu. Nie bd ci duej mczy. Nie szepna. Chc jeszcze posucha... Jak byo potem? Potem mzg sprowadzi mnie na pokad, wczy wszystkie systemy. Wydawao mi si, e upyno zaledwie p minuty, byem zy, wrcz wcieky, e przerwano mi tak fascynujce dowiadczenie, e komputer nie posucha rozkazw. Okazao si jednak, e przebywaem w otwartej przestrzeni cae dziesi minut. Potem medmat leczy mnie dobry tydzie, a p roku byem osabiony. Sono zapacie za to dowiadczenie. Ale opacio si. Wiem ju przynajmniej, jak chc umrze. To znaczy? Jak gwiazdy. Co masz na myli? W wielkiej pustce przestrzeni i w milczeniu. Gwiazdy, Sandro, zawsze umieraj w milczeniu. W milczeniu i samotnoci, bez gupiego wspczucia, bez lku.

Przez chwil panowaa cisza. Przerwaa j kobieta. A jak to jest podrowa w nadprzestrzeni? Nie ma czego takiego jak nadprzestrze, skarbie zamia si. Wiesz, o czym mwi, jak to jest, kiedy dokonuje si skoku? To nie jest te skok. Dobrze, dobrze. Ty wiesz swoje, ja swoje. O tym opowiem ci nastpnym razem. Jest ju pno, trzeba cho troch pospa. Uderzya go pici w rami. A skd wiesz, e zgodz si na nastpny raz? Mam po prostu nadziej. A teraz tym wiksz, e chyba bdziesz ciekawa kolejnej opowieci, prawda? Dra z ciebie stwierdzia bez zoci.

Rozdzia 5
Zoja Sarkissian wygldaa jak z krzya zdjta. Ta noc musiaa j kosztowa mnstwo nerww, a jednak przysza na niadanie. W mesie zgromadzio si siedem osb. Oprcz Elzy, wygldajcej niewiele lepiej od lekarki z trudem maskujcej zapuchnite oczy obfitym makijaem przyszed jeszcze Noel z on, Robert Sorensen i Vlad Harding. Adam usiad na tym samym miejscu, co poprzednio. Sorensen spojrza na niego z niechci, zaj si swoj porcj. Noel i Alicja siedzieli ze spuszonymi gowami. Wygldao na to, e pokcili si, i to powanie, ypali bowiem na siebie ze le ukrywan wrogoci! Jedynie Vlad wyglda w miar normalnie, tyle tylko, e zna byo po nim zmczenie. Robi pan w nocy jakie badania? spyta Bartold, zwracajc si w jego stron. Tak kiwn gow Harding. Obserwowalimy z Alicj i Noelem migracj spiagotw. Wielkie stado przelatywao z poudniowego wschodu na Zachd. Gdzie w pobliu? Poday pasem dwiecie kilometrw na poudnie od nas. Wysalimy tam sondy obserwacyjne. Jeli jest pan ciekaw, mamy nagrany spory materia zdjciowy. Chtnie obejrz przy okazji. Adam umiechn si lekko, eby pokry zdawkowy nieco ton. To musi by ciekawe widowisko. Fascynujce! Noel poderwa gow, zapominajc o troskach, w jego oczach zapon ogie. To niesamowite stworzenia, a podrujc w grupie, tworz na tle nieba cudowne wzory. Za par dni bdzie okazja podziwia je w pobliu stacji. Grigorij obliczy, e powinny... urwa nagle i zamilk, skarcony gronym spojrzeniem Alicji i penym wyrzutu Elzy. Adam zerkn na Zoj. Siedziaa poblada nad nie ruszon porcj. Wypia tylko kaw, a teraz mieszaa bezmylnie yk w

pustej filiance. Sorensen ziewn przecigle, wrzuci do ust kawaek mielonki. Zoja drgna, spojrzaa na niego jak obudzona z gbokiego snu, a potem wstaa i prawie wybiega z sali. Chyba mnie nie lubi mrukn Robert. I ma za co, prawda? spytaa jadowitym tonem Alicja. Niewiadomym gestem poprawia krtkie wosy. Ma albo i nie ma. Nie zabiem jej starego, wic po co si czepia? A zreszt, gdyby nawet, powinna by wdziczna. Bartold pilniej nadstawi uszu. Ciekawa wypowied i nietuzinkowy pogld na mier kolegi wzbudziy jego czujno. Pan si zastanawia, dlaczego tak mwi? Sorensen spojrza na komandora. To adna tajemnica. Nasz drogi, smagy kolega Grigorij by zdeklarowanym impotentem. W ogle ten nasz wspaniay zesp badawczy to jaka okropna banda nieudacznikw. Na dodatek mocno perwersyjnych nieudacznikw. Poza tob, co? rzek drwico Vlad. Ty jeste ostatni normalny. W yciu nie odwaybym si twierdzi czego podobnego prychn Robert. Mona zamiata pod dywan wszystkie brudy, ale jeli si pod nim uzbiera zbyt duo, prdzej czy pniej kto si o to potknie. A wtedy zaczynaj si dzia rne rzeczy. Adam zmarszczy brwi. Sowa Sorensena byy co najmniej zastanawiajce, ale Bartold nie zada nasuwajcego si w oczywisty sposb pytania, bojc si, i moe w ten sposb co popsu. A jak tam szanowny nieboszczyk? Robert spojrza z drwicym umieszkiem na Adama. Ustali pan przyczyn mierci? Bezporedni tak, ale nie ma jeszcze wszystkich danych, aby odtworzy prawdopodobny cig wydarze. W tym celu trzeba przeprowadzi regularn obdukcj, ktrej nie mog dokona bez pomocy pani Sarkissian. Nie rozumiem odezwaa si Elza. Przecie to chyba oczywiste. Grigorij nie zachowa naleytej ostronoci, podczas

wstrzsw nabi si na prt laboratoryjny. Zapewne tak Adam wzruszy lekko ramionami. Ale naley zrobi badania toksykologiczne, wykluczy zdarzenia w rodzaju zawau serca, zapozna si z wszelkimi odczytami medmatu. Sporo pan o tym wie. Harding popatrzy podejrzliwie. Robi pan ju co takiego? Bartold odpowiedzia mu dugim, twardym spojrzeniem. Zapomina pan, e suba w dalekim zwiadzie wie si z ryzykiem i wypadkami. Zapoznawano nas na szkoleniach z wszelkimi moliwymi zasadami postpowania. Zreszt, przepisy w tym wzgldzie s jasne i znane kademu, kto wybiera si w kosmos, panu z pewnoci take. Ale przecie sekcj powinno si wykona jak najszybciej. Najlepiej niezwocznie, bo w przypadku rzekomych toksyn czas bardzo si liczy. Sporo pan o tym wie rzuci Adam ironicznie. Mia ju pan z czym podobnym do czynienia? Harding nie odpowiedzia, za to rozleg si miech Sorensena. O czasie wykonania bada decyduje dowdca placwki cign Bartold, nie zwracajc na niego uwagi. W tym wypadku musi zapewne wzi pod uwag stan psychiczny ony ofiary. Nasz szanowny go potrafi ugry, jak wida i sycha parskn Robert. Przywali tobie, Vlad, a potem na dodatek kochanemu Walterowi. Musi zapewne wzi pod uwag, powiada pan? To zapewne stanowi klucz do wszystkiego. Profesor Wintermann jest zapewne naszym dowdc i zapewne znakomitym fachowcem w swojej specjalnoci, ale z ca pewnoci powinien otrzyma najwysze laury za umiejtno dekowania si i zwlekania w sytuacjach trudnych. Moesz si odczepi od mojego ma? sykna Elza. Powinna powiedzie mojego kochanego ma, prawda? Jeste po prostu obrzydliwy. Nie wiem, jak Marie moe z tob wytrzyma.

Bo w ku te jestem prawdziwym szatanem odpar Robert z nieprzyjemnym umieszkiem a to jej niewtpliwie wynagradza cae moje sawetne chamstwo. Gdyby chciaa si kiedy przekona... Zamknij si! warkn Harding. Kto kiedy wybije ci zby. By moe. Ale na pewno nie ty, za bardzo jeste tchrzem podszyty. Adam przysuchiwa si sprzeczce, udajc, e przede wszystkim interesuje go niadanie. Sorensen by co najmniej zastanawiajcym typem. Musia niele si kamuflowa podczas serii testw oceniajcych predyspozycje spoeczne. Chyba e odbio mu dopiero tutaj, lecz to by znaczyo, e zesp kwalifikujcy zawali robot, nie zauwaajc tendencji do podobnych zaburze emocjonalnych informatyka. Wydaje ci si, e seksem mona wszystko zaatwi? zapytaa zjadliwym tonem Elza. W kadym razie sporo. Oznajmie tak radonie, e Grigorij by impotentem. Dlaczego o tym trbisz? Moe te masz jaki problem? Powiedziaem tylko to, co wszyscy i tak wiedzieli od dawna. A czy mam problem, sama moesz... Ale Zoja go kochaa powiedziaa Teresa. Mwia cichym gosem, jednak tak sugestywnie, e wszyscy wlepili w ni oczy. Bya nieszczliwa, czua si porzucona, zagubiona, moe nawet zdradzona przez los, ale kochaa ma nad ycie. Bo to, w odrnieniu od ciebie, Sorensen, by wspaniay czowiek. Czy to wanie byo przyczyn nijakoci oraz pustego spojrzenia lekarki? Adam zastanowi si. Moliwe, chocia mao prawdopodobne. Niepowodzenia kowe bywaj dotkliwe, ale nie zabijaj w czowieku caej radoci ycia. Lepszym wytumaczeniem byaby depresja, niewane, czy endogenna czy reaktywna. Po prostu depresja... Tak, tak szarpn si Robert. Wspaniay czowiek. To samo powiedziaa o nieodaowanym Michelangelu, jego onie i

maestwie Corrais. Sporo tutaj mielimy wspaniaych ludzi. Obawiam si jednakowo, e przetrwa mog tylko skurwysyny. Ewolucja jako taka jest jedn wielk pochwa wrednej chujozy. Adam chrzkn znaczco. Tym razem obecni spojrzeli na niego. Co pan mia na myli? spyta, patrzc prosto w oczy Sorensenowi. Gwno ci do tego, komandorze wzruszy ramionami zapytany. Zajmij si lepiej napraw swojego stateczku, jeli w ogle da si co z nim zrobi, bo nic tu po tobie. Gdyby zjawi si u nas oficer ledczy, moe wtedy bycie zobaczyli, co znaczy, jak strach zajrzy do dupy. Wsta, kiwn uprzejmie gow, po czym wyszed dostojnym krokiem. Kiedy nakad mu po mordzie mrukn Vlad Harding. Nikt si nie odezwa. Dokoczyli niadanie w zupenej ciszy. *** Znalaz go tam, gdzie si spodziewa w pracowni fizyki grawitacyjnej. Walter siedzia nad jakimi wykresami, palcem zaznaczajc na wywietlaczu cigi oblicze. To bardzo niezdrowy nawyk powiedzia Adam, a Wintermann podskoczy z zaskoczenia. Jak pan tu wszed? zapyta agresywnie. Zabezpieczyem zamek przed intruzami. Bez mojej wiedzy i zgody... Mam swoje sposoby wpad mu w sowo Adam. Rozumiem profesor wyd drwico wargi. Suba w dalekim zwiadzie i tym podobne bzdury... Niezupenie o to chodzi, ale niech i tak bdzie. W kadym razie to niezdrowo duba goymi rkami w hologramach, dowdco ostatnie sowo wypowiedzia takim tonem, e Walter zesztywnia i zaci wargi. Mona si od tego nabawi paru niebezpiecznych schorze.

Nie paska sprawa. Nie moja. Po prostu ostrzegam po przyjacielsku. Po przyjacielsku niech si pan std lepiej wynosi. Adam, zamiast odpowiedzie, podszed do stou rozrzdowego pracowni, przejecha doni nad rzdem przyciskw. Holoekran zwin si i znikn, wszystkie lampki zawieciy na zielono, w gotowoci do pracy. Wintermann patrzy na to z otwartymi ustami. Najpierw oburzenie odebrao mu dech, a po chwili zacz wciekle sapa. Na co pan sobie pozwala, panie Bartold?! Te obliczenia... Te obliczenia mog zaczeka. W tej chwili musimy porozmawia. Nie mamy o czym. Mamy. Grigorij Tawadze zosta zamordowany. Wintermann znw zamilk. Dugo wpatrywa si w wieccy zielonkawo pulpit. Potem przenis wzrok na bani prniow z przezroczystego szka tytanowego, wreszcie spojrza na rozmwc. Skd ten pomys? Przecie sam pan wczoraj mwi... Zrobiem autopsj. Dowdca stacji zgrzytn zbami. Bez mojej wiedzy i zgody? Bez. Podobnie jak bez paskiej wiedzy i zgody wszedem do tego laboratorium. A udzia lekarza w sekcji? Nie powie mi pan, e Zoja bya w stanie to zrobi. Nie. Ale bya w stanie podpisa zgod, ebym ja to uczyni, posugujc si standardowymi procedurami uycia medmatu. Nie mia pan prawa. Odpowie pan za to! By moe. Ale gdybym zwleka jeszcze kilkanacie godzin, czekajc a si pan zdecyduje, mgbym nie znale ju dowodw, e paski podwadny pad ofiar zabjcy. Walter pokrci gow z niedowierzaniem. Jakich dowodw? Znalazem w jego krwi mekar. Cakiem sporo mekary. Wyglda na to, e kto mu poda narkotyk, a potem, korzystajc z

okolicznoci... Zanim si pan zapdzi, komandorze przerwa mu profesor i wysunie jakie niesamowite, sensacyjne wnioski, powinien pan o czym wiedzie. Wbrew temu, co mwia nasza dyskretna i sodka pani psycholog, Grigorij Tawadze by uzaleniony. Od mekary? spyta z niedowierzaniem Adam. Midzy innymi. Jak w takim razie przedosta si przez sito selekcji? Wintermann odetchn gboko. Bo to sito, komandorze, jest naprawd znacznie rzadsze ni moe si wydawa. W zasadzie mona znale w systemie miejsca, przez ktre przy odrobinie wysiku sprytny czowiek jest w stanie przelizn si niezauwaony. Bzdury prychn Adam. Selekcja na pewno nie jest tak ostra jak dawniej, ale czowiek chory psychicznie albo narkoman nie moe oszuka zespou fachowcw. A jednak wzruszy ramionami Walter. W kadym razie Tawadze pa, korzystajc z faktu, e w posiadaniu jego ony jest cakiem potny zapas medykamentw, z ktrych zdolny naukowiec moe sporzdzi naprawd porzdn mekar. Pan o tym wiedzia i nie przeciwdziaa? Nic panu do tego. Na podobne pytania bd odpowiada oficerowi ledczemu. Albo inkwizytorowi doda Adam. Nie daj Boe pokrci gow Wintermann. Zreszt, inkwizytorw nie wysya si do zwykych wypadkw. Bartold podszed do stou rozrzdu, znw powid doni nad blatem. Hologram pojawi si w tej samej postaci, w jakiej znikn. Pan jest ateist? spyta cicho. Powiedzmy, e wyznaj agnostycyzm. Rozumiem. Jak ten rabin, ktry powiedzia co takiego: Jeli, co daj Boe, Pana Boga nie ma, to dziki Bogu. Ale jeli, co nie daj Boe, Pan Bg jest, to niech nas rka boska broni. Mylaem z kolei, e pan jest niewierzcy. Tak

przynajmniej wywnioskowaem z wczorajszej rozmowy przy niadaniu. Nie zadeklarowaem si przecie. Ale powiedzia pan, e nie zna adnego pilota dalekiego zwiadu, ktry by wierzy. Bd, panie profesorze. Logiczny bd. Ja tylko zapytaem Martina Gauta, czy zna jakiego wierzcego astronawigatora dalekiego zwiadu. Wanie... Walter pokiwa ze zrozumieniem gow. Ach, rozumiem, to taki unik z pana strony. Martin nie zna adnego pilota latajcego w gbok przestrze, ktry by wierzy w Boga, bo przecie nie zna blisko ani jednego takiego czowieka. W kadym razie tak zaoyem. Czyli mam rozumie, e jest pan wierzcy? Tego nie powiedziaem. Wintermann machn rk. Niech pan ju lepiej idzie. Taka rozmowa do niczego nie prowadzi. A zabjstwo Grigorija Tawadze? Mylaem, e to ju sobie wyjanilimy. Narkotyk w jego krwi mg si przyczyni do mierci, bo atwiej straci rwnowag, ale nie jest dowodem morderstwa. Za to stanowi dowd paskiej indolencji jako dowdcy zespou. Walter poczerwienia, jednak zachowa spokj. Z tego bdzie mnie rozlicza kto inny oznajmi zimno. A teraz prosz ju std wyj. *** Na stanowisku widokowym zasta Martina Gauta. Mczyzna obrzuci Adama ponurym spojrzeniem, a potem wlepi wzrok w przezroczyst kopu. Wschodzcy nad horyzontem dysk Valhalli zajmowa dobr jedn pit cz nieba. Zakrzywienie promieni w gstej atmosferze ksiyca sprawiao, e wydawa si

po prostu przeogromny. Zielona powierzchnia wygldaa w tej chwili jak seledynowy marmur, delikatnie zdobiony janiejszymi i ciemniejszymi ykami. Micha Anio wyrzebiby z czego takiego prawdziwe arcydzieo powiedzia Adam bardziej do siebie ni Martina. Tamten spojrza na niego czarnymi oczami jak na szaleca. Kto? spyta. Jaki anio? Bartold zda sobie spraw, e dla kogo wychowanego z daleka od Ziemi i Ukadu Gwnego to nazwisko moe brzmie rwnie egzotycznie, jak dla ziemskiego niedouczonego mieszczucha nazwy odlegych, nieznanych gwiazd i planet. y kiedy wielki artysta o takim imieniu, stworzy dziea, ktre przetrway wiele wiekw. Niektre z nich mona obejrze jeszcze dzisiaj na Ziemi, kilka rzeb stoi w westybulach najbogatszych korporacji handlowych. Nie chc nawet myle, ile waciciele musieli zapaci za moliwo przewiezienia tych cudw na statkach kosmicznych. Gaut patrzy przenikliwym wzrokiem na przybyego. Podobno samowolnie przeprowadzi pan sekcj zwok Grigorija. Wieci szybko si tutaj rozchodz. Adam kiwn gow. Ale nie mylaem, e a tak szybko. Przecie ledwie kwadrans temu rozmawiaem z dowdc. Martin wyd lekko wargi. A ja rozmawiaem z wdow. Ma pan moe co przeciwko? odpar dziwnym, ostrym tonem, niepasujcym do sytuacji. Zupenie jakby chcia opryskliwoci pokry niepewno. Albo zo sigajc gdzie bardzo gboko, a do trzewi. Adam spotka si par razy w yciu z tak wanie reakcj, ale wystpowaa ona u ludzi wracajcych z dugich podry, ktrym w gruzy walio si ycie osobiste. Mieli to samo nienawidzce wszystkiego i wszystkich spojrzenie, wargi wykrzywione ku doowi, opuszczone kciki oczu. Twarz wydaje si wtedy zmita, zupenie jak maska niedokadnie odwzorowana i byle jak przyklejona przez marnego rzemielnika. Ale mogo tutaj te chodzi o co innego. Moe Gaut

po prostu taki by. Kolejny dziwaczny czonek zespou badawczego, ktrego przepuciy komisje kwalifikacyjne. Ma pan co przeciwko? powtrzy jeszcze bardziej napastliwie. Czemu miabym mie? Adam wzruszy lekko ramionami. W ten sposb nie popeni pan przestpstwa. A gdybym popeni, to co? Aresztuje mnie pan? Zachowujesz si, czowieku, jakby mia prawo pyta nas o wszystko, ocenia, wtrca si w sprawy, ktre ci nie dotycz. Czy moe masz do tego jakie prawo? Adam nie odpowiedzia, patrzc na wznoszc si sylwetk Valhalli. Wanie sapn Gaut, uspokoi si nieco. Dlaczego wic pan to robi? To taki odruch umiechn si Adam. Przywykem przez lata suby, e jeli co si dzieje na mojej jednostce, musz to jak najszybciej wyjani. Ale to nie jest paska jednostka, prawda? Sia przyzwyczajenia Bartold umiechn si jeszcze szerzej. A w dodatku skoro widz, e nikt tutaj nic nie robi... To rzecz ledczych przerwa mu rozmwca. Oddeleguj kogo, kiedy tylko skocz si zakcenia spowodowane przez nov. A pan bdzie mg si z nimi potem zabra. A moe wtedy ju pana tutaj nie bdzie? Adam zmruy oczy, zmierzy wycignit w fotelu dug posta Martina uwanym spojrzeniem. To ostrzeenie czy groba? spyta oschle. Gaut poderwa si, zamacha rkami z lekko przeraon min. Miaem na myli tylko to, e do tego czasu chyba zdy pan zreperowa jednostk i odlecie. To zaley od tego, jak sprawi si automaty. Na razie nie ma moliwoci ruszy statku z orbity, za maszyny naprawcze bez dozoru czowieka maj tendencj do krcenia si w kko, jeli napotkaj problem wymagajcy zastosowania

niekonwencjonalnych rozwiza. Dlaczego si pan w takim razie nie zabierze na pokad, eby ich dopilnowa? A jeli nie, dlaczego nie poczy si pan ze swoj centraln jednostk logiczn? Z dwch prostych wzgldw, doktorze Gaut. Poczenie z komputerem uniemoliwia awaria systemw nadawania. Kiedy pady generatory grawitacyjne, oberway take ukady zasilajce wzmacniacze antenowe. Nawet jeli uruchomimy przepyw danych, bdzie on obciony sporymi zakceniami, a to do niczego dobrego nie doprowadzi. A co do lotu na orbit... Moja kapsua ratunkowa nie nadaje si do powtrnego uytku, w tej przekltej gstej atmosferze, przy zwikszonej grawitacji i tak wyldowaem na resztkach paliwa. Musiabym wypoyczy wasz wahadowiec. W czym problem? Ano w tym, e wymagaoby to zuycia kolejnej porcji zapasw, ktre skurczyy si znacznie po moim ostatnim locie. Martin Gaut umiechn si krzywo, zerkn drwico na komandora. Bezsensownym locie, trzeba doda. Nie przynis nic poza uszkodzeniem satelity. I paroma interesujcymi informacjami. Ale rzeczywicie, w gruncie rzeczy okaza si zupenie jaowy. Wanie. Nadal jestemy pozbawieni cznoci bezporedniej. Naley mie tylko nadziej, e wydelegowany przez wadze urzdnik przywiezie nowe krysztay. Bo te, ktre pan przywiz z orbity do niczego si podobno nie nadaj. Adam chcia co odpowiedzie, ale Martin uciszy go niecierpliwym gestem. Teraz cicho, patrz pan, zaraz zacznie si najlepsze. Znad krawdzi wielkiego dysku Valhalli wychyn nagle olepiajcy, pojedynczy promie. Zaigra na powierzchni ksiyca, przefiltrowany przez atmosfer gazowego olbrzyma. W tym momencie Adamowi wydao si, e nie tyle widzi niesamowit feeri barw, ile j wrcz syszy. To byo co, co przywodzio na

myl symfoni stworzon przez prawdziwego geniusza. Barwy zmieniay si, przechodziy jedna w drug w najzupeniej zaskakujcy, sprzeczny z oczekiwaniami sposb. Ludzka estetyka musiaa skapitulowa przed zjawiskiem, ktre z jednej strony druzgotao j, rozbijao w py, razio oczy przykrym zgiekiem barw, a z drugiej natychmiast zlepiao doznania w nowy ksztat, sprawiao, e rozdarta w pierwszej chwili dusza doznawaa ukojenia, zaczynaa rozkoszowa si obcym piknem. Jedyne skojarzenie, jakie przychodzio do gowy Adamowi, to rozszczepienie promieni sonecznych w pryzmacie, widziane pierwszy raz w yciu przez mae dziecko. Nioso ze sob to samo poczucie nowoci i ten sam zachwyt. Jednak widmo tczy jest przecie dla czowieka bliskie i naturalne, ani przez moment nie wydaje si obce. Bartold chon widowisko caym sob, zapominajc o obecnoci Gauta. W tym momencie wszystko zdawao si nie mie znaczenia, istnia tylko ten grony, urokliwy wiat oraz przybysz z ssiedniej galaktyki, zbkany podrny, dla ktrego siy przyrody wzniosy si na wyyny moliwoci, aby pokaza marno czowieka w obliczu prawdziwej urody wiata. Ju? wyrwao mu si, kiedy spektakl zosta ucity jak noem, a na przezroczyst paszczyzn kopuy nasuny si osony. Tak, to koniec. Szkoda, co? Niestety, tak wanie nastpuje fina. Jest nagy i przykry, zupenie jak kres ludzkiego ycia. Ale to bya tylko przygrywka, czy raczej mierne echo prawdziwego widowiska, kiedy na niebo wazi jeszcze Fenrir. Adam westchn, usiad w fotelu naprzeciwko Gauta. W tej chwili ponury mczyzna wydawa si bardziej przystpny, wrcz sympatyczny. Wraenie mino jednak natychmiast, kiedy si odezwa: A wracajc do rozmowy i pana bezsensownego lotu, to czy nie miaem racji, mwic, i trzynastka przynosi pecha? Adam nie wiedzia, czy Gaut kpi, czy mwi powanie. Z jego twarzy nie mona byo wyczyta nic poza niechci. Mnie pecha przynis czowiek, nie liczba odpar rwnie

suchym, nieprzyjemnym tonem. I to nie trzynastka zniszczya obwody transpondera aparatu cznoci kwantowej. Tego dokona kto z zaogi. Ach, ci ludzie westchn z drwin Gaut. Wszystko dzieje si przez nich, wszystkim kieruje ich za wola. Walka przeciwstawnych si, ktre zmuszaj czowieka, eby opowiedzia si po jednej ze stron, nawet jeli nie ma na to najmniejszej ochoty. Spowania, spojrza w gr, na pociemniae paszczyzny wielkich, wypukych okien. Za wola... powiedzia cicho. Wszyscy jestemy na ni skazani. Po co to zaciemnienie? spyta Adam. Czy w tej chwili promieniowanie jest niebezpieczne dla wzroku? Nie, nie machn rk Gaut. Wydaem polecenie, eby po wschodzie Thora zasuny si blendy. Nie spodziewaem si, e kto przyjdzie tutaj posiedzie. Poderwa si nagle. egnam pana, komandorze rzuci, idc do wyjcia. Obowizki wzywaj. Nie kady ma tyle szczcia, eby mc si obija, kiedy inni pracuj. Zatrzyma si jeszcze w drzwiach, odwrci gow. A to wskaza kopu wyglda jeszcze lepiej, jeli stoi si na zewntrz lub wejdzie do obserwatorium. Tam jest take nasuch. Do kolorw doczaj si dwiki i wibracje. Oddziaywanie pywowe Valhalli? To te. Ale Edwin Corrais, zanim zgin, zdy poczyni pewne obserwacje. Okazuje si, e prcz grawitacyjnego pola olbrzyma maj tu znaczenie interferencje wzbudzane przez gwatowne zmiany widma promieni w powietrzu. Wibracje czuje si nie tylko pod stopami, ale caym ciaem... I jeszcze wicej... Ale to trudno opowiedzie, trzeba przey. Adam zosta zupenie sam. Odchyli si, opar o zagwek, przymkn oczy. Pomyla, czy nie kaza zdj filtrw z kopuy, ale zrezygnowa. Pmrok panujcy w pomieszczeniu by cakiem przyjemny, sprzyja rozmylaniom. Mzg powiedzia. Oblicz mi zuycie paliwa przez

wahadowiec, biorc pod uwag trajektori na spotkanie z Delfinem na orbicie. Dopuszczalne przecienie? Maksymalne dla wahadowca. Siedemset osiemdziesit kilogramw. Precyzyjnie, mzg. Siedemset dla tutejszego cienia czy ziemskiego? Podaj mas w jednostkach standardowych, komandorze Bartold. To byo, oczywicie, niemoliwe, ale Adam mgby przysic, e usysza w gosie komputera nut urazy czy pretensji. No tak, powinien to wiedzie. I wiedzia. Ale w sytuacjach odbiegajcych od normy naley zachowywa najdalej posunit ostrono. A sytuacja w placwce badawczej na Zoroastrze bez wtpienia odbiegaa od normy. *** Teresa Harding siedziaa w swoim gabinecie. Nie by wyposaony imponujco, ale zawiera rozszerzony zestaw narzdzi potrzebnych w pracy terapeutycznej. Na zdrowiu psychicznym pracownikw daleko wysunitej placwki nie mona byo za bardzo oszczdza. Rozmieszczono wic na cianach holoekrany wizualizacyjne, w kcie staa kozetka wyposaona w ca gam rnorodnych przystawek, fragment aparatury do masau wewntrznego wystawa zza wzorzystego parawanu, a za przepierzeniem znajdowaa si z pewnoci maszyna diagnozujca. Poza tym na pkach zalegay puda z dodatkowym sprztem. Jest pani sama? spyta Adam pro forma, widzc, e kobieta zapisuje co w staromodnym dzienniku z paskim wywietlaczem. Moemy porozmawia? Zoja wanie wysza, wic mam chwil, zanim przyjdzie nastpny klient. Ma pani sporo pracy, prawda?

Zaskakujco duo przytakna. Na pocztku siedziaam tutaj i nudziam si jak mops. W sumie spdzaam wicej czasu w obserwatorium astronomicznym albo pracowni na pocztku korytarza. Wszyscy zachysnli si nowym miejscem, nowymi obowizkami, rzucili w wir pracy. Dopiero po upywie szeciu czy siedmiu miesicy zaczy si pierwsze wizyty. Z pocztku wpadali tu niby na chwil, tylko pogada, ale potem... zamilka, spojrzaa na niego czujnie. Dlaczego waciwie panu o tym wszystkim mwi? Nie powinnam, przecie jest pan obcy, a mnie obowizuje tajemnica zawodowa. Bo uprzejmie zapytaem, a pani jest mia. Rozemiaa si krtko. To troch za mao na to, ebym si tak rozgadywaa. Zupenie jakby w panu byo co, co skania do zwierze... A moe po prostu pani tego potrzebuje, Tereso? Wysuchuje pani skarg ludzi, musi si pochyla nad ich problemami, to trudne. I sama musz si czasem wygada? spytaa z lekkim umiechem. Nawet przed kim, kto potrafi by tak przykry, jak pan? Jak sama pani zauwaya, jestem obcy. Przybyem na chwil i odlec. Z ca pewnoci nie zostan pani pacjentem... Klientem poprawia odruchowo. Co za rnica? Staram si tego bardzo pilnowa, komandorze. Pacjent to czowiek chory, wymagajcy interwencji medycznej. Psychologterapeuta ma klientw, to znaczy ludzi, ktrzy potrzebuj pomocy, a nie twardego manipulowania w ich organizmach. Rozumiem. Nie jestem wic pani klientem i nie bd, a zatem atwiej opowiedzie mi co, czego nie moe pani wyjawi na co dzie. Nie chodzi o tajemnic zawodow, ale o zaburzenia interakcji midzy pani a reszt. Musi by pani zawsze gotowa, w kadej chwili suy rad, wysuchiwa tych wszystkich bzdur. Wspczuj. Bzdur? zmarszczya brwi. Nie mog tak do tego

podchodzi. To, co dla mnie czy dla pana wydaje si drobiazgiem, dla kogo, kto ma za sob przeycia traumatyczne, moe urosn do rozmiarw gry nie do zdobycia. Racja skin gow. Na przykad gupia uwaga Sorensena przy stole na temat nieboszczyka, ktra mnie moga co najwyej zirytowa, dla wdowy moe sta si wanie tak gr. Przyszed pan o tym porozmawia? W tej chwili przerwao im wejcie Sandry. Wsuna gow, na widok Adama uniosa ze zdziwieniem brwi. Nie wiedziaam, e potrzebujesz konsultacji psychologicznej ju trzy dni po wyldowaniu zamiaa si. Tak to bywa odpar lekkim tonem. Ale jeli chcesz pogada z pani doktor, zaraz wychodz. Nie przeszkadzajcie sobie, to nic pilnego. Drzwi zasuny si bezgonie. Teresa patrzya z ciekawoci na Bartolda. Przeszlicie na ty? To nawet ciekawe. Dlaczego? Bo z innymi czonkami zespou pozostaje pan w o wiele mniej zayych stosunkach. Ale w sumie to nie moja sprawa. Chcia pan zapyta o co w zwizku z dzisiejsz awantur w jadalni. Zastanawia si przez chwil, jak uj w sowa to, co odczuwa, suchajc ktni osb zgromadzonych na niadaniu. Zreszt, nie chodzio przecie tylko o niadanie. Teresa milczaa z lekko uniesionymi w wyrazie oczekiwania brwiami. Prosz mi powiedzie, czy pani koleanki i koledzy wykazywali takie rysy osobowoci od pocztku pobytu w bazie, czy przyszo to z czasem? Nie to pytanie zamierza pan zada, prawda? Prawda rozemia si. Ale to take mnie interesuje. Nieprawda. Kobieta zachowaa powag. Pan si zastanawia, co tak na nich wpyno. Uwaa pan, e przy tendencji do podobnych zachowa, jak chociaby chamstwo Sorensena albo totalne puszczalstwo Sandry, zostaliby zdyskwalifikowani jako

materia ludzki biorcy udzia w wyprawie w odlegy rejon eksplorowanego wszechwiata. Co w tym rodzaju przytakn. Nie chciaem by jednak a tak dosadny. I to te nieprawda. Tym razem na ustach Teresy zagoci leciutki umiech. Wola pan, ebym to ja wypowiedziaa te wszystkie przykre sowa. Pani jest niebezpiecznie inteligentna kiwn z uznaniem gow. Pikna i inteligentna. Z tym drugim mog si zgodzi odpara, nie zmieniajc tonu ale co do pierwszego... Prosz nie zapomina, e kada kwatera jest zaopatrzona w lustro. Pikna jest Elza Wintermann. Adam popatrzy jej prosto w oczy. Widzia na ich dnie iskierki rozbawienia, pomieszane ze zdziwieniem i chyba obaw. Kobieta nie musi by liczna, eby j mona byo nazwa pikn powiedzia po chwili. Pikno to co wicej ni regularno rysw, barwa i gsto wosw, nienaganna figura. Pikno to co, co pynie z wewntrz, to take odpowiedni zestaw feromonw, to sposb bycia. No i, rzecz jasna, inteligencja. A raczej mdro. Prosz mnie nie raczy takimi banaami prychna, ale nie wygldaa na oburzon. Wstaa z fotela, podesza do Bartolda, pochylia si nad nim. Nie poruszy si, czeka spokojnie. Teresa przegia si jeszcze bardziej, nagle gwatownym ruchem przylgna do jego warg. Poczyli si w dugim, namitnym pocaunku. Ich jzyki sploty si w obdnym tacu podania. Mczyzna poczu rk kobiety peznc midzy jego nogami. Zatrzyma j zdecydowanie. To nie jest najlepszy pomys mrukn, kiedy oderwaa si od niego. Jest bardzo przyjemnie, ale jednak chyba nie powinnimy. Wyprostowaa si. Bya znw opanowana i chodna. Wiem powiedziaa cicho, wracajc na miejsce. Chciaam si tylko przekona, czy jest pan zwyczajnym kogutem i bigotem, czy kim wicej.

I ktr z dwch opcji pani wybraa? Trzeci. Jest pan zwyczajnym kogutem i bigotem, ale take kim wicej. Dlaczego przespa si pan z Sandr? A skd taki wniosek? Nie bdmy dziemi, po co to udawanie? Zreszt, moe pan by pewien, e madame Gaut o wszystkim mi opowie. Robi tutaj nie tylko za terapeut, ale take kogo w rodzaju duchownego. Niektrzy traktuj mnie zupenie jakbym miaa moc odpuszczania grzechw. Powtrz pytanie: dlaczego przespa si pan z Sandr? Powiedzmy, e trafia na chwil mojej saboci. Czuem si osamotniony i przygnbiony, a ona zaoferowaa mi zapomnienie. Teresa przygldaa mu si dugo, a potem wyda wargi. Akurat! Mnie czego podobnego nie da pan rady sprzeda. Osamotniony i zagubiony biedaczek? Stary kosmiczny wyga? No to uznajmy, e miaem ochot na seks, dawno nie byem z kobiet, a Sandra jest bardzo pocigajca... Na swj puszysty sposb wpada mu w sowo. To ciekawe, e mczyni wzdychaj do eterycznych niewiast, ale wol si kocha z bardziej obfitymi. Kto jak kto, ale pani powinna zna tego przyczyn. Antropologia wchodzi przecie w system ksztacenia psychologw, prawda? Cielesno to co mniej ni wielka, romantyczna mio, ale nie naley jej nie docenia. Szerokie biodra i duy biust od tysicleci sygnalizoway naszym przodkom, e samica z atwoci urodzi, a potem wykarmi mode. Jednak w warunkach zaawansowanej cywilizacji... Nie pozwoli jej dokoczy, machn niecierpliwie rk. Zaawansowana cywilizacja nie czyni z nas od razu innych istot. Wiemy coraz wicej, umiemy te wicej, ale pewne rzeczy si nie zmieniaj. Instynkt przetrwania jest zakorzeniony gbiej ni na poziomie wyszych funkcji mzgu. To informacja zawarta w genach, ale to ju pani na pewno wie lepiej ode mnie. Zreszt, to jeden z najlepszych pomysw natury. Przecie jako wielka ludzko zakadamy kolonie nie tylko w pobliu Ukadu

Gwnego. Wysyamy nieszczsnych miakw coraz dalej, skazujemy ich na ycie w surowych warunkach. Jestem na sto procent przekonany, e w takich miejscach najwikszym powodzeniem ciesz si wanie rozoyste, bujne kobiety. Patrzya na niego ze zmruonymi oczami. Wygldaa w tej chwili naprawd adnie. Adam poaowa przelotnie, e nie postara si wykorzysta okazji przed chwil, ale zaraz odegna t myl. Wyszedby na gupca, bo z jej strony byo to rzeczywicie tylko zagranie i test, za gdyby nawet nie, wprowadziby kolejn zmienn w ju i tak do skomplikowany ukad tutejszych stosunkw. Czy ta porcja truizmw miaa czemu suy? spytaa Teresa niby to znuonym gosem. Niczemu. Wrmy moe do kwestii, ktr kilka minut temu tak piknie pani sformuowaa w moim imieniu. Moe wanie dlatego j tak sprecyzowaam, eby mie moliwo uprzejmej odmowy? Tajemnica zawodowa? O takie rzeczy nie moe pyta nawet oficer ledczy federacji. To znaczy, pyta moe, ale nie powinien spodziewa si odpowiedzi. A inkwizytor? spyta z umiechem. Inkwizytor? Kciki jej warg uniosy si w gr. Podobno tak. Ale czy inkwizytorzy zajmuj si takimi sprawami? Moim skromnym zdaniem, lk przed nimi, to tylko co w rodzaju legendy. Ludzie lubi si czego ba. Odegnalimy dawne, zakorzenione w kulturze strachy, przestalimy obawia si nawet inwazji obcych, bo jestemy w kosmosie zupenie sami, wic wymylamy jakie zowrbne postacie. Podobno w kadej komisji kwalifikacyjnej siedzi inkwizytor stwierdzi prowokacyjnie. Doprawdy? Nie zauwayam. Moe w moim przypadku to przeoczono, bo w skadzie miaam tylko psychologw, psychiatrw, lekarzy i naukowcw. Dlatego powiedziaem podobno. Mog liczy na chocia

malek informacj? Jakie wskazwki? Jeli to wszystko powiedziaa zimno, podnoszc si to egnam uprzejmie. Mam jeszcze sporo pracy. Oczywicie. Bartold rwnie si podnis. Dzikuj za rozmow. Nie ma za co. Ale jest, Tereso. Nawet pani nie wie, jak wiele daa mi ta wymiana zda. *** Schron okaza si niezwykle interesujcym miejscem. Adam zszed tam po rozmowie z Teres, eby odetchn i przemyle kilka spraw. Wejcie do pomieszczenia zamykay nie przesuwane drzwi, ale gruba na prawie p metra pokrywa umieszczona na solidnych zawiasach. Mona j byo otworzy za pomoc koowrotu zarwno od zewntrz, jak i wewntrz. Tym wanie rni si od podobnych konstrukcji o przeznaczeniu wojskowym. Tutaj moliwo otwarcia powinni mie zarwno czonkowie zespou badawczego zamknici wewntrz, jak i ekipa ratunkowa. Albo ekipa majca za zadanie zbada przyczyn ich zagady. To tutaj umiejscowiono zapasowe stanowisko dyspozytora, a po zatrzaniciu drzwi i przekrceniu rygli, wszystkie nagrane rozmowy i filmowane wydarzenia musiay zosta obejrzane i zinterpretowane przez specjaln komisj, czy to dyscyplinarn, czy powoan do wyjanienia przyczyn ewentualnej tragedii. Tak czy inaczej, schron jako jedyne pomieszczenie na stacji nieodmiennie pozostawa otwarty. Adam rozejrza si po surowych cianach, sprawiajcych wraenie, jakby zostay wykonane z kamienia. Znajdowao si tutaj wszystko, co mogo zapewni podtrzymanie ycia szesnastu osb przez co najmniej sze miesicy. Nieprzypadkowo magazyn ywnoci umiejscowiono tu za cian. Mona tam byo wej przez specjaln, niewielk luz powietrzn, przy ktrej wisiay trzy skafandry na wypadek, gdyby skad uleg rozhermetyzowaniu podczas katastrofy. Tutejsze mury

zostay wykonane z feridianu, najdroszego i najtrwalszego z dostpnych materiaw, jakie wynaleziono od pocztku historii ludzkoci. W zasadzie caa baza powinna zosta zbudowana wanie z czego takiego i dawniej placwki byy wzmacniane jak naley, ale jak wszystkim innym wyprawami naukowymi w pewnym momencie zacz rzdzi przede wszystkim rachunek ekonomiczny. W stacji na Zoroastrze naleycie zadbano waciwie tylko o jedno wyposaenie w amortyzatory grawitacyjne, zatopione w solidnym paszczu ze specjalnego cementu charakteryzujcego si ogromn wytrzymaoci na udary i odksztacenia. Bartold kocami palcw dotkn ciany. Bya sucha i dokadnie w temperaturze otoczenia. To te stanowio jedn z cech charakterystycznych materiau znakomicie izolowa ciepo, a w zasadzie zwraca je do rodka, nie wypuszczajc na zewntrz praktycznie ani jednej kalorii. To oznaczao, e jeliby pad reaktor gwny, zapasowy, majcy o wiele mniejsz wydajno i dziaajcy na zasadzie konwencjonalnego stosu atomowego zasilajcego potne akumulatory, nie byby obciony znaczco przez konieczno staego ogrzewania. Kilkanacie cia ludzkich wrd nieprzepuszczalnych cian dawaoby do ciepa, eby utrzyma znon temperatur przy niewielkim wspomaganiu ze strony systemu awaryjnego. Po lewej stronie od wejcia znajdowaa si zapasowa dyspozytornia. Mona j byo potraktowa bez ryzyka jako osobne, wyizolowane pomieszczenie, osonite pancernymi pytami. Wewntrz nie pozostawiono wiele miejsca, ale dwie osoby od biedy mogyby si tam zmieci. Wikszo przestrzeni zajmoway bloki upionego teraz mzgu rezerwowego, niewielkiego syntetyzera mogcego przerobi na past odywcz wydzieliny ciaa poywienie wstrtne i na dusz met nie do wytrzymania, ale w sytuacji ekstremalnej mogce si okaza wrcz zbawiennym oraz przezroczysta szafka z cikim skafandrem uniwersalnym. W razie zagroenia caoci bunkra, dowdca mia moliwo przetrwa tutaj razem z wybranym czonkiem zaogi.

Adam podszed do pancernego kiosku, przez chwil zastanawia si, kogo by wybra Wintermann on czy kochanka? A moe jeszcze kogo innego? Z pewnoci otrzyma w tym wzgldzie jakie wytyczne. Ani rzd, ani koncerny nie pozostawiay niczego przypadkowi. Wszymy, co? Komandor obejrza si. Przy wejciu sta Robert Sorensen. Mia czujne, nieufne spojrzenie, cignite usta. W niczym nie przypomina teraz marnego kpiarza i kiepskiego artownisia z jadalni. Wyglda imponujco w obcisym kombinezonie uwydatniajcym potne minie. Zapewne ju przed przylotem odznacza si niez muskulatur, ktra teraz zostaa powikszona przez kilkanacie miesicy roku przebywania w cieniu ptora G. Witam, doktorze powiedzia Adam. Nie jestem doktorem wzruszy ramionami Robert. Jako jedyny tutaj nie dochrapaem si stopnia naukowego. Moesz zgadywa dwa razy, dlaczego. W zupenoci wystarczy mi raz odpar Bartold z lekkim umiechem. Nie chcia okaza, e tykanie przez mao sympatycznego mczyzn wyprowadzio go nieco z rwnowagi. W takim razie sucham. Nie chcia pan da buzi swojemu promotorowi. Sorensen rozemia si gono. Zbyt gono. Niezy jeste, komandorku! Ale trafie w samo sedno. Nie wa nikomu w dup. Nigdy, zapamitaj to sobie. Nie przypominam sobie, ebymy przechodzili na ty zauway uprzejmie Adam. Gwno tam. Mwi, jak mi si podoba. Jeli bd mia ochot, zaczn ci nazywa ksiciem pedaw, i co mi zrobisz? Bartold zmruy oczy. Z jakiego powodu ten facet prbowa go sprowokowa. Z jakiego? Co chcesz tutaj wywszy? Sorensen zbliy si powoli, stan dwa kroki od pilota. O co panu chodzi? spyta Adam spokojnie. Dlaczego

miabym wszy? Bo jeste wcibsk wini. Posuwa si pan za daleko. Bartold odetchn gboko, uspokajajc walcy w skroniach puls. Moe. Ale za to ty posuwasz, kogo nie trzeba warkn Sorensen. Do Adama dotaro wreszcie, o co chodzi. Rozdranionym mczyzn powodowaa najstarsza moliwa motywacja zazdro. A to ju nie paska sprawa rzek ostro. Moe moja, a moe nie. Odpieprz si od niej! Adam nie wytrzyma. Zo i zaskoczenie znalazy ujcie w krtkim, cho nieco nerwowym chichocie. Co ci tak mieszy? spyta gronie Sorensen. Przecie masz on, czowieku! I co z tego? Czy to znaczy od razu, e mam trzyma fiuta na smyczy? Mniej wicej. Oczywicie, o ile si orientuj w warunkach maeskiego kontraktu. Na jak dugo zosta zawarty? Na pewno przynajmniej do koca wyprawy, inaczej nie puszczono by was tutaj. W takim razie powiniene albo wzi si w gar, albo cisn t garci jaja tak, eby odesza ochota na rnicie cudzej baby. Robert zacisn pici. Wida byo, e znajduje si na skraju wybuchu. Odpieprz si od niej, mwi! Jest moja! Uderzy nagle, bez ostrzeenia, trafi Adama w skro. Komandor zatoczy si, opar plecami o cian zapasowej dyspozytorni. Unikn drugiego ciosu zupenie odruchowo, schodzc nisko balansem ciaa. Idiotyzm. Prdzej spodziewaby si, e zaatakuje go zdeterminowany morderca, ktry z jakiego powodu likwiduje ludzi z zespou, ale eby zraniony kochanek? A to rozpalona kotka z tej Sandry! Sorensen nie tylko nie by typem chuderlawego naukowca, ale najwyraniej mia te pojcie o walce wrcz. Komandor musia

po pierwszym uniku wykona nastpny i jeszcze jeden. Wreszcie przeciwnik trafi go samym skrajem pici w ucho. Zabolao. Adam odskoczy, wyprostowa si, popatrzy prosto w oczy szarujcemu mczynie. Tamten zamachn si znowu, ale zatrzyma cios tu przed twarz Adama. Zaskoczyo go najwyraniej to, e pilot nie zamierza si w ogle wdawa w bijatyk, a teraz nawet nie drgn, cho twardy kuak celowa wprost w jego szczk. A poza tym powstrzymao go spojrzenie przeciwnika. Byo twarde, bez ladu lku, za to jakby z wyrazem rozbawienia. Walcz! wydusi wciekle Robert. Ty... Ty pierdolona cioto! Adam zacisn wargi w wsk kresk, ale si opanowa. To nie miao najmniejszego sensu. Skoro jestem, jak mwisz, ciot, dlaczego niby chcesz si bi o kobiet? Nie ap mnie za swka, bo... Nie dokoczy. Nastpio co, czego si nie spodziewa. Nie zdy zauway nawet, kiedy Bartold znalaz si przy nim. Sorensen jkn przecigle, czujc znienacka bl w dole brzucha i jeszcze niej. Zapi ci lepiej za jaja, psycholu wydysza mu prosto w twarz komandor. Uspokj si, bo jak zrobi krcenie wora, przestaniesz w ogle myle o babach! Sorensen wytrzeszczy oczy, sykn wciekle, ale nie zebra si na odwag, aby dokona prby wyrwania si z ucisku. Ju, wystarczy? spyta spokojnie Adam. Informatyk bez sowa skin gow. Bartold puci go, odstpi krok, gotw odeprze kolejny atak, ale ten nie nastpi. Mczyzna patrzy na niego przekrwionymi oczami dobre p minuty, ktre zdawao si wiecznoci, a potem take si cofn. Zostaw j w spokoju, albo ci zaatwi wycedzi. Pan powinien skorzysta z usug psychoterapeuty Adam wrci do tonu z pocztku rozmowy. Takie zachowanie nie przystoi naukowcowi doda drwico.

Robert odwrci si na picie i wyszed, lekko utykajc i stawiajc szeroko stopy. Adam znowu odwrci si do dyspozytorni, kontemplujc jej wntrze, a mylc o zupenie czym innym. Znw mia jasny dowd na potwierdzenie swojej ulubionej tezy, e czowiek od czasw najdawniejszych nabra moe ogady, zacz udawa przed samym sob, i jest tworem stanowicym ukoronowanie bytu, ale w istocie pozosta taki sam jak kiedy. Oto przed chwil pilot zosta zaatakowany przez osobnika starajcego si odgrywa w stadzie rol rozpodowca, samca alfa. Te usiowania wydaway si moe aosne i na dusz met mao skuteczne, lecz byy faktem. W zwizku z tym nastpia najprostsza moliwa relacja z samcem przybyym z zewntrz. W dodatku samcem, ktry najwyraniej wlaz do ogrdka, czy raczej haremu konkurenta. Atak stanowi najbardziej naturaln reakcj. Oczywicie, naturaln w wiecie zwierzt, ale niezmiernie zaskakujc u cywilizowanego czowieka. A podobno ju wieki temu zabilimy w sobie drapienika, pozbylimy si irracjonalnej agresji mrukn do siebie Bartold. Jednak czy istnieje w ogle pojcie agresji irracjonalnej? Przecie kade zachowanie musi by w jaki sposb umotywowane. Zewntrzny obserwator nie musi zna jego podoa, nawet dla samego osobnika przyczyna reakcji nie musi by do koca czytelna. Przykre przeycia, trauma z dziecistwa... Kade mocne doznanie ksztatuje psychik, wzmacnia j lub wypacza. To chyba nigdy nie ulegnie zmianie. A to z kolei oznacza, e tacy ludzie jak Teresa Harding nie zostan bez pracy. Prdzej zabraknie zapotrzebowania na pilotw, astronomw czy innych naukowcw. W tym momencie poaowa troch, e posuy si przemoc w stosunku do rozwcieczonego mczyzny. Zniy si do jego poziomu, to po pierwsze, ale po drugie i co gorsze pokaza przeciwnikowi, e jest sprawniejszy i lepiej wyszkolony ni mogo si wydawa. Nie powinno ujawnia si wszystkich atutw bez wyranej potrzeby. Idiota powiedzia gono, nie wiadomo, czy majc na myli Sorensena czy siebie.

A potem wyszed ze schronu. Spojrza jeszcze przelotnie na masywny luk. Dopiero teraz zauway, e powierzchnia pokrywy zostaa wypolerowana tak dokadnie, i przypominaa lustro. Zawrci, przejrza si, korzystajc z okazji, wyprostowa przygarbione ramiona. Nigdy nie lubi zwikszonej grawitacji. A poza tym wyglda teraz nieszczeglnie mia podkrone oczy i ziemist cer. Intensywna noc spdzona z Sandr odbia si nie tylko na jego stosunkach z pewnym czonkiem zaogi, ale take na kondycji. Nie te ju jednak lata... Komandorze Bartold rozleg si gos w przestronnym schronie brzmicy do gucho. Jest pan proszony do obserwatorium astronomicznego. Warto. Mwicym na pewno nie by Wintermann. Tembr gosu mia o wiele wyszy i nie tak wibrujcy. Czyby Noel Boranin? Ale czego mg chcie, na dodatek w obserwatorium? Przez chwil Adam zastanawia si, czy skorzysta z zaproszenia. Najchtniej pooyby si chocia na p godziny. *** Widowisko byo rzeczywicie niesamowite. Nad zachodnim horyzontem wisiaa wielka kula Valhalli, na niebie growa Thor, a Fenrir wanie wyania si znad poudniowo-wschodniego widnokrgu. W poczonym wietle krewniaka starego dobrego Soca i zimnej fioletowej gwiazdy grunt dookoa stacji zacz wibrowa, zupenie jak woda gotujca si w ogromnym garnku. Suche badyle zimnolubnych rolin zataczyy, jakby znienacka powia niezwykle silny wiatr. Adam zda sobie nagle spraw, e faktycznie tak si stao. Spokojna na og atmosfera zbudzia si do ycia. Huragan widoczny za pancern panoramiczn szyb biegnc dookoa wiey przypomina te, ktre Adam widzia na Michi, planecie w dziewidziesiciu procentach pokrytej skaami, piachem i ndzn rolinnoci. Tam sia Coriolisa rozpdzaa orkany do prdkoci kilkuset kilometrw na godzin. Ale to bya planeta ziemiopodobna, umiejscowiona w strefie oddziaywania

gwiazdy centralnej zapewniajcej gorcy, suchy klimat. Tutaj za Bartold mia do czynienia z globem mronym, na ktrym gsta atmosfera, za spraw energetycznego oddziaywania gazowego olbrzyma, nie podlegaa znaczcym fluktuacjom termicznym, a klimat zdawa si bardziej stabilny od warunkw panujcych w morskich gbinach. Ot, jakie niewielkie prdy, drobne zmiany cinienia... Spojrza z mimowolnym niepokojem na kopu tarasu widokowego. Tamta konstrukcja wydawaa si o wiele mniej solidna od dobrze osadzonego obserwatorium. Oczywicie, tak jak powinien si tego spodziewa, na przezroczyste paszczyzny tarasu nasuny si blendy zabezpieczajce. Noel podchwyci wzrok Adama. Tam nie wolno przebywa w czasie burzy wyjani cicho. Ten taras to jedno wielkie nieporozumienie. Z jednej strony, chcieli nam zapewni taki elementarny komfort za niewielkie pienidze, ale z drugiej, to tylko kopot. Po kadej wikszej nawanicy trzeba wszystko sprawdza, zalewa nieszczelnoci. Ale przynajmniej jest skd popatrze w samotnoci na niebo. Moe i tak. Ja tam wol obserwatorium. Tymczasem na zewntrz podnis si py. Jednak nie by to zwyczajny kurz wzniecony przez silny wicher, lecz barwny kobierzec, zupenie jakby przeplatajce si promienie obu gwiazd potrafiy wykrzesa z szaropopielatej ziemi zaskakujco ywe kolory. Adamowi widok skojarzy si z tym widzianym rano z platformy widokowej, ale byo do skojarzenie do mtne i odlege. To jakby porwna powiat ksiyca ze wiatem sonecznym. Niesamowite szepn komandor. Ta planeta... To znaczy, ten ksiyc nie powinien si nazywa Zoroaster, ale Tycjan! Noel obdarzy pilota nieprzytomnym spojrzeniem, a potem znw zagapi si w okno. Marie poprosi wcz foni chocia na chwil.

Marie Maguire-Sorensen kiwna gow, dotkna palcem panelu sterowania. Goniki oyy. W pierwszej chwili Adam mia ochot zawoa, aby natychmiast zlikwidowali t kakofoni, ale w momencie, kiedy ju otworzy usta, dotaro nagle do niego, e co w tym potwornym ryku jest. Zacz powoli rozpoznawa dziwn harmoni dwikw, doskonale wspgrajcych z symfoni barw. Przez wycie huraganu przebijay si subtelne tony o niespotykanym, niesamowitym brzmieniu, przechodzcym w niskie wibracje przenikajce ciao. Czyby tak wanie reagoway mineray ukryte tu pod powierzchni na zespolone promieniowanie obu gwiazd? A poza tym z pewnoci miao tu co do rzeczy grawitacyjne oddziaywanie Valhalli. Bartold chcia si nad tym gbiej zastanowi, ale to co widzia i sysza rozproszyo jego myli. Barwna kurzawa sieka bezlitonie budynki bazy, amaa gazie czarniawych rolin, polerowaa srebrzyste skay. Paradoksalnie, mimo zawiei i wznieconego pyu, widoczno bya doskonaa. Niesamowite szepn Adam. Dwiki przenikay go, wpyway do wntrza orzewiajcym potokiem. W tej chwili nie czu si zmczony, mia wraenie, e huragan zmiata cay osad z jego duszy, oczyszcza umys. Bartold nie wiedzia tylko, czy bardziej chodzi o sfer wizualn, czy dwiki ukadajce si w czytelne teraz, pene harmonii brzmienie. Stacja zadraa w posadach, wiato przygaso. Zapewne znw caa dostpna energia zostaa skierowana w amortyzatory grawitacyjne. Zapada ciemno. Nie tyle zreszt zapada, co nadcigna z oowianymi chmurami, przechodzc od szaroci w gbok nieprzeniknion czer. Adam osun si w aksamitny mrok, najpierw zalkniony, a zaraz potem uspokojony koysaniem ogarniajcym nie tylko ciao, wydajcym si masowa kady jego centymetr, kady organ z osobna. Mczyzna odpry si, wycign na mikkiej materii. Gdzie z oddali dobiegaa delikatna melodia grana na harfie... Nie, nie na harfie na jakim instrumencie o podobnym brzmieniu, ale o wiele subtelniejszym. Nie bya to konkretna muzyka, lecz nagromadzenie dwikw

przeplatajcych si w pozornie chaotycznych konstelacjach, ale w ostatecznym rozrachunku uoonych w nieprawdopodobnie jasnych proporcjach. Jak kady chaos, take i ten dy do rwnowagi, by trudny, waciwie niemoliwy do ogarnicia, a jednoczenie zdawa si podporzdkowany czyjej potnej woli. A potem znowu wybuchy kolory. Pochony Adama w caoci, wessay w wirujc spiral dozna. To byo co, co w odlegy sposb przypominao obcowanie z oddziaywaniem czarnej dziury, z tym, e tam czowiek mia poczucie cznoci z niszczycielskim, obcym i niedostpnym penemu poznaniu ywioem, za tutaj wszystko byo o wiele blisze, nieco bardziej zrozumiae. A moe chodzio po prostu o wiadomo skali zjawiska? Burza na zewntrz moga zabi pojedyncz istot, ale nie bya w stanie zagrozi caej planecie czy Ukadowi Sonecznemu, jak to si dziao w przypadku potnej puapki grawitacyjnej. Przytomno powrcia rwnie nagle jak przedtem odesza. Adam otworzy oczy... to znaczy, chcia je otworzy, ale w tej samej chwili dotaro do niego, e w ogle nie zmruy powiek, wpatrzony w widok za oknem i zasuchany w wycie wichury. Potrzsn gow. Koniec nawanicy? Nie. Za grub szyb nadal szala huragan, a feerie barw wznosiy si i opaday w regularnym, hipnotyzujcym rytmie. Marie wyczya dwik. Spojrza w stron konsoli. Kobieta pleaa, odchylona w fotelu, wpatrzona nieruchomo w widok na zewntrz. Noel, ktry zamar na fotelu obok Adama, take mia rozszerzone oczy, wyglda na pogronego w ekstazie. Dopiero po duszej chwili drgn, spojrza na Bartolda. To ju? mrukn. Marie, musisz nastpnym razem da nam wicej czasu. Maguire-Sorensen potrzsna gow, parskna cicho, prbujc si otrzsn. Duej nie wolno powiedziaa powoli. Przecie wiesz, co si stao z... zawiesia gos, przypominajc sobie, e nie jest sama.

Wiem, ale chciabym chocia raz sprbowa pj dalej. Adam przysuchiwa si tej wymianie zda, rozumiejc, co oboje maj na myli. Nieprawdopodobny magnetyzm zjawiska wywoanego przez pobliskie ciaa niebieskie mgby chyba uzaleni, podobnie jak narkotyk. Ale dlaczego Marie przerwaa? Kogo miaa na myli? Kto przekroczy granice rozsdku? To, co si dziao na tej stacji, stawao si coraz bardziej zagadkowe i niepokojce. Kto ucierpia w zetkniciu z tym... tym... szuka waciwego sowa, aby odda natur tego, co przed chwil przey. Z tym spektaklem? Noel zerkn sposzony na kobiet, tamta odpowiedziaa ostrzegawczym spojrzeniem. Ale Adam zacz si domyla, o co mogo tutaj chodzi. I wiedzia, e od tych dwojga niczego si nie dowie. Przynajmniej w tej chwili. To byo... niesamowite sapn z zachwytem, eby zatrze niemie wraenie, jakie wywoao zawise w powietrzu pytanie. Mwiem przecie oywi si natychmiast Boranin. Nie da si tego z niczym porwna. Ale nie przypuszczaem, e to a takie przeycie. Mwi pan o widowisku, ale nie ostrzega, e bd obcowa z czym, co jest bardziej zblione do mistycznej sztuki. Prawda? Noel rozprostowa ramiona. Mwi pan przedtem, e Zoroaster powinien si nazywa inaczej wtrcia si Marie. Adam przez chwil zbiera myli, zanim poj, o co pyta kobieta. Ach, tak. Tycjan. Dlaczego wanie Tycjan? Kto to jest? Albo moe co? Bartold popatrzy na ni z pewnym niedowierzaniem. Znowu ta wska specjalizacja... Z pewnoci kobieta nie wiedziaa take, o co chodzi z Zoroastrem w nazwie ksiyca... Chocia moe to akurat objaniono jej podczas przygotowa do wyprawy, a moe uczyni to ju kto na miejscu. Na przykad Teresa Harding, dla ktrej archetypy i symbolika miay due

znaczenie w pracy. Tycjan to staroytny, z naszego punktu widzenia, artysta. Malarz przede wszystkim. Jego obrazy s tak nasycone barwami, potrafi tak sprawnie operowa kolorem, e nawet z pozornie nieistotnego detalu wydobywa gbi, czyni go widocznym i wanym. Marie kiwna gow w niemym podzikowaniu. Wstaa, zachwiaa si lekko, podesza do pancernego okna. Zapatrzya si w kurzaw rozwietlon promieniami soc. A jeeli jest zachmurzenie? spyta Adam. Czy wtedy te dzieje si co podobnego? Tutaj zachmurzenie wystpuje bardzo sporadycznie odpowiedzia Noel. A jeli nawet, nigdy nie jest cakowite. I musz powiedzie, e wwczas odcienie zjawisk staj si chyba jeszcze bardziej interesujce. Zupenie jakby filtr obokw zmienia widma barw, tony i natenie dwikw. Bartold zastanawia si chwil, rozwaa, czy zada to pytanie, a wreszcie zdecydowa si. Czy wy, po ktrym kolejnym seansie, syszycie jeszcze odgosy burzy, czy ju tylko te... te dwiki? Muzyk? A jak pan myli? Boranin umiechn si. Inni te tu przychodz popatrze na nawanic? Tym razem odpowiedziaa Marie. Rzadko. Regularnie stara si bywa chyba tylko Grigorij i Roma Gennare z mem. Ona opowiadaa kiedy o wraeniach po wyjciu w przestrze w jakich zakazanych miejscach. Czasem zjawiaj si te Sandra i Teresa. A pozostali? Nie. Maguire-Sorensen wzruszya nieznacznie ramionami. Nie zachwyca ich to albo udaj, e nie zachwyca. Niektrzy chyba po prostu si boj. Ale pana to nie przerazio, prawda? Nie. Rozumiem jednak, e dla kogo nieobeznanego z otwartym dalekim kosmosem moe to by faktycznie przeycie

ekstremalne. Mnie tam wzio od pierwszego razu rzuci Noel a przecie statek midzygwiezdny pierwszy raz w yciu zobaczyem, lecc tutaj. Wida ma pan zadatki na pilota dalekiego zasigu zamia si Adam. Myli pan? Boranin spojrza na niego z zastanowieniem. Nie wiem przyzna szczerze komandor ale jeli kto potrafi zachwyci si czym tak obcym, musi mie dusz wczgi. Noel westchn gboko, pokiwa gow. Zachwyci, mwi pan? Pewnie tak. Jak ju wspomniaem, w dziecistwie chciaem zosta wanie astronawigatorem dalekiego zwiadu. Jednak ycie na planecie albo chocia stacji kosmicznej jest o wiele wygodniejsze i przyjemniejsze ni ptanie si w kruchych upinach po kracach wszechwiata bez gwarancji powrotu zauwaya cierpko Marie. Kracach wszechwiata! prychn Noel. Pamitasz jeszcze ze szkoy? To may krok dla czowieka, ale wielki dla ludzkoci. Pamitam, pamitam wzruszya ramionami. Takie byo motto mojej uczelni. Wtedy te wydawao si ludziom, e wanie zaczli ujarzmia kosmos... Ale my go naprawd ujarzmiamy! zaprotestowaa, zanim egzobiolog zdy zakoczy myl. Sigamy do coraz to nowych gwiazd, odkrywamy nowe planety nadajce si do zamieszkania albo chocia terraformowania, a na dodatek... Bzdury! Teraz Boranin nie pozwoli jej doprowadzi myli do koca. Wida byo, e prowadz podobny spr nie po raz pierwszy. Mwisz o tych kilkuset globach i bazach kosmicznych? To to aosne. Zasiedlilimy zaledwie cz ramienia naszej kochanej Drogi Mlecznej, wyprawilimy si do najbliszej galaktyki. Naprawd uwaasz, e to takie wielkie

osignicie? Mam te na myli portale, ktre s w stanie przenie nas w najdalsze rejony wszechwiata! Przenie tak, ale gorzej jest z powrotem, jeli wyldujesz w miejscu, w ktrym nie ma takiego urzdzenia, prawda? Najpierw trzeba powicenia i cierpie wielu ludzi, eby gdzie tam, w dalekiej przestrzeni wybudowa portal! Lec, pracuj przez lata, marnuj ycie. Musz harowa w koszmarnych warunkach, a jeli co si wydarzy, nikt nie jest w stanie im pomc. Bo jaki sens ma wysyanie jednostek ratowniczych w rejon, z ktrego nie mog powrci? Dlatego coraz mniej jest chtnych do takiej roboty, dlatego posya si tam skazacw. Ludzko leniwieje powoli, degeneruje si po raz kolejny. Musi si sta co, co znw nas pchnie w objcia przygody, co starzejcej si cywilizacji pozwoli przerwa narastajcy marazm. Moe tym razem rusz to wszystko kreacjonici do spki z destrukcjonistami? Moe doprowadz do zmian, dziki ktrym znw poczujemy smak egzystencji? Chcesz, eby zginy miliardy ludzi?! oburzya si kobieta. Przypomnij sobie bunt Herzoga! To by stosunkowo niewielki konflikt, ale zniszczono przecie ca infrastruktur na Ksiycu, Marsie, Ganimedzie, zanim wojska federacji poradziy sobie z zamieszkami... Trzeba byo zaczyna prawie od pocztku. Wanie o tym mwi, Marie! Ludzko potrzebuje co jaki czas impulsu, ktry staje si w efekcie pocztkiem aktu tworzenia, gdy jest zniszczeniem, dziki ktremu pojawia si postp! W tym celu musz upada imperia, gin jednostki i cae populacje. Inaczej nie da si zamieni gnunego, bezcelowego trwania w seri twrczych impulsw! Gdzie tam, daleko od nas, spiskuj zwolennicy teorii kreacji i teorii destrukcji, zwalczaj si, dziaaj w ukryciu, na razie zbyt sabi, aby dobija si swego zbyt gono. Ale prdzej czy pniej doprowadz do rozpadu tego gnijcego organizmu, jakim staa si nasza Federacja Midzygalaktyczna. Nie, Marie, wcale nie chc tego widzie, co wicej: mam nadziej, e co podobnego nastpi dopiero po mojej mierci, ale tak sta si musi!

Spojrza na Adama rozjanionymi podnieceniem oczami, zacz uspokaja przypieszony oddech. Przepraszam za ten przydugi wywd umiechn si z zaenowaniem. Lubimy si z Marie posprzecza, a jeli jeszcze przysuchuje si temu kto z zewntrz, najwyraniej ponosi nas... To znaczy, mnie. Bartold cign brwi, przygldajc si widokowi za oknem. Burza nie cicha, ale zdawaa si zamienia w stabilny wir barwnej kurzawy. Zupenie jakby potny wicher zastyg albo zacz porusza si tak szybko, e ludzkie oko przestao rejestrowa zmiany. wiato nadal byo przymione, odczuwalne cienie wyranie wiksze, co wiadczyo o tym, e zasilanie amortyzatorw, zabezpieczajcych teraz przede wszystkim integralno konstrukcji, pracuje na najwyszych obrotach. W zasadzie trudno si z panem nie zgodzi, Noelu powiedzia w zamyleniu komandor. Zaczynamy przypomina mrowisko, w ktrym kady ma wyznaczon rol, a caa spoeczno dba tylko o to, eby siedziba trwaa bezpiecznie, rozrastaa si tylko do okrelonych rozmiarw. W przeciwiestwie do mrwek, czowiek myli zauwaya cierpko Marie. A to skania go do tworzenia czego wicej. Teoretycznie ma pani racj Adam kiwn uprzejmie gow. Ale tylko jeli spojrze na spraw z punktu widzenia jednostki. W caej zoonoci przypominamy jednak te mrwki. Zakadamy przecie kolonie, powikszamy stan posiadania... Pani nie urodzia si w kolonii, prawda? Miaam to szczcie, e rodzice mieszkali na Ziemi. A jakie to ma znaczenie? Gdyby urodzia si pani w kolonii, atwiej by to byo wytumaczy. Pani jest przywizana do Ukadu Gwnego, wiadoma swoich korzeni. Mimo totalnego niedouczenia, doda w mylach. Ale dla mieszkacw spoza niego staje si on czym mao czytelnym, odlegym, czym na ksztat dawnych mitw, po

ktrych pozostaj tylko nazwy. Te kolonie miay nas pchn dalej, sprawi, e zaczniemy dokonywa ekspansji bez koca, e przeamiemy zasad mrowiska. A tymczasem same staj si takimi mrowiskami. Widzisz? wtrci Noel. Zawsze to powtarzam. W pewnym momencie nasza cywilizacja rozpadnie si na milion malekich kawakw. I kady kawaek bdzie y tylko dla siebie, przestanie istnie wadza federacji. Chyba e zdarzy si co, co skruszy ld zastoju. A ja uwaam, e uda si tego unikn powiedziaa z uporem Marie. Ludzie naprawd nie s mrwkami. To dobrze, e jest pani optymistk stwierdzi powanie Adam. Kobieta spojrzaa na niego podejrzliwie, ale nie dostrzega najmniejszych ladw kpiny. Dziki takim ludziom, jak pani, mona zacz wierzy w nieograniczony rozwj czowieka. Zaczerwienia si lekko. Bartold zdawa sobie spraw, e Maguire-Sorensen nadal nie jest pewna, czy pilot mwi powanie. Nie zamierza jej pomaga w zrozumieniu swoich intencji. Tak byo bardziej interesujco. Rewolucja nie jest oczywicie najlepszym rozwizaniem cign. Wspomnia pan, Noelu, o kreacjonistach i destrukcjonistach. Tak, s, istniej, by moe wcale nie tacy sabi, jak si wydaje. Na pewno przenikaj do najrniejszych instytucji, przejmuj cae agendy i wielkie firmy przemysowe. Powoli staj si drug i trzeci, niewidoczn, lecz znaczc si, ktra moe zagrozi spjnoci Federacji Midzygalaktycznej. Na razie chyba jednak przede wszystkim zwalczaj si nawzajem Boranin kiwn gow. I najlepiej by byo dla nas, gdyby tak zostao podsumowa Bartold. Marie znw wczya foni.

Rozdzia 6
Tym razem Adam obudzi si tak wypoczty, jak ju od dawna mu si nie zdarzyo. Usiad, spojrza na zegar. Byo wp do pitej rano. Obok posapywaa cicho Sandra. Przysza wczenie, niedugo po kolacji. Kolacji bardzo brzemiennej moe nie w bezporednie skutki, ale w nagromadzenie znaczcych sw i wydarze. Adam spni si kilka minut, moe dlatego trafi na wymian zda, ktrej w jego obecnoci chyba by nie rozpoczto. Naprzeciw siebie stali Vlad Harding i Robert Sorensen. Ten sam niewyrany, nijaki Vlad Harding, sprawiajcy wraenie zagubionego jajogowego, teraz sypa z oczu iskry. Kiedy Bartold wszed, mwi wanie: Jeste zwykym, paskim kutasem! Sorensen wydawa si nieco rozbawiony, a moe nie, moe skrzywienie warg w drwicym wyrazie byo jego zwyczajnym grymasem. W kadym razie to, co mwi, miao zmiady przeciwnika. Widziae kiedy w yciu paskiego kutasa, durniu? Ach, rzeczywicie z rozmachem uderzy si doni w czoo. Z pewnoci nie dalej ni godzin temu, kiedy si odlewae! Ty niedorobiony geniuszu! Harding zacisn pici. Teresa siedziaa nieruchomo niczym kamienna figura, nawet blado cery przywodzia na myl podobiestwo do marmuru. Uspokjcie si zawoa Walter ze swojego miejsca. Podnis si, stara przybra grony wyraz twarzy, ale bezradno wyciekaa wszystkimi porami jego spoconej z emocji skry. Macie si natychmiast zamkn! Robert spojrza na niego jak na obrzydliwego paza, a potem wbi palcy wzrok w Hardinga. Bd mwi i robi, co mi si podoba i kiedy mi si podoba! warkn. A taki kurzy mdek jak ty nie bdzie mi dyktowa warunkw!

Mwi ci, zostaw... W tej chwili Vlad zauway Adama. Zostaw t spraw, bo si na niej przejedziesz! Nie bdziesz mnie poucza Sorensen nieco spuci z tonu na widok niedawnego pogromcy. Wyszed z jadalni. Bartold mgby przysic, cho to niemoliwe, e drzwi za nim zasuny si z goniejszym sykniciem ni zazwyczaj. O co poszo? Usiad obok Teresy. Kobieta wci jeszcze bya blada, popatrzya na pytajcego zalknionymi oczami. Zamiast niej odezwa si Walter. . Robert znw podkpiwa ze mierci Grigorija. Powiedzia, e Tawadze mia duo szczcia, bo kto, kto tyle pa, powinien zrobi sobie krzywd dawno temu. Boe, dobrze, e Zoja nie przysza na kolacj. Przy niej by si chyba nie odway. Odwayby si rzucia Sandra, ktra wygldaa, jakby jej ta sprawa w ogle nie obesza. To naprawd kawa... dobrego czowieka. Adam obserwowa ktem oka psycholok. Siedziaa sztywno wyprostowana, grzebaa yk w talerzu z jak zup o oryginalnej, ciemnobordowej barwie. Przepraszam, co to jest? Bartold wskaza potraw. Sanajja odpowiedziaa martwym gosem. Nie zna pan tego? Robi si j na bazie przecieru z sanhi. Hoduj t rolin na Malahanie, w ukadzie Zang-3. Smaczne? Wanie si zastanawiam, co zamwi. Lekki ton pogawdki sprawi, e napicie nieco opado. Teresa spojrzaa na niego z wdzicznoci. Trzeba si przyzwyczai powiedziaa goniej ni byo trzeba bo pierwsza yka sprawia wraenie, jakby nabrao si w usta niezbyt piknie pachncego szlamu. Ale potem, kiedy znajdzie si ju smak, trudno si bez tej zupy obej. Niech pan jej nie sucha zawoa Noel. Nadal wyglda mocno nieswojo, ale stara si robi dobr min do zej gry. Ta jej sanajja to gorsze wistwo ni sfermentowana pulpa z filtrw

recyklingu. eby w tym znale smak, trzeba nie mie jzyka, a poza tym jeszcze wchu. Raz sprbowaem i wicej nie zamierzam. Elza rozemiaa si nerwowo, prawie histerycznie. Adam by pewien, e zaszo tutaj co wicej ni tylko ktnia spowodowana chamstwem Sorensena. W jadalni oprcz Zoi i Roberta, brakowao take Marie. Martin Gaut jad swoj porcj ze wzrokiem wlepionym w blat stou, reszta niemrawo zabieraa si do posiku. Adam zamwi z wywietlonej na maym hologramie listy lazani ze szpinakiem. Nie cierpia szpinaku. Nienawidzi wrcz. Ale czu, e dzi musi zama wasny gust. Po kilkunastu sekundach may robot przywiz porcj. Bartold skrzywi si od zapachu zielonej masy wygldajcej spomidzy warstw makaronu, ale wzi si do jedzenia. Mgby troch uwaa! krzykna nagle Elza, zrywajc si od stou. Na udach miaa taw ma. Jaka egzotyczna potrawa?, zastanawia si Adam. Wystarczy pozna upodobania kulinarne wspmieszkacw, aby bez trudu rozpozna, kto pochodzi z okolic Ukadu Gwnego, a kto z kolonii. Ci pierwsi zasadniczo hodowali starym zwyczajom kulinarnym. Zachynicie si sprowadzanymi z gbi przestrzeni specjaami mino do szybko. Zreszt, do kadej diety trzeba przecie przywykn. A po nogach Elzy spywaa jajecznica na bekonie. Ty cholerny niezdaro! Przepraszam, kochanie powiedzia szybko Wintermann. Przecie nie chciaem. Sandra parskna krtkim miechem, co jeszcze bardziej rozsierdzio on dowdcy. A ty, pkata kulko, czego chichoczesz?! zaatakowaa Elza. Rozwiza jdza. Cnotliwa Zuzanna nie pozostaa jej duna Sandra, dajc przy okazji wiadectwo, e nieobce s jej okrelenia zakorzenione w historii jzyka. Elza wybiega, rzucajc onie Gauta wcieke spojrzenie.

Zaraz za ni pody Walter, czerwony jak burak. Martin odprowadzi go wzrokiem, po czym wrci do jedzenia. Czy to moe taki miejscowy obyczaj opuszcza sal jadaln w popiechu i z alem w sercu? Czyby miao to jaki nieznany mi, zbawienny wpyw na trawienie? zapyta uprzejmym tonem Adam. Nikt si nie odezwa, tylko Sandra posaa mu dugie, znaczce spojrzenie. Milczenie panowao do koca posiku, a atmosfera rozlunia si dopiero, kiedy w jadalni zosta tylko Noel z Sandr i nadesza Marie Sorensen. W odrnieniu od jej yciowego partnera, kobiet lubili chyba wszyscy. W kadym razie na to wygldao. *** Nie pisz ju? Sandra poruszya si leniwie, nie otwierajc oczu. Obfite piersi otary si o jego biodro. Podstawi do, eby poczu ich ciar. Kobieta mrukna niczym zadowolona kotka. Przyjemnie, co, malutki? Przyjemnie szepn, czujc, e znw nabiera na ni ochoty. Odetchn gboko, odsuwajc natrtne myli. Byo co, o co musia zapyta kochank. Suchaj, wczoraj zaatakowa mnie twj adorator. Jaki adorator? Uchylia powieki, przecigna po wargach jzykiem. Jaki? Bartold umiechn si. Powinna raczej zapyta chyba, ktry. Nie czepiaj si prychna, take siadajc. Nacigna przecierado na piersi. Jaki, ktry, co za rnica? Powiedz. Sorensen. Przez chwil milczaa, a potem parskna miechem, ale nie zoliwym chichotem jak wieczorem w jadalni. To by objaw zdrowej, niekamanej wesooci. Robert Sorensen jest ostatnim facetem, ktrego wziabym do ka, przecie ci mwiam! Uspokoia si, przytulia do

ramienia Adama. Prawd mwic, raz sprbowaam i wystarczy. To prawdziwy, stuprocentowy samiec. I jak kady taki samiec jest okropnym krtkodystansowcem. Par ruchw i koniec, odchodzi dumny z siebie. Dla niego seks jest bardziej pokazem dominacji ni gr, czy po prostu przyjemnoci. Wyranie powiedzia, e mam si od ciebie odczepi. Moe w ogle nie lubi konkurencji? Jakiejkolwiek? Nie wierz. To baran, wariat i obrzydliwy typ, ale nie jest a takim kretynem. Na pewno chodzio o mnie? A o kogo? Nie wiem. Odchylia gow, spojrzaa mu zalotnie w oczy. Moe nie jestem jedyn twoj klaczk, ogierze? znw daa wyraz zamiowaniu do starych powiedzonek. Problem w tym, e jeste. Powiedzia masz si odczepi od Sandry Gaut, czy co takiego? Nie, po prostu odpieprz si od niej. To skd wiesz, e chodzio o mnie? Przecie to chyba logiczne. Opar si o cian, wycign nogi. Sandra wykonaa nagle krtki skok, wyldowaa na jego udach. Miae opowiedzie jak to jest, kiedy si dokonuje skoku nadprzestrzennego. Nie ma czego takiego jak skok nadprzestrzenny, mwiem przecie. I co z tego? Umiechna si, ocierajc si lekko poladkami o jego uda. Obiecae. Skupi si na rozkosznym doznaniu pyncym od ldwi, rozgrzewajcym wntrznoci, eksplodujcym jasn gwiazd w samym rodku gowy. Sandra doskonale wiedziaa, czego potrzeba mczynie. Pooy jej rce na ramionach, zatrzyma j w p ruchu. Jeli chcesz czego si dowiedzie, musz mie chocia wzgldny spokj.

Zmruya oczy, pokiwaa gow. Wic mw. Podr statkiem midzygwiezdnym na niewielkie dystanse to kwestia wykorzystania potgi grawitacji. Niewielkie, to znaczy ile? Parsek, dwa, wicej? Zgadza si mniej wicej. Pi do dziesiciu lat wietlnych. Widzisz, lepiej by to wyjani fizyk zajmujcy si mechanik grawitacji. Ale ja nie chc zna technicznych szczegw, tym bardziej, e co tam wiem, tylko usysze, jak to jest z tym... skokiem. Przejciem poprawi j Adam. To okrelenie te nie oddaje istoty rzeczy, ale jest blisze rzeczywistoci. Bez pewnego wprowadzenia dotyczcego napdu nie dam rady tego wyjani. Statek jest wyposaony w generator grawitacyjny, ktry zajmuje wiksz cz maszynowni. eby wykona maksymalne przejcie, przez ponad tydzie, dokadnie sto dziewidziesit osiem godzin aduj si kondensatory. Przez ten czas w ich wntrzu tworzy si co, co mona w bardzo zgrubny sposb porwna z procesami zachodzcymi w kolapsarze. Oczywicie, dzieje si to w skali mikro, wszystko jest pod kontrol mzgu statku. Swoj drog, niezawodno systemw znacznie wzrosa od czasu, kiedy do budowy obwodw logicznych jednostek centralnych zaczto uywa nie tylko nanokrysztaw, ale te kwasw nukleinowych. Dlaczego? Nie udawaj, skarbie, e jeste taka niedouczona. Komputer funkcjonuje wtedy o wiele sprawniej, szczeglnie w sytuacjach trudnych. Podejmuje aktywno nieporwnanie bardziej heurystycznie ni zwyka maszyna. Tak czy inaczej, kiedy kondensatory s pene, mona wykona przejcie. Pilot kadzie si do kapsuy z pynem tonizujcym, ktry przenika do tkanek, zmniejszajc skutki przecie. Potem wcza si hibernator. Hibernator? zmarszczya miesznie nos. Rozumiem, e nas po wyjciu z portalu wsadzili do komr, ale to dlatego, e nikt z zaogi, poza Rom i moe Michelangelem nie byby w stanie

przey przejcia, wic musielimy zasuwa napdem konwencjonalnym. Podr tutaj zaja prawie dwa lata. Ale przecie przejcie trwa krtko, po co si zamraa? To te pomaga przetrwa szok grawitacyjny. Pilot nie podlega penej hibernacji, jego ciao jest schadzane, funkcje yciowe ulegaj spowolnieniu, ale nie takiemu jak w przypadku penego zamroenia. Nie traci si nawet cakowicie wiadomoci. To niebezpieczne szepna, przytulajc si do niego. Nigdy nie wiadomo, czy przeyjesz odpar lekko. Mimo zastosowania zabezpiecze, czasem przecienie dochodzi przez uamki sekundy do szedziesiciu g. Nie kady moe co takiego znie. Wytrzymao uzyskuje si przez dugi trening, ale trzeba te mie dar od Boga. To boli? Trudno powiedzie. Roztwr tonizujcy i czciowa hibernacja nieco zmieniaj sposb odczuwania. Przyjemnym doznaniem w kadym razie bym tego nie nazwa, przynajmniej w pewnych aspektach, bo czasem... Ale do rzeczy. Kiedy wszystko jest gotowe, mzg rozpoczyna procedur przejcia. Kondensatory grawitacyjne gwatownie si rozadowuj, zakrzywiajc czasoprzestrze, a waciwie zwijajc j w co, co moemy sobie wyobrazi z grubsza i w przyblieniu jako spiral. Jednoczenie zostaj odpalone z ca moc silniki. Gwatowny ruch statku powoduje charakterystyczne zaburzenia w zwyrodniaej czasoprzestrzeni. Polega to na tym, e zostaje naruszona siatka czterowymiarowa. Do czego by to porwna... To akurat rozumiem bez problemu zamiaa si. Znw zacza si ociera o jego uda. Specjalizuj si w fizyce czstek elementarnych. W takich warunkach ulegaj zerwaniu nie tylko wizania czasoprzestrzenne, ale take wszelkie zasady mechaniki i funkcjonowania wrzecion czasu obowizujce w makrowiecie i mikrowiecie. Taki impuls grawitacji to po prostu katastrofa. Potrafi rozoy wszystko na najdrobniejsze kawaki. Tego nikt nie moe przey. Jak to si dzieje, e... Caa rzecz polega na tym, e w chwili, kiedy nastpuje tak

wielkie zwyrodnienie czasoprzestrzeni i czstek, statek znajduje si ju po drugiej stronie otwartego dziaaniem kondensatorw tunelu. Dlatego wanie bezpieczniej mwi na to przejcie ni skok. Trwa on tysiczne czci sekundy, ale w tym czasie pilot przeywa co wicej ni tylko przecienia. Zupenie jakby czas w tunelu ulega niesamowitemu rozcigniciu. Zreszt, tak poniekd wanie jest. W naturze nic nie dzieje si bez przyczyny i niczego nie mona uzyska za darmo. Z jednym wyjtkiem prezentu od natury w postaci tych wanie przey. Kady odczuwa to na swj sposb. Ja, na przykad, dowiadczam wwczas takiego wraenia mocy, jakbym by w stanie jednym oddechem gasi gwiazdy, a nawet cae galaktyki. Jakbym mg skupi ca materi wszechwiata w zacinitej doni, a potem jednym pstrykniciem zapocztkowa nowy Wielki Wybuch. Wielki Wybuch powtrzya niskim, wibrujcym gosem. O, tak... Dopiero w tej chwili zda sobie spraw, e kobieta wprawdzie przestaa si porusza w przd i w ty, ale za to dosiada go i zaczyna pogra si w zapomnieniu. Mw mrukna. Mw, to takie podniecajce. Problem w tym cign, czujc, e za chwil nie bdzie w stanie sensownie sformuowa myli e nie mam puc, w ktre mgbym wcign powietrze, ust, przez ktre bybym w stanie je wydmuchn, ani tym bardziej rk, aby zacisn w nich kosmos... Unosz si w pustce. Ale nie takiej zwyczajnej, jak ta w przestrzeni, ktra prni jest tylko z nazwy, ktr przenikaj drobiny materii, kosmicznego pyu oraz wszechobecne promieniowanie. To pustka cakowita, nie ma w niej ani jednej czsteczki, najmniejszego kwantu, bozonu, czegokolwiek. Niesamowite uczucie. Potga zmieszana z bezsilnoci... Po-t-ga wyjczaa, coraz szybciej pracujc biodrami. Cu-dow-nie. Tak. Zacz si osuwa w otcha przyjemnego zatracenia. To jest jak wielki, nieskoczony orgazm. Ale milion razy potniejszy. Jestem wtedy nieograniczonym istnieniem w

przestrzeni zredukowanej do objtoci mniejszej ni proton. O, tak! zawoaa. Odchylia si, pooya sobie jego rce na piersiach, dajc znak, eby je pieci, a sama signa za plecy, aby zintensyfikowa jego doznania. Mw! Ale pilot nie by ju w stanie wydusi sowa. Czujc, e za chwil w partnerce eksploduje nagromadzona energia, postara si jak najszybciej do niej doczy. Kilka minut pniej leeli zdyszani obok siebie. Adam z zadowoleniem skonstatowa, e najwyraniej zacz ju lepiej funkcjonowa w warunkach zwikszonej grawitacji. A na pewno nie by tak zmczony, jak poprzedniej nocy. Dokoczysz? spytaa Sandra leniwie. Musia przez chwil zbiera sennie krce myli, eby skojarzy, o co jej chodzi. W zasadzie powiedziaem wszystko. Tak to przeywam. Inni piloci odczuwaj co podobnego, ale kady na swj sposb. Moe dlatego, e czas i przestrze s w duej mierze zjawiskami psychicznymi. To znaczy? Znw udajesz pierwsz naiwn, skarbie. Jako fizyk czstek elementarnych powinna wiedzie to lepiej ode mnie. Kady inaczej postrzega otaczajce nas cztery wymiary. Wiesz, kotku, ja zasadniczo nie zajmuj si czasoprzestrzeni. Potara brod jego pier. Skupiam si raczej na badaniu pozostaych wymiarw zakltych w najmniejszych czstkach. Pozostaych piciu czy dwudziestu jeden? umiechn si lekko, caujc jej wosy. Dokadnie trzech z drugiej wymienionej liczby odpara powanie. Oddziaywania strun s niezmiernie fascynujce. Nigdy nie mogem tego zrozumie. Pewnie dlatego wolaem zosta zwykym pilotem ni naukowcem. Te wasze wszystkie teorie, rozwaania na temat natury materii... Dla mnie koszmar. Nie przesadzaj. Opowiedz lepiej, co dzieje si potem.

Z pewnym zdziwieniem zauway, e Sandra staa si nagle uwana, znikn jej zwyczajny, lekki i nieco lekcewacy sposb bycia. Czyby jego relacja naprawd tak bardzo j zainteresowaa? Na czym skoczyem? Na tym, e czujesz si mniejszy od kwantu materii. Suchaa jednak, szelmo zamia si. A ju mylaem, e jeste bez reszty zajta przyjmowaniem najwygodniejszej pozycji. Dobrze, nie zo si, mwi dalej! Chocia nie za bardzo w sumie jest co opowiada. Po tym uczuciu bezsilnej potgi, o ktrym mwiem, nastpuje co w rodzaju eksplozji. Zupenie jakby kada komrka ciaa ulegaa rozerwaniu, a potem bya tworzona na nowo. To nie boli, ale jest bodaj najbardziej przykrym doznaniem, jakiego kiedykolwiek dowiadczyem. Mam wtedy wraenie, e na chwil umieram, aby zaraz potem znw zachysn si powietrzem. Nastpnie powoli wszystko wraca do normy, jednak przy skokach duszych ni ptora parseka trzeba si regenerowa dobry tydzie. Podr przez portal to jednak o wiele mniej dramatyczne przeycie mrukna. Bo portale dziaaj na zupenie innej zasadzie. Tam kompresor grawitacyjny jest tylko rodkiem wspomagajcym proces, a nie sposobem przemieszczania samym w sobie. Podrni zostaj wypromieniowani jako wizka energii, a potem odtworzeni po drugiej stronie. Zakrzywienie przestrzeni nie musi by wwczas tak wielkie. Wiem, wiem kiwna gow. Wiesz, co mi si zdaje, e to cae przejcie wie si jako z funkcjonowaniem strun w czsteczkach subatomowych. To wanie na ich poziomie czas i przestrze zaczynaj dziaa inaczej ni w makrowiecie. Istnieje ze dwanacie teorii wyjaniajcych to zjawisko. Przytuli j, czujc chodniejszy powiew z klimatyzatora. Systemy stacji daway zna, e nadchodzi tak zwany ranek. To znaczy, dwanacie jest mniej lub bardziej sensownych, bo spotkaem si ju take z wyjanieniami wrcz magicznymi. To, co powiedziaa, jest cakiem prawdopodobne, ale w adnym razie pewne. To

znaczy, tak twierdz naukowcy zajmujcy si fenomenem zjawisk wystpujcych podczas zakrzywienia i zerwania czasoprzestrzeni. Ja z tego wszystkiego rozumiem ledwie uamek procenta, tyle, ile wystarczy, abym mg lata. Zamilk, Sandra take si nie odzywaa. Byo ciepo i przyjemnie w pobliu rozgrzanego miosnymi zapasami ciaa kobiety. Teraz ja mam prob powiedzia po dugiej chwili. Co tylko zechcesz rozemiaa si. Ale mylaam, e jeste ju zupenie wypompowany. Nie o to chodzi, maleka. Chc, eby mi opowiedziaa, jak to si stao, e zaginli Michelangelo Gennare i Angelina Corrais. Kobieta zesztywniaa, podniosa na niego czujne nagle oczy. Po co ci to? Dlaczego w ogle si tym interesujesz? Opowiedz zada. Ja ci nie aowaem, wic oczekuj tego samego. Obiecuj, e jako ci to wynagrodz. Sign pod kodr. wintuch zamiaa si radonie. *** Sorensen, mijajc go na korytarzu, odwrci gow, jakby poczu nagle przykry zapach. Zmierza do laboratorium fizyki grawitacji. Adam przystan, odprowadzi go wzrokiem. Czeka a Robert obejrzy si, ale tamten udawa, e nie zdaje sobie sprawy z wbitego w plecy drwicego spojrzenia. Komandor poszed wic dalej, na koniec korytarza. Nad drzwiami pracowni chemicznej paliy si dwie lampki zielona i pomaraczowa. Wedug obowizujcych kodw oznaczao to, e w rodku kto jest i nie naley mu przeszkadza bez bardzo istotnego powodu. Bartold machn rk nad czujnikiem otwierajcym drzwi. Mechanizm nie zareagowa. Przebywajcy w rodku zablokowa moliwo wejcia bez uprzedzenia. Ale w takim ukadzie powinna si pali take dioda fioletowa. Adam wzruszy lekko ramionami. Jak wida, obyczaje na Zoroastrze odbiegay nieco od oglnie

przyjtych. Nie byo w tym te nic bardzo dziwnego nawet na okrtach liniowych pozwalano sobie na pewne odstpstwa od przepisw, a niektre jednostki, szczeglnie majce za sob dug histori suby, byy wrcz dumne z takich wanie pozaregulaminowych tradycji. Komandor nacisn klawisz wywoania. W wikszoci baz i stacji, w ktrych mia okazj goci, obok drzwi na cianie umieszczano mae holoekrany albo przynajmniej niewielkie paskie wywietlacze. Tutaj nic podobnego nie zauway. Oszczdno, oszczdno i jeszcze raz oszczdno. Pod tym wzgldem stacja na ksiycu Valhalli bya wrcz wzorcowa, przynajmniej jeli chodzio o niektre aspekty sknerstwa organizatorw wyprawy. Sucham, komandorze Bartold rozmylania przerwa mu nieprzyjemny gos Waltera. Musimy porozmawia. W tej chwili przyjmuj raport z bada doktora Hardinga, prosz wic znale mnie pniej. Profesorze Wintermann w gosie Adama pojawiy si syczce tony niech pan przestanie wreszcie udawa zabieganego szefa placwki i otwiera. Jak ju mwiem, przyjmuj raport pana Hardinga... Bartold wyj z kieszeni podune, lnice polerowanym srebrem pudeko, zbliy je do panelu. Drzwi natychmiast odjechay na bok. W pracowni siedzieli naprzeciwko siebie, przedzieleni stoem laboratoryjnym, Vlad Harding oraz Walter Wintermann. Nic nie wskazywao na to, eby chemik zdawa szefowi jakkolwiek relacj ekran wbudowany w blat nie dziaa, a Harding nie pokazywa adnych wykresw, nie mia przed sob nawet wywietlacza standardowego notatnika. Posuwa si pan zbyt daleko! warkn dowdca stacji, podnoszc si z miejsca. Wyglda, jakby chcia uderzy intruza. Co pan sobie wyobraa? Mgbym zada to samo pytanie, profesorze. Adam wszed do rodka. Drzwi zasuny si bezgonie. Co pan sobie wyobraa, udajc, e nic si nie dzieje? Siedzc z obecnym tutaj

naukowcem i pieprzc nie wiadomo o czym, nie rozwie pan swoich problemw. Po pierwsze, nie mam adnych problemw, a po drugie, gdybym je nawet mia, jest pan ostatni osob, ktra powinna si tym interesowa. Komandor parskn krtkim, paskudnym miechem. Walter poczerwienia, zacisn pici tak mocno, e pobielay mu knykcie. Moe nie jestem, a moe jestem. Nie panu o tym decydowa, Wintermann. Tak si jednak skada, e powinien mi pan wyjani to i owo w zwizku z zaginiciem Michelangela Gennare i Angeliny Corrais. Gwno ci do tego, przybdo! Dowdca nie wytrzyma, bryzn nie tylko jadem sw, ale i gst lin. Vlad Harding wodzi spojrzeniem od jednego mczyzny do drugiego. Wida byo, e sytuacja go przerasta, a jedynym jego pragnieniem jest wyj z pracowni jak najszybciej i zostawi tych dwch samych, eby si pozabijali bez wiadkw. Doprawdy? Umiech Adama sta si jeszcze bardziej paskudny. Czy zna pan, panie profesorze, tak formu: Bezpieczestwo Federacji oraz racja stanu wymagaj, abym na mocy nadanych mi uprawnie zada wszelkiej moliwej pomocy? Mwi to panu co? Mwi. Wintermann nadal wyglda jak wcieky, gotowy do ataku brytan. Ale ten przywilej przysuguje tylko oficerom ledczym, legitymujcym si odpowiednimi uprawnieniami. Zgadza si Adam kiwn gow z wyranym zadowoleniem. Oficerom ledczym, a take... Wintermann poblad, ale gniew zbyt mocno w nim jeszcze kipia, eby pogodzi si z tym, co podpowiada mu rozsdek. Tego mi pan nie wmwi! A to? Adam pokaza mu srebrne pudeko. To SDS. Czy sdzi pan, e dostaem takie cacko jako standardowe wyposaenie statku midzygwiezdnego? Walter potrzsn gow. To niemoliwe.

Moliwe, panie profesorze. A nawet pewne. Prosz bardzo. Wyj z pudeka may kryszta, poda go Wintermannowi. Walter przeszed na drug stron stou, niecierpliwym gestem odsun osupiaego Hardinga, woy przedmiot w czytnik holoekranu. Przezroczysty sup wiata wystrzeli z blatu, uformowa si w szeciokt. Wewntrz pojawio si charakterystyczne logo zocista kula otoczona czterema koncentrycznymi, jasnobkitnymi krgami. Nastpnie przez ekran przemkny cigi liczb i liter, wreszcie pojawia si ta sama kula ze wieccym srebrzycie prostoktnym polem porodku. To tajny dokument rzdowy powiedzia cicho, prawie szeptem, Vlad. Nie powinienem wyj? I tak si pan dowie kiwn mu gow Adam. Jako dowdca stacji do odczytywania takich pism jestem upowaniony tylko ja lub, w razie mojej mierci, zastpca zaprotestowa Wintermann. Przecie mwi... zacz Bartold, ale przerwa mu Harding. Nie, nie! Lepiej bdzie, jak sobie pjd. Zanim Adam zdy cokolwiek powiedzie, Vlad znikn za drzwiami. Kod dwa, czterysta pidziesit trzy, dziesi, osiemnacie. Mao oryginalne prychn Walter, wstukujc sekwencj liczb. Data dotarcia pierwszego statku do Proximy Centauri. Oryginalne bdzie to, co znajdzie pan wewntrz zapisu Adam wzruszy ramionami. Wintermann czeka chwil na potwierdzenie hasa i wywietlenie danych. Przebieg szybko wzrokiem poyskujcy zocisto-bkitnymi punktami dokument. Potem zwrci wzrok na pilota, kiwn lekko gow. A jednak powiedzia spokojnie. Czy rzd musi przekazywa informacje w takiej kiczowatej oprawie? To pytanie nie do mnie. Ale to pan jest przedstawicielem rzdu, prawda? Prosz przesta gada gupoty i zwoa odpraw. Za

dwadziecia minut na platformie widokowej. Z reguy spotykamy si na odprawach w dyspozytorni lub jadalni dowdca wyd wargi. Zdaj sobie spraw. Ale z pewnych wzgldw wolabym kopu. Z jakich wzgldw, jeli mona zapyta? Estetycznych. *** Patrzyli na niego ponuro, spode ba. Wszyscy bez wyjtku, nawet Sandra. Nie dziwi si. Ju jego pojawienie si w roli potrzebujcego pomocy gwiezdnego rozbitka zaburzyo im spokj. A teraz nieprzyjemny powiew, przyniesiony przez zawiatowca, zamieni si w prawdziwy huragan. Pan inkwizytor. Zdawao si, e Wintermann za chwil splunie mu pod nogi. Prawdziwy inkwizytor. Jeli kto z was zwrci si do podwadnych kiedykolwiek wtpi w istnienie takiego urzdu, macie tu jego namacalny dowd. To nie urzd zaoponowa Adam. To tylko funkcja. Tylko?! Walter prychn z niedowierzaniem. Pan to powanie? Najszersze uprawnienia, jakie mona sobie wyobrazi, nieograniczona wadza wszdzie, gdzie si pojawi... Prawda jest taka przerwa mu Bartold cichym gosem e ta wadza nie jest wcale zupenie nieograniczona, a tak naprawd w duej mierze uzaleniona od waszej dobrej woli. Na moj moesz nie liczy rzuci Sorensen. Powiem wicej i moesz to potem wykorzysta przeciwko mnie; w dup mnie pocauj! Adam obrzuci go niechtnym spojrzeniem. Nie jeste w moim typie, ogierze powiedzia spokojnie. Nie nadstawiaj wic do mnie tyka, bo jedyne, czego moesz si spodziewa, to solidny kopniak. Jak ostatnio, pamitasz? Robert poczerwienia, otworzy usta, eby ostro odpowiedzie, ale zrezygnowa.

Oszuka nas pan stwierdzi spokojnie Noel. Naduy naszego zaufania. Tak si nie robi. To rzdowy pies rzuci Gaut. Czego si po takim spodziewa? Adam zmruy oczy, zmierzy Martina surowym spojrzeniem. Wszyscy jestemy rzdowymi psami powiedzia, starajc si panowa nad gosem. W kadym razie tak by powinno, bo stacje takie jak ta maj pracowa przede wszystkim dla dobra nauki i federacji, a dopiero w drugim rzdzie zasila konta sponsorw. Chyba, e czego nie wiem. Gaut wyd pogardliwie wargi i odwrci si ostentacyjnie, patrzc na znikajcy za horyzontem krg Valhalli. Maa tarcza Thora staa w zenicie. Ale co innego by jakim tam inkwizytorem, a co innego wykorzysta czyje zaufanie. Pan mwi, Noelu o mojej wizycie w obserwatorium podczas burzy? O tym, e dowiedziaem si, i wykorzystujecie sprzt stacji dla prywatnych celw, dla zaspokojenia wasnych pragnie? Prosz mi wierzy, to mnie zupenie nie interesuje. Jestem inkwizytorem, a nie inspektorem do spraw przestpstw gospodarczych. Nie dziwi mnie wcale, e czowiek zamknity w podziemnej bazie pragnie odmiany, oderwania si od ciasnoty i klaustrofobicznej atmosfery. Wrcz przeciwnie, doskonale to rozumiem, a koszta takich zabaw s doprawdy znikome w porwnaniu z zyskami, na jakie licz strony finansujce wyprawy. To co pana w takim razie interesuje? Bartold nie odpowiedzia. Patrzy na wszystkich obecnych po kolei. Gaut nadal sta do niego tyem, Sandra miaa min skrzywdzonej dziewczynki, Noel wbi wzrok we wasne kolana, Alicja patrzya na Adama bez zmruenia powiek, przypominajc w tym bezruchu wa hipnotyzujcego ofiar. Robert Sorensen, wci purpurowy, odszed w przeciwny koniec sali, Marie Maguire-Sorensen natychmiast ucieka spojrzeniem, kiedy komandor na ni zerkn, Zoja wygldaa, jakby to wszystko

zupenie jej nie dotyczyo, obojtnie ledzia lot jakiego pyku, widocznego w wtym promieniu soca. Vlad Harding, zapadnity gboko w fotel, stara si sprawia wraenie, e go w ogle nie ma, za to Teresa z rwnie wielkim zainteresowaniem jak Adam przygldaa si obecnym. Kiedy jej oczy spotkay si z oczami Bartolda, skina ledwie dostrzegalnie gow. Odpowiedzia podobnym gestem. Walter przymkn oczy, zbierajc myli. Adam prawie mu wspczu. Dowdca mia twardy orzech do zgryzienia, znajdowa si midzy motem a kowadem. Z jednej strony by zobowizany udzieli wszelkiej pomocy przedstawicielowi wadzy, z drugiej wizay go ukady koleeskie i towarzyskie, moe nawet co wicej, jakie tajemnicze zobowizania i powizania. Co powinien wybra, byo doskonale wiadomo, jednak ludzie maj nieodmienn tendencj do zaniedbywania obowizkw subowych w imi stosunkw spoecznych i wasnych interesw. Tendencj zreszt jak najbardziej naturaln. Elza siedziaa obok ma, nie patrzc na nikogo konkretnie, ale omiatajc towarzystwo wzrokiem, tyle e w odrnieniu od Adama i Teresy nie czynia tego taksujco, ale raczej z wyrazem pogardy. Co pana interesuje? powtrzy pytanie Noel. Sporo rzeczy, bardziej i mniej istotnych. Z pewnoci bd mia wicej pyta po zapoznaniu si z dokumentacj. Ale pierwsze i podstawowe pytanie brzmi: kto z pastwa pracuje dla holdingu Stella Virginis? Co znaczy pracuje? spyta Noel. Opacani jestemy ze rodkw pastwowych. Wy, jako czonkowie zespou, tak. Ale kto moe by mocniej ni inni zwizany z jakim przedsibiorstwem. Na przykad Stella Virginis. Ale moe i innym, choby potnym Diavo czy niewielkim Surve. Niewane. Wane, eby mnie o tym poinformowa. To uatwioby mi znacznie prac i rozjanio troch sytuacj. Nikt si nie odezwa. Adam nie spodziewa si zreszt innej reakcji.

C, w takim razie dam pastwu troch czasu. Wiecie, gdzie mnie szuka... Oby jak najdalej std mrukn pod nosem Martin Gaut. Na to bym specjalnie nie liczy, doktorze umiechn si Bartold. Ale kiedy wyjani pan ju mier Romy, Edwina i Grigorija, odleci pan? spytaa z nadziej Alicja Boranin. A take zaginicie Michelangela Gennaro i Angeliny Corrais, powinna pani doda. Jest jeszcze do wyjanienia sprawa Grigorija Tawadze. Zobaczymy, czy w tak zwanym midzyczasie nie stanie si co wicej, co zatrzyma mnie w waszych gocinnych progach. Nie rozumiem tylko, skd pytanie o nasze powizania z korporacjami czy holdingami. Martin Gaut odwrci si wreszcie w stron Adama. O ile si orientuj, inkwizytorw nie powinny ciekawi takie sprawy. Waszym zadaniem jest dba o zupenie inne rzeczy ni jakie tam finansowe zobowizania. Doprawdy? Bartold stara si, aby w jego gosie nie zabrzmiaa drwina, ale nie do koca mu to wyszo. Sporo pan wie o zadaniach inkwizytora. Wiem tyle, eby z przekonaniem stwierdzi, i kto taki jak pan powinien raczej zaj si tym, co dotyczy spraw duchowych ni materialnych. Adam pokiwa gow z lekkim umiechem. Czasem, niestety, te dwie paszczyzny przenikaj si, a nawet splataj w nierozerwalnych konstelacjach. Co pan ma konkretnie na myli? Gdybym potrafi precyzyjnie odpowiedzie na to pytanie, nie musiabym si zwraca do pastwa o pomoc. Czyli bdzi pan po omacku? Adam rozemia si zupenie szczerze. Nie wiedzia, czy Gaut sformuowa kwesti w tak kretyski sposb celowo czy niechccy, ale w obu przypadkach byo to do zabawne. Zupenie jakby podczas rozgrywki pokera liczy na szczere wyznanie przeciwnika na temat ukadu jego kart.

Po omacku na pewno nie, doktorze. To chyba naturalne, e mam pewne informacje, a take przemylenia. Spowania, znw powid wzrokiem po zgromadzonych, tym razem nie zatrzymujc si na nikim duej. Nie wiem, czy dowdca przekaza wam informacj, ale oprcz tego, e dokonano sabotau w satelicie komunikacyjnym, dokonano take zmian w oprogramowaniu centralnej jednostki logicznej wahadowca. To wykluczone powiedzia natychmiast Vlad Harding. Jestem gwnym informatykiem i sam sprawdzaem mzg przed startem. Oczywicie odpar agodnie Adam. To naley do pana obowizkw. Ale czy sprawdza pan wszystkie moliwe funkcje i ich konfiguracje? Wszystkie? Nawet sposb dziaania krysztaw rezonujcych przy wykorzystaniu penej mocy obliczeniowej? Jasne, e nie obruszy si Vlad. Na to musiabym powici przynajmniej dob. Jednak wszystko, co gwarantowao bezpieczny lot, zostao sprawdzone bardzo dokadnie. Wanie, bezpieczny lot. Problem w tym, e poza dotarciem do satelity, wyjciem na zewntrz i powrotem, musiaem jeszcze zmaga si z nag awari. Jest takie stare powiedzenie, e diabe tkwi w szczegach. I wtedy wanie wyskoczy ten szczeg. Drobny, niezauwaalny bd w obliczeniach. Co wicej, bd dotyczy nie tyle obliczenia jako takiego, co nagromadzenia sekwencji dziaa. Jak wiedz obecni wtedy w dyspozytorni, kazaem skonsultowa wynik pierwszych oblicze z mzgiem stacji. Nie byo rozbienoci. Pojawiy si dopiero, gdy komputer wahadowca podj dziaanie i zacz wylicza kolejne rwnania, ktre nie podlegay ju kontroli zewntrznej. Przerwa, spojrza w gr na krek Thora wieccy wprost na gowy siedzcych. Daleka, chodna latarnia przypominaa bardziej lampk na biurko ni potn gwiazd. Jest pan zdziwiony, doktorze Harding? Ja te byem w szoku, kiedy dokonaem sprawdzenia mzgu i przekonaem si, e co jest jednak nie tak. Moja kontrola powinna to wykry!

Powinna? Nie wiem. Zmiana bya zbyt subtelna. Nie uwaa pan, e to zastanawiajce? Vlad najpierw poczerwienia, potem zblad. Uwaasz... Uwaa pan, komando... inkwizytorze, e miaem z tym co wsplnego? Musz bra pod uwag kad ewentualno. To chyba naturalne. To mnie obraa! Nie inaczej. Ale paskie emocje nie s w tym wypadku szczeglnie wane. Zgino pi osb. Zaraz, zaraz, z tej pitki Michelangelo z Angelin tylko zaginli, a mier Grigorija bya przecie wypadkiem zapanego kretyna wtrci swoje trzy grosze Sorensen, nie zwaajc na ostrzegawcze syknicie ony. Adam popatrzy na niego jak pajk na much, Robert drgn, skuli si lekko, a potem odpowiedzia zuchwaym spojrzeniem, nie mg jednak zupenie zatrze poprzedniego gestu. Czonkowie zaogi patrzyli na to ze zdumieniem. Komandor by pewien, i jest pierwsz osob, przed ktr chamski naukowiec odczuwa respekt. mier to mier powiedzia twardo. A co do pana Tawadze, mam pewne wtpliwoci, ktre pomoe mi wyjani pewne do niebezpieczne badanie. Jakie? spytaa Teresa. Wszystko w swoim czasie. Musz zebra wicej danych. Popatrzy na ni, mruc prawe oko. Moe pan zapomnie, e pozwol obejrze moj dokumentacj! wycedzia przez zacinite zby. Obowizuje mnie tajemnica zawodowa. Zdaje sobie pani spraw, e mam bardzo szerokie uprawnienia? Choby miao mnie to kosztowa utrat pracy, wszelkich wiadcze, a nawet pocign za sob kar pozbawienia wolnoci, nie dopuszcz nikogo do poufnych danych. Rozumiem powiedzia bez ladu zdenerwowania. Dokona pani wyboru i poniesie wszelkie tego konsekwencje.

Zapanowao napite milczenie. Adam nie patrzy na nikogo, czeka. Mwiem, e trzynacie to pechowa liczba mrukn Martin. Przyjecha trzynasty i co? Nudny jeste z tymi swoimi przesdami! zareagowaa ostro Sandra, rzucajc mowi wcieke spojrzenie. Przysigam, e jeli jeszcze raz to usysz, dosypi ci czego do kawy! I tak to kiedy zrobisz Gaut wzruszy ramionami. Co za rnica, z jakiego powodu? Adam pokrci gow z niedowierzaniem. Ci ludzie nie starali si nawet ukry maeskich nieporozumie i napi. A przecie podczas kwalifikacji kadziono ogromny nacisk na stosunki panujce midzy mem a on. Podczas wyprawy nie mona byo bowiem uniewani maeskiego kontraktu, dokonywa jakichkolwiek zmian statusu prawnego. Osamotnienie i oddalenie od domu i tak musiao skutkowa pewnymi zaburzeniami relacji, a jeli byy one niezbyt udane od pocztku, zagroenie konfliktami roso w postpie geometrycznym. Zespoy wyruszajce w dalek przestrze dobierano take pod wzgldem rasowym. Nie wszyscy zdawali sobie z tego spraw, przyjmowali fakt, e znajduj si wrd przedstawicieli o tym samym kolorze skry jako co w rodzaju zbiegu okolicznoci. Oczywicie, wadze oficjalnie nigdy si do tego nie przyznay, ale takie wanie byy wytyczne dla komisji kwalifikacyjnych. Podczas wieloletniego pobytu wrd wci tych samych osb zlikwidowane ju dawno na pozr nieporozumienia rasowe dziwnie atwo budziy si z letargu. Samo to, e na przykad Marie Maguire-Sorensen posiadaa pewne cechy negroidalne, a Zoja Sarkissian azjatyckie ju mogo stanowi ryzyko, aczkolwiek obie zainteresowane z pewnoci czuy si i zaliczay do rasy biaej. Po wiekach mieszania si i migracji ludnoci niezmiernie trudno byo znale kogo bez domieszek innej krwi, ale zasada pozostawaa niezmienna biali z biaymi, czarni z czarnymi, skonoocy z wasnymi ziomkami. Oczywicie, w przypadku baz i stacji dziaajcych w pobliu Ukadu Gwnego, gdzie zmian personelu dokonywano co kilka

miesicy, ten problem nie istnia. Z kolei dobr naukowcw do dalekich wypraw stanowi spraw na tyle marginaln w skali caej federacji, e nie budzi zastrzee, przechodzi bez echa, na dobr spraw niezauwaony. Uczestnicy wypraw nie skaryli si z tego powodu, a jeli nawet, rzd mia swoje sposoby, aby nie dopuci do publicznej debaty. Spokj! rzuci ostro Walter. Nie kompromitujcie si przy... zawiesi gos, najwyraniej nie bardzo wiedzc, co powiedzie. Moecie mnie nazywa tak, jak przedtem. Jest pan przecie inkwizytorem, a nie komandorem. Jedno nie wyklucza drugiego. Astronawigator to mj zawd, pilotem jestem od zawsze i na zawsze, a inkwizytorem tylko bywam. Kpiny parskna Alicja Boranin. Glina zawsze pozostanie glin! Nie zamierzam wdawa si w jaowe dyskusje oznajmi sucho Adam. W kadym razie czekam na informacje, ktre mog si przyda w ledztwie. ledztwie? podchwyci natychmiast Sorensen. Czyli jednak zwyky pies z ciebie, co, komandorze inkwizytorze? Posuchaj, Robercie. Adam nie spojrza nawet w jego stron. Czy ty naprawd nie potrafisz utrzyma jzora za zbami? A po co? Marie wstaa, podesza szybko do ma i pocigna go za rk, zanim zdoa powiedzie co jeszcze. Ma pani racj Bartold skin jej gow. Wystarczy tego dobrego.

Rozdzia 7
Zoja Sarkissian spogldaa na Adama z niedowierzaniem. Stali naprzeciwko siebie, rozdzieleni blatem uniwersalnego medmatu. Pan oszala powiedziaa bardzo spokojnie. Niezupenie. To przecie awykonalne. Udaoby si moe w porzdnej klinice, ale nie tutaj! Bartold spojrza na lodwki, na zapalone przy trzech kasetach zielone lampy. A jednak chc to zrobi. Przy pani pomocy. Chyba e nie chce pani dowiedzie si, Jak zgin m. A co to zmieni? Ma pani ochot wysuchiwa docinkw Sorensena, ktry gono wyraa to, co inni myl? witej pamici doktor Tawadze... By profesorem poprawia go cicho. Tym bardziej. Oficjalny raport Wintermanna bdzie stanowi, jakoby profesor Tawadze zmar na skutek urazu, za ten uraz zosta spowodowany wycznie jego nieostronoci w stanie oszoomienia narkotykiem. To podwjny cios plama na pamici o zmarym oraz konsekwencje finansowe. Firma ubezpieczeniowa nie wypaci odszkodowania albo rzuci ndzne grosze. Nie zaley mi na pienidzach. Oczy Zoi znw stay si puste, bez wyrazu. A poza tym, Griszka rzeczywicie by uzaleniony od mekary. Ale zacz przyjmowa narkotyk dopiero tutaj, prawda? Tak. To moja wina... Moja i tego przekltego ksiyca! On... To najprawdopodobniej niczyja wina przerwa jej. Ludzie rnie reaguj na stres, na zamknicie w takim miejscu. Noel i Marie aduj akumulatory, napawajc si zjawiskami wystpujcymi na Zoroastrze, Robert Sorensen znalaz sobie

poletko egotyczno-erotyczne, inni take jako sobie radz. Grigorij czsto chodzi na seanse Marie i Noela powiedziaa cicho. Wtedy wanie zacz bra mekar... To znaczy, najpierw wszystko byo dobrze, ale potem samo obcowanie z burz przestao mu wystarcza. W pewnej chwili zacz zaywa narkotyk... Wie pan, w sumie leki antydepresyjne zawieraj ten sam czynnik aktywny, co mekara, wic na pocztku... Machna rk z rezygnacj. Czemu ja si oszukuj? Jestem przecie lekarzem, zdawaam sobie spraw, do czego to moe doprowadzi, m na kilka lat przed wypraw by uzaleniony. Nikt o tym nie wiedzia, sam wycign si z naogu. A tutaj koszmar powrci... Ale Grisza by dobrym czowiekiem. Stara si bardzo, zacz chodzi na terapi do Teresy. Bywa u niej prawie codziennie. Naprawd by porzdnym facetem... Wiem Adam kiwn gow. To znaczy, wierz. Tym bardziej pragn wyjani okolicznoci jego mierci. Jak rozumiem, obecno narkotyku w organizmie denata nie bya czym wyjtkowym, mona powiedzie, i by do tego przyzwyczajony. Na pewno nie pierwszy te raz pracowa mimo wstrzsw. Zgadza si. Podniosa na niego oczy. W pustych renicach zalniy blade iskierki. Kto to bardzo sprytnie wykombinowa. Naprawd szkoda, e nie dysponujemy zapisami z kamer. Mwiam Walterowi po zaginiciu Michelangela i Angeliny, e powinien rozpocz stay monitoring, tak na wszelki wypadek, ale stwierdzi, e po powrocie urwaliby mu za to gow. P biedy jeszcze, gdyby kamery pracoway na co dzie, cho i tak musiaby si gsto tumaczy z niepotrzebnego poboru energii, ale podczas ekstremalnego obcienia amortyzatorw, kiedy wycza si wszystko poza wiatami alarmowymi, stay monitoring mgby si okaza kropl przepeniajc czar. Tak to przynajmniej przedstawi. Jasne. Oszczdno. Niby susznie, bo podczas takiej burzy wszyscy powinni siedzie na swoich miejscach, a nie pta si po obiekcie. Niemniej, od tej pory monitoring bdzie ju

permanentny. Walter zgodzi si na to? Nie mia wyjcia umiechn si Adam. Chocia bardzo usilnie prbowa protestowa. Zoja popatrzya na czytnik medmatu. Preparat zaraz bdzie gotowy. Dobrze, e pobra pan materia zaraz po... po tym, jak go tutaj z Teres przywielicie... Inaczej... Wiem. Inaczej RNA pamici ulegoby rozkadowi i zniszczeniu. Prosz mi wierzy, teraz te chtnie bym wszystko wykona samodzielnie, ale musz mie opiek lekarsk. Milczaa przez chwil, a potem powiedziaa gono, bardzo szybko, jakby baa si, e za moment sowa nie przejd jej przez usta. Lepiej ja to zrobi. Grigorij by moim mem, jestem mu to winna! To wielkie ryzyko. Mam wprawdzie pewne pojcie o medycynie, ale w razie komplikacji mog sobie nie poradzi... W razie komplikacji i mojej mierci wypreparuje pan z kolei moj pami, a w niej bd take wspomnienia Griszy. Adam westchn, pokrci gow. Robia to ju pani kiedy? Nie. Przecie odczynniki s cile strzeon tajemnic. Do tej pory wiedziaam, e podejmuje si takie prby, ale mylaam, e to wci tylko eksperymenty. Bybym zdumiony, gdyby pada inna odpowied. W takim razie nie ma o czym mwi. Nawet jeli pani wybudz, nie dowiemy si niczego konkretnego. Pierwsze kontakty z cudzym materiaem wspomnieniowym stanowi taki szok i tak silne przeycie, e potrafi ulec kompletnemu zablokowaniu, a nawet wymazaniu. Opucia wzrok, wbia spojrzenie w jarzcy si bkitnym wiatem blat. C, w takim razie trudno. A nie obawia si pan, e mog skorzysta z okazji, eby si pana pozby? Wszyscy tutaj jestemy

przecie podejrzani. Musz zaryzykowa odpar ze mierteln powag. Ach tak klepna si lekko doni w czoo. Przecie jest monitoring, w razie czego... Kamery w tym pomieszczeniu s wyczone wpad jej w sowo. Otworzya usta ze zdumienia. Zbyt atwo kto niepowoany mgby podejrze teraz lub pniej, co tutaj robimy, dlatego na godzin kazaem zablokowa system. Jestem zdany cakowicie na pani ask. Dlaczego mi pan to mwi? Czybym znajdowaa si poza podejrzeniem? Pokrci gow. Nie wiem, jak to wyglda w innych sprawach, ale jest pani lekarzem i naprawd kochaa ma. Myl, e zaley pani na wyjanieniu tej kwestii nie mniej ni mnie. Ale nie ma pan gwarancji, e mier Grigorija nie wie si z czym, co chciaabym jednak ukry? To nie ma sensu uci. Wczy holoekran. Zaczynajmy. Ekstrakt trzeba wstrzykn prosto do mzgu, bardzo precyzyjnie, w obszar zaznaczony czerwon barw stukn palcem w wizualizacj unoszc si nad stoem. Mgbym sam zaprogramowa medmat, ale pani zrobi to lepiej. Rozebra si do naga, pooy na ciepym stole. Zoja pochylia si nad nim, dotkna doni jego szyi. Chodne palce namacay ttnic. Sykny drzwiczki podajnika, z maszyny wysun si iniektor z buroczerwonym, lekko fosforyzujcym pynem. Lekarka pooya przedmiot obok ramienia Adama, potem ruchem doni przywoaa klawiatur. Patrzya na obraz mzgu z zaznaczonym polem, a jej palce migotay po wirtualnych klawiszach. Bartold pomyla leniwie, e prociej byoby zaatwi spraw komendami gosowymi, ale zapewne Zoja nie ufaa samej sobie. Wystarczyoby mae zaamanie gosu z emocji, lekkie zacicie si, eby urzdzenie nieprawidowo odczytao polecenie. Klawiatura bya stanowczo pewniejsza. Gotowe powiedziaa po duszej chwili. Zaczynamy?

Zaczynamy. Podam pyn zawierajcy mikrokapsuki z RNA przez praw arteri szyjn. W chwili, gdy osign cel, adunek elektrostatyczny, utrzymujcy je w caoci... Ale Zoju, ja to wszystko wiem... Procedura wymaga, abym podaa pacjentowi wszelkie niezbdne informacje na temat zabiegu odpara sucho, nieco ostro. Mg pan wyczy monitoring, ale wszystko zapisuje si na trwae w medmacie. W razie czego to jedyny sposb oczyszczenia mnie z zarzutw, a przede wszystkim ustalenia, co si stao. Rozumiem. Zatem, jak ju mwiam, adunek elektrostatyczny zniknie i zawarto przejdzie do paskich komrek nerwowych. Ryzyko powika wynosi... Cholera, nie mam pojcia, ile wynosi, nie robiam tego jeszcze, a w dostarczonym przez pana oprogramowaniu nie znalazam informacji. W kadym razie jakie jest. Wyraa pan zgod na zabieg? Wyraam zgod powiedzia gono i wyranie. W takim razie prosz si rozluni, podaj preparat. Poczu zimny dotyk iniektora na szyi. Potem nastpio lekkie uszczypnicie i uczucie, jakby ya miaa za moment ulec rozerwaniu. Zoja ustawia nieco zbyt szybkie tempo podawania pynu. Trudno, od tego Adam nie umrze, najwyej bdzie go troch upao w karku. To i tak drobiazg w porwnaniu z innymi dolegliwociami. wiadomo otaczajcego wiata odesza niepostrzeenie. Nie ogarna go ciemno, nie mia wraenia spadania, osuwania si w objcia niewiadomoci. Wszystko odbyo si tak, jakby pynnie przecza czstotliwoci w nadajniku. Jest na poziomie roboczym, idzie do laboratorium. Korytarz wydaje si dugi, o wiele duszy ni zazwyczaj. Mczyzna ma wraenie, jakby do ng przyczepiono mu ogromne ciary. Jake ju zdy znienawidzi t pieprzon zwikszon grawitacj! Gdyby wiedzia, e bdzie a tak ciko, nigdy w yciu nie

zdecydowaby si na t wypraw. Wlecze si noga za nog, czujc mrowienie w pochylonych ramionach. Drczy go niepokj objawiajcy si swdzeniem w okolicach krzya. Nieodmiennie dopada go co podobnego tu przed tym, jak skay krystaliczne zaczynaj wibrowa pod wpywem promieniowania gwiazd i oddziaywania Valhalli. Do pracowni dociera spocony, z wyschnitymi na wir ustami. Ma przeprowadzi badanie bardziej chemiczne ni fizyczne, a ju na pewno nie zwizane z jego specjalnoci. W maej sakwie przy pasie ci mineray wydobyte z niewielkiej odkrywki w pobliu stacji. Automat dostarczy je rano. Naukowiec wchodzi do laboratorium. Najpierw zblia si do szafki z zamkiem szyfrowym. Podaje cig liczb, przykada oko do wziernika. Szczknicie zamka, drzwiczki odskakuj. Mczyzna przesuwa na bok dwa wyczone notesy, siga po fiolk z liliow zawartoci. Jego ciaem wstrzsa dreszcz oczekiwania. Drcymi palcami otwiera flakonik, jednym haustem wychyla zawarto. Waciwe uspokojenie nadejdzie po kilku minutach, ale doznaje pewnej ulgi ju teraz, czujc, jak substancja spywa do odka i powoli zaczyna si wchania na poziomie luzwki przeyku. Wkada krysztay do retorty z pancernego szka, zalewa je zielonkaw ciecz, mocuje to wszystko w uchwycie znajdujcym si w poowie cienkiego prta laboratoryjnego. Potem zblia do retorty ws czujnika, rozkazuje laboratoryjnemu mzgowi rozpocz procedur eksperymentaln. Przy naczyniu z krysztaami umieszcza potn cewk indukcyjn. Mekara zaczyna dziaa. Mczyzna czuje si odprony, prawie szczliwy, grawitacja przestaa by problemem, przykre swdzenie w krzyu znikno. Pierwszy wstrzs przychodzi niespodziewanie. Krysztay w retorcie dr, zielonkawy pyn zmienia barw na zot. Zachodzi reakcja. Cewka indukcyjna buczy przecigle, jakby protestujc przeciwko dziwnemu zjawisku. To wszystko jest nieoczekiwanie niepokojce i fascynujce zarazem. Nastpny wstrzs, i jeszcze jeden, potem duga seria, wreszcie caa stacja wpada w drgania.

wiato ganie, jarz si tylko czujniki aparatury i krysztay w retorcie. Mczyzna pochyla si niej, obserwujc uwanie ich zachowanie. To jest co, co sprawa, e serce bije szybciej, cho po sporej dawce narkotyku powinno przecie zachowywa si bardziej powcigliwie. Widok mineraw wchodzcych w reakcj z zielon, a teraz coraz bardziej zot ciecz jest dla naukowca czym piknym i poraajcym. Nagle czuje, e jego gowa znalaza si w silnym uchwycie. Ktem oka w niepewnym wietle widzi zarys rki, a waciwie jej fragmentu okcia i ramienia. Wyciga donie do tyu, chcc stawi opr, ale napastnik nie daje szans, niestrudzenie pcha gow naukowca. Prt zblia si do twarzy nieubaganie, jakby w zwolnionym tempie. Napadnity czuje bezwad, tym straszniejszy, e ma wraenie, jakby mia jeszcze czas na reakcj... A jednak ciao odmawia posuszestwa. Napastnik chce nabi na prt oko ofiary. Przeraony czowiek szarpie si, ostatkiem si przesuwa gow, jednak tylko o kilka centymetrw. Prt wbija si w nasad nosa, wdziera w gb czaszki. To nie boli, ofiara syszy tylko, a raczej czuje suchy trzask, widzi zbliajc si retort, a potem wszystko ganie. Jeszcze gdzie na granicy wiadomoci pojawia si cie zdumienia i alu, ale zaraz znika. To nie jest przyjazna ciemno. Mrok wydaje si grony, jakby czai si w nim potwr najgorszy z moliwych lk przed niespodziewan mierci. Czowiek dusi si, macha rozpaczliwie rkami, prbuje wydosta si na powierzchni. W tej ciemnoci nie ma powietrza. Przypomina rzadk wod. Wciga t ciecz do puc, ma wraenie, e oddycha wprawdzie, ale czym gryzcym, nie zawierajcym nawet czsteczki tlenu. Rozpaczliwe ruchy koczyn zamiast wynosi ciao w gr, utrzymuj je zaledwie w miejscu. Jaki gos z wielkiej oddali woa, e to ju koniec. Tak, toncy w nicoci zdaje sobie spraw, e nie wytrzyma zbyt dugo, ale to powtarzane sowo koniec drani go dodatkowo i zmusza do podejmowania rozpaczliwego wysiku. Na przekr wszystkiemu, mimo wszystko... Nadchodzi wreszcie ten moment, kiedy zdaje

sobie spraw, e to ju ostatnia prba i jeli nie wykorzysta szansy, przepadnie z kretesem. Puca znw wcigaj jaowy, rzadki pyn, rce wykonuj spazmatyczny ruch i... wiato porazio renice, wtargno do mzgu kaskad bolesnych dozna. Przez uamek sekundy Adam zatskni za tamtym uczuciem duszenia wydawao si teraz czym wrcz przyjemnym. Zaczerpn powietrza. Sparzyo tchawic, wlao si wrzcym strumieniem do piersi, ale tym razem przynioso ycie, nie stanowio kolejnego kroku ku zagadzie. Koniec, to ju wszystko usysza gono i wyranie. To ju koniec, musisz si budzi. Rany boskie, nie trzeba byo... Znw wcign powietrze, zakaszla. Wiedzia, e mzg nie boli, e to skurcz naczy krwiononych, ale przysigby, e czuje miliard tpych igie przebijajcych kady neuron z osobna. Tak jakby centralny orodek nerwowy bezporednio odczuwa cierpienie. Zakrztusi si, rozkaszla na dobre. Wrcie gos by peen ulgi. Ju si baam, e zostae po tamtej stronie... Znw otworzy oczy. Tym razem wiato nie okazao si tak nieprzyjazne, jak przed chwil. Nienawidz tego zamrucza i znw zachysn si yciodajnym tlenem. Niech mi pani odczy to gwno, bo zwariuj! Powiniene... Powinien pan dosta wiksz dawk czystego gazu. To zapobiegnie... Prosz wyczy! wychrypia. Wiem lepiej, co mi potrzebne w tej sytuacji. Poczu delikatny dotyk, przykry podmuch znikn. Odetchn gboko. Wci czu, e kady yk powietrza pali ywym ogniem, ale nie byo to ju tak koszmarne doznanie jak przed chwil. Spojrza w gr, nieco w bok. Twarz lekarki zdawaa si wyania z mgy, rysy wyostrzay si powoli, wreszcie po kilkunastu sekundach mg dostrzec j wyranie. Akcja serca ustaa na cztery minuty powiedziaa, widzc, e mczyzna oprzytomnia. Nastpio niedotlenienie mzgu.

Naleaoby podda pana teraz zabiegom rehabilitacyjnym. Na tym to wszystko polega odpar, nadal chrypic. I to jest wanie najgorsze. Przey czyj mier... Wanie. To dlatego kto, kto mia do czynienia po raz pierwszy z bezporednim, organicznym odczytywaniem pamici nieboszczyka nie by w stanie zapamita nic wicej ni sam mier, te chwile, ktre nastpuj tu po ustaniu funkcji yciowych. Dopiero po kilku prbach pami pozwalaa przywoa wydarzenia z kilku minut poprzedzajcych zgon. Nie jestem w stanie zrozumie, jak to w ogle moliwe powiedziaa cicho Zoja. To troch tak, jakby wraz z kwasem nukleinowym wlaa we mnie pani dusz ma. Nie ca, cz zaledwie, ale wanie dusz. Trudno to do koca wyjani naukowo. To co wicej ni medycyna i fizjologia. Patrzya na niego bardzo dugo. Dlatego nazywaj was inkwizytorami powiedziaa wreszcie. Bo robicie co wicej ni zwykli funkcjonariusze. Moe tak, ale w tej chwili to nie ma znaczenia. Wie pan ju, jak zgin mj m? Zosta zamordowany, tak jak przypuszczaem. Kto to zrobi? spytaa przez zacinite zby. Nie wiem odpar cicho. Profesor eksperymentowa. Bada jakie krysztay. Wie pani co o tym? Pokrcia gow. Jestem lekarzem i genetykiem. Nie wyznaj si na tych wszystkich pracach fizykw. Wiem tylko, e prowadzili badania miejscowych ska. Podczas eksperymentu, kiedy zgaso wiato, kto zaszed go od tyu i nabi jego gow na prt laboratoryjny. Cay problem polega na tym, e kiedy go znaleziono, nie byo ladu ani po naczyniu, w ktrym znajdoway si substraty, ani po caym sprzcie, jaki zosta uyty do eksperymentu. Sprawdz to jeszcze, ale jestem pewien, e nie zostay adne zapisy w pamici systemu badawczego. Moe morderstwa dokona ten sam czowiek, ktry

uszkodzi przekanik satelitarny, zastawi puapk w przestrzeni i rozregulowa komputer wahadowca? A moe i nie... Nagle zda sobie spraw, e myli na gos. Spojrza na kobiet suchajc go z szeroko otwartymi oczami. Niewane. Prosz mwi poprosia drewnianym gosem. To bardzo interesujce. Usiad na stole, wycign rk po ubranie lece na krzele obok, nie mg jednak przemc sztywnoci mini. Dotkn wprawdzie bluzy, lecz nie by w stanie zgi palcw, aby j uchwyci. Zoja pomoga mu. Przykry biodra, nie zamierza na razie schodzi z ciepego blatu. Czasem lepiej wiedzie za mao ni za duo mrukn. To by mj m zaprotestowaa. Mam prawo wiedzie, kto go zabi. I obiecuj, e kiedy zdoam to ustali, nie bd ukrywa tej informacji. A okolicznoci jego mierci... Obawiam si, e to, co si tutaj dzieje jest bardziej skomplikowane, ni moe si na pierwszy rzut oka wydawa. Musz to sobie teraz poukada. *** Walter Wintermann by wcieky. Adama wcale to nie dziwio. Po pierwsze, da od dowdcy zespou czego, czego tamten nie chcia mu da, a po drugie, odwiedzi go pnym wieczorem. Przedtem musia troch odespa traum zwizan z grzebaniem w pamici Grigorija. Moje podejrzenia wzbudzio to, e gowa profesora Tawadze sprawiaa wraenie, jakby zostaa nabita na prt, a nie opada na pod wpywem wstrzsu mwi komandor, patrzc z uwag na twarz rozmwcy. Zastanowio mnie szczeglnie to, e zostaa skruszona ko potylicy, ale kocwka narzdzia zbrodni nie przesza na wylot. Zupenie jakby zostaa zablokowana. Wie

pan, o co mi chodzi, prawda? Jakby co powstrzymao prt. Prawdopodobnie bya to do zabjcy nabijajca gow ofiary. Zatrzymaa ruch i czubek prta natrafi na ni, zanim zdoa przebi skr. Ale stuprocentow pewno zyskaem dopiero dzisiaj. Pan jest szalony powiedzia przez zby dowdca stacji. O ile si orientuj, powinienem wyrazi zgod na tak ryzykowny zabieg. Nadal odpowiadam za ycie ludzi przebywajcych na placwce. Wszystkich ludzi! A zgodziby si pan? Walter nie odpowiedzia. Nie patrzy w oczy Adamowi, wbi wzrok w jaki punkt na cianie, stuka miarowo palcami w blat stolika. I wanie o to chodzi. Zanim otrzymam akta zaogi, mam jeszcze tylko jedno mae pytanie. Dlaczego i pan, i wszyscy inni zachowujecie si, jakby Grigorij zama procedury, przeprowadzajc eksperyment? Bo zama. Przecie podczas silnych wstrzsw naley przebywa w bezpiecznym miejscu, najlepiej przypi si pasami w fotelu lub koi. Tak. Ale Tawadze bada zachowanie mineraw wanie podczas wstrzsw. Czy nie takie wanie byo jego zadanie? Wintermann znowu nie udzieli odpowiedzi. Nadal bbni palcami. Adam pokrci gow. Stacja zostaa umiejscowiona na terenie, ktry mona nazwa sejsmicznym. Z tym, e wstrzsy s spowodowane nie ruchami pyt tektonicznych lub erupcjami wulkanw, ale innymi czynnikami zwizanymi ze struktur ska. O ile si orientuj, takich miejsc na Zoroastrze jest sporo, ale przynajmniej osiemdziesit pi procent powierzchni to prawdziwa oaza spokoju. Skd taka lokalizacja? Przecie przedsiwzicie musiao kosztowa o wiele wicej, ni gdyby ulokowa placwk gdzie indziej. O co w tym chodzi? Walter uparcie milcza, stukajc palcami. Prosz posucha, profesorze powiedzia dobitnie

Bartold. Takie sztuczki nie robi na mnie wraenia. Kto panu powiedzia, e tak najatwiej wyprowadzi z rwnowagi przesuchujcego. To znaczy, nie patrzc mu w oczy i bbnic w blat. To rzeczywicie znakomity sposb, ale pod warunkiem, e druga strona nie ma pojcia, na czym polega. Moe pan ze mn rozmawia albo nie. W kadym z tych przypadkw jestem w stanie wycign jakie wnioski. Bardziej mnie jednak interesuje, kto panu udzieli tak wiatej rady. Wintermann spojrza na Adama, potem na swoj rk. Prosz askawie nie wietrzy we wszystkim podstpu, inkwizytorze rzek z jadowitym umiechem. To u mnie taki odruch. Kiedy intensywnie myl, wanie tak si zachowuj. Mnie za to bardziej interesuje, dlaczego stroi si pan w pirka pilota dalekiego zasigu, bdc psem acuchowym wadzy. Psem acuchowym? umiechn si Bartold. adnie powiedziane. Lubi, kiedy moi rozmwcy uywaj kwiecistych, starych powiedzonek. Dlatego wzi si pan za Sandr Gaut? umiech profesora sta si jeszcze bardziej jadowity. Ona to uwielbia. I nie tylko to... Moje fascynacje seksualne nie stanowi przedmiotu naszej rozmowy Adam odpowiedzia podobnym grymasem. Ale fascynacje czonkw zaogi s ju bardziej interesujce. Na przykad paskie, nomen omen, stosunki z Martinem Gautem. O ile si orientuj, skonnoci homoseksualne s czynnikiem wykluczajcym czowieka onatego z wyprawy naukowej. W kosmosie nie ma miejsca dla niezrealizowanych pederastw zakoczy ostrym tonem. Walter poczerwienia. Tego ju za wiele! wysycza. Panu si wydaje, e kim jest?! A pan daje si zbyt atwo sprowokowa odpar spokojnie Adam. Obaj dobrze wiemy, e w przestrze wysya si pary homoseksualne. Ale takie, ktre deklaruj si przed lotem i zawieraj kontrakt partnerski na okres duszy, ni czas trwania

wyprawy. Bo w kosmosie nie ma miejsca na dodatkowe komplikacje. A tak komplikacj jest zmiana partnera, szczeglnie jeli wie si z pozostawieniem dotychczasowego w sytuacji bez wyjcia, skazaniem go na frustracje i poszukiwania innej ni dotd bliskoci. Jak to si stao, e nikt nie zwrci uwagi na preferencje pana i paskiego przyjaciela? Wintermann wzruszy ramionami. Nie musz si z tego tumaczy akurat panu. Inkwizytor ma ustali, kto tutaj kogo i dlaczego zabi, to wszystko. Reszt zajmie si komisja dyscyplinarna po naszym powrocie do Ukadu Gwnego. Tam znajd si kompetentni ludzie, ktrzy oceni moje postpowanie. Sprytne zamia si krtko Adam. Ale pewne rzeczy musi pan zrobi ju tutaj. A pierwsz z nich bdzie przekazanie mi dokumentacji dotyczcej wszystkich czonkw zaogi. Walter wsta, podszed do szafki z solidnym zamkiem szyfrowym, wyj kilkanacie niewielkich, czarnych prostoktw, pooy je przed komandorem. Ten szybko przeliczy akta wzrokiem. Jedenacie. A pozostaych pi? Tamci nie yj. Prosiem o wszystkie dokumenty rzuci Adam. Jeli do raportu wpisz notatk o utrudnianiu ledztwa, komisja na pewno zechce dokadnie si dowiedzie, dlaczego to zrobiem. Prosz mnie nie straszy Wintermann wzruszy ramionami. Wystarczy powiedzie dokadnie, czego si chce. Bartold mia na kocu jzyka cit ripost, ale da spokj. Mylaem, e kto taki jak inkwizytor posiada wszelkie dane o zaodze powiedzia drwico Wintermann. Adam w milczeniu rozkada akta na stoliku, sukcesywnie wczajc wywietlacze. Dopiero kiedy skoczy, spojrza na rozmwc i odrzek: To nie jest potrzebne mnie, ale panu. Nie rozumiem. Uatwi nam dalsz rozmow. Woli pan oglda dokumenty

w dwch wymiarach czy wczy holowizj? Wszystko mi jedno mrukn Walter. Zatem niech bdzie w dwch. A teraz pierwsza i podstawowa rzecz zacz Adam. Prosz mi powiedzie, co jest przedmiotem prac osb zgromadzonych na stacji. Tego te pan niby nie wie? prychn z lekk pogard dowdca. Rzecz jasna, spiagoty. A konkretnie ich zdolnoci przystosowawcze i umiejtno unoszenia si w powietrzu, mimo ogromnej masy, w warunkach przeszo dwa razy wikszej grawitacji ni standardowa. Tylko tyle? Och, oczywicie badamy jeszcze struktur gleby, ska, skad mieszanki powietrznej i tym podobne sprawy. Waciwie jedyne, czego nie sprawdzamy, to akweny. Jak pan zapewne wie, albo moe w ogle nie wie, bo nic mnie nie zdziwi, skoro zadaje pan tak idiotyczne pytania, Valhalla powoduje wielkie pywy, a umiejscowienie bazy w pobliu morza wizaoby si z dodatkowymi kosztami. Czyli najwaniejsze s spiagoty? Ju mwiem. Tak, to interesujce. Bardzo interesujce. Prosz w takim razie spojrze na t odwrcon piramidk. Komandor wskaza akta. W najwyszym rzdzie leao siedem jarzcych si prostoktw poniej cztery, potem trzy i na kocu dwa. Uoyem akta czonkw zaogi wedug specjalnoci. Zdaj sobie spraw, e kady posiada co najmniej dwie lub trzy jeli nie wicej, ale konstelacja jest doprawdy zastanawiajca. Na samym dole mamy dwoje pilotw mwi, patrzc uwanie w twarz Wintermanna to znaczy witej pamici Michelangelo i Roma Gennare. To oczywiste, kada wyprawa musi mie tego typu obsug. Pitro wyej znajduj si osoby rnych specjalnoci, niejako wspomagajce prac zespou. To znaczy Vlad Harding, chemik i matematyk, nieyjcy Edwin Corrais, astronom i specjalista cznoci kwantowej oraz Teresa Harding, ktrej

przydatnoci nie trzeba uzasadnia, szczeglnie e oprcz psychologii ukoczya rwnie astronomi. A teraz, uwaga, powoli dochodzimy do tego, co najwaniejsze. Moe si pan nie sili na dramatyczne sowa i gesty skrzywi si Walter. Wystarczy powiedzie, co swoje, i da odpocz spokojnym ludziom. To ja prowadz przesuchanie i ode mnie zaley, jaki bdzie miao przebieg. Gos Adama by stonowany, wrcz agodny, ale przez to sprawia groniejsze wraenie, ni gdyby wypowiedzia uwag ostrym tonem. Ot mamy nastpnie czterech naukowcw o specjalnociach biologicznych, to znaczy pask on, ktra jest biologiem molekularnym i gwnym inynierem stacji, Martina Gauta, mikrobiologa, Noela Boranina, egzobiologa oraz, moe nieco na si, Zoj Sarkissian, ktra poza tym, e jest lekarzem, specjalizuje si w genetyce. Powinien pan tu chyba jeszcze doda Alicj Boranin. Jest ekologiem. Moe powinienem, ale uznaem, e w innym ukadzie bdzie to czytelniejsze. Bo kog tu teraz mamy? Siedem osb i wyliczmy je po kolei: pan, panie profesorze jest specjalist w zakresie fizyki czstek elementarnych, Sandra Gaut to take fizyk maych czstek, a poza tym specjalista obsugi systemw podtrzymywania ycia. Nastpnie Robert i Marie Sorensen ona jest astrofizykiem oraz posiada doktorat z mechaniki grawitacji, on poza informatyk, zajmuje si take fizyk grawitacyjn, Alicja Boranin, jako si rzeko, jest ekologiem, ale take fizykiem ze specjalnoci w zakresie mechaniki grawitacji, Angelina Corrais bya wprawdzie drugim lekarzem, ale poza tym ukoczya ten sam kierunek fizyki, co Alicja, na koniec pozostaje wreszcie nasz niedawno zamordowany Grigorij Tawadze, specjalista cznoci kwantowej, ale poza tym fizyk jdrowy. Interesujce, prawda? Wintermann patrzy twardo w oczy komandorowi. Wida byo, e ostatkiem si powstrzymuje si, aby nie wybuchn gniewem. Najbardziej interesujce w tym wszystkim jest to

oznajmi z tumion pasj e zna pan na pami nie tylko nazwiska i imiona, ale take specjalnoci wszystkich czonkw zespou. Ani razu nie spojrza pan na czytniki. To akurat naturalne. Adam lekko stukn palcem w st. Otrzymaem zadanie i musiaem si do niego naleycie przygotowa. Ciekawe natomiast jest to, e na szesnacie osb wyprawy majcej za zadanie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi przed odlotem, bada spiagoty, tylko cztery s biologami z prawdziwego zdarzenia, natomiast a siedem zrobio co najmniej doktorat i habilitacj z fizyki, w tym cztery z fizyki grawitacji. Nie zastanowio to pana? Tak to zostao ustalone przez instytucje organizujce ekspedycj. Powinien pan o tym wiedzie. Widzi pan, tylko e tych instytucji jest kilka plus rzd, ktry w kwestii doboru specjalistw ma chyba najmniej do powiedzenia. Urzdnicy pastwowi nie zajmuj si kwestiami naukowymi, ale inwestycyjnymi, a poza tym koordynuj dziaania. Dlaczego wic przedstawiciel rzdu przylecia tutaj, nie baczc na niebezpieczestwo zbliajcego si wybuchu novej? Pana statek tak naprawd nie uleg uszkodzeniu, myl si? Tak naprawd uleg, ale na szczcie dopiero w pobliu ukadu Thora. Susznie pan podejrzewa, e przyleciaem, sporo ryzykujc i nie baczc na wyczyny gwiazdy. Przelatywaem w rejonie jej oddziaywania niedugo po eksplozji, dlatego nastpia awaria napdu gwnego, pado par wanych systemw. Natomiast myli si pan, okrelajc mnie przedstawicielem rzdu. Jestem inkwizytorem. Wanie. To funkcja, nie urzd, jak ju mwiem. Inkwizytorzy nie s przypisani do konkretnego resortu. Dla mnie to bez rnicy. Wintermann podrzuci ramionami z tak pasj, e zdawao si, i za chwil uderz go w poczerwieniae uszy. Dla mnie ledczy to ledczy, jakkolwiek by go nazywano. Jak pan chce, nie moja sprawa. Natomiast moj rzecz jest

zauway jeszcze jedn prawidowo: wrd czonkw zespou mia pan dwch znajcych si na cznoci kwantowej. Obaj nie yj, to znaczy Tawadze i Edwin Corrais. Czy to pana nie niepokoi? Najbardziej niepokoi mnie wanie pan wycedzi Walter. Zmczya mnie ju ta rozmowa, prawd mwic. Zmczenie nie ma tu nic do rzeczy. S pytania, ktre musz zada, a pan ma obowizek odpowiedzie. *** Przestaam ci si podoba? spytaa smutnym gosem Sandra. Dziewczyno, jestem potwornie zmczony. To, co dzi przeszedem, zwalioby z ng nawet tego waszego spiagota. Gdyby mia jakie nogi. Niestety, musisz si zadowoli dzisiaj tylko moim towarzystwem. Chyba e wolisz sobie pj. Usiada na skraju ka, rozprostowaa ramiona, uniosa rce nad gow. Nie mylaem, e przyjdziesz mrukn. Na tarasie widokowym patrzya na mnie jak na jakiego olizego robaka. A jak miaam patrze? Byam tak samo zaskoczona, jak wszyscy! Gdyby mi powiedzia wczeniej... Wczeniej? Sam nie wiedziaem, czy bd si ujawnia. To znaczy, czy w ogle podejm dochodzenie. Nie rozumiem. Przysali ci przecie wanie po to, eby wyjani, co si tutaj dzieje. Te wszystkie mierci i zaginicia. Popatrzy na jej plecy. Miaa gadk skr bez jednej skazy. Nad okrgymi biodrami dostrzega fadk tuszczu, ale nie byo to co, co by szpecio. A ju na pewno nie Sandr. Masz w sobie wicej uroku ni cay wydzia lekarski. Dlaczego wanie wydzia lekarski? Spojrzaa na niego, zmarszczya brwi. Bo tam z reguy studiuj same kobiety. Ach, rozumiem! Ju mylaam, e masz na myli jakie

szpitalne wyposaenie... Za dugo przebywasz z naukowcami zamia si, czujc nagy bl w piersi. Wci jeszcze kady oddech sprawia bl, a serce od czasu do czasu omotao arytmicznie. Poza tym rozmowa z Wintermannem sporo go kosztowaa. Nie odpowiedziae na pytanie. Nie zadaa adnego. Ale postawiam otwart pewn kwesti. Chocia z przyjemnoci postawiabym raczej inn. Signa pod kodr. Adam nie protestowa. Po chwili wyja rk, westchna ciko. Faktycznie, musisz by skonany. Powiedz przynajmniej, jak to jest. Przyleciae w kocu wyjani spraw pilotw i maestwa Corrais, czy tak tylko wpade z krtk towarzysk wizyt? Jestem inkwizytorem powiedzia, jakby to mogo wszystko wyjani. Wiem przecie. Masz prowadzi ledztwo. Dokadniej, dochodzenie. Mnie bez rnicy. Ale chtnie bym si dowiedziaa, dlaczego jedni z was to ledczy, a inni inkwizytorzy. Milcza przez chwil, zbierajc myli. Chcia jej to wyjani jak najlepiej i najprzystpniej, nie popadajc przy tym w niepotrzebne dywagacje z historiografii prawa. ledczy to funkcjonariusze rzdowi. Popularnie nazywa si ich policjantami, ale de facto s osobn instytucj. Policja istnieje na kadej planecie, dziaa na kadej stacji kosmicznej. Tam te s oficerowie dochodzeniowi, take nazywa si ich ledczymi, ale my rozmawiamy o czym innym. ledczy ma za zadanie tropi zbrodniarzy, walczy z przestpczoci zorganizowan, udaremnia prby przewrotw na planetach, dba o integralno federacji. To potny korpus znakomicie wyszkolonych i przygotowanych do cikich zada ludzi. Cae ycie powicaj tylko jednemu pracy. A ty? A ja? C, jestem po prostu pilotem dalekiego zwiadu. A take inkwizytorem, nie udawaj. Do wczoraj yam w

przekonaniu, e w ogle nie istniejecie albo to tylko inna nazwa ledczych. Widzisz, ja naprawd nie jestem tak do koca funkcjonariuszem rzdowym. Inkwizytor take zajmuje si przestpstwami, ale jego zadania s nieco inne. To jeste w kocu pilotem, czy nie? Jestem. Przede wszystkim wanie pilotem. Waciwie powinienem ju siedzie na emeryturze, ewentualnie lata jak luksusow kryp w granicach Ukadu Gwnego albo do pobliskich kolonii. Jednak praca inkwizytora daje mi moliwo poruszania si w dalekiej przestrzeni. Mam rozumie, e zostae glin tylko po to, eby mc urwa si gdzie daleko? Bardzo spaszczasz temat, skarbie umiechn si. Wiem, e moe to zabrzmie bardzo patetycznie, ale przynajmniej oddaje natur rzeczy. Ot cae ycie suyem ludzkoci, nadstawiaem karku, naraaem si, czerpic z tego przyjemno, bo dalekie loty to niesamowite przeycie, cho w wikszej czci bywaj raczej nudne. A teraz mog si tej samej ludzkoci przysuy w nieco inny sposb... Jednoczenie czc ten rzekomy altruizm z zaspokojeniem dzy dozna i nomadyzmem. Czyby nie lubi pracy inkwizytora? Taka wadza... Powiedzmy, e nie przepadam za ni, chocia czasem bywa cakiem interesujca. Zreszt, nie mam jakiego wielkiego dowiadczenia jako inkwizytor. To moja czwarta misja. A czego dotyczyy poprzednie? Gdzie bye? Te na stacjach badawczych? Kotku zamia si, pogadzi j po ramieniu. Wyprya si niczym przylepny kot, pragncy pieszczot nade wszystko, lecz zaniedbywany przez wacicieli. Nie wolno mi mwi o podobnych sprawach i z pewnoci doskonale o tym wiesz! Wiem, wiem zamruczaa rozkosznie. Nie przerywaj. Uwielbiam, jak si mnie gadzi po plecach. Nie, nie myl sobie i nie obawiaj si. Odbieram to jako co poza doznaniami

erotycznymi. To inna jako. Dotyk mikkiej, gadkiej skry przesuwajcej si pod opuszkami palcw sprawia przyjemno take Adamowi. Co waciwie dzisiaj zrobie? spytaa leniwie. Zoja na odprawie miaa tak min, jakby zobaczya upiora. Moe dlatego, e poniekd przywoaem do ycia upiory. Zadraa, cae jej ciao pokrya gsia skrka. Daj spokj szepna. Bo jestem gotowa jeszcze uwierzy. Dlaczego by nie? odpar rwnie cicho. Jestemy daleko od domu, w dodatku odcici od wiata. Przestrze kosmiczna pena jest rnych zjawisk. Przenika j bezustannie energia w najrniejszych formach, wypeniaj przeciwstawne siy, mamy tutaj zwyk materi, ciemn materi, grawitacj, ciemn energi. Dlaczego nie mogyby w niej znajdowa si take duchy? Czowiek umiera, a jego sia yciowa musi gdzie wtedy ulecie... Nie strasz mnie! Klepna go lekko po rce, ktra zawdrowaa w okolice piersi. Piecki, skarbie, plecki, przecie prosiam. Nie masz siy na seks, rozumiem, wic nie rozpalaj mnie, jeli nie masz czym ugasi pomieni. Duchy, mwisz? Widziae jakiego? Przecie przebywae zupenie sam w kosmosie. Podobno wtedy najatwiej je spotka. Wierzysz w takie opowieci? Martin wierzy. Twj m jest chyba bardzo religijny, prawda? Adam posusznie przesun do, zacz gadzi Sandr pod praw opatk. Najwyraniej sprawiao jej to wyjtkow przyjemno, bo wyginaa si lekko, naprowadzajc jego palce na waciwe punkty. Religijny? prychna. To fanatyk! Codziennie zaczyna dzie od modlitwy, a przed snem klka przy ku. No, chyba e akurat klczy za plecami Waltera. Albo mu si nadstawia, nie do koca jestem przekonana, jak to z nimi jest. Ale klczy na pewno. I daabym sobie rk uci, e kiedy ju skocz si zabawia, mj mulek odmawia cich modlitw. Pewnie zabiera na spotkania z Wintermannem nawet raniec, bo ostatnio go nie widz w szafce.

A czego waciwie jest wyznawc? Twierdzi, e naley do chrzecijan wierzcych w jedn, jedyn istot absolutn. Nie rozmawialimy o tym zbyt czsto, bo to w sumie do krpujca sprawa. Uprawia taki jaki eklektyzm. Ale uywa raca, wic chyba najbliej mu do ktrego z bardziej ortodoksyjnych odamw chrzecijaskich. Modli si gono? Czasem co tam mamrocze, ale nic nie rozumiem. A poza tym wol wtedy wyj, bo mnie to denerwuje. Raniec to w sumie adna wskazwka. Uywaj go rnej maci chrzecijanie, przynajmniej ze trzy tysice odamw, muzumanie i neomuzumanie z ca swoj gam rnych trendw, taoici reformowani, katolicy isomahometascy, fundamentalici buddyjscy i diabli wiedz, kto jeszcze. Z caej menaerii moemy wykluczy tylko niektrych wyznawcw politeizmu, rnych tam neopogan czy czcicieli matki Gai. To takie wane, w co wierzy Martin? Nie wiem, czy wane, ale do interesujce. Prawd mwic, od pierwszego wejrzenia byem gotw postawi grubsz fors na to, e ma gdzie schowany raniec. A tak to po nim wida? A ty w co wierzysz? zagadn, nie uwaajc za stosowne odpowiedzie na retoryczne raczej pytanie Sandry. W nauk, inkwizytorze. W teorie fizyczne, w niesprawdzalne hipotezy... Chyba wystarczy? A jednak zlka si, kiedy mwiem o duchach w przestrzeni. Bo, jak sam stwierdzie, znajdujemy si daleko od cywilizacji, odcici od reszty wiata kretyskim oddziaywaniem eksplodujcej gwiazdki. Ale, ale! Nie odpowiedziae na pytanie, czy widziae kiedy ducha. Widziaem rne rzeczy, kotku. Kiedy przebywa si w dalekiej przestrzeni, czowiek zdaje si roztapia w jej bezkresie. eby wrci do najbliszego portalu, musisz wykona nieraz dziesi, dwadziecia przej. Wtedy czasem dzieje si co, czego

nie mona wytumaczy... Zamyli si, pogry we wspomnieniach. Znw ogarno go poczucie jednoci z kosmosem, przez uamek sekundy wydawao mu si, e ogarnia wszechwiat rozumem, jest w stanie wyobrazi sobie jego granice. Podobnie dziao si po ktrym z kolei przejciu, kiedy okresy rehabilitacji okazyway si zbyt krtkie, eby w peni zregenerowa siy, a caa aparatura medyczna, pracujca na najwyszych obrotach, nie bya w stanie poradzi sobie z ciaem podopiecznego. Pilot wanie wtedy najbardziej ryzykowa yciem i zdrowiem. Po kolejnym zmaganiu si z porozrywan czasoprzestrzeni, po przeoraniu kadego atomu ciaa przez kontinuum wielowymiarowe, zaklte w najdrobniejszych czstkach budulca wszechwiata, wydawao si, e nadchodzi mier. To bya kara za sprzeciwianie si naturalnemu porzdkowi rzeczy, rzdzcemu kosmosem w makroskali. A co byo nagrod? Wanie to niesychane poczucie zjednoczenia. Wyczerpanie i wypalenie zdaway si nie mie znaczenia w obliczu obcowania z nieskoczonoci. W takim stanie ciaa i ducha zgon nie wydawa si ju czym przeraajcym, czarna twarz mierci nabieraa janiejszych barw, wlewaa w serce otuch. Moe dziao si tak dlatego, e doprowadzony na skraj szalestwa i wyczerpania pilot zaczyna zdawa sobie spraw, i mier nie jest kocem wszystkiego, lecz zaledwie przejciem do kolejnego wymiaru. ... powiedzi dotar do niego nagle poirytowany gos kobiety. Unikasz odpowiedzi! Spojrza na ni nieprzytomnie. Wrcio to, czego nie odczuwa od tak dawna, od kiedy ostatni raz wykonywa ca seri przej, z ktrych zwyky miertelnik nie przeyby nawet jednego, najkrtszego. Czyby obcowanie z materiaem pamici innego czowieka tak wanie zadziaao na umys? Nie, to chyba niemoliwe. Wprawdzie zrobi to po raz pierwszy w realnym ledztwie, ale przecie podejmowa szereg prb podczas szkole. Wwczas, poza potwornym zmczeniem, nie czu nic podobnego. Fakt, ale trening przeprowadzano w klinikach na Ziemi, Marsie lub

na stacjach kosmicznych, a teraz przebywa w stosunkowo dalekiej przestrzeni. Moe nie tak dalekiej jak podczas najduszych zwiadw, ale tak jak wtedy nie chronia go delikatna lecz stanowcza otulina, jak daje yciu w swoim pobliu Soce, a w caej masie take Droga Mleczna, osabiajca lub wrcz odbijajca zabjcze promieniowanie bezkresnej pustki. By moe doskonae systemy zabezpieczajce, uywane w takich miejscach jak to, nie byy w stanie zatrzyma caego szkodliwego promieniowania. Moe energia przenikajca kosmos niosa ze sob co wicej ni tylko oddziaywania, ktre potrafi wykry i zinterpretowa wspczesna wyrafinowana aparatura? Co, co czowiek bdzie musia jeszcze odkry, aby lepiej zrozumie otaczajc go rzeczywisto? Dawniej szydzono przecie z tego, co nazywano zjawiskami synchronicznymi, odsdzano od czci i rozumu ludzi, ktrzy twierdzili, jakoby poza acuchami przyczynowoskutkowymi istniay jeszcze zwizki akauzalne, w ktrych skutek pozornie nie czy si z przyczyn, w ktrych zachodz zjawiska powizane tylko intuicyjnie, niewytumaczalne na gruncie nauki. A potem matematycznie obliczono prawdopodobiestwo wystpowania takich osobliwoci, za badania fizyczne zaczy je potwierdza. Oczywicie, cao dziaaa nieco inaczej, ni si to wydawao prekursorom niekonwencjonalnego podejcia do funkcjonowania wiata, ale jednak wszystko to dziaao, istniao jako realna sia obok procesw rzdzcych si powszechnie uznanymi prawami fizyki i logiki. Rusz si wreszcie! Sandra szturchna go bezceremonialnie, mocno ju zniecierpliwiona. Opowiesz, czy nie? Nie bardzo mam o czym opowiada wymamrota. Duchy to zjawisko, pewna forma energii, nie tpa materia. Nawet gdybym jakiego zobaczy, nie bybym pewien, e istnieje naprawd. Ale widziae, tak? Umieraem setki razy potrzsn gow, odganiajc resztki wspomnie. Wtedy mona dostrzec rne rzeczy, a ich

namacalno nie ma kompletnie adnego znaczenia. Wystarczy, e s. To wszystko? Wyda wargi. Te mi wytumaczenie! Jestem moe tylko zwykym naukowcem, nie mam takiego dowiadczenia z umieraniem, jak ty, ale nie wyobraam sobie, eby wystarczyo mi skonstatowanie czego bez dogbnego zbadania rzeczy. Wida tak to jest, kiedy ma si umys cisy. Albo moe raczej cinity mrukn cichutko pod nosem. Co tam burczysz? spytaa Sandra ze zmarszczonymi gronie brwiami. e chyba jednak mam na ciebie ochot odpar, czujc, e ciao istotnie wraca powoli do jakiej takiej kondycji. Tak do mnie mw! zawoaa radonie. Tylko nie spodziewaj si zbyt wiele ostrzeg. Naprawd niele daem sobie dzisiaj w ko. *** Spiagoty pyny w rwnych rzdach. Na tle Valhalli ich ogromne, paskie cielska wyglday dziwnie krucho, zupenie jakby gazowy olbrzym swoim majestatem pomniejsza je do rozmiarw dziecicych zabawek. Ale to byo tylko pierwsze, bardzo ulotne wraenie. Ju po chwili obserwator wraca do rzeczywistoci. Olbrzymie zwierzta Adamowi najbardziej kojarzyy si z mtwami zamieszkujcymi gbiny ziemskich oceanw albo z paszczkami Malloryego, yjcymi w jedynym, za to gigantycznym morzu planety obiegajcej Herschel-137, ktrej waciwej nazwy, wzitej z mitologii indyjskiej, komandor nigdy nie zapamita, a ktr na wasny uytek nazywa Krcioem. Skojarzenie miao zwizek z niezwykle szybkim ruchem obrotowym globu, posiadajcego mas okoo siedemdziesiciu procent Ziemi trwa zaledwie trzy i p godziny. Kto, kto nie by przyzwyczajony, mia nieustannie wraenie, e siedzi na ogromnej karuzeli. Czonkowie personelu badawczego obserwowali przelot

spiagotw, stojc na zewntrz. Noel przybieg z samego rana z sensacyjn informacj, e migracja, ktra miaa nastpi za dwa dni, rozpocznie si znacznie wczeniej. To niepowtarzalna okazja mwi zdyszany. Do tej pory tylko raz przelatyway tak blisko bazy, w dodatku byo to o wiele mniejsze stado! Stercza potem w drzwiach, poganiajc Adama i bez wytchnienia opowiadajc o zwyczajach spiagotw. Na Sandr, siedzc na ku z dziwn min i kodr nacignit a pod brod, nie zwrci wikszej uwagi, kiwn jej tylko gow. To zadziwiajce stworzenia, komandorze... Czy woli pan, ebym zwraca si per inkwizytorze. Wol, eby mi pan mwi po imieniu odpar Adam. Noel na chwil zamilk, patrzc z niedowierzaniem na pilota. Po imieniu? spyta powoli. Przecie zosta pan przysany... Jest pan inkwizytorem... A czy przez to od razu przestaem by czowiekiem? Oczywicie, wybr naley do pana i kady uszanuj, ale nie widz powodw, dla ktrych mielibymy nie mwi do siebie zwyczajnie. Niech bdzie wymamrota Boranin. Ale nie wiem, czy dam rad. Adam ubiera si szybko, a Noel kontynuowa: Spiagoty zasadniczo s samotnikami. Kady ma okrelony rewir, a przekroczenie jego granic przez intruza koczy si pojedynkiem. Nie cz si nawet w pary, ich sposb rozmnaania przypomina zwyczaje niektrych ziemskich ryb, chocia i tutaj s istotne rnice. Samica skada jaja w zbiorniku wodnym... To znaczy, w tej skroplonej mieszaninie metanu, ktra robi tutaj za wod. Samiec zanurza si, odszukuje zarodniki i spryskuje je wasnymi produktami seksualnymi. Oczywicie, jeli znajdzie si w okolicy wicej samcw, dochodzi do konfliktw. Nie, nie walk, to wyglda nieco inaczej. Spiagoty urzdzaj co w rodzaju wycigw. Wygrywa najszybszy, to znaczy jednoczenie najsilniejszy, a przy okazji obywa si bez rozlewu... hm... krwi, e

si tak wyra. Adam ubra si, puci do Sandry perskie oko na poegnanie, po czym ruszy za naukowcem. Nastpnie, ju po wszystkim, samica przypywa i wciga zapodnione jaja przez otwr kloaczny. Boranin zwolni na moment, eby zrwna si z komandorem. Zarodki rozwijaj si troch podobnie jak pody gadw zygota zamienia si w co w rodzaju jaj, w rodku dojrzewaj mode osobniki, tyle e wewntrz matki, troch jak znane nam doskonale gady yworodne, chocia istniej pewne rnice. Po siedmiu miesicach standardowych wychodz na wiat. Gdzie s w lwiej czci poerane przez polujcych nad wodami tatusiw uzupeni Adam. Co pan jednak wie umiechn si Noel. To znaczy, co wiesz. Zgadza si: okoo dziewidziesiciu piciu procent modych pada ofiar starszych osobnikw albo nieprzyjaznych warunkw rodowiskowych. Z naszego, antropomorficznego punktu widzenia moe si to wydawa zwyczajnym okruciestwem. Ale przecie chodzi tutaj o dobr naturalny i zachowanie rwnowagi. Przy tak ubogiej faunie i florze, z jak mamy do czynienia na Zoroastrze, wiksza liczba spiagotw oznaczaaby gd dla caej populacji. Pewnie dlatego ich osobniki eskie s gotowe do rozrodu raz na pitnacie lat. Z tym, e jest jeszcze jedno. Opowiadam tutaj o samcach i samicach, ale okazuje si, e cechy, ktre moemy nazwa pciowymi, spiagoty zyskuj tylko na czas czynnoci prokreacyjnych. Poza tym s to stworzenia bezpciowe. Wsiedli do windy, wjechali na poziom luzy numer jeden. Zaczli wbija si w skafandry. Tylko my idziemy popatrze? zapyta Adam. Drug luz wyjd jeszcze Alicja i Marie. Uznalimy, e nie ma sensu toczy si w jednym pomieszczeniu. Skoro to takie wielkie wydarzenie, powinno by chyba wicej chtnych, co? Przecie ta baza zostaa zaoona, eby bada spiagoty.

Wikszo ma to gdzie... zacz Noel i natychmiast ugryz si w jzyk. Komandor nie skomentowa tej nieopatrznej uwagi. Kiedy wyszli na zewntrz, kobiety ju tam byy. Noel stukn palcem w czerwon pytk na piersi skafandra, gestem pokaza Adamowi, eby zrobi to samo. A teraz stali bez ruchu i patrzyli na fascynujce widowisko. Od chwili, w ktrej pilotowi udao si uchwyci waciwe proporcje, uzna je wrcz za monumentalne. Sunce lekko nad powierzchni globu kilkudziesiciotonowe stwory robiy wraenie nawet w pojedynk. Due stado wygldao wrcz niesamowicie. Czy one naprawd mog zapolowa na czowieka? Bartold pokrci lekko gow, eby rozluni sztywniejcy kark. Dwa i p G na zewntrz robiy swoje. Gdyby nie uwaa, pozwoli cieniu zgodnie z przyzwyczajeniem swobodnie oddziaywa na postaw, po kilku minutach zapewne straciby przytomno arterie szyjne miay teraz nieco mniejsz przepustowo. Zapolowa? Chyba nie. Odpowiedzi nie udzieli tym razem gadatliwy Boranin, ale jego ona. To znaczy nie w sensie, eby pore. Jestemy dla nich co najmniej trujcy, a przede wszystkim mamy zbyt wysok temperatur. To tak, jakby pan prbowa pokn kawaek roztopionej cyny. Ale zdarzao si, e atakoway nieostronych badaczy. Bardziej chyba z ciekawoci ni faktycznej dzy mordu. Ale kiedy czowiekiem zaciekawi si taki kolos... Przypadkowe dotknicie dla nas mogoby si okaza zabjcze. W taki wanie sposb zgin jeden z odkrywcw tego gatunku, Roger Spiarini. Gdy jego ciao znaleziono w rozerwanym skafandrze, byo ju tylko kawakiem lodu. Adam znw zadar gow. Potrjna kolumna zwierzt wci znajdowaa si nad nimi. Pierwsze osobniki znikny ju za pnocnym horyzontem, a z poudnia nadcigay wci nowe. Kad trjk dzielia odlego kilkuset metrw, ale poniewa szyboway wysoko, przerwy nie wydaway si zbyt wielkie. Czego takiego jeszcze nie widziaem szepn Noel. W suchawkach ten cichy gos w pierwszej chwili wyda si ledwie

kolejnym trzaskiem zakce. To najwiksze stado migracyjne, jakie do tej pory obserwowalimy... Dopiero teraz Bartold zda sobie spraw, e pojawiy si odbicia w aparaturze nadawczo-odbiorczej. Zaczy si chyba podczas przelotu spiagotw. A przecie sprzt cznoci zaopatrzony by w najlepsze filtry gwarantujce jego bezawaryjne funkcjonowanie nawet w przestrzeni kosmicznej podczas burzy sonecznej. Adam skupi si, przymkn oczy i wtedy to poczu. Jego ciao przenikay delikatne, ledwie wyczuwalne wibracje. Nasilay si, kiedy trjka olbrzymw zbliaa si i przelatywaa nad jego gow, nieco saby w momencie, gdy jedna triada stworze zdya si oddali, a druga jeszcze nie zbliya si wystarczajco. Czujecie to? zapyta. Czujemy, czujemy mrukna Marie. To normalne, prosz si nie obawia. Moe si myl cign Adam ale czy to nie jest skutek wzajemnych oddziaywa tych zwierzt i mineraw zawartych w gruncie? Czy to nie struktura skorupy Zoroastra umoliwia im lot? Bystry jeste powiedzia z uznaniem Noel. Uwaamy, e tak wanie jest. Bystry albo dobrze poinformowany zauwaya sceptycznie Alicja. Przecie przekazywalimy wyniki bada do centrali, zanim zepsu si przekanik. Pan inkwizytor z pewnoci mia okazj zapozna si z nimi, prawda? Adam nie odpowiedzia. Nie zamierza wdawa si w utarczki sowne bez wyranej potrzeby. ona Noela powiedziaa zreszt szczer prawd. Tyle e w raportach nie znalaza si nawet wzmianka o interferencjach towarzyszcych poruszaniu si spiagotw. Czowiekowi te wibracje moe wydaway si delikatne, ale dla aparatury badawczej musiay by czym podobnym trzsieniu ziemi. Zastanawiajce zatem, dlaczego aden z raportw o tym nie wspomnia. To miao przecie ogromne znaczenie poznawcze. Wreszcie nad poudniowym widnokrgiem zrobio si pusto.

Ostatnie trjki zwierzt poday do znanego tylko sobie celu. Gdy niebo opustoszao, Noel powiedzia gono i wyranie: Mzg, wypu sondy. Dopiero teraz Adam zauway, e pooone ukonie wrota hangaru uchyliy si na jedn czwart. Ledwie Boranin skoczy mwi, ze rodka wyprysy dwie niewielkie kapsuy. Wzniosy si byskawicznie tak wysoko, e prawie zniky z oczu obserwujcym je ludziom, zamieniy si w drobniutkie punkciki. A potem ruszyy ladem spiagotw. Wszystko westchn Boranin. Moemy wraca. Jak ci si podobao, inkwi... komandorze? Fascynujce i bardzo pouczajce. Fascynujce to rozumiem podchwycia natychmiast Alicja. Ale pouczajce? Co pan ma na myli? Kade nowe dowiadczenie zawiera w sobie jak nauk odpar sentencjonalnie. Nawet jeli czasem czowiekowi wydaje si, e obserwacja bya jaowa i nudna. A ta tutaj, pani doktor, na pewno zaliczaa si do najbardziej interesujcych. W milczeniu ruszyli do luz.

Rozdzia 8
Teresa Harding bya ewidentnie niezadowolona z wizyty Adama. Od razu w progu powitaa go mao uprzejmym pomrukiem, a potem zacza udawa, e jest bardzo zajta wypenianiem dokumentacji. Prosz nie liczy, e si zniechc powiedzia pogodnie. Moja funkcja nie pozwala na taki luksus. Mwiam ju, e nie udostpni poufnych informacji dotyczcych czonkw zaogi. Dlaczego przypuszcza pani, e przyszedem wanie po to? A po c by innego? Na pewno a pana korci, eby przejrze moje notatki. Tak rozemia si. A mnie korci. Jednak nie zamierzam zmusza pani do zamania tajemnicy zawodowej. Po prostu nie wszystko, co wie psycholog, jest od razu zwizane z koniecznoci zachowania dyskrecji. Popatrzya na niego ponurym wzrokiem, pokrcia z niedowierzaniem gow. W yciu nie powiedziaabym, e kto taki mg zosta inkwizytorem: To znaczy? Nie tak sobie wyobraaam czowieka, ktry ma si grzeba w najgorszych brudach. Adam, nie czekajc na zaproszenie, podszed do biurka, usiad w fotelu naprzeciw Teresy. Pani te grzebie si w brudach i te mgbym powiedzie, e nie tak wyobraam sobie psychologa na odlegej stacji badawczej. To powinien by twardy facet o ostrym osdzie i takim spojrzeniu, a nie delikatna niewiasta dbajca o podopiecznych niczym, wybaczy pani porwnanie, kwoka o pisklta. Teresa spojrzaa z powag, w jej oczach zamigotay ze

ogniki. Czego zatem pan chce, inkwizytorze? Kilku informacji. Jeli tylko bd moga... Bez obaw, naprawd nie zamierzam korzysta z peni uprawnie i upokarza pani, wchodzc na si w jej prac. Chyba e mnie pani do tego zmusi. Czyli jednak mamy szanta. Oczy Teresy rozbysy gniewem. Bd grzeczna, dziewczynko, to tatu kupi zabawk, ale jeli nie bdziesz, dostaniesz lanie. Mniej wicej odpar powanie. Nie widz jednak powodu, dla ktrego dziewczynka nie miaaby okaza si grzeczna. Choby nie wiem, co si dziao, nie uzyska pan dostpu do teczek czonkw zaogi. Nawet tych nieyjcych? Zastanowia si przez chwil, a potem zdecydowaa. Nawet. yjemy tutaj w zamknitej spoecznoci, od antagonizmw, wzajemnych fascynacji, niechci i zblie a kipi. Wgld w dokumentacj jednego czowieka mgby obnay saboci innego. Niech bdzie. W takim razie prosz mi odpowiedzie na pytanie, jak czsto przychodzi do pani Grigorij Tawadze? Teresa znw zamilka, mruc oczy i mylc, czy i jak da odpowied. Co to ma do rzeczy? e przychodzi, wiedz przecie wszyscy. e czsto, take. Aby to ustali, nie musiaem nikomu ama palcw ani podawa serum prawdy. Interesuje mnie, jak czsto tu bywa. Co najmniej trzy razy w tygodniu, czasem czciej powiedziaa z wahaniem. Nie rozumiem jednak... Profesor Tawadze nie yje nie da jej dokoczy. Nie dam dokumentacji, ale moe mi pani chyba powiedzie, na czym polega jego problem? Na pewno chodzio o uzalenienie od mekary, ale z pewnoci nie tylko.

Mia pewne do powane problemy emocjonalne... Tak, wiem, by impotentem, jednak... Nie do koca tym razem to ona przerwaa Adamowi. Ta jego przypado bya natury czysto, hm... psychicznej. To znaczy, by impotentem, ale tylko przy wasnej onie... Zaraz, zaraz, ale chyba powiedziaam ju za duo... Wchodz na poletko innego, yjcego czowieka. Obiecuj, e nikomu nie powiem, a informacja moe okaza si bardzo istotna. Czy to oznacza, e mia kochank? Teresa cigna wargi w wsk kresk, opara si wygodniej, dotkna potylic zagwka fotela. Powiedzmy. Zoja o tym, rzecz jasna, nie wiedziaa? I nie powinna si dowiedzie. To by j mogo tylko niepotrzebnie zrani. Zreszt, tak naprawd trudno tu mwi o kochance. Osoba, o ktr chodzi, bya tylko fascynacj Grigorija. Marzy o niej, zaspokaja si nawet podczas tych fantazji, ale do niczego wicej nie doszo. Jest pani tego pewna? Absolutnie! odpara z moc. To by naprawd porzdny czowiek. A jeli psycholog twierdzi co takiego, na pewno wie, co mwi. Adam pokiwa gow, umiechn si lekko. Rozumiem. To wiele wyjania, chocia wci jeszcze jest w tej sprawie sporo niewiadomych. Prosz mi teraz opowiedzie o czym, co dotyczy pani. Kto mianowicie szyje buty szewcowi? Sucham? Co to w ogle za pytanie? Ju wyjaniam. Jest takie stare powiedzenie: Szewc bez butw chodzi. Szewc to by w dawnych czasach rzemielnik wykonujcy obuwie. Ludzie zastanawiali si, jak te mona uszy buty samemu sobie, skoro poniekd potrzeba w tym celu stan z boku. Ma mnie pan za gupi? Oczywicie, znam to przysowie. Archetypy i symbole, miaam sporo zaj z antropologii kultury. Nie pojmuj jednak, o co panu chodzi?

To proste. Jest pani czym w rodzaju emocjonalnej spluwaczki dla pozostaych czonkw zaogi. Nurtuje mnie pytanie, gdzie pani spluwa, aby nie zwariowa? Gwatownie oderwaa plecy od oparcia fotela, usiada sztywno, uderzya doni w biurko. Jakby w protecie blat rozbysn fioletowym blaskiem, a potem znw pociemnia. To mia by art? wysyczaa z wciekoci. Nie za daleko chce pan wej w moje sprawy? Czyli nie ma pani nikogo, kto by przyj ten cay brud, jaki si gromadzi podczas sesji terapeutycznych stwierdzi spokojnie Adam. Wspczuj. Prosz natychmiast... Mwi szczerze, bez ladu ironii mwi dalej, nie zwaajc na jej protest. Trzeba mie prawdziwie elazn osobowo, eby to wytrzyma. Uspokoia si z niejakim trudem, znw zasiada swobodnie w fotelu. A waciwie pozornie swobodnie, bo tak postaw prezentowaa tylko powyej pasa kiedy udajc, e poprawia pozycj pochyli si do przodu i zerkn ktem oka pod biurko, ujrza podcignite, zestawione razem kolana oraz uoone obok siebie stopy, co wskazywao na stan podenerwowania. Sucham powiedziaa opanowanym gosem. Co jeszcze chce pan wiedzie? To mi wystarczy, Tereso. Przynajmniej na razie. Opuci gabinet, namacalnie wrcz odczuwajc ulg kobiety. Z pewnoci obawiaa si, e inkwizytor bdzie bardziej natarczywy. Tym wszystkim ludziom nazwa jego funkcji wci jeszcze kojarzya si z mrocznymi czasami redniowiecza, renesansu i baroku, kiedy to pony stosy, a byle oskarenie mogo przywie do mierci cakowicie niewinn istot. Ale to i tak niele, oceni Adam. Przynajmniej mieli jakie pojcie o wiecie i chocia najbardziej elementarn znajomo historii. Wikszo kosmicznej populacji w ogle nie zdawaa sobie bowiem sprawy z tego, w jaki sposb przebiegay dawniejsze, przedkosmiczne dzieje. Dla przecitnego obywatela historia

zaczynaa si tak naprawd od ldowania pierwszego czowieka na Ksiycu. A i to niewielka jedynie grupa byaby w stanie poda bezbdnie dat i wymieni nazwisko bohatera. Korytarzem z naprzeciwka szed Robert Sorensen. Na widok Adama wykrzywi si w paskudnym grymasie. Minli si bez sowa, ale inkwizytor wiedzia, e informatyk zatrzyma si i wbi w jego plecy palce spojrzenie, jakby chcia si zrewanowa za poprzedni raz. Nie, nie poczu nic szczeglnego. Po prostu kroki tamtego na chwil ucichy. Pilota kusio, eby odwrci si i postuka znaczco palcem w czoo, ale za bardzo przypominaoby to idiotyczny szczeniacki wybryk. A poza tym od chwili, kiedy Adam ujawni swoj rol i zada od dowdcy stacji wdroenia penego pakietu bezpieczestwa, wszystkie kamery wczay si automatycznie, kiedy na korytarzach bd w pomieszczeniach pojawia si ktokolwiek z czonkw zaogi. W dodatku nikt, nawet Bartold, nie mia penego dostpu do nagra. Wprawdzie mona je byo przejrze, ale wszelka manipulacja bya wykluczona. W sytuacji, gdyby uczyni w stron Sorensena obraliwy gest, a zajcie skoczyo si bjk, Komisja Rewizyjna Floty Federacji miaaby podstaw, aby wycign w stosunku do prowokatora surowe konsekwencje. Adam nie wytrzyma jednak, eby nie zrobi cho czego maego, nie skorzysta z okazji, by podrani chamskiego naukowca. Przystan wic take i czeka, nie odwracajc gowy. W duchu liczy, e tamten zrobi co, co da pretekst, aby wyadowa nagromadzone w ostatnim czasie emocje. Niestety a moe na szczcie informatyk ruszy dalej. Wadze federalne nie bd miay dodatkowej pracy... Federacja Midzygalaktyczna... Zamia si w duchu. Czowiek jest jednak nieodmiennie zarozumiay, niezalenie od epoki. Odkd tysice lat temu zinterpretowa sowa Biblii czycie sobie ziemi poddan jako pozwolenie na nieograniczon ekspansj, niewiele si zmienio. Dawniej wydawao si panu stworzenia, e szczytem marze jest ogarnicie Ziemi. Wadcy przybierali dumne tytuy hegemonw wiata, cho w istocie rzdzili zaledwie drobn jego czci. Konflikty obejmujce

wicej ni jeden kontynent z miejsca nazywano wiatowymi, a hagiografowie wypisywali pochway na cze najwikszych w dziejach bohaterw, ktrzy to herosi najczciej powodowali mier znacznego odsetka populacji. Podobnie stao si i pniej, przy pierwszych prbach zdobywania kosmosu. Ledwie cywilizacja rozszerzya si poza granice Ukadu Gwnego, ledwie zasiedlono kilka globw w innych czciach najbliszego rejonu Drogi Mlecznej, Federacja Planet przechrzcia si w dumn Federacj Galaktyczn, cho droga do ekspansji czowieka na ca Galaktyk wci jeszcze bya duga i najeona cierniami. A gdy ledwie osiemdziesit lat temu pionierzy dotarli do globw w Andromedzie, gdy zaoono tu pierwsz stacj kosmiczn, parlament z miejsca proklamowa zmian nazwy Federacji na Midzygalaktyczn. Piloci dalekiego zwiadu miali si z tego podczas rzadkich spotka w swoim wasnym towarzystwie, szydzili z pompatycznych nazw i zarozumiaoci kruchych ludzkich istot, ale raczej rzadko okazywali to na zewntrz, przy obcych. W niektrych miejscach i krgach mogo to by odczytane jako obraza, a jeeli na dodatek do sdu zostaaby skierowana sprawa o zniewaenie uczu czonka zabawnej Federacji Midzygalaktycznej, skutkiem mogo by jeli nie pozbawienie licencji, to na pewno spore kopoty. Kada wadza musi dba o presti, czsto za wszelk cen, i to te nie ulego zmianie od pocztku istnienia organizacji pastwowych. Najgorzej za dzieje si, kiedy wadze nie s w stanie wszystkiego ogarn, gdy musz si zda na osd zaufanych ludzi. Urzdnicy pastwowi straszliwie tego nie lubi, bo z zasady nie maj zaufania do nikogo. I to pozostao constans od czasw najpierwotniejszych, kiedy to czarownik z naczelnikiem wioski czuwali nad wszystkim, majc moliwo, by ledzi waciwie kady ruch poddanych w polityce wewntrznej, a w sprawach zagranicznych potrafic oceni siy przeciwnika bez uciekania si do wyszukanych sposobw. Adam odetchn gboko. Lampy na korytarzu wieciy jasno, oznajmiajc, e dzie pokadowy wci jest w peni. Mia dzisiaj jeszcze co wanego do zrobienia.

*** Wahadowiec spoczywa w dolnej czci hangaru, w uszczelnionym doku, tak eby mona byo si do niego dosta bez koniecznoci zakadania ubrania ochronnego, wprost z korytarza na drugim poziomie, stromymi, krtymi schodami. Bartold nie ryzykowa jednak wszed na pokad pojazdu w lejszej wersji kosmicznego skafandra, takiego, jaki zakada si podczas krtkich lotw bez opuszczania pokadu. Kombinezon by wprawdzie bardziej podatny na uszkodzenia, ale dawa o wiele wiksz swobod ruchw. Na potrzeby komandora wystarcza w zupenoci. Stanowi przecie tylko zabezpieczenie, nic wicej. W innej sytuacji Bartold w ogle nie zawracaby sobie nim gowy. Kiedy Adam znalaz si w kabinie pilotw, pulpit sterowniczy natychmiast oy, na ekranach pojawiy si rzdy cyfr i znakw graficznych, potem zapony na seledynowo, dajc zna, i jednostka centralna osigna gotowo robocz. Mzg, witaj powiedzia Adam do mikrofonu wmontowanego w hem skafandra. Odpowiedzi si nie doczeka. I nic dziwnego, bo komputer pokadowy nie mia zaprogramowanej tak daleko posunitej uprzejmoci. Po prostu czeka na polecenia. Oblicz, ile jest dwa razy dwa rzuci czowiek. Maszyna odpowiedziaa natychmiast. Cztery. A do dziesiciu miejsc po przecinku? To samo pytanie zada mzgowi podczas powrotu z orbity. Doskonale wiedzia, co teraz usyszy, ale chcia si jeszcze raz przekona, utwierdzi w podejrzeniach. Cztery, przecinek, zero, zero, zero... maszyna wyliczaa kolejne zera. Kto, kto przysuchiwaby si temu z zewntrz, musiaby doj do wniosku, e inkwizytor oszala. Oczywicie, uwaaby tak, gdyby nie doczeka cierpliwie do dziewitego zera, po ktrym pado zaskakujce: Cztery.

To wanie byo to. Adam kiwn gow, wypuci powietrze. Ten bd nie by przypadkowy. Nie stanowi te przyczyny zaburzenia trajektorii lotu od satelity do wahadowca. Pomyka bya zbyt subtelna. Ale mwia bardzo wiele. Krzyczaa nawet. Kto bardzo finezyjnie zaingerowa w obwody logiczne komputera. Przestawi je niejako przy okazji, przetaktowujc zegar subatomowy, serce caego systemu. Bartold nie by informatykiem, nie zna si zbyt dobrze na tych wszystkich niuansach, na skomplikowanych strukturach, z jakich budowano jednostki logiczne. Ale posiada na tyle wiedzy, by domyli si, w jaki sposb kto oszuka urzdzenie tak, by nie meldowao o uszkodzeniach i niesprawnoci podczas standardowych testw. Zreszt, podczas bardziej gruntownego badania take mogoby to uj uwagi. Nikt przy zdrowych zmysach nie kontroluje penego zakresu obliczeniowego mzgu. I tak nie miaoby to sensu, gdy w przypadku takiej jednostki jak wahadowiec, podawanie danych i wsprzdnych z dokadnoci do jednej milionowej byo w zupenoci wystarczajce. Jeszcze raz, mzg. Oblicz, ile jest dwa razy dwa do dziesiciu miejsc po przecinku. Tym razem na kocu pojawio si siedem. Podczas lotu powrotnego Adam zbada, i fluktuacja zamyka si w przedziale liczb od trzy do osiem. Istnienie w ogle jakiejkolwiek fluktuacji oznaczao, i ten, kto dokona sabotau, uczyni to w sposb prawie genialny. Przy wikszym rozrzucie wynikw istniao jeszcze mniejsze prawdopodobiestwo, e jednostka obliczeniowa zamelduje uszkodzenie. Pocz mnie z dyspozytorni zada komandor. Usysza cichy stuk w suchawkach, odezwa si aksamitny gos mzgu stacji. Czym mog suy, komandorze Bartold? Zaawansowany technicznie komputer by z kolei zaopatrzony, jak na gust Adama, w zbyt bogaty zasb uprzejmych zwrotw. Kto dokonywa ostatniego przegldu wahadowca przed moim lotem i kiedy to byo?

Aby udzieli takich informacji, musz mie zgod dowdcy stacji. Kod siedemset dwadziecia trzy powiedzia gono i wyranie Adam. Przyjem. Symbol uwierzytelnienia? Lambda czterdzieci, dwadziecia pi, osiem. Przykro mi, komandorze Bartold, ale nie jestem w stanie zweryfikowa tej sekwencji. Nie mam cznoci z jednostk centraln Ukadu Gwnego. Jeeli istnieje inny sposb weryfikacji, czekam na instrukcje. No tak! Bartold uderzy ze zoci doni w udo. Zapdzi si kozi rg. Przecie to on sam przywlk do bazy resztki transpondera dalekiego zasigu, a teraz zachowywa si, jakby nie wiedzia, i satelita nie jest sprawny! W jaki sposb mzg miaby si poczy w trybie awaryjnym z komputerem w Ukadzie Gwnym, gdzie znajdoway si wszystkie potwierdzenia kodw? Trzeba byo pomyle przed przyjciem tutaj i skorzysta z pakietu SDS, ktry inkwizytor przez cay czas nosi przy sobie. Ale w tym celu powinien podczy pakiet wprost do portu komputera w dyspozytorni. Trudno, nie bdzie przecie teraz azi w t i z powrotem. W takim razie pocz mnie z dowdc. Po kilku sekundach odezwa si poirytowany gos Wintermanna. Czego pan znowu chce? Jestem zajty. Nie mam czasu... Niepotrzebne nerwy, profesorze wpad mu w sowo Adam. Chc tylko, aby poleci pan jednostce centralnej, by udzielia mi informacji na temat serwisowania wahadowca. I w tym celu musia mi pan przerwa eksperyment?! Chodzi tylko o krtkie polecenie. Tak lub nie. Wypchaj si pan warkn Walter. Chcesz wszy, to wsz. Ale mnie prosz w to nie miesza. Rozczy si. Bartold spojrza bezradnie na seledynowe ekrany wahadowca. Mzg, kto z zaogi jest odpowiedzialny za dokonywanie

przegldw maszyn w hangarze? Doktor Robert Sorensen oraz doktor Elza Wintermann. Tylko tych dwoje? A z nieyjcych? Uprawnienia posiadali jeszcze pilot kapitan Roma Gennare i pilot porucznik Michelangelo Gennare. Rozumiem. Mzg, rozcz si. egnam uprzejmie, komandorze Bartold. Adam skrzywi si. Takie ugrzecznienie jednostki centralnej przy duszym obcowaniu byoby po prostu nie do zniesienia. Zwyczajny koszmar. Gdyby to Bartold by dowdc, kazaby systemowi zmieni algorytmy. Wida jednak Wintermannowi to odpowiadao. Zapewne lubi, kiedy podwadni zwracali si do niego kulturalnie, okrgymi zdaniami, z naleyt doz unionoci. Tak to bywa z ambitnymi, niespenionymi szefami katedr. A poniewa profesor nie bardzo mg liczy na takie traktowanie ze strony zaogi, postanowi zapewne dowartociowa si, korzystajc z moliwoci komputera. Mzg pokadowy powiedzia Adam. Kto ostatnio przeprowadza twj serwis? Informacja zastrzeona pada krtka odpowied. Dobra. W takim razie, kiedy odby si ostatni serwis? Informacja zastrzeona. Idiotyzm rzuci Adam z gorycz. Id si utop, kretynie. Nie rozumiem polecenia odpar komputer beznamitnie. Prosz o ucilenie. *** Wintermann wpad do dyspozytorni z pian na ustach. Na widok Adama siedzcego przed pulpitem jednostki centralnej, zacisn pici. Opanowa si szybko, ale kiedy mwi, gos dra mu z emocji. Na co pan sobie pozwala? Mzg zameldowa mi, e... Dysza wciekle przez chwil, zanim podj. Bez uzgodnienia ze mn nie wolno nikomu dokonywa zmian w systemie zarzdzania

stacj! Bartold wskaza ruchem gowy srebrne pudeko przypite sztywnym czem do wejcia gwnego komputera. Wanie dziki tej zabaweczce zyskaem takie prawo. Prosz si nie unosi i nie prbowa walczy z nieuniknionym. Chciaem, aby wyda pan zezwolenie na ujawnienie danych. Jednorazowo. Poniewa nie zamierza pan wsppracowa, zostaem zmuszony do wykorzystania nadzwyczajnych uprawnie. Mzg wanie zmienia kody dostpu. Nawet takiej potnej maszynie zajmie to kilkadziesit sekund. Walter odetchn gboko, starajc si powstrzyma nowy przypyw wciekoci. Co pan robi w hangarze? Po co byo sprawdza komputer wahadowca? Przecie zostaa ustalona skala usterki... Raczej skala dywersji wpad mu w sowo Adam. Skala usterki powtrzy z naciskiem szef zespou. To tak delikatne zawirowanie, e... e mogoby si skoczy katastrof w przypadku duszego uytkowania uszkodzonego sprztu. Panie inkwizytorze powiedzia ironicznie uroczystym tonem Wintermann. Jako pilot dalekiego zasigu powinien pan wiedzie lepiej ode mnie, e odchylenie rzdu dziesiciomilionowych wielkoci ma znaczenie w podrach midzygwiezdnych, a nawet midzygalaktycznych. W przypadku uytkowania takiego statku, jak jednostka suca do operowania na orbicie, wystarczy o wiele mniejsza dokadno. Pan czego nie rozumie, profesorze Adam pokrci gow. Naprawd do pana nie dociera prawdziwe znaczenie tego fenomenu, czy te udaje pan gupszego ni jest? Nie ma si co oburza. Nie chc pana obrazi, a tylko co uwiadomi. Orientuje si pan, jak zbudowana jest jednostka centralna wahadowca? Nie posiada tak rozbudowanych obwodw logicznych jak mzg stacji czy choby rakiety dalekiego zasigu. To zbdne. Nie jest w stanie dokadnie sama siebie sprawdzi i zdiagnozowa, std potrzeba sukcesywnego serwisowania.

Te banay maj mnie zanudzi na mier, czy doprowadzi do takiej desperacji, bym przyzna si, i grzebaem w mzgu pokadowym? Nie, ale powtarzam, e chc co panu uwiadomi. Wie pan, co to znaczy kumulacja bdu w przypadku takiej jednostki obliczeniowej? Pocztkowo bdzie to rzeczywicie pomyka na poziomie dziesiciomilionowej czy nawet stumiliardowej. Ale w miar dokonywania oblicze bd ulega zwikszeniu. Nie chodzi o samo taktowanie. Cho wanie taktowanie zostao zaburzone. Bd powiksza si przy kolejnych obliczeniach. To paradoks, ale tak funkcjonuj ukady oparte na multikrysztaach subatomowych. Chodzi take o fluktuacj wynikw. Pamita pan, kazaem sprawdzi obliczenia jednostki pokadowej przez centraln. Byy zgodne do piciu miejsc po przecinku. Ale potem, po wszystkim poleciem obliczy to jeszcze raz. Zgodnie z procedurami wtrci Walter. Zgodnie. Ale w trakcie dokonywania po raz drugi skomplikowanych oblicze ujawnia si fluktuacja. Nie musiaa, rachunek prawdopodobiestwa mg zadziaa w odwrotn stron, ale nie zadziaa. A wtedy bd w obliczeniach sign wielkoci, jak przypuszczam, tysicznych albo i setnych. Dodatkowo sygna dwikowy, co take sprawdziem, zosta nadany nie osiemnacie setnych przed sekund zero, ale szesnacie i p. Konieczno przeprowadzania szeregu bardzo skomplikowanych oblicze spowodowaa spotgowanie si bdu. Multikrysztay s doskonaym budulcem komputerw do lotw kosmicznych zwizanych z przecieniami, gdy maj ogromn fizyczn wytrzymao, ale wymagaj idealnej pracy zegara. Lepiej by nam to pewnie wytumaczy Vlad Harding, bo jest matematykiem, a te sprawy najlepiej opisywa wanie jzykiem tej nauki. Dopki komputer nie musia oblicza nic wicej ni trajektoria lotu i manewry zblieniowe, wszystko byo w porzdku. Ale ruch wirowy satelity i dane dodatkowe, jakie naleao wzi pod uwag, zakciy przebieg pracy. Zapanowao milczenie. Skorzysta z niego mzg stacji.

Weryfikacja zakoczona pomylnie. Komandorze Bartold, prosz odczy SDS. Walter milcza przez chwil, a potem zapyta: Co to waciwie znaczy SDS? Wiem, e to pana atrybut jako inkwizytora, wiem, e czego podobnego uywaj niektrzy ledczy federacji, ale nigdy nie miaem okazji dowiedzie si, co znaczy ten skrt. Scatola di Stato. Scatola co? spyta z osupieniem Walter, kiedy Adam wycza gwny port mzgu. Scatola di Stato. To pudeeczko, jak atwo si domyli, zawiera oczywicie nie tylko dokument uwierzytelniajcy, ale peni take szereg innych funkcji. Ale co znaczy ta nazwa? W dowolnym i bardzo nieprecyzyjnym przekadzie na jzyk uniwersalny szkatuka pastwowa. Gupio brzmi, prawda? Prawda. Ale nie tak gupio jak paskie tumaczenia dotyczce komputera. Sugeruje pan, e kto celowo zakci prac zegara systemu. Dobrze. Ale przecie nie wmwi mi pan, , e ten czowiek przewidzia, i kto wyjdzie w przestrze, nieostronie odpali silniki puapki, a potem bdzie wykonywa ryzykowne manewry. Ten czowiek chyba w ogle nie liczy na to, e zostanie podjta akcja w przestrzeni odpar Adam, obracajc w doniach srebrne pudeko. Biorc pod uwag stan wyszkolenia zaogi, raczej spodziewa si, i satelita zostanie umieszczony w luku towarowym wahadowca i tam zostan przeprowadzone ewentualne naprawy W kadym razie obliczy swoje dziaania na manewr zblieniowy, ktry z natury rzeczy jest niepomiernie bardziej skomplikowany ni zwyke wejcie na orbit. W trakcie jego trwania narastajce bdy w obliczeniach powinny doprowadzi jeli nie do powanego wypadku, to do uszkodze lub kolizji. A gdyby nawet nie, istniao wszak zabezpieczenie polegajce na tym, e podczas pracy w adowni czy ju na powierzchni, odpalone silniczki zaatwiyby spraw ostatecznie.

Ten miedziany drut, o ktrym skadaem raport, suy tylko do odwrcenia uwagi, gdyby kto wykaza zbyt wielk czujno. Dotaro to do mnie dopiero po jakim czasie. Dokadnie w chwili, kiedy zdaem sobie spraw, e nie dotknem go narzdziem, a gdyby nawet, przecie byo ono pokryte warstw nieprzewodzcego materiau. Samo dotknicie powierzchni satelity spowodowao uruchomienie silnikw. Zadziaa czujnik fotonowy. Doskonaa, koronkowa robota prawdziwego fachowca. Wintermann zmruy oczy, przyjrza si uwanie Adamowi. Pod tym rozumowaniem kryje si drugie dno. Bardzo nieprzyjemne dno, inkwizytorze. Wyczuwam wyran sugesti, jakoby ten tajemniczy osobnik, dokonujc sabotau na satelicie i zakadajc puapk, wiedzia, i w chwili uszkodzenia przekanika aden z wykwalifikowanych pilotw nie bdzie zdolny do wykonania zadania. Komandor patrzy kilka sekund prosto w oczy rozmwcy. A dlaczego powiedzia powoli, z naciskiem uwaa pan, profesorze, e sabotaysta, ktry uszkodzi przekanik, jest t sam osob, ktra dokonaa zmian w komputerze statku? To chyba logiczne Walter wzruszy ramionami. Moe logiczne, ale czy pewne? Nie wiem. W kadym razie musz bra pod uwag wszelkie warianty, musz by przygotowany na kolejne niespodzianki. To branie pod uwag wszystkiego, jak dla mnie, jest wiadectwem, e si pan zwyczajnie boi. Jasne Bartold kiwn gow. Strach nie jest niczym zym ani wstydliwym, szczeglnie jeli zapobiega nieprzemylanym dziaaniom. Ale, prawd mwic, nie tyle obawiam si kolejnych puapek, co tego, e kto moe podj jakie nieprzemylane dziaania. Co pan znw sugeruje? zapyta Walter gronym tonem. Moe spisek? To tylko przypuszczenie. Jedna z moliwoci. A koncepcja spisku jest, owszem, interesujca i pocigajca, lecz przynajmniej na razie nie do udowodnienia. Za mao danych. Ale, ale, do rzeczy.

Pytanie do mzgu centralnego stacji. Kto ostatnio zajmowa si penym serwisem wahadowca? Pilot Michelangelo Gennare pada natychmiastowa odpowied. Adam unis brwi, spojrza wyczekujco na Wintermanna. Michelangelo? spyta ze zdumieniem tamten. Ale dlaczego miaby dokonywa takiego sabotau? O to ju jego, z wiadomych wzgldw, nie moemy zapyta. Dobrze. A kto to robi przedtem? Doktor Elza Wintermann. Chyba nie chce pan powiedzie... Nie, profesorze, nie chc. To, co usyszaem, w zupenoci mi wystarczy. Pewne rzeczy uoyy mi si w gowie w dostatecznym porzdku. Przynajmniej takie mam wraenie. Jednake ja nic z tego nie rozumiem. I bardzo dobrze! Adam zamia si nieoczekiwanie, najzupeniej nieadekwatnie do sytuacji. Bo gdyby pan powiedzia, e cokolwiek z tego pojmuje, musiabym dokona natychmiastowego aresztowania! Wintermann patrzy dziwnym wzrokiem na zadowolonego inkwizytora. Bartold doskonale zdawa sobie spraw, e w tej chwili na pewno wolaby nie wiedzie, jakie myli na jego temat kr w gowie naukowca. Prosz na godzin siedemnast zwoa odpraw wszystkich czonkw zaogi. Komandor spowania w jednej chwili, jego gos sta si ostry, rozkazujcy. Wszystkich nie mog. Niektrzy maj wyznaczone... Wszystkich, profesorze powtrzy dobitnie Adam. To nie jest proba ani zwyczajne polecenie. Zebranie odbdzie si tym razem w jadalni. Dobrze ju, w mesie, prosz si tak nie krzywi. *** Szed korytarzem poziomu roboczego w kierunku schodw znajdujcych si za gabinetem psychologicznym. Przed drzwiami

krlestwa Teresy Harding na chwil przystan. Mia ochot wej, zapyta pani psycholog o pewn kwesti, ktra nie dawaa mu spokoju, ale porzuci zamiar. Jeliby potwierdzia domysy, nic by to nie zmienio, a gdyby zaprzeczya i tak Adam nie miaby pewnoci, e kobieta mwi prawd. Lepiej zda si na wasne wyczucie. Zbyt wiele informacji od ludzi, patrzcych na sprawy w sposb z reguy skrajnie subiektywny, mogoby zaburzy logiczne wnioskowanie, a w tej chwili to ono byo najwaniejsze. Min zatem gabinet, skrci na schody Mgby skorzysta z windy, ale szybciej byo wej ni czeka na kabin. Wszyscy zreszt tutaj tak robili, chociaby po to, eby zazna troch ruchu. Adam rozumia to doskonale. Podczas dalekich podry kosmicznych, kiedy zdarzay si nuce przeloty w ukadzie planetarnym, kiedy trzeba byo uywa konwencjonalnego napdu, pilot mia zawsze do dyspozycji siowni, w ktrej mg zadba o form. Na tej zapyziaej stacji nikt o tym nie pomyla. Zapewne uznano, e naukowcy nie lubi wysiku fizycznego, a moe w ogle go nie potrzebuj, wystarczy im walka ze zwikszon si cienia. Spacerowali wic, chodzili po schodach. Moe dlatego wanie zamontowano tutaj tak powolne windy? Podwjna oszczdno, bo po pierwsze, urzdzenia czerpay dziki temu mniej mocy, a po drugie, ludzie woleli chodzi ni czeka, a to znw ograniczao wydatkowanie energii. Bartold umiechn si do tej myli, ktra na pierwszy rzut oka wydawaa si absurdalna, cho wcale taka by nie musiaa. Przez lata suby, ocierania si o rnych urzdasw, mia okazj pozna pokrtne tory, jakimi poday ich myli. Brakowao mu ju uczucia zmczenia po uczciwym wiczeniu z ciarami, potu spywajcego midzy opatkami, przyjemnego odrtwienia mini spowodowanego forsownym treningiem. Ciao w cigu dugich lat suby uzalenio si od takiej zaprawy. Kondycja pilota dalekiego zwiadu musiaa by zawsze bliska ideau, inaczej seria przej przez zwyrodnienie czasoprzestrzeni mogaby skoczy si mierci lub dugotrwa, wyczerpujc zapaci, co na jedno wychodzio.

Ruch za plecami wyczu w ostatniej chwili. A waciwie nie tyle w ostatniej chwili, co po prostu za pno. Adam wiedzia doskonale, e za chwil otrzyma cios, ale nie by w stanie temu zapobiec. Zupenie jakby czas zwolni bieg, a wraz z czasem wolniej take reagowa organizm. Nie ten ju refleks, przemkna przez gow komandora myl na uamek sekundy przed tym, jak co cikiego zawadzio go o potylic i posao na sprynujc lekko podog. Bartold poczu, e jest cignity za nogi, potem odwrcono go na plecy, piersi przygnit mu ciar. Zacz si dusi. Sysza wasne charczenie, ale nie by w stanie otworzy oczu, uczyni jakiegokolwiek ruchu. Silne palce zacisny si na kilka sekund w okolicach szyi, nacisny z wyczuciem, ale zdecydowanie, arterie szyjne. Wtedy straci przytomno. Przyszed do siebie w zupenych ciemnociach. Tak mu si przynajmniej wydawao, bo kiedy wreszcie otworzy oczy, zrozumia, e to nie ciemnoci, ale kawaek materiau okrconego wok gowy. Zerwa go czym prdzej, odetchn gboko. Lea z rozkrzyowanymi rkami, nogami uniesionymi wysoko i opartymi o cian w kcie, jaki tworzya ze schodami. Mczyzna unis rk, z trudem zogniskowa wzrok na wasnych palcach. Byo ich dziesi, wyrastajcych po dwa z niezwykle szerokiej doni. Wstrznienie mzgu czy tylko objaw podduszenia? A moe jedno i drugie? Przetoczy si na bok, jkn i zatrzyma w p ruchu. wiat zawirowa, przyprawiajc Adama o mdoci. To byo dziwne, nieoczekiwane odczucie. Jako pilot by przyzwyczajony do tortur w wirwkach, przecie ktowych, caej gamy nieprzyjemnych dozna. A tutaj odek wywraca mu si przez byle karuzel. Chyba jednak mia lekkie wstrznienie mzgu. Ostronie leg na prawym boku, potem bardzo powoli obrci si na brzuch, podpar rkami i zacz wstawa. Gorzej czu si tylko po serii przej, ale tam natychmiast zajmoway si nim automaty medyczne, za tutaj musia radzi sobie sam. Wreszcie klkn, wyprostowa si powoli. Krew odpyna z gowy, szum w uszach nieco ucich.

Dopiero teraz zda sobie spraw, e od chwili przecknicia sysza prawdziwy wodospad. Powinien teraz co zrobi, dokd pj... Tak, przypomnia sobie nagle, przecie kaza zwoa odpraw na siedemnast! Mzg! Komandorze Bartold, jestem do usug. Co za idiota napakowa t maszyn takimi kretyskimi odzywkami?! Zarejestrowae to, co si tutaj stao? A dokadniej, komandorze, o czym pan mwi? Adam przymkn oczy. No tak, powinien poda precyzyjny przedzia czasu. Skoro mzg nie zaalarmowa nikogo, e inkwizytor zosta zaatakowany, oznaczao to tylko, i nie mia zaprogramowanej reakcji na takie wydarzenia. Komputer wszczby alarm w razie awarii systemw podtrzymywania ycia, jakiego wycieku, albo gdyby czowiekowi spad na gow kawa sufitu. Ale w sprawy midzyludzkie mia si nie miesza. Kolejny idiotyzm w wykonaniu fachowcw od organizowania wypraw. Doszli zapewne do wniosku, e w pewnych sytuacjach komputer nie potrafiby odrni chociaby ostrego seksu od aktu przemocy. Najpierw jedni konstruuj znakomite jednostki logiczne, a potem drudzy robi z nich kretyskie zabaweczki. Byem tu ja i jeszcze jeden czowiek. Tak, komandorze. Chc to zobaczy. Odtwrz nagranie od chwili, kiedy wszedem w korytarz. Opierajc si o cian, podszed do ekranu ciennego. Nie spodziewa si zbyt wiele, ale nie przypuszcza, e bdzie tego a tak mao. Ten, kto go zdzieli po gowie, doskonale wiedzia, e wanie przy schodach znajduje si martwa strefa obserwacji. Nawet umieszczona pod sufitem kamera obejmujca trzysta szedziesit stopni nie ogarniaa tego zaktka. Pewnie, nie byo to potrzebne. Nikt przecie nie zakada, e ktry z naukowcw bdzie si czai w takim miejscu. Bd i kolejny wniosek dla Komisji Rewizyjnej. Ciao ciyo, jakby zamiast krwi

w yach Adama pyn ow. Nawet jak na stan pourazowy wydawao si to dziwne. Wydaje mi si, czy mamy zwikszon grawitacj? wychrypia. Zgadza si, komandorze Bartold. W tej chwili na stacji panuje dwa koma pidziesit trzy G. Jaka awaria? Nie, komandorze Bartold. Rutynowa konserwacja amortyzatorw. Nie syszaem ostrzeenia. Komunikat ogoszono czterdzieci minut temu. Kiedy leaem nieprzytomny... Dlaczego nie ostrzeono wczeniej o zamiarze wyczenia generatorw? Konserwacja odbywa si zawsze w pitki czasu standardowego o tej porze odpowiedzia komputer. Ktra jest godzina i kiedy zostanie wczona amortyzacja grawitacyjna? Jest szesnasta dwadziecia pi. Konserwacja systemw potrwa jeszcze dwadziecia dziewi minut. Adam przymkn oczy. Prosty rachunek okaza si nie taki znw prosty dla poszkodowanej gowy. Wreszcie udao si. Od Wintermanna wyszed okoo pitnastej dziesi. To znaczy, e przelea nieprzytomny co najmniej godzin. Mzg, zmiana w oprogramowaniu. Kod siedemnacie amane przez delta. Sucham, komandorze. Masz rejestrowa i zawiadamia o takich... Nagle zda sobie spraw, e nie bardzo wie, jak sformuowa polecenie. Akt przemocy to nie jednorodna, powtarzalna czynno. Za kadym razem jest inny. Musiaby poda jednostce logicznej wszystkie z grubsza moliwe przypadki, opisa je, a najlepiej wygenerowa pojcia prosto w obwodach neuronalnych urzdzenia. Mzg czeka na polecenia. Odwouj kod mrukn Adam z niechci.

Przyjem, komandorze. *** Do jadalni dotar pi minut po wyznaczonej godzinie. Musia przedtem wzi prysznic tonizujcy w kajucie. Adam czu si okropnie, gowa bolaa go tak, jakby jaki zoliwy gnom wali rwnomiernie motkiem od rodka. Nie, nie zoliwy gnom. Cae stado zoliwych gnomw. Kaza pan na siebie czeka powiedziaa zjadliwie Elza. Przepraszam, ale tak si skada, e zostaem zaatakowany. Zaatakowany?! Noel a poderwa si z fotela. Jak to w ogle moliwe? Bardzo prosto Adam umiechn si blado. Zachodzi si kogo z tyu i wali go w gow. A potem zabiera mu si, na przykad, rzeczy osobiste. Co panu zgino? zaniepokoi si Wintermann. Nie. Ten SDS, jak mu tam... Scatola di Stato. Nie. Napastnik nie zamierza mnie obrabowa, ale zabi. I to w bardzo sprytny sposb. Zabi? W gosie Waltera brzmiao powtpiewanie. Wanie tak. A waciwie upozorowa wypadek. Konkretnie udar mzgu. Pozbawi mnie przytomnoci i uoy pod cian z nogami wysoko uniesionymi, opartymi o cian. Wybra moment, w ktrym miay zosta wyczone amortyzatory, o czym wiedzieli wszyscy na stacji, z wyjtkiem mnie. W zasadzie przy takim dwa i p g powinna mnie w tej pozycji zala krew. Ale nie zalaa, jak wida rzucia kwano Alicja Boranin. Niestety, ten tajemniczy napastnik zapomnia, albo moe raczej nie doceni faktu, e ma do czynienia z pilotem. Niecaa godzina daa mi w ko, lecz nie zabia, jak wida. Patrzy uwanie na twarze zgromadzonych. Wszyscy wydawali si zdziwieni, jedni przestraszeni, inni najwyraniej cakiem zadowoleni, e podobny wypadek spotka wcibskiego

inkwizytora. Ale nie po to si zebralimy, aby rozmawia o moich przygodach powiedzia po chwili milczenia. Chciabym teraz ponowi pytanie, ktre zadaem podczas poprzedniego spotkania. Kto z pastwa pracuje dla holdingu? Ktregokolwiek z holdingw lub koncernw przemysowych? Wtedy interesoway pana konkretnie Stella Virginis zauway cierpko Vlad Harding. I Diavo. Niezupenie. Powiedziaem przecie wyranie ju wtedy, i rzecz idzie o ogln tendencj, a wymienione spki podaem tylko jako przykad. Chciabym... To bardzo ciekawe przykady wpad mu w sowo Vlad. Bo i jedna, i druga firma to bardziej co w rodzaju sekt ni przedsibiorstw, o ile si orientuj. Powiem wicej, i jedni, i drudzy zwracali si do mnie z propozycj wsppracy. Odmwiem, nie naciskali. Ale to chyba normalny proceder, e holdingi prbuj podkupywa uczestnikw ekspedycji? Normalny nie skrzywi si Adam. Ale powszechny na pewno. Dlatego bardzo prosz, jeli kto da si skusi, niech lepiej wyzna to teraz. Rzecz jest bardzo istotna dla dochodzenia. Pan Harding twierdzi, e nie da si kupi i ja mu wierz. A kto uleg pokusie? Dobrze, szczero za szczero. Nie bd wicej ukrywa, e faktycznie interesuj mnie przede wszystkim dwa wymienione przedsibiorstwa i moe jeszcze Surve, ktre jest formalnie jednym ze sponsorw wyprawy, a de facto prowadzi interesy zarwno ze Stella Virginis, jak i Diavo. Znw zapanowao milczenie. Dobrze westchn Adam z rezygnacj. Wrcimy do tego w swoim czasie. To wszystko? Wintermann wsta, zamierzajc zakoczy zebranie. Zaraz powstrzyma go komandor. To, oczywicie, nie wszystko. W tej chwili zajmiemy si morderstwem popenionym na profesorze Tawadze i prb zamachu na moje ycie. A waciwie dwiema prbami, bo trzeba bra pod uwag take to, co

si stao w wahadowcu. Morderstwie? poderwa si Sorensen. Przecie to by wypadek! Myli si pan, doktorze odpar z kamiennym spokojem Bartold. Grigorij Tawadze zosta zabity i pan wie o tym najlepiej. Prosz usi i sucha, co mam do powiedzenia. A ten atak w bazie? spytaa Sandra, patrzc szeroko otwartymi, przestraszonymi oczami. O tym take porozmawiamy. Przeyem, mamy wic jeszcze czas snu rozwaania. Na razie wrmy do mierci profesora. Zabi go kto, kto doskonale wiedzia, e podczas potnej burzy grawitacyjnej bdzie przeprowadza badania. Czyli przynajmniej trzy czwarte zaogi mrukna Elza. Zapewne Adam umiechn si lekko. Jednak ta wanie cz zaogi nie bya zainteresowana mierci naukowca. Pocztkowo, musz przyzna, podejrzewaem mglicie sam pani Sarkissian. Prosz si nie gniewa, Zoju skin gow w stron lekarki ale nieudane maestwo moe stanowi dostateczny powd dla takich aktw desperacji. Jaki tam powd prychn Martin Gaut. Przecie wystarczy rozwiza kontrakt, albo poczeka a wyganie... Zasadniczo tak. Ale Grigorij Tawadze i Zoja Sarkissian weszli w zwizek stay. Jako ludzie bardzo religijni, pochodzcy z rodzin o mocno zakorzenionych, by nie rzec ortodoksyjnych tradycjach, uznali, i obowizujce uregulowania prawne ich nie satysfakcjonuj. Co pan opowiada?! Gaut wybauszy oczy. Przecie nawet fundamentalici katoliccy uznali zmiany. Czternasty sobr... A jednak. Czternasty sobr dopuci zawieranie terminowych maestw, jednak zalecenie zawierania trwaych zwizkw obowizuje i musz powiedzie, e cakiem sporo par decyduje si na zoenie przysigi maeskiej, a nie tylko przyrzeczenia. Tak czy inaczej, nie musieli si mczy razem zauwaya Marie. Przecie nikt nikogo nie przeladuje za rozwd.

Zapewne, ale niektrzy nie lubi ama danych obietnic. Jaki motyw w przypadku naszej lekarki zatem by, jednak par spraw nie pasowao do ukadanki. Dobra powiedzia Martin, wykrzywiajc wargi. Bdzie nas pan zanudza, czy powie, o co chodzi? Grigorij zosta zabity, tak pan twierdzi. Powiedzmy, e w to wierzymy. Zamordowao go zatem ktre z nas, innej moliwoci nie ma. Kto? Momencik Adam unis rce w obronnym gecie. Zanim ujawni nazwisko sprawcy, musz wyjani kilka rzeczy, inaczej gotowi jestecie udaremni mi aresztowanie. Niech pan ju mwi zniecierpliwi si Wintermann a wy nie przerywajcie chocia przez chwil, inaczej bdziemy tu siedzie do pnocy. Dzikuj. Zatem, jak ju powiedziaem, nie wykluczaem z grona sprawcw pani Sarkissian do chwili, kiedy zrozumiaem, e nie moga tego zrobi, gdy zbyt kochaa ma. To, rzecz jasna, komplikowao nieco spraw. Ale tylko pozornie. Takie rzeczy wydaj si bardzo zoone, ale w zamknitej grupie prdzej czy pniej prawda wychodzi na jaw. Grigorij Tawadze nie powinien stanowi zagroenia dla nikogo z was. W zasadzie nikt nie mia powodu go zabi. Znaczy co, mamy tutaj ducha-morderc? nie wytrzyma Gaut. Mciciela z przeszoci? Martin, moe by si zamkn? uciszya ma Sandra. Mam ochot zje dzisiaj kolacj, a ty? Ducha nie umiechn si leciutko Adam. Duchy raczej rzadko cierpi na zaburzenia psychiczne. Aha, wic chcesz da nam do zrozumienia, e po bazie pta si jaki psychopata? tym razem przerwa Robert Sorensen. Z grubsza potwierdzi komandor, zanim Walter zdy znw zainterweniowa. A dokadniej kto, kto cierpi na patologiczny zesp zazdroci. Tym razem rozptao si pieko. Zebrani zaczli krzycze i dyskutowa midzy sob, wzburzeni i oburzeni. Adam nie dziwi si. W kocu jako uczestnicy wyprawy zostali poddani selekcji,

prawdopodobiestwo, e ktre zapadnie na chorob psychiczn wydawao si znikome. Przez wrzaw przebi si gos Sorensena. Zazdroci o kogo?! O impotenta?! O Zojk, ktra przypomina wszystko tylko nie kobiet?! Adam mia ochot wyci go pici w twarz. Poczeka a zapanuje wzgldna cisza, a potem podj: Tak, chodzi o zesp patologicznego uczucia zazdroci. Pan sobie kpi. Czyby? Tereso, moe pani potwierdzi moje sowa? Teresa?! Elza i Martin wstali jednoczenie. Miaa mu nie udostpnia... I nie udostpnia! Adam podnis gos. Sam si domyliem. Ale teraz moe potwierdzi, prawda? Teresa siedziaa nieruchomo, wpatrzona w jaki punkt na cianie. Wida byo, e nie zamierza odpowiada. Dacie mu co w kocu powiedzie, czy nie? krzykna rozwcieczona Sandra. Ja tam jestem ciekawa, co bdzie dalej. Adam obserwowa roznamitnione twarze. Tylko Walter, Sorensen i Zoja zachowali spokj. Reszta zaczynaa si coraz bardziej pobudza. Zamknijcie si, do kurwy ndzy! rykna wreszcie Alicja Boranin. Bo za chwil bdziemy tu mieli nastpne morderstwo! Gwar powoli cich. Nie wiadomo, czy przyczyni si do tego mao elegancko sformuowany apel ony Noela, czy w innych take ciekawo zacza bra gr nad gniewem. Niech pan wreszcie to powie sapna Alicja. Tylko poprosz raczej krtko. Dobrze. Powtrz wic: zbrodni dokona czowiek niesamowicie zazdrosny, a w zaistniaych okolicznociach chyba miao mona rzec miertelnie zazdrosny. O Zoj? To pytanie zada Noel. Wida byo, e nie moe w to uwierzy. Nie, moi pastwo Adam pokrci gow. Ten kto by zazdrosny nie o kogo innego, jak o nasz pani psycholog! Spodziewa si nowego wybuchu protestw, ale

odpowiedziaa mu miertelna cisza. Wszyscy wlepili oczy w Teres. Wszyscy, oprcz Adama i Sorensena. Ten ostatni mia zacinite zby, na policzkach wyskoczyy mu wzy mini. Dobra wycedzi. No, powiedz ju. Szczliwym zwycizc jest... Nie dokoczy, wyskoczy z fotela wysoko, jakby do tej pory przytrzymywaa go w nim napita do granic wytrzymaoci spryna. W doni trzyma przedmiot przypominajcy mglicie pistolet. Celowa prosto w gow Bartolda. Komandor by jednak przygotowany na atak. Zwin si przewrotem w ty. Wski energetyczny promie wypali kresk w wykadzinie. Adam rzuci si w bok, chwyci stojce pod cian krzeso i zanim Robert zdoa wycelowa ponownie, cisn meblem z caej siy. Wyoone mikk materi oparcie wyrno atakujcego w pier z tak si, e odrzucio go dobre dwa metry. Adam skoczy, aby zablokowa rami napastnika prbujcego znowu skierowa wylot lufy na komandora. Jednak zanim dobieg, Vlad Harding ju dosiad oszoomionego Roberta. Jednym kopniciem wytrci bro, a potem klkn na piersi przeciwnika i zacz okada go piciami, moe nieco nieporadnie, ale z wielkim zaangaowaniem. Adam podbieg, pochyli si, trzasn Sorensena w szczk, a potem odcign rzucajcego si wci ma Teresy. Ty gnoju, ty skurwysynu, jak miae?! Harding wrzeszcza w zapamitaym gniewie, prbujc jeszcze nog dosign nieprzytomnego. Ju uspokaja go inkwizytor. Ju po wszystkim. Usid, napij si wody... Vlad klapn ciko na fotel. Otar twarz doni, spojrza na on. To prawda? Byo to bardziej danie potwierdzenia faktu ni pytanie. Ty z nim... Czy on ciebie? Oszalae?! oburzenie Teresy byo tak autentyczne, e Harding natychmiast zamilk. Ale wykazywa niezdrow fascynacj pani osob, prawda? Adam sprawnie wiza Sorensenowi donie za plecami. Pasemka

polistyrenowo-tytanowej tamy zataczay byskawiczne krgi. Prawda burkna Teresa. Ale nigdy bym nie przypuszczaa, e do takiego stopnia. Zadziwiajco szybko si pan zorientowa. W jaki sposb? Wszystkie poszlaki na to wskazyway odpowiedzia wymijajco. W zasadzie chyba mgby im opowiedzie o napastliwoci Roberta, o tym, jak informatyk zabroni mu zblia si do kobiety, przez co pocztkowo niechccy zmyli nawet trop. W zasadzie dopiero nieprawdopodobna wrcz nienawi, jak dao si zauway, kiedy mija na korytarzu Adama wychodzcego od Teresy, naprowadziy Bartolda na waciwy lad. I, rzecz jasna, owiadczenie Sandry, e nigdy nie miaa z Robertem nic wsplnego. Gupio i niezrcznie byoby to wszystko tumaczy zgromadzonym, unikajc intymnych szczegw. Idiotyczna sytuacja... Wprawdzie dziki seksualnemu uwikaniu mia moliwo szybciej rozwiza zagadk, jednak... Rozmylania przerwa mu kolejny incydent. Sorensen poruszy si, jkn sabo. Wtedy niespodziewanie do akcji znw wkroczy Harding. Podbieg, rbn zabjc z caej siy w twarz. Co chrupno, Adam pomyla przelotnie, e to ko policzkowa. Robert znw straci przytomno, a Martin Gaut wraz z Wintermannem wepchnli si wciekego Vlada w fotel. Co z nim zrobimy? spytaa Alicja. Bya chyba najbardziej opanowana ze wszystkich. Marie Maguire-Sorensen siedziaa z przymknitymi oczami. Wydawao si, e zasna, ucieka w objcia Morfeusza przed tym, co zwalio jej si na gow. Zoja Sarkissian podesza, pooya rk na ramieniu zdruzgotanej kobiety. Marie drgna, spojrzaa w gr, zacisna wargi, eby stumi szloch. ez jednak powstrzyma nie moga. Cieky jej po twarzy, a kiedy popatrzya na lecego nieruchomo ma, targn ni spazm. Zoja pocigna j za rk, pomoga wsta. Posaa pytajce spojrzenie Adamowi. Ten skin gow. Nie miao sensu, aby te dwie nieszczliwe istoty bray udzia w dalszym rozdrapywaniu ran. Dopiero kiedy wyszy,

odpowiedzia na pytanie Alicji. Mamy dwa wyjcia. Albo umiecimy go w zapasowym pokoju naprzeciwko mojego, jednak wtedy musielibymy peni dyury, bo tych pomieszcze nie da si zamkn i zablokowa zupenie. Zbyt atwo zrobi zwarcie w panelu sterowania i otworzy drzwi na si. Drugim wyjciem jest izolatka. Jak tam wyglda sytuacja z zamkniciem? spyta w przestrze, nie chcc zwraca si do kogo konkretnego. Niby mona zarzdzi zakaz wychodzenia i wchodzenia zabra gos Wintermann. Nie wiem jednak, czy te nie da si jako tego obej. To pomieszczenie stworzono z myl o chorych, ale wci zdyscyplinowanych czonkach zespou. Nikt chyba nie przewidzia, e bdzie si je traktowao jako areszt. Zreszt, zapytajmy. Mzg! powiedzia goniej. Adam ju dawno zauway, e ludzie, zwracajc si do jednostki centralnej, podnosz gos, cho czue mikrofony wyapyway przecie nawet szept. Czy mona zablokowa zamek w izolatce? Mona, dowdco, jednak naley najpierw odczy wewntrzny panel sterowania, zostawiajc moliwo manipulacji tylko przy zewntrznym. A jak wyglda sprawa z bezpieczestwem czowieka w rodku? ucili Walter. W razie zagroenia integralnoci konstrukcji stacji i mierci czonkw zaogi, drzwi zostaj automatycznie odblokowane. Musimy to zmieni zdecydowa Adam. To byo doprawdy idiotyczne. Jeli kto przebywa w izolatce, tak czy inaczej mg stanowi miertelne zagroenie dla reszty. Nawet jeli w przypadku powanej awarii musieliby zej do schronu, sprowadzenie tam zakanie chorego byo ostatni rzecz, jak naleao uczyni. Procedury nieodmiennie pene byy wanie takich dziur. Tak to si wanie dziao, kiedy do spraw naprawd wanych mieszali si moralici i zwolennicy nieskrpowanego humanitaryzmu. Mzg, zmie oprogramowanie tak, aby nie istniaa adna moliwo wyjcia z izolatki. To wykluczone, komandorze Bartold pada uprzejma

odpowied. Te komendy nie mog ulega modyfikacjom bez decyzji centralnego orodka dyspozycyjnego. Na mocy nadanych mi uprawnie dam wprowadzenia zmian! Adam zapa si na tym, e sam podnis gos, co w dyskusji z maszyn nie miao najmniejszego sensu. Wrci wic do poprzedniego tonu. Masz wszystkie kody i hasa. Powtarzam, e to niemoliwe, komandorze Bartold. Taka modyfikacja wymaga bezwzgldnej konsultacji z centralnym orodkiem dyspozycyjnym, co z kolei jest niemoliwe z uwagi na uszkodzenie przekanika. Dobra, wsadmy go do tej izolatki tak, jak jest zaproponowa Noel, patrzc z odraz na Sorensena. Jakie jest prawdopodobiestwo, e w najbliszym czasie nastpi katastrofa? A jeli nawet, dopiero wtedy bdziemy si martwi. Ja tam nie mam ochoty marnowa czasu, siedzc pod drzwiami czy przed ekranem, aby pilnowa tego wariata. A przede wszystkim nie chc, eby przebywa na poziomie mieszkalnym. Adam tymczasem podnis z podogi to, z czego Robert do niego strzela. Bya to zwyczajna na pozr lutownica laserowa, ale sprytnie zmodyfikowana. Niewielki zasilacz, pozwalajcy na operowanie wizk na dystansie nie wikszym ni dwadziecia centymetrw, zosta zastpiony przez walcowaty akumulator duej mocy. Zapewne energii starczao na nie wicej ni kilka strzaw, ale w miejscu, gdzie nikt nie mia dostpu do broni, taka zabawka stanowia powany argument w dyskusji. Dobrze, zasilanie zasilaniem, ale zabjca musia take poradzi sobie z samym zasigiem i energi promienia. Na pewno wymieni take soczewki oraz przetwornik. Pani doktor Wintermann wycign rk z broni w stron Elzy. Czy mogaby pani to zbada? ona dowdcy wzia lutownic, przyjrzaa si jej uwanie. Musia ukra z magazynu pracowni fizycznej powiedziaa. To chyba jednak bd, e normalnie nie nagrywa si wszystkiego, co dzieje si na stacji. To nie jest bd zaprotestowaa Teresa. Zdya si ju

opanowa, mwia bez drenia w gosie. Gdybymy byli poddawani cigej inwigilacji, miaoby to fatalny wpyw na nasz psychik. wiadomo, e jest si obserwowanym cigle i wszdzie, moe stanowi wiksze zagroenie ni ewentualne drobne wykroczenia uczestnikw wyprawy. Dlatego poddaje si nas mczcym procedurom kwalifikacyjnym. Piknie powiedziane zauway kwano Adam jednak doskonale wszyscy wiemy, i przesiew nie jest teraz tak bezwzgldny, jak niegdy. Zreszt nie o to w tym momencie chodzi. Musimy ostatecznie postanowi, co robimy z aresztantem, zanim bdzie go mona przekaza specjalnej grupie ekspedycyjnej. W tym akurat wzgldzie procedury wymagaj ode mnie zasignicia opinii zaogi i zastosowania si do gosw wikszoci, jeli nie stoi to w sprzecznoci z elementarnymi zasadami bezpieczestwa. Co za okrge sformuowanie prychn Gaut. A w istocie rzeczy oznacza, e zrobi pan, co zechce. To zdanie: jeli nie stoi w sprzecznoci i tak dalej, to klucz do zupenej samowoli. Zawsze mona uzna, e co stanowi zagroenie, prawda? Niezupenie. W tej chwili nie ma wikszego znaczenia, czy Robert Sorensen bdzie przebywa w izolatce, czy na poziomie mieszkalnym. To tylko kwestia tego, e w drugim przypadku wszystkich czekaj dodatkowe dyury. Tym bardziej uciliwe i czste, e musimy z nich wykluczy pani Maguire-Sorensen, pana Hardinga i pani Sarkissian, z przyczyn, ktrych nie musz chyba tumaczy. Gosujmy zatem... Zaraz, zaraz wtrci Wintermann. Czy to nie ja powinienem zarzdzi gosowanie? W zasadzie mgbym przej take t cz paskich obowizkw umiechn si komandor ale nie widz powodu, aby to robi. Faktycznie, zapdziem si, przepraszam. Jak byo do przewidzenia wszyscy, poza Adamem, gosowali za umieszczeniem zabjcy w izolatce. Pan jest przeciw? zdziwi si Noel. To znaczy... Jeste przeciw?

Nie. Po prostu wstrzymaem si od gosu. To bardziej wasza sprawa ni moja. Osobicie najchtniej wrzucibym Sorensena do wahadowca i wysadzi go koo tego wirujcego satelity. Milczeli przez chwil. No c, jeli wszystko ju ustalone, wsadmy morderc do aresztu zaproponowa Walter. Bezpieczestwo na stacji zostao przywrcone. Myli pan? Bartold unis wysoko brwi. O przywrceniu bezpieczestwa mowy jeszcze by nie moe. Przecie schwytalimy zabjc. Zgadza si. Zabjc profesora Tawadze. Pozostaje jeszcze kwestia mierci czterech osb. Dwch mierci i dwch zagini poprawi Walter. Na jedno wychodzi. Pan naprawd uwaa, e to nie byy wypadki? A jeli nawet i nie byy, moemy chyba uzna, e z du doz prawdopodobiestwa dokona ich nasz oszalay Robert. Niech pan znowu nie zaczyna Adam skrzywi si. Dua doza prawdopodobiestwa to troch za mao, eby zamkn dochodzenie. Chcesz powiedzie, e wrd nas jest jeszcze jeden morderca? spytaa z nag zoci Sandra. Cakiem ci odbio, pieprzony inkwizytorze? O tym bdzie czas porozmawia kiedy indziej odpar Adam z niezmconym spokojem, cho zaskoczya go napastliwo kochanki. Na temat kolejnego zabjcy czy twojego stanu psychicznego? W gosie Sandry byo tyle jadu, e nawet Vlad Harding, wpatrzony dotd w nieruchomego Sorensena, spojrza na ni zdziwiony, a Alicja Boranin sykna ostrzegawczo. O jednym i drugim, pani doktor odpowiedzia Adam chodno. Na razie musz jeszcze sprawdzi par rzeczy. Ach, i przypominam, e wci aktualna jest kwestia dotyczca holdingw. Czekam na informacje.

*** Nie poszed spa. Tej nocy musia odby jeszcze podr. W dodatku podr, o ktrej nikt nie mg wiedzie. To, rzecz jasna, byo do trudne do zrealizowania, ale moliwe pod warunkiem cisej wsppracy jedynej osoby, na ktrej bezwarunkow pomoc mg liczy. Tej nocy... Na powierzchni Zoroastra panowa jasny dzie. Czas bazy rozbieg si z czasem globu diametralnie. Adam siedzia w kabinie azika, czekajc, a ze stacji dotrze sygna, i moe wyruszy w drog, nie budzc niczyjej ciekawoci. Tak si szczliwie zoyo, e dyur w dyspozytorni penia Zoja. Kiedy komandor przyszed do niej z prob, aby mu pomoga, nie wahaa si ani chwili. Niczego innego zreszt si nie spodziewa. Od chwili mierci ma, przedtem ustawicznie zgaszona i przygnbiona kobieta, odzyskaa nieco energii. Miaa teraz w yciu cel, depresja musiaa ustpi przed si yciow chocia na chwil. Adam oddaby sporo, aby zajrze w psychologiczn kartotek lekarki. Teresa na pewno postawia diagnoz i prowadzia z ni jak terapi. Depresja nie bya wcale takim rzadkim zjawiskiem na wysunitych placwkach. O ile przedtem Bartold oceni, e jej przyczyn mogo by nieudane maestwo, to teraz nabra wtpliwoci. By moe stan psychiczny Zoi Sarkissian zosta wywoany przez zupenie inne czynniki. Na pewno za nie bya to psychoza endogenna, bo z niej nie s w stanie wyrwa czowieka okolicznoci zewntrzne. Bardziej wygldaoby to na zaburzenia typu nerwicowego. A moe po prostu usposobienie kobiety sprzyjao zapadniciu w chorob podczas duszego pobytu poza macierzyst planet? Pochodzia z Marsa, z regionu o ogromnych tradycjach, gdzie osiedlali si pierwsi kolonici. Na samym pocztku eksploracji kosmosu przypadki reakcji depresyjnych zdarzay si wrd czonkw ekspedycji nie w dalekim kosmosie, ale u tych zasiedlajcych planety najblisze Ziemi, zanim Ukad Gwny sta si w zasadzie jedn wielk wiosk. Teraz te mogo

zdarza si tak u osb, ktre opuszczay Ukad Gwny. Czowiek pewne cechy generalizuje, wkada dawne lki, zakorzenione gboko obawy w nowe formy. Przyczyna stanu Zoi moga by zreszt take zupenie inna. W tej chwili nie byo to takie wane. Adam czeka. Nikt nie mg w tej chwili przebywa w obserwatorium czy na tarasie widokowym, nikogo nie mogo by w dyspozytorni. Ruszaj usysza wreszcie. Odetchn gboko, zapuci silnik. Delikatna wibracja daa zna, e akumulatory jednostki przekazay energi do zespou napdowego. Wyjecha ostronie przez uchylone leciutko wrota hangaru. Jezioro oddalone byo od stacji o okoo trzysta metrw. Odlego ta wydawaa si ogromna, kiedy trzeba byo kilka dni temu biec do bezpiecznej luzy, w tej chwili jednak Bartold pokona j w p minuty. Nad samym brzegiem zatrzyma si, przeczy ukady napdowe na przemieszczanie si w rodowisku pynnym, skontrolowa stan przyrzdw. Po przygodzie z wahadowcem wola nie ufa w stu procentach pracy mechanizmw. Wjecha do jeziora. Wskaniki temperatury natychmiast poszy w d. Pynny metan zachowywa si jak bardzo rzadka woda, pywalno azika nie budzia zastrzee. Dno w tym miejscu opadao agodnie. Gboko jeziora nie bya imponujca, nie przekraczaa dwudziestu siedmiu metrw, miao za to stosunkowo wielk powierzchni prawie trzydzieci kilometrw kwadratowych. Ciecz bya zupenie przejrzysta, skpa mikroflora i mikrofauna praktycznie nie wpyway na widoczno. yy tutaj jakie wiksze stworzenia przypominajce nieco prymitywne ziemskie ryby sprzed milionw lat, jednak i one musiay wystpowa bardzo rzadko, bo przy brzegu to przypominaa raczej pustyni ni pejza, jaki mona zobaczy na planetach posiadajcych prawdziw powok wodn. To, e w warunkach tak zimnego globu rozwijay si jakiekolwiek formy ycia, zakrawao wrcz na cud. Chocia, z drugiej strony, Adam widzia ju miejsca, w ktrych kbio si od rnorakich istot, cho otoczenie wydawao si jeszcze bardziej wrogie. Tylko e do

tej pory nigdy i nigdzie nie napotkano najmniejszych ladw inteligencji. Kiedy pilot myla o tym w czasie dalekich podry, nieodmiennie ogarnia go smutek tak wielki, e zdawa si wypenia ca przestrze. Ludzko, kipica zapaem ekspansji, zasiedlajca wszystko, co tylko nadawao si do zasiedlenia, terraformujca kade nadajce si do tego ciao niebieskie, z oddali kosmosu wydawaa si aonie samotna. Przypominaa grup rozbitkw na bezludnej wyspie porodku oceanu. Rozbitkw starajcych si zagospodarowa otoczenie, przeksztacajcych je tak, aby funkcjonowa jak najlepiej i najwygodniej, czasem podejmujcych trudy wypraw w celu odnalezienia innego ldu, ale pord bezkresnej pustki wd o czym wicej mogcych tylko marzy. A wreszcie przestajcych wierzy, e w ogle istnieje inny ld poza skrawkiem ziemi, na ktrej wyldowali. Za potomkowie nieszcznikw zgoa nie maj najmniejszego pojcia o istnieniu czego wicej ni wiat, ktry ich otacza. I tak to trwa, dopki po jakim czasie nie narodzi si kto, kto ma na tyle determinacji, by wbrew wszystkim i wszystkiemu dotrze do nowych ldw. Ale w przypadku rozbitkw zawsze istnieje szansa, e w kocu nawi kontakt z innymi spoecznociami. Rozlewajca si po kosmosie ludzko wydawaa si tej moliwoci cakowicie pozbawiona. Adam potrzsn energicznie gow. Wystarczy. Czy czowiek jest we wszechwiecie sam, czy nie, w tej chwili nie miao to znaczenia. Powinien skupi si na wskazaniach instrumentw, na poszukiwaniach. Wok kabiny nagle pociemniao. Drgn, cho przecie zdawa sobie spraw, e na gbokoci okoo dziesiciu metrw zaczyna si ju krlestwo rolin przypominajcych wodorosty. A w zasadzie niezupenie rolin, lecz skrzyowania grzybw i porostw wielkich rozmiarw. Grube, solidne odygi odginay si na boki, kiedy azik przeciska si przez gszcz. Komandor przyglda si obcemu yciu. A byo naprawd obce. I granatowa barwa, i dziwaczne wypustki lub luzowate wsy kojarzce si ni to z mackami omiornicy, ni ramionami rozgwiazdy, wszystko budzio niepokj. Adam mia

wraenie, jakby znalaz si nagle nagi w wiwarium penym kbicych si wy. Zaraz skarci si w duchu za to skojarzenie. Skoro czowiek przyby do obcego wiata zupenie nieproszony, nie powinien ocenia tego, co widzi, tylko przez pryzmat wasnych instynktw. Tak, nie powinien, ale zawsze i nieodmiennie ocenia. Gorzej, e nie zawsze potrafi to w sobie zwalczy. Dlatego tak wiele gatunkw zostao wytpionych podczas kolonizacji planet. Bartold by ju na osiemnastu metrach. Ciecz coraz sabiej przepuszczaa promienie dalekiego soca, wczy wic reflektory. W ich promieniach wodorostowate organizmy oyy nagle tcz barw. Niespodziewanie znikno poczucie obcoci. Zoroaster by zadziwiajco kolorowym globem. Na pierwszy rzut oka sinoszary i przygnbiajcy, kolejny raz ujawni swoje drugie oblicze. odygi pod wpywem sztucznego wiata nie utraciy granatowej barwy, ale ich powierzchnia ujawnia ykowan struktur, za kada z tych yek poyskiwaa innym, bardzo intensywnym kolorem. Robio to niesamowite wraenie. Adam znw potrzsn gow, skupi si na aparaturze. Jeszcze jakie ptora kilometra, a znajdzie si w rejonie, w ktrym utracono kontakt z Michelangelem Gennare i Angelin Corrais. Pojazd pyn teraz nad anami, ktre wydaway si cign bez koca. Zapewne wanie gdzie tam w dole uwijay si miejscowe ryby, toczya si gra o przetrwanie. Adam nigdy nie lubi podry takim sprztem jak ten azik. Zdawa sobie spraw, e to irracjonalne, ale czu si w nim bardziej zagroony ni w otwartym kosmosie. Moe dlatego, e i tu, i tam nie mia w zasadzie wikszego wpywu na to, co si z nim stanie w razie awarii, ale w przestrzeni podchodzi do sytuacji w bardziej stoicki sposb. Tam po prostu by zdany na ask wszechwiata. Tutaj w kadej chwili mg zawrci, wywoa baz, a to nieco rozpraszao. Nie, nie odczuwa zwyczajnego strachu. Byo mu po prostu jako nieswojo. Moe chodzio te o ciasnot panujc w podobnych pojazdach. Nawet kapsua ratunkowa statku kosmicznego bya par razy wiksza. W kabinie azika byo zaledwie tyle miejsca, eby wyprostowa nogi lub obsuy tablice

sterownicze bez zbytniego wycigania rk. Adam nawet nie chcia myle, jak musiao by ciasno, kiedy do rodka wchodziy dwie osoby. Oczywicie, nawet gdyby stacja posiadaa wiksz, wygodn maszyn, i tak by jej nie wzi, eby w czasie postpowania komisji unikn zarzutu niepotrzebnego wykorzystywania energochonnego sprztu. Panowie z komisji ledczych i rewizyjnych z zasady nie lubili inkwizytorw. Uwaali, e zbyt gboko wchodz na ich poletko. Dopki jeszcze cile mogli kontrolowa dochodzenie, znosili jako wspprac, lecz w tym przypadku o adnym zewntrznym nadzorze nie mogo by mowy. Barwny dywan schodzi coraz bardziej w d. Adam ju mia skierowa azik gbiej, kiedy nagle zamar, stukn palcem w klawisz wyczajcy napd i wiata. Pojazd jeszcze kilka metrw porusza si si inercji, po czym zamar. W dole, nad odygami grzyboporostw przesuwa si wielki, ciemny ksztat. Przypomina cie rzucany w soneczny dzie przez pojedyncz, niewielk chmur. Bartold od razu domyli si, co to jest. A przynajmniej tak mu si wydawao spiagot, lecz tak wielki, jakiego do tej pory nie widzia. Co wicej, z posiadanych informacji wynikao, i tak ogromne egzemplarze nie wystpuj, a ju na pewno nie yj w gbinach. Tylko mode, niewielkie osobniki byy przystosowane do funkcjonowania w lodowatych wodach. A jednak komandor mia przed oczami zaprzeczenie tych twierdze. Spiagot pynnie zmieni kierunek, potem zatrzyma si. Wisia nad barwnym dywanem, nie byo wida najmniejszych oznak ruchu. Adama kusio, eby wczy reflektory, przyjrze si dokadniej olbrzymowi, powstrzymywaa go tylko myl, e wprawdzie zwierz pono nie dostrzega fal w widmie od podczerwieni do nadfioletu, ale skoro naukowcy mylili si co do dopuszczalnych rozmiarw potwora, mogli popeni bd take gdzie indziej. Nagle spiagot ruszy... Wprost na Adama! Pilot natychmiast wdusi przycisk odpowiadajcy za ekranowanie azika przed pelengiem stworzenia, ale to nie zatrzymao olbrzyma. Gna prosto

na pojazd. Komandor bez namysu wczy wiata. W ich blasku zobaczy wielkie cielsko. W odrnieniu od odyg w dole nie mienio si kolorami, byo ciemne, a nawet doskonale czarne, zupenie jakby pochaniao promienie. Czy tak wanie zginli Michelangelo i Angelina? Zostali staranowani przez szarujcego spiagota? Tylko to zdyo przemkn pilotowi przez gow, zanim byskawicznie mknce stworzenie znalazo si o kilka metrw od kabiny. Adam nie zamkn oczu. Zmruy je tylko, zdecydowany ledzi rozwj wydarze do samego koca. Jeli pojazd ulegnie rozbiciu, moe si zdarzy, e w lodowatej cieczy ciao pilota zostanie zakonserwowane na tyle, by potem kto zdoa odtworzy ostatnie jego chwile t sam metod, ktrej uyli z Zoj do odzyskania wspomnie Grigorija. Adam wstrzyma oddech, czu jak serce w nim zamiera. Nie mia czasu, by wykona najmniejszy ruch. Wtedy spiagot... rozpad si. Kolosalne cielsko rozdzielio si na kilkanacie, a moe nawet kilkadziesit mniejszych osobnikw. Przemkny wok azika, mcc rzadk ciecz tak mocno, e pojazd zatrzs si i zacz obraca powoli wok wasnej osi oraz nieco na skos. Adam spojrza w gr, pokonujc sztywno karku. Zobaczy, jak poszczeglne czci zwierzcia zbliaj si do siebie, cz w jeden organizm. Odetchn gboko, z ulg. Co to miao by? Przecie spiagoty nie byy koloniami, ale penymi, zintegrowanymi organizmami... Podobno... Trzeba bdzie przy okazji zapyta Noela, moe specjalista powie wicej na ten temat. Ciekawe, czy Adam mia szczcie, unikajc staranowania, czy to byo normalne zjawisko. Tego na miejscu rozstrzygn nie mg, lekko drc rk wczy wic napd. Skierowa si w d. Gdzie w tym rejonie powinien znajdowa si zaginiony pojazd, ktrym wyruszyli Gennaro i Corrais. Uruchomi pelengatory. Oprcz najnowszych sposobw przeszukiwania terenu, najbardziej precyzyjnych skanerw, azik posiada rwnie stary by nie rzec staroytny sonar, urzdzenie prymitywne, ale niezawodne. Ekrany zajaniay, pojawi si przetworzony obraz rzeby

dna. Waciwie podobne poszukiwania powinny zosta przeprowadzone ju dawno, zaraz po zaginiciu czonkw zespou. I byy, tyle e tylko raz, za pomoc sondy sterowanej przez komputer gwny. Tutejsze sondy miay z kolei to do siebie, e bardzo kiepsko i krtko dziaay zanurzone w metanowej cieczy. Ich przeznaczeniem byy raczej zwiady meteorologiczne oraz loty majce na celu obserwacj spiagotw. Po mierci obu pilotw nikt z czonkw zaogi nie czu si na siach podj ryzykownej wyprawy, wymagajcej umiejtnoci kierowania azikiem w trudnych warunkach. Tak przynajmniej wynikao z raportu zoonego przez Wintermanna. W sumie, nie byo to wcale dziwne. Po to przydzielano dwch pilotw kadej ekspedycji, eby nie byo potrzeby uczy wszystkich jej czonkw korzystania z pojazdw. Rzadko, a w zasadzie nigdy nie zdarzao si, aby na placwce nie pozosta nikt nie przeszkolony. Co innego jednak przejecha si pojazdem po powierzchni, a inna rzecz zej w gbin, w ktrej zniknli ludzie. Adam z uwag wpatrywa si w odczyty. Co si stao? rozleg si zaniepokojony gos w suchawkach. Na chwil oderwaam si od monitoringu. Przed trzydziestoma sekundami akcja twojego serca skoczya do dwustu dziewitnastu, a cinienie wzroso do dwustu pidziesiciu. Nic takiego odpowiedzia, starajc si opanowa drenie gosu. Przestraszyem si, ale w rzeczywistoci nie byo czego. Na pewno? Na pewno. Ekrany janiay. Grzyboporosty zakcay wprawdzie odczyt, ale w mao znaczcy sposb. Nic. Bartold przeczesa ju cakiem pokany kawaek gruntu, ale aparatura nie sygnalizowaa, aby gdzie w pobliu spoczywa wrak azika. Sonar popiskiwa jednostajnie. Za dziesi minut musisz wraca powiedziaa Zoja. Wskaniki naadowania akumulatorw poszy gwatownie w d. To dziwne i nienaturalne. Zimno jest. Adam spojrza na odczyty. Zimniej ni

powinno. Urzdzenia musz niele dostawa w ko. Tak naprawd jeszcze minut temu akumulatory byy w osiemdziesiciu procentach pene. Wskazania spady natychmiast po tym, jak azik ogarny rozpdzone zwierzta. Adam nie chcia jednak w tej chwili niepokoi kobiety. Wracaj. Nie ma sensu si naraa rozleg si znowu gos Zoi. Racja. Komandor skrci sterami, zatoczy koo. Wtedy na samej granicy rodkowego ekranu bysno. Natychmiast skierowa azik w tamtym kierunku. Co mam rzuci podniecony. Wracaj powtrzya Zoja. Wiemy ju, gdzie to jest, nastpnym razem... Wyczam zbdne oprzyrzdowanie przerwa jej. Akumulatory powinny jeszcze troch wytrzyma. Nie sucha protestw. Kobiety maj to do siebie, e same s skonne ryzykowa ycie, ale nie cierpi, kiedy kto robi to w ich obecnoci. Wyczy wszystkie ekrany poza tym, ktry wskazywa pooenie znalezionego obiektu, zgasi reflektory i nastawi namiar dla autopilota. Zuycie energii drastycznie spado, wskaniki naadowania akumulatorw stany w miejscu, a przynajmniej tak si wydawao. wietlisty punkt przesuwa si od bocznej krawdzi ekranu ku rodkowi. atwiej byoby go zlokalizowa, wczajc holo, ale to by si wizao z niepotrzebnym zuyciem mocy. Adam poczeka, a punkt znajdzie si dokadnie w skrzyowaniu linii pomocniczych, a potem przej stery. Autopilot bawiby si w okrne, bezpieczne podchodzenie, a na to nie byo czasu. Kiedy komandor rzuci okiem na wskaniki, okazao si, e znw zeszy o dobre trzy procent. Szybki manewr, polegajcy na spyniciu w d z wyczonymi silnikami, cho obciony pewnym ryzykiem, by najrozsdniejszym wyjciem w tej sytuacji. Adam musia przecie jeszcze chwil powici na przyjrzenie si najbliszej okolicy. O ile bdzie si czemu przyglda, bo rwnie dobrze mg to by faszywy alarm.

azik przedar si przez odygi, a kiedy znalaz si tu nad dnem, pilot znw uruchomi napd. Przez chwil podziwia najzupeniej obcy krajobraz. Grzyboporosty, ktre widzia na grze nie byy zakotwiczone kady z osobna. ykowane odygi nie sigay dna bezporednio, ale czyy si po kilkadziesit w grube, bezbarwne kolumny najbardziej kojarzce si z pniami potnych drzew. Adam na moment wczy wiata. Skojarzenie z ziemskim lasem byo jednak bardzo odlege, gdy blade roliny wyglday dla czowieka mao atrakcyjnie, a nawet obrzydliwie. O ile rozwietlone reflektorami posiaday niezaprzeczalny urok, o tyle podoe, z ktrego wyrastay, wydawao si pokryte luzem, ociekajce zgnilizn. Adam zdawa sobie spraw, e przemiana materii w warunkach ciekego metanu wytwarza zupenie inne substancje chemiczne ni w przypadku rolinnoci wodnej, a za glutowate obrzydzenie odpowiedzialny jest ludzki punkt widzenia, poniewa tak naprawd substancja pokrywajca pnie moe by najzupeniej neutralna, nie mwic o tym, i w temperaturze atmosfery ziemskiej zapewne okazaaby si gazem. Zgasi reflektory. Namiar wskazywa, e wykonany czciowo z metalu przedmiot znajduje si dokadnie pidziesit metrw z przodu. Adam ruszy w tamt stron bardzo powoli, wci na przyrzdach. Mija majaczce w pmroku kolumny rozmieszczone bardzo rwnomiernie, jakby zostay posadzone przez troskliwego ogrodnika. Kiedy pelengator zasygnalizowa, e pojazd znajduje si osiem metrw od znaleziska, rozbysy przednie lampy. azik podpyn jeszcze bliej, zawis nad dnem, wychylony nieco do przodu. Szcztki pojazdu sterczay z gruntu na podobiestwo zrujnowanego pomnika. Zdawao si, e gwna wrga kaduba, wycignita ku grze, jest doni obalonego bohatera, a zbrojone szko z rozbitej w drobny mak kabiny pokrywa byszczcymi odamkami powierzchni kilkudziesiciu metrw kwadratowych. Komandor sprawdzi, czy kamery pracuj, a potem zacz si uwanie rozglda. Znw uruchomi silniki, ruszy na rekonesans.

Jeli cia nie byo w aziku, powinny znajdowa si w pobliu. Chyba e pady ofiar ciekawskich spiagotw. Noel twierdzi wprawdzie, e czowiek by dla zwierzt co najmniej niejadalny, ale czy na pewno biolog zdoa pozna wszystkie obyczaje olbrzymw? Pora wraca ponaglia coraz bardziej zaniepokojona Zoja. Adam nie odpowiedzia, gdy jego uwag zaprztn ksztat lecy tu przy olizym pniu. Poprowadzi tam pojazd, zatrzyma o dwa moe metry i popatrzy z uwag. Pora wraca! powtrzya lekarka, teraz w jej gosie usysza prawie panik. Ju, ju mrukn. Bd za... zawaha si, patrzc na wskaniki naadowania akumulatorw. Najwczeniej za p godziny dokoczy. Musz jeszcze co sprawdzi, a potem porusza si z prdkoci ekonomiczn. Usysza westchnienie ulgi, wyczy nadajnik, jak zreszt wszystkie urzdzenia poza napdem i pelengiem. Pozostawao mie nadziej, e w drodze powrotnej nie spotka si znw ze spiagotami.

Rozdzia 9
Obudzi si okoo dziewitej czasu pokadowego. Znw bolaa go gowa, tym razem nie przez to, e spa w zej pozycji, ale chyba ze zmczenia. No i wczorajsze wstrznienie mzgu... Wprawdzie przyj odpowiednie rodki, spdzi dwadziecia minut w komorze medmatu, dolegliwo powinna ustpi bez ladu, ale kto wie? A moe daway o sobie zna trudnoci aklimatyzacyjne. W normalnych okolicznociach spdziby przynajmniej cztery dni a moe i tydzie na przystosowaniu organizmu do nowych warunkw, odywia by si regularnie, wysypia, wdraa w rytm pracy i otoczenia. Ale w normalny warunkach w ogle by si tutaj nie znalaz. Z hangaru wrci o trzeciej, wzi szybki prysznic, wypi butelk napoju tonizujcego, po czym pad na koj i zasn od razu. Jak przez mg pamita, e kto chcia si do niego dosta, e czyni, to nader natarczywie, ale komandor tylko przewrci si na drugi bok, zasoni uszy i pogry si gbiej we nie. Teraz te nie przebudzi si sam. Brzczyk wideofonu do spki z oglnym komunikatem gosowym zmusiy go do wyrwania si ze stanu bliskiego nirwanie. To na pewno te miao wpyw na pieskie samopoczucie. ... zaogi zarejestrowa kocwk ogoszenia. Powtarzam. O godzinie dziewitej trzydzieci odbdzie si nadzwyczajna odprawa czonkw zaogi w pomieszczeniu dyspozytorni. Interkom rzuci Bartold. Przykry brzczyk natychmiast ucich, a z aparatu popyny sowa: No nareszcie. Mylaem, e ci porwali kosmici. To by Noel. Suchaj, co to za chryja? Jaka chryja? zdziwi si Adam. No, z t twoj nocn wypraw. Stary wciek si jak cholera. Gdzie waciwie bye? A w ogle gdzie byem? Komandor uda zdziwienie. Nie wygupiaj si, mnie moesz powiedzie.

Powiem, ale jak przyjdzie czas. Na razie trzymajmy si zasady, e kto mniej wie, lepiej sypia. Chyba e masz informacje, ktre powinny z kolei zakci sen mnie, mw miao. Jestem, z racji penionej funkcji, wyjtkiem od mdrej reguy. Daj spokj oburzy si Noel. Tykanie inkwizytora ewidentnie lepiej mu wychodzio przez komunikator ni osobicie. Jestem tylko skromnym egzobiologiem... A wanie! przypomnia sobie Adam. Moesz mi co opowiedzie o spiagotach pywajcych w jeziorze? Zaley, o co pytasz. Zasadniczo te zwierzta nie pywaj. Poluj nad wod, ale nie zanurzaj si gbiej ni kilka metrw pod powierzchni, a i to na krtko. Naprawd? Poczekaj, co ci w takim razie poka. Wyj z kieszeni na piersi kryszta zapisu podry zabrany z azika. Woy go w czytnik na panelu komunikacyjnym, wywoa obraz, przewin do momentu, kiedy kamery wychwyciy wielki cie pod pojazdem. Popatrz uwanie. Przesa obraz Boraninowi, sam te obejrza ponownie transmisj. Nie czu teraz wprawdzie strachu, ale widowisko byo i tak niesamowite. Co powiesz? Egzobiolog milcza. Z wyrazu jego twarzy na holoekranie mona byo wyczyta zachwyt i osupienie. Wiesz, co to byo? Zaraz, zaraz wymamrota Noel. Pierwszy raz widz to zjawisko... Ale co mi wita... Czy spiagoty skadaj si koniec kocw z kilku organizmw? Adam pragn otrzyma odpowied natychmiast, cho zdawa sobie spraw, e jeli Boranin nic wczeniej nie wiedzia, na pewno sam czuje si zagubiony. Skd! S jednorodnymi tworami, solidnymi jak krownik galaktyczny. To musiao by co innego i chyba si domylam... Trzeba bdzie poprosi central o nowych pilotw, jak si to wszystko przewali... Potrzebuj kogo, kto zwiezie mnie do jeziora... Ani Roma, ani Michelangelo jako nie zdyli. Jak si to wszystko przewali, moe si okaza, e wracacie

do domu uwiadomi mu brutaln prawd Adam. Jeli masz jak hipotez, to j podaj. Co czue, kiedy ci mijay? odpowiedzia pytaniem Noel. Nic. Poza strachem zupenie nic. Za to akumulatory rozadoway si prawie cakowicie. Noel znw zamilk. Tym razem komandor go nie popdza. Musia uzbroi si w cierpliwo i czeka. Mode osobniki tak dziaaj mrukn w kocu egzobiolog. Widziaem kiedy dwa, oba leay na brzegu jeziora i umieray. Ale kiedy podszedem do nich ze sprztem, nagle stwierdziem, e baterie szlag trafi. Zasilanie skafandra pracowao na najwyszych obrotach, wczyy si ukady awaryjne. Wtedy pomylaem, e mam pecha, bo musiaem wraca, zanim zbadaem mode, a kiedy wyszedem drugi raz, ju ich nie byo. Ale po tym, co ciebie spotkao, dochodz do wniosku, e wanie spiagoty spowodoway zwikszony pobr mocy. A dokadniej? Uwaasz, e wysysaj energi? Kady dostpny rodzaj? Dlaczego nie? Wci wiemy tak mao, e nie powinnimy si dziwi. Co mi si zdaje, e mode osobniki mog y w wodzie i porusza w takich awicach, jak spotkae. Pewnie atwiej im wtedy przetrwa, a w razie ataku dorosego mog si jako broni. Kto wie, moe z niego te potrafi wyssa energi? Chcesz mi powiedzie, e spiagoty s naadowane tak, jak nasze akumulatory? Nie Noel pokrci gow. Nie chc powiedzie, bo nie wiem. To tylko wymylona naprdce hipoteza. Ale amanie praw grawitacji, z jakim mamy do czynienia w przypadku tych zwierzt, zmusza mnie do tworzenia najrniejszych teorii, nawet najbardziej karkoomnych. Jak chociaby ta, e ich unoszenie si nad ziemi wiadczy o ewolucyjnym opanowaniu grawitacji. Okieznaniu, rzekbym nawet. Egzobiolog zapala si w miar mwienia. Myl, e te ich wyrostki wspgraj jako z zawartoci gruntu Zoroastra, tworzc rodzaj antygrawitin albo

wrcz oddziaujc z czstkami elementarnymi na poziomie niszych wymiarw. Przemieszczaj si nad ca powierzchni ksiyca, nie tylko w miejscach, gdzie znajduj si zoa interesujcych nas zwizkw, ale i tam, gdzie mineray wystpuj w ladowych ilociach. A moe to co wicej i spiagoty potrafi w jaki sposb zmienia struktur funkcjonowania strun w przestrzeni n-wymiarowej? Moe? zdziwi si Adam. Nie prbowae tego potwierdzi? Przecie macie wietnie wyposaone laboratorium fizyki grawitacyjnej. Tak powiedzia z gorycz Noel. eby jeszcze fizycy chcieli... Nagle zamilk, spojrza na Adama z panik w oczach, a potem si rozczy. Dzwoni, poniewa czego chcia si dowiedzie, co przekaza, a w efekcie powiedzia o jedno zdanie za duo. A moe zrobi to celowo? Chcia przekaza wicej, ale si przestraszy? Tak czy inaczej, Adam otrzyma nowy materia do przemyle. Nie dano mu jednak czasu na wyciganie wnioskw. Interkom znw oy. Inkwizytorze Adamie Bartold zaskrzypia sucho Wintermann spodziewam si, e przybdzie pan na nadzwyczajn odpraw. Jeli zostan zaproszony... Bez kpin prosz! warkn dowdca. Znw da si ponie emocjom. aden tego typu wybryk, jakiego si pan dopuci, nie moe pozosta bez konsekwencji! To byo nieprzemylane, gupie i absolutnie nieodpowiedzialne! Moe pan zoy na mnie skarg do przeoonych odpar spokojnie Adam. I nie omieszkam tego uczyni. Znakomicie. A pki co, prosz przesun termin odprawy o godzin. Nie zd na wyznaczony czas. Twarz Waltera poczerwieniaa, na jego szyi nabrzmiay yy. Pan jest bezczelny, inkwizytorze! To przekracza ju wszelkie granice! Albo podporzdkuje si pan mojej decyzji,

albo... Albo na mocy powierzonej mi wadzy osobicie zawiadomi zaog o nowym terminie narady. Naprawd pan tego chce? Nie obawia si pan, e ucierpi na tym autorytet dowdcy i naukowca? Wintermann rozczy si tak samo nagle jak przedtem Noel. Ale ju po chwili z gonikw popyn nowy komunikat. Odprawa zostaa przesunita na godzin dziesit trzydzieci. Powtarzam, odprawa przesunita na dziesit trzydzieci. Adam pomyla, e taki zduszony gos w dawnych czasach mona by zrzuci na pewn niedoskonao urzdze. *** Na widok Adama Sorensen najpierw poderwa si, a potem usiad. Nie przypomina w tej chwili pewnego siebie macho, nie patrzy rozmwcy zuchwale prosto w oczy. Trwa na skraju ka przygarbiony i przygnbiony, z opuchnit praw czci twarzy. Medmat zdiagnozowa pknicie koci jarzmowej, a komandor doszed do wniosku, e aresztant da rad z tym y bez koniecznoci dokonywania zabiegw rehabilitacyjnych. Bartold sprawdzi dokadnie, czy drzwi s zablokowane, przysun sobie twarde krzeso z niskim oparciem, usiad naprzeciwko winia. Czego chcesz? burkn Robert. Przyszede napawa si zwycistwem? Rozwizaniem zagadki? Komandor pokrci gow z lekkim, nieco pobaliwym umiechem. Zwycistwem, drogi doktorze? Rozwizaniem? Mwisz o sobie? Nie rozmieszaj mnie. Jeste tylko maym, niewiele znaczcym bandziorkiem, ktrego schwytaem niejako przy okazji. Zabicie Grigorija byo pode i niepotrzebne, ale to tylko zwyczajne morderstwo, nic wicej. Czyby? unis brwi fizyk. Doprawdy? A

spowodowanie wypadku Romy i Edwina? A zepsucie satelity? A zamach na twoje ycie wczoraj, to nic? Masz mnie o co oskary. Adam parskn miechem. Wychodzi na to, e jeste prawdziwym demonem. Ale to niepotrzebny sarkazm, zreszt lepiej wychodz ci chamskie zagrywki ni subtelne kpiny. Zamordowae profesora Tawadze, bo miae okazj, a nienawi okazaa si silniejsza od twojego wrodzonego tchrzostwa... Licz si ze sowami warkn gronie wizie. Po raz pierwszy spojrza w oczy komandorowi. Adam zobaczy na dnie jego renic nienawi pomieszan ze smutkiem i rezygnacj. Zadziwiajce zestawienie emocji. Kady podobny tobie samiec jest w gruncie rzeczy tchrzem cign bezlitonie Adam. Och, moesz by odwany do szalestwa w obliczu zagroenia, uratowa kogo z naraeniem ycia, sta si wspaniaym, walecznym onierzem. Ale przez cae ycie boisz si, e kto ci przecignie, e zabierze ci splendor, pozbawi wzgldw i wyjtkowej pozycji. Na pewno podczas testw bye jednym z najlepszych kandydatw, wykonywae perfekcyjnie wszystkie zadania. Jednak to, e przeszede pomylnie badania psychologiczne i psychiatryczne wiadczy o niedoskonaoci systemu. Albo o czyjej zej woli. Na stacji badawczej nie miae do czynienia z realnym zagroeniem, nie moge liczy na presti wikszy ni posiadasz, skupie si wic na kobietach. Zapragne zosta przodownikiem stada, a kady konkurent powinien zmyka z podkulonym ogonem. Bardzo ciekawe powiedzia Sorensen, ziewajc ostentacyjnie ale nie dla mnie. Zostaw to sobie na mow oskarycielsk. Nie ja ci bd oskara. Popenie pospolite przestpstwo, a inkwizytorzy nie zajmuj si zwyczajnymi sprawami kryminalnymi. A czym? Czasem czym wicej, czasem czym mniej. W kadym razie, eby zakoczy temat, bae si od pewnego czasu

bezustannie. Bae si kompromitacji, konkurencji. A poniewa jedyn kobiet, jakiej nie moge zdoby, bya Teresa Harding, staa si twoj obsesj. Powiniene chyba ju wiedzie, e Sandra te nie chciaa... Sandra to inna historia machn rk Adam. Jest puszczalska, gdyby ci si chciao naprawd postara, byaby twoja. A Teresa okazaa si niedostpna, dlatego, jak ju powiedziaem, staa si twoj obsesj. Obsesj, ktra zabia Grigorija, a ciebie skazaa na uwizienie, a jeli wyrok sdu bdzie adekwatny do zbrodni, na pene wymazanie pamici i ograniczenie funkcjonowania patw czoowych. Widzia, e Robert poblad, przeszed go dreszcz, ku wic elazo pki gorce. Dlatego, jeli chcesz liczy na agodniejszy wymiar kary, na zesanie do kolonii wiziennej gdzie na rubieach, powiniene ze mn wsppracowa. O co ci chodzi? Zabiem Tawadze, uznaj mnie za wariata, bd leczy i tyle. Nie zastanawiasz si, dlaczego nie zaatwiem najpierw ma obiektu podania? Obroca na pewno wycignie ten argument na rozprawie, udowodni moj niepoczytalno. Widz, e przemylae ju lini obrony. Na twoim miejscu nie liczybym jednak na takie rozwizanie. Ekspertyza psychiatryczna i analiza materiau dowodowego dadz jasny obraz sytuacji. Prdzej czy pniej zamordowaby Vlada, moe nawet Noela. Jedynymi mniej wicej bezpiecznymi czonkami zaogi byliby Wintermann i Gaut. Peday skrzywi si z odraz Robert. Peday przytakn Adam. Ale kto wie, moe i tobie w pewnym momencie zmieniby si gust, zaczby marzy o kocistych poladkach Gauta albo masywnych udach jego przyjaciela... W kadym twardym macho kryje si wraliwy homoseksualista. No ju, nie podskakuj warkn, widzc, e Sorensen drgn, jakby chcia si na niego rzuci. Suchaj lepiej, bo moe ci si to przyda w podjciu odpowiedniej decyzji. Ot zabie Grigorija z dwch powodw. Po pierwsze wiedziae, e

jest szaleczo zakochany w Teresie... Nie wiedziaem! Badanie przy zastosowaniu metod wykrywania kamstw wykae co innego. Nie przerywaj. To pierwsza sprawa. Druga jest taka, e Grigorij by profesorem, naukowcem wyszym stopniem, a to te byo dla ciebie trudne do zniesienia. I dlatego by pierwszy na twojej licie. Presti... Pamitasz, co o tym mwiem? To jaki bekot fizyk wyd wargi. Bzdury. Adam umiechn si smutno i wspczujco wystudiowanym umiechem, ktry nieodmiennie wyprowadza z rwnowagi ludzi podczas trudnych rozmw. Jak sobie chcesz powiedzia agodnie. Ale musisz pamita, e trafisz na prawdziwych fachowcw. A ja im w dodatku pomog. Jeli zaczniesz zachowywa si rozsdnie, mog sprbowa dogada si z oskarycielem. Twj wybr. Sorensen milcza kilkanacie sekund. Czego waciwie chcesz? spyta wreszcie agresywnie. Paru informacji. Na przykad, ktry z koncernw da apwk, aby przeszed przez selekcj i co miae za to zrobi. Stella Virginis czy Diavo? A poza tym, kto jeszcze z nimi wsppracuje? Kto jest z tob, a kto przeciwko tobie? Oszalae? Robert wybauszy na niego oczy. To ciebie powinno si wsadzi do izolatki, durniu! Co znowu wymylie?! Niepotrzebnie si unosisz odpar Adam. To bardzo rozsdne pytania i doskonale o tym wiesz. Czekam na twoj decyzj. Spierdalaj, wirze pada krtka odpowied. Adam ruszy ku drzwiom. Twoja sprawa. Ja sobie z tym wszystkim poradz. Albo zginiesz. Albo zgin. Widzisz? Wiesz jednak wicej ni chcesz przyzna. Tak czy inaczej, spraw zakocz. Ale ciebie nic nie uratuje. Zostaniesz zastpc sprztacza na zaplutej stacji krcej wok jakiego podrzdnego soneczka. Bdziesz z radoci oglda bajki dla dzieci i lini si na widok batonika. Takie proste

rozrywki stan si najwikszymi radociami twojego ycia. Najwikszymi i, zapewniam ci, autentycznymi radociami. W sumie, to nawet nie takie ze straci pami i osobowo... Sorensen splun tylko w jego kierunku. C, doktorze, skoro mam spierdala, to spierdalam. Uprzedzam jednak, e drugiej szansy nie dostaniesz. *** Kto mg usi, siedzia, kto nie znalaz miejsca, musia sta. Zapewne odprawy w dyspozytorni byy zazwyczaj krtkie, pomieszczenia nie przystosowano do prowadzenia narad. Fakt, i Wintermann bardzo chtnie zwoywa je wanie tutaj, musia mie zwizek z jego wybujaym poczuciem wasnej wartoci. W kocu dopiero w tym miejscu naprawd by dowdc i zwierzchnikiem. Adam pomyla, e czasem pierwsze wraenie bywa bardzo mylne. Przecie ten wyniosy, pewny siebie czowiek na pocztku wydawa si zwyczajnym, do sympatycznym naukowcem, zaprztnitym jedynie prac, kim, kto nie zwraca uwagi na pozory. Tymczasem bardzo szybko wylaz z niego zwyczajny, zadufany w sobie urzdas, profesor katedry, w dodatku pokiereszowany psychicznie za spraw niespenionych ambicji. Zebralimy si tutaj zacz Walter aby omwi spraw samowolnego oddalenia si komandora, inkwizytora z ramienia rzdu federacji, Adama Bartolda. To postpowanie godne potpienia... I napitnowania wpad mu w sowo Adam. Jestem skruszony, zrozumiaem swj bd i prosz o surow kar. Nieche pan nie robi przedstawienia, profesorze, nie przypuszczam, eby komu szczeglnie to imponowao. Popatrzy w kierunku Zoi. Siedziaa z opuszczon gow, uniosa j nieco, czujc wzrok pilota. Jej oczy byy po dawnemu puste i zimne. Zapewne Walter z samego rana przejrza nagrania z nocy, nie ufajc do koca wsppracownicy. W zasadzie powinna natychmiast powiedzie o tym Adamowi, ale skoro faktycznie

dopad j znowu atak depresji, mona jej byo wybaczy zaniedbanie. A poza tym i tak nie miao to wikszego znaczenia. Jeli nie dzi to za kilka dni prawda wyszaby na jaw, bo Adam musiaby ujawni przynajmniej pewn cz zebranego materiau dowodowego. Mrugn wic nieznacznie do kobiety, dajc jej zna, e nie ma pretensji. Ledwie dostrzegalnie skina gow, ale wyraz jej twarzy nie uleg zmianie. Pan jest zwyczajnie bezczelny, inkwizytorze stwierdzi Wintermann. A pan udaje kogo, kim nie jest, dowdco. Co to ma by? Sd nad podwadnym, ktry zama regulamin? Jeli jeszcze do pana nie dotara ta prosta prawda, to jestem chodzcym amaniem regulaminw. Na tym midzy innymi polega moja praca. Tak czy owak, powinien pan zameldowa o chci dokonania rekonesansu. Jasne, powinienem i nie bd si wykca. A gdybym to zrobi, pan ze swojej strony ochoczo wyraziby zgod i nie prbowa utrudni mi zadania ze wszystkich si. Nie jest pan sam na tej stacji Walter podnis gos. Narazi pan swoje ycie i sprzt nalecy... Dajmy temu spokj. Tym razem dowdcy przerwa Vlad Harding. Jestem przekonany, e pan Bartold nie zrobi tego dla wasnej przyjemnoci. Wysuchajmy lepiej, co ma do powiedzenia. Wintermann zamilk, wyranie zdziwiony stanowcz postaw potulnego zazwyczaj naukowca. Adam skorzysta z chwili ciszy, eby zabra gos. Znalazem w jeziorze rozbity azik i szcztki ludzi. To akurat adna rewelacja skrzywia si Alicja Boranin. Mona si byo czego takiego spodziewa. Wszyscy wiemy doskonale, e wanie tam zaginli. I zdajemy sobie spraw, e przedtem co musiao im si sta. Stao si kiwn gow Adam. Z analizy materiau wynika, e pojazd zosta rozerwany przez do silny wybuch. Zmasakrowane ciaa odrzucio na dobrych kilkanacie metrw. Sugeruje pan, e to byo zamierzone dziaanie?

Podobnie jak tak zwany wypadek pani Gennaro i doktora Corrais. Moim zdaniem wyciga pan zbyt pochopne wnioski powiedzia ostro Wintermann. Bartold zmierzy go surowym, na wp gniewnym spojrzeniem. Zaczynao go ju powanie irytowa cige wtrcanie si i negowanie jego sw przez dowdc. Nawet jeli mia po temu wakie powody. Prowadzimy najzupeniej jaow dyskusj, profesorze. Moe zacytuj panu zdanie wielkiego stratega okresu tak zwanego owiecenia, Napoleona Bonaparte, ktry mniej wicej w tych sowach odezwa si do jednego ze swoich dowdcw, kiedy ten straci nieco rozeznanie kto jest kim: Midzy nami panuj stosunki dupy i kija. Przy czym kijem nie jest pan. Wintermann poczerwienia, otworzy usta, lecz Adam nie pozwoli mu rozwin skrzyde. Dlatego wanie! powiedzia gono, eby zaguszy ewentualny protest, a potem dokoczy ju ciszej: Dlatego wanie ja bd zadawa pytania, a pastwo askawie zechc udziela odpowiedzi. Wybaczy pan, profesorze, ale na ten czas pozbawi pana wadzy i prawa do pierwszestwa zabierania gosu. To wykluczone! warkn Wintermann. Pan nie moe... nie wolno panu... nie ma pan prawa!!! Mzg rzuci Adam. Przypomnij stosowny artyku, na mocy ktrego mog rozszerzy moje uprawnienia, a do przejcia kierownictwa zarzdzania jednostk. Artyku sto siedemdziesit cztery a, paragraf jeden, dwa i trzy kodeksu postpowania administracyjnego w zwizku z artykuem osiemnacie, paragraf jeden regulaminu pracy oficera ledczego i inkwizytora. Czy mam zacytowa tre? Nie potrzeba. Widzi pan Adam zwrci si do Waltera prbowaem unikn sigania po rozwizania tego rodzaju, ale zamiowanie do wolnoci zamiowaniem, a dochodzenie przeprowadzi musz. Wintermann mia ochot jeszcze broni straconych pozycji,

ale podszed do niego Gaut i szepn mu co na ucho. Dowdca uspokoi si nieco, odetchn gbiej. Znakomicie. Adam zerkn na trzymane w doni srebrzyste pudeko SDS, woy je do kieszeni. Zacznijmy zatem od kwestii cznoci. Zadajmy sobie pytanie, komu mogo zalee na tym, aby zerwa kontakt z central? W dodatku zaleao temu komu tak mocno, e zastawi mierteln puapk. Ktrekolwiek z was, gdyby wyruszyo naprawia przekanik, albo nie wrcioby stamtd ywe, albo spowodowaoby jeszcze wiksze uszkodzenia podczas manewru zblieniowego. A, by moe, zniszczeniu ulegby take wahadowiec. Ten kto rozregulowa chyba jeszcze jednostk obliczeniow statku, prawda? doda Noel. Dzikuj za t uwag Adam skin mu gow. Wcale nie jestem jednak pewien, czy to bya ta sama osoba. Nie rozumiem Boranin zmarszczy brwi. Uszkodzenie mzgu wizao si z puapk na satelicie, prawda? Widz, e profesor Wintermann zdawa niektrym czonkom zaogi sprawozdanie z naszych rozmw umiechn si Adam. Zachowa si bardzo lojalnie, ale nierozsdnie, amic tajemnic, do jakiej zobowizuje go stanowisko. Ale moe i dobrze, nie musz wszystkiego tumaczy. Natomiast zastanawiajce jest, e oprcz obojga pilotw, ktrzy mogli wykona zadanie bez naraania si na mier, zginli take fachowcy zajmujcy si cznoci kwantow... By jeszcze Grigorij zaprotestowaa Elza. On te si na tym zna. Zgadza si, jednak w jego przypadku czno kwantowa znajdowaa si na peryferiach zainteresowa. A poza tym zgin z innego powodu, w dodatku zanim jeszcze zdoaem zasign jego opinii. Wanie, zabi go ten szaleniec. Sorensen jest informatykiem, ale te fizykiem mechaniki grawitacyjnej, wic zna si na rnych urzdzeniach... Tak, ten szaleniec przerwa jej komandor. Ten szaleniec

jest oczywicie jednym z was, tak samo uwikanym w rne ukady. Ale nie cz jego zbrodni z innymi wydarzeniami. Nawet jeli macza w czym palce, nie przypuszczam, eby by mzgiem nielegalnego przedsiwzicia. Natomiast przypadki mierci maestw Gennare i Corrais cz si ze sob jak najbardziej. Zbieg okolicznoci burkn Gaut. Kolejny zbieg okolicznoci, prosz doda wzruszy ramionami Adam. Najchtniej kazaby milcze temu tykowatemu ascecie, ale taki rozkaz zabrzmiaby do paskudnie, a poza tym kostyczny, szyderczy typ zawsze mg si wychyli z czym interesujcym, zupenie wbrew sobie. Ale do rzeczy. Na czym polega czno kwantowa, to znaczy funkcjonowanie aparatury spltaniowej, zapewne wszyscy wiedz. Dla mnie to akurat czarna magia wyrwa si Noel. O fizyce mam pojcie nawet nie mtne, ale po prostu adne. Jeli mam co zrozumie, trzeba mi jednak przybliy to i owo. Dla mnie to te niezbyt jasne popara go Teresa. Mae wprowadzenie byoby nie od rzeczy. Wska specjalizacja westchn Adam, widzc, e Martin Gaut take krzywi si z niechci, wyraajc w ten sposb wasn indolencj, a Zoja podnosi na niego pytajce spojrzenie. Dobrze. Ale w takim razie moe ktre z fizykw podejmie si to przystpnie wyjani? Ja mog si zaplta przy tym caym spltaniu. Tu nie ma co plta! powiedziaa Sandra zdecydowanie. Wszystko jest bardzo proste, jeli chodzi o zasad dziaania. Mianowicie, a to ju powinni wiedzie wszyscy, bo informacja wchodzi w zakres podstawowego szczebla edukacji, w wiecie czstek elementarnych wystpuje zjawisko spltania kwantowego. Dotyczy to wszelkich kwantw i elektronw. Czsteczki takie wystpuj w powizanych ze sob parach. A teraz pewna dygresja. Dawniej uwaano, e kady czowiek ma swojego bliniaka, potem ten pogld przeniesiono take na wiat subatomowy. Jednak im duej pracujemy nad ciemn materi i ciemn energi, tym wiksze pojawiaj si wtpliwoci, czy dotyczy to rzeczywicie

kadego zjawiska. Niby jedno z drugim niewiele ma wsplnego, ale jednak... Sandro upomnia j Noel miao by przystpnie. Dobrze ju. Ot spltanie kwantowe charakteryzuje si tym, e obserwujc zmian w jednej z czsteczek wiemy dokadnie, i zmiana nastpia take w drugiej, w tym samym momencie, niezalenie od dzielcej czstki odlegoci. W przypadku par elektronw moe chodzi po prostu o spin. W zasadzie podczas zwyczajnej obserwacji trudno nawet stwierdzi, ktra zmiana jest uprzednia, a ktra nastpna. To te stanowio swego czasu pewn trudno. Ale kiedy nauczylimy si w peni kontrolowa wanie zmiany spinu elektronu, moemy by pewni, e w bliniaku dokonaa si ta sama zmiana w tym samym momencie. A std ju tylko krok do wykorzystania zjawiska w praktyce. Zbudowane na tej zasadzie urzdzenia dziaaj troch jak prakomputery, stare jednostki obliczeniowe oparte wycznie na zasadzie zerojedynkowej, ale dziaaj dobrze. Na razie to jasne? Jasne, jasne mrukn Gaut. Mw dalej. Na tym wanie zjawisku opiera si czno kwantowa. W zasadzie powinnimy j nazywa spltaniowo-elektronow, ale przyj si termin kwantowa, pewnie dlatego, e lepiej brzmi. A zatem pakujemy jeden sparowany elektron do nadajnika, drugi do odbiornika, przy czym kierunek dziaania jest obojtny, nadajnik moe rwnie dobrze sta si odbiornikiem, tak samo jak w klasycznych rodkach cznoci. Pewna rnica funkcjonowania oczywicie istnieje, w dodatku bardzo istotna. A mianowicie, o ile fale elektromagnetyczne rozchodz si z wi prdkoci wiata, o tyle mona je wysya na wszystkie strony. Z kolei elektron reaguje z bliniaczym wprawdzie w tym samym momencie, pomijajc czas i przestrze, dziki czemu jestemy w stanie nawiza czno z Ukadem Gwnym, nie przejmujc si odlegoci choby i milionw lat wietlnych, jednak mona w ten sposb utrzymywa czno za pomoc jednego nadajnika tylko z jednym odbiorc. Krtko mwic, nasz komunikator posiada niepowtarzaln pul czsteczek, ktrych pary spltaniowe

powdroway w sprzt znajdujcy si w bazie gwnej. Pozyskiwanie takich par elektronw jest w dodatku bardzo kosztowne doda Adam. Dlatego w zasadzie, poza nielicznymi wyjtkami, nie wyposaa si placwek w zestawy awaryjne. Taniej jest na takie w razie czego dostarczy zapas tam, gdzie zachodzi potrzeba, ni dawa pene zabezpieczenie. Z tym, e teraz to niemoliwe przez t nieszczsn nov. Inna rzecz, e w tej chwili i tak na nic by si zday dodatkowe elementy, bo wirujcy satelita wyklucza jakkolwiek moliwo naprawy. Sabota zosta wykonany perfekcyjnie i z penym wyczuciem. Stanowczo naduywa pan tego okrelenia powiedzia z rozdranieniem Wintermann. Nazywam rzeczy po imieniu. Sandro, czy przedstawisz implikacje wynikajce z takiego sposobu komunikacji? Nie wdawaj si tylko w zbdne szczegy i teori wszystkiego. Implikacje? Sandra poprawia opadajcy jej na policzek kosmyk wosw. Implikacja jest w zasadzie jedna. Komunikacj tak mona prowadzi tylko i wycznie za porednictwem centrali posiadajcej peny zestaw porcji kwantowych. Nie damy rady komunikowa si bezporednio z kim, kto przebywa bliej, ale poza skutecznym zasigiem konwencjonalnych rodkw cznoci. Skuteczny znaczy tutaj, e informacja nadana za pomoc fal elektromagnetycznych musiaaby poda zbyt dugo. Musimy wtedy nada wiadomo do bazy, a stamtd dopiero trafia do adresata. Opnienie wynosi sekundy, a nie lata wietlne. Ale czno odbywa si za kadym razem tylko w dwie strony. Nie moemy nada sygnau oglnego, bo odebra moe go tylko i wycznie stacja centralna. A z tym wie si jeszcze jedno doda komandor. Kto ma dostp do penej puli bliniaczych kwantw, ten posiada realn wadz. Dopki jednostka centralna naley do legalnej wadzy, dopty panuje porzdek. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Federacji Midzygalaktycznej. Ale zawsze znajd si elementy dziaajce odrodkowo, pragnce osign pen niezaleno, nie biorc zupenie pod uwag dobra oglnego. Dlatego wadze musz

zachowywa najwiksz ostrono, wszdzie wietrzy podstp. Ale, inkwizytorze, pan mwi o anarchistach zauway zjadliwie Gaut. Nie przypuszcza pan chyba, e ktre z nas mogoby by zwolennikiem tych wariatw. Tych moe nie odpar z pen powag Adam. Ale mamy w tej grze wicej pionkw ni tylko funkcjonariuszy federalnych i terrorystw pragncych zerwa nici czce Ukad Gwny z koloniami, stacjami kosmicznymi i jednostkami dalekiego zwiadu. Anarchici s jak czyrak na tyku dokuczliwi, ale zasadniczo niegroni i stosunkowo atwi do usunicia. W naszym przypadku uszkodzenie przekanika jest wicej ni aktem anarchii. Przypuszczam, e mikroadunek, ktry zniszczy panel kwantowy zosta umieszczony w rodku jeszcze przed startem wyprawy. Kto z uczestnikw mia tego pen wiadomo, skoro zaoy dysze manewrowe na satelit i ustawi je tak, by odpaliy adunek w nieca sekund, wprawiy urzdzenie w ruch wirowy uniemoliwiajcy prac. Nawet gdyby teraz dotar kto z krysztaami, i tak nie byby w stanie uruchomi cznoci. Potrzebne jest zupenie nowe urzdzenie. Kto mia dostp do satelity, zanim zosta wyniesiony na orbit, pani Wintermann? W zasadzie wszyscy, ktrzy chcieli odpara Elza. Kady mg to zrobi. Dobrze, postawmy wic kwesti inaczej. Kto dokonywa ostatecznego przegldu satelity przed startem? Elza milczaa dug chwil, zanim odpowiedziaa bardzo powoli. Roma Gennare i Edwin Corrais... Ona przygotowywaa wahadowiec do lotu, on przeprowadza ostatnie testy. Zgodzi si pani zatem, e i jedno, i drugie musiaoby zauway, e co jest nie tak, prawda? Chce pan powiedzie, e to oni... To wanie oni zaoyli... no dobrze, dokonali sabotau?! Wintermann wytrzeszczy oczy. Nie, profesorze, a w kadym razie niezupenie. Uwaam, e pani Gennare uzbroia satelit w dodatkowe silniki dopiero na orbicie, zanim opuci luk towarowy. Edwin Corrais z kolei musia

wiedzie, i wewntrz przekanika nie wszystko jest tak, jak by powinno. Niemoliwe, eby przegapi mikroadunek. Czyli dziaali razem? Nie, nie dziaali razem. Jestem pewien, e reprezentowali przeciwstawne interesy, ale co do jednego byli zgodni zupenie przypadkowo stacja powinna zosta odcita od wiata, cho z rnych wzgldw. Co wicej, uwaam, i oboje doskonale wiedzieli, e niebawem nastpi eksplozja novej i ktremu, a moe nawet obojgu, byo to na rk. Przypuszczam, e Edwin albo sam zaoy mikroadunki, albo doskonale o nich wiedzia i pozostawao mu tylko nastawi przed lotem mechanizm zegarowy. Z kolei pani Gennare zamontowaa dysze manewrowe, ktre zapewne zaopatrzya w moliwo zdalnego odpalenia i dodatkowo w wyzwalacz zblieniowy. Wprawienie satelity w taki ruch byoby nie mniej skuteczne ni zniszczenie krysztaw nadajnika spltaniowego. Tyle e mikroadunek zadziaa wczeniej ni Roma zdecydowaa si na dziaanie. Przerwa na chwil, chcc, aby do suchaczy dotaro znaczenie sw. Patrzy uwanie na ich twarze. Teresa siedziaa z wypiekami na twarzy, obok niej sta Vlad, mruc oczy i wyranie intensywnie rozmylajc. Noel Boranin chyba przesta oddycha, chonc kad informacj natura plotkarza dawaa zna o sobie. Marie Maguire-Sorensen opucia powieki, mona by uzna e drzemie, gdyby nie palce zaciskajce si miarowo na udzie. Elza Wintermann trwaa wyprostowana, patrzc bez zmruenia na komandora. Jej m zagryz doln warg i zmruy oczy, bbnic palcami po gwnym pulpicie. Alicja Boranin sprawiaa znw wraenie, jakby jej to wszystko nie dotyczyo. Sandra wyda lekko wargi, spogldajc na Adama porozumiewawczo, za Martin opar si o cian, zaoy rce na piersi, w kadej chwili gotw rzuci kolejn uszczypliw uwag. Czego tu nie rozumiem odezwa si Noel. Po co Roma miaaby oprcz zdalnego odpalania zrobi wyzwalacz zblieniowy? Mog tylko przypuszcza, ale to przypuszczenie jest bardzo

prawdopodobne. By moe pani pilot spodziewaa si, e spotka j co zego, zanim zdoa wykona zadanie. A przecie, zgodnie z procedurami, prdzej czy pniej kto powinien dotrze do satelity, dokona konserwacji na orbicie lub cign go w adowni wahadowca. Wtedy puapka mogaby zadziaa. Jak rozumiem, wedug ciebie i Roma, i Edwin byli uwikani w jak grubsz afer? Tak. Stali po przeciwnych stronach barykady. Podobnie jak ich maonkowie. Ta podwjna mier miaa zwizek midzy innymi z tym, e pilnowali si nawzajem. Dowiedzieli si jako, e stanowi konkurencj i wanie dlatego trzymali si razem. Ale mog si myli... Nie myli si pan powiedziaa nagle Teresa. Obserwowaam ich od pocztku. Tak, byo w tym ich ukadzie co dziwnego. Mylaam nawet, e stanowi maeski czworokt, bo w zasadzie nie odstpowali si na krok. Gdzie pojawio si ktre z Corrais, natychmiast przybywao jedno lub drugie z maestwa Gennare i na odwrt. Wygldao to na wielk przyja. Tyle e nieco dziwn, niesychanie zazdrosn... Nie zdoaam ich jednak bliej pozna. Kiedy zginli Roma i Edwin, wci jeszcze bylimy zafascynowani pobytem tutaj, mao kto odwiedza mnie w innych celach ni towarzyskie, w dodatku po mierci maonkw ani Michelangelo, ani Angelina nie chcieli pomocy... Teraz ju wiem, dlaczego. Zaraz, zaraz odezwa si Martin Gaut ze swojego kta. Jeli pracowali dla jakich tam konkurencyjnych korporacji, wychodzi, e pozabijali si nawzajem. Moe tak by, prawda? Pozastawiali na siebie puapki i te puapki w kocu posay ich na tamten wiat. Powiem wicej podchwyci Adam. Idc tym tropem i biorc pod uwag moje ustalenia, mog przypuszcza, e o ile mier Romy i Edwina bya wynikiem nieudolnie wykonanego zamachu, o tyle w przypadku drugiej pary nie od rzeczy byoby zaoy, i mamy do czynienia z powiceniem ycia. By moe Angelina Corrais dosza do wniosku, e sama nie da rady

upilnowa zdrowego, silnego mczyzny, poczua, e sprawy wymykaj si spod kontroli, dlatego spowodowaa katastrof. I co, jedni pracowali dla Stella Virginis, a drudzy dla Diavo? spyta Noel. Bo to wanie te dwa koncerny konkuruj ze sob tak, e mona je podejrzewa o wszystko. Twoje pytanie, czy ktre z nas zostao podkupione dotyczyo tak naprawd tych dwch opcji, prawda? Mniej wicej. Ale nasz wypraw finansuje gwnie Surve zauway Wintermann. Po co wic wpychaj si w to wszystko jeszcze Stella i Diavo? Och, to ju przecie niewane! Alicja Boranin podniosa si z fotela. Skoro mamy jasno, co si stao, moemy wreszcie da sobie spokj i wraca do pracy. Pracowita si znalaza mrukna pod nosem Marie. Adam spojrza na ni nieco zdziwiony. Kobieta patrzya z niechci na on Noela. Przed chwil zdawaa si pogrona w mylach, nieobecna, a teraz wygldaa, jakby miaa ochot popeni zbrodni. Alicja ma racj powiedzia Walter, udajc, i nie sysza odzywki Marie. Skoro sprawa zostaa wyjaniona, faktycznie moemy w spokoju przystpi do pracy. Jak rozumiem, od tej chwili szanowny inkwizytor staje si znowu naszym gociem, ktry oczekuje na moliwo kontaktu z baz i przybycie jednostki naprawczej do swojego statku, i si porzdkowych w celu zabrania Roberta. Marie zapewne take odleci, a my cierpliwie poczekamy na uzupenienia. Zapanowa gwar, na twarzach wida byo odprenie. Czy tylko mnie si tak wydaje przez haas przebi si gos Vlada czy to wszystko kupy si nie trzyma? Och, zamknij si! warkna Sandra. Musisz by taki upierdliwy? Oczywicie, e to wszystko nie trzyma si kupy powiedzia gono komandor. To, o czym mwilimy, jest tylko hipotez. Mam jeszcze inn, o wiele bardziej interesujc.

Zapada cisza. Naukowcy odwrcili si w stron Adama, obserwujc go z napiciem. O czym pan mwi? spyta po chwili Wintermann. O walce koncernw. A raczej o drugim dnie, ktre kryje si pod t walk. Mona dokadniej? Nie w tej chwili. Bartold wsta, rozprostowa ramiona. Na razie poprosz o dostp do wynikw prac laboratoriw fizycznych. Po co to panu? spytaa Alicja gosem ociekajcym jadem. I tak nic pan z tego nie zrozumie. Dlatego nie dam dostpu do samych prac i suchych danych, ale do wnioskw. Mzg! Do chwili a dam zna, i zapoznaem si z dokumentacj, nikt z czonkw zespou nie moe wchodzi do laboratoriw fizyki i w aden sposb nie ma prawa czy si zdalnie z ich jednostkami logicznymi. Przyje? Odpowied komputera utona we wrzawie. Protestowali wszyscy i fizycy, i pozostali naukowcy. Solidarno zawodowa wzia w tym momencie gr nad animozjami. Adam nie sucha argumentw. Po prostu wyszed.

Rozdzia 10
Raport specjalny dla ministra obrony Federacji Midzygalaktycznej oraz ministra spraw wewntrznych Rzdu Federalnego Planet Ukadu Gwnego i kolonii zamilk na chwil, zbierajc myli, SDS lea na stoliku. Srebrne pudeko jarzyo si delikatn, bkitn powiat, na wierzchniej ciance migao Mirowo czerwone wiateko. Kiedy Adam zabiera si do nagrywania, mia wszystko dokadnie poukadane, ale teraz myli zaczy si rozsypywa. To byo normalne. Nie cierpia skada takich sprawozda, ale nie mia te innego wyjcia. Spdzi bite cztery doby w laboratorium fizyki grawitacji, ywic si elaznymi racjami, ktre sam sobie przynis z magazynu. A teraz musia, zoy raport, inaczej mgby narazi si na zarzut niedopenienia obowizkw, co skutkowaoby uniewanieniem caego dochodzenia. Prawo byo pod tym wzgldem bardzo restrykcyjne. Westchn ciko i podj: Rok dwa tysice czterysta siedemdziesit osiem, pity lipca czasu uniwersalnego, godzina siedemnasta trzy. Miejsce: stacja naukowa numer jeden, Zoroaster, ksiyc planety Valhalla, ukad Thora w mgawicy Andromedy, kwadrant trzy a. W dniu dwudziestego drugiego czerwca biecego roku przystpiem do inspekcji prac prowadzonych w laboratorium fizyki grawitacji wymienionej placwki. Stwierdzam, i pracownicy stacji badawczej podjli zaawansowane eksperymenty, wykorzystujc wystpujce na Zoroastrze mineray, wykazujce silne oddziaywania grawitacyjne, nie powizane z si cienia samego globu. Oficjalnie, biorc pod uwag zaoenia orodkw uniwersyteckich, porozumienia midzyresortowe oraz zatwierdzony przez wadze plan dziaa, placwka powinna zajmowa si przede wszystkim badaniem miejscowej flory i fauny, ze szczeglnym naciskiem na due zwierzta, tak zwane spiagoty. Ponadto, zgodnie z wytycznymi Centralnego Orodka Naukowego, wszelkie prace powinny prowadzi do ustalenia

moliwoci oraz kosztw terraformowania ksiyca. Tymczasem w tym wzgldzie, przynajmniej jeli chodzi o prace fizykw, nie wykonano praktycznie nic poza wstpn analiz. Jak to zostao ustalone przez agencj wywiadu, wbrew umowie zawartej przez konsorcjum Surve z ministerstwem infrastruktury federacji, wikszo zaogi stanowi fizycy, w tym fizycy ze specjalnoci w zakresie bada nad grawitacj, mimo i formalnie przydzielono im inne zadania i stanowiska. W zwizku z zaistniaymi wtpliwociami zbadaem grafik pracy w laboratoriach fizycznych z ostatnich omiu miesicy, to znaczy od chwili mierci maestw Gennare i Corrais. Z oglnego stanu dwunastu pracownikw, z laboratorium fizyki grawitacji korzystao regularnie szeciu, a istnieje uzasadnione podejrzenie, i inne pracownie wykonyway analizy specjalnie na potrzeby naukowcw zajmujcych si grawitacj. W zwizku z zagroeniem, jakie nios za sob niekontrolowane przez rzd odkrycia naukowe, dotyczce wielowymiarowych podstaw mechaniki grawitacji, wnioskuj o pene zabezpieczenie wynikw pracy stacji badawczej numer jeden na Zoroastrze. Zamyli si znowu, nabra powietrza. To, co mia w tej chwili powiedzie, stanowio gwd do trumny konsorcjum Surve, a w kadym razie przyczynek do objcia go kompleksow kontrol przez suby bezpieczestwa pastwa. Ale to tylko pocztek, pretekst, aby dosign Diavo i Stella Virginis. Ogromne wtpliwoci budzi lokalizacja samej bazy. Zostaa bowiem umiejscowiona w strefie wyjtkowego nasycenia ska w mineray wykazujce cechy samodzielnej jak j okrelono podczas prac badawczych grawitacji. Wie si to z ogromnym nakadem kosztw, jakie poniosa zainteresowana korporacja na budow zabezpiecze i systemw podtrzymywania ycia. Z danych geologicznych wynika, e ju sto pidziesit kilometrw na umowny wschd mona znale obszern pyt kontynentaln, na ktrej nie wystpuj zjawiska parasejsmiczne, spowodowane oddziaywaniem gwiazd i gazowego olbrzyma na grawimineray.

Umiejscowienie bazy w takim a nie innym rejonie wiadczy o zaoonym z gry zamiarze powicenia prac gwnie badaniom moliwoci wykorzystania cech nietypowych ska. Podsumowujc, lokalizacja stacji badawczej numer jeden stanowi pogwacenie umowy i nie jest uzasadniona przesankami geologicznymi, wynikajcymi z porozumie i kontraktw. Zamilk, ruchem rki zatrzyma urzdzenie. Przesanki geologiczne... W zasadzie geologia jako termin naukowy dotyczya tylko Ziemi, jak wskazywa grecki rdosw. W skali kosmicznej taka nomenklatura stanowia co, co mona nazwa naduyciem semantycznym. Albo powinno si ustali nazewnictwo dla kadego globu z osobna, albo opracowa inn nazw, pasujc do nowych czasw. A jednak geologia koniec kocw ostaa si jako najrozsdniejsze wyjcie. Po prostu stracia swoj wyczno i przywizanie do starej planety, poza tym bya rwnie cakowicie czytelna. Ale za kadym razem, kiedy w raporcie pojawiay si dane dotyczce spraw budowy skorupy globu, Adam czu si nieswojo. Czasem niedobrze wiedzie za wiele. Ale c, wanie takiego oglnego wyksztacenia, a waciwie ogromnego oczytania wymagano od inkwizytorw. Liczono, zdaje si, na to, e kto, kto interesuje si sprawami dla innych najzupeniej obojtnymi, wykae si rozsdkiem i mdroci w nietypowych warunkach. Nagrywanie rzuci. Prace prowadzone w laboratorium fizyki grawitacji wydaj si bardzo interesujce, mog rzuci nowe wiato na sposoby oddziaywania powszechnej siy cienia, a nawet uporzdkowa pewne aspekty oglnej teorii funkcjonowania wszechwiata i przepywu materii w warunkach skrajnego zwyrodnienia czasoprzestrzeni. Niestety, z zebranych informacji wynika, i konsorcjum Surve, dziaajce z ramienia wrogich holdingw, zamierzao zachowa wzmiankowane odkrycia jedynie na potrzeby wasne i swoich mocodawcw, a opaceni przez nie pracownicy zostali zobowizani do milczenia. O determinacji spiskowcw moe wiadczy fakt, i nie zawahali si dokona upozorowanych na wypadki zabjstw agentw rzdowych, Romy i Michelangela Gennare, powicajc przy tym wasne ycie.

Koniec. Sign po SDS, wyj z gniazda maleki walec o matowej powierzchni. Spojrza na pod wiato, a potem szybko wrzuci do ust i pokn. Przymkn oczy, wsucha si w siebie. Poczu delikatne ukucie w dole przeyku, kiedy urzdzenie wczepio si w luzwk, a potem zagrzebao gbiej w tkance. Byo praktycznie niezniszczalne, a przy tym atwe do namierzenia za pomoc odpowiedniego zestawu pelengujcego. Powoli, w cigu najbliszych kilkunastu godzin przeniknie w gb ciaa, dotrze do jednej koci eber i tam ukryje si ostatecznie. Nawet gdyby Adam zgin lub umar w sposb naturalny, znalezienie i wydobycie nagrania z jego ciaa nie bdzie nastrczao wikszych problemw. SDS, Scatola di Stato... Wintermann, ktry wypytywa o to urzdzenie nie mia pojcia, i jego nazwa pochodzi z nieuywanego ju jzyka woskiego, bezporedniego potomka martwej aciny. Mao kto na wiecie o tym wiedzia, ale jako tak si przyjo, e inkwizytorzy, wiele wiekw temu zwizani z Kocioem katolickim, w sferze nomenklatury bardzo czsto odwoywali si wanie do jzyka, ktrym posugiwano si w stolicy teje instytucji albo woskiego, albo nawet aciny. C, sama nazwa funkcji wywodzia si z mowy staroytnych Rzymian. Czy to bya jeszcze tradycja czy ju skostnienie? Tego komandor nie by pewny, jego samego irytoway te nadte nieco formy. Tym bardziej e kilka razy spotka si z zarzutem, jakoby stanowi jednoosobow agend oglnie pojtego skrajnie katolickiego chrzecijastwa. Niektrym bardzo przeszkadzao, e jeden z najwaniejszych systemw religijnych, funkcjonujcych na planetach Ukadu Gwnego, zaczyna zyskiwa coraz wiksz popularno wrd kolonistw, zwaszcza na wiatach, gdzie ycie byo cikie i pene wyrzecze. Na prno Bartold tumaczy, e inkwizytor nie jest ju urzdnikiem kocielnym w subie wadcy, ale funkcjonariuszem pastwowym o szczeglnych uprawnieniach. Nieszczliwie dobrana nazwa ludzi mniej wiadomych dziwia, a w tych bardziej obeznanych z dawn histori budzia niech. Zastanawia si ju przedtem, dlaczego ten, kto go oguszy

przed sawetn odpraw, na ktrej aresztowa Sorensena, zostawi w spokoju SDS. Przecie na granicy wiadomoci Adam czu, e jest przeszukiwany. Oznaczao to tylko jedno napastnik wiedzia doskonale, e kradzie pudeka jest pozbawiona sensu. Nie przyda si komu, czyj kod genetyczny nie zosta utrwalony w pamici urzdzenia, a przy tym niezmiernie trudno je zniszczy, za to z atwoci zlokalizowa. Bartolda miaa zala krew tak, eby wygldao to na atak serca albo wylew. Od samego pocztku znajdowa si w niebezpieczestwie, to znaczy od chwili, kiedy do naukowcw dotaro, kim jest naprawd, ale po ostatniej odprawie czu zagroenie prawie namacalnie. C, na tym polegaa od zawsze praca inkwizytora dziaa zazwyczaj w rodowisku skrajnie nieprzyjaznym. Tak to kiedy wymylono i trzymano si tego schematu. Jedyn ochron, na jak mg liczy, bya jego wasna ostrono oraz spryt. Moe suby propagandowe wmawiay obywatelom, e inkwizytorzy to tylko rodzaj bajki, zawsze modnych urban legend, wanie dlatego, aby uatwi zadanie samotnym ledczym. Jednak w chwili, kiedy do zainteresowanych docierao, jaka jest prawda, ta mizerna osonka pryskaa szybciej ni mydlana baka. *** Sandra przysza po pnocy. Zachowywaa si swobodnie, jak zawsze gotowa kocha si do zaniku ttna. Nie zwaaa na nieco chodne przyjcie, rozsiada si w fotelu, wycigajc nogi. Co tam sycha, inkwizytorze? spytaa z umiechem. Masz jakie nowe tropy? Wywszye co? Usiad na ku naprzeciwko niej. Natychmiast zarzucia mu nogi na kolana, ruchami stp dajc zna, e yczy sobie, aby je rozmasowa. Machinalnie zacz to robi. Ustalie ju, kto jeszcze pracowa dla Surve? Spojrza na ni uwanie, umiechn si leciutko. Mwiem przecie wczeniej, e Surve to tylko przykrywka. Naprawd chodzi o co zupenie innego.

Tak? uniosa brwi. A o co? O walk, jak tocz ze sob ludzie stojcy za holdingami Stella Virginis i Diavo, a ostatnio przede wszystkim z rzdem. Potrzsna gow. Nie rozumiem. Jestem tylko gupiutk kobietk, te sprawy jako mnie do tej pory nie obchodziy. Co to niby za walka? Jakie przepychanki ekonomiczne? Adam powtrzy jej gest sprzed chwili. Inkwizytorzy nie zajmuj si przepychankami ekonomicznymi... Tutaj rzecz idzie o co wicej. Wiesz, czym zajmowali si inkwizytorzy w dawnych czasach? Palili ludzi na stosach. To due uproszczenie, ale z grubsza si zgadza. Nie chodzi mi jednak o to, co robili na samym pocztku istnienia witego Oficjum, ale ju w erze kosmicznej, po reaktywowaniu tej funkcji. Owie mnie. Dobrze. Usadowi si wygodniej, przesta masowa stopy kobiety. Kiedy powstay pierwsze kolonie oddalone od Ziemi ju nie o miesice czy lata wietlne, ale o dziesitki, setki, a nawet tysice lat, zaczy si pewne problemy natury religijnej. Jedna z kolonii, sporych ju i okrzepych, ogosia, e ma wasnego mesjasza. Brzmi to moe do zabawnie, ale... No wanie. Przestaje by takie mieszne, jeli wemie si pod uwag rne implikacje tego faktu. Nadejcie tego mesjasza poprzedzi wybuch supernovej. Podobne zjawiska kosmiczne zawsze inspiroway ludzko do rozmaitych spekulacji. I nie byoby to nawet takie ze, z tym mesjaszem, gdyby wie nie rozesza si po innych koloniach. Nie pytaj, jak, skoro wszystkie nici teoretycznie trzyma rzd w Ukadzie Gwnym, a wwczas nie istniaa jeszcze rozwinita czno kwantowa. Istniej wszak kontakty handlowe, ludzie przemieszczaj si, podruj. Trudno oczekiwa, e kto si nie wygada. W kocu stao si tak, e kada wiksza kolonia zapragna mie wasnego zbawiciela, a jeli doda do tego spektakularne zjawiska kosmiczne, ktre przecie zdarzaj si do czsto... W oddalonych koloniach prawdopodobiestwo

zaobserwowania chociaby supernowej roso z kadym parsekiem ekspansji. Trudne warunki ycia sprzyjaj religijnoci. Jakiejkolwiek. Niewane, w co wierzysz, bye wierzy szczerze, bo to uatwia pogodzenie si z oporem materii. A skoro ju wierzysz gboko i masz wasny wiat, nie od rzeczy byoby tak na co dzie powoywa si na osobistego zbawiciela. Adam zamyli si. I co z tego? spytaa Sandra, korzystajc z chwili przerwy w opowieci. To byo takie straszne? Co podobnego mogoby rozsadzi od rodka cay organizm federacji. Rozumiesz, o co chodzi? Wanie. I tak mielimy i mamy do tej pory do problemw z mnogoci wierze, z odamami, na jakie rozpady si systemy religijne. Dlatego na mocy porozumienia rzdu z gowami najwikszych religii, wyznaczono inkwizytorw, ktrzy pojawiali si wszdzie tam, gdzie istniao zagroenie. eby co, zlikwidowa tego, kto uchodzi za nowego duchowego przywdc? eby obserwowa rozwj wydarze. Zabjstwo nie zawsze jest najlepszym rozwizaniem. Ale w sumie, pilnowanie to jednak do idiotyczny pomys, co? Idiotyczny zgodzia si. Nie da si chyba skontrolowa wszystkiego. Wanie. Dlatego na szczcie do szybko zrezygnowano z tego typu praktyk. Rzd, nawet tak potny jak w przypadku Federacji Midzygalaktycznej, nie jest w stanie kierowa wszystkim, ledzi kady najdrobniejszy ruch. A w momencie wdroenia systemu komunikacji kwantowej, polityka informacyjna staa si o wiele skuteczniejsza ni przedtem. Dostp do informacji, poczucie cznoci z dalekim Ukadem Gwnym zrobiy swoje. Oczywicie, tendencje odrodkowe nadal s, ale najwaniejsze, eby kolonie, przynajmniej na razie, nie wyryway si spod wadz federalnych. Mao kto dzisiaj pamita o tamtych wydarzeniach, tym bardziej e nie byy naganiane, wrcz przeciwnie, ale funkcja inkwizytorw zostaa wraz z t niezbyt

szczliw nazw, cho zaczli zajmowa si czym innym. A czym? Bo, prawd mwic, straciam ju rozeznanie. Nie ty jedna zamia si. Sam czasami mam wtpliwoci. Ale w przypadku mojej misji sprawa jest jasna. To znaczy? Popatrzy na ni spod zmruonych powiek. Jeste pewna, e chcesz wiedzie? Jestem kobiet, a my zawsze chcemy wiedzie wszystko! Mczyzna w twoim wieku powinien zdawa sobie z tego spraw. Adam podj masa, na twarzy Sandry rozla si wyraz bogoci. Wiesz, co to jest ciemna materia? spyta nagle do ostro. Drgna, wzruszya ramionami. Idiotyczne pytanie. Pewnie, e wiem. A ciemna energia? Zamierzasz zadawa mi pytania z zakresu edukacji elementarnej studentw astrofizyki? Ta wska specjalizacja, na ktr tak bardzo narzekasz, nie posuna si jeszcze tak daleko, ebymy nie wiedzieli o boym wiecie. Nie irytuj si. Pytam, bo musz mie punkt zaczepienia. Ot, jak doskonale wiesz, bilans ekspansji wszechwiata moemy okreli jako dodatni. Kosmos rozszerza si nieustannie, w dodatku dzieje si to coraz szybciej. Siy grawitacji nie s w stanie zahamowa tego zjawiska, a ciemna energia, jeli wierzy obliczeniom, staje si coraz potniejsza. Ergo, nastpi wreszcie taka chwila, e wszechwiat stanie si praktycznie pusty, rozlunieniu ulegn nawet wizania atomowe, a wtedy nadejdzie zupeny koniec... Zapewne wicej na ten temat wie Marie i fizycy grawitacyjni, ale ty na pewno te masz o tym pewne pojcie. Oczywicie, e mam wzruszya ramionami. Zajmuj si przecie czstkami elementarnymi, to, o czym mwisz interesuje mnie w jaki tam sposb. Chociaby dlatego, e w pewnym momencie ciemna energia moe sta si tak potna, zacz dziaa w tak, nazwijmy to, odrodkowy sposb, e zniszczy nie tylko wizania atomowe i struktury subatomowe, ale wpeznie

nawet w wysze i nisze wymiary, zakcajc funkcjonowanie strun. Ale jaki to ma zwizek z twoj obecnoci tutaj? Zasadniczy, Sandro. Mwiem ci o Stella Virginis i Diavo. Mwie. Ale to wielkie holdingi. Interesuje je cokolwiek poza zyskiem? To bzdura. Bzdura, jeeli si nie wie, kto stoi za tymi holdingami. Powstay kilkadziesit lat temu, zrobiy byskawiczn karier, przetrway w dobrej kondycji wszelkie kryzysy, nie zaszkodziy im zmiany, nowe uregulowania prawne. Bezustannie rosy w si, wbrew wszystkiemu, wbrew ostrej i bezwzgldnej konkurencji firm majcych kilkusetletnie tradycje i wielkie wpywy w sferach wadzy. Nic... Znasz instytucj, ktra byaby a tak odporna na zawirowania? Nie zastanawiaam si nad tym nigdy Moe dlatego, e od ciebie pierwszy raz sysz, e te firmy s a tak stare. Koci, Sandro wyjani Adam, mimowolnie ciszajc gos. Tylko kocioy s tak trwae. Patrzya na niego z niedowierzaniem. Holding miaby by kocioem?! W zasadzie rodzajem rozbudowanej sekty. Wanie na tym polega problem. Agendy rzdowe zorientoway si w ich waciwej dziaalnoci stosunkowo niedawno. Dokadnie w momencie, kiedy zrobio si za pno, aby je przydepn i cichutko zadusi. Stella Virginis i Diavo to firmy reprezentujce kocioy kreacjonistw i destrukcjonistw. Z pocztku dziaay tak, jak wszystkie konsorcja, zaarcie walczyy o rynki, a dopiero niedawno okazao si, czym s w istocie. Nie ma ju chyba miejsca w zasiedlonym kosmosie, do ktrego nie sigayby ich macki. Nawet tutaj... Co ty mwisz?! przerwaa mu gwatownie. Ju dobr chwil temu zapomniaa o przyjemnoci, jak sprawia jej dotyk mczyzny, teraz zreflektowaa si, wycigna wygodniej w fotelu, poddajc pod jego donie opite spodniami krge kolana. Co ty mwisz? powtrzya agodniej. Przecie to stacja

badawcza. Po co takie koncerny miayby... Posuchaj do koca. Wiesz, co znacz nazwy tych firm? Stella Virginis to Gwiazda Dziewicy, a Diavo jest skrtem od terminu Diavolo, to znaczy diabe. Zamilk na chwil, czekajc, a informacja dotrze do kobiety. Jednych moemy nazwa kreacjonistami, drugich destrukcjonistami. Dawniej kreacjonizm oznacza pogld, i wiat zosta stworzony przez Boga w do gwatownym i krtkotrwaym, e tak to okrel, akcie. e powstaa Ziemia, Ksiyc i cay kosmos, a wiat zosta zasiedlony przez roliny, zwierzta i ludzi. Teraz jednak termin kreacjonizm zmieni znaczenie. Oznacza pogld, jakoby ludzko miaa uczyni wszystko, aby zapobiec mierci wszechwiata. To gupie zauwaya. Gupie zgodzi si i niesychanie zarozumiae. Ale ludzie s nieodmiennie zarozumiali. Gorzej, kiedy ta pycha staje si naprawd grona. Dobrze kiwna gow. Ale jak to si ma do naszej stacji? Bardzo si ma, skarbie. Przecie pracujecie tutaj nad moliwoci wykorzystania energii grawitacyjnej zawartej w skaach... Prowadzimy przede wszystkim badania nad spiagotami i moliwoci terraformowania... Nie kpij ze mnie, prosz. Do takich prac nie potrzeba a tylu fizykw grawitacyjnych. Nie oszukujmy si, w ogle ich nie potrzeba. Stella Virginis i Diavo maj swoich ludzi wszdzie, nawet w rzdzie i w Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej. Wiem doskonale, e od dawna weryfikacja czonkw zag stacji badawczych pozostawia wiele do yczenia, ale takiego zbiorowiska rnych typw jak tutaj nie widziaem jeszcze nigdy. Jestem take na sto procent pewien, e maestwa Gennare i Corrais reprezentoway przeciwstawne interesy, a ktra z tych par powizana bya wanie z jednym z kociow. Z czego to wnosisz? Z samopowicenia. Tylko religijni fanatycy s zdolni to

takich dziaa. Zauwa, e zginli niejako na posterunku, pilnujc si nawzajem. Mwiem o tym podczas odprawy. Mwie, ale wtedy braam to za zagranie z twojej strony, mydlenie oczu. Blef, majcy zmusi kogo do gwatownej reakcji. Po czci tak byo. A co z tymi holdingami, opowiesz wicej, czy to tajemnica? W niektrych aspektach rzeczywicie tajemnica. Ale skoro wiesz ju tyle, mog dokoczy, wyjawi jeszcze to i owo. Wyjaw wic. Sandra umiechna si, ukadajc si wygodniej, by Adam mg sign do jej ud i wyej. Widzisz powiedzia, znowu podejmujc erotyczn gr zasadniczym celem sekty kreacjonistw jest powstrzymanie ekspansji wszechwiata, niejako zatrzymanie go i ustalenie stanu rwnowagi. W tym celu wystarczyoby zrwnoway moc ciemnej energii si grawitacji. Jak sama wiesz, opanowalimy pewne aspekty siy cienia, ale to tak, jakbymy zjedli zaledwie ma wisienk z czubka gigantycznego tortu. Rozumiem skina gow. Wydaje ci si, e to, co znalelimy na Zoroastrze, moe by kuszce dla tych fanatykw? Gdyby mi si tylko wydawao, nie byoby tak le. Ale po przejrzeniu zapisw pracy laboratorium, zyskaem pewno, i ta sprawa jest dla przedstawicieli kreacjonizmu bardzo kuszca. Wyglda na to, e prby wyekstrahowania substancji czynnych z tutejszych ska s do zaawansowane. Dobrze. Sandra pochylia si, zatrzymaa jego do peznc zbyt miao jak na tak rozmow. To kreacjonici. A destrukcjonici? Chc, eby wszechwiat rozrzedzi si do ostatecznych granic, by pochona go bd pustka, bd rozpad si zupenie? Destrukcjonici faktycznie chc, aby kosmos spotka los, jaki jest mu przeznaczony. To oczywiste. Czyli co, zamierzaj zniszczy wyniki bada? Ale jak dotd nie byo prby... Nie byo prby, bo obie strony s zainteresowane pracami

nad grawitacj. Musz tumaczy ci jak dziecku, czy sama potrafisz doj, dlaczego? Spojrzaa na niego spod oka, pucia jego do, ktra natychmiast powdrowaa tam, gdzie poprzednio. Jedni chc wykorzysta grawitacj dla przezwycienia ekspansji wszechwiata, a drudzy pragn zapozna si z pracami, by wiedzie, jak przeciwdziaa? To bez sensu. Ale... Zaraz... Takie zjawiska jak tutaj mona wykorzysta w bardzo rny sposb... Na przykad? Adam tym razem sam zatrzyma do, by nie przeszkadza kobiecie w rozwaaniach. Na przykad tak ukierunkowa sztucznie wytworzone pola, eby wrcz przypieszy ucieczk galaktyk i koniec wszechwiata. Albo? Albo... poczekaj zastanawiaa si przez chwil. Albo zagra tak, by kosmos zamiast si rozszerza, zacz si kurczy, wrci do punktu wyjcia. Tak czy owak, koniec. Brawo Bartold umiechn si. Sandra wstaa, przesiada si na jego kolana, rozpia magnetyczny suwak kombinezonu, pooya jego rk na swojej piersi. A co dostan w nagrod? Za momencik odpowiedzia niskim, wibrujcym gosem, obiecujcym rozkosz. Jest tylko jeszcze jedna rzecz. Och, co znowu? spytaa z zawodem, siadajc z powrotem w fotelu i zarzucajc mu nogi na kolana. Drobiazg. Nie zapytaa ani razu, po co to wszystko. Dlaczego Stella Virginis i Diavo tak si przejmuj zdarzeniami, ktre mog nastpi w przyszoci tak odlegej, e w zasadzie nie ma to znaczenia. I jak niby miaoby nastpi powstrzymanie ucieczki galaktyk i neutralizacja ciemnej energii, skoro potrzeba do tego niewyobraalnych nakadw. Przy obecnym poziomie rozwoju, w przewidywalnym czasie nie moe by o tym mowy. Nie zapytaam, bo to bez sensu. Kto tam trafi za

fanatykami? Fanatykami? Tym mianem mona okreli ludzi zaangaowanych bezporednio w walk z rzdem, wierzcych w kade sowo swoich guru. Ale na czele takich holdingw i korporacji, nawet skrajnie sekciarskich, stoj osoby z gow na karku, posiadajce dokadnie opracowane plany. Zrzuci jej nogi z kolan, wsta i podszed do drzwi. egnam pani, pani Gaut. Spenia swoj rol, uzyskaa informacje, wykonaa zadanie, a teraz wyjd! O czym ty mwisz?! Odbio ci?! Lubisz seks na tyle, eby bez trudu przekona kadego mczyzn o autentycznoci swojego zaangaowania. Posiadasz silne cechy nimfomanki, a to uatwia tego typu prac. I z pocztku wierzyem nawet, e sypiasz ze mn z czysto kobiecych, nie tylko fizjologicznych, ale i emocjonalnych pobudek. Ale popenia ostatnio par bdw. Mylisz, e nie zauwayem twoich niechtnych spojrze, nie zwrciem uwagi na ton, jakim mwia, i na to, co niewiadomie sygnalizowaa? Ale dzisiejsza rozmowa przekonaa mnie ostatecznie. Bo co, bo nie zadaam paru gupich pyta? Owszem. I jeszcze jedno. Nie zapytaa te, ktry holding jest przedstawicielem ktrego pogldu. To chyba jasne, prawda? Wcale nie. Jeste umysem cisym. Powinna mie w tym wzgldzie wtpliwoci, a nie masz. To oznacza jedno. egnam. Wygupiasz si. Nie wygupiam. Nie podejrzewam ani ciebie, ani wikszoci twoich towarzyszy o sekciarstwo. Podejrzewam was o inne rzeczy. Ale teraz to niewane. Wyno si! Wstaa. Jej twarz bya cignita, zastyg na niej wyraz zaskoczenia i niechci. Bydl spluna mu w twarz. Otar si rkawem, wskaza jej wyjcie. Bydl powtrzya, przekraczajc prg. Adam zastanawia si przez chwil, czy Sandr bardziej

rozdranio, e zostaa zdemaskowana, czy e odrzuci jej ciao. Nie by w stanie odgadn. Jednego tylko by pewien poruszy lawin, ktra w pewnym momencie spadnie na jego gow. *** Nastpny dzie rozpocz si alarmem burzowym. Kontrolka interkomu migaa, informujc, e kto nie mg si dodzwoni i zostawi wiadomo. Adam dotkn wiateka. Natychmiast pojawia si twarz Noela. Egzobiolog by najwyraniej bardzo podekscytowany, niecierpliwie odrzuci opadajc na czoo grzywk. Nieregulaminow, jak skonstatowa Bartold, zbyt dug grzywk. Gdyby tylko takie wykroczenia tutaj popeniano... Adamie powiedzia Boranin jeli dasz rad, przyjd do obserwatorium. Szykuje si burza, jakiej jeszcze nie mielimy! Bdzie na co popatrze! Komandor wsta natychmiast, zrobi krok w stron azienki. Przypominam, e podczas zaburze cienia o tak wielkiej amplitudzie naley pozosta w ku oznajmi aksamitny gos mzgu. Pamitam mrukn Adam. Czu, e powinien jak najszybciej znale si w obserwatorium. Byo w gosie Noela co, co niepokoio i intrygowao zarazem. Zupenie jakby egzobiolog ba si, a jednoczenie oczekiwa wydarzenia z utsknieniem. Amortyzatory pracoway na penych obrotach, wikszo lamp w ogle si nie palia, dziaay jedynie systemy alarmowe. Adam, lekcewac kolejne ostrzeenia jednostki centralnej, wyszed na korytarz. Tutaj byo zupenie ciemno, jeli nie liczy rzdu migajcych czerwono wiateek przy wyjciu na klatk schodow prowadzc do obserwatorium. Popieszy w tamtym kierunku, wycigajc przed siebie rk ustawion na skos przed ciaem. Tak uczono go podczas pierwszych treningw. Czowiek pogrony w ciemnociach odruchowo wyciga obie rce na

wysoko piersi, bojc si zderzenia z przeszkod. Ale jeeli przeszkod byby sup, atwo go wzi midzy donie i rozbi sobie twarz. Pozycja z ramieniem wysunitym na skos zapobiega takim niespodziankom, a wystarczajco wczenie ostrzega przed niebezpieczestwem. Zawsze zdycie si pozby durnych bw albo rk, elewi mawia porucznik prowadzcy zajcia. Wic najpierw sprbujcie zrobi to tak, eby byo dobrze. To bya maksyma, ktr nie tylko ten jeden wykadowca prbowa wpoi przyszym pilotom. Moe niezbyt skomplikowana, ale w praktyce nad wyraz skuteczna. Sprbowa zrobi tak, eby byo dobrze... Wprawdzie Adam nie spodziewa si znale na drodze niespodziewanej przeszkody, ale ostronoci nigdy za wiele. Dopiero po chwili do czerwonych wiateek doczy mdy poblask lampek awaryjnych. Mzg stacji zareagowa z opnieniem na fakt, i w korytarzu znalaz si czowiek. To take wiadczyo o potdze ywiou na zewntrz. Wszystkie obwody musiay by przecione do granic wytrzymaoci. Adam szed najszybciej jak mg. Dwa ostatnie kroki podbieg. Klatka. Schody take pogrone byy w ciemnoci, ale tutaj wiata rozjarzyy si bez opnie. Obejrza si szybko. W korytarzu system wygasi ju owietlenie, redukujc pobr mocy do minimum. Kada porcja energii bya teraz na wag zota. Komandor faktycznie nie powinien rusza si z kajuty, eby nie przysparza dodatkowych problemw ukadom podtrzymujcym ycie, ale Noelowi najwyraniej bardzo zaleao na jego obecnoci w obserwatorium. Zreszt teraz, skoro ju wyszed, powrt nie mia najmniejszego sensu. Zmarnowaby tylko wicej energii na wiato w korytarzu i otwieranie drzwi. Mzg, nie zapalaj lamp na schodach, poradz sobie. Szed po ciemku, liczc stopnie. Powinno by ich dwadziecia do pierwszego podestu, osiemnacie do drugiego, potem drzwi na korytarz drugiego poziomu, jeszcze ptorej kondygnacji i pancerne wejcie do obserwatorium. W sumie pidziesit schodkw. Komandor zbada to podczas pierwszych dni, kiedy snu si po stacji w charakterze nieco znudzonego

gocia. Takie informacje bywaj bardzo przydatne. Dotar na miejsce lekko zdyszany. Amortyzatory praktycznie nie niweloway ju naturalnego cienia Zoroastra, cay system pracowa tylko nad tym, eby fluktuacje grawitacji wywoane przez burz nie byy zbyt wielkie. Adam nacisn klawisz otwierajcy grube wierzeje. Nic. Czyby i te obwody zostay odczone? Nacisn jeszcze raz. Chtnie zabbniby w drzwi pici, ale nic by to nie dao. Zreszt, po drugiej stronie na pewno odezwa si brzczyk, wic kto powinien zareagowa. Ju mia wezwa mzg do interwencji, kiedy pyta odsuna si powoli, jakby z trudem. Po drugiej stronie sta zasapany Noel. Musiaem rcznie mrukn. Zasilanie pado. Wejd. Zobaczysz prawdziwy taniec spiagotw. Adam z ciekawoci spojrza w okno. Burza bya rzeczywicie potna. Poprzednim razem nie widzia a tak wspaniaych barw. Musia przyzna, e nie mia okazji obserwowa podobnych zjawisk kolorystycznych jeszcze nigdy. Nawet najpikniejsze mgawice nie mogy si rwna z fenomenem za szyb. W fotelu przy pulpicie sterowniczym siedziaa jak zwykle Marie Maguire-Sorensen. Zerkna na przybyego obojtnie, zaraz jednak wlepia spojrzenie w widok na zewntrz. W drugim fotelu, tyem do Adama, rozpar si kto jeszcze. Wida klub mionikw zjawisk na ksiycu Valhalli poszerzy si nieco ostatnimi czasy. W tym momencie uwag komandora przykuo zjawisko, ktrego idc tutaj zupenie si nie spodziewa. W barwnej kurzawie, w zmieniajcych si gwatownie polach grawitacyjnych, ujrza spiagoty. Szyboway w tym piekle dostojnie, zupenie jakby zawirowania nie byy w stanie wytrci ich z rwnowagi. Wida byo tylko, jak od czasu do czasu ktrego lekko podrywa, ale zaraz stworzenie wyrwnywao lot. Stado poruszao si z niesamowit harmoni. Ciaa zwierzt ukaday si w cig wzorw trudno to byo Adamowi okreli inaczej powtarzanych z zadziwiajc celowoci. Niesamowite, co? Noel szepta mu prosto do ucha.

Marie dopiero przed chwil wyczya dwik. I dobrze, bo bymy tutaj chyba powariowali. Spiagoty nagle zawiroway szybciej, a zaraz potem przyszo potwornie silne uderzenie, podoga zadraa. Noel czym prdzej podbieg do fotela, klapn ciko. Adam chcia pj w jego lady, ale zatrzymaa go wycelowana prosto w pier lufa. Osoba, ktra do tej pory siedziaa tyem, odwrcia si nagle. Na inkwizytora spojrzay zimne oczy. Nie chciaem tego powiedzia Noel. Zmusi mnie... Wiem Bartold kiwn gow. Nie mam alu. Prdzej czy pniej powinienem si tego spodziewa. Spiagoty kryy, tworzc coraz to nowe konstelacje. Ich szare ciaa zaczy teraz lni seledynowo, zupenie jak odczynnik, ktry Grigorij wla do retorty podczas ostatniego eksperymentu. W tej chwili Adam zrozumia, e ta ciecz musiaa pochodzi nie skdind, lecz z ciaa spiagota. Martin Gaut umiechn si paskudnie. Nasz drogi inkwizytor powiedzia drwico, mocniej ciskajc t sam zmodyfikowan lutownic, ktr komandor odda Elzie Wintermann do ekspertyzy. Kko wanie si domykao. Obawiam si, e to ju koniec twojego wszenia. Dogadalicie si wreszcie, co? spyta Adam, czujc coraz mocniejsze wibracje pod stopami. Zrozumielicie, e to wszystko wyglda nieco inaczej ni mogoby si wydawa? Nie wygldasz na zdumionego. Bo nie jestem. Przestpcy zawsze potrafi si porozumie w obliczu zagroenia. Doprawdy? Powiniene jednak cho troch si zdziwi, bo nie jestemy przestpcami. Po prostu reprezentujemy rne interesy. Tak. Lecz adne z was nie jest tak gotowe do powice jak maestwa Gennare i Corrais. Po prostu interesy Stella Virginis i Diavo s bardzo rozbiene, ale ich rozbieno jest tak wielka, e w pewnym momencie zaczynaj si styka. Tak to jest z kadym kontinuum. Pewien wielki poeta, bodaj Goethe,

napisa kiedy: Pocztek i koniec podaj sobie donie. Przypuszczam, e w waszej sytuacji atwiej byo porozumie si z wrogiem ni z kim rozsdnym. Bardzo duo gadasz mrukn Gaut. A gdzie reszta? Adam nie zwrci uwagi na sowa mikrobiologa. Pewnie wamali si do laboratoriw i robi eksperymenty, korzystajc z tej zawieruchy na zewntrz. Tak jest oznajmi radonie Gaut. Twoja Scatola di Stato nie jest tak doskonaa, jak ci si wydawao. Wszystko mona obej, nawet inkwizycyjne sztuczki. Tacy jak ty zapominaj, e z naukowcami nie jest tak atwo jak ze zwykymi ludmi. Wiesz, jaki jest poziom inteligencji mj i kadego z czonkw zespou z osobna? Nie masz z nami najmniejszych szans, powiniene zrozumie to ju na samym pocztku. Za mdrzy jestemy dla ciebie. Nie myl inteligencji z mdroci Adam umiechn si kcikami warg. Mona by bardzo inteligentnym gupcem. Ale nie mona zosta gupim mdrcem. Nie filozofuj, siadaj tam. Martin wskaza Adamowi fotel naprzeciwko swojego, oddalony na tyle, eby komandor nie mg przeprowadzi zaskakujcego ataku. A ty jeste durniem, inkwizytorze. Wydawao ci si, e masz nas w garci? e wystarczy dobrze nastraszy t idiotk Sandr, a sami oddamy si w twoje rce? Naprawd wierzysz w te bzdury o ratowaniu bd unicestwianiu wszechwiata? C, doktorze Gaut. Masz mnie chyba jednak za gupszego ni jestem. Problem w tym, e wy te nie wiecie, o co naprawd chodzi waszym mocodawcom. Nie bd mieszny Martin prychn pogardliwie. Im na pewno idzie, jak zwykle, o pienidze i wadz. O to, kto pierwszy opanuje technologi wykorzystania ska grawitacyjnych Zoroastra. W tym nie ma religii, ideologii ani innych bzdur, a jeli s to tylko przy okazji. Chodzi o czysty biznes ukryty pod otoczk fanatyzmu. Taka

puapka w puapce. Niby zwyczajny holding, a jednak jest w gruncie rzeczy ukryt sekt. To moe zmyli. Ale tak naprawd koniec kocw firma troszczy si wycznie o interesy i wpywy. A rzd zachodzi w gow, zastanawia si i zamiast brygady komandosw przysya samotnego inkwizytora. A jednak to ty jeste durniem, Gaut Adam wyd pogardliwie wargi. Jeste cholernym gupcem. Ascetyczny naukowiec wzruszy ramionami. Wystarczy ju tego dobrego. Powdrujesz teraz do izolatki. Posiedzisz razem z tym erotomanem. Na twarzy Gauta odmalowa si niesmak. Moe si nawet pozabijacie, to ju nie moja sprawa. Drenie podogi narastao, amplituda drga stawaa si coraz wiksza. Zgasy wiata, pomieszczenie rozwietla blask dochodzcy zza pancernej szyby. Barwne rozbyski burzy stay si olepiajce. Gaut doskonale wybra miejsce siedzia tyem do panoramicznego okna, po bokach mia na oku Marie i Noela, ktrzy zreszt i tak nie podjliby najmniejszej prby sprzeciwienia si uzbrojonemu koledze, a wiato wytwarzane przez kataklizm bio w oczy Adama. To wszystko te na potrzeby eksperymentw, prawda? Bartold postanowi podj jeszcze prb przeduenia rozmowy. Nikt nie jest w stanie zachowa stuprocentowej koncentracji przez duszy czas, szarpany przecieniami, w dodatku konwersujc i mylc intensywnie. Chodzi mi o niestabiln prac amortyzatorw grawitacyjnych. Nie jest zwizana tylko i wycznie z niewydolnoci systemw, prawda? Czy dobrze si domylam, e to zgniy kompromis midzy miertelnym zagroeniem, jeli stacja straciaby osony, a koniecznoci prowadzenia bada w warunkach chocia z grubsza zblionych do naturalnych? Zasadniczo tak zamia si Gaut. Prbki potrzebuj silnych impulsw. Ale dzisiaj jest na powanie. Niestabilno grawitacji na zewntrz jest naprawd trudna do okieznania. Nie szkodzi, poradzimy sobie. W razie czego system odetnie dosownie

wszystko, z urzdzeniami podtrzymywania ycia wcznie, a my szybciutko zejdziemy do schronu. Nie ma si czego obawia. To znaczy my nie mamy, bo ty zostaniesz sobie z tym czubem. Nie wiem, czy to przeyjecie. Zdajesz sobie spraw, e to wszystko jest rejestrowane? spyta Adam. Mam to w dupie, inkwizytorze. Jestemy lepiej zabezpieczeni ni ci si wydaje. Adam pochyli gow. Mzg wymamrota pod nosem. Mzg, kod siedemset dwadziecia dwa amane przez delta. Przyje? Potwierd. A ty co, modlisz si? spyta podejrzliwie Gaut. Nie dosysza, co powiedzia komandor. Bartold liczy na to, e mikrofony jednostki centralnej s znacznie czulsze ni uszy naukowca, e gos Adama dotrze do nich mimo szumu i wibracji. Potwierdzam, komandorze Bartold zabrzmiao z gonikw. Martin spojrza zdumiony, mocniej cisn bro. Wyczy cakowicie zasilanie amortyzatorw grawitacji. Do odwoania. Adam mia ochot wykrzycze polecenie, ale powstrzyma si. Wypowiedziane normalnym gosem nie robio tak poraajcego wraenia, dawao uamek sekundy przewagi, zanim sens sw dotrze do przeciwnika. Natychmiast stoczy si z fotela, poturla pod cian. Gaut zdoa wypali tylko raz, zanim zapay go kleszcze potnej siy. Zwis, przechylony przez oparcie, lutownica wypada mu z rki. Zsun si z wysikiem, zaleg na pododze. *** Adam nie prbowa walczy z cieniem. By na to zbyt dowiadczony, zdawa sobie doskonale spraw, jaki to beznadziejny wysiek, w dodatku w sytuacji, kiedy grawitacja wyczyniaa podobne harce. Lea pasko na plecach, czujc w

piersiach taki ucisk, jakby zaleg na nich mody spiagot. Po chwili ucisk zela, eby powrci z jeszcze wiksz si. Pole widzenia zawzio si znacznie aby dostrzec, co robi Martin Gaut, Adam musia przekrci gow. Natychmiast poczu, jak skronie dostaj si w potne imado, kark wygina si, a policzek przylepia do podogi. Mikrobiolog zastyg w przedziwnej, wykrconej pozie. Praw rk wycign daleko przed siebie, lewa utkwia pod ciaem, ktre wayo teraz nie sto pidziesit kilogramw, jak zwykle w warunkach stacji, ale dobre trzy czwarte tony. Z rozbitego nosa i warg sczya si krew, przy gowie lecego rosa kaua. Przy normalnym cinieniu krwotok na pewno nie byby a tak wielki. Marie spoczywaa rozpaszczona w fotelu, ypic bezradnie na boki, zapewne ju nic nie widziaa. Dla kogo nieprzygotowanego i nieprzystosowanego do skrajnych przecie to, co si dziao, musiao by koszmarem. Noel, ktry najwyraniej prbowa wsta, zaleg na boku. Adam pomyla przelotnie, e niektre delikatniejsze urzdzenia mog nie wytrzyma tej karuzeli. Ale to nie byo w tej chwili wane. Walczy ze wszystkich si, eby nie straci przytomnoci. Kod siedemset dwadziecia dwa amane przed delta by jednym z najniebezpieczniejszych, jakie stosowali inkwizytorzy. Znosi bowiem wszelkie blokady mzgu gwnego, uniewania dyrektywy ochrony ycia. Jego uywanie byo nieformalnie wrcz zakazane, rezerwowano je na zupenie wyjtkowe okazje. Komandor bogosawi si w duchu za to, e w nocy, po rozmowie z Sandr, wprowadzi do jednostki logicznej ca zawarto SDS. Inaczej za kadym razem musiaby weryfikowa polecenia, a w sytuacji krytycznej nie byo na to absolutnie czasu. Z drugiej strony, w razie gdyby mu si teraz co stao, skazaby wszystkich ludzi w obiekcie na pewn mier. Jeliby Gaut zdoa jednak trafi Adama, mzg w ogle nie wczyby amortyzatorw grawitacyjnych. Nawet polecenie Wintermanna nie byo w tej chwili wice. Inkwizytor nie chcia myle o tym, co musiao si teraz dzia w laboratoriach. Zobaczy jak oczy Martina uciekaj w gb czaszki, powieki zamykaj si mimo woli. Marie i Noel ju

dawno stracili przytomno. Dawno... Jakie dziesi sekund temu. Burza na zewntrz szalaa w najlepsze. Barwne plamy odblaskw przemykay po pododze tu przy gowie Adama, przepyway przez niego niczym kolorowe ryby... Potem nieco pociemniao. Wtedy poczu co dziwnego, zupenie nieoczekiwanego. Potworna grawitacja przestaa nagle doskwiera, ogarna go euforia, zupenie jakby by w stanie wznie si lekko pod sufit mimo potwornego cienia. A moe wanie dziki niemu... A z drugiej strony cay organizm protestowa przeciwko takiemu traktowaniu. Z najwyszym trudem Bartold przesun gow kilka centymetrw, mia wraenie, e mikka wykadzina zedrze mu skr z policzka. Musia jednak sprawdzi, skd si wzi cie. Zerkn w okno. Na pocztku nie wiedzia, na co patrzy. Dua, jasnofioletowa paszczyzna zasaniaa spor cz pejzau. Przylgna do szyby, falujc leciutko na samych brzegach. Czyby kawaek gruntu pokrytego mchem zosta zerwany przez nawanic i rzucony wprost na pancerne okno? Dopiero po chwili dotaro do pilota, e to nie ziemia, ale... spiagot. Zwierz przyssao si do przezroczystej powierzchni, jakby chciao j pochon i wtargn do wntrza stacji. Nadcigna kolejna, jeszcze silniejsza fala euforii. Nigdy wczeniej Adam nie dowiadczy czego podobnego. Mia wraenie, e za chwil uleci i bez wysiku przebije kopu obserwatorium, aby poczy si ze spiagotami w cudownym tacu, by chon caym sob sprawiajce niewysowion rozkosz impulsy grawitacji. W tej chwili stworzenia nie wydaway si gronymi potworami, lecz penymi gracji niebiaskimi istotami, ktre wiedziay najlepiej we wszechwiecie, czym jest pojcie absolutu, prawdy, dobra i pikna... Nie inaczej niezupenie w ten sposb naleaoby to uj... Jednak, z drugiej strony... w przebysk wiadomoci wprawdzie nie by zwizany do koca z kluczowymi kwestiami ontologii w ludzkim pojciu, ale chyba wanie takie, nieporadne nieco, filozoficzne odniesienie najlepiej oddawao istot rzeczy... Trwao to ledwie kilka sekund, do chwili, kiedy stwr

oderwa si od okna i odlecia. Inkwizytor poczu, jak euforia znika, a wraca przykra gama wczeniejszych dozna. Gwatowne uderzenie siy cienia sprawio, e przesta ju cokolwiek widzie. Jeszcze chwila, a bdzie za pno. A moe ju byo za pno? Mzg, wcz amortyzacj grawita... Straci przytomno. Nie by pewien, czy dopowiedzia rozkaz do koca, nie mia pojcia, czy komputer zinterpretuje go jak naley. W ostatnim przebysku Adam zda sobie jeszcze spraw, e odtd ju zawsze bdzie tskni do tego uczucia, ktre towarzyszyo mu przez t ulotn chwil, kiedy spiagot przylgn do powierzchni okna. Bdzie mu tego brakowao tak samo, jak... Osun si w bolesn ciemno. Ockn si obolay, czujc straszliwe upanie w gowie. Otworzy oczy, ale nie zobaczy nic prcz szarego mroku. Z jkiem przetoczy si na bok, rejestrujc mglicie, e minie i koci s chyba cae, cho bol wrcz niesychanie. Szary woal lepoty rozdar si leciutko, zapowiadajc, i lada chwila dotlenione komrki podejm prac. Moe nie od razu rusz pen par, ale dobrze by byo dostrzec cokolwiek. Adam ostronie wycign praw do. Dopiero w tej chwili zda sobie spraw, e rozkaz jednak dotar do jednostki centralnej. Mczyzna dotkn palcem czubka nosa. Przyszo to z trudem, ale udao si. Potem to samo zrobi lew rk. Nastpnie przenis palec na ucho, po czym potar powiek. Podstawowe sprawnoci neurologiczne byy zachowane. Nie wiedzia, jakich spustosze mogy dokona fluktuacje cienia, ale mia nadziej, e miejscowy medmat poradzi sobie z nimi. I nie chodzio Adamowi o wasn osob. Grawitacja wiele razy rozrywaa go na czci i skadaa na nowo, by do tego niejako przyzwyczajony, lecz nie mg przecie pozwoli, aby ludzie na stacji poumierali na skutek jego dziaa. To by si nie spodobao czonkom komisji rewizyjnej. Inkwizytor mg si posun naprawd daleko, lecz nie do zabjstwa, chyba e w obronie wasnej. Tutaj za o obronie wasnej w skali globalnej nie mogo by mowy, tym bardziej e w

kocu Bartold sam przecie sprowokowa rozwj wypadkw. Inna sprawa, e nie spodziewa si a takiej determinacji ze strony osb pracujcych dla holdingw. Bdnie zaoy, e nie odwa si przystpi do zdecydowanych dziaa, wiedzc, i kady ich ruch jest nagrywany i prdzej czy pniej trafi przed oblicze odpowiednich wadz. Co tu byo wicej na rzeczy... Zacz dostrzega zamazane zarysy przedmiotw. Wszystko byo czarno-biae, szarawe, na dnie oczu prac podjy najwyraniej na razie tylko prciki, czopki czekay jeszcze na swoj kolej. Dwa metry od niego lea Martin Gaut, wci z wycignit rk, a jego palce dzielio od pistoletu zaledwie kilkanacie centymetrw. Kiedy szalaa grawitacja wydawao si, e te dwa metry to co najmniej pi razy tyle, za do mikrobiologa spoczywa bardzo daleko od zmodyfikowanej lutownicy. Adam podczoga si do nieruchomego Gauta, wzi bro, schowa do kieszeni bluzy. Zbada przeciwnikowi puls, unis powiek. Tylko nieprzytomny. Zapewne ocknie si w stanie o wiele gorszym ni Adam, ale to i lepiej. Komandor wsta, a raczej prbowa wsta udao mu si dwign tylko na kolana. Na fotelu jkna i poruszya si sabo Marie. Twarda kobieta, pomyla Bartold z mimowolnym uznaniem. Po takim przeyciu powinna by nieprzytomna znacznie duej. Jak chociaby Noel, ktrego blada twarz wciskaa si w zagwek. Na szczcie fotele przy znacznym wzrocie grawitacji same rozkaday si i poziomoway. Adam wci na kolanach podszed do Marie. Syszysz mnie? spyta. Odpowiedzia mu powtrny jk i bezradne mruganie oczami. Nawet jeli docieray do niej dwiki, z pewnoci nie bya w stanie nada im sensu, zrozumie znaczenia. Adam z wysikiem stan na nogach. Zachwia si i byby run, gdyby nie zbawienny blat konsoli. Mzg, podaj stan zaogi wychrypia. Doktor Martin Gaut nieprzytomny, doktor Marie Maguire... zacz komputer.

Nie w obserwatorium, w pozostaej czci obiektu! Profesor Walter Wintermann przebywa nieprzytomny w swoim pokoju. Ley w ku? Tak jest. Doktor Elza Wintermann znajduje si w dyspozytorni. Nie daje oznak ycia. Doktor Alicja Boranin przebywa w pracowni mechaniki grawitacyjnej, doktor Sandra Gaut przebywa w pracowni fizycznej, obie s nieprzytomne. Doktor Teresa Harding jest w swoim gabinecie, nieprzytomna. Doktor Vlad Harding znajduje si w laboratorium chemicznym. Doktor Robert Sorensen znajduje si w pokoju kwarantanny. Obaj nie daj oznak ycia. Doktor Zoja Sarkissian przebywa w ambulatorium. Jest nieprzytomna. Adama zirytowaa nieco ta wyliczanka. Wolaby, eby mzg meldowa jak naley imi, nazwisko, miejsce, stan. Bez tych wszystkich upiksze znajduje si, przebywa. Stacja kosmiczna to nie dzieo literackie. Co znaczy sformuowanie nie daje oznak ycia? Nie yje? Znajduje si w stanie wyczenia funkcji psychofizycznych. Bartold odetchn z ulg. Ofiar w ludziach nie ma? Monitoring wskazuje, e wszyscy yj, jednak nie potrafi okreli dokadnie ich kondycji bez uycia medmatu. Adam zastanowi si przez chwil, spojrza na Noela, Gauta i Marie, po czym chwiejnym krokiem wyszed z obserwatorium. W jakim stanie jest obiekt? spyta na korytarzu. Powanemu uszkodzeniu ulega kopua widokowa, korytarz prowadzcy do niej zosta odcity grodziami. luza wyjciowa numer dwa jest cakowicie zniszczona, awarii ulega winda prowadzca do tej luzy oraz czciowo naruszona zostaa konstrukcja hangaru. Poza tym mamy szereg drobnych usterek. Pozostae urzdzenia dziaaj? Inne windy? Mona ich uy?

Przeprowadzam testy i naprawy. Korzystanie w tej chwili z wind jest niemoliwe. Adam westchn ciko, wszed na korytarz ze schodami. To bya droga przez mk. Musia zej na sam d, pokona wszystkie poziomy. Nie, stanowczo nie by w stanie. W poowie kondygnacji zatrzyma si, dyszc ciko. Uspokoi omoczce serce, bardzo powoli wrci na gr. W obserwatorium nic si nie zmienio. Na zewntrz trwaa jeszcze burza, aczkolwiek jej moc na szczcie znacznie spada. Znikny te spiagoty, zakoczyy swj niesamowity taniec. Adam poczu dreszcz na wspomnienie stworzenia, ktre przylgno do okna. Czy kto z obecnych na stacji poczu kiedykolwiek co podobnego? Czy zdawali sobie spraw, z czym naprawd obcuj i jak wyglda prawda o Zoroastrze, na czym polega jego tajemnica? Komandorowi w tamtej chwili zdawao si, e jest blisko rozwizania zagadki, ale teraz to poczucie znikno. Klkn przy Martinie, z wysikiem wydoby spoczywajc pod ciaem rk mikrobiologa. Wygia si pod dziwnym ktem. Chyba bya zamana, a co najmniej zwichnita w okciu. W normalnych warunkach Bartold dwignby mczyzn, posadzi w fotelu i dopiero skrpowa, lecz warunki byy bardzo dalekie od normalnoci, a on nie mia po prostu siy. Mocna tama okrcia zatem nadgarstki mczyzny na plecach, potem zostaa owinita wok kostek. Adam sapa gono. Z Noelem i Marie sprawa bya o wiele prostsza. Wystarczyo kilka ruchw, aby przymocowa ich do foteli bez koniecznoci podnoszenia ich koczyn, Mzg. Adam opar si plecami o konsol. Zablokuj wyjcia ze wszystkich pomieszcze laboratoryjnych oraz dyspozytorni. Nikt nie ma prawa ich opuszcza. Konieczne jest przeprowadzenie bada wszystkich czonkw zaogi. Inkwizytor mia wraenie, e w nienagannie uprzejmym gosie maszyny dosysza pretensj. Czy to moliwe, eby uywanie kwasw nukleinowych w konstrukcji urzdzenia czynio sztuczn inteligencj mniej sztuczn?

Kod siedemset dwadziecia dwa amane przez delta! warkn. Wykona i potwierdzi. Potwierdzam wykonanie rozkazu tym razem ton mzgu nie budzi wtpliwoci. *** Obudzi si po dwch godzinach, obolay i poamany. Wykadzina bya mikka, ale nie moga zastpi ka. Nie tyle zreszt obudzi si, co zosta obudzony. Ze snu wyrwa Adama stek gonych przeklestw i wyzwisk. Gaut lea na boku, spoglda z nienawici i kl pynnie bez chwili przerwy. Widzc, e komandor otworzy oczy, poruszy si gwatownie, ale zaraz opad z przecigym jkiem. Uszkodzona rka musiaa mu niele dokucza. Ty ajdaku, ty gnoju, ty skurwysynu podj monotonn wyliczank. Chciae nas pozabija, ty parszywy psie, ty... Zamknij si, Gaut, albo ja ciebie zamkn przerwa mu Adam, wyjmujc z kieszeni bro. Gdybym chcia was pozabija, ju bycie nie yli. Jestem inkwizytorem, nie katem. Nas te musiae wiza? spyta Noel sabym gosem. Mymy nie chcieli... Musiaem. Nie mog sobie pozwoli na luksus nieostronoci. Syszelicie przecie moj rozmow z doktorem Gautem, zanim zmusi mnie do podjcia bardziej drastycznych krokw. To sprawa bezpieczestwa federacji. Co jest spraw bezpieczestwa? spyta z niedowierzaniem Boranin. Mrzonki pieprznitych fundamentalistw religijnych o powstrzymaniu ekspansji wszechwiata? To przecie bzdura. Nawet za miliony lat ludzko nie bdzie w stanie nic z tym zrobi. O ile si orientuj, bilans ciemnej energii w kosmosie wynosi ponad siedemdziesit procent. Marie, mam racj? Kobieta odkaszlna, na jej ustach pojawia si kropelka krwi. Musiaa sobie przygry jzyk podczas przecieniowego

pieka, bo mwia troch niewyranie. Zgadza si. eby to zrwnoway si grawitacji, trzeba by dysponowa potg niewyobraaln, wrcz bosk. Nikt rozsdny w to nie uwierzy. A jednak spora cz z was pracuje wanie dla holdingw ywotnie zainteresowanych odkryciami wasnoci ska na Zoroastrze. Och, daby spokj achn si Noel. Takich gorliwcw jak Gennare i Corrais wicej wrd nas nie znajdziesz. Takich porbanych fanatykw jak Gaut te. Suymy nauce i to ona jest najwaniejsza. Dostalimy fors na prowadzenie bada, wic je prowadzimy. Z tego, co wiem, wyniki s bardzo obiecujce, ale wcale nie w skali kosmicznej. Te bzdury o Stella Virginis, Diavo czy Surve to tylko taka gadanina, prawda, Martin? Gaut burkn co niewyranie, splun w stron Adama. Jak na wiatego naukowca, sigajcego szczytw intelektu, co marnie u ciebie z inwencj zauway Adam. A co do holdingw... C... Sprawa wyglda troch inaczej ni wam si wydaje. Moesz to wytumaczy? Mog. Ale wolabym porozmawia ze wszystkimi. Mzg! Czy czonkowie zaogi odzyskali ju przytomno? Nie, komandorze Bartold. Nieprzytomna jest jeszcze doktor Zoja Sarkissian oraz doktor Vlad Harding. Kiedy dojd do siebie, zawiadom mnie. Marie znw kaszlna, skrzywia si. Cholera, a jeli umr? Powinni otrzyma pomoc. Powinni, ale nie otrzymaj powiedzia spokojnie Adam. Przykro mi to stwierdzi, ale s sprawy waniejsze ni samopoczucie, a nawet ycie pojedynczego czowieka. I to mwi kto, kto mieni si inkwizytorem prychn z pogard Gaut. Kto, kto powinien przestrzega zasad moralnych. Drogi doktorze Bartold umiechn si blado taka decyzja naprawd nie sprawia mi przyjemnoci, ale, jak ju mwiem, nie mog pozwoli sobie na najmniejsz nieostrono.

Jeli komu co si stanie, odpowiedzialno za to ponosi take, a raczej przede wszystkim, pan. Czy to ja wymachiwaem broni, wysuwajc groby karalne? Stawia si pan w roli ofiary, a to nieporozumienie. To paskie dziaania bezporednio wpyny na taki a nie inny rozwj wypadkw. Pikny, kwiecisty wywd, niestety, peno w nim dziur. Gaut skrzywi si z blu, prbujc zmieni pozycj. Przybye do nas niby jako rozbitek, a w kadym razie kto potrzebujcy pomocy przeszed znienacka na mniej oficjaln form. Prbowae wykorzysta nasze zaufanie, posune si nawet do uwiedzenia mojej ony... Daby pan spokj umiechn si Adam. Sandr sam pan do mnie przysa, a w kadym razie na pewno nie protestowa przeciwko jej odwiedzinom. To atrakcyjna kobieta, mczynie przebywajcemu w przestrzeni przez duszy czas trudno oprze si pokusie. Wykorzystalicie to. Martin skrzywi si jeszcze bardziej. Idiotyczna wymwka. Nie przecz. Ale ta caa nasza konwersacja jest idiotyczna. Nareszcie kto to zauway mrukna Marie. *** Krzyczeli wszyscy. Wszyscy naraz. Adam mia ochot wyczy dwik, ale niestety nie mg. Sam sprowokowa ten chaos, wic musia liczy si z konsekwencjami. To znaczy, z narastajcym blem gowy. Wideokonferencja w p minuty przerodzia si w karczemn awantur, w ktrej wszyscy oskarali si nawzajem, ale przede wszystkim naskakiwali na inkwizytora. Co byo, oczywicie, do przewidzenia. Cieszy si w tej chwili w duchu, e wyszo jak wyszo i kady z czonkw zaogi przebywa w innym pomieszczeniu, bo trudno by byo wyobrazi sobie bezporednie spotkanie z gromad rozwcieczonych ludzi. Oczywicie, byli przede wszystkim rozsierdzeni z powodu zafundowanej im hutawki grawitacyjnej, ale ju niebawem

powinno ich rozgrza co innego. Bartolda dziwio tylko, w jak dobrej formie przetrwali to, co z nimi wyprawiao pulsujce cienie. Najwidoczniej stae przebywanie w zwikszonej grawitacji niektrych nieco uodpornio nawet na jej szalestwa. Teresa, Marie i nawet Noel wygldali z kolei bardzo kiepsko. Swoj drog, to te byo symptomatyczne. Moe bycie si tak uspokoili, co? zaproponowa w kocu do obcesowo. W ten sposb do niczego nie dojdziemy. Przesun fotel z Marie w poblie Noela, zaj miejsce za konsol. Teraz mia wszystkich uczestnikw spotkania naprzeciwko siebie, zarwno tych obecnych w obserwatorium, jak i ustawione w pkole hologramy z poczerwieniaymi ze zoci twarzami. A do czego mamy niby doj? spyta agresywnie Wintermann. Przebywamy w tej chwili w areszcie. Z tego, co widz, niektrzy s nawet zwizani. Moemy wiedzie, dlaczego? Dlatego. Adam unis lutownic tak, by wszyscy mogli j zobaczy. Tak niespodziank przywita mnie niedawno doktor Gaut. Nie trzeba by posiadaczem jakiego niesychanie przenikliwego umysu, eby odgadn, od kogo to otrzyma. A to znaczy, e mamy ju dwie osoby uczestniczce w spisku. Co najmniej dwie. Znw zapanowa gwar, przez haas przebi si gos Vlada Hardinga. Zamknijcie si wreszcie! Inkwizytor ma racj, w ten sposb do niczego nie dojdziemy! Niech mwi! Zapanowaa wzgldna cisza. Adam odetchn gboko, przymkn oczy, zbierajc myli. Kochani moi zacz, czujc doskonale, jak faszywie brzmi sformuowanie w obecnych okolicznociach. Dlatego powtrzy je, by ten fasz wybrzmia do koca, sta si czym wicej ni zamierzon niezrcznoci. Kochani moi. Mamy pewien wsplny problem, wymagajcy natychmiastowego rozwizania. Problemowi temu na imi spisek przeciwko rzdowi federalnemu.

Po tych sowach zrobio si zupenie cicho. Spisek? powiedziaa z niedowierzaniem Teresa Harding. O czym pan mwi? Prosz nie udawa, Tereso. Kto lepiej od pani zdaje sobie spraw, e zesp funkcjonuje w warunkach niesychanie dalekich od elementarnego komfortu psychicznego? To normalne w sytuacji, kiedy rni jego czonkowie reprezentuj sprzeczne interesy. Najgorsze za jest to, e te interesy, niezalenie od wspomnianych sprzecznoci, stoj w konflikcie z bezpieczestwem Federacji Midzygalaktycznej. Nie rozumiem powiedzia Wintermann. Jak niby ma si bezpieczestwo federacji do prac prowadzonych na Zoroastrze? Adam pokrci gow z krzywym, nieprzyjemnym umiechem. To pytanie naley postawi nieco inaczej. Jak maj si prace tutejszych naukowcw do bezpieczestwa pastwowego? To jaka rnica? wzruszy ramionami Walter. Jako fizyk powinien pan wiedzie, i kierunek wektora ma kapitalne znaczenie dla przebiegu zjawiska. Daruj sobie efektowne wolty i mw, o co ci chodzi wychrypia Gaut. Komandor odszuka wzrokiem Sandr. Patrzya na zwizanego, cierpicego ma zimnym, nieprzyjaznym wzrokiem. Niczego teraz nie udawaa a ju najmniej niechci i pogardy dla maonka. Od chwili przybycia zastanawiaem si, kto i ilu z was jest poprzez kontakty z Surve tajnymi pracownikami holdingw Stella Virginis lub Diavo. Odpowied na to pytanie wydawaa mi si kluczowa. I zapewne stanie si kluczowa dla przyszych prac komisji. Jednak teraz zdaje mi si, e najwaniejsza jest inna kwestia. Mianowicie pytanie dlaczego?. Dlaczego kompletuje si zesp naukowcw, w duej czci nienadajcych si do pracy w wysunitej placwce kosmicznej? Dlaczego pozwala si niedobranym maestwom na podr tak daleko? Przecie po to wanie opracowano procedury przesiewu kandydatw, eby

wykluczy moliwo znaczcych zaburze w gronie osb skazanych na przebywanie razem przez co najmniej kilka lat. A jednak przeliznlicie si przez to sito. I nie ma sensu tumaczenie, e w tej chwili selekcja nie jest tak ostra jak niegdy. Nie jest te a tak kiepska, jak mogoby si na waszym przykadzie wydawa. Przecie z caego skadu waciwie tylko i wycznie zwizek Teresy i Vlada wyglda na w miar normalny... A to co niby za argument? wyrwaa si Alicja Boranin. Jest pan specjalist od problemw maeskich? Ani ja, ani Noel nie narzekamy na nasz ukad. Wcale si nie dziwi. Pani nie chce narzeka, a Noel nie moe odgryz si Adam. Nie dostrzegem jako, ebycie darzyli si wielkim uczuciem. Tolerujecie si zaledwie, to wszystko. Doskonale wiadomo, e tego typu zwizek dyskwalifikuje uczestnikw wyprawy. Zapewne gdybym zajrza w dokumenty pozostajce pod opiek pani psycholog, mgbym znale nie takie ciekawostki. Chcesz powiedzie, e cae twoje rozumowanie opiera si na wnioskach wysnutych z analizy naszych maestw? spyta zgryliwie Gaut. W duej mierze. Nie zapominajcie jednak o uszkodzeniu satelity, o rozregulowaniu komputera wahadowca... O innych incydentach, jakie miay miejsce. Tak czy inaczej, doszedem do bardzo interesujcych konkluzji. Moj uwag do szybko zwrcia osoba profesora Wintermanna. Jak to si stao, e na czele wyprawy stan osobnik tak miernego charakteru, a przy tym bardziej urzdnik ni prawdziwy naukowiec z pasj? Walter poczerwienia, otworzy usta, eby co powiedzie, ale przez chwil porusza tylko nimi bezgonie. Zda sobie najwyraniej spraw, e jakakolwiek gwatowna reakcja bdzie stanowia tylko wiadectwo, i wtpliwoci inkwizytora maj mocne podstawy. Brawo, profesorze zamia si Adam. Prawdziwy geniusz podobn krytyk powinien mie gdzie. Ale uprzednie paskie ataki zoci, czuo na punkcie wybujaego wizerunku

powiedziay ju do wiele. Nie uszo uwagi komandora pene zoliwej uciechy spojrzenie Elzy. Kobieta popatrzya na hologram ma i wyda pogardliwie wargi. Adam celowo tak zorganizowa telekonferencj, eby uczestnicy widzieli nawzajem swoje popiersia, jakby siedzieli przy stole. To dawao moliwo lepszej obserwacji ni gdyby ograniczy si do projekcji po prostu rzdu twarzy wycznie w obserwatorium. Jeste zwyczajnym, bezczelnym gnojkiem! warkn Walter. By moe Bartold obojtnie kiwn gow. Ale to nie ma najmniejszego zwizku z paskim brakiem kompetencji. Jest jeszcze sporo pyta, a odpowiedzi na nie wskazuj jasno istnienie tego, co okreliem jako spisek. Na przykad, e Roma i Michelangelo byli pracownikami sub rzdowych i to wanie ich zabio pomyla. Nie zamierza mwi tego gono. Niech obecni trwaj w przekonaniu, i w opinii inkwizytora tragiczna mier obu par ma zwizek z walk o wpywy holdingw. Przynajmniej do chwili, kiedy Adam uzna, e ta informacja speni bardziej poyteczn rol ni tylko wprowadzenie dodatkowego zamieszania. Moe kto popeni jeszcze bd, niechccy odkryje wicej kart. Doskonale zdawa sobie spraw, e Gaut mia sporo racji, mwic, i adnemu z tutaj obecnych inkwizytor nie siga do pit pod wzgldem potencjau intelektualnego. Nawet Wintermannowi, cho tak atwo potrafi go sprowokowa. Musia gra z nimi niesychanie ostronie, nie mg bowiem liczy na taryf ulgow w razie pomyki. Wyj z kieszeni SDS, pooy na stole, zaaranowa poczenie skrzynki z mzgiem stacji. Na szczcie wysoki wskanik inteligencji to nie wszystko. Pozostaje jeszcze spryt, dowiadczenie i intuicja. Ta sama intuicja, do ktrej umysy cise podchodz na og z tak wielkim lekcewaeniem. Spisek? milczenie przerwa Vlad Harding. Uwaa pan, e zawizalimy tutaj jakie sprzysienie? Nie Adam pokrci gow. Sprzysienie zawizano nie

tutaj. Ono funkcjonuje od adnych paru lat, cho suby wywiadowcze zaczy podejrzewa jego istnienie stosunkowo niedawno. A moe by tak dokadniej? Dokadniej? Adam wyd wargi. Jak chcecie, moe by dokadniej. Co, bdziemy mieli kocow mow wielkiego ledczego? spyta zoliwie Gaut. Ostateczne wyjanienie, rozwleke i nudne? Nie. Komandor puci do Martina perskie oko, na co tamten zareagowa takim grymasem, jakby nagle poczu niesamowicie przykry zapach. Licz na wasze niesychanie sprawne umysy. Powiem tylko kilka sw. Na pocztek to bdzie Stella Virginis i Diavo oraz sformuowanie konspiracyjny ukad pod przykrywk Surve. To tyle jeli chodzi o sytuacj ogln. Odczeka chwil, zanim podj. A teraz, jeli idzie o was, a przynajmniej t cz, ktra jest zwizana z holdingami. Wiksz cz, dodam. Ot dla was haso brzmi: wycig szczurw. Opar si wygodniej, wycign nogi. Wrd naukowcw panowao milczenie. Holograficzne twarze popatryway na siebie, porozumieway si wzrokiem. Adam rzuci okiem na SDS. Zielona jeszcze przed chwil lampka kontrolna zmienia barw na fioletow. Znak, e kto zacz kombinowa. Mzg jednak niczego nie meldowa. To oznaczao, e dziaania czowieka nie naruszaj procedur alarmowych. Tylko tyle. Niedoskonaa maszyna z tego mzgu. Adam aowa teraz, e nie da rady zej jednak do zapasowej dyspozytorni w schronie. Tam miaby moliwo swobodnego podgldu wszystkich pomieszcze. Tutaj take mgby teoretycznie zada zrzutu z kamer, jednak wtedy wszyscy zorientowaliby si, e co si dzieje, a to by mogo zakci przebieg rozmowy, skoni kogo do dziaania. Inkwizytor musia posuy si inn technik. Wywoa wirtualn klawiatur, zacz wprowadza polecenia rcznie. To potrwa

duej, zwaszcza e nie mg obserwowa wicej ni jednego pomieszczenia naraz, nie budzc podejrze, ale byo jakim wyjciem z sytuacji. Po kolei przywoywa na paski wywietlacz miejsca, w ktrych przebywali poszczeglni uczestnicy dyskusji. W tej chwili milczcy uczestnicy. Dobra odezwa si w kocu Noel. Moe jestem troch przygupi, ale niewiele z tego rozumiem. Stella Virginis i Diavo, to jasne. Chyba nie ma wrd nas osoby, ktrej by nie proponowano tajnego kontraktu, chociaby, jak si okazuje, za porednictwem Surve. Jedni zgodzili si, drudzy nie. To chyba normalne, e takie firmy chc partycypowa w wynikach odkry bardziej, ni wynika to z ich umw z rzdem, prawda? Godne potpienia, ale niewymagajce rozliczania zag przez inkwizytorw. Kto poszed na wspprac, beknie po powrocie. Zapewne opaci si zosta nawet na pewien czas pozbawionym wolnoci. Zgoda kiwn gow Adam. Tajne kontrakty to rzeczywicie ju proceder, z ktrym trzeba si poniekd pogodzi. Powiedz, Noelu, czy wywierano na ciebie bardzo silny nacisk? Niespecjalnie. Boranin poruszy si w fotelu, prbujc zmieni pozycj chocia o wos. Przyszli ludzie z Surve. Dwa razy, dwch rnych typw. Posaem ich do diaba i tyle. A nie zastanowio ci, e wanie nie prbowali za wszelk cen skaptowa egzobiologa, ktry mia si zajmowa waciwym i oficjalnym przedmiotem wyprawy? Och, daj spokj! achn si Noel. Przecie wiesz doskonale, po co naprawd zaoono t stacj. Moje badania to moe nie tyle przykrywka, co dodatek. Miay suy pracom fizykw, nie na odwrt. Adam trafi wreszcie na jaki lad niepokojcych dziaa. Elza Wintermann, przebywajca w dyspozytorni, robia mniej wicej to samo, co on. To znaczy prbowaa ingerowa w system za pomoc zwykej klawiatury. Najwyraniej nie patrzya nawet na palce, a ekran musiaa obserwowa ktem oka. Komandor wyda polecenie odczenia pulpitu dyspozytorni, ale napotka opr ze

strony jednostki centralnej. To byo po prostu niemoliwe. Zgadza si rzek z pewnym roztargnieniem. Przyszli do ciebie nie po to, by ci skaptowa. Nagabywali wszystkich po kolei, aby niejako zatrze lady. To znaczy wszystkich uczyni podejrzanymi, zdezorientowa suby kontrwywiadu co do waciwych intencji. Popenili tylko jeden bd. To znaczy? popdzi go Boranin, kiedy Adam zamilk. Moment. Doktor Elzo Wintermann, prosz natychmiast przesta robi to, co pani robi! Inaczej bd zmuszony zej do dyspozytorni i zastosowa rodki przymusu bezporedniego! Kobieta cofna rce jak oparzona. wiato SDS przybrao zielon barw. Odetchn z ulg. Scatola di Stato znw okazaa si niesychanie pomocna. Dziki niej mg skupi si na rozmowie i obserwacji reakcji ludzi, zamiast bezustannie ledzi ich poczynania. Byoby to tym trudniejsze, e wci odczuwa skutki leenia na pododze podczas fluktuacji grawitacyjnych. Pocieszajce, e caa zaoga te musiaa zdrowo oberwa. Moe tylko Robert, ktry podczas burzy z pewnoci lea w ku zabezpieczony pasami, mia szans lepiej znie ten cay cyrk. Kiedy Adam wywoa obraz izolatki, Sorensen wci by nieprzytomny. Co to za bd? naciska Noel. Powiesz wreszcie? Przedobrzyli. Zatrudnili zbyt duo osb o specjalnociach zwizanych z mechanik grawitacji. Cay czas mwisz oni i oni odezwaa si Zoja. Kim waciwie s ci twoi oni? Adam umiechn si. I to jest najbardziej interesujce. Bo to wanie ci moi oni urzdzili wam wycig szczurw.

Rozdzia 11
Tym razem sucha gwaru podnieconych gosw z pewn przyjemnoci. Spojrza na zmodyfikowan lutownic, lec na konsoli tu obok wirtualnej klawiatury, odsun j dalej. Po tym, co powiedzia na temat zmowy wrogich sobie na pozr holdingw, zapanowao prawdziwe pieko. Z ludzi opady maski obojtnoci i skrzywdzonej niewinnoci. Od razu byo wida, kto by ywo zainteresowany rewelacjami inkwizytora. Wszyscy poza Noelem, Zoj i Vladem dali si ponie emocjom. Teresa prbowaa zachowa kamienn twarz, ale do marnie jej to wychodzio. Moesz ich troch wyciszy zapyta Noel. eb mi pka! Wystarczy mi, co tutaj obok wygaduje Marie. Opanowana, przygnbiona przed chwil pani astronom zamienia si we wciek lwic uwizion w klatce. Nie krzyczaa, nie prbowaa nawet si uwolni. Po prostu patrzya na Adama takim wzrokiem, e gdyby mg zabija, inkwizytor umarby ju-setki razy, i mwia sowa, ktre miao mona byo nazwa kltwami. Bartold wyda polecenie ciszenia gonikw. Noel odetchn z wyran ulg. To miae na myli, mwic o wycigu szczurw? mrukn. Dlatego tak si wciekaj? Przymknij si, Marie rzuci ostro do przyjaciki. Bluzganie jadem niewiele pomoe. Nikt nie lubi wychodzi na gupca. Ale, szczerze mwic, nie spodziewaem si a tak gwatownej reakcji. SDS przez chwil miga fioletowo, ale zaraz powrci zielony blask. Adam potrzsn gow. Bl i otpienie jeszcze nie miny, a oglny chaos nie sprzyja koncentracji. Powiedz mi przy okazji komandor popatrzy uwanie na egzobiologa co tak naprawd sdzisz o spiagotach? Noel milcza przez chwil, zaskoczony bardziej nag zmian tematu ni samym pytaniem. Co masz na myli? spyta ostronie. Wiesz doskonale, e mnie fascynuj.

Tak, tak, wiem. Nie chodzi mi o twj pogld naukowy czy nawet zachwyt w oczach, kiedy o nich mwisz. Pytam o najgbsze odczucia, moe nawet przeczucia. Nie uwaasz, e spiagoty s czym wicej ni tylko bezmylnymi kolosami, ktre za spraw nie mniej bezmylnych ewolucyjnych zbiegw okolicznoci opanoway ten wiat? Boranin odetchn gboko. Masz na myli inteligencj? Wanie. Albo co w tym rodzaju, jaki potencja. C zamrucza naukowiec nieraz przychodzio mi to do gowy. Ale one nie maj przecie nic, co by potwierdzao takie podejrzenia. Nie stwierdzilimy najmniejszych ladw najbardziej choby prymitywnych wytworw cywilizacji. Co wcale nie oznacza, e nigdzie ich nie mona znale, prawda? Albo e ich tak zwane wytwory musz by dla nas czytelne i zrozumiae. Noel namyla si przez chwil. Nie, nie potrzsn wreszcie gow. To niemoliwe. Absolutnie wykluczone... Nie szukaj wrd spiagotw braci w rozumie. Obserwuj je ju bardzo dugo, ale nigdy nie poczuem tego czego, o co ci najwyraniej chodzi. Zamilkli, suchajc przyciszonego gwaru gosw. Tym razem pierwszy odezwa si egzobiolog. Wrmy lepiej do zasadniczego tematu. Jak to moliwe, eby dwie zwalczajce si firmy, tak sobie wrogie, weszy w porozumienie? O co chodzi? Bartold spojrza na Martina. Mikrobiolog lea na prawym boku z zacit min. Nie bra udziau we wrzawie, nie wypowiedzia ani sowa od chwili, kiedy Adam udzieli wskazwek dotyczcych rozwizania zagadki. O co chodzi? Przenis wzrok na Boranina. Naprawd nie wiesz? Mog si tylko domyla. Do tej pory uwaaem, e Stella Virginis i Diavo to banda zwyczajnych oszustw, jak to z takimi sekciarskimi firmami bywa. Potem zdaem sobie spraw, e

rzdzi tam grupa oszoomw religijnych. e jest tak, jak to kto tutaj powiedzia w przypywie dobrego humoru jedni chc ocali wiat w imi szatana, a drudzy unicestwi go, by urzeczywistni boy plan. Brzmiao to zabawnie i doskonale charakteryzowao paradoks zawarty w dziaaniu obu holdingw. To znaczy, e ultrachrzecijanie ze Stella Virginis pragn doprowadzi proces rozpadu wszechwiata do koca, bo nie wolno si spiera z boskim zamysem, a neosatanici z Diavo wrcz przeciwnie pragn utrzymywa nasz may kosmos w stanie stagnacji. Biorc pod uwag wasnoci czasoprzestrzeni i zawarto wszechwiata, obie koncepcje wygldaj do miesznie. Zgadza si powiedzia powoli Adam. I byyby nadal mieszne, gdyby nie pewna okoliczno. e co, e si porozumieli? To moe dziwne, ale... To oznacza, e zaczo im chodzi o co innego ni robienie interesw pod paszczykiem ideologii. Szefowie holdingw zapragnli czego bardziej realnego. To znaczy? Wadzy. Realnej wadzy. Boranin zamilk, rozwaajc znaczenie sw Adama. Moesz janiej? Pomyl, Noelu. Jeli naprawd jeste tak niewiadomy, jak si wydaje, sprbuj postawi si w ich sytuacji. Co utrzymuje w caoci Federacj Midzygalaktyczn? Przecie mnogo kolonii niemajcych ze sob stycznoci, oddalenie od Ukadu Gwnego dziaaj niesychanie mocno odrodkowo. S dwa gwne czynniki scalajce jeszcze ten organizm. Chodzi ci o czno kwantow? Tak. I napd grawitacyjny. To drugie nawet bardziej, bo bez cznoci mona by sobie poradzi, ale bez moliwoci dalekich podry ju nie bardzo. Kolonie stayby si samotnymi wysepkami na oceanie wszechwiata, a bez moliwoci wymiany handlowej i naukowej wikszo z nich, jeli nie wszystkie, musiaaby si cofn do wczeniejszych stadiw rozwoju gospodarczego i spoecznego. A czowiek jest istot wygodn, nie

lubi rezygnowa z tego, co mu uatwia egzystencj. Monopol rzdu federalnego na napd grawitacyjny i urzdzenia do produkcji czstek spltanych jest kluczowy dla utrzymania wszystkiego w ryzach. Do tego czasu zaporow spraw byy take, a moe nawet przede wszystkim, ceny. Koszt wyprodukowania podzespow przekanika czy silnika grawitacyjnego jest w stanie udwign tylko duy organizm pastwowy. A zatem jedynie wsplny wysiek pozwala na funkcjonowanie wszelakich udogodnie, na eksploracj dalekiej przestrzeni, a przede wszystkim budow portali transportowych z potnymi generatorami pola. A to, co odkryto na Zoroastrze, moe si okaza rewolucyjne. Zaczynasz chwyta? Noel pokiwa gow. Nasz wspaniay rzd obawia si zamania monopolu. To oczywiste. Boi si utraci kontrol nad koloniami, a by moe nawet poszczeglnymi planetami Ukadu Gwnego. Kto pozyska tani napd grawitacyjny, ten zdoa wyzwoli si spod wpywu wadz federacji. Wanie, Noelu. Ale tego nie musiae si domyla, prawda? Wiesz doskonale, co tu jest grane, chocia udajesz niewiadomego. Chcesz mi wmwi, e przez kilkanacie miesicy nie zorientowae si, nawet jeli nie stoisz po adnej ze stron? Nie stoj Noel potrzsn gow. I nie zamierzam si miesza. Ale musz powiedzie, e idea upowszechnienia napdu grawitacyjnego jest bardzo kuszca. Bardziej ni kuszca nawet. Nie da si zatrzyma postpu, nie mona wiecznie przeszkadza ludziom w rozwoju. Tak, wiem, o co chodzi. Okieznanie taniego rda grawitacji pozwoli take na obnienie kosztw produkcji czstek do przekanikw kwantowych. Akceleratory i pozostae oprzyrzdowanie bdzie dziaa z mniejszym nakadem energii, jeli zamiast potwornie drogich generatorw bdzie mona uy ich zastpnikw. Adam zda sobie nagle spraw, e ktnia odbywajca si midzy holograficznymi fantomami ucicha, a wszyscy wlepili

wzrok w niego i Boranina. Problem polega na tym powiedzia komandor e zarwno Stella Virginis, jak i Diavo, a co za tym idzie take ich firma-fasada Surve, pragn wykorzysta wasze odkrycia, aby powikszy wpywy, dokona przewrotu, by moe nawet przej wadz w czci dominiw. Zamiast jednego silnego rzdu bdziecie mieli zwalczajce si obozy. Nie dwa, lecz wicej. Bo to, e obie siy zawary chwilowe przymierze, nie oznacza, i nie zaczn regularnej wojny w przyszoci, a wtedy i inni mog doczy do rozgrywki. To bzdury odezwaa si niespodziewanie Zoja. Wierutne kamstwa, ktre wygaduj tobie podobne psy, panie Bartold. Oczy kobiety zalniy nagle, ich spojrzenie stao si wrcz palce. W tej chwili nie wydawaa si szar, zagubion i nieefektown myszk. uki brwi uniosy si wysoko, tczwki zdaway si ciemniejsze ni zazwyczaj, wskie, wiecznie zacinite wargi jakby nabrzmiay, orli nos zacz dodawa twarzy charakteru, a nie szpeci. Zoja wydawaa si w tej chwili prawie pikna. Adam poczu nagle ukucie niepokoju. Co go drczyo na skraju wiadomoci, ale nie potrafi tego sformuowa. Nie bardzo zreszt mg skupi si na rozwaaniach, musia uwanie prowadzi rozmow. Obawiam si, e nie bardzo rozumiem powiedzia zdziwiony. Rozumiesz doskonale. Kiedy tu przyleciae, kiedy si ujawnie, mylaam, e chodzi rzeczywicie o ustalenie, dlaczego zginli Corrais i Gennare, potem dlaczego zabito mojego ma. Ale tak naprawd od pocztku w dupie miae ofiary. Twoim jedynym zadaniem byo i jest zapobieenie przekazania naszych odkry komu nie trzeba... To znaczy odkry fizykw! To dlatego przysano inkwizytora! Tak, poczytaam sobie ostatnio troch o historii twojej... profesji, na szczcie mamy do bogat bibliotek. Pojawialicie si wszdzie, gdzie religia bd nauka zaczynay zagraa wadzy. Wszdzie tam, gdzie wadza bya w

ogle zagroona. Ale nie udao wam si powstrzyma postpu dawniej i nie uda si w przyszoci. Zoju, ludzko nie jest jeszcze przygotowana... Zawsze to samo warkn Gaut. Te same argumenty. Nie jest przygotowana? A dlaczego niby tak twierdzisz? Wiesz, co dzieje si w koloniach? Nie, nie tych znajdujcych si bezporednio pod protektoratem Ukadu Gwnego, ale tam, gdzie jedynym zadaniem ludzi jest wydobycie surowcw, gdzie niepodzielnie rzdz firmy handlowe? Latae w dalek przestrze, lecz bya ona chyba zbyt daleka, skoro przestae dostrzega to, co si dzieje bardzo blisko. I dlatego zamierzae mnie zabi? spyta pogardliwym tonem Adam. Uwaasz, e kolejna zbrodnia co zmieni? Stanie si zarzewiem nowego, lepszego? Gdybymy zamierzali ci zabi, nie przeyby godziny Naprawd mylisz, e nie bylibymy w stanie zlikwidowa byle apsa? Bylibycie, ale wwczas adne z was nie mogoby liczy na kar agodniejsz ni cakowita zmiana osobowoci i pozbawienie wszelkich praw publicznych do koca ycia. By moe, ale w tej sytuacji... I tak czeka nas niewiele lepszy los, wic... Daj spokj, Martinie przerwa mu Wintermann. Uwikalimy si w t spraw nie dla idei, ale dla pienidzy! Nie ma co oszukiwa siebie i innych. Mw za siebie prychn Gaut. Moim zdaniem jedynymi naprawd ideowymi ludmi byli Corrais i Gennare. Nie wiem, po ktrej stronie stao kade z nich, ale... Jak to po ktrej? Dowdcy nie dane byo dokoczy. Alicja Boranin miaa jak zwykle min, jakby jej wszystko byo obojtne albo wrcz nieco mierdziao. Syszae przecie, e pracodawcy urzdzili nam wycig szczurw. Ludzie ze Stelli i Diavo porozumieli si, ale mimo to podzielili nas na dwa zespoy, kac wspzawodniczy. Liczyli na lepszy efekt w

sytuacji, w ktrej bdziemy pracowa intensywniej, eby zasuy na sowit premi. Ale nie uwierz, eby zamierzali doprowadzi do ofiar miertelnych. To byoby nie na rk adnej ze stron. Myl, e albo Corrais, albo Gennare pracowali dla rzdu, prbowali za wszelk cen utrudni nam wykonanie zadania. A drudzy mieli robi za psy acuchowe holdingw, posiadali moe wicej informacji o zamiarach spek. A moe i nie. Jeli si myl, prosz mnie poprawi, inkwizytorze. Adam nie odpowiedzia. Pogld Martina, e naukowcy niepomiernie gruj intelektem nad jakim tam komandorem floty, w tej chwili mia wag absolutnie niepodwaalnego aksjomatu. Bartold zastanawia si, ile w istocie rzeczy wiedzieli zainteresowani i czy wszyscy, co do jednego, czonkowie zaogi nie byli tajnymi pracownikami holdingw. Nawet niepozorny Noel, rozzoszczona Zoja czy przestraszony Harding. W jednym mieli wit racj rzd nie zamierza oddawa monopolu na silniki grawitacyjne, nawet gdyby miao to odby si kosztem postpu. W dawnych czasach, w dwudziestym i dwudziestym pierwszym wieku tak samo pilnie strzeono tajemnic zwizanych z alternatywnymi rodzajami silnikw, ktrych zastosowanie mogoby wyprze nieekonomiczn rop naftow czy gaz. Wtedy wydawao si, e chodzi o wpywy i pienidze, i na pewno tak byo, ale w tej chwili Adam zda sobie spraw, e na rzeczy bya take walka o rzd dusz. atwiej okiezna spoeczestwa, ktre uzalenione s od rde energii, dlatego wanie rda energii pozostaway pod kontrol rzdw. I zawsze wadze rnych krajw, pomimo konfliktw politycznych, koniec kocw potrafiy si porozumie wanie w dziedzinie energetyki. A teraz... Teraz sprawa bya jeszcze bardziej skomplikowana. Federacja Midzygalaktyczna musiaa utrzyma monopol na napd grawitacyjny i czno kwantow, eby sprawowa wadz w koloniach i stacjach kosmicznych. Nad bezpieczestwem czuwaa rzesza urzdnikw, wydawano na to wielkie sumy, a tymczasem prace niewielkiej grupki naukowcw na nieprzyjaznym ksiycu w dalekim ukadzie Thora mogy wszystko zniweczy.

Nie da si zatrzyma postpu. Tak... Ale czy postp zawsze jest czym dobrym? Tyle ju razy brak kontroli doprowadzi do wojen... Adam czu si le z tymi mylami. Zoja miaa racj by psem wadzy. Naukowcy nie mieli nawet pojcia, do jakiego stopnia nim by. Ale dziki temu mg wci lata... Prdzej czy pniej kto zamie monopol na produkcj generatorw grawitacyjnych, na pozyskiwanie czstek do przekanikw kwantowych. Powstan punkty w przestrzeni umoliwiajce swobodn komunikacj midzy zasiedlonymi planetami, bez koniecznoci polegania na centrali w Ukadzie Gwnym. By moe kto opracuje jeszcze lepszy system porozumiewania si poza czasem i przestrzeni, ale na razie... Na razie odkrycia dokonane w bazie na Zoroastrze mogyby doprowadzi tylko do rozpadu wielkiej organizacji, i tak co chwila trzeszczcej w szwach za spraw dziaa takich gigantw jak Stella Virginis i Diavo. I znw to ukucie niepokoju. O co moe chodzi? Zupenie jakby inkwizytor o czym zapomnia, czego nie dopatrzy lub przeoczy. Przez chwil wydawao mu si, e zaraz nastpi bysk zrozumienia, ale tok myli zakcia Sandra. Nic nie powiesz, Adamie? spytaa zjadliwie. Naprawd zabrako ci jzyka w gbie? W to nie uwierz. Proponuj ukad odezwa si, wyrwany z zamylenia. To znaczy tym, ktrzy gotowi s porzuci drog przestpstwa. Wasze zeznania przeciwko holdingom wpyn na znaczne zagodzenie kary. Pozostali musz si liczy z najsurowszymi konsekwencjami. Na chwil zapada cika cisza. To niesmaczne powiedzia w kocu Noel. Ten twj ukad to zwyczajna obrzydliwo, wiesz? Adam nie spojrza nawet w jego kierunku. Wiem. Takie sprawy z zasady s mao przyjemne. Jednak uczestnicy tej wyprawy nie zamali zwyczajnie jakich tam regulaminw, nie naruszyli prawa w granicach, ktre mona by nazwa dopuszczalnymi i wyjani w ramach prac zespou

dyscyplinarnego. Dziaali bezporednio na szkod bezpieczestwa Federacji Midzygalaktycznej, a to nie jest co, co mona potraktowa jako zwyczajne pjcie na ukad ze zwyczajnym koncernem. Sowa wychodziy z jego ust suche i bezlitosne. Mia wraenie, e mwi nie on, ale kto stojcy za jego plecami. Adam nie przypuszcza nawet, e bdzie go to a tyle kosztowao. Nawet jeli nie mieli wiadomoci, do czego to wszystko doprowadzi? spytaa Teresa. Jest taka bardzo stara maksyma, mwica, i nieznajomo prawa szkodzi. Brak rozeznania w sytuacji szkodzi nie mniej. wiadomo czynu nie ma tu nic do rzeczy, liczy si tylko jego efekt. Tak dziaa prawo. Jeste zwyczajnym, bezdusznym, starym trepem oznajmi nagle uroczystym tonem Vlad Harding. Brzydz si takimi zupakami. Dlatego nigdy nie chciaem wstpi do armii. Jestem starym trepem przyzna Adam. Jestem take inkwizytorem i doskonale znam swoje obowizki. Proponuj wam ukad, a wy zastanwcie si, co z tym zrobi. Przypominam, e wszystko, co si dzieje, jest rejestrowane. Owiadczam zatem, e osoby, ktre oka si chtne do wsppracy, mog liczy na moje wsparcie, mao restrykcyjne traktowanie ich przez komisj ledcz oraz moliwo zawarcia porozumienia z prokuratorami. A co, a tak bardzo chcecie dopa Surve, eby t drog zniszczy Stella Virginis i Diavo? spyta zjadliwym tonem Martin Gaut. Czowiek jest istot woln, powinien mie moliwo wyboru, a ich porozumienie, chocia nas oszukali, moe da ludziom nowe moliwoci. Sam Bg, stwarzajc wiat, obdarzy czowieka woln wol. A wy chcecie go zupenie jej pozbawi? Zamkn drogi wyboru? Pod wzgldem moralnym... Daj spokj Sandra skrzywia si z niechci. Zaraz zaczniesz si tutaj modli, wyjmiesz raniec i takie tam... A nie, na szczcie apy masz zwizane, nie musz si ba. Ja tam nie zamierzam i na adne ukady. O niczym nie wiem, w niczym nie braam udziau, nikt mi

nic nie udowodni. Za pno powiedzia Adam. Mleko si rozlao. Nie ma niewinnych, s tylko lepiej lub gorzej poinformowani. Dlatego... W tej chwili drzwi otworzyy si niespodziewanie. Bartold ujrza wykrzywion wciekoci twarz Roberta Sorensena. Wanie wtedy w gowie Adama nastpi tak oczekiwany rozbysk zrozumienia. Spniony wprawdzie, ale tym bardziej ostry. Uczucie, ktre go drczyo, ten niepokj, obawa, e o czym zapomnia... Tak, zapomnia! Zapomnia wyda mzgowi polecenie, by zablokowa powtrnie drzwi izolatki! Nakaza zamkn pomieszczenia, w ktrych przebywali inni czonkowie zespou, a nie wzi pod uwag, e system mg odebra wyczenie generatorw grawitacyjnych jako katastrof, zgodnie z programem odblokowa wic zamek pokoju kwarantanny. Sorensen nie czeka. Adam sign po bro, ale w tej chwili w jego stron polecia ciki przedmiot. Zosta rzucony tak, e aby zrobi unik, komandor musia zrezygnowa z chwycenia lutownicy, odjecha w lewo z fotelem. Robert zaryzykowa, zagra va banque i wygra. Zanim inkwizytor zdoa poderwa si z miejsca, tamten by ju w penym pdzie, przesadzi jednym susem konsol, wyldowa obiema nogami na piersi Bartolda. Adam jeszcze pomyla, e mg przecie kaza take zablokowa drzwi obserwatorium. Dwa bdy w jednej sprawie to stanowczo za duo... *** Gwiazdy w przestrzeni nie migocz. S miriadami maych wiateek, wiecc jasno i stale. Tym wanie rni si od zjawisk niebieskich widzianych z powierzchni globu obdarzonego przez natur atmosfer. Gwiazdy znajdujce si przed oczyma Adama take nie migotay. Spoglday na niego obojtnie, odlege i zamylone. Byy moe nieco zamazane, szczeglnie na kracach pola widzenia, lecz na pewno nie migotay. Chcia potrzsn gow,

ale nie mg. W ogle mia wraenie, jakby szybowa oddzielony od wasnego ciaa, niezdolny do niczego poza biern obserwacj. Czsto mia podobne odczucia podczas treningowych lotw orbitalnych, organizowanych na szkoleniach uzupeniajcych dla oficerw floty, wtedy, kiedy kazano im przebywa duszy czas w stanie niewakoci. Po kilku dniach czowiek zaczyna budzi si odrtwiay, z takim wanie poczuciem jakby umar, a jego dusza szybowaa swobodnie. A waciwie chyba nie tyle szybowaa, co trwaa zawieszona. Owo uczucie bezradnego zawieszenia byo wiadectwem, i wci jeszcze yje. Adam nie lubi stanu niewakoci, jeeli akurat nie przebywa w otwartej przestrzeni, pracujc lub przeprowadzajc testy. Nigdy si do tego nie przyzna, ale w warunkach braku cienia w zamknitym obiekcie ogarniaa go klaustrofobia. Ale tylko podczas wicze. W dalekim kosmosie, gdy w ramach oszczdnoci energii musia wycza na kilka dni, a nawet tygodni, generatory grawitacyjne, nie odczuwa podobnych dolegliwoci. Dziaay czynniki motywacyjne, a take wiadomo, e tak czy inaczej pilot nie moe w aden sposb wpyn na sytuacj. Widz po odczytach, e ju si pan ockn, inkwizytorze usysza leciutko znieksztacony gos. Zoja. Z tego, co pamita, jej stanowczy protest i rozkazujcy ton uchroniy go przed mierci. Bo Sorensen ju sign po laserow lutownic, ju przyoy wylot urzdzenia do skroni Adama. Zoja powiedziaa co, co sprawio, e zamar nie tylko zabjca, ale wszyscy inni, z Adamem wcznie. W imieniu rzdu Federacji Midzygalaktycznej rozkazuj zaprzesta gwatownych dziaa, Robercie Sorensen! To by oczywicie blef, co wszyscy zaraz zrozumieli, ale uamek sekundy wystarczy, eby Bartold przej inicjatyw. Sorensen wrzasn z blu, kiedy zby komandora wpiy si w jego prawy nadgarstek, a silne palce wpezy pod do ciskajc improwizowany pistolet. Wypali, olepiajc na moment Adama, lecz promie przelecia obok, parzc tylko dug kresk policzek. Wykadzina zasyczaa w protecie przeciwko takiemu traktowaniu,

inkwizytor poczu przy szyi gorco nadpalonej powierzchni. Z caych si unis prbujcego docisn go znw do podogi Roberta. Informatyk nie wyrywa rki, napiera, nie zwaajc na bl. Wojskowe wyszkolenie po raz kolejny dao o sobie zna. Adam rozluni nieco minie, pozwoli przeciwnikowi doj do przekonania, e zwycia, po czym nagym ruchem ciaa przerzuci go na bok. Puci krwawicy nadgarstek, uderzy w ran kantem doni, paraliujc rami Sorensena a do barku. Tamten jkn przecigle, sprbowa przej lutownic drug rk. Byo ju jednak za pno, powinien to zrobi uamek sekundy wczeniej. Teraz bowiem do zostaa wykrcona tak, e nie by w stanie dosign urzdzenia. W dodatku Sorensen otrzyma kopnicie w odek. Byo wprawdzie mierzone w splot soneczny, komandor nieco chybi, ale wywoao podany skutek. Sorensen zwin si, straci oddech, a Bartold sta ju nad nim. Niezawodny, mierzony cios, zahaczajcy o maowin uszn, pozbawi napastnika przytomnoci. Inna sprawa, e chwil pniej sam komandor poczu zawrt gowy, zacza go ogarnia mdlca ciemno. Uderzenie, ktre otrzyma, odezwao si dopiero teraz tpym blem w klatce piersiowej. Upad na lecego bez ruchu Sorensena. W ostatnim przebysku wiadomoci zobaczy jeszcze SDS jarzcy si purpurow, ostrzegawcz un... Prosz nie udawa Zoja wyranie si niecierpliwia. rodki farmakologiczne przestay ju na pewno dziaa, odzyska pan przytomno na tyle, eby si w kocu odezwa. Jestem, jestem z garda Adama dobyo si bardziej krakanie ni ludzki gos. Odchrzkn, czujc, e niewiele to pomoe. W takim razie oddaj mikrofon doktorowi Gautowi. Witaj, inkwizytorze zabrzmia drwicy gos Martina. Jak samopoczucie? A gdzie dowdca? spyta Adam, wci chrypic. Ty przeje kontrol? Walter okaza si zbyt mikki, wraliwy, a przede

wszystkich tchrzliwy. Zaoga wikszoci gosw powoaa mnie na jego nastpc. A nasz profesor siedzi sobie teraz razem z Sorensenem w izolatce. Wikszoci gosw? Adam zakaszla. Dopiero teraz zda sobie spraw, e znajduje si w zamknitej przestrzeni, w ciemnoci, a gwiazdy obserwuje przez due, panoramiczne okno. Wzrok odzyska pen ostro, dziki czemu mg stwierdzi, e niektre z gwiazd to odbicie wiateek konsoli sterowniczej w pancernej szybie. Gosowali wszyscy, czy tylko twoi wsplnicy? Wszyscy. Musielimy przecie doj do porozumienia. Jedynym, ktry odda gos przeciw, by Wintermann. Robert oczywicie zosta wyczony z udziau w dyskusji. Ley sobie teraz, utrzymywany w stanie piczki. Nie mamy ochoty na tak niespodziank z jego strony, jaka spotkaa ciebie. To si nazywa ostry zwrot akcji rozemia si. Gdzie jestem? Na orbicie. Chyba ju si domylie? W tej chwili przebywasz po ciemnej stronie Zoroastra. I co mam zrobi? Mnie pytasz? Dosownie byo sycha, jak Gaut wzrusza ramionami. To ty jeste pilotem, a my wielkodusznie oddalimy ci do dyspozycji nasz wasny wahadowiec. Moesz sobie lata wok ksiyca albo sprbowa dosta si na swj statek. Mnie to bez rnicy. Najwaniejsze, e nie wrcisz. I nie prbuj nawet ldowa. Drugi raz nie wykaemy tyle dobrej woli, eby da ci potem woln rk. A poza tym, i tak wydatkowalimy ju za duo paliwa, moe nie wystarczy na kolejny start. Adam unis z trudem gow. W piersi odezwa si piekcy bl. Sia ciosu Sorensena bya dosownie miadca. Przekrci fotel z pozycji startowej na podrn, sprawdzi odczyty. Kry po orbicie biegncej pi tysicy metrw nad satelit komunikacyjnym, a to oznaczao, e jego Delfin znajduje si jakie dwa kilometry nad nim. Stan paliwa w silnikach manewrowych wahadowca by zadowalajcy ponad trzy czwarte. Za to w napdzie gwnym wskanik raportowa zaledwie

dziesi procent. Gaut mwi o ewentualnym ldowaniu, ale prawda bya taka, e gdyby komandor chcia wrci, nie daby rady usi na powierzchni Zoroastra na tyle agodnie, by nie ryzykowa cakowitego zniszczenia jednostki. Choby nawet wykorzysta do maksimum moliwo lotu lizgowego, ryzykujc rozminicie si z ldowiskiem stacji. To nie by wahadowiec sprzed setek lat, ktry mgby powrci na powierzchni planety dosownie bez paliwa. Piloci wojskowi uczyli si lata take na takich przestarzaych egzemplarzach, co prawda tylko w symulatorach, ale jednak zawsze. Lecz tutaj rozkadane skrzyda pozwalay tylko i wycznie na korygowanie lotu oraz bardzo lekki polizg w atmosferze. Tak czy inaczej, do ldowania w warunkach zwikszonego cienia konieczny by zapas paliwa przynajmniej na poziomie pitnastu, a nawet dwudziestu procent. A poza tym powrt nie mia najmniejszego sensu. Adam niczego nie zdoaby zwojowa, tym bardziej e zosta pozbawiony SDS, a oprogramowanie centralnej jednostki logicznej stacji naukowcy na pewno ju odpowiednio zmodyfikowali, aby usun poprzednie ingerencje inkwizytora, ktre uatwiay mu zadanie. To gwno zostanie tutaj oznajmi Martin Gaut podczas ich ostatniej rozmowy, zanim Zoja zaaplikowaa inkwizytorowi rodki nasenne. W doni trzyma SDS. Adam siedzia przypity solidnie do fotela. Twoi mocodawcy bd mogli je sobie pniej odebra. To by moment, w ktrym poszczeglne czci amigwki uoyy si w gowie Adama w spjn cao, a konkretnie na swoje miejsca wskoczyy brakujce elementy, dopeniajce obrazu. Maj po was przylecie, tak? Spojrza prosto w oczy Martina. Obiecali, e odbior was wczeniej ni ekspedycja rzdowa? e nawet w razie dekonspiracji przyl kogo z pomoc? Mikrobiolog nie odpowiedzia, patrzy tylko bez zmruenia w renice rozmwcy. Wiedziae o wszystkim od pocztku cign Adam. Jako jedyny, poza nieyjcymi agentami rzdowymi, zdawae sobie spraw z caej tej mistyfikacji z wycigiem szczurw.

Znakomicie si zakamuflowae, to musz przyzna. Tak, niesychanie religijny Gaut, rozmodlony homoseksualista, a moe raczej biseksualista, kojarzy si mg tylko i wycznie z interesami Stella Virginis. Podstawienie przez koncerny przynajmniej jednego takiego czowieka zagorzaego zwolennika konkretnej opcji byo o wiele sprytniejsze ni gdyby zachowywa neutralno. I nie miao tutaj znaczenia, czy by rzeczywicie tak bardzo religijny, czy tylko gra. Wprawdzie z jednej strony podobna postawa budzia czujno i podejrzenia, ale z drugiej maskowaa waciw rol mikrobiologa. Prawd mwi stare porzekado, e najciemniej bywa pod latarni. Zakamuflowaem? prychn Martin. To by doskonay plan. Gdyby Roma Gennare nie wywszya za duo, a potem oboje z mem si nie wygupiali, poradzilibymy sobie. Do Adama to wszystko, co oznaczay sowa Martina, dotaro z si miadcego ciosu. Naukowcy uwikani w ukady z holdingami z pewnoci odkryli prawdziw rol pilotw. Pilotw, ktrzy byli im przecie niesychanie potrzebni. Pilotw zastawiajcych puapk, ktra potem omal nie zabia ich sprzymierzeca... Corrais wzili na siebie ciar likwidacji zagroenia tak, aby wygldao to na wypadki. Byli jednak tylko uczonymi, nie mieli dowiadczenia, przypacili odwag yciem. To oczywicie tylko jeden z wariantw, ale do prawdopodobny. Rzecz jasna mogo te zdarzy si tak, e Corrais byli fanatykami religijnymi, wyznajcymi ktr z doktryn zwalczajcych si koncernw. Wszystko jedno ktr, bo Stella i Diavo potrzeboway lepych, niewiadomych prawdy wykonawcw wsplnego planu. A moe jeszcze... Potrzsn gow. Rozwizanie zagadki, ktre niedawno wydawao si takie oczywiste, znw zaczo si oddala, znika we mgle wtpliwoci. Nie uda si wam powiedzia spokojnie, uparcie wbijajc wzrok w mikrobiologa. Lepiej skorzystajcie z ukadu, ktry zaproponowaem.

Gaut rozemia si gorzko. Za pno, inkwizytorze. Jako przedstawiciele nauki, pochodzcy z rnych czci Federacji Midzygalaktycznej, przedyskutowalimy sobie wszystko. Kiedy bye nieprzytomny odbylimy burz mzgw, rozwaylimy za i przeciw. Stoimy na stanowisku, e tutejsze odkrycia, bardzo wane odkrycia, powinny suy caej ludzkoci, a nie tylko utrzymywaniu jednoci planet pod protektoratem urzdnikw z Ukadu Gwnego! Najwyszy czas da ludziom to, co im si naley, na co ludzko pracowaa od pocztku istnienia. Da im wszechwiat. Wypowiedziae wanie prawdziwy manifest rewolucyjny mrukn komandor. Manifest ludzki powiedziaa Zoja. Grigorij by gotw powici ycie, aby go zrealizowa. Nie rozumiaam go. Kochaam, ale nie rozumiaam zamilka na chwil, zmruya oczy. Znw byy puste. Dopiero teraz pojam, o co mu chodzio, w chwili, kiedy dostrzegam, e kto taki jak ty nie suy prawu, aby chroni ludzi, a tylko stara si utrzyma status quo, zapewni funkcjonowanie strukturom wadzy. Z pocztku, przyznaj, wydawae mi si niemal anioem, ktry zstpi z nieba, aby zrobi tutaj porzdek, przywrci waciwy stan rzeczy. Dlatego chciaam pomc, podjam wspprac. Ale potem przejrzaam na oczy. Przyznaj wreszcie uczciwie, e nie obchodzio ci, kto zabi mojego ma. A cilej rzecz biorc, obchodzio, ale tylko o tyle, o ile wizao si z twoim zadaniem. Sorensena aresztowae, oczywicie, ale sam potem powiedziae, e ta sprawa nie ma dla ciebie wikszego znaczenia. To naprawd obrzydliwe. Adam nie odpowiedzia. Nie mg znale kontrargumentw. Zreszt, wcale nie zamierza ich szuka. Zadaniem inkwizytora byo wanie to, o czym powiedziaa lekarka pomoc w utrzymaniu si wadzy federacji. Przynajmniej do chwili, kiedy siy odrodkowe nie stan si na tyle potne, by rozsadzi organizm mimo wysikw zapobiegawczych. Kiedy nadejdzie czas, wszystko samo si rozleci powiedzia po chwili, przenoszc spojrzenie na Zoj. Dziwnie si

czu, rozmawiajc z nimi na leco, przypity pasami do stou medmatu. Macie racj, e takich procesw nie da si zatrzyma, ale nie naley te ich niepotrzebnie przypiesza. A kto decyduje, co jest t przedwczesn akceleracj i co j powoduje? Martin wyd wargi. Ty? Na pewno nie takie organizacje jak Stella Virginis czy Diavo! One realizuj tylko wasne interesy! Maj wyjtkowo brudne rce! Z pewnoci. Jednak czasem Bg czyni dobro za pomoc nieczystych narzdzi. Znasz takie powiedzenie, bardzo stare, e w studni przez pysk zgniego psa przepywa czysta woda? To zwyczajna demagogia Bartold wzruszy ramionami. Moecie wci jeszcze skorzysta z mojej propozycji. Powiedziaem ju, co o tym myl. W takim razie dam spotkania ze wszystkimi czonkami zaogi. Mam prawo... Daj spokj. Nie masz teraz adnych praw. Nie uda wam si z tego wywin. Ostrzegam lojalnie. Nie doceniacie determinacji i moliwoci si federacji... Przy portalu czeka ju krownik. Kiedy tylko pojawi si jednostka waszych mocodawcw... Nie dokoczy. Zoja zbliya si z iniektorem i ju po kilku sekundach straci wiadomo. A teraz kry po orbicie Zoroastra, zastanawiajc si nad minionymi zdarzeniami. Za chwil wzejdzie u nas Fenrir poinformowa go Gaut. Valhalla gruje, Thor wieci nad horyzontem, wic bdziemy mieli ma burz. A to znaczy, e zaniknie czno, zreszt musimy zaj si prac. Jeli nawet wasi oka si na tyle sprytni, eby tu dolecie, wywie w pole wojskow jednostk... Wiem, wiem przerwa Gaut czeka nas los ciganej zwierzyny. Mamy teraz wybr: albo dosta si w apy twoich kumpli z si kosmicznych i czeka na wyrok, albo sprbowa znale inne wyjcie. Co by niby zrobi na naszym miejscu?

Adam nie odpowiedzia. A po kilkunastu sekundach dwik zacz powoli zanika. Mityczny wilk z opowieci skandynawskich zaczyna ksa powierzchni ksiyca. *** Nie ryzykowa bezporedniego podejcia. Wprawdzie stara si zleca mzgowi wahadowca obliczenia w taki sposb, eby jak najbardziej zniwelowa kumulacj bdu, nie mia jednak pewnoci, czy rozregulowany ukad nie posypie si w pewnym momencie cakowicie. Adam mg wprawdzie zaryzykowa dokowanie za pomoc rcznego systemu sterowania, ale czu si fatalnie, sensacje wzrokowe zwizane z dziaaniem lekw uspokajajcych byy tak mocne, e nie ufa wasnym umiejtnociom nawigacyjnym. Przedtem obejrza sobie jeszcze burz na powierzchni Zoroastra. Wygldao to bardzo dziwnie i malowniczo, kiedy dostrzegalne nawet z orbity przejrzyste kby ogarny nieregularny spache terenu. Wygldao to troch tak, jakby zupa gotowaa si w garnku o fantazyjnym ksztacie. Tam, gdzie skay o waciwociach grawitacyjnych nie wystpoway albo byo ich mao, panowa zupeny spokj. Zimny glob poyskiwa zielonofioletowo. Pomyla o spiagotach. Gdzie tam nad powierzchni ksiyca ich potne cielska pyny swobodnie, zmierzajc w sobie tylko wiadomych kierunkach i celach. Nie potrafi ju o nich myle jak o zwyczajnych zwierztach. Noel twierdzi, e nigdy nie poczu czego, co by mu podpowiedziao, e w wielotonowych potworach kryje si wicej ni zbir instynktw. Ale te z ca pewnoci egzobiolog nie mia okazji przey tego, co stao si udziaem Adama tej niesamowitej wizi z przebywajcym blisko spiagotem, kiedy szalejca grawitacja zgniataa wszystkie komrki na miazg, tej niesamowitej euforii, ktr Adam porwna mg tylko do jednego dowiadczenia kontaktu z czarn dziur. O ile jednak w przypadku zjawiska kosmicznego mia wiadomo

zupenej od niego odrbnoci, obcoci, o tyle lec bezwadnie na pododze obserwatorium, w ostatniej sekundzie przytomnoci zda sobie spraw, e pod mask obcych dozna kryje si co wicej, pulsujca pod skr tre... Tamta chwila przywioda mu na myl znany skd cytat: Nazywamy si dziemi Boymi i nimi jestemy. Czy to moliwe? pomyla. Czyby najwiksz tajemnic Zoroastra nie byy niespotykane zjawiska fizyczne i waciwoci ska, ale wanie te zdumiewajce istoty? Czyby lekkomylnie zlekcewaono ich znaczenie, robic z nich tylko wygodn wymwk, aby toczy cich walk konsorcjw z rzdem? Inkwizytor sam przecie, zajty dochodzeniem, potraktowa te stworzenia jako interesujcy dodatek do waciwej dziaalnoci czowieka na tym globie. A jeeli wanie tutaj speni si mogo marzenie ludzkoci o odnalezieniu braci w rozumie? Niezalenie od stanu i rodzaju tego rozumu oraz moliwoci kontaktu? I czy podobna historia nie powtarzaa si ju wielokrotnie? By moe nie pierwszy raz ludzie przeoczyli to, co naprawd wane... Trzeba to bdzie zgrabnie uj w raporcie. Komandor wyszed w przestrze z dodatkowymi olstrami silnikw osobistych, tak na wszelki wypadek. Zabra je z drugiego skafandra. Tym na dole nie bdzie ju potrzebne takie wyposaenie. Wahadowiec zaraz zejdzie na poprzedni orbit i tam ju zostanie. Przebycie drogi na pokad statku zajo Bartoldowi kwadrans. Wszed przez luz awaryjn, ktra znajdowaa si nieco bliej ni waz gwny. Wewntrz odetchn, czujc pod nogami znajom, chropowat podog. Poczu si jak w domu. Jak w domu, ktrego nigdy przecie nie mia. Cae dorose ycie spdzi, latajc w dalek przestrze. To wanie statek midzygalaktyczny by jego schronieniem. Czy dlatego wanie nie potrafi w peni zrozumie tych, ktrych zostawi na dole? Czu, e mieli swoje racje, by moe kiedy historia wanie im przyzna suszno. Ale oni, nawet wyklci i cigani przez prawo, koniec kocw mieli dokd wrci, bo nawet jeli nie mogli liczy na

osiedlenie si w miejscach, w ktrych dotd mieszkali, pozostawaa im nadzieja, e prdzej czy pniej znajd gdzie wasny kt, zamieszkaj wrd innych ludzi. Takich, ktrzy ich zrozumiej. On mia tylko siebie i przestrze... I tsknoty zwizane waciwie tylko z kosmosem: do uczucia potgi podczas przejcia grawitacyjnego, do niesamowitych zjawisk oraz ich ukoronowania kontaktu z czarn dziur. A teraz doczy do tamtych tsknot spotkanie ze spiagotem... Poczu nage szarpnicie w trzewiach na wspomnienie rozpaszczonego na szybie zwierzcia. Zwierzcia?... Otrzsn si, zrobi gboki wdech i szybki wydech, poruszy gwatownie ramionami, aby pozby si ogarniajcej umys nostalgii. Wrci do poprzednich rozwaa. Tak, mia w yciu tylko siebie i przestrze... Czy wanie dlatego na inkwizytorw najchtniej wybierano pilotw dalekiego zwiadu, nieznajcych innego ycia ni ciga podr, bardzo rzadko obcujcych z ludmi? Moe-chodzio wanie o to, by nie umieli do koca albo i wcale poj gamy uczu innych? Byli psami wadzy, a psy hoduje si do cile okrelonych zada. Adam czeka a luza napeni si atmosfer, rozpi zatrzaski hemu. Powietrze wydao mu si zatche, zastarzae. Ale to byo tylko wraenie. Tak sam mieszank oddycha przecie na Zoroastrze. Nagle uderzya go pewna myl. Czyby utrzymywanie floty dalekiego zwiadu w takiej samej formie od dziesitkw lat miao suy midzy innymi wyselekcjonowaniu odpowiedniego typu czowieka, nadajcego si do penienia wrednej suby? Komandor potrzsn gow, poda kod otwierajcy luk, ruszy krtkim korytarzem w gb jednostki. Co za idiotyczne podejrzenie. Zapewne po prostu korzystano z tego, e samotne wyprawy wpywaj tak a nie inaczej na psychik. No i uzaleniaj... Uzaleniaj bardziej ni cokolwiek innego. Mona wprawdzie y bez latania, ale egzystencja wydaje si jaowa i tak pozbawiona sensu, e tylko si powiesi... Gdzie niedaleko, w kwadrancie pooonym o kilka lat

wietlnych, przy portalu midzygwiezdnym krownik federacji oczekiwa bd na wiadomo od inkwizytora, bd na przybycie tych, ktrzy mieli ewakuowa stacj z ramienia sprzymierzonych holdingw. Jeli nic si nie wydarzy, po wyciszeniu zaburze wywoanych przez nov, okrt powinien podej nad Zoroastra. Cae to zamieszanie skoczy si na pewno aresztowaniem jednostek dzierawionych przez Surve, a zaraz potem Stella Virginis i Diavo. Zaczn si dugie, nuce procesy. Nic dziwnego, e wielkie firmy pragny od dawna uniezaleni si od federacyjnego monopolu na produkcj i wykorzystanie gwiazdolotw. Dzierawa pozwalaa w duej mierze kontrolowa ich poczynania. Nawet jeli wadze niewiele mogy uczyni, aby prawnie ugry wyrastajc pod bokiem potg gospodarcz i finansow, przynajmniej wiedziay mniej wicej, z kim koncerny i holdingi robi interesy. Zapewne spor cz transakcji firmy byy w stanie utrzyma w tajemnicy, ale niewtpliwie pragny unikn wszelkiej inwigilacji. Wiele trudu kosztowao ulokowanie w ich strukturach takich ludzi jak maestwo Gennare. Pilot szed krtkim korytarzem w stron sterwki. Min drzwi do kajuty. Przez chwil kusio go, eby tam wej, rozejrze si po starych mieciach. Nie, na to bdzie jeszcze czas. W tej chwili powinien sprawdzi, czy podczas jego nieobecnoci automatom naprawczym udao si moe uczyni cud z generatorem grawitacyjnym. Byoby dobrze, gdyby dotrze do portalu Alfa Carl ii, skorzysta z komunikatora kwantowego, przekaza wiadomo do centrali, sprawi, by obecno krownika w tym rejonie przestaa by tylko blefem. Misja ewakuacyjna konspiratorw z ca pewnoci jest przygotowana na przejcie przez stref eksplozji. Jeli dowdca floty nie otrzyma spodziewanego meldunku od inkwizytora, moe zaryzykuje wypraw, a moe i nie, to ju, niestety, zaleao od aktualnego ukadu si w sferach wadzy. A ten ukad ostatnimi czasy potrafi zmienia si z dnia na dzie. Typa, ktry zdecydowa, e wyposaenie jednostki Adama chocia w najprostszy zapasowy komunikator stanowioby zbdne pomnaanie kosztw, naleaoby

postawi przed sdem. Komandor by w tej chwili lepy i guchy, skazany na oczekiwanie lub zmuszony do podjcia dziaa, w zalenoci od sytuacji. I w zasadzie odpowiedzialny za wszystko. Wszed do kabiny sterowniczej, usiad ciko w fotelu. Kiedy tylko znalaz si w rodku, wszystkie pulpity i ekrany rozjarzyy si delikatnym blaskiem. Wygldao to, jakby statek wita dowdc. Dawniej wyszemu oficerowi wchodzcemu na jednostk honory oddawaa zaoga i zwyczaj ten nadal by kultywowany na duych okrtach, jednak pilot maej jednostki musia zadowala si tylko namiastk. Valhalla wyaniaa si zza krawdzi Zoroastra. Niewielki Thor wieci olepiajco, gdzie w dali czai si niewidoczny teraz Fenrir. O may wos mogo si spiskowcom powie. Adam a wzdrygn si na myl, jak niewiele brakowao. Gdyby nie przypadkowe doniesienie i niedyskrecja jednej z osb zamieszanych w spraw, ktre zbiegy si z przerwaniem cznoci, by moe pies z kulaw nog nie zainteresowaby si jedn z ekspedycji organizowanych przez Surve, Stella Virginis czy Diavo. Co prawda bardzo dalek ekspedycj, w rejon innej galaktyki, ale obejmujc tylko ma stacj... Uszkodzenie przekanika byo z kolei sygnaem, e trzeba podj bardziej zdecydowane kroki. Tego konspiratorzy po prostu nie przewidzieli. Nie mieli pojcia, e awaria jest jednym z umwionych sygnaw, sami wepchnli si wic w wilczy d. Mzg! powiedzia Adam gono. Wci jeszcze troch chrypia, a poza tym odczuwa lekkie zawroty gowy. Czekam owiadczya maszyna nieco szorstkim barytonem, zupenie innym od aksamitnego, przymilnego tonu komputera gwnego stacji. I nie dodawaa unionych komandorw. Adam umiechn si do siebie. Tak, by wreszcie w domu. W jedynym domu, jaki posiada. Raportuj stan prac nad jednostk napdow. Sprawno generatora grawitacyjnego dwadziecia dwa i

p procent. Urzdzenia naprawcze wycofane ze wzgldu na brak uzasadnienia dalszego zuywania energii. Dwadziecia dwa procent z haczykiem. To oznaczao, e co tam jednak zostao zrobione. Tyle e na zgromadzenie mocy potrzebnej do wykonania choby krtkiego przejcia trzeba by czeka dobre trzy miesice. Na przejcie maksymalne co najmniej p roku. Westchn ciko. Wcz procedury przygotowawcze do zakrzywienia przestrzeni. Dugo przejcia? Podam pniej. Potwierdzam, generatory wczone. Fotel zadra, potem wibracje zeszy do poziomu niewyczuwalnego dla czowieka. Adam znw pomyla o tych, ktrzy zostali na dole. Mia nieprzyjemn wiadomo, e to nie s li ludzie. W lwiej czci znaleli si po prostu w niesprzyjajcym czasie w nieodpowiednim miejscu, stanli porodku pola walki wrd gstej wymiany ognia. Aby si uratowa, musieli wybra jaki kierunek ucieczki. Tacy jak Martin Gaut czy Alicja Boranin z pewnoci wierzyli w powierzone im misje. Na tyle mocno, eby si porozumie w obliczu wsplnego wroga. I Gaut, wyznawca destrukcjonizmu w najczystszej postaci, i Alicja, zwolenniczka kreacjonizmu, zjednoczyli si przeciwko czowiekowi, ktry zamierza zniweczy ich wysiki. A caa reszta? Nikt z naukowcw nie chcia lecie z Adamem, nawet Wintermann. A przecie taki Noel z ca pewnoci nie by wpltany w znaczcy sposb, z atwoci mgby unikn surowych konsekwencji, tak samo Vlad Harding, czy tym bardziej Zoja... Ale zostali na Zoroastrze, by prowadzi badania do koca, przekonani, e prawda i postp s najwaniejsze. By moe komisja kwalifikacyjna w wypadku tej wyprawy nie spenia waciwie zadania, z pewnoci cz jej czonkw take bya zaangaowana po ktrej ze stron, ale w obliczu prby, pod wzgldem morale i solidarnoci zawodowej ci ludzie na dole okazali si wartociowi w stu procentach. Adam nie by do koca pewien, dlaczego nie zosta

zgadzony, czemu naukowcy nie poszli na cao. Czy bya to kwestia saboci jajogowych, niechci do pozbawiania ycia, wanie takiej a nie innej postawy moralnej? Czy te zwyczajne zimne wyrachowanie zabicie inkwizytora mogoby naprawd rozwcieczy wadze. A moe... Moe chodzio o to, by wzbudzi w Adamie poczucie winy, czy raczej poczucie zobowizania wzgldem tych, ktrzy postpili z nim tak humanitarnie? Najprawdopodobniej w jaki sposb zagray tutaj wszystkie trzy czynniki. Tak zoony tok rozumowania pasowaby nawet do inteligentnych jednostek. Przecie na orbicie, w uszkodzonym statku inkwizytor i tak nie mg nic zrobi, z kolei w razie niepowodzenia stanowi ywy dowd na dobr wol naukowcw z Zoroastra. A przy okazji moe Bartold zacznie myle i zastanawia si nad tym, kto ma suszno? I dojdzie do wniosku, e jednak nie midzygalaktyczny reim? Nie wiedzieli tylko jednego. Zadanie, jakie wyznaczono Adamowi, wykluczao kompromis. Jeli statek ratowniczy, ktry mia podj zaog stacji, zdoa tutaj dotrze bez krownika na karku, bdzie go czekaa niespodzianka w postaci gotowego do dziaania inkwizytora. Jego redniego tonau jednostka krya par niespodzianek. Moe nie wyposaono jej w komunikator zapasowy, moe nie bya w stanie wykona teraz przejcia, ale poza tym... Westchn ciko, spojrza na ekrany. Mzg, raport o stanie uzbrojenia. Dziaa plazmowe w peni sprawne, torpedy jdrowe w komplecie, gotowe do uzbrojenia na rozkaz, karabiny laserowe sprawne. Komandor znw westchn, spojrza na Zoroastra. Mzg, utrzymuj systemy w cigej gotowoci bojowej poleci. Przyjem. Wsta, rozprostowa ramiona. W normalnej grawitacji organizm zdawa si odywa na nowo, poza tym leki dziaay coraz sabiej, powoli wracaa pena jasno myli.

Ale tak w ogle inkwizytor czu si do podle. Gwiazdy umieraj w milczeniu mrukn, patrzc na poyskujcego spokojnie Zoroastra. I waszego krzyku te nikt nie usyszy. Te sowa sprawiy, e skrzywi si z odraz, widzc wasne, nieco rozmazane odbicie w szybie zabezpieczajcej ekran.

Centres d'intérêt liés