Vous êtes sur la page 1sur 2

BONGKAH KERATAN UNTUK MODUL 3.3 ( PBS ) Rajah 1- 8 menunjukkan satu bongkah yang dipotong pada satah A-A.

. Pilih mana-mana satu rajah dari Kumpulan A dan satu rajah dari Kumpulan B Buat lukisan keratan penuh pada satah pemotongan A-A. KUMPULAN A
A A A A

A A rajah 1 RAJAH 2 A A RAJAH 3

A RAJAH 4

RAJAH 5

KUMPULAN B
A A A A A A

RAJAH 6

RAJAH 7

RAJAH 8

JAWAPAN