Vous êtes sur la page 1sur 8

Reflection Paper

Door: Danille Beukman Klas: Havt3b Minor: ICT 1 Docent: Sacha van der Griendt

488097

Inhoudsopgave
Wat ik heb geleerd ................................................................................................................................. 3 Hoe ik dit heb gedaan ............................................................................................................................ 5 Het geleerde in de praktijk toepassen .................................................................................................... 7 Bibliografie ............................................................................................................................................. 8

Wat ik heb geleerd


Tijdens deze minor heb ik veel nieuwe dingen ontdekt en geleerd, echter, ik was verder dan ik verwachtte bij aanvang van de minor. De belangrijkste begrippen die ik heb geleerd zijn: TPACK: Technological Pedagogical Content Knowledge. Dit betekent dat de leerkracht de vakinhoud, de vakdidactiek en de mogelijkheden van ICT met elkaar in verbinding laat komen. De docent is degene met de kennis en vaardigheden om dit mogelijk te maken. Het TPACK model kan als leidraad worden gebruikt om deze afstemming plaats te laten vinden. Met behulp van dit model wordt het mogelijk om de kennis die docenten nodig hebben, om ICT daadwerkelijk te laten integreren in het onderwijs, te laten beschrijven. (Fisser & Voogt, 2013) Taxonomie van Bloom: De taxonomie van Bloom gaat heel goed samen met adaptief onderwijs. Als leerkracht probeer je aan de verschillende niveaus van de kinderen tegemoet te komen. De stappen die in de taxonomie van Bloom te zien zijn, worden pas gemaakt wanneer de vorige stap is afgerond. Het begint met herinneren (kennis), daarop volgt begrijpen (inzicht), toepassen, analyseren, creatie (synthese) en als laatste evalueren. Bij de herschreven versie van de taxonomie van Bloom, zijn de laatste twee stappen andersom.

(Education)

(Kaap) (SLO, ?) -

21st century skills: Digital natives, een begrip wat bij deze minor meerdere malen is genoemd. Er zijn in totaal vier verschillende generaties, maar de groep die na 1980 is geboren, behoort tot de groep die zo genoemd is. Deze groep groeit op in een snelle wereld, waarbij ICT veel invloed uitoefent. Kritisch denken, creativiteit, ICT-geletterdheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en communiceren zijn begrippen die bij 21st century skills terug komen. (Oetelaar, 2012) (Kennisnet) 3

Stratefie van Suchman: De filosoof Suchman heeft een strategie bedacht die kinderen helpt met het zoeken op het web. Weten de kinderen hoe zij moeten zoeken, waarop zij moeten zoeken en hoe zij het gaan formuleren? Dit begrip wordt in minor ICT 2 nog nader bekeken en dan gaan we er een les bij maken. Ik moet zeggen dat het nu nog niet 100% duidelijk is, al brandt er wel al een lampje. De stappen die worden gedaan; een probleemstelling bedenken, het probleem presenteren, informatie verzamelen, bedenk wat de oplossing is a.d.h.v. de verzamelde informatie, oplossing uitleggen, analyseren van het proces en evalueren. (Hicks & Overstreet, 2012)

Hoe ik dit heb gedaan

Ik heb geleerd om bovenstaande begrippen toe te passen in het onderwijs. Mijn opdrachten heb ik zo veel mogelijk geprobeerd om te koppelen aan de reguliere lessen van de methode (groep 8) of het thema waarmee de klas bezig was (kleuters). Hierdoor zet je als het ware dus het TPACK in. De activiteiten waren op deze manier betekenisvol. Dit is dan het punt wat ik heb geleerd, het inzetten van ICT bij een methodeles, als vervanging of aanvulling. De taxonomie van Bloom is bij het maken van de E-comic en het hoorspel aan de orde geweest bij de kinderen en de strategie van Suchman heb ik al voor een deel terug laten komen in de aardrijkskundeles met de Spotzi App. Wat ik wilde halen binnen de minor heb ik kunnen halen. Eerder wist ik nog niet dat wat ik wilde halen binnen de minor te maken had met het TPACK. Nu weet ik dat wel. Tevens weet ik dat er veel ondersteuning kan worden geboden aan kinderen die zwakker zijn, of die juist heel sterk zijn. Binnen mijn stageklas (groep 8) heb ik hier veel voorbeelden mee gezien. Ik ben er wel achter gekomen dat ik veel standaard dingen al wist. Ik heb hierdoor veel klasgenoten kunnen helpen. Doordat ik dit al snel door had, heb ik er voor gekozen om een deel van mijn keuzepunt te wijden aan het helpen van mijn klasgenoten door een blog te schrijven wanneer er vragen waren over bepaalde onderwerpen.

Ik heb mijn klasgenoten veel hulp geboden met hun opdrachten. Wanneer zij ergens niet uit kwamen waar ik wel weet van had, heb ik hen uitleg gegeven. Wanneer ik iets niet wist uit te leggen, was ik toch benieuwd hoe het wel moest en zocht ik het op via Google/YouTube. Ik heb hier veel tijd aan besteed, maar dit vond ik niet erg. Samenwerken op deze manier vond ik leuk om te doen.

Ik ben niet lukraak bezig geweest met de opdrachten. Ik heb veel bronnen gelezen en informatie opgezocht tijdens deze minor. Hierdoor kwam ik waarschijnlijk op sommige momenten bij mijn klasgenoten over als een betweter. Dit zou goed kunnen, maar doordat ik deze minor echt heel erg leuk vond, vond ik het niet erg om er veel tijd in te stoppen. Als je ergens veel tijd in stopt, dan krijg je er ook veel uit. Ik heb met mijn mentor een planning gemaakt, dit heb ik ook met de lerares van de kleuters gedaan. Op deze manier wisten beide partijen wat er wanneer werd verwacht van elkaar. Doordat ik een planning had gemaakt, kon ik alle opdrachten doen. Toen bleek dat er een opdracht geschrapt kon worden, vond ik dit erg zonde. Op het moment dat dit bekend werd gemaakt door de leerkracht, hoefde ik alleen nog het hoorspel en een digibordles te doen. Beide lessen vond ik toch de moeite waard om te geven, zodoende heb ik een extra opdracht gedaan binnen de minor. 6

Het geleerde in de praktijk toepassen


De bedoeling is dat ik tijdens het laatste jaar van mijn studie en mijn verdere loopbaan, het TPACK zo goed mogelijk inzet. Daar hoef ik niet per se voor in een iPad klas te komen werken later, een aantal laptops/computers of een computerlokaal zijn ook in te zetten voor dit doeleinde. Belangrijk hiervoor is dat ik weet wat de stof inhoud. Ik moet boven de stof staan en weten hoe een bepaald medium (bijvoorbeeld PowerPoint) werkt. Wanneer dat het geval is, kan ik de oorspronkelijke les koppelen aan de technologie van nu. Dit kan zijn een klikplaat voor een jongere groep, of een stukje journaal na laten spelen door kinderen die al wat ouder zijn. Creativiteit is tevens een belangrijk begrip. Een saaie taalles leuk maken voor de kinderen en toch de doelstellingen behalen, vergt ook creativiteit. Voorbereiding van deze creativiteit is ook handig en belangrijk. Als je zomaar aan de slag gaat, is de kans van slagen veel minder groot dan wanneer je de opdracht voorbereid. Het vraagt meer van een leerkracht, maar je houdt de kinderen op deze manier wel gemotiveerd. Dat heb ik nu ondervonden en het was zeker de moeite waard om hier dan meer tijd aan te besteden.

Bibliografie
Education, i. Het TPACK model. Het TPCK model. iTeacher Educatien, Vlaanderen. Fisser, P., & Voogt, J. (2013). Over TPack. Opgeroepen op april 20, 2013, van TPACK: Integratie van ICT in het onderwijs: http://www.tpack.nl/over-tpack.html Hicks, K., & Overstreet, J. (2012, Juni 22). The Suckman inquiry model. Opgeroepen op april 21, 2013, van Docstoc: http://www.docstoc.com/docs/123195717/The-Suchman-Inquiry-Model Kaap, A. v. Taxonomie van Bloom. Taxonomie van Bloom. Histoforum didactiek, Enschede. Kennisnet. Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe vaardigheden. Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe vaardigheden. Kennisnet, Zoetermeer. Oetelaar, F. v. (2012, augustus ?). Whitepaper 21st Century Skills. Opgeroepen op april 20, 2013, van 21st century skills: http://www.21stcenturyskills.nl/download/Whitepaper_21st_Century_Skills_in_het_onderwijs.pdf SLO. (?, ? ?). Handleiding. Opgeroepen op april 20, 2013, van SLO Cursus curriculumontwerp: http://cursuscurriculumontwerp.slo.nl/toolkit/Checklist__taxonomie_van_Bloom_.docx/