Vous êtes sur la page 1sur 111

Y 2011 ~Z

z
3
4
10
14
20
32
35
44
48
54
64
70
77
79
83
86
91
94
97
100
105
107
109
111

tg Z Z
ug I ! y]
~z0
+
Z e ] a* ~ ypg
L
g

0Z&Z e
ypg
g
+Z ` Zu1Z
aZ
ZzZp
x Z g q
-
; +Z <g Z e
zgzZ ,:wD Z)
t'
, xZ e
og V1
"
Zg G
0E
x **
Y
} Z !
VE
zg Z i Z
vZ y4

+
$ @+
$ 9
kZ
jRZ
[ Zp
lC

y 6
WW y*Z yZ zi !*
" z8
-N*
"
Wz6,
Zg Zp
E
~C
Z Z ^Z1Z Z e
gzuZ o

yD
g V
{Z:[ NZ
>
a V
dZ tzg
x Z ~$
+(i)
gzuZ o
gZ Z (ii)
*%
x Z (iii)

`z* **
s Z !zZ (iv)
{Z
Vx
/
uwj P
Z xsZ y

7~gzt Z }g Z Z ] Vzg y*:^

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20

-21

Y 2011 ~Z

m ]]

ug I ! y]
D6,yj
jZB VzH~ Z l$
+ Zg e 9/11
A & { n%q

-Z ] ~g7 L L : ~ - 7(
sm,
z6,B`
} h=*6,y 0*
lz
{'
,WZJ kZ gzZ X n
pg
~ ci7 k
B g s {z n
pg 7f { c*
i y]L L : c*


VzgZ s ZZ VzI xsZgzZ wzg X N Y 7

gzZ z6,vZ LZyZZ IZ pX #[pyZ6,


zz y]

y] X V [xgzy] ` ~ ] ! f
^B kZgzZ i._ ]q 6 c*
ep

z @*
? c 

3 @*
$ "
~g c yZ 6,` Z Z C * gzZ } 7,~ k
B Zy
X L 0*
4gzZ 0*
Y O%Z ~ Z V ~ V k
/X
y*G yj
jZ M
%Z4L L 2- e
$zgzZg\H V jZg
Z Z M%Z 1X
H : ZzgM%Z 3 ` {gp 15 X c*

7s Z Z ~g Vzg {z @*
{z V )
,S
QX H 7
yj
jZM%Z $
{g 2~ .lp {z s z " x O%Z X D
X l ~ yj
jZM%Z_ yY *1 N*
% 3
+Z w]|@W/5 ]|>ZZ 6, xkZ s M%Z
gzZ Zg1 Zg BB Vz@WgzZ Vzg&
+ y] v gzZ +Z ` Zu
Z e VzLgzZ V-{ x ZgzZ"**
}ZL) Z VzL y*k
,
iz
(N 
56,3 4 !*
)

Y 2011 ~Z

~z0
+
Z e

] a* ~ ypg

c CY: M 0
*
+e J
-Z
# tg I<
L a x Z
: 3 0
+e {)z '
,
Z6,y M
/Z X D: qz{ izg @*
Y : { Z v
ypg ]g X D}g7 y M y@ Q: ] }gzZ
x Z e
$Zzg ~gg 9X g
Z ~y
M ug MZ
-Z
J
# L L:c*

a
Y w !*
/ZgzZ z: g
Z Y M : 0

+e J
-Z
# ( bZ )
g: {izg:N 0
+e
X z~g7 ] N Y
Zyq
-Z s~ epg { izg t<
L a x Z
X D 
ZV z a x !Z ypg { gzZ B

~H

\ M e
$Zzg m
Z 0 z/]|X D 3gz ~H a x Z
( z ~gg) X
'
,~ ~HYz c*
3~H L L:c*


yxg { izg [ IZ gzZ }g L L :c*

a x Z 6,gzZ q
-Z
( ) X ~Hq Zz t

g
Z

~ g
$u ~z% {k
,
1Z ]|X D 
C
~~g
Z a x Z
[8{ c*
i { {z = ~ Vz LZ 
g Z \vZ L L:c*

a x Z
 De
$Zzg
0 ]| ( ~F,
) }
~~g
Z {izg
iZ g D ~~ g
Z v #
Z ~J
-Z
# L L:c*

a x Z
( z ~g g) X g~ wq
gzZz 0Z Z !Z
Z ) D
g
Z {izg 0*
c*
gL a
xZ
(Z1l
Z) _] oF k o] ]D
t \ M
zg
Z (gZ

Y 2011 ~Z

g
Z X Hg
Z tig }gzZ 3g { izgW Zz } ~vZ } Z L L

X
H [Z Nz`
Z ;e Z}
.gzZ I F,
g k\ L L:D 
f
e
( Z ! Z )

q'{ C " ~ Z ]

Z w\
#
M X Z
Z tzf { c*
i
a a
x Z ypg
wL Z y
c*
kZ yZZ IZgzZ f

e # @*
Y Md
$
ypg

qZ !} Z L L:c*


g Z[ \
M g@*
~y
M y@%q
-Z X
4 Vg ZD
]Zg q
-Z T{z
t6,?
'
,
!*
gzZ x
kZ X aZ 7,zZ F,
~ VZg TgzZ n
g {izg ~ T

'Z'
,
, 5Z Z n
~ Vx [Z N kZ }x ng z '
,~
X e
$[Z N'
,
Z'
, V
,Z } Z Z n
~ kl{ kZ gzZ A
# qgzZ d
~
$}t gzZ
A !$
+gzZ ypg
( > ) X ~g^ B Vzq

*y M
]z

@*
YZ )~ y M
]z a
x Z ~ ug MZ ypg
a
x Zg~ T D]5 a
vZ wg]ZgC
x?ZmLZ ]|X
X @*
Y gz y M
}g7 bkZ X D y M

$Zzg Z 1Z
X @*
(i
z ]z a x Z ._ e
]Zg X D 1]zZ ZkZ X gH Z Vg: Zizg
Dy k
0Z ]|X D]z ]c*
M P c*
]g W,
JZ P
X g Z X @ M a x Z ~ ]Zgi q
-Z L L :
t gzZ s y M VZ \
M X g }g @*
~ L ]Zg
:7,t M
o ^ k mF F ^` $ ] n $ ] j ] ] lFF $ ] o $ ]
]- $ ^ ^n
] m m $ ] Oh^f ]

Y 2011 ~Z

DMUMVMUL f km ] E m] o]
yZ ~ M ~g !*
~g !*
y ]Zg gzZ ~ Za V M gzZ }i L L
c*
Z}
.~ wqC
i
gzZ
0Z V*
K a Vzq l
w1 g (Z " {z) X Dzg~ |
# }i z y M gzZ D

u0*

c*
7" gzZ w
t !g gz6,
( 0Z
X X [Z c iz ! [g} Z : }
x kZ

]Yoz

y X @*
YZ ~ ]Yoz a x Z ~ ug MZ ypg
w'~ Z ]YogzZ 0Z _ \e g
# \ M DY Z
# Z
Z
M ~]Zg q
-Z L L: C 

e
$Zzgi ]|~
KX D Y
vZ wg ?
p=~ }v ~ gzZ \
M c*
0*
: 6,_ a
$BgE
M gzZ 6,u { kZ %
O 5O ZO Z~}0
+Z X 
~ Eu\

w !vZ y4L L:~ wgzZ #


Z0
+
6,LZ= Nt X sz^
p=~ y*G @\ M JZ VZg LL X ~ \
M gzZ ~
I
]| \
M%q
-Z X D ~g Zi z gzZ D Y
G
3
A\
M
(
K)X g8
- 4Z ~ G3 EZ

$Zzg k
0Z ]|
~0
+
zZ}
.L L :D 
t a x Z ._ e
g gz6,
~ yZ }iz y M
~
g }iz y M

h#

h
A
h N 
h]!*
~
h{z Z
h
~ 6,V c*
yZZ 6,
c*
qu6,* M } ~ 0
+
zZ}
.

gzZ gzZ Z Z V Le V @*
6,gzi } H*z
i gzZ ( ) 7qgzZ Z}
Z
s {k
HC

E
G
g Z \
M @*
gZ%H 5 X i Zz M L Zy

J
-V D Y\
M
6,ugI y!*
i p Z t
z kZ X D Y p=K Z Z <
L D

Za g~ e ] ~gzZ y!*
i ~
Za g ~ w } c*
Z}
.L L:D

Y 2011 ~Z

Za gn gzZ 6,
zZ }
Za g M }gzZ }
Za g~ V\ M
( )X g= gzZ

(F,
kZgzZ zZ F,
i

g e k
,
~ha x Zg M T q
zF,
L L zZ F,
X
H zZ F,
x **
kZa kZ Dx Zg M Vg
x s~ VZg ug MZ ypg a x Z @*
x g
$ q Z
-Z X D 

~ i {z V S7,i t a x Z g]Zg q
N Z vgkZ M ]Zg a X Z ]Zg ~gzZ ~uz X 

vgzZ : y a x Z g]Zg kZ X
H **
yZ ~ K
DgOZ V ?= c*

a x Z gizg Z Xg Dg OZ
: Z Z Z ?QgzZ Y: n
6,V ?i t } c*
M 7a kZ ~ p
( ~g g 9) Xj
,
1Z ]|
C
D (F,
zZ F,
ug MZ ypg a xZg {k
i LZ t
zg /]|Xg _7,zZ F, Z Z y kZ X
X ;g M ` ~ VzyJ
- ` M Hx Z "7,zZ F,
) )!*

] y

D
zS6,
M F,z V a x Z ~ ug MZ ypg
CZ bzg Vzizg D 
y [Z Nz `
Z yZgzZ ]'
,z bc VzizgX
VZg gzZ k\ z u X D 
S v V yZ gzZ ]
~ p Z yZ [Z Nz`
Z Vzizg%q
-Z X CY !*
z u Y
ypg +
M ]y
M `
Z gzZB ZZ T L L:c*

y
iu } s Vk
HyZ kZ vZ Hx VZggzZ g } izg
( z 9) X `
lg \ a y M
gzZ { izg L L: 
y V- } izg % q
-Z
~uz gzZ 3~ y kZ ~ ! [g }} Z L L: { izg X ,

Y 2011 ~Z

~L L: y M
X 
wJlg \ ~~ h kZ ;g gt zg V
lg \ ~~ h kZ ! [g }} Z zg
z ]ZgZ
X 
wJlg \ Vz yZ \vZO
wJ

{~y
M

x ~ {~y
M ug MZ ypg a x Z C 
y
]|
@*
qzy
M X D 
z {C " ~f z ] ~ V
IZ D Y m" ]Z0 ` Zzi Z TggZ ]Zgx f
e # a \ M
X Tg w'~ ] gzZ Z c*
D a i : {

( Z1Z
9~g g 9!Zf)

s MZ

X D c*

s MZ ~ {~y
M ug MZ ypg a xZ
-Z ~ ~tKX c*
q

s MZ y O k a \ M w wz
gzZ Z c*
z! {

gzZ; sC
a gzZ *
@Y c*

( z ~g g 9) X Tg w'~ ~g Z
/]

5
g;Z GG

5
ug MZ ypg L L:c*

a x Z D
/YZ Z g;Z GG
{z ;g xz > ]Zg kZ
4 Vg ZD
]Zg +Z q
-Z ~
g
L L:c*

\
M D# c ]| X
H{g xz'
/ ( ~g g 9) ~
VZg t ~ VZg k ~y
M ypg z l
X ]Zg ,*t ~ w x Z

5
g;Z GG

/Z Hn a vZ wg ~L L: C 
i
]|
g
$ # ] z t c*

a \ M ?V HgzZ Vzn H vZ V 0*
$]
gzZ Zz 
s !vZ}} Z L L o ^ ] g% vi XZ

X } 
s N ~ :
I N bs gzZ L 
x Z (,

Y 2011 ~Z

ypg Z
# p n5 a x Z D 
y k
0Z ]|
x?ZmLZgzZ @*M
X Sg: u 5 a \ M D M y M
( ~g g 9) X CY M Z 5 a \ M

0G

a
\ M gzZ D Z Zp Yai a
xZ
G
Zi M z xC
~ V
kZ X Hxi 06,} (,LggzZ ]g%C
G
-Z c*
gLq q
-Zg Zl
- Y ai 0X q q
J

( z ~g g 9!Zf) X ~gz **
Y c*

{ izg~^

]q LZ Z @*
D
, LgzZ n
pg} izg ~^L a xZ
xt igzZ ]Z 
g Z a \ M X e 6,jT ._
gzZ 4 *
* , { izg @*
yvgzZ `w V ~gz^yZgz
/Z @*

X 4 g { izg : ]g+Z
/Z

uZz

c*

uZz~ yZgz } izg a x Z @*
xg Ig
$ q Z

X D 
wEZ uZz
z DzgzZ D

g Z P w
D ZgzZ yZ f Z
~ V
Z
W i
ZL
Za VZ f Z C
t M Z0
+ VZ f Z

~ H Z f Z ~
~

~ V G \g- L3Z f Z ,
z y @*
i T H {z
t ZZ T ( *

V6
Z H

Y 2011 ~Z

10

g
'g;Z

gzZ o ]
OZ z s
#
] ~g7 T {E
+ ]Zgk Q~g;Z {g
]Zg wZ z *g }igzZ dZ 5t X H eg kggzZ HwL ZB wZ z
xk Qt X ]Zg i W yW
z4,
6, zmvZ -]|t X
]gzZ g s Z z Zz b T ]Zg Zz

KZ TZz (Z X H: {@x }i p ]Z W,
Z LZ 6,
KZ
:Y70*
b~g7 uZg Z
? Hg

Y H ?gzZ X H wi **
~ g
Q GL L
c*
 Cy Zz kZ ]c*
W W
( g;Z {g ) !
4 Vg ZD
g
gzZ g7 lp yj6, g vZ { z X g {{ g
F ] ^$] X g1C
Z ;~ y W
gzZ ~g z ~g Y ~ ]
X Hwi **
~ g
LQ GL L ] n o
dZ Y 5gzZ }i ]Zg ~g7 gzZg }Z bzggzZ V
BgvZ
X : g]c*
Wt gzWyQ
] `e ^ e ^ n | % ] 5 ] $ i
X D F,
Z C
yf Z [g LZ ~ kZ }Z bzggzZ 

sgzZ }W5ggzZ kz g g ]c*


WtB Z
: C7
~g z ~g Y ~ b Zzg Z ] ~g7 bzg
r ] _ oj# u o XZF

X J
- q t ( ]Zg ) sz Zu@*
uL L
kS ~ y{Z {gf T ]Zg zt f ~ ]gkS ]Zg T
yW
) G X Zg @*
Z ~ ]Zg
'
,!*
-Z ( yW
q
) kS GL L: b

Y 2011 ~Z

11

}g gZ: x ~ ]Zg kZ Zz g ZV (=gf

X
) !*
g [g }g vt X Zz wg G X D
X Zz + Y
ZzG
g
{z G
: ~ { g 6
]Zg q
-Z ypg g
 szct

~ TgzZ e
$Z@ a V
KZ Z wi **
yM
~ T {z ypgL L
X ]xZz Zz t
~ !*
z hgzZ b Zz e
$Z@
k Q \ M @*
ZZ wz4,
yW
~ ]Zg kS ug MZ ypg
ZZ g
 e
$Zzg t
GZ 0Z X N J
-V ]x

# ~ ug MZ ypg kz ]c*
W
] vZ a vZ wg Z
X ,
/]~ Zwa
@*
x ]c*
Zzg X ]c*
Zzg ~ ekZ X y]Zgt
]c*
Zzg ~uz
, Z ]c*

ZzggzZ X
,* ypg
~uz gzZ ]Zg q
-Z ~ VZg k ~y
W ypg @*
Zz

t ]!*
SZg { c*
i wqX ]Zg q
-Z ypg @*
x ]c*
Zzg
-Z g L L ? VYg;Zx **
q
]Zg kZ X ]Zg q
-Z ypgg

Vz gzZ x gzZ 7 z zL L x|Zuz %


ZD
+gzZ ~ /L L x|
{ c*
i kZ ~ ] X 9~ e
ggzZ kz yW
:Zz xkZ x|
X 0%ZD
+
gzZk
,
VzZz { c*
i kZ: X 7Zz x
6,Z bkZ ~ yW
X 4 Vg ZD
g
LL

q ]Zgt X @*
g Z ]s kZ X C 7 Z% Zm
gzZ D Yg
/w ;g ZD
gzZ VzgZD
X 4 VZg ;g ZD
0
+
i
KZ
GgzZ ug IkS D 7,7 ~ kZ ]Z W,
Z yQ6,
KZ ]
X Z e6,0
+
i
KZ ]Zg
MQZ G
5QM$MuW QR $M ! Zgz uZg Z z
X QG
NMG
KZ |]Zg kS
#~ x Z3*Z ~ YZ ~ e ]Zg kZ ? Hg
! Y H ?gzZ

Y 2011 ~Z

12

~ TyW
Z xa kZt X 7m yQ kZ 

;
KZ gzZ }i X [Z Wz wZ x {z 0
+
i gzZ y
{o
~ kZ xa kZt X
HHa i W wz4,

hZz s
wi **
6,}i yW
B yf Z [g LZ x?Zm L m<!*

5
y Wz }i6, izgkZ ] t QgzZ X
X Ck
,
~ i Z0
+Z d
$z gZ yS ]gX
s ]Zg GgzZ vg )
,kS V- syS Z
# `W

k QgzZ H }i ]Zg k Q {@x T Dg iz gkS gzZ 


iZ% Z i gzZ Dg6,| kZ %Z T~ ]Zg
 ]Z W,
Z kggz kZ6,g Z z ]Zg y;f Z z [gzZ ]uZz }i
n ^ F - ] ^ yW
gzZ D{@x %Z xq
-Z u Zz
H{g
Z s]Zg k Q ? Hg
! Y H ?gzZ L L ]
X D 0*
Z hQ
z e gzZ ,
C,g~ ]Zg kZ X Z gZ: x ~ ]Zg kS
Z VtVgzZ VY V| (, Vt Z
Z ~ kZ X
X N ,g[gzZ & g %
Z x{ c*
i kZ

gzZ | kz!
ZzLkZ 7 zg
kS $
+z
KZ
KZ q
Vz+4vZ {z ~ z
kZgzZ
nkZ
s ` gzZ s y s w s gzZ ] X {z X xz

q ` W} i Zzg yz d
$gzZ Y g Z ~ X _ Z xsZ
$
+z ]z +
M
KZ ` WX $
7 zkS k Q A 6,
KZ
M
+
KZ gz @X ]c l bzgzZ o Z
Z g Zz Za q g D

dZ 5gzZ gkS y W ]kS bzg X [ U g !*


-Z ~ bzg
q
X e7Z w$
+ ]mz*g
X V k Q : ,: lZ
Zz g c*
kS  g yZZ IZ

Y 2011 ~Z

13

c*

gHiy W pg { i @*
c*
kZ ~ b Zzg Z ~g a }g

kZ Z zg ~ kZ WkzL LZz C gzZ ]Zg k Q b Zzg Z ~g @*


~y
W ypg wC
g
 Zg Z6,]!*
kZ \
WX ghZz
gzZ ~g g 9X ,] vZ v Y ~ ]Zg kZgzZ ,&
+
e ~ VZg }

: ~9
~e
$Zzg q
-Z gzZ X zl~ VZg ~y
W ypg g
LL
gzZ yZZ ] vZ ~ g
L TL L :c*

a vZ wg

V~C
xsZ X
N Y s {k
H k Q ~
q [Z
] g
zmvZ -vZ wg WZz Z X 7x **
Vg gzZ
g
 t yZZ X ~
q [ZgzZ yZZ {z c*

~ }g !*

{ i @*
~ f 7Z ( yW
gzZ
g kz + ) hZz z
_xX
mZ gzZ a g vZ s] t [Z L gLzZ ,
gzZ $
g Z z {0
+
i |] k Qg0
+Z ~ ]gS XB

X Y mz*g kZ c*
W TyW

ZZ yQ gzZ @*
*g yxg Z
+ gzZ ] x sZ
M F,
]Z a L~ ]g{0
+
i 7ZgzZ Zz 7Z pg {0
+
i

y
KZ| (,W } ],
ZzgZZt @*
@*
wEZ=g fg
X N Y
k bhZ ~ r z kZgzZ ] Z
* w gzZpg {i @*
z {0
+
iyS x
M F,
 _ "
$U*
]!*
t

_ Zz ]!*
t X x +F,
Vzia
w7Z ~ * gzZ
7g Z
'
,z {0
+
i yS % $z ] D~s yS 
{gzZ
yZ% x kS :gzZ e jgzZ t :gzZ Yg

X $
q w]~ 0
+
i
+4gzZ [x kS ] vZB[Z z yZZ ~ kZgzZ c*
g

X z b
q
-Z x m
F,
sZ

Y 2011 ~Z

14

0Z&Z e

ypg
g

gvZug Ita kZ ZYh


+q
-Za V M ypg
c*
)
A ~ Zz
'
,kZ X wz4,
V'
,gzZ V8g m{ ]+Z
0*
vgzZ D YK } i Zzg 3 D Y} i Zzg ( g
~$
+gzZ (F,
a zC
Zg n~
A Z kZ ( 1) X D Y bs
a zC
Zg
kZB [Z gzZ yZZ ( 2) X Z C 9F,
-Z kZ ( 3)X ]n Vk
q
H
/x ]Zg kZ gzZ { izg y
x M 0Z ( 4) X C0*
7 pg } izg/ hgg } izg

p] g Z b
kZ q i q
Zt } izg ~qZ x
[8 v~ ~ m,
Z g !*
1 g Z { izg ( 5)X
gzZ {izg ypg ( 5)X F,
: g lg \ X y lg\ ,Z y M

H *
c J 7, VZg ~ ypg
~ ug I{ kZ yZZ V " ze ~ O ( 6)X
]zz f X CY| (,k
HFzg VzKX Z v Y ^z
c*
K
M F,ui Z w 0
+
i X *
@Y Hx Z V g
Z X D M OY
V .y Z { c*
i { c*
i Xn rg a ] Z
z { c*
i { c*
i *
@Y
y V 1X mB kZ n Y HqV'
,gzZ
gzZ V'
, ug I kZ #
Z ] Z f T *
@Y s kZ
U kZ M X }g
/~ w q ypg LZ kZ M V.
X BZ e6,]
ypg| 11 X M ypg k ~ 0
+
i aY m
CZ ]
ypg Xb ^s (
A ) 1~$
+Z LZ a \ M ~ wzZ g
X g g ez ]q Yg { X \
M z I yQ gzZ Vk yZ

Y 2011 ~Z

15

ypgg Zz X @*
Y H7V {E
+
yZ Hg \ M Vkv

X Z wi **
sAV 4Z X Z wi **
~| 2y@y
M 
Vzizg
Z kZ X yZ ^
,6, x Z Z #
Z 0#
Z sA
~0
+
zZ}
.{ g !*
j ypg { apgg Z
'
,ZgzZ Za qZ
x
c*
X Z
X c*
M ~ agug MZ ypg g !*
z kZp

/Z g 
ypg | J ~ }E
+kZ a
X : n
} izg
~ y pg ~J :1
Vzi m Y M~ ] E.Z0 b{ **
&~ kZ X **
` 7
q
-Z T
H53 q
-Z

4G
&d
3E
6,x G3 ~ b Z q E
$
Zd X 61Z g ZugzZ Z
Z
B Z o 

ag% 6,kZ X {g D D k
tu ] Z Zz kZ X c*

Z} B; LZ { ]|
X x **
s Z
Kg 1` n
} izg Z
# ypg {z ypg ~2 :2
Cg y1Z X g ez }Jq
-Z
c*
g ( ! q
-Z ) /
X @*M ` l gz M6, H Z
Z g ZD
q
-Z ~ h M X

gzZ [c*
; V'
,gzZ V X ypg { sq
-Z
6, uZz Z}
.
CT ~} z x Z kZ s~uz
u" a ; zg ~ s ) Z
c*
g X g

Z
+[8LZ y0*

c*
g kZ X g=
Vg @*
Z 1
M g }gt 6,l
~tKX q
-~ .6,
x VZg X g Y g } izg X *
* o }Zz
Z3Y 1
g bz/0 Zl]|X g '!*
7]!*
{z \ M nvZ X B \ M wg vZ } Z L L :
zgzZ Y [g Zg vgzZ ?' g. LZuZ }

Y 2011 ~Z

16

T n ]Z f kZ 'L L : g 
bf 0 ]|X D
**
~gkZ B \ M
/Z 5B h a\ M
eX !Z gzZ %0*
~k
B ' ,7,~ kZ e
X N Y ~Q@ M \ M NC
}g
Vzg "VY 313LZ avZ wg X { ypg V t
Z X 6,x g$
+]Zg - ypg 16gzZ ypg 13 c*
8B
g ZD
q
-Z ` Z 313 {z 0~ yZy k Q y

X
/Z ~9 V,Z ]g q hX Z H
yp CZ a 3 "
$U*s Zz KZ h+ X g Z
/pa
Z s: X y M yZ V Ht V,Z Z
# X g

X e: IZ k Q y k Q fg {z Z Hgh
2ypg 17 n V: : % kZ !*
~(, ~(,X Z (, } (,

=Z g y kZ Xn'
,
Z'
, B yZZ ~g$
+yZy~

X yZ x-
ypg ~y
M X LQX}IwgvZ ~g$
+x y 3
a\ M ~ yZgz Z X g sz^ ]5 V-{gzZ ~

V Z y V Zz Y L {a X I0*
]z cg e
X Z 7,*
*V -Z x OZ
x
X 7V ,X t
# I F0 g$
+z
X t ypg awgvZ
X g V,V- g ml IZ Zg
/~ wq kZ ypg ~3 :3
~ ]q yZ X ` ~g 6,e Wz a [ !$
+ yg$
+{z
{ i Z0
+Z kZ e xyj6f HV \ M gzZ avZ wg
c*
M 7c{z wZ 6 y ,v0*
[ZO X YY c*
M
1Z yvJ V ~ kZ X D c*
x **
uZ z&

Y 2011 ~Z

17

X
HH
J
-Z Y ZwZ7 y Z X
Hg Z
[%

{z~ ~ 4y@1 M 7f ~ ypg m{~ ~ 4 :4


yZyw Z y1Z uZ {zX Z 7,*
*^ ( ) g$
+
+
0 vZ ~ awg vZ ~ y@O X o ~ g$
l X ~g$
+yZyB 1500 
gHT
$**
CZ b< Zzg
E
k
B wt
H< t x yZX=Z%1 y1Z
F G c` ]uZz u \ZP ~ ~4X 7Vzia

k \ {g gzZ F6,(F,
~ ~ 4#X g g ZJ
-{
l IZ z X Z e LZ ~ gzZ a KZ xsZ
~ ~ 4wzZ g X bLB Z c*

@B;
X Z 7,**
g$
+ Z li O avZ wg y
H g ZD
k ~ T t z c*
[Zx
Z zZz +F, Z ~ 5
X 3gK {J
-{ q
-Z gzZ J (,s 6,[bDZ g Z`

V ~ TA{z { i Z0
+Z X Z ~ { ~ f gzZ Z qz~ wZ{t
ZZ wZ{z c*
x Zux x t~ Z'
,
u avZ wg
Z ~ wZx t
/Z X Z qzx ~ x c*
Z ~y
M ypg eX x c*
Z

Zt a IZ X V gz Za [Z zg U*M kZ ~ ypg
X ggz M6,yZ[bD y.6,
X Mf ( c*
Zu) ]b ~ V&J
-wZ y@~ ~ 6
bs0 y Z **
VDra R ^fE r] m D]E
E3r
Z ' F
Z
Z FFgZugzZ c*

z W,
Y V; Qz/0 E
X 4Z ~ xsZ |
V- Zz Y60F VDraR ^fE m DhE
X
HH: Zzg a ! u yZ { Z_ Z
Z 200 bZ **
X @*
k
B M
X Zq
Hv

Y 2011 ~Z

18

] k
,
i
x Z tgZ
: Dra R ^E ] m Vt
X N*
Cg V

xZ X
H5a ! u b& 1Z **
X g Z

!*
g
/ kZgzZ
30 b<Zzg0vZ **
: Dra R ]E u] e # ] f m V

X Z6,
C $
+~ 5Zg h
e xZi0Z ZuBV
yq
-Z vz bD : Dra ]E nnm Va
,
Y 0 i **
X .
$zZO Zzl

B Vzg Z 300 b~z'


X )~ ~ 2 z ~z'
,
Y 0 it) Z YV Zz u gzZ H

~
X Zl
7 V b Z g$
+z
X
H\zZg$
+{zZz kZ X ax Z p
M 7 E
**
X ~ Z 6 E
G3!tu ~ ypg { ~7
G3! IZ X c*
I4

wZw Z X ZX s yZ b -GvZ0

Vzt X b~g Z 0atugzZ {% tuX M f ] Kgz ~


X s V- ZV- 6 c*
Zu
 t Z X c*
M 7~ ypg { Xl Zz +F,
Z ~8
6,yZgzZ Z ~ ypg ( ~ 2g$
+{z)c Z Bl IZ

wg [NZ
z a l X Z q ~ ypg w i
H: y
ypg kZ ]q X Hp avZ
t X **
!Zi Z Zz 6,Z C

:
L ~g 7kZg Zz X Y
a kZp
/Z D@*
~ x awg vZ e
Vz"
$ ]ogzZ q Z Ug l X} 7,**
hg} izg ypg
**
gzZ bm 0z/ **
b6z 0{ **
K
M n!*
a x
\I
+i 0

/Z%yZ uX Z ~ ypg
t X
HH: Zzg b <X Z h
$ x Z%Z
!*
o d Z x Z X
HH: Zg Z *
*y
J
-ypg LE
f .
` zgzZ
z~ X lg- 6,] s V- g Zj

Y 2011 ~Z

19

yZ ~ 8 wZX ~ 7,**
VZ .6, V ~ Z w Z X c

X tgzZ ypg t,gX


Hg
/~ !*
Vg bD | [xzg BX ut z+F, Z ~ 9
Z n 1zg 6,z kZ X Le *
* ` 6, yz
~ ~ 9 Z
# g X : Zzg ~ Z'
,
u awg vZ y~ ]q
x 6,x uty ~ T y 50 i Z 6,~g7 kZ X
t c*
X ~y
M y@ c*
bZzZ ypg 3Zz y
X ;g

X Z W,
O^ mZz sq
-Z ypg
ypg kZ X Zg Z
/~ * kZ ]gzu ypg ~y
M ypg ~ 10
mZ &t X ~ ypg kZ M z q
-Z y\X : m ~
X Lsx KZ +
M xsZ VwJxsZ
s !*
x ypg F,
{ c*
i avZ wg @*M s Vi^
vZ s} vZ @*
**
h gzi V!*
- 4,
q
\
M X }g
/~

%Z {h
+I gzZ Z Z g Z]y
M KZ gzZ g Z
/0
+
i yEZ ~
E
G
r
g ypg ~ kZ
X D Y Z) } izggzZ G45 c*
s kZ } 9JZ \
M 4z]
. h+ Z
# O

KZ {z {7 $t a V ~ kZ XgzZ c*
ypg { {z
ax Z wg Z @*
N
h+ 7Z 0
+
i
Xn q nZ
z 0Z ( 2) X 653g
$uwzZ b
yYZz 0Z Xm 5( 1) V1]u
( 5) Xz 0Z Z1Z ~F,Z ( 4) Xm 5 ( 3) X 1331 g
$u ( ] )
.8ZZ ( 6) X 571g
X Z E
$u9
g ') ~
g7 gyGyF,
{ c*
i~ e Z]g @*
': H
X
HH OZ6, ( xaZ Z ') ~g7 ug IyZ %gzZ ( =r

Y 2011 ~Z

20

g = V^$ ~Q Vqi

21m

YE
( E5Hg ) +Z `Zu1Z

a N+
$Y g$
+ sZ LX

z M :Zz x 
y z i V kZ gzZ y1Z [Z
PgjG
/d
W h
igzZ
+
a vZ wg X y M d
$

5 kZ X Zz 6,g L7 [f x t X c*
: Zzg +
$Y

M V *
*qRgzZ { i @*
~}g !*
Zzg
| (, M 6,5 Zg ~i Z i ~!~ [f[ A \
M
9 X B uzg
4<XE
0G
X
/~(, 5 Y kZ \
M g Zu E

wg p X 3g ~ y LZ J
- Y g
/ 7Z gzZ H wLZ
yZ \
M CY q :Zt 7Z
/Z D Y $ ix kZ [ZgzZ avZ
X Y o c*
~ Zz t XE
_ V y1Z Vz Zg Z
E
t
|.
-Z \ ~g F y1Z
` a X yZ {z @*H: Zzgl q
X ^BB i ~gg !pgzZ ,7,
]; z CZ f a vZ wg X 7kZ Z ~g kZ y1Z p
7,g F J
g e [8 \
M X g g66,1g ~ 7Z
V Zz O @*
gzZ M ~ yxg ~g6 CZ f p

qZ g ZgzZ +`
'\
M 3Zz 5 Y X H : g OZ
~
z kZ X 0*
& Z ` kZ X : Zzg `
\
M X q
Z &~ X +`
'77 q
A&m
G
gzZ
]Z|z gzZ 
N @*
~g Zg Zg F KZy
Z LZ
Xn: q
-~ kZ
) !*
y
3 ` V

Y 2011 ~Z

21

4G
g Z g a vZ wg ~ zu y4 w2
5E
{C
i 0G

gzZ y.6,w {gG s/X@


Lg yZ

g e=L L:c*
[Z @
?c*
gzz .6, @
VrZ X g M
 Zp ~ , :Zz= zz ~/~ a vZ wg

wg Z
# X ge 7Z T Z zQ X Vzq ] Y M ~

~ }g !*
yZ ~ I ` a vZ
kZ E_L {z c*
gzZz Y ug 7Z YZ L L :c*

\ M X zg@
pX N Y :Zz ya

V; LZ=
gZ yZ /Z {zL L : D 

X z h
ez~
X ~ 7,0
+!*

&
^g Z~g !*
~g !*
6,X .
$zZ G.cOsa H [Z 0*

~ X } h&{z yZ X @*M ~{ /g e c*
&.
$zZ q
-Z X *
@Y H
G
4m yZY
5E
gZZ0G
iq
-Z
Hc*
E{!Z}CX !

IG
4
C %lX Z}
a vZ wg EZ G
~k
B 6,g!*
M
Z_6,t X n g Z Zuz gz Z + `
'q
-Z X _6,{ ( z M \ M X
# Z
) a vZ wg ~ X ~B; f E
FkzZgz Z
LE
ME
C**
zt X 4 x Q 0Z #
Z i ~
H~ 4M >gf X

X
H
E
|E.t
#
Y a vZ wg 7U Z y1Z Z


H 7ZgzZ c*
{i 7Z T [Zp (Zt X [Zpq
-Z

~L L H y [Zp CZ k
LZ VrZ X Zz M n6,
: i Zz M m
~g7 KZgzZ g ~ ~ Zz {z X g Z6,.
$zZq
-Z
} !*
,~ y & a o n +Z g } Z dC
'
!*
d
LL
Cg!{zQ X
kZ v X
H 4Z ~ x ZwLE
/ kZ V ~ X

z m m gzZ
H 6, .
$zZ yxg yZ {z X
V kZ V;z X
H 6,~h N 31Z Z .
$zZ kZQ X ZC
p Z

Y 2011 ~Z

22

X c*
.6,yZzegzZ H {e h N y" q
-Z kZ A
$X ~ i Zz M ~ V/4Z

X ;g: py l Vz kZ n h N y" {z Z
#
6z X
z yZ6z X Hf [Zp KZE06z k

k
y }uz X ~}g t V- gzZ H Zz LZf [ZpkZ
+Z : Z 61Z ~
D kZ E.Z } Z L L : i Zz M ~ i Z0

H ?7 a Vz%}g v ]t H ? ~ qz
61Z k ?, qz Z t 'g~g v[Z ~gz

Va 31Z Z
#
H[Z wZ LZ 61Z y }uz p c*
: [Z E
|E.t
Cg!v X Z i ZzEM
X} hz Vzy LZ LZ gzZ x Zw LE
|E.t
< Z Z ! lg Z CZ n kZ kZgzZ ~ g { y1Z

}o .
$zZ6,g #
M gzZ cgz Z6,} z{z X Z H
kZ X !*
V D N ~g Y yp V1 .
$zZ X
]g Zg v.
$zZ ]g .
$zZ ]g
L X3Z } Z L L : `
! ! ! ! X} 7,^ I6,kZ
;g MB y1Z
Y kZgzZ

]g
w Z ZL ~}X
Hy ~
&**
6, Z
ZgZD
q
-Z X
Z'
,LE
yv~g Za V X ;g M

kZ B yZ gzZ
H
HX Z 6,g~g `
Z%yZ ? HB | VrZ M
h u| (z B
E
E
FX
Hc*
g @*
Z ^ v ]6,x C+ z/

xz&(KZ 1Z X H
~ ` 3 q
-Z q
-Z CZ bDx Z ~
kC{z X hZz kZ gzZ ; X c*
g Z
q
-Z
KZ
a kZ ~gz **
q
- ~ kZ{ ] KZ g

B yZ kgzZ { gzZ ;
) )t XB
))
+9E 4G
5E b1Z Xn Zz * +
Z 0G
M kZ Z
+

Cg!{z Z
# pX H 0g 6,y
) !*
9N*
gzZ 9J (,LZ
~ x ZwLE

Y 2011 ~Z

23

N
\ M LZ)g f kZ L L:gt kZ @'
,q
-Z ]Zgl E
0G

X
HgB VzuzgzZ 6,kZ ~V Z X g Zp
X 1 c g$
+hg3 Zg Zz Y[ [Z a vZ wg
g$
+t X Zz 6,[f { ZC

Zz Yl x 
6,i ~g g $
+
9N \
4<XE
kZ Vz E
M X o y1Z 7Z V
0G

yZ X c*
M a h
e {^
,Y
wz yZzg /Zz ! l
h
e 0*
vt Z
# X Hx 6,~h N 6,
zZ ,.q
-Z 0*
Vg$
+ Vz

]!*
A
~ }g !*
[ n
VYz VrZ +
$Y ,.a
x a yZ ~ Y M V6,c*
yZzg L
L g ~uz q
-Z X
t Wt VrZ Z
# X Vzg @*
Z n
Zgv g Zz q

D Y uggzZ k
,
~h{z
/Z pX q ~ #
}
. a vZ wg Ug
t y1Z gZt X @*
Y M Z @*M +
$Y ,.gZ Z q
-Z [f7Z
Zz
3 +
$Y g$
+a l c*
M M yZzg ah
e {^
,Y
uzg M q
-Z V kZ q
- 4,
, .{ z Z
# X pg3 Zg
M kZ X 7 D Y D M s kZ bZ kZ Y7
e 0*
h
QgzZ Hx 6,
zZ ~h N VM Vzg Zz kZ c*
[Z

V .
$zZ V;zgzZ
H6,
zZ ~h N y1Z X M 6,,.a
v
ZzL
L Ug kZ6, M'
,VT gL V?X N 7Z VZ
5 Zg kZ yZzg gzZ +
$Y yZzg LZ
)u {z X {g e [ t

yZzg g$
+X
H| (, M ~g g! ~g7 B i ~gh
X
H{g6,B; N !*
yZzg t J
-V6,c*
 ~ } avZ wg VzJVz yZgz Z
V gzZ q Z {x g$
+6,l z x 
ZC

X Y V6,x g$
+
Xf
e k
,
iyZzg gzZ D 7,Y6,yZ 7
-eZ {z
z k0*

l Hq
-Z
a yZzg wt Ug kZ

Y 2011 ~Z

24

[
Z LZ ~ }g !*
kZ
o a vZ wg X [ a

+`
' /
gzZ
1Z X Y H
0 c*
"(, M {gt
~ wq Zl {C
i c*
{gt 7 D
\vZ ~ }g !*
kZ !vZ wg c*
L L DZ 6,kZ
M

LZuZ }7{z \
M < 6,kZ \
M ~ e
$Z@ \ M
[g \
M gzZ \
M t Zg X z k
B [g Zg vgzZ ? Y
L WP\
\
M gzZ N !*
gzZ N Z \
M V q
-~ kZB \
M gzZ }k
B
Z~ V X gzZ M
a vZ wg D &0 v
\
MX VZ g Cq
-Z {n yZ p Z,Z y!*
i [Z LZ
) /_
.t [Z LZ a yZ 7t X a yZ
, Z g Z Hp X M hg y CZB yZ +`
'tY
H kZ Z: Zzg Z
# Ht ?$
Y g ]!*
.
_
o HO VZzg yZ ;g M [ZpX **
yZzg O

 H VrZ c*
VZ
) Z ~ g Z Z
# X } 7,*
*
V 7g Z)f D \ M {z V 74Z ~ zu [ J
-Z
#\
M
, "_
.Z D \
M {z N Y M k0*
yZ \
MZ
# pX
7~ [ a vZ wg[Z X D V ~ LZ {z bT
H Zj zu [ T V g \ M bZ g Z H
[Z
# \ M X c*

a vZ wg X z {gt= !} Z L L ?
$E [ZP X
y!*
i yZ 0PG
g Z ~ Z # wZkZp
X [ x\ M U
#Z

 @*
x (Z !vZ wg c*
L L :gzZ } 96,V LZ f E
LE

]!*
KZ VrZ c*
[Z ~ ]mZ \
M ? V \
M
6,kZ ~ \
M gzZ 6,\
M yZZ Zg L L: n
pg ~g Y
h{z \
M WZz }g  ] gzZ Zg

Y 2011 ~Z

25

OZgzZ [ \
M X 10*
kZ\ M LZ gzZ s gzZ

Z f kZ X B \
M , (z
o : X N
t {z , \
M
/Z c*

_B h\
M T n u0*
~gB \
M
, 8
- ~ kZ \
M gzZ g 0*
kZ g

q
-Z ~ VX Y {g : (Z 
q
-Z X N Y
X.
OZ gzZ Z v {i M k
B X 7`{
V\ M \
M } "
$U*bkZt \
M vZ]m~g vZ 
yZ
X < g ~g wq L$
avZ \
M 'X uQ
qZ 7Z
H %Z kZ 7ZgzZ gz]!*
kZ a vZ wg
xL LX 7 Vz 7g yZzg
c*
H
~
z

~ Vo) z c*

{z F,
,z vg )
'
,vZY Y lpgzZ J (,
X Z Z 7,Vut }V ;gN Z ~gzZ X q
-Z
6,yZzg {z yZ ~ ]!*
kZ Q1 gC
{zp
/Z

aBV-{ ` Zg@*
yZzg {z gZz `
 I kZ gzZ X
) y q
-Z g$
+{z Z
# pX V` VZzg +
$Y
{g /q
-Z | (, M B
1Z a vZ wg gzZ 6, Z 7,
]Zg \
M M :Zz 6, Z 7,X q
- 4,
yZ Hl Z x b7
tB [Z }uz P
gzZ
i Z
V &LZQgzZ Hg OZ
0*
,.g$
+ Vz c*
VZzg Hc*
M H: Zzga x

0*
a
6,VzZ LZ ,Z M z t Z 6,,.X 5
z kZ X

HH7~ #
}
. a vZ wg 7Z 0*
16,Vz yZ X g
O g OZ i [ZX } 9a i \
M
Z
ba H{z Hs Z VrZ X ~ qzk6,
i !*
Vz
t 4 { c*
i Ot ~ V Zz wZpX g } x Z
q 0*
a yZzg y1Z 7Zt gzZ g w1 ^Vz

Y 2011 ~Z

26

X ~ qz yZ VrZa Zd]!*
t Vz yZ X 5

7Z G
gt yZ X M y1Z c*
VrZ
Hc*
hg
gzZ Zxs Z Z g ~y
M i a vZ wg ~AkZ X
1 ^ VrZ Z
# gzZ H[zi 7Z ? c*
y C VrZ Z
# L L:c*


I
~'
,7Z ?
Vz yZ \
M Q X v
Lh{z wX c*

~h N kZ v {zL 
L 1 {z V
z kZ
 C Vz ? L L :
G
GE
M
6, kZ }6, ~h N kZ ~ Zz L L:c*
C {g 
Z s 3 gzZ 

L L 5 [Z ? M H c*
g a vZ wg X 6,yZze
i kZ {z X { c*
i
%f g Y L L Y7 a vZ wg n C : ,{ c*
 t p kZ L LX k y gzZ y L
L 5 [Z ? D Y G
B yZ g Zu y y L
L Y7 Q X ]~ Z
Z g ZD
q
-Z
Z0
+{ gzZE Vz z~ Xa x **
{gG VrZ ?
E
E
~{3*Z kg ~ y M
T$g ZZgzZ _gq
4G
X
5E
b ) 61Z xz& Z0
+{ "
}
. Z 0G

LZ a vZ wgV**
i yZ X yZ0
+{%gzZZ yZ0
+{
LZa }g vl L L:c*

{~ V/yZ M :Zz ~ [Z

X 6,g v } +4
[ V6,x , Z {z ~AkZ X VH7
g ZD
q
-Z y1Z
kZ X [ bqH
yxg V7 gzZ VZzg kZ V

CZgzZ .
$zZ LZ M LZ v ? L 
L 5x H
kZ &
t X Y :Zz v ?[Za kZ 1 X 7Z Z}
.gzZ
M a X w
q z Y EB9EX Z e Z 7,~ EB9E

z kZ k0*
yZx 

3Z'
~ 7 yZ zz gzZ q
-Z {z kZ X ~ [}g g$
+
? H [Zpt gzZ X g ez - zz [Zp q
-Z H Zg X
N
9
-;XE
Gq
-Z X q
-Z ]uZz Zz M 7~ w

Y 2011 ~Z

27

} h M q
-Z ~L 
L y kZ X ~ ~gZ 4[Zpt

gzZZ1ZgzZ EL L:1 gzZ g M {z X .


$zZ q
-Z T g Z6,"
9N
-;XE
~ [Zp gZx **
XC x **

v GQ X b OZ
9
-;XE

k ~B .
$zZ q
-Z g ZkZ H G kZ X a

ypkZ 4z@*ZQ @*
'
,yp~ V Z 7,.
$zZ {z X c*
hgZ
9
-;XE
M #} (, kZ H 61Z {E
+ [ZpkZ GZ
# X ;g: p
kZ X
HM gzZ q
-Z ~ zZ ! L L: i Z0
+Z: } (,~
yZ0
+{ q
-Z Z V Z0
+{ Vz ; gzZ a kZ gzZ q
-Z L L
#Hx kZ{ g c fZgzZgkZQX *
@Y Hg
Zg V;z X B V:g$
+J
-Z
# V 7:Zz vvZzL L: D

N J[Z N Zh Z ' , %f .
$zZ V; z X g J
-y &x
 Y x[}g X N e6,w Zg gzZ N O i o
~ V V1X xH q Z Zg gzZ 7 b H}g

X +
$Y g$
+g (,X Y cgzZ
)g Zg a
{C
i F kZ X {Z_ HgzZ {C
iFtg 
0Z kZ
X :ZzlLvt 6,kZX ,: y 6,V!*
61Z c*
gzi6,V

V}uz

Y :Zz V yZ0
+{ LZ

? x[p ! ; } Z L L : VrZ ~ kZ W
` {0
+ !*
kp X B
w }g vp M B }g

gzZ y1Z X &LZB LZgzZ 1 Yg$


+B
# Z F( 0
+
i
_g q } (,
)
X
1Z E
LE
wg X g VZ Z 7,CZ y+
$Y twgz }
6, ~h N
X ~gz **
Y V6,0*
g$
+ yZ I D! l a vZ
\
M X qzlg !*
 Zg
/7
z { c*
iZzgX c*
a~g \
M
+
$Y kZgzZ avZt c*

g Z p Bg vZZ

Y 2011 ~Z 28
&M Zz X [ gzZ x { i @*
5MG
v lg !*
X$J

gg
/{z V G
G
G
E

3
$g
| m
6,V Zze ~h N Z& a p JW e
G
G
E

" gt a yZ **
) !*
^zg yZy 5G
MO Z
V [Z ~h N 3 X

0*
X .
f Zz +
$Y g$
+ +
$Y N !*

a vZ wg 6
,,. {z V gzZ 6,VJ m
R
{z ,.
#Z [
xx **
X! q
-Z `gC
pX c*
YI
k0*
yZ E
LE
kz vZ \ M kZ V(t H ! wgvZ } Z L 
L gzZ M
m c*
Zg CZ f \ M st c*
: gzZ (, M : T

tL
L [
x6,kZ X Zg t c*

a vZ wg ?n
7 M \ M 7
/F
} (,yZ v G
oa I(
x yZgzZce *
*x VV;z X F,
- 4,
q
N Y V6,V.
nj Z (,q
-Z V;zQgzZ X } (, ,.} (,kZ ce
86,V.
V i M kZ Xce
8 0*
a wEZ LZ g

X 7 ~ kZ k0*
k0*
}g s 0*
t gzZ X
~ B ]x / [
xgzZ Ht Z m,
?kZ a vZ wg
}LZ LZ
gzZ
H1g nj6,V. Zz M X
Hc*

X n
Q
]i YZ w
g vZ } Z L L : a vZ wg gzZ M f 0
k0*
gVzZ B kZgzZ , (pq
-Z a \ M

6, gzZ ~ ] vZ
/Z gzZ ]5 ~g Q X , Z9
yZ g Z\ MQ Z: (Z
/Z p T Zp {z 

+Z \ M X v {zt X M hg X Y V

7Z
/Z D: Zz Y {g v {z X V V

\ M )g f yZ \vZ X g Y k
B \ M @*
x
-r
AG
wg X ,k
B a ]\ M gzZ , {gt \ M {zgzZ

Y 2011 ~Z

29

Vp 
gLX ~ h yZ gzZ 
p bf a vZ
X ~g { { C a vZ wg
g Z {z Z
# gzZ 1C ~
s
# ZggzZ yj6, \vZ
kZ
X g@*17 ag 623w ~{gzZ y - t X x {i @*

Z Zk
,
V X g @*
{, ypggzZ w Zuz ~ [gr ~
G
GE

7H

~h N vt Z
# X J m
h N 3 Z @*
# X [ `g 6,Ka
V yZ a vZ wg Z
D cg g$
+gzZ D F,
Z V Zze f Zz VzZgzZ Vzh+'

gzZ gz y z i LZ t vZ c*
L L : 
VZB; g vZ \
M
M d
$ wg }gzZ
G z }B
z KZ

yZ ` M vZ c*
X ~ $J Ti Z ] KZ vZ } ZX 
X 
` Zg @*
z|
# @*
ZkZ ZV c*
M yZ X Hn yZze Z 7,CZ

} h@ b )
X ~7Z ~}g !*
T }
-r
AG
 **
xt Z X 5a { i Z0
+Z Z V g Z6,
yZ Z ~ M :Zz kZ X 7 ( h
+'
Z ~ }

D[
@X 7y
K ` gzZ .
yZ ~ ~ Zz
M }g v M ~ yZ &7~
L X3Z } Z p L
L
yZ O M Z ~ V ?{z
/ZgzZ X Y Zg % G O

]@~l }g X Y {g {'
H~ 0
+
i kZQ Z
yiz ]!*
kZ kZ yZ (X C yZ ( +Z
Z '
"
}
. ]!*
kZ V X
H| (,
Vyxg V Dg
/ yxg Z 7,}g7 Y
a yZ
z yZ } (,

?6 Z1Z L L :E
&
~y
M 0
+
i vt e 7? HX Zg v{z x Z ,Z LE

Y 2011 ~Z

30

: ?
e {zL L :Y7 E ?, c*
dz pJ
-

X u LZ ~g Z )f x Z z/ LZ gzZ Y :Zz V LZ L L
EE
$g Zzz /EgzZ Oz/~ C+
) !*
k
B kZ t W
 c*
M B `
a Z |g% z/X} Z Z yp

6,kZ {z E X x Z O LZ ~ k
B Zy
} 61Z Y ]!*
{z c*
gzi6,kZ EpX
H Zg
gzZ H[ V- H kZ ~ yZgz Z X ^6,k
B 61Zt Y
/Z X A 7k

B V kZgzZ
V ? !
L X3Z} Z L L:
]g }uz q
-Za q
-ZC
~ ? 1 k
,
i 7Z ?
X HOm,
R
c*
g c*
R }g v : ~ yZYg

O7Z {z
/Z X z4 V1{0
+ !*

gzZ Y :Zz
oa kZ
x
$ V; Vzuz {z
/ZgzZ Y Zg7 {z T e ? ,
X H{C
b
Z'
,gzZ B yZ V ? Y

E
kZ ]5 B Z% 6,g~g { ZgZ E 7 ~ kZ

gzZ `{ ]EgzZ
H,
$ Ug 61Zp} Z Z yp
gzZ s% {zQ X c*
~q s d
W LZ ~H
LZgzZ ^Z X z Y: B; ~t h
e !$
+ yp L L :
~ ygzZ
H Z96,Vzc LZcZ% X z Zg7 ye z x Z
a z/ k\Z L L :
t zg m m D h M Vz LZ

gzZ _Z uv M k
B ~ V V6, z { M 0**
kZ !a z/ k\Z
e**
uv M kZ k
B agzZ c*
E[Z X 1{ Zg Z %

X ;g:

c*
VZ {Z
+ q
-Z kZ X w'~ V-g k
B

x kZ l v
Z g
C kZ }60
+Z kZ X ~ g OZ kZ
+9E 4G
5EX c*
g Zu 0G
g$
+B LZ d
W LZ Y: g Z
VZ {Z
+

Y 2011 ~Z

31

LZ c*
g66, Z D
+
g Z xsZ wZ e !*
kZ & Zd
W LZ Z
+ ~ yZZ LZ ZX c*
M B
{z X w) yZZ bvZ [&
~ Zz ~!Q gzZ ~ ~K q
- 4,
X $ V Z 7,
G"
VV;z X V~ Z 7, V M 6,}i 5G
g g Z**
Q X g D M ]6,}n Vz X q ~ #
}
. avZ wg
.1ZgzZ {1Z V Vz LZ ~ pu VrZ
X Hxs bfv
X 11 : 8 y M
Vl^vm;i ] ]u (1]u

zgzZ w

wEZ V6& ~ s \vZ {z k< Z (,

X @*
7
X } tw Z KZ ay
w{z ~ yv{ c*
i

k0*
} {z c*
ay
~ k0*
} {z c*
} ~
X c*
{z 1 X ~
X: n k0*
T {z M
g y
M ~ VgVz @*
X n yZ k<gzZ @*
ay

6,Vzuz M
X
_ q
-Z
X w Zz gzZ @*
Z(,
B; Zzh
e
X ;g} Vzuz kZ Z ~}g C

X
8h CZ n yZ A Z
8hCZ Vzuz
X r$
+7f yZ D Y w$
+v
X C { c*
i 9zg Vzuz 7 b }g
X Vzuz < C qz VJZ ]zI

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

Y 2011 ~Z

32

ZzZp

x Z g q
-
x **
V y 0*

! gzZ 0*
x Hz x(
!M'
,
zvZgzix?Z
GL)&N ~" z x ZgzZ 46,gi z p Vzg7 0*
s Z
(Status Quo) a }g H Z9 6
, Zgz , Z 0
+
iy 0*
N
&
N
'
,wg rN Ey.6,gzZ { 1 { g
X
H E)) gg Z
: 5 Zg z s[Z
(N^ H
$N D6,0
+
i { { m,
Z -1

/ n^ F
YL
: bZ N Y ~
~ V *Z : J
- y*Z ~g g

c* G G
M M
9
W
z WZ9gzZ {wi **
E.g LO g(k Q . x ~g Ztu{ -2
: Zc6,xsZ {**
a y
W
,q ] ]Y
zg0
+Z z z x /
N
E
L
~ $N{ ^C
wZ z /
,x E$E
,yz 6,oh
+]
.}sZ /
X VZugzZ N Y $L
~ hz iwZ e6,F,
ZC

$N /
G
E
N
E
H V Wa T [zZx $L~pkZ
: @*

g Z X
o n q ^ fF jq] a - ^` q $ u # ] o ] a ^ q

Y 2011 ~Z

33

DSTVsv]E On a]F e ] n e] $ t u m ]
9Nz [+Z ~ { Zg vZ ( ! )h!N)
9Nz [ 6z <XE
h <XE
G
'N
xi 6, *
*@ )gzYZ B @a z x xsS
c*
+t \vZ X 1" k Qa x kS (a kZ ) X
G
'N X 7VZ
X + #Z'
,
S \!*
}g <X+t
/
!*
a}g v0
+
i
G
~ V VJ
-Z
# 7eJ
-
z k Qx t zWNp
Wz WZ9X Y: Za Zp ~p
$ u : y 
ay
$u wzZ ~g g ) # ] ^e $]
v Z 5
T7+Z ~p ( 584 g
: 
g Z gzZ: k0*

D 11:13 ]E `^e ^ ] n m oj$ u e ^ n m ] $ ]


~ r z w x k Q J
-Z
# m$
+7
q x J
-
z k Q \vZ
X Y Za : Zp ~pkZ
GLG
" WkZ Cgzp y{ Z;**
^ D 

X =`

$
+7
q x kZ J
- ` W Z}
.
%$
+
q KZ \ W w T :
GN
Zg7 T o7 xsZ zig W S z W
Z x
9
W
.
g z Eg g : S zig WxsZ ~ x J
-Z
# X e**
~p%K

\vZ:gzZ Ysp : VZ \vZg c*


X : ~pt
: \ ~g !*

gZ X @*
s VZ LZp

DRPVML mE # ] kF m f i
D 31V 13 ]E -^ n ] m ] $ ]
E
C Za w k Q Zp~ r z w y
KZ z zig W 0Ei

X D 7x W~ T o q
-Z 6,g wV X~ L 0q Z kZ

? Za Zp 3x W~ V yQ HX 7 A x W V V;z
AO\ xsZV Zk
w{z}
. x VgzZ F
,
/**

ZX~ G [Z

Y 2011 ~Z

34

GG3OE
E4)Zg Yc*
"1g 
X q
C
}gzZ { G
Zkzg

C c*
g7 #
*
*gz ~g Z **
c*
$ |{tt
"
Zc 6,T sZ xsZ + 5t X 7]!*
' ]c*
OZ
GG3OE
"1g 
0
+
i c*
gz~
C k Q ~ V/}uz C
C
}

{)z {)z ]1^gzZ `


M F,
z gZ yk k]uZgp
CZkZ ,i Z {zX @*
{~ Vs 9 "
$gzZ C ~g7
6,Vz
C yZ z w u q ] ]Y
) z

c e**
*
0
+
iB z'
,
Wz ]a V x b kZ X M
hgZ2Z
L
S zig W w xsZ W~ 0q Z V t X YY
GN
N **
X o7[zZ sZz W
]I

VZu } 96,V 0*
LZ q ] Vpf

/Z
a zig W Z ~ V V B }g [ [
( vZ Y 
yZ ) } [zu" \vZ`
Z kZgzZ x t X ,
z
hg

!*

h g
yW

-:Zg Z'
,
X Y g yzN*
4E A E-155-A/1 g q
042-36621121, 0300-4011616 :y

tg Z Z Vne
+@Z g Z b gzZ VZ Zz Y 6,yY KZ jB
;gV-{ \vZ X D7 !*
ug IZ yZgzZ

z * 6,2z H C gzZ Z x OZ ! c*
i !*
Z
Z gzZ
nf] f] ] ^n ^ X } M X 
(Vz ]y
M

Y 2011 ~Z
; +Z <g Z e

35
7 m

zgzZ ,:wD Z)

= {z y
M

v HN V gzZ
Zg Z'
, y ( izg ) 20@*18
The Development a ~ e Z 8 Z ~g Z
/
Zpg ~ ;gz - 
y!*
i ~ m,
Z O H c*
`
yZ of Metaphysics in Persia
H
&g MWz6, ,i Z I) X Y ~ ]i YZ 7! ~
z E
X ug `
J :ggzZ c*
Z ! wD Z 6,Y ]i YZ ( ~ KkZ
( 1)X k
'
,
Z'
, V7zg 0*
g ZD
g e gt ~ Y 1995 ._ Zg ZGZ e
I x i ! &~ *`
6,
Zpg yZ wD Z ;gz X y!*
i `
{g }~ *`
{ &Z Z
+ ot %Zc*
} g Z

v'
,w; {z Zzgg ~ ~gzO ~ `
yJZ !*
i
X
( 1)
g U { #
Z c*
w2g Zz }g ) m c*
g wD Z Vv'
,w;
V Z ~ ` X ,
/Y ~( Pension Scherrer)

!,q
-Z & ( wjv'
,w; L L: wD Z w) 9 f
$Z6,q
-ZtX c*

Gy!*
i `
k
,
+x ),Z F,{ c*
5
i VX g ` yZ
y{
p {z 3ggHR,
k V ; LZ w
J
g gzZ
**
wz ZZ y Z
X T e

x +F,
Vziw2ga wD Z ~ v'
,w; g Z kZX C J 7,
( 2)X {
Emma )
**
wz ZZZz F,{ c*
i yZX qz Gy!*
i `
wD Z
q
-Z *`
z T ;g ( Y 1964'
,
ZB16X Y 1879 ~Z 20Wegenast

Y 2011 ~Z

36

**

wz ~(, kZ ~ ]q ZZ X ( Heilbronn)yz'
,L ;
-ZgzZ ( Sofie Wegenast)
;gz - ZZX @*M f ( Karl)wg q
**

wz X
Hg kZR,
kg~ w2gQgzZ v'
,w;
( 3)X *
@Y ( The Brain) r Z ykZ L L ZZ ~ yZ0
+{

Za ]g '~ Z y!*
i `
o x { &~ *`
;gz - p
/Z
}@x C1) gzZ w) tzf : it *`
x p a
X
H0: ig c*
-Z 0
q
+
i wD Z
g Z

w we w 1 gzZ f
e $ y!*
i `
X DgZ
/
z {B ZZ {z
Sg W6,]dgzZ [ Zz ZZ B kZX C
mc*
gw2gX D_ , gzZ ; m<!*
Z`
VzX

c*
g V c*
h VJ1 |
# g ]g[p z'
,zg L L kZX Zz }g )
yj6,
}uz c*
gX D M ( 4) }RVZz VZzg6,kZgzZ RC 0*
~ !*
M 6,Vye X Vc*
h N gzZ E% Rg ~ }g )

& ~ p Z Zg ZGZ e q
/G
-Z kZX
: G
@*
!w yZgzZ Z
/]**
k Z6,w Vz+
$Y ~uz c*
g L L
&
v'
,w; ~ yZgzZ Vj[Zp LB 6,{ Z
} h Zu c*
g
7 {g lZ
.
**
-ZV
q
t'gw( Schloss) *
w V;z Tg ~ ( w2g) yk TwD Z yZ ' g
( 5) X @
*
Z
) !*
bzg a yZ
%N]gzp t s q
-Z
z ZZ s ~uzwj gz6,y zg gzZ c F

s lZ eg Z "
$Z
q
-Z kZ ~ }g !*
]gz ^ ZZ X
g
@Z ) z lpgzZ ]gzp ~(,ZZ L L:c*
C Zg ZGZ e
]g( elegant c*
. F,
} (,gzZ @ M ~2 w!*
{(
' ( chiseled features) w{z }
( 6) X Z ] 0*

*Z wD Z {z g Z LZ1Kgk'
,
z wD Z ~ /{z

Y 2011 ~Z

37

'!*
gzZ
= }g ) m c*
g~ wj ,ZX
/
yZ wD ZgzZ
E

LZ X 7]!*
Y 0 L t *Z
/

/Z D
%NyZ L Lw
: V !wD Z ~ V ]F
E
-4E
&
[Z l c*
[g c*
Z ~g Z/ G

 ,Z

{ q
-Z [ Zpt }g ) m~ b Z w2gw D Z 
X
Hg
/
( 2)

rq
-Z *y i H yZ
# g @*20 ~Z
Z e ~ yZX Ng Zz ~ v'
,w;
G
0OX 
&g MWz6,{z
wD Zt gzZ v'
,w; 6,g ZZ gzZ m,
? HE

( [Zh!*
DZvZz)X ~ ] M V;z Z
s
# (z ] 6 6 zt gzZ g}V;z J
-Vz vt
D
C
w2g ._ X}g
/~ V
/
umgzZ K
{)z m
6,Vg **
` !*
r !*
**
u`
oZg i a
p ~(,~
yZ {z gzZ D
~ V
/
ux yZ wD Z'
ez
yQA gzZC
, wD Z ~ V<: " yZ ( 7)X f

pX H W,
OX ZgzZ ! Z q yZB /dgzZ $;f
w;L L: jZ g Z Z eX { Z
+ V1 IgzZ Vz Z yZ Z
gzZ V<" gzZ im V ~ i x * v'
,
$z g@*
d
[fgzZ,z [ Z !f wD Z *z c: Z Zi M ~ VzZ
(8) X @
*
: e_V'
,h
+
{z 5 ~}g!*

(z
w D Zw2g zQ X
H` y:Zz yZgzZ~ m
w ~ wj kZ' c*
g ) , gzZ ;[ ZzZ y!*
i `
ZZgzZ
w y!*
i ]!*
gzZ D A fgzZ Vz yZ L L:, x Z Z
kZgzZ W kZgzZ By{ w (gzZ E e
$.Z wD ZX Y J
-

Y 2011 ~Z

38

( 9) X DkCs
# Zg~0g d
$

gzZ EL LX t Z E
L j8 ZZ g Z ~ U0*
, J
-w y!*
i
0
+
i L L~ ZZ : kC{z H W,
Og kZ wD Z )OGzgZZ hZ
~ t {z Z
# ~ X
z qzg Zuz L L Z*`
gzZ
]

gzZ ]Z f ZZ zz ~(, kZ e V;z gzZ 5 L L {g ~ *`

( 10)X (
EZ q
-Z ~ bzgL LwD Z z , X ,
ZZ q
- 4,
wD Z : It ~ zg K
M k 27 wD Z x **
ZZ
X *`
gzZ m v'
,w; zX ,
k; 6gzZ ; ,
&E
I
E
\
B
g
O
GG3O{B
( 11)X ~
**
wz ^Z


t
7 Vz c*
V!z L LgzZ V Z
Z yZ L L
/ w z {
4$ML L : ZZ V;z gzZ ywD Z ~ Y 1931X
w; G
M w FX m

vgzZ c*
J 7,
, = \ M Z
# Vj: lZ
Lx G
&OZ {z v'
,
M y Z
Vz~g7 KZ G4$'
Z H {zX ~ bF
M
-[Z =X Vz]5 6,x Z6,Z \ M gzZ V M v'
J
,w; G4$
( 12) X D Bq
-Z Vz 6,}g ) T c*
mc*
g

X V R! Z }g )mwD Z LL %Z D k +

Y
& !*
: ],Z G }
g )mc*
gx 
q
-Z L L: Zg L E
oC
l 

0
+e l{
l{ l7 ! g h;X
l{ lz
Z ~ Zz

~ l M
Vj x Zy
m
VZzg Zg " t

l " ]
V\ ]j (Z
VZzg l Vzg @*

c*
~ Z% ]g
c*
g z
z { l{
Y l ! w } Z
Y ~ l M

Y 2011 ~Z

39

:~y
M

Y ~ l M
Y l ! w } Z
w {i wD Z 7, 5 L L
/Z kZX & p
: 7**
{ i Z0
+Z ]!*
. DZ yZgzZ
_
J
?H e }7Z
?H , x
~
L
GLE
l{ ~i {Zp
l{ M
g t
g Zi y x ]
g h;Xtg z
t0
+e t
}g @* V M
}g\ }g\ 8
-g lp C
w } Z k N
w } Z ~ F, ]g

gzZ Z ZjkZ wzL gLzZ Gz L L S>v gz kZ


: gZt ( 116m:Zg8
-!*
) Gz L L } p!*
g !* a K r !*}%
gZ
c*
[@*" }
~ J
g Z G Z F, !*
M Z
#
~ N
W M }% Za C
6
& ] G
w LG

w. VzyQ ~ !u 
Z w2 M
H

:i kZ S( 129:m ) wzL L~g7 bZ


= } Z C0*
G, T [
= {z
H y
M LEp

~ Zi M q c*
M ~ {
~ !*
M y} Y
w

: g Zt gzZ

Y 2011 ~Z

40

{@*Z% Z gp kZ

{q { Zg T 0
+e
 H ~
.Zt 6,g O c z w+Z: jZg Z Z e
( 13)X 7gzZ ZZZDZ gL x {zL L~ kZ
( 3)

:^q
-Z( 103:m ) Zg8
-!*
 D Y D h Q ]g V- { z

X M'
,
ZJ
-Vm~ZX Zh Q 6,
zt Z]
\
X Zz g v'
,w; wD ZX Z 7qz VZ C
L Z
}uz c*
M '
y
,
ZX 7g % yJZ !*
i ~

gzZ I yz'
,L ; z LZ g ZZO ZX V {z qz
X M 7:Zz J
-Y 1914
~ ~g kZX sz^~(,
wD Z ~ ~g yJZ !*
i

eX 
**
]g 'J
-u
ogzZh
+'
~ Z y!*
i `

g 3Z ~ g Z a R,
k wD ZX Zg7 kZ ;gz -gzZ !*

~ 4 Z y!*
i `
R,
k q
-Z ( 14)X c*
( 15)X y{ R
,
kt wD ZXg

yQX ~ ;gz - Zg ~k
,
KZ6, wD Z Wz6,z Z ,g
wD ZWz6,gzZ_[K!*
kZ : V,Z ~(,Zg
! sE
L 8V YB t Nz}g7 z CZ fB
( 16)X gz Z {/e
$.q
-Z V !*
i g gzZ

&g MX c*
&g M Wz6,
~k
,
KZ HE
!Zj Zg HE
U G@*
Wz6,
E
L L kZ ~ Zg
c*
gZ
s Z Z 1q
-Z ~ sZ L g @*

( 17)X

wD Z { Z'
,
u T eg1 0g 0*
{gH ;gz - W 5P* B4

Y 2011 ~Z

41

]!*
Z wD Z ( 18)X 1yJZ !*
i wD Z lgi
+
Wz6,! Z
b g Z
[x s: {z W,MG
5!gzZ jyEZ g kZ WgzZ
GG3OE
&yZ
X
HHs Z Z Vz A wdgzZ

Famous and Ht Z 6
,kZ ~g Y H Z ;gz -

g Z z ].
gzZ szc) learned man and exalted person
( 19)X g Y ~g Y(B p~(
,
) with great praise (
(4)

g (Z ]
) gz \g- wD Z z!*
]q)**
g Z
:
{ g z

V V ] D [Z
Q q H } Z ! ` V,Z ~ % AzZ ]q :d
[Z% Zuz d]SX M *`
{z a >] OE D[Z

`! xt X ;gk
,
+B i q
5
Z z i Z ZgzZ jg Z0
+
~
wD Z : xz ;HdZg zZ q
-Z ~ e Z 8 :w ZY Z { c*
i }
yZ d
$Vz!*
TqeY q
-Z o k Q \g- ~
/et

{ &1 n
pg Zg hZ {zp
/Z ~}g !*
e
$Zzg dgzZ y
5!6,g )]!*
.gzZ r z w yZ x kZ
_
*`
X H W,MG
kZ c*
g 
u bq
-Z zf yQ w) z ~gzZ
KZ
E
O
-Z ,: Z
q
wD Z kZ B kZ 1Z q F,q
-Z Z

X c*
g ez [CZ zg0
+Z
H
&g MWz6,1 T e N ZZ Y yz'
E
,L ; wD Z I 3Zz y
Vz~ ;gz - y izg ZgzZce **
~ y5Z e
$Z@
&g MXce b i M
^{z [Z D 1p kt( } Z ! ) ! HE
/
g . LZ gzZ ` : Zzg
O( 20) ___ gHx CZ

Y 2011 ~Z

42

X : Zzg y
Zg Z'
,Ug rg yJZ !*
i
B4wD Z

! H {z ~ }g !*
x LZ ~ *`
~^ kZ ~h sg
LZ1V g ~g SE
54Xf a izg Z eX V g Y
gv'
,w;X : y M R
f Vz c*
hZz z qzg }uz
^ :'l{ Zy
m; gzZ ,
**
wz ZZw2
Y l ! w } Z
Y ~ l M
 t x| T M] q
-Z ~ Y 1907'
,
ZB16 wD Z
X /{@*
c*
g q @C

ZjgzZ Zj

114-113m~ \g-:wD Zg Z X 1
-130:mz ] : wD Z ): g
**
wzgzZ wD Z L LX , x ZZ X 2
220m~ \g- :wD Z : 2X 133
17m~ \g-:wD Zg Z X 3
30msZ X 4
3130msZ X 5
17m sZ X 6
22mHG
0Oi Z wD Z X7
309 mwD Z z X 8

132m sZ , x Z Z X 9
ZZ x wD Z K
M k {z +zZz 6,I Z F,z p Z X~ s Z
/Zc kZ X 10
9 "
$
b!*
ZZ gzZ wD ZX K ~
.Z 3 F,
zg Z
**
wz
E
G
$
ZgzZ `
yZX @*
o-Z { i Z0
+Z
3 F,
zgZ wL V~ m,
X 
~ ( xz T )~ \g- :wD Z " Z ZGB

Y 2011 ~Z

43

ZZX 1 ^'
,C
y Z gzZ g ]g \ `
y tX 178m sZ X 11

QX H V,Z ~ Y1982
sZ wDZ K
M kx**

-Z q (Y 1974X Y1907) i[ @ V{g


q
~ y 0*
~
#
/
%gzZggT
$**
y 0*
Z wDZgzZg**

Xg ^
,6,( y 0*
s M 3,
ggzZ ]1 ~h})oZ
212-211msZ X 12
326mwD Z z X 13
192m~ \g-:wD Z X 14
194msZ X 15
115m~ \g-:wD Zg Z X 16
116m sZ X 17
122-121m sZ X 18
208m sZ X 19
498 195m ~ \g-:wD Z X 20

kg [:
( {0
+
i~ Y 151) kc: {V# t oq
-Z T H{@

iB+E

X Y 5 Z6 Z [
zg @*
@*
( 20)
C
gzZ Vc*
,
k
$ ~g u~ Z6 ( Y 1258)
X {fA{ : { k0*
Cc*
V16,]z kZ y ( Y 822) ~Z Z cg g xsZ ( 21)
X tz1b

Y 2011 ~Z

44

xj%t'
, xZ e

kg V1

.) yS X @*
]
Y 1 x { og KC
gzZ ]
.) ;g ZD
~ xsZ *

v MgzZ ~ Z6 } xZgZ } (,} (,~} (,C


{ z

~ Z
# X D 0*

z ;g ZD
~ X {)z t ~ i Z

g ZD
&h
+'
gzZ k
,
ig ZD
] V ;z
z k Q Z 4Z ~ ( Y 1291)
xZg Z ~ ~ ]q L L[ KZ ~ ] Zi%X RZ

X M
h y
KZ g ZD
k ~ Tw; Wz q
-Z gzZ } # Z X q
-Z Zg7

-Z X x OZ Zg7 g D
q
+xEvgzZ c*
g ,}g
$uy M
~

X CY J 7,g gzZ ]H Z**


- V V !*
i bZ%

X CY Zw ~g Z{gzZ ~i !*
$ ~i Z0
+Z

kZ
Ha D **
~g 0*
-Z OZ ~ ~,g
q
HZ
#

u| { E
+ Z X m,
Z q
-Z P ~ XA C
~**
z\

Z(, q
-Z ~ X : #gzZ: 5 Z(, z

-Z VgzZ Vzi Vt V;z X g e Z ~ T : {


q

* VgX 0
+!*
gzZ *
*V1x X {z
/Z (,
Xg 6,

Cc*
kg Z ! yZ |Cc*
x qzgZ Z ~g 0*
-Z \
q

_X _7, ttzf V1X M [ Z z y!*


i ! t X 

Tg D [ Z ! izg z
gzZ D Y ~ V { V1a
28Eyq
.G
z c*
g ( Y 1010) **
^E
-Z ( Z
) ~g M Z
# X
X {i ]] kZz Ng kZ
H:ZzJ

Y 2011 ~Z

45

( Y 961 X 912) xyZ


CT;gE- +F,* V1\
eY

b ~ ~k
,
$ kZ X D M J
- ZgzZi
Z \g- ~ kZ X Z e
V Z
# X g ~ Vz:Za
z kZ X
!*
I~ yZgzZ
Hc*
w
( Y 1598 X Y 1556) xz A { 

~ X {g VZ sZ l ~g7 X c*
M w ~k
,
$
~ egz ~k
,
$ sgjZ x **
~k
,
$ Z X s s Z
X
M Z ( Z
)
: q ( Y 1280) P
t 6'
,gzZ *`
Z
 ~ yZgz6 x ~L L
X g ~
/Z%d V1t g
D M {C
\g- V ~ { kg q
-Z V1
,
Zg } DIZ } (,} (, kZ X
ig ZpgzZ y M
T ( 1140) ^'
E
4
&
5Ge ~g !*
G
g U*ugi
+
^ e X H v~ H ZrZ ( Y 844)

X Zz0g y Z Vt X eg ; wi
+ZgzZ
z ^e g
"
5F
.J2G
~ ( OZVz ) #
OgzZ Mz4+( Z
) G
$ V1{z
.
( Y 1107) 0
+Z k0 Z1Z gzZ ( Y 1037) # Z1 V og
gzZ ( Y 1562) 5SXugz OZ kg Z yZ X CY J 7,
5wt M gzZ (OZ Y 1576) **
yegq
-Z kC (z
X (Y 1642) G3G

{ V1

^Zg Z, ~Z #~\
 _ M ]!*
t 8~
/],
gzZ g ~ Vz:Za
z kZ Z (, Z q
-Z ~ yZ X K

M~ T [ M f ~k
,
$ $ZX b ~ kZ
M J 7,C
gzZ Z J
- Vu t V1 (Z : i {z X
Y fX C ~k
,
$BKz C
X @*
H d
$y
KV1
{@xz D cg X {z yZ { ~g uz CZ f vsgzZ Z%Z Zgiz

Y 2011 ~Z

46

}g X Xk0*
~ g H cg g X @*
z

X$
7
zt C
p wq V { g
: sf g {z J
-]q wq
+0Z ( 1)
/ szHZ @0~ Z6 ~ q ( {0
+
i ~ Y 988) *0

z x Z ]c*
Z
+ [Z~ kZ : { { ! Z 0Z
4hIZ z/1Z 2]Z@z ]Z m,
gzZ E
5G
z* ]Zk
,
bZ]|>ZZgzZ @
! Y YZ 0Z e
$Zzg y( 0Z X ? ( Y 773) Y YZ 0 z/1Z
X
HJ
-yk yQK gkZ ]hgzZg Z
Z [0Z _g( 2)
-Z {z Z
q
# g kZ ( Y 742) ~C
X wEZgzZy
F Iv~ {

Z6 g Z 0g11Zk
,
iz ( Y 1012 X 989) !zZ Y y ( 3)
0 T H : { q
-Z ~ c q
-Z
X 1179) ~]c*
: y ( Y 1229
XX^` u] ^n % ] o m ZZ
X 7: { ~ * 4 kZ L L
k0*
g cg ( Y 1331) Z EZ1Z Zz ( x 
) > ( 4)

XgH? gzZ z Y fz ~ T : { Z (,
HV; +Zkg Z|Z1ZZ q

-Z x 
( Y 1229) ]c*
~ Y 1216 ( 5)
X : xZ p Z V1 T : { (Z q
-Z k0*
k QgzZ

X @*M (z , z: {! ,Z !*
X BZ e
@g ZD
g e k Q%q
-Z
G
!
|4h
M ( 6)
0
1Z +Z h
+k
,
iz ( Y 1258 X 1242) G~y

+
6, 
k
,
iz Z X gZD
k ~ ~k
,
$ CZ f Z 0Z/ szHZ Z
b G
E, Z ~ Vz h
+9Z 0Z ?Z gzZ ( GE) [mZ )
X
ZM1Z ( 7)
( Y 1196 X 1186) aZ Z+Z g y ! - Z yZ 0 Z

Y 2011 ~Z

47

X : {[c*
**
z xq
-Z k0*
kZX
x Z ( 8)
0 dZ1Z !zZ }Z k
,
iz ( Y 1187 X 1167) l+Z 0 { 
X g~ { LZ A
$ Fa wZZ
X F k0ZQ1Zk
,
iz q
-Z 0
+Z ( 9)

G
( 308 m2` ~ . Z u]Z)

EZ x Z g ( 10)
Z (, k0*
( Y 904) 0 Z G
( 196 m2` !*
Z) X : {
X gg ZD
k 7 V1 CZ f ( Y 991) b ZZ 01Z0Z ( 11)

( 78 m2` !*
Z)

g e gzZ tz1q
-Z y kZ 6,]z ( Y 848) 0 ( 12)

X } V1
,
iz y{ h) +ZZ
# ( 13)
q
-Z yZk
,
Z ( Y 1247 ]z k
X g e ~ T ~k
,
$q
-Z B { g~Z%
g ZD
{g !*
~q
-Z X B Vc*
,
k
$ {g !*
~ z% ( Y 1229) ~]c*
( 14)
X
X b ~ ^Zg Z # ( 15)

# ( Y 997 X 976) g0 b Z
# ( 16)
( Y 996) 0 r
XK aVZ KZ .
$zZge k Q ~ ] ]g Ziz
G
X g e k0*
k0ZQ1Z y ~ . Z ( 17)
-CZ gZ 0 *Z +Z ( 18)
+Z L L ' ( Y 1335) E
yZ VjZ
# gkZ Z6 IZ q ( [ ]g @*
)
0*
c*
ggzZ M
h ^wa v6,TX
H0 q
-Z ~ V1
X
H Z zg
-Z ( Y 829 X 820) xz ( Y 833 X 813) y %q
q
-Z ( 19)
(N 
56,43)

Y 2011 ~Z

48

"
Zg G
0E

x **
Y

~8
-g&
+Z V KZ VX c*
M;" w ) Z6, c*
\!*
xj%
X d
$
u" \!*
6,g Cg) Zp ]!*
X \!*
y!*
$gzZ bu"
` M c*
c*
Z yZZ d
W LgZ
# ??6, M c*
\!*
gzZ
X { izg VZ Z
}& ypg : D ZZz xj% kZ X M ~ L {z
Zuz X @*
Y^ c*
M M d
W) Z { X D VZ6,gzZ VZz VZzg
X *
@Y h Q 6, ZgzZ @*
g
/g g hz
]na yZ 6, c*
1Z kZ 7
-eZ !*
1Z ~ wV E g
yZ Z
# C M
z kZ xk!*
c*
V Zz Y Zw kZ X
V Zz Y V!*
c*
VzE
+ p {gzZ [[Z Nw sV Zz *
l X V D ga yZ p ZP ]nX {Z
+ H
X @*
c*
Ct M
-V g 7 M pgzZ CZ '!*
J
~Q1Z) Zk
,

X M :Zz ~ * Z {g !*
zZ py
k X Kg 0*
g
Z V2z LZ = ]gC
gzZ { izg VZ Z ` M

X ;g VZ {Z
+g7 kZgzZ z @*
Z yLZ c*
yc*
g!
: *
*J
-]gC
Z c*
ZC
~ w wVg " yZ ) Z
E'
Zz '~a gzZ W -.G8 M }6,6 Kg 0*
g
Z

g ;Vc*
ha } D Z a ng e Kg 
S]Zg 0
+e a
X Dg 4

Y 2011 ~Z

49

y gzZ Z}
.}s Z '**
Zz Z e z Z c*
< ^a k

X 6 q
-Za ~> Z ~B' c*
J M s
X VD O x }g~} } >
ag vZ c*
Vzg e w !*
V sy M 6,g~ Zg Z)8
-Y
YL kZ

L
~ ~zZg c*
g gzZ V Vz yz gzZ g M s

X g !)**
%$
+
X sa} | X 1x u y.6, kZ

~ VX N Y Z x w kZ X ~g
Z V2z yc*
g
izg C }'
y

 Hyc*
g M L L:p[p
X N M
X g C x Z
/
z6,CZ
z &zyc*
g
X **
M 'gz'g
C7VY L L
Zz hz sVzg e X {z ; ~g
ZgzZ q Z}
.
) Z

}g
/~]Z W,
Z lg !*
y 7 ` M p g
/'
,0 w !*
C M ~ w uZgp IJzg VY ! !
'
,{z Y Z}
.X
gl HY Z}
.~ V J M ] !*
'*: c*
+ g
/} izg 4- X
X ~
gng X N 7` M \ M igzZ} } M lg!*
M lg !*
L L
X 4Z ~} # C

X N Y Vy e
$a } Z}
.X g y.6,N g g lg !*
) Z
X D ? kZ
"Z ` M
4G
5E
x ) Z ' x
Z Z{Vc*
gzZ { izg VZ iG
E.'
~(, kZ W - G Sg
z kZ ~ kz7,X e D[ [

Z wC
**
Z{~VyZ Z {z `z Zz gzZ
BgzZ ^Zz J
/M xk!*
0*
M ,X C H ~g Z V

Y 2011 ~Z

50

Z I Z b V Zz y !*
a c*
,X C c*
'
, }'
'
H~

7{ c*
i C) Z ~ [Z [Z X xc*
,O { 0*
'
M ,
!*
!*
a V 6g Zi !*
kZ ~ z z K
-kZ Xgzn ~'
,
Z'
,
] i Zt X I {gi B; kZgzZ 5 kgU~B ~

X i ,za
gZ
" kZ)ZX **
Z 
Zz Z ]Zg0
+e

]Zg0
+egzZ ~ 6,t 0h
+'
X e uiZgzZ @*
Z tXp
E
.G'
X : Zzg ~8 M W gzZ k
Cxv v Z
'
E
.
6,~ g gzZ U kZ 8 M W - Gix?Z ' Z ix?Z L L
X g
X kZ ZL'ZB; 6,u kZ Z'g x?Ziz
' @*
]Zg 0
+e }g Z ~ }0
+Z \ M N ;
: Z kC'~}0
+Z X
HC
!*
JZ Z kC7
-e ZZ']Zg

X y c*
M
? V
HyZ Z
X HwZ kZ

X $
+q W Z ?7
c*
'c*
zg c*
zg X g
[ s}n Z k
,
{zy M V
$
X g "
$U*
x **
~ {C
b x
/{z X {n c*

1Z ? ]!*
H Z X M ~ U Z {zg sq
-ZYZ'
cKZ
X zg p{zQ ? g M c*
X 'V
_Z ~ V !*
kZ Z

g kZgzZ 7L~ V a yZ Zz Y d
W) Z
X D YV H{z V Zz Y {g ]!*
7k-
kZ a Wpg Cg OZ }L Z Zk
,
) Z

Y 2011 ~Z

51

X c*
VZ6,
zZu

X V**
N C \ M ? e
$D\ M H ? H]!*
ZL L
0
>
+
i ?Q'g ZfgzZ' e 1Z LZ 7 ~ ?) Z
?N 0*
g
/7VY 6,o Z

X a gzZg ) Z
( 'N C s s Z
X N Z{: V G
5<XF
Z F,
Z wg ZD
q
-Z J m
wgZD
q
-Z Y ?o Z>
TyY ~

c iz ' ! g ZgzZ q
-g !*
w!*
' h
+'
^ wg ZD
q
-ZgzZ
?? x *
*go Z>
 H ?'
Hc*
6,
zZ
o Z>
* y M a kZC
t ' Z ! ! 7

X }Y g
/ 6,
X ]) Z'o Z>
*
D!Zz!\ D } M
z XB Vzg Z g 'V;

 X Vzg Z g HZ f
zg o
p { } z
/X 
g s w a yZ a p vZ g x 7
-Y 7
-Y C
p
gt X R,
o Z>
* kZ
t O x Z6,VZ c*
i
ce h yZ wVp'VZ : Vc*
s3 g Z
X Ci *gzZ OZ} (,6,o Z>
kZ
c*
c*
M yN C \ M H :~ gzZ ' s Z ') Z

??V C ~
'g g
# Z
E
\ M ~ }0
+Z Z Z
' { i! G Zz Y k0*
E.G
&
X e & V ) Z - ??V**
!!'nVzuz{n]qwyLZ R# CZ kZ
X g g
# Z

Y 2011 ~Z

52

E
X Y7 D" ) Z :V**
{ i! V Z L L

X c*
hu Z
A gzZ e Z
# q
-Z '= y } ~ 
~ 1Z
wZO
/Z g *
c t p A Zg v Z [Zt g M ~ ykZe

{q ~ Se **
M a {gt b & c*
a e
$D ~
X z7k- = ? yZ= gzZ ` [Z } i Zzg ykZ V
? = *
* Za VZ i Zg z *
* k KZce {gt

wZOKZ L ~ yY Z a kZ ' Zc 6,g kZ ! x


E
$D
??H HB} { i! Y \ M H 7 \ M e
??~hg: ~ ?f= 6,

~ qC
g M Z
# X X Za Vx yxg yq
gzZ }
'x ZZ yZ y!*

i yZ V Y w
t ~ HX H B}
'6,+
M ~ ??V Y w

X ~ zg+ + ) Z
}xz" x **
N*
kZ @*
7x **
kZd
W V;
X c*
Z ZX za
kZ ? ? gzZ z Z ?

g *
c t yY e**
) Z ? Yt !''e**
wZ Z kZt ~gZ
/~
) Z [g C
0
+
i T wZ Z kZt
' x Z 7

X ^ ]!*
) Z'p
z o M x **
n n Y n p
LL
X Z' g
/
gzZG
g
X Z Y ^Iw X ) Z' Z

'
,s g Z Y T Z}
.gzZ M Z}
.~ w L I L L
X @*
Y ~ y kZ

Y 2011 ~Z

53

E
CZ^Z
Zg **
kZ ~g v Z D= Z
# c*
Z5 ~ { i! g
E
0Z ~ z
?X g y {z c*
{ i! ~ X s

7'~ \!*
LZ o7g c*
'l!*
' zZ ~

! !' CtgY zZ ( z
'
E
.
]gzpu" g i Zz 8 M W - G'_Z ~! ) Z
7 Z
E
' { i!'6,g e Z%
E'
'
B ? Y yg" 'Y 7}8 M W -.G
E.'
E
g Z 6,Vzn
6,kZ X N M { i!gzZ Z 8 M W - G
X ?
Z
X ;gug I ZZy M ZVzg @*
6,
zZ

nVgzZ
6gzZ Z
/gzZ { g @*
: )g f }uz q
-Z VvZ
/Z L L

gzvZ X N Y Z e g U
@*
Y 1 x **
] vZ ~ X,KgzZ
X
'
,
igzZgz
Z (,vZ X , kZ } VyZ
( 40 : Z )
A y Z'
,yZgzZ 6,yZgzZ }: ]gmyZV>y kZ L L
( 52 : >Z ) X
X Y ]!*
Tg \ :gzZ
z : V>L L
( 18 : >Z )
X ` uh V+Z X yZ 7 VrZ H L L
~ lZ 0*
Vk
H yZ g y
M '' ;g {gz gz ~ i LZ

VQVgz}uz(yZgzZ c*
{ n7Z
( 6 : x Z ) X c*

Y 2011 ~Z

54

( xj%)} ZX !

VE

X
H{gS
-Z ~ f }t 6, J 7,( ~ ]Zzt
-gzZ { Zg Z X gzZ Vz(,} (, **
8
~ g ZMZ w
GG3E
4!*
X
H {g ) * {z 3~ d
$i
{z +
$Y
, gzZ g (Z ~g { Zg kZ X c*
@Zi 6,gZ ni kZ X b
 c*
: lt 6,gzZ
H}{z ~ Zuq
-Z g7 X
HV ~
q
X y{z
t ' ]~ ykq
-Z Zz d
$
Zuizg Z g7 izg T Zg Z
@*
Z ~ Zia'
,q
-Z {z Z x Zg Z )gf Zuzg Z X yZ
~ Zi a'
,
 Z xt Zg Z X {g Z ~ * [Z {z ]T
X
M i kZgzZ " ~
~ kZgzZ
H {h
+z
/: kZ ZgZ p ~ Zi a'
,
XnN~ Zia'
,6,g
H
Zg ZO X CYgqa ^0*
Y7 }0
+Z {z ] ~ Zi a'
,
Zg Z p Dg
/y X *
@Y Z9~ { Zg kZ ~ t $Z h
+ kZ
gq
8n bZ gzZ
y n ~ g e Cq X e0*
:
g Zh
+ kZ w kZ z!*

H wqt Zg ZO Z X CY Vy:Zz
KY ~ ]'
,{z c*
Z kC g g 5 Zg Z X ;g Y a
X ui **
gzZ x3,
{ c*
i y

{z LLX Lg6,VC
!*
gq Zg Z CY gq X
M y
?Z Vg g ~ gq z!*
y |g0
+Z gq
X yg kZ ~ Zia'
,
a kZh
+
X 'x

Y 2011 ~Z

55

X 1 kZ]P`
Zg Z hgq~ y q
-Z

l i Zg v M w kZ 6, 7Y At
/
Zg Zq g O Z kZ
C
gqizgC
? V
[ ~ ! :~ g kZ X
HZg Z X
? y ?X TgC
!*
gqgzZ D7Y7 ?p D Y
7a Y7 Cg~gq~ X V +6,gzZ V y~ : Zg Z
X V @*
Ya Y7 ~g vg7 s
^zZ VC$
+0
+e c*
Z kCV- Zg Z c*
U Zg f }n

7VY Y7 $
Y7
/Z : X VZ
X Y
w LZ kZ X Hh
+'
 ;g M 7~ kZ X
Hu Zg Z

~ Zg Z X _Z ugzZ p Z yZ v M ~ kZ s
c*
g ~ g7 {z ?} H {z g } Z p ;g
g
/~ Z 5q
-Z p c*
M ~ lyj{z ?Y g V

X
H
? : 0*
6,5 Zg LZ y }uz Zg Z X 3,
x **

X g yB} T e I]!*

c Z kCV- Zg Z X V X c*
*
M y kZ 3,Zg Z
6, Y 7"~ : 3,
kZ X VZ u>~ w kZ
X z:

ea } **
Q kZ V _ "~ : yjZ 3,
L Z q
-Z
/Z /8KZ = ? e V CZ "~ 7
G
'
X V/8~g + ~ $
/8
G
'+
g z: ;
~ 3gg}g : 3,
y q
-Z X M: Zizg 3,Zg Z
G
'
? y ? : .zg ~ i Z0
+Z}g +p
G
'
~
u { a ~g + 7zg ~p c*
M 0 zg ~ : Zg Z

Y 2011 ~Z

56

X
G
'+
X V ~g ~ ?:c*
[Z 5Z 3,
X g 3,
g Zuq
-Z yZ0
+{ a'
,q
-Zg7 Z x Zg Z y q
-Z

HxZ 7 3,Zg Z,i Z pX v M ~ y$
+@ Zg Z

X 7{ Zg Z kZ ~ 
Z gzZ c*
} [Z Z 3,
~g !*
g LZVz gzZ ZgZ kZ q e
$D Zg Z ~ Y z Z Z
G
'+
VY **
Y **
M Zg V; kZ gzZ y ? C Y7 Zg Z kZ X H
? Zt _Z w1 [Z Zg Z kZ ?
? M
h Vz ?a'
,?gzZ yt : q
X @*
wg :

~g$
+ Zg Z kZgzZ
H F,
q { Zg ZgzZ [Z
d6,gZ " Y {g !*
\
z ?
/Z : q X c*
}
X Y c*

lX ~g E
+Z
pKZ Zg ZZzt *
@Y Hy
X {z g g aLZ= pe: {E
+
= z!*

} izg K +} (,a 0*
16,LZ Zg Z @*M h
+'
~Zz
~ ] ~ x)
,c*
 w Hy y
H ;g !*
ze ~ Vz>K g
y6,kZ } wgzZ } 7 w X :
/
g D
+p;g
? Yuzg yZ km
c*
g X @*
Y '" M CY ~g

N*
g Z ]!*
.LZ q V '
_
t 3,
 t wZ Zp
? Z ]!*
LZ 3,} 7]!*

gH ?1x
kZ l7zg ~ g7 Zg Z 5p6,d
$i 8
-gzZ @*M ~ y
M

Dl Zg Z 3 X Y H7z'
,zg kZ Zg Z q
N Zg Z V X M r Zu y ~ Zi a'
,Z V; z X Zu
g 0*
3,
g Z 3 q
-ZgzZ CY bq ~ yxg 3, 0
6,kZ 3

Y 2011 ~Z

57

-Za/~ w Zg Z p zy
q

u Zg7 w1 CZ V- X CY

X {g s
g Zz: Z% v y{z X & x 3,
a }
X '3,
y M ' ZgZa }g ? M
h
////
yZ X Z t Z (E
+) ]gZ1 ]|= ]
?Z G\ M L]| :
HHwZ

dZ ; }g V;z X kg ^ y :c*


gZ \ M 6,kZ
X Vx Zg MKZ1zI6,yk Hg ZZPC
X g Z7
X x qg 
s~uz ^ vsq
-Z X Hx ~ kZ Kq
-Z }g ) I

)i y q
-Z X z **
3D p=V;z {% izg r
#
k'
,{a , z *
/]g >) 2i **
- k 6,KZ-
q
C{b [ M ~a'
, x wJ e we #
wz
 !*
=Z1Xg D Y kZjz l Dg e zX ~
~ {z b N Z{**
3 c*
N M }g c*
5K
X Vz g **
3~ ]gz
z TX c*
} y
gzZ 

{ i Zzg }v ]!*
5X 7 **
3 V;z ]gz [Z
t !*

C**
3 { izg i ~AkZ X |0
+!*
g zg ~6,kZgzZ H
BC
LZ !*
{z y Z X Z Z9 M t g{z y ,^ M X

X y M g0
+ZKg ~
w~ , X M [ ~ Z wO Z 9i {v kZ
:Y7 X wV" ~ w) z C
kZ M g0
+Z Vz {z X ~

G Y
t X zZ M a Vz ?
~g ]gkZ gzZ zZ tX 
zp y yZ Z :gz
-Z kZ i YC
q
!*
Zg f ?: C
kZ X ~|0
+!*
s

Y 2011 ~Z

58

/ ~g ~ i kZ X
H C
!*
{ i Zzg d
${z X 7 ]!*
{6,

* zg kZ
*
/Z ? { Zg Z H [Z ]|1 : w X w :

T e **

/Z gzZ V Z /{z [Z 1 Zg Vz ~ Vx T e
{z ~g Z
" z ! @*
" t y J M a T ?ZhgVY V KZ
[Z 'X` oq
-Z t c*
[Z w ? H H
gzZ 1 0
+
z{ kZ b 7 '!*
-Z z kZ kZ 7!*
q
Zp
Xq Z}
. Y :gzZ H Zj yZj
+q
-Z

U*
&
gzZ 8
-g: gzGt c*
M w Y yZ
V;zgzZb ^]Zg S M at X 4 b ^ V *
) ~M { Z_C
h ( {z y }uz X 1x Y 6,k
y M k0*
X {fZ w {%9,{n kZ Z y.6,w!*
y M 6,x Z
z
Vz Z
# X p=kg \ M H qz Ig !*
g!*
gzZ zg g zg Zi
z Y {z M a x q
-Z V Z 7,I Hg ZZ
M O ZgzZ H: ZzgO Z yZ } z nX N M p~ y g e
kZ c*
M g Z'
Z
/{ 
~ { Zg Y z Z X ~g
/H6,kZ x7X { Zg ~ 6,tZ
^g wt gzZ Z`Zq
-Z
z kZ y D E
@a X ]g c*
i
E

$
# : Zg , z { E, EZg
|
| : Zg {h
#
+0
+ p
^ W*
*| 7,t gzZ Z M ~ a ~B; _ KMq
-Z VF **

| : { Zg u { M
#
# : Zg z Mg yxg p
|
6 g e z {z g: X ~g q
-Z 6,IZ
z kZ

X : }TkZ X
HOgzZ c*
M V Z: xX c*
^g
////
g{ 
Z_]|X D s Z Z Vk
HLZ M } (,s

Y 2011 ~Z

59

X
H ]tNwkZ ~ : c*
w ~
g

h N Zi x M {z X #
{z }g Z
/~Z% V,Z y ] {z
~ \ M LZ M
q +Z
C**
3: {izg i : pX @*
Y M ^ @*

c*
yZ I M Vc*
] X Vc*
] y ] {z ? Lg

: i Zz M kZ z!*
V ; @*
( yZ X VZ v Y Z(,
;Z
E
X i Zz M KZ V~ @*
C : t QgzZ
7
X S7,y#Z ]k ~ Z
# ~ ~ X ~q
-Z [Z
HGX Gq~
/
% kZ X [x)
,: yZ [!*
~y
M ]k
? z [t HgzZ @*
VYt ?
T ] q
-Z V; Z
/
gzZ
z kZ @*
xo Zc

f6,ao ZcX P Y p~ ] kZ o Zcp H7 Z kZ ~


6,}i [Z x **
V @*
- kZ X
H3g **
3t
X
H
qz ,k
,
B [ZX gz [ZgzZ
Hc*
I Q X r
&
5 .G
7,} ~ y
V @*
- : kZ X ZC WM G
g Z X I

/Z ': Zu b @*

- g;Z YgzZ yDZ x G k\Z p


X}k
,
~ y
G~g !*
~g !*
C
3 ]!*
~\ M

X wg Z6,kZ
Y G kZgzZ i ng ZQ Zg Y : kg 8
Gt T e *
* 0
+
i F,
,z ~ * v ' +@ GgzZ ng Z
'

]P`
~V
KZ Gt ' @*
Za kZ Z2 wZ ~ w yZ
X @*
Za
 6 @*
Z Z Z Z hv k
,
k/ 0*

7 g Z MZ gzZ
z ' H{ #
G ?Y :g Z
X i #
}
.!*
{zgzZi q
-Z #
}
. 'ce
7x
t X k'
,g ZD
J h Z?ktg c*

Y 2011 ~Z

60

x| Gq
- 4,
yZ X yZ g {z p7c*
J
- yZ

X : GMZn i {
&
-oG
G
gZ
Xce **
w5 bG: @*
c*
)E
E
45:g Z
Vx @*
x kZ g ~g**
G G
Xce **
7KGg *
c t ' 7D |G
&

o
G
,

[Z : )Gg Z X l{ o ZcgzZ Z p g,k


X !*
g Z ]Z|z s

G g D Z ; c*
VzyZ {z ` w1 v :1 Z
Y : ! Z " Z
/Z X Vzy s zZ @*
- G~ p
Z a GgzZ [' G@*
- @gzZ u 0*
V @*
-
V~

kZ X 6,Vzq x3,{za kZ D %gzZ ui **


V 0*
GXB
Y
X 7q x3,
bzgY 6,Vjzg yZ {zgzZ w V
KZgEX3g
}uz q
-Z 6 ZgzZ GbZ ' @*
g \ 3,
gzZ I
H {z

G' @*
7
Z'
,Z **
{zt ~(,
GX 
Vzg gzZ OV Z {z X yjg gzZ Z }i
X @*
g Zgz ] V V {z X @*
s

~ X c*
]k= k
,
Z : o Zc k
,
Z
T bV Le :]!*
Z '~ '7T0*
Z /
X: s ZAZ C~ kZ , b G\ M Xce E
7 Z o ZcX D Y qz[Z wZ6,Gq kZ
H ?T
$ c*
C {z @*
G q T ? @*
q GH :
Z}
.G 6, kZ {z k b!*
? F c*
@*
sG
X gzZ GX x **
Zg yxg y
KZgzZ
: [Z o ZcX @*
q H : DwZr
# q
-Z 6,kZ
Xs
# Zg

Y 2011 ~Z

61

kZp @*
zig M i M kZ X @W6,G`g Z kZ

k(,sq @~uz q @q
-Z M X gzZ ngzZ y
M w2
]Zg@gzZ wqZ @Xce **
Y {g 7Z ~ Vg M pY `
X Y 0
z Z}
.g M ' bzg G
Xce g =g 0
+
i F,
,gzZ4 ~ w LZ M : o Zc
'
t
H {i Zzg X . gzi 6,} i Zzg k
,
o Zc
E
E
I
"X e 5k4Z
g Z o Zc Z 4Zg0
+Z =6,uI VY f3E
GG

g 0E
!_
. kZ V Z 6,kZ Z
# ~ X kZ= :VZ
X 7]i YZ ]!*
gzZ
4Z
~ N o Zc !zg c*
L L :gzZ c*
g 6,u o Zcg @*
Z I C Z e G
5kG

gzZ }~ "
$ 4 kZ wV o ZcX V @*
Y w '!*

X Lg 3g6,y Vz
a ~!*
' @*
)g f p Z z Y {z 7]gz ~!*
o Zc'
o Zc'7Z yZ q
- 4,
o Zcp
F6,]gzZ
z * ! 2z
~ kZ= 7
-g0
+Z kZ ~ X :%0Z ] z
Xb 3 } F E
&Og ]
4Z
= : kZ X l 0*
Zu>X 3g ~gY x M CZ e G
5kG

o ZcX xi 5 ZgzZ ~ o Zc%q


-Z X G o Zc i **
{g! Z o ZcgzZ ~ [Z X c*
g xi 5 LZ ~ a F,
$
d

T }'!*
bkZ {z 7 gzZ Z
# w ZX
z : ]!*
+Z B } kZ p D t gzZ b
D ~ { ligz Xg RN Z y Zg X C { t

q Z kZ &~ X uV ~ g !*
g !*
gzZ g
Z ~ X we gzZ q
-Z ~ A
$X Z: W,
Z'
,
Z'
,{g f 6,kZ p' Y
WgzZ 1 uzgZ ~ Zg a Y {z 3X H 6,3

Y 2011 ~Z

62

[Z : ~ X e ]i YZQ kZ
Hg
/
zq
-Z ]Zg Z
# X ~ qz

Z Vz X 4 6,a q
-Z Vz O X Y {g D Y V
kZ p[t
/
y kZ J
C
-V X : ~ } #
s1 s ZgzZ !*
 pX @*
~ l LZ
/Z @*
C : L~ Z

gzZ ~ LZ ~ bzg KZ ~ 'V C


~ a kZ X 
C
i ,
$a V Z g Z kC` iZ ~ Y
IZ }uz
g 6,gzZ
y
KZzz Tg C J{ c*
i

r Zl
H
Z
# '?n
pg 7/ kZ
? H !x)
,yZg c*
} Z ' *
@Y
g n Vz]!*
s s o Zc~ [Z e ~
H` gzZ
Y : ~ X 7: kZ ? o Zc :hfZ ~O X%

J[Z V ;g a~ : ~ X C : kZ ?V ~
z kZ ~
G
'+
[s wq Zg gzZ } ?~
yZ A =
~ ]!*
kZ ?~
/Z
J V &~ X s7y!*
i
G
'+
o ZcX V mZ e ~ V}g {z k0*
} ZVzg Z ~ ]!*
G
'+
4 Z
}g T ]k0*

}
/Z ! e G
5kG
z } : q Z'

O " Y F,
,z4 ? @*
'
H= @*
7,W,
Z YZ6,t Z

}g \ 1
H **
$
+ |
z-e bT' Y M B;
?Z 7 ~}g !*
}"}gbhZ !
z
: i Vzh Y X
H bvgz{zgzZ
H W,
Z6,kZ ]!*
~~
XZ6, kZwZ e6,kZ ^ CZgzZ VZ ~ HgzZ {z kZ IX
8a ~ l M KZ g Y RZ kZ ]Zg ~g 4- gzZ '

H~
%No Zc"X !} Z p';g
@*
-
X } 7,& gzF

} (,c*
\!*
LZ VZ bkZ a~ { Z kZ Vc*
-gzZ
X ;g @*
~ U
////

Y 2011 ~Z

63

LZ;" ~ X ~g ]
.z 6, V ~
z Pz

6O QO S V- ~ p ;g B
$~ \ CX c*
M C
!*

X V ; g we\ c*

V Y0 ,
3: [Z ~ V H~ pV [ {gpw [Z ~

X o Zc: Z1 :
n ?: Hy M
V Y C %Z Y7~ ? H ? H n
{ c*
i
" 7g a !*
q kZ KZ J

-Z
#M
h 70*
Zg

z'
,M ]
z w X $
!*
q gzZ | (, ]!*

. [8
_
Z: [Z X x **
}uz ]!*
.
_
t [Zp[
X 0g a z!*

gzZ x **
gzZ nZ
#
: x

~<
Zg |q
-Z t V
Zg q
-Z
~(,7Z g
C@*
Z +Zz LZ V
$ J&6 W <

\!*
kZ X Z 4Z n
M F,qzgL L~ {{ hg~
q
{Zg kZ J
-wK*V X
H g * : [@*
]
Z}
.pzig M ZgzZ V~ {{ k0*
kZ {z y q
-Zy
M X g

~ 5~(, kZ X H: ]ZZ s kZ aq
#
-Z g*6,kZ
A kZ d
$k{z c*
x Z sZ Zi 0*
kZ Z}
.y
H !*

kZy
M X g]5 kZ'
,
Z'
,
W 3% 'Zg &gzZ y &{z X

rgZ0
+
i
kZ X c*
h x ~ tZ
d
Wt
# Z
c*
!*
a ~E t ZZ Z V w T
:ZzQgzZ } 96,l V X c*
MC
!*
V LZ {{
: h
<
+gzZ <
) X
H sz^~ y y
H Y
(j
?ZWz6,

Y 2011 ~Z

64

zg Z i Z

vZ y4

&# V & Y Vb V V & V &


4E8 0*
~ LZ z ! Z F,
PG3E
gzZ ~ >k Zz V
kZgzZ kZ z l kZ M yLZ :Zz Z
# gZ
/
!*
gzZ
H{g J M y kZ M :Zz kZ a kZ kZjz l
4E8X
: ! Z F,
PG3E
H ~ga c*

H` } y J M
KZ > y T
$ ~ ZS M yp(KZ ,g Z- y L L
(KZ l
y {g M } : **
igzZ: Z%~ yp(
X {g S M V0*
g egzZ Vc*
g b6,yZp

Vz_ X ZB V : Z%gzZ: **
i ~ y {z kZ
i \ wze N*M } gp Z ZB Vz1gzZ V. ZB
4E8X ZB
a kZ ]Zg-i%Z BS M kZ z 1 { ^
,Y q TT PG3E

X ~ {z {g p
4E8 kZ
PG3E
X yZ6,y M gzZ y.6,6,y { T
$ M ! Z F,
M a kZ yZgzZ
H ygzZ ?
HV y J M a kZ y.6,

gzZ ] kZ Q ?'H 7VY c*


y M !*
V Zz c*
y
gH y gzZ a x !*
Vzga } c*
M wkZ ~ .6,
?'Z H7
4E8
C
LZ {z X g F Zz kZ a kZ LZ PG3E
{z X c*
@*
C
kZZz kZ X Z M pB ! Z F,
xZ
! Z F,
Zz kZ ~ V &yZ gzZ M :Zz y &
gzZ ~ xZ ~gF S M yZ yZ w gzZ i{

Y 2011 ~Z

65

H7 {z kZa g F gzZ {gi M yZ ! Z F,


xZ

IgzZ iz
Z yZZ 0Z ] g D , Zzg ) Zi M q
-Z
G
- 7 x gzZ {z kZ VZ F,
q
Vz X 6,]uZz w Z
6,]!*
kZ ! Z F,
X ,'!*
_ Z ! x kZgzZ w kZ ) Zi M

X Lg @*
: a ~ Zi M q
-kZ ! Z F,
xZ lp
4E8
kZ kZ X
H t $Z g
CZ (, kZ a h
e Z ! Z F,PG3E
kZ%Z X
H` ;gE- V 0*
z Zhg ykZgzZ H7f ~ga
jyZ g F Vz i c*
Z gzZ t gzZ Zi M 1Z Hgzft
Vz X k0*
V }uz i c*
Z gzZ V ; V q
-Z t gzZ
H
] !*
gzZ kZ { z kZ X k0*
LZ Zg ZZ pi Z V

X C 7
4E86,kZ
:eLZ ! Z F,
PG3E
t $Zh
+
? c*
C : kZa Zg zZ: D ~ga kZ t $Zh
+
LL
 t kZ 7Dt $Z
/ZgzZ c*
C :Z z {h
+ kZgzZ x
X yxg W J M gzZ W g e ~ga
Z {z ) W 0*
Tsg kZgzZ
H yW g e t $Z

~ yZ
# Zzgg KZ
z Z ga X W ] h } 4
ga q
-Z {z +Z ~ga X { c*
i q
-Z 7q
-Z ga gzZ 7
{)z uR,: {za kZ {z y ZgzZ 7'

X V v ^ y J M ~ ] 7 M gzZ c*
Zl
{zgzZ V
X CY y x 
{z X 7~ y)i 5Q
4E8
"
$!*
~ga Z c*
C 39 kZ p Y7 kZ PG3E
4E8 X 7D
~0 ._ k kZ [Z X 7 V-6,kZ PG3E
z kZgzZ M y:Zz t $Z $
MB; ,Z {zgzZ ~B; t $Z
kZ a 0*
~0 c*
W 7 oZgzZ 7**
M I W

Y 2011 ~Z

66

4E8 ~ ugzZ ~)X *


kCPG3E
*
Z'
,gOZ ] 0*
ge

X 0*

Z'
, o kZ !*
sgzZ ~g Z ;g
E
48Vs~ VgzZ ~)Z
:
Z'
, !*
g 6f CZ ! Z F,
PG3E
#Q
~ga kZgzZ 8 Z ~ e HyZ LgLZ kZ e

X ~ 7,zgg (Z" D C ]Zg Zz


p c*
ru VzfZ A kZ c*

ru M Z

@ g !*
]Zg Zz +Z ~ga V,Z ? ~ga tt Z 7,7 A
4E8 Z QX
: PG3E

p 7~ga gzZ ~ga ]ZgZz Z ~ga t 0*


M LL
%} ga ~ 7N Z<
\ M Q p ~ga t @*
7, *
*
X Tg D,Z ~ :7 gzZga X V7 u
4E8 V!*
W e QX Z !*

6fgzZ1 PG3E
Z
'!*
+Z ~ : M 3z ~} M'
,
!*
C
g 8 e Z
# gzZ X
: g
X ~(,r
# ! ! t zZ L L'q
-Z
? xt NL L'Zuz

X c*
C Z y=L L'
X }g QL L'Zuz
V }g z Ug Z K (z
g 0*
L L L L'

X } Zzq AgzZ Zz%


:gz K (
X Cx ]!*
~L L'Zuz
E
E
PG348X ]Zg Zz ~ga V k0*
k M M :7
E
48 Z
hg~ } # Z PG3E
# X M V; kZ ~ ekZ V
X ''!*
~ : M {z k0*
L Z
E
48ga =L L'{@Zi
H6,g T 4y
/ PG3E

Y 2011 ~Z

67

X 4 ~ wZ =L L'>
?H{zL L'{@Zi
E
48y Z w Z'>
X c*
}p PG3E

?VY {zL L'{@Zi


4E8gzZ y Zz Y w ZL L'?
kZ Se PG3E
y 6 gzZ c*
} kZ y {za kZ Y M y dZgzZ YZ(

X c*
r ~ga kZ spC
p Za (
X C M 7~p @w ]!*
~>L L'{@Zi
? H ?' L L'>
4E8L L'{@Zi
? *
* z kZ
/Z M {g LZ z PG3E
 ce **
gr
# ! Z F,
~ ]gkZ gzZ @*
HI Y Q
E
48 r
7]!*
+Z p @*
1 PG3E
# ! Z F,~ ,Z ~ga

ZgzZ ~gZ ~(,]!*


~L L'>gzZ t t $Z ~ y {z kZ X
X ce **
5Z ~7: **
i N X Zg Z Z (,r
V ~ y LZ ~ X
W 5Z ~7 M i !*
~ !*
!*
**
L L'{@Zi

X Cg Zp*C
!*
y]g
X $
+cg V!*
yZQ
{gB yZX M iZ r
# ! Z F,
 Vx}L L'>
X N Y,Z
 Le Y
yZ M wr
# ! Z F,
 r
# Vx}p L L'{@Zi
X k
7 yZ

r
# ! Z F, M ~ Y kZ {@Zi c*
M ~ Y>
" NC
kZ g i ZgzZ M i Z { z p} ~ }g !*
V x}p {@Zi t {@ZigzZ X } 7 ! Z F,
y Z 6,

Y 2011 ~Z

68

~ { ]g \ Tp YZ ~ g Z X 7i Z

w wzZ kZgzZ w wzZ M


~ V ;z D Y ~ d
$
i Z o * { z o LZ Z X D Y gzZ ~
p$
w$
+yZ $
x t X H7 a yZ $; f ~
G
kZ kZ {z }'
,a Z C
} ! Z F,
X 7$
+
uI6,V G34h!y

X 
i%6,]Zg Zz ~ga Q cg V!*
gzZ X7 {@Zi '!*
t >p

H]Zg Zz ~ga t c*
M 7~ yZ 
rg Zpc*

XM
h Zz :7 kZ X C7,7A
4E8~ Z
gzZ t B yZ X M
U*
gzZ wD Z } (,Vz PG3E

X i c*
Z
E
E
? [Z
Hj ?i c*
Z t L L' PG348
4E8X 7L L'wD Z
X Z 7jZ PG3E
4E8
? Z HZQL L' PG3E

X
H Zgf ' Z 7 Z L L'wD Z
4E8
?' H !'
H L L' PG3E

X c*
ypa +@W~ Vz L L'wD Z
X 1uzg~ VzyLZyZa kZ Y!*
Za L L'wD Z
4E8
!'!*
Z yZ HgzZ !*
Z}g H
HVZ F,
yZ L L' PG3E

4E8L L'wD Z
?7c*
` ~ga C gzZV!*
yZ zhg PG3E
4E8
X 7 Z tL L' PG3E

]Zg Zz t ~ga Zz C } (,LZ Z

kZ Z X ~ga }: ~ga gzZ 7~ga t }~ga Z ]Zg Zz


X M t $Z! {z i c*
Z 7]!*
t
gzZ c*
M g0
+Z {zgzZ 7 t $Zp
t $Z!
z kZ

Y 2011 ~Z

69

kZ C
!*
4b 0*
Z
# gzZ Z 4Z ~} # LZB ~!
} i Zz M V kZ C
!*
{z Z X ^z 9zg ~B;
X M k0*
LZ
gzZ
 a a kZgzZ X
H7
-a {z N V Vk0*
V

X xws ]!*
t kZX {fZ
4E8
X M W {g
HgzZ **
M W z ?t $Z L L' PG3E
c*
M a h
e {z M hZ &6,~ Zi M Y Z L L't $Z

X V
4E8
y M ga ~ga ~ yX
HVZ F,
x ZzL L' PG3E
X ~ 7,h
+y
NgzZ c*

? H ~ga H: ?' Z ~ga H ?' ~ga V L L't $Z


4E8
X Z 7,|t $Z]gzZ N C ] ~ga t $Z PG3E
4E8
?g VY | ?t $Z L L' PG3E
X c*
y.6,
!*
gzZ y.6, ~ga kZ \ M H L L't $Z
4E8
? 7]!*
.6,t ~ w} H ' PG3E
X C ]!*
.6, C ~gaL L't $Z
4E8
?'? H 7~ga tQL L' PG3E

gzZ +`
' ~Y !*
Z y x {z g~ga \ M &L L't $Z
X h
e ` ~ YZ X Zi M a +@W
4E8t
v
Z y4L L:g (Z" gzZ 1 PG3E
:g ]!*

Q
v
Z y4'vZ y4'vZ y4L L

D Z Z H gzZ V y ~
Z F, x ZZ 6, *% V

Y 2011 ~Z

70

$
+
@+
$ ( g ) 9

kZ

gzZ {i PV70
+
i V
KZ Z nZ%Z Z yE:Nz sp~gz {
z z w M LLX S n% q

-Z ~ yZ X c*
{ 1
4pg zig W 0
+
i KZ gzZ @*
kC\WLZ y
KZ z!*

G
E
4$ Vzg Gz Ej8N{z ,i Z {zX
gzZ O3E
X *
@Y W**
0
+
i OE
kZ
Vzuz gzZ u| E
L j8N) yS gzZ {z t zz ~(,
y
KS C X @*
76,yQgzZ UZz**
V ( yz
i yQgzZ g ]!*
. !*
_
gzZg Z w ~g ~g^ Zpb!*

m
Jw (Z xz yZ V: ]!*
. yZgzZ ~ w TX }g Z
_
YL
$NgzZ *
KS V G
@Y q
-g @*
z gzZ
X *
@Y x xLZ y
N
E
z koz ^d z
z u) }0
+Z 6z ~ V
G
.O&z ~O E" z k Y
z w yZ V ( {)z tig z x Zwgzz E
. gzZ g z yS
_
D ] z Ej8Nzig WgzZ ]Z z ]!*

@*
Za S ~V D Dt X D Y W W
G
Law of Justice ) yS z w ]g N~ } T,i Z {zX
$N 6,( and Benevolence
y
) yug eL~ kZ @*
7Wg b ~g F
C u **
a } wq g rNt X D Y Za ( gi WgzZ yzg y ;
4O z ] Ol!NgzZ sz Z {z ~g Z yZY
X @*
Y {g xz E
0G
(Self

[ p i Z gzZ @*
Za n% S L ~ } u

z YgzZ C c*
i z uz~ } uX f(,~g F alienation)
X D 0*
rz
{ c*
i wZ
[S LZ *
@Y ~ [
*g LZy
KZ E
L j8N yS gzZ

Y 2011 ~Z

71

, Z X @*
B k Q Wz g gz6, k Q @*
~ gz [
g z
9
W
.
g k Q gz Z @*
lp Eg g L Z { z X @*
7 S Ly
KZ
N
!

J
~
A L X3Z gz Z Lg ~ gzaNz T L q
-Z y
KZ E4) (Z X lp k Q

gz Z ( yz gz Z u]N E
L j8N) y S B V { z a kZ X @*

X
rg @*
,
'
E
E
E
E
N
!

Q$
Q$
GE
3O8EL X3Z ? EJ4) {z
/Z @'
, kZ X
Zg v
/Z Xd LZ
v W yE:Nz spQ i @*
kC\WLZgzZ Lgg Z
" z [s
E
E
Q$E
Q$E

6,g kZ X 5c*
g **
L X3Z (Z X Sg
Yx Y LZ C

? y{z
/Z~ c iz
[zh
+ Z zz kZ S 1 ]g**
L X3Zp
&Z V;z 0Z
yg z x^ {z Y X : g Zp z x^ c iz LE
E
3!N
z g^ z z \Yz g z yg LO g z [S Zg v{z ?
!N
bz Q gzZ Z2 A Zt X k
,
z m,
gzZ z [;z *

X i WgzZ 

^z k Q g z[S k QX @*
7Ly
KZ Y ~ c iz
5 z ~ ; g zZ yz =g
F LLZ 6,V
KZ IY z yZ k\Z X @*
{ Zg LG
E 6X
z gzZ

g z 'N: gzZ D i. z =g CZ Q : ;D7g


X
@*
7Zz6,ggzZ yS 4z k Q L } 7g z[S CZ k Q L
E N
k Q L{z ;g { zig WgzZ c*
k Q w T2
bkZ X ;g xz g $Nz Ej8
GG
"Of Z 0g ) [ OaIa y- {g q

-g @*
z w kZ
0 ((0Z z u **

X *
@Y
N

\
AO LZ {z IY z Hy
LZhg LO gg zZ LWZ F
KZ
z k Q {z X @*
Y 0 { kz . k QgzZ
8 N' z
z CZ y(Ng z[S LZ ~
Q {z g z g Z g k Qq *
@Y w E
g

Y 2011 ~Z

72

@*
wJN k Q Lg "
$**
Z z/} LZ {z X LgB k Q

m7aq
-Z Q {z X Lg @*

M 1g k QgzZ @*
~g7 Nzig W
E
Q$E

KZ ~ # kZ X *
@Y wZ {p
/Z
kQ zZ z w gzZ {g $OZ L y
X B y-0
~ 3y
KZ Z
# Z'N**
z x **
._ k y [ zg

k Q: } H, k Q: g kZ X }i Z0
+ZQ g z[S kZ Y
%N k Q V; z X } ]!*
k Q {zL: gzZ xs
wq F
C1) bC
{z Xg^ z g Zp :
V;z X Z ~ 3Z xz ] OE
 xQQ X N 6V- [Za k QC
S

**
z z~(,Xt Ne \W ? @*
H[Z 3gzZ 

!
8
N
E
E
j
Z q
-Z
+
i ! 4]N ]!*
**
q iz gzaN C1) E gzZ W ] O 0
8
N
8
N
yZZ T e
L j gzZ /!*
z Ej zcLZ S gzZ @LZ E
Ej8Na ( Object of Absolute Beauty and Utmost Love) G
X z 0
+
iB k Q LgzZ y gzaMz Ej8gN zZ sz Z [ R)Z
G
'N
0
+
iz [gzZ [8z q g gz6,z { Zg v {z
L Y

]xz e
$Z@ gzZ 2Z z x Z k Q ? 7VY kZ ?Q X
O k Q ?D 7VY yYw c*
k Q ?D 7 0
+
iVY ._
z ti Zg gzZ hINz q Zzg ~
# q z i g CZ yQ ? _ VY Vzuz
G
'N
?bkZgzZ f
e g z[S CZVzuz hgQ ? BVY ]ZOZ
4E
-G
&O Q: TgO Z
@G
SE
z[S LZ t Z X D Y {g! Z Zz ~ * ? G

zig WzLX zLzg * ~g X @*


Y {g Zz y
KZ% g
+
i**
gzZ ]
{z X z x| 0
+
i z sX ( Beloved of life) 0
@Y {g H~ 0
+
i% k Q X 7 7
C1) : gzaNz i: Ej8:N ? *
GE
34]z +
M 8:gzZ ] OE
?} H }: kC\WLZ WQX G

Y 2011 ~Z

73

kZgzZ y
KZg 
C @ k Q { z kZ X zG: AZz
z L

y Z X zg Vz kZ X zgzZ y Z B ] Yz v
kZ Vz
z LX z (Z Vzuz gzZ z { .Z p
zz ~g{z ~gz
z LgzZ L {L k
Hg xzVz
:NkZ X
kZ v Z p 2 ~ [ Z S { z Zw xE

Xn
pg 7g
k Q ` kS ~g{z ~gz

z L
/Z :
L ~g F Z
G
8
k Q w LZ )g f wqZ E
L j gzZ /!*
yZZ X ~ k Q gzZ "
$ N
6 4]N
'!*
kZgzZ z'!*
k Q ~ w LZ X [ R)Z
. XX E
i * z i Zg kZ X ]ZOZ gzZ{z X @*
Z ~ i z i C1)

kZ X 7{ ZpgzZ
z 4z | (, vZ y
KS X z'!*

E
w w ] Z z ]**
Z k Q X z[ 8NgzZ zyjz { WgzZ ~g Zi zt
/g
@*
V;z {zLgzZ ~ xz N k Q L Ly
KZ ~
z ,Z X zg S : AZz ~
G
$N k Q X =g f +4t yZ zh
+ gzZ ~gz [ N k Q X
}g F
!N
z Z O8E z [ 3XOz X { z ]Z .W\z ng Z {z X wwgzZ t Nz
X ( Zz h
+ y
KZ S]KZ ) z Z g z g *
N

kQ
QX z w{i Zzg w LZ X } gz} {zLX ._ y

5 * ~g v yZg v{zLX WgzgzZ W~ kZ {zLXg zggzZ


GE
3O!z g G
34]z yEZ gzZ
Y Za W z u ~ kZ X Y 0 g E

X g @*
Y S bkZ X
G
4]N 9 t zz X @*
BO$6,V!*
] ~g v*
*z ggzZ E
5E
EE
yZ "
E
z
gzZ y!*
i " z yY " ?]x \vZ X 4]N]!*
i Zg X 7
G-E
4]N
gzZ C'!*
?{z X gzZ '!*
~g v{z B#

G
'N
+Z ?gzZ Cg Z ] Z gzZ ]!*
.LZ {z X [Z yZ
_
~g Z'
,V 
z
) Z ~g v{z X C '!*
gzZ x } (, C'!*

Y 2011 ~Z

74

G
E
'N
yQ: G/4]N '!*
yQ: IY z pX q
z! a

Xn
pg 7g |kZ ?= HX s
7 zgyZ a Z &3!*
VZgzZ VJVz ~C
q
-Z
9W
bg y!*
i qC
X }
zz ( 34-32:41 {Z ) CC 7 zg KZgzZ B

Z X Y VeC
kZ gzZ B'!*
}i ]Mg Z f
NV 8E
NX ]z .6X
y!*
]yxg yQgzZ y Wz }i y
KS V 8E
~ Z X Y @*
W ]c*
)z ]Z 
g Z kZ Y &# z
E
GLE
4]N a \WX ,M|!x| a O,G
N*9g
T e **
b~g7 6,
Y n ? 3!*
i ( {)z
KZ C**
Z C@*
m CZ )) V x
y
KS ]yZ {z Y 3!*
i yZgzZ DL X3Z X ( 31:2 >Z )

 g c*
g ?5 5X gqZ
+Z g " ?m<!*
a
0*
a #
}
.~g v
yZ LWZ }X gY VQ}Z
+gzZ
E
**
Z gzZg $Ng0
+Z yQ Z3!*
i [WgzZ {f V Z bX 3g
X 1 r ZaN VeC

KZ yZ ?X D'!*
?g Y gzZ Vzg Y ? 7]!*
t t H
3!*
i }uz q
-Z Vz ?X D J ]L a Iy!*
i yZ gzZ 2y!*
i
4
O
& kZ X ~ VugzZ yjz 8 ]Zg y {C
b kZ X f
eJ
t ]oEGE
X Dzx Z}g v{z
N
Vk z y i gzZ z r 'N0
+
z 0
l
+
g ! z Z z { vz o t |
G
?

{z X {0
+
i gzZ @]x x G3Oz O9 g X D'!*
E
g s G t X g V[ 8Ny i Zgt X B
bg y!*
i z g
G
'N
 C'!*
By!*
i " gzZ yY " ?] x ZZ z wrZzf
Nz ~ ]!*
i Z L<Ez $
+c*
E
0_I
kZ Q X '!*
~gvgzZ
G
'N
'!*
]ZOZ gzZz z l ggzZ { Zg v7
X Le *
*

Y 2011 ~Z

75

E
4&Z LZ T e 'gzZ E
4H
4]N'!*
5G
5G
@ z LZ X z
g E
5E
k Q L

z
) ZgzZ *z kZ X zh
+ kZ X z Za S zf X
az
yS z Zj k Q y
KZ S] k Z X z ~g Z 

9
kZ X Y 0 Zg vg z E.gW LO g t kZ X Y 0 ga yZ X z

S : gzZ! Z: ~ |?QX N Y 0 ~gv]

Zg vk0*
}g v~ L kZY Z a }g v]X kZ
Ej8Nzc Zg vgzZ dZ g z [S
(Object of Sublime Beauty Gz
y!*
i gzZ !N x^ =g ~g vq C
] X and Utmost Love)

kZ X k0*
}g v
z
L @*
zig W ez Q t Z X
GLz ) ]zW,C1) ? ~gz [ G
N
] Ol!z +
M 8
z c*
w
GL3B&gzaNz i C1)
tA z ] Xyz yZZ g>! Wz Z E

LZ 0
+
i 8LZ g \ ?~ ,Z X zq ( {)zG z m]g z
E
# ] LG3C+Q X 0*
k0*
?gzZ q W xsZ E
LG
!
X 0*
0
+
i L}G
G
kZ *
@Y ~ [ N kZ 3 Zg g z[S }g v3 Zg s
G
h q S NgzZ M
M
h ^6,5 Zg kZ 0 F Z /Z {za
\
pgzZ v E
&Lsg F
CO X Y0 [Hz
z /Z gzZ YyT s s X
^6,
Zg ZggzZ Y Z F
CO\z X Y~ !*
z hgzZ Y k
~ 5 Zg z z GX ( ]5 LWS Y V ~
A L L
9N
*
*g% } hg& ^zg ~(,
^ E
gzZ Ej8NtX e**
9N ]g
6, ,Z Vzq x ZwX
gzZ (Ugliness) ^ E
E
Q$E
+
it X D6, Vzq ~C
i &
h bTz
gzZ C 0
8
N
$N$
+
iX xz 0
+
i E
L j8N
C 8
-g$
+gzZg Z E
+^$
+{z g: Ej ~ 0
E
X *
@YUg $Nm!*
~gpx Zw c*
x Zw LZ X
E
E
\
Q$
z Vzq G
0
+
i 2 ; Q+
M 87ZgzZ 
W { 0*
E3OgzZ OF

Y 2011 ~Z

76

y
KZ 0*
qzX C F,qz y
KZ ~ T CY 0 { 0*
E
E
z ] XgzZg $N~ w
s gzaNz ] O ]Z {z T C Za 3,
E
G
g $N ,i Z {zX=g f :WXZ OgzZ ~ ~ ]Ygt X @*
[c*
G
S NgzZ @*
g yZ @*
3 w2z { Zg Gz Ej8Nzc yZ zig WL X3Z
E
GN
[z yZg z [
OL ggzZ[Z LZgzZ tL) ?
/Z X
C=g f
z w' LZ gzZ zg (Z s T e ] [z g Z gzZ n
pg
4O X 7eE
4O % yZ X zlz gp G
6, Zy
KZ E
0G
0G
E3O

y Z X ~ w qC
x Zwigg zZ ^X Y V6,2KZ ^
&N
4O hg
0G
}g vz yZ:gz E) 4zgzZ g \vZgzZ E
X }{ c*
ih
+'
S
( fp Vzk
,
xj%
"**
ZZ e [ x H*Z )

WZg\ t

G
(
4I
.2EE
b ]z G
g UX Z e
@ x ~&
+
g ZD
30 gzZ Og ZD
Z

Hg\X Zg @*
Z ^v ]{ c*
i q
-Z ~ ZB yZk
,
Z X Z e
yZk
,
Z X c*
d6, g ZD
\
z ~ ],
N*
IZ X Z 7,**
g
/ 6,
zZ V_ V
gzZ Z e
@ x ~&
+
!*
gzZ 3
/Vz!*
gZD
k ~ { i
X
H
/Z
/
|0
+!*
B VBg3,
g

i
x3,
kZ gzZ @*
Y c*
{6, Zz l
/q
-Z @*
CY

QgzZ D M Z 6,VAZ szw T @*


Y c*
6,VAZ 3
X C VAZ yZ ~ i kZ X M
h$
:

Y 2011 ~Z

77

jRZ

[Zp

: ;gN [Zp{ 
!*
k
,
iz kZuq
-Z X g YK 7u z ~ t kZ
X Le
C{ 
!*
p U Z {z Z x gvZ ~ }g !*
T
X
Zg
k
,
iz ~ li s { 
*
! dZg ` Z Zu Zuz
u0*
V lL L:c*
Z (,
(,gzZ Z e { +
M 86,Vzu M ypVz { 
!*
: ;gN [Zpk
,
iz
XgYK7uz~zg/zgkZX y)Z'
,
6,

{z
z! p5y%D

+kZ 
T { 
!*
Z kZuq
-Z
sB kZ T g ` Z Zu Zuz X Lg @*
kZ ~Z
Xn 0 { 
!*
p c*
a kZ
( zZ ~ g Zi !*
Y Vzu yZ :c*
V3 k
,
iz
X z \
d
z ~ T ;g Y H7q
-Z t kZ : ;gN [Zpg ` Z Z
X k
,
iz Zuz { 
!*
uq
-ZX gu
yZ : xZ : {i Z0
+Z Z ~Vz yZ :e kZ

 C: ]P`
Z ~ /$
+ Zt ]Z f ~*u !*
V
X BF,
LZ= s Vzt 1n i Zz M s
kZ X z N a
W tig Vt Y ~ yZy VzuyZ L L

X c*

V -6,yZ X _ [x ]z Z:gN [Zp c*
g o
\gzZ X ` Zg g/sC
[Z X _gez x Z 0Z ] ZR,

Y 2011 ~Z

78

X !*
w1 s Z sC
X gY o((X ` }0
+Z

gzigzi D1VZ Vzgo**


ZN Z [Zpge
t Zg LL: D { q
-Z ~ yZQXg
X 7Zz q ~ x7 ~ yZXZz

g !*
M bwj P
Z xsZ y
Vne
~ X xZ
/
z6,& ypg LZ w kZ e
$Zzg
D ~ ZB wj
{ 3
R,
s Z y*
0 Y 28 xZ
/
z6, X
Hc*
V V
V Vw; X k
,
i ]]z 85 V gzZ ~ ug0*
**
Z~
o **
. 2- ZGYq x He X Z Z
Zuz X Xy Q'
,gzZ wugMZ ypg gzuZ o wj=gzZ iZ
/
z6,
Z b~g7 V V Z ~ w; wj !*
M b 29 x Z
r
# - KyZ ~ kZ X :(O L
gzZ Z
c&
+ #
K Z r
# Z **
ug0*
}ZsZ K Y
] !*
iz
Z yZZ gzZ 0Z !z LZ r
# Zg Z g g
~ kZ 3g xZ
/
z6, c*
b
`gZ wjs 30 X ZiZ
kZ X ~ Z ~(,gzZ &Zpv O V V wj
X H[ Zjypg r
# gzuZ o~x Z
/
z6,
g kZ
M F,
B wj gZ z [
c*
 w 7Zg
X @*
xZ
/
z6, !*
a
M F,z +Zz gzZ
rg w
sf `g {z V Te *
*$zgzZ c*
B wjkZr
#

: M
hZg
0333-4851638 :yZ I M :1
0321-4842609 :ygzuZ o :2

Y 2011 ~Z

79

lC

y 6

p c*
tVZ **
z gzZ kgz$%]g ] [g
{z +Z ]x gzZ,jz kZ vZ z!*
gz$
gzZ w ui **
k ]gX x Zu %
O { x gzZ } (,} (,
gzZ CY h N wY ]6,p Zg f X C ]!*
.ui **
_
kZ CY c c ^ I b@'
, M gzZ ~g Zi M w
X @*
s M s z kw
zi **
Z +Zz X C ui **
gzZ ~ \zg e Z
# ]g

kZ X D z } zz b bgzZ D D D 57 s 0*
~
~X LZ
# \!*
X n
pg xy
z lpkZ bC
~g7 

vZ : 9 Ug V 4g Z n iu c*
n b & Z nZg **

kZ Y y}uz ~ ~g YvZ
c*
Z6, I:Z}
Y y}uz Y e ~ 7C V
/Z X
CHB
Vk +Zz V
ui *
* t A ]!*
.4Z X 7 yj
_

X C}g w}g@*
V\ M gzZ V1e
uz yj+Zz ~ V

/Z Y g J y}uz
6,Vzg Z gzZ V c*
>
>
izg z
yZ V ~ ;
/Z gzZ D

VagzZ VE.6,V V
zC
{z @*M 7uq
-Z 7Z X Dg
/
X D M t~g
` kZ X {0
+
i ~g * Z e kZgzZ \!*
$
+q
-Z (Z
V 7\!*
\!*
VKZ Zz Y d hg Z Z 6,* V

Y 2011 ~Z

80

`
/Z ` M ;g alp {z X ~ 
e ~(, kZ ` M X 0*
0

gN k~ } h cu e KZ C {0
+
i ~ kZ V
X -g e % gzZg \ V ~ Vz4Z wq X C lp
Zz0 e (Z y kZ D yg Z 3g eC

z D g

J!*
^ V[p kZ X Zz [p Vx V ,Z wZOyZg
ikZ kZ wZOX :%
A = bkZ y {z V
N kZ
X
A w +\ M LZ #
}
.
X {)z {)z
~ zG ]Zg Vwt A ]!*
.z ] ,Z
_
E 6X
gzZ X ggOZ ]!*
.z agzZ z bzg ` @*
_
ui. 6 LZ

VxX
H M{zy
M X g Z
" y kZ n G
g w1 P g7
{z 1 ^= ?\!*
}g v: 3ggzZ k0*
X c*
M {
kZ {zt X Vz : [x LZ ~ p Le *
* 6, ZZ
+Y ~

~ Zz KZ yk % & kZ ~ 
 ;gn
;g'!*
+Z {z n kZ ?! ! H {z c*
 kZ [Z X c*
x **

= ~ZggzZ **
Y k0*
\!*
LZ : } \!*
kZQ X

~ ` @*
u} : X V Zzx **
LZ {g !*
z % &t ~ X b :Zz
\ M %&t 7p kZ= \ M
Z \ M
~ **
h YZ 7yLZ : ~Zg ~ \ M ` M
, #
V1\!*
xgzZ *z b}Og w ]!*
-Z p V M
q
} V1 kt \ M \!*
\ M gzZ V( ~\ M
/Z v Zg f
V1 ]Zg \!*
LZ ~wg X
Z'
,\ M

X ,: (Z 
!*
$\ M Zg Y 7
9 g 9 gzZ VZB; kZt X b 8~ y!*
i ! ~(,
LL
Z ]!*
.
_
H} } w ui **
' 7,Zg Z L **
i

Y 2011 ~Z

81

- ~ zi **
Q Igg Nzig M Ih x Z
HQ 0*
6,VzyZ

t i kZ g **
kZ X ' S kZ Z m:
Z'
,t e
M n : gzZn : :C
!*
S @*c*
^Z ~ kZ
'QgzZ '|0
+!*
zB; n 0*
z
z" h
+'
Q 'n

'g ~g Y 0wt '


?'
Hh }g ) c*
g
w w V Zz * ? VJZ Zz x? VzgzZ '
H yY ' z yY
i M @ 0
+
i 5Ik
,
~he xt gzZ ;g h h N 06,

{z g D M ygzZ V0
+M g 5'
, zZ ]Zg ~g 6,'
X yY ~ }0
+
g kZ vZ c*
:g C gzZ 'g C yZ 0 w
\!*
V d& !*
gzZ Y% \!*
%
/Z
X N Yxz }g
Zg Z%{ vZvZ '
H
z'g: ]Zg
6,}n 6,gm{6, e \!*
t \!*
LZ C7,C
/e t Z
# gzZ

{0
+
i \!*
p
/Z [Z X
H` Cze w kZ X
H3N y
K VigzZ B} 7,
X ~ Vz0
+
i: ~ Vz%: g D u 
~ e p
g @*
Z ~G J e V- A QgzZ J h1
z V@V7!*
X t6,v%_V XgzZ 
V\ M ?[Zp s M gzZ w} X,Z
+Z X 
W
) !*
] ]Z f %gzZ !%6f V@ Zz

y{g !*
z ` y+Zz CY yY x **
~ 
{g !*
z V
X Tg Yg0
+Z g0
+Z ~ :
T V $
gZ
/0
+
i !*
B%,Z ~ gt
Z 9 X Hu|: \tB} ]Zg
b ` M gzZ ~ 
~Y 2006 s6,
kZ KZ ~ X V g 8
- t :gzZ V 6,a \!*
~ y
7g !*
g!*
Dt }:c_ t : t 4n } ~gy

Y 2011 ~Z

82

kZ @*
7wJ Z ~ }}g Yh ]gZ
# gzZ D

kZ tKZ ` @*
u}eC
X CY zk
,
i z w
Q: M Z Z a
ZgzZ CZ Ng Z ]gmgzZ q6,kZ {zgzZ Y
ZugzZ ~Q''bgzZ Q ~ +{g VZ C
Y '
d&~g v }g v!g c*
t X 'gg Z z [

Y lz$w V-g yZ
H E
0 t :6,Z y}g v
/Z 
? H 7~ N Y % V g : V!*
Y 0*
\!*
X

]gn ~4 KZ V Hgzt p Z !*


n ~4 Vzuz

{z H {z ~g y kZ X zD 5 Zg ~4 t : a0
X`Z Q M kZ }eC
}:c_ t :[Z
Zg=gf z
z ]Zg ]Z f Zz V {z n kZ
X }
V;z Z gzZ V ~X kZ V &~ ' ! Iy**
Z } Z

[xq
-Z : ]gs]gq
-Z \ M X g Z)f kZ \ M
' ~ \ M p
/Z ]gt Y 'B : w ~0
+!*
gzZ x
- }uz gzZ e \ M ]gX e 'p
q

'g gzZ c*
M t ']
\ M ~ ZP \ M ~g ` Zg \ M ,:
Z'
,t L\ M
'e ( Y z x k ui **
\ M gzZ \ M '

}uz ` M ' T e 9 y z pw e KZ \ M
/Z X T
X , pw' ~ ^q
-\ M 'e
M L L[ lC
)
( 0300-4453358 : yX

V y
KZ Vzi 
k
,
L ]q L

Y 2011 ~Z

83

WW :%

y*Z 0Z!z yZ zi !*
" z8
-N*
"

KZ \ M 0
+
i w X ~ V yZ \ M
/Z
kZ V C \ M ~ }g !*
T~ ` M X *
* U*
6,Zg
{z p 7zi !*
kZ X @*
2 V Zz VN*
{z p 74N*
c*
3 {z kZ z!*
~gzm F,
x KZ X @*
2 oV Zz V zi !*
V yZ t wV +F,{/ ~g Z pX M
h7
gH}g
Vzuz z!*
V&gzZ K F,
x KZ @*
2j
X Tg ` Z
c X xz V
zi !*
gzZ VN*
Vz6,gZa t X zz! 29 t
EI$E $E
5k Zt p
{ Z'
,
u 0
+
i
IZ%L L^jo)q
-ZgzZ gH5k],F

BB 2e mZgzm6,g CU*
q c*
Za ^t X
X C2 j]!*
$
4E
5kG
, 7 M Y 1982 c 4
'
Za ~ yZ0
+{ [u q
-Z k
,
+x ~ EG
5

b T ~g F q
-Z **
Z Z 6gzZ zZ +Zz LZ {z X Z
: ] !nX Z Za gzm Vzi !*
gzZ VN*
g D $
77
X Z) Z VzZ egzZ +Zz N ~gzma {GZi6,

z Za {z X Z c Zz VZ z N*
gq
-Z n P N !*
s
Za a z kZ V; +Zz kZ X q z!*
~gzm
X 7 n~ yZp

I6,g ~ Vj *7 } X Zg
/ y.6,

W :
K # s V9
LZ 1
H Z Z z!*
IZ yZ X

IZ Z ~ / w ]X e X : Z

Y 2011 ~Z

84

) !*

Vpa kZ lt X e0*
: 6Vzuz \ M LZ {z B
X F
) !*
gzZ h
+'
O
W
kZ !*
C;gzZ (
w X D Zh Z t Z kZ a cZ cZ {z Z
#
w ,/X x **
pg !*
kZ ~/w 8 zz
+Zz LZ z!*
Y F,
Z ~ 0*
X H { ZgZ %[ze kZQg !*
-Z
q
{z @*
wZ \ M LZ X c*
~ { Zg Z CZ kZ a
VN*
gzZ V zi !*
LZ ? Hy
M kZ ? VY Z V}uz

Z 0
+
i
H Z 0g x **
8
- 8
- N M v Q
X } 7,*
*wJ b
-Z Z V kZ Z
q
# c*
M
z kZ h b 6f kZ ~ Vs

z!*
~gzmh
+ {z ~ }g !*
q
-Z ~ T c*
3 g Z
gzZ 3 Z z s Z kZ DX ;gg Z
/0
+
ig7B V+j
egzZ 3Y * [Z {z Hx kZ X v gzZ 7 Z

X wVq
-Z aVLZ
` Fe D { mB ~gzm KZ B /f(,
**
VN*
gzZ Vzi !*
a V F {% izg 1 yY kZ X
H

KZ **
U
$N*
**
`R,
*
*l'
,V !*
LZ *
*s $Z X 7~gz
gzZ gzZ Z b [Z y
8k 0*
t9 *
*
X BJ*
*/igz

e:X
H1yL wj LZ Z ~
) ) ,
$z
kZ ~/w 17 XK i -a CgzmgzZ D*[~ d
$g
)Y iV1Zp LZ kZ / w 19 X H qz *

**
x x kZ *
* Vzuz s: [Zp kZ X c*
qz **
z
VQx kZakZ X 0*
Ug: B; LZ yZ
kZ b @*
C gzZ @*
0
+
i KZ V {z ~ yZ XK qz b

Y 2011 ~Z

85

X
H` @*
0*
16,yZgzZ Vib) LZ

) +gzZ ZB .
e c9
/KZ ~ / w 21
s M g7 M j L L ~ Y 2005 X HI xggH6,gc 1 ~
x~ 22 VZ'
,0*
* X
HH'
**
a i Z Z *Z ~
dZ C~ kZX [[ mZ { c*
i 30 Q
gzZ ]Zg Z @*
Y V {z X D 
{ Z'
,
u Cg Z Z gzZ ]Z| ~g !*
zg x
6,0
+
i ]q kZ X Tg ~ z z K
- LYgzZh
e -zZ kZ yn,
z8

X *
@Y H76,gyZa VNwZgzZ D YK 
_
c*
z m,
e ~z ~ e X gzZ Cc*
] Z Z F
E
" Z: igF ] kZ )g f
{z X `-zZ kZ i5G
# Zgz X @*M ~ VZ
/E
/
z6,~z K
[q i eg Z- Z F{z x ~ G
X }~ *gOM%Z ` M {z X
{z Zi Z z 9 \z ugnvZ qx a V yZ ~y
M

sVzuz egTX N #
6,y!*
i swe
$D ]q L
( Ig ZZ :t) X , Za \ M * KZ O

Ly 0)Z #
Z
162 ~ c*
ky 0 ) Z L #
Z yjZ Z)x

X >~ Z ~(,BB S X H 
S ],

[p %X m,
z* ]g @*
Y q
-Zt ~ }g !*
) Z ]|
kZ ~}g !*
@Wq
-Z ~ c z X Z z d{zgzZ
X x ]P`
~(, b
nawaiafghan@gmail.com, nawaiafghan.blogspot.com :Zg Z'
,

Y 2011 ~Z

86

8 g M * Z Z ! ! * Z Wz6,

Zg Zp

qZ s lgz6,VX 7X **
|z a {Z
+Zi
{ Ze Z X **
|z CZZ Y t {z k
V ]g X i
&ZpJ
- ` M X ]Zg 3Z Zz (F,
: gzZ |z "e: X @*
7

KZ xx X Iw Vzg ZD
bT !*
bZ qZ |z ~
xy
z lpgzZ t8 |z V KZ sa t J
- iDqgzZ g @*
Z q
-Z sg Z yZ \ M wV KZ p kZ a X D ;g
g J
-Z }i z y!*
i e
$Zzg z <
pz s~ * x 6,|z
V B a gzZ H Za B a V :i ZZX u
Zq
-Z **
|z CZ Zg X z
z gzZ Z a @*
F,
Z |z
!
J
-Y 1920 X ` Zzg h
+]
.|z L
1 X @*
v > gzZ
{z g |z CZ &Zp X ]Z ~ |z L
1 *
@Y HgZ
X g Z Zg Z V |g
~ Xb qz *
*g (Z j}uz V ~^ g @*
1
~ ]Yg C &Zp Zzpg m V Z ywq lp \g- ~{
]zZ X c*
hgo d
$gzZ ]!*
H**
|z CZB ~
w X @*
Y ~gzx OZ w zz ] c*
@ V

7
z kZ !
7 X Zj V **
Z V LZ Z
Z
XC 2~ {)z M gzZ z tpN **
Zt X we
$. ` M gzZ
 @*
t X C - w Z yZ X D Y { M a
~g 0*
~ i kZ X D Yg
/ yY KZ 2~ V-g F ~ ZM a
X Sg W,
Z"t 1 (F,
|z CZV SZgzZ

Y 2011 ~Z

87

a F,QX J (,` Zzg |z Vh i Z

~ V1e QX Z q rz
` Zzg kZ Z0*
|z gzZ L
1
t 1 T e **
7|z CZ M ~(,a ]4 yZ Y |z
) !*
V7 h
+'
|z !*
Y 1960 ~ \g- ! f ` Zzg |z kZ X ;g
X
W |z V a 20 ~ i kZ X 6,`z`
!~
$
d
H1+4|z Qa V V
6, [fZ
#
V d
$ K?**
|z L
1 V LZ Z
Zg Z w
X B Vzg 3Z D t |z "e X 0 e \!*
: ]!*
s |z L
1 gzZ ,: g 9~ KkZ gzZ 3,
/Z

h {n } }
zg yZ ) ] 24 ] z V yZ X M

7]i YZ |z CZV a X @*
L
1 @*
Y c*
|z ( z!*
~g Zi !*
V yZ X Sg y.6,p {z gzZ C ` V Y yZ a kZ
X CY ~ Z qz N Z

Zzg t X @*
Y c*
7 m |z ~ V Z0
+{ wq lp {i [f
yZ 1 CY Zg 6,g Cgs |z [Z N ~ Vz
]gzgzZ g }g~g^ Z
Z,ja Zg skZ
uF,
V * Zg X D 7
g a
q lpX
;g {i Z0
+Z 9 Z yZ g }
[Z gzZ C c*
iB LZ
c*
3{ i @*
{i @*
gzZ
Hc*
b 9~ yqN Z Cg M VX
R}

Zg F,
z Dwq X **
|z V a gzZ ] Q Y
a a |z V c*
"
$U*
t gzZ c*
s ] Q cg
X Se **
|z CZV e
$Z &Zp! f [Z XK)

X @*
WZz } |z gzZ a Zi x M |z e Zj L L
LZ ]!*
t g L L { c*
g & ~ ZZ ~ ,p
y
K ~ugzZ q lp **
|z L
1 ~ i kZ X c*
gg Ng

Y 2011 ~Z

88

O~ 0*
a VpgzZ i Zz |z p N X

|z L
1 3g t Z Vzg 3Z gzZ SZ i kZ X
X 4/ |z Zz
3 CY
X F
F6,
Z{z ~ ~ZZ ]!*
 7 ~ ]!*
kZ

|z V X SZ hZ kZ ! p ~(,
|z V
- ` M X @*
J
wEZ jW,
{ c*
i a |z Q/ ]c*
EE!
yZ c*
y
KZC
Zg X e |
# 7|z V |z Q

Vzg YgzZ V
KZ X @*
Z ]c*
gz kZgzZ 9a q kZ|z
^
KZ X @*
Z|z
yZa kZ C Z]c*
gzV
gzZ kZ X ~gz **
~! z} X } Z!*
{z gzZ g : g Z kZ 6,V KZ @*
ce (, q C **
Z ~(,V*
cA
g Z6,\!*
V LZ J
-i ZgAa M @'
, kZ Xn g Z
/0
+
i: Z Zi M
Z ha a kZ 7 Z r F,
~ zo } X @*
7,*
*
12 10 ui **
a
KZ X ~gz **
Z S Z ` h ; } (,V] >
x gzZ r kZ / 1@*
7Cc*
F,bhZ J
-/ w
t
kZ ~ !*
M [Z Z X Z|z V a T @*
F,
~!
g ZZ \!*
V V M 1 '
gu " e |z

^ H{g 
Z s

a gzZ V gzZ s %Z ~ Z b
Z |z Qc*
gzZ
KZ zz t
kZ
X Tg%0
+
i*
@ ]Z W,
Z qzggzZ C; K "
$

S~ gzZ ~ ! fX Z e
$.
z kZ ~ Z

 x ] )gzZ d ~ KkZ z!*


Z kZ X ZVg Zp
 M
h3 Z Zz V!*
{ z: X 
Vzuz a Z KZ a VY
kC H 3 Z { z M
h C t {z : X M
hg Z Zp KZ :

Y 2011 ~Z

89

X D

/ Z Z
Z /v ,
Cd0 Z V ~ i kZ wq

a a t VY Z CggzZ |z V X L{ c*
i

a gzZ [
7 M/ 6,]g Zwzg 9~ g Zl
ogzZ *
@Y c*
6,gS
S
z kZ a X @*
Z
]c*
EE! i yZt X e
$/ a
]c*
EE! x ~|z V X Y7 kZ L|z L
1 X ]gz
/ |z ~ |z V X D ~ g Zl
oa a

gzZ ` & { c*
i { c*
i =
{ c*
i ( g;1g ) {g { c*
i **
Z { c*
i

z Z a zgzZ Va a IF,z g Zl X X & { c*


i
kZ D (Saturated fat) =
gy#~ kZ X ~gz
|z V s
D gzZ ; }]c*
EE!X
oa V6,%
XM
h [_
.z j4

:wZ Z Z ~}g !*
|z

W : gzZ Q%: 3qVc*


V' 7]!*
=t H L L
VzZ p C |z CZ F,
gzZ tV LZ Zg Z [Z
( Y 1847 g wz**
! f) X (Z q
C3 hZC
]b
X V ui **
z x3,
m kZ Z
# S Z e
$. ZZ ~ x C
LL
( o Zc)
X A Ze
$/ Z h aC
LL

X nq z96,
z9r kZ @*

]gz Z96,
z9aLL

gzZ Z ( D
W |z ~6,
zZ xk!*
) wZ VL L
( egx M wCZC
) X zz ~(,wCZ ]ZZ
V p za a
KZ X @*
ma q KZ|zC
LL
X +4|z

Y 2011 ~Z

90

|z CZ ZZ hZ
T Se *
*lgz6,b 9V N Z L L

X YZ e
$. |z CZ X C7,hZ
CbkZX **

VY{ ~ 
5&Zpnq Xce *
* 7wJ& j [fL
1L L
V Z
Z v gzZ wCZ +C
Y SZ x VYVg Zz pg Zp
W V
6
,
Zg {Zg &Zp ! f Zt X Y H { M g !*
g !*
Z
+Z |z
|z L
1J
-Z { ZeyZ1 g |z CZV M
X C |z L
1 ~ g &Zp ~ {i [f'gyZ *
* t X g Y

w CZ +C
X c*
r z
] kZ Vzg 3Z Zz 0
+
a [ V\ M
CZ gzZ
H0 y
K w **
|z L
1 X g @ M KZ
C q
-Z |z CZ w!*
/ZX Y ] 6 q

-Z **
|z

zg x X M
h7{g Z
/% kZ y
KZ h
+]
.y4A
$Y 1]
X ,|z L
1ce Z
Z w
]~ V
KZgzZ V ZZz0ggD Z ~ gzZ V L L

Z r ) { kZ g ~ Z ]X D 7._ w
0
+
i qzyv k\Z X @*
m T C S~ ( x
X Y 7 b & Z Z ZzZ kZ @*
Zz Z
s~ { b 0*
qzX ._ ]c*
gz a |z V L L
( wCZ Z O%Z ) X ce ZV |z V

[o;n]
e Z X e Z **
- t gzZ )Z
M p O Z
Vz
/
LZ y#Z kZgzZ o ZcV x **
x q
-Z ~ 4 Z Z
X ~i M 6,x kZ J
-w kQ y#ZX D c*
kg

Y 2011 ~Z

91

gzuZ o

~C
Z Z ^Z1Z Z e

^Z 1Z Z e ] y 0) Z ._ c*
z !f
E
h Z {Z X
Hc*
gH{ Z'
,
u {Z szHZ Z >eY~C
Z Z
E
~g ~C
Z Z X
Hc*
C 7 ~
gzZ Z kZ V
E
s LZuZ gzZM%Z {Z ~ ] ~C
Z Z L L
H~ y
xsZ }iugz MJ
-Z
# g ~g Y J
-
z kZ t gzZ 'g ~g Y
V Zx2
$~ Z%^Z r x 
^~ y X *
@Y 7g
$q
- ZzZ s
Z e 25 7 u yZ M%Z X e
X ggH
E
Z Z ,Zg ^Z
X Za ~ ]p {C
~ ^Y 1951 y 19 ~C
E
-Z {z g Zc
iegzZ iZ e m ~C
Z Z ,ZgZz yZ X Xuq
Wz6,pz~ ;gE- {C
gzZ Xuq
-Z {z X szcgzZ ~(,q
-Z
E
^Z X yZ0
+{ (gzZZ q
-Z m x
J[ Z {Zz ~C
Z Z ^Z X

V6,gzZ ~
7Z X D
+F,
_f q
-Z wjLZ
Wz6,q
-Z gzZ x
JpV yZ 6,
M F, z 6f yZ X ]
` 0 q a ( gzZ g Z s~ {z X ]Z W,
Z }2 VZz
w 14 X ~ } w2 Zz q
-Z 7Z ]c*
gzZ ]xLX
gzZ M LX 1m yZ yZp Z VrZ ~ /
E
v ge wj LZ ~C
Z Z 0 3a VzI xsZ }iu ~^

gzZ{ #
- uL L ^kZ X ^vq
-ZB V
E
0*
gZ
x
c*
g sZ
)Y iyjz ~C
Z Z ~ X c*
X sp~ sZ L Ly
s !*
^vt kZ X 1 uCZz

Y 2011 ~Z

92

E
Z Z
` ~^J
-w &gzZ cZ9
/ ;gE- {C
~ Y 1974 ~C

CZ d
$
+Zz LZ VrZ kZ Xg Dx Xug~
/e 7 ~ ~`

u VrZ ~ Y 1978 X 1
^Z ~ Y 1993 X q ~
E
E
X 5a +@W~
71 ~C
Z Z Lg LZ ~C
Z Z

Y 2000 X Hx [ c^
,k
Hg M g sZ DZ ~6]Z z
71
]Zw7Z V
Hc*
Zj^g
/~ ]Zg Z [{Z ~
j @*
& { Z'
,
u w Z c sZ ~ ^{z *
@Y c*
C X
Hc*

;g Z Y 2011 ag 17 -g ug I X Cc6,M
X
H1g
/{g !*
zZ ag 20 p
E
~ 
~C
Z Z ^Z ~g ZZ
Ic ~ ;gE- {C
~ Y 1978

unX Z %gzZ Z &ZpX !*


$ ~ 
d
yZ X
E
E
"
H
4
5
$q : x Z Z
/I gzZ
yZ ~ kZ X ~ T
5Gd
Wq
-Z gzZ V@ g e
~ m,

/ M%Z Z
# ~ Y 2001 X M f d
I
G
.2;X\{z @*
4 e gzZ
Y c*
C X IL hIG
! G
I~ yZ ~g : Xz

yZ t Vz%} c*
g Z h
e Vz% VrZ p
X Y: [" {n
E
E
gzZ ~ m,
Z ! ~C
Z Z ^Z
Z
Z Vz%yZ ~C
Z Z X qg6,Z

6 yZ ~ X
,
HHg
/ O ]Z g Z g ~^ 
~
E
X Zw w &7ZgzZ x ZZ Z
g 6,~C
Z Z X Z+F,
+
$
E
~ {]
.V;z gzZ [~:~C
Z Z ~ Y 1985 X Zwt ~ Y 1984
kZ X ]5 y 0) Z yZ z ~ Y 1986 X ~ qz?6,
4z yZ D Xg D x ~ whi
+g gzZ H^ gz? VrZ
Z X H ~g7 ]c*
gz V jZ Vz X Z +
0) ZQ yZ ~gz? X e g !*
z sZ VrZ ~ yZgz
x **
#
KZa +@W
z kZ y 0) Z X ]5 y

Y 2011 ~Z

93

E
~C
Z Z ~ Y 1993 X H x
J- vZ & g x

+g e
i
$ VrZ V X H [ ~ ]
.) *g gzZ H {gz M%Z
X 1z~ 8
-m,
g -a VyjZ s
E
{z ~ kzg X gzZ Zu~
71 {z X H {gz \g- ~C
Z Z
-{ 0*
gzZ ag
/
yZ
Z Yq
-Z ^~ Y 1999 Xg{J
23 X ]Zw7Z ~ ~q)
B) Z VrZY 1998 ~gz
wX c*
:s b gzZ O%Z xg P .
$
sZgz
E

~ Z
Z [M%Z {z } :kZ X Hk
,
~C
Z Z :t

kZ X
H1g
/~ yZk
,
Z 7Z M t { Z Zt ~ Y 2003 X
~ +g c*
g c*
z Hc6,M ~ **
Zz ` 0*
# ~ Y 2004
Z
E
!ze)ea g 7Z ~ Y 2006 ~g 13 kZ X 
~C
Z Z

E
HH kZ X Z
// ~
6,gz Z {z Y 2008 28 
X ih
+~ bZ
E
g2 0*
X e q
-ZBB XugzZ@Wq
-Z ~C
Z Z ^Z

t
Hc*
C ~ zg g
$ q Z z y M
~ T [ q
-Z VrZ 6,
X BY f 0*
 6 7sZg2

?yjgzZ zig M
0 ]L: L zig M
K Yyj **
Za zig M ~ w

X CY

.gzZ
Za ]g ZgzZ Z'
,{z C Za ! Zy

~ * kZ .gzZ
X C 7

Y 2011 ~Z
ZC
i {m,
{:k
,

94

26m

:~zZg

a 7a ^jm ^

xg~ 6,

6,e
$Z Vx]1 X e gzZ xg ~ 6,

C gzZ 6f C!*
.C;~ ]) yZX @*
_
7,*
* o ]) x
sg a Y e
$% ~ Z
# c*
= X 
])
` MgzZ I A
$= X c*
B} i Z: Zzg c Z

,i Zz M **
3 L **
3 L Vz Z
z 3Z
# X le {h
+I ~
3 B LZ Xbg eg M 3 V X N
c*
J (,
B; a 3Z
# pZ e ~ P X **
3 CZ ~ X

Y: **
3t [Z
HY 6,r z w w 'X c*
g Z 3 w
\ M ^ LZ ~ X
H7 c*
3 **
3{zQ X A 3

X ;g 4- pgzZB **
3t X N Zj:

gz C
pX Zi Z VE M gzZ VU M y!*
$ ~ e
$
t 7 CY }g ]!*
t X Lg q
-Z ~ w 6,x C
~
Lg O Z y gzZ Sg sz^~g!*
zg yX gz z
6,

MV X 6,}k
,
eq
-Z ;g ~g X CY ~2 c*
z ]Zg X
y= Z V- ]Zg q
-Z X g {g ~ } # q
-Z M g e X Tg }
X I| VQ X} 7, M } X * { c*
i c*
VgzZ

;g zg V M sgzZ VgzZ ;g !*
i Zz M KZ ~
: ~ ?g H ! L L : M i Zz M YZi%
z q
-Z }
;g zg ~ zg ~ i Zz M zZ L L : {z 6,{ ~ ? zg 1 {z X 7

X @*
H 6, Vj ? h
+
 V ;g C a kZ Zz t ~ X V

Y 2011 ~Z

95

gzZ M kZ p $
M x M
$
| (,k
HF M ~ 6,

X C7, Z Z 7 wVU M yZ
[ 
7iZ [ 
v[Zy

}(,[ BG
g Zgt = Z
-sq
J
-Z VZ~t:gzZ e
$X {)z {)z }

: gzZ Z Z L : ZX g ]5gzZ + A **


5N
7el

~ nTp D~ xC
v}'
,iZ
gt X e
$D
tzggzZ c Z`Z'
mq
-Z oC
 w ZXZ 7/= (z V

z V;z kC6,gVc*
]!*
t ~ yZ ;g **
YZ~ XXX@*

xX 'g z V;zXM


h 7 \ M @*
7 \ M X x
ZryY 8
-ex zx nwwN*
 ]g xg X *
*7c*
*
*
M 7wj V 7ZgzZ DY V;z 0*
}g Z
# X 7 V;z
^7V;z Vc*
i!*
: V
c*
iV X 1 (z ;e 6gzZ 1x ;e Y
X D kC[Zy

}(,[A
$X 47V;z w yZQ X
x kZ X Zi Z VgzZ V6& Z " \vZ x 0*
t |gzZ g Z ; ]g '~ LZ LZ gzZ $;f KZ ~ * Z
Z
yZX D Y M {z D 0*
KZ gzZ ~g Z0
+ZZ V;z v 

~ X
C**
3a 0g {0
+
ih
+
A ~gz Z 6,2Z ~
~ ! ~gzZ A D~}kZI x Zg M I} (,} (,
) x( X 3}g FVaz } L Ly
KZ v {zV Z

f x gzZ ~g Zfv X ~gz *


e
*wJ'!*
V;za
 A ,Z v ~ pX D 0*
x Z (,gzZ f
e ) x {z 
^zX w76,uvJ
- N*
X Tg0*
2Z V;z C
!*

uv 3V D M z X D Y wwZ Z {z H 2Z
X C KZgzZ uvKZ yZtqX N ~ Z ~!gzZ6,
~i q
-Z X
HM c*
Zz q
-Z= 6,]!*
t
V-zg ~ zgzZ 6,

Y 2011 ~Z

96

~6,^g7 *ZX C Z 7V
$#l],
Z eag A
$X c*
M c Z e
$

r q
#
-Z ~ Z X g OZ y !*
gzZ 3g Rp'
,6,kZ ZR,
~ X Y M 9 ZR,
gzZ 3gn VZ Rp'
,6,ZR, M
 HwZ ~X e
$5 [Z ? M V :Y7 gzZ zg| (,
~V bTt Y7 ~ X w k X V;z
[Z ]!*
kZ r
# yZ ? H bkZ LV;z
HB ZR,
~ ]Zg q
-Z L L: i Zz M ~ X | (, M gzZ ~ hg ZR,
%Z c*
:
4 X SgS!*

SgC
!*
-Z
J
#e
$Z ~g ? w

^ D 4Z ~uuz
[Z e " we uZ z

 e ~ V ZgzZ V c 7xX *
@Y qzn
X D Y 0 a } V ]7F kZ
LZgzZ ~g Z0
+ZZ KZ KZVlz LZgzZ}iuKZ VY Y:

qZ 6,ezg w X c*
M B ` c*
M y 0*
~%q
-Z X B7.
u|
u B gzZ
Hh
eZ
# X , } a Z6,V;z X 2 ~(,
x t ? H H \ Mt 1 b7 gzZ e {g: % y
MX
H
Zz r ! [ M
h H 5 [Z X
H t Z VI t ? \ M
~ ~h ~ X , {" CZ \ M , (Z : ~ X N M 7
\ MX VzZ6,KZ ~ X f
ek
,
]g q Zzt X V @*
{" CZ


z r
# {zX C M L k
,
 ,Q X < KZ
YZ B x X ,hg x Zz x **
 ~X {7 {)z x **Z b

\ M X V *
* Hx L L : s
# z gzZ g0
+Z = {z wqX

VX ;g ^x ' ? Zz gzZ @*
x V 
F @*
F
gz u **k\Z ]gzZ ] r
# yZ X ,Z
X $
Y
g ~}g !*
V }g gzZ |'
,

Y 2011 ~Z

97

6n n


/0 g c* L

b o Z
# }% k0*
7

n JZ : g

b *
@ V V

H u kZ g Z

V ~ k6, N A ;g Z

VZkZ uv}i6, b Vz : ^ /
{zV c*
M hg~ y Vh1

y yZ ]Zg !*
Y { z

6,y yY V Z Z

b @* g e 

h
+
/ N M : V;z H

Z VZ e g ~g

4 N kz Y M

b ; g 8
- b

w g7 : VY

B yZY V;z 7V

R,Q} &
+Z kZ ~ H

b Z y }%

] ? u N % u !*
Z ~ a { Z 9 g ; ~
g e g c*w 6,uL L

b N 8
- V

~ } v : (Z

T b d ~
Y z {z

g m,
g t Zh Z g:Z

b V : K Z Z

x **
~g ~ V w 0* 8
-g ? zy
y Z b
( Z Zi%)

b g } f g **{z

Y 2011 ~Z

98


g c*t'
, @

r Zl
g Zi {z c*
M

g e N ,

b zg e : w. w

g !*
zg +

qz Z Z
# 1 M {z

ge 7 !* y g e 8
- i Zg /L L
g '

wZ ]Zg + H

g e ,7,,0
+
1 > VY lg !*

N*
g_ ~(,[Y
~ ] gzZ ]g

V Y y kZ ~ 1

N*
g _ ~(,[Y T

V Y y kZ ~ 1 ~uz

Z 8- ~ y T

V Y y kZ ~ 1 ~

z V' * ~^Z
g 8
- ~g g

Zig Z V zF } F,

g 8
-o e 1 {z

VY q
-g@*Z% {# Q

z Zw VZg t

t Z
# V Zz KESC

z V' * ~% ^Z L L

5 x w D Z 1

( y{ Ze
$ )

Z%Z

N C t 6,kZ k!*
L gzZ

Y 2011 ~Z

99

]b

x Z ,Z /
l t

c*

0*
J (,
Z
J
- ` M ! ! {z

*
c 0*
ML
VQ g xi 5 .
$Z e xz
~ V 7 C
V {m,
P C

&

B [ Z x p
~ V 7 C
\ M V
H } Z s {z * 9

V
HM W,
Z k
,
i } ~ 
Y ~ 3L Z
# k!*
V
HM y J

zg r
# xi 5
D Zg xz 
?Z H L r
#

? D zg L L
7 D VY x y q
-Z H B1
{g Zg a \

Vz H | (, kZ [Z Vx 1 m
{g g M i1F, L
( -:%)

Y 2011 ~Z

100

:aV

{ Z:[NZ

x Z ~$
+

= Z}
.} Z @*
t {z q
-Z ~ #
gz g Z ]|
gzZ {g **
I= } Z : H {z X} q
z gzZ %
G
% ~izg= i * " $N0
+
zZ}
.X Y7~ c*
gz$
c*
b ]zIgzZ VE!*
$ ~gzZ ~g Z
/~ x Zg M /x ~ X

}igzZ k
az ZV a a @*
~izgpJ
-Vzg6 V
Zk0*
} 5'
,w !*
g ~6,( V 0*
% )
X
3g6,7gzZ
DX nz kZ ]Zg y X Z: k- gzZ ;g {z g
/] q
-Z
 6,gzZ ZpkZ kZ vX x ~]!*
t kZ D
tigvZ ~ T :
Lq
-Z *
*a ~izg X y
KZ s z"
gH& : a q
-ZC
vZgzZ
g Z \vZ X c*
=gf ~izg yZ **
C ~(,~(,gzZ **
{gia {
!*
gzZ yDZx
nZ Xq: ZC

gzZ 1% Le M t X c*

~ kZ Y tig N Z
# :H X DZh Z tZ b b kZ v
{
Hg~{z X M M ~izg ~' H gzZ b =
~gZiz iZ KZp
7 V ` Z'
xe
$.{z1 @*
l ~
X wJ kZ vZy
MgzZ g ~gY kZX @*
: ~
-Z 7
q
-eZ w'~ KZ w
D {z
z
e y q
-Z
~ y kZgzZ Z e h _ } i Zzg g kZ M Chz
:k
,
Zg f gzZ Z e %f Ug gzZb|0
+!*
V 0*
gzZ [
d{z X
gzZ}g @*

Z {)z w3 M {z H cg [ kZ kZ X

Y 2011 ~Z

101

KZ kZ X M V;z Z @*
l KZ ~ Z X {)z

Zz` X Z eg VY ~ C } Z gzZ 1kZ


} w'tig % \vZ w A~ :
vZ ~ ~izg ~ {z : ~ k0*
} {z ~ vZ
X Z e %fZ ~ Z
Z gzZ
CZg Z gzZ 1 y
/ zg kZ M ~ u
@*
i *
! } Z :ZgzZ
H k0*
g Z ]| Z m

:1 X V; z vgzZ6,g kZ X @*
Z h Z t Z 6,x **
BZ :
L ~izg kZ {z Hd O ?
kZ
v
@*
e(Z
/Z } o kZw } C ? !
Z ~g }g bkZ gzZ D 1 ! KZ ZGY Vzuz 8
- 8
-
X lz
t gzZ H s V 6,kZ X D Y 0L
a !X e*
*t ~ y <gzZ r$
+
! >

c*
c*
M <yt $
0:
L ,q t@ c*
z |
# z

XwJ **
Y ~{Q *
c :Zz 7
A } 1vZ } Z : @*
~g Zi zt
/ VZ VZ s y M zg {z

~N ,yZ gzZ BZ e N ~ w } }Y 7 Z}
bT Zg Z !*
$ ~ ! c*
Z}
.} Z :1 {z X : :
L " N
c*
3 [Zp = VE!*
$ ~ X Zg yZ Q gzZ c*
3 [Zp g-

BkZ ]!*
~gzZ UZz**
i Zg }vt X : ~
@*
( c*
g V6,kZX Zz gzZ Zz +Y iZg

Zg= :;g vZ Q {z1 8 sy M gzZ
G
X 7t
/
~gzZ $N {z1 _ vt X *
C
*:

?n H :Y7 MgzZ M p= g Z ]|~"ZgkZ


Z e %f Z kZ ~ y kZ ~ ! vZ} Z :1

Y 2011 ~Z

102

-Z ! @ } Z :c*
q

g Z ]|X HVY (Z kZ ~7 kZ

X zy ? 'X *
*: ]!*
O QO S t }H !*
,VY!x H
'
} Z ; g \vZ ]Zg y w ]}g7 ~ g Z } Z :1 {z
xV
nt ZX} ~izg w'% = !

~ V yZ X Bb7 e T ~\ M 7]!*
qe
gzZ wJ ~
H: Z- ~ p~ @ q
-Z ~ y LZ 7
-eZ
TVz
~t] kZ @*
Z e %f ~

X wJ ~
? ~ ]o } LZ hgV!*
yZ :c*

g Z ]|
~h
+y
? H C t X Y7~g Y g 5~ <~ ? %

? $
0 7! ~ {z kZ ?B~ V
$Zgz N c*
N
X z:Zz 7 n
X z:Zz h ygzZ z: ]!*

z g Z ]| ~ qz ~g Zi zt
/~ g !*
g vZQ zg kZ

V } Z iZ \vZ kZ X gv}uz D]!*


} 
Zzn ZgzZ } wZ e zg ~ w g Z ]|Zz + Y g
zg kZ X} wZ e ~ w g Z ]|{z Z e ~ w }i Zg gzZ
V,Z X
H W,
Z6,w g Z ]| ~g Zi z { M bkZ
x [g LZ yZgz i ~ ~ z = ` M c*


X Vc*
g ~}g !*
kZ Zz + Y Vzi Zg
~n kZ \ z : 4 hgzZ ~ { ] KZ g Z ]|O
XbC
6,g Z ]|i ZggzZ wZjZ x nkZ \vZ X e M
X D J (,Z i Zg {zgzZ : UZz XwZjZ {z

Z'
,zg Q X q & 
}g A X g !*
g y }uz
x vZgzZ Z}
.sp X}:Zz ~ !g **
} Z c*
qz I>
.
]| {z gzZ ;g t t yZ ~ gz g9x Z}

Y 2011 ~Z

103

 Y ^
,Yt 
wgvZ } Z : ;g # g Z

?~ }Z Z}
. ~!
~ vZ vZ w Z ~ : H zg {z ~ [Z
kZ X Y l{ [Z :c*

g Z ]|[Z X ~ } = gzZ
gzZ Y g
# 7 {6,~ \vZ Z
# }s KZ y
Xh7 {6,
<5a}\ M ? s Z gzZ t : gt

{ s Z \ M gY g~ i s Z \ M X g
t d :;g @*
g{zX N Y O h N kZ Z(,Z6,1 q
X ,:6, 0z t !vZ}ZX ~0
+ZgzZ t gzZ s Z
:gz } } zg kZ w
CZ !u} Z : g Z ]|
YC
Z:gz g
/
x t c*
C " ~ Y n Z
6,\ M vZ} Z :1 gzZ Z e h M } X wZ e u {6,u 6,kZ X

~ g Z ]|6,kZ X g{z bZ nX g YK
kZ ~ ~ zZ ~ Y : { n\ M LZ Y g ZN :c*

gzZ M
G-4X
O QO S gzZ g H z 6,J
g LZ X
H {z 6,kZ X x zg

v}uz V;z 6,kZ X u


Z {zY X #
vZ } Z
Zpg g Z ]| VO X UZz**
n
g W6, kZ LZ \ M y!*
$ \ M {h
+
/
,
'
?
o]!*
t H
i Zg {7 kZ
C
HM
z [Z ! 2z :c*

g Z ]|
# g Z(, q
|
-Z ~ kV# g s k { Z_ }v
?X Y

X # + q
-Z |
# g {z X 
k ~ : M gzZ G
b 
kZ X
~a
|
# g kZ h$
+kZ X g M 1 yp a
|
# g kZ =
x M w>Z t !} Z X 1\E
w kZgzZ Hyp M LZ

Y 2011 ~Z

104

D A kZ Z X ^ N*
gt
z OX @*
7 M kZ zgt gzZ

_- kZ p 3g kZzz LZ \vZ J
-[Z X 7
: w N a y q
-Z V M LZ kZ
z$
+ ~]**
t [Z X 3g : w t Vzg Z **
gzZ V
B : ~g^ VzMgzZ V Z
kZ ;g gzZ ;g g zz q
-Z D7 M Z LZ z%
\vZ:gz
Hc*
VZ {6, 6,Vk
H kZzz ~" gzZ ~]**
h$
+
gg kZ{ q
-Z k**
hkZ X Z e {6,6,x`
kZ

LZ 6,gzZ x`
LZ kZ X K w Zg M LZK (gzZ !*
Z
X e:La zZ M LZgzZ : L [g
{z nZ
]|Xb ^ s |
# g kZB g Z ]|v
]|[Z X b|0
+!*
s B; kZ 6, g Z
0 M x bkZ HO Z Z kZ ! } Z :c*

g Z
~&
+
kZ ~&
+
M } ~ ~ c*
Z h Z w M LZ

M } {z Za ~&
+
kZO H6, M LZB}
X $L _g Zz kZ
g !*
zg gzZ
z ~ x X o _g Zz
{z HOB } (, M LZ X ;gt

!X ~ !*
~ }i ~q{zB kZOZgzZ c*
M : i !*
1 ;g { C
# VX Z x **
Z
L
kZ6,~qkZdgzZ z}i V
VX
H B gq
-Z [Z X ~q{zBu M kZ ~}i
-ZC
X Zz wq |6,
X g Z ]| q
!$
+CZ { ( zg kZ : yZ Zz %f g Z ]|[Z
]|
H Zzr Zg t Z
# X m kZ g Z Z gzZ
{z X H { i @*
yZZ CZ Zz kZ V
X
Hgrt g Z
H ]Z i Zg CZ
z$
+ ~]**
gzZ LZ kZ bkZ gzZ
H O~ m
( dZ tzg )
X
HVx Z$
+LZgzZ

Y 2011 ~Z

105

gzuZ o

gZ Z

V q
-Z {z ~ eZ X l Z } (, LZ ZgzZ Z q
-Z

Z (Z Z Z(, q
-Z ~ V kZ c*
C ~Oa V X

( gZ ) **
( Z J
-] ~(,v V }g gzZ &gZ \ M LZ

g Z Z L LZ v c*
yvV ~gZ kZ Z
# 1g B
~Oa X szc x **
g Z Z L L[Z 1 y{ zg x **
kZ X

:c*
C

s z" X c*
yk CZ y{ Z V }g ]!*
w
/

e Z
# X H qz s Vx egzZ % Z e 6,

{z t X [Z X 6,}g) }uz O }g) Zz V {z

y z i Z a X V- uX} F,
Zn
Zz y kZ X CY [Zy
@*M s V 3 X g g

c*
~~ V }g7 X Y Zg @*
Z Z y.6,} (,
y{ zg gzZ a Z X 7~ V
/
g Z X 7S b!*

X xi g@*
Zn Z kZ @*
k0*

Zz } kZ D Y k0*
y{zg vZ
# aX
X Z Zg ~(,a zgt 3gX Z VX D
yk zZ V X z 8
-L L :gzZ H {@x c*
M y
:1 k
,
~h z Wh
+'
=Q YZ L LX N Y ^IV*
c A 8
-
[ X V M & jkZ ~ X
HM i YZ Z(,q
-Z ~ f }L L

Y 2011 ~Z

106

X M ]Og oq
-Z ?V

s Z Zuz gzZ }
/ # KZ Zuq
-Z g kZ X M ]Og v
X |0
+!*

/
# KZ Z L L:gzZ
kZ= [Z y{zg 1 kZ \ gzZ k
,
~(, Z
# ~ gzZ c*
V M oz y{ zg X } ]
V&z q
-Z ~ Z
# X V; Vz g
%1 gzZ W kZ t X ng gzi }g7 6, &L L

kZ Vz LZ B kZ &z q
-Z L L : Ug gzZ c*
:
s y{ zg X Z
/py{ zg Z
/n x ZP Z 5 gzi g
F V zi !*
gzZ VN*
T N Z
/ Z v }g :

Z L L:{7 VgzZ VZ y{zgX ;g { Z g {zgzZ _ ^ IV*


cA
i Zz M V ~hg7 ~ O Z ?Z L L ? Z H
KI: ~A g !*
V V [ X V M & jkZ ~ 1 L LX

X y{zg
t Z G
g ?
/ # X V M &{zL L :Y7 M q
-Z ~
}
/~ N. M V {zL L
$ {z gzZ 5g k
H &z q
-ZL LQ J0
+!*
: t
~ gzZ N.gZ Z kZ X c*
[Z y{zg

}7,
/{z 8 M } 96,1 *
@Y 56,
zZ M }
/~ N.X c*
M
Z N*
g1 gzZ y{ zgL L: X N Y ^IV*
c A kZgzZ
( L L[ gzuZ o )
s ? g @*
: s ? uZ e
s 6,g Z Z
Z ~ x Z Z
( ])

X lZ}(,=Z
#

s zZ gzZ F,
V
C t g7 ]

Y 2011 ~Z

107

*%

x Z

5 Zg X ;g ^B
) )q
-Z ~%q
-Z @*
y mZp#Z'
,
Z
!gkZ ~ c*
g
@X gQg Z6,q
-Z X @*
7,c*
g ~
gzZ {g0*
{g 0*
X } y!*
!*
gzZ
H^ I5 Z
-Z }g ZX {g6, q
q
-Z v {0
+ !*
gzZ ~ X tv
X c*
~}k
,

b
: 1 lq a 3 M 6,. c*
g v
-Z
q
X g : yQ LZ wq Z'
,}g u Z
# X5
3 g 2
+q
-Z q
-Z
 ~ m,
? q
-Z X g }uz
~L L :1 q
-Z O X} y 0
+
i gzZ } 3g 6, \ Z}
.h
+

X Vz J 7,i g Z ~ y ]Zg ~L


L }uz X Vz 3g} izg
; Vg {0
+
iJ
-Z
# L
L }X 5q
-Z q
-Z
bZ

X V 3:

; >
z y t ZtL L :

wq g 2
+~
X 7^
,Yg 2
+~g v? y @*
3

g6 M 7]!*
Z kZ ~ f }
z kZ L L :c*
[Z ~
X V
}k
,
gzZ } 9J Q
b
Z Za yj ~ V + ,g2
+

X
HM ^ ; q
-Z t Z X lq a 3Qx~
O X
H1 ^
,Y ~
q +Z 1 x Zw
; x

tVY c*
:B; %Z ~ X
kQgzZ H %f Q

}nZ X V 37
; c*
= ]gh
+
gzZ [

Y 2011 ~Z

108

Xg 4 gzZ c*
3
;
Z

, gzZ M i Zz M u **
$
c h : ; ~g
/]Zg ~{q
-Z
kZ X @*M ` s ~g h N Z(, q
-Z H ~ k
,
~hX`Z
gzZ 36 k
,
]t V\ M X I w }g Vu +p

X B @ M f }uz q
-Z
q
-Z q
-Z gzZ J (,&
+
M d
$
}g ( {zY )
sX Z e { V}q
-Z q
-Z k QO X _ V 0*
gzZ

Vzuz X = gzZ M k0*


} {z ~ y
M X ;g X ~
X 1VQ &
+
= k Q ~ y
M X k
,
{ c*
i k Q ~ = 1
: Z ] ~X ` N vZ ~gzZ yY ~}g c
6,1 KZ= M O { Z bgzZ c*
_ kQ Z
# g
X u sq
-ZgzZ 1wZ e
6,
zZ } 1 k Q Z g ~gzZ g ~! {z ]Zg x

1 = k Q J (,&
+
M gzZ g(q
-Z {z D D X ;g Z 7,
~ {z Z
# X &
s Q M O]
.g 6,}i 3,
gzZ c*
VZ
X 0*
VgzZ ` yY H Z Z]vZ ~ T
$

T
q
-Z X 1 6,kZ ~ X M { ZC

q
-Z = V ` gz ~h
x Zg KZ ~ Hc*
g wq Z VX
Hg0
+Z ~ X c*
M q
-Z d
$

F ; kZ ~ ]Zg q
-Z C [gzZ {g yZ
X
X c*
V " 3 Zg y

# wW : 4z g z :
 Vg ~ Vz
( j )

G
.OE$ } Z
w t : i G

/~ [
 A 

Y 2011 ~Z

109

`z***

s Z !zZ

?7 T g ; q
-Z k0*
kZ X Zg Zz ~ Z6 q
-Z { Zg Z e
k Qy
M X 5: g Zh
+y
 t Zp}|
# z
g ; ;e kZ X g bg ZD
q
-Z
p $ Z gzZ $c*
KZ `
@*
t X c*
Zg Q k0*
`
@*
-Z 6,g q
$ Z
X D]kZ v6,gx gzZ g
@*
`
X c*
t@ q
-Z {z l a`
@*
X c*
M :Zz Z6 {z rg e
X HxsZgzZ k0*

?
y ? L L: `
@*
: kZ
E
c*
Zg SG
5 " Z g ; q
-Z CZ k0*
\ M
z D Ya e TV {z ~L L
X
: ] `
@*
X 7g ; k0*
} ?g ; !g ;L L

X , wC
!*
Q {z c*
Vi 5 LZ kZt
KZ k Q Z V;z ~: i kZ {z k0*
!zZ @*
@*
zg {z
X x Zg ~g
:!zZ
Vzxs Vzg
/O Q ~ Z
# X Y Y k0*
`
@*
X Y ?L L
X xg6,(KZp b } [Z xs ?X
z Yq {z X ~g
/ k0*
`
@*
k Q ~g Z!zZ k
,
~h
: Yq !zZ Z
XX=n ]ZZ

Y 2011 ~Z

110

XX] nZZ :1 {z

X 7R(KZgzZ
: kZ !zZ
? M 7k0*
}g gzZ M V t Z? }gZ L L

X
z V Y M B7
V;L L:1 {z
Yq k Q Z
) !*
c wq Z'
,`
@*g
/Z
# ~gZ!zZ
? g ; \ M L L:
X c*
C g ; LZ Yq
:gzZ c*
gt g ; gzZ VZ`
@*
F
gt
X !*

Hw~ s L L

X c*
C Zz Zg Z gzZ
Hk0*
!zZ JJ Q V Yq
X ]V @*
Y c*
\
d6,t yz kZ`
@*
:c*
!zZ
X zkZO

,gi wZ Z
X w 0
+
igzZ D 0
+
i w v
X 7@*
 DQ hg LZ v
5Nk0*
kZY C ay
w zZ \!*
k<
n H
X @*

X Y lp"
$, ]g Z y M *
* "
$
X D k<} (, ~ gzZ M} (, ~ }gt
XM
h 7 uVzZ { c*
igzZ d
${ c*
i
X $
ZZ ~]gw 7yZ1 M
hY}h
+
wV
y
X z z LqC
k0*
T kZ P qC
k0*
T{zC

&
&
&
&
&
&
&
&

Y 2011 ~Z

111

{ Z:k
,

Vx
/
u! z (

g !*
M bwj P
Z xsZ y

gZ0
+
}Dj Dj
CY Z
jgzZz V g !*
M bwj P
Z xsZ 

'
E
I
4
)
45GGh Z [ ~ Y 2011X g dZ q
-Z g D
+z ~ 
zEjG
kZ wj V l7 R
~ yJZ
) ) ,v0*
aA

g c*
X ;g 100 gzZK qJ
- 475 gzZ 484 ]] X e:
~ V &~ wj P
Z xsZ y

~ Y 2011 X CY Z ) 0*
,^ M X c*
yJZ ,^ M ]] 31 gzZ ,v0*
]] z 107
kZ X k
,
i ]] z{ c*
i 0*
~ wjX ;g +4gzZ 100
X CY ~
M F,
z Zg dZz J
/sgzZR,
~ }g Z Z
v ) 6,{ Z 9hZ tgRq
-Z a J 7, y M
B h
+?V

X g ( yz r
# Z [8 x Hg
x)
,a OZ 6,W yZ gzZ J (,&& ~k
,
]] z
X CY Z
Z,j ] Z X @*
ZZ !*
]gzZ [ Z

{0
+Zp **
+Zz {0
+? Z X D Y Z }gz mgzZ C_

/X D Y g !*
]Z +Zz a kZ g Z)f)gzZ

M F,z V Z ~ X ]Z J M +Zz ~ w q
-Z

*6,g~g M }gZ0
+
~ ag X ~ (F,
h
ez~ ]5
?szHZ #
$ wD Z1 gg s Z q
-S T
H3g Z
o **
. 2- ZGYq sZ
) ) ~ V v X #
$

Y 2011 ~Z

112

**
g Y szcZ y**
#
$ +Z g'gzZ szci Z

V~ d
$X 
z'
,
!*
{ gzZ Z o s Z q
-+Z
~ ]Z W,
@*
LZ LZ V,Z gzZ H W,
Ou " V 7 x Z
/
z6,g Z0
+

~ +F,{0
+? Hg Z Z gzZ d[p V
ag X 4} Vj V l7 Ng 6,Vt ~ wjz
X
Hc*
Z{gz mgzZ C_ Y V~
T e ZZ d
$: g Z0
+
q
-Z r
# Z I M x HdZ yZ wj

3g g e x Z
/
z6,B {!*
] Z ~ ekZ X
Z I M p*% r
# gzuZ o wj=SyT
[ x
/h
+6,3Zz X e: x Z
/
z6,a kZ X
H7,**
Y a } /r
#
Zg7 {z a kZ 3g{z ] Z ] )!gzZ V V,Z1

w; tg c*
X
H3g x Z
/
z6,~ w; wjO e } (,a
gzZ c*
Zzy r
# Z I M ay
{ c*
i 9zg g e
,^ M gzZ wjsR,
{z kZ X Z

UPS ~ wj
X Z 1)f LZ V,Z ay
k
g cZ Z z gzZ + y 0*
e szc~ x Z
/
z6,
z i s { ZPs ZbZ } Zz z i )Z o ZGZ e
@s Z ,Y szcZ p`
@*
szcgzZ Mh Z
o #
$ +Zga 5 wD Z;&Z e i Zo **
. 2-

X
+Z**
gzZ Z
bZ6,g dZ ` q
-Z X W,
O y
Ng6,V
V Vc*
{~ ]Z V X c*
xZ 9zg 0*
Ug { ZPs Z
X
HZiZ ` gzZ ]Z ]eX I~ gzZ V\
X K 7 V sr
# gzuZ o=wj
)
(N 
56,78 !*