Vous êtes sur la page 1sur 16

OVER DEVENTER

02 Merkwaardig en zeldaam ...
02
Merkwaardig en
zeldaam ...
05 Montmartre (ook) bij ZininKunst
05
Montmartre (ook)
bij ZininKunst
07 Deventer Jazz Fes- tival
07
Deventer Jazz Fes-
tival
13 Box-Spring: het lentefestival in de Boxbergerweg
13
Box-Spring: het
lentefestival in de
Boxbergerweg
15 Dagje fiesten ... vanuit Deventer!
15
Dagje fiesten ...
vanuit Deventer!

Mei 2013

Boek v/d maand

02

Column

03

Filmnieuws

05

Bestshops

06

4 simpele stappen 07

La Kemme

07

Gezondheid

11

Gulden Knoop

11

Nieuwstraat

14

Spel v/d maand

15

Ontdek ....

15

Unieke reportage drie Deventer fotografen

In het kader van MONtmART, ’n Frans festival

MON™ART
MON™ART

De fotografen Geo Oplaat, Paul Mackenzie en Astrid van Loo zijn kortgeleden naar Parijs afgereisd voor een reportage. Op 11 mei is hiervan een impressie te zien tijdens MONtmART dat plaatsvindt in de karakteristieke Synagoge in Deventer.

Lees verder pagina 3

OVER DEVENTER 02 Merkwaardig en zeldaam ... 05 Montmartre (ook) bij ZininKunst 07 Deventer Jazz Fes-
Engesstraat 16 741 1 L D Deventer 0570 - 61 1 222 www.eeves.nl info@eeves.nl
Engesstraat 16
741 1 L D Deventer
0570 - 61 1 222
www.eeves.nl
info@eeves.nl
LALES MODE Spijkerboorsteeg 3 Deventer
LALES
MODE
Spijkerboorsteeg 3
Deventer
OVER DEVENTER 02 Merkwaardig en zeldaam ... 05 Montmartre (ook) bij ZininKunst 07 Deventer Jazz Fes-
Suncard aanbiedingen € 10,- € 50,- = € 80,- AKTIE € 80,- = € 120,- 20
Suncard aanbiedingen
€ 10,-
€ 50,-
=
€ 80,-
AKTIE
€ 80,- = € 120,-
20 minuten
zonnen
extra voordeel!
www.soleilounge.nl • Binnensingel 2-4 • 7411 PM Deventer • 0570-612421 • info@soleilounge.nl

2.

2. Stadsnieuws Over Deventer mei 2013

Stadsnieuws

Over Deventer mei 2013

Joris van Casteren is een van de nieuwsgierigste schrijvers van Nederland. Hij kan zich jarenlang met
Joris van Casteren is een van de nieuwsgierigste
schrijvers van Nederland. Hij kan zich jarenlang
met een onderwerp bezighouden, en door zijn
vasthoudendheid weet hij steeds een bijzonder
verhaal boven tafel te krijgen. In Het been in
de ijssel beschrijft Van Casteren een van de
wonderlijkste voorvallen van de laatste jaren.
In de zomer van 2005 vindt een visser een
menselijk onderbeen in de IJssel. Jaren later is
nog steeds niet bekend wie de eigenaar is van het
been, dat volgens forensisch onderzoek met grote
kracht is ‘afgerukt’. Joris van Casteren, gegrepen
door dit raadselachtige gegeven, onderneemt
in Het been in de IJssel een journalistieke
pelgrimage met als doel de ware toedracht te
achterhalen. Een doorbraak komt er in 2008: het
dna van het been blijkt overeen te komen met
dat van een vermiste Duitser, die in de winter van
2005 in Düsseldorf spoorloos is verdwenen. Zeer
vermoedelijk leeft deze man niet meer, hoewel
technisch bewijs daarvoor ontbreekt.
In Het been in de IJssel neemt Van Casteren
ons mee op zijn waanzinnige speurtocht, die hij
doorspekt met literair-fi losofi sche bespiegelingen
en verwijzingen naar het leven van deze
ogenschijnlijk gewone Duitser die met zijn
verdwijnen een spoor van verwarring achterliet.
Joris van Casteren levert hiermee wederom een
opzienbarende bijdrage aan de literaire non-fi ctie.
Verkrijgbaar bij Boekhandel Praamstra
www.boekhandelpraamstra.nl
Titel
:Het been in de IJssel
Auteur : Joris van Casteren
Pagina’s: 304
Prijs
: 17,95 euro
Abe’s Squabe Tekenaar Abe Borst houdt sinds vier jaar een stripdag- boek bij. Elke werkdag publi-
Abe’s Squabe Tekenaar Abe Borst houdt sinds vier jaar een stripdag- boek bij. Elke werkdag publi-

Abe’s Squabe

Tekenaar Abe Borst houdt sinds vier jaar een stripdag- boek bij. Elke werkdag publi- ceert de Zwollenaar op zijn blog. Een kleine selectie uit dit dagboek bundelde hij kort geleden in zijn eerste offici- ele publicatie. Het boekje ver- scheen vorige maand in eigen beheer onder de titel ‘Squabe, omdat ik het waard ben’.

Een nieuwe ster aan het strip- firmament? U kunt het in de

maand mei zelf komen be- oordelen bij Papyrus Oude Liefdes. Borst richt dan in de winkel een kleine expositie in met eigen werk. In Squabe maken we kennis met het da- gelijks wel en wee van de jon- ge striptekenaar. Hilarische voorvallen wisselen af met de dagelijkse beslommeringen. Voor een gesigneerd exem- plaar van deze eerste druk kunt u zich eventueel melden in de winkel.

Wouter Waagmeester Antiquariaat Papyrus Oude Liefdes Nieuwstraat 29, Deventer

2. Stadsnieuws Over Deventer mei 2013 Joris van Casteren is een van de nieuwsgierigste schrijvers van

Merkwaardig en zeldzaam, 160 jaar Deventer museumgeschiedenis

Op dinsdag 14 mei verschijnt, tijdens een presentatie voor genodigden in de voormalige synagoge in de Golstraat te Deventer, Merkwaardig en zeldzaam, 160 jaar Deven- ter museumgeschiedenis van Henk Nalis. Het boek behan- delt de rijke geschiedenis van de Vereniging De Waag en het Historisch Museum Deventer.

In 1913 stelde de gemeente Deventer het prachtige Waag- gebouw ter beschikking van de pas opgerichte Vereniging De Waag, voor de exploitatie van een museum. Tegelijkertijd droeg zij haar collectie histori- sche voorwerpen over. In 1965

nam de gemeente het beheer van het museum en de collec- ties over en de Vereniging De Waag werd vooral een Vrien- denvereniging van de musea. De gemeente kocht een belang- rijke historische speelgoedcol- lectie aan en enkele jaren later een verzameling mechanisch speelgoed. Die aanwinsten hebben tot een apart speel- goedmuseum geleid, het groot- ste in zijn soort in Nederland. Voormalig archivaris Henk Nalis vertelt boeiend en be- trokken over de rijke historie van de Vereniging De Waag, het in de Waag gevestigde His- torisch Museum Deventer en het Speelgoedmuseum. Verder

besteedt hij aandacht aan ar- cheologisch onderzoek, monu- menten en bouwfragmenten, de achtereenvolgende direc- teuren, aanwinsten etc. Een apart hoofdstuk is gewijd aan Gerard ter Borchs portret- ten in Deventer.

Het boek is uitgegeven door de Vereniging De Waag ter gele- genheid van haar honderdjarig bestaan i.s.m. Corps 9 Publis- hers en vanaf 15 mei verkrijg- baar in de Deventer boekhan- dels en VVV Museum winkel. Prijs 19,50

Naast het jubileum van Ver- eniging De Waag bestaan ook

2. Stadsnieuws Over Deventer mei 2013 Joris van Casteren is een van de nieuwsgierigste schrijvers van

de Deventer musea 100 jaar! De jubileumtentoonstelling Rondom Ter Borch. Zeven- tiende-eeuwse schilderkunst in Deventer is van 15 mei t/m 27 oktober 2013 te zien in His- torisch Museum Deventer.

2. Stadsnieuws Over Deventer mei 2013 Joris van Casteren is een van de nieuwsgierigste schrijvers van
2. Stadsnieuws Over Deventer mei 2013 Joris van Casteren is een van de nieuwsgierigste schrijvers van
3. Stadsnieuws Over Deventer mei 2013

3.

Stadsnieuws

Over Deventer mei 2013

Unieke reportage drie Deventer fotografen

3. Stadsnieuws Over Deventer mei 2013 Unieke reportage drie Deventer fotografen Vervolg van voorpagina Deze activiteit
3. Stadsnieuws Over Deventer mei 2013 Unieke reportage drie Deventer fotografen Vervolg van voorpagina Deze activiteit
3. Stadsnieuws Over Deventer mei 2013 Unieke reportage drie Deventer fotografen Vervolg van voorpagina Deze activiteit

Vervolg van voorpagina

Deze activiteit is uniek. Sjoe- rd van der Wal, een actieve Deventernaar, organiseert MONtmART om verschil- lende kunstvormen samen te brengen tijdens dit Franse festival in de Walstraat. Een trio muzikanten uit Parijs komt naar Deventer, dus wilde Sjoerd met een ander trio naar Parijs. Dit gebeurde in aanloop naar MONtmART. De drie Deventer fotografen hebben het straatbeeld in enkele wij- ken van Parijs vastgelegd. Één van die wijken is Montmartre, als link naar het festival Mont- martre in de Walstraat in De- venter op 11 mei.

Een impressie van deze bijzon- dere reis is tijdens de concerten van onder andere het Parijse trio te zien. Dit trio, Air de Beltune, be- staat uit Pascal Muller, gitaar, Nicolas Pautras, contrabas en René Sopa, accordeon. Zij ste- ken traditionele muziek in een eigentijdse jas. Jazz-invloeden vermengen zich met musettes en Gypsy Swing.

Muzikaal VertelTheater De- venter werkt aan het nieuwe programma “Trois Femmes” en komt tijdens MONtmART met een primeur daarvan. Thea Rijsewijk gaat een verhaal uit deze voorstelling opvoeren. Zangeres Floor Stappers zingt Franse chansons. Beiden wor- den begeleid door accordeo- niste Nelleke Hallie.

Meer informatie: www.poeha. net [1]; telefoonnummer: 06

31306078

MON™ART

3. Stadsnieuws Over Deventer mei 2013 Unieke reportage drie Deventer fotografen Vervolg van voorpagina Deze activiteit
3. Stadsnieuws Over Deventer mei 2013 Unieke reportage drie Deventer fotografen Vervolg van voorpagina Deze activiteit
W W W . INKSTATION-DEVENTER . NL NIEUW NIEUW Nu ook voor uw A4 zwart/wit- en
W W W . INKSTATION-DEVENTER . NL
NIEUW
NIEUW
Nu ook voor uw
A4 zwart/wit- en
kleurkopieën!
zw/w vanaf 20 ct.
kleur vanaf 80 ct.
Ook voor kantoorartikelen,
nieuwe inktcartridges ,
printerpapier en printers.
bestel ook
voordelig
TONERS VOOR
UW LASERJET
Nieuwstraat 73, Deventer, tel. 0570-752437
Spittaalstraat 47, Zutphen, tel. 0575-547068

Het heeft Hare Majesteit behaagd ...

Het is weer tijd voor de jaarlijkse lintjesregen. Een flink aantal Nederlanders (meestal zo rond de 3500) krijgt net voor de troonswisseling te horen dat het ‘Hare Majesteit heeft behaagd’ een onderscheiding uit te reiken. De meest voorkomende onderscheiding is die van Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Om daarvoor in aan- merking te komen word je geacht bijzondere verdien- sten voor de samenleving te hebben ontwikkeld. Voor 1996 was dat nog een tikje anders. Toen kregen veel mensen nog ‘automatisch’ een koninklijke onder- scheiding. Alleen omdat ze ergens een bepaald aantal jaren in dienst waren of een bepaalde functie hadden vervuld. Of dat goed of slecht hadden gedaan, was geen criterium, het simpele feit dát was voldoende.

Niet gek dat dat nogal wat weerstand opriep bij ‘ge - wone’ Nederlanders die niet het geluk hadden een dergelijke functie te bekleden. Dat is ook in Den Haag doorgedrongen en 1996 is besloten dat er (veel) meer ruimte moet komen voor

onderscheidingen voor mensen die iets bijzonders

betekenen voor de samenleving.

Nog steeds kan iemand die 40 jaar bij een en dezelfde

baas heeft gewerkt een lintje krijgen, en ook bijvoor-

beeld een brandweerman (of – vrouw) of politieagent

die met pensioen gaat. Maar dan moet hij of zij wél

iets bijzonders hebben gedaan in die functie. De on-

derscheiding komt niet meer vanzelf, maar moet wor-

den aangevraagd.

Ook ik heb jarenlang een wat ambivalente houding

gehad ten opzichte van de lintjesregen. Tot ik de af-

gelopen jaren een paar keer heb meegewerkt aan de

aanvraag voor een lintje van mensen die hen echt ver-

dienden.

Mensen die ik ken, omdat ze zich vrijwillig inzetten in

het netwerk waarin ik dat ook doe.

Een persoon die vindt dat iemand een lintje verdient,

kan dat aanvragen. In Deventer neem je daarvoor

contact op met de kabinetsmedewerker. Zij (het is

een zij in Deventer) heeft alle benodigde formulieren,

maar kan je ook vertellen of de aanvraag enig kans

van slagen heeft.

Als dat zo is, ga je op zoek naar meerdere mensen die

een aanbevelingsbrief willen schrijven. Dat heb ik een

aantal keren gedaan. Met veel plezier, want ineens

gaat het dan om mensen die je kent en waarvan je

weet hoe betrokken en actief ze zijn in Deventer. Dan

blijkt dat ze vaak ook nog veel meer doen dan dat ik

van ze weet.

Vervolgens wordt de aanvraag beoordeeld door de

burgemeester. Is hij akkoord, dan gaat de aanvraag naar Den Haag. Daar wordt de aanvraag opnieuw be -

oordeeld, maar wordt vooral ook gekeken of er geen

sprake is van een strafblad. Om in aanmerking te ko - men voor een Koninklijke Onderscheiding moet je im- mers van onbesproken gedrag zijn. Een paar weken voor de uitreiking komt het verlos- sende woord (meestal). Aan familie en vrienden de schone taak om het feestvarken – liefst toch wel strak in pak – onder valse voorwendselen naar de plaats te loodsen waar hij of zijn dan te horen krijgt welke eer hem (of haar) ten deel is gevallen. Want reken maar dat iedereen die het overkomt het een eer vindt! En dat mag: het is een waardering van mensen in je omgeving. Mensen die je kennen en als geen ander weten hoe jij je hebt ingezet voor ande - ren, meestal geheel belangeloos en in elk geval altijd met heel veel passie voor en betrokkenheid bij die - gene of datgene waarvoor je dat doet. Die waardering voor wat je doet, gecombineerd met een oude, ko - ninklijke traditie: daar mag elke lintjesdrager terecht trots op zijn!

Monica Sluiseman

. Trends Over Deventer mei 2013
.
Trends
Over Deventer mei 2013
ten Kate Moederdag Zondag 12 mei is het Moederdag. Ook voor een leuk kado voor moeder
ten Kate
Moederdag
Zondag 12 mei is het Moederdag.
Ook voor een leuk kado voor
moeder bent u bij ten Kate aan
het juiste adres. Bijzondere
en unieke kado’s waar Moeder
ongetwijfeld heel blij mee is.
Gratis parkeren kan voor de deur van de
winkel, die maar liefst 650 m 2 groot is.
En vanuit heel Nederland goed bereikbaar
is. Ten Kate is al sinds 1895 het Deventer
adres voor kenners van exclusieve maar
zeker ook betaalbare bloemen- en planten-
decoraties en ultieme interieuraccessoires.
altijd b(l)oeiend!
www.facebook.com/tenkatebloemen
www.twitter.com/tenkatebloemen
Openingstijden:
U HOEFT NIET METEEN NAAR LONDEN, BRUSSEL OF PARIJS VOOR BIJZONDERE WOONACCESSOIRES.
VAAK VOLSTAAT EEN BEZOEK AAN DE VAKMENSEN VAN TEN KATE FLOWERS & DECORATIONS – IN DEVENTER.
maandag t/m donderdag:
09.00 tot 18.00 uur
vrijdag: 09.00 tot 20.00 uur
zaterdag: 09.00 tot 17.00 uur
ten Kate flowers and decorations
Bijzondere collectie
Terrassen
Het assortiment dat ten Kate voert, biedt u een water-
val aan woonideeën. De bloemen zijn dagvers en de
planten worden wekelijks ingekocht. Aardewerk, glas-
werk en decoratieartikelen van o.a. SIA, MD Interieur,
Domani, Atelier Vierkant en Des Pots sieren de winkel.
Niet alleen binnen maar ook buiten is het genieten bij
ten Kate. Terrasplanten en potten sieren een grote bui-
tenshowroom. Desgewenst komen de vakmensen van
ten Kate bij u thuis voor advies op het gebied van in-
richting en aankleding, voor zowel binnen en buiten.
Twelloseweg 8
7419 BJ Deventer
Tel. 0570 - 612 273
info@tenkate-deventer.nl
www.tenkate-deventer.nl
De verschillende stijlkamers in de winkel worden regel-
matig aangepast aan de allerlaatste seizoen- en sfeer-
trends in de home fashion branche. Kortom ook bij ten
Kate wisselt de collectie regelmatig!
Nieuwsgierig geworden?
Wilt u zelf ervaren waarom ten Kate altijd b(l)oeiend is?
Kijk dan snel op onze website (www.tenkate-deventer.nl)
en kom sfeer proeven in onze winkel.

Zinderende zomer

Bloeiende bollen voor buitenkamer

. Trends Over Deventer mei 2013 ten Kate Moederdag Zondag 12 mei is het Moederdag. Ook

Van mei tot en met september willen we het liefst genieten van lange en zonnige dagen. De tuin of het balkon vormt dan een ideaal verlengstuk van de woonkamer. Met bloeiende Dahlia’s, Begonia’s, Lelies en Calla’s tover je in een handomdraai de bui- tenkamer om tot een exotisch vakantieparadijs. Door de indruk- wekkende en tropisch ogende bloemen, de mooie kleuren en zoete geuren krijg je gegarandeerd de zomer in je bol!

Kant en klaar

Tot voor kort was een tuin, balkon of terras vol Lelies, Gladiolen of Dahlia’s alleen weggelegd voor tuinliefhebbers met ‘groene vingers’ die in april de bloembollen in de grond hadden geplant. Na het planten duurt het vervolgens zo’n twee maanden voordat de eerste bloemen zichtbaar zijn. Met bloeiende zomerbollen heb je geen groene vingers of geduld meer nodig. Kwekers heb- ben Dahlia’s, Begonia’s, Eucomis en andere soorten zomerbollen in de kas tot (bijna) bloei ge- bracht. Vanaf mei zijn ze als ‘kant en klare’ balkon- en terrasplant verkrijgbaar bij tuincentrum of bloemist en nadat je ze in bakken of potten hebt geplant, geniet je direct van de bloemenpracht. Uiteraard kun je de bloeiende zomerbollen, zonder kweekpotje, ook direct in de tuin planten.

. Trends Over Deventer mei 2013 ten Kate Moederdag Zondag 12 mei is het Moederdag. Ook

Makkelijk

De verzorging van kant en klare zomerbollen is zeer eenvoudig. Plant de bloeiende zomerbollen in bakken of potten. Zo krijgen de wortels meer ruimte en nieuwe potgrond houdt het water be- ter vast. Je hoeft de zomerbloeiers uitsluitend in droge perioden water te geven. Als ze ‘dorst hebben’ gaan ze wat slap hangen, maar na een slok water gaan ze vanzelf weer stralen. Extra plan- tenvoeding is bij de meeste zomerbollen niet nodig.

Kijk voor meer informatie en inspiratie op www.mooiwatplantendoen.nl

‘n Frans Festival AIR EN DE CONCERT 11 mei aanvang 20.30 uur Synagoge Synagoge Golstraat
‘n Frans
Festival
AIR
EN
DE
CONCERT
11 mei
aanvang
20.30
uur
Synagoge
Synagoge
Golstraat
Golstraat
Deventer
Deventer
. Film & Kunst Over Deventer mei 2013

.

Film & Kunst

Over Deventer mei 2013

ADVERTORIAL
ADVERTORIAL

Montmartre (ook) bij ZininKunst

Dit is weer zo’n bijzonder initiatief wat de Walstraat zo uniek maakt:

Montmartre in Deventer. Op za- terdag 11 mei (de dag voor Moe- derdag) staat de hele straat in het teken van de Franse kunstenaars- wijk. Alle ondernemers organi- seren activiteiten rondom kunst, muziek, theater en lekker eten.

ZininKunst is er trots op dat Marieke Bekke deze middag haar werk zal demon-

streren in de galerie. Heeft u ook een mooi kunstwerk van deze kunstenares aan de muur; overweegt u om een schilderij van haar te kopen of te huren of wilt u gewoon eens zien hoe zij haar werk maakt? Dan is dit dé kans om kennis te maken met Marieke.

Montmartre (ook) bij ZininKunst Dit is weer zo’n bijzonder initiatief wat de Walstraat zo uniek maakt:

lectie schilderijen, beelden, glaskunst, sieraden, woon- accessoires en ook (kleine) kunstkadootjes.

Bij ZininKunst koopt of huurt u vrolijke kleurrijke, originele en betaalbare kunst!

Proef de vrolijke sfeer en laat je verrassen door creativiteit bij ZininKunst!

ZininKunst heeft een ruime vaste col-

Montmartre (ook) bij ZininKunst Dit is weer zo’n bijzonder initiatief wat de Walstraat zo uniek maakt:
Geldt alleen tijdens Montmartre Moederdagactie: korting op alle sieraden en sjaals.

Geldt alleen tijdens Montmartre

Moederdagactie:

korting op alle sieraden en sjaals.

Montmartre (ook) bij ZininKunst Dit is weer zo’n bijzonder initiatief wat de Walstraat zo uniek maakt:

Galerie ZininKunst Walstraat 40 Deventer www.zininkunst.nl Open: wo-vr 11-17 uur za 10-17uur koopzondag 12-17 uur

Montmartre (ook) bij ZininKunst Dit is weer zo’n bijzonder initiatief wat de Walstraat zo uniek maakt:
. Film & Kunst Over Deventer mei 2013 ADVERTORIAL Montmartre (ook) bij ZininKunst Dit is weer
. Film & Kunst Over Deventer mei 2013 ADVERTORIAL Montmartre (ook) bij ZininKunst Dit is weer
. Film & Kunst Over Deventer mei 2013 ADVERTORIAL Montmartre (ook) bij ZininKunst Dit is weer
. Film & Kunst Over Deventer mei 2013 ADVERTORIAL Montmartre (ook) bij ZininKunst Dit is weer
. Film & Kunst Over Deventer mei 2013 ADVERTORIAL Montmartre (ook) bij ZininKunst Dit is weer

MON™ART

Een Frans festival Zaterdag 11 mei 2013 Aanvang: 20.30 uur Grote Synagoge, Golstraat 23, Deventer

Kaarten: € 10,00 via info@poeha.net En bij: Quiltshop, Walstraat 90, Deventer D’Olde Bakkerieje, Walstraat 55, Deventer

www.poeha.net

. Film & Kunst Over Deventer mei 2013 ADVERTORIAL Montmartre (ook) bij ZininKunst Dit is weer
. Film & Kunst Over Deventer mei 2013 ADVERTORIAL Montmartre (ook) bij ZininKunst Dit is weer
. Film & Kunst Over Deventer mei 2013 ADVERTORIAL Montmartre (ook) bij ZininKunst Dit is weer
Boven is het stil Nanouk Leopold met: Jeroen Willems, Henri Garcin, Wim Opbrouck e.a., DE/NL, 2013,

Boven is het stil

Nanouk Leopold

met: Jeroen Willems, Henri Garcin, Wim Opbrouck e.a., DE/NL, 2013, 94 min., Nederlands gesproken.

Helmer, een vrijgezelle boer van middelbare leeftijd, leidt een geïsoleerd leven met zijn oude en gebrekkige vader. De dagelijkse komst van melkrijder Johan, een robuuste man van Helmers leeftijd, is een lichtpuntje in zijn bestaan.

Op een dag besluit Helmer het woonhuis op te gaan knappen. Hij bestelt een modern tweepersoonsbed en verhuist zijn vader naar boven. Als er dan ook nog een jonge knecht op de boerderij komt werken, lijkt Helmers leven voorgoed te gaan veranderen. Boven is het Stil is de verfilming van de gelijknamige bestseller van Gerbrand Bakker. De roman won verschillende nationale en internationale prijzen en inmiddels verschenen hiervan in meer dan twintig landen vertalingen.

Van 9 t/m 22 mei te zien in:
Van 9 t/m 22 mei te zien in:
In de woontijdschriften... en Deventer!
In de
woontijdschriften...
en Deventer!
In de woontijdschriften... en Deventer! Brand van Egmond bij De Haas Bij Senses of Living Een

Brand van Egmond bij De Haas

Bij Senses of Living

Een mooie collectie van Harlequin ontworpen door Orla Kiely. Orla Kiely is een internationaal gerenommeerde designer, wiens creatieve wereld werd opgericht in 1995 om haar liefde visueel uit te drukken voor het patroon, kleur en textuur. Deze collectie is de laatste tijd veel gezien geweest in de woontijd- schriften.

SENSES OF LIVING

Nieuwstraat 19-23, Deventer Telefoon (0570) 617 678 www.sensesofliving.nl info@sensesofliving.nl

Must have!
Must have!

Sneakers in luxe materialen met strass en studs en in felgekleurde dessins. Kom langs en laat u inspireren bij Dinkelberg Modieuze Schoenen.

DINKELBERG MODIEUZE SCHOENEN

Smedenstraat 20, Deventer Telefoon (0570) 614 166 www.dinkelbergschoenmakerij.nl

Één van de bekendste merknamen binnen de designwereld is Brand van Egmond, Dutch Autonomy. Sinds 1989 ontwerpen William Brand en Annet van Egmond lichtsculpturen. Met een zeer gevarieerde en bijzondere collectie kroonluchters, plafonnières, tafel- en staande lampen is Brand van Egmond een vooruitstrevend en zeer gewaardeerd designmerk.

DE HAAS VERLICHTING

Lange Bisschopstraat 11 Deventer Telefoon (0570) 615 121

In de woontijdschriften... en Deventer! Brand van Egmond bij De Haas Bij Senses of Living Een

Just in: bij La kemme

De bestseller van Marie-Jo Avero nu in de nieuwe kleur Yacht-Blue. Bij La Kemme Lingerie nu t/m E-cup. The latest collection just in at La Kemme Lingerie & more. Onze Lingeriestylistes staan klaar om je te adviseren.

LA KEMME LINGERIE & MORE

Grote Overstraat 29 Deventer Telefoon (0570) 613 704 Fax (0570) 614 926 www.lakemme.nl

Best shops Dev ent er

In de woontijdschriften... en Deventer! Brand van Egmond bij De Haas Bij Senses of Living Een
In de woontijdschriften... en Deventer! Brand van Egmond bij De Haas Bij Senses of Living Een

Het lekkerste voor moeder

Internationale top

collectiebij A.P. Dijk

De internationale Diamonfire collectie verovert Nederland... handgeslepen Diamonfire stenen met het vuur en de schittering van echte diamanten gezet in zilveren sieraden. Diamonfire behoort tot de mooiste en meest sierlijke diamantsimulaties van dit moment.

A.P. DIJK EN ZN.

Nieuwstraat 47-49 7411 LH Deventer Telefoon (0570) 612 786

In de woontijdschriften... en Deventer! Brand van Egmond bij De Haas Bij Senses of Living Een

Verwen moeder met een aardbeienslof of een hartentaartje (moederdagtaartje) met Hollandse aardbeien. Lentelink heeft veel voor moederdag: mooie doosjes met bonbons, chocoladeharten, chocoladebonbons etc.

BANKETBAKKERIJ LENTELINK

TG Gibsonstraat 7 | Smedenstraat 18 Deventer Telefoon (0570) 616 964 www.banketbakkerijlentelink.nl

In de woontijdschriften... en Deventer! Brand van Egmond bij De Haas Bij Senses of Living Een

Speciaal voor moeder

Verwen de liefste moeder met een prachtige fotoserie. Speciaal voor haar! Fotografie en afdrukken, inclusief een groot formaat (20x30 cm) afdruk voor slechts

€39,95.

Vraag naar de voorwaarden.

FOTO HEKKERT

Brink 4, Deventer Telefoon (0570) 615 264

Trends . Over Deventer mei 2013
Trends
.
Over Deventer mei 2013

4 simpele stappen voor mooie handen

Door Monique Rhee, Ariane Inden Deventer

Deze keer in “over de pleinen” een belangrijk onderdeel van de ui- terlijke verzorging; de handen! De vorige keer hebben we uitgebreid stil gestaan bij het ver- zorgen van de voeten zodat u mooie voeten in uw open schoen heeft. Maar ook de handen ver- dienen extra aandacht in het voorjaar.

Met het naderende mooie weer, is extra aandacht geen overbodige luxe voor uw han- den. U wilt natuurlijk geen ou- derdomsvlekken of pigment- vlekken door de zon. En door de kou kunnen uw handen waarschijnlijk wel wat extra vocht gebruiken. Er zijn voor mooie jong uitziende handen maar 4 stappen en 4 producten nodig: een scrub, een soak, een serum en een handcrème.

Scrubben

U begint met het scrubben van uw handen met bijvoorbeeld een verzachtende natuurlijke suikerscrub. Dit is een luxe herstellende eerste stap naar nog mooiere handen. U verwij- dert hiermee de dode huidcel- len en maken de handen zijde- zacht, met een gezonde glans. De producten die u hierna gaat gebruiken worden door het scrubben beter opgenomen. Veel scrubs bevatten tegen- woordig olie extracten die diep in de huid dringen en een zacht gevoel geven Probeert u eens de Skin Rene- wal Scrub van OPI.

Revitaliseren

Na het scrubben, gaan de han- den in een badje met Soak om de scrub te verwijderen. De

Trends . Over Deventer mei 2013 4 simpele stappen voor mooie handen Door Monique Rhee, Ariane
Trends . Over Deventer mei 2013 4 simpele stappen voor mooie handen Door Monique Rhee, Ariane

MON™ART

11 mei 2013

Soak zorgt voor wittere nagels en revitaliseert de handen. De mineralen die een Soak vaak bevatten helpen de juiste vocht/ vetverhouding te herstellen en zuiveren de huid, waardoor de handen verfrist aanvoelen. Laat de handen ongeveer 5 mi- nuten inweken voor een zachte soepele huid en nagelriemen. U kunt hiervoor de Soak van OPI gebruiken.

Vernieuwen

Na de Soak, brengt u een se- rum aan die verjongend werkt. Het serum kan bijdragen aan het versnellen van het aanma- ken van nieuwe cellen, afhan-

kelijk van het serum. En ook ouderdomsvlekken kunnen sterk verminderen. Breng een gelijkmatige laag op de rug van uw handen aan. Terwijl het se- rum intrekt kunt u zachtjes uw nagelriemen terugduwen. OPI heeft voor u een rejuvenating serum dat uw ouderdoms- of pigmentvlekken sterk vermin- dert.

Beschermen

Bij het gebruik van een serum is het belangrijk dat u uw han- den daarna goed beschermt. Een crème of lotion legt een beschermende laag over de huid om uitdroging te voorko-

Trends . Over Deventer mei 2013 4 simpele stappen voor mooie handen Door Monique Rhee, Ariane
Nu bij Ariande Inden de nieuwste kleuren nagellak van OPI! De Euro Central lijn, de Mariah

Nu bij Ariande Inden de nieuwste kleuren nagellak van OPI! De Euro Central lijn, de Mariah Carey lijn, de Holland lijn en vele andere kleuren. Maar ook voor uw handen en voeten heeft Ari- ane Inden de nieuwste producten van OPI in het assortiment. Met deze advertentie krijgt u 10% korting op uw OPI aankoop.

men. Gebruik hiervoor zeker een factor 15. Dit beschermt de huid tegen schadelijke ef- fecten van de zon en voorkomt het terugkomen van ouder- domsvlekken voor een jonger uitziende huid. De Finishing butter van OPI maakt het ge- heel compleet.

Kom langs bij ons in de Nieuw- straat 44 te Deventer of bel naar 0570 – 750792 voor meer informatie.

Trends . Over Deventer mei 2013 4 simpele stappen voor mooie handen Door Monique Rhee, Ariane
Trends . Over Deventer mei 2013 4 simpele stappen voor mooie handen Door Monique Rhee, Ariane

Wie zijn wij?

zelfstandige goud- en zilversmeden

met ieder een eigen stijl/collectie sieraden; in een eigen vitrine

Wat doen wij?

werken met goud, zilver, titanium en edelstaal

ontwerpen op maat; in overleg met de klant

vermaken bestaande sieraden

smelten gouden sieraden om tot nieuwe

voeren reparaties uit

Trends . Over Deventer mei 2013 4 simpele stappen voor mooie handen Door Monique Rhee, Ariane

Voor trouw ringen op maat kunt u ook bij ons terecht

www.walstraat94.nl

0570- 545634 / 06 28161911 0pen woe t/m za 10-17.30 uur

Lingerie trends Zomer 2013

De stijlen en pasvormen zijn o.a. geïnspireerd op de jaren ‘50 en de corseterie-look, en dat zien we terug in de zomercollectie van 2013. De lin - gerie krijgt hierdoor weer een heel vernieuwde uitstraling. Voor de echte lingerie-liefhebster is er weer volop keuze!

Lingerie trends Zomer 2013 De stijlen en pasvormen zijn o.a. geïnspireerd op de jaren ‘50 en

Verleiding is hot en ook dat zien we in de col- lectie in de vorm van verleidelijk sets van kant. Ook prachtig kant en mooi versierde bandjes die perfect passen in de romantische trend. Heel vrouwelijk.

Pasteltinten zijn een must in je lingerielade. De pure, lieflijke kleuren lichten je winterteint op en geven al een voorproefje van het frisse kleu- renpalet van de lente. Pastel is een topper in de voorjaarscollecties. Pittig in combinatie met een tikje fluo of een snoepjeskleur,

of op en top romantisch gecombineerd met wit…

Blauw is een populaire lingeriekleur dit voor- jaar. En dat is goed nieuws, want er is een pas- sende blauwe tint voor elk huidtype en voor elke smaak! Kies je bijvoorbeeld voor een ge - raffineerde look met chic saffierblauw of diep - blauw? Of ga je eerder voor een lieflijk retro - setje in pastelblauw? Feeling blue krijgt een nieuwe betekenis…

Lingerie trends Zomer 2013 De stijlen en pasvormen zijn o.a. geïnspireerd op de jaren ‘50 en
Lingerie trends Zomer 2013 De stijlen en pasvormen zijn o.a. geïnspireerd op de jaren ‘50 en
Lingerie trends Zomer 2013 De stijlen en pasvormen zijn o.a. geïnspireerd op de jaren ‘50 en

WOUTER HAMEL

MELPHI

MEI 2013

AANVANG: 11 19.00

UUR

JOHAN VERMUYEN

DJ BLUE FLAMINGO RIK MOL NEW COOL COLLECTIVE BEETS BROTHERS ROOS JONKER ZATERDAG MIGUEL RODRIGUEZ
DJ BLUE
FLAMINGO
RIK MOL
NEW COOL COLLECTIVE
BEETS BROTHERS
ROOS JONKER
ZATERDAG
MIGUEL RODRIGUEZ
ESTAFEST KRIS BERRY A WALK, TALK, EAT AND TAKE SEAT. D E V E N T
ESTAFEST
KRIS BERRY
A WALK,
TALK,
EAT
AND
TAKE
SEAT.
D E V E N T E R J A Z Z F E S T I VA L.N L
DE WOUW
ROB VAN
LUZ (A rt EZ)

KIWANIS DEVENTER ORGANISEERT

KIWANIS DEVENTER ORGANISEERT ZA. 11 MEI 2013 AANVANG: 19.00 UUR R E S E R V
KIWANIS DEVENTER ORGANISEERT ZA. 11 MEI 2013 AANVANG: 19.00 UUR R E S E R V
KIWANIS DEVENTER ORGANISEERT ZA. 11 MEI 2013 AANVANG: 19.00 UUR R E S E R V
KIWANIS DEVENTER ORGANISEERT ZA. 11 MEI 2013 AANVANG: 19.00 UUR R E S E R V
KIWANIS DEVENTER ORGANISEERT ZA. 11 MEI 2013 AANVANG: 19.00 UUR R E S E R V
KIWANIS DEVENTER ORGANISEERT ZA. 11 MEI 2013 AANVANG: 19.00 UUR R E S E R V

ZA. 11 MEI 2013

AANVANG: 19.00 UUR

R E S E R V E E R O N L I N E DEVENTERSCHOUWBURG.NL
R E S E R V E E R O N L I N E
DEVENTERSCHOUWBURG.NL

Genieten,

luisteren&

dansen

Zaterdag 11 mei is het weer zo ver. De 2 e editie van het Deventer Jazz Festival in de Deventer Schouwburg. Een supergezellig avondje uit met een fantastische line-up. Een mix van gevestigde artiesten en jong talent. Jazz om naar te luisteren. Jazz om op te dansen. Een geweldige feestavond voor iedereen die van muziek houdt!

FACEBOOK.COM/DEVENTERJAZZFESTIVAL

Een ticket kost € 25,-

  • @DEVJAZZFESTIVAL

Wilt u het festival combineren met een uitstekend diner, dan kunt u meedoen aan het Delicious Food Notes Dinner.

FESTIVAL POWERED BY KIWANIS DEVENTER PASSE-PARTOUT
FESTIVAL
POWERED BY
KIWANIS DEVENTER
PASSE-PARTOUT

Vanaf 17.00 uur zal dit culinaire feestje plaatsvinden in de Duvel Vibes foyer. Tijdens dit diner wordt een veiling georganiseerd, waarmee De Kiwanis Deventer extra inkomsten willen ophalen voor het festival. De netto opbrengst van de veiling gaat naar het goede doel.

Voor de start van het festival in de Grote Zaal zijn voor u zitplaatsen gereserveerd. Kosten

€ 75,- p.p. (inclusief BTW en ticket festival).

DELICIOUS FOODNOTES - - V I P T R E AT M E N T -
DELICIOUS FOODNOTES - - V I P T R E AT M E N T -

DELICIOUS

FOODNOTES

- -

V I P

T R E AT M E N T

- -

Ontwerp: NiceDesign.nl

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

KIWANIS DEVENTER ORGANISEERT ZA. 11 MEI 2013 AANVANG: 19.00 UUR R E S E R V
KIWANIS DEVENTER ORGANISEERT ZA. 11 MEI 2013 AANVANG: 19.00 UUR R E S E R V
KIWANIS DEVENTER ORGANISEERT ZA. 11 MEI 2013 AANVANG: 19.00 UUR R E S E R V
KIWANIS DEVENTER ORGANISEERT ZA. 11 MEI 2013 AANVANG: 19.00 UUR R E S E R V
KIWANIS DEVENTER ORGANISEERT ZA. 11 MEI 2013 AANVANG: 19.00 UUR R E S E R V
B U S I N E S S D E S I G N
B U S I N E S S
D E S I G N
KIWANIS DEVENTER ORGANISEERT ZA. 11 MEI 2013 AANVANG: 19.00 UUR R E S E R V
KIWANIS DEVENTER ORGANISEERT ZA. 11 MEI 2013 AANVANG: 19.00 UUR R E S E R V

10.

OVERSTRATEN & SPIJKERBOORSTEEEG

Over Deventer mei 2013

10. OVERSTRATEN & SPIJKERBOORSTEEEG Over Deventer mei 2013
11. Gezondheid Over Deventer mei 2013

11.

Gezondheid

Over Deventer mei 2013

ADVERTORIAL
ADVERTORIAL
ADVERTORIAL
ADVERTORIAL
Zelfgenezend vermogen Het leuke van werken als oefentherapeut en yogadocent is dat je veel en vooral

Zelfgenezend vermogen

Het leuke van werken als oefentherapeut en yogadocent is dat je veel en vooral ver- schillende mensen ontmoet. Ook de manier waarop ze de behandeling ondergaan is heel verschillend. Zo komt een yogadocente speciaal een paar maanden uit Aruba over naar Ne- derland om in cursussen te leren voelen wat het betekent om te bewegen vanuit stabiliteit en ontspanning, omdat ze gevoeld heeft hoe wezenlijk dit is, niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de geest. Maar heb ik ook een mevrouw behandeld waarbij ik 9 behandelingen lang alleen maar heb moeten uitleggen dat oefeningen voor diepe spieren iets anders doen dan oefeningen van de gymnastiek. Dat het lijkt of je niet zoveel doet, maar wel een dragende kracht opbouwt. Ondanks haar onbegrip ging het met haar klachten gelukkig steeds beter. Maar mijn meest spectaculaire patiënt (om een raar woord te gebruiken) is een meneer uit België. Hij heeft al 17 jaar nekklachten, als nawerking van een operatie in het keelgebied, met daarbij klachten van o.a. de rug en schouders. In de loop der jaren kreeg hij steeds meer medicijnen voorgeschreven: pijn- stillers, spierontspanners, slaapmiddelen en anti-depressiva om de slaapmiddelen te ondersteunen. Toen ik hem voor het eerst zag in oktober was hij op de rand van een burn-out, nu zijn alle medicijnen de deur uit, zijn de pijnklachten sterk verminderd, kan hij weer ontspannen en is zijn energie met behulp van Chinese kruiden aan het terugkomen. Het bijzondere is dat hij na 17 jaar nog steeds gelooft in verbetering en in zijn zelfgenezend vermogen. En is blijven zoeken naar de juiste persoon om hem daarbij te coachen. Naar iemand die een holistische visie heeft op functionele klachten, goede functionele diagnostiek kan doen, en dit kan koppelen aan juiste oefeningen en aanwijzingen. Zijn ervaring was om steeds benaderd te worden vanuit hokjes, vanuit losse specialismen. En als er niets te vinden is, geen beschadigingen, of beknelde zenuwen, dan is het al snel een kwestie van gewoon maar verder, of leer er mee leven. Maar ook zonder beschadigingen kunnen bewegingsketens verstoord raken, wat kan leiden tot span- ningsopbouw, overprikkeling en pijnklachten. En 17 jaar zoeken. Het is heel bijzonder te zien dat ook bij dergelijke langdurige en hevige klachten het zelfgenezend ver- mogen nog steeds aangesproken kan worden en grote verbetering geboekt kan worden.

Maartje van Hooft Mind your Body

Zelfgenezend vermogen Het leuke van werken als oefentherapeut en yogadocent is dat je veel en vooral
Duurzaam omspringen met onze gezondheid Laatst heb ik een hele mooi spreuk gezien. Gezonde mensen hebben
Duurzaam omspringen met onze gezondheid
Laatst heb ik een hele mooi spreuk gezien. Gezonde mensen hebben veel wensen, zieke
mensen hebben er maar één. Soms is iets zó waar… dat het me raakt. Ik zie het voldoende in
de praktijk. En niet alles is te verhelpen. Toch worden
natuurlijke behandelingen steeds vaker gekozen. Waarom? Omdat we niet meer klakkeloos
chemische middelen kunnen of willen gebruiken. Duurzaam omspringen met onze gezond-
heid, zeg maar. We denken na over welke stoffen we innemen. We willen efficiënt met ons
klachten omgaan en willen bovendien resultaat van de behandelingen. Dat zijn de belangrijk-
ste redenen waarom Traditionele Chinese Geneeswijzen steeds meer in opmars zijn.
Rugklachten zijn er bijvoorbeeld in alle soorten en maten: verkrampte spieren en pezen,
sportblessures, ischias, hernia, slijtage, scheefstand door vergroeiingen zoals scoliose of zelfs
een dwarslaesie.
Ik leg vaak uit waarom het goed is om toch een afspraak te maken met de Praktijk. Een
scheefstand van de wervels wordt immers niet opgelost door een acupunctuurnaaldje. Waar-
om dan toch een afspraak maken?
Acupunctuur en Massage helpen het lichaam beter te worden. Het lichaam heelt zich-
zelf. Ik hoor je denken: “Hoe dan?” Tijdens de behandelingen wordt de bloedcirculatie en
daarmee de lichaamseigen ontstekingsremmers gestimuleerd. Er worden meer endorfine’s
aangemaakt waardoor je je beter gaat voelen. Inmiddels is door MRI scans aantoonbaar dat
tijdens behandelingen beduidend minder pijnprikkels in de hersenen aankomen.
Dus behalve dat gezondheid een groot goed is, waarom zou iemand bijvoorbeeld met
pijn, bewegingsklachten en andere belemmeringen rondlopen als dit niet hoeft?
Merel Somer
11. Gezondheid Over Deventer mei 2013 ADVERTORIAL ADVERTORIAL Zelfgenezend vermogen Het leuke van werken als oefentherapeut
www.lerentassen.nl De Gulden Knoop voor betaalbare tassen en meer! Gulden Aan de Spijkerboorsteeg nummer 8 zit
www.lerentassen.nl
De Gulden Knoop voor betaalbare tassen en meer!
Gulden Aan de Spijkerboorsteeg nummer 8 zit al sinds 1991 de Gulden Knoop. Wij
van Over de Pleinen nodigen u uit eens een kijkje te nemen in het uitgebreide as-
sortiment U kunt deze tassenwinkel natuurlijk bezoeken tijdens het winkelen, maar
ook online is veel te vinden op www.lerentassen.nl. Dus bij de Gulden Knoop kunt
u altijd terecht wanneer u een nieuwe tas wilt aanschaffen, of u nu liever inkopen
doet in de winkelstraat of bij een online tassenwinkel.
“De tassen gaan naar boven (2 e etage) en de prijzen naar beneden”
De Gulden Knoop is meer dan een gewone tassenwinkel. Naast een uitgebreide
collectie leren kantoor- en werktassen op de 2 e etage tegen scherpe prijzen
& een grote collectie leren riemen, zijn ze een ervaren lederwarenspeciaalzaak
en doen ook aan kledingreparatie. De jarenlange ervaring in het herstellen van kle-
ding stelt ze in staat kwaliteit te leveren voor een zeer scherpe prijs. Ze beschikken
over specialistische apparaten en gereedschappen waardoor ze ook in staat zijn de
moeilijke reparaties van lederen kleding uit te voeren. Ook voor reparatie aan leren
kleding en leren tassen kunt u terecht bij de Gulden Knoop.
Actie!
Bij elke kledingreparatie ontvangt u per bestede 10 euro een stempel. Met 10 stem-
pels is de kaart vol. Deze geeft recht op 10 euro te besteden in de winkel voor aan-
koop van een tas of riem. Vraag er naar in de winkel.
Kijk dus eens in de winkel aan de Spijkerboorsteeg 8 of op de website van de Gulden
Knoop voor zeer veel zakelijke tassen tegen een zeer scherpe prijs.
Check: www.lerentassen.nl
11. Gezondheid Over Deventer mei 2013 ADVERTORIAL ADVERTORIAL Zelfgenezend vermogen Het leuke van werken als oefentherapeut
11. Gezondheid Over Deventer mei 2013 ADVERTORIAL ADVERTORIAL Zelfgenezend vermogen Het leuke van werken als oefentherapeut
11. Gezondheid Over Deventer mei 2013 ADVERTORIAL ADVERTORIAL Zelfgenezend vermogen Het leuke van werken als oefentherapeut
11. Gezondheid Over Deventer mei 2013 ADVERTORIAL ADVERTORIAL Zelfgenezend vermogen Het leuke van werken als oefentherapeut
11. Gezondheid Over Deventer mei 2013 ADVERTORIAL ADVERTORIAL Zelfgenezend vermogen Het leuke van werken als oefentherapeut
11. Gezondheid Over Deventer mei 2013 ADVERTORIAL ADVERTORIAL Zelfgenezend vermogen Het leuke van werken als oefentherapeut

12.

BOXBERGERWEG

Over Deventer mei 2013

12. BOXBERGERWEG Over Deventer mei 2013
12. BOXBERGERWEG Over Deventer mei 2013
12. BOXBERGERWEG Over Deventer mei 2013
12. BOXBERGERWEG Over Deventer mei 2013
12. BOXBERGERWEG Over Deventer mei 2013
12. BOXBERGERWEG Over Deventer mei 2013
12. BOXBERGERWEG Over Deventer mei 2013
12. BOXBERGERWEG Over Deventer mei 2013
12. BOXBERGERWEG Over Deventer mei 2013
Trends 13. Over Deventer mei 2013
Trends
13.
Over Deventer mei 2013

Box-Spring: het lentefestival in de Boxbergerweg

Op

zaterdag 18 mei wordt er in de Boxbergerweg een

festival

georganiseerd.

De

organisatie

is

een samenwer-

king

tussen

de

winkeliers

en

de

mensen achter Art-Box,

het

initiatief

om

de

etalages

van

leegstaande

winkels

in

Trends 13. Over Deventer mei 2013 Box-Spring: het lentefestival in de Boxbergerweg Op zaterdag 18 mei

de Boxbergerweg te vullen met

kunst van lokale kunstenaars.

“Het

was

al

lang

een

wens

van

de

winkeliers om weer eens een eve-

nement

in

de

straat

te

organiseren”,

zegt Joost Nicasie, die namens de ge-

meente

Deventer

als

winkelstraat-

manager in de straat werkt. “Veel

Deventenaren

hebben

goede

herin-

neringen aan de braderieën uit de

jaren

tachtig,

toen

zelfs

Marco

Bor-

sato

in

een

stampvolle

straat

stond

op

te

treden.

Natuurlijk

is

dit

een

andere

tijd

en

is

de straat

veranderd,

maar

wij

willen

heel

Deventer

laten

zien dat de Boxbergerweg nog steeds

de

moeite

waard

is.”

De

organisa-

tie

wordt

ondersteund

door

Wietse

Sennema, geen onbekende naam in

de

Deventer

evenementenorganisa-

tie.

“Toen ik

hoorde van het

initiatief

heb ik me graag aangesloten. Ik houd

me vooral bezig met het organiseren

van evenementen voor

jongeren

en

dit

is

een

leuke

aanvulling

waarin

ik

mijn

netwerk

kan

inzetten,

maar

ook uitbreiden”, aldus Sennema.

Trends 13. Over Deventer mei 2013 Box-Spring: het lentefestival in de Boxbergerweg Op zaterdag 18 mei

De Boxbergerweg staat vanouds bekend als een specialiteitenstraat en die zijn er nog steeds te vinden. Daarnaast zijn er diverse winkels in levensmiddelen, zoals een Turkse supermarkt en een Turkse bakker, maar er is ook een Poolse winkel in de straat. Door diverse maatregelen, zoals het aanstellen van een winkelstraat- manager, maar ook subsidieregelingen, geeft de gemeente Deventer de straat een steuntje in de rug.

Op 18 mei is er dus extra reden om naar de Boxbergerweg te komen. De winke- liers zullen laten zien wat hun specialitei- ten zijn, zo wordt er een spetterende mo- deshow georganiseerd. Natuurlijk zijn er hapjes en drankjes uit verschillende cul- turen. Een belangrijk onderdeel van het festival is de bijdrage van Art-

Box. Diverse kunstenaars laten zien wat voor bijzondere kunst in Deventer wordt gemaakt maar de bezoekers worden ook aangemoedigd om zelf mee te doen met één van de kunstworkshops.

Op het muziekpodium zullen diverse (De- venter) artiesten hun opwachting maken. Ook voor de kinderen worden allerlei ac- tiviteiten georganiseerd waaronder een speurtocht met mooie prijzen. “Het is een evenement voor de bestaande en de toekomstige klanten van de Boxberger- weg”, zegt Nicasie. “Maar het is ook een feestje voor de mensen uit de buurt. Het is de bedoeling om Box-Spring elk jaar te organiseren, zodat Deventer er nog weer een jaarlijks evenement bij heeft.

Trends 13. Over Deventer mei 2013 Box-Spring: het lentefestival in de Boxbergerweg Op zaterdag 18 mei
ontwerp aanleg onderhoud inrichting 0570 - 651 655 06 - 51 89 23 79 info@aalivinggardendesign.nl www.aalivinggardendesign.nl
ontwerp
aanleg
onderhoud
inrichting
0570 - 651 655
06 - 51 89 23 79
info@aalivinggardendesign.nl
www.aalivinggardendesign.nl
A.A. Living Garden Design
Tu i n a a n l e g m et pa s s i e

1.

NIEUWSTRAAT

Over Deventer mei 2013

Mind your Body ontspannen, bewegen, bewustworden Nieuwstraat 55 in Deventer www.mind-your-body.net Yoga, meditatie, oefentherapie, healing, opleiding,
Mind your Body
ontspannen, bewegen, bewustworden
Nieuwstraat 55 in Deventer
www.mind-your-body.net
Yoga, meditatie, oefentherapie, healing, opleiding, coaching met klank
Kennismaken?
In mei en juni kunt u met een 5-lessenpas de yoga-lessen uitproberen. Meldt u
per mail aan voor een les, dan kunt u tijdens deze eerste les uw pas kopen.
Meer weten over healing? 31 mei is er een informatie-avond!
www.mind-your-body.net
mindyourbody@kpnmail.nl
W W W . INKSTATION-DEVENTER . NL
Spittaalstraat 47, Zutphen, tel. 0575-547068
Nieuwstraat 53, Deventer.
Euro A o - Beautysalon - Nagelstu o
NIEUW
De pedicure massagestoel
Nieuwstraat 39, 7411 LG
Deventer
Openingstijden:
Dond. 9.00 t/m 21.00 uur
Tel.: 0570-612682 ● Mob.: 06-17587528
info@beautysalon-maira.nl
www.beautysalon-maira.nl
Ma. Gesloten
Vrij.
Din.
9.00 t/m 18.00 uur
Zat.
9.00 t/m 18.00 uur
9.00 t/m 18.00 uur
Woen. 9.00 t/m 18.00 uur
Zon. Gesloten
1. Reizen & Spelen Over Deventer mei 2013

1.

Reizen & Spelen

Over Deventer mei 2013

Spel van de maand

Spel van de maand Dikke pret met ranzige dieren Koning Willem was altijd al dol op

Dikke pret met ranzige dieren

Koning Willem was altijd al dol op de kakkerlak- kenspellen, dus fijn dat er twee nieuwe versies zijn toegevoegd aan de serie. Een duo spel van de maand in mei: Valse Mot- ten en Kakkerlak- ken Poker Royale. Uiteraard kon dit koninklijke tintje niet ontbreken in de maand waarin Nederland een koning (erbij) krijgt.

Spel van de maand Dikke pret met ranzige dieren Koning Willem was altijd al dol op

In beide spellen wordt gehandeld met ranzige dieren, waarvan de kakkerlak natuurlijk de meest bekende is. De liefhebbers van Kakkerlakken - poker kunnen hun hart ophalen met de editie Royale. Er zijn namelijk extra pestmogelijkheden toegevoegd aan dit fantastische blufspel. Smeer elkaar vleer- muizen, vliegen, ratten, kakkerlakken, padden, schorpioe - nen en stinkwantsen aan en probeer er zelf goed vanaf te komen.

Spel van de maand Dikke pret met ranzige dieren Koning Willem was altijd al dol op

Valse motten is een kaartspel waarbij het loont om vals te spelen. Probeer door sluw en han - dig bedrog als eerste van je spinnen, muggen, kakkerlakken en mieren af te komen. Maar pas op voor de bewakingskevers en valsspelende motten.

Beide topspellen zijn uitgegeven door 999 Games en bij Koning Willem te koop voor 11.99 euro per stuk.

Spel van de maand Dikke pret met ranzige dieren Koning Willem was altijd al dol op
Spel van de maand Dikke pret met ranzige dieren Koning Willem was altijd al dol op

kleine overstraat 24-26 deventer

0570-614181

info@koning-willem.com

www.spellenfabriek.com

www.facebook.com/koningwillempret

www.twitter.com/koningwillem

ADVERTORIAL
ADVERTORIAL
Ontdek ..... Globe Reisburo Deventer viert feest!
Ontdek
.....
Globe Reisburo Deventer viert feest!
Globe Reisburo Deventer bestaat dit jaar 45 jaar en viert feest! Mei actie • Maak kans
Globe Reisburo Deventer bestaat dit jaar 45 jaar en viert feest! Mei actie • Maak kans

Globe Reisburo Deventer bestaat dit jaar 45 jaar en viert feest!

Mei actie

• Maak kans op een Sunair-reis- cheque ter waarde van 45,- • Elke 45 ste boeker ontvangt een leuke attentie

Dit jaar bestaan wij 45 jaar en dit willen wij graag met u vieren. Gedurende het hele jaar hebben we diverse acties en leuke aanbiedin- gen! Via deze krant houden wij u op de hoogte. Kom gerust langs bij Globe

Reisburo Deventer en vier het jubileum met ons mee.

Tijdens de afgelopen maand maakten onze klanten kans op een reischeque van Glo- be Reisburo ter waarde van 45 euro. De heer en Me-

vrouw Haarman zijn onze gelukkige winnaars gewor- den!!!

Donderdag 16 april 2013

hebben zij

de prijs

over-

handigd gekregen van onze

collega Djorne Zandink.

Meer info:

Smedenstraat 36 7411 RD Deventer tel. 0570 - 61 94 98 deventer@globe.nl www.globe.nl/winkel/overijssel/ deventer/smedenstraat.aspx www.facebook.com/globedeventer

Meer info: Smedenstraat 36 7411 RD Deventer tel. 0570 - 61 94 98 deventer@globe.nl www.globe.nl/winkel/overijssel/ deventer/smedenstraat.aspx
1. Reizen & Spelen Over Deventer mei 2013  Spel van de maand Dikke pret met

VVV Tip van de maand mei 2013

Dagje fietsen

...

vanuitdeventer!

Inhoud arrangement: • • • • • • BasSilderhuisChrisWaarlo copyright SallandsBureau voor Toerisme • Ontdek in
Inhoud arrangement:
• •
BasSilderhuisChrisWaarlo copyright SallandsBureau voor Toerisme
Ontdek in Meimaand Fietsmaand de streek Sal-
land, met veel afwisselende natuur, monumentale
boerderijen en gerestaureerde molens vanuit De-
venter!
Fietsroute middels knooppunten
1x consumptie met gevulde koek of een
boerenijsje bij Zuivelboerderij ’n Aanvang
50% korting op een rondleiding in Dieker-
hookse Mölle ‘De Hegeman’
1x koffie of thee en 50% korting op entree
van Boerderijmuseum De Pothaar
€ 1,- korting op een kilo kaas en een leuke
attentie bij Kaaswinkel Kloas in ’t Hof
10% korting op aankopen in de Deventer
Koekwinkel
50% korting op een entree van het Histo-
risch Museum Deventer of het Speelgoed
museum Deventer
10% korting op een diner in diverse res-
taurants in Deventer

Op

aanraden

van

gasten van de VVV

Deventer

hebben

wij

een

arrange-

ment samengesteld

met

een

mooie

fietsroute

door

het

1. Reizen & Spelen Over Deventer mei 2013  Spel van de maand Dikke pret met

prachtige landschap van Salland, met leuke tussenstops en bezienswaar- digheden onderweg.

Het arrangement Dagje Fietsen …vanuitdeventer! Is te koop bij de VVV Museumwinkel of in de webwinkel van www.vvvdeventer.nl

1. Reizen & Spelen Over Deventer mei 2013  Spel van de maand Dikke pret met

VVV Deventer Brink 56 (De Waag) www.vvvdeventer.nl vvv@deventermusea.nl tel.: 0570-710120

Dit alles voor slechts 4,75 per persoon!

Tegen inlevering van deze bon gratis een zakje Deventer Koekbijtjes t.w.v. € 1,- bij aankoop van
Tegen inlevering van deze bon
gratis
een zakje
Deventer Koekbijtjes
t.w.v. € 1,- bij aankoop
van het arrangement
‘Dagje fietsen …vanuitdeventer!’.
VVV Deventer Brink 56 (De Waag)
OVER D PLEINEN MEI-aanbieding
E

Centres d'intérêt liés