Vous êtes sur la page 1sur 11

2013

1. Nisi vos ipsi patriae consulueritis neminem credideritis patriae


consulturum esse ( 25 )
,
.
= nisi consulueritis nemo consulet
( )
2. Si habet Asia debemus laudare Murenam (30 )
,
3. nisi litterarum lumen accederet quae iacerent omnia in tenebris ( 32 )
, .
4. nisi qui deus vel casus subvenerit ut salvi esse nequeamus ( 37 )
( ) ,
. :Si subvenerit (
)nequimus ( )
5. si in hunc animadvertissem crudeliter dicerent ( 42 )
, .

6. si iste in Manliana castra pervenerit neminem tam stultum fore ,


neminem tam improbum ( fore ) ( 42 )
, .
: Si pervenerit erit / ( erit )
7. nisi peperissem Roma non oppugnaretur ( 43 )
, .
.
8. nisi filium haberem libera in libera patria mortua essem ( 43 )
, ,
.
9. si pergis ...manet ( 43 )
, .
10.

intercepta epistula ( ) ne...cognoscantur ( 45 )


, .
(
) : si intercepta erit Non cognoscantur (
)

11.

si adire non possit ut adliget et abiciat ( 45 )


, .
: si non poteris adliga / abice

12.

si quid durius ei videbatur praedicabat ( 48 )


[2]

, (
: )
13.
si tibi consilium cessisset quam aequoessem interemptura (
49 )
( ) ,
. : si cesserit(
) interimam ( )
:
. noli / nolite +
. ne / nemo +
1. Opibus urbis nolite confidere opibus urbis ne confisi sitis ( 25 )
2. neminem credideritis patriae consulturum esse nolite credere patriae
( 25 )
3. Noli spectare ne spectaveris ( 28 )
Debeo +
1. debemus laudare Murenam Murena laudandus est nobis
( 30 )
2 Nec magis vituperandus est proditor patriae quam proditornec debemus
vituperare magis proditorem patriae quam proditorem ( 46)
3.Ex quo fit , ut laudandus is sit ex quo fit , ut debeamus laudare eum
( 46 )
4quod imperandum esset militibus ( Sertorio ) quod Sertorius deberet
imperare militibus ( 48 )
O :
.
. quam +
1. ut nihil ei gratius posit esse quam recuperatio fugitivi ut nihil ei
gratius possit esse recuperatione fugitivi ( =
recuperatione )
M 28
2. et fortior hoste ( adulescens ) et fortior quam hostis
31
3. narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare quam
ipsum fieri locupletem

36
4. etsi ego clamabam nihil esse bello civili miserius etsi ego clamabam
nihil esse miserius quam bellum civile ( quam +
)
[3]

5. sed nihil miserius quam ipsa victoria sed nihil miserius ipsa
victoria ( = victoria)
37
6. Curius et Fabricius , antiquissimi viri , et his antiuiores Horatii ..cum suis
locuti sunt Curius et Fabricius , antiquissimi viri , et Horatii antiquiores
quam hi ..cum suis locuti sunt ( quam + )
41
; 46

47 :
( quominus , quin
1. voluit filiam deterrere quominus id faceret Ne feceris (
/ )
2. non dubito quin calva esse nolis Num cana esse vis ?(
, num
.)

:
1. 34 : tamquam sanctum templum tamquam postes sanctum
templum essent
2. 41 : tamquam scopulum tamquam verbum scopulus sit
3. 46 : quasi communem urbem et civitatem hominum et deorum
quasi mundus sit communis urbs et civitas hominum et deorum
4. 49 : quasi unguium resecandorum causa quasi cultellum
posceret causa resecandorum unguium
5. 49 : velut elapso velut si vulneraret se eoque elapso forte

41 :
proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris

[4]

1. Brenno duce
2. Deletis legionibus
3. praedam non aequo iure divisam
4. absens
5. Gallos iam abeuntes

6. Quibus interremptis
7. quod appensum

1. Persaepe interroganti
2. diu cohibitae

21

Cum Brennus dux esset / cum Brennus dux erat
( cum cum )
Cum Galli legiones delevissent (cum ) /
postquam Galli legiones deleverunt
Praedam , quae non aequo iure divisa erat
( praedam )
Etsi aberat ( )
Dum Galli iam abeunt ( ,
,
) / Cum Galli
abirent ( cum )
cum eos interremisset ( cum )
Quia quod illic apensum erat (
, )
23

Marito , qui persaepe interrogabat (
marito )
Lacrimae , quae diu cohibitae erant (
lacrimae )

3. occiso Scriboniano
Cum Scribonianus occisus esset
( cum ) / postquam Scribonianus occisus
est

1. eique ab ostio quaerenti Ennium


2. indignatus

1. ostendens

1. Ei desideranti

24

ei , qui ab ostio Ennium quaerebat
( ei )
Cum indignatus esset / quod indignatus erat (
cum ,
- quod + ,
)
25

Dum ostendit ( ,
) / cum
ostenderet ( cum )
27

Cum is desideraret / quod is desiderabat ( cum
, quod + ,
)
[5]

MA 28

Licinus , qui notus erat
tibi (
Licinus )
Dum tu redibis ( ,
) / cum
tu redires ( cum )

1. Licinus tibi notus


2. tu rediens Epheso

29

Cum Caesar salutationem audivisset ( cum
) / postquam Caesar
salutationem
audivit

1. audita salutatione

1. patre imperatore
2.
aliquod
flagitium
susceptum deportatum

ac

30

Cum pater imperator esset / cum
pater
imperator erat ( cum cum
)
dedecus Flagitium ac dedecus , quod in Asiam susceptum
erat aut ex Asia deportatum erat (
flagitium dedecus )

31


1. tum adulescens viribus suis confisus
Quod adulescens viribus suis confisus erat et
et cupiditate pugnandi permotus
permotus erat
cum adulescens viribus suis confisus esset et
permotus esset

et .
( cum ,
- quod + ,
)

1. Colendo et cogitando homines


excellentes

32o

homines , qui excellebant
(
homines)

34


1. Praedones abiectis armis inanuae Cum arma abiecissent / postquam arma abiecerunt
appropinquaverunt
( cum

postquam + )

[6]

38


1. tandem puella , longa mora Quod fessa erat ( ,
standi fessa
)
2 . vox congruens proposito
Vox , quae congruebat proposito (
, vox )
40


1. Sulla occupata urbe
Cum occupavisset urbem
2. Scaevola augur de hac re interrogatus
postquam interrogatus est (
, = postquam
+ )
Cum interrogatus esset ( cum )
42


1. coniurationem nascentem non
credento confirmaverunt
Coniurationem , quae nascebatur
(
coniurationem )
43


1. Non tibi ingredienti fines patriae ira Dum tu ingrederis (
cecidit


dum + ) / cum tu ingredereris
( cum )
44


1. Hoc est quod Tarquinium dixisse Dum exulat (
*ferunt exulantem


dum + ) / cum exularet ( cum
)
45


1. Gallus periculum veritus constituit
Quod periculum veritus erat ( quod +

, )
Cum periculum veritus esset ( cum
,
- )

46


et legibus parens

Vir bonus et qui paret legibus .

[7]

47

Cum
audivisset hanc rem ( cum
) / postuam audivit hanc rem

1. hac re audita Augustus voluit

1. Sertorius admissis
cubiculum suum dixit

2.
Cerva
,
introrupisset

amicis

emissa

48

in
Postquam amicos admisit
( postquam
+
)
Cum amicos admisisset
( cum )

servo

Postquam cerva emissa est a servo


( postquam
+

Cum cerva emissa esset a servo


( cum )

49

Cum Brutus vocatus esset
( cum )
Postuam Brutus vocatus est
2. erga te molientem tale consilium
erga te , qui tale consilium moliris

1. Brutus vocatus venit

( molire )
(
te )

21 quod aurum pensatum est

Auro illic pensato

23 cum lacrimae vincerent

Lacrimis vincentibus

- prorumperentque

Lacrimis prorumperentibus que

24 cum Ennius quaereret

Ennio quaerente

quod Nasica mentiebatur

Nasica mentiente

cum quaererem

Quaerens

27 quae scripsisset

Ea scripta

- quae dura et acerba nascuntur

Ea nascentia dura et acerba

29 Cum Octavianus rediret

Octaviano redeunt

- quotiescumque avis non respondebat


Ave ( -i ) non respodente
30 Si habet Asia

Asia habente

- quod Asiam vidit

Asia visa

31 cum abiret

Abiens ( consul )

- cum revertisset

Reversus ( consul )

[8]

32 nisi lumen accederet

Lumine non accedente

34 quod ut animadverterunt

Quo animadverso

Haec posquam domestici rettulerunt

His a domesticis relatis

Cum dona posuissent

Donis positis

36 cum magnum pondus attulissent

Mango pondere allato a Samnitibus

37 quae pertinerent ad concordiam

Omnia pertinentia ad concordiam

- etsi clamabam

Me clamante

38 dum petit

Caecilia petens

mortua

est Caecilia , quam Caecilia amata multum a Metello

Metellus multum amavit


40 Cum Sulla minitans instaret ei , dixit Instanti ei dixit is Sullae (
is Sullae

Sullae )

41. quod a C. Caesare scriptum est

Quod scriptum a C. Caesare

43 - nisi haberem
-

Ego non habens

si pergis

te pergente

44 eum , quem metuat

Eum metuentem

45 quodsi Tyranni ceciderunt

Casis Tyrannis (
)

47. Etsi deprehendit canos

Canis deprehensis

45 si adire non possit

Non potentem adire

49 quod officium praeripuisset

Officio praerepto

43

Unus , -a , -

Primus , -a ,

Singuli , -ae , -

um

-um

Semel

Simplex (simplicis)
/ simplus, -a , um

45

29

Tres tres

Tertius , -a ,

Terni ( trini ) ,

Ter

Triplex ( triplicis) /

tria

-um

-ae , -a

Viginti

Vicesimus , -

Viceni

Vicies

------

Singula milia

Millies

------

triplus , -a , -um

a , -um
29

Mille (

Millesimus

[9]

( 21-49 )

Imitor
Indignor
Tutor
Admiror
Veneror
Osculor
Minitor
Populor
Adhortor

Imitatus sum
Indgnatus sum
Tutatus sum
Admiratus sum
Veneratus sum
Osculatus sum
Minitatus sum
Populatus sum
Adhortatus sum

Intueor
Fateor
Vereor

Intuitus sum
Fassus sum
Veritus sum

Imitatum
Indignatum
Tutatum
Admiratum
Veneratum
Osculatum
Minitatum
Populatum
Adhortatum

Imitari 32
Indignari 32
Tutari 25
Admirari 34
Venerari 34
Osculari -34
Minitari -40
Populari -43
Adhortari -45


Intuitum
Fassum
Veritum

Intueri -32
Fateri -42
Vereri -45


Consequor
Consecutus sum
Consecutum
consequi
Morior
Mortuus sum
Mortuum
Mori
Sequor
Secutus sum
Secutum
Sequi
Revertor
Reversus sum
Reversum
Reverti *
Egredior
Egressus sum
Egressum
Egredi- 23
Nascor
Natus sum
Natum
Nasci
Congredior
Congressus sum
Congressum
Congredi -31
Utor
Usus sum
Usum
Uti
Obsequor
Obsecutus sum
Obsecutum
Obsequi 37
Loquor
Locutus sum
Locutum
Loqui 41
Conloquor
Conlocutus sum
Conlocutum
Conloqui -41
Ingredior
Ingressus sum
Ingressum
Ingredi -43
Patior
Passus sum
Passum
Pati -43
Elabor
Elapsus sum
Elapsum
Elabi -49
* revertor :
= reverti reversus sum


Mentior
Orior
Molior
Experior

Mentitus sum
Ortus sum
Molitus sum
Expertus sum

Mentitum
Ortum
Molitum
Expertum

Mentiri 24
Oriri - 48
Moliri - 49
Experiri -49


Soleo
Audeo
Revertor
Devertor

: deverto
Confido

Solitus sum
Ausus sum
Reverti ( reversus
sum )
Deverti

Solitum
Ausum
Reversum

Solere ( )
Audere 40 ( )
Reverti ( )

Deversum

Deverti - 27 ( )

Deverti

Deversum

Devertere

Confisus sum

Confisum

Confidere -25 /31 ( )

[10]

[11]