Vous êtes sur la page 1sur 2

Wskanik

optymalnych
obrotw silnika
samochodowego
Dziki urzdzeniu
opisanemu na str. 95
kady kierowca bdzie
mg skorygowa swj styl
prowadzenia samochodu,
aby poprawnie i efektywnie
eksploatowa silnik.

DIP Modem moliwoci


iobsuga

Wartykule na str. 69
kontynuujemy opis miniaturo
wych modemw OEM do
stpnych wnaszym kraju.

Czytnik bezstykowych kart Unique

Projektujc rnego rodzaju systemy kontroli dostpu warto


minimalizowa liczb elementw mechanicznych, gdy
zwykle s one najbardziej zawodnymi (i zuywajcymi si)
fragmentami tych systemw. Prezentowany w artykule
na str. 17 czytnik kart zblieniowych moe pracowa
nawet w bardzo trudnych warunkach, a jego stosowanie
nie ogranicza si tylko do maych instalacji mona go
wykorzysta rwnie w rozbudowanych systemach kontroli dostpu.

Przystawki do
programatora PUNCH

Rejestrator zdarze
w systemach alarmowych

Prezentowany na str. 29 rejestrator


moe zapewni spokojny sen
instalatorom systemw alarmo
wych. Telefony od klientw,
ktrym alarm sam si wcza
powinny si skoczy.

Opisywany w EP programator
Punch rozwija si! Dwie
przystawki zwikszajce jego
moliwoci przedstawiamy na
str. 33.

Uniwersalny programator
pamici EEPROM

Na str. 71 opisujemy niezwykle atwy


w wykonaniu programator pamici
EEPROM o duych moliwociach.

Szeregowe wczniki

Przeczniki opisane w artykule


umoliwiaj zdalne sterowanie
urzdzeniami za pomoc dowol
nego komputera wyposaonego
w port szeregowy RS232. Str. 38.

Radiowy przeduacz
pilotw
Wygodny wstosowaniu
przeduacz zasigu
pilotw zdalnego stero
wania prezentujemy na
str. 43.

Zdalnie sterowany wcznik owietlenia


energooszczdnego
Tajniki prawidowego sterowania arwkami energo
oszczdnymi (i nie tylko) odsaniamy na str. 25.

66

Elektronika Praktyczna 3/2004

Nr 3 (133)
marzec 2004

Projekty
Procesor audio z wejciem S/PDIF, cz 1 ............................. 10
Czytnik bezstykowych kart Unique ............................................ 17
Zdalnie sterowany wcznik owietlenia
energooszczdnego ................................................................... 25
Rejestrator zdarze w systemach alarmowych ...................... 29
Przystawki do programatora PUNCH ........................................ 33
Szeregowe wczniki ................................................................ 38
Radiowy przeduacz pilotw, cz 2 ..................................... 43

W gonikowym ywiole
Kolejne tajniki projektowania
zespow gonikowych
odsaniamy na str. 61.

Miniprojekty
EEPROM Programmer uniwersalny programator
pamici EEPROM ......................................................................... 71

Sprzt
Technologia M2M ........................................................................ 67
DIP Modem moliwoci i obsuga, cz 2 ............................ 69

Programy
Nexar 2004 .................................................................................... 54

Podzespoy
Zrb sobie ASICa ........................................................................ 47
Nowoczesne przekaniki samochodowe firmy Hongfa ......... 58

Kurs
W gonikowym ywiole, cz 5 ............................................... 61
Dorczenie i odbir SMS w trybie PDU ..................................... 77

Zrb sobie ASICa


Ukady FPGA z rodziny Spartan3,
wprowadzone wanie do
sprzeday przez firm Xilinx, s
interesujc alternatyw dla
ASICw. Str. 47.

Obsuga kart pamici Flash za pomoc mikrokontrolerw,


cz 2 .......................................................................................... 83
Silniki elektryczne w praktyce elektronika, cz 4 ................. 87
Ukady programowalne, cz 1 .............................................. 91

Automatyka
Softstarty ..................................................................................... 132
TRACO THP3 nowe przetwornice DC/DC ............................ 134
Sieci przemysowe w praktyce, cz 2 ................................. 136

Nexar 2004
System mikroprocesorowy
wdowolnym ukadzie FPGA?
Nic atwiejszego, pod warunkiem
wykorzystania oprogramowania
zaprezentowanego na str. 54.

Projekty Czytelnikw
Wskanik optymalnych obrotw silnika samochodowego ..... 95

Targi AUTOMATICON 2004 ......................................... 119


Z kraju i ze wiata ........................................................ 124

Biblioteka EP ............................................................... 1129


Kramik+Rynek .............................................................. 101
Listy ................................................................................. 107
Ekspresowy Informator Elektroniczny ..................... 115
Wykaz reklamodawcw ............................................ 118

Elektronika Praktyczna 3/2004