Vous êtes sur la page 1sur 71

studia podyplomowe

2013/2014

www.wsb.pl
STUDIA PODYPLOMOWE W POZNANIU I ODZI INTERAKTYWNA FORMA ZAJ
Gry biznesowe, case studies, warsztaty

NOWO
STUDIA W MODUOWYM SYSTEMIE NAUCZANIA

PROGRAM FIRMA
Kompleksowa oferta dla firm

CERTYFIKATY
amerykaskiej uczelni Franklin University

o uczelni

W biznesie liczy si zaufanie ......................................................................................................................... 1 W praktyce najlepsze studia podyplomowe ............................................................................................... 2 Dobra organizacja studiw ............................................................................................................................ 4 Studia podyplomowe w odzi ........................................................................................................................ 5 Master of Business Administration edukacja stworzona dla biznesu................................................. 6

KIERUNKI OFEROWANE W POZNANIU Studia prowadzone w moduowym systemie nauczania...................................................................................7


Administracja Zarzdzanie i Organizacja.....................................................................................................................8 Meneder Rozwoju Organizacji ........................................................................................................................................9 Moderator i Facylitator Grup Roboczych .......................................................................................................................10 Odnawialne rda Energii Bioenergia .......................................................................................................................11 Odnawialne rda Energii Ekoenergetyka w Lokalnym Samorzdzie .................................................................12 Odnawialne rda Energii Finansowanie i Systemy Wsparcia Inwestycji Ekoenergetycznych ......................13 Odnawialne rda Energii Mikroinstalacje Energii Sonecznej oraz Wiatrowej ................................................14 PR i Zarzdzanie Kryzysami ............................................................................................................................................15 PR Polityczny .....................................................................................................................................................................16 Studia Menederskie ........................................................................................................................................................17 Wprowadzanie Zmian w Organizacji..............................................................................................................................18 Zakupy w Biznesie ............................................................................................................................................................19 Zarzdzanie i Promocja w Owiacie ..............................................................................................................................20 Zarzdzanie Procesami ...................................................................................................................................................21 Zarzdzanie Projektem ....................................................................................................................................................22 Zarzdzanie Strategiczne w Biznesie ............................................................................................................................23 Zarzdzanie w Opiece Zdrowotnej .................................................................................................................................24 Zarzdzanie Zasobami Ludzkimi Kadry i Pace.........................................................................................................25 Zarzdzanie Zasobami Ludzkimi Specjalista ds. HR ................................................................................................26 Zarzdzanie Zasobami Ludzkimi Meneder HR ........................................................................................................27 Zarzdzanie Zasobami Ludzkimi HR Biznes Partner ...............................................................................................28

studia prowadzone w moduowym systemie nauczania

KIERUNKI OFEROWANE W POZNANIU Studia prowadzone w tradycyjnym systemie nauczania .................................................................................29 Akademia Trenera .............................................................................................................................................................31 Analiza Finansowa NOWO...........................................................................................................................................32 Aplikacje Internetowe i Mobilne .....................................................................................................................................33 Bankowo .........................................................................................................................................................................34 Bankowo Menederska ................................................................................................................................................35 Coaching .............................................................................................................................................................................37 Coaching II stopie .........................................................................................................................................................38 Controlling ..........................................................................................................................................................................39 Innowacyjne Zarzdzanie Mark....................................................................................................................................40 Innowacyjny E-marketing................................................................................................................................................41 Lean Management NOWO ...........................................................................................................................................42 Logistyka w Biznesie ........................................................................................................................................................43 Meneder BHP ...................................................................................................................................................................44 Negocjacje i Mediacje .......................................................................................................................................................45 Podatki ................................................................................................................................................................................46 Porednictwo w Obrocie Nieruchomociami ................................................................................................................47 Praktyczne Tumaczenia Biznesowe..............................................................................................................................48 Psychologia Zarzdzania .................................................................................................................................................49 Rachunkowo ...................................................................................................................................................................50 SAP Zintegrowane Systemy Informatyczne NOWO .............................................................................................51 Strategie Sprzeday ..........................................................................................................................................................52 Windykacja i Zarzdzanie Wierzytelnociami .............................................................................................................54 Wycena Nieruchomoci....................................................................................................................................................55 Zamwienia Publiczne .....................................................................................................................................................57 Zarzdzanie Finansami NOWO ..................................................................................................................................58 Zarzdzanie Jakoci ....................................................................................................................................................... 60 Zarzdzanie Nieruchomociami .....................................................................................................................................61 Zarzdzanie Obiektami Hotelarskimi oraz SPA i Wellness ........................................................................................62 Zarzdzanie Projektami IT Nowoczesny Project Manager......................................................................................63 Zarzdzanie Projektem Akademia Project Managera .............................................................................................65 KIERUNKI OFEROWANE W ODZI Studia prowadzone w tradycyjnym systemie nauczania ............................................................................... 29
Administracja Zarzdzanie i Organizacja ..................................................................................................................30 Akademia Trenera ........................................................................................................................................................... 31 Bezpieczestwo i Higiena Pracy Meneder BHP ......................................................................................................36 Controlling .........................................................................................................................................................................39 Innowacyjny E-marketing .............................................................................................................................................. 41 Logistyka w Biznesie NOWO .......................................................................................................................................43 Psychologia Zarzdzania ................................................................................................................................................49 Rachunkowo ................................................................................................................................................................. 50 Strategie Sprzeday ........................................................................................................................................................ 52 Studia Menederskie ...................................................................................................................................................... 53 Zakupy w Biznesie NOWO ...........................................................................................................................................56 Zamwienia Publiczne ................................................................................................................................................... 57 Zarzdzanie i Organizacja Placwki Medycznej NOWO .........................................................................................59 Zarzdzanie Projektem ...................................................................................................................................................64 Zarzdzanie Ryzykiem w Banku NOWO ...................................................................................................................66 Zarzdzanie Zasobami Ludzkimi z Elementami Coachingu - Meneder HR NOWO ..........................................67

studia prowadzone w tradycyjnym systemie nauczania

rekrutacja

Zasady rekrutacji........................................................................................................................................68

www.wsb.pl

W biznesie liczy si zaufanie


Wysze Szkoy Bankowe to najwiksza grupa uczelni biznesu w Polsce. Znajduj si one w 10 miastach: Bydgoszczy, Chorzowie, Gdasku, Gdyni, odzi, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu i Wrocawiu. Jeli zastanawiasz si nad wyborem Wyszej Szkoy Bankowej, przeczytaj, dlaczego moesz by pewien, e to Uczelnia pewna i stojca na wysokim poziomie.
Gdask Gdynia

Szczecin

Bydgoszcz Toru

Wysze Szkoy Bankowe godne zaufania


Dowody na to, e WSB s godne zaufania: 19 lat istnienia na rynku usug edukacyjnych 210 000 studentw i absolwentw wyniki raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego, wed ug ktrego Wy sze Szkoy Bankowe w Poznaniu, Toruniu i Wrocawiu to najczciej wybierane przez kandydatw uczelnie w swoich regionach.

Pozna

Wrocaw Opole

Chorzw

Wysze Szkoy Bankowe najlepsze w swoich regionach


Jako WSB potwierdzaj wysokie od lat pozycje w rankingach szk wy szych, przeprowadzanych m.in. przez: Home & Market Rzeczpospolit i Perspektywy Dlaczego? i Wprost Newsweeka Polityk. Wy sza Szkoa Bankowa w Poznaniu jest najwiksz uczelni niepubliczn w Wielkopolsce, o czym wiadczy liczba rekrutowanych studentw rocznie.

Wysze Szkoy Bankowe profesjonalne uczelnie niepubliczne


O tym, e WSB s profesjonalnymi uczelniami, wiadcz: cigy rozwj oferty edukacyjnej wsppraca z otoczeniem biznesowym wsppraca z zagranicznymi uczelniami liczne certyfikaty i akredytacje (np. FPAKE, SEM Forum, Business Centre Club) wysokie miejsca w wielu rankingach.

Wysze Szkoy Bankowe stabilne i wiarygodne


O stabilnoci i wiarygodnoci WSB wiadcz: konsolidacja przez WSB sektora szkolnictwa wy szego 4 przyczone uczelnie niepubliczne we Wrocawiu, Szczecinie, Gdyni i Poznaniu rozszerzenie oferty edukacyjnej planowane kolejne przejcia uczelni niepublicznych.

POLECANE PRZEZ ABSOLWENTW

GODNE POLECENIA

8 na 10
suchaczy polecio studia w WSB swoim przyjacioom, rodzinie i znajomym.
RDO: BADANIA ATRYBUTW MARKI WSB, TEB AKADEMIA, 2012
1

o uczelni

Kadego roku otwieramy dla Pastwa nowe kierunki, ktre odpowiadaj zapotrzebowaniu na rynku pracy lub wyprzedzaj je, przewidujemy bowiem, jacy specjalici bd poszukiwani za rok lub dwa. ycz Pastwu czerpania zarwno satysfakcji, jak i zwyczajnej radoci z nabywanych umiejtnoci. Jednoczenie wyraam nadziej, e nasze studia pomog Pastwu w realizowaniu upragnionych celw zawodowych. Prof. nadzw. dr hab. Beata Filipiak Rektor Wyszej Szkoy Bankowej w Poznaniu

W praktyce najlepsze studia podyplomowe


Prestiowy certykat amerykaskiej uczelni
W ramach wybranych specjalnoci studiw podyplomowych cz przedmiotw prowadzona jest wed ug amerykaskiej metodologii learning on courses, nastawionej na interakcj i osiganie natychmiastowych efektw wrd suchaczy. Zajcia prowadzone s w jzyku polskim, a ich zaliczenie daje moliwo uzyskania prestiowego certyfikatu Franklin University, potwierdzajcego zdobycie wiedzy opartej na zagranicznym dowiadczeniu (Professional Development Courses).

Wykadowcy praktycy
Wyk adowcy na studiach podyplomowych to dowiadczeni praktycy o ugruntowanej pozycji w swoim rodowisku zawodowym. S wrd nich przedsibiorcy, waciciele firm i eksperci w takich dziedzinach jak finanse, zarzdzanie, marketing czy coaching. Omawiaj oni zjawiska i procesy na przyk adach zaczerpnitych z wasnej pracy zawodowej, dziki czemu suchacze poznaj nowoczesne rozwizania stosowane w realnym yciu gospodarczym.

Platforma wymiany dowiadcze


WSB oferuje spotkania ze znanymi postaciami ze wiata biznesu. Ich celem jest stworzenie studentom i suchaczom moliwoci kontaktu z ludmi dziaajcymi na polskim rynku, znajcymi dobrze realia i problemy makro- i mikroekonomiczne. Dziki temu studenci wyposa ani s w dodatkowe praktyczne kompetencje. W WSB gocili m.in. Leszek Balcerowicz, Wojciech Kruk, prof. Andrzej Blikle, Prezydent Poznania Ryszard Grobelny, Krzysztof Pietraszkiewicz.

RDO: OGLNOPOLSKIE BADANIE WYNAGRODZE (OBW) PRZEPROWADZONE PRZEZ SEDLAK & SEDLAK W 2012 ROKU (ZAROBKI BRUTTO)
2

o uczelni

W Wyszej Szkole Bankowej organizacja zarwno procesu rekrutacji, jak i samego toku studiw pomylana jest tak, aby jak najbardziej uproci formalnoci oraz zaoszczdzi czas suchaczy. Na studia mona zapisa si przez internet, a w czasie studiw na bieco monitorowa wszystkie przydatne informacje w wewntrznym systemie komunikacji Extranecie.

Dobra organizacja studiw


Innowacyjne Studia
Profesjonalny sposb prowadzenia zaj to dewiza Wy szej Szkoy Bankowej w Poznaniu. Obserwujc rynek i wychodzc naprzeciw oczekiwaniom suchaczy, modyfikujemy formy ksztacenia, dostosowujc programy zaj do aktualnych trendw i indywidualnych potrzeb suchaczy. Wynikiem tych dziaa jest moliwo wyboru obok tradycyjnego systemu nauczania rwnie innych rozwiza: Studia podyplomowe realizowane w tygodniu Propozycja dla osb, ktre chc poszerzy swoj wiedz, uczestniczc w studiach podyplomowych przy jednoczesnym zachowaniu wolnych weekendw na realizacj swoich pasji czy spdzenie czasu z rodzin. Zajcia realizowane s jeden raz w tygodniu w godzinach popoudniowych (okoo 30 zjazdw). Studia podyplomowe realizowane w moduowym systemie nauczania Propozycja dla osb, ktre w sposb bardzo wiadomy kieruj swoim wykszta ceniem i karier zawodow. Programy studiw realizowanych w moduowym systemie nauczania podzielone s na trzy czci: 1) modu wprowadzajcy (dotyczcy bardzo szeroko pojtych zagadnie zarzdczych) obligatoryjny 2) modu y specjalistyczne (tematy cile zwizane z kierunkiem studiw, branowe) obligatoryjny 3) modu y do wyboru (zagadnienia stanowice uzupenienie wiedzy specjalistycznej z zakresu prawa, marketingu, finansw i tzw. zagadnie mikkich). Suchacz spord 23 omiogodzinnych moduw do wyboru, wybiera w ramach studiw podyplomowych 11 dowolnych moduw, w ktrych bdzie uczestniczy. Moe zrealizowa wicej ni 11 moduw (maksymalnie 23) za dodatkowa opat. Suchacz moe konsultowa wybr moduw z opiekunem grupy, autorem programu, moe te wybra ciek sugerowan, ktra zawiera tematy wskazane przez autora programu. Wyboru moduw dokonuje si po pierwszym zjedzie. Korzyci z moduowego systemu nauczana: program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb danego suchacza zdobycie nowej wiedzy bez koniecznoci uczestniczenia w zajciach zwizanych z tematami poznanymi wczeniej na kursach, szkoleniach czy innych studiach oszczdno czasu i pienidzy poprzez wybr tylko takich moduw, ktre s potrzebne i nieznane moliwo wyboru moduw spord 23 rnych obszarw tematycznych samodzielne kszta towanie zakresu swoich kompetencji. Mylisz o dalszej edukacji, ale szukasz elastycznego systemu opat za studia? Zapytaj w Wy szej Szkole Bankowej w Poznaniu, jak rozo y patno czesnego nawet na 48 rat. Szczeg y znajdziesz w Biurze Rekrutacji, tel. 61 655 33 01
4

www.wsb.pl

Studia podyplomowe w odzi


Od 2012 roku Wysza Szkoa Bankowa w Poznaniu oferuje studia podyplomowe take w odzi. Do wyboru jest a 16 kierunkw tradycyjnych oraz studia dofinansowane z EFS.

Studia podyplomowe w Wyszych Szkoach Bankowych to praktyczna wiedza biznesowa, ceniona przez pracodawcw i suchaczy. Badania mwi, e a 80% absolwentw poleca je innym. Z oferty w odzi skorzystao ju wielu mieszkacw regionu, ktrzy docenili wysok jako ksztacenia, zajcia prowadzone przez praktykw i dobr organizacj studiw.

Paulina Cyniak Dyrektor Biura Studiw Podyplomowych w odzi

Dlaczego warto?
Wy sza Szkoa Bankowa, wychodzc naprzeciw oczekiwaniom wielu osb, ktre dotychczas na studia podyplomowe dojeday do Poznania, otworzya je w nowej lokalizacji w odzi. Kady dynamicznie rozwijajcy si biznesowo region potrzebuje kadr umacniajcych swoje umiejtnoci i kompetencje na praktycznych studiach podyplomowych. Teraz rwnie mieszkacy odzi i okolicznych miejscowoci mog w wygodny dla siebie sposb skorzysta z najwy szej jakoci usug edukacyjnych. Sprawd, dlaczego warto: WSB ma 18-letnie dowiadczenie w ksztaceniu na studiach podyplomowych zajcia prowadz wyk adowcy praktycy pracujcy na co dzie w du ych firmach w danej bran y, dziki czemu suchacze zdobywaj praktyczn wiedz biznesow

podczas kadego zjazdu obecny jest koordynator po kadych zajciach udostpniamy materiay dydaktyczne nowo! studia dostpne rwnie w trybie popoudniowym.

Kierunki studiw podyplomowych w odzi


Administracja Zarzdzanie i Organizacja Akademia Trenera Bezpieczestwo i Higiena Pracy Meneder BHP Controlling Innowacyjny E-marketing Logistyka w Biznesie NOWO Psychologia Zarzdzania Rachunkowo Strategie Sprzeda y Studia Menederskie Zakupy w Biznesie NOWO Zamwienia Publiczne Zarzdzanie i Organizacja Placwki Medycznej NOWO Zarzdzanie Projektem Zarzdzanie Ryzykiem w Banku NOWO Zarzdzanie Zasobami Ludzkimi z Elementami Coachingu Mened er HR NOWO

Zyskaj przewag na rynku pracy


Uczestnicy zaj podyplomowych na wybranych kierunkach maj moliwo przygotowania si do egzaminw pastwowych, ktre prowadz do uzyskania uprawnie do wykonywania nowego zawodu. Program na tych kierunkach jest tak skonstruowany, by testy zewntrzne nie sprawiay trudnoci i nie zaskakiway suchaczy pytaniami, na ktre nie znaj oni odpowiedzi. Dziki temu suchacze przygotuj si do egzaminw dajcych im uprawnienia do wykonywania zawodu specjalisty BHP oraz uprawnienia do usugowego prowadzenia ksig rachunkowych.

Gdzie mieci si siedziba WSB? dzka siedziba Wyszej Szkoy Bankowej umiejscowiona jest w centrum miasta przy ul. 28 Puku Strzelcw Kaniowskich 61/63 w budynku WIWA, w ktrym mieszcz si Biuro Rekrutacji oraz nowoczesne sale dydaktyczne. Tel. 42 232 79 79. Budynek znajduje si w pobliu dworca PKP, hoteli (np. Mazowieckiego, Qubus) oraz ulicy Piotrkowskiej.

o uczelni

Master of Business Administration edukacja stworzona dla biznesu


MBA to wyjtkowe studia, ktre rozwijaj kompetencje menederskie oraz umiejtnoci lidera. S doskonaym sposobem na sprawdzenie swojej wiedzy i podniesienie kwalifikacji oraz motorem napdowym do dalszej pracy i rozwoju zawodowego. Wysza Szkoa Bankowa ma w ofercie a dwa programy tego typu: Executive MBA oraz MBA.

Atutem Programu Executive MBA w WSB s praktyczne podejcie do zarzdzania przedsibiorstwem oraz midzynarodowy charakter studiw. Zajcia za granic, np. w Helsinkach, oraz moduy prowadzone w jzyku angielskim przez wykadowcw z rnych krajw pozwalaj spojrze z globalnej perspektywy na aktualne zagadnienia z dziedziny biznesu.

Sawomir Kawaek
Dyrektor Dziau Programowania IN-Software Polska sp. z o.o.

Program Executive MBA


Program Executive MBA jest realizowany przez WSB w Poznaniu wsplnie z Aalto University School of Business jedn z czoowych uczelni biznesu w Europie (21 pozycja w rankingu European Business Schools wed ug Financial Times w 2012 roku). Studia maj midzynarodowy charakter dziki wyk adowcom z Polski, Finlandii, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Niemiec oraz moliwoci wyjazdw zagranicznych w ramach International Week. Program sk ada si z czterech blokw tematycznych: zarzdzania przedsibiorstwem, zagadnie finansowych, marketingu i komunikacji oraz zarzdzania midzynarodowego. Studia trwaj 2 lata, podczas ktrych realizowanych jest 26 moduw obejmujcych cznie ponad 570 godzin wyk adw, wicze i warsztatw. W ramach Programu a do 75% zaj realizowanych jest w jzyku angielskim. Dyplom ukoczenia Programu Executive MBA wystawiany jest

w jzyku angielskim wsplnie przez Aalto University School of Business i Wy sz Szko Bankow w Poznaniu.

Program MBA
Program MBA przygotowany zosta przez WSB w Poznaniu we wsppracy z amerykaskim partnerem, Franklin University, ktry od 1902 roku realizuje misj ksztacenia osb aktywnych zawodowo. Ide studiw jest zasymulowanie rzeczywistoci biznesowej w zakresie planowania strategii rynkowej, jej realizacji oraz oceny i modyfikacji. Studia MBA trwaj 2 lata, a zajcia prowadzone s w 100% w jzyku polskim. Program zosta podzielony na 20 moduw i jest realizowany podczas 20 zjazdw. Obejmuje cznie 590 godzin, w tym: 320 godzin zaj weekendowych, 200 godzin pracy wasnej oraz 70 godzin zwizanych z przygotowywaniem projektu menederskiego. Absolwenci Programu otrzymuj dyplom ukoczenia studiw

MBA, wystawiony przez Wy sz Szko Bankow w Poznaniu, wraz z wykazem zaliczonych moduw i uzyskanymi ocenami oraz informacj, i jest to Program realizowany we wsppracy z Franklin University. Dyplom sygnowany jest przez amerykaskiego partnera Programu.

Lider studiw MBA w Polsce Zachodniej


Grupa Wy szych Szk Bankowych ma 13 lat dowiadczenia w ksztaceniu kadr menederskich i prowadzeniu studiw Master of Business Administration. W ofercie Grupy WSB znajduje si 8 programw MBA realizowanych w 6 miastach. Przy organizacji studiw MBA Wy sze Szkoy Bankowe wsppracuj z 4 partnerami zagranicznymi z Finlandii, USA i Wielkiej Brytanii.

Business & Management Programs

wiat biznesu potrzebuje wieych pomysw, globalnej perspektywy i utalentowanych, wykwalifikowanych liderw, ktrzy wytyczaj kierunek przyszoci. Innowacyjny program MBA opracowany we wsppracy z Franklin University ksztaci umiejtnoci lidera w praktyce.

Godfrey F. Mendes Ph.D. Vice President, Global Programs Franklin University


6

www.wsb.pl

STUDIA MODUOWE
MODU WPROWADZAJCY MODU SPECJALISTYCZNY MODUY DO WYBORU

obowizkowy 16 godz. zagadnienia z zarzdzania

obowizkowy 70 godz. zagadnienia cile kierunkowe

nawet 23 moduy do wyboru 88184 godz. zagadnienia zwizane z kompetencjami mikkimi, finansowymi, prawnymi, zarzdczymi

moduy obligatoryjne (dla niektrych kierunkw) 11 moduw dostosowanych indywidualnie do potrzeb suchacza cieka sugerowana przez autorw programu

Studia prowadzone w moduowym systemie nauczania

kierunki | moduowy system nauczania

POZNA
ZAJCIA POPOUDNIOWE W TYGODNIU LUB W WEEKENDY

Administracja Zarzdzanie i Organizacja


Po acinie administrare oznacza by pomocnym. Administracja jest dziaalnoci organizatorsk oraz szeroko rozumian dziaalnoci pomocow majc wpyw na cae spoeczestwo.

Studia podyplomowe na kierunku Administracja to skondensowana piguka wiedzy z zakresu prawa i finansw, a take liczne treningi umiejtnoci menederskich. Polecam te studia wszystkim zainteresowanym poznaniem lub pogbieniem wiedzy z tych dziedzin.

Iga Sokoowska Pracownik administracyjny

PROGRAM
MODU WPROWADZAJCY (16 godz.) Globalizacja Megatrendy w zarzdzaniu Wyzwania dla organizacji i ludzi Podstawy i wykadnia prawa (8 godz.) Elementy prawa administracyjnego (8 godz.) Postpowanie administracyjne i postpowanie przed sdami administracyjnymi (8 godz.) Prawo europejskie i fundusze europejskie (8 godz.) Finanse publiczne (8 godz.) Kontrola zarzdcza i audyt wewntrzny (8 godz.) Komunikacja interpersonalna i asertywno (komunikacja w organizacji, asertywno w praktyce) (8 godz.) Zarzdzanie systemami informacji e-administracja (8 godz.) Seminarium dyplomowe (6 godz.) Moduy obligatoryjne Zarzdzanie przez cele MBO (8 godz.) Zarzdzanie efektywnym zespoem i pracownikiem (8 godz.) Zarzdzanie projektem (8 godz.) Moduy do wyboru Suchacz wybiera 8 z 20 dostpnych moduw. Za dodatkow opat moliwe jest realizowanie wikszej ich liczby. Zarzdzanie zmian (8 godz.) Projektowanie cieek kariery zawodowej, zarzdzanie talentami (8 godz.) Ocena wynikw przedsibiorstwa (8 godz.) Warto firmy (8 godz.) Modele biznesowe (8 godz.) Strategie marketingowe (8 godz.) Innowacje w organizacji (8 godz.) Analiza rynku (8 godz.) Zarzdzanie midzykulturowe (8 godz.) Konflikt w organizacji (8 godz.) Kreatywne rozwizywanie problemw i podejmowanie decyzji (8 godz.) Techniki prezentacji (8 godz.) Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.) Organizacja pracy menedera (8 godz.) Budetowanie i rda finansowania (8 godz.) Biznesplan (8 godz.) Aspekty prawne prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.) Formy prawne prowadzenia dziaalnoci gospodarczej struktury organizacyjne, zarzdzanie strategiczne, zarzdzanie operacyjne, odpowiedzialno (8 godz.) Ochrona danych osobowych (8 godz.) Ubezpieczenia spoeczne (8 godz.) Projekt zaliczeniowy i egzamin kocowy poczony z obron projektu.

MODUY SPECJALISTYCZNE (70 godz.)

MODUY DO WYBORU (88-184 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

174 GODZINY

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

www.wsb.pl

Meneder Rozwoju Organizacji


Zoono struktury organizacji sprawia, e pojawia si potrzeba wprowadzania zmian dotyczcych nie tylko pracownikw, ale take innych obszarw przedsibiorstwa. Rol menedera rozwoju organizacji jest czy dotychczasowe kompetencje HR biznes partnera z nowymi kompetencjami odnoszcymi si do ksztatowania efektywnej organizacji.

Kada firma, instytucja, urzd czy stowarzyszenie, czyli wszelkiego rodzaju organizacje, aby sprawnie realizowa swoje cele, musz si rozwija. Osoby, ktre potrafi te cele wytycza, wyznaczy najlepsze sposoby ich osignicia i znajdowa niestandardowe sposoby rozwizywania trudnoci, czyli dobrzy menederowie, pomog organizacji przystosowa si do zmieniajcego si otoczenia i wykorzystywa nadarzajce si szanse.

PROGRAM
MODU WPROWADZAJCY (16 godz.) Globalizacja Megatrendy w zarzdzaniu Wyzwania dla organizacji i ludzi Etapowy rozwj organizacji (16 godz.) Diagnozowanie rozwoju organizacji (16 godz.) Partycypacyjne modele rozwoju organizacji (16 godz.) rda finansowania rozwoju organizacji (8 godz.) Fuzje i przejcia (8 godz.) Seminarium dyplomowe (6 godz.) Moduy obligatoryjne Zarzdzanie przez cele MBO (8 godz.) Konflikt w organizacji (8 godz.) Moduy do wyboru Suchacz wybiera 9 z 21 dostpnych moduw. Za dodatkow opat moliwe jest realizowanie wikszej ich liczby. Zarzdzanie zmian (8 godz.) Projektowanie cieek kariery zawodowej, zarzdzanie talentami (8 godz.) Ocena wynikw przedsibiorstwa (8 godz.) Warto firmy (8 godz.) Modele biznesowe (8 godz.) Strategie marketingowe (8 godz.) Innowacje w organizacji (8 godz.) Analiza rynku (8 godz.) Zarzdzanie midzykulturowe (8 godz.) Zarzdzanie efektywnym zespoem i pracownikiem (8 godz.) Kreatywne rozwizywanie problemw i podejmowanie decyzji (8 godz.) Techniki prezentacji (8 godz.) Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.) Organizacja pracy menedera (8 godz.) Zarzdzanie projektem (8 godz.) Budetowanie i rda finansowania (8 godz.) Biznesplan (8 godz.) Aspekty prawne prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.) Formy prawne prowadzenia dziaalnoci gospodarczej struktury organizacyjne, zarzdzanie strategiczne, zarzdzanie operacyjne, odpowiedzialno (8 godz.) Ochrona danych osobowych (8 godz.) Ubezpieczenia spoeczne (8 godz.) Praca dyplomowa, obrona pracy.

MODUY SPECJALISTYCZNE (70 godz.)

MODUY DO WYBORU (88-184 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

174 GODZINY

kierunki | moduowy system nauczania

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

Moderator i Facylitator Grup Roboczych


Zwikszajca si zoono struktury organizacji sprawia, e nowe zarzdzanie wymaga coraz wikszego zaangaowania pracownikw w podejmowanie kluczowych decyzji oraz konieczno partycypacyjnego koordynowania dziaa w organizacji. Odpowiedzi na t rosnc potrzeb jest facylitacja.

Studia stanowi niezwyke uzupenienie wiedzy menedera, trenera i coacha, dajc atrakcyjne i uyteczne narzdzia pracy z grupami w procesach zmiany i rozwoju.

Dr Marcin tak Wykadowca WSB

PROGRAM
MODU WPROWADZAJCY (16 godz.) Globalizacja Megatrendy w zarzdzaniu Wyzwania dla organizacji i ludzi Zaoenia i podstawy teoretyczne facylitacji (8 godz.) Facylitator rola i zadania w organizacji (8 godz.) Projektowanie sesji facylitacyjnej (8 godz.) Moderacja sesji moderacyjnej zadania facylitatora (8 godz.) Moderacja sesji moderacyjnej praca z dynamik grupy (8 godz.) Narzdzia pracy facylitatora techniki werbalne (8 godz.) Narzdzia pracy facylitatora techniki niewerbalne i zapisywanie (8 godz.) Dziaania facylitatora po zakoczeniu sesji (8 godz.) Seminarium dyplomowe (6 godz.) Moduy obligatoryjne Zarzdzanie przez cele MBO (8 godz.) Zarzdzanie zmian (8 godz.) Konflikt w organizacji (8 godz.) Moduy do wyboru Suchacz wybiera 8 z 20 dostpnych moduw. Za dodatkow opat moliwe jest realizowanie wikszej ich liczby. Projektowanie cieek kariery zawodowej, zarzdzanie talentami (8 godz.) Ocena wynikw przedsibiorstwa (8 godz.) Warto firmy (8 godz.) Modele biznesowe (8 godz.) Strategie marketingowe (8 godz.) Innowacje w organizacji (8 godz.) Analiza rynku (8 godz.) Zarzdzanie midzykulturowe (8 godz.) Zarzdzanie efektywnym zespoem i pracownikiem (8 godz.) Kreatywne rozwizywanie problemw i podejmowanie decyzji (8 godz.) Techniki prezentacji (8 godz.) Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.) Organizacja pracy menedera (8 godz.) Zarzdzanie projektem (8 godz.) Budetowanie i rda finansowania (8 godz.) Biznesplan (8 godz.) Aspekty prawne prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.) Formy prawne prowadzenia dziaalnoci gospodarczej struktury organizacyjne, zarzdzanie strategiczne, zarzdzanie operacyjne, odpowiedzialno (8 godz.) Ochrona danych osobowych (8 godz.) Ubezpieczenia spoeczne (8 godz.) Praca dyplomowa, obrona pracy.

MODUY SPECJALISTYCZNE (70 godz.)

MODUY DO WYBORU (88-184 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

174 GODZINY

10

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

www.wsb.pl

Odnawialne rda Energii Bioenergia


Biomasa jest najbardziej popularnym rdem uzyskiwania energii odnawialnej na wiecie. Spalarnie biomasy pozwalaj na zagospodarowanie lokalnych nadwyek surowca, zwikszajc liczb miejsc pracy i dostarczajc tani i czyst alternatyw dla energii cieplnej z paliw kopalnianych.

Biomasa ma ogromny potencja jako rdo energii w naszym regionie. Zwaszcza mae i rednie instalacje przy gospodarstwach rolnych i firmach przemysu spoywczego mog sta si popularne, dajc wiele korzyci: finansowych, ekologicznych i rolniczych.

Bartosz Krlczyk Wielkopolska Agencja Zarzdzania Energi Sp. z o.o.

PROGRAM
MODU WPROWADZAJCY (16 godz.) Uwarunkowania rodowiskowe i wykorzystanie OZE w Polsce (4 godz.) Finansowanie i systemy wsparcia OZE (4 godz.) Krajowe i midzynarodowe uwarunkowania prawne OZE (8 godz.) Zarzdzanie przedsibiorstwami OZE (8 godz.) Certyfikacja zielonej energii (16 godz.) Rynek energetyki odnawialnej (8 godz.) Rodzaje biotechnologii (8 godz.) Potencja ekonomiczny i moliwoci wykorzystania bioenergii (8 godz.) Budowa biogazowni rolniczej (8 godz.) Pompy ciepa (8 godz.) Seminarium podyplomowe (6 godz.) Moduy obligatoryjne Analiza rynku (8 godz.) Zarzdzanie projektem (8 godz.) Biznesplan (8 godz.) Moduy do wyboru Suchacz wybiera 8 z 20 dostpnych moduw. Za dodatkow opat moliwe jest realizowanie wikszej ich liczby. Zarzdzanie przez cele MBO (8 godz.) Zarzdzanie zmian (8 godz.) Projektowanie cieek kariery zawodowej, zarzdzanie talentami (8 godz.) Ocena wynikw przedsibiorstwa (8 godz.) Warto firmy (8 godz.) Modele biznesowe (8 godz.) Strategie marketingowe (8 godz.) Innowacje w organizacji (8 godz.) Zarzdzanie midzykulturowe (8 godz.) Konflikt w organizacji (8 godz.) Zarzdzanie efektywnym zespoem i pracownikiem (8 godz.) Kreatywne rozwizywanie problemw i podejmowanie decyzji (8 godz.) Techniki prezentacji (8 godz.) Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.) Organizacja pracy menedera (8 godz.) Budetowanie i rda finansowania (8 godz.) Aspekty prawne prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.) Formy prawne prowadzenia dziaalnoci gospodarczej struktury organizacyjne, zarzdzanie strategiczne, zarzdzanie operacyjne, odpowiedzialno (8 godz.) Ochrona danych osobowych (8 godz.) Ubezpieczenia spoeczne (8 godz.) Projekt zaliczeniowy i egzamin kocowy poczony z obron projektu.

MODUY SPECJALISTYCZNE (70 godz.)

MODUY DO WYBORU (88-184 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

174 GODZINY

11

kierunki | moduowy system nauczania

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

Odnawialne rda Energii Ekoenergetyka w Lokalnym Samorzdzie


Zrwnowaony rozwj energetyczny regionu to rozwj oparty na technologiach zwizanych z wytwarzaniem energii ze rde odnawialnych: wiatru, soca czy geotermii; a take technologiach pozwalajcych na bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie energii, jak na przykad: inteligentne sieci, budownictwo pasywne czy zielony transport publiczny.

Wybraam studia w Wyszej Szkole Bankowej w Poznaniu, aby poszerzy swoj wiedz z zakresu odnawialnych rde energii. Jest to dziedzina bardzo szybko rozwijajca si rwnie w Polsce. Tematyka studiw jest zgodna z moimi zainteresowaniami, a swoj pasj chciaabym realizowa jednoczenie na polu zawodowym.

Kinga witalska Wielkopolska Agencja Zarzdzania Energi sp. z o.o.

PROGRAM
MODU WPROWADZAJCY (16 godz.) Uwarunkowania rodowiskowe i wykorzystanie OZE w Polsce (4 godz.) Finansowanie i systemy wsparcia OZE (4 godz.) Krajowe i midzynarodowe uwarunkowania prawne OZE (8 godz.) Zarzdzanie przedsibiorstwami OZE (8 godz.) Certyfikacja zielonej energii (16 godz.) Rynek energetyki odnawialnej (8 godz.) Zrwnowaona polityka ekoenergetyczna samorzdw (8 godz.) Zielone przetargi (8 godz.) Publiczne obiekty niskoenergetyczne (8 godz.) Ekoinwestycje samorzdowe a lokalna spoeczno (8 godz.) Seminarium podyplomowe (6 godz.) Moduy obligatoryjne Zarzdzanie projektem (8 godz.) Budetowanie i rda finansowania (8 godz.) Biznesplan (8 godz.) Moduy do wyboru Suchacz wybiera 8 z 20 dostpnych moduw. Za dodatkow opat moliwe jest realizowanie wikszej ich liczby. Zarzdzanie przez cele MBO (8 godz.) Zarzdzanie zmian (8 godz.) Projektowanie cieek kariery zawodowej, zarzdzanie talentami (8 godz.) Ocena wynikw przedsibiorstwa (8 godz.) Warto firmy (8 godz.) Modele biznesowe (8 godz.) Strategie marketingowe (8 godz.) Innowacje w organizacji (8 godz.) Analiza rynku (8 godz.) Zarzdzanie midzykulturowe (8 godz.) Konflikt w organizacji (8 godz.) Zarzdzanie efektywnym zespoem i pracownikiem (8 godz.) Kreatywne rozwizywanie problemw i podejmowanie decyzji (8 godz.) Techniki prezentacji (8 godz.) Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.) Organizacja pracy menedera (8 godz.) Aspekty prawne prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.) Formy prawne prowadzenia dziaalnoci gospodarczej struktury organizacyjne, zarzdzanie strategiczne, zarzdzanie operacyjne, odpowiedzialno (8 godz.) Ochrona danych osobowych (8 godz.) Ubezpieczenia spoeczne (8 godz.) Projekt zaliczeniowy i egzamin kocowy poczony z obron projektu.

MODUY SPECJALISTYCZNE (70 godz.)

MODUY DO WYBORU (88-184 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

174 GODZINY

12

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

www.wsb.pl

Odnawialne rda Energii Finansowanie


i Systemy Wsparcia Inwestycji Ekoenergetycznych
Przemys zwizany z produkcj energii ze rde odnawialnych rozwija si na wiecie w sposb niezwykle dynamiczny. Jest to zwizane ze zwikszon wiadomoci spoeczestw dotyczc ograniczenia emisji gazw cieplarnianych, jak i coraz wiksz atrakcyjnoci biznesow tego typu inwestycji.

Od wielu lat moja kariera zawodowa jest nierozerwalnie zwizana z tematyk odnawialnych rde energii. Studia na WSB s dla mnie atrakcyjnym dopenieniem wiedzy i umiejtnoci, ktre na co dzie wykorzystuj w pracy. Wybierajc studia podyplomowe, pomylaem NATURALNIE o najlepszej ofercie.

Pawe Wiatrowski Dyrektor Dziau Energii Odnawialnej, Polska Dystrybucja Budowlana sp. z o. o.

PROGRAM
MODU WPROWADZAJCY (16 godz.) Uwarunkowania rodowiskowe i wykorzystanie OZE w Polsce (4 godz.) Finansowanie i systemy wsparcia OZE (4 godz.) Krajowe i midzynarodowe uwarunkowania prawne OZE (8 godz.) Zarzdzanie przedsibiorstwami OZE (8 godz.) Certyfikacja zielonej energii (16 godz.) Rynek energetyki odnawialnej (8 godz.) Analiza finansowa projektu inwestycyjnego w OZE (16 godz.) Przygotowanie zaoe do wniosku aplikacyjnego wybranego programu UE (16 godz.) Seminarium podyplomowe (6 godz.) Moduy obligatoryjne Analiza rynku (8 godz.) Zarzdzanie projektem (8 godz.) Budetowanie i rda finansowania (8 godz.) Moduy do wyboru Suchacz wybiera 8 z 20 dostpnych moduw. Za dodatkow opat moliwe jest realizowanie wikszej ich liczby. Zarzdzanie przez cele MBO (8 godz.) Zarzdzanie zmian (8 godz.) Projektowanie cieek kariery zawodowej, zarzdzanie talentami (8 godz.) Ocena wynikw przedsibiorstwa (8 godz.) Warto firmy (8 godz.) Modele biznesowe (8 godz.) Strategie marketingowe (8 godz.) Innowacje w organizacji (8 godz.) Zarzdzanie midzykulturowe (8 godz.) Konflikt w organizacji (8 godz.) Zarzdzanie efektywnym zespoem i pracownikiem (8 godz.) Kreatywne rozwizywanie problemw i podejmowanie decyzji (8 godz.) Techniki prezentacji (8 godz.) Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.) Organizacja pracy menedera (8 godz.) Biznesplan (8 godz.) Aspekty prawne prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.) Formy prawne prowadzenia dziaalnoci gospodarczej struktury organizacyjne, zarzdzanie strategiczne, zarzdzanie operacyjne, odpowiedzialno (8 godz.) Ochrona danych osobowych (8 godz.) Ubezpieczenia spoeczne (8 godz.) Projekt zaliczeniowy i egzamin kocowy poczony z obron projektu.

MODUY SPECJALISTYCZNE (70 godz.)

MODUY DO WYBORU (88-184 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

174 GODZINY

13

kierunki | moduowy system nauczania

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

Odnawialne rda Energii Mikroinstalacje Energii Sonecznej oraz Wiatrowej


W ostatnich latach na szczegln uwag zasuguje tempo przyrostu mocy instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych. W obszarze mikroinstalacji energetyki sonecznej oraz wiatrowej powsta nowy model biznesowy, w ktrym konsumenci energii staj si jej producentami. Powsta nowy termin prosumenta energii.

Mikroinstalacje energetyki sonecznej oraz wiatrowej to niewykorzystany potencja energetyczny w naszym kraju. Nowa ustawa o OZE moe sprawi, e tego typu instalacje stan si coraz popularniejsze. Rynek bdzie potrzebowa rzeszy nowych specjalistw posiadajcych wiedz na temat tego rodzaju technologii i ich ekonomicznego wykorzystania.

Bartosz Krlczyk Wielkopolska Agencja Zarzdzania Energi sp. z o.o.

PROGRAM
MODU WPROWADZAJCY (16 godz.) Uwarunkowania rodowiskowe i wykorzystanie OZE w Polsce (4 godz.) Finansowanie i systemy wsparcia OZE (4 godz.) Krajowe i midzynarodowe uwarunkowania prawne OZE (8 godz.) Zarzdzanie przedsibiorstwami OZE (8 godz.) Certyfikacja zielonej energii (16 godz.) Rynek energetyki odnawialnej (8 godz.) Rodzaje i budowa mikroinstalacji wiatrowej (8 godz.) Potencja ekonomiczny i moliwoci wykorzystania mikroinstalacji (8 godz.) Technologia mikroinstalacji sonecznej, fotowoltaicznej i geotermalnej (8 godz.) Smart Grids oraz systemy fotowoltaiczne i geotermalne (8 godz.) Seminarium podyplomowe (6 godz.) Moduy obligatoryjne Modele biznesowe (8 godz.) Zarzdzanie projektem (8 godz.) Moduy do wyboru Suchacz wybiera 9 z 21 dostpnych moduw. Za dodatkow opat moliwe jest realizowanie wikszej ich liczby. Zarzdzanie przez cele MBO (8 godz.) Zarzdzanie zmian (8 godz.) Projektowanie cieek kariery zawodowej, zarzdzanie talentami (8 godz.) Ocena wynikw przedsibiorstwa (8 godz.) Warto firmy (8 godz.) Strategie marketingowe (8 godz.) Innowacje w organizacji (8 godz.) Analiza rynku (8 godz.) Zarzdzanie midzykulturowe (8 godz.) Konflikt w organizacji (8 godz.) Zarzdzanie efektywnym zespoem i pracownikiem (8 godz.) Kreatywne rozwizywanie problemw i podejmowanie decyzji (8 godz.) Techniki prezentacji (8 godz.) Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.) Organizacja pracy menedera (8 godz.) Budetowanie i rda finansowania (8 godz.) Biznesplan (8 godz.) Aspekty prawne prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.) Formy prawne prowadzenia dziaalnoci gospodarczej struktury organizacyjne, zarzdzanie strategiczne, zarzdzanie operacyjne, odpowiedzialno (8 godz.) Ochrona danych osobowych (8 godz.) Ubezpieczenia spoeczne (8 godz.) Projekt zaliczeniowy i egzamin kocowy poczony z obron projektu.

MODUY SPECJALISTYCZNE (70 godz.)

MODUY DO WYBORU (88-184 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

174 GODZINY

14

POZNA
ZAJCIA POPOUDNIOWE W TYGODNIU LUB W WEEKENDY

www.wsb.pl

PR i Zarzdzanie Kryzysami
Nie ignorujmy opinii innych o nas, pamitajmy, e mog one by rdem naszych powodze i klsk. Nie istniejemy na pustyni, lecz w otoczeniu, ktre winnimy czyni przyjaznym sobie.

Public relations to prawdziwa sztuka komunikacji z otoczeniem. Poznanie jej zawioci to najlepsza droga do wzmocnienia pozycji przedsibiorstwa na rynku. Coraz wicej firm przekonuje si do PR, dziki czemu zawd ten staje si z roku na rok coraz bardziej popularny.

PROGRAM
MODU WPROWADZAJCY (16 godz.) Globalizacja Megatrendy w zarzdzaniu Wyzwania dla organizacji i ludzi Strategie PR w zarzdzaniu, kampanie PR (8 godz.) Prawo prasowe, lobbing (8 godz.) Media relations, rzecznik prasowy, praca z kamer (16 godz.) Internal PR (16 godz.) Zarzdzanie kryzysowe w PR (8 godz.) Corporate identity (4 godz.) Nowoczesny monitoring mediw (4 godz.) Seminarium (6 godz.) Moduy do wyboru Suchacz wybiera 11 z 23 dostpnych moduw. Za dodatkow opat moliwe jest realizowanie wikszej ich liczby. Zarzdzanie przez cele MBO (8 godz.) Zarzdzanie zmian (8 godz.) Projektowanie cieek kariery zawodowej, zarzdzanie talentami (8 godz.) Ocena wynikw przedsibiorstwa (8 godz.) Warto firmy (8 godz.) Modele biznesowe (8 godz.) Strategie marketingowe (8 godz.) Innowacje w organizacji (8 godz.) Analiza rynku (8 godz.) Zarzdzanie midzykulturowe (8 godz.) Konflikt w organizacji (8 godz.) Zarzdzanie efektywnym zespoem i pracownikiem (8 godz.) Kreatywne rozwizywanie problemw i podejmowanie decyzji (8 godz.) Techniki prezentacji (8 godz.) Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.) Organizacja pracy menedera (8 godz.) Zarzdzanie projektem (8 godz.) Budetowanie i rda finansowania (8 godz.) Biznesplan (8 godz.) Aspekty prawne prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.) Formy prawne prowadzenia dziaalnoci gospodarczej struktury organizacyjne, zarzdzanie strategiczne, zarzdzanie operacyjne, odpowiedzialno (8 godz.) Ochrona danych osobowych (8 godz.) Ubezpieczenia spoeczne (8 godz.) Projekt zaliczeniowy realizowany w zespoach 2-4-osobowych. Egzamin ustny z wiedzy teoretycznej i obrona projektu.

MODUY SPECJALISTYCZNE (70 godz.)

MODUY DO WYBORU (88-184 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

174 GODZINY

15

kierunki | moduowy system nauczania

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

PR Polityczny
Myl Napoleona Bonaparte: Samo zwycistwo nic nie znaczy! Trzeba umie je wykorzysta jest jak najbardziej aktualna. I nie naley ogranicza jej do polityki.

Tworzenie dobrego wizerunku dziaacza politycznego trwa lata, nie ogranicza si do czasu kampanii wyborczej. Aby ten wizerunek procentowa poparciem spoecznym, musi by wykreowany w toku mudnej pracy. Aby osign w tym zakresie sukces, niezbdna jest szczegowa wiedza, zwaszcza przekazana przez praktykw na przykadach realnych wydarze politycznych.

Sebastian Drobczyski Autor programu, wykadowca Wyszej Szkoy Bankowej w Poznaniu

PROGRAM
MODU WPROWADZAJCY (16 godz.) Globalizacja Megatrendy w zarzdzaniu Wyzwania dla organizacji i ludzi Techniki badania rynku politycznego (8 godz.) Reklama polityczna (8 godz.) Ksztatowanie wizerunku polityka (8 godz.) Media relations, praca z kamer (8 godz.) Organizacja i prowadzenie skutecznej kampanii wyborczej (16 godz.) Kampanie polityczne (8 godz.) Zarzdzanie kryzysowe w polityce i obrona przed czarnym PR-em (8 godz.) Seminarium (6 godz.) Moduy do wyboru Suchacz wybiera 11 z 23 dostpnych moduw. Za dodatkow opat moliwe jest realizowanie wikszej ich liczby. Zarzdzanie przez cele MBO (8 godz.) Zarzdzanie zmian (8 godz.) Projektowanie cieek kariery zawodowej, zarzdzanie talentami (8 godz.) Ocena wynikw przedsibiorstwa (8 godz.) Warto firmy (8 godz.) Modele biznesowe (8 godz.) Strategie marketingowe (8 godz.) Innowacje w organizacji (8 godz.) Analiza rynku (8 godz.) Zarzdzanie midzykulturowe (8 godz.) Konflikt w organizacji (8 godz.) Zarzdzanie efektywnym zespoem i pracownikiem (8 godz.) Kreatywne rozwizywanie problemw i podejmowanie decyzji (8 godz.) Techniki prezentacji (8 godz.) Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.) Organizacja pracy menedera (8 godz.) Zarzdzanie projektem (8 godz.) Budetowanie i rda finansowania (8 godz.) Biznesplan (8 godz.) Aspekty prawne prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.) Formy prawne prowadzenia dziaalnoci gospodarczej struktury organizacyjne, zarzdzanie strategiczne, zarzdzanie operacyjne, odpowiedzialno (8 godz.) Ochrona danych osobowych (8 godz.) Ubezpieczenia spoeczne (8 godz.) Projekt zaliczeniowy realizowany w zespoach 2-4-osobowych. Egzamin ustny z wiedzy teoretycznej i obrona projektu.

MODUY SPECJALISTYCZNE (70 godz.)

MODUY DO WYBORU (88-184 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

174 GODZINY

16

POZNA
ZAJCIA POPOUDNIOWE W TYGODNIU LUB W WEEKENDY

www.wsb.pl

Studia Menederskie
Kadra menederska musi posiada fachow wiedz, aby podejmowa trafne decyzje. Rwnie kompetencje interpersonalne s niezwykle istotne na stanowiskach menederskich, na ktrych w opisie stanowiska znajduje si m.in. zarzdzanie zespoem pracownikw.

Podyplomowe Studia Menederskie w WSB speniy moje oczekiwania utrwaliem i zdobyem nowe umiejtnoci. Pomocne okazay si zajcia w formie warsztatw prowadzone przez wykadowcw praktykw. Duym atutem s rwnie materiay dydaktyczne przygotowywane dla studentw na kade zajcia.

Remigiusz czka Meneder w banku

PROGRAM
MODU WPROWADZAJCY (16 godz.) Globalizacja Megatrendy w zarzdzaniu Wyzwania dla organizacji i ludzi Biznesplan aspekty rynkowe (8 godz.) Biznesplan aspekty finansowe (8 godz.) Zarzdzanie kapitaem obrotowym (8 godz.) Rachunkowo finansowa (8 godz.) Zarzdzanie strategiczne (8 godz.) Prawo podatkowe (8 godz.) Rachunkowo zarzdcza (8 godz.) Gra kierownicza (8 godz.) Seminarium (6 godz.) Moduy do wyboru Suchacz wybiera 11 z 23 dostpnych moduw. Za dodatkow opat moliwe jest realizowanie wikszej ich liczby. Zarzdzanie przez cele MBO (8 godz.) Zarzdzanie zmian (8 godz.) Projektowanie cieek kariery zawodowej, zarzdzanie talentami (8 godz.) Ocena wynikw przedsibiorstwa (8 godz.) Warto firmy (8 godz.) Modele biznesowe (8 godz.) Strategie marketingowe (8 godz.) Innowacje w organizacji (8 godz.) Analiza rynku (8 godz.) Zarzdzanie midzykulturowe (8 godz.) Konflikt w organizacji (8 godz.) Zarzdzanie efektywnym zespoem i pracownikiem (8 godz.) Kreatywne rozwizywanie problemw i podejmowanie decyzji (8 godz.) Techniki prezentacji (8 godz.) Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.) Organizacja pracy menedera (8 godz.) Zarzdzanie projektem (8 godz.) Budetowanie i rda finansowania (8 godz.) Biznesplan (8 godz.) Aspekty prawne prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.) Formy prawne prowadzenia dziaalnoci gospodarczej struktury organizacyjne, zarzdzanie strategiczne, zarzdzanie operacyjne, odpowiedzialno (8 godz.) Ochrona danych osobowych (8 godz.) Ubezpieczenia spoeczne (8 godz.) Projekt zaliczeniowy realizowany w zespoach 2-4-osobowych. Egzamin ustny z wiedzy teoretycznej i obrona projektu.

MODUY SPECJALISTYCZNE (70 godz.)

MODUY DO WYBORU (88-184 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

174 GODZINY

17

kierunki | moduowy system nauczania

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

Wprowadzanie Zmian w Organizacji


Mwienie, e jedyn sta w yciu jest zmiana, stao si ju truizmem. Truizmem nie jest jednak fakt, e wdraanie zmian tylko w niewielu organizacjach koczy si sukcesem. Sukces ten czsto poprzedzony jest zdobyciem dogbnej wiedzy dotyczcej procesu zmiany, psychologii oporu, komunikacji, motywowania i projektowania zmiany.

Studia podyplomowe w WSB to doskonae poszerzenie wiedzy o strukturach i rozwoju organizacji oraz inne spojrzenie na kierowanie projektami. Profesjonalni wykadowcy, wietnie przygotowany program oraz odpowiedni zakres materiau sprawiaj, i kady znajduje tu co dla siebie.

Dorota Brzozowska Absolwentka podyplomowych studiw Zarzdzanie Zmian

PROGRAM
MODU WPROWADZAJCY (16 godz.) Globalizacja Megatrendy w zarzdzaniu Wyzwania dla organizacji i ludzi Projektowanie organizacji (8 godz.) Rozwj organizacji (8 godz.) Analiza strategiczna i operacyjna przedsibiorstwa w projektowaniu zmian (8 godz.) Socjotechniczne narzdzia diagnozy organizacyjnej (8 godz.) Metodyka projektowania zmian organizacyjnych (8 godz.) Zarzdzanie pracownikami w procesie zmian (8 godz.) Zarzdzanie projektem w procesie zmian (8 godz.) Zarzdzanie finansami publicznymi (8 godz.) Seminarium dyplomowe (6 godz.) Moduy do wyboru Suchacz wybiera 11 z 23 dostpnych moduw. Za dodatkow opat moliwe jest realizowanie wikszej ich liczby. Zarzdzanie przez cele MBO (8 godz.) Zarzdzanie zmian (8 godz.) Projektowanie cieek kariery zawodowej, zarzdzanie talentami (8 godz.) Ocena wynikw przedsibiorstwa (8 godz.) Warto firmy (8 godz.) Modele biznesowe (8 godz.) Strategie marketingowe (8 godz.) Innowacje w organizacji (8 godz.) Analiza rynku (8 godz.) Zarzdzanie midzykulturowe (8 godz.) Konflikt w organizacji (8 godz.) Zarzdzanie efektywnym zespoem i pracownikiem (8 godz.) Kreatywne rozwizywanie problemw i podejmowanie decyzji (8 godz.) Techniki prezentacji (8 godz.) Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.) Organizacja pracy menedera (8 godz.) Zarzdzanie projektem (8 godz.) Budetowanie i rda finansowania (8 godz.) Biznesplan (8 godz.) Aspekty prawne prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.) Formy prawne prowadzenia dziaalnoci gospodarczej struktury organizacyjne, zarzdzanie strategiczne, zarzdzanie operacyjne, odpowiedzialno (8 godz.) Ochrona danych osobowych (8 godz.) Ubezpieczenia spoeczne (8 godz.) Opracowanie sytuacji przedstawionej w studium przypadku oraz zaprojektowanie rozwizania prezentowanego w trakcie obrony.

MODUY SPECJALISTYCZNE (70 godz.)

MODUY DO WYBORU (88-184 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

174 GODZINY

18

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

www.wsb.pl

Zakupy w Biznesie
Zakupy stanowi obecnie jeden z waniejszych procesw w bezporedni sposb wpywajcych na wyniki ekonomiczne firm oraz instytucji. W trakcie zaj na studiach podyplomowych eksperci od zakupw podziel si swoj wiedz oraz dowiadczeniem w tym zakresie.

Miesicznik Forbes umieci zawd specjalisty ds. zakupw na czwartym miejscu swojej listy dziesiciu najbardziej opacalnych zawodw w 2013 roku. Studia podyplomowe w tym zakresie mog sta si furtk do dynamicznej, midzynarodowej kariery.

PROGRAM
MODU WPROWADZAJCY (16 godz.) Globalizacja Megatrendy w zarzdzaniu Wyzwania dla organizacji i ludzi Elementy analizy ekonomicznej (8 godz.) Negocjacje (24 godz.) Sourcing, analiza i wybr rde zaopatrzenia oraz ocena dostawcw (8 godz.) Zapytanie ofertowe/zaproszenie do przetargu (4 godz.) Strategie generowania oszczdnoci w zakupach (8 godz.) Obszary zakupowe trwae, krtkoterminowe, oparte na relacjach, destrukcyjne (4 godz.) Aspekty prawne dotyczce procesu zakupowego i umw (8 godz.) Seminarium dyplomowe (6 godz.) Moduy do wyboru Suchacz wybiera 11 z 23 dostpnych moduw. Za dodatkow opat moliwe jest realizowanie wikszej ich liczby. Zarzdzanie przez cele MBO (8 godz.) Zarzdzanie zmian (8 godz.) Projektowanie cieek kariery zawodowej, zarzdzanie talentami (8 godz.) Ocena wynikw przedsibiorstwa (8 godz.) Warto firmy (8 godz.) Modele biznesowe (8 godz.) Strategie marketingowe (8 godz.) Innowacje w organizacji (8 godz.) Analiza rynku (8 godz.) Zarzdzanie midzykulturowe (8 godz.) Konflikt w organizacji (8 godz.) Zarzdzanie efektywnym zespoem i pracownikiem (8 godz.) Kreatywne rozwizywanie problemw i podejmowanie decyzji (8 godz.) Techniki prezentacji (8 godz.) Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.) Organizacja pracy menedera (8 godz.) Zarzdzanie projektem (8 godz.) Budetowanie i rda finansowania (8 godz.) Biznesplan (8 godz.) Aspekty prawne prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.) Formy prawne prowadzenia dziaalnoci gospodarczej struktury organizacyjne, zarzdzanie strategiczne, zarzdzanie operacyjne, odpowiedzialno (8 godz.) Ochrona danych osobowych (8 godz.) Ubezpieczenia spoeczne (8 godz.) Opracowanie sytuacji przedstawionej w studium przypadku oraz zaprojektowanie rozwizania prezentowanego w trakcie obrony.

MODUY SPECJALISTYCZNE (70 godz.)

MODUY DO WYBORU (88-184 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

174 GODZINY

19

kierunki | moduowy system nauczania

POZNA
ZAJCIA POPOUDNIOWE W TYGODNIU LUB W WEEKENDY

Zarzdzanie i Promocja w Owiacie


Ukoczenie tego kierunku umoliwia nabycie kwalifikacji w zakresie zarzdzania owiat i uprawnie do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szk i placwek owiatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzcych i nadzorujcych dziaalno owiatow.

Zarzdzanie placwkami owiatowymi i promocja ich dziaa w czasach szybkiego ich rozwoju to nie lada wyzwanie stawiane przed kadr szkoy. Wymaga ono podejmowania trafnych decyzji dotyczcych konstruowania oferty, charakteru ksztacenia, a take skutecznego i trwaego budowania wizerunku placwki i wiadomoci na jej temat.

PROGRAM
MODU WPROWADZAJCY (16 godz.) Globalizacja Megatrendy w zarzdzaniu Wyzwania dla organizacji i ludzi Specyfika zarzdzania pracownikami w placwce owiatowej karty pracy nauczyciela (8 godz.) Prawne aspekty zarzdzania placwk owiatow prawo administracyjne, samorzdowe, prawo finansw publicznych (8 godz.) Nadzr pedagogiczny (8 godz.) Organizacja pracy dydaktycznej (8 godz.) Praca wychowawcza i pomoc psychologiczno-pedagogiczna (8 godz.) Wsppraca ze rodowiskiem spoecznym placwki owiatowej promocja placwki owiatowej i e-marketing w owiacie (8 godz.) Zarzdzanie finansami publicznymi (8 godz.) Zarzdzanie rozwojem pracownikw placwki owiatowej (8 godz.) Seminarium dyplomowe (6 godz.) Moduy obligatoryjne Zarzdzanie zmian (8 godz.) Konflikt w organizacji (8 godz.) Moduy do wyboru Suchacz wybiera 9 z 21 dostpnych moduw. Za dodatkow opat moliwe jest realizowanie wikszej ich liczby. Zarzdzanie przez cele MBO (8 godz.) Projektowanie cieek kariery zawodowej, zarzdzanie talentami (8 godz.) Ocena wynikw przedsibiorstwa (8 godz.) Warto firmy (8 godz.) Modele biznesowe (8 godz.) Strategie marketingowe (8 godz.) Innowacje w organizacji (8 godz.) Analiza rynku (8 godz.) Zarzdzanie midzykulturowe (8 godz.) Zarzdzanie efektywnym zespoem i pracownikiem (8 godz.) Kreatywne rozwizywanie problemw i podejmowanie decyzji (8 godz.) Techniki prezentacji (8 godz.) Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.) Organizacja pracy menedera (8 godz.) Zarzdzanie projektem (8 godz.) Budetowanie i rda finansowania (8 godz.) Biznesplan (8 godz.) Aspekty prawne prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.) Formy prawne prowadzenia dziaalnoci gospodarczej struktury organizacyjne, zarzdzanie strategiczne, zarzdzanie operacyjne, odpowiedzialno (8 godz.) Ochrona danych osobowych (8 godz.) Ubezpieczenia spoeczne (8 godz.) Praca dyplomowa, obrona pracy.

MODUY SPECJALISTYCZNE (70 godz.)

MODUY DO WYBORU (88-184 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

214 GODZIN

20

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

www.wsb.pl

Zarzdzanie Procesami
Skuteczne zarzdzanie procesami w organizacji jest jednym z istotnych warunkw jej sukcesu w XXI wieku. Diagnozowanie, optymalizowanie i wdraanie procesw oraz zarzdzanie nimi na poziomie organizacji moe zapewni firmie przewag konkurencyjn, ktr konkurencji trudno bdzie skopiowa.

Zarzdzanie procesami to jeden z najtrudniejszych obszarw nauki o zarzdzaniu, ale skutecznie realizowany moe przynie przedsibiorstwu znaczce zyski. Poniewa nowoczesne firmy wczaj zarzdzanie procesami w swj model biznesowy, specjalici z tego obszaru staj si jednymi z najcenniejszych pracownikw na rynku.

PROGRAM
MODU WPROWADZAJCY (16 godz.) Globalizacja Megatrendy w zarzdzaniu Wyzwania dla organizacji i ludzi Strategia firmy. Operacjonalizacja strategii (8 godz.) Diagnostyka organizacji. Narzdzia i techniki (16 godz.) Business process management (16 godz.) Zarzdzanie przez cele. Budowa systemu nadzorowania kluczowych procesw w organizacji (8 godz.) Analiza ryzyka w procesach (8 godz.) Nowoczesne narzdzia informatyczne wspierajce zarzdzanie procesami (8 godz.) Seminarium dyplomowe (6 godz.) Moduy do wyboru Suchacz wybiera 11 z 23 dostpnych moduw. Za dodatkow opat moliwe jest realizowanie wikszej ich liczby. Zarzdzanie przez cele MBO (8 godz.) Zarzdzanie zmian (8 godz.) Projektowanie cieek kariery zawodowej, zarzdzanie talentami (8 godz.) Ocena wynikw przedsibiorstwa (8 godz.) Warto firmy (8 godz.) Modele biznesowe (8 godz.) Strategie marketingowe (8 godz.) Innowacje w organizacji (8 godz.) Analiza rynku (8 godz.) Zarzdzanie midzykulturowe (8 godz.) Konflikt w organizacji (8 godz.) Zarzdzanie efektywnym zespoem i pracownikiem (8 godz.) Kreatywne rozwizywanie problemw i podejmowanie decyzji (8 godz.) Techniki prezentacji (8 godz.) Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.) Organizacja pracy menedera (8 godz.) Zarzdzanie projektem (8 godz.) Budetowanie i rda finansowania (8 godz.) Biznesplan (8 godz.) Aspekty prawne prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.) Formy prawne prowadzenia dziaalnoci gospodarczej struktury organizacyjne, zarzdzanie strategiczne, zarzdzanie operacyjne, odpowiedzialno (8 godz.) Ochrona danych osobowych (8 godz.) Ubezpieczenia spoeczne (8 godz.) Warunkiem ukoczenia studiw jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu kocowego i obrony pracy dyplomowej z przedmiotw zrealizowanych na zajciach.

MODUY SPECJALISTYCZNE (70 godz.)

MODUY DO WYBORU (88-184 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

174 GODZINY

21

kierunki | moduowy system nauczania

POZNA
ZAJCIA POPOUDNIOWE W TYGODNIU LUB W WEEKENDY

Zarzdzanie Projektem
Najskuteczniej uczy si od praktykw, dlatego studia na kierunku Zarzdzanie Projektem s organizowane we wsppracy z International Project Management Polska, ktre jest organizacj zrzeszajc profesjonalistw w dziedzinie zarzdzania projektami, oraz z wiodc organizacj IPMA International Project Management Association.

Partner biznesowy:

Jestem osob lubic wyzwania, poszukujc yciowego celu, tego, w czym mogabym si najlepiej realizowa. Studia na kierunku Zarzdzanie Projektem podjam, aby realizowa swoje plany, ktre powoli udaje mi si dookrela. Co najbardziej ujmuje, to atmosfera spotka, dobra organizacja oraz wietni i otwarci wykadowcy. Krtko mwic: polecam!

Magorzata Jaga Suchaczka kierunku Zarzdzanie Projektem

PROGRAM
MODU WPROWADZAJCY (16 godz.) Globalizacja Megatrendy w zarzdzaniu Wyzwania dla organizacji i ludzi Podstawy zarzdzania projektami. Inicjowanie projektu (8 godz.) Planowanie projektu (16 godz.) Modelowanie projektu (8 godz.) Finanse w projekcie (budet i finansowanie) (8 godz.) Analiza ryzyka w projekcie (monitorowanie budetu) (8 godz.) Nadzorowanie realizacji projektu. Zamykanie projektu (8 godz.) Narzdzia informatyczne wspierajce zarzdzanie projektem (8 godz.) Seminarium dyplomowe (6 godz.) Moduy obligatoryjne Zarzdzanie przez cele MBO (8 godz.) Zarzdzanie zmian (8 godz.) Konflikt w organizacji (8 godz.) Kreatywne rozwizywanie problemw i podejmowanie decyzji (8 godz.) Moduy do wyboru Suchacz wybiera 7 z 19 dostpnych moduw. Za dodatkow opat moliwe jest realizowanie wikszej ich liczby. Projektowanie cieek kariery zawodowej, zarzdzanie talentami (8 godz.) Ocena wynikw przedsibiorstwa (8 godz.) Warto firmy (8 godz.) Modele biznesowe (8 godz.) Strategie marketingowe (8 godz.) Innowacje w organizacji (8 godz.) Analiza rynku (8 godz.) Zarzdzanie midzykulturowe (8 godz.) Zarzdzanie efektywnym zespoem i pracownikiem (8 godz.) Techniki prezentacji (8 godz.) Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.) Organizacja pracy menedera (8 godz.) Zarzdzanie projektem (8 godz.) Budetowanie i rda finansowania (8 godz.) Biznesplan (8 godz.) Aspekty prawne prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.) Formy prawne prowadzenia dziaalnoci gospodarczej struktury organizacyjne, zarzdzanie strategiczne, zarzdzanie operacyjne, odpowiedzialno (8 godz.) Ochrona danych osobowych (8 godz.) Ubezpieczenia spoeczne (8 godz.) Projekt zaliczeniowy i jego obrona.

MODUY SPECJALISTYCZNE (70 godz.)

MODUY DO WYBORU (88-184 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

174 GODZINY

22

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

www.wsb.pl

Zarzdzanie Strategiczne w Biznesie


Strategia jest czym, co ma fundamentalny wpyw na ycie lub mier, na sukces lub porak firmy. Krzysztof Obj, wspczesny ekonomista polski, jeden z prekursorw nowoczesnej koncepcji zarzdzania

Jako praktyk zarzdzania dedykuj ten program wszystkim osobom, zainteresowanym wszechstronnym i pragmatycznym procesem doskonalenia funkcji zarzdzania nowoczesn organizacj. Kady suchacz znajdzie podczas studiw wiele inspiracji i rozwiza do natychmiastowego wrcz wdroenia.

Anna Sarowska-Gierasimowicz Autorka programu

PROGRAM
MODU WPROWADZAJCY (16 godz.) Globalizacja Megatrendy w zarzdzaniu Wyzwania dla organizacji i ludzi Wspczesne wyzwania w zarzdzaniu organizacj (8 godz.) Organizacja jako spjny system celw, zasobw oraz procesw. System technologiczno-spoeczny wyzwaniem dla praktyki zarzdzania (8 godz.) Kokpit analiz strategicznych rda decyzji w skutecznym zarzdzaniu (8 godz.) Zarzdzanie ryzykiem i niewiadom w procesach zarzdzania organizacj (8 godz.) Innowacyjno zarzdzania jako rdo przewagi konkurencyjnej organizacji (8 godz.) Reengineering i optymalizacja procesu zarzdzania organizacj (8 godz.) Total participation management partycypacja w zarzdzaniu (8 godz.) Efektywny dobr i rozwj strategicznych kadr menederskich (8 godz.) Seminarium (6 godz.) Moduy obligatoryjne Zarzdzanie przez cele MBO (8 godz.) Zarzdzanie zmian (8 godz.) Ocena wynikw przedsibiorstwa (8 godz.) Moduy do wyboru Suchacz wybiera 8 z 20 dostpnych moduw. Za dodatkow opat moliwe jest realizowanie wikszej ich liczby. Projektowanie cieek kariery zawodowej, zarzdzanie talentami (8 godz.) Warto firmy (8 godz.) Modele biznesowe (8 godz.) Strategie marketingowe (8 godz.) Innowacje w organizacji (8 godz.) Analiza rynku (8 godz.) Zarzdzanie midzykulturowe (8 godz.) Konflikt w organizacji (8 godz.) Zarzdzanie efektywnym zespoem i pracownikiem (8 godz.) Kreatywne rozwizywanie problemw i podejmowanie decyzji (8 godz.) Techniki prezentacji (8 godz.) Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.) Organizacja pracy menedera (8 godz.) Zarzdzanie projektem (8 godz.) Budetowanie i rda finansowania (8 godz.) Biznesplan (8 godz.) Aspekty prawne prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.) Formy prawne prowadzenia dziaalnoci gospodarczej struktury organizacyjne, zarzdzanie strategiczne, zarzdzanie operacyjne, odpowiedzialno (8 godz.) Ochrona danych osobowych (8 godz.) Ubezpieczenia spoeczne (8 godz.) Projekt dyplomowy, opracowany pod kierunkiem promotora, oparty na przypadku biznesowym, zrealizowany w oparciu o wiedz, profesjonalne narzdzia i metody pracy poznane podczas studiw. Test wiedzy w formie pre- i posttestu.

MODUY SPECJALISTYCZNE (70 godz.)

MODUY DO WYBORU (88-184 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

174 GODZINY

23

kierunki | moduowy system nauczania

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

Zarzdzanie w Opiece Zdrowotnej


Proces ksztacenia pozwoli suchaczom na dokonanie wieloaspektowego wgldu w istot efektywnych procesw zarzdzania w organizacji. Celem studiw jest rwnie ksztatowanie wiadomoci penionych rl zawodowych oraz optymalnych cieek rozwoju zawodowego profesjonalnego menedera.

Absolwenci studiw bd przygotowani do profesjonalnego zarzdzania jednostkami suby zdrowia oraz efektywnego gospodarowania jej finansami.

PROGRAM
MODU WPROWADZAJCY (16 godz.) Globalizacja Megatrendy w zarzdzaniu Wyzwania dla organizacji i ludzi Funkcjonowanie opieki zdrowotnej w Polsce (8 godz.) Elementy prawa medycznego (8 godz.) Doskonalenie zawodowe pracownikw medycznych (8 godz.) Samorzdy zawodw medycznych (8 godz.) Restrukturyzacja w zalenoci od faktycznych potrzeb zdrowotnych (8 godz.) Przeksztacenia podmiotw leczniczych zgodnie z obowizujcym prawem (8 godz.) Metody oceny jakoci podmiotw leczniczych w Polsce (8 godz.) Systemy informatyczne w sektorze medycznym (8 godz.) Seminarium dyplomowe (6 godz.) Moduy obligatoryjne Zarzdzanie zmian (8 godz.) Konflikt w organizacji (8 godz.) Budetowanie i rda finansowania (8 godz.) Moduy do wyboru Suchacz wybiera 8 z 20 dostpnych moduw. Za dodatkow opat moliwe jest realizowanie wikszej ich liczby. Projektowanie cieek kariery zawodowej, zarzdzanie talentami (8 godz.) Ocena wynikw przedsibiorstwa (8 godz.) Warto firmy (8 godz.) Modele biznesowe (8 godz.) Strategie marketingowe (8 godz.) Innowacje w organizacji (8 godz.) Analiza rynku (8 godz.) Zarzdzanie midzykulturowe (8 godz.) Zarzdzanie efektywnym zespoem i pracownikiem (8 godz.) Kreatywne rozwizywanie problemw i podejmowanie decyzji (8 godz.) Techniki prezentacji (8 godz.) Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.) Organizacja pracy menedera (8 godz.) Zarzdzanie projektem (8 godz.) Biznesplan (8 godz.) Aspekty prawne prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.) Formy prawne prowadzenia dziaalnoci gospodarczej struktury organizacyjne, zarzdzanie strategiczne, zarzdzanie operacyjne, odpowiedzialno (8 godz.) Ochrona danych osobowych (8 godz.) Ubezpieczenia spoeczne (8 godz.) Praca dyplomowa, obrona pracy.

MODUY SPECJALISTYCZNE (70 godz.)

MODUY DO WYBORU (88-184 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

174 GODZINY

24

POZNA
ZAJCIA POPOUDNIOWE W TYGODNIU LUB W WEEKENDY

www.wsb.pl

Zarzdzanie Zasobami Ludzkimi Kadry i Pace


Specjalista ds. kadr i pac zajmuje si wdraaniem i polityki personalnej przedsibiorstwa i jej nadzorowaniem, a ponadto, czsto odpowiada za prawno-administracyjn opiek nad zatrudnianiem.

Specjalista ds. kadr i pac to stabilny zawd. Praca odbywa si najczciej w siedzibie firmy, jednak majc du wiedz merytoryczn, z powodzeniem mona otworzy wasne biuro lub pracowa w systemie home office.

PROGRAM
MODU WPROWADZAJCY (16 godz.) Globalizacja Megatrendy w zarzdzaniu Wyzwania dla organizacji i ludzi Kadry i pace w prawie i praktyce (8 godz.) Formy zatrudnienia pracownikw (16 godz.) Czas pracy (8 godz.) wiadczenia pracownicze (8 godz.) Wartociowanie stanowisk pracy (8 godz.) Outsourcing pracownikw (8 godz.) Outplacement proces zwolnie monitorowanych (8 godz.) Seminarium projektowe (6 godz.) Moduy obligatoryjne Aspekty prawne prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.) Ochrona danych osobowych (8 godz.) Ubezpieczenia spoeczne (8 godz.) Moduy do wyboru Suchacz wybiera 8 z 20 dostpnych moduw. Za dodatkow opat moliwe jest realizowanie wikszej ich liczby. Zarzdzanie zmian (8 godz.) Zarzdzanie midzykulturowe (8 godz.) Zarzdzanie efektywnym zespoem i pracownikiem (8 godz.) Kreatywne rozwizywanie problemw i podejmowanie decyzji (8 godz.) Techniki prezentacji (8 godz.) Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.) Organizacja pracy menedera (8 godz.) Zarzdzanie projektem (8 godz.) Zarzdzanie przez cele MBO (8 godz.) Projektowanie cieek kariery zawodowej, zarzdzanie talentami (8 godz.) Ocena wynikw przedsibiorstwa (8 godz.) Warto firmy (8 godz.) Modele biznesowe (8 godz.) Strategie marketingowe (8 godz.) Innowacje w organizacji (8 godz.) Analiza rynku (8 godz.) Konflikt w organizacji (8 godz.) Budetowanie i rda finansowania (8 godz.) Biznesplan (8 godz.) Formy prawne prowadzenia dziaalnoci gospodarczej struktury organizacyjne, zarzdzanie strategiczne, zarzdzanie operacyjne, odpowiedzialno (8 godz.) Projekt, test, obrona projektu.

MODUY SPECJALISTYCZNE (70 godz.)

MODUY DO WYBORU (88-184 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

174 GODZINY

25

kierunki | moduowy system nauczania

POZNA
ZAJCIA POPOUDNIOWE W TYGODNIU LUB W WEEKENDY

Zarzdzanie Zasobami Ludzkimi Specjalista ds. HR


Profesjonalnie dobrany, waciwie motywowany i rozwijany zesp ludzi jest w stanie zapewni firmie sukces rynkowy, podnie efektywno podejmowanych przez ni dziaa oraz przyczyni si do realizacji wszystkich wytyczonych przez ni celw.

Dziay human resources odpowiadaj nie tylko za zatrudnienie, ale rwnie za szkolenia pracownikw, dobr atmosfer w pracy, organizacj imprez oraz szeroko pojt komunikacj wewntrzn. Zakres ich obowizkw jest bardzo szeroki, dziki czemu praca na stanowisku specjalisty ds. HR jest ciekawa i pozwala rozwija interdyscyplinarne umiejtnoci.

PROGRAM
MODU WPROWADZAJCY (16 godz.) Globalizacja Megatrendy w zarzdzaniu Wyzwania dla organizacji i ludzi Polityka personalna nowoczesnej organizacji przegld funkcji personalnych (8 godz.) Modelowanie stanowiska pracy opisy i profile stanowisk (8 godz.) Profesjonalny dobr pracownikw w nowoczesnej organizacji (8 godz.) Adaptacja nowo zatrudnionych pracownikw (8 godz.) Zarzdzanie procesem szkole pracowniczych (8 godz.) Nowoczesne systemy ocen pracowniczych (8 godz.) Budowanie wizerunku pracodawcy employer branding (8 godz.) Pomiar efektywnoci dziaa w polityce personalnej (8 godz.) Seminarium projektowe (6 godz.) Moduy obligatoryjne Zarzdzanie zmian (8 godz.) Kreatywne rozwizywanie problemw i podejmowanie decyzji (8 godz.) Aspekty prawne prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.) Moduy do wyboru Suchacz wybiera 8 z 20 dostpnych moduw. Za dodatkow opat moliwe jest realizowanie wikszej liczby moduw. Projektowanie cieek kariery zawodowej, zarzdzanie talentami (8 godz.) Zarzdzanie midzykulturowe (8 godz.) Zarzdzanie efektywnym zespoem i pracownikiem (8 godz.) Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.) Organizacja pracy menedera (8 godz.) Zarzdzanie projektem (8 godz.) Ochrona danych osobowych (8 godz.) Ubezpieczenia spoeczne (8 godz.) Zarzdzanie przez cele MBO (8 godz.) Ocena wynikw przedsibiorstwa (8 godz.) Warto firmy (8 godz.) Modele biznesowe (8 godz.) Strategie marketingowe (8 godz.) Innowacje w organizacji (8 godz.) Analiza rynku (8 godz.) Konflikt w organizacji (8 godz.) Techniki prezentacji (8 godz.) Budetowanie i rda finansowania (8 godz.) Biznesplan (8 godz.) Formy prawne prowadzenia dziaalnoci gospodarczej struktury organizacyjne, zarzdzanie strategiczne, zarzdzanie operacyjne, odpowiedzialno (8 godz.) Projekt, test, obrona projektu.

MODUY SPECJALISTYCZNE (70 godz.)

MODUY DO WYBORU (88-184 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

174 GODZINY

26

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

www.wsb.pl

Zarzdzanie Zasobami Ludzkimi Meneder HR


W czasach gdy przewag konkurencyjn uzyskuje si dziki rozwojowi ludzkich moliwoci, gdy kluczowym zasobem rozwijajcych si obszarw biznesu s wiedza i strategiczne kompetencje, kluczem dostpu do trwaych i dugofalowych sukcesw nowoczesnej organizacji jest sztuka zarzdzania kapitaem ludzkim. Poniewa jak susznie twierdzi Peter Drucker Najlepsz metod przewidywania przyszoci jest jej tworzenie.

Wybraam WSB poniewa ma bogat ofert edukacyjn, praktyczny program nauczania, nowoczesne zaplecze techniczne i jest najbardziej rozpoznawaln niepubliczn uczelni w regionie. Zajcia s ciekawie prowadzone przez praktykw, a elastyczny system zaj to to, co zdecydowao, e wybraam t szko.

Agnieszka Brzozowicz Suchaczka kierunku Zarzdzanie Zasobami Ludzkimi

PROGRAM
MODU WPROWADZAJCY (16 godz.) Globalizacja Megatrendy w zarzdzaniu Wyzwania dla organizacji i ludzi Meneder HR sylwetka zawodowa w kontekcie penionej roli (8 godz.) Audyt funkcji personalnej narzdzia, cele, rezultaty, korzyci (8 godz.) Projektowanie systemowe w obszarze HRM (8 godz.) Efektywne zarzdzanie projektami HR (8 godz.) Mapowanie kluczowych procesw HR i zarzdzanie nimi (8 godz.) Efektywna polityka rozwojowa pracownikw w nowoczesnej organizacji (8 godz.) Polityka motywacyjna i premiowa w nowoczesnej organizacji (8 godz.) Polityka szkole efektywnych biznesowo (8 godz.) Seminarium projektowe (6 godz.) Moduy obligatoryjne Projektowanie cieek kariery zawodowej, zarzdzanie talentami (8 godz.) Zarzdzanie efektywnym zespoem i pracownikiem (8 godz.) Kreatywne rozwizywanie problemw i podejmowanie decyzji (8 godz.) Moduy do wyboru Suchacz wybiera 8 z 20 dostpnych moduw. Za dodatkow opat moliwe jest realizowanie wikszej liczby moduw. Zarzdzanie zmian (8 godz.) Zarzdzanie midzykulturowe (8 godz.) Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.) Organizacja pracy menedera (8 godz.) Zarzdzanie projektem (8 godz.) Aspekty prawne prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.) Ochrona danych osobowych (8 godz.) Ubezpieczenia spoeczne (8 godz.) Zarzdzanie przez cele MBO (8 godz.) Konflikt w organizacji (8 godz.) Ocena wynikw przedsibiorstwa (8 godz.) Warto firmy (8 godz.) Modele biznesowe (8 godz.) Strategie marketingowe (8 godz.) Innowacje w organizacji (8 godz.) Analiza rynku (8 godz.) Techniki prezentacji (8 godz.) Budetowanie i rda finansowania (8 godz.) Biznesplan (8 godz.) Formy prawne prowadzenia dziaalnoci gospodarczej struktury organizacyjne, zarzdzanie strategiczne, zarzdzanie operacyjne, odpowiedzialno (8 godz.) Projekt, test, obrona projektu.

MODUY SPECJALISTYCZNE (70 godz.)

MODUY DO WYBORU (88-184 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

174 GODZINY

27

kierunki | moduowy system nauczania

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

Zarzdzanie Zasobami Ludzkimi HR Biznes Partner


HR biznes partner to wysokiej klasy specjalista odpowiedzialny za wdraanie biznesowych strategii z zakresu Human Resources. Jest partnerem dla firm, menederem wysokiego szczebla, czonkiem zarzdu.

Zawd HR biznes partnera czy w sobie gbok wiedz interdyscyplinarn z dowiadczeniem zawodowym. Specjalista tej klasy pynnie porusza si zarwno w sferze mikkiego HR -u, jak i wrd twardych wskanikw ekonomicznych i biznesowych. Potrafi przekada psychologiczne aspekty zarzdzania kadrami na bilanse finansowe firmy.

PROGRAM
MODU WPROWADZAJCY (16 godz.) Globalizacja Megatrendy w zarzdzaniu Wyzwania dla organizacji i ludzi HR biznes partner nowe role menederw HR w organizacjach przyszoci (8 godz.) Zarzdzanie cigoci procesw HR (8 godz.) Analiza strategiczna w procesach projektowania zmian (8 godz.) Tworzenie wartoci przez dziay HR (8 godz.) Zarzdzanie systemem komunikacji wewntrznej w procesach HR (8 godz.) Kontroling personalny kompetencje, narzdzia, korzyci (8 godz.) Zrwnowaona karta wynikw (balanced scorecard) w zarzdzaniu kapitaem ludzkim (8 godz.) Zarzdzanie ryzykiem i niewiadomym w procesach HR (8 godz.) Seminarium projektowe (6 godz.) Moduy obligatoryjne Zarzdzanie przez cele MBO (8 godz.) Budetowanie i rda finansowania (8 godz.) Moduy do wyboru Suchacz wybiera 9 z 21 dostpnych moduw. Za dodatkow opat moliwe jest realizowanie wikszej liczby moduw. Zarzdzanie zmian (8 godz.) Projektowanie cieek kariery zawodowej, zarzdzanie talentami (8 godz.) Zarzdzanie midzykulturowe (8 godz.) Zarzdzanie efektywnym zespoem i pracownikiem (8 godz.) Kreatywne rozwizywanie problemw i podejmowanie decyzji (8 godz.) Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.) Organizacja pracy menedera (8 godz.) Aspekty prawne prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.) Zarzdzanie projektem (8 godz.) Ocena wynikw przedsibiorstwa (8 godz.) Warto firmy (8 godz.) Modele biznesowe (8 godz.) Strategie marketingowe (8 godz.) Innowacje w organizacji (8 godz.) Analiza rynku (8 godz.) Konflikt w organizacji (8 godz.) Techniki prezentacji (8 godz.) Biznesplan (8 godz.) Formy prawne prowadzenia dziaalnoci gospodarczej struktury organizacyjne, zarzdzanie strategiczne, zarzdzanie operacyjne, odpowiedzialno (8 godz.) Ochrona danych osobowych (8 godz.) Ubezpieczenia spoeczne (8 godz.) Projekt, test, obrona projektu.

MODUY SPECJALISTYCZNE (70 godz.)

MODUY DO WYBORU (88-184 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

174 GODZINY

28

www.wsb.pl

STUDIA PROWADZONE W TRADYCYJNYM SYSTEMIE NAUCZANIA


ZAJCIA W WEEKENDY (PT.-NIEDZ.) Pozna lub d 30 kierunkw studiw podyplomowych do wyboru w Poznaniu 16 kierunkw studiw podyplomowych do wyboru w odzi okoo 10 zjazdw rocznie W SYSTEMIE POPOUDNIOWYM W TYGODNIU (16.00-21.00) Pozna lub d 15 kierunkw studiw podyplomowych do wyboru w Poznaniu 2 kierunki studiw podyplomowych do wyboru w odzi okoo 30 zjazdw rocznie

Studia prowadzone w tradycyjnym systemie nauczania

kierunki | tradycyjny system nauczania

D
ZAJCIA W WEEKENDY

Administracja Zarzdzanie i Organizacja


Po acinie administrare oznacza by pomocnym. Administracja jest dziaalnoci organizatorsk oraz szeroko rozumian dziaalnoci pomocow majc wpyw na cae spoeczestwo.

Studia podyplomowe s najlepszym sposobem na poszerzenie i utrwalenie wiadomoci z zakresu organizacji i zarzdzania w administracji. Oprcz wiedzy teoretycznej daj take to, co najwaniejsze, czyli wiele umiejtnoci, ktre mona wykorzysta w praktyce. Warto inwestowa w siebie, korzystajc z oferty WSB.

Krzysztof Drost Pracownik samorzdowy

PROGRAM
Podstawy i wykadnia prawa (8 godz.) Elementy prawa administracyjnego (8 godz.) Postpowanie administracyjne i postpowanie przed sdami administracyjnymi (8 godz.) Globalizacja (5 godz.) Prawo europejskie i fundusze europejskie (8 godz.) Finanse publiczne (8 godz.) Kontrola zarzdcza i audyt wewntrzny (8 godz.) Aspekty prawne prawo pracy, prawo cywilne (8 godz.) Ochrona danych osobowych (8 godz.) Wyzwania dla organizacji i ludzi (8 godz.) Zarzdzanie przez cele MBO (8 godz.) Zarzdzanie zmian (8 godz.) Innowacje w organizacji (8 godz.) Megatrendy w zarzdzaniu (8 godz.) Zarzdzanie systemami informacji e-administracja (8 godz.) Zarzdzanie projektem (8 godz.) Zarzdzanie efektywnym zespoem i pracownikiem (8 godz.) Konflikt w organizacji (8 godz.) Kreatywne rozwizywanie problemw i podejmowanie decyzji (8 godz.) Techniki prezentacji (8 godz.) Komunikacja interpersonalna i asertywno (komunikacja w organizacji, asertywno w praktyce) (8 godz.) Seminarium dyplomowe (6 godz.) Egzamin kocowy obejmujcy wiedz z przedmiotw realizowanych w trakcie trwania nauki oraz obrona pracy dyplomowej.

WIEDZA PRAWNICZA (64 godz.)

SPRAWNE ZARZDZANIE (59 godz.)

UMIEJTNOCI INTERPERSONALNE (32 godz.)

SEMINARIUM DYPLOMOWE (6 godz.) FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

166 GODZINY

10 ZJAZDW

Cel
Celem podyplomowych studiw na kierunku Administracja Zarzdzanie i Organizacja jest pogbienie wiedzy prawniczej, zwikszenie sprawnoci organizacyjnej i doskonalenie umiejtnoci interpersonalnych pracownikw administracji publicznej. Ukoczenie studiw pomoe w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarzdzaniu przedsiwziciami publicznymi w rnych aspektach dziaalnoci administracji.

Korzyci
Studia umoliwiaj uczestnikom doskonalenie umiejtnoci i pozyskanie wiedzy niezbdnej do wykonywania zawodu urzdnika. Pozwol zdoby wiedz prawnicz potrzebn do analizy tekstu prawnego. Suchacze naucz si zarzdza, wsppracowa i komunikowa z pracownikami i klientami. Ponadto dowiedz si, jak zarzdza projektami unijnymi, zmian i informacj.

Uczestnicy
Studia kierowane s do osb penicych lub zamierzajcych peni funkcje kierownicze redniego lub wy szego szczebla w administracji publicznej, m.in. w urzdach wojewdzkich, miast i gmin, starostwach powiatowych, urzdach marszakowskich i samorzdach.

30

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

D
ZAJCIA W WEEKENDY

www.wsb.pl

Akademia Trenera
Dobrym trenerem nie sposb sta si z dnia na dzie, a nawet w cigu kilku miesicy. Aby osign ten cel, warto sign po dobre wzorce i praktyki oraz wskazwki rozwojowe i uczy si od najlepszych praktykw. Na najwaniejsze pytanie: jak zosta efektywnym, skutecznym i cenionym trenerem, odpowiedz wykadowcy na kierunku Akademia Trenera.

Uczestnictwo w Akademii Trenera to jedna z najlepszych decyzji w moim yciu. Podczas zaj uczymy si technik rozwizywania konfliktw, walki ze stresem i tworzenia map myli. Przekazywana wiedza oraz pokazywane narzdzia pomagaj w organizowaniu i prowadzeniu szkole, ale te przydaj si w yciu prywatnym, co czyni te studia jeszcze bardziej atrakcyjnymi.

Zuzanna Werle Suchaczka kierunku Akademia Trenera, prawniczka

PROGRAM
Rynek szkole trendy, wyzwania, struktura (8 godz.) Nawigacyjna mapa trenera po rynku szkole biznesowych (8 godz.) Efektywny proces szkole (16 godz.) Grupa szkoleniowa geografia rl i relacji (8 godz.) Grupa szkoleniowa opr i sytuacje trudne (8 godz.) Sylwetka psychospoeczna skutecznego i efektywnego trenera (8 godz.) Trening interpersonalny trenera (16 godz.) Aktorski warsztat skutecznego trenera (16 godz.) Metody i narzdzia warsztat trenerski (8 godz.) Autorskie metody i narzdzia trenera (8 godz.) Trener w ywiole realizacja fragmentu wasnego projektu szkoleniowego pod okiem superwizora (16 godz.) Mistrzostwo osobiste trenera (8 godz.) Budowanie atrakcyjnych ofert i programw szkoleniowych (16 godz.) Dziaania i kompetencje diagnostyczne w pracy trenera (8 godz.) Konsultacje przygotowanie projektu szkoleniowego (8 godz.) Test wiedzy obejmujcy zagadnienia teoretyczne zawarte w programie studiw. Projekt szkolenia o dowolnej tematyce. Egzamin kocowy, ktry ma charakter praktyczny i polega na indywidualnej prezentacji atrakcyjnego metodycznie fragmentu szkolenia o dowolnej tematyce, ktre zostanie poddane profesjonalnej ocenie przez zesp ekspertw praktykw wedug przyjtych kryteriw merytorycznych.

AKADEMIA TRENERA (160 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

160 GODZIN

10 ZJAZDW

Cel
Studia integruj dwie kluczowe perspektywy zawodu trenera: perspektyw psychologiczn i biznesow. Poprzez zajcia praktyczne pozwalaj budowa zarwno bogaty warsztat trenerski, jak i wiadomo oraz postaw zawodow.

Korzyci
Suchacze uzyskuj moliwo autodiagnozy potencja u trenerskiego i wiadomego ksztatowania jego kluczowych elementw, szczeglnie kompetencji interpersonalnych i spoecznych. Suchacze zostan wyposaeni w profesjonalne narzdzia niezbdne do wejcia na rynek szkole oraz umiejtno ich dopasowania do podanych rezultatw oraz efektywnoci procesu szkoleniowego.

Uczestnicy
Program studiw dedykowany jest aktywnym trenerom, poszukujcym nowych inspiracji, rde refleksji oraz wiadomego doskonalenia warsztatu pracy, jakim obecnie dysponuj. Obok nich do udziau w programie zapraszamy osoby, ktre chciayby zgbia najciekawsze aspekty zawodu trenera i zaangaowa si w ich odkrywanie.

31

kierunki | tradycyjny system nauczania

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

Analiza Finansowa
Analiza finansowa jest jednym z wielu narzdzi sucych do poznania przedsibiorstwa i zachodzcych w nim procesw gospodarczych. Poprzez sformalizowany, ale i jednolity jzyk sprawozdawczoci finansowej dziki analizie finansowej mona oceni zarwno aktualn, jak i projektowan sytuacj finansow jednostki.

Studia z certyfikatem

Business & Management Programs

Analityk finansowy to nie tylko ksigowy, finansista czy ekonomista, ale przede wszystkim ekspert potraficy w gszczu twardych informacji odnale recept na sukces przedsibiorstwa i wzmocni jego pozycj.

PROGRAM
RACHUNKOWO I PODATKI (34 godz.) System informacyjny polskiego i midzynarodowego prawa bilansowego (8 godz.) Sprawozdawczo finansowa podmiotw gospodarczych (12 godz.) Kreatywna rachunkowo a obraz sytuacji finansowej (8 godz.) System podatkowy i jego wpyw na wyniki finansowe podmiotu gospodarczego (6 godz.) Statystyka dla finansistw (8 godz.) Metody analizy finansowej (6 godz.) Analiza wskanikowa (14 godz.) Analiza i przygotowanie przepyww pieninych (6 godz.) Zagroenie kontynuowania dziaalnoci podmiotw gospodarczych (4 godz.) Specyfika analizy finansowej instytucji finansowych (12 godz.) Analiza finansowa jednostek budetowych (8 godz.) Zastosowanie Excela w analizie finansowej (12 godz.) Analiza rde i kosztw finansowania dziaalnoci gospodarczej (8 godz.) Gieda rdem pozyskiwania kapitau (4 godz.) Analiza techniczna, fundamentalna i portfelowa (16 godz.) Planowanie finansowe i ocena ryzyka (8 godz.) Ocena efektywnoci inwestycji (8 godz.) Wycena i warto przedsibiorstwa (6 godz.) Zintegrowane systemy zarzdzania systemy klasy ERP (8 godz.) Kompetencje menederskie z certyfikatem Franklin University (16 godz.) Seminarium (6 godz.) Case zaliczeniowy i jego obrona.

NARZDZIA I PRAKTYKA ANALIZY FINANSOWEJ (70 godz.)

FINANSE PRZEDSIBIORSTWA (58 godz.)

KOMPETENCJE MENEDERSKIE (16 godz.) SEMINARIUM (6 godz.) FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

182 GODZINY

10 ZJAZDW

Cel
Celem studiw jest przekazanie wiedzy na temat mechanizmw wystpujcych na rynku finansowym i analizy sytuacji finansowej firmy.

Korzyci
Studia pozwol na zdobycie nowoczesnej wiedzy z zakresu analizy finansowej oraz nabycie umiejtnoci praktycznego wykorzystania instrumentw analizy finansowej pozwalajcych na dokonanie waciwej oceny obecnej sytuacji przedsibiorstwa, jak i efektywnoci jego zamierze inwestycyjnych.

Uczestnicy
Studia s kierowane do pracownikw przedsibiorstw produkcyjnych, usugowych i handlowych, a tak e instytucji finansowych oraz do przedsibiorcw, za w szczeglnoci do: dyrektorw finansowych, analitykw finansowych i kredytowych, menederw projektu, pracownikw dziaw controllingu, planowania i analiz, konsultantw biznesowych, inwestorw giedowych.

32

POZNA
ZAJCIA POPOUDNIOWE W TYGODNIU LUB W WEEKENDY

www.wsb.pl

Aplikacje Internetowe i Mobilne


Aplikacje internetowe, intranetowe i mobilne w ostatnich latach zdominoway rynek oprogramowania, wypierajc stopniowo aplikacje wymagajce instalacji na komputerach osobistych. Korzystajc z niewielkich urzdze i przegldarki internetowej, mona przeglda witryny, ale take uywa systemw ERP czy CRM, a nawet aplikacji biurowych.

Nauka na studiach podyplomowych w WSB pozwolia mi skrci dystans do galopujcego wiata aplikacji internetowych i mobilnych. Czuj si swobodniej w rozmowach z ludmi z obszaru IT i rozszerzyem kompetencje w nowej dziedzinie usug.

Micha akomski Kierownik Oddziau Systemu Zarzdzania

PROGRAM
Usugi internetowe (6 godz.) Aplikacje internetowe (8 godz.) Systemy zarzdzania treci (CMS) (8 godz.) Podstawy grafiki komputerowej i zastosowania technologii flash (14 godz.) Projektowanie i optymalizacja stron internetowych pod ktem wyszukiwarek (8 godz.) Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML, XHTML i CSS (20 godz.) Zarzdzanie bazami danych (8 godz.) Obsuga danych za pomoc SQL (10 godz.) Tworzenie aplikacji internetowych w jzyku PHP (12 godz.) Tworzenie aplikacji internetowych w jzyku JavaScript (12 godz.) Tworzenie aplikacji internetowych w rodowisku .Net (12 godz.) Tworzenie aplikacji internetowych opartych o Java i XML (12 godz.) Podstawy technologii mobilnych (6 godz.) Tworzenie aplikacji mobilnych w Java (12 godz.) Tworzenie aplikacji mobilnych w Windows Phone (12 godz.) Bezpieczestwo systemw informatycznych (14 godz.) Inynieria oprogramowania (6 godz.) Seminarium projektowe (8 godz.) Projekt realizowany w zespoach. Test. Obrona projektu.

APLIKACJE INTERNETOWE I MOBILNE (188 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

188 GODZIN

10 ZJAZDW

Cel
Celem studiw jest zapoznanie suchaczy z najwaniejszymi technologiami, narzdziami oraz zasadami tworzenia aplikacji internetowych, intranetowych i mobilnych, a tak e przygotowanie do samodzielnego ich tworzenia.

Korzyci
Zdobycie specjalistycznej wiedzy z obszaru projektowania oraz tworzenia aplikacji internetowych, intranetowych i mobilnych; nabycie umiejtnoci obsugi szeregu narzdzi, programowania w najpopularniejszych jzykach, a tak e radzenia sobie z wyzwaniami zwizanymi z integrowaniem wielu technologii w ramach jednej aplikacji.

Uczestnicy
Osoby, ktre chc od podstaw pozna zasady projektowania, tworzenia i utrzymania serwisw internetowych, intranetowych i aplikacji mobilnych, oraz osoby zajmujce si ju t tematyk, ktre chciayby poszerzy swoj wiedz i umiejtnoci.

33

kierunki | tradycyjny system nauczania

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

Bankowo
Studia pozwalaj na zdobycie wiedzy uatwiajcej uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Bankowca. Certyfikacja ECB EFCB zostaa opracowana przez wiodce instytucje ksztacenia bankowego z 17 krajw Europy bdce czonkami EBTN (European Banking and Financial Services Training Association).

Pracuj w banku, chocia jestem absolwentk studiw magisterskich na kierunku humanistycznym. Studia podyplomowe na uczelni ekonomicznej byy dla mnie wyzwaniem. W WSB nabyam fachow wiedz pomocn w podniesieniu kwalifikacji i rozwoju zawodowym, a przyjazna forma tych studiw pozwolia na sprawne zdobycie nowego wyksztacenia.

Joanna Kury Pracowniczka BZ WBK

PROGRAM
OTOCZENIE EKONOMICZNE I MONETARNE (24 godz.) Podstawowe elementy mechanizmu rynkowego (2 godz.) Ekonomiczne aspekty rozwoju bankowoci (2 godz.) System bankowy (18 godz.) Bank jako instytucja (2 godz.) Bank jako instytucja rynkowa (6 godz.) Krajowe operacje bankowe (18 godz.) Operacje zagraniczne (18 godz.) Dziaalno depozytowa banku (4 godz.) Dziaalno kredytowa banku (26 godz.) Inne formy finansowania dziaalnoci gospodarczej (28 godz.) Rynek kapitaowy podstawowe zagadnienia (6 godz.) Sekurytyzacja aktyww (2 godz.) Zarzdzanie (16 godz.) Marketing bankowy (8 godz.) Etyka (12 godz.) Seminarium (8 godz.) Omwienie egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB Egzamin kocowy poczony z obron pracy dyplomowej.

RELACJA KLIENT PRODUKT (108 godz.)

ASPEKTY BEHAWIORALNE: ZARZDZANIE, MARKETING I ETYKA (36 godz.) ZREFEROWANIE EGZAMINU ECB EFCB (4 godz.) FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

180 GODZIN

10 ZJAZDW

Cel
Celem studiw jest zdobycie wiedzy i umiejtnoci wymaganych na egzaminie Europejski Certyfikat Bankowca (EFCB), zapoznanie si z usugami oferowanymi przez banki, poszerzenie wiedzy w zakresie tworzenia i realizacji strategii banku, operacji bankowych, dziaalnoci kredytowej i prawa bankowego.

Korzyci
Przyjazna atmosfera i profesjonalna kadra zoona z wyk adowcw praktykw pozwala efektywnie przygotowa si do pracy w bankowoci. Dla osb pracujcych ju w tej bran y to wietna okazja do wymiany dowiadcze i pogbienia wiedzy z zakresu bankowoci.

Uczestnicy
Podyplomowe studia na kierunku Bankowo adresowane s do specjalistw z poszczeglnych dziedzin bankowoci oraz do kadry zarzdczej. Suchaczami mog by pracownicy bankw oraz innych instytucji finansowych, a tak e osoby, ktre pragn zdoby kwalifikacje w tej dziedzinie.

34

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

www.wsb.pl

Bankowo Menederska
Zarzdzanie w przedsibiorstwie bankowym wymaga specjalnych umiejtnoci i wiedzy, ktre pozwol na efektywne, sprawne i nowoczesne kierowanie jednostk bankow lub zespoem pracownikw. Warto wic wybra studia podyplomowe z zakresu bankowoci menederskiej, ukierunkowane na nowe prdy w rozwoju wiedzy o zarzdzaniu przedsibiorstwem bankowym.

Wykady i wiczenia prowadzone bd w formie interaktywnej, z wykorzystaniem metod nastawionych na pobudzanie aktywnoci uczestnikw. Bdziemy omawia studia przypadkw, dyskutowa nad wybranymi zagadnieniami oraz analizowa i interpretowa zjawiska finansowe. Prowadzcy zajcia to w wikszoci praktycy z dugoletnim staem pracy w bankowoci.

Grzegorz Szumiski Wykadowca WSB w Poznaniu, autor programu

PROGRAM
Otoczenie sektora bankowego (6 godz.) Funkcjonowanie banku (10 godz.) Regulacje prawne dziaalnoci bankw oraz nadzoru finansowego (12 godz.) Produkty bankowe (16 godz.) Marketing bankowy (8 godz.) Techniki i strategie sprzeday (14 godz.) Negocjacje biznesowe (8 godz.) Zarzdzanie czasem i procesami (6 godz.) Zarzdzanie kadrami, w tym elementy prawa pracy (12 godz.) Organizacja i instrumenty controllingu bankowego (14 godz.) Wycena produktw bankowych wewntrzne ceny rozrachunkowe, rachunek kosztw itp. (8 godz.) Planowanie w bankowoci zadania, organizacja, orodki odpowiedzialnoci (6 godz.) Budet i organizacja procesu budetowania (8 godz.) Ryzyko w banku rodzaje i metody pomiaru (16 godz.) Innowacje w bankowoci (10 godz.) Informatyka bankowa (8 godz.) Sprawozdawczo bankowa (6 godz.) Przedmioty do wyboru (6 godz.) Seminarium (6 godz.) Egzamin kocowy poczony z obron pracy dyplomowej.

BANKOWO MENEDERSKA (180 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

180 GODZIN

10 ZJAZDW

Cel
Celem studiw jest pogbienie i rozszerzenie wiedzy menederw bankowych o nowe obszary funkcjonowania banku, a tak e zwikszenie umiejtnoci w zakresie penienia funkcji kierowniczych na rnych szczeblach zarzdzania nowoczesnym przedsibiorstwem bankowym.

Korzyci
Studia pozwol zwikszy umiejtnoci absolwenta i jego sprawno intelektualn, usprawniajc proces analizy i oceny zmian oraz podejmowanie decyzji w zmieniajcym si otoczeniu bankowym.

Uczestnicy
Dyrektorzy oddziaw, kierownicy filii, naczelnicy wydzia w, kadra kierownicza, rezerwowa, wysoko wykwalifikowani specjalici bankowi oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyk funkcjonowania banku i zarzdzania jego zasobami.

35

kierunki | tradycyjny system nauczania

D
ZAJCIA POPOUDNIOWE W TYGODNIU

Bezpieczestwo i Higiena Pracy Meneder BHP


Dbao o bezpieczestwo wykonywania obowizkw ustawowo spoczywa na pracodawcy, dlatego eksperci z zakresu BHP nie powinni obawia si o stabilno zatrudnienia. Gboka wiedza z tego zakresu pomaga nie tylko spenia przepisy prawa, ale rwnie podnosi jako pracy i minimalizowa koszty ewentualnych wypadkw.

Zarzdzanie BHP to budowanie jakoci pracy: im bezpieczniej bd si czuli pracownicy, tym lepiej bd wykonywa swoje obowizki. Znajomo przepisw oraz umiejtno przekazywania ich na szkoleniach, ktr posiada bd absolwenci studiw podyplomowych, pomaga zminimalizowa ryzyko wypadkw, a tym samym chroni bezcenne ycie i zdrowie ludzkie.

PROGRAM
BHP w zakadzie pracy (6 godz.) Ergonomia w ksztatowaniu warunkw pracy (6 godz.) Ochrona przeciwpoarowa (14 godz.) Elementy prawa pracy (14 godz.) Zagroenia na stanowisku pracy (14 godz.) Ryzyko zawodowe (12 godz.) Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP (4 godz.) Ochrona rodowiska naturalnego (4 godz.) Zarzdzanie bezpieczestwem i higien pracy (8 godz.) Audyt wewntrzny systemu zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy wedug normy PN-N-18001 (24 godz.) Pierwsza pomoc (8 godz.) Choroby zawodowe (4 godz.) Rola organw kontrolnych w systemie zarzdzania bezpieczestwem pracy (4 godz.) Stanowiska pracy, obiekty budowlane oraz eksploatacja maszyn i urzdze technicznych w wietle obowizujcych przepisw (14 godz.) Elementy psychologii pracy (8 godz.) Wypadki przy pracy (8 godz.) Zarzdzanie kadrami w obszarze bhp (8 godz.) Konsultacje z wykadowcami (6 godz.) Obrona projektu.

BEZPIECZESTWO I HIGIENA PRACY MENADER BHP (160 godz.)

KONSULTACJE Z WYKADOWCAMI (6 godz.) FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

166 GODZIN

30 ZJAZDW

Cel
Celem studiw jest umoliwienie uzyskania kwalifikacji koniecznych do penienia rnych funkcji w subie BHP, podniesienia kwalifikacji wymaganych na niektrych stanowiskach suby BHP oraz poszerzenie kompetencji niezbdnych do zapewnienia bezpieczestwa pracy w zak adach pracy.

Korzyci
Program studiw przygotuje suchacza do poddania si procedurze i uzyskania certyfikatu audytora wewntrznego systemu zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy wed ug PN-N-18001, nadawanego przez TV NORD Polska.

Uczestnicy
Studia podyplomowe na kierunku Bezpieczestwo i Higiena Pracy Mened er BHP skierowane s do osb penicych kierownicze funkcje w subie BHP, pracujcych na stanowiskach zwizanych z BHP oraz dla tych osb, ktre zamierzaj rozpocz prac w tej bran y, niemajcych jeszcze wykszta cenia kierunkowego oraz dla pracownikw dziaw kadr.

36

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

www.wsb.pl

Coaching
Coaching to nie tylko moda, coaching to inspirowanie do poszukiwania nowych drg i znajdowanie ich! Coaching mona porwna do samochodu z silnikiem z turbodoadowaniem angaujc turbin, powodujemy, e samochd wyprzedza inne auta na szosie. Podobnie coach zwiksza osigi klienta.

Wane jest, kto i w jaki sposb przekazuje swoj wiedz i dowiadczenie. Wykadowcy studiw podyplomowych WSB to praktycy, ktrzy potrafi sprawi, e odliczasz dni do kolejnych zjazdw. To dziki nim, w sposb wyjtkowo przyjemny, poznajesz kolejne tajemnice coachingu, ktrych odkrycie okazuje si niezbdne zarwno w yciu zawodowym, jak i prywatnym.

Monika Krawczyk Suchaczka kierunku Coaching

PROGRAM
ORGANIZACJA UCZCA SI (44 godz.) Kultura organizacyjna i organizacja uczca si (12 godz.) Uczenie si dorosych (4 godz.) Style kierowania i przywdztwo (8 godz.) Motywacja i motywowanie (8 godz.) Psychologiczne aspekty wprowadzania zmian (12 godz.) Podstawy coachingu (8 godz.) Umiejtnoci coacha (14 godz.) Techniki coachingu (12 godz.) Narzdzia pracy coacha (12 godz.) Etyka w coachingu (4 godz.) Wykorzystanie psychologii w coachingu (6 godz.) Coaching jako narzdzie menederskie (4 godz.) Proces, narzdzia i struktura sesji coachingowej warsztaty (16 godz.) Ewaluacja procesu coachingu (4 godz.) Warsztaty sesja coachingowa (12 godz.) Indywidualny program coachingowy (IPC) warsztaty (18 godz.) Test teoretyczny oraz przeprowadzenie sesji coachingowej z losowo wybran osob (spoza grupy).

IDEA COACHINGU (60 godz.)

COACHING W PRAKTYCE (50 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

154 GODZINY

10 ZJAZDW

Cel
G wnym celem podyplomowych studiw na tym kierunku jest przygotowanie suchaczy do prowadzenia sesji coachingowych oraz wykorzystania coachingu w praktyce zawodowej.

Korzyci
Przedmioty w programie cz si ze sob i uzupeniaj, co pozwoli suchaczom spojrze na coaching z wielu perspektyw. Wartoci studiw jest praca na konkretnych przyk adach zgaszanych przez suchaczy, przez co kady absolwent bdzie zaopatrzony w narzdzia coachingowe oraz osignie wiksz wiadomo siebie, swoich postaw i umiejtnoci.

Uczestnicy
Studia kierowane s do liderw, menederw zarzdzajcych lud mi, a tak e do osb, ktre w swoich przedsibiorstwach zajmuj si rozwojem kadr, budowaniem wiadomoci biznesowej i kreowaniem kultury organizacyjnej, oraz do trenerw i konsultantw.

37

kierunki | tradycyjny system nauczania

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

Coaching II stopie
Aby zosta dobrym coachem, potrzebne jest dowiadczenie i wiadomo. Moesz przejeda 100 000 mil rocznie i nie stawa si coraz lepszym kierowc, jeeli jedzisz bez wiadomoci. John Whitmore, autor wielu ksiek na temat coachingu

Si Uczelni s jej studenci, dni wiedzy i kompetencji. To dla nich tworzymy nowoczesne programy nauczania i staramy si dzieli swoj wiedz oraz dowiadczeniem. Oby nigdy w tym deniu do wiedzy si nie zmienili!

Dr Piotr Ratajczyk Wykadowca WSB

PROGRAM
Coaching zespoowy (8 godz.) Wykorzystanie metod kreatywnego rozwizywania problemw w pracy coachingowej (8 godz.) Coaching midzykulturowy (8 godz.) Marketing usug coachingowych (8 godz.) Podejmowanie decyzji aspekty psychologiczne (8 godz.) Charakterystyka i specyfika rodzajw coachingu (4 godz.) Programowanie neurolingwistyczne w coachingu (16 godz.) Komunikacja w procesie coachingu, czyli w co graj ludzie? (8 godz.) Standardy coachingowe w ICF (4 godz.) Superwizja w coachingu (4 godz.) Warsztat (72 godz.) Indywidualna praktyka coachingowa (21 godz.) Projekt z zakresu ewaluacji procesu coachingowego oraz pytanie z zakresu studiw.

WZBOGACAM (76 godz.)

DOSKONAL (93 godz.) FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

169 GODZIN

10 ZJAZDW

Cel
Najwaniejszym celem studiw jest podnoszenie jakoci pracy coacha poprzez uporzdkowanie i pogbienie wiedzy oraz doskonalenie warsztatu pod okiem profesjonalistw.

Korzyci
Podczas studiw ka dy ze suchaczy odbywa indywidualn praktyk coachingow (IPC), ktra jednoczenie stanowi form zaliczenia studiw. IPC polega na poprowadzeniu procesu coachingowego z osob spoza grupy suchaczy i moe mie charakter life-coachingu lub szeroko rozumianego coachingu mened erskiego (do wyboru przez suchacza).

Uczestnicy
Studia skierowane s do absolwentw szk coachingu oraz osb zajmujcych si coachingiem w praktyce i chccych nie tylko doskonali swj warsztat, ale i zdobywa wspomniane wy ej dowiadczenie i wiadomo. Dwie zasadnicze czci studiw s rdem rozszerzenia autorefleksji coacha i zwikszenia jego wiedzy oraz doskonalenia jego warsztatu.

38

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

D
ZAJCIA W WEEKENDY

www.wsb.pl

Controlling
Wykorzystanie podejcia controllingowego jako narzdzia wspierajcego zarzdzanie firm jest nowoczesnym rozwizaniem pozwalajcym przedsibiorstwom na sprawne zarzdzanie zarwno biec rentownoci, jak i budowaniem wartoci firmy w dugim okresie.

Studia podyplomowe w WSB w Poznaniu to ciekawy program zaj, treningi rozwoju praktycznych umiejtnoci, wykwalifikowani wykadowcy oraz moliwo wymiany dowiadcze i nawizania cennych kontaktw polecam z radoci i penym przekonaniem.

Katarzyna Szychta Absolwentka i suchaczka studiw podyplomowych w WSB w Poznaniu

PROGRAM
MIEJSCE CONTROLLINGU W SYSTEMIE ZARZDZANIA PRZEDSIBIORSTWEM (18 godz.) Projektowanie controllingu w systemie zarzdczym przedsibiorstwa (4 godz.) Controlling w strukturze organizacyjnej przedsibiorstwa (2 godz.) Organizacja i wdraanie controllingu (4 godz.) Kalkulacje i symulacje, czyli wykorzystanie Excela w codziennej pracy kontrolera (8 godz.) Metody i techniki zarzdzania przedsibiorstwem (6 godz.) Wykorzystanie narzdzi analizy i planowania strategicznego w controllingu (6 godz.) Zarzdzanie projektami (4 godz.) Zarzdzanie procesami w controllingu (6 godz.) Rachunkowo finansowa i umiejtno czytania sprawozda finansowych (12 godz.) Rachunkowo zarzdcza (12 godz.) Rachunek kosztw (16 godz.) Wykorzystanie statystyki w controllingu (6 godz.) Budetowanie jako plan finansowy oraz metoda zarzdzania controllingowego (16 godz.) Biznesplan (6 godz.) Zarzdzanie kapitaem pracujcym (12 godz.) Systemy kontroli wewntrznej (12 godz.) Controlling marketingu i sprzeday (6 godz.) Zapotrzebowanie na kapita jako rdo budetowania (12 godz.) Warsztaty z planowania i modelowania finansowego w przedsibiorstwie (12 godz.) Warsztaty koncepcyjne opracowanie opisowej czci studium przypadku (8 godz.) Warsztaty narzdziowe przeprowadzenie kalkulacji dla studium przypadku (8 godz.) Warsztaty w zakresie przygotowania i prowadzenia prezentacji (4 godz.) Studium przypadku polegajce na analizie realnej sytuacji biznesowej.

ZARZDZANIE PRZEDSIBIORSTWEM (22 godz.)

PODSTAWY CONTROLLINGU (46 godz.)

NARZDZIA CONTROLLINGU (64 godz.)

MODU WARSZTATOWY (32 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

182 GODZINY

10 ZJAZDW

Cel
Studia zapewni zdobycie praktycznej wiedzy i umiejtnoci z zakresu controllingu umoliwiajcych wsparcie procesw zwizanych z efektywnym zarzdzaniem przedsibiorstwem.

Korzyci
W trakcie studiw suchacze poznaj nowoczesne metody i techniki umoliwiajce budow i rozwj systemu controllingu w przedsibiorstwie, nabywaj praktyczne umiejtnoci wykorzystywania instrumentw controllingu w codziennej dziaalnoci, a ponadto zwikszaj kwalifikacje zawodowe do poziomu dorwnujcego praktyce kontrolerw w krajach europejskich.

Uczestnicy
Studia przeznaczone s dla wacicieli przedsibiorstw, dyrektorw ekonomiczno-finansowych, gwnych ksigowych, kierownikw wszystkich szczebli zarzdzania, kontrolerw oraz dla osb, ktre w przyszoci chciayby zajmowa podobne stanowiska

39

kierunki | tradycyjny system nauczania

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

Innowacyjne Zarzdzanie Mark


Skuteczne zarzdzanie mark to jedna z najlepszych metod konkurowania na rynku. Bez wzgldu na to, czy chodzi o mark produktu, mark firmy usugowej, czy te mark miasta i regionu, budowanie jednoznacznych skojarze i spjnych z nimi dowiadcze powinno by celem kadej firmy i instytucji.

Partner programu:

Podyplomowe studia w WSB to niezwyka okazja, by skorzysta z wiedzy i dowiadczenia znakomitych wykadowcw praktykw i pasjonatw. Warsztatowy charakter zaj, dyskusje z wykadowcami, brak ocen i prac domowych oraz nieograniczony dostp do opracowa tematw w formie elektronicznej pozwalaj czerpa rado ze studiowania.

Aneta Kaprzyk Suchaczka Podyplomowych Studiw Innowacyjne Zarzdzanie Mark

PROGRAM
STRATEGICZNE ASPEKTY ZARZDZANIA MARK (24 godz.) Marka w strategii przedsibiorstwa (4 godz.) Pozycjonowanie marki, strategie pozycjonowania, kategoria marki (8 godz.) Architektura marki i zarzdzanie portfelem marek (8 godz.) Wycena wartoci marki i metody oceny pozycji konkurencyjnej marki (4 godz.) Badania marketingowe (12 godz.): - identyfikacja wyrnikw/atrybutw marki identyfikacja i monitorowanie pozycji marki (wskaniki pozycji marki) - badania satysfakcji klienta Psychologia zachowania nabywcw, rola marki w procesie zakupu i konsumpcji, segmentacja klientw (8 godz.) Tosamo marki struktura tosamoci marki (4 godz.) Nazwa i tosamo wizualna marki, ksiga marki (brand book) (16 godz.) Wspczesne koncepcje ksztatowania marki marka piciu zmysw (4 godz.) Reklama w procesie ksztatowania marki (16 godz.) Dziaania PR wspierajce budowanie marki. Rola dziaa z zakresu spoecznej odpowiedzialnoci przedsibiorstwa (CSR) w zakresie budowania marki (8 godz.) Projektowanie sieci placwek i merchandising jako element ksztatowania marki (8 godz.) Budowanie marki w internecie strategia e-biznesu w zakresie ksztatowania marki (16 godz.) Strategia obsugi klienta jako element ksztatowania marki (12 godz.) Komunikacja wewntrzna jako element ksztatowania marki (12 godz.) Employer branding budowanie marki pracodawcy (4 godz.) Marketing terytorialny ksztatowanie marki miasta i regionu (8 godz.) Zarzdzanie mark na rynku instytucjonalnym (B2B) (4 godz.) Marki wasne detalistw (4 godz.) Ochrona i rejestracja znaku towarowego, nazwy Kompetencje i zadania, zakres obowizkw, relacje z innymi dziaami Seminarium dyplomowe (8 godz.) Projekt zaliczeniowy i jego obrona.

BADANIA MARKETINGOWE I ANALIZA RYNKU DOCELOWEGO (20 godz.)

TOSAMO MARKI (24 godz.)

KOMUNIKACJA MARKI (48 godz.)

WDROENIE MARKI W ORGANIZACJI (28 godz.) ZARZDZANIE MARK NA WYBRANYCH RYNKACH (16 godz.) PRAWNE ASPEKTY ZARZDZANIA MARK (4 godz.) BRAND MANAGER (4 godz.) SEMINARIUM DYPLOMOWE (8 godz.) FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

176 GODZIN

10 ZJAZDW

Cel
Celem studiw jest przekazanie wiedzy i umiejtnoci niezbdnych do podejmowania i wdra ania decyzji zwizanych z zarzdzaniem mark/ portfelem marek przedsibiorstw i instytucji publicznych.

Korzyci
Podstawowe kompetencje uzyskane przez suchaczy obejmuj nastpujce umiejtnoci: ksztatowania strategii marki, okrelenia jej architektury i zarzdzania portfelem marek planowania, realizacji i interpretacji bada w zakresie wyboru wyrnikw marki monitorowania pozycji marki i badania satysfakcji klientw.

Uczestnicy
Studia adresowane s do osb odpowiedzialnych za zarzdzanie funkcj marketingow, zainteresowanych moliwoci zdobycia wiedzy na temat zarzdzania mark, czyli do: menederw pracownikw dziaw promocji i marketingu urzdw miast i urzdw wojewdzkich pracownikw agencji reklamowych.

40

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

D
ZAJCIA W WEEKENDY

www.wsb.pl

Innowacyjny E-marketing
Rola marketingu internetowego ma ogromne znaczenie we wspczesnej gospodarce, dlatego studia na kierunku Innowacyjny E-marketing idealnie wpisuj si w aktualne trendy i otoczenie biznesowe.

Partnerzy:

Studia podyplomowe Innowacyjny E-marketing to odpowied na potrzeby wspczesnej gospodarki, ktra nieustannie poszukuje wysokiej klasy specjalistw brany internetowej. W najbliszej przyszoci Internet nabierze jeszcze wikszego znaczenia i nadal bdzie intensywnie si rozwija. W celu zapewnienia najwyszego poziomu merytorycznego studiw oraz realizacji zaj w formie warsztatw i case study zaprosilimy do wsppracy firmy, ktre od wielu lat specjalizuj si w e-biznesie. Anna Czarkowska Opiekun merytoryczny kierunku, wykadowca WSB, Dyrektor ds. Marketingu, Centrum Rozwoju Szk Wyszych TEB Akademia Patronat merytoryczny Studia podyplomowe Innowacyjny E-marketing w WSB s rekomendowane przez Zwizek Pracodawcw Brany Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska

PROGRAM
WPROWADZENIE DO NOWOCZESNEGO MARKETINGU (21 godz.) Marketing w strategii firm (marketing mix 7P, plan marketingowy, marketing zintegrowany) (12 godz.) Wprowadzenie do e-marketingu (6 godz.) Zachowania konsumentw w internecie (3 godz.) E-mail marketing (7 godz.) Marketing w wyszukiwarkach SEM (Search engine marketing) - Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach SEO (Search engine optimization) oraz kampanie linkw sponsorowanych PPC (Pay per click) (13 godz.) - Copywriting SEO i SEO PR (SEO public relations) (8 godz.) Marketing spoecznociowy SMM (Social media marketing ) oraz marketing szeptany WOMM (Word of mouth marketing) (18 godz.) Kampanie display i video (graficzne formy reklamowe) (5 godz.) Marketing w urzdzeniach mobilnych (Mobile marketing) (6 godz.) Advertgaming (8 godz.) Sieciowy public relations NET PR (8 godz.) Organizacja dziaalnoci handlowej w Internecie (modele dystrybucji, organizacja, patnoci w internecie, aspekty prawne) (17 godz.) Modele biznesowe serwisw internetowych i tworzenie stron internetowych (8 godz.) Uyteczno stron internetowych oraz zastosowanie metod badawczych w procesie tworzenia serwisw (10 godz.) Zarzdzanie treciami na stronie ( budowanie contentu) (5 godz.) Techniki tworzenia reklam (5 godz.) Strategia i planowanie kampanii w Internecie (8 godz.) Podmioty na e-rynku i wsppraca z nimi (4 godz.) Analityka internetowa oraz jej wykorzystanie (8 godz.) Monitorowanie skutecznoci realizowanej kampanii internetowej (14 godz.) Seminarium dyplomowe (8 godz.) Praca dyplomowa w formie projektu oraz obrona projektu.

NARZDZIA E-MARKETINGU (73 godz.)

E-COMMERCE (17 godz.) ZARZDZANIE I PROJEKTOWANIE SERWISW INTERNETOWYCH (28 godz.) PLANOWANIE I ANALIZA KAMPANII PROMOCYJNYCH W INTERNECIE (34 godz.) SEMINARIUM DYPLOMOWE (8 godz.) FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

181 GODZIN

10 ZJAZDW

Cel
Celem studiw jest kszta cenie wysokiej klasy specjalistw z zakresu marketingu internetowego, ktrzy zdobd umiejtnoci skutecznego wykorzystywania narzdzi internetowych oraz wiedz na temat najnowszych trendw w e-marketingu.

Korzyci
Suchacze studiw zdobd praktyczn i specjalistyczn wiedz w zakresie wdraania i analizowania kampanii internetowych przy wykorzystaniu najskuteczniejszych narzdzi e-marketingowych, takich jak e-mailing i budowanie wasnych baz danych, marketing w wyszukiwarkach czy marketing spoecznociowy.

Uczestnicy
Studia z zakresu innowacyjnego e-marketingu adresowane s do specjalistw ds. marketingu, mened erw, pracownikw agencji reklamowych i PR, wacicieli serwisw oraz do wszystkich osb, ktre chc wykorzystywa narzdzia e-marketingu w komunikacji z rynkiem.
41

kierunki | tradycyjny system nauczania

POZNA
ZAJCIA POPOUDNIOWE W TYGODNIU LUB W WEEKENDY

Lean Management
Istot lean management jest wyszczuplanie przedsibiorstwa poprzez racjonalizacj zada dotyczcych zarzdzania majtkiem firmy i personelem oraz skupienie si na ksztatowaniu pozytywnych kontaktw z otoczeniem. Celem lean management jest uzyskanie wysokiej produktywnoci i jakoci przy maksymalnym usprawnieniu organizacji i procesw pracy.

Partner programu:

To pierwsze w Polsce studia podyplomowe powicone w caoci lean management. Suchacze bd mieli okazj pozna nowoczesn technik zarzdzania pod okiem dowiadczonych praktykw, a tym samym zdoby nowe, cenne dowiadczenie przydatne w dalszej karierze menedera.

PROGRAM
Zagraj w lean. Gra symulujca proces produkcyjny (10 godz.) Gwne koncepcje doskonalenia procesw (6 godz.) Zarzdzanie zmian (8 godz.) Przepyw jednej sztuki. Tworzenie cigego przepywu z eliminacj marnotrawstwa (8 godz.) Rozwizywanie problemw za pomoc analizy przyczyn rdowych (16 godz.) Rozwizywanie problemw za pomoc formularza A3 (8 godz.) Praca standaryzowana (8 godz.) VSM. Mapowanie strumienia wartoci (16 godz.) 5S. Organizacja miejsca pracy i zarzdzanie wizualne (16 godz.) TPM. Zarzdzanie sprawnoci maszyn i urzdze (8 godz.) SMED. Szybkie przezbrojenie maszyn (8 godz.) Lean leader. Przywdztwo w kulturze lean (8 godz.) TWI. Program doskonalenia umiejtnoci przeoonych i metod pracy (8 godz.) Kaizen. Cige doskonalenie procesw (8 godz.) Komunikacja w organizacji i zespole (8 godz.) Budowanie efektywnych zespow (8 godz.) Case day. Doskonalenie procesw (16 godz.) Seminarium. Rozwizywanie problemw (8 godz.) Projekt.

LEAN MANAGEMENT (176 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

176 GODZIN

11 ZJAZDW

Cel
Celem studiw jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejtnoci niezbdnych do wdraania usprawnie w firmach produkcyjnych i usugowych za pomoc metodyki lean, tak aby osign trway sukces tych organizacji.

Korzyci
Program realizowany jest przez wieloletnich praktykw lean z renomowanych firm z bran y produkcyjnej i usugowej, co daje moliwo konfrontacji teorii z rzeczywistoci oraz stanowi platform wymiany wiedzy. Program studiw opiera si na warsztatach, case studies, grach biznesowych oraz elementach wyk adu niezbdnego do przekazania wiedzy na temat istoty lean.

Uczestnicy
Grup docelow studiw stanowi przede wszystkim specjalici i in ynierowie zajmujcy si wsparciem bd optymalizacj procesw, a tak e kadra kierownicza redniego i wy szego szczebla. Studia daj rwnie moliwo poszerzenia wiedzy i zdobycia bardzo poszukiwanych na rynku pracy umiejtnoci studentom studiw magisterskich.

42

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

D
ZAJCIA W WEEKENDY

B www.wsb.pl kierunki

Logistyka w Biznesie
Logistyka to dziaalno ze swej natury praktyczna. Wykorzystanie jej instrumentarium jest moliwe w wielu obszarach i dziedzinach, a czsto jest nawet warunkiem osignicia przewagi konkurencyjnej.

Wspczesne przedsibiorstwa funkcjonuj w globalnym, dynamicznym otoczeniu. Zdobycie i utrzymanie klientw przy nasilonej konkurencji i rosncych oczekiwaniach klientw w stosunku do produktw i standardw obsugi jest nieatwe. Wymaga doskonaej koordynacji przepywu materiaw zasilajcych procesy przedsibiorstwa i produktw dostarczanych klientom.

Agnieszka Stachowiak Suchaczka studiw podyplomowych

PROGRAM
ZARZDZANIE ACUCHEM DOSTAW (12 godz.) Logistyka przedsibiorstw (4 godz.) Logistyka acuchw dostaw (4 godz.) Logistyka midzynarodowa (4 godz.) Prognozowanie popytu (4 godz.) Zapas bezpieczestwa (4 godz.) Poziom obsugi klienta (4 godz.) Magazynowanie (4 godz.) Infrastruktura magazynowania (8 godz.) Uwarunkowania prawne (4 godz.) Infrastruktura transportowa (4 godz.) Transport pasaerski organizacja transportu pasaerskiego, typowe skadowe poziomu obsugi, kongestia (4 godz.) Polityka zrwnowaonego transportu (4 godz.) Projektowanie sieci dystrybucji (8 godz.) ECR definicja, techniki wykorzystywane w ECR: cige uzupenianie, elektroniczna wymiana danych, automatyczne zamawianie (6 godz.) Strategie zaopatrzeniowe (6 godz.) MRP (8 godz.) Analiza kosztw logistyki (6 godz.) Rachunek kosztw dziaa w logistyce (8 godz.) Logistyka w bezpieczestwie (8 godz.) Bezpieczestwo (8 godz.) Logistyka zwrotna (8 godz.) Ekologistyka: ekologiczne rozwizania w procesach prezentacja przykadw (8 godz.) Logistyka miejska (8 godz.) Logistyka imprez masowych (8 godz.) Symulacje w logistyce (8 godz.) Systemy eksperckie w logistyce (8 godz.) Egzamin kocowy oraz obrona pracy dyplomowej w postaci analizy wybranego przypadku.

ZARZDZANIE ZAPASAMI (24 godz.)

ZARZDZANIE TRANSPORTEM I SPEDYCJ (24 godz.)

ZARZDZANIE DYSTRYBUCJ (14 godz.) ZARZDZANIE ZAOPATRZENIEM (14 godz.) KOSZTY LOGISTYCZNE (14 godz.)

MODU WARSZTATOWY (64 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

166 GODZIN

10 ZJAZDW

Cel
G wnym celem studiw jest wyposaenie ich uczestnikw w nowoczesne narzdzia logistyczne i przygotowanie do ich stosowania do rozwizywania problemw organizacyjnych i biznesowych w rnych dziedzinach.

Korzyci
Program studiw jest zbudowany tak, by zapewni suchaczom dobre i spjne podstawy do studiowania szczegowych problemw z zakresu nowoczesnej logistyki, a nastpnie zaprezentowa najnowsze osignicia w tej dziedzinie. Tym, co wyrnia kwalifikacje zdobyte w trakcie studiw, jest ich spjno ze wspczesnymi wymaganiami i trendami w zarzdzaniu.

Uczestnicy
Studia kierowane s do osb zaangaowanych w szeroko pojt logistyk na rnym szczeblu zarzdzania, jak rwnie do pracownikw administracji samorzdowej oraz osb zainteresowanych integracj wiedzy z rnych dziedzin i jej praktycznym stosowaniem.
43

kierunki | tradycyjny system nauczania

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

Meneder BHP
Zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw z wrzenia 1997 roku ukoczenie studiw podyplomowych w zakresie BHP uprawnia do zajmowania stanowiska starszego inspektora w subie BHP i moe by jednym z warunkw, ktre winni spenia pracownicy suby BHP w przedsibiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych.

Bezpieczestwo oraz ochrona ycia i zdrowia s elementami, ktre pozwalaj dba o najwaniejszy element czowieka. S one fundamentem dla prawidowego funkcjonowania kadego z nas, w kadym wymiarze funkcji spoecznej i zawodowej.

Mariusz Szczubeek Konsultant merytoryczny kierunku Meneder BHP

PROGRAM
BHP w zakadzie pracy (6 godz.) Ergonomia w ksztatowaniu warunkw pracy (6 godz.) Ochrona przeciwpoarowa (16 godz.) Elementy prawa pracy (16 godz.) Zagroenia na stanowisku pracy (16 godz.) Ryzyko zawodowe (8 godz.) Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP (4 godz.) Ochrona rodowiska naturalnego (4 godz.) Zarzdzanie bezpieczestwem i higien pracy (8 godz.) Audyt wewntrzny systemu zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy wedug normy PN-N-18001 (24 godz.) Pierwsza pomoc (8 godz.) Choroby zawodowe (4 godz.) Stanowiska pracy, obiekty budowlane oraz eksploatacja maszyn i urzdze technicznych w wietle obowizujcych przepisw (16 godz.) Elementy psychologii pracy (8 godz.) Wypadki przy pracy (8 godz.) Organizacja i metody pracy sub BHP (8 godz.) Konsultacje z wykadowcami (8 godz.) Projekt zaliczeniowy w zespoach 2-3-osobowych. Egzamin: test wiedzy i obrona projektu.

MENEDER BHP (168 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

168 GODZIN

10 ZJAZDW

Cel
Celem studiw jest umoliwienie uzyskania kwalifikacji koniecznych do penienia rnych funkcji w subie BHP, podniesienia kwalifikacji wymaganych na niektrych stanowiskach suby BHP oraz poszerzenie kompetencji niezbdnych do zapewnienia bezpieczestwa pracy w zak adach pracy.

Korzyci
Program studiw przygotuje suchacza do poddania si procedurze i uzyskania certyfikatu audytora wewntrznego systemu zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy wed ug PN-N-18001, nadawanego przez TV NORD Polska.

Uczestnicy
Studia podyplomowe na kierunku Mened er BHP skierowane s do osb penicych kierownicze funkcje w subie BHP, pracujcych na stanowiskach zwizanych z BHP oraz dla tych osb, ktre zamierzaj rozpocz prac w tej bran y, niemajcych wykszta cenia kierunkowego z zakresu BHP.

44

POZNA
ZAJCIA POPOUDNIOWE W TYGODNIU LUB W WEEKENDY

www.wsb.pl

Negocjacje i Mediacje
Jak wpywa na decyzje innych ludzi? Jak by skutecznym negocjatorem zarwno w yciu zawodowym, jak i prywatnym, a jednoczenie dba o dobre relacje z ludmi? W jaki sposb zastosowa konkretne techniki negocjacyjne i mediacyjne? Odpowiedzi na te pytania pozwol osign wytyczone cele.

Wybraam kierunek Negocjacje i Mediacje, czcy teori z praktycznymi warsztatami, prowadzony przez renomowanych trenerw z wieloletnim dowiadczeniem zawodowym i biznesowym zdobywanym przez lata na caym wiecie. Nie zawiodam si. Prowadzcy zachcaj do aktywnego udziau w zajciach, inspiruj, stanowi przykad mobilizujcy do dalszej pracy na sob.

Karina Skrzypczak Suchaczka kierunku Negocjacje i Mediacje

PROGRAM
Umiejtnoci negocjatora i mediatora (32 godz.) - Komunikacja a negocjacje (16 godz.) - Zasady poprawnego komunikowania a mediacje (8 godz.) - Techniki prezentacji produktu i usugi (8 godz.) Skuteczny negocjator (82 godz.) - Ksztatowanie wizerunku negocjatora (6 godz.) - Wprowadzenie do negocjacji: istota i cele negocjacji (6 godz.) - Przygotowanie do negocjacji (8 godz.) - Prowadzenie negocjacji (24 godz.) - Socjotechnika w negocjacjach (12 godz.) - Konflikt a negocjacje (12 godz.) - Zarzdzanie ryzykiem a negocjacje (4 godz.) - Negocjacje midzynarodowe (10 godz.) Prawne aspekty i etyka negocjacji (8 godz.) Mediacje gospodarcze i arbitra (12 godz.) Negocjacje i mediacje w praktyce (22 godz.) Studium przypadku (22 godz.) Konsultacje z wykadowcami. Praca wasna suchacza (8 godz.) Test kocowy, projekt i obrona projektu.

NEGOCJACJE I MEDIACJE (164 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

164 GODZINY

10 ZJAZDW

Cel
G wnym celem studiw jest podniesienie poziomu wiedzy oraz rozwinicie praktycznych umiejtnoci suchaczy w zakresie negocjacji i mediacji.

Korzyci
Uczestnicy studiw bd analizowa sytuacje negocjacyjne, a tak e opracowywa strategie efektywnych negocjacji. Bd mieli te okazj dokona wyboru wasnego stylu negocjowania przez wykszta cenie postaw asertywnych z zastosowaniem podstawowych socjotechnik. Podczas zaj uczestnicy zapoznaj si z uwarunkowaniami prawnymi negocjacji w Polsce.

Uczestnicy
Studia adresowane s do liderw i kierownikw zespow, specjalistw pragncych doskonali umiejtnoci negocjacji z klientami, a tak e pracownikami danej organizacji; do osb odpowiedzialnych za negocjowanie korzystnych warunkw wsppracy z innymi instytucjami, a tak e do osb planujcych podj prac w charakterze negocjatora i mediatora.

45

kierunki | tradycyjny system nauczania

POZNA
ZAJCIA POPOUDNIOWE W TYGODNIU LUB W WEEKENDY

Podatki
Zawioci przepisw podatkowych sprawiaj, i na rynku pracy niezmiennie poszukiwani s specjalici w dziedzinie podatkw i prawa podatkowego, szczeglnie osoby posiadajce zarwno wiedz, jak i umiejtnoci praktyczne.

Studia podyplomowe na kierunku Podatki to propozycja dla osb, ktre chc usystematyzowa i poszerzy swoj wiedz o podatkach. Wykadowcy du wag przywizuj do kwestii praktycznych. Wpywa to w znaczny sposb na jako ksztacenia, a zdobyta wiedza i umiejtnoci s wykorzystywane nie tylko na gruncie zawodowym, ale take w yciu codziennym.

Katarzyna liwiska Suchaczka kierunku Podatki, ksigowa

PROGRAM
ZAGADNIENIA OGLNE (23 godz.) Teoria podatku i system podatkowy (10 godz.) Administracja skarbowa, kontrola skarbowa (3 godz.) Przepisy dotyczce doradztwa podatkowego (4 godz.) Analiza podatkowa (6 godz.) Prawo cywilne i gospodarcze wybrane zagadnienia (12 godz.) Podstawy midzynarodowego prawa podatkowego, prawo wsplnotowe (6 godz.) Prawo karne skarbowe (4 godz.) Ordynacja podatkowa (12 godz.) Prawodawstwo celne UE i prawodawstwo celne krajowe (6 godz.) Prawo dewizowe (2 godz.) System ubezpiecze spoecznych i zdrowotnych w Polsce (6 godz.) Procedura podatkowa i pisma procesowe w postpowaniu podatkowym (6 godz.) Postpowanie sdowo-administracyjne i orzecznictwo podatkowe sdw (4 godz.) Postpowanie egzekucyjne w administracji w sprawach podatkowych (4 godz.) Rachunkowo (24 godz.) Podatkowa ksiga przychodw i rozchodw (10 godz.) Podatek dochodowy od osb fizycznych (10 godz.) Uproszczone formy opodatkowania dochodw (4 godz.) Podatek dochodowy od osb prawnych (12 godz.) Podatek od towarw i usug (14 godz.) Podatek od spadkw i darowizn (2 godz.) Podatek od gier (2 godz.) Podatek akcyzowy (5 godz.) Podatki i opaty lokalne (6 godz.) Opata skarbowa, podatek od czynnoci cywilnoprawnych (2 godz.) Seminarium (8 godz.) Test po I semestrze z wybranych zagadnie programowych. Egzamin kocowy poczony z obron pracy podyplomowej.

DANINY PUBLICZNE W SYSTEMIE PRAWA (62 godz.)

RACHUNKOWO (34 godz.)

POLSKI SYSTEM PODATKOWY (57 godz.)

SEMINARIUM (8 godz.) FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

184 GODZINY

10 ZJAZDW

Cel
Celem podyplomowych studiw na tym kierunku jest przekazanie suchaczom aktualnej wiedzy z zakresu podatkw, prawa podatkowego i systemw podatkowych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych osb zajmujcych si sprawami podatkowymi i finansowymi.

Korzyci
Podczas studiw uczestnicy w uporzdkowanym merytorycznie procesie uczenia si rozwin swoje kompetencje w zakresie zagadnie podatkowych. Czerpic wiedz od wyk adowcw praktykw, bd mogli wykorzysta omawiane rozwizania w swojej pracy zawodowej.

Uczestnicy
Studia skierowane s do osb, ktre pracuj lub zamierzaj pracowa w biurach podatkowych, rachunkowych, firmach doradczych, pionach ksigowych przedsibiorstw i instytucji, administracji skarbowej i celnej oraz do wszystkich tych, ktrzy ju zajmuj si podatkami w pracy zawodowej i pragn usystematyzowa oraz zaktualizowa posiadan wiedz.

46

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

www.wsb.pl

Porednictwo w Obrocie Nieruchomociami


Porednik w obrocie nieruchomociami to zawd polegajcy na kojarzeniu stron transakcji przy zakupie, sprzeday, zamianie, najmie i wynajmie nieruchomoci. Usuga porednika to porada ekspercka, ktra wie si z ogromn odpowiedzialnoci za bezpieczne przeprowadzenie transakcji. Dobre przygotowanie do tego zawodu to podstawa sukcesu.

Atuty studiw podyplomowych na kierunku Porednictwo w Obrocie Nieruchomociami w WSB w Poznaniu to starannie dobrana, wysoko wykwalifikowana, dowiadczona kadra dydaktyczna, ciekawe wykady poparte licznymi przykadami praktycznymi oraz sprawna i przyjazna dla suchacza organizacja toku studiw. Jako absolwent tego kierunku zdecydowanie go polecam.

Sebastian Gembara Absolwent kierunku Porednictwo w Obrocie Nieruchomociami, suchacz kierunku Zarzdzanie Nieruchomociami

PROGRAM
PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA (84 godz.) Cz oglna prawa cywilnego (8 godz.) Podstawy prawa rzeczowego (12 godz.) Podstawy prawa zobowiza (8 godz.) Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego (4 godz.) Podstawy prawa i postpowania administracyjnego (4 godz.) rda informacji o nieruchomociach (10 godz.) Gospodarka przestrzenna (6 godz.) Gospodarka nieruchomociami (12 godz.) Gospodarka mieszkaniowa i prawo spdzielcze (10 godz.) Gospodarka rolna, lena i wodna (4 godz.) Ochrona danych osobowych (2 godz.) Zamwienia publiczne (4 godz.) Podstawy ekonomii (6 godz.) Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomoci (8 godz.) Ocena ekonomicznej efektywnoci inwestycji (4 godz.) Elementy finansw i bankowoci (6 godz.) Podstawy budownictwa (10 godz.) Przegld technologii w budownictwie (6 godz.) Proces inwestycyjny w budownictwie (4 godz.) Eksploatacja nieruchomoci (6 godz.) Status prawny porednika w obrocie nieruchomociami (4 godz.) Organizacje zawodowe porednikw w obrocie nieruchomociami (2 godz.) Standardy zawodowe i etyka zawodowa porednika w obrocie nieruchomociami (2 godz.) Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomociami (2 godz.) Umowa porednictwa w obrocie nieruchomociami (6 godz.) Procedury w obrocie nieruchomociami (20 godz.) Podatki i opaty zwizane z nieruchomociami (4 godz.) Zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomociami (4 godz.) Wsppraca porednika w obrocie nieruchomociami z instytucjami finansowymi i bankami (6 godz.) Notariusz w obrocie nieruchomociami (6 godz.) Rzeczoznawstwo majtkowe wybrane zagadnienia (4 godz.) Zarzdzanie nieruchomociami wybrane zagadnienia (4 godz.) Doradztwo na rynku nieruchomoci (4 godz.) Podstawy marketingu i psychologii, sztuka argumentacji (4 godz.) Seminarium dyplomowe (10 godz.) Studium przypadku, test wiedzy i obrona.

PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ (24 godz.)

PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ (26 godz.)

POREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOCIAMI (8 godz.)

OBRT NIERUCHOMOCIAMI (48 godz.)

UMIEJTNOCI INTERDYSCYPLINARNE (16 godz.) SEMINARIUM DYPLOMOWE (10 godz.) FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

216 GODZIN

10 ZJAZDW

Cel
Absolwenci studiw bd przygotowani do samodzielnego wykonywania opracowa i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie rynku nieruchomoci.

Korzyci
Absolwenci mog kontynuowa nauk na kierunku Zarzdzanie Nieruchomociami, zaliczajc tylko moduy specjalizacyjne nauka w tym trybie trwa od lutego do czerwca.

Uczestnicy
Studia s skierowane do osb chccych zapozna si z problematyk porednictwa w obrocie nieruchomociami.

47

kierunki | tradycyjny system nauczania

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

Praktyczne Tumaczenia Biznesowe


Tumaczenia biznesowo-prawne wymagaj niezwykej solidnoci i precyzji. Dobrze przetumaczone materiay maj kluczowe znaczenie nie tylko dla dziaania przedsibiorstwa, ale rwnie dla tworzenia jego wizerunku na zewntrz.

Codzienna komunikacja w jzyku angielskim to czsto ju za mao, a w midzynarodowych firmach oczekuje si nie tylko fachowoci w posugiwaniu si jzykiem obcym, ale take umiejtnoci tumaczeniowych. Co wicej, studia te otwieraj przed uczestnikami wiele nowych moliwoci rozwoju kariery: pracy dla agencji tumaczeniowych lub te na wasny rachunek.

Katarzyna Szypua-Sajon Wykadowca WSB w Poznaniu, autorka programu

PROGRAM
PRAKTYCZNE TUMACZENIA BIZNESOWE (180 godz.) Teoria przekadu (4 godz.) Techniki translatorskie (6 godz.) Dykcja i emisja gosu (8 godz.) Stylistyka jzyka polskiego praca z tekstem (6 godz.) Edycja tekstu (6 godz.) Wystpienia publiczne w jzyku angielskim (8 godz.) Wprowadzenie do jzyka biznesu i prawa (40 godz.) Modu tumaczeniowy (102 godz.) Zaliczenie bdzie si skada z: indywidualnej pracy tumaczeniowej sprawdzanej przez prowadzcych 20% egzaminu pisemnego polegajcego na przetumaczeniu tekstu biznesowego (suchacz bdzie mia do dyspozycji komputer z dostpem do sieci oraz dowolny zestaw sownikw) 40% egzaminu ustnego polegajcego na tumaczeniu tekstu biznesowego a vista (z dostpem do sownikw) 40%.

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

180 GODZIN

10 ZJAZDW

Cel
Suchacze zapoznaj si z podstawowymi narzdziami i technikami translatorskimi, bd pracowa nad rozbudowaniem zakresu sownictwa biznesowego i prawnego w jzyku angielskim. Poznaj tak e techniki pracy z gosem oraz przygotuj si do wystpie publicznych.

Korzyci
Suchacz po studiach Praktyczne Tumaczenia Biznesowe zostaje przygotowany do pracy tumacza pracujcego na wasny rachunek, dla firmy translatorskiej lub wykonujcego dodatkowe zadania translatorskie w firmie macierzystej.

Uczestnicy
Studia adresowane s do osb znajcych jzyk angielski na poziomie przynajmniej FCE, do absolwentw studiw filologicznych i kolegiw jzykowych pragncych poszerzy swoje umiejtnoci o sownictwo biznesowe, a tak e do osb zainteresowanych technikami translatorskimi.

48

POZNA
ZAJCIA POPOUDNIOWE W TYGODNIU LUB W WEEKENDY

D
ZAJCIA W WEEKENDY

www.wsb.pl

Psychologia Zarzdzania
Psychologia Zarzdzania to kierunek studiw podyplomowych niezwykle praktyczny i ciekawy z uwagi na rnorodno tematyczn, warsztatowy charakter zaj oraz moliwo pogbienia wiedzy o sobie. Psychologia Zarzdzania pomaga praktykom w lepszym stopniu wykorzysta swj potencja, rozwin kompetencje menederskie oraz interpersonalne.

Studia z certyfikatem

Business & Management Programs

Kluczem do sukcesu i rdem satysfakcji menedera jest nie tylko wiedza merytoryczna, ale przede wszystkim znajomo zachowa ludzi, rozumienie motyww ich dziaa oraz umiejtno nawizywania z nimi porozumienia. Studia podyplomowe Psychologia Zarzdzania potwierdziy t tez oraz pozwoliy mi na wymian pogldw z praktykami z rnych bran. Jestem przekonana, e wybranie WSB to by suszny wybr.

Magdalena Bruliska Suchaczka studiw podyplomowych

PROGRAM
MENEDER W ORGANIZACJI (6 godz.) Kultura organizacyjna (6 godz.) Przywdztwo i delegowanie zada z certyfikatem Franklin University (12 godz.) Budowanie efektywnych zespow (6 godz.) Zarzdzanie konfliktem w organizacji (8 godz.) Zarzdzanie zmian w organizacji (10 godz.) Ocena potencjau pracownika (6 godz.) Rekrutacja i selekcja (8 godz.) Motywowanie siebie i innych (8 godz.) Coaching i mentoring z certyfikatem Franklin University (8 godz.) Sesja coachingowa (1 godz.) Organizacja pracy menedera (7 godz.) Negocjacje i mediacje w biznesie (8 godz.) Psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji (4 godz.) Ksztatowanie wasnego wizerunku menedera (8 godz.) Techniki prezentacji (8 godz.) Rozwj osobisty menedera (10 godz.) Inteligencja emocjonalna w biznesie (6 godz.) Komunikacja w organizacji (8 godz.) Asertywno w praktyce (8 godz.) Stres w pracy menedera (6 godz.) Sztuka perswazji i techniki wywierania wpywu (8 godz.) Psychologia relacji ze strategicznymi klientami, kontrahentami i partnerami handlowymi (6 godz.) Seminarium (8 godz.) Test. Projekt menederski, bdcy propozycj rozwizania realnej sytuacji biznesowej case study, przygotowywany w grupie 3-4-osobowej. Obrona projektu.

UMIEJTNOCI KIEROWNICZE (67 godz.)

UMIEJTNOCI INTERPERSONALNE (87 godz.)

SEMINARIUM (8 godz.) FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

168 GODZIN

10 ZJAZDW

Cel
G wnym celem Podyplomowych Studiw Psychologii Zarzdzania jest poznanie najnowszych trendw w zarzdzaniu ludmi oraz nabycie umiejtnoci stosowania metod psychologicznych przydatnych w zarzdzaniu zespoem pracownikw, a tak e znalezienie inspiracji do rozwoju wasnego.

Korzyci
Zajcia na studiach prowadzone s w 80% w formie interaktywnej, maj najczciej form treningu umiejtnoci. Podstawowe treci przekazywane s w formie prezentacji i moderowanej dyskusji. Suchacze wykonuj wiczenia praktyczne, analizuj przyk ady wzite z ycia oraz bior udzia w grach i symulacjach.

Uczestnicy
Studia adresowane s do wszystkich osb kierujcych zespoami pracownikw w firmach i przedsibiorstwach, ktrzy pragn rozwija swoje umiejtnoci przywdcze i zwiksza wasn skuteczno w kierowaniu lud mi.

49

kierunki | tradycyjny system nauczania

POZNA
ZAJCIA POPOUDNIOWE W TYGODNIU LUB W WEEKENDY

D
ZAJCIA W WEEKENDY

Rachunkowo
Rachunkowo to uniwersalny jzyk biznesu, ktry dostarcza wiedzy niezbdnej do podejmowania decyzji w zarzdzaniu firm. Warunkiem prowadzenia biura rachunkowego jest zdanie egzaminu pastwowego i uzyskanie wiadectwa potwierdzajcego kwalifikacje do usugowego prowadzenia ksig rachunkowych.

Te studia podyplomowe kierowane s do tych, ktrzy chc poszerzy swoj wiedz o nowe zagadnienia. Wybraam rachunkowo, cho studia, ktre ukoczyam, zaliczane s do humanistycznych. Miaam pewne obawy, ale okazao si, i zajcia prowadzone s przez wietnych wykadowcw, praktykw, co nawet w przypadku maego dowiadczenia suchaczy w danej dziedzinie pozwala im szybko przyswoi now problematyk.

Luiza Woniak Specjalistka ds. rachuby pac

PROGRAM
Podstawy rachunkowoci (8 godz.) Rachunkowo finansowa (40 godz.) Rachunkowo zarzdcza (20 godz.) Midzynarodowe standardy rachunkowoci (4 godz.) Sprawozdawczo finansowa (8 godz.) Analiza finansowa (12 godz.) System informatyczny w rachunkowoci (8 godz.) Rachunkowo grup kapitaowych (4 godz.) Podatki, opaty i zobowizania o charakterze podatkowym (38 godz.) Podatkowa ksiga przychodw i rozchodw (4 godz.) Prawne podstawy dziaalnoci gospodarczej (24 godz.) Organizacja rachunkowoci w przedsibiorstwie (22 godz.) Egzamin kocowy obejmujcy wiedz z przedmiotw realizowanych w trakcie trwania nauki. Projekt i obrona projektu.

WIEDZA RACHUNKOWA I FINANSOWA (104 godz.)

WIEDZA PODATKOWA (42 godz.) WIEDZA PRAWNA (24 godz.) MODU WARSZTATOWY (22 godz.) FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

192 GODZINY

10 ZJAZDW

Cel
Celem studiw jest przekazanie praktycznej wiedzy niezbdnej do wykonywania zawodu ksigowego, w tym prowadzenia wasnego biura rachunkowego wiedzy przydatnej tak e osobom przygotowujcym si do egzaminu pastwowego, umoliwiajcego uzyskanie wiadectwa kwalifikacyjnego do usugowego prowadzenia ksig rachunkowych.

Korzyci
Program studiw realizowany jest z uwzgldnieniem przepisw prawnych obowizujcych wikszo krajowych jednostek gospodarczych, tj. Ustawy o rachunkowoci, a w odniesieniu do zagadnie w ustawie nieuregulowanych uwzgldniajcych tak e postanowienia standardw rachunkowoci krajowych lub midzynarodowych.

Uczestnicy
Studia ksztac praktykw rachunkowoci, pracownikw dziaw ksigowoci, dziaw rachuby pac i pionw finansowo-ksigowych firm. Ponadto skierowane s do osb prowadzcych dziaalno gospodarcz w ramach biur rachunkowych lub doradztwa podatkowego, a tak e do analitykw finansowych i dyrektorw finansowych.

50

POZNA
ZAJCIA POPOUDNIOWE W TYGODNIU LUB W WEEKENDY

www.wsb.pl

SAP Zintegrowane Systemy Informatyczne


Wdroenie systemu SAP w wielu korporacjach dziaajcych na polskim i midzynarodowym rynku pozwolio w znaczcy sposb wzmocni ich pozycj. Dziki temu osoby posiadajce praktyczne umiejtnoci w zakresie pracy z oprogramowaniem firmy SAP s wci poszukiwane na wspczesnym rynku pracy.

Partner merytoryczny:

Spka itelligence naley do midzynarodowej grupy realizujcej projekty IT/SAP dla ponad 4000 klientw na caym wiecie, oferuje kompleksow obsug rodowiska SAP licencje, wdroenie i wsparcie powdroeniowe oraz usugi outsourcingu IT, od wynajmu serwerw i sprztu sieciowego po rozwj systemw.

Paulina Stochnialek Dyrektor Operacyjna itelligence

PROGRAM
INFORMACJE WSTPNE (8 godz.) Nawigacja i architektura systemu SAP (SAP Netweaver) (4 godz.) Business workflow (SAP netweaver) oraz elektroniczna wymiana danych (SAP EDI) (4 godz.) Dane podstawowe gospodarki materiaowej (SAP MM) (8 godz.) Zarzdzanie dokumentami zakupowymi i procesem zaopatrzenia (SAP MM) (8 godz.) Dane podstawowe w procesie produkcji (SAP PP) (8 godz.) Planowanie produkcji i zdolnoci produkcyjnych (SAP PP) (8 godz.) Planowanie potrzeb materiaowych MRP i strategie planowania (SAP PP/MM) (8 godz.) Definiowanie danych podstawowych zarzdzania jakoci (SAP QM) (8 godz.) Integracja procesu kontroli jakoci (SAP QM) (8 godz.) Zarzdzanie magazynem i zarzdzanie jednostkami obsugi (SAP MM/WM) (12 godz.) Dane podstawowe w procesie sprzeday (SAP SD) (8 godz.) Definiowanie procesu sprzeday (SAP SD) (12 godz.) Rachunkowo zarzdcza w SAP (SAP CO) (16 godz.) Zarzdzanie finansami w SAP (SAP FI) (16 godz.) Zdefiniowanie penego procesu od zakupu surowcw po wysyk produktu gotowego pod ktem rnych scenariuszy biznesowych (24 godz.) Zarzdzanie projektami (SAP ASAP) (8 godz.) Prawne aspekty zarzdzania projektami (8 godz.) Egzamin wewntrzny (4 godz.) Egzamin kocowy.

SZCZEGOWE OMWIENIE PODSTAWOWYCH MODUW SYSTEMU SAP (120 godz.)

WARSZTATY DOTYCZCE STANDARDOWYCH PROCESW BIZNESOWYCH (24 godz.) ZAGADNIENIA UZUPENIAJCE (16 godz.) PODSUMOWANIE (4 godz.) FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

172 GODZINY

10 ZJAZDW

Cel
Celem studiw jest przygotowanie studentw do pracy z wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycznego, jakim jest system SAP. Studia na tym kierunku pozwalaj zdoby praktyczne umiejtnoci cenione na rynku pracy.

Korzyci
Podstawow korzyci studiw jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejtnoci pozwalajcych na wykorzystanie podstawowych funkcjonalnoci systemu SAP oraz poznanie standardowych procesw biznesowych. Dziki systemowi SAP polepsza si organizacja i automatyzacja procesw, a tym samym zwiksza si ich wydajno i opacalno.

Uczestnicy
Studia skierowane s do osb, ktre pragn naby lub zgbi wiedz zwizan z wykorzystywaniem zintegrowanego systemu informatycznego SAP do efektywnego zarzdzania przedsibiorstwem. Program obejmuje m.in. zagadnienia zwizane z metodologi wdroenia, zarzdzaniem projektem wdroeniowym oraz zastosowaniem poszczeglnych moduw systemu SAP.

51

kierunki | tradycyjny system nauczania

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

D
ZAJCIA W WEEKENDY

Strategie Sprzeday
Skuteczna i korzystna sprzeda jest warunkiem sukcesu w kadym biznesie. Najwaniejsze jest osignicie jak najlepszych wynikw, ktre zale nie tylko od znajomoci oferowanego produktu, ale i od zrozumienia potrzeb klientw oraz umiejtnoci nawizywania kontaktw.

Studia z certyfikatem

Business & Management Programs

Studia podyplomowe Strategie Sprzeday to moliwo zdobycia i pogbienia wiedzy z zakresu sprzeday, zachowa nabywcw i budowania relacji biznesowych. Dla mnie, mikroprzedsibiorcy, szczeglnie cenne okazao si szerokie spojrzenie na proces sprzeday i dokadne omwienie pokrewnych zagadnie z zakresu marketingu czy zarzdzania.

Magdalena Zaborowicz Pracownica firmy Win Therapy Fizjoterapia

PROGRAM
DETERMINANTY STRATEGII SPRZEDAY (36 godz.) Budowa strategii firmy (8 godz.) Zachowania nabywcw (10 godz.) Analiza otoczenia przedsibiorstwa (6 godz.) Uwarunkowania prawne (6 godz.) Badania marketingowe i prognozowanie sprzeday (6 godz.) Proces sprzeday (12 godz.) Organizacja dziau sprzeday (8 godz.) Zarzdzanie personelem sprzeday (10 godz.) Zarzdzanie produktem i mark (8 godz.) Zarzdzanie cenami (8 godz.) Zarzdzanie handlem i dystrybucj (12 godz.) Aspekty logistyczne w sprzeday (4 godz.) Merchandising w nowoczesnym procesie sprzeday (6 godz.) Komunikacja marketingowa (8 godz.) Programy lojalnociowe (6 godz.) Aspekty finansowe (4 godz.) Techniki prezentacji (12 godz.) Umiejtnoci negocjacyjne z certyfikatem Franklin University (12 godz.) Psychologiczne aspekty sprzeday (8 godz.) Organizacja pracy sprzedawcy (6 godz.) Studium przypadku typowe sytuacje sprzedaowe (6 godz.) Seminarium podyplomowe (10 godz.) Egzamin z obron pracy podyplomowej.

ZARZDZANIE SPRZEDA (86 godz.)

UMIEJTNOCI SPRZEDAWCY (54 godz.)

SEMINARIUM PODYPLOMOWE (10 godz.) FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

176 GODZIN

10 ZJAZDW

Cel
Celem studiw jest wykszta cenie specjalistw profesjonalnie i bezporednio zajmujcych si sprzeda, ktrzy potrafi utrzymywa dobre kontakty z klientami i skutecznie zwikszaj efektywno swojego dziaania, doskonalc umiejtnoci interpersonalne i znajomo strategii marketingowej firmy.

Korzyci
Suchacze zapoznaj si z zagadnieniami z zakresu zarzdzania produktem, mark i cen. Zdobd wiedz do opracowywania strategii sprzeda y. Poznaj rwnie kwestie dotyczce marketingu. Trening w zakresie komunikacji, prezentacji i negocjacji pozwoli przygotowa si do spotka z klientami.

Uczestnicy
Studia z zakresu strategii sprzeda y powinny zainteresowa szerokie grono osb zajmujcych si: planowaniem sprzeda y, zarzdzaniem personelem sprzeda y, sprzeda osobist, a tak e bdcych przedstawicielami handlowymi czy reprezentantami handlowymi rnych firm.

52

D
ZAJCIA W WEEKENDY

www.wsb.pl

Studia Menederskie
W yciu, na wojnie czy gdziekolwiek indziej osigamy sukces wwczas, gdy znajdujemy jeden najwaniejszy cel i podporzdkowujemy mu wszystko inne. Dwight D. Eisenhower

Studia z certyfikatem

Business & Management Programs

Wybraem studia na kierunku menederskim, poniewa tylko skuteczne zarzdzanie firm daje gwarancj na osignicie sukcesu. Profesjonalna kadra oraz warsztatowa forma zaj pomogy mi pogbi wiedz oraz zdoby praktyczne umiejtnoci. Dostrzegem tu wiele moliwoci rozwoju zarwno mojego, jak i przedsibiorstwa, ktrym kieruj.

Przemysaw Schaefer Prezes Zarzdu w firmie Lineal sp. z o.o.

PROGRAM
WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZCE ZARZDZANIA (59 godz.) Globalizacja (5 godz.) Wyzwania dla organizacji i ludzi (6 godz.) Biznesplan aspekty rynkowe (8 godz.) Zarzdzanie midzykulturowe (8 godz.) Konflikt w organizacji (8 godz.) Strategie marketingowe (8 godz.) Zarzdzanie projektem (8 godz.) Zarzdzanie strategiczne (8 godz.)

Warunki zaliczenia

FINANSE I RACHUNKOWO W DZIAALNOCI PRZEDSIBIORSTWA (60 godz.)

Prawo podatkowe (8 godz.) Rachunkowo finansowa (8 godz.) Rachunkowo zarzdcza (8 godz.) Biznesplan aspekty finansowe (8 godz.) Budetowanie i rda finansowania (8 godz.) Zarzdzanie kapitaem obrotowym ( 8 godz.) Formy prawne prowadzenia dziaalnoci gospodarczej (struktury organizacyjne, zarzdzanie strategiczne, zarzdzanie operacyjne, odpowiedzialno) (6 godz.) Seminarium (6 godz.) Kreatywne rozwizywanie problemw i podejmowanie decyzji (8 godz.) Organizacja pracy menedera (8 godz.) Gra kierownicza ( 8 godz.) Megatrendy w zarzdzaniu (5 godz.) Zarzdzanie zmian (8 godz.) Modele biznesowe (8 godz.) Seminarium dyplomowe (6 godz.) Projekt zaliczeniowy realizowany w zespoach 2 5 os. Egzamin ustny z wiedzy teoretycznej i obrona projektu.

NOWOCZESNY MENADER (45 godz.)

SEMINARIUM DYPLOMOWE (6 godz.) FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

170 GODZIN

10 ZJAZDW

Cel
Celem studiw jest dostarczenie suchaczom nowoczesnej wiedzy, niezbdnej w zarzdzaniu wspczesn firm, oraz doskonalenie kwalifikacji kierowniczych, kluczowych w sprawnym kierowaniu zespoami ludzkimi.

Korzyci
Studia umoliwiaj uczestnikom doskonalenie dwch kategorii kompetencji mened erskich: zdolnoci syntezy i projekcji rozwiza doskonalcych system zarzdzania umiejtnoci zwizanych z inteligencj emocjonaln: samowiadomoci, motywacj, empati, samokontrol. W ramach studiw organizowany jest zjazd wyjazdowy, podczas ktrego suchacze bd aktywnie uczestniczy w grze kierowniczej.

Uczestnicy
Studia przeznaczone s dla osb zajmujcych si zarzdzaniem na dowolnym szczeblu hierarchii organizacyjnej. Program zosta przygotowany w taki sposb, aby wyj naprzeciw potrzebom osb zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w maych i du ych przedsibiorstwach.

53

kierunki | tradycyjny system nauczania

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

Windykacja i Zarzdzanie Wierzytelnociami


Rozwj gospodarczy przyczynia si do wzrostu liczby przedsibiorstw, ktre trac zdolno terminowego wywizywania si ze zobowiza finansowych, dlatego wane jest naleyte przygotowanie przedsibiorstwa do efektywnego zarzdzania nalenociami.

Studia z certyfikatem

Business & Management Programs

Procedura windykacji i zarzdzania wierzytelnociami to gszcz przepisw materialnoprawnych oraz procesowych. To rwnie, a moe przede wszystkim, trudne relacje interpersonalne, ktrym windykator zmuszony jest sprosta. Organizowane przez WSB studia i proponowany przez ni program nauczania stanowi solidn mieszank interdyscyplinarnej wiedzy, niezbdnej przy wykonywaniu tego trudnego zawodu.

Piotr Dobrowolski Radca prawny

PROGRAM
ZARZDZANIE WIERZYTELNOCIAMI W PRZEDSIBIORSTWIE (16 godz.) Wstp do finansw przedsibiorstw Czym jest zarzdzanie nalenociami i jaki jest jego cel Podstawowe zasady zarzdzania nalenociami Weryfikacja kontrahentw jako wane narzdzie w zarzdzaniu nalenociami Monitorowanie nalenoci Rola firm windykacyjnych w odzyskiwaniu nalenoci Najwaniejsze podmioty na rynku Instytucje wspomagajce Zasady dziaania firm windykacyjnych Umowa z firm windykacyjn zasady ksztatowania umw Wycena wierzytelnoci Sprzeda wierzytelnoci, factoring Najlepsze praktyki windykacyjne Aktualny stan prawny w zakresie postpowania windykacyjnego Postpowanie sdowe Postpowanie egzekucyjne Postpowanie upadociowe Sprzeda wierzytelnoci Windykacja wewntrzna Negocjacje w praktyce windykacyjnej z certyfikatem Franklin University Alternatywne metody rozstrzygania sporw gospodarczych Psychologiczne aspekty windykacji Studium przypadku polegajce na analizie realnej sytuacji oraz test.

RYNEK WINDYKACYJNY W POLSCE WINDYKACJA ZEWNTRZNA (12 godz.)

PRAWNE ASPEKTY SKUTECZNEJ WINDYKACJI (108 godz.)

PREWINDYKACJA, CZYLI AGODNY SPOSB NA ODZYSKIWANIE DUGW I MOBILIZOWANIE PATNIKW DO REGULARNEGO I TERMINOWEGO WYWIZYWANIA SI Z ZOBOWIZA (24 godz.) FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

164 GODZINY

10 ZJAZDW

Cel
Studia maj na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i rozwinicie umiejtnoci koniecznych do samodzielnego opracowania i wdroenia systemu zarzdzania wierzytelnociami cile odpowiadajcego potrzebom reprezentowanych przez nich przedsibiorstw.

Korzyci
Absolwenci studiw podyplomowych na kierunku Windykacja i Zarzdzanie Wierzytelnociami zdobd kompleksow wiedz i umiejtnoci dotyczce zagadnie windykacji od procesu zarzdzania wierzytelnociami po dziaania egzekucyjne. Nabd umiejtnoci negocjacyjne przydatne w kontaktach z dunikiem.

Uczestnicy
Studia adresowane s do osb zajmujcych si nadzorowaniem procesw zarzdzania wierzytelnociami, pracownikw dziaw sprzeda y i handlowych, do kadry kierowniczej zarzdzajcej windykacj w firmach, a tak e do osb, ktre maj zamiar zwiza swoj przyszo zawodow z podobn dziaalnoci.

54

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

www.wsb.pl

Wycena Nieruchomoci
To nie nieruchomoci i sposb ich wyceny wywoay wiatowy kryzys, cho rynek nieruchomoci ponosi jego konsekwencje. Ze wzgldu na gospodarczo-spoeczn konstrukcj wspczesnego wiata na umiejtnoci zwizane z wycen i zarzdzaniem nieruchomociami bdzie stae zapotrzebowanie.

Studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomoci to wielkie wyzwanie. Proces nauczania wymaga od suchaczy wytrwaoci i zaangaowania, jednake wiem, e nabyta wiedza oraz praktyczne ujcie zagadnie przez kadego z wykadowcw pozwol mi odnie sukces na rynku pracy.

Magdalena Czaczka Suchaczka kierunku Wycena Nieruchomoci

PROGRAM
PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA (84 godz.) Cz oglna prawa cywilnego (8 godz.) Podstawy prawa rzeczowego (12 godz.) Podstawy prawa zobowiza (8 godz.) Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego (4 godz.) Podstawy prawa i postpowania administracyjnego (4 godz.) rda informacji o nieruchomociach (10 godz.) Gospodarka przestrzenna (6 godz.) Gospodarka nieruchomociami (12 godz.) Gospodarka mieszkaniowa i prawo spdzielcze (10 godz.) Gospodarka rolna, lena i wodna (4 godz.) Ochrona danych osobowych (2 godz.) Zamwienia publiczne (4 godz.) Podstawy ekonomii (6 godz.) Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomoci (8 godz.) Ocena ekonomicznej efektywnoci inwestycji (4 godz.) Elementy finansw i bankowoci (5 godz.) Podstawy matematyki finansowej (6 godz.) Podstawy statystyki i ekonometrii (10 godz.) Elementy rachunkowoci (4 godz.) Podstawy budownictwa (10 godz.) Przegld technologii w budownictwie (6 godz.) Proces inwestycyjny w budownictwie (4 godz.) Eksploatacja nieruchomoci (6 godz.) Podstawy kosztorysowania (4 godz.) Status prawny rzeczoznawcy majtkowego (4 godz.) Organizacje zawodowe rzeczoznawcw majtkowych (2 godz.) Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majtkowego (2 godz.) Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomoci (4 godz.) Warto nieruchomoci jako podstawa wyceny (6 godz.) Podejcia, metody i techniki wyceny nieruchomoci w Polsce (26 godz.) Wycena praw rzeczowych i zobowiza umownych (8 godz.) Wycena nieruchomoci zurbanizowanych (10 godz.) Wycena gruntw rolnych, upraw sadowniczych i rolin ozdobnych oraz gruntw pod wodami (8 godz.) Wycena nieruchomoci lenych, zadrzewionych i zakrzewionych (6 godz.) Wycena nieruchomoci dla celw szczeglnych i wycena nieruchomoci specjalnych (18 godz.) Wycena maszyn i urzdze trwale zwizanych z nieruchomoci (4 godz.) Wycena masowa (2 godz.) Dokumentacja procesu wyceny (4 godz.) Porednictwo w obrocie nieruchomociami wybrane zagadnienia (4 godz.) Zarzdzanie nieruchomociami wybrane zagadnienia (4 godz.) Doradztwo na rynku nieruchomoci (4 godz.) Podstawy marketingu i psychologii, sztuka argumentacji (4 godz.) Seminarium dyplomowe i egzamin ( 10 godz.) Test proczny, test kocowy, praca dyplomowa w formie operatu szacunkowego, egzamin kocowy.

PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ (44 godz.) PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ (30 godz.) RZECZOZNAWCA MAJTKOWY (8 godz.)

WYCENA NIERUCHOMOCI (96 godz.)

UMIEJTNOCI INTERDYSCYPLINARNE (16 godz.) SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN (10 godz.) FORMA ZALICZENIA

13 MIESICY NAUKI

288 GODZIN

14 ZJAZDW

Cel
Studia przygotowuj do pastwowego egzaminu umoliwiajcego uzyskanie uprawnie zawodowych w zakresie szacowania nieruchomoci i wykonywania zawodu rzeczoznawcy majtkowego.

Korzyci
Program studiw uwzgldnia m.in. wymogi programowe ustalone przez ministra waciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Uczestnicy
Do uzyskania uprawnie w zakresie szacowania nieruchomoci konieczne jest posiadanie wykszta cenia wy szego magisterskiego bez ogranicze co do kierunku studiw. Wymagania okrela Ustawa o gospodarce nieruchomociami z 21 sierpnia 1997 roku.

55

kierunki | tradycyjny system nauczania

D
ZAJCIA W WEEKENDY

Zakupy w Biznesie
Zakupy stanowi obecnie jeden z waniejszych procesw w bezporedni sposb wpywajcych na wyniki ekonomiczne firm oraz instytucji. W trakcie zaj na studiach podyplomowych eksperci od zakupw podziel si swoj wiedz oraz dowiadczeniem w tym zakresie.

W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej warto zastanowi si nad obszarem zakupw. Odpowiednie zarzdzanie zakupami, dostawami, negocjacje cen i warunkw wsppracy z kontrahentami mog by doskonaym polem oszczdnoci i stanowi znaczne usprawnienie dla funkcjonowania firmy.

PROGRAM
Megatrendy w zarzdzaniu (5 godz.) Wyzwania dla organizacji i ludzi (6 godz.) Organizacja pracy menedera (8 godz.) Zarzdzanie projektem (8 godz.) Zarzdzanie przez cele MBO (8 godz.) Innowacje w organizacji (8 godz.) Zarzdzenie zmian (8 godz.) Zarzdzanie efektywnym zespoem i pracownikiem (8 godz.) Logistyka w przedsibiorstwie (8 godz.) Budetowanie i rda finansowania (8 godz.) Biznesplan (8 godz.) Negocjacje (24 godz.) Analiza rynku dostawcw (8 godz.) Aspekty prawne dotyczce procesu zakupowego i umw (8 godz.) Zapytanie ofertowe/zaproszenie do przetargu (4 godz.) Sourcing, analiza i wybr rde zaopatrzenia oraz ocena dostawcw (8 godz.) Strategie generowania oszczdnoci w zakupach (8 godz.) Obszary zakupowe trwae, krtkoterminowe, oparte na relacjach, destrukcyjne (4 godz.) Systemy informatyczne w zakupach ( 4 godz.) Dokumentacja w procesie zakupw (5 godz.) Seminarium dyplomowe Opracowanie sytuacji przedstawionej w studium przypadku oraz zaprojektowanie rozwizania prezentowanego w trakcie obrony.

WYBRANE ZAGADNIENIA ZARZDZANIA (59 godz.)

MODU SPECJALISTYCZNY (97 godz.)

SEMINARIUM DYPLOMOWE (6 godz.) FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

162 GODZINY

10 ZJAZDW

Cel
Celem studiw jest przygotowanie specjalistw pracujcych w dzia ach zakupw, przekazanie im szerokiej wiedzy z zakresu strategii generowania oszczdnoci, obszarw zakupowych, analizy i wyboru rde zaopatrzenia i zdobycie umiejtnoci negocjacyjnych.

Korzyci
Studia daj moliwo kontaktu z ekspertami w dziedzinie zakupw, wymiany dowiadcze pomidzy uczestnikami, podniesienia umiejtnoci mikkich. W trakcie zaj eksperci od zakupw podziel si swoj wiedz oraz dowiadczeniem, a tak e zapoznaj suchaczy z nowoczesnymi trendami, metodami i narzdziami.

Uczestnicy
Studia kierowane s do specjalistw i mened erw wszystkich szczebli, odpowiedzialnych za projektowanie, prognozowanie, planowanie produkcji i usug, ktrzy chc poszerzy swoj wiedz z negocjacji, zakupw i zarzdzania acuchem dostaw.

56

POZNA
ZAJCIA POPOUDNIOWE W TYGODNIU LUB W WEEKENDY

D
ZAJCIA W WEEKENDY

www.wsb.pl

Zamwienia Publiczne
Zoono problematyki zamwie publicznych wynika przede wszystkim z faktu wspzalenoci sfery administracji publicznej i rynkw towarw, usug i robt budowlanych. Stosowanie ustawy Prawo zamwie publicznych ma niezwykle istotne znaczenie dla podmiotw ubiegajcych si o rodki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Rozpoczam studia podyplomowe w WSB na kierunku Zamwienia Publiczne, poniewa ta wiedza potrzebna jest mi w pracy. Studia na tym kierunku mona poleci wszystkim zainteresowanym yciem gospodarczym. Jestem zadowolona z zaproponowanej formy studiowania, jakoci i tematyki materiaw szkoleniowych oraz fachowoci wykadowcw.

Joanna Rymarowicz Suchaczka kierunku Zamwienia Publiczne

PROGRAM
Regulacje dotyczce zamwie publicznych w polskim systemie prawa (8 godz.) Finanse publiczne (6 godz.) Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego (8 godz.) Analiza rynku zamwie publicznych (6 godz.) System zamwie publicznych (6 godz.) Tryby, zasady i procedury udzielania zamwie publicznych (18 godz.) Dokumentacja zamwie publicznych (8 godz.) rodki ochrony prawnej (8 godz.) Techniki negocjacji (4 godz.) Specyfika istotnych warunkw zamwienia warsztaty (6 godz.) Warunki udziau w postpowaniu (6 godz.) Umowy w zamwieniach publicznych (6 godz.) Warto szacunkowa zamwienia publicznego (6 godz.) Okrelenie warunkw zamwienia warsztaty (6 godz.) Obliczanie wartoci szacunkowej zamwienia warsztaty (6 godz.) Prezes Urzdu Zamwie Publicznych i jego rola jako centralnego organu administracji pastwowej (6 godz.) Kontrola i dyscyplina finansw publicznych (6 godz.) Zamwienia sektorowe (6 godz.) Zamwienia robt budowlanych (8 godz.) Orzecznictwo w zamwieniach publicznych (6 godz.) Kontrola zamwie publicznych (6 godz.) Zamwienia publiczne w prawie wsplnotowym (8 godz.) Seminarium podyplomowe (8 godz.) Projekt zaliczeniowy z procedur przetargowych i egzamin kocowy test i obrona projektu.

ZAMWIENIA PUBLICZNE (162 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

162 GODZINY

10 ZJAZDW

Cel
Celem studiw na kierunku Zamwienia Publiczne organizowanych w Wy szej Szkole Bankowej jest ksztacenie specjalistw w dziedzinie zamwie publicznych i przekazanie praktycznych umiejtnoci organizowania zamwie publicznych.

Korzyci
Uczestnicy naucz si, jak przygotowa ofert ze strony zamawiajcego i oferenta. Dowiedz si, jakie obowizuj tryby, zasady i procedury udzielania zamwie publicznych, oraz zapoznaj si z dokumentacj. Aktualni i potencjalni specjalici z zakresu zamwie publicznych zostan wyposaeni w niezbdn wiedz w sposb praktyczny i kompleksowy.

Uczestnicy
Studia skierowane s do kadry zarzdzajcej, osb reprezentujcych przedsibiorcw i do pracownikw instytucji ubiegajcych si o zamwienia publiczne i uczestniczcych w planowaniu, udzielaniu i egzekwowaniu zamwie publicznych.

57

kierunki | tradycyjny system nauczania

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

Zarzdzanie Finansami
Zarzdzanie finansami przedsibiorstw powinno by podporzdkowane realizacji najwaniejszego celu strategicznego, jakim jest denie do maksymalizacji wartoci przedsibiorstwa przy jednoczesnej realizacji celu operacyjnego, jakim jest utrzymanie pynnoci finansowej.

Zarzdzanie finansami to sztuka rwnowaenia nakadw i efektw w celu uzyskania moliwie najlepszego zwrotu z zainwestowanych rodkw. Prawidowy bilans finansowy przedsibiorstwa to czsto najwaniejszy element utrzymania firmy na rynku i kluczowy warunek jej rozwoju.

PROGRAM
PODSTAWY PODEJMOWANIA DECYZJI FINANSOWYCH (44 godz.) Prawo gospodarcze (10 godz.) Midzynarodowe standardy rachunkowoci i sprawozdawczoci finansowej (8 godz.) Strategie podatkowe (14 godz.) Planowanie finansowe w przedsibiorstwie (12 godz.) Zarzdzanie pynnoci finansow (12 godz.) Rachunkowo zarzdcza i controlling (12 godz.) Przedsibiorstwo w kryzysie (10 godz.) rda finansowania dziaalnoci przedsibiorstw (8 godz.) Wsparcie finansowe przedsibiorstw z funduszy unijnych (8 godz.) Nadzr korporacyjny (8 godz.) Ocena efektywnoci inwestycji (14 godz.) Ksztatowanie i wycena wartoci przedsibiorstwa (12 godz.) Fuzje i przejcia (10 godz.) Zarzdzanie ryzykiem (14 godz.) Finanse behawioralne (10 godz.) Midzynarodowe finanse przedsibiorstw (8 godz.) Zarzdzanie zespoem (10 godz.) Warsztaty projektowe (6 godz.) Case i jego obrona.

ZARZDZANIE DZIAALNOCI BIEC PRZEDSIBIORSTWA (34 godz.) KSZTATOWANIE STRUKTURY KAPITAU (24 godz.)

KREOWANIE WARTOCI PRZEDSIBIORSTWA (68 godz.)

ZARZDZANIE ZESPOEM (10 godz.) WARSZTATY PROJEKTOWE (6 godz.) FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

186 GODZIN

10 ZJAZDW

Cel
Celem studiw jest przedstawienie suchaczom aktualnych technik i narzdzi zwizanych z lokowaniem przez przedsibiorstwo kapitau oraz pozyskiwaniem rde na realizacj inwestycji, wykorzystywanych w zarzdzaniu finansami przedsibiorstw.

Korzyci
Suchacz po skoczeniu studiw bdzie posiada praktyczne umiejtnoci posugiwania si technikami zarzdzania finansami przedsibiorstw.

Uczestnicy
Studium kierowane jest do dyrektorw finansowych, kierownikw i pracownikw dziaw finansowych, ksigowych, inwestycyjnych, do czonkw rad nadzorczych oraz przedstawicieli nadzoru wacicielskiego, a tak e do przedsibiorcw oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem skutecznych technik zarzdzania finansami.

58

D
ZAJCIA POPOUDNIOWE W TYGODNIU

www.wsb.pl

Zarzdzanie i Organizacja Placwki Medycznej


Placwki medyczne coraz czciej oceniane s przez pryzmat podejcia do pacjenta oraz osiganych wynikw finansowych. Aby sprawnie zarzdza t specyficzn organizacj, ktra powinna godzi dobro chorego z ostrymi kryteriami prawno-finansowymi, trzeba zdoby szerok wiedz menedersk i pogbi umiejtnoci zarzdcze.

Opieka zdrowotna wymaga wsppracy wielu instytucji, pacjentw, personelu medycznego i specjalistw z dziaw administracyjnych. Placwka medyczna to przecie nie tylko wymagania NFZ, ale te regulacje prawne, dobra obsuga i przyjazna atmosfera pozwalajca pacjentom zminimalizowa niedogodnoci towarzyszce chorobie. Osoby zarzdzajce placwkami medycznymi musz godzi te aspekty.

PROGRAM
Funkcjonowanie opieki zdrowotnej w Polsce (6 godz.) Elementy prawa medycznego (8 godz.) Aspekty prawne (Prawo pracy, Prawo cywilne) (8 godz.) Metody oceny jakoci podmiotw leczniczych w Polsce (8 godz.) Przeksztacenia podmiotw leczniczych zgodnie z obowizujcym prawem (10 godz.) Zasady i metody restrukturyzacji dziaalnoci jednostkami opieki zdrowotnej (6 godz.) Rachunek kosztw i rachunkowo zarzdcza (8 godz.) Kontraktowanie wiadcze zdrowotnych (12 godz.) Systemy informatyczne w sektorze medycznym (8 godz.) Doskonalenie zawodowe pracownikw medycznych (8 godz.) Etyka w ochronie zdrowia (6 godz.) Negocjacje (12 godz.) Marketing usug medycznych (6 godz.) Innowacje w organizacji (8 godz.) Organizacja pracy menedera (8 godz.) Konflikt w organizacji (8 godz.) Zarzdzanie zmian (8 godz.) Zarzdzanie efektywnym zespoem i pracownikiem (8 godz.) Seminarium dyplomowe (6 godz.) Projekt zaliczeniowy i egzamin kocowy poczony z obron projektu.

ZARZDZANIE I ORGANIZACJA PLACWKI MEDYCZNEJ (152 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

152 GODZINY

30 ZJAZDW

Cel
Celem studiw jest nabycie praktycznych umiejtnoci niezbdnych w realizacji funkcji kierowniczych w reformowanym obecnie systemie suby zdrowia. Udzia w studiach kadry zarzdzajcej podmiotami leczniczymi pozwoli na efektywne zarzdzania placwkami zdrowia, a tak e zwikszy wiedz i kwalifikacje w zakresie prawnym, administracyjnym i finansowym.

Korzyci
Podczas studiw uczestnicy rozwin strategiczne kompetencje z zakresu zarzdzania w subie zdrowia. Pozyskaj szerokie spektrum wiedzy oraz umiejtnoci stanowicych profesjonalny warsztat pracy menedera uwzgldniajcy przeksztacenia SPZOZ w spki kapitaowe.

Uczestnicy
Studia adresowane s do pracownikw podmiotw leczniczych zainteresowanych moliwoci zdobycia wiedzy m.in. na temat zarzdzania oddziaem i zespoem, prowadzenia dokumentacji oraz formalno-prawnych aspektw funkcjonowania oddzia u.

59

kierunki | tradycyjny system nauczania

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

Zarzdzanie Jakoci
Studia na kierunku Zarzdzanie Jakoci s organizowane we wsppracy z firm TV Akademia Polska sp. z o.o. jedn ze spek TV Rheinland Group, wiatowego lidera w dziedzinie systemw jakoci.

Partner merytoryczny:

Zarzdzanie Jakoci w WSB to trafny wybr. Dziki wietnie przygotowanej kadrze dydaktycznej poszerzyam swoj wiedz merytoryczn, a take praktyczn z dziedziny systemw zarzdzania jakoci. Studia na WSB to rwnie mia atmosfera, ciekawi ludzie, a take bardzo dobra organizacja i wspaniali opiekunowie.

Katarzyna Zarzeczna Suchaczka kierunku Zarzdzanie Jakoci

PROGRAM
Jako na konkurencyjnym rynku (8 godz.) Psychologiczne aspekty zarzdzania jakoci (8 godz.) Zarzdzanie procesem (16 godz.) System zarzdzania jakoci wedug ISO 9001:2008 wymagania, interpretacja, dokumentacja (70 godz.) - Rodzina norm - Dokumentacja systemu - Odpowiedzialno kierownictwa - Zarzdzanie zasobami procesy zwizane z klientem - Realizacja wyrobu projektowanie i rozwj - Realizacja wyrobu - Pomiary, analiza i doskonalenie Ksiga jakoci warsztat (18 godz.) Audyty jakoci (44 godz.) Certyfikacja (10 godz.) - Certyfikacja i akredytacja w Polsce i w krajach Unii Europejskiej - Proces certyfikacji Zintegrowany system zarzdzania jakoci, rodowiskowego i bezpieczestwem (8 godz.) Metody badania i rozwizywania problemw w przedsibiorstwie zastosowanie narzdzi jakociowych (FMEA, fishbone, SPC i inne) (8 godz.) Kierunki doskonalenia (12 godz.) Zaliczenie jest 2-etapowe. I semestr koczy si egzaminem testowym, ktry jest rwnoznaczny z uzyskaniem kompetencji w zakresie QB penomocnika jakoci. II semestr koczy si napisaniem ksigi jakoci, egzaminem testowym oraz egzaminem ustnym z caoci materiau, ktry jest rwnoznaczny z uzyskaniem kompetencji w zakresie QA audytora jakoci.

ZARZDZANIE JAKOCI (184 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

184 GODZINY

10 ZJAZDW

Cel
Celem studiw jest przekazanie suchaczom wiedzy niezbdnej przy opracowywaniu, wdraaniu i doskonaleniu systemw jakoci wed ug standardw midzynarodowych.

Korzyci
Studia przygotowuj do egzaminu i uzyskania midzynarodowego certyfikatu penomocnika jakoci oraz audytora jakoci. Program spenia wymagania licencyjne TV Akademie Rheinland. Kurs na penomocnika i audytora jakoci uprawnia do wykonywania zawodw penomocnika, doradcy systemu zarzdzania jakoci oraz ubiegania si o powoanie na audytora jakoci TUV CERT.

Uczestnicy
Studia kierowane s do szerokiego grona osb posiadajcych wykszta cenie zarwno licencjackie, magisterskie, jak i in ynierskie. Przeznaczone s dla osb, ktre chcia yby zajmowa si systemami zarzdzania jakoci w przedsibiorstwach, chc pogbi wiedz w zakresie zarzdzania jakoci i zdoby certyfikat QB i QA.

60

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

www.wsb.pl

Zarzdzanie Nieruchomociami
Studia podyplomowe na tym kierunku to inwestycja w przyszo i szansa na rozwj zawodowy, gdy na umiejtnoci dotyczce zarzdzania nieruchomociami jest stae zapotrzebowanie. Praktyczna wiedza i kompetencje z tej dziedziny to dodatkowy atut na rynku pracy.

Studia podyplomowe na kierunku Zarzdzanie Nieruchomociami to kompendium wiedzy teoretyczno-praktycznej zwizanej z szeroko pojtym optymalnym gospodarowaniem nieruchomociami. Wartoci najwysz s wykadowcy, ktrzy s wysokiej klasy specjalistami i praktykami. To idealny program dla wszystkich, ktrzy posiadaj nieruchomoci, zarzdzaj nimi lub interesuj si t tematyk.

Mieczysaw Banach Absolwent Executive MBA Aalto University School of Business, Wysza Szkoa Bankowa

PROGRAM
PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA (84 godz.) Cz oglna prawa cywilnego (8 godz.) Podstawy prawa rzeczowego (12 godz.) Podstawy prawa zobowiza (8 godz.) Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego (4 godz.) Podstawy prawa i postpowania administracyjnego (4 godz.) rda informacji o nieruchomociach (10 godz.) Gospodarka przestrzenna (6 godz.) Gospodarka nieruchomociami (12 godz.) Gospodarka mieszkaniowa i prawo spdzielcze (10 godz.) Gospodarka rolna, lena i wodna (4 godz.) Ochrona danych osobowych (2 godz.) Zamwienia publiczne (4 godz.) Podstawy ekonomii (6 godz.) Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomoci (8 godz.) Ocena ekonomicznej efektywnoci inwestycji (4 godz.) Elementy finansw i bankowoci (6 godz.) Podstawy matematyki finansowej (6 godz.) Elementy analizy finansowo-ekonomicznej (6 godz.) Elementy rachunkowoci (4 godz.) Elementy planowania i kalkulacji kosztw (4 godz.) Podstawy budownictwa (10 godz.) Przegld technologii w budownictwie (6 godz.) Proces inwestycyjny w budownictwie (4 godz.) Eksploatacja nieruchomoci (6 godz.) Bezpieczestwo uytkowe konstrukcji (6 godz.) Przegldy techniczne i remonty (6 godz.) Podstawy kosztorysowania (4 godz.) Status prawny zarzdcy nieruchomoci (4 godz.) Organizacje zawodowe zarzdcw nieruchomoci (2 godz.) Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarzdcy nieruchomoci (2 godz.) Wprowadzenie do problematyki zarzdzania nieruchomociami (2 godz.) Umowa o zarzdzanie nieruchomoci (6 godz.) Plan zarzdzania nieruchomoci (20 godz.) Procedury w zarzdzaniu nieruchomociami (8 godz.) Podatki i opaty zwizane z nieruchomociami (4 godz.) Zarzdzanie nieruchomociami mieszkalnymi (20 godz.) Zarzdzanie nieruchomociami komercyjnymi (16 godz.) Zarzdzanie zasobami nieruchomociowymi (8 godz.) Rzeczoznawstwo majtkowe wybrane zagadnienia (4 godz.) Porednictwo w obrocie nieruchomociami wybrane zagadnienia (4 godz.) Doradztwo na rynku nieruchomoci (4 godz.) Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji (4 godz.) Seminarium (10 godz.) Plan zarzdzania wybran nieruchomoci. Egzamin test wiedzy i obrona planu zarzdzania.

PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ (44 godz.)

PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ (42 godz.) ZARZDCA NIERUCHOMOCI (8 godz.)

ZARZDZANIE NIERUCHOMOCIAMI (84 godz.)

UMIEJTNOCI INTERDYSCYPLINARNE (16 godz.) SEMINARIUM (10 godz.) FORMA ZALICZENIA

13 MIESICY NAUKI

288 GODZIN

13 ZJAZDW

Cel
Absolwenci studiw bd przygotowani do samodzielnego zarzdzania majtkiem (kapitaem) waciciela ulokowanym w nieruchomoci.

Korzyci
Program uwzgldnia minimalne wymogi programowe ustalone przez ministra waciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Uczestnicy
Studia adresowane s do osb chccych zapozna si z problematyk zarzdzania nieruchomociami.

61

kierunki | tradycyjny system nauczania

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

Zarzdzanie Obiektami Hotelarskimi oraz SPA i Wellness


Przed rynkiem usug hotelarskich stoi wiele wyzwa, ktre nios wiatowe trendy w turystyce i biznesie. Brana SPA stanowi dynamicznie rozwijajcy si rynek, peen szans, ale te zagroe. Brak udokumentowanej wiedzy, rozwiza oraz bada przekrojowych rodzi szereg dylematw, z ktrymi musz si mierzy inwestorzy oraz menederowie.

Najwikszym atutem tego kierunku s praktyczne zajcia prowadzone w formie paneli w wybranych hotelach SPA i wellness. Polecam ten kierunek wszystkim, ktrzy chc by prawdziwymi liderami swoich zespow oraz s otwarci na zmiany biznesowooperacyjne, ktre pozwol jeszcze lepiej spenia oczekiwania i wymagania goci.

Agnieszka ukasik Absolwentka kierunku Zarzdzanie Obiektami Hotelarskimi oraz SPA i Wellness

PROGRAM
Oglna charakterystyka oraz perspektywy rozwoju hotelarstwa oraz rynku SPA i wellness (12 godz.) Metody prowadzenia analiz rynku hotelarskiego oraz SPA i wellness (6 godz.) Wybr modelu biznesowego (biznesplan) na przykadach (20 godz.) Infrastruktura i architektura obiektu hotelarskiego oraz centrum SPA i wellness (8 godz.) Zastosowanie przepisw sanitarno-epidemiologicznych w hotelach, centrach SPA i wellness (6 godz.) Aspekty prawno-ksigowe dla brany hotelarskiej oraz SPA i wellness (18 godz.) Analiza finansowa hotelu oraz obiektw SPA i wellness (8 godz.) Zarzdzanie personelem hotelu oraz obiektu SPA i wellness (20 godz.) Standardy i procedury w hotelach oraz obiektach SPA i wellness (12 godz.) Ksztatowanie wizerunku, promocja usug, programy lojalnociowe (24 godz.) Tworzenie menu/oferty zabiegw kosmetycznych (16 godz.) Budowanie relacji z kontrahentami oraz partnerami (8 godz.) Franchising i zarzdzanie sieci hoteli oraz orodkw SPA na przykadach (6 godz.) Seminarium (8 godz.) Egzamin oraz obrona pracy podyplomowej.

ZARZDZANIE OBIEKTAMI HOTELARSKIMI ORAZ SPA I WELLNESS (172 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

172 GODZINY

10 ZJAZDW

Cel
Celem studiw jest przekazanie suchaczom praktycznej wiedzy z zakresu prawno-ekonomicznych podstaw zarzdzania obiektami hotelarskimi i SPA. Suchacze zapoznaj si z najnowszymi trendami w bran y oraz nabd umiejtno wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

Korzyci
Suchacze studiw zdobd rzeteln i usystematyzowan wiedz praktyczn. Pozwoli im ona na podjcie decyzji o planowanych inwestycjach, opartych na dobrze przygotowanym biznesplanie, stworzenie skutecznej strategii rozwoju, a przez to wyrnienie si i osignicie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Uczestnicy
Studia kierowane s przede wszystkim do przyszych i obecnych inwestorw i mened erw bran y hotelarskiej, odnowy biologicznej i SPA oraz absolwentw kosmetologii, fizjoterapii i hotelarstwa.

62

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

www.wsb.pl

Zarzdzanie Projektami IT Nowoczesny Project Manager


Wyjtkowo studiw Zarzdzanie Projektami IT polega nie tylko na zgodnoci programu z globalnym standardem PMI, ale rwnie na kompleksowym ujciu problematyki od globalnego standardu po metodyki zwinne, od aspektw infrastrukturalnych po przedsiwzicia programistyczne, a wszystko wiczone za pomoc warsztatu projektowego.

Partner programu:

Project Management Institute Poland Chapter

Program nastawiony jest na wszechstronny rozwj i praktyk, a proponowane tematy i dyskusje pomagaj inaczej spojrze na codzienne zawodowe wyzwania. Kady, kto ma do czynienia z bran IT, bez wzgldu na to, czy jest programist, administratorem, czy analitykiem, znajdzie tu co dla siebie.

Marek Vogt-Goliasz E-learning Project Manager, BMSS

PROGRAM
ZAGADNIENIA OGLNE W ZARZDZANIU PROJEKTAMI IT (48 godz.) Podstawy projektw informatycznych (16 godz.) Zarzdzanie projektami IT w organizacji (16 godz.) Przegld standardw i metodyk stosowanych w zarzdzaniu projektami IT (8 godz.) Przygotowanie do rozpoczcia projektu (8 godz.) Planowanie w projekcie informatycznym (16 godz.) Organizacja pracy i procesy wykonawcze w projekcie IT (16 godz.) Zarzdzanie ryzykiem w projekcie (16 godz.) Zarzdzanie zmian w projekcie informatycznym (8 godz.) Monitoring, kontrola i zamknicie projektu informatycznego (16 godz.) Projektowe aspekty informatyki w organizacji (12 godz.) Metody zwinne w przedsiwziciach informatycznych (12 godz.) Zarzdzanie zespoem (8 godz.) Przywdztwo w zarzdzaniu projektem informatycznym (8 godz.) Warsztaty (28 godz.) Projekt realizowany w zespoach. Test. Obrona projektu.

ORGANIZACJA I ZARZDZANIE PROJEKTEM OD FAZY PLANOWANIA DO ZAKOCZENIA (72 godz.)

ZAGADNIENIA ROZSZERZONE (40 godz.)

PRAKTYKA ZARZDZANIA PROJEKTEM (28 godz.) FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

188 GODZIN

10 ZJAZDW

Cel
Celem studiw jest wyposa enie kierownika projektu w wiedz dotyczc kluczowych czynnikw sukcesu oraz zagroe zwizanych z prowadzeniem projektw informatycznych, strategii i technik skutecznego kierowania projektami informatycznymi, sprawdzonych w praktyce i przekazywanych przez osoby majce dowiadczenie w tej dziedzinie.

Korzyci
Uczestnictwo w tym programie pozwoli naby najszerszy i najnowoczeniejszy zestaw narzdzi, umiejtnoci i wiedzy z zarzdzania projektami w kontek cie informatycznym. Program studiw bdzie z pewnoci pomocny dla osb przygotowujcych si do certyfikacji Certified Associate in Project Management (CAPM), Project Management Professional (PMP) i PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) przez Project Management Institute (PMI).

Uczestnicy
Studia adresowane s do osb prowadzcych bd planujcych prowadzi projekty informatyczne w organizacji nie jest wymagana adna wiedza w dziedzinie zarzdzania projektami, wskazane jest, cho nie wymagane, posiadanie oglnej wiedzy informatycznej.

63

kierunki | tradycyjny system nauczania

D
ZAJCIA W WEEKENDY

Zarzdzanie Projektem
Najskuteczniej uczy si od praktykw, dlatego studia na kierunku Zarzdzanie Projektem s organizowane we wsppracy z International Project Management Polska, ktre jest organizacj zrzeszajc profesjonalistw w dziedzinie zarzdzania projektami oraz wiodc organizacj IMPA International Project Management Association.

Partner biznesowy:

Akademia Menedera Projektu w WSB to jeden z moich najlepszych wyborw. Z kad minut zaj coraz bardziej nie mogem doczeka si poniedziaku, eby sprawdzi zdobywan wiedz w praktyce, a ju od poniedziaku nie mogem doczeka si kolejnych zaj, by dowiedzie si czego nowego.

Maciej Szczygielski Brana budowlana

PROGRAM
Megatrendy w zarzdzaniu (5 godz.) Wyzwania dla organizacji i ludzi (6 godz.) Biznesplan (8 godz.) Modele biznesowe (8 godz.) Podstawy zarzdzania projektami. Inicjowanie projektu (8 godz.) Konflikt w organizacji (8 godzin) Planowanie projektu (8 godz.) Budowanie zespou projektowego i zarzdzanie nim (8 godz.) Modelowanie projektu (8 godz.) Finanse w projekcie (budet i finansowanie) (8 godz.) Analiza ryzyka w projekcie (monitorowanie budetu) (8 godz.) Nadzorowanie realizacji projektu. Zamykanie projektu (8 godz.) Zarzdzanie ryzykiem w projekcie (8 godz.) Ratowanie zagroonego projektu (5 godz.) Skuteczna komunikacja (8 godz.) Efektywne motywowanie (8 godz.) Narzdzia informatyczne wspierajce zarzdzanie projektem (8 godz.) Zarzdzanie przez cele MBO (8 godz.) Zarzdzanie zmian (8 godz.) Zarzdzanie midzykulturowe (8 godz.) Seminarium dyplomowe (6 godz.) Projekt zaliczeniowy i jego obrona.

ZARZDZANIE PROJEKTAMI (158 GODZ.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

158 GODZIN

10 ZJAZDW

Cel
Celem studiw jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w kluczowych obszarach zarzdzania projektami oraz zdobycie przez uczestnikw umiejtnoci skutecznego stosowania narzdzi i metod zarzdzania projektami.

Korzyci
Koczc ten kierunek, suchacze zostan wyposaeni w pakiet nowoczesnych narzdzi zarzdzania do natychmiastowego zastosowania w pracy zawodowej i atrakcyjny zawd niezaleny od bran y i granic, szanowany na caym wiecie.

Uczestnicy
Studia przeznaczone s dla osb zajmujcych si planowaniem i nadzorowaniem realizacji projektw oraz dla osb, ktre zamierzaj zosta kierownikami projektw w firmach. Suchaczami s mened erowie i pracownicy przedsibiorstw, firm produkcyjnych, konsultingowych, szkoleniowych oraz wdroeniowych.

64

POZNA
ZAJCIA W WEEKENDY

www.wsb.pl

Zarzdzanie Projektem Akademia Project Managera


Zarzdzanie projektami jest skuteczn metod na wypenienie przepaci pomidzy wspaniaymi ideami a efektywnym dziaaniem.

Partner biznesowy:

Kierunek porusza i zaskakuje rnorodnoci zagadnie. Sposb prowadzenia zaj w sposb warsztatowy przez praktykw pozwala w szybki i prosty sposb wykorzysta zdobyt wiedz w codziennej pracy. Studia podyplomowe na WSB to przede wszystkim bardzo dobry wybr i mdrze wydane pienidze.

Agnieszka Drozd Suchaczka kierunku Zarzdzanie Projektem, project manager

PROGRAM
METODYKA PROJECT MANAGEMENT (40 godz.) Wprowadzenie do metodyki zarzdzania projektami (10 godz.) Project definition workshop moderowana sesja definicji (10 godz.) Warsztaty planistyczne, realizacja i zamknicie projektu (20 godz.) Efektywne zarzdzanie ryzykiem projektu (20 godz.) Wspomaganie zarzdzania przy uyciu MS Project (20 godz.) Budetowanie i aspekty finansowe projektu (20 godz.) Zarzdzanie portfelem projektw i PMO (10 godz.) Metody lekkie na przykadzie scrum (10 godz.) Skuteczna komunikacja w projektach (20 godz.) Budowanie wydajnego zespou i zarzdzanie zespoem (20 godz.) Kompetencje menedera projektu w kontekcie organizacji (20 godz.) Konsultacje (10 godz.) Egzamin obrona projektu.

NARZDZIA SPECJALISTYCZNE W PROJECT MANAGEMENT (80 godz.)

PSYCHOLOGIA ZARZDZANIA I UMIEJTNOCI MENEDERSKIE (60 godz.) KONSULTACJE DOTYCZCE PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (10 godz.) FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

190 GODZIN

10 ZJAZDW

Cel
Wyposaenie uczestnikw w praktyczne i zgodne ze wiatowymi standardami narzdzia zarzdzania projektami. Studia rozwijaj umiejtnoci praktyczne, ktre charakteryzuj osoby potrafice wykaza, co zrobiy, a nie tylko co robiy w swojej karierze.

Korzyci
Kady zjazd Akademii to trening umiejtnoci dotyczcych pracy w grupie i zarzdzania. Podczas zaj suchacze wicz na realnych przedsiwziciach za kadym razem jest to wic okazja do pracy nad prawdziwym projektem, ktry powstaje dosownie z godziny na godzin na oczach uczestnikw. Zajcia odbywaj si tylko w soboty i w niedziele.

Uczestnicy
Program Akademii kierujemy do osb, ktre wiedz ju, e nowoczesny mened er projektu to nie tylko specjalista od wykresw Gantta i dokumentacji projektowej. To samodzielny przedsibiorcainnowator potraficy w dowolnym rodowisku organizacyjnym przeprowadzi nawet bardzo trudne zmiany.

65

kierunki | tradycyjny system nauczania

D
ZAJCIA W WEEKENDY

Zarzdzanie Ryzykiem w Banku


Ograniczenie ryzyka bankowego pozwala na bezpieczne funkcjonowanie kadego banku i pozwala zwikszy jego najwikszy kapita, czyli zaufanie i wiarygodn reputacj.

Ryzyko wpisane jest w funkcjonowanie bankw od zarania ich istnienia. Sprawne zarzdzanie poziomem ryzyka, narzdzia kontrolowania i minimalizowania go cigle s udoskonalane. Osoby majce odpowiedni wiedz potrzebn do wprawnej oceny ryzyka s niezbdne w kadym banku.

PROGRAM
Podstawy prawne dziaania banku (16 godz.) Wprowadzenie do zarzdzania ryzykiem (16 godz.) Elementy analizy matematycznej wykorzystywane w finansach (8 godz.) Ryzyko kredytowe (18 godz.) Narzdzia limitowania ryzyka kredytowego (6 godz.) Modelowanie ryzyka kredytowego z zastosowaniem narzdzi informatycznych (8 godz.) Ryzyko operacyjne (16 godz.) Ryzyko rynkowe (16 godz.) Ryzyko pynnoci (16 godz.) Ryzyko compliance (8 godz.) Audyt wewntrzny (8 godz.) Zarzdzanie kapitaem (16 godz.) Etyka w dziaalnoci banku (8 godz.) Seminarium dyplomowe (6 godz.) Projekt zaliczeniowy i egzamin kocowy poczony z obron projektu.

ZARZDZANIE RYZYKIEM W BANKU (166 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

166 GODZIN

10 ZJAZDW

Cel
Celem studiw jest wszechstronne pogbienie wiedzy w zakresie identyfikacji ronych rodzajw ryzyka bankowego i zarzdzanie nimi jako procesem obejmujcym poznanie mechanizmu funkcjonowania ryzyka bankowego oraz wypracowanie metod i instrumentw ograniczania ryzyka, jego monitorowania i kontrolowania.

Korzyci
Uczestnicy studiw uzyskaj bardzo szerok wiedz w zarzdzaniem ryzykiem. Suchacze poznaj narzdzia limitowania ryzyka, co z pewnoci przeo y si bezporednio na bezpieczestwo banku, w ktrym pracuj.

Uczestnicy
Studia adresowane s do pracownikw instytucji finansowych, w szczeglnoci do pracownikw bankw, ktrzy zajmuj si obszarem zarzdzania ryzykiem bankowym, w tym operacyjnym, kredytowym, rynkowym, pragncych usystematyzowa i pogbi swoj wiedz, a tak e do osb chccych w przyszoci podj prac w banku.

66

D
ZAJCIA W WEEKENDY

www.wsb.pl

Zarzdzanie Zasobami Ludzkimi z elementami Coachingu Meneder HR


Profesjonalnie dobrany, waciwie motywowany i rozwijany zesp jest w stanie zapewni firmie sukces rynkowy, podnie efektywno podejmowanych przez ni dziaa oraz przyczyni si do realizacji wszystkich wytyczonych przez ni celw.

Wybraam Zarzdzanie Zasobami Ludzkimi w Wyszej Szkole Bankowej ze wzgldu na ch podwyszenia swoich kwalifikacji, rozwj zainteresowa, wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracy, a przede wszystkim ze wzgldu na renom Szkoy. Mimo i nie pracuj obecnie w dziale HR, wi z t bran swoj przyszo.

Natalia Neumann Suchaczka kierunku Zarzdzanie Zasobami Ludzkimi

PROGRAM
Megatrendy w zarzdzaniu (5 godz.) Wyzwania dla organizacji i ludzi (6 godz.) Zarzdzanie zmian (8 godz.) Zarzdzanie projektem (8 godz.) Polityka personalna nowoczesnej organizacji przegld funkcji personalnych (8 godz.) Modelowanie stanowiska pracy opisy i profile stanowisk (8 godz.) Profesjonalny dobr pracownikw w nowoczesnej organizacji (8 godz.) Adaptacja nowozatrudnionych pracownikw (4 godz.) Zarzdzanie procesem szkole pracowniczych (6 godz.) Nowoczesne systemy ocen pracowniczych (8 godz.) Budowanie wizerunku pracodawcy Employer Branding (6 godz.) Pomiar efektywnoci dziaa w polityce personalnej (6 godz.) Projektowanie cieek kariery zawodowej, zarzdzanie talentami (8 godz.) Zarzdzanie midzykulturowe (8 godz.) Konflikt w organizacji (8 godz.) Zarzdzanie efektywnym zespoem i pracownikiem (8 godz.) Kreatywne rozwizywanie problemw i podejmowanie decyzji (8 godz.) Podstawy coachingu (8 godz.) Techniki i narzdzia pracy coacha (12 godz.) Warsztaty sesja coachingowa (12 godz.) Seminarium dyplomowe (6 godz.) Projekt dyplomowy, opracowany pod kierunkiem promotora, zrealizowany w oparciu o wiedz, profesjonalne narzdzia i metody pracy specjalisty HR, nabyte w toku studiw.

ZARZDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Z ELEMENTAMI COACHINGU MENADER HR (161 godz.)

FORMA ZALICZENIA

9 MIESICY NAUKI

161 GODZIN

10 ZJAZDW

Cel
Celem programu jest rzetelny proces przygotowania przyszych specjalistw w zakresie Zarzdzania Zasobami Ludzkim, w oparciu o najlepsze dowiadczenia i kompetencje oraz dobre praktyki w tej dziedzinie zarzdzania.

Korzyci
Pod okiem praktykw, zgromadzisz wiedz i umiejtnoci, narzdzia i metody pracy oraz dobre praktyki niezbdne w dziedzinie Zarzdzania Zasobami Ludzkimi. Profesjonalnie uksztatowany w toku studiw warsztat specjalisty pozwoli Ci z satysfakcj realizowa stawiane przed Tob zawodowe wyzwania oraz wiadomie kreowa Twoj dalsz ciek rozwoju.

Uczestnicy
Program zaprasza do udziau w studiach aktywnych zawodowo, pocztkujcych specjalistw w obszarze Zarzdzania Zasobami Ludzkimi oraz osoby zainteresowane profesjonalnymi formami rozwoju w tej dziedzinie bez wczeniejszych dowiadcze w rodowisku pracy (np. absolwenci kierunkw humanistycznych poszukujcy pomysu na interesujca ciek rozwoju zawodowego).

67

zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

1
ZASADY REKRUTACJI
1. O przyjcie na studia podyplomowe w Wyszej Szkole Bankowej w Poznaniu, a take na studia podyplomowe w odzi mog ubiega si osoby legitymujce si dyplomem ukoczenia studiw wyszych: licencjackich, inynierskich lub magisterskich. 2. Rekrutacja odbywa si bez egzaminw wstpnych. 3. W przypadku kandydatw na Podyplomowe Studia Coachingu wymagane jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej. 4. W przypadku kandydatw na Podyplomowe Praktyczne Tumaczenia Biznesowe wymagane jest poddanie si testowi sprawdzajcemu wiedz gramatyczno-leksykaln oraz odbycie rozmowy kwalifikacyjnej w jzyku angielskim.

2
DOKUMENTY
Warunkiem przyjcia na studia podyplomowe oraz skorzystania z promocji obowizujcej w momencie rejestracji jest dostarczenie w przecigu 14 dni od daty rejestracji kompletu dokumentw, na ktry skadaj si: podanie do Dziekana Wydziau Finansw i Bankowoci o przyjcie na studia podyplomowe wypeniony i podpisany kwestionariusz osobowy dwa egzemplarze umowy edukacyjnej akt lubu (w przypadku zmiany nazwiska) potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukoczenia studiw wyszych potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dowodu osobistego zdjcie legitymacyjne wypeniona ankieta dla kandydatw na Podyplomowe Studia Coachingu i Studia Podyplomowe Psychologii Zarzdzania dowd uiszczenia bezzwrotnej opaty wpisowej w wysokoci 395 z (poza okresem promocji) na konto: Wysza Szkoa Bankowa Raiffeisen Bank Polska SA 51 1750 1019 0000 0000 0161 1844. W tytule przelewu naley napisa: Opata wpisowa i poda kod studiw. Osoby, ktre przystpi do obrony w roku akademickim 2012/2013, aby skorzysta z promocji, musz dostarczy dyplom w cigu 40 dni od daty obrony, lecz nie pniej ni 28 sierpnia 2013 roku.

3
INFORMACJE DODATKOWE
Zasady odpatnoci Opata za nauk skada si z: bezzwrotnej opaty wpisowej w wysokoci 395 z czesnego patnego w caoci lub podzielonego na 2, 10 lub 12 rat (PSZN 11 rat, PSWN 12 rat) administracyjnej opaty kocowej w wysokoci 95 z.

ZAPISY ON-LINE
Moliwo zapisw on-line to atut Wyszej Szkoy Bankowej w Poznaniu. Teraz, aby zapisa si na studia, zarwno w Poznaniu, jak i w odzi, nie trzeba wychodzi z domu. Szczegowa procedura zapisw opisana jest na stronie: www.wsb.pl/poznan w zakadce Rekrutacja i dokumenty.

Biuro Rekrutacji w Poznaniu Godziny otwarcia: pon. 9.00-18.00 wt. 9.00-17.00 r. 10.00-17.00 czw. 9.00-17.00 pt. 9.00-17.00 sob. 9.00-14.00

ul. Ratajczaka 5/7, pok. 103 tel.: 61 655 33 01, fax: 61 655 33 02 rekrutacja-sp@wsb.poznan.pl gg: 3949474 Adres do korespondencji: Wy sza Szkoa Bankowa w Poznaniu al. Niepodlegoci 2, 61-874 Pozna (z dopiskiem: Biuro Rekrutacji)

Biuro Rekrutacji w odzi Czynne: od poniedzia ku do pitku: 9.00-17.00. w soboty: 10.00-14.00 ul. 28 Puku Strzelcw Kaniowskich 61/63 tel.: 42 232 79 79 rekrutacja@wsb.lodz.pl

68

www.wsb.pl

Wysza Szkoa Bankowa


bliej ni mylisz
POZNA: 1. Gmach Gwny Kancelaria Rektorat 2. Budynek PW Biuro Karier 3. Budynek CR 4. Budynek CP Biuro Rekrutacji Dziekanat 5. Budynek BR 6. CK Zamek 7. Multikino 8. Stary Browar

Soln

elta

ro Ka

osev

Fran klina Ro

ka

L la e ib lta

aja 3M

wity

Powst

acw

Most

Pw

PKP

1
PKS
Kr low ej Ja dwig i

iejs

ka

Dworc

4
owy

Wlkp.

Rata jczak a

Al. K.

Marcin

Marcin

kowsk ie

y ry Star ne y Ry k

go

Rana

D: 1. Wysza Szkoa Bankowa Studia Podyplomowe d ul. 28 Puku Strzelcw Kaniowskich 61/63 budynek WIWA 2. Hotel Qubus 3. Galeria dzka

rna

Wi

lda

Wy sza Szkoa Bankowa w Poznaniu Informator Wydawca: Wy sza Szkoa Bankowa w Poznaniu Adres wydawcy i redakcji: al. Niepodlegoci 2, 61-874 Pozna

ale ja N iep od leg o ci

Strz

elec ka

Krlow

ej Jadw

igi

aleja 1 Ma
Kapitana Stefana

ja

Piotrkow ska

Leg

ion

ale

ja 1

Ma

ja

Zielona

Pogonows

Zielona
ale ja 1 Ma ja

kiego

Generaa Lucjana e o ligowskieg

aleja Tade

6 Sierpnia

28 Puku Strzelcw Kaniowskic


Lipowa

usza Koci

o romskieg Stefana e

uszki

ja ale W knia rzy

r nd

ze

ja

St

ru

ga

1
Ma rii S d ko

h
k ow a

ow

sk

iej

-Cu

rie

Piotrkow

PKP
aleja Ada m ick aM iewic za

ska

2
aleja Tade us usza Koci

Stefana e

Druk: VMG Print sp. z o.o. Pozna 2013, nak ad 7 000. Wszelkie dane statystyczne dotyczce dziaalnoci Uczelni przedstawiaj stan na koniec roku 2012. Informacje zawarte w niniejszym informatorze nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

aleja Wk niarz y

romskieg o

zki

69

ZAUFAO NAM PONAD 210 000 STUDENTW