Vous êtes sur la page 1sur 2

Vierde jaardomeinbeoordeling onderwijstheorie

NAAM STUDENT: Valerie Lauwen FCD: Jan Plasman SPD: Alexander Vos STAGE: Markenhage, Breda INHOUDELIJKE ASPECTEN Oordeel over inhoudelijke kwaliteit van de presentatie vanuit OT, stage en onderzoek. DATUM: 14 januari 2013 Titel: Door activeren, beter motiveren, meer leren Blog: valerielauwen.wordpress.com Wachtwoord: 2143568 OT-docenten: Renee Lievens en Dorianne Vervoort Je scriptie leest erg prettig: je verhaal is logisch en je schrijfstijl is aangenaam. De manier waarop je onderzoek doet heb je goed doordacht. Jammer dat je uiteindelijk maar zo weinig praktijkonderzoek (het uitvoerende deel) hebt kunnen doen. Daardoor zeggen de resultaten nu nog wat weinig, omdat ze nog te onbetrouwbaar zijn. Verslag 1 2 3 4 5 Presentatie 1 2 3 4 5 Feedback: Je doet een poging om eigen uitgangspunten die botsen met elkaar te verbinden. Dat lukt nog niet helemaal. Eigenlijk zou je nog een volgende stap in het doordenken van je eigen visie moeten zetten. Verslag 1 2 3 4 5 Presentatie 1 2 3 4 5 Feedback: Je focust vooral op de context van het onderzoek. Je zou meer aandacht mogen hebben voor de visie van Markenhage. Verslag 1 2 3 4 5 Presentatie 1 2 3 4 5 Feedback: Je gebruikt veel bronnen, goed! Je werkt de bronnen ook goed uit. De bronnen zijn wel voornamelijk op het onderwijskundige aspect gericht. Het beeldende aspect (in dit geval kunstgeschiedenis) komt te weinig aan bod in je literatuurstudie. Verslag Presentatie Feedback: Je literatuuronderzoek is sterk. Je kiest de juiste bronnen en zoekt naar onderlinge samenhang. Verslag Presentatie Feedback: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Eigen visie (zie format onderwijs- en vakvisie)

Relateren eigen visie aan de stage en de context van het onderzoek

Brongebruik

Koppeling tussen de bronnen

Koppeling bronnen en de eigen visie

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

PRESENTATIE (VORM) Oordeel over presentatievorm en de overdracht

DISCUSSIE Oordeel over wijze waarop student omgaat met vragen en opmerkingen vanuit de toehoorders STAGE 8 EINDOORDEEL 8

Je gebruikt de bronnen om je visie te ondersteunen. De ene keer lukt dat beter dan de andere. Overigens, goed dat je ook kritisch bent op de bronnen. Feedback: Je Prezi is deels niet te lezen. Tekst is veel te klein in totaaloverzicht. Goed dat je je visie op (kunst)onderwijs betrekt in je verhaal. Je vertelt echt je eigen verhaal. Jammer dat je zoveel van je tijd besteedt aan theorie. Luisteraars zijn vooral genteresseerd in je praktijkonderzoek! En dat laatste deel krijgt te weinig aandacht. Je aandacht gaat vooral uit naar onderwijs in algemene zin, je mag sterker de link leggen met het beeldende aspect. Maak zelf concreet wat theorie en je onderzoeksconclusies betekenen voor jouw onderwijs. Dat komt nu pas bij de vragenronde naar voren, omdat iemand ernaar vraagt. Je blijft te abstract. Een erg tekstuele presentatie. Aandachtspunt voor jou is ook dat je erg ingetogen presenteert. Probeer meer te variren in je stemgebruik: hard/zacht, hoog/laag. Feedback: Goed onderbouwde antwoorden in vragenronde. Denk ook na over hoe je zelf vragen/discussie op kunt roepen. Eindcijfer verslag (onderzoek): 8 Eindcijfer presentatie: 7 Eindcijfer gemiddeld: 7.8

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Eindbeoordeling Progress Eindcijfer wordt uiteindelijk bepaald door het gemiddelde van: Competentie B: eindcijfer (onderzoek, stage, presentatie in de verhouding 2: 2:1) Competentie C: stagecijfer Competentie D: stagecijfer Competentie E: eindcijfer Competentie F: stagecijfer Competentie G: eindcijfer