Vous êtes sur la page 1sur 10

PENILAIAN SUMATIF

BIL SOALAN NAMA MURID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FONG WEI SIONG HARITHARAN A/L ARUMUGAM IZZATUL ELFIRA BTE MOHD SHAUKI JULIE REENI A/P REMASH AIDA SYAZWINA BT SALEMY ALIA MARIE GLOGOSKY AMANDA TAN YEE HUI ARJUN A/L SATIASEELAN AZLIN BTE MD BADRUL BRENDA MUK YUEN KEI EQMAL HAIQAL BIN ROSDI EVON BELINDA DAVIDSONLAWRENCE

10 Aplikasi 1 Aplikasi 2 Aplikasi 3 Analisis 1 Analisis 2 Analisis 3 Jumlah Markah ( 16) CATATAN/ TINDAKAN

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1

1 1 0 1

1 0 1 1

0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0

1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1

1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0

0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1

12 8 13 13 14 9 13 13 12 10 13 12

Pengayaan Pemulihan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pemulihan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pemulihan Pengayaan Pengayaan

1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

13 KHIT KAR WEI 14 KOH JUN WEI 15 LAM JOA VOON 16 LAU JIA WEN 17 LIM CHUNG HENG 18 LIM MEI HUI 19 20 21 22 LIM YIING SHIAN MOHD DANIEL ASHRAF BIN RAZAK MOHD RIDZWAN BIN IDRIS MUHAMAD HAZIQ BIN NOOR HISHAMUDDIN MUHAMMAD FIKRI MUHAMMAD HAZIM BIN DARULHISHAM MUHAMMAD NAZREEN BIN MAZLA NOOR ZULAYKHA BTE NOORHIKMI NOREEZA AMERRA BTE MOSTAZA NURADIBAH BTE AZMAN NURAINA SORAYA BINTI MODH ALI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 1 1 0 1 0

1 0 1 1 0 1 0 0 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 0 0 1 0 1 0 1 1

0 1 1 1 1 1 0 0 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 0 0 0 1

1 1 0 1 1 1 1 0 1 1

0 1 1 1 1 0 1 1 1 1

1 1 1 0 0 1 1 1 0 1

1 0 1 1 1 1 0 0 1 1

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 1 1 1 1 0 0

1 0 0 1 1 1 1 1 1 0

12 13 12 11 13 13 11 9 12 12

Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pemulihan Pengayaan Pengayaan

23 24 25 26 27 28 29

0 1 1 0 0 1 1

1 0 0 1 1 0 0

1 1 1 0 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 0 1 0 0

1 1 1 0 1 1 1

1 0 1 1 1 1 1

0 1 1 1 0 0 1

1 1 1 0 1 1 1

1 1 1 0 1 1 1

0 1 1 1 1 0 1

0 1 1 0 1 1 1

1 0 1 0 0 1 0

1 1 1 1 1 1 0

1 1 1 1 1 0 1

1 0 0 0 1 1 1

11 12 14 7 13 11 12

Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pemulihan Pengayaan Pengayaan Pengayaan

30 ONG CHIN WEN 31 SALMAN BIN MOHD SHAFIEK 32 SHALINI AP GUNASEGARAN 33 SHARWESHANATH SIMHA A/L BALASINGAM 34 SITI NABIHAH BTE KASMON 35 SYED ADIB BIN SYED ZAIN AUGOFF JUMLAH PELAJAR YANG MENJAWAB DENGAN BETUL

1 0 0 0

0 0 1 0

1 1 1 1

1 0 0 1

1 0 1 1

1 1 0 1

1 1 1 1

1 1 1 1

0 1 1 1

1 0 1 1

0 1 1 0

0 1 1 1

1 0 1 1

1 1 0 1

1 1 0 0

1 0 1 1

12 9 11 12

Pengayaan Pemulihan Pengayaan Pengayaan

1 1 29

1 0 16

0 1 25

1 1 30

1 1 21

0 0 25

1 1 30

1 0 31

1 1 29

0 1 25

1 1 26

1 1 26

0 1 21

1 0 28

1 1 26

0 1 20

11 12 382/ 560

Pengayaan Pengayaan

TAFSIRAN Pengayaan Program pengayaan dilaksanakan bagi pelajar yang menjawab 11 soalan keatas daripada 16 soalan objektif dengan betul yang diberikan oleh guru semasa fasa praktis bertempoh. Di dalam kelas 5A, guru telah menganalisis bilangan pelajar yang akan menyertai program pengayaan hasil daripada markah yang diperolehi . Bilangan pelajar yang akan menyertai program pengayaan didalam kelas 5A ialah 29 orang. Pemulihan Program pemulihan dilaksanakan bagi pelajar yang menjawab 6 soalan ke bawah daripada 16 soalan objektif dengan betul yang diberikan oleh guru semasa fasa praktis bertempoh. Di dalam kelas 5A, guru telah menganalisis bilangan pelajar yang akan menyertai program pemulihan hasil daripada markah yang diperolehi . Bilangan pelajar yang akan menyertai program pemulihan didalam kelas 5A ialah 6 orang.

SOALAN PERDAGANGAN BAB 8 : KONSUMERISME Arahan : Pilih jawapan yang paling tepat bagi soalan -soalan di bawah. 1. Apakah tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri? A.Bertanggungjawab menuntut pampasan B.Mematuhi hak-hak pengguna C. Menyediakan biro aduan D.Mematuhi alam sekitar

-Menerima aduan -Memberi laporan -Memberi nasihat kepada pengguna

2. Antara yang berikut, badan manakah yang menjalankan tugas-tugas di atas? A. Persatuan Perubatan Malaysia B. Majlis Peguam Negara C.Persatuan Pengguna D.Majlis Pengguna 3. Apakah tugas persatuan Pengguna? I II III IV menerima dan menyiasat aduan menjalankan peyelidikan mengadakan pendidikan pengguna menentukan piawaian keluaran tempatan A. I,II, dan III B. I, II, dan IV C. I, III, dan IV D. II, III dan IV

4. Antara yang berikut, penyataan manakah yang menerangkan maksud kepenggunaan dengan tepat? A.Suatu usaha kearah meningkatkan taraf hidup pengguna dengan cara mengurangkan harga barang dan perkhidmatan B. Suatu usaha menggalakkan para pengguna membeli secara rasional C. Suatu pergerakan yang cuba mendidik para pengguna membeli secara bijak agar kesan inflasi dapat dikurangkan D.Suatu usaha untuk melindungi kepentingan para pengguna 5. Pilih definisi yang paling hamper maksudnya dengan konsep konsumerisme. A. Pergerakan untuk melindungi hak-hak pengguna B. Reaksi pengguna terhadap manipulasi peniaga C. Usaha untuk membela kebajikan pengguna dalam aspek kehidupan yang pelbagai D. Pergerakan untuk menetang pengeluar yang menganiayai pengguna 6. Seorang pengguna yang bijak harus mempertimbangkan perkara-perkara yang berikut sebelum membeli kecuali A. menentukan sebab membeli sesuatu barangan B. memilih masa yang sesuai untuk membeli C. memilih tempat yang sesuai untuk membeli D. menentukan cara pembayaran apabila membeli 7. Barang yang dijualbeli secara sewa beli biasanya mempunyai sifat-sifat berikut kecuali A. tidak mendatangkan faedah kepada penjual jika ditarik balik B. tahan lama C. mempunyai nilai jualan yang tinggi D. boleh digunakan untuk mencari pendapatan

8. Apakah kesan langsung penubuhan Majlis Pengguna? A. Penindasan terhadap pengguna dapat dikurangkan B. Tidak berlaku penyelewengan mutu terhadap barang-barang yang dikeluarkan C. Pengguna lebih sedar tentang hak-hak mereka D. Pergerakan kepenggunaan bertambah aktif 9. Mengapakah perlindungan terhadap hak-hak pengguna diberi perhatian? A.kerana peniaga melayan pengguna dengan lambat B.kerana pengguna sentiasa ditindas oleh peniaga C. kerana pengguna dilayan dengan baik D.kerana peniaga memberikan maklumat kepada pengguna 10.Antara yang berikut, yang manakah bukan tugas persatuan pengguna? A.Menerima dan menyiasat aduan B.Menjalankan penyelidikan C.Mengadakan pendidikan kepenggunaan D.Menentukan kepiawaian keluaran tempatan 11. Bilakah pembeli mempunyai hak milik atas motokar yang dibeli secara sewa beli? A. Setelah wang muka dibayar B. Setelah semua ansuran dibayar C. Setelah barang itu digunakan D. Setelah barang itu diserahkan kepada pembeli 12. Ali membeli sebuah televisyen dari Syarikat Maju Jaya secara sewa beli. Ali tidak mampu menjelaskan bayaran. Bagaimanakah Syarikat Maju Jaya dapat mengutip bayaran daripada Ali? A. menarik balik televisyen itu B. mendapatkan bayaran daripada penjamin C. mendakwa Ali di mahkamah D. mendapat bayaran daripada ahli keluarga Ali

13.

Salah satu hak pengguna ialah hak untuk mendapatkan pendidikan kepenggunaan. Hal ini bertujuan. A. menjadikan orang ramai pengguna yang lebih rasional. B. menyatupadukan semua pengguna. C. memberitahu pengguna tentang harga dan kualiti barang. D. meminta pengguna menyuarakan idea mereka.

14.

Antara yang berikut, manakala amalan perniagaan yang tidak patut diamalkan oleh pembeli? A. tawar menawar harga sehingga merugikan B.menuntut perkhidmatan yang setimpal dengan harga yang dibayar C. perlu bersopan santun dan berkerjasama apabila membeli D.memenuhi segala syarat-syarat kontrak yang dipersetujui

Sebilangan besar pengguna dipengaruhi oleh iklan dan kehendak sosial apabila membuat keputusan membeli sesuatu barang. Justeru itu, mereka sering membazirkan wang ringgit kerana membeli barang-barang yang sebenarnya tidak begitu diperlukan.

15.Apakah persoalan pokok yang diutarakan dalam petikan di atas? A.Cara membeli B. Masa membeli C. Sebab membeli D. Tempat membeli

16.Antara yang berikut, manakah yang merupakan amalan perniagaan yang bertanggungjawab? I II III IV Menjual barang pada harga yang berpatutan Menjalankan kempen promosi yang agresif Mengeluarkan barang-barang pada kos yang tinggi Menjual barang-barang berkualiti rendah pada harga rendah A B C D I sahaja I dan II sahaja I, II dan III sahaja II, III, dan IV sahaja

17. Pada pandangan anda, apakah kesan langsung penubuhan Majlis Pengguna? A. Penindasan terhadap pengguna dapat dikurangkan dengan adanya perundingan dan perbincangan antara berbagai pihak. B. Tidak berlaku penyewengan mutu terhadap barang-barang yang dikeluarkan oleh pengeluar. C. Pengguna lebih sedar tentang hak-hak mereka. D. Pengerakan kepenggunaan bertambah aktif.

Soalan Subjektif Tulis jawapan yang BETUL atau SALAH pada pernyataan di bawah. 1) Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) adalah salah satu persatuan pengguna yang melindungi kepentingan pengguna. ( )

2) Antara hak pengguna ialah hak mendapat kebebasan.

3) Pengguna yang tidak memberi kritikan dan pendapat ialah pengguna yang bertanggungjawab. ( )

4) Akta Elektrik 1973 merupakan akta yang dikuatkuasakan untuk menjaga keselamatan pengguna. ( )

5) Kementerian Kesihatan bertindak mengurus pelbagai hal yang berkaitan kebersihan dan kesejahteraan alam sekitar. ( )

6) Hak bersuara bermaksud hak untuk menyuarakan pendapat secara individu atau perwakilan. ( )

7) Pengguna tidak diberi kebebasan untuk memilih barang.

8) Pengguna hanya bertanggungjawab terhadap diri sendiri untuk melindungi diri mereka sebagai seorang pengguna. ( )

9) Pengguna perlu bertindak tegas bagi memastikan hasil urus niaga berlaku adil dengan penjual. ( )

10) Pendidikan konsumerisme penting untuk pengguna membuat pilihan dengan bijak. ( )

Soalan esei Jawab soalan yang berikut. 1) Pengguna perlu mengetahui hak mereka untuk mendapat keadilan dalam urusan jual beli. Terangkan secara ringkas lapan hak pengguna. 2) Tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri dan masyarakat harus dilaksanakan untuk mendapat perlindungan pengguna. Huraikan secara ringkas lima tanggungjawab pengguna. 3) Nyatakan empat peranan yang dijalankan oleh persatuan pengguna untuk melindungi kepentingan pengguna. Kajian kes. Baca dengan teliti kes yang berikut.

Puan Anita telah membeli seutas jam tangan berjenama terkenal di Kedai Jam Sonata di Tanjong Malim. Dia tertarik untuk membeli jam tersebut selepas melihat iklan di televisyen. Harga jam tangan itu ialah RM 3 500 dan penjual memberi jaminan setahun terhadap pembelian tersebut. Selepas empat bulan menggunakan jam tersebut, tali jam itu telah putus dan Puan Anita menghubungi Kedai Jam Sonata untuk menukar tali jam berkenaan. Dia diberitahu bahawa tali jam itu hanya dapat ditukar di ibu pejabat syarikat pengedar jam di Kuala Lumpur. Setelah berjumpa dengan pegawai di ibu pejabat syarikat pengedar jam tersebut, Puan Anita berasa kecewa apabila diberitahu bahawa tali jam itu tidak dapat ditukar. Mereka berjanji untuk menghantar tali jam itu untuk dibaiki dan hanya akan siap selepas tiga bulan. Puan Sarina juga diminta membayar RM 300 sebagai upah membaiki tali jam tangan itu. Puan Anita berasa terpedaya oleh syarikat jam tangan itu kerana jam tangan itu rosak semasa dalam tempoh jaminan. Dia juga berasa tertipu oleh iklan jamtangan yang dilihatnya di televisyen.

Kaji kes di atas dan jawab soalan yang berikut. 1) Terangkan maksud konsumerisme. ( 5 markah)

2) Jam tangan itu rosak dalam tempoh jaminan. Apakah hak Puan Anita sebagai seorang pengguna? Jelaskan. ( 10 markah) 3) Bagaimanakah prosedur untuk membuat tuntutan melalui Tribunal Tuntutan Pengguna yang perlu dilakukan oleh Puan Anita?