Vous êtes sur la page 1sur 2

06.09.

2010 21:37 2 opublikowana w: POLITYKA, RODO

Krasnodbski o gronych dla Polski niemieckich mediach


Krasnodbski o gronych dla Polski niemieckich mediach Krasnodbski Inn charakterystyczn cech polskich mediw jest struktura wasnoci typowa dla zdominowanego kraju peryferyjnego. Cz mediw naley do ludzi dawnego systemu lub takich, ktrzy dorobili si w niejasnych okolicznociach w pierwszych latach transformacji. Jest rzecz oczywist, e ludzie nie bd szczeglnie przyjanie nastawieni do idei lustracji politycznej czy majtkowej i nie bd szczeglnie zachwyceni ostr krytyk polskiej transformacji. Druga cz naley do zagranicznych wacicieli, zwaszcza niemieckich . To, e 80 proc. prasy naley do wacicieli z kraju ssiedniego, ktrego interesy z natury rzeczy bywaj rozbiene z polskimi, naley oceni jako realne zagroenie dla polskiej demokracji i suwerennoc i. Fakt, e w Polsce o czym tak zupenie oczywistym nie mona w ogle dyskutowa, wiadczy, e proces ograniczenia suwerennoci, przynajmniej intelektualnej, postpi ju daleko.

Rzeczywisto sprawi, e sprawy wizerunku zejd si rzeczy na plan dalszy i wrci polityka. A wwczas powinnimy take podj trud takiej prawnej regulacji struktury mediw, w tym midzy innymi ograniczenia roli korporacji zagranicznych, aby podobny upadek standardw, ktry zagraa naszej wolnoci politycznej, si znowu nie powtrzy. Albowiem to media powinny suy polskiej demokracji, a nie polska demokracja mediom . ..e take media prywatne i ich przekaz stanowi co najmniej rwnie powany problem dla polskiej demokracji. Tym powaniejszy, e cigle jeszcze nie wyartykuowany. Pojawia si pytanie ktre w rozwinitych demokracjach stawiane jest od dawna czy konieczne s granice dla wolnoci mediw, bez ktrych staj si one zagroeniem dla wolnoci politycznej i rwnych praw obywateli. Czy nie znalelimy si w sytuacji, gdy potrzebna staa si ingerencja pastwa, regulujca dziaalno mediw, ograniczajca ich wolno, aby ochroni wolno obywateli oraz wolno Polski(rdo ) Mj komentarz Krasnodbski postuluje zmiany prawne dotyczce rynku mediw . Uwaa e w interesie demokracji i suwerennoci naley ograniczy ich prawa. Szczeglni dotyczy to koncernw zagranicznych . Z pewnoci diagnoza Krasnodbskiego jest suszna. Faktyczny oligopol medialny w Polsce doprowadzi do wykrzywienia , zuboenia i degeneracji dyskursu publicznego . Szczeglnie niemieckie koncerny , o ktrym tosamych interesach z pastwem niemieckim pisaem przy okazji omwienia mojej koncepcji konglomeratw narodowych . Problemem jest nie tylko nienormalna monopolizacji mediw .Problemem dla wolnoci sowa jest degeneracja sdownictwa , ktre w tendencyjnych wyrokach dokonuje egzekucji finansowej nieposusznych . Zagroeniem dla wolnoci sowa i prawie do informacji nie jest wolno , w tym polityczna mediw , ale wadliwe prawo medialne , dziki ktremu nastpuje wypychanie z przestrzeni wiadomoci spoecznej niewygodnych idei czy pogldw . Media same kreuj , kontroluj struktur polityczna Polski, dziki najnowoczeniejszym odkryciom naukowych dotyczcym funkcjonowania ludzkiego mzgu, a w szczeglnoci mechanizmw podejmowania przez czowieka decyzji otrzymay potne narzdzia na potrzeby socjotechniki .

Zreszt czy ju istnienie mediw wiadczy o tym ,e s one wolne i su demokracji . Ot nie . Komunistyczne media istniay ale trudno mwi ,e wspieray demokracj , czy wolno. To nie samo istnienie mediw jest gwarantem wolnoci sowa i prawa do informacji. Media ze swoje natury i s upolitycznione ,a ze wzgldu na posiadaniu fizycznego waciciela nie s wolne. Czy istnienie partii politycznych jest gwarantem wolnoci i swobd obywatelskich. Gdyby tak byo komunizm , czy nazizm byyby ustrojami demokratycznymi. Byy tam przecie partie. Wolno polityczna wystpuje nie wtedy , gdy istnieje partia, ale wtedy , gdy kady moe tak partie zaoy i mie szanse na zdobycie wadzy. Upolitycznione, kontrolowane przez wacicieli , czyli zalene media nie s same w sobie gwarantem swobd obywatelskich , wolnoci sowa , czy prawa do dostpu do informacji. Wtedy media s gwarantem tych wartoci , gdy kady ma prawo do zaoenia i realne szanse na zaistnienie na rynku . Z now gazet, radiostacj, czy telewizj . Gdy kady ma szans na znalezienie medium , ktre dostarczy mu potrzebnej informacji , argumentacji , zaprezentuje pogldy Ju sam system koncesyjny wykrzywia rynek . Prawo prasowe to nastpna bariera . Potrzeba potnych rodkw finansowych System sdowniczy pozbawiony kontroli demokratycznej sprzyjajcy istniejcej sytuacji . W dalszej perspektywie Internet rozwie problemy pluralizmu koncentracji mediw. O ile be4dzei to Internet wolny, bez barier prawnych i celowych ogranicze technicznych . Gazety, telewizja ,radio, portale , to wszystko zapewni nam bogactwo idei, faktw , opinii. Naley tylko pilnowa, abymy mieli wolny Internet dla wolnych ludzi . W krtszej jednak perspektywie naley wprowadzi postulowane prze Krasnodbskiego ograniczenia antymonopolowe na rynku mediw. Marek Mojsiewicz