Vous êtes sur la page 1sur 1

8

Wtorek, 12 czerwca 2012

edukacja
1952 Rzym Izba
poselska uchwalia wczoraj pierwszy artyku projektu ustawy przeciw odrodzeniu faszyzmu. Projekt ustawy skada si z 10 artykuw i wymierzony jest przeciw ugrupowaniu politycznemu Woski Ruch Spoeczny, o charakterze neofaszystowskim, ktry zdoby wiele mandatw w wyborach samorzdowych na poudniu kraju.

1962 Waszyngton

naukowy Instytut Badania Ziemi i Uprawy Rolin we Wrocawiu otrzyma od amerykaskiego departamentu rolnictwa dar na badania wpywu chwastw na ziarna, przez okres piciu lat. Dar o rwnowartoci 53.220 zotych polskich pochodzi z sum, jakie St. Zjednoczone maj w Polsce z tytuu zapaty za nadwyki rolnicze.

a Szkoa na 70. urodziny...


Zaoenie polskiej szkoy nie jest rzecz atw a za to czasochonn i wymaga duo pracy, cierpliwoci i wytrwaoci w deniu do celu, zarwno ze strony dyrektora, jak i osb z nim wsppracujcych. Przekonaa si o tym Janina Bytniewska, obecna dyrektor szkoy polskiej na Stamford Hill. Pomys, ktry w duej czci ma swoje rdo w potrzebie i pasji krzepienia polskoci poprzez nauk jzyka ojczystego i przybliania rodzimej kultury dzieciom wychowujcym si poza ojczystym krajem, wymaga ze strony dyrektora powstajcej placwki wielkiego zaangaowania oraz sprostania wielu wymaganiom z zakresu angielskiego szkolnictwa I na dodatek nie jest zajciem dochodowym. Wbrew obiegowym opiniom, na polskiej szkole nie da si zarobi, a rk potrzebnych do pracy nie da si zliczy. Najwaniejsza jest wiadomo, e robi si to nie dla siebie, lecz dla dzieci. Polskie szkoy, ktre powstaj na terenie Wielkiej Brytanii w zdecydowanej wikszoci s instytucjami charytatywnymi, utrzymujcymi si ze skadek rodzicw, z imprez organizowanych przez dyrekcj szk i pracujcych w nich woluntarystycznie rodzicw oraz funduszy pozyskiwanymi z rnorodnych rde dziaajcych poza obrbem szkoy. A jednak wyzwania tworzenia polskich szk podejmowane s przez Polakw coraz bardziej odwanie, bo dla

Justyna Curylo ze swoimi wychowankami z klasy pierwszej na Stamford Hill To bya potrzeba serca, patriotyczny obowizek i potrzeba robienia czego dla innych, dopki wystarcza si i znajduj si ludzie, chtni do wsppracy mwi dyrektor placwki. Janina Bytniewska, nauczyciel jzyka polskiego z 34 letnim staem pracy nie tylko w Polsce, ale rwnie na Ukrainie, gdzie pracowaa jako nauczyciel i intensywnie wsppracowaa z instytucjami ukraiskimi. W swojej pracy zawodowej zetkna si take z dziemi niepenosprawnymi i z nimi rwnie dzielia si wiedz o polskoci. Nauczanie dla niej to wiadomie wybrana yciowa droga, bez wzgldu na miejsce i bariery, z ktrymi trzeba si zmierzy. Do Wielkiej Brytanii przyjechaa w poowie lat 90. na zaproszenie Mieczysawa Gulina z Polskiej Misji Katolickiej. W Walii trafia do Domu Polskiego, gdzie zaja si uczeniem jzyka polskiego nauczycieli angielskich, ktrzy planowali wyjazd do Polski. Wsplnie z ksidzem Rytko i rad skupion wok Domu Polskiego organizowaa spotkania dla spoecznoci polskiej mieszkajcej w Walii. Wtedy jeszcze nie mwia po angielsku, ale to nie przeszkadzao jej w realizowaniu swojej pasji na obczynie: bya wic lektorem podczas mszy i sporzdzia odrcznie spisany rejestr Polakw urodzonych w Walii, ktry obejmowa luby, chrzty i zgony. Po trzech latach pobytu w Walii przysza wreszcie pora na Londyn a z ni pierwszy tam przystanek: Devonia i praca przy parafii. To wanie tam narodziy si pierwsze plany i zainteresowania polskim szkolnictwem. Najpierw w prywatnym mieszkaniu uczya polskiego Wochw i Anglikw skoligaconych z Polkami, a niedugo potem odkrya wieczorn msz odprawian w jzyku polskim, w angielskim kociele jezuitw na Stamford Hill. Haso rozpoznawcze Mielimy polsk msz, na ktr przychodzio duo modych Polakw, ale nie mielimy si gdzie po niej spotyka. Zaproponowaam ksidzu jezuicie, ktry by Polakiem, abymy po mszy spotykali si u mnie w domu. Spotkania trway czasami do pierwszej w nocy, bo rodziy si pomysy. Wkrtce wydalimy biuletyn dotyczcy szkolnictwa, potem bankowoci i suby zdrowia w Anglii mwia Janina Bytniewska chodzio o to, aby zjednoczy Polakw. Nastpnie powsta projekt utworzenia polskiej szkoy. Zaczy si poszukiwania lokalu. Mielimy za sob nieudane prby i projekt prawie upad, ale podczas wakacji przyjecha mj wnuk, Piotr i zrobilimy sobie prywatn wycieczk po okolicznych szkoach. Trafilimy w dobre rce, do szkoy, gdzie kierownikiem administracji bya Jany Sobczyska, Polka z pochodzenia, ktra pomoga nam w dopenieniu wszelkich formalnoci zwizanych z wynajmem budynku. Mielimy lokal wic zgromadziam pienidze, zaoyam konto w banku i podczas wakacji zaczam organizowa szko wyjaniaa dyrektor polskiej szkoy na Stamford Hill. Dzisiaj szkoa liczy ponad 200 uczniw, skupionych wok grupy modszych przedszkolakw od 3 lat, a do klasy gimnazjalnej. Cz z nich stanowi spoeczno Romw. Oprcz jzyka polskiego i kultury polskiej, oferta szkoy zawiera rwnie nauczanie historii, geografii, biologii, religii oraz zajcia plastyczne. Podczas swojej dwuletniej dziaalnoci ma na swoim koncie liczne imprezy organizowane dla spoecznoci uczniowskiej, a wszystko dziki pani dyrektor, ktra daje upust swojej pasji i wierze, e warto pracowa i inwestowa w przyszo naszych, polskich dzieci. r Tekst i fot.: Magorzata Bugaj-Martynowska

1972 Rola Amery-

kanw w wojnie wietnamskiej, nigdy nie bya w wiecie popularna i liczya wicej krytykw, ni zwolennikw, a adnych chyba entuzjastw. Przyczynili si do tego take sami Amerykanie: czsto przewaajca cz opinii wewntrz Stanw Zjednoczonych krytykowaa wietnamsk polityk swego rzdu i wspudzia w tamtejszej wojnie. Tym bardziej pogbiao to niech opinii narodw europejskich, dla ktrych sprawy Dalekiego i Poudniowego Wschodu Azji s w kadym razie geograficznie odlege. Na t niepopularno amerykaskiego wspudziau w wojnie wietnamskiej zoyo si kilka czynnikw, ktre warto przypomnie, kiedy Wietnam sta si znw najbardziej zapalnym obszarem sytuacji wiatowej. ()

Janina Bytniewska dyrektor Polskiej Szkoy Przedmiotw Ojczystych im. Jana Pawa II na Stamford Hill

Zapotrzebowanie na polskie szkoy jest z kadym rokiem szkolnym wiksze. Uczniw przybywa, a w istniejcych placwkach robi si cianiej. Kolejki na tzw. waiting list wyduaj si w nieskoczono
kolejne, polskie dzieci, ktre za kilka lat rozpoczn edukacj w systemie angielskim i jednoczenie stan si potencjalnymi uczniami polskich szk. Nauczyciel z powoania Janina Bytniewska, dyrektor Polskiej Szkoy Przedmiotw Ojczystych im. Jana Pawa II zaoya swoj szko dwa lata temu, dokadanie na swoje 70. urodziny.

1982 Jedna z czte-

rech piosenek skomponowanych specjalnie do sztuki papiea Przed sklepieniem jubilera, wystawionej w Westminster Theatre, ma by podobno, za pozwoleniem papiea, nagrana na pyt przez znanych pop piewakw Simon &garfunkel. Piosenka ta pt. Only a Dream ma szans dosta si na list bestsellerw.

nich bycie Polakami stanowi kwest nadrzdn i wanie w takim duchu pragn wychowywa swoje dzieci. Wie si to z tym, e zapotrzebowanie na polskie szkoy jest z kadym rokiem szkolnym wiksze. Uczniw przybywa, a w istniejcych placwkach robi si cianiej. Kolejki na tzw. waiting list wyduaj si w nieskoczono. Nadal na Wyspach osiedlaj si polskie rodziny z dziemi w wieku szkolnym i tutaj rodz si