Vous êtes sur la page 1sur 70

B E R O E P S MO D E

P R O T E C T E D
C O L L E C T I E

BP Welders Professional IV 2651 830 38 Page Pagina 54 BP Hi-Vis Protect 2202 840 8653 Page Pagina 28

BP Welders Protection 340 2601 835 5332 Page Pagina 48

BP Multi Protect Blouson 2402 820 5332 Pantalon Broek 2400 820 5332 Page Pagina 36

BP Multi Protect IV Blouson 2452 820 02 Pantalon Broek 2450 820 02 Page Pagina 42

BP Hi-Vis Comfort 2000 845 8553 Page Pagina 20

Tout pour votre scurit : BProtected . Alles voor uw veiligheid: BProtected .Dcouvrez avec BProtected une collection spcialement cre pour vous offrir des solutions EPI modernes selon un concept absolument indit. Notre objectif est dallier de manire optimale une scurit toute preuve et un confort maximal grce dexcellentes proprits en termes de lavage ainsi quun design innovant et une coupe parfaite, made by BP. Un tout nouveau concept qui fait de BProtected une collection EPI hors du commun. Dcouvrez la diffrence

Scurit et design. Runis pour la premire fois. Veiligheid en design. Voor het eerst bij elkaar.
Pour votre scurit et votre bien-tre. Om u meer veiligheid, comfort en stijl te bieden.

Page Pagina

4-5 6 7 8-15 16-19


HI-VIS COMFORT WELDERS WELDERS
PROFESSIONAL

Ne cherchez plus, trouvez. Niet zoeken, maar vinden.


Pour trouver facilement ce que vous cherchez. Zo gemakkelijk vindt u wat u zoekt.

Fair Wear.
Afin dagir en conformit avec notre responsabilit sociale. Wij willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Tout sur les EPI. Alles over PBM.


Informations pratiques, normes, niveaux de performance. PBM concreet. Normen en prestatieniveaus voor PBMs. PBM informatie.

Fibres et savoir. Vezels en kennis.


Les solutions de fibres BP. Le glossaire EPI de BP. De vezels van BP. Het PBM-lexicon van BP.

BP Hi-Vis Comfort.
Confort et haute visibilit sous tous les angles. Comfortabel en overal zichtbaar.

20-27 28-35 36-41 42-47 48-53 54-59 60 61-67 68 69

Protection multiple dans un style denim. Multifunctionele bescherming in denimlook.

BP Welders Protection.
Confort, rsistance aux flammes et protection pour le soudage. Comfortabele bescherming tegen vlammen en tijdens laswerkzaamheden.

La protection pour le soudage dans un nouveau look. De nieuwe look voor bescherming tijdens laswerkzaamheden.

Accessoires.
Articles complmentaires : protection de genou, doublure matelasse, etc. De ideale aanvulling: kniebeschermers, gewatteerde voering en meer.

Savoir-faire. Knowhow.
Nouvelle prsentation : couleurs, tissus, consignes dentretien, tailles. Nieuwe informatie over kleuren, weefsels, wasvooschriften en maten.

Tout lunivers BP. De wereld van BP.


Le prsent catalogue sera valable partir de 2011 jusquen 2013. Sous rserve de modifications sur certains articles pour contraintes de fabrication. Valable sous rserve derreurs typographiques. Deze catalogus is geldig van 2011 2013. Wijzigingen van afzonderlijke artikelen op grond van wijzigingen in de productietechniek kunnen niet worden uitgesloten. Geldig onder voorbehoud van mogelijke drukfouten.

Feel the difference : autres catalogues. Feel the difference: andere catalogi.

Recherche darticles.
Tous les articles en un coup dil. Product vinden: alle artikelen in een oogopslag.

IV

BP Welders Professional IV.

PROTECTION

Met BProtected is een volledig nieuw PBM-concept ontstaan. Voel het verschil

MULTI PROTECT IV

Met BProtected maakt u kennis met een collectie die is ontstaan vanuit de filosofie moderne dragers een geheel nieuw concept te bieden voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Het doel is maximale veiligheid te koppelen aan een hoog draagcomfort, zeer goede wasbaarheid, de voor BP kenmerkende goede pasvorm en het innovatieve design.

Multifonctionnalit et visibilit sous tous les angles. Multifunctioneel en overal zichtbaar.

Protection multiple et confort. Multifunctionele bescherming plus comfort.

BP Multi Protect IV.

MULTI PROTECT

BP Multi Protect.

HI-VIS PROTECT

BP Hi-Vis Protect.

Scurit, fonctionnalit, lavabilit, design. Runis pour la premire fois. Veiligheid, functionaliteit, wasbaarheid, design. Voor het eerst bij elkaar.

Pour votre scurit et votre bien-tre ...


... Nous tenons strictement compte des normes et dveloppements actuels sur le march en Europe et dans le monde entier. ... Nous dveloppons et testons minutieusement les meilleurs tissus et composants de fabricants de marques afin de garantir la haute qualit de fabrication BP que vous connaissez. ... Nous vous garantissons, dans les limites des exigences de scurit, vous offrir le plus grand confort possible en optimisant le poids et en mlangeant les fibres de manire intelligente. ... Nous crons un design BP original et attrayant. ... Nous effectuons de nombreux tests de lavage et simulons le procd de lavage industriel selon la norme ISO 15797. ... Nos EPI sont tests sur la prsence de substances toxiques et certifis par des laboratoires indpendants selon Oeko-Tex Standard 100.

... Le respect des normes sociales dans nos sites de production internationaux est contrl et valu en permanence par la FAIR WEAR FOUNDATION.

Om u meer veiligheid, comfort en stijl te bieden ...


... houden wij ons intensief bezig met de nieuwste normen en marktontwikkelingen in Europa en de rest van de wereld. ... kiezen wij na langdurig onderzoek en uitgebreide tests de beste stoffen en accessoires van merkfabrikanten en garanderen wij dat deze zijn verwerkt op de voor BP kenmerkende, hoogwaardige manier. ... zorgen wij binnen het kader van de veiligheidseisen voor een zo hoog mogelijk draagcomfort door gebruik van lichtgewicht weefsels en een optimale combinatie van verschillende typen vezels. ... ontwerpen wij een uniek, aansprekend en aantrekkelijk BP design. ... voeren wij talrijke wastests uit en simuleren wij het industrile reinigingsproces volgens ISO 15797. ... zijn onze PBMs getest op de aanwezigheid van schadelijke stoffen en door onafhankelijke laboratoria gecertificeerd volgens Oeko-Tex Standard 100.

... wordt door de FAIR WEAR FOUNDATION doorlopend gecontroleerd en beoordeeld of onze internationale fabrieken zich houden aan de arbeidsnormen uit hun gedragscode.

BP... feel the difference! Since 1788.


5

Malin : ne cherchez plus, trouvez. Slim: niet zoeken, maar vinden.


Le systme de recherche rapide Het snelzoeksysteem
... pour accder rapidement et facilement aux collections selon le principe du folioscope (voir galement le sommaire en page 3). ... waarmee u volgens het flipbookprincipe snel en eenvoudig door de collecties heen kunt bladeren (zie ook de imhoudsopgave op pagina 3).

Le numro darticle Het artikelnummer

2001 845 8553

Forme : p. ex. 2001 845 8553 pour cotte bretelles Tissu : p. ex. 2001 845 8553 pour Hi-Vis Comfort Couleur : p. ex. 2001 845 8553 pour orange haute visibilit / gris fonc (aperu des tissus, voir pages 64/65, aperu des couleurs, voir page 61) Het model: bijv. 2001 845 8553 voor tuinbroek Het weefsel: bijv. 2001 845 8553 voor Hi-Vis Comfort De kleur: bijv. 2001 845 8553 voor fluorescerend oranje/donkergrijs (Weeseloverzicht op paginas 64/65, kleuroverzicht op pagina 61)

Forme Model

Tissu Weefsel

Couleur Kleur

Oeko tex 100


op basis van

lavage
was

INTEX
protection

selon

INTEX

industriel selon volgens industrie- ISO 15797

Les pictogrammes De pictogrammen


... qui vous aident vous familiariser avec le produit. ... waardoor u het product beter leert kennen.

kniebescherming

de genou certifie

gecertificeerd

EN 14404

Info

Les pages de prsentation De overzichtpaginas


... qui vous donnent un aperu de lensemble des articles dune collection ( la fin du chapitre consacr la collection). ... waarop u alle artikelen uit een collectie in een oogopslag ziet (aan het einde van elk nieuw hoofdstuk).

Le systme de recherche de produits De productsnelzoeker


... qui vous aide retrouver larticle BP souhait moyennant le numro darticle au catalogue (par ordre numrique, avec renvois aux pages correspondantes, voir page 69). ... waarmee u het BP artikel snel kunt vinden in de catalogus (met verwijzing naar de pagina, in oplopende volgorde zie pagina 69).

Afin dagir en conformit avec notre responsabilit sociale ...


... Nous choisissons rigoureusement nos partenaires de production internationaux. Les vtements BP sont fabriqus en exclusivit par des entreprises qui partagent nos valeurs. ... Nous visitons rgulirement nos sites de production et contrlons la mise en uvre de standards sociaux levs. ... BP est devenu membre de la FAIR WEAR

FOUNDATION en adoptant son code de conduite. Le respect des normes sociales dans nos sites de production internationaux est contrl et valu en permanence par cet organisme de certification indpendant et renomm.
Pour plus dinformations sur le code de conduite de la FAIR WEAR FOUNDATION et sur les sites de production BP : www.fairwear.org

Wij willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen ...


... en zoeken daarom onze internationale partners zorgvuldig uit. Fabrieken mogen alleen voor BP werken als ze kleding produceren volgens onze normen en waarden. ... en controleren daarom regelmatig ter plaatse of de hoge arbeidsnormen in onze fabrieken worden nagekomen. ... en nemen daarom deel aan de FAIR WEAR FOUNDATION en hebben hun gedragscode ondertekend. Deze neutrale en gerenommeerde organisatie controleert en beoordeelt doorlopend of onze internationale fabrieken zich houden aan de arbeidsnormen die in deze gedragscode zijn vastgelegd. Voor meer informatie over de gedragscode van de FAIR WEAR FOUNDATION en de BP-fabrieken: www.fairwear.org

www.fairwear.org
www.bp-feelthedifference.com

BP... feel the difference! Since 1788.


7

EPI :
Comment valuer les risques
Qui ? Contre quoi ? Quoi ? Quand ?

informations pratiques.

Lanalyse des risques par lutilisateur est indispensable pour dterminer lEPI le mieux adapt aux conditions prvisibles demploi spcifiques. Avant dvaluer les risques, lutilisateur doit se poser les 4 questions suivantes :

QUI faut-il protger ? CONTRE QUOI faut-il protger ? QUE faut-il protger (p. ex. corps, tte, mains) ? QUAND faut-il protger (p. ex. pour tous les travaux) ?
Lvaluation des risques comprend plusieurs tapes : 1. Identification des risques 2. valuation des mesures de protection existantes 3. Prise de mesures adquates 4. valuation de lefficacit et, si ncessaire, mise jour des mesures Une fois lvaluation des risques termine, lEPI textile peut tre choisi en fonction des rsultats obtenus (identification des risques et dtermination de la protection garantir avec lEPI).

Explications de la directive 89/686/CEE du Conseil

La directive du Conseil des Communauts europennes du 21 dcembre 1989 concernant le rapprochement des lgislations des tats membres relatives aux quipements de protection individuelle fixe : a) Les conditions de mise sur le march et de la libre circulation intracommunautaire, ainsi que b) Les exigences essentielles de scurit auxquelles les EPI doivent satisfaire en vue de prserver la sant et dassurer la scurit des utilisateurs. Tout EPI qui satisfait aux prescriptions en matire de sant et de scurit vises la directive 89/686/CEE peut tre muni du marquage CE . Le marquage CE (Conformit Europenne) signifie pour ainsi dire que lEPI est conforme aux directives de lUnion europenne . Les trois catgories dEPI suivantes portent des marquages CE diffrents :

Catgorie I : EPI de conception simple destins protger lutilisateur contre des dangers minimes
(p. ex. vtements de protection contre les intempries). Cet EPI ne requiert pas de certification par un organisme de contrle externe et nest soumis aucun systme de garantie de qualit CE .

Catgorie II : EPI destins protger lutilisateur contre des risques moyens (p. ex. vtements de
signalisation). Cet EPI doit tre certifi par un organisme de contrle externe, mais nest soumis aucun systme de garantie de qualit CE .

Catgorie III : EPI de conception complexe destins protger lutilisateur de dangers mortels ou
qui peuvent nuire gravement et de faon irrversible la sant (p. ex. vtements de protection pour le soudage et vtements de protection contre la chaleur, larc lectrique et les produits chimiques). Cet EPI doit tre certifi par un organisme de contrle externe et est soumis un systme de garantie de qualit CE . Les articles BP de la catgorie III portent le marquage CE suivi dun numro didentification quatre chiffres (CE xxxx), lequel identifie lorganisme indpendant charg de surveiller la garantie de qualit et de vrifier rgulirement que le vtement de protection individuelle satisfait aux exigences fondamentales de la directive en vigueur.

Ter informatie:

PBM concreet.
Risicos beoordeelt u door te kijken naar
Wie? Waartegen? Wat? Wanneer?

Het is absoluut noodzakelijk dat de drager vooraf een risico- en gevarenanalyse maakt, zodat hij kan bepalen welk persoonlijk beschermingsmiddel het meest geschikt is voor het beoogde doel. Om de risicos te inventariseren, moet de drager zichzelf de volgende vragen stellen:

WIE moet er beschermd worden? WAARTEGEN moet beschermd worden? WAT moet er beschermd worden (bijv. lichaam, hoofd, handen)? WANNEER moet er beschermd worden (bijv. bij alle voorkomende werkzaamheden)?
De risicoanalyse vindt in meerdere stappen plaats: 1. Bepalen van het gevaar. 2. Beoordelen van al genomen beschermende maatregelen. 3. Vastleggen van maatregelen. 4. Beoordelen van de werking en indien nodig bijstellen van genomen maatregelen. Als de risicos in kaart zijn gebracht (wat zijn de gevaren en welke beschermende werking is noodzakelijk), kan de drager bepalen welke beschermingsgraad noodzakelijk is.

De Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) regelt a) de bepalingen voor het in de handel brengen en het vrije verkeer binnen de Europese Economische Gemeenschap en b) de essentile veiligheidseisen waaraan persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen om de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker te waarborgen. Persoonlijke beschermingsmiddelen die voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften uit Richtlijn 89/686/EEG moeten worden voorzien van een CE-markering. CE staat voor Conformit Europenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met Europese regelgeving. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er in 3 categorien met elk een eigen CE-markering:

Toelichting op Europese Richtlijn 89/686/EEG van de Raad

Categorie I: eenvoudige PBMs die beschermen tegen lage risicos. Een voorbeeld is regenkleding.
Deze PBMs hoeven niet te worden gecertificeerd door een externe keuringsinstantie en vallen onder geen enkel Europees kwaliteitsgarantiesysteem.

Categorie II: PBMs tegen middelhoge risicos. Een voorbeeld is waarschuwingskleding.


Deze PBMs worden door een externe keuringsinstantie gecertificeerd, maar ze vallen onder geen enkel Europees kwaliteitsgarantiesysteem.

Categorie III: complexe PBMs tegen hoge risicos, waaronder dodelijke gevaren en onherstelbare
schade aan de gezondheid. Voorbeelden zijn laskleding, hittebestendige kleding, kleding die beschermt tegen een elektrische vlamboog en tegen chemicalin. Deze PBMs moeten door een externe keuringsinstantie worden gecertificeerd en vallen onder een Europees kwaliteitsgarantiesysteem. Middelen uit categorie III zijn voorzien van de CE-markering met een 4-cijferig getal: CE xxxx. Dit getal verwijst naar het onafhankelijke kwaliteitsborgingsinstituut dat regelmatig controleert of de persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen aan de essentile eisen van de geldende richtlijn.

normes et niveaux de performance.


Signalisation
Vtements de protection destins la signalisation visuelle de lutilisateur dans toutes les conditions dclairement survenant pendant la journe (matriau de support fluorescent garantissant la visibilit de jour) et pendant la nuit sous leffet des phares de vhicules (bandes rflchissantes garantissant la visibilit de nuit).

Informations concrtes :

Classe 1 = 0,14 m2 MS + 0,10 m2 MR (p. ex. gilet) Classe 2 = 0,50 m2 MS + 0,13 m2 MR (p. ex. veste) Classe 3 = 0,80 m2 MS + 0,20 m2 MR
(p. ex. veste + pantalon) MS = matriau de support MR = matriau rflchissant

EN 471

Vtements de protection pour le soudage et les techniques connexes


EN ISO 11611 Classe 1 ou 2 A1

Ces vtements de protection sont prvus pour protger lutilisateur contre les projections de soudage (petites projections de mtal fondu), contre le contact bref avec les flammes et contre la chaleur radiante provenant dun arc lectrique. En outre, ces vtements garantissent, dans les conditions de soudage habituelles, une isolation lectrique limite contre les conducteurs sous tension continue (jusqu environ 100 V).

La norme prvoit 2 classes, dfinies en fonction du nombre de gouttes projetes pendant le soudage.

Protection contre les projections de soudage : _ 15 gouttes protection en cas de travaux de Classe 1 >
soudage risques peu levs et de situations entranant une quantit peu importante de projections de soudage et une chaleur radiante minime _ 25 gouttes protection en cas de travaux de Classe 2 > soudage risques plus levs et de situations entranant une quantit de projections de soudage plus importante et une chaleur radiante plus leve

Propagation des flammes : A1 = Inflammation superficielle, A2 = Allumage au bord

Vtements de protection contre la chaleur et les flammes


Les exigences de cette norme sappliquent aux vtements dont lemploi est prvu pour un large domaine dapplications. Ces vtements garantissent une propagation limite des flammes et protgent contre la chaleur radiante, convective et/ou de contact, et/ou contre les projections de mtal fondu.

Contact avec les flammes


Contrle de la propagation limite des flammes A1 = Inflammation superficielle, A2 = Allumage au bord

EN ISO 11612

Chaleur convective
Dtermination du comportement la transmission de chaleur sous leffet dune flamme B1 4 < 10 secondes, B2 10 < 20 secondes, B3 au moins 20 secondes

Chaleur radiante
Dtermination du comportement la transmission de chaleur sous leffet de la chaleur radiante C1 7 < 20 secondes, C2 20 < 50 secondes, C3 50 < 95 secondes, C4 au moins 95 secondes

Projections daluminium fondu


Contrle de leffet de protection avec de laluminium fondu D1 100 g < 200 g, D2 200 g < 350 g, D3 au moins 350 g

Projections de fer fondu


Contrle de leffet de protection avec du fer fondu E1 60 g < 120 g, E2 120 g < 200 g, E3 au moins 200 g

Chaleur de contact
Contrle de leffet de protection avec une temprature de contact de 250 C F1 5 < 10 secondes, F2 10 < 15 secondes, F3 au moins 15 secondes

10

Indications fournies sous toutes rserves.

Vtements de protection antistatique


DIN EN 11491
Partie 1 : mthode dessai pour la rsistivit de surface

DIN EN 11492
Partie 2 : mthode dessai pour mesurer la rsistance lectrique travers un matriau

Les vtements de protection proprits lectrostatiques selon EN 1 149 protgent contre les dcharges susceptibles de provoquer une infllammation. Cette norme ne sapplique pas la protection contre les tensions de secteur.

EN 1149 5

DIN EN 11493
Partie 3 : mthode dessai pour mesurer lattnuation de la charge

DIN EN 11495
Partie 5 : exigences de performance des matriaux et de conception

Vtements de protection contre les dangers thermiques dun arc lectrique


Contrle de la rsistance larc lectrique des matriaux et des vtements de protection par essai en enceinte dessai, et mesure calorimtrique du flux de chaleur afin dvaluer leffet de protection contre les brlures du deuxime degr. Les classes de protection 1 et 2 correspondent des exigences de scurit qui couvrent les risques rels lis des arcs lectriques parasitaires. Classe 1 4 kA/0,5 s Classe 2 7 kA/0,5 s
Ces vtements protgent lutilisateur contre leffet thermique dun arc lectrique parasitaire dfini et empchent une poursuite de la combustion. Mme si la boule de feu qui en rsulte (flammes, rayonnement thermique et projections chaudes, parfois incandescentes de mtal) ne prsente des proprits explosives que pendant un trs court instant (0,5 s), elle peut tre trs riche en nergie. La temprature des flammes peut atteindre 9 000 C.
EN 61482 12

Vtements de protection contre les produits chimiques liquides - type 6


Rpulsion/Rsistance la pntration de liquides
H2SO4 30 % acide sulfurique NaOH 10 % soude caustique O-xylne non dilu Butane-1-ol non dilu Ces vtements de protection protgent lutilisateur contre les projections lgres de produits chimiques survenant faible pression. Ces vtements ne conviennent pas la protection contre les solvants. Ladquation la protection contre les produits chimiques doit tre dtermine pour chaque produit chimique en fonction de la concentration et de la temprature.
EN 13034 Type 6

Type 6: rsistance aux projections limite (classe la plus faible parmi 6 classes possibles)

EN 471

Signalisation

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149-5

EN 61482-1-2

EN 13034 Type 6 partir de la page 20

BP Hi-Vis Comfort BP Hi-Vis Protect


Multifonction

partir de la page 29

BP Multi Protect BP Multi Protect IV


Protection pour le soudage

partir de la page 37 partir de la page 43

BP Welders Protection 340 g BP Welders Protection 430 g BP Welders Professional IV

partir de la page 49 partir de la page 49

partir de la page 55

11

NL 1

normen en prestatieniveaus voor PBMs.


Waarschuwingskleding
Beschermende kleding die de drager onder verschillende lichtomstandigheden zichtbaar maakt: bij daglicht door fluorescerend ondergrondmateriaal en in het donker door reflecterend materiaal dat wordt verlicht door koplampen van voertuigen.

Ter informatie:

Klasse 1 = 0,14 m2 OM + 0,10 m2 RM (bijv. gilet) Klasse 2 = 0,50 m2 OM + 0,13 m2 RM (bijv. jack) Klasse 3 = 0,80 m2 OM + 0,20 m2 RM (bijv. jack + broek)
OM = ondergrondmateriaal RM = reflecterend materiaal

EN 471

Beschermende kleding voor lassen en vergelijkbare werkzaamheden


EN ISO 11611 Klasse 1 of 2 A1

Deze beschermende kleding is bedoeld om de drager bescherming te bieden tegen vrijkomende lasspatten (kleine gesmolten metaalspatten), kortstondig contact met vlammen en stralingswarmte van een vlamboog. Onder normale omstandigheden zorgt de kleding tijdens het lassen ook in beperkte mate voor elektrische isolatie tot ongeveer 100 V gelijkspanning.

De norm is onderverdeeld in 2 klassen die zijn gebaseerd op het aantal lasspatten:

Vrijkomen van lasspatten: _ 15 spatten bescherming tegen minder gevaarKlasse 1 >


lijke laswerkzaamheden en tegen situaties waarin een geringe hoeveelheid lasspatten en weinig stralingswarmte vrijkomen _ 25 spatten bescherming tegen gevaarlijkere Klasse 2 > laswerkzaamheden en situaties waarin meer lasspatten en een hogere stralingswarmte vrijkomen

Vlamverspreiding: A1 = horizontale vlamverspreiding A2 = vlamverspreiding langs de kanten

Beschermende kleding tegen hitte en vlammen


De eisen gelden voor kleding die is bedoeld voor een breed spectrum aan werkzaamheden. Deze beschermende kleding voldoet aan de criteria voor beperkte vlamuitbreiding en biedt bescherming tegen stralingswarmte, convectiewarmte en/of contactwarmte en/of gesmolten metaalspatten.

Contact met vlammen


Controle van beperkte vlamverspreiding A1 = horizontale vlamverspreiding A2 = vlamverspreiding langs de kanten

EN ISO 11612

Convectiewarmte
Bepaling van de warmtedoorgang onder invloed van een vlam B1 4 tot < 10 seconden, B2 10 tot < 20 seconden, B3 min. 20 seconden

Stralingswarmte
Bepaling van de warmtedoorgang onder invloed van stralingswarmte C1 7 tot < 20 seconden, C2 20 tot < 50 seconden, C3 50 tot < 95 seconden, C4 min. 95 seconden

Gesmolten aluminiumspatten
Controle van de beschermende werking met gesmolten aluminium D1 100 g tot < 200 g, D2 200 g tot < 350 g, D3 min. 350 g

Spatten gesmolten ijzer


Controle van de beschermende werking met gesmolten ijzer E1 60 g tot < 120 g, E2 120 g tot < 200 g, E3 min. 200 g

Contactwarmte
Controle van de beschermende werking bij een contacttemperatuur van 250 C F1 5 tot < 10 seconden, F2 10 tot < 15 seconden, F3 min. 15 seconden

12

Alle gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Antistatische beschermende kleding


DIN EN 11491
Deel 1: testmethode voor het meten van de oppervlakteweerstand

DIN EN 11492
Deel 2: testmethode voor het meten van de elektrische weerstand door een materiaal

DIN EN 11493
Deel 3: testmethode voor het meten van het ladingsverval

Beschermende kleding tegen elektrostatische oplading volgens de norm EN 1 149, die beschermt tijdens werkzaamheden waarbij een ontsteking ten gevolge van elektrostatische oplading vermeden moet worden. Deze norm geldt niet voor bescherming tegen elektrische spanning.

EN 1149 5

DIN EN 11495
Deel 5: materiaalprestatie en ontwerpeisen

Beschermende kleding tegen thermische gevolgen van een elektrische vlamboog


Deze beschermende kleding beschermt de drager tegen de thermische gevolgen van een gedefinieerde elektrische vlamboog en voorkomt dat de kleding verder brandt. De elektrische explosie veroorzaakt een vuurbal (vlammen, hittestraling en hete, deels gloeiende metaalspatten) die weliswaar van korte duur is (0,5 sec.), maar waarbij zeer veel energie kan vrijkomen. De vlammen kunnen daarbij een temperatuur van max. 9000 C bereiken.
EN 61482 12

Het materiaal en de beschermende kleding worden op hun bestendigheid tegen een elektrische vlamboog getest met behulp van de Box-test. Daarnaast wordt via een calorimeter de temperatuurstijging gemeten om de beschermende werking tegen tweedegraadsverbrandingen te kunnen beoordelen. De norm is ingedeeld in 2 klassen die de optredende risicos door een elektrische vlamboog dekken. Klasse 1 4 kA/0,5 sec. Klasse 2 7 kA/0,5 sec.

Beschermende kleding tegen vloeibare chemicalin - type 6


Afstoting van vloeistoffen/weerstand tegen doordringen van vloeistoffen
H2SO4 30% zwavelzuur NaOH 10% natronloog O-xyleen onverdund Butaan-1-ol onverdund Deze beschermende kleding beschermt de drager tegen een lichte nevel van chemicalin die optreedt onder lage druk. Deze kleding biedt geen bescherming tegen oplosmiddelen. Bij elke chemische stof moet aan de hand van de concentratie en de temperatuur worden bepaald of het kledingstuk geschikt is voor het beoogde gebruik.

EN 13034 type 6

Type 6: beperkte bescherming tegen kleine spatten of een lichte nevel van chemische vloeistoffen (laagste type van 6 classificaties)

EN 471

Waarschuwingskleding

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149-5

EN 61482-1-2

EN 13034 Type 6

BP Hi-Vis Comfort BP Hi-Vis Protect


Multifunctionele kleding

vanaf pagina 20

vanaf pagina 29

BP Multi Protect BP Multi Protect IV


Laskleding

vanaf pagina 37 vanaf pagina 43

BP Welders Protection 340 g BP Welders Protection 430 g BP Welders Professional IV

vanaf pagina 49 vanaf pagina 49

vanaf pagina 55

13

Informations concrtes : les EPI de Ter informatie: BP PBM.


Les informations du fabricant BP

BP.

Conformment la directive 89/686/CEE, BP a labor pour chaque ligne de vtements de protection individuelle une brochure dinformations qui vous informe en sept langues sur les normes et classes de protection existantes, lusage prvu et lentretien des produits. Avant dutiliser les vtements, veuillez lire attentivement les informations du fabricant. In overeenstemming met Richtlijn 89/686/EEG van de Raad heeft BP voor elke PBM-lijn een aparte informatiebrochure opgesteld in zeven talen. Hierin worden de normen en beschermingsklassen toegelicht, vindt u informatie over het juiste gebruik, de wasvoorschriften en het onderhoud. Lees deze informatie zorgvuldig voordat u het kledingstuk in gebruik neemt.

BP informatie van de fabrikant

Les tiquettes coudre BP

Le porteur dun vtement de protection doit pouvoir sinformer tout moment des proprits de son quipement de protection individuelle. Cest pourquoi chaque pice dhabillement est munie de symboles qui caractrisent le vtement avec prcision.

BP ingenaaide etiketten De binnenkant van beschermende kleding lijkt wel een plaatjesboek! En terecht, want de drager moet volledig op de hoogte zijn van de eigenschappen van zijn persoonlijke beschermingsmiddel. Daarom is elk kledingstuk voorzien van symbolen die precies aangeven waar de kleding voor dient.

Consignes dentretien

Avant chaque utilisation, le vtement de protection individuelle doit faire lobjet dun contrle portant sur son effet de protection, son bon fonctionnement et son intgrit, et le vtement doit tre remplac si ncessaire. Leffet de protection requis ne peut tre garanti le plus longtemps possible que si les consignes dentretien sont respectes la lettre. Vous trouverez ces consignes dans nos informations fabricant et sur les tiquettes coudre BP. Les exemples suivants montrent limportance dun entretien correctement effectu : Lemploi dun adoucissant peut, le cas chant, nuire au faible degr dinflammabilit du vtement. Un vtement de signalisation sale est nettement moins visible. La prsence de taches de graisse ou dhuile sur un vtement de protection pour le soudage soudage peut influencer ngativement le comportement au feu du vtement. Leffet mcanique li au lavage altre nettement limprgnation et donc la protection contre les produits chimiques.

Informatie over onderhoud Voor elk gebruik moet worden gecontroleerd of de


functionaliteit van het beschermende kledingstuk in orde is en of het kledingstuk onbeschadigd is. Indien nodig moet het worden vervangen. Alleen als het kledingstuk volgens de onderhoudsvoorschriften wordt behandeld, wordt de beschermende werking zo lang mogelijk gegarandeerd. Informatie over de voorschriften vindt u in de informatiebrochures en op de ingenaaide etiketten. De volgende voorbeelden maken duidelijk hoe belangrijk de juiste verzorging is: Wasverzachter kan eventueel de brandvertragende werking verminderen. Vuil kan de zichtbaarheid van waarschuwingskleding aanzienlijk verminderen. Vet of olie kan het brandgedrag van laskleding negatief benvloeden. Door het uitwassen van de impregnering kan de beschermende werking tegen chemicalin aanzienlijk worden verminderd.

14

Une rparation non-conforme peut altrer leffet de protection certifi du vtement de protection. Pour les changes et les rparations, il convient dutiliser exclusivement des matriaux dorigine.

Rparations

Reparaties Onjuist uitgevoerde reparaties kunnen tot gevolg hebben dat het kledingstuk
zijn gecertificeerde beschermende werking verliest. Voor vervanging en reparatie mogen uitsluitend originele materialen worden gebruikt.

Les pices dhabillement doivent tre stockes et transportes dans un endroit sec et exempt de poussire. viter lensoleillement direct. Ne pas stocker les vtements trop serrs les uns sur les autres afin dempcher la formation de plis. Tous les articles EPI sont emballs dans des sacs opaques protgs contre les UV.

Transport et stockage

Vervoer & opslag De kledingstukken moeten worden vervoerd en opgeslagen in een


droge, stofvrije ruimte. Ze mogen niet worden blootgesteld aan direct zonlicht. Om vouwen te voorkomen, mogen de kledingstukken niet overmatig worden platgedrukt. Alle persoonlijke beschermingsmiddelen van BP worden verpakt in niet-lichtdoorlatend materiaal met UV-bescherming.

La pose de noms, logos, etc., ainsi que toute modification peuvent altrer la fonction de protection certifie du vtement. Par exemple, la pose dun logo ou dun emblme sur un vtement de signalisation rduit la classe de protection du vtement ds que la surface minimale de matriau fluorescent requise nest pas respecte.

Pose de broderies (logos), de transferts et demblmes

Aanbrengen van logos, transferdruk en emblemen


Het aanbrengen van monogrammen, logos of andere wijzigingen kan tot gevolg hebben dat het kledingstuk zijn gecertificeerde beschermende werking verliest. Waarschuwingskleding wordt bijvoorbeeld in klasse gedegradeerd als door het aanbrengen van een logo of embleem niet meer wordt voldaan aan het minimumoppervlak fluorescerend materiaal.

Un institut de contrle indpendant, lorganisme de contrle, galement appel organisme notifi , est charg par BP deffectuer des examens CE de type visant confirmer que le modle EPI est conforme aux dispositions vises la directive 89/868/CEE. Les produits illustrs dans le catalogue ont t tests et certifis lUniversit de Chemnitz, Allemagne, par linstitut de recherches textiles STFI (Schsisches Textil Forschungsinstitut e.V). In opdracht van BP heeft een onafhankelijke keuringsinstantie, de certificerende instantie, EG-typeonderzoek verricht en bevestigd dat de persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen aan de bepalingen uit Richtlijn 89/868/EEG van de Raad. De in de catalogus afgebeelde artikelen zijn getest en gecertificeerd door het STFI, het Schsisches Textil Forschungsinstitut e.V. van de technische universiteit in Chemnitz, Duitsland.

Organisme de certification

Certificerende instantie

15

Innovation, scurit, confort :

les solutions de fibres BP.


BP choisit ses fournisseurs avec le plus grand soin et effectue de nombreux tests de qualit avant de dterminer les matriaux les mieux appropris pour runir de manire optimale scurit, design et confort. Cela signifie galement que tous les mlanges de fibres utiliss dans nos collections EPI (sauf Hi-Vis Comfort) offrent une rsistance inhrente aux flammes. Vous trouverez ci-aprs de plus amples informations sur les solutions de fibres BP et leur utilisation.

Kermel est la fibre mta-aramide la plus utilise en Europe pour les vtements de protection. Sa structure molculaire de base permet de garantir les proprits fondamentales suivantes :

Kermel is de toonaangevende Europese meta-aramide voor beschermende kleding. Dankzij de moleculaire structuur van de Kermel-meta-aramidevezels worden de volgende eigenschappen gegarandeerd:

> Rsistance inhrente aux flammes > Ne fond pas et ne goutte pas en cas dinflammation > Haute isolation thermique > Haute stabilit thermique > Haute rsistance mcanique > Haute solidit des couleurs grce la teinture dans la masse > Haute rsistance aux produits chimiques > Faible rtrcissement au lavage

> inherent vlamwerend > smelten en druppelen niet bij contact met vlammen > hoog warmte-isolerend vermogen > hoge thermische stabiliteit > hoge mechanische sterkte > hoge kleurvastheid door solution dyeing > hoge bestendigheid tegen chemicalin > geringe krimp tijdens het wassen

Protex est une fibre fabrique par lentreprise japonaise Kaneka partir de molcules modacryliques. En cas de contact avec une flamme,

Protex is een vezel op basis van de modacrylmolecuul van de Japanse producent Kaneka. Bij contact met een vlam:

> La fibre prsente une rsistance inhrente aux flammes > La fibre ne fond pas, elle carbonise > Un gaz incombustible est libr et stoppe la propagation de la flamme en refoulant loxygne proximit de la source dinflammation
En outre, Protex est :

> zijn de vezels inherent vlamwerend > smelten de vezels niet, maar verkolen > komt niet-brandbaar gas vrij, waardoor zuurstof aan de omgeving van de ontstekingsbron wordt onttrokken en de vlam wordt verstikt
Daarnaast is Protex:

> Rsistante lusure > Hypoallergnique > Lgre > Trs stable
Protex :

> robuust > huidvriendelijk > licht > zeer stabiel


En is Protex:

> Associe la cellulose, garantit une bonne gestion de lhumidit > Se mlange facilement dautres fibres

> zeer ademend dankzij toevoeging van cellulose > goed mengbaar met andere vezels

16

Innovatief, veilig en comfortabel:

de vezels van BP.


BP kiest zijn leveranciers zorgvuldig. Tijdens uitgebreide kwaliteits- en draagtests wordt onderzocht welke beschermende materialen veiligheid combineren met comfort en design. Dit betekent ook dat alle in de PBMs verwerkte gemengde vezels (behalve Hi-Vis Comfort) inherent vlamwerend zijn. Meer informatie over de door BP toegepaste vezels vindt u hieronder.

Lenzing FR est une fibre cellulosique trs rsistante et en permanence difficilement inflammable. Les proprits fondamentales suivantes sont garanties :

Lenzing FR is een zeer sterke, permanent moeilijk ontvlambare cellulosevezel. De volgende eigenschappen worden gegarandeerd:

> Rsistance inhrente aux flammes > Excellente protection contre la chaleur > Les petites projections de mtal dperlent sur le vtement > Excellente gestion de lhumidit > Rgulation optimale de la temprature corporelle > Respirante, frache et douce la peau > Durable et cologique grce lutilisation du bois, matire premire naturelle

> inherent vlamwerend > uitstekende bescherming tegen hitte > kleine metaalspatten parelen af > uitstekend ademend vermogen > optimale regulering van de lichaamstemperatuur > ademend, koel en zacht voor de huid > duurzaam en milieuvriendelijk door gebruikmaking van de natuurlijke grondstof hout

Signalisation Waarschuwingskleding

BP Hi-Vis Comfort BP Hi-Vis Protect


Multifonction Multifunctionele kleding

partir de la page 29 vanaf pagina 29

BP Multi Protect BP Multi Protect IV


Protection pour le soudage Laskleding

partir de la page 37 vanaf pagina 37 partir de la page 43 vanaf pagina 43

BP Welders Protection 340 g BP Welders Protection 430 g BP Welders Professional IV

partir de la page 49 vanaf pagina 49 partir de la page 49 vanaf pagina 49 partir de la page 55 vanaf pagina 55

17

savoir : le glossaire EPI de BP. Kennis: het PBM-lexicon van


Les aramides Aramides

BP.

... sont des polyamides aromatiques, cest--dire qui contiennent un anneau benznique. Elles sont difficilement inflammables et rsistent des contraintes thermiques trs leves. On distingue principalement entre les mta-aramides et les para-aramides. ... zijn aromatische polyamides, dus polyamides die een benzeenring bevatten. Ze zijn moeilijk ontvlambaar en weerstaan hoge thermische belastingen. Ze worden ingedeeld in meta-aramides en para-aramides.

Les mta-aramides offrent une rsistance inhrente aux flammes et rsistent


des contraintes thermiques trs leves. Elles ne fondent pas, ne gouttent pas, mais carbonisent environ 285 C. Les mta-aramides rsistent des tempratures jusqu 175 C sans perte de la rsistance et, mme une temprature de 250 C, ne perdent que 50 % de leur rsistance initiale. En outre, elles prsentent une haute rsistance aux produits chimiques et une bonne isolation contre la chaleur et le froid.

Meta-aramides zijn inherent vlamwerend en weerstaan hoge thermische belastingen. Ze smelten en druppelen niet, maar verkolen bij ca. 285 C. Meta-aramides blijven vormvast tot een temperatuur van 175 C en verliezen ook bij temperaturen van 250 C slechts ca. 50% van hun oorspronkelijke sterkte. Ze zijn zeer goed bestand tegen chemicalin en bovendien koude- en warmte-isolerend. garantissent une rsistance inhrente aux flammes et rsistent des contraintes thermiques trs leves. Elles ne fondent pas, ne gouttent pas et comme elles sont la fois trs solides et trs lastiques, elles sont mlanges aux tissus de protection des articles EPI.

Les para-aramides

Para-aramides zijn inherent vlamwerend en weerstaan hoge thermische belastingen.


Ze smelten en druppelen niet en worden vanwege hun goede rekbaarheid en sterkte toegevoegd aan de stoffen die worden gebruikt voor PBMs.

BP BodyLanguage

... dsigne la disposition spcifique des bandes rflchissantes dans les collections BP Hi-Vis Comfort et Hi-Vis Protect. Le matriau rtrorflchissant appos sur les articles de ces collections reproduit la silhouette de la personne qui porte le vtement, garantissant ainsi dans lobscurit une haute visibilit sous tous les angles (mme den haut). ... geeft de manier aan waarop de reflecterende strepen zijn aangebracht op de collecties BP Hi-Vis Comfort en Hi-Vis Protect. Bij deze collecties weerspiegelt het retroreflecterende materiaal het silhouet van de drager. Hierdoor is de drager in het donker goed zichtbaar, ook van boven.

BP BodyLanguage

DuraClean DuraClean

... est un apprt permanent qui agit comme barrire antisalissure et facilite llimination des taches lors du lavage. ... is een permanente coating die ervoor zorgt dat het materiaal bestand is tegen vuil en het vuil tijdens het wassen beter wordt verwijderd.

Les fibres antistatiques Antistatische vezels


18

... sont des fibres synthtiques aux proprits hygroscopiques, cest--dire absorbant lhumidit de lair, ce qui augmente leur conductibilit. ... zijn synthetische vezels met hygroscopische eigenschappen. Dit betekent dat ze vochtigheid uit de lucht opnemen, waardoor ze beter geleiden.

... est un colorant de cuve de fabrication synthtique qui garantit une solidit des couleurs maximale, en particulier pour la teinture et limpression de fibres textiles base de cellulose. Les fibres teintes lindanthrne prsentent dexcellentes proprits en termes de lavage et de capacit bouillir et sont trs rsistantes la lumire, aux intempries et au chlore. ... is een synthetische kuipkleurstof die een kleurechte kleuring en bedrukking van textielvezels op basis van cellulose mogelijk maakt. Met indanthreen gekleurde vezels hebben uitstekende was-, kook-, licht-, weer- en chloorbestendige eigenschappen.

Lindanthrne

Indanthreen

... permet de dterminer le degr dinflammabilit des matriaux. Il dsigne la concentration minimale en oxygne de lair ambiant ncessaire pour entretenir la combustion avec flamme de la matire considre. Plus lindice ILO est lev, plus le matriau est difficilement inflammable selon les critres susmentionns. ... is een waarde die de mate van ontvlambaarheid van materialen aangeeft. Deze geeft aan bij welk minimumpercentage zuurstof in de lucht materiaal begint te branden. Hoe hoger de LOI-waarde, des te moeilijker ontvlambaar zijn de vezels.

LILO = Indice de limite doxygne LOI = Limiting Oxygen Index

... est une fibre acrylique modifie qui prsente une basse inflammabilit permanente. En cas de contact avec une flamme, des gaz non combustibles sont librs et refoulent loxygne prsent dans latmosphre, touffant ainsi la flamme sans laisser de cendres incandescentes. La couche carbonise ainsi gnre prsente dexcellentes proprits isolantes. Les flammes ne peuvent se propager au-del de la zone carbonise. Les matriaux ne peuvent ni fondre ni donc coller la peau. ... is een gemodificeerde, permanent vlamwerende acrylvezel. Als modacryl in contact komt met een vlam, komen niet-brandbare gassen vrij die zuurstof aan de omgevingslucht onttrekken en de vlam verstikken zonder dat gloeiende as overblijft. De verkoolde laag heeft een zeer goede isolerende werking. De vlammen blijven binnen het verkoolde gebied en kunnen zich niet uitbreiden. Materialen kunnen niet smelten, waardoor ze niet aan de huid kleven.

Le modacrylique

Modacryl

... dsigne le caractre ininflammable dun matriau, autrement dit la capacit intrinsque du matriau rsister en permanence aux flammes. La rsistance inhrente aux flammes est donc une proprit durable, quil faut distinguer de lapprt, compos de substances ignifuges ajoutes au matriau. ... betekent dat een materiaal niet ontvlambaar is en dus permanent van nature bestand is tegen vlammen. Inherent vlamwerend is dus een permanente eigenschap van het materiaal, in tegenstelling tot materialen met toegevoegde vlamwerende eigenschappen.

La rsistance inhrente aux flammes Inherent vlamwerend

... est un procd qui consiste intgrer ds le filage les pigments dans le polymre, et donc dans la fibre. Il garantit une excellente solidit des couleurs la lumire et au lavage. ... is een proced waarbij pigmenten al tijdens het spinproces worden toegevoegd aan het polymeer, waardoor ze onlosmakelijk met de vezels worden verbonden. Hierdoor zijn de vezels zeer kleurvast, licht- en wasbestendig.

La teinture dans la masse Solution dyeing

19

BP HI-VIS COMFORT.
Confort et haute visibilit sous tous les angles. Comfortabel en overal zichtbaar.
La collection BP Hi-Vis Comfort allie une visibilit optimale de jour comme de nuit un excellent confort, bas sur une construction de tissu intelligente complte dune couche de coton intrieure. Bien que composs 50 % de coton, les articles de la collection BP Hi-Vis Comfort sont adapts au lavage industriel selon la norme ISO 15797. En outre, un apprt spcial formant une barrire antisalissure facilite llimination des taches lors du lavage. BP HI-VIS Comfort zorgt ervoor dat de drager dag en nacht zichtbaar is. Dankzij toepassing van een speciale stof met katoen aan de binnenkant draagt het materiaal prettig. Ondanks het hoge aandeel katoen (50%) is BP HI-VIS Comfort geschikt voor de industriewas volgens ISO 15797. Een speciale coating zorgt ervoor dat het materiaal bestand is tegen vuil en het vuil tijdens het wassen beter wordt verwijderd.

Vtements de signalisation Waarschuwingskleding

Protection UV intgre

Gentegreerde uv-bescherming

EN 471

BP BodyLanguage!

BP BodyLanguage!

Le matriau rflchissant appos sur les vtements selon le principe BP BodyLanguage reproduit la silhouette de la personne qui porte le vtement, garantissant ainsi dans lobscurit une haute visibilit sous tous les angles (mme den haut). Het reflecterende materiaal is aangebracht volgens het BP BodyLanguage-principe, waardoor het retroreflecterende materiaal het silhouet van de drager weerspiegelt. Hierdoor is de drager in het donker goed zichtbaar, ook van boven.

20

Les normes sont expliques en pages 10/11. De normen worden toegelicht op paginas 12/13.

Tissu : 50 % coton / 50 % polyester, env. 270 g/m2 Parement : 65 % polyester / 35 % coton, env. 245 g/m2 Weefsel: 50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m2 Garneersel: 65% polyester/35% katoen, ca. 245 g/m2

Protect 80 : protection contre les UV intgre selon Standard 801 ! Protect 80: gentegreerde uv-bescherming volgens UV Standard 801!

Trs grand confort : grce la couche de coton intrieure ! Hoog draagcomfort: dankzij katoen aan de binnenkant! Apprt DuraClean : barrire antisalissure respirante ! DuraClean-coating: ademende barrire tegen vuil!
BP BodyLanguage : disposition des bandes rflchissantes garantissant une visibilit parfaite de la silhouette ! BP BodyLanguage: perfect zichtbaar door reflecterende strepen op de juiste plaats!
HI-VIS COMFORT Signalisation Waarschuwing

Oeko-Tex Standard 100 : certifi exempt de substances nocives. Oeko-Tex Standard 100: gecontroleerd op schadelijke stoffen.

Adapt au lavage industriel selon ISO 15797. Geschikt voor industriewas volgens ISO 15797.

2002 845 8653

GETEST IN HET BP-TESTLABORATORIUM

ISO 15797

Design et confection analogues la collection BP Work & Wash color (voir catalogue BP Workwear, pages 54 61). Barme des mensurations selon INTEX !

BP HI-VIS COMFORT.
21

Design & snit gebaseerd op BP Work & Wash color (zie BP Workwear catalogus paginas 5461), maten gebaseerd op INTEX!

BP Quality. Since 1788.

BP Hi-Vis Comfort

env. 270 g/m2

2003 845 8653 Tailles 38/40 Classe 1 Maten 44/46 Klasse 1 Tailles 42/44-58/60 Classe 2 Maten 48/50-64/66 Klasse 2

Gilet 2003 845 8653 Short Shorts 2004 845 8653

2005 846 86 env. ca. 170 g/m 2 Tailles 38/40-58/60 Classe 3 Maten 44/46-64/66 Klasse 3

2004 845 8653 Tailles 38-54 Classe 1 Maten 44-60 Klasse 1

22

50 % coton / 50 % polyester, parement 65 % polyester /35 % coton, env. 245 g/m2

jaune haute visibilit signaalgeel

50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m2 Garneersel: 65% polyester/35% katoen, ca. 245 g/m2

2002 845 8653 Tailles 38/40 Classe 2 Maten 44/46 Klasse 2 Tailles 42/44-58/60 Classe 3 Maten 48/50-64/66 Klasse 3

Vue de dos Achterkant

Vue de dos Achterkant

Vue de dos Achterkant

2000 845 8653 Tailles 38-42 Classe 1 Maten 44-48 Klasse 1 Tailles 44-60 Classe 2 Maten 50-66 Klasse 2

2001 845 8653 Tailles 38-60 Classe 2 Maten 44-66 Klasse 2

Cette collection rpond la norme suivante : Deze collectie voldoet aan de volgende norm: EN 471 Avantages de cette collection : Voordelen van deze collectie:
protection
certifie

kniebescherming

de genou gecertificeerd
EN 14404

Dura
INTEX
op basis van

lavage
industriel industrie-

selon

Clean

was

Oeko tex 100

selon volgens

INTEX

ISO 15797

Plus dinformations sur BP Hi-Vis Comfort dans laperu en pages 26/27. Meer informatie over BP Hi-Vis Comfort vindt u in het overzicht op paginas 26/27.

HI-VIS COMFORT Signalisation Waarschuwing

23

BP Hi-Vis Comfort

env. 270 g/m2

50 % coton / 50 % polyester, parement 65 % polyester / 35% coton, env. 245 g/m2


2002 845 8553 Tailles 38/40 Classe 2 Maten 44/46 Klasse 2 Tailles 42/44-58/60 Classe 3 Maten 48/50-64/66 Klasse 3

orange haute visibilit signaaloranje

2001 845 8553 Tailles 38-60 Classe 2 Maten 44-66 Klasse 2

Vue de dos Achterkant

2000 845 8553 Tailles 38-42 Classe 1 Maten 44-48 Klasse 1 Tailles 44-60 Classe 2 Maten 50-66 Klasse 2

Vue de dos Achterkant

Vue de dos Achterkant

Cette collection rpond la norme suivante : Deze collectie voldoet aan de volgende norm: EN 471 Avantages de cette collection : Voordelen van deze collectie:
protection
certifie

kniebescherming

de genou gecertificeerd
EN 14404

Dura
INTEX
op basis van

lavage
industriel industrie-

selon

Clean

was

Oeko tex 100

selon volgens

INTEX

ISO 15797

24

Plus dinformations sur BP Hi-Vis Comfort dans laperu en pages 26/27. Meer informatie over BP Hi-Vis Comfort vindt u in het overzicht op paginas 26/27.

50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m2 Garneersel: 65% polyester/35% katoen, ca. 245 g/m2

2003 845 8553 Tailles 38/40 Classe 1 Maten 44/46 Klasse 1 Tailles 42/44-58/60 Classe 2 Maten 48/50-64/66 Klasse 2

2004 845 8553 Tailles 38-54 Classe 1 Maten 44-60 Klasse 1

Blouson 2002 845 8553 Pantalon Broek 2000 845 8553

HI-VIS COMFORT Signalisation Waarschuwing

25

Pantalon Broek

2000

Tailles 38N-60N, 42S-48S, 40L-48L Maten 44N-66N, 48S-54S, 46L-54L Matriau de support fluorescent Fluorescerend ondergrondmateriaal 50 % coton katoen / 50 % polyester env. ca. 270 g/m2 Parement non-fluorescent Niet-fluorescerend garneersel 65 % polyester / 35 % coton katoen Bande rtrorflchissante couleur argent Retroreflecterende strepen kleur zilver 9920 3M Scotchlite 2 poches latrales, poche cuisse avec poche portable et poche crayon plaques, poche cuisse et poche portable fermes par rabat, double poche mtre, 1 poche revolver ferme par rabat, 2 bandes rflchissantes faisant le tour de chaque bas de jambe, 1 bande rflchissante verticale larrire de chaque jambe, genouillres pour plaques de protection (plaques de protection commander sparment, voir page 60) 2 zijzakken, beenzak met opgenaaid GSM- en pennenvak, beenzak en GSM-vak met klep, dubbel duimstokvak, 1 achterzak met klep, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 verticale reflecterende streep aan de achterkant van de broekspijpen, kniezakken voor kniekussens (kniekussens moeten apart besteld worden, zie pagina 60)

Cotte bretelles Tuinbroek

2001

Tailles 38N-60N, 42S-48S, 40L-48L Maten 44N-66N, 48S-54S, 46L-54L Matriau de support fluorescent Fluorescerend ondergrondmateriaal 50 % coton katoen / 50 % polyester env. ca. 270 g/m2 Parement non-fluorescent Niet-fluorescerend garneersel 65 % polyester / 35 % coton katoen Bande rtrorflchissante couleur argent Retroreflecterende strepen kleur zilver 9920 3M Scotchlite Bretelles en stretch avec boucles clic-clac en plastique, double poche bavette ferme par rabat, dont 1 avec fermeture glissire dissimule, 2 poches crayon, 2 poches latrales, poche cuisse avec poche portable et poche crayon plaques, poche cuisse et poche portable fermes par rabat, dos montant, double poche mtre, 1 poche revolver ferme par rabat, 2 bandes rflchissantes faisant le tour de chaque bas de jambe, 1 bande rflchissante verticale larrire de chaque jambe, 1 bande rflchissante hauteur de la ceinture, taille rglable par empicement lastique BP Flex, genouillres pour plaques de protection (plaques de protection commander sparment, voir page 60) Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak met klep, waarvan 1 met blinde ritssluiting, 2 pennenvakken, 2 zijzakken, beenzak met opgezet GSM- en pennenvak, beide met klep, verlengd rugpand, dubbel duimstokvak, 1 achterzak met klep, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 verticale reflecterende streep aan de achterkant van de broekspijpen, 1 doorlopende reflecterende streep ter hoogte van de tailleband, verstelbare taille met elastisch BP Flex inzetstuk, kniezakken voor kniekussens (kniekussens moeten apart besteld worden, zie pagina 60)

Conseil BP 1

Conseil BP 1

Classe 1 : *
Tailles 38-42

Classe 2 * Klasse 2 *

Klasse 1: *
Maten 44-48

Classe 2 : *
Tailles 44-60

Klasse 2: *
Maten 50-66

Les normes : De normen:

EN 471 Les normes sont expliques en pages 10/11. De normen worden toegelicht op paginss 12/13.

Usage prvu :
Ce vtement de signalisation rpond aux exigences minimales de la norme EN 471. Il convient pour des activits requrant une visibilit optimale de la personne portant le vtement, dans les conditions dclairement les plus diverses, que ce soit pendant la journe (matriaux fluorescents) ou la nuit sous leffet des phares de vhicules (bandes rflchissantes). Exemples dutilisation : Construction routire, btiment et gnie civil Aroports Entreprises de transports publics Entreprises de distribution dnergie et entreprises de rcupration et dlimination des dchets, services publics communaux Logisticiens, parcs de production

2002 845... Blouson 2002 845... Blouson 2003 845... Gilet 2003 845... Gilet 2005 846... Chemise 2005 846... Overhemd

2000 845... Pantalon 2000 845... Broek

Les classes combines entre elles : De klassen gecombineerd:

3 3 3

3 3 3

3 2 3

3 3 3

= article souhait 2002 845 8653


1. Het model (bijv. 2002 blouson) 2. Het weefsel (845) 3. De kleur (bijv. 8653 signaalgeel)

= gewenst artikel 2002 845 8653 8553 8653 86


Orange haute visibilit/gris fonc Signaaloranje/donkergrijs Jaune haute visibilit/gris fonc Signaalgeel/donkergrijs Jaune haute visibilit Signaalgeel

Toepassingsmogelijkheden: wegwerkzaamheden, werkzaamheden boven en onder de grond luchthavens vervoerbedrijven openbare nutsbedrijven, afvalverwerking, gemeentelijke diensten logistieke bedrijven, productiebedrijven

26

2003 845... Gilet 2003 845... Gilet

Deze waarschuwingskleding voldoet aan de minimumeisen van norm EN 471. De kleding is geschikt voor werkzaamheden waarbij een hoge zichtbaarheid van de drager onder verschillende lichtomstandigheden essentieel is: bij daglicht door fluorescerend materiaal en in het donker door reflecterende strepen die worden verlicht door koplampen van voertuigen.

2005 846... Chemise 2005 846... Overhemd

2000 845... Pantalon 2000 845... Broek

Toepassing:

2002 845... Blouson 2002 845... Blouson

2004 845... Short 2004 845... Shorts

1. Forme (p. ex. 2002 blouson) 2. Tissu (845) 3. Couleur (p. ex. 8653 jaune haute visibilit)

2001 845... Cotte bretelles 2001 845... Tuinbroek

Les numros de commande : De bestelnummers:

p. de la taille 48 vanaf maat 54

Signalisation Waarschuwing 2001 845... Cotte bretelles 2001 845... Tuinbroek


jusqu la taille 46 tot maat 52

2004 845... Short Shorts

2004 845... Short Shorts

50 % coton / 50 % polyester, env. 270 g/m2 Parement : 65 % polyester / 35 % coton, env. 245 g/m2

BP Hi-Vis Comfort
50% katoen/50% polyester, ca. 270 g/m2 Garneersel: 65% polyester/35% katoen, ca. 245 g/m2
Blouson
Tailles 38/40N-58/60N, 38/40L-46/48L Maten 44/46N-64/66N, 44/46L-52/54L Matriau de support fluorescent Fluorescerend ondergrondmateriaal 50 % coton katoen / 50 % polyester env. ca. 270 g/m2 Parement non-fluorescent Niet-fluorescerend garneersel 65 % polyester / 35 % coton katoen Bande rtrorflchissante couleur argent Retroreflecterende strepen kleur zilver 9920 3M Scotchlite
Col officier, fermeture glissire dissimule, 2 poches poitrine fermes par rabat, 2 poches latrales, 1 poche intrieure, 1 poche portable intrieure avec rabat, poignets avec fermeture, 2 bandes rflchissantes sur chaque manche, 1 bande rflchissante faisant le tour du blouson au-dessus de la ceinture, 2 bandes rflchissantes verticales allant jusquen haut devant et derrire, boutons-pression lintrieur pour fixer une doublure matelasse (doublure matelasse commander sparment, voir page 60)

2002

Gilet

2003

Tailles 38/40N-58/60N Maten 44/46N-64/66N Matriau de support fluorescent Fluorescerend ondergrondmateriaal 50 % coton katoen / 50 % polyester env. ca. 270 g/m2 Parement non-fluorescent Niet-fluorescerend garneersel 65 % polyester / 35 % coton katoen Bande rtrorflchissante couleur argent Retroreflecterende strepen kleur zilver 9920 3M Scotchlite Col officier, fermeture glissire dissimule, 2 poches poitrine fermes par rabat, 2 poches latrales, 1 poche intrieure, 1 poche portable intrieure avec rabat, 1 bande rflchissante faisant le tour du gilet au-dessus de la ceinture, 2 bandes rflchissantes verticales allant jusquen haut devant et derrire, boutonspression lintrieur pour fixer une doublure matelasse (doublure matelasse commander sparment, voir page 60) Opstaande kraag, blinde ritssluiting, 2 borstzakken met klep, 2 zijzakken, 1 binnenzak, 1 GSM-vak met klep aan de binnenkant, 1 doorlopende reflecterende streep boven de tailleband, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, drukknopen aan de binnenkant voor het bevestigen van een gewatteerde voering (gewatteerde voering moet apart besteld worden, zie pagina 60) Tailles 38/40N-58/60N Maten 44/46N-64/66N 50 % coton katoen / 50 % polyester env. ca. 170 g/m2 Bande rtrorflchissante couleur argent Retroreflecterende strepen kleur zilver 9920 3M Scotchlite 2 poches poitrine fermes par rabat, patte boutons-pression dissimule, poignets avec fermeture, 2 bandes rflchissantes sur chaque manche, 1 bande rflchissante faisant le tour de la chemise hauteur de la taille, 2 bandes rflchissantes verticales allant jusquen haut devant et derrire 2 borstzakken met klep, blinde drukknopenlijst, afsluitbare manchetten, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep ter hoogte van de tailleband, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand

Conseil BP 2

Conseil BP 2

Classe 2 : *
Tailles 38/40

Classe 1 : *
Tailles 38/40

Klasse 2: *
Maten 44/46

Klasse 1: *
Maten 44/46

Classe 3 : *
Tailles 42/44-58/60

Klasse 3: *
Maten 48/50-64/66

Opstaande kraag, blinde ritssluiting, 2 borstzakken met klep, 2 zijzakken, 1 binnenzak, 1 GSM-vak met klep aan de binnenkant, afsluitbare manchetten, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep boven de tailleband, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, drukknopen aan de binnenkant voor het bevestigen van een gewatteerde voering (gewatteerde voering moet apart besteld worden, zie pagina 60) Tailles 38N-54N Maten 44N-60N Matriau de support fluorescent Fluorescerend ondergrondmateriaal 50 % coton katoen / 50 % polyester env. ca. 270 g/m2 Parement non-fluorescent Niet-fluorescerend garneersel 65 % polyester / 35 % coton katoen Bande rtrorflchissante couleur argent Retroreflecterende strepen kleur zilver 9920 3M Scotchlite 2 poches latrales, poche cuisse avec poche portable et poche crayon plaques, poche cuisse et poche portable fermes par rabat, double poche mtre, 1 poche revolver ferme par rabat, 2 bandes rflchissantes faisant le tour de chaque jambe 2 zijzakken, beenzak met opgezet GSM- en pennenvak, beenzak en GSM-vak met klep, dubbel duimstokvak, 1 achterzak met klep, 2 doorlopende reflecterende strepen op de broekspijpen

Classe 2 : *
Tailles 42/44-58/60

Klasse 2: *
Maten 48/50-64/66

Short Shorts

2004

Chemise Overhemd

Classe 1 * Klasse 1 *

Classe 3 * Klasse 3 *

Articles complmentaires, page 60 Combineerbare artikelen op pagina 60

combiner avec : Perfect gecombineerd:


protection

Conseil BP BP-tip

Avantages de cette collection : Voordelen van deze collectie:

kniebescherming

de genou certifie

gecertificeerd

Dura
INTEX
op basis van

lavage
industriel industrie-

EN 14404

selon

Clean

was

Oeko tex 100

selon volgens

INTEX
* Calcule partir de la surface minimale en m 2 du matriau visible (matriau de support et matriau rtrorflchissant) * Op basis van het minimumoppervlak zichtbaar materiaal (ondergrondmateriaal en retroreflecterend materiaal) in m 2

ISO 15797

27

Aperu Overzicht

2005

HI-VIS COMFORT Signalisation Waarschuwing

BP HI-VIS PROTECT.
Multifonctionnalit et visibilit sous tous les angles. Multifunctioneel en overal zichtbaar.
BP Hi-Vis Protect est une toute nouvelle gnration de vtements de protection haute technologie. Tous les articles de cette collection rpondent aux exigences des normes en matire de protection pour le soudage, de rsistance inhrente aux flammes, de protection antistatique, de protection contre les effets de larc lectrique et de rsistance aux produits chimiques. Disponibles en 2 couleurs de signalisation diffrentes (orange haute visibilit, jaune haute visibilit), les articles vous offrent en outre tout le confort dune collection BP ! Enfin, ils garantissent une visibilit optimale de jour comme de nuit (principe BP BodyLanguage ) et sont adapts au lavage industriel selon la norme ISO 15797. Des proprits qui font de BP Hi-Vis Protect une collection unique en son genre. BP Hi-Vis Protect is de nieuwe generatie moderne hightech beschermende kleding die voldoet aan de criteria van verschillende normen. De kleding beschermt tijdens laswerkzaamheden, tegen elektrische vlambogen en chemicalin, is inherent vlamwerend en antistatisch. Bovendien is de kleding verkrijgbaar in 2 signaalkleuren (oranje en geel) en net zo comfortabel als andere BP-collecties! Optimale zichtbaarheid overdag en in het donker (BP BodyLanguage) alsmede geschiktheid voor de industriewas volgens ISO 15797 ronden het geheel af. BP Hi-Vis Protect biedt een unieke combinatie van beschermende eigenschappen.

Vtements de signalisation Waarschuwingskleding

Vtements de protection

proprits lectrostatiques Beschermende kleding elektrostatische eigenschappen

EN 471 EN 1149 5

Vtements de protection

pour le soudage et les techniques connexes Beschermende kleding voor lassen en vergelijkbare werkzaamheden
EN 61482 12 Classe 1 Klasse 1

Vtements de protection contre les dangers thermiques dun arc lectrique Beschermende kleding tegen de thermische gevolgen van een elektrische vlamboog

EN ISO 11611 Classe 1 A1 Klasse 1 A1

Vtements de protection

contre la chaleur et les flammes Kleding ter bescherming tegen hitte en vlammen

Vtements de protection contre

les produits chimiques liquides avec effet de protection restreint Beschermende kleding tegen vloeibare chemicalin met beperkte beschermende werking

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN ISO 13034 Type 6

28

Les normes sont expliques en pages 10/11. De normen worden toegelicht op paginas 12/13.

Tissu : 31 % polyester / 28 % modacrylique / 20% aramide / 20 % viscose / 1 % fibres antistatiques, env. 320 g/m2 Weefsel: 31% polyester/28% modacrylic/20% aramide/ 20% viscose/1% antistatische vezels, ca. 320 g/m2

Protect 80 : protection contre les UV intgre selon Standard 801 ! Protect 80: gentegreerde uv-bescherming volgens UV Standard 801!

BP BodyLanguage : disposition des bandes rflchissantes garantissant une visibilit parfaite de la silhouette ! BP BodyLanguage: perfect zichtbaar door reflecterende strepen op de juiste plaats!

Rsistance inhrente aux flammes : en permanence ininflammable ! Inherent vlamwerend: permanent niet-ontvlambaar! Nouveau : protection pour le soudage selon EN 11611 en orange haute visibilit ! Nieuw: bescherming bij laswerkzaamheden volgens EN 11611 in signaaloranje! Trs grand confort : grce au viscose ! Hoog draagcomfort: dankzij toevoeging van viscose! Adapt au lavage industriel selon ISO 15797. Geschikt voor industriewas volgens ISO 15797.

Oeko-Tex Standard 100 : certifi exempt de substances nocives.


2201 840 8553

GETEST IN HET BP-TESTLABORATORIUM

ISO 15797

Oeko-Tex Standard 100: gecontroleerd op schadelijke stoffen.

Design et confection analogues la collection BP Work & Wash color (voir catalogue BP Workwear, pages 54 61). Barme des mensurations selon INTEX !

BP HI-VIS PROTECT.
29

Design & snit gebaseerd op BP Work & Wash color (zie BP Workwear catalogus paginas 5461), maten gebaseerd op INTEX!

HI-VIS PROTECT Signalisation Waarschuwing

BP Quality. Since 1788.

orange haute visibilit signaaloranje

Blouson 2202 840 8553 Cotte bretelles Tuinbroek 2201 840 8553

30

BP Hi -Vis Protect

env. 320 g/m2

31 % polyester / 28 % modacrylique / 20 % aramide / 20 % viscose / 1 % fibres antistatiques

31% polyester/28% modacryl/20% aramide/ 20% viscose/1% antistatische vezels ca. 320 g/m2
2202 840 8553 220 Tailles 38/40 Taille Clas Classe 2 Maten 44/46 Mate Klasse 2 Klas Taille 42/44-58/60 Tailles Clas Classe 3 Maten 48/50-64/66 Mate Klas Klasse 3

Vue de dos Achterkant

Vue de dos Achterkant

Vue de dos Achterkant

2200 840 8553 Tailles 38-42 Classe 1 Maten 44-48 Klasse 1 Tailles 44-60 Classe 2 Maten 50-66 Klasse 2

2201 840 8553 Tailles 38-60 Classe 2 Maten 44-66 Klasse 2

Cette collection rpond aux normes suivantes : Deze collectie voldoet aan de volgende normen: EN 471 EN ISO 11611 Classe 1 A1 Klasse 1 A1 EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 EN 1149 5 EN 61482 12 Classe 1 Klasse 1 A1 EN 13034 Type 6

Avantages de cette collection : Voordelen van deze collectie:

protection

kniebescherming

de genou gecertificeerd
EN 14404

certifie

lavage
INTEX
selon industriel industrie-

was

Oeko tex 100

op basis van selon volgens

INTEX ISO 15797

Plus dinformations sur BP Hi-Vis Protect dans laperu en pages 34/35. Meer informatie over BP Hi-Vis Protect vindt u in het overzicht op paginas 34/35.

HI-VIS PROTECT Signalisation Waarschuwing

31

BP Hi -Vis Protect

env. 320 g/m2

31 % polyester / 28 % modacrylique / 20 % aramide / 20 % viscose / 1 % fibres antistatiques

31% polyester/28% modacryl/20% aramide/ 20% viscose/1% antistatische vezels ca. 320 g/m2
2202 840 8653 2 T Tailles 38/40 C Classe 2 Maten 44/46 M K Klasse 2 Tailles 42/44-58/60 T C Classe 3 Maten 48/50-64/66 M K Klasse 3

Vue de dos Achterkant

Vue de dos Achterkant

Vue de dos Achterkant

2200 840 8653 Tailles 38-42 Classe 1 Maten 44-48 Klasse 1 Tailles 44-60 Classe 2 Maten 50-66 Klasse 2

2201 840 8653 Tailles 38-60 Classe 2 Maten 44-66 Klasse 2

Cette collection rpond aux normes suivantes : Deze collectie voldoet aan de volgende normen: EN 471 EN ISO 11611 Classe 1 A1 Klasse 1 A1 EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 EN 1149 5 EN 61482 12 Classe 1 Klasse 1 EN 13034 Type 6

Avantages de cette collection : Voordelen van deze collectie:

protection

kniebescherming

de genou gecertificeerd
EN 14404

certifie

lavage
INTEX
selon industriel industrie-

was

Oeko tex 100

op basis van selon volgens

INTEX ISO 15797

32

Plus dinformations sur BP Hi-Vis Protect dans laperu en pages 34/35. Meer informatie over BP Hi-Vis Protect vindt u in het overzicht op paginas 34/35.

jaune haute visibilit signaalgeel

Blouson 2202 840 8653 Pantalon Broek 2200 840 8653

HI-VIS PROTECT Signalisation Waarschuwing

33

Les normes : De normen:

EN 471

EN ISO 11611 Classe 1 A1 Klasse 1 A1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 5

EN 61482 12 Classe 1 Klasse 1

EN 13034 Type 6

Les normes sont expliques en pages 10/11. De normen worden toegelicht op paginss 12/13.

31 % polyester / 28 % modacrylique / 20 % aramide / 20 % viscose / 1 % fibres antistatiques, env. 320 g/m2


m = Protex a = Kermel v = Lenzing FR

BP Hi-Vis Protect
Usage prvu :
Ce vtement de signalisation multifonctions rpond aux exigences minimales de diffrentes normes. Il convient pour des activits pouvant exposer les travailleurs diffrents types de risques et requrant une haute visibilit. Cependant, il noffre pas de protection suffisante en cas de travaux de soudage sollicitations plus fortes ou de travaux avec des mtaux liquides. Exemples dutilisation : Fournisseurs dnergie Ouvriers exposs la chaleur Transporteurs de matires dangereuses Stations-service Raffineries Aroports Personnel de ferry-boats Offshore

31% polyester/28% modacryl/20% aramide/ 20% viscose/1% antistatische vezels, ca. 320 g/m2
m = Protex a = Kermel v = Lenzing FR

Plates-formes de forage ptrolier Industrie chimique Sidrurgie Centrales hydro-lectriques Construction routire Chemin de fer Horticulture Services publics communaux Pose de voies ferres

Les classes combines entre elles : De klassen gecombineerd:


2201 840... Cotte bretelles 2201 840... Tuinbroek 2200 840... Pantalon 2200 840... Broek

Toepassing:
De multifunctionele waarschuwingskleding voldoet aan de minimumeisen van verschillende normen. De kleding is geschikt voor werkzaamheden waarbij de drager aan diverse risicos blootgesteld staat en een hoge zichtbaarheid van de drager essentieel is. De bescherming is echter ontoereikend voor zwaardere laswerkzaamheden of voor werkzaamheden met vloeibaar metaal. Toepassingsmogelijkheden: energiebedrijven industriearbeiders die aan hitte blootgesteld staan transport van gevaarlijke stoffen benzinestations raffinaderijen luchthavens veerboten offshore

Les numros de commande : De bestelnummers:


2200 840... Pantalon 2200 840... Broek 2202 840... Blouson 2202 840... Blouson
1. Forme (p. ex. 2201 cotte bretelles) 2. Tissu (840) 3. Couleur (p. ex. 8553 orange haute visibilit)

= article souhait 2001 840 8553


1. Het model (bijv. 2201 tuinbroek) 2. Het weefsel (840) 3. De kleur (bijv. 8553 signaaloranje)

booreilanden chemische industrie staalindustrie waterkrachtcentrales wegwerkzaamheden spoorwegen tuinbouw openbare nutsbedrijven spooraanleg

= gewenst artikel 2201 840 8553

8553 8653

Orange haute visibilit/gris fonc Signaaloranje/donkergrijs Jaune haute visibilit/gris fonc Signaalgeel/donkergrijs

34

2201 840... Cotte bretelles 2201 840... Tuinbroek

2002 840... Blouson 2002 840... Blouson 3 3

Pantalon Broek

2200

Tailles 38N-60N, 42L-46L Maten 44N-66N, 48L-52L 31 % polyester / 28 % modacrylique / 20 % aramide / 20 % viscose / 1 % fibres antistatiques 31% polyester/28% modacryl/20% aramide/ 20% viscose/1% antistatische vezels env. ca. 320 g/m2 Bande rtrorflchissante couleur argent Retroreflecterende strepen kleur zilver 8940 3MScotchlite 2 poches latrales, poche cuisse avec poche portable plaque, toutes deux fermes par rabat, 1 poche mtre, 1 poche revolver ferme par rabat, 2 bandes rflchissantes faisant le tour de chaque bas de jambe, 1 bande rflchissante verticale larrire de chaque jambe, genouillres pour plaques de protection (plaques de protection commander sparment, voir page 60) 2 zijzakken, beenzak met opgezet GSM-vak, beide met klep, 1 duimstokvak, 1 achterzak met klep, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 verticale reflecterende streep aan de achterkant van de broekspijpen, kniezakken voor kniekussens (kniekussens moeten apart besteld worden, zie pagina 60)

Conseil BP 1

Classe 1 :
Tailles 38-42

Klasse 1:
Maten 44-48

Classe 2 :
Tailles 44-60

Klasse 2:
Maten 50-66

Cotte bretelles Tuinbroek

2201

Tailles 38N-60N, 42L-46L Maten 44N-66N, 48L-52L 31 % polyester / 28 % modacrylique / 20 % aramide / 20 % viscose / 1 % fibres antistatiques 31% polyester/28% modacryl/20% aramide/ 20% viscose/1% antistatische vezels env. ca. 320 g/m2 Bande rtrorflchissante couleur argent Retroreflecterende strepen kleur zilver 8940 3MScotchlite Bretelles en stretch avec boucles clic-clac en plastique, double poche bavette ferme par rabat, dont 1 avec fermeture glissire dissimule, 2 poches latrales, poche cuisse avec poche portable plaque, toutes deux fermes par rabat, dos montant, 1 poche mtre, 1 poche revolver ferme par rabat, 2 bandes rflchissantes faisant le tour de chaque bas de jambe, 1 bande rflchissante verticale larrire de chaque jambe, 1 bande rflchissante faisant le tour du corps hauteur de la ceinture, genouillres pour plaques de protection (plaques de protection commander sparment, voir page 60) Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak met klep, waarvan 1 met blinde ritssluiting, 2 zijzakken, beenzak met opgezet GSM-vak, beide met klep, verlengd rugpand, 1 duimstokvak, 1 achterzak met klep, 2 doorlopende reflecterende strepen aan de onderkant van de broekspijpen, 1 verticale reflecterende streep aan de achterkant van de broekspijpen, 1 doorlopende reflecterende streep ter hoogte van de tailleband, kniezakken voor kniekussens (kniekussens moeten apart besteld worden, zie pagina 60)

Blouson

2202

Tailles 38/40N-58/60N, 42/44L-46/48L Maten 44/46N-64/66N, 48/50L-52/54L 31 % polyester / 28 % modacrylique / 20 % aramide / 20 % viscose / 1 % fibres antistatiques 31% polyester/28% modacryl/20% aramide/ 20% viscose/1% antistatische vezels env. ca. 320 g/m2 Bande rtrorflchissante couleur argent Retroreflecterende strepen kleur zilver 8940 3MScotchlite Col officier, patte boutons-pression dissimule, 2 poches poitrine fermes par rabat, 2 poches latrales fermes par patte, 1 poche intrieure, 1 poche portable intrieure avec rabat, poignets avec fermeture, 2 bandes rflchissantes sur chaque manche, 1 bande rflchissante faisant le tour du blouson audessus de la ceinture, 2 bandes rflchissantes verticales allant jusquen haut devant et derrire Opstaande kraag, blinde drukknopenlijst, 2 borstzakken met klep, 2 zijzakken met overslag, 1 binnenzak, 1 GSM-vak met klep aan de binnenkant, afsluitbare manchetten, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep boven de tailleband, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand

Conseil BP 1

Classe 2 :
Tailles 38/40

Classe 2 Klasse 2

Klasse 2:
Maten 44/46

Tailles 42/44-58/60

Klasse 3:
Maten 48/50-64/66

Articles complmentaires, page 60 Combineerbare artikelen op pagina 60

combiner avec : Perfect gecombineerd:

Conseil BP BP-tip

protection

Avantages de cette collection : Voordelen van deze collectie:

kniebescherming

de genou certifie

lavage
INTEX
selon industriel industrie-

gecertificeerd

EN 14404

was

Oeko tex 100

op basis van selon volgens

INTEX ISO 15797

35

Aperu Overzicht

Classe 3 :

HI-VIS PROTECT Signalisation Waarschuwing

BP MULTI PROTECT.
Protection multiple et confort. Multifunctionele bescherming plus comfort.
Avec BP Multi Protect, nous vous offrons des solutions vestimentaires confortables pour vos interventions aux risques varis. Un mlange de fibres spcialement dvelopp permet dallier un haut degr de protection une trs grande rsistance mcanique. Lajout de coton garantit un confort exceptionnel. La collection BP Multi Protect offre en outre une rsistance inhrente aux flammes et est adapte au lavage industriel selon la norme ISO 15797. BP Multi Protect is een comfortabele kledinglijn voor uiteenlopende risicovolle situaties. De speciaal ontwikkelde combinatie van vezels koppelt uitgebreide beschermende eigenschappen aan een hoge mechanische sterkte. Dankzij de toevoeging van katoen heeft de kleding bovendien een hoog draagcomfort. De BP Multi Protect-collectie is inherent vlamwerend en geschikt voor de industriewas volgens ISO 15797.

Vtements de protection

pour le soudage et les techniques connexes Beschermende kleding voor lassen en vergelijkbare werkzaamheden
EN 61482 12 Classe 1 Klasse 1

Vtements de protection contre les dangers thermiques dun arc lectrique Beschermende kleding tegen de thermische gevolgen van een elektrische vlamboog

EN ISO 11611 Classe 1 A1 Klasse 1 A1

Vtements de protection

contre la chaleur et les flammes Kleding ter bescherming tegen hitte en vlammen

Vtements de protection contre

les produits chimiques liquides avec effet de protection restreint Beschermende kleding tegen vloeibare chemicalin met beperkte beschermende werking

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

EN 13034 Type 6

Vtements de protection

proprits lectrostatiques Beschermende kleding elektrostatische eigenschappen

EN 1149 5

36

Les normes sont expliques en pages 10/11. De normen worden toegelicht op paginas 12/13.

Tissu : 35 % aramide / 30 % modacrylique / 25 % coton / 9 % polyamide / 1 % fibres antistatiques, env. 320 g/m2 Weefsel: 35% aramide/30% modacryl/25% katoen/ 9% polyamide/1% antistatische vezels, ca. 320 g/m2

Trs grand confort : grce au mlange de fibres et lajout de coton ! Hoog draagcomfort: dankzij toevoeging van katoen!
Fibres mta-aramides : pour une rsistance inhrente aux flammes et une rsistance aux produits chimiques ! Meta-aramidevezels: inherent vlamwerend en bestand tegen chemicalin!

Oeko-Tex Standard 100 : certifi exempt de substances nocives. Oeko-Tex Standard 100: gecontroleerd op schadelijke stoffen. Adapt au lavage industriel selon ISO 15797. Geschikt voor industriewas volgens ISO 15797.

GETEST IN HET BP-TESTLABORATORIUM

ISO 15797

Design et confection analogues la collection BP Work & Wash color (voir catalogue BP Workwear, pages 54 61). Barme des mensurations selon INTEX !

BP MULTI PROTECT.
37

Design & snit gebaseerd op BP Work & Wash color (zie BP Workwear catalogus paginas 5461), maten gebaseerd op INTEX!

2402 820 5332

MULTI PROTECT M ultifo nctio n Multifunctioneel

BP Quality. Since 1788.

Blouson 2402 820 5332 Pantalon Broek 2400 820 5332

38

BP Multi Protect

env. 320 g/m2

35 % aramide / 30 % modacrylique / 25 % coton / 9 % polyamide / 1 % fibres antistatiques

gris fonc donkergrijs


2401 820 5332 Tailles 38-60 Maten 44-66 Classe 1 Klasse 1

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/ 9% polyamide/1% antistatische vezels, ca. 320 g/m2

2400 820 5332 Tailles 38-60 Maten 44-66 Classe 1 Klasse 1

2402 820 5332 Tailles 38/40-58/60 Maten 44/46-64/66 Classe 1 Klasse 1

Cette collection rpond aux normes suivantes : Deze collectie voldoet aan de volgende normen: EN ISO 11611 Classe 1 A1 Klasse 1 A1 EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 EN 1149 5 EN 61482 12 Classe 1 Klasse 1 EN 13034 Type 6

Avantages de cette collection : Voordelen van deze collectie:

protection

kniebescherming

de genou gecertificeerd
EN 14404

certifie

lavage
INTEX
selon industriel industrie-

was

Oeko tex 100

op basis van selon volgens

INTEX ISO 15797

Plus dinformations sur BP Multi Protect dans laperu en pages 40/41. Meer informatie over BP Multi Protect vindt u in het overzicht op paginas 40/41.

MULTI PROTECT M ultifo nctio n Multifunctioneel

39

Les normes : De normen:

EN ISO 11611 Classe 1 A1 Klasse 1 A1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

EN 1149 5

EN 61482 12 Classe 1 Klasse 1

EN 13034 Type 6

Les normes sont expliques en pages 10/11. De normen worden toegelicht op paginss 12/13.

35 % aramide / 30 % modacrylique / 25 % coton/ 9 % polyamide / 1 % f ibres antistatiques, env. 320 g/m2


a = Kermel m = Protex f = Belltron

BP Multi Protect
35% aramide/30% modacryl/25% katoen/ 9% polyamide/1% antistatische vezels, ca. 320 g/m2
a = Kermel m = Protex v = Belltron

Usage prvu :
Ce vtement multifonctions rpond aux exigences minimales de diffrentes normes. Il convient avant tout pour des activits pouvant exposer temporairement les travailleurs diffrents types de risques. Cependant, il noffre pas de protection suffisante par exemple en cas de travaux de soudage fortes ou trs fortes sollicitations. Exemples dutilisation : Fournisseurs dnergie Ouvriers exposs la chaleur Transporteurs de matires dangereuses Stations-service Raffineries Aroports

Services publics communaux Galvanisation Plates-formes de forage ptrolier Industrie chimique Sidrurgie Centrales hydro-lectriques

Toepassing:
De multifunctionele kleding voldoet aan de minimumeisen van verschillende normen. De kleding is vooral geschikt voor werkzaamheden waarbij de drager tijdelijk aan diverse risicos blootgesteld staat. De bescherming is echter ontoereikend voor zware of de zwaarste laswerkzaamheden. Toepassingsmogelijkheden: energiebedrijven industriearbeiders die aan hitte blootgesteld staan transport van gevaarlijke stoffen benzinestations raffinaderijen luchthavens

Les numros de commande : De bestelnummers:


2400 820... Pantalon 2400 820... Broek
1. Forme (p. ex. 2400 pantalon) 2. Tissu (820) 3. Couleur (5332 gris fonc/noir)

2401 820... Cotte bretelles 2401 820... Tuinbroek

= article souhait 2400 820 5332 openbare nutsbedrijven galvanisering booreilanden chemische industrie staalindustrie waterkrachtcentrales
1. Het model (bijv. 2400 broek) 2. Het weefsel (820) 3. De kleur (5332 donkergrijs/zwart)

= gewenst artikel 2400 820 5332

5332

Gris fonc/noir Donkergrijs/zwart

40

2402 820... Blouson 2402 820... Blouson

Pantalon Broek

2400

Tailles 38N-60N, 42L-46L Maten 44N-66N, 48L-52L 35 % aramide / 30 % modacrylique / 25 % coton / 9 % polyamide / 1 % fibres antistatiques 35% aramide/30% modacryl/25% katoen/ 9% polyamide/1% antistatische vezels env. ca. 320 g/m2 2 poches latrales, poche cuisse avec poche portable plaque, toutes deux fermes par rabat, 1 poche mtre ferme par rabat, 2 poches revolver fermes par rabat, genouillres pour plaques de protection (plaques de protection commander sparment, voir page 60)

Conseil BP 1

2 zijzakken, beenzak met opgezet GSM-vak, beide met klep, 1 duimstokvak met klep, 2 achterzakken met klep, kniezakken voor kniekussens (kniekussens moeten apart besteld worden, zie pagina 60)

Cotte bretelles Tuinbroek

2401

Tailles 38N-60N, 42L-46L Maten 44N-66N, 48L-52L 35 % aramide / 30 % modacrylique / 25 % coton / 9 % polyamide / 1 % fibres antistatiques 35% aramide/30% modacryl/25% katoen/ 9% polyamide/1% antistatische vezels env. ca. 320 g/m2 Bretelles en stretch avec boucles clic-clac en plastique, double poche bavette ferme par rabat, dont 1 avec fermeture glissire dissimule, 2 poches latrales, poche cuisse avec poche portable plaque, toutes deux fermes par rabat, dos montant, 1 poche mtre ferme par rabat, 2 poches revolver fermes par rabat, genouillres pour plaques de protection (plaques de protection commander sparment, voir page 60) Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak met klep, waarvan 1 met blinde ritssluiting, 2 zijzakken, beenzak met opgezet GSM-vak, beide met klep, verlengd rugpand, 1 duimstokvak met klep, 2 achterzakken met klep, kniezakken voor kniekussens (kniekussens moeten apart besteld worden, zie pagina 60)

Blouson

2402

Tailles 38/40N-58/60N, 42/44L-46/48L Maten 44/46N-64/66N, 48/50L-52/54L 35 % aramide / 30 % modacrylique / 25 % coton / 9 % polyamide / 1 % fibres antistatiques 35% aramide/30% modacryl/25% katoen/ 9% polyamide/1% antistatische vezels env. ca. 320 g/m2 Col officier, patte boutons-pression dissimule, 2 poches poitrine fermes par rabat, 2 poches latrales fermes par patte, 1 poche intrieure, 1 poche portable intrieure avec rabat, poignets avec fermeture Opstaande kraag, blinde drukknopenlijst, 2 borstzakken met klep, 2 zijzakken met overslag , 1 binnenzak, 1 GSM-vak met klep aan de binnenkant, afsluitbare manchetten

Conseil BP 1

Articles complmentaires, page 60 Combineerbare artikelen op pagina 60

combiner avec : Perfect gecombineerd:

Conseil BP BP-tip

protection

Avantages de cette collection : Voordelen van deze collectie:

kniebescherming

de genou certifie

lavage
INTEX
selon industriel industrie-

gecertificeerd

EN 14404

was

Oeko tex 100

op basis van selon volgens

INTEX ISO 15797

41

Aperu Overzicht

MULTI PROTECT M ultifo nctio n Multifunctioneel

BP MULTI PROTECT IV.


Protection multiple dans un style denim. Multifunctionele bescherming in denimlook.
Loriginalit de la collection BP Multi Protect IV rside dans lalliance du style denim citadin et de la protection contre toutes sortes de risques. Profitez du mlange de fibres spcial alliant protection et rsistance un trs grand confort. La collection BP Multi Protect IV offre une rsistance inhrente aux flammes et est adapte au lavage industriel selon la norme ISO 15797. Het bijzondere van de BP Multi Protect IV- collectie zit m in de combinatie van urban denimlook met bescherming tegen uiteenlopende risicos. De speciaal ontwikkelde combinatie van vezels staat garant voor uitgebreide beschermende en duurzame eigenschappen, gecombineerd met een hoog draagcomfort. De BP Multi Protect IV-collectie is inherent vlamwerend en geschikt voor de industriewas volgens ISO 15797.

Vtements de protection

pour le soudage et les techniques connexes Beschermende kleding voor lassen en vergelijkbare werkzaamheden
EN 61482 12 Classe 1 Klasse 1

Vtements de protection contre les dangers thermiques dun arc lectrique Beschermende kleding tegen de thermische gevolgen van een elektrische vlamboog

EN ISO 11611 Classe 1 A1 Klasse 1 A1

Vtements de protection

contre la chaleur et les flammes Kleding ter bescherming tegen hitte en vlammen

Vtements de protection contre

les produits chimiques liquides avec effet de protection restreint Beschermende kleding tegen vloeibare chemicalin met beperkte beschermende werking

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

EN 13034 Type 6

Vtements de protection

proprits lectrostatiques Beschermende kleding elektrostatische eigenschappen

EN 1149 5

42

Les normes sont expliques en pages 10/11. De normen worden toegelicht op paginas 12/13.

Tissu : 35 % aramide / 30 % modacrylique / 25 % coton / 9 % polyamide / 1 % fibres antistatiques, env. 320 g/m2 Weefsel: 35% aramide/30% modacryl/25% katoen/ 9% polyamide/1% antistatische vezels, ca. 320 g/m2

Tissu : Kermel Denim. Weefsel: Kermel Denim.


Fibres mta-aramides : pour une rsistance inhrente aux flammes et une rsistance aux produits chimiques ! Meta-aramidevezels: inherent vlamwerend en bestand tegen chemicalin!

Trs grand confort : grce au coton ! Hoog draagcomfort: dankzij toevoeging van katoen!

Aspect denim : travailler en toute scurit dans un look citadin ! Denimlook: beschermende werkkleding in urban design!
MULTI PROTECT IV M ultifo nctio n Multifunctioneel

Oeko-Tex Standard 100 : certifi exempt de substances nocives. Oeko-Tex Standard 100: gecontroleerd op schadelijke stoffen. Adapt au lavage industriel selon ISO 15797. Geschikt voor industriewas volgens ISO 15797.

2450 820 02

GETEST IN HET BP-TESTLABORATORIUM

ISO 15797

Design et confection analogues la collection BP Workfashion 4 (voir catalogue BP Workwear, pages 24 35). Barme des mensurations selon INTEX !

BP MULTI PROTECT IV.


43

Design & snit gebaseerd op BP Workfashion 4 (zie BP Workwear catalogus paginas 2435), maten gebaseerd op INTEX!

BP Quality. Since 1788.

BP Multi Protect IV

env. 320 g/m2

35 % aramide / 30 % modacrylique / 25 % coton / 9 % polyamide / 1 % fibres antistatiques

Denim

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/ 9% polyamide/1% antistatische vezels ca. 320 g/m2

2452 820 02 Tailles 38/40-58/60 Maten 44/46-64/66 Classe 1 Klasse 1 2451 820 02 Tailles 38-60 Maten 44-66 Classe 1 Klasse 1 Vue de dos Achterkant

2450 820 02 Tailles 38-60 Maten 44-66 Classe 1 Klasse 1

Cette collection rpond aux normes suivantes : Deze collectie voldoet aan de volgende normen: EN ISO 11611 Classe 1 A1 Klasse 1 A1 EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 EN 1149 5 EN 61482 12 Classe 1 Klasse 1 EN 13034 Type 6

Avantages de cette collection : Voordelen van deze collectie:

lavage
INTEX
selon industriel industrie-

was

Oeko tex 100

op basis van selon volgens

INTEX ISO 15797

44

Plus dinformations sur BP Multi Protect IV dans laperu en pages 46/47. Meer informatie over BP Multi Protect IV vindt u in het overzicht op paginas 46/47.

Blouson 2452 820 02

Pantalon Broek 2450 820 02

45

MULTI PROTECT IV M ultifo nctio n Multifunctioneel

Les normes : De normen:

EN ISO 11611 Classe 1 A1 Klasse 1 A1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

EN 1149 5

EN 61482 12 Classe 1 Klasse 1

EN 13034 Type 6

Les normes sont expliques en pages 10/11. De normen worden toegelicht op paginss 12/13.

Tissu : Kermel Denim 35 % aramide / 30 % modacrylique / 25 % coton / 9 % polyamide / 1 % f ibres antistatiques, env. 320 g/m2
a = Kermel m = Protex f = Belltron

BP Multi Protect IV
Usage prvu :
Ce vtement multifonctions rpond aux exigences minimales de diffrentes normes. Il convient avant tout pour des activits pouvant exposer temporairement les travailleurs diffrents types de risques. Cependant, il noffre pas de protection suffisante par exemple en cas de travaux de soudage fortes sollicitations. Dote dun caractre citadin, la collection convient surtout aux entreprises qui accordent une grande importance non seulement aux fonctions de protection, mais aussi une prsentation moderne de leur personnel (image de marque/ identit visuelle). Exemples dutilisation : Fournisseurs dnergie Ouvriers exposs la chaleur Transporteurs de matires dangereuses Stations-service Raffineries Aroports

Weefsel: Kermel Denim 35% aramide/30% modacryl/25% katoen/ 9% polyamide/1% antistatische vezels, ca. 320 g/m2
a = Kermel m = Protex v = Belltron

Services publics communaux Galvanisation Plates-formes de forage ptrolier Industrie chimique Sidrurgie Centrales hydro-lectriques

Toepassing:
Deze multifunctionele kleding voldoet aan de minimumeisen van verschillende normen. De kleding is vooral geschikt voor werkzaamheden waarbij de drager tijdelijk aan diverse risicos blootgesteld staat. De bescherming is echter ontoereikend voor zware laswerkzaamheden. De urban kleding is vooral geschikt voor bedrijven die een goede bescherming van hun medewerkers koppelen aan een vlotte en herkenbare uitstraling (corporate identity). Toepassingsmogelijkheden: energiebedrijven industriearbeiders die aan hitte blootgesteld staan transport van gevaarlijke stoffen benzinestations raffinaderijen

Les numros de commande : De bestelnummers:


2451 820... Cotte bretelles 2451 820... Tuinbroek
1. Forme (p. ex. 2452 veste) 2. Tissu (820) 3. Couleur (02 denim)

= article souhait 2452 820 02


1. Het model (bijv. 2452 bomberjack) 2. Het weefsel (820) 3. De kleur (02 denim)

luchthavens openbare nutsbedrijven galvanisering booreilanden chemische industrie staalindustrie waterkrachtcentrales

= gewenst artikel 2452 820 02

02

Denim Denim

46

2452 820... Veste 2452 820... Bomberjack

2450 820... Pantalon 2450 820... Broek

Pantalon Broek

2450

Tailles 38N-60N Maten 44N-66N 35 % aramide / 30 % modacrylique / 25 % coton / 9 % polyamide / 1 % fibres antistatiques 35% aramide/30% modacryl/25% katoen/ 9% polyamide/1% antistatische vezels env. ca. 320 g/m2 Double bouton ceinture pour un ajustement optimal la taille, fermeture glissire sous patte large, 2 poches latrales, 2 poches cuisse fermes par rabat, dont 1 avec poche portable plaque, ferme par rabat, 1 avec poche mtre intgre, 2 avec poches revolver fermes par rabat Dubbele knoop in de tailleband voor optimale pasvorm, blinde ritssluiting met brede overslag, 2 zijzakken, 2 beenzakken met klep, waarvan 1 met opgezet GSM-vak met klep en 1 met gentegreerd duimstokvak, 2 achterzakken met klep

Cotte bretelles Tuinbroek

2451

Tailles 38N-60N Maten 44N-66N 35 % aramide / 30 % modacrylique / 25 % coton / 9 % polyamide / 1 % fibres antistatiques 35% aramide/30% modacryl/25% katoen/ 9% polyamide/1% antistatische vezels env. ca. 320 g/m2 Bretelles en stretch avec boucles clic-clac en plastique, double poche bavette ferme par rabat, dont 1 avec fermeture glissire dissimule, dos montant, 2 poches latrales, 2 poches cuisse fermes par rabat, dont 1 avec poche portable plaque, ferme par rabat, 1 avec poche mtre intgre, 2 poches revolver fermes par rabat Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak met klep, waarvan 1 met blinde ritssluiting, verlengd rugpand, 2 zijzakken, 2 beenzakken met klep, waarvan 1 met opgezet GSM-vak en 1 met gentegreerd duimstokvak, 2 achterzakken met klep

Veste Bomberjack

2452

Tailles 38/40N-58/60N Maten 44/46N-64/66N 35 % aramide / 30 % modacrylique / 25 % coton / 9 % polyamide / 1 % fibres antistatiques 35% aramide/30% modacryl/ 25% katoen/9% polyamide/ 1% antistatische vezels env. ca. 320 g/m2 Col officier, patte boutons-pression dissimule, 2 poches poitrine fermes par rabat, 2 poches latrales fermes par patte, poche portable et poche crayon intrieures, 1 poche intrieure, poignets avec fermeture Opstaande kraag, blinde drukknopenlijst, 2 borstzakken met klep, 2 zijzakken met overslag, GSM-vak en pennenvak aan de binnenkant, 1 binnenzak, afsluitbare manchetten

lavage
Avantages de cette collection : Voordelen van deze collectie:

INTEX

selon

industriel industrie-

was

Oeko tex 100

op basis van selon volgens

INTEX ISO 15797

47

Aperu Overzicht

MULTI PROTECT IV Multifonctio n Multifunctioneel

BP WELDERS PROTECTION.
Confort, rsistance aux flammes et protection pour le soudage. Comfortabele bescherming tegen vlammen en bij laswerkzaamheden.
Avec la collection innovante BP Welders Protection, vous profitez dune grande scurit sans renoncer au confort BP ! Grce un mlange de fibres innovant rpondant aux exigences des nouvelles normes EN ISO 11611 et EN ISO 11612, tous les articles de la collection offrent une rsistance aux flammes permanente. Dautre part, vous pouvez choisir, selon le niveau de performance exig, entre un grammage de 340 g/m2 ou 430 g/m2 pour un confort absolu. De innovatieve collectie BP Welders Protection biedt niet alleen optimale bescherming, maar ook het bekende comfort van BP! Enerzijds is de unieke combinatie van vezels permanent vlamwerend en voldoet daarmee aan de nieuwe normen EN ISO 11611 en EN ISO 11612. Anderzijds heeft u de keus uit een lichtere en een zwaardere stof: 340 g/m2 of 430 g/m2, waardoor u zelf kunt bepalen welke stof voor optimaal is voor het beoogde doel en prestatieniveau.

Vtements de protection

pour le soudage et les techniques connexes Beschermende kleding voor lassen en vergelijkbare werkzaamheden
EN 1149 5

Vtements de protection

proprits lectrostatiques Beschermende kleding elektrostatische eigenschappen

EN ISO 11611 Classe 1A1, Classe 2 A1 Klasse 1A1, Klasse 2 A1

Vtements de protection

contre la chaleur et les flammes Kleding ter bescherming tegen hitte en vlammen

EN ISO 11612 A1, B1, C1, D2, E2, F1 A1, B1, C1, D2, E3, F1

48

Les normes sont expliques en pages 10/11. De normen worden toegelicht op paginas 12/13.

Tissu : 52 % coton / 37 % modacrylique/ 10 % viscose / 1 % fibres antistatiques, env. 340 et 430 g/m2 Weefsel: 52% katoen/37% modacryl/10% viscose/ 1% antistatische vezels, ca. 340 en 430 g/m2

Basse inflammabilit permanente : grce au modacrylique ! Permanent vlamwerend: dankzij modacryl!

Trs grand confort : grce au mlange de fibres et lajout de coton ! Hoog draagcomfort: dankzij toevoeging van katoen!

2601 835 5332

Adapt au lavage industriel selon ISO 15797. Geschikt voor industriewas volgens ISO 15797. Oeko-Tex Standard 100 : certifi exempt de substances nocives. Oeko-Tex Standard 100: gecontroleerd op schadelijke stoffen.
GETEST IN HET BP-TESTLABORATORIUM

ISO 15797

BP WELDERS PROTECTION.
Design et confection analogues la collection BP Work & Wash color (voir catalogue BP Workwear, pages 54 61). Barme des mensurations selon INTEX ! Design & snit gebaseerd op BP Work & Wash color (zie BP Workwear catalogus paginas 5461), maten gebaseerd op INTEX!

WELDERS PROTECTION Protection pour le soudage Bescherming bij het lassen

49

BP Quality. Since 1788.

Classe Klasse

1 340 g/m

gris fonc donkergrijs


Classe Klasse

Cotte bretelles Tuinbroek 2601 835 5332 Classe Klasse 1 charpe tube Ronde sjaal 2410 196 10

2 430 g/m

Blouson 2602 836 5332 Classe Klasse 2 Pantalon Broek 2600 836 5332 Classe Klasse 2

50

BP Welders Protection

env. 340 ou 430 g/m2

52 % coton /37 % modacrylique / 10 % viscose / 1 % fibres antistatiques

52% katoen/37% modacryl/10% viscose/ 1% antistatische vezels, ca. 340 of 430 g/m2
2602 836 5332 Tailles 38/40-58/60 Maten 44/46-64/66 Classe 2 Klasse 2

2602 835 5332 Tailles 38/40-58/60 Maten 44/46-64/66 Classe 1 Klasse 1

430 g/m2
2601 835 5332 Tailles 38-60 Maten 44-66 Classe 1 Klasse 1 2601 836 5332 Tailles 38-60 Maten 44-66 Classe 2 Klasse 2

430 g/m2

340 g/m2

2600 836 5332 Tailles 38-60 Maten 44-66 Classe 2 Klasse 2

430 g/m2

340 g/m2

340 g/m2
2600 835 5332 Tailles 38-60 Maten 44-66 Classe 1 Klasse 1

Classe Klasse
Cette collection rpond aux normes suivantes : Deze collectie voldoet aan de volgende normen:

1 340 g/m

Classe Klasse

2 430 g/m

EN ISO 11611 Classe 1 A1 Klasse 1 A1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, D2, E2, F1

EN 1149 5

EN ISO 11611 Classe 2 A1 Klasse 2 A1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, D2, E3, F1

EN 1149 5

Avantages de cette collection : Voordelen van deze collectie:

protection

kniebescherming

de genou gecertificeerd
EN 14404

certifie

lavage
INTEX
selon industriel industrie-

was

Oeko tex 100

op basis van selon volgens

INTEX ISO 15797

Plus dinformations sur BP Welders Protection dans laperu en pages 52/53. Meer informatie over BP Welders Protection vindt u in het overzicht op paginas 52/53.

WELDERS PROTECTION Protection pour le soudage Bescherming bij het lassen

51

Les normes : De normen:


BP Welders Protection 340 :

Classe Klasse

1 340 g/m

Les normes : De normen:


BP Welders Protection 430 :

Classe Klasse

2 430 g/m

EN 11611 Classe 1 A1 Klasse 1 A1

EN 11612 A1, B1, C1, D2, E2, F1

EN 1149 5

EN 11611 Classe 2 A1 Klasse 2 A1

EN 11612 A1, B1, C1, D2, E3, F1

EN 1149 5

Les normes sont expliques en pages 10/11. De normen worden toegelicht op paginss 12/13.

Les normes sont expliques en pages 10/11. De normen worden toegelicht op paginss 12/13.

Usage prvu :
Ce vtement de protection pour le soudage rpond aux exigences minimales de diffrentes normes. Il convient avant tout pour les travaux de soudage faibles sollicitations ainsi que pour les travaux requrant imprativement une protection contre la chaleur et les flammes, pour les travaux avec des mtaux liquides et pour les travaux pour lesquels il convient dviter des dcharges susceptibles de provoquer une inflammation. Exemples dutilisation : Industrie (montage, construction mcanique, construction automobile, sidrurgie) Ateliers de rparation Entreprises de distribution dnergie et tablissements artisanaux

Usage prvu :
Ce vtement de protection pour le soudage rpond aux exigences minimales de diffrentes normes. Il convient avant tout pour les travaux de soudage sollicitations moyennement fortes fortes ainsi que pour les travaux requrant imprativement une protection contre la chaleur et les flammes, pour les travaux avec des mtaux liquides et pour les travaux pour lesquels il convient dviter des dcharges susceptibles de provoquer une inflammation. Exemples dutilisation : Industrie (montage, construction mcanique, construction automobile, sidrurgie) Entreprises de distribution dnergie et tablissements artisanaux

Ateliers de rparation Usines sidrurgiques Industrie de laluminium

Toepassing:
Deze laskleding voldoet aan de minimumeisen van verschillende normen. De kleding is vooral geschikt voor lichte laswerkzaamheden, voor werkzaamheden, waarbij bescherming tegen hitte en vlammen essentieel is, voor werkzaamheden met vloeibaar metaal en voor werkzaamheden waarbij een ontsteking ten gevolge van elektrostatische oplading vermeden moet worden. Toepassingsmogelijkheden: industrie (montage, machinebouw, auto-industrie, staalindustrie) reparatiebedrijven openbare nutsbedrijven en handwerkbedrijven

Toepassing:
Deze kleding voldoet aan de minimumeisen van verschillende normen. De kleding is vooral geschikt voor middelzware tot zware laswerkzaamheden, voor werkzaamheden waarbij bescherming tegen hitte en vlammen essentieel is, voor werkzaamheden met vloeibaar metaal en voor werkzaamheden, waarbij een ontsteking ten gevolge van elektrostatische oplading vermeden moet worden. Toepassingsmogelijkheden: industrie (montage, machinebouw, auto-industrie, staalindustrie) openbare nutsbedrijven en handwerkbedrijven

reparatiebedrijven hoogovenbedrijven aluminiumindustrie

Coutures contrastes claires Lichte contrasterende naden

52 % coton / 37 % modacrylique / 10 % viscose / 1 % fibres antistatiques, env. 340 g/m2 et 430 g/m2
m = Protex

Coutures contrastes fonces Donkere contrasterende naden

BP Welders Protection
52% katoen/37% modacryl/10% viscose/ 1% antistatische vezels, ca. 340 g/m2 en 430 g/m2
m = Protex

2601 835... Cotte bretelles 2601 835... Tuinbroek

2600 835... Pantalon 2600 835... Broek

2600 836... Pantalon 2600 836... Broek

2602 835... Blouson 2602 835... Blouson

= article souhait 2601 835 5332


1. Het model (bijv. 2601 tuinbroek) 2. Het weefsel (835) 3. De kleur (5332 donkergrijs/zwart)

= article souhait 2601 836 5332


1. Het model (bijv. 2601 tuinbroek) 2. Het weefsel (836) 3. De kleur (5332 donkergrijs/zwart)

= gewenst artikel 2601 835 5332

= gewenst artikel 2601 836 5332

5332

Gris fonc/noir Donkergrijs/zwart

5332

Gris fonc/noir Donkergrijs/zwart

52

2602 836... Blouson 2602 836... Blouson

1. Forme (p. ex. 2601 cotte bretelles) 2. Tissu (835) 3. Couleur (5332 gris fonc/noir)

1. Forme (p. ex. 2601 cotte bretelles) 2. Tissu (836) 3. Couleur (5332 gris fonc/noir)

2601 836... Cotte bretelles 2601 836... Tuinbroek

Les numros de commande : De bestelnummers:

Classe Klasse

1 340 g/m

Les numros de commande : De bestelnummers:

Classe Klasse

2 430 g/m

Pantalon Broek

2600

Tailles 38N-60N, 42L-46L Maten 44N-66N, 48L-52L 52 % coton / 37 % modacrylique / 10 % viscose / 1 % fibres antistatiques 52% katoen/37% modacryl/10% viscose/ 1% antistatische vezels env. ca. 340 g/m2 ou of env. ca. 430 g/m2 2 poches latrales, poche cuisse avec poche portable plaque, toutes deux fermes par rabat, 1 poche mtre ferme par rabat, 2 poches revolver fermes par rabat, genouillres pour plaques de protection (plaques de protection commander sparment, voir page 60)

Conseil BP 1

2 zijzakken, beenzak met opgezet GSM-vak, beide met klep, 1 duimstokvak met klep, 2 achterzakken met klep, kniezakken voor kniekussens (kniekussens moeten apart besteld worden, zie pagina 60)

Cotte bretelles Tuinbroek

2601

Tailles 38N-60N, 42L-46L Maten 44N-66N, 48L-52L 52 % coton / 37 % modacrylique / 10 % viscose / 1 % fibres antistatiques 52% katoen/37% modacryl/ 10% viscose/1% antistatische vezels env. ca. 340 g/m2 ou of env. ca. 430 g/m2 Bretelles en stretch avec boucles clic-clac en plastique, double poche bavette ferme par rabat, dont 1 avec fermeture glissire dissimule, 2 poches latrales, poche cuisse avec poche portable plaque, toutes deux fermes par rabat, dos montant, 1 poche mtre ferme par rabat, 2 poches revolver fermes par rabat, genouillres pour plaques de protection (plaques de protection commander sparment, voir page 60) Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak met klep, waarvan 1 met blinde ritssluiting, 2 zijzakken, beenzak met opgezet GSM-vak, beide met klep, verlengd rugpand, 1 duimstokvak met klep, 2 achterzakken met klep, kniezakken voor kniekussens (kniekussens moeten apart besteld worden, zie pagina 60)

Blouson

2602

Tailles 38/40N-58/60N, 42/44L-46/48L Maten 44/46N-64/66N, 48/50L-52/54L 52 % coton / 37 % modacrylique / 10 % viscose / 1 % fibres antistatiques 52% katoen/37% modacryl/10% viscose/ 1% antistatische vezels env. ca. 340 g/m2 ou of env. ca. 430 g/m2 Col officier, patte boutons-pression dissimule, 2 poches poitrine fermes par rabat, 2 poches latrales fermes par patte, 1 poche intrieure, 1 poche portable intrieure avec rabat, poignets avec fermeture Opstaande kraag, blinde drukknopenlijst, 2 borstzakken met klep, 2 zijzakken met overslag, 1 binnenzak, 1 GSM-vak met klep aan de binnenkant, afsluitbare manchetten

Conseil BP 1

Articles complmentaires, page 60 Combineerbare artikelen op pagina 60

combiner avec : Perfect gecombineerd:

Conseil BP BP-tip

protection

Avantages de cette collection : Voordelen van deze collectie:

kniebescherming

de genou certifie

lavage
INTEX
selon industriel industrie-

gecertificeerd

EN 14404

was

Oeko tex 100

op basis van selon volgens

INTEX ISO 15797

53

Aperu Overzicht

WELDERS PROTECTION Protection pour le soudage Bescherming bij het lassen

BP WELDERS PROFESSIONAL IV.


Le nouveau look des quipements de protection pour le soudage. De nieuwe look voor bescherming tijdens laswerkzaamheden.
La collection BP Welders Professional IV a t dveloppe pour faciliter le port des vtements lors des travaux de soudage et de meulage ainsi que des activits entranant des projections de fer liquide. Grce une trs bonne isolation thermique et une rsistance inhrente aux flammes ainsi quau confort exceptionnel avec un grammage de seulement 380 g/m2, la collection vous offre la protection et le confort ncessaires pour tous vos travaux mtalliques. En outre, la forte densit du tissu permet de minimiser la pntration de poussires mtalliques et donc de rduire sensiblement les contraintes mcaniques lors du lavage. Toutes ces proprits sont runies dans la collection BP Welders Professional IV, dans un nouveau style original et attrayant ! BP Welders Professional IV biedt comfortabele bescherming bij alle voorkomende werkzaamheden met metaal. De collectie is ontwikkeld om de drager tijdens het lassen of slijpen en bij het werken met vloeibaar ijzer optimaal te beschermen en tegelijkertijd comfortabel te laten werken. Hiervoor zorgen het bijzonder hoge warmte-isolerende vermogen, de inherent vlamwerende eigenschappen en het hoge draagcomfort bij een gewicht van slechts 380 g/m2. De stof is dicht geweven, waardoor metaalstof er moeilijker doorheen kan dringen en de mechanische belasting tijdens het wassen aanzienlijk wordt gereduceerd. BP WELDERS PROFESSIONAL IV combineert al deze eigenschappen met een verrassend goede look.

Vtements de protection

pour le soudage et les techniques connexes Beschermende kleding voor lassen en vergelijkbare werkzaamheden
EN 1149 5

Vtements de protection

proprits lectrostatiques Beschermende kleding elektrostatische eigenschappen

EN ISO 11611 Classe 2 A1 Klasse 2 A1

Vtements de protection

contre la chaleur et les flammes Kleding ter bescherming tegen hitte en vlammen

Vtements de protection contre les dangers thermiques dun arc lectrique Beschermende kleding tegen de thermische gevolgen van een elektrische vlamboog

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1

EN 61482 12 Classe 1 Klasse 1

54

Les normes sont expliques en pages 10/11. De normen worden toegelicht op paginas 12/13.

Tissu : 58 % aramide / 41 % viscose / 1 % fibres antistatiques, env. 380 g/m2 Weefsel: 58% aramide/41% viscose/ 1% antistatische vezels, ca. 380 g/m2

Tissu : Weldstar Professional. Weefsel: Weldstar Professional.


Fibre para-aramide : pour une haute solidit et une rsistance leve la chaleur ! Para-aramidevezels: zeer sterk en hittebestendig!

Fibre viscose : rgulation de la temprature corporelle, protection contre la chaleur, effet dperlant (les projections de mtal glissent sur la surface sans la pntrer) !

Tissu haute technologie : pour rpondre des exigences leves en termes de soudage et de meulage ! Hightechweefsel: voor optimale bescherming bij het lassen en slijpen!

Viscosevezels: voor optimale regulering van de lichaamstemperatuur, bescherming tegen hitte en afparelen van metaalspatten!

Top look: travailler en toute scurit dans un look citadin ! Top look: beschermende kleding in urban design!

2652 830 38

WELDERS PROFESSIONAL IV

Oeko-Tex Standard 100 : certifi exempt de substances nocives. Oeko-Tex Standard 100: gecontroleerd op schadelijke stoffen. Adapt au lavage industriel selon ISO 15797. Geschikt voor industriewas volgens ISO 15797.

Design et confection analogues la collection BP Workfashion 4 (voir catalogue BP Workwear, pages 24 35), barme des mensurations selon INTEX ! Design & snit gebaseerd op BP Workfashion 4 (zie BP Workwear catalogus paginas 2435), maten gebaseerd op INTEX!

GETEST IN HET BP-TESTLABORATORIUM

ISO 15797

BP WELDERS PROFESSIONAL IV.


55

Protection pour le soudage Bescherming bij het lassen

BP Quality. Since 1788.

charpe tube Ronde sjaal 2410 196 10 Blouson 2652 830 38 Pantalon Broek 2650 830 38

56

BP Welders Professional IV

env. 380 g/m2

58 % aramide / 41 % viscose / 1 % fibres antistatiques

bleu nuit blauwzwart

58% aramide/41% viscose/ 1% antistatische vezels, ca. 380 g/m2

2652 830 38 Tailles 38/40-58/60 Maten 44/46-64/66 Classe 2 Klasse 2

2650 830 38 Tailles 38-60 Maten 44-66 Classe 2 Klasse 2

2651 830 38 Tailles 38-60 Maten 44-66 Classe 2 Klasse 2

Vue de dos Achterkant

WELDERS PROFESSIONAL IV

Cette collection rpond aux normes suivantes : Deze collectie voldoet aan de volgende normen: EN ISO 11611 Classe 2 A1 Klasse 2 A1 EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1 EN 1149 5 EN 61482 1 2 Classe 1 Klasse 1

Avantages de cette collection : Voordelen van deze collectie:

lavage
INTEX
selon industriel industrie-

was

Oeko tex 100

op basis van selon volgens

INTEX ISO 15797

Plus dinformations sur BP Welders Professional IV dans laperu en pages 58/59. Meer informatie over BP Welders Professional IV vindt u in het overzicht op paginas 58/59.

57

Protection pour le soudage Bescherming bij het lassen

Les normes : De normen:

EN ISO 11611 Classe 2 A1 Klasse 2 A1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1

EN 1149 5

EN 61482 1 2 Classe 1 Klasse 1

Tissu : Weldstar Professional 58 % aramide / 41 % viscose 1 % f ibres antistatiques, env. 380 g/m2
a = 43 % Kermel, 15 % para-aramide v = Lenzing FR f = Belltron

Les normes sont expliques en pages 10/11. De normen worden toegelicht op paginss 12/13.

BP WELDERS PROFESSIONAL IV.


Usage prvu :
Ce vtement de protection pour le soudage rpond aux exigences minimales de diffrentes normes. Il convient avant tout pour les travaux de soudage et de meulage fortes sollicitations ainsi que pour les travaux requrant imprativement une protection contre la chaleur et les flammes, pour les travaux avec des mtaux liquides et pour les travaux pour lesquels il convient dviter des dcharges susceptibles de provoquer une inflammation. Exemples dutilisation : Industrie (chantiers navals, montage, construction mcanique, construction automobile, sidrurgie) Ateliers de rparation et tablissements artisanaux Entreprises de distribution dnergie et entreprises de rcupration et dlimination des dchets

Weefsel: Weldstar Professional 58% aramide/41% viscose/ 1% antistatische vezels, ca. 380 g/m2
a = 43% Kermel, 15% para-aramid v = Lenzing FR ve = Belltron

Toepassing:
Deze kleding voldoet aan de minimumeisen van verschillende normen. De kleding is vooral geschikt voor zware las- en slijpwerkzaamheden, voor werkzaamheden waarbij bescherming tegen hitte en vlammen essentieel is, voor werkzaamheden met vloeibaar metaal en voor werkzaamheden, waarbij een ontsteking ten gevolge van elektrostatische oplading vermeden moet worden. Toepassingsmogelijkheden: industrie (scheepswerven, montage, machinebouw, auto-industrie, staalindustrie) reparatiebedrijven en handwerkbedrijven openbare nutsbedrijven en afvalbedrijven

Les numros de commande : De bestelnummers:


2651 830... Cotte bretelles 2651 830... Tuinbroek 2650 830... Pantalon 2650 830... Broek
1. Forme (p. ex. 2652 veste) 2. Tissu (830) 3. Couleur (38 bleu nuit)

= article souhait 2652 830 38


1. Het model (bijv. 2652 bomberjack) 2. Het weefsel (830) 3. De kleur (38 blauwzwart)

= gewenst artikel 2652 830 38

38

Bleu nuit Blauwzwart

58

2652 830... Veste 2652 830... Bomberjack

Pantalon Broek

2650

Tailles 38N-60N Maten 44N-66N 58 % aramide / 41 % viscose / 1 % fibres antistatiques 58% aramide/41% viscose/ 1% antistatische vezels env. ca. 380 g/m2 Double bouton ceinture pour un ajustement optimal la taille, fermeture glissire sous patte large, 2 poches latrales, 2 poches cuisse fermes par rabat, dont 1 avec poche portable plaque, ferme par rabat, 1 avec poche mtre intgre, 2 avec poches revolver fermes par rabat Dubbele knoop in de tailleband voor optimale pasvorm, blinde ritssluiting met brede overslag, 2 zijzakken, 2 beenzakken met klep, waarvan 1 met opgezet GSM-vak met klep en 1 met gentegreerd duimstokvak, 2 achterzakken met klep

Cotte bretelles Tuinbroek

2651

Tailles 38N-60N Maten 44N-66N 58 % aramide / 41 % viscose / 1 % fibres antistatiques 58% aramide/41% viscose/ 1% antistatische vezels env. ca. 380 g/m2 Bretelles en stretch avec boucles clic-clac en plastique, double poche bavette ferme par rabat, dont 1 avec fermeture glissire dissimule, dos montant, 2 poches latrales, 2 poches cuisse fermes par rabat, dont 1 avec poche portable plaque, ferme par rabat, 1 avec poche mtre intgre, 2 poches revolver fermes par rabat Elastische schouderbanden met kunststof gespen, grote dubbele borstzak met klep, waarvan 1 met blinde ritssluiting, verlengd rugpand, 2 zijzakken, 2 beenzakken met klep, waarvan 1 met opgezet GSM-vak met klep en 1 met gentegreerd duimstokvak, 2 achterzakken met klep

Veste Bomberjack

2652

Tailles 38/40N-58/60N Maten 44/46N-64/66N 58 % aramide / 41 % viscose / 1 % fibres antistatiques 58% aramide/41% viscose/ 1% antistatische vezels env. ca. 380 g/m2 Col officier, patte boutons-pression dissimule, 2 poches poitrine fermes par rabat, 2 poches latrales fermes par patte, poche portable et poche crayon intrieures, 1 poche intrieure, poignets avec fermeture Opstaande kraag, blinde drukknopenlijst, 2 borstzakken met klep, 2 zijzakken met overslag, GSM-vak en pennenvak aan de binnenkant, 1 binnenzak, afsluitbare manchetten

WELDERS PROFESSIONAL IV
lavage
Avantages de cette collection : Voordelen van deze collectie:

INTEX

selon

industriel industrie-

was

Oeko tex 100

op basis van selon volgens

INTEX ISO 15797

59

Aperu Overzicht

Protection pour le soudage Bescherming bij het lassen

articles complmentaires assortis. passende accessoires.


Plaques de protection pour genoux Kniekussen

Judicieux :

Zinvol:

1839

Taille unique Een maat 001 3 paires = paquet de 6 3 paar = verpakking van 6 stuks

Accessoires dans la qualit BP : en tant ququipement de protection individuelle (EPI) au sens de la directive 98/686/CEE, la protection de genou BP rpond lensemble des exigences de la norme DIN EN 14404 type 2 Protection de genou pour les travaux genoux . Accessoires in BP-kwaliteit: de BP-kniebescherming voldoet aan alle eisen van DIN EN 14404 type 2 voor Kniebeschermers voor werk in knielende positie en kunnen gebruikt worden als persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) in de zin van richtlijn 98/686/EEG.

Soyez attentif ce symbole. Let op dit symbool.

Conformment la norme europenne, les plaques de protection BP 1839 000 53 sont autorises pour tous les travaux sur surface au sol plane (classe de performance 1), condition dtre utilises avec des pantalons BP certifis cet effet. TOUS les pantalons BP

munis de genouillres remplissent cette exigence !


BP-kniekussens 1839 000 53 voldoen aan de Europese norm voor werkzaamheden op een vlakke ondergrond (niveau 1). Voorwaarde is dat de kniekussens worden gebruikt in hiervoor gecertificeerde BP-werkbroeken.

ALLE BP-werkbroeken met kniezakken voldoen aan deze criteria!

1839 000 53 Gris fonc Donkergrijs

Doublure matelasse Gewatteerde voering

1495
Chaussettes worker Workersokken
Tailles 3942, 4346 Maten 39 42, 43 46 5 paires = paquet de 10 5 paar = verpakking van 10 stuks Coutures extraplates, rembourrage trs souple dans les zones fortement sollicites, forme ergonomique au niveau des orteils Extra vlakke naden, bijzonder zachte demping voor verminderde belasting, anatomisch vormgegeven tenen 80 % coton / 17 % polyamide / 3 % lasthanne 80% katoen/17% polyamide/3% elasthan

Tailles 38/4058/60 Maten 44/4664/66 Avec fermeture boutons-pression boutonner dans le blouson BP 2002 et le gilet BP 2003, 1 poche poitrine Met drukknopen voor het bevestigen van de voering in BP blouson 2002 en BP gilet 2003, 1 borstzak 100 % polyester

1069

Soyez attentif ce symbole. Let op dit symbool.

1495 664 32 Noir Zwart

charpe tube Ronde sjaal

2410

Taille unique Een maat 001 Ce matriau peut tre utilis dans des vtements de protection contre la chaleur et les flammes selon EN ISO 11612 A1, B1, C1. Si la personne qui porte le vtement est relie la terre de manire fiable, le matriau permet de dissiper les charges lectrostatiques selon EN 11495. Het materiaal is geschikt voor gebruik in kleding die beschermt tegen hitte en vlammen conform EN ISO 11612 code A1, B1, C1. Zolang de drager goed geaard is, voldoen de elektrostatische eigenschappen van de kleding aan de norm EN 11495. 48,5 % aramide / 48,5 % viscose / 3 % f ibres antistatiques 48,5% aramide/48,5% viscose/3% antistatische vezels

a=

v= 2410 196 10 f / ve = Belltron


Bleu fonc Donkerblauw

1069 169 99 Noir/gris Zwart/grijs

60

Clart :

Overzichtelijk:

couleurs et normes. kleuren & normen.


BP Hi-Vis Comfort
EN 471

8553
Orange haute visibilit/ gris fonc Signaaloranje/ donkergrijs

8653
Jaune haute visibilit/ gris fonc Signaalgeel/ donkergrijs

Tissu : 50 % coton / 50 % polyester Parement : 65 % polyester / 35 % coton Bovenstof: 50% katoen/50% polyester Garneersel: 65% polyester/35% katoen Matriau rtrorflchissant 9920 3M Scotchlite Reflecterend materiaal 9920 3M Scotchlite env. ca. 270 g/m 2

BP Hi-Vis Protect
8553
Orange haute visibilit/ gris fonc Signaaloranje/ donkergrijs

8653
Jaune haute visibilit/ gris fonc Signaalgeel/ donkergrijs

EN 471

EN ISO 1 1611 Classe 1 A1 Klasse 1 A1

EN ISO 1 1612 A1, B1, C1, F1

EN 11495

EN6148212 Classe 1 Klasse 1

EN 13034 Type 6

31 % polyester / 28 % modacrylique / 20 % aramide/ 20 % viscose / 1 % fibres antistatiques 31% polyester/28% modacryl/20% aramide/ 20% viscose/1% antistatische vezels Matriau rtrorflchissant 8940 3M Scotchlite Reflecterend materiaal 8940 3M Scotchlite env. ca. 320 g/m 2

BP Multi Protect
5332
Gris fonc/noir Donkergrijs/zwart EN ISO 1 1611 Classe 1 A1 Klasse 1 A1 EN ISO 1 1612 A1, B1, C1, E1, F1 EN 11495 EN6148212 Classe 1 Klasse 1 EN 13034 Type 6

35 % aramide / 30 % modacrylique / 25 % coton/ 9 % polyamide / 1 % f ibres antistatiques 35% aramide/30% modacryl/25% katoen/ 9% polyamide/1% antistatische vezels env. ca. 320 g/m 2

BP Multi Protect IV
02
Denim EN ISO 1 1611 Classe 1 A1 Klasse 1 A1 EN ISO 1 1612 A1, B1, C1, E1, F1 EN 11495 EN6148212 Classe 1 Klasse 1 EN 13034 Type 6

35 % aramide / 30 % modacrylique / 25 % coton / 9 % polyamide / 1 % f ibres antistatiques 35% aramide/30% modacryl/25% katoen/ 9% polyamide/1% antistatische vezels env. ca. 320 g/m 2

BP Welders Protection 340


5332
Gris fonc/noir Donkergrijs/zwart EN ISO 1 1611 Classe 1 A1 Klasse 1 A1 EN ISO 1 1612 A1, B1, C1, D2, E2, F1 EN 11495

52 % coton / 37 % modacrylique / 10 % viscose / 1 % fibres antistatiques 52% katoen/37% modacryl/10% viscose/ 1% antistatische vezels env. ca. 340 g/m 2

BP Welders Protection 430


5332
Gris fonc/noir Donkergrijs/zwart EN ISO 1 1611 Classe 2A1 Klasse 2A1 EN ISO 1 1612 A1, B1, C1, D2, E3, F1 EN 11495

52 % coton / 37 % modacrylique / 10 % viscose/ 1 % fibres antistatiques 52% katoen/37% modacryl/10% viscose/ 1% antistatische vezels env. ca. 430 g/m 2

BP Welders Professional IV
58 % aramide* / 41 % viscose / 1 % f ibres antistatiques 43% aramide*/41% viscose/1% antistatische vezels 38
Bleu nuit Blauwzwart EN ISO 1 1611 Classe 2A1 Klasse 2A1 EN ISO 1 1612 A1, B1, C1, E3, F1 EN 11495 EN6148212 Classe 1 Klasse 1

env. ca. 380 g/m 2 * a = 43 % Kermel / 15 % para-aramide

m= v=

a= f / ve = Belltron

61

Quand la qualit est lordre du jour, nous prfrons nous fier nous-mmes :

avec le laboratoire dessais BP !


Als het om kwaliteit gaat, vertrouwen wij vooral op onszelf: het BP-testlaboratorium!

ISO 15797: GETEST IN HET BP-TESTLABORATORIUM

EN ISO 15797 EN ISO 13934-1 EN ISO 13937-2 EN ISO 12945-2 EN ISO 6330 de port Confort Draagcomfort van weefsels OEKO-TEX Standard 100

Standard 801 UV UV standard 801

62

Longvit : le bon entretien. Duurzaam: het juiste onderhoud. R


Ne pas laver Niet wassen Programme pour textiles dlicats Antikreukprogramma

K
Linge bouillir ou linge blanc Kookwas resp. witte was

I
Lavage chaud (linge de couleur) Hete was (bonte was)

G
Linge dlicat Fijne was

O #
Ne pas utiliser de chlore Niet bleken

ML !
Agents de blanchiment chlors et oxygns admis Bleken met chloor en zuurstof toegestaan

Lavage. Wassen.

Remarque : pour certains textiles, le trait ajout sous le symbole prescrit un traitement plus doux pour le lavage ou le nettoyage sec. Opmerking: het streepje onder de wassymbolen betekent dat er een aangepast (milder) was- of reinigingsprogramma nodig is.

Blanchiment. Bleken.

x
Ne pas scher en tambour Niet in de droger

r
Schage avec contrainte thermique rduite Drogen met gereduceerde thermische belasting

s
Schage avec contrainte thermique normale Drogen met normale thermische belasting

Schage. Drogen.

e
Ne pas repasser Niet strijken

d
Haute temprature Heet strijken (200 C)

c
Moyenne temprature Matig heet strijken (150 C)

b
Faible temprature Warm, maar niet heet strijken (110 C)

Repassage. Strijken.

Ne pas nettoyer sec Niet chemisch reinigen

)*

+,

Le cercle indique si des solvants organiques peuvent tre utiliss pour le nettoyage. La lettre dans le cercle renseigne sur le nettoyage sec. Pour certains textiles, le trait ajout sous le symbole prescrit un traitement plus doux pour le nettoyage sec. De cirkel geeft aan of met organische oplosmiddelen gereinigd kan worden of niet. De letters in de cirkel zijn een aanwijzing voor de chemische reiniging. De streep onder de cirkel geeft aan dat sommige kledingstukken een mildere chemische behandeling nodig hebben.

Nettoyage sec. Reinigen.

Ne pas utiliser de lessive contenant des agents de blanchiment optique. Laisser tremper les vtements trs sales avant le lavage, afin de rduire le frottement mcanique dans la machine laver. Avant tout lavage et nettoyage sec, fermer les fermetures glissire afin den garantir la longvit. Nous rappelons quil est impratif deffectuer des tests de lavage en conditions normales dutilisation avant de laver nos produits en blanchisserie industrielle. Pour calculer les tailles, veuillez utiliser uniquement des vtements qui ont dj t lavs.

BP ne donnera suite aucune rclamation imputable des tests de lavage insuffisants et un calcul erron de la taille du vtement.
Gebruik geen optische witmakers. Laat sterk vervuilde kleding eerst inweken. Hierdoor vermindert de mechanische wrijving in de wasmachine. Ritssluitingen voor het wassen en de chemische reiniging sluiten. Alleen op die manier kan een lange levensduur gegarandeerd worden. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat op onze producten praktijktests moeten worden uitgevoerd voordat ze industrieel kunnen worden gereinigd. Voor de bepaling van de maat mag uitsluitend voorgewassen kleding worden gebruikt.

BP is niet aansprakelijk voor reclames die het gevolg zijn van onvoldoende wastests en fouten bij het bepalen van de maat.

63

Confort : les tissus BP. Comfortabel: de weefsels

van BP.

Tissu Weefsel 820 830 835 836 840 845 846

Collection Collectie Multi Protect Multi Protect IV Welders Professional IV Welders Protection 340 Welders Protection 430 Hi-Vis Protect Hi-Vis Comfort Hi-Vis Comfort m=

Composition Samenstelling materiaal 35 % a ramide / 30 % m odacrylique modacryl / 25 % coton katoen / 9 % polyamide / 1 % f ibres antistatiques antistatische vezels 58 % a ramide / 41 % viscose / 1 % f ibres antistatiques antistatische vezels 52 % coton katoen / 37 % modacrylique modacryl / 10 % viscose / 1 % fibres antistatiques antistatische vezels 52 % coton katoen / 37 % modacrylique modacryl / 10 % viscose / 1 % fibres antistatiques antistatische vezels 31 % polyester / 28 % modacrylique modacryl / 20 % aramide / 20 % viscose / 1 % f ibres antistatiques antistatische vezels 50 % coton katoen / 50 % polyester 50 % coton katoen / 50 % polyester a= v=

Poids (env.) Gewicht (ca.) 320 g/m2 380 g/m2 340 g/m2 430 g/m2 320 g/m2 270 g/m2 170 g/m f /ve = Belltron
2

Armure Binding Serg Serge 3:1 Serg crois Keper 2:2 Satin Satijn 4:1 Satin Satijn 4:1 Spcial Speciaal Serg crois Keper 3:1 Serg Serge 3:1

les normes de qualit.


Betrouwbaar:
> EN ISO 15797
Lavage industriel et finition Industrile was- en nabehandelingsprocedures
Procd dessai norm pour la rsistance au lavage des vtements professionnels. Genormeerde procedures voor het bepalen van de wasbestendigheid van werkkleding.

Fiabilit :

de kwaliteitsstandaards.
> EN ISO 6330
Valeur de rtrcissement Krimpeigenschappen van weefsels
Variations dimensionnelles des textiles aprs un traitement humide ou thermique. Les variations dimensionnelles sont exprimes en pourcentage, proportionnellement aux valeurs dimensionnelles initiales. Meting van maatverandering van textiel door wassen en drogen. De maatverandering wordt aangegeven in een percentage van de oorspronkelijke maat.

> EN ISO 13934-1


Rsistance la rupture par traction Trekeigenschappen van weefsels
Rsistance maximale du tissu exprime en newtons (N) mesure lors dun essai de rupture par traction. Bepaling van de maximale trekkracht van textiel in Newton (N) met gebruikmaking van de stripmethode.

> Confort de port Draagcomfort van weefsels


Combinaison de fonctions ergonomiques (libert de mouvement suffisante) et physiologiques (rgulation thermique du corps). De combinatie van ergonomische (voldoende bewegingsvrijheid) en fysiologische (temperatuurregulering van het lichaam) functies van textiel.

> EN ISO 13937-2


Rsistance au dchirement Scheureigenschappen van weefsels
Le procd sert dterminer la rsistance la poursuite du dchirement dun tissu. Bepaling van de scheursterkte van een al ingeknipt stuk textiel.

> EN ISO 12945-2


Valeur de peluchage Neiging tot pillen van weefsels
valuation dune modification de la surface en raison de la formation de bouloches. Bepaling van de mate van verandering van een textiele oppervlak ten gevolge van de vorming van vezelbolletjes (pillen).

> Oeko-Tex Standard 100


Cette norme rglemente les analyses de substances susceptibles de nuire la sant humaine et prescrit des valeurs limites scientifiquement fondes. Dit keurmerk regelt de analyses van stoffen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en stelt wetenschappelijk gefundeerde maatstaven op.

64

Protection contre les projections daluminium en fusion Bescherming tegen gesmolten aluminiumspatten EN ISO 11612, Code D

Protection contre les projections de soudage/ de mtal en fusion Bescherming tegen lasspatten/ gesmolten metaalspatten EN ISO 11611, Classe 1 + 2

Protection contre les projections de fer en fusion Bescherming tegen gesmolten ijzerspatten EN ISO 11612, Code E

*** = excellent uitstekend ** = trs bon zeer goed * = bon goed

Capacit de dcharge lectrostatique Elektrostatisch geleidende eigenschappen EN ISO 1149-5

Rsistance la rupture par traction Trekeigenschappen van weefsels EN ISO 13934-1

Rsistance au dchirement Scheureigenschappen van weefsels EN ISO 13937-2

Valeur de rtrcissement Krimpeigenschappen van weefsels EN ISO 6330

Valeur de peluchage Neiging tot pillen van weefsels EN ISO 12945-2

Adapt au lavage industriel Geschikt voor industriewas ISO 15797

Confort de port Draagcomfort van weefsels

Oeko-Tex Standard 100

UV Standard 801

PRO-label

C ! q a &
max

*** *** *** *** *** *** **

*** *** *** *** *** *** **

*** *** *** *** *** *** ***

** ** ** ** ** ** **

x x x x x x x

1) 1) 1) 1) 1) 2) 2)

*** ** *** *** *** *** ***

x x x x x x x

E1 E3 E2 E3 D2 D3

Cl. 1 Cl. 2 Cl. 1 Cl. 2 Cl. 1

x x x x x 80 80 80

60 60 60 60 60 60 60

P P P

Les notices dentretien concernent uniquement le tissu de base. Tous nos articles sont munis dune notice dentretien individuelle. De wasvoorschriften gelden alleen voor het basisweefsel. Al onze artikelen zijn voorzien van een wasvoorschrift.

> EN ISO 11612, code D


Protection contre la chaleur et les flammes, la lettre D dsignant les projections daluminium fondu. Contrle de leffet de protection avec de laluminium fondu D1 100g < 200g, D2 200g < 350g, D3 au moins 350g Bescherming tegen hitte en vlammen, D staat voor gesmolten aluminiumspatten. Bij gesmolten aluminium zijn de beschermingsklassen als volgt ingedeeld: D1 100g tot < 200g, D2 200g tot < 350g, D3 min. 350g

1)

2)

> EN ISO 11612, code E > PRO-label


PRO-label caractrise les textiles rpondant aux exigences de la norme ISO 30023, mais ne fournit pas de consignes dentretien concrtes. Laptitude des textiles au lavage industriel a t teste selon la norme ISO 15797 en machine laver (8 programmes diffrents), en tunnel de finition et/ou sche-linge tambour. Het PRO-label voldoet aan de eisen van ISO 30023, maar geeft geen concrete richtlijnen voor wassen en onderhoud. Het geeft aan of de kleding geschikt is voor de industriewas. Getest wordt volgens ISO 15797 in de wasprogrammas 18, in de tunnelfinisher en/of de wasdroger. Protection contre la chaleur et les flammes, la lettre E dsignant les projections de fer fondu. Contrle de leffet de protection avec du fer fondu E1 60g < 120g, E2 120g < 200g, E3 au moins 200g Bescherming tegen hitte en vlammen, E staat voor gesmolten ijzerspatten. Bij gesmolten ijzer zijn de beschermingsklassen als volgt ingedeeld: E1 60g tot < 120g, E2 120g tot < 200g, E3 min. 200g

> EN ISO 11611, classe 1 + 2


Protection pour le soudage, classe 1 + 2. La classe est dfinie par le nombre de gouttes dans les projections de mtal en fusion. _ 15 gouttes : protection en cas de travaux de soudage moindres Classe 1 > risques et de situations entranant une quantit minime de projections de mtal en fusion et une chaleur radiante minime _ 25 gouttes : protection en cas de travaux de soudage risques plus Classe 2 > levs et de situations entranant une quantit plus importante de projections de mtal en fusion et une chaleur radiante plus leve Bescherming bij laswerkzaamheden, klasse 1 + 2. De klasse wordt bepaald aan de hand van het aantal vrijgekomen lasspatten. _ 15 spatten bescherming tegen minder gevaarlijke laswerkzaamKlasse 1 > heden en tegen situaties waarin een geringe hoeveelheid lasspatten en weinig stralingswarmte vrijkomen _ 25 spatten bescherming tegen gevaarlijkere laswerkzaamheden Klasse 2 > en tegen situaties waarin meer lasspatten en een hogere stralingswarmte vrijkomen

> UV Standard 801


Les textiles conformes la norme UV Standard 801, Protect 80, offrent une protection fiable contre le soleil, mme ltat usag, mouill et tir. Ils sont tests dans des conditions relles et en partant dune intensit maximale du rayonnement UV (spectre solaire en Australie) et du type de peau le plus sensible. Kleding die voldoet aan de criteria van UV Standard 801 en Protect 80 zijn ook in natte, uitgerekte en gebruikte toestand zonwerend en biedt ook mensen met een zeer gevoelige huid de hoogst mogelijke bescherming tegen uv-stralen. Hierbij is de impact van de zon in Australi nagebootst.

> EN ISO 1149 - 5


La norme DIN EN 1149, partie 5 (capacit de dcharge lectrostatique) dfinit les exigences de performance des matriaux et de conception pour les vtements de protection antistatique. DIN EN 1149, deel 5 (antistatische bescherming) specificeert de eisen aan materiaal en ontwerp van kleding met elektrostatisch geleidende eigenschappen.

65

1) 2)

Stature en cm Trouvez votre taille homme selon le systme INTEX :


Tour de poitrine Tour de taille

156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194

INTEX
Tour de fesses

selon

3)
Taille 34S Taille 36S Taille 38S Taille 40S Taille 42S Taille 44S Taille 46S Taille 48S Taille 50S Taille 52S Taille 54S Taille 56S Taille 58S Taille 60S Taille 62S Taille 34N Taille 36N Taille 38N Taille 40N Taille 42N Taille 44N Taille 46N Taille 48N Taille 50N Taille 52N Taille 54N Taille 56N Taille 58N Taille 60N Taille 62N Taille 34L Taille 36L Taille 38L Taille 40L Taille 42L Taille 44L Taille 46L Taille 48L Taille 50L Taille 52L Taille 54L Taille 56L Taille 58L Taille 60L Taille 62L

78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129 130-133 134-137

66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119 120-124 125-129 130-134

84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-118 119-121 122-124 125-127 128-130 131-133 134-136

1)

Stature en cm

156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194
Pour calculer les tailles, veuillez utiliser uniquement des vtements qui ont dj t lavs.

BP dcline toute responsabilit en cas de rclamations rsultant de tests de lavage insuffisants et dun calcul inexact de la taille.

B1
NL

1) 2)

Lichaamslengte in cm Uw herenmaten op basis van INTEX:


Borstomvang 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129 130-133 134-137 Tailleomvang 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119 120-124 125-129 130-134

156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194

INTEX Heupomvang 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-118 119-121 122-124 125-127 128-130 131-133 134-136

op basis van

3)
Maat 40S Maat 42S Maat 44S Maat 46S Maat 48S Maat 50S Maat 52S Maat 54S Maat 56S Maat 58S Maat 60S Maat 62S Maat 64S Maat 66S Maat 68S Maat 40N Maat 42N Maat 44N Maat 46N Maat 48N Maat 50N Maat 52N Maat 54N Maat 56N Maat 58N Maat 60N Maat 62N Maat 64N Maat 66N Maat 68N Maat 40L Maat 42L Maat 44L Maat 46L Maat 48L Maat 50L Maat 52L Maat 54L Maat 56L Maat 58L Maat 60L Maat 62L Maat 64L Maat 66L Maat 68L

1)
66

Lichaamslengte in cm

156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194
Neem voor het bepalen van de maat uitsluitend voorgewassen kleding.

BP wijst de verantwoordelijkheid af voor klachten ten gevolge van onvoldoende wastests en verkeerd bepaalde maten.

Simplicit : votre taille. Zo simpel: uw maat.


Stature Lichaamslengte

1) Mesurez votre stature depuis le sommet de la tte jusqu la plante des pieds, sans chaussures. 1) Meet uw lichaamslengte verticaal van uw kruin tot uw voetzool, zonder schoenen.

1)

Tour de poitrine Borstomvang Tour de taille Tailleomvang Tour de fesses Heupomvang

2) Mesurez votre tour de poitrine horizontalement au point le plus fort de la poitrine, votre tour de taille le long de la ceinture de pantalon, et votre tour

2)

de hanches horizontalement au point le


plus fort des hanches. Veillez imprativement effectuer la mesure prs du corps sur des vtements fins, mais sans trop serrer. 2) Meet uw borstomvang horizontaal over het breedste gedeelte van uw borst. De taille meet u langs de tailleband van uw broek

Notre calculateur en ligne : onze online calculator!

pour mesurer votre taille encore plus facilement ! Bepaal uw maat snel en eenvoudig met www.bp-feelthedifference.fr/taille www.bp-feelthedifference.nl/maat

en de omvang van uw zitvlak meet u over het


breedste gedeelte. Let erop dat u dunne kleding aanheeft en het meetlint niet te strak aantrekt.

Vous trouverez votre taille BP dans le tableau suivant, point 3). In de hiernaast afgebeelde tabel vindt u onder 3) uw juiste BP-maat. Toutes les dimensions figurant sur cette double-page correspondent des mensurations en cm. Alle maten op deze dubbele pagina zijn lichaamsmaten in cm.

3)

Barme de tailles selon INTEX


Pour toutes nos collections EPI, les tailles ont t calcules selon le systme INTEX. Chacune des tailles INTEX existe en trois longueurs (S, N, L).
INTEX
op basis van INTEX

selon

Maattabel op basis van INTEX


De maat van alle persoonlijke beschermingsmiddelen van BP is gebaseerd op INTEX. INTEX-maten zijn verkrijgbaar in drie lengtematen per maat (S, N, L).

Tous les articles EPI de BP figurant dans ce catalogue sont disponibles dans les tailles calcules selon INTEX. Alle persoonlijke beschermingsmiddelen van BP in deze catalogus zijn verkrijgbaar in op INTEX gebaseerde maten.

kort (S) heren 170 cm normaal (N) heren 180 cm lang (L) heren 190 cm

court (S) hommes 170 cm normal (N) hommes 180 cm long (L) hommes 190 cm

67

Feel the difference :

dans dautres catalogues ... in andere catalogi ...


La qualit BP pour les hpitaux et les cabinets mdicaux ! BP kwaliteit voor ziekenhuis en praktijk!

Solutions BP combinables pour les classes de risques 1 3 selon lHACCP : BP kledingcombinaties voor HACCP risicocategorien 1-3:

BP Industrial Food

BP MED&CARE

Got et style pour lhtellerie et la gastronomie : Smaak en stijl voor de horeca en gastronomie:

BP GOURMET

Une qualit contrle, des combinaisons multiples ! Gecontroleerde kwaliteit en de beste combinaties!

BP WORKWEAR

... et sur Internet! ... en op Internet!


Toutes les collections BP en un seul clic ! Alle BP collecties met n muisklik!
Prs de 10 000 articles slectionner, comparer et combiner. Choisissez en toute tranquillit nhsitez pas demander conseil votre partenaire BP. Circa 10.000 artikelen kiezen, vergelijken en combineren. U kunt zich in alle rust een beeld vormen uw BP-partner adviseert u graag.

Rapide ! Clair ! Informatif !

Snel! Overzichtelijk! Informatief!

www.
68

bp-feelthedifference.com

En un coup doeil : recherche darticles. In n oogopslag: de productsnelzoeker.


Toutes les informations sur les articles BP se trouvent galement dans notre boutique en ligne :

www.bp-feelthedifference.com
Alle informatie over BP-artikelen vindt u ook in de BP-webwinkel op www.bp-feelthedifference.com Collection Collectie 1069 169 99 2410 196 10 1495 664 32 1839 000 53 2000 845 8553 2000 845 8653 2001 845 8553 2001 845 8653 2002 845 8553 2002 845 8653 2003 845 8553 2003 845 8653 2004 845 8553 2004 845 8653 2005 846 86 2200 840 8553 2200 840 8653 2201 840 8553 2201 840 8653 2202 840 8553 2202 840 8653 2400 820 5332 2401 820 5332 2402 820 5332 2450 820 02 2451 820 02 2452 820 02 2600 835 5332 2600 836 5332 2601 835 5332 2601 836 5332 2602 835 5332 2602 836 5332 2650 830 38 2651 830 38 2652 830 38
Chaussettes worker Workersokken charpe tube Tube scarf Doublure matelasse Gewatteerde voering Plaques de protection Kniekussens Pantalon Broek Pantalon Broek Cotte bretelles Tuinbroek Cotte bretelles Tuinbroek Blouson Blouson Gilet Gilet Short Shorts Short Shorts Chemise Overhemd Pantalon Broek Pantalon Broek Cotte bretelles Tuinbroek Cotte bretelles Tuinbroek Blouson Blouson Pantalon Broek Cotte bretelles Tuinbroek Blouson Pantalon Broek Cotte bretelles Tuinbroek Veste Bomberjack Pantalon Broek Pantalon Broek Cotte bretelles Tuinbroek Cotte bretelles Tuinbroek Blouson Blouson Pantalon Broek Cotte bretelles Tuinbroek Veste Bomberjack Accessoires Accessoires Accessoires Accessoires Hi-Vis Comfort Hi-Vis Comfort Hi-Vis Comfort Hi-Vis Comfort Hi-Vis Comfort Hi-Vis Comfort Hi-Vis Comfort Hi-Vis Comfort Hi-Vis Comfort Hi-Vis Comfort Hi-Vis Comfort Hi-Vis Protect Hi-Vis Protect Hi-Vis Protect Hi-Vis Protect Hi-Vis Protect Hi-Vis Protect Multi Protect Multi Protect Multi Protect Multi Protect IV Multi Protect IV Multi Protect IV Welders Protection 340 Welders Protection 430 Welders Protection 340 Welders Protection 430 Welders Protection 340 Welders Protection 430 Welders Professional IV Welders Professional IV Welders Professional IV

Page Pagina
60 60 60 60 24, 25 23 24 23 24, 25 23 22 25 22 22 31 32, 33 30, 31 32 30, 31 32, 33 38, 39 39 38, 39 40, 41 40 40, 41 25

PROTECTION POUR LE SOUDAGE

50, 51 50, 51 51 51 50, 51 56, 57 57 56, 57

Bescherming bij het lassen 69

51

MULTIFONCTION Multifunctioneel

SIGNALISATION Waarschuwing

Tout pour votre scurit : BProtected Alles voor uw veiligheid: BProtected

Prservation de lenvironnement : ce catalogue est imprim sur du papier certifi FSC .

Deze catalogus is gedrukt op milieuvriendelijk FSC -gecertificeerd papier. 03/2011 BP Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG, Domstrae 5573, D50668 Kln, all rights reserved.

www.bp-feelthedifference.com