Vous êtes sur la page 1sur 13

Publikacja, ktr dzi prezentujemy, przekazuje pewne techniki naturalne, ktre mog by pomocne przy likwidacji lub znacznym

zmniejszeniu takich dolegliwoci, jak krtkowzroczno, zez, zapalenie spojwek, zmczenie oczu itp. Zawarto w niej wskazwki co chcemy wyranie podkreli - ktre nie zastpi leczenia specjalistycznego, stanowi natomiast jego praktyczne uzupenienie. Warto przy tym odnotowa, e autor, stosujc jedn z metod opisywanych w artykule, zmniejszy u siebie w cigu dwch miesicy krtko wzrocz no z 5,5 dioptrii do 4 dioptrii .Redakcja Spord metod, jakie pragniemy dzi przekaza mona wybra sobie jedn lub kilka. Najwaniejsz spraw jest natomiast zachowanie systematycznoci w wiczeniach i cierpliwo. Bardzo istotna jest take umiejtno likwidacji wszelkiego rodzaju stanw napi psychicznych - lkw, stresw, nerwic itp. Naley wreszcie pamita o systematycznym (minimum co 3 miesice) kontrolowaniu swojego wzroku u lekarza okulisty. TECHNIKA DOKTORA BATESA Metoda ta zostaa spopularyzowana w Stanach Zjednoczonych przez Harry'ego Benjamina, autora ksiki Better Sight without glasses" (Doskonalenie wzroku bez okularw"). W wieku 5 lat zacz on nosi okulary i to o duej sile -10 dioptrii. Gdy mia 15 lat, musia uywa szka o mocy -14 dioptrii, a gdy ukoczy 26 lat -20 dioptrii, grozio mu rwnie odklejenie siatkwki. Harry Benjamin metod dr. W.M. Batesa stosowa przez dwa lata, dziki czemu poprawi stan swojego wzroku do takiego poziomu, i czyta potem i pisa bez uywania okularw. Dr W.M. BATES, okulista z Nowego Yorku, opracowujc swoj metod na podstawie 30-let-niej praktyki, doszed do wniosku, e wady wzroku s wynikiem zaburze funkcjonalnych, ktre w ogromnej liczbie przypadkw mona usun prostymi naturalnymi metodami leczenia, wykluczajc przy tym noszenie szkie. Co wicej, dr Bates stwierdzi, e liczne wady wzroku s rezultatem napicia zewntrznych mini oczu spowodowanych czsto noszeniem okularw i cikimi, grubymi szkami. Technika naturoterapii dr W.M. Batesa polega na stosowaniu odpowiedniej diety, masau mini i wiczeniach karku, relaksie przy zamknitych oczach, nawietlaniu oczu wiatem sonecznym, mruganiu, wodoterapii, wiczeniach pamici, wyobrani, wizjonetyce, czytaniu, nie przemczaniu oczu nadmiern prac i unikaniu napi psychicznych oraz umysowych. DIETA

Dr Bates stwierdza bardzo wyrany zwizek midzy odywianiem si, a stanem wzroku. Wiele wad wyleczy on jedynie za pomoc godwki. Stwierdzenie, e zbyt obfite, nieodpowiednie poywienie powoduje z przemian materii, wskutek czego powstaj w organizmie procesy blokujce, minie trac elastyczno, a naczynia krwionone zostaj czciowo zaczopowane i niemoliwe staje si prawidowe ukrwienie caego organizmu - jest poniekd truizmem. W takich sytuacjach twardniej i kurcz si minie, a take naczynia krwionone otaczajce oczy, niemoliwa staje si prawidowa akomodacja. W zwizku z tym zaleca si unika w pokarmach takich produktw jak: cukier, biaa mka, polerowany ry oraz wszelkiego rodzaju konserwy. Najlepszym poywieniem s pokarmy naturalne nie ugotowane, np. jabka, liwki, orzechy lub suszone figi, rodzynki, warzywa: saata, szpinak, marchew, cebula i ziemniaki, ktre najlepiej spoywa w upinkach. Jarzyny powinny by gotowane na parze. Mona spoywa chleb razowy, jednak w nieduych ilociach. Mleko pi tylko zimne i wiee. Ograniczy spoycie misa, a potrawy mczne cakowicie wykreli z jadospisu. Zaleca si spoywanie jak najwikszej iloci produktw zawierajcych witamin A, miodu, z tuszczy za: oliw z oliwek, tran, maso. Dalej - korzystne s w tym przypadku owoce dzikiej ry, surowy szpinak, pietruszka, mita, pomidory, saata, marchew, rzeucha, soja, zielony groszek, kieki pszenicy, pasteryzowane mleko, tko jaj i suszone liwki. MASAE MINI KARKU Wszystko, co ma bezporedni wpyw na naczynia krwionone, bd nerwy oczu, przyczynia si do powstania lub pogbienia wady wzroku. Szczeglnie wan rol odgrywaj tu minie karku, gdy s one rdem dopywu krwi i unerwienia oczu. Nieprawidowe dziaanie tych mini powoduje ucisk na wkna nerwowe, czce nerwy, ukad sympatyczny z gakami ocznymi, a take na nerwy naczy krwiononych, regulujcych wiata drobnych arterii, zapewniajcych naleyte ukrwienie gowy. Nic wic dziwnego, e przy wszelkich ' wadach wzroku naley zadba o cakowite rozlunienie i odprenie" wanie mini karku o-raz usuwanie defektw grnej czci krgosupa. Warto te pamita, e wszelkiego rodzaju stresy, lki, czy neurozy powoduj usztywnienie i stwardnienie Fot. Micha Sielewicz mini karku. WICZENIA GIMNASTYCZNE KARKU 1 - KRENIE BARKW Sta w swobodnej postawie z opuszczonymi wzdu ciaa rkami i wykonaj barkami 25 okrnych ruchw. Pamitaj, e musz to by

ruchy bardzo dokadne, intensywne, gbokie, pynne. Po 25 nieprzerwanych kolistych ruchach w jednym kierunku zacznij wiczy w kierunku odwrotnym. 2 - POCHYLANIE I ODCHYLANIE GOWY Przy cakowicie rozlunionym karku opu jak najniej na piersi brod, a nastpnie unie j jak najwyej w gr. Powtrz t czynno 12 razy. 3 - KRENIE GOW Zakrel gow 12 gbokich, dokadnych k najpierw w jednym, a nastpnie przeciwnym kierunku. Kark musi by cakowicie rozluniony, odchylenia i zgicia gowy - gbokie, niezbyt szybkie. 4 - ZWROTY GOW Przy cakowitym bezruchu ciaa wykonaj gbokie skrty raz w prawo, raz w lewo. wicz wolno, powtrz 10 razy. wiczenia te najlepiej wykonywa rano, bezporednio po przebudzeniu si. Powinny one zaj nie wicej ni 5-6 minut. Wana jest natomiast ich regularno, gdy tylko ona zapewnia uelastycznienie grnej czci krgosupa oraz lepsze ukrwienie gowy i o-czu, a o to wanie chodzi przy reedukacji wzroku. RELAKS PRZY ZAMKNITYCH OCZACH Jeeli osoby zainteresowane maja opanowane techniki relaksacyjne (np. medytacja T.M. lub inne), dobrze byoby je stosowa rwnie przy leczeniu wad wzroku. Jeeli nie - relaks przeprowadzamy w nastpujcy sposb: Usid wygodnie w fotelu i w stanie cakowitego luzu" psychicznego i fizycznego zakryj oczy skrzyowanymi domi w ten sposb, by prawa do przykrywaa lewe oko, a lewa - prawe. Mona jednoczenie okcie oprze na zamknitych" kolanach. Przed oczami pojawia si wtedy czer; im jest ona gbsza, tym lepiej oczy wypoczywaj. Relaks mona pogbi przez wyobraenie sobie coraz czarniejszego koloru. Nasuwajce si myli powinny przepywa wolno i spokojnie, naley unika myli mczcych, absorbujcych. wiczenia relaksacyjne naley wykonywa kilka razy dziennie, zalenie od zaawansowania krtkowzrocznoci w cigu 10, 20 lub 30 minut. KOYSANIE CIAA Sta ze swobodnie zwisajcymi po bokach rkami w cakowitym odpreniu i lekko, mikko, koysz si caym ciaem na boki w takt wahada zegara. Pamitaj przy tym, aby nie zgina si w pasie, ani w biodrach. Odrywaj od podogi tylko pity, a nie cae stopy. Pocztkowo wicz z otwartymi oczami (koniecznie odpronymi) przed oknem, obrazem lub innym przedmiotem, ktry pozwoli ci zorientowa si w pozornej zmianie kierunku, w jakim si on odchyla

w czasie twego koysania. Nastpnie zamknij oczy i wyobraaj sobie nadal przeciwne kierunki ruchu twego ciaa i wybranego przedmiotu. Przez pierwsz minut wicz z oczami otwartymi, przez drug z zamknitymi. I tak na przemian 2-3 razy dziennie po 5-10 minut Naley zwrci szczegln uwag na to, by koysanie obejmowao cae ciao. Stopy musz by lekko rozstawione na odlego ok. 25 cm. wiczenie trzeba wykona z du starannoci cile wedug instrukcji. NAWIETLANIE OCZU WIATEM Zabieg bardzo prosty. Mona go stosowa bez ogranicze i jak najczciej. Promienie soneczne rozluniaj minie i nerwy oczu, uaktywniaj ich ukrwienie. Nawietlanie odbywa si bez okularw sonecznych. Zamknij oczy, zwr twarz do soca i obracaj gow tak, aby owietlone byo cae oko. Czas nawietla - ok. 10 minut, przynajmniej trzy razy w cigu dnia. MRUGANIE Wspaniale usuwa napicie w oczach. Mrugamy bez wysiku 1-2 razy w cigu 10 sekund, bez wzgldu na to, co w danej chwili robimy. Stosowanie tego wiczenia pozwala nam np. duej czyta przy znacznie mniejszym zmczeniu oczu. CZYTANIE Przy czytaniu oczy powinny by odprone. Czytamy bez okularw. Jest to jeden z najlepszych sposobw odzyskania normalnego wzroku. Przy uczuciu zmczenia naley czytanie natychmiast przerwa, zamkn oczy i zastosowa relaks. Przy duej krtkowzrocznoci naley czyta najpierw jednym okiem, a potem drugim, gdy przy bardzo maej odlegoci od liter nie mona czyni tego obu oczami jednoczenie. W takiej sytuacji najwygodniej jest zakry jedno oko (nie naley go jednak mruy), a po pewnym czasie zmieni oczy". Oko sabsze naley wiczy duej. Przez cay czas czytania naley pamita o czstym, regularnym mruganiu. Wymagana jest take systematyczno w czytaniu (codziennie). Po pewnym czasie bdziemy czyta bez zmczenia dwie godziny, a nawet duej. Sukcesywnie te bdzie zwiksza si odlego midzy naszymi oczami a ksik. UNIKANIE PRZEMCZENIA OCZU Przy uczuciu przemczenia oczu, naley natychmiast przerwa prac, przysoni zamknite oczy domi, rozluni si fizycznie i psychicznie wchodzc w gboki relaks, a nastpnie przeprowadzi wiczenia mini oczu w nastpujcy sposb: 4 Siadamy wygodnie w fotelu, trzymajc gow prosto i spogldamy jak najdalej w gr i w d, w prawo i lewo. wiczenie to,

uwalniajce minie oczu od napi, powtarza si 6-7 razy, przy czym przed kad powtrk oczy musz odpoczywa 2-3 sekundy. Obracamy rytmicznie gakami ocznymi, zataczajc krgi agod nie i powoli - najpierw w jednym kierunku, potem w drugim. Powtrz t czynno kilka razy z sekundowymi przerwami miedzy wiczeniami. Ustaw wskazujcy palec w odlegoci 20 cm od oczu, popatrz na niego, a nastpnie szybko przenie wzrok na dalszy przedmiot. Jest to wiczenie na popraw akomodacji. Po serii 10 spojrze odpoczywamy sekund i powtarzamy je ponownie. WODOTERAPIA Stosuje si j przynajmniej trzy razy dziennie. Nabierz w zoone donie zimnej wody i spryskuj ni szybko zamknite oczy z odlegoci okoo 5 cm. Zrb to okoo 20 razy. Nastpnie wytrzyj twarz rcznikiem, przy czym przez 1-2 min. pocieraj nim zamknite gaki oczne. WICZENIA PAMICI I WYOBRANI Ogromn rol w procesie widzenia odgrywa pami i wyobrania. Regularne stosowanie wicze w tym zakresie prowadzi do poprawy wzroku. Czowiek widzi dobrze wtedy, gdy ogldany przedmiot lub czytane przeze litery maj wyrane zarysy, ostre kontury. Aby pomc oku tak wanie widzie, musi si wczy pami i wyobrania. Wybierz sobie jaki przedmiot, wyraz zapoyczony" z ksiki, czy liter w jakim sowie, przyjrzyj mu si bardzo dokadnie i po zamkniciu oczu zapamitaj w kadym szczegle. Nastpnie otwrz oczy i spjrz ponownie. Z atwoci stwierdzisz, e widzisz t rzecz wyranie. Po kilku takich powtrkach przejd do innych liter, sw, czy przedmiotw. Jeeli bdziesz wiczy przez 5 minut dziennie, wkrtce stwierdzisz ewidentn popraw wzroku. wiczenie pamici wzrokowej i wyobrani bardzo pomocne jest przy przywrceniu centralnej fiksacji, W sytuacji posugiwania si okularami przy patrzeniu zaangaowana jest tylko centralna cz siatkwki. Wskutek staego napicia, spowodowanego szkami, wanie ta centralna cz siatkwki traci zdolno odbierania obrazw. W rezultacie osoba noszca okulary zauwaa, e widzi lepiej bocznymi partiami oczu, ni ich czci centraln. Trzeba wic koniecznie przywrci oczom zdolno normalnego spostrzegania przez centraln cz siatkwki. To wanie ma na celu opisane przed chwil wiczenie. Jeeli doprowadzimy do tego, e w sowie dwuliterowym potrafimy jedn liter wyobrazi sobie bardzo ostro i wyranie, a druga wyda nam si zamglona i niewyrana, oznacza to,

e jestemy ju blisko uzyskania normalnej centralnej fiksacji. UNIKANIE NAPI PSYCHICZNYCH Niewiele osb zdaje sobie do koca spraw z tego, e stresy, lki, napicia psychiczne niszcz take wzrok. S ludzie, ktrym na skutek przeraenia dosownie robi si ciemno przed oczami" lub ze zdenerwowania dostaj tzw. kurzej lepoty. Wikszo krtkowidzw jest nerwowa i stale napita, co pogarsza stan ich wzroku. Potrzebna jest wic wiadoma, wytrwaa, spokojna praca nad sob, nad wytworzeniem w sobie ciszy i wewntrznej harmonii. Unikajmy zmartwie, lkw i stresw, a jeeli one powstan, stosujmy odpowiednie treningi w celu ich likwidacji. Harry Benjamin podkrela, e przy wszystkich wiczeniach nieodzowna jest wiara, cierpliwo i systematyczno. S to cechy, ktre pozwoliy autorowi unikn cakowitej lepoty i fizycznego niedostwa. Akcentuje on rwnie zasadnicz rnic midzy chorob oczu, a wad wzroku. Choroby oczu maj swoje rdo w zaburzeniach organizmu, podczas gdy wady wzroku wypywaj z napi umysowych i psychicznych przy oglnie dobrym stanie zdrowia. Metoda dr. Benjamina zajmuje si wycznie wadami wzroku. WSCHODNIE TECHNIKI POPRAWY WZROKU Chiska gimnastyka oczu wedug Szenga wiczenia, o ktrych bdzie obecnie mowa, powinno wykonywa si codzienie. W ich trakcie naley dy do osignicia wewntrznej ciszy. Chiska gimnastyka jest z jednej strony form doskonalenia ciaa, z drugiej za sposobem medytacji i relaksu. W czasie wicze naley skoncentrowa si na ruchach i oddechach, oddalajc myli od wszystkich innych spraw. Zajmujemy pozycj siedzc lub stojc. Siedzc na krzele staramy si nie opiera plecw i okci. Wyprostowany tuw tworzy z szyj i gow jedn, prawie pionow (nie liczc niewielkiego pochylenia do przodu) lini. Przed przystpieniem do wicze staramy si jak najlepiej zrelaksowa. Dobrze jest wybra do tego celu w miar spokojne, wywietrzone i niezbyt gorce pomieszczenie. Ideaem za byoby prowa-: dzi gimnastyk na wieym powietrzu wrd zieleni. Po zrelaksowaniu si wykonujemy 10-20 gbokich wdechw, wcigajc powietrze przez nos i napeniajc nim puca i brzuch, ktry w tej fazie uwypukla si oraz wysuwa si do przodu, co odczuwamy jako opuszczenie puc do brzucha. Po kadym wdechu powoli oprniamy puca, wcigajc jednoczenie brzuch. W ten sposb wykonujemy wydechy przeduone. wiczenie to najlepiej zrobi ukadajc rce na brzuchu, co pozwoli nam obserwowa wspomniane opuszczanie puc do brzucha i gromadzenie energii w punkcie znajdujcym si poniej ppka, zwanym Dan-Tian.

wiczenie 1 Zamykamy oczy i wykonujemy po 10 obrotowych ruchw gakami ocznymi w obie strony (w lewo, w gr, w prawo, w d, nastpnie w przeciwn stron). Potem lekki masa kolistymi rucha mi palcw, ktrych opuszki le na powiekach. Po otwarciu oczu robimy kilka szybkich mrugni powiekami. Oczy tym razem otwarte. Wykonujemy w obie strony po 5 horyzontalnych ruchw wodzcych za przesuwajc si praw i lew rk. Najpierw wycigamy w bok na wysoko barku praw rk i cay czas wyprostowan - przesuwamy w lewo. To samo powtarzamy z lew rk, ktra wykonuje ruch z lewej do prawej strony. W czasie wiczenia gowa jest skierowana prosto, a wzrok zafiksowany" na palcach wycignitej doni. Nastpnie wycigamy rk przed siebie i nieco w bok koncentrujc wzrok na paznokciu rodkowego paka. Powoli zbliamy do do nosa i oddalamy j, cay czas starajc si ostro widzie paznokcie. Lew i praw rk wykonujemy po 10-15 ruchw. MASA AKUPRESUROWY RECEPTORW OCZU Receptory - to unerwione punkty w ciele czowieka, ktre odpowiadaj za prawidowe dziaanie naszych organw, m.in. oczu. Poprzez masa receptorw osigamy lepsze ich ukrwienie, a co za tym idzie, rwnie popraw dziaania. Receptory oczu rozmieszczone s przemiennie. Receptor prawego oka znajduje si w lewej stopie, a lewego w prawej. Znajduje si on pod spodem i z boku szyjki palca midzy drugim a trzecim palcem i u ich podstawy opuszek. Masae stp w opisanych miejscach powinno stosowa si kilkakrotnie dziennie minimum po 5-10 minut. Schorzenia (w przypadku ktrych opisane wiczenie powinno przynie efekt: jczmie, zapalenie spojwek, zaczerwienienie biaek ocznych, uczucie szczypania i palenia w oczach, zapalenie woreczka zowego (czsto u niemowlt), zez - zaburzenia w uminieniu oczu (u noworodkw normalne, gdy obie gaki oczne nie s jeszcze skoordynowane), zmczenie soczewki, katarakta, ucisk we wntrzu oka, prowadzcy do zaniku nerwu wzrokowe go i siatkwki, krtkowzroczno i dalekowzroczno. Warunkiem powodzenia w tego typu samoleczeniu s systematyczne masae trwajce do 1,5 roku. Konieczna jest kontrola okulistyczna co 3 miesice, ktra pozwoli okreli postpy w likwidacji dolegliwoci. MASA AKUPUNKTUROWY RAMION (ty) (rysunek 2) Winien on trwa 2-3 minuty, z moliwie du czstotliwoci

rwnoczenie jednego i drugiego barku. Wykonujemy go kciukiem lub palcem wskazujcym. Zalecany przy rnych wadach wzroku. Qi-Gong wiczenia te wywodz si z tysicletnich tradycji chiskiej sztuki samoleczenia. Poprzez odpowiedni kompozycj ruchu i oddechu bardzo skutecznie rozluniaj minie karku i barkw. Intensywnie pobudzaj rwnie ukrwienie mzgu, a przede wszystkim pozwalaj na efektywny odpoczynek psychiczny. Najlepiej wykonywa je rano po przebudzeniu i wieczorem przed zaniciem. Mona wiczy siedzc na ku lub na pododze. Siadamy wygodnie najlepiej w siadzie skrzynym lub w lotosie. Jeli komu sprawia to trudno, mona usi na stoku lub na brzegu ka. Krgosup wyprostowany i rozluniony. Gowa spoczywa na nim prosto (jest jak pika zawieszona na jedwabnej nici). Oddychamy powoli i spokojnie. Stopniowo pogbiamy oddech. 1. Kun Lun, Gra wiata" Wdech: Zaplecione donie spoczywajce na podbrzuszu wznosimy a nad gow. Wydech: Splecione palce ukadamy na potylicy. Wdech: Wycigamy grn cz tuowia i naciskamy gow na donie. Wydech: Rozluniamy ucisk. Cao powtarzamy 15 razy. Przy wdechu lekko masujemy potylice. wiczenie to jest korzystne przy blach oczu, a takie przy blach gowy i karku. 2. Opukiwanie Nefrytowych poduszek" Punkty te - to wystpy kostne, lece u podstawy potylicy po obu stronach pierwszego krgu szyjnego. Wdech: Donie lea na maowinach usznych, palce na potylicy. rodkowe palce stykaj si czubkami. Wydech: Palce wskazujce kadziemy na rodkowych. Wdech: Pauza. Wydech: Palce wskazujce przytykajc przesuwamy ku doowi, przez co opukujemy punkty nazywane Nefrytowymi poduszkami". Wdech: Palec wskazujcy spoczywa znw na rodkowym. Powtarzamy 15 razy. wiczenie to poprawia ukrwienie oczu. 3. Pozostawienie za sob Piciu trosk" i Siedmiu smutkw" Donie spoczywaj przed podbrzuszem. Broda jest nieco przycignita do piersi. Wdech: Gowa zwraca si jak najdalej w lewo. Wydech: Gowa powraca do pozycji centralnej. Wdech: Gowa zwraca si jak najdalej w prawo. Wydech: Powrt gowy do rodka.

Powtarzamy 20 razy. 4. Obejmowanie stp domi Podczas caego tego wiczenia kolana i krzy s wycignite, czubki stp s wzniesione, a ich grzbiety przycignite w kierunku ciaa. Wdech: Zaplecione palce ustawiamy przed klatk piersiow. Ramiona unosimy w gr. Wydech: Grzbiety splecionych doni le na gowie. Wdech: Gow prostujemy, uciskajc j przy tym grzbietami doni Wydech: Rozluniamy krgosup i rce. Powtarzamy dwa razy gboki wdech i wydech. Wdech: Ramiona prostujemy wzdu ciaa, rozwizujemy zaplecione donie. Wycigamy krzy - rwnoczenie ramiona nieco rozchylamy i odwodzimy do tyu (poprzez to tuw odchyla si w t sam stron). Wydech: Rozcignity tuw zgina si w stawach biodrowych ku przodowi (krzy wycignity), a donie obie obejmuj palce stp, take czubki palcw rodkowych uciskaj punkt Tryskajce rdo" (znajduje si on w odlegoci dwch trzecich od brzegu pity, porodku stopy). Wdech: Unosimy grn cz tuowia. Wydech: Splecione donie ukadamy grzbietami na wierzchoku gowy. Wdech: wiczenie prowadzimy dalej jak wyej. Cao powtarzamy 10 razy. To wiczenie Qi-Gong pozytywnie dziaa nie tylko na oczy, ale take nerki i puca. METODA PSYCHOTRONICZNA EVELYN M. MONAHAN (AUTOSUGESTIA) Evelyn M. Monahan ulega w wieku 22 lat tragicznemu wypadkowi, w rezultacie ktrego zostaa ciko okaleczona. Stracia wzrok, jak rwnie wystpiy u niej coraz czstsze ataki padaczki. Po czterech latach doczy si do tego dodatkowo parali prawego ramienia. Evelin ze swoim cikim kalectwem zmagaa si przez 9 lat W gbokiej depresji przypomniaa sobie dziwne i ciekawe historie, zwizane z cudownymi uzdrowieniami, ktre zasyszaa w dziecistwie. Wraz z dwjk przyjaci rozpoczli stosowanie wicze, ustalonych przez sam Evelin. wiczyli trzy razy dziennie z wielk dokadnoci. Bya to ostatnia deska ratunku. Po 10 dniach E. Monahan odzyskaa wzrok. Stao si to nagle. Wraz z odzyskaniem wzroku ustay cakowicie ataki epileptyczne, a w tydzie pniej ustpi parali. Badania lekarskie nie wykazay ladu adnej choroby. W oparciu o swoje dowiadczenia Evelin Moriahan napisaa ksik The miracle of metaphysical healing" (Cud psychotro- nicznego

leczenia"). Wydana ona zostaa w Japonii, W. Brytanii, RFN, Woszech i innych krajach, a jej autorka demonstrowaa swoj technik w radiu i telewizji amerykaskiej. Staa si rwnie wykadowc na jednym z uniwersytetw w USA. Metoda E. Monahan jest bardzo prosta i nie wie si z adnymi wydatkami. Wymagana jest tu tylko dobra wola, wytrwao oraz spokj. Jej punkt wyjcia stanowi uwiadomienie sobie wasnej mocy, wasnych nieograniczonych moliwoci, ktre E.M. nazywa WYSZYM JA", za moc realizowania ycze, zaspokojenia pot rzeb oraz zmieniania nawet najbardziej niekorzystnych okolicznoci, yciowych - nadwiadomoci. Umysem wiadomym okrela autorka wiadomo otaczajcych nas realiw. To wiadomy umys rejestruje - jej zdaniem - wszystkie nasze spostrzeenia, odczucia i wydarzenia. On zarzdza pamici, on wyciga wnioski. On wreszcie ulega chorobom, cierpieniom, odczuwa rado, szczcie, strach, rozpacz itp. Umys wiadomy jest ograniczony w swoich moliwociach. Jest take lepy" na istnienie naszego wyszego Ja". Ot, aby skutecznie posuy si wskazan technik, trzeba odwoa si do swojego potnego Wyszego Ja" wasnej wiadomoci i... da. Nie prosi, baga, ebra - a spokojnie, zdecydowanie rozkazywa! W swoich instrukcjach E. Monahan nigdy nie podaje sowa prosz", czy bagam", lecz chc", pragn", rozkazuj", adam". Warunkiem powodzenia w yciu - i to warunkiem wielokrotnie podkrelanym przez autork - jest absolutne zerwanie z negatywnym myleniem". Takie mylenie, to nie tylko pesymizm, zwtpienie, rozpacz. To take wrogie, nieyczliwe uczucia, zawi, naigrywanie si z cudzego nieszczcia, pogarda, nienawi itd. Mylenie negatywne - jak twierdzi E.M. - jest chorob sam w sobie, przynosi cierpienie, bl, choroby umysu i ciaa, a nawet mier. Naley pamita, e do precyzji w stosowaniu tej metody dochodzi si z czasem, poprzez ogromn cierpliwo i wytrwao. Technika psychotronicznego leczenia skada si z trzech czci: przygotowania, odwoywania si do swojej Nadwiadomoci plus zakoczenia. Przygotowanie i zakoczenie s wiczeniami oddechowymi, poczonymi z gbokim relaksem. WARIANT METODY ZWIZANEJ Z SAMOLECZENIEM OCZU WSTP (przygotowanie) Wybierz spokojne miejsce, po si lub usid na krzele z oparciem, by mc wygodnie oprze gow. Uwaga dla osb pocztkujcych: odpowiedniejsze bdzie pooenie si. Zamknij oczy i obserwuj" spokojnie swj oddech nie kontro lujc

go. Rozlunij minie caego ciaa, poczynajc od twarzy a po palce ng. Wcignij gboko powietrze przez nos, rozcignij puca i prze pon. Obserwuj wewntrznym okiem swj oddech, wyobra sobie, jak powietrze przepywa przez ciao. Przy wydechu (rwnie tylko przez nos) zwalniaj minie brzucha i pograj w relaksie cae ciao oraz umys. Powtrz to wiczenie trzykrotnie starajc si za kadym razem pogbi relaks. "Cud" czyli przypadek Dariusza M. A oto drugi przypadek - Dariusza M., urodzonego w 1977 r. W czerwcu 1984 r. wskutek upadku z roweru u chopca pojawiy si cige, silne ble lewej nogi. Zalecenie lekarskie brzmiao: cztery tygodnie leenia w ku. Mimo to ble nie ustpiy.. Nastpna wizyta - i kolejny miesic leenia. Skutek jak poprze-dnio. Wobec tego trzecia wizyta u ortopedy i tym razem rozpoznanie: martwica gwki koci udowej lewej." 3 wrzenia 1984 r. przeprowadzona zostaje operacja. Orzeczenie: Osteotomia midzykrtarzowa waryzujca ko udow lew". Stycze 1985 r.: usuniecie operacyjne materiau zespalajcego". Po wyjciu chopca ze szpitala mimo systematycznych masay lekarze stwierdzaj, e choroba postpuje. Nie s zapisywane adne leki, zaleca si ograniczanie chodzenia do minimum. Pierwsza wizyta u bioenergoterapeuty nastpuje 18 marca 1986 r. Od tego momentu ble w nodze - uprzednio dajce cay czas o sobie zna - systematycznie si zmniejszaj. Chopiec chodzi coraz wicej i coraz czciej - niekiedy caymi dniami. Zapis w dokumentacji z padziernika 1986 r. stwierdza, e na przestrzeni ostatnich czterech tygodni (tj. po czterech comiesicznych spotkaniach z bioenergoterapeut) bl pojawi si tylko raz - pod kolanem. W grudniu 1986 r. - szste spotkanie. Z zapisu wynika, i w czasie, jaki upyn od ostatniej sesji terapeutycznej, bl nie pojawi si ju ani razu. Nie pojawi si rwnie - dodajmy - w przyszoci. Spotka z bioterapeut byo w sumie 31. Dalsze okazay si niepotrzebne. Tak, tak, wiemy oczywicie, e to tylko pojedyncze przypadki i e gdyby byy ich setki, moe wwczas... Kto ma je jednak, uprzejmie pytamy, gromadzi i analizowa? Redakcja? Nie czujemy si ot upowanieni do tego, by wyrcza innych w ich kompetencjach i obowizkach. Tym lekarzom, ktrzy czytaj Nieznany wiat" i ktrzy z nami wsppracuj, wyraamy nie po raz pierwszy gboki szacunek oraz uznanie za otwarto, z jak podchodz do nie zweryfikowanych naukowo metod terapii, mogcych jednak - jak si okazuje - wydatnie pomc chorym w ich cierpieniach. Innych,

nastawionych sceptycznie, namawiamy na pocztek do wyzbycia si uprzedze, ktre potrafi skutecznie blokowa proces poznania. Ca rzecz opublikowalimy za z tego powodu, by mc udzieli przynajmniej czstkowej odpowiedzi na pytanie: dlaczego bronimy bioterapii. Opracowa: H.G. Data wykonania tego zdjcia: czerwiec 1990 r. (pasek z nazwiskiem pacjenta widoczny z prawej strony stanowi kopi zdjcia poprzedniego i nie odpowiada rzeczywistoci). Po obejrzeniu tej kliszy lekarz orzek. e pacjent jest ju zdrowy", inny za doradzi matce chopca zachowanie wszystkich zdj na pamitk, gdy ca rzecz uzna za cud". Odwoanie si do swojej Nadwiadomoci 1. Powtarzaj w umyle nastpujce sowa: Przez bezgra niczn potg mojej Nad wiadomoci i gbok mdro wyszego Ja" rozkazuj, by zmobilizowane zostay ogromne zasoby energii, istniejce wewntrz mnie, poza mn, aby zlikwi doway wady mojego wzroku. Wszystkie zniszczone i chore komrki mego ciaa s w tej chwili uzdrawiane, tak, e adna choroba nie ma prawa we mnie istnie, a dar prawidowego widzenia jest mi zwrcony". Ujrzyj siebie samego na mentalnym filmie" - z uzdrowionym wzrokiem, rozgldajcego si wok i napawajcego oczy wy ranymi widokami bliskimi i dalekimi, nigdy lub dawno nie wi dzianymi. Otaczajcy ci krewni lub przyjaciele ciskaj ci i gra tuluj, mwi take: To wspaniae, e moesz dobrze widzie bez okularw. Nigdy bym nie uwierzy, e to moliwe, ale trudno zaprzeczy faktom. Ogromnie si cieszymy i gratulujemy". Dziki za udzia w moim szczciu. Masz racj, to cudownie mc widzie wyranie z bliska i daleka". Stwrz w swoim umyle scenk w gabinecie lekarza, ktry bada twj wzrok i mwi ze zdziwieniem: ,Nie pojmuj, jak to si stao. Medycznie nie mog tego wytumaczy, lecz stwierdzam fakt, e pan (pani) normalnie widzi. Ogromnie si ciesz i gratu luje". Zakoczenie 1. Oddychaj gboko przez nos. Przy wdechu obserwuj wewntrznym okiem powietrze, obficie utleniajce cay Twj orga nizm. Doprowad je w wyobrani do partii mzgu. Przy wydechu rozlunij w peni minie brzucha i pograj w gbokim relaksie cae ciao i umys. Powtrz to wiczenie trzykrotnie, za kadym razem jeszcze bardziej rozluniajc ciao. 2. Obserwuj przez chwil swj oddech, nie kontrolujc go. Po zostawaj w relaksie.

3. Otwrz oczy i wr do codziennych obowizkw. wiczy trzy razy dziennie. INNE TECHNIKI SAMOLECZENIA WAD WZROKU Chromoterapia Nawietlanie oczu kolorem indygo - szklana szyba koloru in-dygo przesania przestrze midzy oczyma a promieniami sonecznymi. TECHNIKI specjalistyczne Qi-gongu, magnesoterapii, bioterapii, bioemanacji itp. stosowane s w ramach sesji indywidualnych lub grupowych prowadzonych przez instruktorw. przedruk: NIEZNANY WIAT Bogdan Grzywna