Vous êtes sur la page 1sur 18

Horoskop Majw

Turkus 1 II - 21 II
Turkus - to niezwyka osobowo. Jest prawy i uczciwy - mona powierzy mu tajemnice i majtek - sprawiedliwy, zgodny i yczliwy powyej redniej krajowej. Spieszy z pomoc bez namysu i nie oczekuje niczego w zamian. Nie pojmuje wyrachowania i oburza si syszc o zasadzie "co za co". Nie spodziewa si wdzicznoci i dziwi si, spotykajc z jej dowodami. Pomaga tylko dlatego, e kto tego potrzebuje: rodzina, przyjaciele lub cakiem obcy czowiek. Jest uprzejmy, cierpliwy i dyskretny, wysuchuje zwierze, agodzi spory i godzi zwanione strony. To jego yciowa rola - mediator. Turkus jest mile widziany w kadym towarzystwie, gdy natura obdarzya go wdzikiem, prostolinijnoci i komunikatywnoci. Jest gocinny i hojny, odda przysowiow ostatni koszul komu znajdujcemu si w potrzebie. Nigdy si nie narzuca, zawsze uszanuje czyj wol; apodyktyczno jest mu cakiem obca. Turkus nie przywizuje szczeglnej wagi do spraw finansowych, ale czsto potrafi robi dobre interesy. Bardzo lubi podre, bez problemw adaptuje si w nowych miejscach i sytuacjach, atwo zawiera znajomoci. Interesuj go eksperymenty i wszelkie nowinki z rnych dziedzin. Turkus atwo si uczy, jest bystry i czsto wszechstronnie uzdolniony. Wikszo ludzi urodzonych w tym znaku wybiera zawd lekarza, opiekuna spoecznego, weterynarza, nauczyciela, aby z racji wykonywania swojej profesji mc pomaga. Sab stron Turkusa jest zdrowie. Trapi go rne dolegliwoci, nie cieszy si dobr kondycj fizyczn, ale nigdy nie narzeka i nie zamcza otoczenia swoimi kopotami zdrowotnymi. Niemal idealny wizerunek tego znaku zakca raczej niedua uczuciowo. W prawdzie jest subtelny i delikatny, ale obce s mu burze namitnoci, nie daje si ponie temperamentowi. Zdobycie jego uczu to zajcie dla wyjtkowo wytrwaych, wymaga czasu, wielu zabiegw i cierpliwoci. Jeli jednak uda si wkra w jego aski, Turkus jest wiernym partnerem.

Onyks 22 II - 13 III

Onyks - Niezwykle rzadko si zdarza, by ycie Onyksa byo usane rami. Zazwyczaj boryka si z rnymi przeciwnociami losu, ma kopoty i troch pecha. Wiele problemw sam sobie przysparza, gdy jest niezdecydowany, mao energiczny i nieco chwiejny - przerzuca si z pomysu na pomys, zmienia pogldy i yciowe cele. To typowy somiany ogie, brak mu wytrwaoci, pracowitoci rwnie nie mona zaliczy do jego zalet. Wszystko to sprawia, e wikszo projektw Onyksa pozostaje w sferze marze. Pniej oskara si o brak silnej woli, zmarnowanie szansy, ale z trudem przychodzi mu co zmieni na lepsze. Onyks jest zdolny, ma doskona pami, due zdolnoci jzykowe i wraliwo muzyczn. Niezbyt dobrze radzi sobie z materialn stron ycia, nie potrafi robi interesw, ale jakby na osod fortuna mu sprzyja. Ma szczcie do drogich prezentw, darowizn, spadkw i wygranych na loterii. Onyks ma kopoty towarzyskie, trudno zawiera znajomoci, jest niemiay i niezwykle przeczulony na swoim punkcie. Panicznie boi si krytyki i miesznoci. Bardzo atwo urazi go nawet artobliwym docinkiem. Obraony odsuwa si, potrafi nawet zerwa znajomo i do koca ycia nie wybaczy zoliwoci, czy ostrej krytyki. Jednoczenie uzalenia si od otoczenia, od ludzi obdarzonych siln osobowoci; pozwala si tyranizowa i nie bardzo potrafi si wyzwoli spod wpywu. Cierpi w milczeniu, zyma si, zdajc sobie spraw z faktu, e jest manipulowany. Narzeka, e czuje si jak marionetka na sznurkach, ale nie umie zmieni tego stanu rzeczy. Czsto sprytni znajomi czy wsppracownicy wykorzystuj go, zrzucajc na jego barki wasne sprawy. Dopki nie ura uczu wasnych Onyksa, wszystko przebiega zgodnie z ich planem. Onyks w mioci szuka wsparcia i zrozumienia dla swoich saboci, ale najczciej trafia pod pantofel yciowego partnera. Nie umie rozrni chci wspierania w cikich chwilach od despotyzmu. Onyks bardzo lubi podre i dalekie wdrwki bez celu; ot, dla samej przyjemnoci zmiany miejsca. To dla niego najlepsze lekarstwo na yciowe trudnoci, tyranizujc rodzin i kolejny nic zrealizowany pomys.

Diament 14 III - 2 IV
Diament - w tym znaku spotykamy wyjtkowo rnorodne charaktery, sprzeczne usposobienia, ale nigdy nic spotkamy bezbarwnej i szarej postaci. Niektre Diamenty mog poszczyci si niezwyk pracowitoci, nieugit wol i elazn konsekwencj, lecz wikszo przedstawicieli tego znaku jest niestabilna, humorzasta i uparta bez wzgldu na to, czy ma racj, czy te si myli. Diament zawsze rozsadza energia, podejmuje si kilkunastu przedsiwzi jednoczenie, chce wszystko przebudowa - ot tak sobie, czsto z nudw. Byle tylko zmieni cokolwiek! Potrafi te zmienia pogldy jak rkawiczki, dlatego i uleg nagej fascynacji. Diament nie ufa cudzemu dowiadczeniu, nie przyjmuje ustalonych prawd i dogmatw. O wszystkim chce przekona si sam, jest nieostrony, kieruje

si impulsem chwili, kaprysem i zachciankami. Czsto le na tym wychodzi, ale nic umie zmieni swego podejcia raczej powie z dum "wiem ju, e ogie rzeczywicie parzy". Jest inteligentny i bystry, ale le si uczy, gdy na dusz met waciwie wszystko go nudzi. Jeli nagle zainteresuje si jakim przedmiotem - zakasuje nawet prymusw. Podstawow cech tego znaku jest ambicja i dza wadzy. Ju jako dziecko tyranizuje rodzicw i nie uznaje adnych autorytetw. Nie zabiega o popularno, obca mu dyplomacja i delikatno. Uwielbia ktnie i szermierki sowne, podczas ktrych nic przebiera w rodkach. Jest przesadnie szczery i bezporedni, nic kryje nawet najbardziej kontrowersyjnych pogldw. Omiesza cudze zdanie, nie uznaje zwykej dyskusji, jest zoliwy i ironiczny, uderza "poniej pasa". Szybko zraa do siebie ludzi, ale wcale si tym nie przejmuje. Kobieta Diament przyciga uwag mczyzn swoj urod, lecz natura pozbawia j seksapilu i kokieterii - to typowy kumpel. Ma do "siermine gusta", nie interesuje si ciuchami, porcelan i serwetkami, ucieka od kuchni, sprztania i haftowania, woli raczej naprawi samochd. Na yciowego partnera wybiera mczyzn sabego, ktry natychmiast trafia pod kape wspaniaej maonki. Czsto nawet najwikszy pantoflarz przerazi si ogromem despotyzmu pani Diament. Diamentowi trudno o szczcie w mioci: nawet jeli kocha, to nie ustpi na krok, nie dostosuje si, waciwie prowadzi taki sam tryb ycia jak przed lubem. Zwizek moe przetrwa, jeli partner pjdzie na kompromis. Diament nie jest romantyczny i atwo godzi si z porak, nie przeywa rozstania, po prostu idzie dalej swoj drog. Ten znak lubi ryzyko i sport, w ktrym mona wykaza si si i wytrzymaoci jak: polowanie, alpinizm, wycigi motocyklowe czy boks. Diament jest aktywny, wytrzymay fizycznie, chce zawsze by lepszy i silniejszy. Wybiera zawd, w ktrym niezbdna jest sia fizyczna i szybko decyzji.

Rubin 3 IV - 22 IV
Rubin - to silna indywidualno, ale... raczej mao sympatyczna. Jest zdecydowany, twardy i despotyczny, jeli co postanowi, "po trupach" dy do celu. Rubin nie zastanawia si, czy dziaa cudzym kosztem, czy wyrzdza komu krzywd. On idzie do przodu jak czog, cile wytyczon przez siebie drog i nie cofa si przed niczym. W najgroniejszych sytuacjach nie traci gowy, zawsze opanowany opracowuje dalszy plan bitwy. Dla wszystkich Rubinw wsplna jest metoda dziaania, tylko rne s cele. Jedni powicaj wszystko dla sawy, inni dla wadzy, a jeszcze inni kochaj pienidze. Ci ostatni gromadz kady grosz a do skpstwa, przy tym niezbyt istotne jest rdo pienidzy - byle tylko nie wysychao. Rubiny potrafi robi doskonae interesy, mniej lub bardziej uczciwe. Mona powiedzie, e same wchodz im w rce najdziwniejsze okazje zarobienia pokanej gotwki. Rubin jest ekspansywny, energiczny, lubi wysuwa si

na czoo grupy i podporzdkowa sobie otoczenie. Przy tym nie jest dla swych podwadnych troskliwym ojcem, a raczej gronym tyranem. Nawet jeli pieszy z pomoc, to tylko tym, ktrzy uznaj jego wyszo. Jeeli zwrcimy si z prob o pomoc do przedstawiciela tego znaku, najpierw musimy wysucha ostrej krytyki naszego postpowania, potem pokanej dawki dobrych rad, ktre Rubin ma przygotowane na kad okazj. Nastpnie trzeba zgodzi si z przedmwc, przyzna si do winy, a wwczas ju bardzo chtnie pomoe, powicajc swj wolny czas. Oddajc mu sprawiedliwo trzeba przyzna, e bardzo czsto ma racj, a jego rady s zazwyczaj rozsdne i praktyczne. Rubin doskonale radzi sobie w codziennym yciu, jest bardzo pracowity, trzewo patrzy na wiat i nigdy nie czeka na cud. Natura obdarza ten znak rozmaitymi talentami, dajc zawsze zdolnoci organizacyjne i umiejtno kierowania ludmi. Rubinowi trudno zaimponowa, od dziecistwa jest nieposuszny , egoistyczny i odwany. Rzadko spotykamy w tym znaku zapalonych podrnikw. Rubin raczej niechtnie wyrusza z domu, gdy atwo przywizuje si do rodzinnych stron. Jednak propozycja intratnej posady lub znacznie lepszego mieszkania przypina mu skrzyda do ramion, szybko pakuje walizki i odjeda nawet bardzo daleko. Nie oglda si za siebie i nie wspomina, gdy obcy mu sentymentalizm. Potrafi sobie wytumaczy, e to byo najlepsze wyjcie! Kobiety urodzone w tym znaku s ambitne i nieustpliwe, mdrze kieruj domownikami i nie potrzebuj opieki. Rubin jest niezbyt uczuciowy i obdarzony maym temperamentem to trzewy realista, ktry dokadnie i na zimno ocenia partnera. Przewanie szuka kogo podobnego do siebie, a jeli partner nie spenia oczekiwa, wytyka mu to na kadym kroku. Dom Rubina rzadko bywa oaz ciszy i spokoju.

Szafir 23 IV - 12 V
Szafir - Wedug Majw Szafiry to wybracy bogw, wrono im dugie i szczliwe ycie. Ten znak charakteryzuje si wyjtkowym rozsdkiem, ostronoci i yciow mdroci, a przy tym wyranie sprzyja mu szczcie. Idzie przez ycie prost drog, nie uznaje krtactw, kamstewek i wybiegw. Szafir jest niezwykle uczciwy, solidny, pracowity i wytrway. Gdy podejmuje dziaanie, rozpatruje wszystkie aspekty wierzc, e "diabe siedzi w szczegach". Jest precyzyjny, nigdy nie zapomina o terminach woli nawet do dugo czeka, ni miaby si spni o minut. Ma due szanse, by zaj w yciu bardzo wysoko, ale nie uznaje wspinaczki po szczeblach kariery kosztem innych. Zawsze liczy si z ludmi i uwanie obserwuje skutki swoich dziaa. Szafir potrafi nawet zrezygnowa np. z przyjcia wyszego stanowiska, jeli czuje, e kogo skrzywdzi albo e jest to dla tego kogo ogromna i jedyna szansa. Jest optymist, wierzy w swoj szczliw gwiazd, ktra i tak podsunie mu inn okazj. Moliwo okazania wielkodusznoci bardzo poprawia mu samopoczucie. Szafir cieszy si duym uznaniem i szacunkiem otoczenia. Ten prawie wietlany

wizerunek mc nieco dwie cechy: spory egoizm, ktry jednak nie zagraa otoczeniu, i ogromny krytycyzm. Szafir jest tolerancyjny tylko wobec dalszych znajomych. Od przyjaci wymaga niezmiernie duo: nieskazitelnej uczciwoci, rzetelnoci, konsekwencji, prawego postpowania i okrelonego sposobu bycia. Bardzo trudno si zaprzyjania, ale jeeli ju si do kogo przekona, jest oddany i wierny. Mimo tego przyjaciele i rodzina czuj si na cenzurowanym, musz stale mie si na bacznoci, gdy zraony Szafir odchodzi, nie ogldajc si za siebie. Podobnie zachowuje si w mioci, duo wymaga od partnera, musi go szanowa, a zraniony nigdy nie wrci. Nie uznaje pustych deklaracji, jeeli co obieca to z "pen wiadomoci" i konsekwentnie tego dotrzyma. W maestwie odpowiedzialny i wierny, powica i si dla najbliszych, ale wymaga uznania go za gow rodziny. Panie Szafiry maj duy talent pedagogiczny, potrafi poradzi sobie nawet z najbardziej niesfornymi pociechami. Szafiry s urodziwe, ciesz si powodzeniem u pci przeciwnej nawet w starszym wieku. Znak ten lubi przyrod, odpoczynek wrd zieleni i nad wod, kocha zwierzta, czsto z wyboru mieszka na wsi. Niechtnie podruje, jest zwolennikiem osiadego ycia i penej stabilizacji. To domator, ktry dy do wygodnego i luksusowego ycia. Szafiry nie s zbyt zdolne i bystre, ale nadrabiaj pracowitoci; dziki niej przewanie osigaj w yciu to, co zaplanoway.

Agat 13 V - 1 VI
Agat - Ludzie urodzeni pod wpywem tego znaku to kalejdoskop osobowoci. Trudno znale cechy zbiene. S galeri najrniejszych typw. Niektre Agaty s powane, odpowiedzialne, sumienne i pracowite, traktuj ycie serio i zawsze wywizuj si z danego sowa. Wedug Majw jednak znakomita wikszo przedstawicieli tego znaku, to szczyt lekkomylnoci, zmiennoci, czasem wrcz nieodpowiedzialnoci. Trudno im ufa, ignoruj ludzi, udaj, e wysuchuj cudzych zwierze, cho w gruncie rzeczy mao ich to obchodzi. S tylko zdolni do poklepania po ramieniu i udzielenia paru zdawkowych rad: "Nie martw si, wszystko bdzie dobrze". W cigu sekundy zapominaj o co chodzio i z poczuciem dobrze spenionego obowizku pdz gdzie przed siebie. Ich ywioem jest ruch, nowoci, ploteczki, podre. Bardzo chtnie zmieniaj prac, mieszkanie i wdruj po wiecie. Wiele Agatw to typowy somiany ogie, zapalaj si do nowej sprawy, by porzuci j w poowie drogi. S potem zdziwieni i rozczarowani, lecz win za swe poraki zazwyczaj obarczaj otoczenie. S kontaktowi i rozmowni, atwo adaptuj si w nowym rodowisku, cho ich serdeczno i uczynno jest powierzchowna i zdawkowa. Maj wielu znajomych, lecz mao przyjaci, gdy przy bliszym poznaniu wikszo ludzi wyczuwa t zdawkowo. Nie przejmuj si tym zbytnio, zawsze zajci sob i swoimi sprawami. Nie zwracaj te uwagi na opini otoczenia o sobie, lubi bulwersowa ekstrawaganckim

zachowaniem, postpowa wbrew utartym zwyczajom i by obiektem plotek. Wane, e ludzie o nich mwi, a co, to ju doprawdy nieistotne. Agat lubi pienidze, ale nie powica si zdobywaniu majtku; yje dniem dzisiejszym. Poniewa jest rozrzutny, czsto w jego portfelu hula wiatr, ale nie spdza to Agatowi snu z powiek. Troch poyczy, co kupi i sprzeda, i udaje mu si y na niezym poziomie. Jest sprytny, ma szczcie do hazardu, a take znajdowania wartociowych przedmiotw. Agat wierzy, e fortuna mu sprzyja i przewanie ma racj. Przedstawicieli tego znaku cz: inteligencja, refleks, zdolno podejmowania szybkich decyzji, bystro i wszechstronne uzdolnienia. Wrd Agatw spotykamy artystw, dziennikarzy, pisarzy i handlowcw. Nie jest zbyt uczuciowy, ulega krtkotrwaym fascynacjom, czsto wdaje si w romanse i rozwodzi, nawet kilka razy w yciu; wszak lubi zmiany w kadej dziedzinie. Panie s zaprzeczeniem pojcia kury domowej. Biegaj na ploteczki, flirtuj, wciubiaj nos w cudze sprawy - zapominajc o brudnych garnkach, stercie koszul do prasowania i lekcjach dzieci. Ludzie spod tego znaku nie s najlepszymi rodzicami: egoistyczni, zawsze czym zajci, wychowuj dzieci "na ywio". May Agat jest pomysowy, ruchliwy, troch zoliwy, uczy si niezbyt dobrze. Oceny ma jednak wysokie, gdy potrafi sprawia wraenie, e wszystko wie, zalewajc nauczyciela potokiem sw.

Chalcedon 2 VI - 21 VI
Chalcedon - Chalcedon to znak fantastw i idealistw , yjcych w oderwaniu od rzeczywistoci. Powicaj si ideom, sprawom wyszej rangi, ale nie daj sobie rady z szar codziennoci. Przyszycie guzika, czy prosta naprawa domowa to sprawy czsto przekraczajce ich siy. Chalcedon jest szczytem niepraktycznoci, nie radzi sobie i denerwuje si drobiazgami czujc, e nie jest do tego stworzony. Chodzi jak kot swoimi drogami, ma o wszystkim wasne zdanie i nie uznaje presji rodowiska. Orygina, czsto dziwak, nie znosi utartych szlakw, bardzo wczenie odrywa si od rodziny i yje po swojemu. Dla Chalcedona kultywowane rodzinnych tradycji i przekazywanie z pokolenia na pokolenie dowiadcze i zwyczajw jest niezrozumiae. adnej sprawy nie zaakceptuje tylko dlatego, e "tak byo zawsze", jeli nie czuje do wewntrznego przekonania. Jest inteligentny i lotny, lecz niezmiernie chaotyczny. Pragnie zaj si jednoczenie picioma sprawami, a myli ma pochonite jeszcze picioma innymi. Brak mu cierpliwoci, chce przez kilka dni nauczy si jzyka obcego lub pozna tajniki obsugi komputera. Pragnie naprawia wiat, stworzy program, dziki ktremu wszyscy mieszkacy naszej planety byliby szczliwsi, ale nie zauwaa, e kto spord rodziny lub przyjaci potrzebuje pomocy. Rzadko si zdarza, by walczy o interesy jednostki. Jest ambitny, pragnie zaj wysoko, lecz nie za wszelk cen. Nie dy do tego, by zbi fortun, a od wadzy woli duchowe przewodnictwo. Nie uznaje narzucania ludziom swej woli czy pogldw.

Uwaa, e kady ma prawo y po swojemu. Przyjani si tylko z wybitnymi indywidualnociami, kocha dyskusje "a po wit". Ludzie przecitni i mao inteligentni denerwuj go, stara si w ogle nie mie z nimi do czynienia. W modoci woli starszych ludzi od rwienikw potrzebuje guru, dowiadczonego przewodnika, ktry wskae mu drog w yciu. Nie oznacza to jednak, e Chalcedon pjdzie t wanie drog! W szkole nie ma wikszych kopotw, Uczy si atwo i znacznie szybciej ni koledzy, chocia jest ruchliwy i roztrzepany. Psychicznie dojrzewa wczeniej od rwienikw, dlatego koledzy z klasy wydaj mu si zbyt dziecinni. Jeli ma przyjaci, z ktrymi czy go porozumienie intelektualne, to kontakty z nimi przedkada nad wizy rodzinne. W mioci raczej stonowany, obca mu zalepiajca namitno. Ulega nagym fascynacjom, bywa niewierny, ale jego "skoki w bok" s chwilowe i raczej nie zagraaj trwaoci zwizku. W maestwie szuka przede wszystkim porozumienia duchowego. Nigdy nie zawrze zwizku z rozsdku - dla pienidzy czy podniesienia statusu spoecznego. Nawet w najbardziej udanym maestwie pragnie zachowa spory margines wolnoci osobistej, nie marzy te o gromadce dzieci. Odda siebie, zrezygnowa ze wszystkiego potrafi tylko dla wyszej idei. Kobiety s atrakcyjne, dowcipne i pocigajce, ale nie znosz domowych obowizkw.

Selenit 22 VI - 10 VII
Selenit nie ma atwego ycia, gdy nie potrafi walczy o swoje prawa, obca mu przebojowo i pewno siebie. z trudnych sytuacji woli usun si bez walki i pozwoli wyprzedzi si ludziom mniej zdolnym i inteligentnym, ale silniejszym psychicznie. Wikszo Selenitw ma mikki, wrcz saby charakter, s agodni i spokojni, a mczyni nawet nieco zniewieciali. Przewanie nie nadaj si na eksponowane, kierownicze stanowiska, sami zreszt unikaj tego rodzaju pracy jak ognia. Selenit bardzo trudno zawiera znajomoci, jest nieufny, a przy tam niemiay i peen wewntrznych zahamowa. le si czuje w towarzystwie osb haaliwych, swobodnych i rubasznych; staje si przy nich jeszcze bardziej skrpowany i oniemielony. Sam jest delikatny, taktowny i grzeczny i tego samego oczekuje od ludzi. Jego manierom nie mona nic zarzuci. Bardzo atwo go urazi, jest nieco przeczulony. Naraony na zoliwe kpinki zamyka si w sobie i nie potrafi da odporu ironii. Daje si zakrzycze, a omieszony nie broni si, tylko odwraca od wiata, milczy i cierpi. Przegrywa w ktniach, w ostrej rywalizacji, wszdzie tam, gdzie ma do czynienia z przebojowym i haaliwym przeciwnikiem. Rzadko otwarcie okazuje swj gniew i pretensje, a zamiast krzykn - zrzdzi i gdera. Selenit najlepiej czuje si w wskim gronie najbliszych przyjaci i w czterech cianach wasnego domu. Nie lubi zmian, woli pracowa za marne grosze, ale wrd dobrze znanych osb. Ciko znosi przeprowadzki, bardzo rzadko zdarza si, by zmieni adres. W wikszoci sytuacji yciowych wybiera nawet gorsze

warunki, ale dobrze znane. Najwyej ceni sobie wydeptane kapcie, choby byy za mae. Jest konserwatyst i tradycjonalist, wrd Selenitw trudno spotka rewolucjonistw, nowatorw i wynalazcw. Wyjtkowo ostrony w Sprawach finansowych, dugo zastanawia si nad kadym powaniejszym wydatkiem. Nie lubi ryzyka i hazardu, nie ma w sobie nic z prawdziwego businessmana. Ma zamiowania i talenty twrcze, jego ywioem jest muzyka i poezja. Ma dobr pami, yw wyobrani i spore zdolnoci aktorskie. Selenit jest wspaniaym gawdziarzem, potrafi barwnie i ywo, uywajc oryginalnych przenoni i porwna, opisywa nawet codzienne wydarzenia. Ma te poczucie humoru, nieco zabarwione ironi, ale nigdy zoliwoci. W mioci i przyjani nie jest stron atakujc, czeka na zachcajcy gest partnera. Jest uczuciowy, wierny i oddany, ale trudno zyska jego zaufanie. Rodzina odgrywa w yciu Selenita dominujc rol, wysoko ceni nawet dalekie powinowactwo. Potrafi powici si i wiele znie w imi trwaoci rodziny. Pani Selenit jest marzycielska, czua i subtelna, to stuprocentowa kobieta w pozytywnym i negatywnym sensie tego sowa. Czsto przeywa miosne rozczarowania, a jeli zawiedzie si w maestwie, jej wiat bez reszty zapeni dzieci. Jest czu, pobaliw i zalepion matk. Wiele kobiet ma niezwyk intuicj, graniczc wrcz z jasnowidzeniem. Dzieci z tego znaku s ciche, bojaliwe, niemiae i paczliwe. Dobrze si ucz, s grzeczne, ale wymagaj troskliwej opieki. Trzeba agodnie zwalcza lki i kompleksy, a take budowa pewno siebie maego Selenita.

Szmaragd 11 VII - 30 VII


Szmaragd - osoby urodzone pod wpywem tego znaku maj zdecydowanie wicej zalet ni wad. S energiczne i pracowite, dynamiczne i pomysowe. Postawa Szmaragda wobec ludzi jest niezwykle pozytywna. Bezinteresowny i yczliwy, pierwszy ofiarowuje sw pomoc nie czekajc, a kto si do niego zwrci. ycie Szmaragda obfituje w burzliwe i trudne chwile, wiele razy splot niezalenych od niego okolicznoci ukada si niepomylnie. Czsto zdarza si, e musi bardzo wczenie si usamodzielni i dawa sobie rad z kopotami, ktre niejednokrotnie go przerastaj. Szmaragd jednak si nie poddaje, wykazuje dojrzao i odpowiedzialno. To poczucie odpowiedzialnoci zostaje mu na cae ycie i przysparza wielu kopotw. Bierze na siebie za duo obowizkw, ktrym nie moe podoa. Wiele jego pomysw pozostaje w sferze marze: za duo jednoczenie planuje i rozprasza si na drobiazgi. To troch somiany ogie, angauje si w rne sprawy, ale na krtko; po pewnym czasie nawet najbardziej ekscytujce projekty nu go. Taka postawa wikszoci przedstawicieli tego znaku sprawia, e nie mog poszczyci si powanymi sukcesami w yciu. Lepiej radz sobie jako twrcy, literaci i plastycy. Tu bardziej liczy si pomys, ktrego nigdy Szmaragdowi nie zabraknie. Rzadko jednak si zdarza, by Szmaragd odda sw prac w terminie. Znak

ten lubi bogate ycie towarzyskie i liczne grono znajomych. Jego miy sposb bycia, serdeczno i ch niesienia pomocy, to powane atuty w przyjani. Jednak, jak na ironi, Szmaragd czciej spotyka Si z pretensjami ni z wdzicznoci. Pragnie pomc, obiecuje zote gry, ma wspaniae chci, ale nie jest w stanie ich zrealizowa. Bardzo czsto pada te ofiar nacigaczy. Jest atwowierny i nie moe pogodzi si z myl, e kto go nabiera. Szuka dla nacigacza usprawiedliwie, pewne sprawy prbuje traktowa jak pomyk, nigdy z wol. Efekt postpowania Szmaragda jest taki, e otoczenie stawia mu coraz wysze wymagania i coraz bardziej otwarcie okazuje niezadowolenie. W sprawach sercowych cieszy si duym powodzeniem, ale i na tym polu jego atwowierno daje mu si we znaki. Nie jest dobrym psychologiem i nie potrafi dokona waciwego wyboru. Swe, niestety do czste, zawody miosne ciko przeywa, gdy sprawy uczuciowe odgrywaj w jego yciu istotn rol. Kobiety s niepraktyczne, czue, rozpieszczajce ca rodzin i przesadnie pobaliwe dla dzieci. Mae Szmaragdy s mie, pomysowe i ruchliwe. Ich wychowanie to trudny orzech do zgryzienia, gdy wpadaj im do gowy najbardziej szalone pomysy.

Topaz 31 VII - 19 VIII


Topaz - to urodzony dyplomata, wietnie daje sobie rad z ludmi, potrafi agodzi spory i przekona do swych racji nawet zagorzaego antagonist. Jest pogodny, wesoy i optymistycznie patrzy w przyszo. Nie zadrcza si kopotami, ufajc, e wszystko uoy si po jego myli. Lubiany w kadym rodowisku za yczliwo i wyrozumiao, podnosi na duchu zmartwionych, zaraa swym optymizmem. Doprowadzony do ostatecznoci wpada w gniew, ale na krtko, bowiem do dobrze panuje nad swoj porywczoci. Umie te wybacza krzywdy, jest tolerancyjny dla cudzych bdw. Jest prny - asy na komplementy i pochlebstwa, sam zreszt chtnie si nimi posuguje. Zdaje sobie doskonale spraw, e niewielu ludzi nie lubi pochwa. Przesadnie pewny siebie, ufa e nie ma sprawy, z ktr nie daby sobie rady. Tymczasem z wieloma rzeczami nie radzi sobie, gdy jest chaotyczny, niedokadny i brak mu wytrwaoci. Uwaa si Za nieomylnego, pragnie, by otoczenie liczyo si z jego zdaniem, uwielbia dawa dobre rady i obraa si, gdy kto nie stosuje si do jego wskazwek. Siln cech tego znaku jest ambicja. Topaz pragnie zrobi karier, lecz nie cudzym kosztem. Nie uznaje podstpw i intryg, chce doj do celu prost drog, ktr toruje sobie, raczej pochlebiajc odpowiedniej osobie, nie za kopic doki pod konkurencj. Mimo niekonsekwencji zazwyczaj udaje mu si zdoby eksponowane stanowisko. Lubi podrowa i poznawa nowych ludzi. Nie jest domatorem, samotny i zamknity w czterech cianach czuje si fatalnie. Akceptuje tylko dom ttnicy yciem, peen goci, a przy tym luksusowo urzdzony by mg si nim pochwali. Lubi urzdza wystawne przyjcia, jest gocinny i

rozrzutny. Nie liczy si z kosztami, wyznajc zasad, e jego gociom nie moe niczego zabrakn. Nawet jeeli po takiej kolacyjce zostanie z pustym portfelem, nic go nie odwiedzie od kupna najdroszych trunkw i zaksek. W zwizkach uczuciowych chce gra pierwsze skrzypce i czu stay podziw partnera. Nie bardzo mu si to udaje, gdy czsto przez maestwo dy do podwyszenia swego statusu spoecznego i materialnego. Chocia nie mona nazwa go materialist kierujcym si wycznie rozsdkiem, to przyja i mio czy jednak z moliwoci awansu. Kobiety s pene wdziku, kokieteryjne, od ma wymagaj adorowania nawet dwadziecia lat po lubie. Nigdy nie powicaj si cakowicie dla rodziny, musz mie czas i pienidze dla siebie. Lubi ciuszki, biuteri i przyjcia, na ktrych mog zabysn w nowej kreacji. Dzieciom chc zaprogramowa przyszo wedug wasnego pomysu, nie liczc si z ich zdolnociami i zainteresowaniami. Jeli pociecha zawiedzie pokadane w niej nadzieje lub po prostu pjdzie w yciu swoj drog, pani Topaz nie ukrywa rozczarowania. Dzieci urodzone w tym znaku s mie, bez zahamowa, niezalene i bardzo czsto przewodz grupie rwienikw.

Jadeit 20 VIII - 9 IX
Jadeit - Wrbici Majw przepowiadali osobom urodzonym pod znakiem Jadeitu szczcie i opiek gwiazd. Jadeit jest zaradny, praktyczny i potrafi doskonale dba o wasne sprawy. Ma o sobie bardzo wysokie mniemanie, uwielbia si przechwala i wyolbrzymia sukcesy. Czasem ponosi go fantazja w peanach na swoj cze, chtnie dopisuje sobie zasugi. Do klsk nie przyznaje si nigdy! Rozczarowania nie blokuj dalszej ekspansji, bardzo atwo podnosi si po kadym upadku, ufajc, e nie ma tego zego, co by na dobre nie wyszo. Mimo i nie jest przesadnym optymist, wierzy w swoje szczcie. Jadeit jest wyjtkowo sprytny, potrafi wyga si z niewygodnych zobowiza, w pracy nie przemcza si, a przy tym dobrze zarabia. Ma yk handlow, dobrze kalkuluje, a take sprzyja mu fortuna. Wie, jak ustawi si w yciu, umie wykorzysta kad okazj. Przysowiowy ut szczcia sprawia, e Jaddeitowi wiedzie si w yciu lepiej ni na to zasuguje. Kochaj go rodzice (nawet gdy ma liczne rodzestwo, zajmuje najwaniejsz pozycj), maonek, pomagaj przyjaciele, atwo te znajduje protektorw i sponsorw. Jadeit nie jest bezwzgldny, to raczej urodzony dyplomata; nawet gdy kim manipuluje, nie posuwa si za daleko. Uczucia nie graj dla tego znaku roli pierwszoplanowej. Lubi mie powodzenie i stara si o nie; panowie s ujmujcymi dentelmenami, panie kokieteryjne, ale niewiele si za tym kryje. Partner spodziewa si po Jadeicie cudownych, romantycznych przey i burzy namitnoci, tymczasem zamiast uczucia, znajduje rozsdek i duy temperament. Znak ten zawiera zwizek maeski tylko z kim znaczcym pod wzgldem pozycji spoecznej i materialnej. Pan Jadeit nie oeni si z Kopciuszkiem,

choby najpikniejszym. Mimo i lubi pochwali si sw partnerk, inne sprawy stawia na pierwszym miejscu. Jadeit lubi podre, poznawanie nowych miejsc, chtnie przeprowadza si i wyjeda na dugo. Stara si przy tym o nawizanie korzystnych kontaktw z ludmi i nie zaniedbuje adnej okazji, by zarobi par zotych. Kobiety chc by najwaniejsze, lubi si spnia na przyjcia, staraj si by obiektem zainteresowania wszystkich panw. S miae i atwo nawizuj znajomoci. Zwracaj te uwag na opraw swej urody, ale s przy tym oszczdne i praktyczne, potrafi pomnoy nawet nieduy majtek. Jako matka pani Jadeit nie jest zbyt czua i troskliwa, stara si jak najszybciej usamodzielni swoje pociechy. May Jadeit wietnie daje sobie rad: lubiany przez rwienikw, rozpieszczany przez rodzicw i oceniany przez nauczycieli wyej, ni na to zasuguje.

Karneol 10 IX - 30 IX
Karneol - Natura obdarzya ten znak wieloma pozytywnymi cechami. Karneol pogodnie patrzy na wiat, ale nie jest lekkoduchem. Kieruje si w yciu zdrowym rozsdkiem i realizmem. Rzadko si zdarza, by popad w kopoty z powodu bezmylnoci. Jest obdarzony yciow mdroci i potrafi uczy si na wasnych bdach. Czasem dziaa wiedziony impulsem, zareaguje gwatownie, zadecyduje zbyt szybko i po fakcie auje swej porywczoci. Karneol nie lubi sucha cudzych rad ani korzysta z czyjego dowiadczenia, kieruje si tylko wasnymi ocenami i pomysami. Rzadko zdarza si, by przedstawiciel tego znaku by wpywowy. Wobec ludzi jest bezporedni i komunikatywny, ale nic dopuszcza do poufaoci. Wybiera rol obserwatora, cho zaley mu, by oceniano go jako yczliwego i spieszcego z pomoc. Opinia otoczenia jest dla niego niezwykle istotna, chce zdoby autorytet i szacunek. Karneol jest bardzo ambitny, ale nie dy do wadzy i majtku. Pragnie sprawowa "rzd dusz", doskonali wasny charakter (czsto niezwykymi sposobami) i stale pogbia wiedz. Ma szerokie i zazwyczaj nietypowe zainteresowania, fascynuj go religie i filozofia. Wiele Karneoli wstpuje do jakiej sekty, z upodobaniem wiczy zen lub jog. Oryginalne zainteresowania i styl ycia oraz niesowno Karneola, a take tendencja do obiecywania rzeczy niemoliwych sprawiaj, e zamiast szacunku zdobywa opini dziwaka. Mimo tego jest lubiany i popularny w swoim rodowisku. W znaku tym spotykamy wielu spoecznikw, w peni zaangaowanych i powiconych wielkiej sprawie. Karneol obdarzony jest talentem artystycznym i wyczuciem estetycznym. Ma bardzo dobry gust, lubi otacza si adnymi przedmiotami. Potrafi ciekawie urzdzi mieszkanie, dopracowujc najdrobniejsze szczegy. Przywizuje te du wag do sposobu ubierania. Pani Karneol pragnie by podziwiana, sta si orodkiem zainteresowania i zbiera hody adoratorw. Zaley jej na zdobyciu wysokiej pozycji towarzyskiej i wiele dla tego powici. Pewna siebie, wierzy w swj wdzik i urod. Interesuje

si wieloma sprawami gwnie po to, by zabysn, "sprzedajc" te wiadomoci na przyjciu. Ma te czsto oryginalne hobby. Chce o wszystkim wiedzie i wydawa autorytatywne sdy. Jako ona potrafi wiele powici dla kariery ma i ciko przeywa jego poraki. Raczej rzadko jest na nie naraona, gdy pani Karneol wie, na kogo postawi. Nie zwie si z niedorajd yciowym, czy choby mao przebojowym partnerem. Wobec dzieci ma ogromne ambicje, pragnie zaprogramowa im efektown i intratn karier, nie zwaajc na ich psychiczne predyspozycje. May Karneol jest bystry, inteligentny, dobrze si uczy, bryluje wrd rwienikw. Jest miay, troch przemdrzay, ale bardzo sympatyczny.

Lazuryt 1 X - 20 X
Lazuryt - Kapani Majw wryli Lazurytowi dugie, szczliwe i dostatnie ycie. Jest zgodny i yczliwy dla ludzi, pogodny, z wiar patrzy w przyszo. Obca mu chorobliwa ambicja i dza wadzy. Pienidze s d1a niego tylko rodkiem do celu, cieszy si nimi, jeli moe z nich korzysta i urzdzi sobie elegancko mieszkanie, czy kupi niezy samochd. Lazuryt prowadzi bogate ycie towarzyskie, uwielbia przyjcia, dancingi i wernisae. Nie potrafi obej si bez ludzi, pozostawiony sam sobie popada w melancholi. Pragnie by adorowany, podziwiany i najwaniejszy. Nie przychodzi mu to z trudem, gdy cieszy si powodzeniem towarzyskim ze wzgldu na swe rozliczne zalety. Ma poczuci] humoru, jest taktownym dyplomat, obsypuje komplementami, interesujco i barwnie opowiada skupiajc uwag suchaczy. To typowa dusza towarzystwa, niepowtarzalny wodzirej; wietnie taczy i potrafi piewa. Znany jest jako wytrawny organizator wystawnych przyj. Lazuryt jest dobrym przyjacielem dla przyjaci, ale antagonistw zwalcza bezlitonie. Jest apodyktycznym egocentrykiem, ktry zawsze musi mie racj. Lubi dobre ksiki, nauk, pragnie przez cae ycie pogbia wiedz, chtnie te uczy innych. Jego pasj jest magia, wrby, wszystko co tajemnicze i nieznane. Ma bardzo dobr intuicj, zakrawajc czasem na jasnowidzenie. Lazuryt dugo zachowuje modzieczy wygld, dba o (i tak dobr) kondycj fizyczn, lubi sport. Przepada za podrami, fascynuj go dalekie, egzotyczne kraje. Z Lazurytem lepiej si zaprzyjani, ni w nim zakocha, gdy ycia rodzinnego nie stawia na pierwszym planie. Nie uznaje powice i rezygnacji z wasnej wygody, nudzi go szara codzienno. Jest bardziej przywizany do rodzicw ni do maonka. Z reguy pno wstpuje w zwizki maeskie, wyznajc zasad, i naley korzysta z ycia jak najduej. Cieszy si duym powodzeniem u pci przeciwnej, czsto przez maestwo awansuje spoecznie i materialnie. Pani Lazuryt jest adna, a przy tym potrafi doskonale podkreli swoje walory i umiejtnie zatuszowa niedostatki urody. Jest kokieteryjna, sympatyczna i co niezbyt czsto zdarza si - przyjacielska wobec kobiet. Jako pani domu potrafi stworzy niepowtarzaln atmosfer, urzdza

wspaniae przyjcia, ale nie radzi sobie z obowizkami domowymi. May Lazuryt jest wesoy, peen wdziku, rozpieszczany przez ca rodzin. adnie mwi i szybko uczy si dobrych manier.

Jadeit 20 VIII - 9 IX
Jadeit - Wrbici Majw przepowiadali osobom urodzonym pod znakiem Jadeitu szczcie i opiek gwiazd. Jadeit jest zaradny, praktyczny i potrafi doskonale dba o wasne sprawy. Ma o sobie bardzo wysokie mniemanie, uwielbia si przechwala i wyolbrzymia sukcesy. Czasem ponosi go fantazja w peanach na swoj cze, chtnie dopisuje sobie zasugi. Do klsk nie przyznaje si nigdy! Rozczarowania nie blokuj dalszej ekspansji, bardzo atwo podnosi si po kadym upadku, ufajc, e nie ma tego zego, co by na dobre nie wyszo. Mimo i nie jest przesadnym optymist, wierzy w swoje szczcie. Jadeit jest wyjtkowo sprytny, potrafi wyga si z niewygodnych zobowiza, w pracy nie przemcza si, a przy tym dobrze zarabia. Ma yk handlow, dobrze kalkuluje, a take sprzyja mu fortuna. Wie, jak ustawi si w yciu, umie wykorzysta kad okazj. Przysowiowy ut szczcia sprawia, e Jaddeitowi wiedzie si w yciu lepiej ni na to zasuguje. Kochaj go rodzice (nawet gdy ma liczne rodzestwo, zajmuje najwaniejsz pozycj), maonek, pomagaj przyjaciele, atwo te znajduje protektorw i sponsorw. Jadeit nie jest bezwzgldny, to raczej urodzony dyplomata; nawet gdy kim manipuluje, nie posuwa si za daleko. Uczucia nie graj dla tego znaku roli pierwszoplanowej. Lubi mie powodzenie i stara si o nie; panowie s ujmujcymi dentelmenami, panie kokieteryjne, ale niewiele si za tym kryje. Partner spodziewa si po Jadeicie cudownych, romantycznych przey i burzy namitnoci, tymczasem zamiast uczucia, znajduje rozsdek i duy temperament. Znak ten zawiera zwizek maeski tylko z kim znaczcym pod wzgldem pozycji spoecznej i materialnej. Pan Jadeit nie oeni si z Kopciuszkiem, choby najpikniejszym. Mimo i lubi pochwali si sw partnerk, inne sprawy stawia na pierwszym miejscu. Jadeit lubi podre, poznawanie nowych miejsc, chtnie przeprowadza si i wyjeda na dugo. Stara si przy tym o nawizanie korzystnych kontaktw z ludmi i nie zaniedbuje adnej okazji, by zarobi par zotych. Kobiety chc by najwaniejsze, lubi si spnia na przyjcia, staraj si by obiektem zainteresowania wszystkich panw. S miae i atwo nawizuj znajomoci. Zwracaj te uwag na opraw swej urody, ale s przy tym oszczdne i praktyczne, potrafi pomnoy nawet nieduy majtek. Jako matka pani Jadeit nie jest zbyt czua i troskliwa, stara si jak najszybciej usamodzielni swoje pociechy. May Jadeit wietnie daje sobie rad: lubiany przez rwienikw, rozpieszczany przez rodzicw i oceniany przez nauczycieli wyej, ni na to zasuguje.

Opal 21 X - 9 XI
Opal - dokadnie wie, czego oczekuje od ycia, precyzyjnie wytycza sobie cel i uparcie dy do niego, nie baczc na przeszkody. To znak ludzi niezwykle konsekwentnych, zdecydowanych, a przy tym silnych i odpornych na przeciwnoci losu. Opal jest ambitny, jego plan na ycie jest wszechstronny i trudny do zrealizowania. Pragnie sawy i wadzy, szeroko pojmowanego awansu spoecznego. Jeli czym si zainteresuje, angauje si cakowicie, nie mylc o szansach powodzenia i konsekwencjach, nie dopuszcza do siebie wtpliwoci. Nikt i nic nie jest w stanie odwie go od postanowie. Niezachwiana pewno siebie i upr pomagaj mu w osigniciu celw prawie niemoliwych. Kieruje si logik i intuicyjnym wyczuciem sytuacji. Jest przenikliwym obserwatorem, umie wyciga prawidowe wnioski i uczy si nawet na cudzych bdach. Opal to inteligencja znacznie przewyszajca przecitn, konkretno oraz umiejtno kierowania ludmi. Bez kopotw zdobywa autorytet, zraa jednak otoczenie pewnoci siebie i przekonaniem o wasnej nieomylnoci. Bezbdnie ocenia ludzi, nie da si nabra na faszywe gierki, pozowanie czy te wymuszanie litoci. Bywa altruist, chtnie pomaga, ale tylko komu, kto na to zasuy. Czsto jest szorstki, obca mu dyplomacja. Zawsze mwi to, co myli, krytykuje otwarcie (nigdy bezpodstawnie) i bez owijania w bawen. Dziaa szczerze i jawnie, nie znosi podstpw i intryg. Skada obietnice tylko wwczas, gdy jest pewien moliwoci wywizania si z nich. Nie rzuca sw na wiatr i najszybciej zraa si wanie do osb niesownych i niezdecydowanych. Nie znosi bezczynnoci, lenistwa i nudy. Opal jest czynny i tryskajcy energi przez cae ycie, wci co robi, co planuje i czego pragnie. Odsunity na boczny tor, "si" wysany na emerytur, popada w gbok depresj. Gdy poczuje si niepotrzebny, zaamuje si definitywnie. Znika jego odporno, gdy nie jest niezastpiony. W mioci jest rwnie uparty, jeeli postanowi kogo zdoby, tylko trzsienie ziemi moe mu popsu szyki. Mio przeywa bardzo mocno, targaj nim namitnoci, ale nie mona nazwa go wzorem wiernoci. Kobieta Opal jest silna, wytrzymalsza od wikszoci przedstawicielek swojej pci, znosi wszelkie trudy ycia. Jest zaborcza, uparta i despotyczna, rzdzi domem, dzieci trzyma krtko. Od wczesnego dziecistwa uczy je ycia i pokonywania przeszkd. Nie chepi osigniciami swych pociech, widzi ich sabe punkty. Nie ma w sobie nic z zalepionej matki. May Opal jest indywidualist; uparty i nieposuszny, czsto agresywny i niegrzeczny, wczenie dojrzewa psychicznie, szybciej od swych rwienikw zdobywa dowiadczenia co daje mu wan pozycj w grupie. Jego instynkt wadzy ujawnia si od najmodszych lat.

Akwamaryn 10 XI - 30 XI
Akwamaryn - to bogata i troch zagmatwana osobowo, trudna do rozszyfrowania. Wiele sprzecznych cech i zachowa sprawia, e zaskakuje ludzi nawet po kilku latach znajomoci. Ta tajemnicza posta szykuje niespodzianki mie, ale i bardzo przykre! Akwamaryn jest cakiem niezaleny, odporny na wpywy otoczenia, nie potrafi uczy si na cudzych bdach i nie przyjmuje nic "na wiar". Bezinteresowny, miy i yczliwy; nie przyjani si z kim, bo tak wypada czy te si opaca. Jest niezastpionym przyjacielem na ze chwile - wierny i lojalny, nie szczdzi wysikw, by wycign kogo z tarapatw. Ufa ludziom, pozwala nabija si w butelk, ale gdy zorientuje si, e jest wykorzystywany, zraa si do koca ycia. Zerwie wieloletni znajomo i nawet nie obejrzy si za siebie. Nienawidzi cwaniactwa, wyrachowania i interesownoci. Gdy na czym mu zaley, staje si zdumiewajco energiczny i uparty, cho atwiej si zmobilizuje, jeli komu ma pomc. W e wasnych sprawach rzadko prbuje wywaa drzwi! To intelektualista o oryginalnych zainteresowaniach, czsto zyskuje opini dziwaka. W pracy niesystematyczny, zdolny raczej do zryww. Wwczas byskawicznie nadrabia zalegoci. Moe daleko zaj, ale tylko wtedy, gdy pociga go to, co robi. Akwamaryn pracujcy jedynie "dla chleba" bdzie przez dugie lata szarym referentem. Najchtniej wybiera prawo, medycyn albo badania naukowe. Chocia brak mu sprytu, nie ma nosa do interesw i obca mu wszelka kalkulacja, za to jest ulubiecem Fortuny. Ma szczcie do spadkw, darowizn i wygranych. Akwamaryn jest uczuciowy ale trudno si angauje i duo wymaga od partnera. Wybraniec serca musi wiele sob reprezentowa. Dobrze, gdy ma podobne zainteresowania i pogldy. Z jakich pochodzi sfer i ile ma w portfelu, to ju nieistotne. Zakochany Akwamaryn woli dawa ni bra, chce si opiekowa i rozpieszcza. Wybierze si na szczyt szklanej gry, jeli partnerowi to w czym pomoe. Kobieta z tego znaku jest agodna i spokojna, lecz doprowadzona do ostatecznoci staje si niebezpieczna. Walczy jak lwica w obronie swej rodziny, cho zawsze przestrzega regu fair play. Ma wiele uroku, jest inteligentna i byskotliwa. Jako matka wymagajca, pragnie, by dziecko spenio pokadane w nim nadzieje. A oczekuje naprawd wiele! May Akwamaryn jest powany i spokojny, lubi zwierzta i przyrod. Trzyma si z boku, nie ma duo kolegw. Robi wraenie przedwczenie dojrzaego.

Koral 1 XII - 20 XII


Koral - cieszy si doskona kondycj fizyczn i pogod ducha. Wiecznie umiechnity i rubaszny, yje dniem dzisiejszym. To uparty optymista, nie

dopuszcza do siebie myli, e przyszo moe przynie co zego. Trzeba przyzna, i los sprzyja Koralowi, ale i on nie gryzie si kopotami. Nie umie rozpamitywa poraek; jeli co si nie udao, przerzuca si na inny pomys. Jest lekkomylny i lubi ryzykowa. Jego ywio to troch zwariowane i bardzo urozmaicone ycie. Koral nie zastanawia si, jest spontaniczny i impulsywny. Podejmuje decyzje w uamku sekundy, bez oceny sytuacji. Nie wie, co to rozsdek, czy choby refleksja, on po prostu pdzi przed siebie! Fascynuj go wszelkie nowinki. Lubi komfortowe, pene przyjemnoci ycie, nie nadaje si na ascet. Jeeli sam nie potrafi zapewni sobie dostatku, bez skrupuw korzysta z czyjego majtku. Wprasza si na obiadki, nie zapowiedziany wpada do przyjaci na dziak, a wacicieli jachtu zapewnia, i jest doskonaym sternikiem. Wielu ludzi chtnie spotyka si z nim, gdy jest atrakcyjnym gociem. Przede wszystkim nie narzeka, a to rzadka zaleta w naszych czasach. Koral jest yczliwy, cho nie potrafi wspczu. Trudno si temu dziwi, skoro nie przejmuje si nawet wasnymi kopotami. Nie lubi si przepracowywa, ale szuka zaj ruchliwych, wymagajcych szerokich kontaktw i wyjazdw. Inny rodzaj pracy wywouje tylko ziewanie. Uwaa, i pienidze s po to, by je wydawa, wic czsto w jego portfelu gwide wiatr. Ma yk hazardzisty i sporo szczcia do wygranych. Czsto "dorabia" do pensji pokerem albo ruletk. Mio w wykonaniu Korala to raczej poryw temperamentu. Fruwa z kwiatka na kwiatek, flirtuje i porzuca kogo bez wyrzutw sumienia. Po lubie nie zmienia przyzwyczaje, wic zwizek zawarty "na cae ycie" rozpada si po roku. Kobieta jest prna, odwana i atrakcyjna, lubi zdobywa mskie serca. Chce, by otacza j wianuszek adoratorw; rywalki eliminuje bezlitonie. M powinien duo zarabia - na zachcianki pani Koral i... suc. Dla dzieci jest serdeczna, ale dla wasnej wygody szybko je usamodzielnia. May Koral to typowe ywe srebro, odwany rozrabiaka, trudno go utemperowa. Jest prowodyrem wikszoci szkolnych awantur.

Ametyst 21 XII - 9 I
Ametyst - Ametyst dokadnie wie, czego chce od ycia. Dziaa powoli, lecz niezwykle precyzyjnie. Nie uznaje improwizacji i nie da si ponie nastrojowi chwili. Analizuje kad spraw, rozpatruje wszelkie wady i zalety, nastpnie nakreli sobie plan dziaania. Wedug Ametysta ycie to bardzo powana sprawa i nie mona pozwoli sobie na pomyki. Jest mdry, rozsdny i ambitny. Cechuje go niezaleno, pragnie liczy jedynie na wasne siy. Wobec ludzi zachowuje dystans, jest nieufny i podejrzliwy. Sporo wody upynie, nim przekona si do kogo. Ma niewielu, ale wyprbowanych przyjaci. Sam budzi zaufanie, jest konkretny i sowny. Mona na niego liczy, chtnie pomaga, ale oczekuje na oklaski. Sporo w nim despotyzmu, pragnie, by otoczenie podziwiao go i podporzdkowao si jego zasadom. Jest skryty i maomwny, trudno

wycign ze jakie bardziej osobiste oceny. Mao kto wie, czy Ametyst ma kopoty, czy te przeywa chwile szczcia. W pracy jest obowizkowy, skupiony i dokadny. Jako podwadny precyzyjnie wykonuje polecenia, a jako szef atwo zdobywa autorytet. W sprawach finansowych wyjtkowo ostrony, zawsze chowa do poczochy pokan sumk na cikie czasy. W kwestiach sercowych Ametyst przypomina troch zimn ryb. Pozbawiony sentymentw i temperamentu, zakochuje si powolutku i z zastanowieniem. Kandydat na lubny kobierzec jest na cenzurowanym, rozoony na czynniki pierwsze i obserwowany pod lup. Musi mie prawy charakter i odpowiednie pochodzenie. Ametyst zwie si z kim biednym, niezaradnym, ale uczciwym i koniecznie z dobrej rodziny. Partner powinien podporzdkowa si, nie miesza si do domowej kasy i wychowania dzieci. Kobieta Ametyst jest praktyczna i gospodarna, sprawy domowe stawia na pierwszym miejscu. Pozbawiona kokieterii, do chodna, lecz wierna, oddana i troskliwa. May Ametyst nie byszczy w szkole, rozwija si wolniej od swych rwienikw. Jest jednak pracowity i obowizkowy.

Malachit 10 I - 31 I
Malachit - Malachitowi obce jest wszelkie szalestwo; ekscentrycy, dziwacy i dusze artystyczne to wedug niego niebezpieczni psychopaci. Konwenanse, normy i reguy s po to, by ich przestrzega. Malachit nie chce odrnia si od tumu, ubiera si klasycznie i cile przestrzega dobrych manier. Dla niego kwesti "by albo nie by" jest opinia otoczenia. Zastanawianie si, co te ludzie powiedz, przyczynio si do niejednej bezsennej nocy Malachitu. Jest spokojny, skupiony i bardzo powany, rzadko si umiecha. Marzy o bezpiecznej i dostatniej egzystencji. Solidny, zawsze rzetelnie wywizuje si z obietnic. W kontaktach z ludmi unika konfliktw, jest agodny i taktowny. Od przyjaci oczekuje uczciwoci i prostolinijnoci, nie znosi intryg i matactw. Lubi dobre ksiki i inteligentnych ludzi. Jest skryty, woli sucha, ni mwi. W pracy sumienny i dokadny, ale schematyczny. Brak mu inwencji, ma do ograniczone spojrzenie na wiele spraw. Woli wykonywa czyje polecenia i raczej nie nadaje si na szefa. Moe wyway tylko otwarte drzwi! Czsto wybiera zawd nauczyciela lub bibliotekarza. W mioci realista; owszem, potrafi kocha, ale nie traci gowy. Bardzo powanie podchodzi do spraw maestwa, bowiem jego wiat koczy si na rodzinie. Zwizki Malachitu s trwae, gdy nie znosi powaniejszych zmian. Najlepiej czuje si w domu! Kobieta jest inteligentna, rozsdna i praktyczna. Mia, ale do chodna. Nie robi scen, unika sporw, lecz nie potrafi zdoby si na czuo. Nie rozpieszcza dzieci, cho dba o nie. May Malachit jest grzeczny, powany i odpowiedzialny. Do trudno adaptuje si w rodowisku rwienikw.