Vous êtes sur la page 1sur 1

Een irritant persoon is jouw leermeester

inzichtkrijgeninjezelf.nl /spiritualiteit/een-irritant-persoon-is-jouw-leermeester/
admin We leven met heel veel mensen hier op aarde. Allemaal z ijn we uniek en we hebben allemaal een verschillend uiterlijk en karakter. Logisch dat we daarom ook niet allemaal op dez elfde golflengte z itten. De ene persoon vindt je helemaal geweldig en aan iemand anders kun je een enorme hekel hebben. Waarom heb je z on hekel aan die persoon? Hoe kun je er het beste mee omgaan? Zegt het misschien ook iets over jez elf? Waarom is iemand last ig? Mensen die z ich lastig gedragen hebben geleerd dat z e met hun gedrag anderen uit balans kunnen brengen, kunnen benvloeden of z elfs verhinderen. Ze kunnen je bewust manipuleren, maar het kan ook een onbewuste karaktereigenschap z ijn. Toch is lastig gedrag niet objectief. Die persoon is lastig, omdat jij hem lastig vind. Waarom hebben last ige mensen invloed op je? Met hun gedrag vragen z e om aandacht, ook al is dit op een negatieve manier. Ze intimideren je, z orgen dat je schuldgevoelens krijgt en z e voelen macht. Ze genieten van jouw reactie. Een t ip om met last ige mensen om t e gaan Bewaar altijd je goede humeur en ga niet mee in hun gedrag. Vat het gedrag niet persoonlijk op, want de lastige persoon gedraagt z ich waarschijnlijk z o tegenover iedereen. Accepteer dat je mensen niet z omaar kunt veranderen en z eker lastige mensen niet. Wanneer de lastige persoon te ver gaat in z ijn beledigingen, spreek je hem aan over z ijn gedrag en niet over z ijn persoonlijkheid. Waar het nu werkelijk omgaat De irritante persoon vertoont vaak een gedrag wat hij teveel heeft en waarvan jij misschien een beetje van z ou mogen hebben. Ze laten je hiermee z ien dat je misschien wat assertiever z ou mogen z ijn en wat meer voor jez elf op mag komen. Of dat ook jij je mening gewoon mag z eggen. Doordat je hier onz eker over bent, erger je je hier ook aan bij die ander. Daarom kun je leren van dez e persoon. Het belangrijkste is om je niet druk te maken om anderen. Zij z ijn verantwoordelijk voor hun gedrag en niet jij. Jij schiet er persoonlijk niets mee op. Het geeft je alleen maar stress en onrust die je kunt missen als kiespijn. Uiteindelijk gaat het niet om de ander, maar om jou. Hoe wil je je voelen? Waar wil je je aandacht op richten? Op de gebreken van iemand anders of op de uitdagingen van jez elf? Door de aandacht op jez elf te richten, krijg je niet alleen een beter gevoel over jez elf, maar ook over anderen. Hoe ga jij om met irritante personen? Reageer gerust.