Vous êtes sur la page 1sur 18

DOI: 10.

2298/PKJIF1278163D УДК 001(031)

ЛЕКСИКОН АКАДЕМСКИХ ТЕРМИНА Удружење универзитетски образованих жена
Почетком двадесетог века у Краљевини Југославији питање образовања жена представљало је тему о којој се није много расправљало. Патријархална средина пружала је велике отпоре овом типу промена па су жене из имућних породица углавном напуштале земљу како би дипломе стекле на иностраним факултетима. Иако је то било својеврсно отежање за домаће интелектуалке, имало је и добре стране. Поред звања, у европским земљама оне су могле стећи знање на који начин се жене организују и помажу не би ли оствариле своја права. Под утицајем модерних стремљења са Запада, 1927. године у Краљевини Југославији група угледних интелектуалки основала је Удружење универзитетски образованих жена које је имало за циљ да подржи девојке и да им олакша пут до стицања дипломе. Удружење је преко Међународне федерације Универзитетски образованих жена добило могућност да будуће студенткиње стипендира за школовање на страним универзитетима. Читава мисија како домаћег Удружења, тако и Међународне федерације била је да уједини интелектуалке различитих земаља и да створи атмосферу разумевања и колегијалности на глобалном нивоу. Овај задатак је свакако произашао као контратежа разарањима Првог светског рата. Правилником из 1928. године установљено је да је циљ југословенског Удружења да ствара пријатељске везе између универзитетски образованих жена у земљи, као и са женама из иностранства, да подстакне жене на научни рад и да их помаже у њиховом стручном усавршавању. Управни одбор Удружења чиниле су: Анђа Бунушевац, дпл. правник, Аница Савић Ребац, професор, Босиљка Михајловић, секретар Минис Марија Обрадовић,Удружење универзитетски образованих жена у Југославији 1927–1941. године; у: Србија у модернизацијским процесима 19. и 20. века, Институт за новију историју србије, Београд, 1998���������� , 252–253.  Правилник Удружења универзитетски образованих жена, Материјали о раду југословенског Удружења, година 1928. Сви документи које наводимо чувају се у Архиву Југославије, под сигнатуром АЈ 158.

како разумет људе који говоре другим језиком? Зато је главна сврха лексикона да оснажи и побољша комуникацију између  ������������������� Јелица Радосавчев. Cheyne Walk. Пројекат је требало да ослика најважније тежње Међународне федерације и да их материјализује кроз ову књигу. Илустрација хуманистичких визија Удружења о сарадњи на светском нивоу најбоље се види кроз покретање заједничких волонтерских пројеката. Cracow.  Bulletin no. 18. Марија Стансфилд Поповић. 62. 2. лектор Универзитета. Stocholm. London. мудрац је одговорио да би записао значења свих речи. International Federation of University Women. Концепт међународне сарадње и разумевања био је међу водећим идејама организације. 95.164 Ана Ђорић тарства просвете. Када кажемо неразумевања не нислимо само на идејне несугласице већ дословно на немогућност да се правилно протумачи језик саговорника или да се разуме култура из које долази. Пре свега то је идеја о разумевању између народа која је предуслов било каквој сарадњи. . Лексикон академских термина Предлог за израду Лексикона академских термина усвојен је на конференцији у Едимбургу 1932. 1939. Report of the seventh conference. Када је ученик питао Конфучија шта би прво урадио када би постао владар Кине. У својој практичној примени лексикон је требало да интелектуалкама омогући лако сналажење на страним школама и универзитетима. Federation Internationale des Femmes Diplomees des Universites. и друге. Удружење универзитетски образованих жена у Југославији – секција Београд. Crosby Hall. године. Лексикон је својеврсни просветитељски симбол да се интелектуалним. Госпођа Октав Монод. културолошком и социјалном споразумевању међу мушкарцима и женама света и да се направи простор за толеранцију како националну тако и полну. 198. 21. Aout 6–15. Јасним дефинисањем значења речи олакшава се комуникација и базично разумевање – а за то су неопходни речници. 1936. 1969. научним радом и образовањем могу превазићи неразумевања. међу којима је и Лексикон академских термина. Архивски преглед. иницијатор и аутор пројекта. Овом књигом требало је да се разреше проблеми у језичком. Па ако је јасно дефинисање значења речи неопходно да би се становници исте земље разумели.  Bulletin no. односно лексикони. док је за председницу изабрана Паулина Лебл Албала  Други светски рат онемогућио је даље функционисање Удружења али није оспорио вискоке идеале за које се залагало. на различитим конгресима спремно је истицала мотиве за израду дела. Compte-rendu du huitieme congres.

Но исти назив у Француској користи се да означи школу у којој се стиче основно образовање. Госпођа Монод наводи пример различитих разилажења у области школства. Планирано је да се коначна верзија речника штампа на  Bulletin no. Општи академски термини. називи и дипломе. . 1936. Управна тела. Колеџ у енглеском језику значи универзитет и свако ко га је завршио је академски грађанин. Листе са објашњењима тернина које треба попунити упућиване су у свако национално удружење. он може служити и као илустрација како су одређене земље уредиле своје образовне системе. С друге стране.  Bulletin no. Одговорни орган који је управљао радом свих удружења је Уреднички одбор на челу са госпођом Монод. Одбор је писмима и упитницима координирао рад појединачних центара. У сваком поглављу речи су класификоване логичким редом у 7 различитих одељака: Академске установе. Ради што бољег међудржавног споразумевања неопходно је да све земље које су спремне да ступе у комуникацију прво проуче језик и значење речи својих суседа. 63. International Federation of University Women. Друга идеја водиља у изради лексикона била је да се на једном месту покаже универзитетски систем сваке земље чланице и да се странцима олакша сналажење у њему. Aout 6–15. London. како би на крају њихова сарадња била поједностављена. Народни универзитети и научна друштва. Тек онда могу бити сигурне да ће дијалог бити неометан неспоразумима који не тако ретко могу одвести до конфликта великих размера. Compte-rendu du huitieme congres. 1939. Federation Internationale des Femmes Diplomees des Universites. Cheyne Walk. Report of the seventh conference. Предвиђено је да лексикон има предговор на енглеском и француском језику и 31 поглавље посвећено свакој земљи чланици Међународне федерације. као и примери исправног попуњавања. Захваљујући Лексикону академских термина овакве забуне могу бити спречене. Из свог центра у Будимпешти. Читава израда лексикона заснована је на добровољном раду чланица тридесет и једног националног удружења. будући да образовни системи у свету нису уједначени. Stocholm. Испити. Crosby Hall. Административно и наставно особље. 21. 95–98. То значи да две особе које су завршиле колеџ у Енглеској односно у Француској немају исту стручну спрему. Cracow. што даље може бити од користи оним државама које траже решења за своја уређења. о њеном духу и погледима које људи имају. Госпођа Монод наглашава да је пројекат обједињавања академских термина настао као производ спекулација на тему колико језик једне земље заправо говори о њој самој. Студенти и студентски живот. Лексикон академских термина 165 интелектуалки различитих земаља. 18.

. Лоџ. Обе садрже радне верзије са изменама и допунама листи термина и објашњења. Алфабетски индекс налази се на крају књиге. 11 International Dictionary of Academic Terms. 10 Материјали упућени Међународној федерацији и другим федерацијама и институцијама. као и различите примере који су стигли из иностранства. London. насловљено „Интернационални лексикон академских термина“. Фонд је подељен на два периода: 1928–1930. у: Материјали упућени Међународној федерацији и другим федерацијама и институцијама. др Ван дер Колф и госпођа Сезамен. Београд. Материјали Међународне федерације и националних федерација. 18. Речи нису превођене већ објашњене само на француском и енглеском језику.  Комнен Пијевац. London. Инвентар фонда Удружења универзитетски образованих жена 1927–1941 (1928–1936).11  Bulletin no.166 Ана Ђорић три језика: енглеском. Сачавуна је и преписка која се тиче лексикона. Crosby Hall. 1936. International Federation of University Women. Материјали упућени Међународној федерацији и другим федерацијама и институцијама. година 1936. године. француском и немачком али то није реализовано до краја. 95–98. Грађа је у добром стању и чине је оригинали и копије докумената. 08. Извештаји о раду и други материјали и документи о раду југословенског Удружења. Cracow. International Federation of university Women. међу документима који су сврстани под називом Лексикон академских термина10 налази се писмо Међународне федерције од 22. октобра како би била ревидирана до конференције у Кракову. У фонду из 1936. године и 1934–1936. др Е. У Архиву Југославије могуће је наћи податке о Лексикону академских термина унутар фонда Удружења универзитетски образованих жена. Подаци о Лексикону академских термина могу се наћи у подфасциклама из 1935. 1935. француском и немачком. Подела грађе унутар фонда извршена је према годинама и тематским целинама. 2001. августа 1935. Чланице југословенског Удружења замољене су да погледају листе које се налазе у додатку писма и да саставе и пошаљу коначну верзију коју треба написати према приложеним упутствима најкасније до 31.12 дужних метара грађе. Report of the seventh conference. Архив Југославије. Чланови комитета су госпођа Монод. Материјали из сваке године разврстани су према поднасловима: Преписка. VII. Текст објашњава да је на захтев Савета у Будимпешти оформљен мали уреднички комитет који ће испитати послате листе и који ће размотрити коначан план и верзију коју треба објавити. године. године. Архив је документе преузео од Савезног секретаријата за унутрашње послове 1961. 22. Предлози за стипендије. Cheyne Walk. Језик на којем су писани документи у највећем броју случаја је енглески али део грађе је на српском. и 1936. и чини једну фасциклу од 0. године.

06. International Federation of University Women. 15 Bulletin no. Paris. Уреднички комитет извештава да је сређивање термина потрајало дуже него што је предвиђено претходне године и да је планирано да лексикон оде у штампу у новембру 1938. and Prliminary programme of the eight conference Stocholm. године. 1939. извештава да рад на сакупљању грађе иде веома добро. Compte-rendu du huitieme congres. 14. 1937. како би био готов до Ускрса 1939. Report of the twenty-second council meeting. Revised June 1936. Служио је као оријентир студентима у иностранству. 1937. Поред тога. Paris.14 Без даљег одлагања. година 1936. На овај начин оне су посредно доказале да је њихово место на универзитетима и вишим школама важно. Комитет је предложио да у крајњој верзији дефиниције буду штампане на енглеском и француском (не и на немачком како је првобитно планирано) од којих ће свака бити у другачијем фонту. 19. Stocholm.15 У прилогу дајемо целокопну југословенску верзију лексикона ревидирану у јуну 1936. маја 1936. 9. Спомена о речнику има и у Bulletin no. На овај начин прво представљање књиге било би припремљено за конференцију у Стокхолму. 13 Bulletin no. London. У додатку писма је ревидирана верзија која је послата у јесен 1935. 14 Bulletin no. International Federation of University Women. Лексикон сведочи много тога. испред Уредничког комитета. Речи госпође Монод илуструју још једну ванвременску вредност ове брошуре: „Лексикон служи идеалу међусобног разумевања. 1939. Да је већина листи са терминима прикупљена и да је захваљујући волонтеркама из различитих земаља добар део текста преведен на француски језик. Пре свега. обавештава како је југословенска листа једна од најцеловитих и да су даље измене веома мале. 20. . 1936. July. У овом извештају госпођа Монод. 19. str. духовног јединства. Лексикон академских термина 167 Писмо Међународне федерације од 15. али и као путоказ државама како да организују своје образовне системе. and Preliminary Programme of The Eight Conference Stocholm. 1938. 1938. 64. London.12 Ово је свакако значило охрабрење и подстицај на даљи труд интелектуалки из земље где је идеја о образовању жена била проблематична. str. Материјали упућени Међународној федерацији и другим федерацијама и институцијама. London July. Federation Internationale des Femmes Diplomees des Universites. 20 Report of the twenty-third council meeting. London.13 У Bulletin no. Crosby Hall. лексикон је био веома корисно дело и врло употребљива референца. Crosby Hall. године (Jugoslavia. Report of the twentysecond council meeting. 1939. 21. поменути планови су до краја реализовани. str. Cheyne Walk. које нас све анимира и које зато што је данас угрожен захтева да му будемо посвећене још више“. Aout 6–15. Report of the twentythird council meeting. упркос патријархалним предрасудама. Dictionary of 12 Писмо ����������������������� од 15. он је својеврсна потврда своме времену да су жене подједнако способне као и мушкарци да одговоре интелектуалним изазовима. Cheyne Walk.

baecalaurèat) 16 Материјали упућени Међународној федерацији и другим федерацијама и институцијама. IV. Листа има 10 нумерисаних страна и још две стране које нису нумерисане а на којима се налазе Садржај и Уводна реч на енглеском језику. Ана Ђорић [Прилог]: DICTIONARY OF ACADEMIC TERMS Introduction. General Academic Terms. (c) Institutions for Students. (a) Higher Educational Institutions. (c) Titles or Degrees. VII.168 Ана Ђорић Academic Terms)16. enseignement supèrieur) comprises the work of all educational institutions for entrance to which the Viši tečajni ispit or matura (matriculation examination. (a) Categories. Degrees and Diplomas. Students and Student Life. Laboratories. Museums. (b) Student Organisations. Extension of University Teaching and Allied Institutions. V. (a) State Examinations. II. (b) Institutions for Research. . година 1936. VI. I. INTRODUCTORY NOTE In the Jugoslav educational system the term viša nastava (higher education. (b) University Examinations. Administrative and Academic Staff. Examinations. Governing and Administrative Bodies. III. Academic Institutions. (c) Higher Schools or Colleges. Governing.

but their important decisions are subject to the confirmation of the Minister of Education. The University provides specialised theaching for its regular students and confers diplomas and degrees. These are all State-controlled institutions. etc. Zagreb. Ljubljana and Subotica (under Beograd). Лексикон академских термина 169 or its equivalent in required. and its important decisions. I Akademske ustanove Academic Institutions Institutions Universitaries (a) Javne ustanove više nastave – Higher Educational Institutions – Etablissemeats publies d’ enseignement supèrieur. The universities are autonomous. In some cases a town has a single Faculty (as the Faculty of Law in Subotica. History. Univerzitet – University – Universitè: The highest academic institution embracing all the higher branches of learning. There are Universities in Beograd. in Jugoslavia.. Music. in Zagreb and Ljubljana is Chatolic. i) Filozofski fakultet – Faculty of Philosophy – Faculté de Philosophie: Has Chairs of Natural Sciencees. Classical and Modern Languages and Literatures. ect. . There are Faculties of Philosophy in Beograd. but is financially dependent on the Ministry of education. iv) Medicinski fakultet – Faculty of Medicine – Faculté de Médecine: There are Faculties of Medicine in Beograd and Zagreb. v) Tehnički fakultet – Faculty of Technology – Faculté de Technologie: Consists of several departments – Architectonics. such as those relating to the apointment of its stuff. Zagreb. ii) Teološki fakultet – Faculty of Theology – Faculté de Theologié: In Beograd the Faculty of Theology is Ortodox. Zagreb i Ljubljana. There are eight types of Faculty. Military and Naval Academies. vi) Poljoprivredno-šumarski fakultet – Faculty of Agriculture and Forestry – Faculté d’ Agriculture et de Sylviculture: In Zagreb and Zemun (under Beograd). theuniversity faculties take the place of manyoof the higher technical schools found in other countries. Ljubljana and Skoplje (under Beograd). There are Faculties of Technology in Beograd. which is a department of the University of Beograd. Such institutions are the Universities. engineering. etc. and an incoplete one in Ljubljana. For entrance to the University the mariculation certificate (see mariculation – viši tečajni ispit) is required. Fakultet – Faculty – Faculté: A university department embracing one or more branches of learning. Higher Schools or Training Colleges. iii) Pravnički fakultet – Faculty of Law – Faculté de Droit: There are Faculties of Law in Beograd. Zagreb and Ljubljana. are referred to the Ministry for confirmation. the Faculty of Philosophy in Skoplje). electrotechnology. The University is an autonomus institution. vii) Veterinarski fakultet – Faculty of Veterinary Medicine – Faculté de Médecine vétérinaire: In Zagreb.

(b) Instituti za istraživanje. Philosophieal-Legal. Musées et Laboratories. Has also a department for the compilation of statistics on hygienic conditions in country.170 Ана Ђорић viii) Farmaceutski fakultet – Faculty of Pharmachology – Faculté de Pharmacelogie: In Zagreb. Mathematical-Agricultural. in present working as a department of the Faculty of Philosophy. Military Academy. Muzeji i Laboratorije – Institutions for Research. Instititut – Institute – Institut: an institution for scientific research. Academies in the firs sence are: Srpska kraljevska akademija nauka – The Serbian Royal Academy of Arts and Science – Académie royale serbe d’ Arts et de Sciences: Founded in 1842. in Beograd. vi) Institut za seizmologiju – Seismological Institut – Institut de Seismologie. Consists of the following sections: Historical-Philosophieal. Akademija – Academy – Académie: This term may mean either i) a society for the encouragement of literary or scientific research. Philosophy (Arts). Fine Arts. g. Consists of the following sections: Natural Science. v) Institut za astronomsku opservaciju – Astronomical institute and Observatory – Institut et Observatorie astronomique. in Zagreb. election to membership being a recognition of distinguished achievements or ii) a place of instruction. given name of Academy of Arts and Sciences in 1886. Social Science. iii) Okeanografski i biološki institut – Institute of Marine Biology and Oceanography – Institut d’ Océanographie et de Biologie: In Split. i) Pasterovi instituti – Pasteur Institutes – Instituts Pasteur: Established in several towns ii) Institut za tropske bolesti –Institute of Tropical Medicine – Institut pour les maladles tropiques. Museums and Laboratories – Instituts de Recherche. Jugoslovenska akademija znanosti i umetnosti – The Jugoslav Academy of Science and Arts – Académie yougoslave de Sciences et d’ Arts: Founded in 1866. Fine Arts. iv) Biološki institut na Ohridskom jezeru – Institute of Lake Biology – Institut de Biologie lacustre (sur le Lac d’ Ohrida). usually of a specialised nature (e. Academy of Music). Such are the following: Centralni higijenski institut – Central Institute of Hygiene – Institut Higiénique central: An institution for reserch into the means of cheching disease and for the promulgation of preventive measures and the improvement of hygienic conditions in rular districts. .

For entrance. at least four years’ service. Such are: i) Ekonomsko-komercijalna visoka škola – School of Economics and Commerce – Ecole de Sciences économiques et de Commerce: Provides training in economics and financial science and qualifies for higher posts in banks and State financial institutions. ii) Trgovački abiturienski kurs – Higher Commercial Course – Cours commercial supérieur: Provides one year’s training in economics. the full eight years’ secondary school course is required. Više vojne i pomorske škole – Higher military and Naval Colleges – Grandes Ecoles militaires et navales: Institutions providing advanced instruction and professional training for officers in the Army and Navy. Лексикон академских термина 171 vii) Opservatorija za meteorologiju – Meteorological Institut – Observatoire de Météorologie. xi) Univerzitetske klinike – University Clinics – Cliniques universitaires: conected with the Faculties of Medicine. 2. Viša pedagoška škola – Higher Teacher’s Training College – Ecole Normale superleure. a training college for lecturers in elementary teachers’ training colleges (učiteljske škole – écoles normales). x) Etnografski muzej – Ethnographical Museum – Musées d’ Ethnographie: In Beograd. These are quite independent of the universities. 3. such are: 1. and an entrance examination are necessary. The course lasts three years. the eight years’ secondary school course is required. Such are: i) Vojna akademija – Military Academy – Académie militaire: An institution for the instruction and training of officers for the Army. For entrance. though in many cases the matriculation examination (viši tečajni ispit) is a necessary qualification for entrance. Entrants must be qualified elementary school teachers of some years experience. ix) Etnografski i prirodnoslovni institut (Sarajevo) – Ethnographical and Natural History Institute – institut d’ Ethnographie et d’ Histoire naturelle. iii) Intendantska vojna akademija – Ordnance College – Ecole d’administration militaire: An institution for the instruction and training of ordnance offic- . (c) Više škole – Higher Schools or Colleges – Grandes Ecoles: Institutions providing advanced professional or specialised instruction or training. viii) Vojno-geografski institut – Military Geographical Institute – institut de Gèographie militaire. For entrance. Zagreb i Split. the marticulation certificate in required. A final examination is taken at the end of the course. ii) Viši kurs vojne akademije – Staff College – Ecole superieure de Guerre (Cours supérieur de l’ Académiemilitaire): A two years’ course for training officers for entrancethe full military academy course. and an examination is taken each year. Više građanske škole – Higher Tehnical Collges – Grande Ecoles techniques et professionalles: Institutions affording higher technical training.

A final examination is taken at the end of the course. Its function is to appoint and reappoint lecturers (docents) and assistants. iv) Viša intendantska škola vojne akademije – Ordnance College Higher course – Ecole superieure d’administration militaire: A two years’ course of training for ordnance officers. at least four years’ service. The highest advisory body of the Ministry of Education. 6. Lecturers (docents) attend the meetings and offer opinions. The course lasts three years and a final examination is taken at the end of the course. The course lasts three years and examination is taken every year. . secondary and higher. Its function is to offer an opinion on matters under dispute and to examine and approve text-books for the use of schools. 5. and the University Secretary. Upravna tela Governing and Administrative Bodies Conseils et Corps Constitues 1. the Deans of the Faculties. the eight years’ secondary school course is required. for entrance to the ordnance college course. Senior and Junior Professors of the University. Fakultetski saveti – Faculty councils – Conseils de Facultè: These bodies consists of the Dean and all Senior and Junior Professors of the Faculty. 3. This body elects the Rector. v) Pomorska Akademija – Naval Academy – Académie navale: An institution for theinstruction and training of officers for the navy. but pave no 2. and the Secretary of the University. elementary. Universitetski senat – University senate – Sénat de l’ Université: A body consisting of the Rector. the matriculation certificate and a special entrance examination are required. Vice-Rector. including university professors and secondary school teachers from the different provinces. 4. Deans and Deputy Deans of all Faculties. It consists of the Rector and all the Senior Professors of the University. Prosvetni savet – Advisory Council of the Ministry of Education – Conseil sunèrieur de l’ Instruction publique: Appointed by the Minister of Education.172 Ана Ђорић ers. It proposes the University Budget and administers the property of the University. to confer the degree of Doctor honoris causa. Universitetsko veće – University Council – Conseil de l’Universitè: The body which decides all matters of importance in the University. Ministarsrvo prosvete – Ministry of education – Ministère de l’ Education: The Government department which directs and exercises complete control over all forms of education in the country. and to interpret the legal regulations of the University. are necessary. II. three Heads of Departments of the Ministry of education. For entrance. Consists of a President. Universitetska uprava – Administrative Council of the University – Conseil administratif de l’ Université: This body consists of the Rector. and deals with administrative and financial matters. and fifteen to twenty distinguished educationalists. For entrance. and an entrance examination. Vice-Rector.

A Professor must hold the degree of Doctor and have distinguished himself as a scientific workwr or scholar. elected by the University Council for a period of three years. 3. The function of the Faculty Council is to direct the administrative work of the Faculty and to propose candidates for teaching posts in the University and for the degree of Doctor honoris causa. Dekan – Dean – Deyen: The Head of a Feulaty. and its function is to deal with disciplinary offences. All edicts in connection with the educational system of the country are signed by the Minister of Education. 18 . whose duty is to present repers to the Minister on university matters. 7. Rektor – Rector – Recteur: The acting Head of the University. 17 courts. 2. Prodekan – Deputy Dean – Vice-Doyen: Assists and acts as deputy for the Deanof the Faculty. Senate and Administrative Council. Ministar prosvete – Minister of Education – Ministre d’ Education: A member of the Cabinet whose duty is to issue decrees on all educational matters. Court of Appeal: a higher State tribunal hearing cases previously tried in inferiour Court of Administration: a State tribunal dealing with administrative disputes. voting powers. 8. Viši disciplinski sud – Higher Disciplinary Court (of the University) – Cour disciplinaire supèrieure: This body consists of the Rector and all members of the University Senate. the disciplinary prosecutor and the disciplinary examining officer. 9. 4. Prorektor – Vice-Rector – Vice-Recteur: The deputy Rector. Sekretar fakulteta – Faculty Secretary – Secrétaire de Faculté: Directs the secretarial work of the Faculty and keeps minutes of the meetings of the Faculty Council. Referenti za višu nastavu – Advisors on Higher Education – Conseillers pour l’ enseignement supérior: Officials of the Ministry of Education appointed by the Minister. Redovni profesor – University Professor (Senior Professor) – Professeur titulaire (régulier): The highest teaching post in the University. Лексикон академских термина 173 7. elected annualy by the Faculty Council. 6. the Presidents of the State Courts of Appeal17 and of Administration18. and all appointments of teachers are made by him. elected for three years by the University Council. Administrativno i nastavno osoblje Governing. III. 5. administrative and academic staff Personnel administratif et enseignant 1. Sekretar universiteta – University Secretary – Secrétaire général de l’ Université: Directs the secretarial work of the University and keeps the minutes of meetings of the University Council. and is elected by the Faculty Council for one year.

4. He has the right to attend university lectures and seminars. Asistent – Assistant – Assistant: A graduate employed in a University seminar. Studenti i studentski život Students and Student Life Etudiants et la vie des etudiants a) Vrste studenata – Categories – Catègories: 1. to sit for university examinations. IV. 15. 7. 5. Doktorand – Candidate for the Doctorate – Doctorand: A University graduate preparing a thesis for the Degree of Doctor. has passed the final (diploma) examination. Lektor – Lecteur – Lector (Reader): A foreign graduate engaged in teaching his own language in a university as assistant to a Professor of Fodern Languages. 12. Docent – University Lecturer – Maître de Confèrences: A University lecturer who must hold the degree of Doctor. Apsolvirani student – Candidate for examination: A university student who has kept the required number of semesters but has not yet presented himself for the final (diploma) examination. 6. . 11. Redovni student – Regular student – Etudian règuller: A student who entres the University with the matriculation certificate. part-time post. Vanredni profesor – Junior University Professor – Professeur supplèant (extraordinaire): A rank to which a Lecturer (docent) may be promoted after a certain term of service. after the number of semesters required by the Faculty. Doktor – Doctor – Docteur: A University Graduate who has successfully defended athesis for the degree of doctor and has been elected to the degrees by the Senate on the recommendation of an examining commission. laboratory or clinic. Vanredni student – Special student – Etudiant spècial: A student who is allowed to attend lectures but not to sit for examination because he does not fulfil the conditions required of a regular student. Diplomirani student – Graduate – Diplomè (Licenciè): A University student who. Privatni docent – Honorary Lecturer – ‘privat docent: This is an unpaid. 2.174 Ана Ђорић 10. 3. the holder of which must have the same qualifications as for the post of University Lecturer. Laborant – Laboratory Assistant – Prèparateur: a laboratory worker who aids the Professor’s assistant. and to obtain the university diploma. 13. Student – Studiant – Student: Person attending a course at the University. 14. as assistant to a Professor.

in the Faculty of Philosophy. 2. it also finds employment for poor students. Fond za potpomaganje siromašnih studenata – Students’ Relief Fund – Fonds de Secours des Etudiants pauvres: A loan fund derived from students’ subscriptions. Domovi studenata i studentkinja – Hostels – Maisons d’ Etudiants et d’ Etudiantes: The Men Students’ Hostel in Beograd is a State controlled 2. philosophical or scientific societies. there are mathematical. 6. or if necessaty in their own homes. c) Ustanove za studente – Institutions for Students – Institutions pour les Etudiants: 1. Savez jugoslovenskih nacionalnih akademskih organizacija – Union of Jugoslav Students’ Nationalist Organisations – Union des Associations nationalistes des Etudiants yougoslaves: A union of students’ patriotic societies. The Association is building a hostel and runs a boarding-house for women students. 8. students’ refectories. Pobratimstvo – Fraternity – Fraternité: A general association of university students. we shall mention only a few of a general character). Students have the right to free medical treatment in the University clinics and first aid stations. choral and dramatic societies. ect. Udruženje studentkinja – Women Students’ Association – Association des studiantes: A general organisation of women students. historical societies. ect. on on registering for the semester. ect. Akademsko apstinentsko društvo – Students’ Temperance Society – Société de Tempèrance des Etudiants: A society formed to combat the use of alcohol among students. In some Universities the students pay a library fee. 7. Лексикон академских термина 175 b) Udruženja studenata – Student Organisations – Organisations d’ Etudiants: (These and many various. 3.. and entertainments organised. of which 21 are literary. Udruženje male entante studenata sa Balkana – Students’ Balkan Entente – Entente balkanique des Etudiants: An organisation to promote friendly contact and closer cooperation between students in the Balkan States. 3. 5. pays a fixed contribution to this fund. Fond za zdravstvenu zaštitu studenata – Students’ Health Insurance – Fonds de Secours pour les Etudiants malades: Every student. 4. There are 7 organisations of a general educational and cultural character. Akademski odbor crvenog krsta – University Branch of the Red Cross Society – Section universitaire de la Sociètè de la Croix Rouge. donations. . Udruženje jugoslovenskih studenata za mir i društvo naroda – Jugoslav Students’ League of Peace and Leage of Nations Society – Association des Etudiants yougoslaves pour la Paix et la Ligue des nations: An organisation for the propagation of pacifist ideas. for instance. There are 45 organisations. 1. Universitetske biblioteke – University Libraries – Bibliothèques universitaires: Open to students and teachers. geological.

Part II (specialised) is similar to the final diploma examination in the University. in addition to the refectories attached to certain faculties. the students pay a refectory tax on registering for the semester. Diplomski ispit – Diploma examination – Examen pour le diplôme d’ Université: The Jugoslav Universities give only one form of diploma. nazivi i diplome Examinations. Viši tečajni ispit or Matura – Matriculation – Baccalautéat: An examination taken at the end of the eight years’ course in the secondary school and held in the school itself by an examing body consisting of members of the school staff together with a representative of the Board of Education. one foregin language. this being granted to students who have passed the final examination in any recognised branch of study after at least eight (or in the case of medical students. and conducted by an examining body consisting of University professors and representatives of the Ministry concerned. ten) certified semesters. . Državni ispit – State Qualifying Examination – Examens d’ Etat: Obligatory for all officials in the higher ranks of the Civil Service. all subjects taught in the Faculty in the case of other Faculties.) . Sveopšta studentska menza – General Refectory for Students – Réfectoire général pour les Etudiants: A dining-room for students of all faculties. in which students are provided with board and lodging. The diploma examinations consist of several parts. one section of the Faculty of Technology. reading-rooms. degrees and diplomas Examens. a certain number of students have free places. and aknowledge of the Constitution and administration of the country. 2. Recognised as qualifying for admission to the Universities and other institutions of higher education. It is taken after at least two years’ practical work subsequent to gradiation. The Women students’ Hostel in Beograd is a boarding-house for women students founded by the Women Students’ Association. e. one of the various groups of subjects in the Faculty of Philosophy. (b) Univerzitetski ispiti – University Examinations – Examens d’Université: 1. Titres et Diplomes (a) Državni ispiti – State Examinations – Examens d’ Etat: 1. taken at different stages. of which it is the headquartes.176 Ана Ђорић 4. In some universities. V. The examination consists of two parts: Part I (general) includes national history and literature. Ispiti. including secondary school teachers. founded by King Alexander I. and the student can only gain the diploma after having passed examinations in all the prescribed subjects (i. ect. institution.

Diploma – Diploma – Diplôme: A document testifying that the holder has passed all the prescribed examinations during the full course of his studies at the university.) (c) Titule – Titles or Degrees – Titres: 1. VI. Doktorski ispit – Examination for the degree of doctor – Examen pour le Doctorat: The Doctor’s Degree is the final degree for students of medicine (5 years). (In the University of Zagreb. 2. but a thesis is not essential. 6. see above). Kurs – Course – Cours: A series of lectures or classes on a given subject. which qualifies for entrance to the University and other institutions of higher education. Biblioteka – Library – Bibliothèque: An institution which colects and lends books and provides reading-rooms. Konkurs – Studies competition for a (University) post – Concours: When a university post falls vacant. applications for post are publlicly invited and the best qualified of the aplicants is selected by the Faculty concerned. In Jugoslavia there are university. Počasni doktor – Doctor honoris cause. e. 3. Doktor – Doctor – Docteur: (see above) A necessary qualification for medical practitioners and university lecturers and professors. 4. 4. Braniti tezu – To defend a thesis – Soutenir une thèse: To defend publicly a thesis approved by a University Commission for the degree of Doctor. . students of other Faculties are not obliged to take this degree. but it is a necessary qualification for higher university teaching posts. one who has passed the University Diploma Examination. The defence of the thesis is followed by a public ceremony at which the degree of Doctor is conferred. the appointment is then made by the Senate. on his presentation and public defence of a thesis acceptable to a committee of examiners appointed by the University. 3. and containing particulars of his performance in those examinations. the examination for the degree of Doctor of Law consists of several parts. It may be obtained by a University graduate. Svršeni maturant – Matriculated Student – Bacheleur: A student who has passed the matriculation examination (Viši tečajni ispit or matura). 2. Holder of a diploma – Diplomé: A University graduate (i. Diplomirani student – Graduate. subject to the approval of the Minister of Education. 5. Opšti akademski termini General Academic Terms Termes universitaires generaux 1. Katedra – Chair – Chaire: The post of professor or head of a department in a University. if at least two years have elapsed since his final diploma examination. Лексикон академских термина 177 2. national and municipal libraries.

Sastav – Essay – Composition: A written composition presented by candidate under examination. classes. 18. Teza – Thesis – Thése: An independent and original written dissertation of a scientific or learned character presented by a university graduate as a qualification for a doctor’s degree or other diplome. which he attends. For admission the matriculation certificate is required. Seminar – Seminar – Sèminaire: A place of study where students work together with the professor. 12. 10. Registration is for one semester only. and stamped by the clerk to the Faculty. after 35 years of service. Penzija – Superannuation – Retraite: Retirement on a pension. Upis – Registration – Inscription: The formal admission of a student to a course of lectures at the University. 13. 17. Ана Ђорић 15. 20. Plata – Salary – Traitement: The (monthly) remuneration of a professional or other worker. The same term is also used for the emolument received as a reward of merit by a postgraduate student to enable him to continues or engage in research. the seminars usually have their own libraries and are centres for research. Predavanje – Lecture – Confèrence: A discourse before a class on a given subject. the minimum for a pass being 6. Pregled predavanja – Time table – Emploi du Temps: The University issues every semester a time table which is followed by all university teachers. in the case of the university staff. Sava’ s Day for the best essays on a number of set themes. 9. the winter semester actually extending from the end of September to the niddle of February. candidates are awarded marks ranging from 1–10. 16. by the Government. and the summer semester from the beginning of March to the end of June. signed by respective professors and lecturers at the begining and end of each semester.178 7. 19. gaining a practical training in the methods of study or research.. Nagrada – Prize – Prix: Money prizes offered by various doners are awarded annually on St. and must be renewed at the beginning of each subsequent semester. 8. 11. sometimes issuing their own periodicals. entitling him to certain priviledges. . Studentska karta – Student’s identity card – Carte d’ Etudiant: An identity card issued to a student by the university authorities. ect. Semestar – Semester – Semestre: The „six months“ term in the Universities. usually at the age of 60. Stipendija – Bursary – Bourse: A grant given to a university student who is in need of financial assistance. 21. Ocene – Marks – Mentions: In the examinations. Upisnica – Student’s attendance book – Livret d’Etudiant: A booklet containing a photograph of the student and the list of a lectures. Subvencija – Subsidy – Subvention: Financial support received by institutions of learning for purposes of scientific research. 14. paid.

2. Many of these societies issue jurnals. Naučna društva – Learned Societies and associations – Sociétés et Associations litteraires et scientifiques: Bodies formed in conection with the various university departments for the spread and advancement of learning and consisting of professors and former students. (iv) Connected with the Faculty of Medicine: Društvo za lečenje i suzbijanje bolesti raka – Cancer Research Society – Société pour le traitement et suppression du cancer. Narodni univerziteti i naučna društva Extension of University teaching and allied institutions Rayonnement Universitaire 1. (ii) Connected with the Faculty of Law: Društvo za socijalnu i pravnu filozofiju – Social and Legal Sciences Society – Société des Sciences économiques et légales Društvo za međunarodno pravo – International Law Society – Société de Droit International. Ftiziološko društvo – Phthisiological Society – Société de Phtisiologie Balneološko društvo – Balneological Society – Société de Balnécologie Društvo dečijih lekara – Association of Children’s Doctors – Association de Spécialistes pour les Maladies d’ Entants Hirurško društvo – Surgical Society – Société de Chirurgie. Narodni univerziteti – Popular Universities – Universités Populaire: University extensions lectures or courses organised in various centres and open to all. Лексикон академских термина 179 VII. usually on scientific or literary subjects. (v) Connected with the Faculty of Agriculture and Forestry: Poljoprivredno društvo – Agricultural Society – Société d’ Agriculture . Collegium musical – Musical Society. (iii) Connected with the Technical Faculty: Hemisko društvo – Chemistry Society – Société Chimic Udruženje inžinjera i arhitekta – Engineers’ and Architects’ Association – Association des Ingénieurs et Architectes. The lectures are given by University professors and lecturers or other specialists. Such are: (i) Connected with the Faculty of Philosophy: Biološko društvo Biological Society Société de Biologie Geološko Geological de Gèologie Geografsko Geographical Gèographie Istorijsko Historical Histoire Pedagoško društvo Pedagogical society Pédagogie Društvo za srpsko-hrvatski jezik i književnost – Society for the study of Serbo-Croatian Language and Literature – Société pour l’ Etude de la Langue et Littéature serbo-croates. Društvo za žive jezike i književnost – Modern Languages Society – Société pour l’ Etude des Langues et Littératures modern.

Ана Ђорић Entomološko društvo – Entomological Society – Société d’ Entomologie. Independent Associations of University Women: Udruženje univerzitetski obrazovanih žena u Jugoslaviji – Jugoslav Association of University Women – Association yougoslave des Femmes diplomees des Universités Udruženje ženskih lekara – Association of Women Doctors – Association de Femmes medecins. .180 3.