Vous êtes sur la page 1sur 2

Skutki zdrowotne niektrych zanieczyszcze wody wodocigowej (Z.

Haat Woda)

ZANIECZYSZCZENIA Dioksyna 2,4 -D Adypiany Akrylamid Alachlor Antymon Arsen Atrazyna Azbest Azotany i azotany Bar Benzantracin(WWA) Benzen Benzopiren (WWA) Benzofluoranten (WWA) Beryl Bromodichlorometan Bromoform Chlordan Chlorek winylu Chloroform Chrom Cyjanek Dalapon Dibromochlorometan (WWA) Dichlorobromopropan Dichlorobenzen (ortho-) Dichlorobenzen (para-) Dichloroetan Dichloroetylen Dichlorometan Dinoseb Endothall Endrin Epichlorohydryna

ZAGROENIA ZDROWIA W NASTPSTWIE SPOYWANIA WODY rak uszkodzenie wtroby i nerek spadek wagi ciaa, uszkodzenie wtroby i jder rak, zaburzenia ukadu krenia rak rak zoliwe nowotwory skry i puc, skurcze, toksyczne uszkodzenie ukadu nerwowego guzy gruczou piersiowego rak methemoglobinemia zaburzenia krenia i pracy mini rak rak biaaczki, anemia rak rak rak rak rak rak depresja, przytpienie wzroku i suchu, rak rak, depresja, zaburzenia pracy nerek i wtroby zaburzenia wtroby, nerek i krenia uszkodzenia tarczycy i ukadu nerwowego zaburzenia wtroby i nerek rak rak uszkodzenie wtroby, nerek, komrek krwi rak nudnoci, uszkodzenie wtroby i nerek, rak ukadu nerwowego, ukadu krenia, rak rak uszkodzenie tarczycy i ukadu rozrodczego uszkodzenie wtroby i nerek uszkodzenie wtroby, nerek i serca rak

Dwubromek etylenu Etylobenzen

rak uszkodzenie wtroby, nerek, ukadu nerwowego Fluorek fluoroza koci i zbw Glyphosate uszkodzenie wtroby i nerek Heptachlor rak Heptachlor epoxid rak Hexachlorobenzen rak Hexachlorocyclopentadien uszkodzenie nerek i odka Kadm zaburzenia pracy nerek, odka, jelit, anemia Karbofuran zaburzenia ukadu nerwowego i rozrodczego Ksyleny podranienie bon luzowych, uszkodzenie wtroby, nerek, ukadu nerwowego Lindan uszkodzenie wtroby, nerek, ukadu nerwowego, odpornociowego i krenia Metoxychlor zaburzenia wzrostu, uszkodzenia wtroby, nerek, ukadu nerwowego Mied zaburzenia jelitowo - odkowe Nikiel uszkodzenie serca i wtroby Ow uszkodzenie ukadu nerwowego i nerek Oxamyl uszkodzenie nerek Pentachlorofenol brak apetytu, uszkodzenie nerek, wtroby, rak Rt zaburzenia nerek i ukadu nerwowego Selen[JD1] uszkodzenie wtroby, podranienie bon luzowych Siarczany biegunka Styren uszkodzenie wtroby i ukadu nerwowego Tal uszkodzenie nerek, wtroby, mzgu i jelit Tetrachlorek wgla rak, depresja, zaburzenia pracy ukadu pokarmowego, uszkodzenie wtroby i nerek Tetrachloroetylen rak Toksafen rak Toluen uszkodzenie wtroby, nerek, ukadu nerwowego i ukadu krenia Trichlorobenzen uszkodzenie wtroby i nerek Trichloroetany uszkodzenie wtroby, nerek, ukadu nerwowego Trichloroetylen rak Trjhalohalometany rak