Vous êtes sur la page 1sur 6

Theotokion

TONE (6) PLAGAL 2

THE CONGREGATION MUST STAND

Despina prosdexe,

tas deisis ton doulon Sou, ke litrose imas, apo pasis anagkis ke thlipseos.

Lady, receive the Supplications of Thy servants, and rescue us from all necessity and affliction.
TONE 2

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa

THE GREAT DOXOLOGY

Festal Apolytikion

Apostole,

Hristo to Theo igapimene, epitahinon, rise laon napologiton. Dehete Se prospiptonta, O epipesonta to stithi katadexamenos. One iketeve Theologe, ke epimonon nefos ethnon diaskedase, etoumenos imin irinin, ke to Mega Eleos.

Apostle, Beloved of Christ God, hasten to deliver us people who have no excuse. He accepts Thy Supplications for He condescended at the Supper to let you lean against Him. Entreat Him, O Theologian, that He scatter the persistent cloud of hostile nations, and pray for us, for Peace and Great Mercy.

Festal Matins Hymns


Used in conjunction with the Matins Service Book

26 September
St John
tth he eD Diiv viin ne e A Ap po os sttlle e,, T Th he eo ollo og giia an n& & E Ev va an ng ge elliis stt

THE DIVINE LITURGY OF ST JOHN CHRYSOSTOM BEGINS IMMEDIATELY

By the Grace of God


Compiled, Adapted, Edited & Printed By Marguerite Paizis Archondissa & Teacher By Divine Grace Greek Orthodox Patriarchate Of Alexandria & All Africa Archdiocese Of Good Hope Holy Church Of The Dormition Of The Mother Of God Po Box 28348 Sunridge Park 6008 Republic Of South Africa writers@telkomsa.net or marguerite.paizis@gmail.com or download directly from Marguerite Paizis on Scribd

Also the Feast of St Gideon the Righteous St Andrew, First Called Apostle of Christ return of Venerable Skull to Patras & the Holy Consecration of the Holy Church of St Andrew in Patras St Ephraim the Wonderworker of Perekop, Novgorod The arrival of the Iveron Holy Icon of our Ever Blessed Lady Theotokos in Georgia

RE-EDITED & PUBLISHED - 22 AUGUST 2013

12.

FESTAL MATINS HYMNS ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER

Theologias

to namata, epi tou stithous peson, tis Sofias exintlisas, ke ton kosmon irdefsas, Ioanni Panariste, ti tis Triados gnosi tin Thalassan, kataxiranas tis atheotitos, stilos genomenos, ke nefeli empsihos kathodigon, pros tin epouranion, klirodosian imas.

John,

when Thou leant against the Breast of Divine Wisdom Himself, Thou drew out as if from a well, Waters of Theology, and Thou watered the world with them. And with the Knowledge of the Trinity, Thou dried the ocean of pagan godlessness; Thou were animate Pillar of both Cloud and Fire, guiding us to the Heavenly Inheritance. Him with timbrel and dance, praise Him with strings and flute!

Enite

afton en timpano ke horo. Enite afton en hordes ke organo.

Praise

To Parthenias apanthisma, to ton septon Let


areton, dektikon endietima, tis sofias organon, to tou Pnevmatos temenos, to fotoforon stoma tis Haritos, tis Ekklisias to fainotaton, omma ton pansepton, Ioannin asmasi pnevmatikis, nin anevfimisomen, os ipiretin Hristou.

us now extol the Most Divine St John with Spiritual Songs as a servant of Christ the King, Garland of Virginity, and the luminous Mouth of Grace, the habitation most worthy to receive the Divine Virtues, the Churchs brightest Eye; and let us honour him as the Holy Spirits Sacred and Divine Temple, and Instrument of Divine Wisdom. Him with resounding cymbals! Praise Him with triumphant cymbals! Let everything that has breath praise the Lord!

Enite

Afton en kimvalis evihis! Enite Afton en kimvalis alalagmou! Pasa pnoi inesato ton Kyrion! Thespesie, ton Agathon tin Pigin, Vasilian asalevton, ke Zoin Eonion, ke Haran aneklaliton, ke theorias Thias apolavsin, ke ploutodotos Hristou harismata, noun ipervenonta, ke vroton dianian, gone vrontis, evangelizomenos, to kosmo elampsas.

Praise

Evangelista

Thou,

O God-inspired Evangelist and Son of Thunder, rang forth as Thou preached to the whole wide world the Good Tidings of our Lord, Who is truly the Source of Good, Life Everlasting, Kingdom Immovable, and ineffable Joy and Blessedness, and enjoyment of Divine Contemplation, and the Gifts that Christ richly grants, which surpass all understanding and thought. and to the Holy Spirit

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Evangelista


Ioanni, isangele Parthene, Theologe Theodidakte, Orthodoxos to kosmo, tin ahranton plevran, to ema ke to idor lizousan ekirixas, en O tin Eonion Zoin, porizometha tes psihes imon. nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Glory to the Father, and to the Son, O


Evangelist John, Peer of the Angels and Virgin, Theologian taught by God, Thou correctly proclaimed to the world the Immaculate Side, which sprouted the Blood and Water, whereby we obtain |Life Eternal for our souls. and ever, and to the Ages. Ages of

Ke

Now

Amin

Amen

2.

FESTAL MATINS HYMNS ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

11.

psallousan. Ton Kyrion imnite ta Erga ke iperipsoute is pantas tous eonas.


M
AGNIFICAT

gathers together all Creation to sing: O ye Works of the Lord: Bless ye the Lord and exalt Him above all forever!

Psalm 117 /118


PRAISE TO GOD FOR HIS EVERLASTING MERCY

Theos
STIHOS

Katavasia of the 9th Ode

TONE 4

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

epefanen imin. erhomenos en

The Lord is God, and has appeared to


us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
VERSE 1:

Apas

gigenis skiratato to pnevmati lampadouhoumenos. Panigirizeto de ailon Noon fisis, gererousa TA IERA THAVMASIA tis Theomitoros ke voato. Heris, Pammakariste Theotoke Agni, Aiparthene.

Let

every mortaL born on earth, carrying his torch, in spirit leap for Joy; and let the Orders of Angelic Powers celebrate and honour THE HOLY FEAST of the Theotokos, crying aloud: Hail, All Blessed Theotokos, Pure and Ever Virgin!

1: Exomologisthe to Kyrio, oti agathos, oti is ton eona to eleos aftou!

Give thanks to the Lord, for He is Good; His Mercy endures forever!

Theos

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

epefanen imin. erhomenos en

The Lord is God, and has appeared to


us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
VERSE 2:

STIHOS 2:

THE SMALL LITANY

Panta ta ethni ekiklosan me, ke to Onomati Kyriou inamin aftous.


epefanen imin. erhomenos en

Festal Exaposteilarion St John the Divine

All the nations surrounded me, but in the Name of the Lord I drove them back.

Vrontis

Iios genomenos, Vrotis etheologisas, to, en arhi in O Logos, Apostole Ioanni. Epipesn to stithi gar, Pistos to tou Despotou Sou, kakithen arisamenos, Theologias ta rithra, tin ktisin pasan ardevis.

Son of Thunder Thou became and Thou Theologised for all, saying: In the beginning was the Word..., O Apostle John. For when, with Faith, Thou leaned against our Masters Chest, as one who is beloved, Thou drew from there Theology like rivers of Living Water, and irrigated all Creation. Thou stood at Thy Lords All Holy Cross, O Pure Lady, with John the Virgin Disciple, Thou heard the Creator say: Woman: behold Thy son; and then to the Disciple He said: Behold, Thy Mother! To Thee and to him we sing praises, |O Mother of God and Virgin.

Theos

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

The Lord is God, and has appeared to


us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
VERSE 3:

STIHOS 3:

Para Kyriou egeneto afti, ke esti thavmasti en ofthalmis imon.


epefanen imin. erhomenos en

This is the Lords doing, and it is marvellous in our eyes.

Theos

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

The Lord is God, and has appeared to


us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

Theotokion

Festal Apolytikion

Stavro

to tou Kyriou Sou, paristameni Panagne, Sin Mathiti to Partheno, Gine idou O Iios Sou, akikoas tou plasantos. To Mathiti osavtos de, idou fisin i Mitir Sou. Meth ou Se pantes imnoumen, Theogennitor Parthene.

As

Apostole,

Hristo to Theo igapimene, epitahinon, Rise laon anapologiton. Dehete Se prospiptonta, O epipesonta to stithi katadexamenos. On iketeve Theologe, ke epimonon nefos ethnon diaskedase, etoumenos imin Irinin, ke to Mega Eleos.

Apostle Beloved of Christ God: hasten to Deliver Thy people who have no excuse. He accepts Thy Supplications as He condescended at the Supper to let Thee lean against Him. Entreat Him, O Theologian, that He scatter the persistent cloud of hostile nations, and pray for us, for Peace and Great Mercy. and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

Lauds: The Praises to God Psalm 150 Festal Verses St John the Divine
TONE (8) PLAGAL 4

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati,


ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

Glory to the Father, and to the Son, Amen

Enite

Afton epi tes dinasties Afton. Enite Afton kata to plithos tis Megalosinis Aftou.

Praise Blessed

Him for His Mighty Acts; praise Him according to the greatness of His Majesty.

Amin
Sa Theotoke Mystiria. Ti Agnia esfragismeni, ke Parthenia filattomeni, Mitir egnosthis apsevdis, Theon tekousa alithinon. Afton iketeve sothine tas psihas imon.

Theotokion

Makar,

Ioanni Pansofe, periousia Thermi, tis Hristou Agapiseos, pleon panton pefinas, Mathiton Agapomenos, to pantepopti Logo ke krinonti, kikeis pasan tin ikoumenin zigis, tis katharotitos, ke agnias kallesi katavgasthis, soma ke dianian Theomakariste.

and All Wise Evangelist, in being Loved by the Word Who sees all things, and using Just Scales will Judge the Universe, Thou surpassed the Disciples all in the abundance of Thy Most Ardent Love for Christ our Lord, O Divine Apostle John; for Thou were radiant in both mind and body with the beauty of Purity and Chastity, in being Blessed by God. Him with the sound of the trumpet; praise Him with lute and harp.
DIVINE 26 SEPTEMBER

Panta iper ennian, panta Iperendoxa, ta All

surpassing every thought, all surpassing Glorious, O Theotokos, art Thy Mysteries. For while bearing the Seal of Purity and preserved in Virginity, Thou were deemed a Mother in Truth, for to the True God Thou gave Birth. To Him fervently pray, entreating that our soul be Saved.

SMALL LITANY

Enite

Afton en iho salpingos. Enite Afton en psaltirio ke kithara.

Praise

10.

FESTAL MATINS HYMNS ST JOHN

THE

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

3.

Festal Kathisma St John the Divine Apostle


TONE (8) PLAGAL 4

Tes

Si Iios Epeklithis Thias Vrontis, os ta ota Thou were called Son of Thunder who
kofefsas ton dissevon, ke salpingos iditeron, diihisas O pansofe, is evthias kardias tou Logou tin sarkosin. Ke os gnosios filos, to stithi anepesas. Othen exantlisas, to tis gnoseos vathos, tis pasin ekirixas, tou Patros ton sinanarhon, Ioanni Apostole. Presveve Hristo to Theo, ton ptesmaton afesin dorisasthe, tis eortazousi potho, tin Agian Mnimin Sou. is Divine, for Thou deafened the ears of impious men; and louder than any horn, Thou resounded, melliflous, the Incarnation of the Logos, All Wise One, in upright hearts. And Thou lay against His Breast as genuine Friend. Thereby Thou exhausted the profound depth of Knowledge, and preached the Unoriginate Father to everyone, O Divine Apostle John. Intercede with Christ our God that He grant Forgiveness of offences to those who with longing observe Thy Holy Memory.

aftou Agies Presvies, O Theos, eleison imas.

By

his Holy Intercessions, O God, have mercy on us.


TONE 4

Amin.
ODI 1

Amen
Katavasia of the Ever Blessed Theotokos ODE 1

Anixo

to stoma mou ke plirothisete Pnevmatos ke logon erevxome ti Vasilidi Mitri. Ke ofthisome fedros Panigirizon ke aso gnothomenos

TAFTIS TA THAVMATA.
ODI 3

shall open my mouth and the Spirit will inspire it, and I shall utter the words of my song to the Queen and Mother: I shall be seen radiantly keeping Feast and JOYFULLY
PRAISING HER MIRACLES

ODE 3

Tous

Sous Imnologous, Theotoke, izosa ke Afthonos Pigi, Thiason Sigkrotisantas Pnevmatikon, stereoson. Ke en ti Thia Doxi Sou Stefanon Doxis axioson.

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati,


ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

Glory to the Father, and to the Son, Amen

Mother of God, Thou living and plentiful Fount, grant strength to those united in Spiritual Fellowship, who sing Hymns of Praise to Thee: and in Thy Divine Glory grant them Crowns of Glory.

ODI 4

and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

ODE 4

Tin anexihniaston Thian Voulin tis ek tis Perceiving the Unsearchable Purpose of
Parthenou sarkoseos Sou to Ipsistou O Profitis Abbakoum katanoon ekravgaxe. Doxa ti Dinami Sou, Kyrie
ODI 5

Amin Tin
Sofian ke Logon en Si Gastri, sillavousa aflektos, Mitir Theou, to kosmo ekiisas ton ton kosmon katehonta. Ke en Agkales eshes ton panta sinehonta, tontrofodotin panton ke Ktistin tis fiseos. Othen disopo Se, Panagia Parthene, tou risthine ptesmaton mou, otan mello pariststhe, pro prosopou tou Ktistou mou. Despina Parthene Agni, tin Sin voithian tote mi dorise. Ke gar dinase osa thelis, Panamome.

Theotokion

By conceiving the Wisdom and Word of


God in Thy Womb without burning, O Mother of God, Thou brought forth into the world Him Who dominates all Creation, and in Thine arms Thou held Him Who hold all things together, and Who created nature, and nourishes everything. Therefore I implore Thee, O All Holy Virgin, that I be Delivered from my offences when I stand before Him Who created me. O Sovereign Lady Virgin and Pure I beg Thee: grant me Thine Assistance in that hour. Thou can do whatever Thou will, O All Blameless One.

God concerning Thine Incarnation from a Virgin, O Most High, the Prophet Habakkuk cried: Glory to Thy Power, O Lord!
ODE 5

Exesti

ta simpanta epi ti Thia Doxi Sou. Si gar, apirogame Parthene, eshes en Mitra ton epi Panton Theon ke tetokas ahronon Iion, pasi tis imnousi Se Sotirian vravevousa.

The

whole world was amazed at Thy Divine Glory: for Thou, O Virgin, Who has not known wedlock, has been Translated from earth to the Eternal Mansions to the Life without end, bestowing Salvation upon all who sing Thy praises.

ODI 6

ODE 6

Tin Thian Taftin ke Pantimon Telountes As


Eortin i Theofrones tis Theomitoros, defte tas hiras krotisomen, ton ex aftis tehthenta Theon Doxazontes.
ODI 7

we celebrate this Sacred and Solemn Feast of the Theotokos, let us come, clapping our hands, O people of the Lord, and Glorifying God Who was Born of her. Holy Children bravely trampled upon the threatening fire, preferring not to worship created things rather than the Creator, and they sang in Joy: Blessed art Thou and praised above all: O Lord God of our Fathers!

ODE 7

Second Festal Kathisma

Ouk

Ton vithon tis alias katalipon, tou Stvrou Thou abandoned the Fishing of the sea,
to kalamo panta safos, ta ethni ezogrisas, os ehthias Panevfime. Ke gar kathos Si efi, Hristos anadedixe, alievs anthropon, zoigron pros evsevian. Othen kataspeiras, Theou Logou tin gnosin, tin Patmon ke tin Efeson, ekarposo tis logis Sou. Theologe Apostole, presveve Hristo to Theo, ton ptesmaton afesin dorisasthe, tis eortazousi potho, tin Agian mnimin Sou. 4.
FESTAL MATINS HYMNS ST JOHN

and instead Thou all Nations like fish, with the Fishing Rod of the Cross, O All Laued One. And it was apparent that Thou were a Fisher of men, catching them for True Faith, as Christ once said to Thee. Therefore, O Apostle Theologian, by sowing the Knowledge of God the Worth with Thy Preaching, Thou reaped the Fruit of Patmos and Ephesos. Intercede with Christ our God that He grant forgiveness of
THE

elatrefsan ti ktisi i Theoforones para ton Ktisanta. Alla piros apilin andrios patisantes, herontes epsallon. Iperimnite, O ton Pateron Kyrios ke Theos, Evlogitos i

The

ODI 8

ODE 8

Enoumen, Pedas

Evlogoumen Proskinoumen ton Kyrios.

ke

We Praise, we Bless and we Worship


the Lord!

evagis en ti kamino O tokos tis Theotokou diesosato, tote men tipoumenos, nin de energoumenos tin ikoumenin apasan agiri
FESTAL M
ATINS

The Offspring of the Theotokos saved


the Holy Children in the furnace. He Who was then prefigured has since been born on earth, and He
DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

DIVINE 26 SEPTEMBER

ST JOHN

THE

9.

Outos

estin O Mathitis O martiron peri touton ke grapsas tafta; ke idamen oti Alithis estin i Martiria aftou. de ke alla polla osa epiisen O Iisous, atina ean grafite kath en, oude afton ime ton kosmon horise ta grafomena vivlia.

This

is the Disciple who testifies to these things, and wrote these things; and we know that his Testimony is True. that Jesus did, which if they were written one by one, I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written.

offences to those who with longing observe Thy Holy Memory.

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati, Amin Evthimoume

Esti

And there are also many other things

ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

Glory to the Father, and to the Son, Amen

and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

Theotokion
tin krisin ke dilio, erga praxas eshinis O tapinos, axia ke deome, Theotoke Panimnite. Prin i nix me fthasi, Thanatou epistrepson, pros tin tis metanias, odon odigousa me. Ina evharistos, proskinon animno Sou, tin ametron dinamin, ke tin Thian antilipsin. Panagia Theonimfe, presvevousa Hristo to Theo, iper ou etome Se, dothine mi, ilasmon martion, ke to Mega Eleos.

Amin

Amen
PSALM 50/51- INTERCESSORY HYMNS
FOR

DIVINE M

ERCY

Festal Idiomelon St John the Divine

TONE 2

Eleison

me, O Theos, kata to Mega Eleos Sou ke kata to plithos ton iktirmon Sou Exalipson to anomima mou. Parthene, Mathita Igapimene tou Sotiros, tes ikesies Sou imas, perisoze deometha, apo vlavis pantias, oti Sou esmen Pimnion.
OF

Have

Mercy upon me, O God, according to Thy Great Mercy; according to the multitude of Thy Mercies do away mine offences.

Theologe

O Virgin Theologia, Beloved Disciple of


the Saviour, we pray that Thou will keep us safe from any harm, by Thine Intercessions; for we are Thy Flock.

remember the Judgement,and I am afraid, having committed shameful deeds, as lowly as I am. And therefore I pray to Thee, O All Lauded Theotokos: before the Night of Death overcomes me, make me convert, and guide me to the Way of Repentance and Remedy, so that I may worship Thine Immeasurable Power and gratefully sing in praise of the Help I receive from Thee. O All Holy Bride of God: Intercede with Christ our God, I entreat Thee, that He may bestow me expiation of all my offences and His Great Mercy. a Disciple with close access to the Lord, at the Supper Thou leant against His Breast, and asked Jesus: Who is it, O Lord, who will betray Thee? And with the bread He clearly indicated him to Thee, for Thou were His Beloved Disciple, O Glorious One. Therefore, O Apostle Theologian and Mystic of Mysteries ineffable, Thou teach the Incarnation of the Word to all the world. Intercede with Christ our God that He grant forgiveness of offences to those who with longing observe Thy Holy Memory. and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

Third Festal Kathisma St John the Divine

PRAYER

SALVATION

Anapeson en to stithi tou Iisou, parrisias As


tighanon os Mathitis, irotisas, Tis estin, O prodotis Sou Kyrie? Ke os igapimeno, iparhonti endoxe, dia tou artou outos, safos ipedihthi Si. Othen ke os mistis, gegonos ton arriton, tou Logou tin sarkosin, ekdidaskis ta perata. Theologe Apostole, presveve Hristo to Theo, ton ptesmaton afesin dorisasthe, tis eortazousi potho, tin Agiian mnimin Sou.

Festal Kontakion St John the Divine

Ta

Megalia Sou Parthene, is diigisete? Briis gar Thavmata, ke pigazis iamata, ke presvis iper ton psihon imon, OS THEOLOGOS KE FILOS
HRISTOU.

Who can describe Thy Magnificence, O


Virgin? Thou pour out Miracles and Thou overflow with cures, and Thou Intercede on behalf of our souls, AS
A THEOLOGIAN CHRIST. AND FRIEND OF

Festal Ikos St John the Divine

Ipsi

Ourania ekmanthanin, ke thalassic ta vathi erevnan tolmiron iparhi ke akatalipton. Osper oun astra exarithmise, ke paralion psammon ouk estin olos, outos out eta tou Theologou ipin ikanon, tosoutis afton stefanis O Hristos, on igapisen estepsen! Ou to stithi anepese, ke en to Mystiko dipno sinistiathi, OS
THEOLOGO KE FILOS HRISTOU.

As daring and incomprehensible as it is


to search out Celestial Heights, and the depths of the sea, so is it impossible to number the stars and the sand of the shores. Similarly, no one is able to explain the Theologian or the many Crowns with which Christ has adorned His beloved one who leaned upon His Chest and ate with Him at the Mystical Supper, AS A
THEOLOGIAN AND FRIEND OF CHRIST.

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati, Glory to the Father, and to the Son,
ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

Amin
mou ta pathi ta halepa, therapefson deome, ke singnomin parashou mi, ton emon ptesmaton, afronos on epraxa, tin psihin ke to soma, molinas O Athlios. Imi! Ti piiso, en ekini ti ora, inika i Angeli, tin psihin mou horizousin, ek tou athliou mou somatos? Tote Despina, voithia mi
FESTAL M
ATINS

Amen
Theotokion
All Holy Virgin Mother of God, cure the terrible passions afflicting my soul, I earnestly pray to Thee, and to me grant forgiveness for the many offences I have mindlessly committed, thus defiling my body and soul, wretched as I am. Alas! How I shudder at the thought of that Hour when Angels will separate my 5.

Synaxarion of 26 September

Panagie Parthene Mitir Theou, tis psihis O

Ti tou aftou minos, i

Metastasis tou Agiou endoxou Apostolou, ke Evangelistou, Filou, Epistithiou, Parthenou, Igapimenou, Ioannou tou Theologou.

On

the 26th day of this month, we commemorate the Translation of the Holy and Glorious Apostle and Evangelist, Friend, Virgin and Beloved St John the Theologian.

8.

FESTAL MATINS HYMNS ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

genou, ke prostatis thermotatos. gar eho elpida O doulos Sou.

Se

soul from my body. Alas! What shall become of me? O Lady, hence I pray Thou will come to my Aid as Ardent Patroness: I, Thine unworthy servant, have Thee as my Only Hope.
TONE 4

Legi afto: Ne Kyrie, Si idas oti filo Se. Legi Afto: Voske ta Arnia Mou. Legi Afto palin defteron: Simon
Agapas Me? Iona,

He said

to Him: Yes, Lord, Thou know that I love Thee.

SMALL LITANY

He said to him: Feed My Lambs. He said to him again a second time:


Simon, son of Jonah, do you Love Me?

Festal Antiphons

Ek neotitos mou, pola polemi me pathi From


al aftos andilavou, ke soson, Sotir mou. [2]

my youth up many passions have warred against me. But do Thou succour and save me, O Saviour. [2] who hate Zion shall be put to confusion by the Lord; like grass in the fire shall they be withered up. [2] and to the Holy Spirit

Legi afto:

Ne Kyrie, Si idas oti filo Se.

He said to Him:, Yes Lord; Thou know


that I love Thee.

misoundes Sion, eshinthite apo tou Kyriou; os hortos gar, piri esesthe apexirameni. [2]

Those

Legi afto: Pimene ta Provata Mou. He said to him: Tend My Sheep. Legi afto to triton: Simon Iona, filis He said to him the third time: Simon,
Me? son of Jonah, do you love Me?

Elipithi Ke

O Petros oti ipen Afto to triton: Filis Me? ipen Afto: Kyrie, Si panta idas Si ginoskis oti filo Se.

Peter was grieved because He asked him


a third time: Do you love Me?

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Agio


Pnevmati, pasa psihi zooute, ke katharsi, ipsoute, lambrinete, ti Triadiki Monadi, Ierokrifios. nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Pnevmati, anavlizi ta tis Haritos reithra, arthevonda, apasan tin ktisin pros Zoogonion.

Glory to the Father, and to the Son, Through


the Holy Spirit is every soul quickened and exalted in purity, and Illumined by the Triune Unity in Mystic Holiness. and ever, and to the Ages of Ages. the Holy Spirit do the streams of Grace well forth; they irrigate everything created, so that Life can be produced.

And he said to Him, Lord, Thou know


all things; Thee. Thou know that I love

Legi

afto O Isous: Voske ta Provata Mou. amin, lego si: ote is neoteros ezonies ke periepatis opou itheles; otan the girasis, ektenis tas hiras sou, ke alos se zosi, ke isi opou ou thelis.

Jesus said to him:, Feed My sheep.


Truly, truly, I say to you: when you were younger, you girded yourself and walked where you wished; but when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish to go.

Ke

Now

Amin,

Amin Agio

Amen From

Touto

de ipe simenon pio thanato Doxasi ton Theon.

This He spoke, signifying by what death


he would Glorify God.

Festal Prokeimenon

- St John the Divine

Is

pasan tin gin exilthen O fthongos aftou, ke is ta perata tis ikoumenis ta rimata aftou. (2)

His

Ke touto ipon legi Afto: Akolouthi Mi!


on Igapa O IIisous akolouthounta, ( os ke anepesen en to dipno epi to Stithos Aftou ke ipe: Kyrie, tis estin O paradidous Se?)

And when He had spoken this, He said


to him: Follow Me! Peter, turning around, saw the Disciple whom Jesus Loved following, (who also had leaned on His Breast at the Supper and asked: Lord, who is the one who betrays Thee?)

Proclamation went forth into all the earth, and his words to the ends of the world. (2)

Epistrafis de O Petros vlepi ton Mathitin Then

STIHOS:

I Ourani diigounte doxan Theou, piisin de hiron aftou anangeli to stereoma.

VERSE:

The Heavens declare the Glory of God; the Firmament shows the Creation of His Hands.

Is

pasan tin gin exilthen O fthongos aftou, ke is ta perata tis ikoumenis ta rimata aftou.
SMALL LITANY & PRAISES
TO

His

Proclamation went forth into all the earth, and his words to the ends of the world.

Touton Legi

idon O Petros legi to Iisou: Kyrie, outos de ti?

Seeing Jesus

him, Peter said to Jesus: Lord, what about this man? said to him: If I Will that he remain until I come, what is that to you? You follow Me!

GOD

Holy Gospel According to St John 21 : 1 & 15 25


OUR RESURRECTED LORD RESTORES ST PETER & COMMISSIONS HIS APOSTLES

afto O IIisous: Ean afto thelo menin eos erhome, ti pros se? Si akolouthi Mi! oun O logos outos is tous Adelfous oti O Mathitis ekinos ouk apothniski. ouk ipen afto O IIisous oti ouk apothniski, al ean afton: Thelo minin eos erhome, ti pros se?

Touto

ide triton efanerothi O Iisous tis Mathites aftou egerthis ek nekron, ote oun iristisan legi to Simoni Petro O IIisous:Simon Iona Agapas Me plion touto?

The

third time our Lord Jesus showed Himself to His Disciples after He was Risen from the dead, when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter: Simon, son of Jonah, do you Love Me more than these?

Exilthen Ke

Then Yet

this saying went out among the Brethren that this Disciple would not die. Jesus did not say to him that he would not die, but: If I Will that he remain until I come, what is that to you?

6.

FESTAL MATINS HYMNS ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

7.