Vous êtes sur la page 1sur 69

Kolegij:

Voditelj kolegija:

ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE I MATERIJALI 3


Doc. dr. sc. Zoran Veri

Tematske jedinice:
Predava:

DRVENA I ELINA STUBITA


Doc. dr. sc. Iva Muraj

5. 10. 2012.

DRVENA I ELINA STUBITA


Sadraj predavanja

drvena stubita: osnove, elementi, detalji analiza na primjerima


elina stubita i kombinacije materijala: osnove, elementi, detalji analiza na primjerima

Napomena: Ovo predavanje je nastavak predavanja LAGANA STUBITA: osnove kolegija AKM2 (II. semestar) o arhitektonskim konstrukcijama laganih stubita (osnovni pojmovi, dimenzioniranje, podjela i analiza na primjerima).

STUBA KRAK STUBITE STUBINI PROSTOR


dimenzioniranje stuba i stubinog prostora - odreivanje geometrijske veliine stube i stubinog prostora po horizontali i vertikali u kontekstu ukupnosti zgrade i okolia

izbor konstrukcije - poznavanje okolne konstrukcije, kako bi se konstrukcije usuglasile tj. konstrukcija stubita ispravno naslonila na primarnu (okolnu) konstrukciju
izbor materijala za osnovne dijelove konstrukcije stuba, kraka i stubita - nain oblikovanja u razliite konstrukcije je sredstvo izraavanja - ostvarivanje veze izmeu materijala i oblika u procesu projektiranja meuodnos parametara: funkcija - stabilitet - oblik primjena propisa (poar, pristupanost i dr.), posebnih zahtjeva (trajnost, specifina tehnologija i dr.) i mjera sigurnosti (ograivanje, osiguranje od klizanja i dr.) od pojedinanih elemenata do cjeline - rjeavanje osnovne (jedinine) stube, nastupne i istupne stube i vezu na tetivu - rjeavanje veze tetive na temelj, podnu/stropnu i/ili zidnu konstrukciju - rjeavanje ograde kao cjeline (shema nosivosti, ispuna i rukohvat)

DRVENA STUBITA

NASAENO L STUBITE
Izvor: Ching, F. D. K.: Building Construction Illustrated, 2008., wood stairs 9.08

NASAENO STUBITE

NASAENO STUBITE, PRESJEK

provjera visina u presjeku 1: katna visina 2: svijetla visina 3: visina ograde

rjeavanje detalja A: gornji leaj / detalj istupne stube B: detalj karakteristine stube C: donji detalj / detalj nastupne stube

UMETNUTO / UTORENO STUBITE DONJI I GORNJI LEAJ:

KARAKTERISTINA STUBA I DETALJ OGRADE

tetiva u pogledu

u prolosti - klasino drveno stubite: - naslanjanje tetiva na drvene grede - nastupi i ela utoreni u tetive - uepljivanje glavnih stupova ograde
6

IZRADA DIJELOVA STUBITA I CIJELIH KRAKOVA U STOLARSKIM RADIONICAMA

Izvor: internetsko pretraivanje: holztreppenbau, schreinerei: / (2, 3) schreinerei -daum-hensche.de / (5) holztreppen.de

NASAENO STUBITE GORNJI LEAJ - METALNA VEZA: veza tetive i armiranobetonske / drvene stropne konstrukcije ostvarena je metalnom vezom putem L profila

GORNJI LEAJ: veza tetive i drvene stropne konstrukcije ostvarena je tesarskim vezom

elastina dilatacija ili odvajanje gazita i tetiva od ab. konstrukcije (cca 1 cm), inae kripanje uslijed trenja DONJI LEAJ veza drvene tetive i armiranobetonske konstrukcije: putem L profila koji su usidreni u pod i vijcima vezani za drvo DONJI LEAJ: veza tetive ostvarena putem dodatne drvene gredice koja je usidrena u pod

ELINI DIJELOVI - perforirane eline trake, nosai stupova, leaji tetiva, papue, podlone ploe, L-, Z-, T- profili i dr. - upotreba u graevinarstvu za razliite namjene kod izrade drvenih konstrukcija - dijelovi izraeni iz kvalitetnih elika i naknadno zatieni galvanskim pocinavanjem ili plastifikacijom

Izvor: Timber Construction Details, Products, Case studies, 2004., str. 74-75

Izvor: www.saage.com

KARAKTERISTINA STUBA veza nastupa i tetive: utor na lastin rep (1) vijak prekriven drvenim epom (2) 2 drvena trna (3)

RJEENJA UZ ZID RAZMAK GAZITA OD ZIDA odmaknuto (bolje), priljubljeno (loe), tetiva usidrena u zid

4 cm

(1)

(2)

(3)

veza nastupa i tetive: puni zasjek (1) utor na pola lastinog repa (2) utor na lastin rep (3) elini L profil (4) elini L profil u utoru (5)
jednostruka tetiva

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

dvostruka tetiva
10

DETALJ OGRADE S ISPUNOM tapovi uepljeni u tetivu

furnirana ploa, mrea, razapeta ica i sl.

11

OGRADA OD DASAKA NA ELINIM NOSAIMA DVOSTRUKO STUBITE

nosiva konstrukcija od elinih (upljih) profila, rukohvat i ispuna od dasaka

DETALJI RUKOHVATA

meusobni sudari i rubni zavreci kod dvokrakog stubita


Izvor: Stahltreppen, 1969., str. 29 i 101

12

UMETNUTO STUBITE 14 VISINA, 23/20,18 cm

Izvor: Holztreppen in handwerklicher Konstruktion, 1953. str. 59-60

13

UMETNUTO STUBITE 14 VISINA, 23/20,18 cm C: detalj nastupne stube

15/20 cm (strm uspon)

GORNJI LEAJ

DONJI LEAJ
Izvor: Holztreppen in handwerklicher Konstruktion, 1953. str. 59-60 14

UTORENO STUBITE 13 VISINA, 17/20 cm

Izvor: Holztreppen in handwerklicher Konstruktion, 1953. str. 63-64

15

UTORENO STUBITE 13 VISINA, 17/20 cm B: detalj karakteristine stube

GORNJI I DONJI LEAJ

Izvor: Holztreppen in handwerklicher Konstruktion, 1953. str. 63-64

16

NASAENO STUBITE

Izvor: Holztreppen in handwerklicher Konstruktion, 1953. str. 121-123

17

OBITELJSKA KUA, OPOROVEC, ZAGREB, 2011. Arhitekt: Mojca Smode Cvitanovi UTORENO L STUBITE 19 VISINA (3+16); 30,1/17,9 cm

Izvor: Smode Cvitanovi, M.

18

OBITELJSKA KUA, OPOROVEC, ZAGREB, 2011. Arhitekt: Mojca Smode Cvitanovi UTORENO L STUBITE, TETIVE 4,5/26 cm I NASTUPI d=4,5 cm, HRAST 19 VISINA (3+16); 30,1/17,9 cm

Izvor: Smode Cvitanovi, M.

19

OBITELJSKA KUA, OPOROVEC, ZAGREB, 2011. Arhitekt: Mojca Smode Cvitanovi UTORENO L STUBITE BETONSKI PODEST (3 VISINE) OBLOEN DRVOM (HRAST) I PUNA OGRADA KRAKA (16 VISINA) I GALERIJE

Izvor: Smode Cvitanovi, M.

20

izrada i montaa stubita: obloga betonskog podesta drvenom oblogom (3 visine) i ugradnja stubinog kraka (2 tetive, nastupe i ograde)

stubite bez ograde

puna (parapetna) ograda

otvoreno stubite (samo gazita, bez ela)

21

OBITELJSKA KUA, HOME 07, AMSTERDAM, 2010. Arhitekti: i29 Architects

Izvor: www.i29.nl

PRESJEK, TLOCRT PRIZEMLJA I KATA

22

OBITELJSKA KUA, HOME 07, AMSTERDAM, 2010. Arhitekti: i29 Architects UTORENO DRVENO DVOKRAKO STUBITE NEJEDNAKI KRAKOVI, 17+9=25 VISINA

Izvor: www.i29.nl

23

DVOETANI STAN, HOME 07, AMSTERDAM, 2010. Arhitekti: i29 UTORENO DRVENO STUBITE, TETIVE I NASTUPI - BOR

Izvor: www.i29.nl

24

KUA NA SELU, KRAJ MNCHENA, 2000. Arhitekti: Hild & K (Andreas Hild & Tilmann Kaltwasser), Mnchen DVOKRAKO STUBITE S PUNOM (PARAPETNOM) OGRADOM NEJEDNAKI KRAKOVI (11+8=19 VISINA)

PRESJEK, TLOCRT KATA I PRIZEMLJA

Izvor: db, Holztreppen, 5/01, str. 1-6

25

KUA NA SELU, KRAJ MNCHENA Arhitekti: Hild & K (Andreas Hild & Tilmann Kaltwasser), Mnchen DVOKRAKO STUBITE S PUNOM OGRADOM ARMIRANOBETONSKO STUBITE S DRVENOM OBLOGOM I PARAPETNOM OGRADOM U SREDINI

rukohvat: puno drvo hrast 120x65 mm


ispuna: medijapan ploe 19 mm na potkonstrukciji, hrastov furnir

GALERIJA ograda d=120 mm putem L profila uvrena u ab. plou 1. krak rukohvat: uputen u ravninu zida uglovi: puno drvo hrast d=19 mm

Izvor: db, Holztreppen, 5/01, str. 1-6

Izvor: Holztreppen, Konstruktion, Gestaltung, Beispiele, 2001., str. 54-59

26

KUA NA SELU, KRAJ MNCHENA Arhitekti: Hild & K (Andreas Hild & Tilmann Kaltwasser), Mnchen ARMIRANOBETONSKO STUBITE S DRVENOM OBLOGOM

3.-9. armiranobetonska stuba: obloene hrastovim parketom d=22 mm postavljen na ploe vlaknatice (lake ploe za zvunu izolaciju) d=18 mm uglovi: ojaani punim drvom

1. i 2. zidana stuba: keramike ploice 10 mm poloene u cementni mort, ela: obukana

1. KRAK (2+9=11 VISINA)

Izvor: db, Holztreppen, 5/01, str. 1-6

Izvor: Holztreppen, Konstruktion, Gestaltung, Beispiele, 2001., str. 54-59

27

STANOVANJE ZA STUDENTE, INGOLSTADT, 1999. Arhitekt: Andreas Meck, Mnchen UTORENO JEDNOKRAKO STUBITE

Izvor: Staircases, Design and Construction, 2003., str. 82-85

PRESJEK, TLOCRT KATA I 3D


28

STANOVANJE ZA STUDENTE, INGOLSTADT Arhitekt: Andreas Meck, Mnchen UTORENO JEDNOKRAKO STUBITE, 14 VISINA, PODEST + 13 VISINA, 24/19,5

PRESJECI I TLOCRT
Izvor: Staircases, Design and Construction, 2003., str. 82-85

29

STANOVANJE ZA STUDENTE, INGOLSTADT Arhitekt: Andreas Meck, Mnchen

tetiva: tvrdo drvo, smreka 4x30 cm, povrina premazana voskom u crveno gazita: ljepljeni elementi tvrdog drva, smreka 4x28 cm gornji leaj zadnje stube: prekid zvunog mosta - elastina traka ispod oslonca istupne stube
Izvor: Staircases, Design and Construction, 2003., str. 82-85

GORNJI LEAJ, UZDUNI I POPRENI PRESJEK

30

STANOVANJE ZA STUDENTE, INGOLSTADT Arhitekt: Andreas Meck, Mnchen

tetiva: tvrdo drvo, smreka 4x30 cm, povrina premazana voskom u crveno gazita: ljepljeni elementi tvrdog drva, smreka 4x28 cm puna ograda: potkonstrukcija - okvir, tvrdo drvo, smreka, obloena furniranom perploom d=18 mm, premazana voskom u crveno rukohvat: tvrdo drvo, smreka 12x3 cm, sve obojano u crveno podest: prekid zvunog mosta - elastina traka ispod drvenih greda

DONJI LEAJ I DETALJ PODESTA

Izvor: Staircases, Design and Construction, 2003., str. 82-85

31

OBITELJSKA KUA U NIZU, RUPPERSWIL, BADEN, VICARSKA, 1999. Arhitekt: Atelier West Architekten LOMLJENA TETIVA / KONSTRUKCIJA 15 VISINA, 26/18 cm

POPRENI PRESJEK KROZ STUBU

Izvor: Holztreppen, Konstruktion, Gestaltung, Beispiele, 2001., str. 86-89

32

OBITELJSKA KUA U NIZU, RUPPERSWIL, BADEN, 1999. Arhitekt: Atelier West Architekten LOMLJENA TETIVA / KONSTRUKCIJA 15 VISINA, 26/18 cm
stuba: bukva, ljepljena, d=20 mm, gazita i nastupi meusobno spojeni vijcima spoj stuba sa zidom: putem metalnog draa koji je usidren u ab. zid

UZDUNI PRESJEK, GORNJI I DONJI LEAJ

Izvor: Holztreppen, Konstruktion, Gestaltung, Beispiele, 2001., str. 86-89

33

STAMBENA ZGRADA, ROSENHEIM Arhitekti: Ilg / Onischke, Mnchen DRVENE STUBE IZMEU DVA ZIDA 16 VISINA, 27/18.45 cm

stuba: 885x295x50 mm okvir, hrast, 40/50 mm s utorom za nastupnu dasku, hrast, d=15mm nastup s rupama 30 mm, ljepljen s okvirom

Izvor: Holztreppen, Konstruktion, Gestaltung, Beispiele, 2001., str. 38-41

34

STAMBENA ZGRADA, ROSENHEIM Arhitekti: Ilg / Onischke, Mnchen

stuba: 885x295x50 mm okvir, hrast, 40/50 mm s utorom za nastupnu dasku, hrast, d=15mm nastup s rupama 30 mm, ljepljen s okvirom

Izvor: Holztreppen, Konstruktion, Gestaltung, Beispiele, 2001., str. 38-41

35

ELINA STUBITA

DVOKRAKO USAENO STUBITE


Izvor: Ching, F. D. K.: Building Construction Illustrated, 2008., steel stairs 9.11

ELINO USAENO STUBITE

A B

UZDUNI I POPRENI PRESJEK

DETALJI A: gornji leaj / detalj istupne stube B: detalj karakteristine stube C: donji detalj / detalj nastupne stube

37

ELINO STUBITE DONJI I GORNJI LEAJ:

UZDUNI PRESJEK

POPRENI PRESJEK

KARAKTERISTINA STUBA: (2) (4) (5)

(6) (7)

(2) (1)
NASTUPI limeni: ravni elini lim (1) el. lim na krajevima zavinut (2) elina reetka (3) drveni: pun (ljepljen) (4) pojaan kutnim profilom (5) s elom - zatvoreno stubite (6) leite nastupa: elini L profili oblikovan lim ispunjen betonom (7)

(3)
DONJI LEAJ: sidrenje eline tetive u pod putem L profila
Izvor: Ching, F. D. K.: Building Construction Illustrated, 2008., steel stairs 9.11

38

DETALJI ELINIH STUBA - NASTUPI (iz drva, betona ili elinog lima) drvene stube betonske stube na srednjoj tetivi na bonim tetivama s na Z profilima ploasti krak s T konzolom osloncima od savijenog izmeu tetiva na tetivama plosnog elika

pojedine stube na tetivama

limene stube lim stepenasto naboranog oblika izmeu tetiva od plosnog elika

na krajevima savijeni limeni nastupi izmeu pravokutnih upljih profila

na krajevima savijeni limeni nastupi Z oblika

mreasti rotilj

Izvor: Atlas elinih konstrukcija, 1987., str. 302

39

DETALJ MEUPODESTA konstrukcija u eliku - vareni U nosai

eline tetive krakova i armirano betonski podesti

GORNJI LEAJ veza tetive na elini podest / nosa stropne konstrukcije: putem zavarenog rebra putem zavarene ploe putem kutnog elika na nosa podesta na nosau / tetivi

Izvor: Atlas elinih konstrukcija, 1987., str. 299 i Bauen mit Stahl, 22. Treppen im Geschossbau, 2004.

40

ELINO NASAENO STUBITE S DRVENIM NASTUPIMA GORNJI LEAJ - METALNA VEZA: detalji sidrenja eline tetive u ab. stropnu plou L profili usidreni u armiranobetonsku stropnu plou elina papua usidrena u strop

DONJI LEAJ METALNA VEZA: detalji sidrenja eline tetive u armiranobetonski pod elina ploa usidrena u pod elina papua usidrena u pod

41

ELINO STUBITE GORNJI LEAJ - METALNA VEZA: detalji privrenja eline tetive u ab. stropnu plou savijena/lomljena tetiva 1 tetiva, konzolni nastup

1 zvuna izolacija, 2 sloja 2 estrih 3 tepih 4 rubna traka s folijom 5 gumeno-metalni okrugli leaj sa svornjakom 6 armiranobetonska stropna ploa 7 drveni nastup, ljepljen, hrast, d=40 mm 8 elini profil 9 elini L profil 100/100/8 mm 10 vidljiva limena maska

Izvor: Merkblatt 355 "Entwurfshilfen fr Stahltreppen", 2006., str. 37

42

ELINO JEDNOKRAKO STUBITE 28/16,5 cm

tetive: elini U profil 180 mm nastupi: elina mreasta reetka ograda: nosai, rukohvat i horizontalne ipke elina cijev 48,3 x 3,2 mm

jedinina stuba

Izvor: Merkblatt 355 "Entwurfshilfen fr Stahltreppen", 2006., str. 34

43

ELINO JEDNOKRAKO STUBITE tetive: elini U profil 200 mm nastupi: elina mreasta reetka

ograda: nosai, rukohvat i horizontalne ipke elina cijev 48,3 x 3,2 mm

Izvor: Merkblatt 355 "Entwurfshilfen fr Stahltreppen", 2006., str. 36

44

OGRADE velike mogunosti oblikovanja

Izvor: Stahltreppen, 1969.

45

ELINO JEDNOKRAKO STUBITE RAVNE TETIVE, 19 VISINA

POGLED, PRESJEK I TLOCRT


Izvor: Stahltreppen, 1969., str. 29

46

ELINO JEDNOKRAKO STUBITE tetiva: pravokutni profil nastup: oblikovan lim ispunjen betonom leite nastupa: elini profili ograda: nosa 60/10 mm rukohvat i horizontalne ipke

GORNJI LEAJ

DONJI LEAJ
Izvor: Stahltreppen, 1969., str. 29

DETALJ KARAKTERISTINE STUBE I OGRADE veza stube na tetivu


47

ELINO DVOKRAKO STUBITE RAVNE TETIVE, 16 VISINA, 29/18,75

elina konstrukcija podesta i meupodesta

PRESJECI I TLOCRT KATA


Izvor: Stahltreppen, 1969., str. 53

48

ELINO DVOKRAKO STUBITE 16 VISINA, 29/18,75 tetiva: U profil 120/60/7 mm meupodest: drvena obloga d=50 mm na podvlakama i stupovima U profil 120/60/7 mm

MEUPODEST
Izvor: Stahltreppen, 1969., str. 53

ograda: konstrukcija elik, ispuna i rukohvat drvo (horizontalno postavljene daske)


49

ELINO L STUBITE 4+18=22 VISINE K = (130)136 cm Dk= 80,4 + 480 cm Vk= 367,5 cm

ograda: nosa rukohvata: elini stup 60/40/3 mm


rukohvat: drvena daska uvrena na elini stup

PRESJECI I TLOCRT

Izvor: Stahltreppen, 1969., str. 57

50

ELINO L STUBITE 4+18=22 VISINE

GORNJI LEAJ

tetiva: U profil 180/70/8 mm nastup: drvene stube d=50 mm na bonim tetivama s osloncima od savijenog plosnog elika

DONJI LEAJ
Izvor: Stahltreppen, 1969., str. 57

51

ELINO DVOKRAKO STUBITE RAVNE TETIVE, 9+9=18 VISINA, 30/16,8 K= 90 cm Dk= 224 cm Vk= 320 cm

armiranobetonski podest i meupodest

PRESJECI I TLOCRT
Izvor: Stahltreppen, 1969., str. 58

52

ELINO DVOKRAKO STUBITE 9+9=18 VISINA, 30/16,8 K= 90 cm

veza nastupa i tetive s limom L presjeka

GORNJI LEAJ sidrenje tetive u podgled stropa

tetiva: L profil 100/100/8 mm


nastup: drvene stube na bonim tetivama s osloncima od savijenog plosnog elika

ograda: rukohvat: daska uvrena na elini stup


Izvor: Stahltreppen, 1969., str. 58

53

OBITELJSKA KUA, KAJIGAYA, 2001. Arhitekt: Atelier Den, Tokio TROKRAKO ELINO STUBITE

Izvor: Detail, 4/2002., str. 439-441

PRESJEK, TLOCRT KATA I TLOCRT PRIZEMLJA

54

OBITELJSKA KUA, KAJIGAYA Arhitekt: Atelier Den, Tokio

GORNJI LEAJ, DETALJ A 1. 2. 3. 4. 5.


Izvor: Detail, 4/2002., str. 439-441

METALNA MREA 2,3 mm, lakirana L PROFIL 30/30 mm, lakiran ELINI LIM 90/4,5 mm, lakiran ODSTOJNIK ELINI LIM 4,5 mm STROPNA KONSTRUKCIJA: PLOE OD PLUTA 5 mm, polirane, FURNIRSKA PLOA 24 mm
55

OBITELJSKA KUA, KAJIGAYA Arhitekt: Atelier Den, Tokio

Izvor: Detail, 4/2002., str. 439-441

DONJI LEAJ, DETALJ B 1. METALNA MREA 2,3 mm, lakirana 2. L PROFIL 30/30 mm, lakiran 3. ELINI LIM 90/4,5 mm, lakiran 6. KONSTRUKCIJA PODA: OBLOGA HRAST 12 mm, polirana, PANEL ZA GRIJANJE 12 mm, FURNIRSKA PLOA 12 mm, T.I. POLIURETAN 30 mm 7. DRVENA GRADA 105/105 mm 8. T.I. POLIURETAN 20 mm 9. FURNIRSKA PLOA 12 mm, lakirana
56

OBITELJSKA KUA, KAJIGAYA Arhitekt: Atelier Den, Tokyo

DETALJ PODESTA, DETALJ C 1. METALNA MREA 2,3 mm, lakirana 2. L PROFIL 30/30 mm, lakiran 9. FURNIRSKA PLOA 12 mm, lakirana 10. DRVENA GREDA 45/90 mm 11. RUKOHVAT: ELINI L PROFIL 40/20 mm
Izvor: Detail, 4/2002., str. 439-441

57

OBNOVA KATEDRALE U SKARI, VEDSKA, 2001. Arhitekt: AIX Arkitekter, tokholm, Jan Lisinski

Izvor: Detail, 4/2002., str. 427-429

PRESJEK, TLOCRT PRIZEMLJA I TLOCRT PODRUMA

58

OBNOVA KATEDRALE U SKARI, 2001. Arhitekt: AIX Arkitekter, tokholm, Jan Lisinski

Napomena: opasni poetak stubita gazite kao no!

Izvor: Detail, 4/2002., str. 427-429

PRESJEK, TLOCRT

59

OBNOVA KATEDRALE U SKARI, 2001. Arhitekt: AIX Arkitekter, tokholm, Jan Lisinski

GORNJI LEAJ / DETALJ 1. OBLOGA: GUMA 15 mm, brazdasta 2. ZVUNA IZOLACIJA 10 mm 3. ELINI LIM 10 mm

PROTUKLIZNI RUBOVI / GAZITA spreavaju klizanje - hrapavi, brazdasti, rebrasti ili bradaviasti lim - obloga gumom, linoleumom ili polimernim materijalom

Izvor: Detail, 4/2002., str. 427-429

60

OBNOVA KATEDRALE U SKARI, 2001. Arhitekt: AIX Arkitekter, tokholm, Jan Lisinski DETALJ OGRADE

POPRENI PRESJEK 3. 4. 5. 6. ELINI LIM 10 mm MEUSLOJ: EPDM (sintetska guma) SIGURNOSNO KALJENO STAKLO 2x5 mm VIJAK M10 sa zatitnim prstenom od sintetske gume i elinom cijevi kao odstojnikom OBLOGA OD KAMENIH PLOA (VAPNENAC) ELINA PLOA 15/310/200 mm

7. 8.

Izvor: Detail, 4/2002., str. 427-429

61

OBNOVA KATEDRALE U SKARI, 2001. Arhitekt: AIX Arkitekter, tokholm, Jan Lisinski DETALJ RUKOHVATA

Izvor: Staircases, Design and Construction, 2003., str. 209

62

OBITELJSKA KUA, NOVA SCOTIA, KANADA Arhitekt: Brian Mackay-Lyons, Halifax

Vrlo esta upotreba drva u kombinaciji s elikom: tetive - elik, nastupi - drvo. elini dijelovi bojani crno.

Izvor: Staircases, Design and Construction, 2003., str. 70-72

63

OBITELJSKA KUA, NOVA SCOTIA, KANADA Arhitekt: Brian Mackay-Lyons, Halifax JEDNOKRAKO UMETNUTO STUBITE

tetive: elini U profil 51x203 mm


nastupi: puno drvo, javor 51x254 mm, uvreni putem elinih L profila 38x38 mm i vijaka

ograda: laminirano sigurnosno staklo 12 mm utaknuto u neoprenski uloak i uvreno u bone grede
Izvor: Staircases, Design and Construction, 2003., str. 70-72

64

JAVNA KNJINICA, LANDAU Arhitekti: Lamott Architect, Stuttgart JEDNOKRAKO NASAENO STUBITE

Izvor: Staircases, Design and Construction, 2003., str. 182-185

65

JAVNA KNJINICA, LANDAU Arhitekti: Lamott Architects, Stuttgart

NASAENO ELINO STUBITE S DRVENIM NASTUPIMA

Izvor: Staircases, Design and Construction, 2003., str. 182-185

66

JAVNA KNJINICA, LANDAU Arhitekti: Lamott Architects, Stuttgart DONJI DETALJ / DETALJ NASTUPNE STUBE UZDUNI I POPRENI PRESJEK tetiva: 2 x plosnati elik 180x20 mm nastupi: puno drvo d= 40 mm na savijenom elinom limu d= 10 mm ograda: nosai ograde: plosnati elik 80x20 mm ispuna: elina ipka 40 mm na razmaku 120 mm rukohvat: drvo, hrast, 40 mm, uljeni nali

Izvor: Staircases, Design and Construction, 2003., str. 182-185

67

LITERATURA
Knjige Bauen mit Stahl, 22. Treppen im Geschossbau, Dsseldorf, 2004.
Baus, U.; Siegele, K.: Holztreppen Konstruktion, Gestaltung, Beispiele, db das buch, Stuttgart-Mnchen, 2001. Baus, U.; Siegele, K.: Stahltreppen Konstruktion, Gestaltung, Beispiele, db das buch, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1998. Ching, F. D. K.: Building Construction Illustrated, John Wiley&Sons, Inc., New Jersey, USA, 2008. Habermann, J. K.: Staircases, Design and Construction, Birkhuser, Basel, 2003.

Hart, F.; Henn, W., Sontag, H.: Atlas elinih konstrukcija, visokogradnja, Graevinska knjiga, Beograd, 1987. (stepenice: s tr. 295-321)
Hoffman, K.; Griesse, H.: Stahltreppen, Julius Hoffmann Stuttgart, 1969. Holztreppen in handwerklicher Konstruktion, Julius Hoffmann Verlag Stuttgart, 1952. Merkblatt 155 "Innentreppen aus Stahl", Stahl-Informations-Zentrum, Dsseldorf, 2006. Merkblatt 255 "Aussentreppen aus Stahl", Stahl-Informations-Zentrum, Dsseldorf, 2006.

Merkblatt 355 "Entwurfshilfen fr Stahltreppen", Stahl-Informations-Zentrum, Dsseldorf, 2006.


Meyer-Bohe, W.: Treppen, Elemente des Bauens, Verlagsanstalt Alexander Koch GmbH, 1975. Mittag, M.: Baukonstruktionslehre, Bertelsmann Verlag, Gutersloh, 1952. Tehnika enciklopedija 12: Stubita, Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb, 1963. (stubita str.364 -390) Timber Construction Details, Products, Case studies, Birkhuser Edition Detail, Munich, 2004. Timber Construction Manual, Birkhuser Edition Detail, Munich, 2004. Predavanja Tardozzi, B.: predavanja kolegija Arhitektonske konstrukcije 2, Uvod u arhitektonske konstrukcije stubita: Osnovni pojmovi, elina stubit a, Drvena stubita; Masivna stubita, Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2006.-2012. asopisi Detail 2000-2 Treppenkonstruktionen Detail 2002-4 Treppenkonstruktionen Detail 2004-5 Treppenkonstruktionen und Aufzge Detail 2009-6 Treppen, Wege, Rampen

68

69