Vous êtes sur la page 1sur 8

J O N G E R E N IN F O R M A T IE B L A D

STABILITEIT & GROEI


DE ECONOMISCHE BOODSCHAP VAN DE NPS
Het gaat beter in Suriname. Beweringen van andersdenkenden ten spijt.Onderstaand enkele feiten die het beginnende welvaart van Suriname en haar burgers aangeven; De SRD is stabiel en voor meer dan 150% monetair gedekt. Nog nooit is een Surinaamse munt zo sterk geweest. Geen enkele Surinamer hoeft bang te zijn voor de waardevermindering van de SRD. - Tussen 2005 en 2009 heeft het Ministerie van OW jaarlijks meer dan 2000 bouwvergunningen verstrekt. - Meer buitenlandse bedrijven investeren nu in Suriname. - De banken in Suriname hadden tegen eind 2009 totaal meer dan SRD 1 miljard aan leningen verstrekt. In 2007 zijn er 581 nieuwe bedrijven bijgekomen. In 2008 waren het 294 nieuwe bedrijven, terwijl 2009 er 395 nieuwe bedrijven noteerde. Hieronder waren er: schoonmaakbedrijven, pensions, grossiers, kapsalons, barbershops, douane expediteurs, aannemers, touroperators, wisselkantoren, bioscopen, cateringbedrijven, c y be rc a f s, ri jsc hole n, reisbureaus, drukkerijen, etc. De regering Venetiaan heeft vele condities geschapen zodat ondernemerschap kan bloeien in Suriname zoals: * Leningsfaciliteiten voor de kleine man zoals het Micro Kredieten Fonds bij de DSBbank Lagere rente tarieven bij de banken De regionale en Europese markten die open staan voor S u r i n a a m s e producten Betere infrastructuur bestaande uit wegen, h a v e n s , telecommunicatie en standaarden Internationaal vertrouwen in de economie Er zijn nu in Suriname 657.000 cellulairs in gebruik en er zijn 160.000 autos op de weg. De SBBS (voormalig Surland) heeft 2824 containers met bacoven gexporteerd in 2009. In 2009 waren het er 3049 containers. De handelsbalans van Suriname is sinds 2004 positief, dus Suriname exporteert meer dan het importeert.

EDITIE 15
maart 2010

Bij de DSBbank kan de kleine man via het micro kredie tenfonds een lening nemen om een bedrijf te beginnen.

Veel nieuwe bedrijven zijn bijgekomen waaronder barbershops en kapsalons. Op de foto boven behandeld een kapster van kapsalon Sisa het haar van een klant, terwijl op de foto rechts te zien is hoe een kapper bezig is het hoofd van een Lees verder op pag. 6 man kaal te scheren.

Page 2
Stabiliteit & Groei EDITIE 15

NPS NAF WI, UN NAB NO WAN TRA SEY FU GO...


De eerste opvallende indruk op weg naar het district Bropondo is zeer zeker de pas geasfalteerde Afobakaweg. Een asfalteringsproject die op gang is gekomen dankzij het stabiele economisch klimaat waardoor grote en kleine investeringen gedaan kunnen worden. Hiervoor kunnen wij met recht zeggen: Dank u wel minster Hildenberg en dank u wel Governor Telting. Ja, want zij houden de financile teugels strak in handen en zorgen ervoor dat die worden besteedt ten behoeve van ons allemaal.
De goede verrichtingen van deze regering ziet ook een goed deel van de bewoners van het district Brokopondo. Zij gaan niet weg, maar blijven bij de NPS. Op de vraag waarom zij blijven, zegt een dame kortaf: NPS na mi partij, wo fet gi a partij, un nab no wan tra sey fu go. Terwijl ze dat met een heel brede lach zegt, vult haar moeder aan: Het is toch duidelijk. A ontwikkeling e kon, dus vo mijn part komen ze nog een keer. De registratie in Brokopondo liegt er niet om. Er waren zeer spontane reacties van jong en oud. In een enkel geval werd heel scherp kritiek geleverd, maar het eindbesluit was toch nog : we blijven NPSers. Kijk mee naar de momenten van registratie.

Page 5
Stabiliteit & Groei EDITIE 15

(Foto links en onder; Deze jonge ondernemers hebben met veel enthousiasme meegedaan aan de braderie. Vz Venetiaan toont interesse bij de stand waar gezonde chocolade wordt gepromoot.

Deze foto spreekt voor zich. De gekochte goederen worden in een kruiwagen gebracht naar de auto van de mevrouw. Wauw, wat een voordeel! Links; de boekenstand van mw. Ruth Wijdenbosch en foto onder; de stand van het Korps Politie Suriname.

Page 6
Stabiliteit & Groei EDITIE 15

Vervolg: DE ECONOMISCHE BOODSCHAP...


De import van cement was in 2009. Dat is 17 keer meer dan wat het was in 2000, dus er wordt veel gebouwd. De economie groeit gestadig. Toerisme is aan het groeien. Zie de nieuwe hotels zoals Torarica Royal, Queens, Best Western, Berg en Dal, Marriott. Waar staat de NPS voor? Onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs Elk kind moet zwem- en muziek lessen kunnen volgen Ondernemerschap Ondernemerschap brengt welvaart. Suriname moet een broeinest worden voor ondernemers. De economie blijft groeien. Daarom moeten we het volgende hebben: Meer kleine en middelgrote bedrijven Meer NPSers moeten eigenaar of medeeigenaar zijn van bedrijven zoals schoonmaakbedrijven, koeltechnische bedrijven, touroperators, cateringbedrijven, aannemers, hotels, meubelbedrijven, houtzaagmolens, voedingsbedrijven enz. Individueel en collectief bezit van eigendommen Iedereen moet een huis hebben Iedereen moet vervoer hebben Onze kinderen moeten voldoende faciliteiten hebben om zich te ontwikkelen zoals een computer en sportfaciliteiten

De Afobakaweg is volledig geasfalteerd dankzij de inspanningen van de regering Venetiaan en de financile mogelijkheden vanwege het goed economisch beleid.

De grote projecten van de regering Venetiaan: Tientallen bruggen Rehabilitatie van de Oost west verbinding Asfaltering van tientallen kilometers wegen in de woonwijken Renovatie van de luchthaven Zanderij Asfaltering van de weg naar Afobaka Uitbreiding van de havens in Paramaribo en Nieuw Nickerie De bouw van dammen in Coronie en Commewijne Cellulair verbinding in grote delen van Suriname

COLOFON
Uitgever: De NPS Redactie: NPS jongeren Oplage: 5.000
Dit blad verschijnt elke eerste week van de maand en ko s t n i e t s .-

UITZENDSCHEMA VAN HET NPS TV PROGRAMMA: Ma 15 maart - Garuda - 21.00 uur Di. 16 maart - RBN 19.45 uur

Wo. 17 maart - Apintie - 18.30 uur Vrij. 19 maart- ABC - 19.00 uur

Page 3
Stabiliteit & Groei EDITIE 15

Vervolg: NPS
Mede-cordinatoren

NAF WI, ...

van de NPS jongerendiscussiegroep Kortencia Sumter-Griffith en Dayenne Eli geven hun mening over de bezoeken aan Para en Brokopondo. SumterGriffith over Para: De mensen waren erg blij en enthousiast, over onze komst. Ze waren iets minder blij over bepaalde ontwikkelingen in het district en vroegen daarvoor extra aandacht. In mijn motivatie boodschap heb ik ze gezegd om ook de handen uit de mouwen te steken en niet een afwachtende houding aan te nemen. Vooral in deze periode moeten we een vuist maken om de verkiezingen te winnen. Het gaat gelukkig om een gemotiveerde groep die zich niet uit het veld laat slaan en die heeft beloofd om samen met de NPS op te trekken op weg naar de verkiezingen. Dayenne Eli over Brokopondo: Oh, daar hebben we veel gehoord, blije mensen, boze mensen en mensen die dingen veranderd willen zien. Ik heb met ze gesproken over de huidige ontwikkelingen en de koers die de NPS na de verkiezingen wil inzetten. Ze hebben geluisterd hoor en waren blij met de uitleg. In Para was het te gek. Daar hebben we slimme mensen die niet meegaan met de verhalen van allerlei mensen van andere politieke partijen. Zij hebben gezegd dat ze weten wat ze moeten doen wanneer ze in het hokje zijn (lees stemhok).
Aan het einde van de dag zijn enkele hardwerkende jonge NPSers helemaal duf. In de bus worden de formulieren nog even geteld en ervaringen gedeeld. Het resultaat van het bezoek was zeer bevredigend.

Page 4
Stabiliteit & Groei EDITIE 15

Het bewijs is wederom geleverd op de onlangs gehouden braderie in verband met de 100ste herdenking van de Internationale Dag van de Vrouw. NPS doet het..., NPS bigi, NPS stabiel, NPS massief, NPS tranga!!!

NPS TRANGA!!!

Op de braderie konden de bezoekers een babbeltje maken met NPS voorzitter Drs R. R. Venetiaan (foto boven). Een grote groep meldde zich aan bij de NPS stand voor registratie (foto links), terwijl een ander deel gretig gebruik maakte van de gelegenheid om producten tegen lage prijzen aan te schaffen.

Voordeelprijzen aan de lopende band. Bij deze stand van Guimar werd vlees verkocht voor SRD 5 per pond. Dat kan alleen bij de NPS.

Page 7
Stabiliteit & Groei EDITIE 15

TREKKING BRADERIE LOTERIJ

Aan het bestuur van de

NATIONALE PARTIJ SURINAME


Aanvraag herregistratie/ lidmaatschap Naam : Voornamen: Geb.Pl: Geb. datum: Woonpl: Adres: ID.nr:- Beroep: Godsdienst:-Nationaliteit: Tel.nr: E-mail: Woondistrict: Woonressort:
Gaarne wens ik als lid toegelaten te worden tot de NPS.
Paramaribo, Handtekening 2010

Aan de NPS braderie was een loterij gekoppeld waarbij er afzonderlijk twee retour tickets Paramaribo-Miami gewonnen konden worden. De eerste trekking werd gedaan door de minister Humphrey Hildenberg en hij trok het winnend nummer 0442. Mevrouw H. Habbal is de gelukkige winnaar. Op de foto neemt ze haar prijs in ontvangst uit handen van mw. R. Indiaan-Daan. Ze zei het volgende: Ik ben zo blij. Het is echt pure toeval. Ik ben blij dat de ticket pas in maart 2011 vervalt. Nu ga ik plannen wanneer ik weg kan. Dank je wel. Aan haar werd veel succes en plezier toegewenst namens de organisatie van de braderie. De tweede prijs, ook een retourtje ParamariboMiami gaat naar de houder van het lotnummer 0135. De winnaar kan bellen op 08830018.

Page 8

Stabiliteit & Groei

EDITIE 15 WAT JIJ MOET WETEN OVER DE NPS


De NPS is een betrouwbare partij De NPS kent politieke stabiliteit De NPS staat voor economische groei en stabiliteit De NPS zit al jaren niet meer in een fase van enge partij belangen, maar bevindt zich reeds in de volwassen fase waarbij de partij gaat voor het nationaal belang. De NPS zorgt voor rust en vrijheid De NPS doet mee aan de verkiezingen van mei 2010 De NPS werkt aan jouw toekomst
\

WAT JIJ MOET DOEN


Jij moet anderen mobiliseren op weg naar de verkiezingen Jij moet opstaan en strijden voor dit land en volk door je te scharen achter de NPS Jij moet niet langer aan de kantlijn blijven staan en wachten op wat komt Jij moet meedoen, m e e d e n k e n , meewerken, mee beslissen JIJ MOET OP 25 MEI 2010 NAAR DE STEMBUS EN SAMEN MET JE V RIE N D E N EN FAMILIE MASSAAL STEMMEN OP DE NPS; Jouw partij, jouw toekomst!