Vous êtes sur la page 1sur 3

POZNA

WYDZIA INSTRUMENTALNY STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA Specjalnosc: gra na instrumencie Etap I a) gra na wybranym instrumencie wg szczegowego programu podanego w zaaczniku nr 1 (zakres dyplomu szkoy muzycznej II stopnia), b) czytanie a vista, c) utwr klauzurowy. Etap II (moNna do niego przystapic po uzyskaniu w I etapie przynajmniej 18 pkt. w skali 25-punktowej) a) ksztacenie suchu UWAGA! Kandydaci, ktrzy z braku miejsc nie zostana przyjeci na studia stacjonarne, moga bez egzaminu wstepnego rozpoczac studia niestacjonarne ( nie dotyczy lutnictwa artystycznego). Za.1 Gitara 1. Utwr z epoki renesansu lub baroku (w przypadku utworu cyklicznego 3 czesci kontrastowe) 2. Etiuda prezentujaca dowolna technike gitarowa (XVIII-XX w.) 3. Sonata lub wariacje 4. Dowolny utwr wspczesny opublikowany przed 1980 r.

WROCAW
Kierunek: instrumentalistyka- studia stacjonarne i niestacjonarne wymagania : - wiadectwo dojrzaoci - wiadomoci w zakresie szkoy muzycznej II stopnia konkursowy egzamin wstpny skada si z trzech etapow : ROK 2011/12 Etap I - egzamin z gry na instrumencie naley przedstawi program okoo 45 minutowy, obejmujcy utwory ronych epok i reprezentujce rone style muzyczne

Etap II - czytanie a vista - przygotowanie utworu zadanego przez komisj egzaminacyjn Etap III - ksztacenie suchu ( egzamin pisemny i ustny ) - kolokwium z wiedzy dotyczcej kierunku studiow ( egzamin ustny ) . ROK 2010/11 Gitara przedstawienie 40-minutowego programu solowego zoonego z utworw pochodzcych z minimum 2 epok, zawierajcego przynajmniej 1 form cykliczn w caoci czytanie avista i przygotowanie utworu

WARSZAWA
Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA (studia stacjonarne)
Specjalnoci: gra na skrzypcach, gra na altwce, gra na wiolonczeli, gra na kontrabasie, gra na flecie, gra na oboju, gra na klarnecie, gra na fagocie, gra na saksofonie, gra na trbce, gra na rogu, gra na puzonie, gra na tubie, gra na perkusji, gra na harfie, gra na akordeonie, gra na gitarze

instrument (wykonanie przygotowanego programu, zgodnie z wyborem dokonanym przez komisj) przygotowanie zadanego utworu i czytanie a vista ksztacenie suchu - sprawdzian ustny

ROK 2010/11 Gitara


Dwie rnorodne etiudy wirtuozowskie Suita barokowa (co najmniej trzy czci) Klasyczna forma cykliczna Utwr dowolny

KATOWICE
Egzaminy praktyczne:

Gra na instrumencie (opis szczegowych wymaga programowych dotyczcych poszczeglnych instrumentw zawiera za. 1 do niniejszego Informatora); Czytanie a vista; Samodzielne opracowanie zadanego utworu muzycznego; Ksztacenie suchu (egzamin ustny). ROK 2010/11 Gitara* program odpowiadajcy poziomowi egzaminu dyplomowego szkoy muzycznej II st.

KRAKW
Wydzia II
Instrumentalistyka
Egzamin kierunkowy

egzamin z gry na wybranym instrumencie

Egzaminy uzupeniajce czytanie a vista egzamin klauzurowy (sprawdzanie umiejtnoci samodzielnej pracy, polegajcy na przygotowaniu w okrelonym czasie utworu, zadanego przez Komisj Egzaminacyjn) ksztacenie suchu egz. ustny

ROK 2010/11 Gitara klasyczna


Suita Sonata Dwie etiudy Utwr XX lub XXI - wieczny

Program ok. 30 min. naley wykona z pamici.