Vous êtes sur la page 1sur 6

IsabelaVS-ZoricaTeodosia/ 25 nov. 2017/23823 car.

Isabela Vasiliu-Scraba, Centenar ZORICA LAȚCU (/Maica Teodosia)
Sursa: https://isabelavs2.wordpress.com/isabelavs-zoricateodosia/ .

Motto: „Va da neamul Românesc atâta mulțime de mucenici încât îi va întrece ca număr pe
toți mucenicii neamurilor creștine de până atunci” (1940, Vedenie a maicii Veronica de la M-
rea Vladimirești)

Argumentarea teologică în favoarea veridicității dezvăluirilor duhovnicești din vedeniile
maicii Veronica îi aparține episcopului martir Nicolae Popovici al Oradiei care a încercat (fără
folos, prin scriosoarea din 20 decembrie 1951) să-l determine pe neșcolitul călugăr Ilie Cleopa
de la M-rea Slatina să renunțe la criticile sale nefondate. În fapt, previziunile ei sumbre
privitoare la „plămădirea pământului românesc cu sânge de martiri” s-au adeverit istoric prin
cei peste optsutedemii de deținuți politici exterminați după gratii din milioane de întemnițați.
Criticile ierom. Ilie Cleopa se nimeriseră în anii cincizeci a consona cu doleanțele regimului
securisto-comunist de a desființa prin indiferent ce pretext mănăstirile la care era înghesuiala
cea mai mare de pelerini. Or, după ocupația sovietică a României, existau trei locuri mai
căutate de credincioși: Mânăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, Mânăstirea
Vladimirești și Mânăstirea Antim din București. Ca să anihileze frecventarea predicatorilor si
a duhovnicilor vestiți, din prima a fost îndepărtat (în noiembrie 1948) starețul ieromonah
Arsenie Boca, supranumit Sfântul Ardealului, a doua a fost desființată, iar din Antim, starețul
care aprinsese în 1944 candela Maicii Domnului (/Rugul aprins) a fost izgonit, „la trei zile
după ce a venit Patriarhul Justinian Marina” (vezi Vasile Vasilachi, De la Antim la Pocrov, Ed.
Eikon, 2015, p. 235).
Maica Benedicta (/acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga) observase cu justețe că niciunul
dintre cultele religioase minoritare în România care după 1990 au tot invocat persecuțiile
suferite în comunism „n-a avut un Rug aprins…”, acea ucenicie isihastă și școală a sfințeniei,
„extraordinară ca efect” cultural, gândindu-se la frumusețea creației martirului Sandu Tudor,
omorât în temnița Aiudului, mai precis la Acatistul Rugului Aprins. Dar și la poeziile mistice
ale doctorului Vasile Voiculescu, bătut în temnița politică până a ajuns „cu șirea spinării
frântă” (Maica Bededicta, Cuvinte duhovnicești, înregistrare pe youtube,
https://www.youtube.com/watch?v=vUPqXXg-QNE ). Din poezia acestui martir al temnițelor
comuniste (categorie ștearsă instantaneu de administratorii din umbră ai enciclopediei
ro.wikipedia.org, vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Wikipedia.ro confiscată de o mafie cu interese
ascunse; https://isabelavs2.wordpress.com/articole/isabelavs-wikipediaro19/ ), fosta universitară (de
mare prestigiu) a recitat următorul fragment al poeziei Scafandru : „Te-am căutat o vreme în
pietre - mai apoi/ Mi-am înălțat râvnirea să Te găsesc în stele/ Sclipea ca o mijire din taina
Ta în ele. / Si te-am chemat cu nume de slavă si război./ Acum m-afund în mine, în oarba
mea genune,/ Intr-un ocean de patimi cu fundul nepătruns, / Sargasă de păcate, si n-am puteri
deajuns,/ Plăpând scafandru-n tainic veșmânt de rugăciune/ Da bâjbâi pân' la Tine, cu-ntinse
mâini nebune/ Tu-n scoica-nchisei inimi, mărgăritar ascuns” (dr. Vasile Voiculescu, Călătorie
spre locul inimii, 1994). De altfel, volumul din 1994 îngrijit de Radu Voiculescu, unul din cei
doi fii ai poetului martirizat la peste șaptezeci de ani în închisoarea comunistă are prefața
scrisă de acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga.
Cu un an înainte de închiderea Mânăstirii condusă de maica Veronica, în noaptea de 29/30
martie 1955 trupe de peste douăsute de securiști condusi de generalul N.K.V.D. Boris
Grumberg alias Nicolschi (alias Alexandru Nicolau) le arestează măicuțele fecioare de la
Vladimirești (vezi Monahismul ortodox și puterea comunistă în România anilor cincizeci, Ed.
Partener, 2009, pp. 80-83) împreună cu duhovnicul lor, preotul Ioan Iovan care fusese trimis

Părintele Arsenie Boca în dosarele Securității. Ed. una din cele mai bune studente a eminentului elenist Stefan Bezdechi.429). El n-a primit rândurile trimise de Zorica Lațcu pe 30 dec. Poezii. nr.: Monahia Teodosia (Zorica) Lațcu. „Grădina Doamnei” si „Alte poezii”) au fost tipărite după niște copii din Biblioteca Astra (Sibiu) și din arhiva Mitropolitului Iustin Moisescu donată Bibliotecii Ecumenice din Iași (vezi Zorica Lațcu –Teodosia. Semne. În mai 1948 poeta (care era angajată la Institutul Român de Lingvistică din Cluj) fusese trimisă grabnic de Părintele Arsenie Boca la Vladimirești. Fusese o elevă strălucită. Sofia. 1949-1989 sub coordonarea lui Marius Oprea. 2014. 1948) și Poemele Iubirii (Ed. Din amintirile Aspaziei Oțel Perescu (întemnițată în ultimul an de facultate) aflăm că Zorica Lațcu locuia în zilele ei libere la Mănăstirea din Sâmbăta de Sus într-o chilie pusă la dispoziție de duhovnicul ei. prima dată între 1955 si 1964. 2013). Editura Episcopiei Cluj. Sibiu. Printre cele 340 de persoane arestate și brutalizate atunci de oamenii lui Nicolschi (din conducerea Securității. Isabela Vasiliu-Scraba. p. „Din pribegie”. trimițându-l Canalul „morții” (Dunărea-Marea Neagră) după nenumărate bătăi ale anchetatorilor care vroiau să adune informații compromițătoare pentru întemnițarea episcopului Nicolae Popovici. bucuroasă a-l regăsi la Sâmbăta de Sus pe arhim. București. Scăpată cu viață de regimul de exterminare din anii închisorii de la Miercurea Ciuc (unde a . ed. iar la Universitatea clujană avusese cei mai de seamă profesori pe care acea universitate i-a avut vreodată. Despre poezia ei. poetul si academicianul Nichifor Crainic care i-a publicat „Epitafuri antice” în „Gândirea” (an XX. ed. poeta Zorica Lațcu si poetul Nichifor Cainic în culisele Filocaliei românești. tatăl. 8/ 1941. chiar înainte de terminarea sfintelor Sărbători de Paște pe care poeta venise să le petreacă la Mănăstire. pp. Zorica Lațcu.696-699). comandând clopot și construind o clopotniță în stil athonit. Dimitrie Popovici spunea studenților de la litere că „a reușit să atingă cerul poeziei pure”. Zorica Lațcu avea publicate volumele Insula albă (Ed. alcătuită în 2006 de Armand Goșu. Parintele Arsenie Boca.II.II-a Ed. Agnos. săpând o fântână. știa de mică limba germană si franceza. compunând poezii de pe băncile școlii. În scrisoarea neajunsă la destinatar. Din familie a primit o educație aleasă. Până la arestare. Ed. 1950 pentru că întreaga corespondență a Mănăstirii Prislop era cu grijă selectată de Securitatea care îl va aresta* pe Sfântul Ardealului din ian. Manuscrisele a patru volume de poezii compuse după 1949 („Icoane pentru paraclis”. 2008 si vol. Zorica Lațcu provenea dintr-o familie de intelectuali. așa cum obișnuia să facă din 1944 când familia ei (de frica bombardamentelor) a sfătuit-o să nu se întoarcă acasă și cum va face după revenirea la Brașov. 1951 pentru 14 luni. Ramuri. starețul Mănăstirii Brâncoveanu (vezi Isabela Vasiliu-Scraba. Radu Gyr despre falsificarea istoriei literare la „acrobatul” George Călinescu). Prof. a se vedea și art. precum și o cameră pentru cazarea pelerinilor) Părintele Arsenie Boca ar fi trebuit să primească o scrisoare de la poeta devenită maică. Zorica Lațcu (/Maica Teodosia) îi povestește duhovnicului ei despre „Sfântul dar al Călugăriei” din primul ei an la Mănăstirea Vladimirești (vol. Mărturisitorul iubirii). Ed. Sibiu. fusese cooptată de acad. Ție. Craiova. Serafim Popescu.I-a. a doua oară în 1966 și a treia oară în 1970 (vezi vol.în 1947 de Sfântul Ardealului la Mănăstirea de lângă Tecuci și care avea să fie arestat în comunism de trei ori. 1999. 1944. Doamne îți voi cânta. La vremea când fostul stareț de la Sâmbăta refăcea M-rea Prislop găsită în paragină (văruind. Osana Luminii (volum dedicat Părintelui Arsenie Boca. Iași.) se afla si poeta Zorica Lațcu devenită în 1950 Maica Teodosia. Dacia Traiană.: Părintele Ioan Iovan. avocat. era prefectul Brașovului. Doxologia. vezi Lista cu cadrele de Securitate. 1949). Sextil Pușcariu în colectivul de redactare a Atlasului lingvistic (și al Dicționarului Limbii Române) chiar de la absolvirea limbilor clasice. Stejărel Olaru. Univ. Fusese debutată de teologul. etc.

pe 3 și pe 5oct. Sf. printre uluci. /O cruce mare stralucea.N. Dar nu pe 11 noiembrie.fost martirizată maica Mihaela /fosta profesoară Marieta Nicoară). pe 8 august 1990. Ed. conceput de arh. Cercetătorul Adrian N. În februarie 1990 Maica Teodosia are bucuria să se poată întoarce la M-rea Vladimirești proaspăt redeschisă. …/ Atatea cruci mi s-au parut / Că toate una s-au facut.23). Sf Isaac Sirul (Cuvântări ascetice). / Parea tot locul tintirim. ci pe 20 septembrie 1955. atatea cruci?. Sf. p. emis la patru zile după arestare. cum scrie Adrian N. Pentru cinstirea martirilor temnițelor comuniste. Prin tortură securiștii au obținut 9 declarații. (căruia nu-i trece prin cap să refacă istoria prin citirea în paralel a memorialisticii foștilor deținuți politic sau a altor izvoare diferite de cele oferite de tabăra foștilor torționari. s-a înălțat la Râpa Robilor din Aiud monumentul „Calvarul Aiudului”. 2014. Simion Noul Teolog (Imne si Cuvântări). fost profesor de istorie bisericească la Academia Teologică din Sibiu (si fost coleg de studenție cu Părintele Arsenie Boca) i-a mai solicitat colaborarea la traducerile din Sfinții Părinți. monumentul ne pare o ilustrare a poeziei Crucile din volumul închinat de Zorica Lațcu Părintelui Arsenie Boca: „Inspre tărâmul celalalt. etc.22). Goga (decedat în 1995).mărturisitorii. aceiași idee este prelucrată și de poetul (absolvent de Teologie) Lucian Blaga într-o creație cu titlul de camuflaj care se termină cu versurile: „Mai departe nu m-aș duce. pe 26.672). Teodor Bodogae. / Dar am vazut. pe 1. ediția a II-a. Părintele Arsenie Boca în percepția poliției politice din România.S. Sibiu. 2010. / E loc închis cu gard înalt. De publicat nu i s-a permis în comunism să publice decât traduceri în îndrumătoare bisericești și în calendare bisericești tipărite „la Sibiu și chiar la Timișoara” (p.S. / Sub greul ei un om zacea. Apoi Zorica Lațcu a putut să stea „într-un ungher ce i-a mai rămas din casa părintească de la Brașov” (Părintele Ioan Iovan. Altă eroare a acestui cercetător C. Anghel Marcu (decedat în 1998) și N. postat pe 29 sept. Ioan al Crucii. dă-te doar puțin mai/ într-o parte. atatea cruci. Origen. / Pazit cu zbor de Heruvim. Deși pe internet e prezentată semnificația „laică” invocând „crucea neamului românesc”. Note și comentarii marginale: *In anul desființării Mănăstirii Vladimirești. Grigore de Nyssa. / Atatea cruci.A. Din al doilea volum Părintele . între 1992 si 1999.” Teologii ar putea aici dezvolta tema preluării suferinței unui creștin de către Domnul nostru Iisus expusă de Părintele Arsenie Boca în „predicile vii” de pe zidurile Bisericii de la Drăgănescu. Agaton. Martiri și mărturisitori români ai secolului XX. N. / Atatea cruci. p. Mărturisitorul iubirii. cum ar fi de pildă volumul lui Fabian Seiche.. pe 27. luându-se după data ștampilei Procuraturii Militare din Timișoara (Părintele Arsenie Boca în arhivele Securității.. Probabil că poezia „Johann Sebastian Bach (luând parte la patimi)” a fost una dintre creațiile poetice scrise când începuse calvarul și pentru marele filozof care-l văzuse pe faimosul stareț de la Sâmbăta de Sus purtând „căciula mitului”. în volumul Cuvinte vii și în „Cărarea împărăției”. Duhovnicul de la Prislop a fost în realitate închis prin prelungiri ale Mandatului de arestare preventivă valabil 2 luni. Petcu n-ar fi trebuit să scrie că Părintele Arsenie Boca a fost „condamnat șase luni”./ Tu cum de poti sa le mai duci. Părintele Arsenie Boca este din nou „arestat preventiv”. Închisorile comuniste din România. fără însă a se ajunge să-i fie tipărită toată opera de traducătoare: din Sf. și trei declarații în octombrie. Aici trece la cele veșnice câteva luni mai târziu. 2015) a rezultat dintr-o neatentă citire a foilor îndosariate: Adrian Nicolae Petcu a sărit peste cuvântul „preventiv” (A. Făgăraș./ Dă-te. pe 29 și pe 30 sept. Petcu. poeta a locuit până în 1970 într-un sat din apropierea Brăilei împreună cu o fostă maică de la M-rea Vladimirești. 2014 pe www. vol. când Părintele a fost „deținut preventiv”.ro ). Fă-mi și mie/ loc pe cruce”. II. pe 28.. Petcu. șase în septembrie : pe 21.. In mod filozofic.

„Capela Sixtină” a ortodoxiei românești. .Isabela Vasiliu-Scraba. Lucman.18.Părintele Arsenie Boca. 1993.com/parintele-arsenie-boca/isabelavs- tradufilocalia5/. Jilava. https. care specificase că din cauza tuberculozei „medicii i-au interzis postul” acestui călugăr riguros. 16. „exagerat în pretențiile de viață curată”.Părintele Arsenie Boca.com/2013/06/02/isabela-vasiliu-scraba- wikipedia-ro-citita-printre-randuri/ . Târgu Mureș. Părintele Arsenie Boca. pe hârtie în rev. 2005. cca. „Rinocerizarea” criteriului biografic la un istoric dilematic (Andrei Pippidi).ro confiscată de o mafie cu interese ascunse. Vasile Voiculescu. . 2017. 2013. .Isabela Vasiliu-Scraba. 2010 . Satu Mare. 2009. vezi: http://digital-library. Recomandăm citirea cărții lui Radu Teodoru.72. 47 lei) se constată că pe formularul completat după arestarea din 20 sept.wordpress.scribd. Liviu Brânzaș.romanianstudies.Isabela Vasiliu-Scraba. 64). în vol.I.com/parintele-arsenie-boca/isabelavs-martiriul7-boca/.com/doc/187826934/IsabelaVasiliuScrabaMisticaLuminiiBoca. . p. București. 2006. sau o variantă mai scurtă. „Cuvinte vii”. București. Ed. Wikipedia. Deva. . https://www. http://blogideologic. extrase au apărut pe hârtie în revista lunară de literatură si artă „Acoalda”.Isabela Vasiliu-Scraba. „Vatra”.wordpress. . .Radu Voiculescu. Ed.Arsenie Boca în arhiva Securității (Sibiu. Agnos.totpal. nr. Zorica Lațcu și Nichifor Crainic în culisele Filocaliei românești.org/content/2016/02/isabela-vasiliu-scraba-rinocerizarea-criteriului- biografic-la-un-istoric-dilematic-2/ : sau tot pe internet : http://www. Geneza picturii. 2006.Isabela Vasiliu-Scraba. Ocnele Mari.Părintele Arsenie Boca.Omul. Buzău. „Capela Sixtină” a ortodoxiei românești: Biserica de la Drăgănescu. Părintele Arsenie Boca a contractat probabil tuberculoza menționată în 4 februarie 1964 de informatorul Iulian Nicoară din Sibiu. 2001. 2005.46-49. octombrie 2015 (anul IX). 2 (99) februarie 2016. Schingiuit în diverse locuri de detenție neîncălzite iarna (Timișoara. Jurnal din închisoare : Raza din catacombă. p. Gh. zidire de mare preț. Tecuci . p. în rev. on-line: http://www.ulbsibiu. Editura Institutului Biblic si de misiune al B. Deva. . URL https://isabelavs2. într-un an.ro/isabela-vasiliu- scraba-rinocerizarea-criteriului-biografic-la-un-istoric-dilematic/.13 . Deva. vezi și înregistrarea de la Colocviul de filozofie (16 nov. Oradea) din 20 septembrie 1955 până pe 7 aprilie1956. .youtube. „Acolada”. 2014. arestatul Liviu Brânzaș îi atrăgea atenția (în 1951-1952) asupra maghiarei vorbită de anchetatorii de la Oradea : „Nu ați observat dumneavoastră cine sunt cei care anchetează aici și ce limbă vorbesc ?” (pr. 1998. 1400 afișări.Benedict Ghiuș. 692). nr. p.R.Părintele Arsenie Boca. . Mistica și ascetica ortodoxă.com/watch?v=Eq1YVyNek60 . Ceva despre mistica luminii în pictura Părintelui Arsenie Boca. 2014. Savin. Moartea martirică a părintelui Arsenie Boca. Credința strămoșască.Dan Lucinescu. on-line https://isabelavs2.ro/dspace/bitstream/123456789/974/2/Vatra%20veche%20- %202%20-%202014.wordpress. Satu Mare. 1955 nu scrie că ar fi fost arestat. Bucureşti.pdf ). . Credinţa strămoşască.10 (95). . pp.O. p. România ca o pradă (Ed. . Tismăneanu din garda veche a Anei Pauker.11 și p.Părintele Arsenie Boca. febr. Taina răscumpărării în imnografia ortodoxă. Părintele Arsenie Boca –un sfânt al zilelor noastre. fiul stalinistului L. ci „prevenit în ziua de 20 IX 1955” (la p. București. . Anii de detenție. RERERE BIBLIOGRAFICE: . Fericirea de a cunoaşte calea. un adevăr ascuns . 2009. https://www.Părintele Arsenie Boca. Biserica de la Drăgănescu. Ed. Deva. Ca să ne facem azi o idee despre adevărata identitate a unor anchetatori ar trebui luat aminte la următorul pasaj din amintirile unui fost deținut politic: Unui anchetator venit de la „centru”. Cărarea împărăției. 2005) cu același discernământ cu care trebuiesc parcurse mediatizatele texte confecționate de Volodea Tismăneanu. online.

Benedict Ghiuș.iasi.jigorea. pe hârtie în rev.com/parintele-arsenie-boca/isabelavs- bisericadraganescu11/ .nord- literar.clipa. „Cetatea culturală”.Isabela Vasiliu-Scraba. http://www. . on- line https://fr. Mircea Vulcănescu și Vasile Băncilă. sau http://www. Extrase cu modificări (nepermise) ale editorului în volumul : Părintele Arsenie Boca. în rev. http://www.1998. partea I-a . sau în rev. 2000 . legile veacului viitor . „Tribuna” (Cluj-Napoca).aspx . nr. Metafizica lui Nae Ionescu. Ed.com/doc/171686934/IsabelaVasiliuScrabaNaeIonescuScoalaTrairista . mai 2015.12. URL http://fr.com/index. în rev. sau.Isabela Vasiliu-Scraba.scribd.com/?p=1705 .17.com/doc/191832093/IsabelaVScrabaLegiArsenieBoca . Star Tipp.com/parintele-arsenie-boca/isabelavs-arseniebocapangar/ . pe hârtie fagmente au apărut în rev.actualitateairl. sau https://fr. Noica. A se vedea înregistrarea preotului Savian Bunescu prezentând pictura Părintelui Arsenie Boca din Biserica Drăgănescu de la minutul 5. extrase în http://www.htm. . Cioran.romanianstudies. Despre lipsa de individualizare a călăilor. De vorbă cu Părintele Arsenie Boca în Pangarul de la M-rea Cheia.scribd. „Nord literar”. 2000 .ro/index. .petru. Mângâietorul celor necăjiți. în rev. în unica şi în dubla ei înfăţişare.ro/Articole/IsabelaVS-8Noica-Tabor. România Creștină. on- line https://fr. nr..ro/Nae_Ionescu/CAP_IV. „Clipa”.org/content/2011/03/miracolul-bisericii-de-la-draganescu-si-o- profetie-a-parintelui-arsenie-boca/ . Ed.44. 4-6. pp. URL http://www.com/print_a4876-Isabela-Vasiliu-Scraba-Olga-Greceanu-si-Parintele-Arsenie- Boca.org/content/2013/01/parintele-arsenie-boca-si- nae-ionescu-vedere-in-duh-si-viziune-filozofica-de-isabela-vasiliu-scraba/ . sau Despre lipsa individualizării anchetatoarei din romanul eliadesc „Pe Strada Mântuleasa” . Ortodoxia. pp.com/doc/153762785/IsabelaVasiliuScrabaNaeDiscipoli . pp. duhovnicul inimii.12 (318).go. http://www.wordpress. -Isabela Vasiliu-Scraba. . p.go.com/doc/172501135/IsabelaVScrabaEliadeStrMantuleasa . anul XVI.2 (117). Căminul Românesc. Noi mărturii minunate.Isabela Vasiliu-Scraba. pe hârtie în rev.Isabela Vasiliu-Scraba. sau Părintele Arsenie Boca şi Nae Ionescu .Isabela Vasiliu-Scraba. nr.33 minute . nr. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. https://fr. februarie 2013 . 269/2013. Martirii închisorilor în viziunea lui Mircea Eliade si a Părintelui Arsenie Boca . În labirintul răsfrângerilor. Legile Părintelui Arsenie Boca. 255/2013. SUA.romanianstudies.com/mircea-eliade/isabelavs-eliadewikipedii5/ .Isabela Vasiliu-Scraba. 36. Olga Greceanu şi Părintele Arsenie Boca .58 minute și partea a II-a. http://astra. an 30. „Tribuna”. Moartea spirituală în receptarea din țară și visul premonitoriu al lui Eliade. pp. Ed.Isabela Vasiliu-Scraba. de 44. on-line URL https://isabelavs2. . pe hârtie în rev.scribd. sau https://fr.php?option=com_content&view=article&id=3132:ziarul- actualitatea-irl-isabela-vasiliu-scraba-olga-greceanu-i-printele-arsenie- boca&catid=50:religie&Itemid=71 .258. . nr. Cluj-Napoca. Noica despre arherul istoric întrupat de Mircea Eliade. Miracolul Bisericii de la Drăgănescu şi o profeţie a Părintelui Arsenie Boca . o variantă mai scurtă. sau https://isabelavs2. Slobozia. 2015.roedu.Isabela Vasiliu-Scraba. http://www. 2 (93). București.html . 45. Cluj-Napoca. Nae Ionescu prin discipolii săi: Petre Țuțea.S. on-line http://www. . sau . nr. Nr. Poporul Român anti-semit? în rev.pdf. nr. URL https://isabelavs2. Eliade.php?option=com_content&task=view&id=998&Itemid=46. Iași. „Argeș”. Mircea Eliade și brațul lung al inchiziției comuniste.isabelavs. 55/ 2009.isabelavs. Seria V.com/doc/234897986/IsabelaVasiliuScrabaReceptareEliade si în „Revista Română”.scribd. „Tribuna”.4-5 . Pitești. 253/2013. 29-31.wordpress. Extrase au fost publicate separat http://www. 2008. Rădulescu-Zoner. . . p. Slobozia. -Isabela Vasiliu-Scraba. Vedere în duh şi viziune filozofică. Nr.Isabela Vasiliu-Scraba.ro/Articole/IVSLegiArsenieBoca7. 32 (130).9-10. dec.Sofian Boghiu.scribd. iunie 2011.Isabela Vasiliu-Scraba.net/pdf/nr55p16-17. mai scurtă.go. „Tribuna”. Baia Mare. Ed. .scribd.com/?p=1790 .com/doc/200767486/IsabelaVasiliuScrabaArsenieBocaPangar . 26-29 . Star Tipp. pp 16.petru.jigorea. .htm .wordpress. Ceva despre Scoala trăiristă inițiată de Nae Ionescu. februarie 2011.Isabela Vasiliu-Scraba. Anul VIII (XLIII). pp. http://www.isabelavs.

München”. online la http://www. sau http://www. Academicianul Mircea Eliade și neo-iobăgia ideologică post- decembristă. on-line în revista canadiană „Alternativa”. ori https://fr.htm. Autoare: Isabela Vasiliu-Scraba (vezi fisa scriitoarei Isabela Vasiliu-Scraba din Wikipedia. Eliade și detractorii lui. p.go.wordpress.com/isabelavs-zoricateodosia/ . -Isabela Vasiliu-Scraba.Isabela Vasiliu-Scraba.15 sau https://fr. 2014. 10 (83) oct.isabelavs. Simion Felecan.18. p.go. Cuvinte cheie: „poeta și traducătoarea Zorica Lațcu”.Părintele Arsenie Boca. Iată și un scurt comentariu la acest eseu : „Va multumesc pentru acest minunat articol.com/doc/168929559/IsabelaVasiliuScrabaEliadeCamilianDemetrescu .wordpress. Cărarea împărăției. Mircea Eliade despre neo-platonismul din arta lui Camilian Demetrescu. 2006.ro/Articole/IsabelaVS-EliadeDetractori4.com/doc/191186479/IsabelaVScrabaEliadeArsenBoca . Satu Mare.scribd. sau URL http://isabelavs. 264/2013. „Acoalda”. Sursa: https://isabelavs2. nr. http://www. „Mânăstirea Vladimirești”. . In vremurile tulburi pe care le traim avem nevoie de astfel de texte.htm sau online în Revista „Agero” din Stuttgart.go. 28-29. 7. „maica Veronica”. -Isabela Vasiliu-Scraba.com/doc/200150811/IsabelaVasiliuScrabaAcadEliade .10. sau Răfuiala oamenilor de rând cu omul superior. -Isabela Vasiliu-Scraba.com/mircea-eliade/isabelavs-acadmieliade/ .scribd.Sarbatori fericite! Pr.com/doc/168346109/FisaWikipediaRoIsabelaVasiliuScraba). nr. în rev. https://www.com/doc/225083365/IsabelaVasiliuScrabaEliadeDetractori . . în rev. dr. Vasile Voiculescu”.scribd. URL.Isabela Vasiliu-Scraba. „Rugul Aprins”. „Acoalda”.6. „Părintele Arsenie Boca” . de astfel de idei si sentimente care ne pot zidi sufleteste. Satu Mare. pe hârtie în rev. http://www. .scribd.html .ro/Articole/IsabelaVS-11Precizari- Wendy_despreCulianu. Lumina Invierii sa va aduca spor de binecuvantare cereasca.ro/Articole/IsabelaVS-Eliade10-Camilian. Satu Mare.scribd. p. https://fr.ca/IVS1501. si 26. „martirii temnițelor comuniste”.htm. pe hârtie fragmente au arărut în rev. „Acolada”. aprilie 2014. Satu-Mare. „Acolada”. de fapt o analiza atat de pertinenta asupra romanului lui Eliade. http://www. Cluj-Napoca. Mircea Eliade la 25 de ani de la moarte.alternativaonline. 3 (100)/ 2016 .com/doc/246393473/IsabelaVasiliuScrabaBocaParaianEliadeCulianNoicaLiicean . Paradigma Arsenie Boca/ Părăian după modelul Noica/ Liicean’ și Eliade/ Culian’. „poetul martir.scribd.isabelavs. „Tribuna”.com/doc/167095578/Isabela-Vasiliu-Scraba-In-%C5%A3ara-lui-Mircea-Eliade- la-25-de-ani-de-la-moartea-acestuia-%C5%9Fi-la-30-de-ani-dup%C4%83-moartea-discipolului-s %C4%83u-Sergiu-Al-George .scribd. octombrie 2011. . sau https://isabelavs2. nr. nr.ro înainte de a fi vandalizată de birocratul MyComp care a șters din titlurile cărțior scriitoarei si informațiile despre studiile ei post-universitare de limbi străine în România și de filozofie în occident. „Isabela Vasiliu-Scraba”. pp. pe hârtie în rev. Deva. nr.4. https://fr. Voi citi cu mare bucurie tot ceea ce-mi trimiteti.