Vous êtes sur la page 1sur 16

Ciowe science-fiction - str.

6-7

Zgierzanie o spalarni i zaniedbanych ulicach - str. 14

Maj 2013, nr 16

Zgrzyt
Zgierska Gazeta Niezalena

Egzemplarz bezpatny

Kontrola NIK i chaos przestrzenny w Zgierzu


Pusty plac przy ul. Dugiej, po wyburzeniu drewnianego domu sucy za dziki parking.

Planowanie przestrzenne jest podstaw zarzdzania kadym miastem. Bez niego nie wiemy, gdzie budowa nowe domy, gdzie przebiega bd nowe ulice i gdzie zostan stworzone parki i zielece. Niestety, w Zgierzu z planowaniem jest fatalnie.
Najprostszym sposobem planowania jest tworzenie tzw. planw miejscowych, na podstawie ktrych inwestorzy wiedz, co mog budowa bez ogldania si na uznaniowo doranych urzdniczych decyzji. My wszyscy za moemy czu si bezpieczniej bez groby tego, e nagle pod naszymi oknami przebiegnie pena tirw droga. Tymczasem w naszym miecie planami zagospodarowania pokryte jest jedynie nieco ponad 5% powierzchni miasta - jest to jeden z najgorszych wynikw w Polsce. Na co dzie nie mylimy wiele o planowaniu przestrzennym. Nie interesujemy si tym, czy nasze miasto ma plany miejscowe i czy urzdnicy wiedz, co w danym miejscu ma powsta lub nie. yjc w bogiej niewiadomoci najczciej jestemy stawiani przed faktem dokonanym, gdy okazuje si, e pod naszymi oknami kto postanowi wybudowa wielopasmow drog albo wtedy, gdy ssiad na swojej dziace postanowi otworzy zakad przetwrstwa mieci, ktrego przykry zapach roztacza si na ca okolic. Zastanawiamy si wtedy, e jak to moliwe? Jak kto mg dopuci, eby w rodku cichego dotychczas osiedla mieszkaniowego stao si co takiego? Kto na to pozwoli i kto to zaplanowa? I okazuje si e tak naprawd nie zaplanowa tego nikt. Najwysza Izba Kontroli postanowia przeprowadzi kontrol w zgierskim Magistracie, przygldajc si temu, jak realizowane s w nim zadania zwizane z pla nowaniem przestrzennym. Wyniki tej kontroli s dla Magistratu negatywne. Trudno oczekiwa innego wyniku, jeli w naszym miecie planami miejscowymi pokryte jest nieco ponad 5% powierzchni miasta, a oglny plan, jakim jest miejscowe studium uwarunkowa i kierunkw za gospodarowania przestrzennego miasta jest ju pity rok z rzdu aktualizowane i koca tej aktualizacji nie wida. Pozornie te dwa akapity nie maj ze sob wiele wsplnego, ale tak naprawd s ze sob nierozerwalnie zwizane. eby to zrozumie, musimy najpierw wyjani czym jest studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta (w skrcie studium zagospodarowania) i czym s plany miejscowe.

Pies radnego i brak zezwole


Sprawa zgierskiego schroniska prowadzonego przez Fundacj Medor powraca co jaki czas jak bumerang. Niestety, okazje kiedy ten temat si pojawia s z reguy niezbyt radosne. Alarm dotyczcy potencjalnej likwidacji schroniska podnoszony by ju wielokrotnie, w zasadzie w kadej kolejnej kadencji wadz miasta i powiatu. Nie inaczej jest tym razem. Okazj do kolejnego pojawienia si Medoru w zgierskiej dyskusji jest sprawa Mikusia, psa nalecego do radnego Marka Sencerka. Nieudana kastra cja psa, cierpicego na ropie jc ap i awantura z radnym, ktry prbowa odebra swojego podopiecznego towarzyszy informacji, e Fundacja stracia pozwolenie na prowadzenie schroniska. Opinie i oceny w tej sprawie przedstawia Patrycja Malik. Strony 10-11

Zgierz widziany z zewntrz


Jak ci widz, tak ci pi sz - gosi przysowie. Ad rian Skoczylas postanowi wic zbada, jak widz Zgierz osoby z innych miast. Rezultaty s zaskakujce: dla niektrych wizytwkami naszego miasta jest McDonalds i azjatyckie bary, dla innych wydarzenia w stylu kina pod otwartym niebem. Strony 5-6

Art. 51 ma ju 10 lat!

To ju 10 lat od momentu, gdy zaoycielki grupy Art. 51 wystawiy swoj pierwsz premier (spektakl Electro Kardio Games ). Po siedmiu spektaklach, licznych nagrodach i festiwalach dziewczyny uderzaj ponownie z now premier. O drodze, ktr przeszy przez ostat nie 10 lat opowiadaj Ilonie Majewskiej. Strony 12-13

Cig dalszy na stronie 3

Dzieci i Ryby

Adam: Musi by fajna muza Micha: Najlepiej Metallica. Dawid: Albo Gangnam Style. Tymon: Najlepiej jakby by paitball. Powinny te by takie fajne gry w krki i X-box. Za darmo! Ada: Fajnie by byo, jakby Shakira przyjechaa A moe jaka polska gwiazda? Dawid: Lewandowski. Micha: Ewentualnie Ewa Farna. To moe jakie dodatkowe atrakcje przychodz Wam do gowy? Basia: Malowanie buzi koniecznie. Ada: Musz rozdawa balony za darmo. Adam: I komputery powinny by. Automaty do gier. Tymon : Ale gry to osiem nastki. Nie wie pani? Takie dla dorosych. GTA na przykad. Basia: Mgby by tez taki mapi gaj. A jakbycie mieli si zastanowi, co podobao by si Waszym rodzicom? Kiedy dobrze si bawi? Adam: Kiedy pij piwo. Basia: Fajnie, jakby byy dki i kajaki. Ada: W wesoym miasteczku byoby bardzo fajnie z rodzi cami. Na kolejce i na diabelskim mynie. To teraz wyobracie sobie, e kady z Was moe zorganizowa piknik marze, bez ogranicze finansowych. Co by to byo? Tymon: Jak ju mwiem: gry osiemnastki i paintball. Park

Rys. Blanka Pustelnik

Ryby pomylay, e skoro ruszy sezon festynowo-piknikowo-imprezowy, e skoro Ryby pracuj na co dzie na tych wszystkich jarmarkach, moe warto zapyta Dzieci jak owe jarmarki powinny wyglda, eby Dzieci zadowolone byy. Zatem oczekiway rad i porad, sugestii oraz sw szczerej dziecicej krytyki. Po tej rozmowie imprezy miejskie dla dzieci nabior rumiecw, a dzieci zgierskie ze zdwojon sia pokochaj nasza prac. pomylay Ryby. Jake naiwnie kolejny raz. Okazuje si, e wszystko na nic!
Zdarza Wam si chodzi na festyny, czy pikniki organizowane w naszym miecie? Moe na jakie imprezy w domach kultury? Adam: Nie byem na adnej. Nie interesuj mnie. Mam swoje sporty. Ada: Ja byam w parku kiedy. Strzelaam z pistoletu. Chyba wojskowa musiaa by ta impreza. Basia: Ja czasem w domu sobie robi takie mae pikniki z rodzicami. I zawsze na nich jest co sodkiego. Byam tez kiedy jak Dem wystpowa. Adam: Ja byem na Dniu Dziecka w odzi, bo taki bilet dostaem. To jaka powinna by impreza w miecie, ebycie Wy i inne dzieci z rodzicami na ni przychodzili?

linowy ale to mamy. I jesz cze zmyki wzroku, czyli s koa, ktre si krc. Taki obraz tam jest i jak patrzysz dugi czas to to si zmienia. Micha: Moja impreza marze to rne kolejki grskie, kajaki i pywanie, rne sporty. A gwiazda, ktra przyjeda to np. Lewandowski. Dawid: eby za darmo byo pywanie po morzu. I eby przyjecha do nas Messi. Ewentualnie Lewandowski, Baszczykowski. A pika nona na X-boxa bdzie za darmo! Basia: Na grze jest mapi gaj, rne takie drogi i lampa. A na dole s zabawy. Mapi gaj may z mapim gajem duym. I malowida. Dawid: Zapomniaem, e powinny by zwierzta do wzicia. Za darmo. Ada: Ja bym chciaa mae zoo, malowanie buzi i jakie konkursy plastyczne. Za takimi nagrodami: baloniki i tysic zotych. I Shakira. Adam: Najlepsza impreza to taka, e byby basen za darmo i moglibymy skaka na gwk. Potem obiad te za darmo. W ekskluzywnej restauracji. A w pokojach byyby wielkie ka jak w ekskluzywnym hotelu. Kuba: Ja bym chcia, eby moje podwrko zmienio si w boisko i wesoe miasteczko i wszystko byoby za darmo.

Ogoszenia
Zgierski Uniwersytet Trze ciego Wieku zaprasza na II Zgierski Marsz Nordic Walking pn:Droga do zdrowia wydarzenie wpisuje si w program obchodw Dni Miasta Zgierza. Patronat honorowy: Iwona Wieczorek - Prezydent Miasta Zgierza, Krzysztof Kozanecki Starosta Zgierski. Marsz odbdzie si 1 czerwca 2013 r. (sobota), na terenie Parku Miejskiego w Zgierzu. Startujemy o godzinie 11.00 W programie: - profesjonalna rozgrzewka z instruktorem NW - pokazy ukadw tanecznych i wicze fitness w wykonaniu Studentek ZU3W - konkurs z nagrodami na wypieki autorstwa Studentw i Studentek ZU3W Zgoszenia uczestnikw przyjmujemy: drog mailow na adres poczta@zu3w.edu.pl, telefonicznie 512 251 063 oraz osobicie w dniu Marszu, w biurze zawodw (na terenie parku), w godz. 09:00 - 10:30.

Spektakl na Dzie Matki Kantata o kawie i nie tylko Prezydent Miasta Zgierza, Iwona Wieczorek, serdecznie zaprasza wszystkie Mamy na spektakl Kantata o kawie Jana Sebastiana Bacha w inscenizacji prof. Piotra Miciskiego. Widowisko odbdzie si w dniu 24 maja 2013 roku (pitek) o godz. 19.00 w sali Towarzystwa piewaczego Lutnia, ul. czycka 2. Po spektaklu Prezydent Miasta Zgierza zaprasza wszystkie Mamy na sodki poczstunek.

Piknik w ramach Tygodnia Akademii Orange 2 czerwca, godz. 12.00-18.00 zamknicie projektu Wolne Muzeum Sztuk Ulicznych w Zgierzu Godz. 12.00-12.00 warsztaty bbniarskie z grup City Bum Bum (zapisy tel.509 719 665) Godz. 12.00-18.00 gry i zabawy dla dzieci z CKD otwarte warsztaty sztuk ulicznych akcja uliczna Twj telefon szczcia Organizator: Stowarzyszenie Tkalnia, Centrum Kultury Dziecka

Adres redakcji: ul. Rembowskiego 36/40, 95-100 Zgierz, tel. 511 202 214, www.gazetazgrzyt.pl, e-mail: kontakt@gazetazgrzyt.pl Redaguje zesp: Weronika Jwiak (koordynatorka projektu), Alina cka-Andrzejewska (Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku), Ilona Majewska, Patrycja Malik, Mateusz Mirys (redaktor naczelny), Karolina Miyska, Adrian Skoczylas Wydawca: Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz, ul. Rembowskiego 36/40, 95-100 Zgierz Partnerzy: WOZ - Die Wochenzeitung, Stowarzyszenie Homo Faber Nakad: 6 000 egzemplarzy

Niezagospodarowana przestrze si mci


Jarosaw Ogrodowski
Brak studium zagospodarowania i planw miejscowych odbija si nie tylko na przestrzennym chaosie, ale i na niechci inwestorw do lokalizowania swoich przedsibiorstw w danym miecie. Tymczasem w Zgierzu zaledwie 5% terenw objtych jest planami miejscowymi!
Studium zagospodarowania jest oglnym planem, wedug ktrego wadze miasta ustalaj, co w danym miejscu moe si znale. Przestrze miasta dzielona jest na wiele rnej wielkoci obszarw, ktrym przyporzdko wywane s rne funkcje. Dziki temu wiemy, w ktrym miejscu moe powsta nowe osiedle domkw jednorodzinnych, a w ktrym miejscu mona zlokalizowa fabryk lub wikszy zakad usugowy. Ze studium moemy te dowiedzie si, jak przebiegaj korytarze zarezerwowane dla nowopowstajcych drg, w tym takich jak tak potrzebna Zgierzowi obwodnica. Plan miejscowy (a tak waciwie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) z kolei jest dokumentem, ktry obejmuje znacznie mniejszy obszar. Czsto jest to tylko niewielki wycinek miasta obejmujcy jedno osie dle albo nawet i mniejszy obszar. Czasem mamy do czynienia z planem miejscowym przyjtym nawet dla jednej duej dziaki dzieje si tak, gdy chcemy przycign jakiego duego inwe stora i przygotowujemy dla niego tereny inwestycyjne. Plan miejscowy, w przeciwiestwie do studium zagospodarowania, ma rang aktu prawa miejscowego. Oznacza to dla nas tyle, e zawarte w nim zapisy s dla nas wice i znajc je mamy pewno, e nie powstanie nic, co jest z nimi sprzeczne. I tu wra camy do naszej sytuacji zarysowanej na pocztku tekstu. Ma jc plan miejscowy obowizujcy na naszym osiedlu moemy by pewni, e tu za naszym potem nie powstanie co, co nas nieprzyjemnie zaskoczy. Poniewa procedura powstawania planw miejscowych jest jawna i moemy wzi w niej udzia konsultujc jego zapisy, mamy realny wpyw na to, co dookoa nas powstanie. Nie musimy si godzi na to, aby za naszymi oknami znajdowao si co, co nam nie odpowiada i moemy da od miasta lokowania tego typu inwestycji w miejscach, gdzie bd znacznie mniej uciliwe. Miasto z kolei majc plany miejscowe wie doskonale, gdzie taka dziaalno moe by lokowana bez wikszej szkody czy uciliwoci dla mieszkacw i unika konfliktw. Niestety planw miejscowych mamy w Zgierzu jak na lekar stwo, a miasto musi sobie radzi z powstajcymi inwestycjami na bieco. Robi to za pomoc tzw. warunkw zabudowy, ktre s tak naprawd uznaniow decyzj urzdnika, ktry ocenia, czy dana inwestycja pasuje do otoczenia. Jako mieszkacy i ssiedzi mamy bardzo niewiele do powiedzenia co prawda przesya si nam informacj o tym, e ssiad dosta decyzj o warunkach zabudowy, ale moemy si od tej decyzji odwoa jedynie do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego. Decyzja o warunkach zabudowy jest te kopotliwa dla inwestora jej wydaosobicie. Wyobramy sobie sy tuacj, w ktrej mamy studium zagospodarowania, w ktrym okrelono, ktrdy bdzie biec obwodnica miasta. Na t obwodnic nie ma teraz pienidzy, ale rezerwujemy pas wolnej prze strzeni na ni, eby mc j wybudowa wtedy, kiedy znajd si na ni konieczne rodki. Trwa to moe latami. Tymczasem ziemi w tym pasie kto kupuje i zaczyna si stara o pozwolenie na budow domu. Czasem jest tak, e nie wie, e ta droga ma tam biec, czasem ten fakt ignoruje. Wystpuje do urzdu miasta o decyzj o warunkach zabudowy i j otrzymuje, gdy studium za-

Decyzja o warunkach zabudowy jest te kopotliwa dla inwestora jej wydanie wg przepisw powinno trwa maksymalnie dwa miesice, ale z czsto procedura ta potrafi wyduy si, co zreszt NIK wytkn zgierskiemu Magistratowi.
nie wg przepisw powinno trwa maksymalnie dwa miesice, ale z czsto procedura ta potrafi wyduy si, co zreszt NIK wytkn zgierskiemu Magistratowi. Decyzja o warunkach zabu dowy ma te jeszcze jeden ukryty feler nie musi by ona zgodna ze studium zagospodarowania. To wanie na tym etapie zaczynaj si historie, o ktrych po tem czytamy w gazetach lub, nie daj Boe, bierzemy w nich udzia gospodarowania nie jest aktem prawa miejscowego i urzdnik nie moe odmwi wydania takiej decyzji. Dom powstaje, w midzyczasie znajduj si pienidze na budow drogi I co teraz? Wyburzy nowopostawiony dom, lub wrcz cae nowe osiedle? Przesun drog? Ale jeli tak, to dokd, skoro dookoa niej ju powstaa inna zabudowa i mieszkajcy tam ludzie susznie podnosz, e przecie od trzydziestu lat byo wiadomo, e ta droga bdzie przebiega w korytarzu skazanym w studium i dlaczego mieliby si zgodzi na jej przeniesienie? Taka sytuacja jest obecnie osi kon fliktu o przebieg drogi bdcej przedueniem al. Wkniarzy w odzi na pnoc tej samej, ktra ju w Zgierzu ma by obwodnic miasta i ktra pozwoliaby wreszcie wypchn rzek tirw z centrum naszego miasta. Niestety, d ma dokadnie ten sam problem co Zgierz rwnie i tam planami miejscowymi pokryte jest kilka procent powierzchni miasta i sytuacje jak ta opisana powyej s tam na porzdku dziennym, rykoszetem odbijajc si rwnie na ssiednich mia stach i gminach.

Obwieszone pstrokatymi reklamami budynki to niestety jeden z charakterystycznych widokw ulicy Dugiej. Plany miejscowe pozwalaj midzy innymi na stosowanie ogranicze i wytycznych w wygldzie przestrzeni reklamowych.

Cig dalszy na stronie 3

4
Problemy z planami miejscowymi i warunkami zabudowy mog te nas dotkn osobicie, gdy bdziemy chcieli postawi nasz wasny wymarzony dom, albo przebudowa ten, ktry ju mamy. Wystarczy zasign j zyka wrd krewnych i znajo mych, aby usysze dziesitki zgierskiego Magistratu jest przewleko procedur. Studium zagospodarowania aktualizowane jest ju kolejny rok i szczliwy fina prac przewidywany jest na padziernik biecego roku. Daje to nam okres 53 (!) miesicy, podczas gdy zaoony na t aktualizacj okres czasu pierwotnie wynia nowego studium. Nie oznacza to jednak, e urzdnicy maj siedzie z zaoonymi rkami wiedzc, e studium ma powsta do padziernika ju teraz powinni typowa nastpne tereny, ktre trzeba obj planami miejsco wymi i przygotowywa si do pracy nad nimi. Jest to jednak utrudnione, bo kontrola NIK wykazaa rwnie fakt, e w urzdzie po prostu brakuje pracownikw posiadajcych odpowiednie wy ksztacenie i uprawnienia. Z wyjanie udzielonych kontrolerom przez kierownika Wydziau Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej dowiedzie si moemy, e dzieje si tak dlatego, e w okresie kilku ostatnich lat po prostu nikt o takich kwalifikacjach i uprawnieniach nie ubiega si o prac w urzdzie, z uwagi na niezadowalajce warunki pracy i pacy. Problem z planami miejscowymi dotyczy nie tylko Zgierza. Te same problemy miay wszystkie polskie miasta i gminy i musiay sobie z nim poradzi. Czasu zreszt miay na to duo i wikszo z nich ju si z nimi uporaa. Prymusi, tacy jak przywoywana ju wczeniej Ruda lska, maj stuprocentowe pokrycie plawojewdztwa dzkiego to 29,5% - mimo, e mogoby by lepiej, to wida doskonale, e Zgierz, tak samo zreszt jak d, nawet na tle swojego wojewdztwa radzi sobie bardzo sabo. Wiele z problemw z uchwalaniem studiw zagospodarowania i planw miejscowych wynika ze skomplikowanych przepisw, wymuszajcych na samorzdach dugotrwae procedury. Wiele do yczenia pozostawiaj rw nie przepisy dotyczce udziau mieszkacw w tych procedu rach, wci w zbyt maym stopniu wczajce lokalne spoecz noci do procesu decydowania o ich najbliszym otoczeniu. Mimo tego szereg samorzdw radzi sobie z tym, lepiej lub gorzej i bardzo nam do nich u nas w Zgierzu daleko. Jest to powd do wstydu tak dla pani prezy dent, jak i dla jej urzdnikw oraz dla naszych radnych. Raport Najwyszej Izby Kontroli jest zim nym prysznicem, jaki spad na nasze miasto i mam nadziej, e zapisane w nim zalecenia zostan wzite w Magistracie do serca. My rwnie powinnimy o tym pamita i docierajc do naszych radnych, ktrzy nas re-

Wystarczy zasign jzyka wrd krewnych i znajomych, aby usysze dziesitki anegdot o tym, jak dugotrwaa bya procedura uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i ile razy po drodze trzeba byo zmienia projekt. Stracony czas, nerwy, koszty to wszystko dostawalimy gratis w pakiecie.

anegdot o tym, jak dugotrwaa bya procedura uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i ile razy po drodze trzeba byo zmienia projekt. Stracony czas, nerwy, pienidze to wszystko dostawalimy gratis w pakiecie. I to wszystko by nas nie spotkao, gdybymy mieli dookoa siebie plany miejscowe. Brak planw miejscowych jest te czym, co odstrasza po tencjalnych inwestorw. Kto wybierze miasto, w ktrym bdzie musia odczeka wiele miesicy na uzyskanie koniecznych decyzji, kiedy zaraz obok, u ssiada, bdzie mg przyj na gotowe, bo ssiad ju si przygotowa i ma niemal na caej swojej powierzchni plany miejscowe? Pomylmy o tym za kadym razem, gdy zastanawiamy si, dlaczego kolejna fabryka czy montownia powstaj na Pomorzu czy na lsku, gdzie niewiele wiksza od Zgierza Ruda lska zdya pokry planami miejscowymi cae swoje terytorium? Czemu wic u nas jest tak le? Najwysza Izba Kontroli wska zuje, e gwnym problemem

nosi miesicy 22. Oczywicie, du cz winy za t sytuacj ponosi wykonawca aktualizacji, ktry w midzyczasie zdy si ju zmieni, ale zapyta naley, czemu Magistrat pozwoli na tak ogromne wyduenie czasu prac. Wci trwajce aktualizowa nie studium zagospodarowania spowodowao, e zablokowane zostay prace nad planami miejscowymi, bo te, w przeciwiestwie do decyzji o warunkach zabudowy, musz by ze studium zgodne. A skoro nie mamy studium (a raczej mamy, ale nieaktualne), to nie ma jak opracowywa w oparciu o nie nowych planw miejscowych. Zostaj wic nam popularne wuzetki i wci narastajcy baagan kosztujcy nas wszystkich czas, pienidze i energi, ktr moglibymy spoytkowa inaczej. Mimo to Magistrat stara si opracowywa nowe plany, ale nie robi tego w sposb systematyczny. Najwysza Izba Kontroli w zaleceniach pokontrolnych wprost mwi o potrzebie stworzenia harmonogramu powstawania nowych planw miejscowych, ale dopiero w momencie uchwale -

Sporo samorzdw zdoao uchwali plany miejscowe dla wicej ni poowy swoich terenw, a krajowa rednia dla miast powiatowych grodzkich na koniec roku 2011 osigna 40% (dla caego kraju 27%). rednia dla wojewdztwa dzkiego to 29,5%.

nami miejscowymi powierzchni miasta. Sporo samorzdw zdoao uchwali plany miejscowe dla wicej ni poowy swoich terenw, a krajowa rednia dla miast powiatowych grodzkich na koniec roku 2011 osigna 40% (dla caego kraju 27%). rednia dla

Nowa restauracja w miejscu dawnego kina Luna postanowia odgrodzi si od ulicy Dugiej masywnym murem. Mimo jawnego psucia publicznej przestrzeni, byo to moliwe - z uwagi na brak planw miejscowych zakazujcych takich dziaa.

prezentuj, powinnimy im o tym problemie przypomina, eby rwnie i oni naciskali na urzd miasta. Problem planowania przestrzennego, a raczej jego braku, dotyka nas wszystkich i jest nasz wsplny. Codziennie ponosimy koszty niewaciwej polityki Miasta w tym zakresie, zarwno te bardzo widoczne, gdy mieszkacy wychodz na ulice protestowa przeciwko przebiegowi nowej drogi czy budowie jakiego bu dynku, jak i te mniej widoczne, gdy codziennie musimy traci czas na procedury, ktrych mona by nam byo oszczdzi, lub zwyczajnie wtedy, gdy po raz kolejny mijamy brzydki i zniszczony kawaek przestrzeni. Ponosimy je i ponosi bdziemy je jeszcze bardzo dugo, o ile nie zmieni si codzienna praktyka w Magistracie i o ile my sami nie zaczniemy si tym bardziej interesowa i na ciska na pani prezydent i jej urzdnikw. Pamitajmy o tym i wymagajmy od rzdzcych konkretnych rozwiza do wyborw samorzdowych pozostao jeszcze ptora roku, wic maj szans si wykaza.

Zgierz widziany z zewntrz


Adrian Skoczylas
- U was w Zgierzu to chyba wszyscy spotykaj si w McDonaldzie, co? I macie wyremontowan dzielnic. - Miasto Tkaczy - dopowiadam. - Tak, wanie t. Musz si tam kiedy wybra, syszaam, e jest fajnie.
Nasze miasto posiada wiele ciekawych cech. Ze wzgldu na blisko odzi, przez niektrych traktowany jest jak jej kolejna dzielnica. Dziki pooeniu w obszarze dawnej krajowej jedynki, zapada w pami przejeda jcych przez Zgierz kierowcw. W oczach czci mieszkacw i mieszkanek naszego miasta nie jest ono zbyt atrakcyjne, a jedyn szans dla modych ludzi wydaje si wyjazd do wikszego miasta albo zagranic. A jak nasze miasto postrzegaj ludzie z innych miejscowoci, tych mniejszych i wikszych? Krtka i subiektywna sonda pozwala wycign kilka interesujcych wnioskw. Zdanie na temat Zgierza wyraziy cztery osoby, ktre w mniejszym bd wikszym stopniu miay co wsplnego z naszym miastem. Sylwia pochodzi z Dobrej, jednak przez pewien czas pracowaa w Zgierzu; Martyna odwiedzia Zgierz kilka lat temu podczas wakacji, przyjedajc tutaj a z Krakowa; Bartosz mieszka w Ozorkowie, uczszcza do zgierskiego liceum; Piotrek jest odzianinem, przez pewien okres bardzo duo czasu spdza w Zgierzu, czciowo tu mieszkajc. Tak, wanie t. Musz si tam kiedy wybra, syszaam, e jest fajnie wykonana, ale nie wiem, czy co tam si wicej dzieje A, i Rossmann! - po chwili ciszy dodaje Sylwia. - Pamitam, jak go otwierali u Was, to byo jakie wielkie wydarzenie, co byo dla mnie troch dziwne, bo przecie nie jest to mae miasto.

Przydayby si drogi rowerowe


Piotrek, jako dzki spoecznik i uczestnik rowerowej Masy Krytycznej zwraca uwag na przestrze miejsk i rozwizania dotyczce rowerzystw. - Wida u was chaos urbanistyczny i saby

obecnie jest jeszcze troch martwa i nie do koca atrakcyjna - dodaje. - Piotrek, a jakby chcia gdzie wyj i si rozerwa w Zgierzu, to gdzie by poszed? - Do pizzerii na placu Kiliskiego? - odpowiada p artem, p serio. - Nie wiem, nigdy nie miaem takiej potrzeby. - Co sdzisz o koncepcji Zgierza jako dzielnicy odzi? - No wiesz, to jest oczywiste, Zgierz jest czci aglomeracji dzkiej, wic - pozostawia bez dopowiedzenia.

Oni to maj wicej pienidzy


Bartek pierwszy wiadomy kontakt ze Zgierzem mia, gdy decydowa si na liceum. - Wtedy

McDonalds, chiskie knajpy i Rossmann


Z Sylwi rozmowa na temat Zgierza zesza podczas przypadkowo wsplnej podry powrotnej pocigiem z Warszawy. Wymienianie elementw, ktre kojarz si jej ze Zgierzem roz pocza od odnowionego dworca. Sylwia pracowaa w Zgierzu, zawodowo z miastem zwizany jest rwnie jej ojciec. - Cen trum nie naley do najfajniej szych miejsc w Zgierzu - ocenia. - U was to chyba wszyscy spotykaj si w McDonaldzie, co? Jest tam ogromny ruch, a poza tym chyba nie ma za bardzo innych miejsc, gdzie mona si um wi. Za to bardzo fajne s chiskie knajpy, do sporo ich jest. I macie wyremontowan dzielnic - wymienia po chwili zastanowienia. - Miasto Tkaczy - dopowiadam. -

- Wtedy panowao przewiadczenie, e lepiej pj do wikszego miasta, gdy poziom edukacji moe by wyszy - wspomina.- Czsto spotykaem si z opini, e Zgierz jest adniejszy od Ozorkowa. Pojawia si od razu komentarz w stylu no tak, oni to maj wicej pienidzy.
stopie urbanizacji centrum, ale to akurat tak, jak w odzi - przyznaje. - I przydayby si drogi rowerowe, chociaby do agiewnik. Plusem na pewno jest duy park niedaleko centrum. A dzielnica tkaczy Fajnie, e powstaa taka inicjatywa w jaki sposb wpywajca na podkrelenie historii i tosamoci Zgierza, ale niestety panowao przewiadczenie, e lepiej pj do wikszego miasta, gdy poziom edukacji moe by wyszy - wspomina. - Czsto spotykaem si z opini, e Zgierz jest adniejszy od Ozorkowa. Pojawia si od razu komentarz w stylu no tak, oni to maj wicej pienidzy. - Wyczuwa si jaki konflikt albo rywalizacj Ozorkowa i Zgierza? Jeli chodzi o nasz perspektyw, to wydaje mi si, e jest to tro ch taki syndrom maego mia sta, ludzie z mniejszej miejscowoci chcieliby si dosta do tych wikszych i s przekonani, e tam jest lepiej, cho s traktowani jak przybysze z terenw mniej cywilizowanych. Czsto si syszy w artach, e u nas o zmroku zwijaj asfalt i kilka podobnych tekstw. - Nie denerwowao Ci to? - dopytuj. - Z pocztku tak, automa tycznie wpywao negatywnie na ocen tego duego miasta. Jednak z czasem nabraem dystansu. Ciekawe miejsce do spdzenia wolnego czasu w Zgierzu? - Jeli miabym poleci jakie miejsce u was, to bez wahania jako pierwsze wskazabym Klub AgRafKa. Miaem okazj uczestniczy tam w kilku koncertach zarwno muzykw bardziej znanych, jak i tych lokalnych.

Za to bardzo fajne s chiskie knajpy, do sporo ich jest.

Cig dalszy na stronie 6

6
Oaza spokoju
Najmniej czasu spord osb, ktre ze mn rozmawiay, sp dzia w Zgierzu Martyna. Ty dzie wakacji to niewiele, by pozna nasze miasto, jednak mona dziki temu pozna czyje pierwsze wraenie. - Pamitam, jak dojedaam autobusem do wa szego miasta i wysiadaam na dworcu PKS. Gdy go zobaczyam, troch si przestraszyam - wspomina z umiechem. - Ale gdy ju posiedziaam chwil w miecie, to od razu przypado mi do gu stu. Patrzc z perspektywy Krakowa, gdzie wszdzie mamy da leko i cigle si spieszymy, Zgierz sprawia wraenie oazy spokoju. Szalestwem jest to, e wszyscy si znaj - Jak spdzaa u nas czas? - Gwnie spacerowaam, odkrywaam wasze miasto krok po kroku. Szczeglnie w pami zapado mi wieczorne wyjcie do kina pod gwiazdami w Muzeum (element projektu Ja i moje miasto w 2010 roku - przyp. red.). - Cho w Krakowie miay miejsce podobne inicjatywy, to nigdy nie przyszo mi nawet do gowy, e moga bym si na co takiego wybra. Od czasu przyjazdu do Zgierza uczestnicz jednak w takich spotkaniach do czsto. Martyna planuje ponownie przyjecha do naszego miasta. - Czuj sentyment do waszego miasta, cho byam tu tylko raz. Jak tylko znajd czas w wakacje to tutaj przyjad. Poprzednio nie byo jeszcze ukoczone Miasto Tkaczy, wic musz je zobaczy.

Ciowe science-fiction
Karolina Miyska
Mczyzna karmicy niemowl nie dziwi, mczyzna z wzkiem normalne, mczyzna przewijajcy dziecko nic wyjtkowego, mczyzna na urlopie rodzicielskim w porzdku. A mczyzna w ciy...? Science fiction, prawda?
diety, czy wstrzemiliwo seksualn. Wynikao to z faktu, i staroytne patriarchalne kultury przyjmoway rol mczyzny jako nadrzdn w poczciu dziecka. Natomiast bardziej naukowo i wspczenie, za zespl kudawy uznaje si odpowiedzialne hor mony kobiece, rwnie obecne w organizmie przyszego ojca, albo tumaczy si go gbok empati, czy te msk chci zaspokojenia instynktu macierzyskiego. Niestety nie s znane faktyczne przyczyny wystpowania syn dromu urojonej mskiej ciy Gdyby jednak pofantazjowa i zastanowi si czy wiat, gdzie to mczyni zachodz w ci i rodz dzieci, byby inny? Czy

W co si bawi dzieci w Zgierzu?


Wyobrae i stereotypw o naszym miecie jest tak duo, e mona by przeprowadzi po rzdne badania. Jednak suchanie o bezporednich dowiadczeniach i emocjonalnych skojarzeniach ze Zgierzem pozwalaj nam spojrze na niego oczami innych. Zgierzanie i zgierzanki nie musz mie kompleksw z powodu miej sca zamieszkania i mog miao deklarowa, skd pochodz. Kada miejscowo ma w kocu swoje plusy i minusy, warto jednak te pierwsze wykorzystywa i wzmacnia, a drugie dostrzega i naprawia. Testem na poczu cie wasnej wartoci jako zgie rzanina/zgierzanki i jednoczesnego pozytywnego dystansu do miejskiej tematyki moe by reakcja na dowcip krcy w dzkich krgach modzieowych: W co si bawi dzieci w Zgierzu? W miasto. Jeli spojrzymy na liczb inicjatyw kierowanych do modziey (m.in. projekt Zgrywalizacja - zagraj w miecie! Stowarzyszenia Inicjatyw Oby watelskich EZG lub budetow gr planszow z projektu Zagraj w miasto - przez wiedz do zmian Stowarzyszenia Tkalnia) powyszy art nabiera zupenie innego znaczenia.

Przede wszystkim, temat mskiej ciy ju jaki czas temu przesta by jedynie tematem hollywoodzkich produkcji, a sta si faktem, gdy amerykaski adwokat Thomas Beatie w lipcu 2008 roku zosta matk. Jak atwo si domyli Thomas Beatie jest transseksualist, posiada biologiczne cechy kobiety natomiast czuje si mczyzn. Nigdy jednak nie przeszed kompleksowej operacji zmiany pci, a jedynie rekonstrukcj klatki piersiowej i terapi hormonaln, ponadto prawnie nadal jest kobiet. Zachowanie kobiecych narzdw rozrodczych pozwolio mu na bycie w sta nie bogosawionym. Brzmi to faktycznie jak historia rodem z fantastyki, jednak ilo in formacji na ten temat w sieci, artykuy prasowe czy zdjcia z m.in. udziau pana Beatie w programie Oprah Winfrey pozwalaj przypuszcza, e ta historia wydarzya si naprawd. Obecnie Thomas Beatie jest w trakcie rozwodu, a trjka dzieci ktr urodzi pozostaje pod jego opiek. Duo atwiejszy do zaakcep -

towania jest fakt istnienia syndromu kuwady (couvade). Polega on na wspwystpowaniu objaww ciy u mczyzny, jeli ciarna partnerka ma mdoci, ble

Gdyby jednak pofantazjowa i zastanowi si czy wiat, gdzie to mczyni zachodz w ci i rodz dzieci, byby inny? Czy zmienioby si co w stosunku do dzisiejszej suby zdrowia, sytuacji na rynku pracy, codziennoci panw?
piersi, hutawk hormonaln, przybiera na wadze to ojciec dziecka dowiadcza tego samego. Kulturoznawczo korzeni tego syndromu mona doszukiwa w prymitywnych kulturach, gdzie mczyzna symulowa zacho wania kobiety w trakcie trwania ciy lub te sam pord. Wcze niej przyjmowa take cay re pertuar ciowych zachowa obrzdowych, jak przestrzeganie zmienioby si co w stosunku do dzisiejszej suby zdrowia, sytuacji na rynku pracy, codziennoci panw? Zapytane o to osoby cakiem interesujco nakreliy wizje innego wiata, wiata mczyzn z narzdami rodnymi. Wsplnym mianownikiem dla wypowiedzi wikszoci pa by pord. Z ca pewnoci, gdyby na porodwkach przebywali mczyni, byby to wiat w stu procentach refundowa nych, atwodostpnych znieczule zewntrzoponowych. Karolina sugeruje nawet, e wyszoby na jaw, e mczyni to saba pe. Mniejszy byby przyrost natu ralny, bo faceci po prostu boj si blu. Panowie mogliby te liczy na darmow cesark na ycze nie oraz antykoncepcj. Zapewne skoczyoby si wreszcie wygraanie palcem przez politykw. Regulacja narodzin i wiadome rodzicielstwo nabraoby dla wielu posw nowego, bardziej realnego znaczenia. Co wicej mogoby to wstrzsn scen polityczn, bo przecie fundamentem budowania kapitau politycznego wielu zarwno prawicowych, jak i lewicowych politykw i polityczek s kwestie zwizane z poczciem, porodem, rodzicielstwem. - Tacy rodzcy tatusiowie chyba by si

Fot. xcode @ Flickr.com Na licencji (CC 2.0 BY-ND-NC)

7
zaamali i popadli w depresj na sam myl o porodzie. Leeliby prawie ca ci w kach, a my kobiety musiaybymy by na ich kade zawoanie. Cia absolutnie nie byaby przez nich brana jako dar, czy stan bogosawiony, ale cik, obon chorob. Kobiety musiayby przez ca t ich cie utrzymywa rodzin, gotowa, sprzta, itd. Mogoby by miesznie i podejrzewam, e porodwki te by cakiem inaczej wygl day. mwi Magda, studentka U. Podobne wizje snuje Iwona, mama kilkulatki: - Rozwin aby si wtedy caa infrastruktura zwizana z rodzeniem i wychowama wiatrwk? Rozumiem, te to przechodzilimy w zeszym roku, niech Pan si nie spieszy z powrotem do pracy. Myl, e prezesi-ojcowie tworzyliby dodatkowy etat sekretarki-asystentki syn chronizujcy rozkad dnia prezesa z rozkadem dnia pociechy. Oczywicie, mona temat mskiej ciy potraktowa z mniejsz ironi i jak Magosia uwaa, e wiat, gdzie mczyni rodz dzieci byby taki sam jak teraz. - Nie wierz, e kobiety pozba wione instynktu macierzyskiego, a co z tym idzie szeregu cech, jak opiekuczo, czy stawianie po trzeb rodziny ponad swoje, sta ojcostwem, ni dzisiaj samotnym macierzystwem. Mskie podsumowanie kon cepcji wiata, gdzie to faceci rodz dzieci? - Rnice midzy kobiet i mczyzn dotycz tylko i wycznie cech fizjologicznych. Ale i to zapewne z biegiem czasu da si pokona. Kwestia rodzenia dzieci przez mczyzn stanowi pki co problem od strony medycznej. Mczyni w czasie ci swych partnerek przeywaj te same objawy, co kobiety. Od strony psychologicznej nie ma zatem przeszkd, by stworzy wiat bdcy przeciwwag dla tego ktry znamy z Seksmisji Juliusza Machul skiego. Wtedy sformuowanie, e Kopernik bya kobiet nabierze cakowicie nowego znaczenia podsumowuje Pawe. Wizje tu roztaczane, jakkol wiek czasem zabawne i nie do koca powane, wydaj si do skonale pasowa do obecnego wiata. Nikt nie myla o zupenym odwrceniu rl mczy zna rodzi i opiekuje si dzieckiem, a kobiety stanowi wikszo decydentek, menederek i liderek w spoeczestwie. Cay czas s prezesi, posowie, lekarze. wiat, nad ktrym spontaniczne, ale niezbyt powanie si zastanawiamy, by moe nie jest tak odlegy w kontekcie historii Thomasa Beatie. Moe takie odwrcenie rl jednak by si przydao niektrym politykom, duchownym, dzien nikarzom, zabierajcym gos w sprawach prokreacji, by nie hodowa popularnej w naszym kraju zasadzie: Nie znam si, to si wypowiem.

I jeszcze gar cytatw...


Karolina: Magazyny dla mczyzn obfitowayby w porady typu: Jak zmieni w szeciopak swj pociowy brzuch? Karolina: Win za swj ro sncy od piwa i obarstwa brzuch mczyni zrzuciliby na rozregulowany po ciy metabolizm. Magda: Byoby peno telewizorw w salach porodowych, a w okresie mistrzostw piki nonej panowie dostawaliby zastrzyki na wstrzymanie Magda: Nie miaybymy problemw zdrowotnych, jak problemy z krgosupem, nogami itd., bo kobiety s ,,sabsz pci. W kocu Panowie-tatowie zdj liby z nas ciar Agnieszka: Dogadaliby si z malekim stworzonkiem, e na czas meczu dzidziu odpuszcza i pene 90 minut, plus dogrywka samo sob si zajmuje, bez wzgldu na wszystko. Agnieszka: Teoria, e dziecko jest czyste bd szczliwe, nie byaby tylko teori . Ku zadowoleniu pociech byaby wdroona w ycie z rozmachem. Iwona: No i gadety np. automatyczny, superostrony, wyjtkowo komfortowy przewijak z opcj czyszczenia i smarowa nia dziecicych tyeczkw, detektor poziomu zabrudzenia pociech, wskazujcy natychmiastowa kpiel, kpiel moe poczeka lub otrzepa z kurzu oraz odrniajcy rzeczy brudne do prania od rzeczy brudnych do nosze nia (typowo mska klasyfikacja). Oraz wzki dziecice z turbo-przyspieszeniem, wersja sportowa. Iwona: Okazaoby si, e za pierwsze dziecko dostaje si dodatek motywacyjny, za drugie ulg podatkow i dodatkowy urlop wypoczynkowy a za trzecie - order wrczany przez prezydenta. Pawe: W sensie obecnoci kobiet w polityce nie zmienioby si zatem nic. Kobiety przejy w tym zakresie wikszo cech mskich i dobrze czuj si w rnego rodzaju rozgrywkach politycznych. Wytrwale d do celu czym staraj si nadrobi cae wieki rzekomej dominacji mczyzn w tym zakresie. Tomasz: Dziewi miesicy bez piwka i fajeczek? In vitro absolutnie powinno by refundowane!

- Gdyby mczyni rodzili dzieci okazaoby si, e dowiadczenia zdobywane przy opiece nad dzieckiem s najcenniejsze i najwyej punktowane w CV, a posiadanie dzieci to najwaniejszy atut w ubieganiu si o prac. prorokuje Iwona.
niem. Pord tylko w wersji komfort lub delux. Jeszcze wiksze wtpliwoci ma Agnieszka: - Zastanwmy si, jak zachowuje si przecitny facet kiedy dopadnie go katar. Najczciej jest to nie lada problem. Przemy to na dziewi miesicy ciy. Zmienne nastroje, poranne mdoci, opuchnite nogi i wszystkie inne dolegliwoci przypadajce na ten okres. Nie mwic ju o pewnych ograniczeniach. Myl, e msk ci naleaoby skrci maksymalnie do trzech miesicy. W przeciwnym razie stany maniakalno-depresyjne byyby norm wrd ciarnych. Zgodnie z przewidywaniami moich rozmwcw i rozmwczy naleaoby spodziewa si take rewolucji w Kodeksie Pracy i relacji pracownik-pracodawca. Magda dostrzega tu sporo korzyci dla kobiet, ktre nie musiaby si martwi utraty pracy czy przywilejw w zwizku z ci i urlopem. Czy jednak faktycznie spadoby to na mczyzn? Mona mie suszne podejrzenie, e urlop tacierzyski byby patny w wysokoci 100% wynagrodzenia i trwa 2 lata lub wicej. - Gdyby mczyni rodzili dzieci okaza oby si, e dowiadczenia zdobywane przy opiece nad dzieckiem s najcenniejsze i najwyej punktowane w CV, a posiadanie dzieci to najwaniejszy atut w ubieganiu si o prac. prorokuje Iwona. Rozwinaby si wtedy caa infrastruktura zwizana z rodze niem i wychowaniem. Widz wyrastajce jak grzyby po deszczu obki, przedszkola, opieka nad dziemi pracownikw, nianie zatrudniane na korporacyjnym etacie. I rozmowa prezesa korporacji z podwadnym: Wie pan e nasza firma jest pro-ojcowska, oczywicie, e moe Pan wzi urlop na danie, zaraz podpisz. Dziecko yby si facetami. Uwaam, e cechy, ktre nas ksztatuj, nie maj zwizku z macierzystwem. Jeli kto jest zy, wredny i samolubny to pe, ani to czy rodzi dzieci nie ma znaczenia. Na ciekaw spraw wskazuje jeden z panw, ktrzy zastanawiali si nad swoj rol w wiecie mskich ci, twierdzc, e pewnie byoby mniej mskich romansw. Mczyni baliby si konsekwencji swojej nieuczciwoci. Czyby to lk przed pozostaniem samotnie z dziemi? Marta uwaa, e z duo wiksz trosk zajto by si wwczas samotnym

Fot. alexmontjohn @ Flickr.com Na licencji (CC 2.0 BY-ND-NC)

Wolne Muzeum Wielkie o


Paleta narzdzi, ktrych mona uy w tworzeniu sztuki - a zwaszcza sztuki ulicy - jest nieograniczona. Udowodniy to dzieci i modzie, ktre pracoway nad stworzeniem w Zgierzu Wolnego Muzeum Sztuk Ulicznych. Powstay wic prace przy uyciu klockw Lego (dzieci ze wietlicy Wesoa Gromada z SP1), wczki (dzieci z zaj apkodziea w CKD), bd w formie instalacji (dzieci ze wietlicy Przysta), czy muralu. Wreszcie - wykorzysta mona wasne ciao czy gos w ulicznym przedstawieniu (flash-mob na zakoczenie otwarcia Muzeum). Zgierskie Wolne Muzeum Sztuk Ulicznych jest jedynym takim przedsiwziciem w Polsce a po zapale jego twrcw i twrczy moemy liczy na to, e bdzie si ono stale rozwijao!

To jeszcze nie koniec dziaa z Wolnego Muzeum Sztuk Ulicznych. Organizatorzy - Stowarzyszenie Tkalnia i Centrum Kultury Dziecka - zapraszaj na piknik koczcy projekt, ktry odbdzie si 2 czerwca na stadionie Miejskiego Orodka Kultury i Sportu, w ramach Tygodnia Akademii Orange. Jeli jeste zainteresowany/zainteresowana sztuk ulicy, zgo si do Stowarzyszenia Tkalnia: kontakt@tkalnia.org. Moe uda nam si zrobi co wsplnie?

Sztuk Ulicznych otwarcie!

10

Pies radnego i brak zezwole


Patrycja Malik
Miku uciek, wyldowa w siedzibie Fundacji Medor - i rozpocz konflikt pomidzy radnym Markiem Sencerkiem a Fundacj. Przy okazji wiato dzienne ujrzaa informacja, e od 13 marca Medor nie ma zgody naprowadzenie schroniska. Ucieczka Mikusia
W skrzynce radnego Marka Sencerka pojawia si kartka z informacj, e pies znajduje si w siedzibie Fundacji Medor. Miku uciek 3 dni wczeniej. W jego yciu bya to ju druga ucieczka. Za pierwszym razem zosta odwieziony do schroni ska Medor i tam zaczipowany na dane fundacji. Podczas drugiej ucieczki by w trakcie leczenia chorej, spuchnitej apy. Radny spekuluje nad tym, e podczas tegorocznej ucieczki pies mg wymkn si, gdy do radnego przyszed pacjent: Zawsze zamykam psa kiedy przychodz pacjenci. Ale ten pies ledwo dysza. Byo mi go szkoda. Pooyem go na ganku na kodrze, dlatego mia moli wo ucieczki- mwi radny. Pies zosta znaleziony przez przypadkowych ludzi w Emilii, gdzie by przywizany do drzewa. Odwieli zwierz do Medoru. W tym czasie radny wraz z rodzin poszukiwa psa, ale wedug Elbiety Andrzejewskiej, prezeski fundacji Medor radny nie zgosi si do nich. Pies zgin dwukrotnie, ale nigdy go nie szukali w schronisku, dziwne mwi Elbieta Andrzejewska. To Fundacja zawiadomia Sencerka, e Miku przebywa u nich. agresywnie, straszy, e (cytuj): Ma Pani kopoty, to ja Pani zaatwi, e bdzie Pani miaa wiksze, policj, prokuratorem, oczywicie nie chcia uici nawet 100 z na ktre umwilimy si z kobiet, ktra telefonowaa. Wy machiwa pienidzmi mwic, e s podrobione i takie teraz wy pacaj radnym za prac w Ra dzie Miasta, cay czas krzycza - mwi Elbieta Andrzejewska z fundacji Medor. Radny w caoci odpiera te zarzuty: Zapytaem Pani Andrzejewsk o trzy rzeczy. Po pierwsze dlaczego takiego chotanny, w czasie ktrej pies po winien by na obserwacji? Pani Andrzejewska si zdenerwowaa z powodu tych wypowiedzianych sw. Nie uywaem tam adnych tekstw typu: Jestem radnym i przyjechaem odebra tego psa. Nie byo krzykw, tylko normalne pytania czowieka, ktry jest zainteresowany swoim zwierzciem. Pani Andrzejewska si zdenerwowaa, ale najbardziej zdenerwowa si (prawdopodobnie) jej syn. Duy rosy mczyzna, ktry powie dzia wynocha, popchn mnie na drzwi i uderzy mnie okciem.

Prokuratura zajmie si zachowaniem wobec radnego


Radny pojecha odebra psa. Niestety, za pierwszym razem si nie udao. Odzyska Mikusia za drugim razem, po przyjedzie wraz ze stra miejsk. Jeli chodzi o zachowanie si radnego i Fundacji podczas wizyty w przytulisku, zarwno sam zaintere sowany jak i prezeska Fundacji mwi co innego. Radny za chowywa si od wejcia bardzo

Pani Andrzejewska si zdenerwowaa, ale najbardziej zdenerwowa si (prawdopodobnie) jej syn. Duy rosy mczyzna, ktry powiedzia wynocha, popchn mnie na drzwi i uderzy mnie okciem.

rego psa wykastrowano, kiedy ta ropowica apy bya tak widoczna i ewidentna. Druga rzecz, dlaczego pies figuruje jako pies Medoru, a nie mj. I trzecia rzecz, e nawet abstrahujc od tego, e formalnie to nie jest mj pies dlaczego to si stao, mimo obowizywania 14-dniowej kwaran-

Znalazem si w boksie, gdzie jest ta luza, ktr si wchodzi do Medoru. Nie udzielono mi informacji, e mog sobie wyj naciskajc dzwonek, tylko w momencie kiedy powiedziaem: Prosz Pastwa, to s chyba jakie jaja, prosz mnie wypuci, to powiedzieli mi: jaja to Ci wyrniemy, a jak posiedzisz

Fot. xcode @ Flickr.com Na licencji (CC 2.0 BY-ND-NC)

1 1

Fot. JaulaDeArdilla @ Flickr.com Na licencji (CC 2.0 BY-ND-NC)

to zmdrzejesz. I to jest to, co wedug mnie jest niedopuszczalne w cywilizowanym wiecie. Co ja mogem zrobi, eby stamtd wyj? W efekcie radny wezwa policj: -Zadzwoniem na policj, bo nie mogem si stamtd wydosta. Pani Andrzejewska bya obraona, e ta policja przyjechaa. Wyjem 100 zotych, a Pani Andrzejewska powiedziaa, e teraz to nie bdzie 100 zotych, tylko 290. Miaem tylko 100 zotych przy sobie, zaproponowaem, e dam 100 zotych, poprosz faktur, reszt pienidzy dopac. Policja bya bezradna. A tam krtko albo s pienidze, albo nie ma psa. Potem pojechalimy na komend poli cji spisa zeznania mwi radny Marek Sencerek. O zachowaniu w schronisku wobec radnego zostaa poinformowana Rada Miasta Zgierza. Podczas kwietniowej sesji , radni i radne podjli decyzj o zgoszeniu sprawy do prokuratury, ktra ma sprawdzi czy nie doszo do naruszenia godnoci osobistej radnego.

kastracja psa radnego zostaa wykonana nieprawidowo i musia zosta poddany zabiegowi ponownie. Radny skary si, e nie dochowano obowizkowej 14-dniowej kwarantanny. Jednak, mimo braku z gry narzuconego prawnego obowizku Fundacja dla dobra podopiecznych powinna odseparowa zwierz od innych: - Obecnie schronisko dla zwierzt nie ma obowizku przeprowadzania 14-dniowej kwarantanny. Roz-

kwarantanny nowo przyjtych psw - mwi Tomasz Czeszczyszyn, zastpca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgierzu.

Medor bez zezwolenia


Jak si okazuje, zarwno samo przyjcie psa i jego kastracja to dziaania bezprawne. Decyzj Powiatowego Inspektoratu Weterynarii Medor od 13 marca oficjalnie nie jest ju schroniskiem, mimo

Fundacja nie spenia warunkw postawionych przez powiatowego lekarza weterynarii. Miaa zapewni odlego schroniska co najmniej 150 metrw od siedzib ludzkich, miaa umoliwi dostp do wiata sonecznego do 10 boksw dla psw oraz uzupeni braki w dokumentacji (...)
porzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie szczegowych wymaga weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierzt nie nakada takiego obo wizku na podmiot prowadzcy schronisko. Jednak dla kadego nowo przyjtego psa lekarz weterynarii powinien zarzdzi kwarantann. Naley przeprowadzi obserwacj w celu wykluczenia moliwoci zawleczenia do schroniska chorb zakanych takich, jak np. wcieklizna, noswka, parwowiroza, czy te chorb pasoytniczych, tak aby nie przeniosy si na inne zwierzta. W schroniskach w odzi, Wojtyszkach czy Pabianicach wedug posiadanych przeze mnie informacji prowadzone s to prowadzi nadal swoj dziaalno. Fundacja nie spenia warunkw postawionych przez powiatowego lekarza weterynarii. Miaa zapewni odlego schroniska co najmniej 150 metrw od siedzib ludzkich, miaa umoliwi dostp do wiata sonecznego do 10 boksw dla psw oraz uzupeni braki w dokumentacji dotyczcych przyczyn oraz dat zgonw zwierzt przyjmowanych do schroniska. - Powiatowy In spektorat Weterynarii zakoczy postpowanie w sprawie fundacji Medor. Wyczerpalimy wszystkie moliwe rodki prawne. Spraw skierowalimy do prokuratury mwi zastpca Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Nieprawidowa kastracja
Na uwag zasuguje nie tylko sprawa zachowania obu stron konfliktu, ale take obsuga lekarska psa. Miku zosta wykastrowany ju 3 dnia pobytu w Medorze. - Zgodnie z ustaw o ochronie zwierzt mwicej o obligato ryjnej sterylizacji albo kastracji zwierzt w schroniskach dla zwierzt pies zosta wykastrowany. Zabiegi sterylizacji wykonujemy zgodnie z kalendarzem zabiegw przyjmowanych zwierzt, jest ich duo, psy przebywaj w boksach razem z sukami, wic jest to wykonywane systematycznie - mwi Andrzejewska. Jak si okazao,

Na pewno nie mona odmwi Fundacji mioci do zwierzt, co potwierdzaj znajomi schroniska na Facebooku. Na stronie Medoru pojawiaj si dziesitki pozytywnych komentarzy ludzi wdzicznych za opiek nad zwierztami. - Czyste schronisko, zwierzta zadbane. Kawa porzdnej roboty pisze Pani Marzena. Z kolei Pan Oktawian wstawi zdjcie psa, ktrego zaadoptowa w Medorze: - Miaem informowa co u Belli, to informuj ;-) W dzie pioch, a w nocy... Przekopaa mi ju p podwrka;-) (pisownia oryginalna). Zaprzyjanieni z Medo rem wklejaj linki z informa cjami o zachowaniu wacicieli innych schronisk wobec zwierzt: - Jak mona najpierw doprowadza psy do stanu krytycznego, a pniej patrze bezczynnie jak zdychaj? Nie wyobraam sobie jak ci ludzie mogli spa spokojnie majc co takiego na sumieniu... Zero serca, zero mzgu. Na szczcie s te schroniska zupenie inne, gdzie zwierzta s ratowane, a nie katowane - Schronisko Medor - informuje Marta o sytuacji schroniska w Raciborzu, jednoczenie wychwalajc Fundacj.

Co dalej z Medorem?
Jak na razie, niedopilnowanie spraw formalnych wzio gr. Psy i koty znajdujce si w Medorze bd musiay zosta przesiedlone do innych schronisk. Prokuratura zajmie si problemem nawietlonym przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii, bdzie take wyjania spraw zacho wania czonkw Fundacji wobec radnego.

12

Dziesi lat robienia teatru - rocznica Art.51


Ilona Majewska
Zgierskie artystki i animatorki kultury z grupy Art. 51: Agata Drewnicz-Kaczmarek, Anna Perek i Justyna Zieliska, przeszy drog od maego debiutu na zgierskiej scenie w 2003 roku do premiery w synnym Teatrze smego Dnia.
Ilona Majewska: Cofnijmy si o 10 lat jak narodzi si Teatr Art.51? Agata Drewnicz-Kaczmarek: W 2003 roku. Wszystkie wtedy graymy w Orfie i Marian Glinkowski zachci nas ebymy pracoway razem. Zrobiymy Elektro Kardio Games, jako projekt autorski pod naszymi nazwiskami, nie byo jeszcze Art. 51. Anka Perek: Pan Marian przyszed w pewnym momencie na nasze prby i stwierdzi, e wszystko zaszo tak daleko, e nie chce si wtrca, reyserowa. Od tamtego czasu wszyst kie wasze spektakle s autor skie, jako widz mam poczucie, e s bardzo prawdziwe, mona znale tam liczne punkty za czepienia do refleksji o sobie. Opowiedzcie jak pracujecie nad spektaklem. Justyna Zieliska: W blach zaczynamy (miech). To nawet nie do koca art, zawsze jak podejmujemy jaki temat jest on zwizany z danym momentem naszego ycia, to najczciej nas popycha do poszukiwa. Agata: Ale nie stosujemy autobiografizmu, chcemy eby widz te mg si w tym odnale, pomyle o sobie. Anka: To jest tak, e jestemy blisko, wic przeywamy dosy podobne problemy w tym samym czasie - od tego zaczynamy poszukiwania. Nie chcemy umoralnia ze sceny, tylko stworzy sytuacj, w ktrej widz moe si odnale i poczu, e nie jest sam, e dyskomfort zwizanym z tym, jak wyglda wiat, e wszyscy jestemy w schematach, dotyczy wielu osb. W jednej ze scen Silent Di sco mwicie o sobie po kolei, jak bardzo jestecie rne, a pniej, e ksztatujc si wpynycie wzajemnie na siebie. Na ile was znam, ta scena ilustruje wasz przyja te poza scen. Agata: Ciko oddzieli przy ja od pracy teatralnej, to si przenika. Dziki temu, e jeste my ze sob blisko tak dobrze si pracuje. Podejmowaymy prby otwarcia si, zapraszaymy do pracy chopakw, ale wracaymy do trio, tak jest najlepiej. Pracujecie razem od 10 lat, sprbujmy podsumowa, co byo dla was najwaniejsze? Justyna: Dla mnie to te ostatnie trzy spektakle Lotos Sintetic, Extra Virgin, Silent Disco mam wraenie, e s ju dojrzalsze, zmienio nam si postrzeganie teatru. Anka: W ostatnich spektaklach jest wiksza dojrzao, wypracowaymy ju swj jzyk. Pod tym wzgldem jest atwiej pracowa to banalne, nudne. Robic zaproszenia pomylaam, e przetrwa 10 lat, co prawda w niewielkim skadzie osobowym, ale jednak w niezmienionym, to te wysiek. To jest tak, e nawet gdy robimy przerwy, bo jest zmczenie materiau, albo z jakich przyczyn yciowych, to w kocu wraca nam dua potrzeba robienia teatru. Dla mnie wane jest, e chocia kada z nas rozwija si w rnych kierunkach, to o mylenia o wiecie jest wsplna. Agata: Zagranie na dzkich Spotkaniach Teatralnych to byo dla mnie potwierdzenie wartoci tego, co robimy. Miaymy pre -

Przy naszym pierwszym spektaklu Elektro Kardio Games chciaymy wyplu z siebie nasze ble i frustracje. Teraz na kadym etapie si zastanawiamy czy czowiek po drugiej stronie to zrozumie, czy nie bdzie to banalne, nudne.

nad kolejnymi rzeczami, widzimy ju sceny, ktre maj powsta. Ale z czasem jest te trudniej, wi cej si myli po co to wszystko, jak przekaza tre, eby bya zrozumiaa. Przy naszym pierwszym spektaklu Elektro Kardio Games chciaymy wyplu z siebie nasze ble i frustracje. Teraz na kadym etapie zastanawiamy si czy czowiek po drugiej stronie to zrozumie, czy nie bdzie

mier w Teatrze smego Dnia, to bya taka wisienka na torcie, e oprcz wewntrznej satysfakcji jest potwierdzenie z zewntrz, e to jest fajne, e si ludziom podoba. Miaymy kilka dobrych recenzji, zagraymy w Niemczech. To s rzeczy, ktre wyrywaj z codziennoci. Premiera w Teatrze smego Dnia to by rok 2010, co przez te trzy lata dziao si u was, dla czego nie zrobiycie adnego spektaklu? Anka: Teraz jestemy w trakcie wytonej pracy, za dwa tygodnie premiera - temat musia w nas dojrze. Wielokrotnie wykrelaymy wszystko ze scenariu sza, ale to te jest zwizane z tym, e mamy coraz wiksze wyma gania wobec siebie. To taki tryb naszej pracy, e dugo siedzimy nad pomysami, ktre czasem nie wchodz do spektaklu, a potem tej intensywnej pracy to s 3-4 tygodnie. Jestecie mocno zwizane z MOKiem, ywo reagujecie na to co aktualnie si dzieje - Ogie w gowie, 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet to rwnie dziaania ART.51. Jak dziaa si w zgierskiej spoecznoci? Justyna: To nie zawsze jest atwe, czasem ludzie reaguj opornie na propozycje, ale rze-

1 3
dzem, ale to te pod pewn kontrol, to nie ma by efekciarski zabieg, ma to suy czemu w przekazie. Czy kiedy wymkno si to spod kontroli? Justyna: Na ktry dzkich Spotkaniach w spektaklu Lotos Sintetic pka pika pod Agat, a potem nie chcia dziaa sprzt grajcy, publiczno si miaa, jak chyba na adnym innym spektaklu. Anka: Usyszaymy nawet, e to bya pikna katastrofa. Czasem s sytuacje, w ktrych podczas improwizacji sucham np. wy powiedzi Justyny i zupenie nie wiem, w ktr to pjdzie stron. Ale szybko trzeba apa pion i reagowa. Justyna: Na generalnej prbie przed Silent Disco wbiam sobie trzonek kieliszka w nog, to byo poza kontrol... Jak zgierska publiczno odbiera wasz prac? Justyna: Jest rnie. Pewnie duo osb nawet nie wie o na szym istnieniu. Ci, ktrzy nas znaj, to chyba raczej pozytywnie odbieraj, chocia s tacy, ktrym si w ogle nie podoba to co robimy, ale przychodz na wszystkie spektakle i mwi: - Dziewczyny, znw mi si nie podobao, ale wspieram was. Czego wam yczy na kolejne dziesitki lat? Anka: eby ten wiat nas dalej wkurza, ebymy chciay dziaa, co zmienia i werwy w dziaaniu. ycz wam, eby wasze spektakle dalej zostaway w widzach, ebycie tym, co robicie zostawiay co w naszych gowach, ebymy do tego wracali. Dzikuj dziewczyny.

czywicie staramy si. Wsporganizowaymy nocne maratony teatralne w czasie WOPu cigaymy naszych znajomych, same przygotowywaymy ak cje, w ktrych mogli oglda nas widzowie. Mamy takie potrzeby, eby tu dziaa, kada z nas jest troch dzieckiem MOK-u. Anka: Nie zawsze dziaa si tu atwo. Ogie w gowie te ju bdzie mia 9. edycj, cieszy nas, e przychodz nasi znajomi, ktrzy bd uczestniczy w imprezie, ale te eby by z nami w rnych naszych dziaaniach. Kiedy robi festiwal w odzi, to du cz publicznoci stanowi ludzie ze Zgierza, to jest bardzo mie. Dziaanie w Zgierzu wymaga duego wysiku i nie zawsze spotyka si z uwag. Cigle aktualne jest pytanie co robi, eby ludzie wie dzieli o tym co si dzieje. Moe to jest urok takich dziaa i tego miejsca? Czy moecie zdradzi o czym bdzie premiera?

Justyna: Tak naprawd duo jeszcze moe si zmieni w cigu najbliszej prby. Anka: Zazwyczaj jeszcze dzie przed premier co si zmienia. Wracajc do twojego poprzed niego pytania o dziaaniu w miecie, interesowao nas podczas pracy nad spektaklem to, gdzie jest przestrze decydowania o sobie, swoim yciu, jak bardzo jest zamknita, take w kontekcie tego, jak yli ludzie kiedy. Za czymy myle nad tematem mieszka, jak ludzie si urz dzaj, dlaczego tyle czasu temu powicaj i dlaczego mylc, e nie mog decydowa o wielu rzeczach na zewntrz, chowaj si do tych swoich maych wiatw. Tworz azyle, jakby nie istniao nic wok. Nie bdziemy mo ralizowa, jakbymy same tego nie dowiadczay, bo jestemy wszystkie w wieku ok. 30 lat i kada z nas dowiadcza tej swojej maej stabilizacji. Nie mo emy przecie nie przejmowa si jutrem. Same mylimy, e do-

brze jeli jest miejsce, do ktrego mona wraca. Agata: Ale jest w tym troch buntu, niezgody na stabilizacj. Anka: Nic wicej ju nie powiemy... Na ile wasze spektakle s domknite, a na ile improwi zowane z przyzwoleniem na wejcie widzw w proces? W ostatnich dwch spektaklach byy fragmenty, w ktrych wchodziycie w interakcj z publicznoci na ile chcecie sobie na to pozwala? Anka: Nasze spektakle chyba nigdy nie s domknite. Pracu jemy od samego pocztku z myl, e najwaniejszy jest przekaz, a nie tylko wasna wizja, wyra anie siebie. Nie neguj oczywicie teatrw, ktre wizj reysera traktuj jako rzecz nadrzdn, ale w naszej pracy istotne jest, aby widz zrozumia, dowiadczy to, co robimy na scenie. Zdarza nam si wprowadza zmiany. Agata: Lubimy kontakt z wi -

14

Listy od czytelnikw
Zgierzanie i zgierzanki listy pisz - o tym, co ich martwi, denerwuje lub mczy. Jeli masz opini na temat zwizany ze Zgierzem, odezwij si! Czekamy na Wasze gosy pod adresem kontakt@gazetazgrzyt.pl oraz przez skrzynk na ul. Rembowskiego 36/40. Zastrzegamy prawo selekcji i redakcji nadesanych tekstw.

Spalarnia: nieznona lekko niewiedzy!


Duo si ostatnio mwi o spalarni, ale tak naprawd nic nie wiadomo i tak naprawd... Nic si nie mwi. To, e spalarnie mieci s potrzebne nie ulega wtpliwoci. Taka spalarnia w Zgierzu to je dyna tak dua inwestycja od lat, to te nie podlega dyskusji. Bo co za tym idzie bd nowe miejsca pracy (tylko ile ich bdzie?), jak rwnie wpywy z podatkw do kasy miasta. Oczywicie, to rwnie wietny interes dla inwe stora. Takie s reguy: kady chce zarobi i kady powinien dba o swoje interesy. Nie chc tu teraz wchodzi w szczegy: kto dopuci do inwestycji i jakiego typu miaa to by spalarnia, czy tylko odpadw komunalnych czy rwnie odpadw tzw. niebezpiecz nych. Wierz, e wczeni wo darze miasta chcieli po prostu sprowadzi jakiego inwestora. To, co mnie zadziwia, to kompletny brak wiedzy na temat spalarni wrd mieszkacw. Ba, powiem wicej ignorancja. Zerknem par dni temu na fora internetowe, a tam jeden ze zwolennikw spalarni pisze, e ci ktrzy s przeciwni tej inwestycji w miecie to... osoby zacofane, e to zabobon redniowieczny, bo wtedy te ludzie bali si nowoci i postpowcw palili na stosie! O, sancta simpicitas! (O, wita naiwnoci) jak podobno krzykn Jan Hus umierajc na stosie. W dobie kiedy wszyscy chc by eko i zdrowo y, nazywanie pytania o spalarni zabobonem jest co najmniej mieszne. Przecie nie chodzi tu o budow np. parku linowego, czy nowej hali sportowej, tylko spalarni. To wanie czowiek nowoczesny powinien pyta i sprawdza, jakie to bdzie miao konsekwencje dla jego zdrowia. Inny internauta pisze, e co mu tam spalarnia jak i tak kadego dnia je... chemi w jedzeniu! Rce mi opady, klawiatura te. Oczywicie, mona wya wia wicej takich pereek, przejdmy zamiast tego do konkretw. W biografii Marka Edelmana ycie. Po prostu, jest taki fragment: Opowiada (Marek Edelman- przyp. red.) o doktor Hannie Koodziejskiej, ktra badaa, dlaczego w odzi jest najwicej przypadkw anemii zoliwej w kraju. Okazao si, e w Zgierzu jest fabryka, ktra stosuje barwnik wywoujcy t anemi. Zacza si akcja, eby zakaza jego produkcji. Ona wykrya to tylko dlatego, e umiaa posugiwa si mikroskopem, a w pracy nie ograniczaa si do medycyny, sigaa poza swoj specjalno. Kto wie, czy dzisiejsze choroby puc wrd mieszkacw Zgierza to nie efekt zatrutego powietrza emitowa nego przez Borut? Czy za kilka lat, gdy ludzie zaczn chorowa kto zagwarantuje, e to nie wina spalarni? Czy znajdzie si wtedy taka pani doktor, ktrej bdzie si chciao dry temat? Patrzc na dzisiejsz sub zdrowia mam powane obiekcje. Innym przy kadem podobnej sytuacji jest film Erin Brockovich. Warto w nim zobaczy, jak bezpieczny dla rodowiska zakad zatruwa rodowisko, co w konsekwencji powoduje, e ludzie zaczynaj chorowa na raka. Tak jak pisaem na pocztku: nowoczesne spalarnie musz powstawa, tak jak ta w Wiedniu. Wszyscy chtnie podaj j jako przykad, ale nie oszukujmy si: inne jest przywizanie do po rzdku, norm, prawa i technologii w Austrii, a inne w Polsce. Dlatego trzeba wszystko sprawdzi, zadawa pytania, kontrolowa i zdoby pewno, e taka spa larnia moe w Zgierzu powsta i e bdzie ona bezpieczna dla wszystkich. Tak, wiem, e nowoczesne spalarnie nie emituj zanieczyszcze do atmosfery, ale co jeli dojdzie do awarii? Pozostaje te sprawa transportu: trzeba mieci wozi tirami, a te jak wie kady kierowca potrafi by niebezpieczne. W Strykowie wanie tocz si sprawy o odszkodowania dla mieszkacw, ktrzy narzekali na haas samochodowy. Normy natenia haasu w kilkutysicznym Strykowie byy takie jak dla kilkumilionowego miasta. Owszem, w Zgierzu nie bdzie takiego ruchu jak tam, ale eby spalarnia bya rentowna musi by ruch w interesie (jak najwicej mieci dowoonych tirami), a co za tym idzie ruch na ulicach. Kocz fragmentem synnego wiersza Jana Kochanowskiego: Szlachetne zdrowie Nikt si nie dowie, Jako smakujesz, a si zepsujesz. Sawomir Uzarski

Zapomniana ulica
Rano, moje cikie powieki budzone s wiatem soca i widokiem czystego nieba. Wstaj, przecigam si i otwieram okno. Natychmiast obrzy dliwy zapach szczypie mnie w oczy, a kurz i piasek unosz si w powietrzu razem z rykiem silnika to kolejna szambiarka przejeda ulic Na ulicy Owsianej w Zgie rzu mieci si ponad 21 domw, w ktrych mieszkaj rodziny z dziemi. Kada z tych rodzin musi martwi si o to, by co tydzie jeden z lokatorw by w domu czekajc na wymian szamba. Nie jest jedyny problem ulicy Owsianej. Latem, kiedy jest gorco, ludzie chtnie otwieraj okna, drzwi, i balkony po to, by pooddycha wieym powietrzem. Czasami jednak mieszkacy ulicy nie mog sobie pozwoli na ta kie luksusy. Brzydki zapach rozchodzi si po caej okolicy. Kady z mieszkacw musi liczy si z tym, e wymiana szamba jest nie do uniknicia, powodem brak kanalizacji. Ulica ytnia, znajdujca si tu obok, ma podczon kanalizacj, a wic czemu nie ulica Owsiana? Czy samorzd czeka na to, a wicej ludzi tam zamieszka? Czy czekaj, a domy bd budowane a pod granic lasu, zanim pomyl o podczeniu kanalizacji? Koszty wymiany szamba to 100 z tygodniowo. Informacj t przekaza mi Pan Jerzy, ktry mieszka na ulicy Owsianej 5 lat - Ludzie nie maj pojcia jak ciko jest, kiedy co tak zwykego jak woda ma limit: kady prysznic, kade spuszczenie wody w toalecie, kade mycie naczy, mycie zbw cho na tym oszczdzamy, to i tak tygodniowo musimy paci 100z za wymian szamba skary si Pan Jerzy. Brak kanalizacji to nie jedyny problem Owsianej. Brak owietlenia to rwnie dowd, e ulica ta zostaa zwyczajnie zapomniana. Zim dzieci s zmuszone do tego, by wraca do domu w ciemno ciach. Ulica Polna , ktra czy si z Owsian, jest owietlona tylko do poowy. Idc w d ulicy wida, jak ciemno pochania drog, a jedyne wiato pochodzi z domu na rogu. Ulica Owsiana rozciga si prawie pod sam las, a wracajc ze szkoy bd pracy po ciemku moe by niebezpiecznie, gdy trzeba przej tu obok gstych krzeww oraz drzew. Kolejny problem jest odczu -

walny nie tylko dla mieszkacw tej ulicy. Caa Polska skary si i marudzi na ten temat: drogi. Jednak droga ulicy Owsianej rni si od gwnych drg w Polsce. Jest ona podziurawiona niczym powierzchnia ksiyca. S tam odamki starego asfaltu, prawdopodobnie zaoonego jeszcze przed epok lodowcow. To si nigdy nie koczy mwi Pan Jerzy. Je sieni deszcz wpada w szczeliny drogi, zim zamarza a ld roz sadza asfalt. Idc na zakupy do supermarketu znajdujcego si niedaleko osiedla, trzeba si zastanowi: czy ryzykowa dobro samochodu czy moe jednak rozwali buty? W czasie pobytu na ulicy Owsianej byam wiadkiem, kiedy w jednym dniu a dwa samochody utkny w bocie. Je den z samochodw nalea do ochrony przejedali ulic gdy nagle ich wz si zakopa w glinie i bocie. Udao si im poprosi o pomoc jednego z mieszkacw ulicy. W trakcie kiedy ten pomaga odholowa wz ochrony, samochd uszkodzi cay zderzak. Na ulicy Owsianej mieszka ju duo ludzi. Kady mieszkaniec miasta to odpowiedzialno sa morzdu. Ulica ta powinna by owietlona, mie rwn drog, kanalizacj. Kto by pomyla, e takie ulice jeszcze istniej w Unii Europejskiej. Paulina Jaworska

1 5

Zgierzanie zasuguj na wasn gazet


Kontynuujemy temat sporu wok likwidacji Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego. Publikujemy nadesany do redakcji polemiczny tekst Agaty Drewnicz-Kaczmarek, penicej obowizki redaktor naczelnej ITZ w latach 2007-2010.
Jak zawsze z uwag przeczytaam artykuy w Zgrzycie, bardzo ceni sobie Wasz prac i odwag w komentowaniu lokalnej rzeczywistoci. Skorzystam te z tego, e zachcacie czytelnikw do kontaktu mnie sprowoko wa do dyskusji tekst pani Patrycji Malik pt.: Zgierz bez gazety propagandowej (Zgrzyt nr 15, kwiecie 2013). Sprowokowa w sensie pozytywnym, bo sprawa ITZ jest memu sercu bliska i chciaa bym podzieli si wasnym punktem widzenia. Po pierwsze uwaam, e le si stao, e gazeta z 21-letnim staem i dobrze rozpoznawaln mark zniknie z rynku lokalnych mediw. Pisz to oczywicie z perspektywy byej redaktor naczel nej tej gazety, ale te osoby, ktra ponad pi lat wsppracowaa z tygodnikiem monitorujc ycie kulturalne Zgierza. Dzi nie cz mnie z redakcj adne zwizki poza sentymentalnymi, a jednak ciko mi pogodzi si z faktem, e ITZ przestanie istnie. Uwa am, e dla mieszkacw Zgierza to strata. Rozumiem zarzuty radnych, w peni przychylam si do stwierdzenia, e w tej kadencji nasi lia si tendencja do traktowania gazety jako tuby propagando wej wadz. Tym stwierdzeniem: tuba propagandowa by zreszt ITZ metkowany zawsze i syste matycznie. Mimo wysikw ko lejnych redaktorw, mimo prb otwarcia gazety na pogldy polemiczne. Czasem si to udawao. Pani Prezydent obejmujc swj urzd te obiecywaa zmiany w kierunku demokratyzacji gazety. Skoczyo si na zmia nach kadrowych i wizerunko wych (zmiana szaty graficznej, nakadu, czstotliwoci wyda). Te, jak wida, nie wystarczyy. Przeciwnie, koncepcja nachalnej reklamy wasnej osoby obr cia si przeciwko wydawcy. Bo to wanie Prezydent miasta fi guruje jako wydawca gazety samorzdowej. Nie znaczy to jed nak (a przynajmniej nie powinno znaczy), e traktowa j moe jak prywatny folwark. Owszem, wszystkie dziaania zwizane ze sprawowanym urzdem znajd tu swoje miejsce, niekoniecznie jednak, na co zwrcia te uwag autorka artykuu w Zgrzycie, jest to przestrze odpowiednia do prezentowania wasnej bio grafii (w wielu odsonach) czy te prywatnych spostrzee. Nawet jeli celem byo uatrakcyj nienie gazety (bo, jak wiadomo, chtnie zagldamy w prywatne sprawy ludzi ze wiecznika), to chyba i w tej materii trzeba umie zachowa klas i umiar. Mimo wszystko szkoda, e wydawca nie by w stanie przekona radnych, e warto, by Zgierz mia swj organ prasowy. Moe niekoniecznie taki, ale jednak Piastujc urzd redaktor na czelnej tygodnika odpieraam wiele zarzutw dotyczcych jego propagandowego charakteru i straszliwych wydatkw, ktre pochaniao wydawanie czasopisma. Za pienidze wydawane na ITZ mona byo (wg. niektrych radnych) wybudowa drogi, dofinansowa przedszkola i poczyni wiele poytecznych inwestycji najczciej nieadekwatnych do kwoty, jak rocznie kosztowao miasto wydawanie ITZ (okoo 200 tys.). Zawsze w takich sytuacjach staraam si myle o misji jak ma tego rodzaju pismo ono suy mieszkacom, podobnie jak placwki kulturalno-owiatowe. Odczuwam jako dotkliwy fakt, e polityczno ITZ w sposb ka tegoryczny odbiera mu wszelk warto. Nikt nie chce mwi o tym, e by on rdem infor macji dla mieszkacw, e podejmowa istotne dla nich tematy, interweniowa, opisywa sukcesy zgierzan, prezentowa sylwetki zasuonych dla miasta ludzi i pochyla si nad jego histori. Czy wszystko to nie ma znaczenia? Wielokrotnie odwiedzay redakcj osoby, ktre korzystay z archiwalnych numerw ga zety. To bya kronika ycia miasta o wielkiej wartoci. Stae rdo finansowania byo gwarantem jej cigoci. Dzi atwo oskara ITZ o sualczo wzgldem rzdzcych, atwo powiedzie, e jest niepotrzebny i do atwo przyszo radnym zlikwidowanie gazety. Pani Partycja Malik pisze w swoim artykule, e wrd radnych zwyciyo przekonanie, e obiektywizm publicznych mediw jest waniejszy ni straty wynikajce z likwidacji gazety (utrata rda informacji, due koszty likwidacji, utrata pracy przez zesp redakcyjny). Wydaje mi si to bardzo idealistyczne, byabym raczej zdania, e to rozgrywka w celu osabienia pozycji Pani Prezy dent i pozbawienia jej w okresie przedwyborczym moliwoci korzystania z amw ITZ. Tak postaw nawet mona zrozumie, tylko ciko pogodzi si z krtkowzrocznoci naszych rad nych. Kto wie, czy w przyszoci opozycja nie stanie si koalicj a wtedy ITZ byby pewnie bardzo podany No i zasadnicze py tanie - gdzie w tych wszystkich nie powinni suy miastu, dziaa dla jego dobra? Antagonizm w tej sytuacji, moim zdaniem, istnie nie powinien. Czy nie byoby z poytkiem, by radni zaproponowali swoje wizje, propozycje uleczenia gazety? Przecie wielu z nich niejednokrotnie korzystao z amw ITZ (cho niektrym wygodniej o tym nie pamita). Nonszalanckie podejcie do tej sprawy wiadczy o braku dbaoci o to, co wsplne, co ma warto, wroso w tradycj miasta. Moim zdaniem to po prostu pjcie na atwizn, bo wypracowanie sensownych rozwiza wymagaoby nieco wysiku. Myl, e zgierzanie zasu guj na to, by mie swoj ga zet, niedoskona, ale blisk. Chcemy czyta o zwycistwach naszych sportowcw, chcemy widzie umiechy naszych dzie-

roszadach miejsce dla mieszkacw? Przecie to dla nich i o nich winno by to pismo. Czy interesy polityczne do zmienne to jedyne, co bior pod uwag nasi reprezentanci? Sdz, e ITZ wykorzystano jako chopca do bicia absolutnie nie liczc si ze zdaniem czytelnikw gazety. Dziwi mnie fakt, e radni bez skrupuw zadecydowali o przyjciu uchway likwidacyjnej. To truizm, e niszczy atwo, a budowa co trudno. Czy gosuj cym nie przyszo to do gowy? Czy nie byo moliwoci wypracowania jakiego stanowiska satysfakcjonujcego rne strony? Czy nie mona byo rozmawia o przyszoci gazety, o jej zada niach, o sposobie jej funkcjono wania, dostpnoci? Czy radni nie maj tego rodzaju instrumentw? Czy zarwno gazeta, jak i radni

ciakw na szkolno-przedszkolnych imprezach, chcemy zna plany wadz dotyczce inwestycji, imprez miejskich, chcemy wiedzie co, gdzie i kiedy w Zgierzu. Chcielibymy mc czyta w ITZ o pogldach ludzi z rnych opcji politycznych, jestemy tego ciekawi To nie s wymagania nie do spenienia. Gazeta oczywicie mogaby by lepsza Tylko trzeba chcie. Ale teraz zdaje si musztarda po obiedzie. P.S. Przy okazji tej publika cji chciaabym serdecznie po dzikowa za wspprac zespoowi redakcyjnemu ITZ. Praca z Wami bya dla mnie cennym dowiadczeniem i ogromna przyjemnoci. Agata Drewnicz-Kaczmarek

16

Urzd zapaci 10 tysicy za nieuzasadnione zwolnienia


W kwietniowym numerze Zgrzytu zamiecilimy polemik prezydent Iwony Wieczorek z artykuem Ilony Majewskiej Byli pracownicy pozywaj urzd (Zgrzyt Nr 13). W naszej ocenie polemika ta jest bezzasadnym zabiegiem, ktrym prbuje si odwrci uwag od bardzo wysokich odszkodowa, ktre miasto paci za decyzje kadrowe podejmowane przez Wieczorek.
Prezydent zarzuca autorce niecise przedstawienie zwolnie nia Katarzyny Miksy. W swoim artykule Majewska podkrelaa, e o wstrzymaniu wynagrodze nia z Katarzyn Miks nikt nie porozmawia, nie wyjani sytuacji pomijajc liter prawa takie traktowanie pracownika jest niepowane i nie przystoi takiej instytucji jak Urzd Miasta. Wieczorek twierdzi, e wstrzymanie wynagrodzenia byo konsekwencj niewykonania w sposb prawidowy postanowie wicej umowy, wskutek czego miasto miao zwrci do Urzdu Marszakowskiego kwot przeznaczon na promocj projektu. Bya naczelniczka wyjania sytuacj: - Pienidze na promocj w projekcie to bya kwota ponad 50 tys. Pienidze wydalimy na Piknik promujcy projekty unijne z RPO w woj. dzkim. Pojechalimy na piknik do Manufaktury na zaproszenie Marszaka. P niej ten sam Marszaek zakwe stionowa ten wydatek. Przepisy s niespjne. Wedug Marszaka moglimy jedynie kupi tablice informacyjne, to koszt ok. 2.000 z. Tymczasem zatwierdzony wnio sek przewidywa promocj na duo wiksz kwot. W czerwcu Sd wyda wyrok w toczonym postpowaniu. Majewskiej zarzucono pisanie nieprawdy w punkcie dotycz cym niestawiennictwa Bogumiy Kapusty na toczcych si rozprawach. O ile Kapusta stawia si na sprawie w Sdzie Pracy 12 lipca 2012 r., ktr odwoano z powodu (usprawiedliwionej) nieobecno ci adwokata Miksy, o tyle wiceprezydent nie stawia si na adnej sprawie w Sdzie Cywilnym, gdzie postpowanie toczy si od 2011 roku. Oba niezalene sdy zastosoway wobec niej art. 242 KPC w myl ktrego wyrok zapad nie bez wzgldu na to, czy Kapusta stawi si na wyznaczone rozprawy czy nie. W Sdzie Pracy Miksa w kwietniu zawara z Urzdem Miasta ugod. Doprowadzi do niej - po nieudanych negocjacjach - sd, zobowizujc Urzd Miasta Zgierza do wypacenia Katarzynie Miksie 10 tysicy zotych odszkodowania tytuem nieuzasadnionego rozwizania umowy o prac. Cho formalnie Urzd Miasta sprawy nie przegra, to jej werdykt wyranie potwierdza tezy i oceny zaprezentowane w artykule Ilony Majewskiej. Chcemy zauway, e po dobnie jak w przypadku An drzeja Juszczyka i Waldemara Gorzaka czy si to z konse kwencjami dla budetu Miasta. Warto, aby autorka sprostowa nia uwaniej zapoznaa si z artykuem Majewskiej. W akapicie o zawartych ugodach jest mowa, e sd nie uzna, e zwolnie nia byy uzasadnione, a nie sd uzna, e zwolnienia byy
rdo: miasto.zgierz.pl

z naruszeniem Kodeksu Pracy, co jest znaczc rnic. W tekcie wyranie udowodniono, e byy to kosztowne decyzje polityczne za ktre Iwona Wieczorek zapacia pienidzmi podatnikw, a aden argument przytoczony przez prezydent nie jest w stanie podway tezy autorki. Zwaszcza w przy padku sprawy Katarzyny Miksy sprawa jest jasna. W ocenie redakcji opubliko wanie tekstu byo umoliwie niem wypowiedzenia si tym, ktrzy nie s u steru wadzy, ani nie posiadaj wasnych mediw zaleao nam na przedstawieniu perspektywy zwolnionych pracownikw, ktra nie miaa szansy wybrzmie w innych mediach zgierskich. Redakcja

Chcesz nam pomc? Masz pomys na dziaanie? Dostrzegasz problemy naszego miasta? Odezwij si do nas!
Telefonicznie: 511 202 214 Mailowo: kontakt@gazetazgrzyt.pl
Prowadzimy take szereg innych dziaa, zapraszamy na strony: www.gazetazgrzyt.pl www.zagrajwmiasto.pl

Projekt finansowany przez Szwajcari wramach szwajcarskiego programu wsppracy znowymi krajami czonkowskimi Unii Europejskiej