Vous êtes sur la page 1sur 13

KERAJAAN MARITIM

Disusun Oleh : PN. HJH. ROSIAH BT. HASAN

Sumber Rujukan dan Penghargaan: Sejarah Tingkatan 1 DBP Gred A Sejarah KBSM Tingkatan 1 2 3 Cerdik Publications Encarta Encyclopedia Rujukan Internet

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

3.4 KERAJAAN MARITIM

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

CIRI-CIRI KERAJAAN MARITIM

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

LOKASI DI PESISIRAN PANTAI CONTOH: CHIH TU, CHAMPA, KEDAH TUA, SRIVIJAYA DAN MAJAPAHIT.

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

KEGIATAN EKONOMI BERASASKAN KELAUTAN KEGIATAN PERDAGANGAN MEMBUAT KAPAL MENANGKAP IKAN

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

PERANAN LAUT DAN SUNGAI LAUT DAN SUNGAI: SISTEM PERHUBUNGAN UTAMA MUARA SUNGAI: PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PENEMPATAN PENDUDUK KUALA SUNGAI: ADA PELABUHAN YANG MERUPAKAN PUSAT PERDAGANGAN

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

PELABUHAN ADA PELBAGAI KEMUDAHAN BEKALAN AIR TEMPAT TINGGAL TEMPAT MENYIMPAN BARANG KAWASAN BERJUAL BELI

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

ORANG TENGAH MENJUAL BARANGAN DARI KAWASAN PEDALAMAN DAN PULAU BERHAMPIRAN CONTOH: HASIL HUTAN, REMPAH RATUS, UBAT-UBATAN, GAHARU, CENDANA, DAN DAMAR

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

GAHARU sumber - internet

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

CHENDANA sumber internet

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

DAMAR sumber internet

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

BARANGAN MARITIM PERMINTAAN TINGGI DALAM PASARAN ANTARABANGSA BARANGAN DIPERDAGANGKAN DI PELABUHAN ENTREPOT PELABUHAN ENTREPOT DISINGGAHI OLEH PEDAGANG EROPAH, ARAB, INDIA DAN CHINA

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

KEMAHIRAN LAIN MASYARAKAT MARITIM: MEMBUAT KAPAL ILMU PELAYARAN MAMPU BELAYAR HINGGA KE AFRIKA TIMUR

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA