Vous êtes sur la page 1sur 81

Ba Me Que.

## 2

j
j
l
l
l .
======================
& 4

j
Pham Duy.

vn
mieng
tri

Vn rau
Mieng kho
Tri ma

rau xanh ngat mot


kho nh bat nc
ma t
ao
Me

mau
ay
gia

Co
Nh
Ma

##
.

.
j

=l

l
l
l

=========================
&
j

__ _
__ .
an
ba
nhieu

co
nh
ma

an
ga con nng
ba
Me que xa
nhieu cang ti bong

nau
ay
lua

Nuoi
Chau
Nang

an
ba
nhieu

Me
Mua
Tri

que
ong
soi

Me
mua
tri

##

l .

=========================
&
l
l

j
j

__ .
__ _ =l
que vat
va
ong manh chieu
soi boc
khoi

chieu
gay
nha

tram
than
san

nuoi
chau
nang

mot an con chat


ba ngu thiu giac
nhieu th phi lua


##

=========================
&
l
l
l
=l

chiu
say
ra

Ba
Ba
Ba

ba
ba
ba

Me
Me
Me

tre
xa
chi

Ba
Ba
Ba

ba
ba
ba

Me
Me
Me

ve
nhoa
g

Ch
Nhn
Nho

nu ci
ve mien
giot mo

que
que
que

Ga
Chan
em

gay tren au
bc ra
i
sm khong ne

ngon
roi
ha

##

=========================
&
l
l
=l
que
que
que

Ch
T
Ngay

sm
i cha thay
luc que hng xoa
thang khong ao
c


##

=========================
&
l
l l
=
son
que
hoi

Va
ma
V

ong
giot
i

qua
le
tre

ngon.
sa.
vui.

Ba ngon nen lung linh.


#

======================
&
ll
l
l
Ngoc Le.

Ba la cay nen

hong

Me la cay nen xanh

Con la cay nen

l
=

l
l
=========================
&

hong

Ba ngon nen lung

linh

Thap sang mot

gia

.
#

.
{
l =l
=========================
&
nh

nh
nh

Gia
Gia

gia nh
gia nh

Om ap ta nhng ngay th
Om ap ta nhng ngay th

.
#

=========================
&
l
=l
Cho ta bao nhieu niem thng men
Cho ta bao nhieu niem thng men

Gia
Gia

nh
nh

gia
gia

nh
nh

=========================
&
={
l
Vng van bc chan ta
Ben nhau moi khi n

i
au

Lung linh lung linh tnh

tnh

Am ap trai tim quay


Ben nhau en suot cuoc

ve
i.

_
#

l
=========================
& {
=l
Me

Cha

Lung linh lung linh cung mot

mai

vui

Lung linh lung linh hai tieng gia

nha

_ _ _
1.
#


=========================
&
l
={
Lung linh lung linh cung buon cung

nh

_
_
_
w

# 2.
=========================
&
=
l
Lung

linh

lung linh

hai

tieng

Gia

nh

Bac a ve.

nhac : Xuan Hoa


th : Nguyen Hu Ban

b 24

j
=l

======================
&
_ l l j
l . _ l __j

Thang
Chung

nam
con

an bat ngat
Ngi hat khuc

Nam
ben

hng
dan

Ngi noi
T Cao

say
ca

j
b

j
J .

=========================
&
l j
l
l
l
.

__j

ngi
Bang

lai
lai

ve tren que
ve tren que

hng
hng

Trong sac
Oi tha

Bac
Bac

nang
thiet

hong
con

1.

J
b

j
j

j
j
l j
=========================
&
l
l
ll
l j
j
tham ngan canh hoa
nh li Bac nam

Ta nh

sen
xa.

thay

bong

Bac a ve ni

b
j

l _ j

_ l _
_ l _ .
=========================
&

_
#
_

j
l

_
_
_j
_j

ay

mai toc bac

mau

am

ap

tnh

Ngi

lai muon van tnh

j
b

.
j
j

l j
j
j
l =
l
j
=========================
&
l {
_ l
2.

J
j
.

j

=l

l {
j
=========================
& _
l

l
l

_j
_ . _

thng

Mien Nam

luon

mai trong trai tim

toi Vang t Ba

J J . J

J
b

l
=========================
&
l
l
l
l l
nh

ve

ay hat mai ben

say
Sen

nghe que
ta nh

Ngi

hng
nghe

Ve
Ve

am
tieng

ay
ay

ap tnh Bac bao


Bac con am trong

trong
trong

ngao ngat hng


ngay hoi Lang

la
tim

Mai toc bac


Bong Bac long


j
j

l l _ . _j l
=========================
&
j
j

l
l j
j

_ _

mau chom rau trang


xoa
oi mat Bac nhn an con ben
Ngi du
1.

long

tri

cao

xanh

tham

at nc oc

lap

do muon...


j
j

j
j
l l { _ . _ l j
j
l l =
=========================
&

j

_ _j

2.

em nh khuc dan

ca

...i

an

con hat mai ben

Ngi.

Bai hat cho ngi ky n.


#4

======================
&
=l
.
ll

_j
l _ .

Nhat Ngan & Duy Trung


#

.

j

========================
&
l

_ _ =l
thay
em
la
mot canh hoa
ri
Ngi i
vo

=l

_

l
========================
&

Ta tiec cho

tnh

dam nat than em

em

trong cuoc i

Ngi i vo

tnh

tay nang ly

ru

lam

ngi

Ta xot xa

day xeo len em

Ngi i vo

w

#

=l

========================
&
l
ll

tnh
giet chet tnh
em
Ta tiec cho em
Ta tiec cho

# .

l .


=l
j

========================
&

em
Nhn em
trong long moi
ngi
Quay cuong
theo tieng nhac


=l
========================
&
l .
j

_
_ _
a

Nhn

em

Moi

ci

ma

le

nh

_
j

========================
&

l
ll

_ _

ri
Moi ci
ma le nh
ri
Trong xot
xa

# .

.
. j

========================
&


l
=l
_j
l _ .

l
l

.

=========================
&

_ _
_
_
sao
Tng mua xuan
buon
long co co n
Tng mua ong#
w
#

=========================
&
l

theo tng ngay lanh

lanh

tnh van xa xam

lung

Ngi i vo

Khi sac hng phai

tnh

Em

se

mai nay

ve

i se ra

au.

Bai ca danh
cho nhng xac ngi.
Trnh cong Sn

2
.

=l
======================
& 4 {
l
l
l
Xac
Xac

ngi
ngi

nam
nam

troi
b

song
v

phi tren ruong


di mai hien

ong
Chua

1.

l j

l l
l j
l
l
=========================
&

tren
noc nha thanh
Trong Giao ng thanh

pho
pho

(o)
(o)

Tren nhng ng quanh

co

2.
j

. k

j
=========================
&

{
l
l
l
ll
Tren

them

nha hoang

vu

J . K J J
j. K

j. K
J J j

l
l
l
l
=========================
&
Mua

xuan i

xac

nuoi thm cho

at ruong cay

Viet

Nam i

du

chong gai

J . K J J
K
J j j

J . K

=========================
&
l
l
l j.
l
xac them hi

cho

at

ngay mai

ng

i ti

j. k

. K

=========================
& j

l
l
l
{
l
th quanh

ay

co

ngi

Xac ngi nam


Xac nao la

J . K
. K

=========================
&
l
l
l

l
quanh
em

ay
toi

Trong
Di

ma
ho

lanh
ham

co

xac

con

nay
nay

Ben
xac
Trong nhng

1.
j

j
. k

l
l
=========================
& j

=l

ngi gia yeu


vung la chay

(u)
(i)

th

ngay

2.
j

J . k

=========================
&
ll
l
l
l

Ben nhng vong

ngo

khoai.

Bai ca em.
J J J J J .
J J .
4 j
J J .


=l

======================
&4
l j
l
Bao Chan

Roi em

se

qua

Cuoc vui

cung

qua

Em van ben

anh

tron


j
J J .
J J .
j

=========================
&
l
l
l
_J .
_J _J _J _J _ . _J

J J J J J _J

=========================
&
l
l
l
em

nay

Cau hat em

Ngay mai

nay

cht

nang

len

Bien xanh

cao

vut

song

Anh i ben

em

em

gia

J
J
J J J J J
J
.

=========================
&
l
l
l

_ J

J J J J J

J J
J
w
=========================
&
l

l
l
em than

tien

Nu ci that

em

hien

giau

nay vi

anh

trong

tuyet

vi

em xanh bnh

yen

J
J
J
.
.

=========================
&
{
l
l

J
J
.
J J
J J J . J

=========================
&
l
l
l
Nhng
Hat

se
hat

J
1. _

tan
cho

vao
ngay

lang
....

khuc ca
suot em

buon
nay

roi
bai

quen
mai

Xin em hat len


Xin em hat len

bai
bai....

_ J
J
ww
J J J J J _

J
l

=========================
&
={
l
hat tam

hon

Nhng

lo buon muon

phien

se

qua

_ _J _ _J
J J

l w
=========================
&
=
l
J
2._

...ca thiet tha

Hat

nh

co

hoa

that

tha...

Bai ca goi hon.


PhamThe My

J J j

j
b 68 j

l
j
_ . =l
======================
&
ll
Toi

se

bien nhng

bai

ca

thanh

giay

tien

vang


. J J J

j
J j

l
l j
l
l
=========================
& j
Toi se bien nhng bai

ca thanh hng nen sang

buon

ve

Theo gio lang thang

hat that

toi

. J J J
j

l
j
j
l
l

j
=========================
& _ __ _j
l _ j

Toi goi

hon

nghe toi

khan

vai

Toi lap ban

th

Hay goi hon

ve

hoa xng trai

. J J J

j
j

J
j

j
l _ j
j
l

=========================
&
l
l _ .
__j

mau

Hi nui song thieng hi

lua ruong hien

xua i

em

Hi

linh

Co

khong

b . j

l .
j
_j

=========================
&
ll
_ _j
l _ j
toi

Hay goi hon

ve

giup sc

Hi

cho

toi.

J
j

J
b

l
j

l l

l
=========================
&
cac co

cac

bac

thieng xin hay

tr

ve

cac co

cac

bac

thieng xin hay

tr

ve

hon

linh

hon

cac chu

cac

anh

j
. j
j

b j

=========================
&
j
_j
l
l _ . j
j
l _j

Giet het gium

toi bon buon dan ban nc

Hi

linh

hon

Co

khon

l
j

l l

l
=========================
&
hon

Hi

linh

cac chu

cac

anh
b j

j l .
j

=========================
&
j
_j
l _ . j
j
l _j
j
Giet het gium

toi

bon ban nc buon dan.

Bai ca Ha Noi.
Vu Thanh

b b b c j

j
j

======================
&
{
_j

l
=l
j

Ta
i tren ng Ha
Noi rc r chien
cong
ng thenh

b b J K K j

K K
j
j
j
b

j
j

=========================
&
j
l _j
l

_j
j
l

J
b b J
J J .

j
j

=========================
&
j
l
l
thang Ba nh lch s

ta

suc

ng tap nap Hoan Kiem ong Xuan nghe nao

soi anh

My

i co
i co

gai
gai

nc

trong long Thu o

Sung
Lua

ben
len

b J J J J J J bJ K K J b J J J J
bJ
b

l j
l J j
J J l
=========================
& b
2

bb .

l j
j
. l 4
j
j
j

=========================
& b

l
_
_ . _j

vai sao vuong au mu Em i ve au


xanh ti tren ong lua Khi bom va ri

ngang
em

Nhng
Tieng

ma mat em ti sang
va khoi bay trong nang

miet mai tren bai tap chien


truyen ve tin thang tran gia

hom
loa

cong
at

Em i ve au ma chan bc hien
anh cong nhan ien van sang trong

nay
tri

han
Thu

co
o

tay
t

b b 2 c J J . J J J J J J J J K K
b
l

=========================
& 4 l l
l
l
em
hao

Anh chien s
Ta nghe tieng

i
ca

a bao em canh ben nong sung Ngam nhng ng


ay Thu
Khap non song am vang ron ra

J
J bJ J
J K K
b b b J j

J
J


j
=========================
&

l
pho
o

ma
la

thay
trai

tha thiet
kieu hanh

sao
tim

Thu
Oi
o
ay Sai Gon Hue

tht
ca

da
at

mau xng
nc hien

b b .

b

=========================
&

j
j
l _ .
l j
l
_ j
_j

ta
ngang

Trut
Lu

cam
xam

hn vao quan xam lc


lc guc tren at nay

Gi
at

at
anh

tri
hung

Thu
Viet

o
Nam

1.
2.
b b . J .

b
=l

l .

{ .
j
=========================
&

_j

Thu
U

w
b b
n

J
b
J

J
b

j
j
j
j
l
l
=========================
&
l
=
men
men

yeu
yeu

Ha Noi cua

cua
cua...

ta

ta

Ta...

la mot bai

ca

...ta

vinh

quang.

Bai ca mi
Quynh Lu.
%

Thuan Yen

b b 24 e

_j
l j
j
=======================
&
ll
l

_k
=
l
Hat
Hat

len
len

em
em

bai
bai

hat
hat

que
que

hng sau
hng sau

nang tnh
nang tnh

b

j

=========================
&
l
l
l
l
_j
e _e _e _e

j
__

thng Quynh Lu
thng Quynh Lu

que
que

me
me

ta
say

i
trong

Hat
Hat

len
len

em
em

mot khuc dan


iep khuc hom

e l
b b j

l e _e _e _ _ l
k
l
=========================
&

j
ca
nay

theo
me

ta theo
say me

vao
niem

noi
vui

nh
mi

(Nhac..

....

e j

b b e
j
j
l
l
j
=========================
&
l
l
... ... ....)

Hat
Hat

len
len

em
em

e
ong

nh
lua

nam
len

j
j
l j
j
j
l
l j
_j
k
=========================
&


xa
xanh

song
chao

Mai bom
nghieng canh

doi
co

at que
Nh khong

ta ma
dam nang
quen nhng thang ngay


b
j

j
b

=========================
&
l

j
_ l _
__ _ l
la
kho

song a nc
trai thng at

ap ap ngan
Co mot chang

ong
ngheo

ve
mnh

e
mai

bay
i

J
b

e
l

=========================
&
l
l
l

_e
_e
gi cay lua nang
tm giong mi ve

bong
gieo

Hat
Hat

len
len

em
em

mot bai
mot bai

ca
ca

b
J k

j
b

l j
k

=========================
&
l
l
e e e l j

j
mi
mi

Ve mot nhp
Ron rang khong

cau
gian

ang
tieng

bat qua song


may quay nhanh

len
len

em
em

ve mot con
nha nha cao


b j

e J J
b

J l


j
l j
k
l
l
=========================
&
tau
tang

vt
vn

ra
len

bien
tri

ong
xanh

Hat
Hat

bai hat que


cuoc song hom


b E

j
X
b

l
e

=========================
&

l
l e
l
1.

hng
nay

ngan
tng

lan
ngay

yeu
oi

quy
mi

V ngay mai
Vng niem tin...

nuoi c

% 2.
bb

e
J

=========================
&
l
ll
ll
l
xa

Hat

len....

U
bb


J
J
J e
e

e
e

=========================
&
l
l
l
l

giau thanh bai

ca

mi

...i

Quynh Lu

ti

tng

Quynh

lai

Lu.

ep

Bai hat ru cho anh.


Dng Thu

j
jc

=l

======================
& { j
j
. j
j
l _ .
l
j
j
_
Ru
Ru

anh
anh

ru
ru

anh
anh

ngu
ngu

oi
Roi

thong
mai

nghieng xa
hay
bao

1.

l
j
j
l .
j
=========================
& .
l #
l
_j
_j
_

m
gi

Van
Niem

v
vui

bong
hay

lieu
au

o
kho

Mat
ho
Thoi...

xanh nh

2.
w

.

J j

{ _ _j
l
{
=========================
&
=l

ma

...i

hay mong

Ru hi

gio
tieng

J J J
J
w
j

=========================
&
l
l
l
mat
la

tra he nong bc
xon xao rng vang

am
sm

chieu ong chieu ong


nam trong hat sng

troi
xanh

lang thang trien song


trang non va len

Ru hi
Ru hi

nang
nang

J J
j
J
w

l
=========================
&
l
l
l
Ru hi
Ru hi

may
em

1.
J
J J

J
j

l w
l j
=========================
&
l
=l
Ru hi
o bai...

ma

j
j

j
{ w
=========================
&

lj
l
l
2.

ri

em thu

long long

Ru hi...

j
j
.

=========================
&

l
l
l

em

danh rieng

anh.

...hat

Bai hng ca vo tan.


.
# 2 J

j
======================
&

ll
l =l
l j
j
j

j
Tram t Thieng

Hat na
i
(Hat chuyen vai)
(Hat na
i)

Hng Hat ieu nhac buon ieu nhac que


em
Toc xoa bong mem du ngot moi
Hng Cau nhac thanh nguon gi chuyen au

hng
em
thng

j
j
j

=========================
& j
l j
. k
l
l

_j

_
_
_
_

_
_
_

j
_j
_

_
_j
_j
Hat
Hat
Hat

na i Hng Hat lai bai ca tien anh


len
mai nghe Hng cho hong lan da keo i chong
ke que hng nui rng ay hoa bong thanh chien

ng
gia
trng

Ngay ao
Ngay xa
ong tan

#
k

k

j

j
_j
l j
l
l
=========================
&
j

j
l j
binh cha biet con
xa
em van nam
hoang nen lua ngai

bao lau
trong noi
m bong

Cuoc phan ly
ru em
Me
Thuyen ham i

may
cau
nen

man
hat
nc

th qua
dai tren
con trong


# J

J
J J J

J
j

=========================
&
l
l
l
ll
l
l
mau Hat na i
moi Hat e yeu
mong Khien ca em

Hng Hat
Cha
am
thau tieng

e i
lai ngay
em rau

ch
gia
rau

Hng i

sao tieng hat

j
_j
=========================
&
l
l
l j
j
l _
em

Nghe van dat

dao

Nghe van ngot

ngao

Du

em

j
j
j
J

=l

n
j

=========================
&
l
l
_j
j

_ _ l __ j
l _j
_ j
ca nhng li yeu thng hay chuyen tnh gay canh gia

ng Du em

ca noi buon que

3.
1.,2.
#

J
j
J J
J J

=========================
&
=l
l
l
l
l l
hng

hay ma

giang thac o em

trng

Hat chuyen vai...


Hat na i...

# fi J J J J

J
J K J

=========================
&
l
=
l
l
l
Hat na i

Hng

hat i

Hng

Hat na

Hng.

...trng.

Bai khong ten cuoi cung.


Vu Thanh An

_ _ l
_=l
======================
& 4 {

l
_

_
Nh

em

nhieu
...lan

nhng chang
em a

noi
ha

nhieu
nhieu

Noi ra
Ha cho

cung vay
roi lai

l
_ l _
=========================
&
l
_ _ l
1.

thoi
quen

Oi n
Anh biet

au
tin

a nhieu
ai bay

roi
gi

Mot li them cang buon them


Ngay con ay ngi con...

con ha

2..

j

j
.

=========================
&
=l

{
l
l

.
.

j
l .

=========================
&

l
l
__ =l
o Con ng em theo o
Se a em sang au Ma ben chong co lam em
.


.
j
j

=
_ _ l _
=========================
& .
__ l
l
l

Biet bao...

...ay

Cuoc song nao

ch

Nay em

hi

Con

ng em i

.
J
.

=l

l .

=========================
&

l
l
j
__
khoc

Co lam em

nh

Con ng em theo o

Cho than tien chap

Nhng khi mnh man nong

ung hay

sao em

Nay em

Xa nhau

hi

roi

Con ng em i

Thien ng thoi

=========================
&
=l

l
l

__
_
canh

Xot

au

ngi tnh

si

Suot

con

=========================
&
=l
l
_ __ l
_ l
ng

ai

du

loi

hay yeu

em

mot

li

chao

Mot

nhieu

ngi em

toi

Xin

gi

l
_ l _ .
=========================
&
=
_ _ l
li thng mot li

yeu

lan cuoi

cung.

Bai khong ten so 1.44 .
w

_ l _ _ _ =l
j
l

======================
&

l
_ . _j

Vu thanh An

Xin

i song cho toi mn

tieng

Xin

cho cn me them dai mot chuyen

l
l
=========================
& _
=l
__ _ l
_ .

l
_ l _ _ _ =l
=========================
&
l . j

_ . _j
Cuoc

Em

tnh buong xuoi con

gi

a xa

xam

lu

roi

luyen

Con

ang cay con han con

au

Ni

em i chac van con

le a

l
_ _ l

l
=========================
& __
=
_
.

Chieu

nay trong ma ma nhung

nh Mot thoang thng vay cho i say

Cuoc tnh ngay


Cuoc tnh ngay


. J

. J

=========================
&

=
l
l
l
l
o
o

a theo mua xuan o


en nay con nhung nh

Cuoc i nay ay
cuoc i nay ay

se chon vui
van vn len

tuoi xanh tr ve
tuoi xanh tr ve

theo ngay thang tan


theo ngay thang tan

ay
ay

c cho
Tiec cho

#
j

=========================
& __ . _j
l
l w =l
l

nhieu
nhieu

au
au

tnh yeu cung heo


tnh yeu van vng

tan
ben

.
w

_ l _ _ _ =l
j
l

l
=========================
&
_ . _j

Mai
Mai

i co cho
i co cho

toi
toi

gap
gap

g
g

Xin
Xin

cho oi moi em
cho oi moi em

ci
con

rang r
rang r.
w

=========================
& __
l w =
_ _ l
l
_
.
Mot
Dong

b mi cong vung toc


thi gian chang phai

nh
ua

e
Con

song them them lan tre


gi nguyen tam hon ngay

th.
xa.

Bai khong ten so 2.

Vu Thanh An

#3

. j
.

j
j
j

4
j
j
. j
j
l
l _ . #j
l
j
j
======================
&
j

=l

j
j

. j
=========================
& __ .

l
l
l

j
j

j
_

_
_

j
j

Long ngi nh la ua trong cn ma chieu Nhieu cn gio cuon xoay xoay trong

# .

j
.

l
l _ .
=========================
&
#j
l

hon

Va

cn au

nay

van con

ay

Chieu ve khong buong

#

.
. j

l . j
=========================
& __ . __j
l
l
l # l
_
nang

cho may am

tham

mot mnh trong chieu vang

Nh

oi

moi

#


# .
.

l
l
l
l

=========================
&
mem ngay nao an can

trao

than

Tm trong thang ngay buon oi mat nao

#
.
.

l
j
j
j

l _ . #j
l
=========================
& .
l . j
j
l
j
j

kho ng tim ch

em

cho nhau li

noi

tren

nay yeu

#

. J

l
l # l . l

l
=========================
& __ . __j


nhieu i thoi se con mai sau
Thoi em ng xot thng roi ngay


#

j

=========================
&
l
l .
l . j
_ _ l
#
ngi

Ky

niem xa a

chet

cn me a

chieu

Tnh yeu a

het

Xot xa a

. j

l _ . #j
l
=========================
& l . j

l

thang

phai

Thoi

cuoc tnh o tan

roi Khong con g na

tiec ma

#
J .

.
.
J

l
l
l l
l
l #

=========================
& _ . __j

_
chong ch con moi tnh mang theo
Xin mot lan xiet tay nhau Mot lan

j

l
=========================
&
l
l j
_ _ l

# l .
chi

i mot ngi con gai

cuoi

cho

nhau

Xin

c m a

nhieu Tri cho khong c may en khi

mot lan vay tay chao Thoi dong i o cuon ngi theo.

lay

Bai khong ten so 3.# 3 J
.
.

j
j
l
l

======================
& 4
l l
_=l
Vu thanh An

Yeu
Yeu

nhau
nhau

cho nhau mot


cho nhau mot

lan
lan

Thng
Thng

nhau
nhau

cho nhau mot


cho nhau nghin

j
j
J

.
.

l
l
l
l
l
=========================
& __

_
__j
__j

_
_
lan
lan

Mot
Mot

lan
lan

thoi
thoi

vnh biet
cung va

Mot lan
Nghn lan

thoi
nh

mat nhau
van cha

Yeu
Ben

Ma i au
Dong thi gian

biet
bat

# .

. j
J

=========================
&

l
l
l _

_ l __
j

j
_

nhau
nhau

cho nhau nu ci Thng nhau cho nhau cuoc i


sao nh nghn trung Chia xa nhng ta
van gan

.
l
l
l
l
=========================
& _ _j
_ _
i
tan

e
e

tnh
tnh

nhan
nhan

ket
ai

oi
an

e roi anh mat


Chang the quen het

nhau
au

tay buong li tnh


qua bao nhieu ky

.

=========================
&
l
j
l

_
mem chan khong theo
niem
em luon luon

tnh
an

ben
hien

Chang gi c
Mnh van con

nhau
nhau

cho moi kho nu


oi lung linh nhiem

l
=========================
& _
l _ .
_j
__j
_ _ _ __ l _ .
_
ci quen tieng hat yeu
mau rung rung tieng kinh

ngi
cau

cho nc mat tui hn


cho
en
mai ve

ri
sau

le cuon mat cau


con nong phut giay

#

.
.

j

J

j
=========================
& _
_ l
l
l
the
au

em
Yeu

sau
nhau

mai toc em
nuoi mai toc

dai
dai

Buong xuoi
Tng nhau

xuoi theo dong


nang niu hnh

l _
l

j
j

=========================
& __
__ __ l _ .
__j
l _ .

i
hai

ma i dai
Du
la

nh tieng kinh cau


xa
ngut ngan

Con sau
Tnh nay

mang en cho
van cha

nhau
chan

Bai khong ten so 4.


Vu thanh An

34
b
.

=l
j
_ l _
l l
======================
&
_
Khoc cho

vi

nhng

nhuc

hnh

Noi

cho


b
l
j
l
j
.
=========================
&
_ l _
# l
quen

i nhng toi

tnh

i con

gai

cung can d

sau

nc mat co

vang

Ma

em

can

Khi

xa


J

.

l
l
l
l

=========================
&

_j
__
toi

con lai tng

lai

Mai

ve

b
J

l
l
l
=========================
&

_ l
i thng cho an

con

Trieu ngi

quen

co may ngi

than

Khi la

em

yeu thng

ngay

.
j

J
J l

l
=========================
&
# .
tran

co

may

ngi

Le

xoa

cho


J
.
j
.

j
.

l
l
=========================
&
l
khong?

Nhng ky

niem

ang

Li

noi

b
J

j
_ l
=========================
&
# l .
l
ll
xa

co

tr

ve

tm

em cho

em

giay phut man

. j

l
l
l _

=========================
& _
_
nong

Gi cho

em

mai toc

bong

Li anh

noi

se con mai

l .

_j

=========================
&

# l .
__
ay

Chuyen mai

sau

xin

gi

tren

tay.

Bai khong ten so 5.#2

j
. j

j
J

j
j
j
j

j
======================
&
l
l
_j
{
=l
Vu Thanh An

Quan

qut van ve
...het tng lai

ta
vao

ao
tieng

Run
Yeu

run oi moi
thng trao em

n
mot

#

. 1.

j
j

j
.

{
j
_j

=========================
& _ .
j
l
l
l
l

j
_j
_

_
_
j

chao
i

Tieng
Hay

noi th dai ngay


sat se i ngay

gi mong i bay
Bay
Mai...

o
ti

cao

Gop...

J
# 2.
. J
J

j
J

J
J

J
J

j
l l
l .

=========================
& _j
l
l

_
_j
j

...roi ngot bui se

chia

Mai

roi ngot bui

se

chia

Nang

niu

co

n tng

#
j
j

J
. J
J
j

l .
l j
j
l
j
j
j
l
l
=========================
&
ngay

Xoa

tay khi

em vao

Ma

con nhieu

ang

cay Hay

j
j
.
j
j

j
j
j

l
j
j
l j
=========================
&
l
l j
_j
_j
l _ .
_j

en chia nhau ngheo kho

Quen lo tng lai mt

Hay

co

yeu ngi ma

roi

i ngi cung

J
#

J
. J
J

J
J

j
l .
l
l
=========================
&
l _j
_j
_j

song

Lau

roi i ngi cung qua

Lau

qua

Xin


# J J J

j
J

j
j

j
.

j
.
j

j
l

l
=========================
&
j
l
l
l j
em oi tay nuot

na

Xin

em oi moi that tha

That

tha chu nhieu xot

# .

.
J

j
j
j
j

=========================
&

l
l
l
_j
j
j
l _ .
xa

Hay

co vn vai

ma

ng

To

son len moi lanh

lung

hay

#
.

j
j

l
l
l

_j

j
=========================
&

_j
_j
_j

_j

co

yeu ngi ma

song

Lau

roi

mnh cung

qua.

Bai khong ten so 6.


3 . J .
l

j
l l . j

======================
&4
l
l
=
Vu thanh An

em nay gio xon xao

ngoai kia a

vang

li ma chao

Ch mong ap hi


l
_ _ l _ _ _ =
========================
& _ . _j
l __ _ l _
l

_
_
_
_

.
j
j
.
j

_ _
_ _ _
_ _

nong tnh lap cho ay


h khong
Tm nhau
thap em tm nhau p moi tm

# . . . j

========================
& . j
l
l
l
l
_ l

_j
__j
__ =
_ _
l

j
. _ =l

========================
& _ . _j

l
l
l
l

.
j

_
_

_
_
_

j
_ _

_ _ _ . j
_
nhau xot xa ch nhau hat hiu ch nhau nam vang ngay heo Thoi em
mau moi cung

.
J

j
l

=
l l

========================
& _ . __j
l
l
l
_ __ _ __ __ _

nhau vi tay tm nhau Chiem bao mac ao tnh nhan oi li nguyen thng than suot i Chl
l =

l . j

l
l

========================
&

_ . _j
_j
_ __ _ l
__ _ _

nhat chm theo suoi me

thi gian

em

ma lu tm

ve

mot con loc

xoay i quen

. .

========================
& _ . _j
l
l
l
l =l
_ __ l __ __j
l __ _ l
i

Li

ngay o an

can tm en om en

chong

em

Nh nhau tm en


========================
& l l _ _ l l _ _ _ l _ . l _ _=l
_ _
_
yeu nhau xin nhau thng cuoc i kho heo xin
du dang dat
du
Tnh

l # l . j
_ l _
_ l . j

=========================
& __ . _j

_
_
_
_
_ _
_ _ _ . j
nhau nang ma ngc xuoi i mnh cn loc

xoay

mai

mot roi thng

vay

Neu


. j

=========================
&

l
l
_j

_ _
__
__j
__ __ l __ . _j
__ __ l
l __ . _j
yeu en trong

nhien co xin c

au

co van c au

Em

trao ngi het tnh

l l

j
l _j

=========================
& . j

_ _ l
__ . __j

__ _ __ __ _
em

au

mot long nguyen trung trinh

ai nao hieu thau

Than em

suot

hon em van

Ve sau

tron

biet i ve

gi trao co

mot

au

mnh

biet troi ve

anh.

Bai khong ten so 7.


Vu thanh An

#c
.
. j

. l

_j
=

======================
&
l _j
l __ _
l __ _ . j

_
_

Mot lan khoi trang du i vao quen lang nang sau thanh hi am h du tnh au
Dong nhac xa cu khi lai niem nhung nh oi ngi yeu ta xa phieu bat ni au

. j
. l
. j
l . j
j

l
l

=========================
& _

__ _
__ _
_ _j

Ngay
Vang

yeu ngi lam toc trang tam s roi en ang nh


dai im lang
tam s nay rm mau chia
vac trang sao phng nao em co thau

le
g

gi biet nhau
c n au?

.
# j
.
j

j
j

j
J

l
.

j
j

j
l
j
l _j
=========================
&

_j
_j
_ .
em vo ve nuoi nang em trao ngot ngao hng phan buong li dong toc m trong dong ngay thang vat v
Bao nhieu mong m o a tan theo mot cn gio b v dong toc m troi dat mi ben nghn b

# j
.
j
j

.
j

l j
=========================
&
j
l _ _j
j

j
l
_j
l

Than em roi hoang phe le theo thi gian giong gio thoi cung anh cui xuong cho mong i thoat i
Than ta gi ngao ngan mong manhdon kho rm rac nam mi con ng ngac theo dong i ti lui

Mot
Mot

j
j
#j
=========================
& _j
l
l
l
j
j
_j
o cho tnh yeu tng em dong nc mat
i
i quan quanh danh tranh chang qua mot chp mat

Se nang niu i nhau ? n


Se cho em hanh phuc ? co

au anh
khong em

#

j
j
l
j
j

j
j
j
#j
j

l
l
l
_ . _j
=========================
&

j
_ .
dat a nhau moi han
a cho nhau nhng ieu

Se cho nhau i nhau ? xot xa em


Se cho ta bnh yen ? van ang xin

i
la

ngi
g?

. j

=========================
& _

j
l _ . _k
_. . l
l __ _
l __ _

Tra lai nc mat


Chit la oi chut

cho
ky

menh i son sat


niem gi heo hut

thoi
moi

roi em cung mat


cho
tnh xa chat ngat ngng

tnh cui au
ong tham sau

. j
. j

l . j


l
l
=========================
& _

__ _
_ _j
__ _

Mot mnh i mai


Goi ve em gai

tren ng dai khong thay ai


ti tre ngay th ay a

ngi quen toi ay bao gi i se vi?


tr thanh mai mai con ngi cua khoi may.

Bai khong ten so 8.


l j
======================
&
ll
l
_ _ __=l
Vu thanh An

Chieu
Gi

thm
ay

ru hon ngi benh bong


i ngc lai dong i

Chieu khong
Trai qua

im goi ngi i
may han ky noi

.
J
.
.

=========================
& j

l
l

mong
troi

Chieu trong
Chang qua

cho mem may m nang nang i chieu nang say nang nhuom chieu hay
mot lan may sng khoi a ong lai phut giay
sau roi lai tan

.
.

l
=========================
&
l

j
l
_ _ __ l
hay
bay

Ngay i
Tnh yeu

qua vai lan buon


ta c gap mot

phien
lan

Ngi
u

quen
nuoi

vi cuoc tnh ao
suot ca i mua

.
J

.
.J
J
=========================
& j

l
l

ien
xuan

Ngi quen
Du cho

mot vong tay om


b chm sau di

nh co buon nhng van cha


ay van vc day phut giay

bao gi bang hom


sau roi lai tan

.
. j
j

l
l
l
=========================
&
l
_

nay Vang nhau mot em cang xa them nghn trung Tiec nhau mot em
roi mai them ngai
bay Neu nh ngay xa mnh khong chung mot ng Neu nh mnh khong hoc chung nhau mot


.
. j

=========================
& _
l
j
l
l
__ _ l . j
ngung
trng

Mai sau roi tiec nhng ngay con au th Lan tm trong nu hon
Nay au con o nhng ky niem dau yeu e lau lau tm quen

li nguyen xa man
i bon chen buon

.
.

l
=========================
&
l
l
_ _ __ l
Ve
Tnh

ang
chan

au
xa

tam hon nay benh bong


khong han chang con gan

Ve
Tnh

au
xa

than nay mon moi


cha phai la tnh

.
.
JJ l
J l .
l
l
=========================
&

khong
quen

Ve
Ve

sau
sau

va nhieu nam sau na co buon nhng van cha bao gi bang hom nay.
va nhieu nam sau na Van ch la chnh ta
con ngi cua hom qua.

Bai khong ten so 9.


#2


.

=l

4
j
j
======================
&
l l
l
l
_j

Vu thanh An

Ngay en mang tin buon

thi

gian

theo ve nguon

giot

.
l

j
l
j

=========================
&
l
l

_ __
__j

nang

loe trong au

ban

tay tr

ot

khau

ngan

xot

Le

ua

ra hai

..

l
l
l
_ l __
j
=========================
&
_j

__j
l

hang

le

thng

than a

tran

xa cung muon

roi


J
J

l
j
j

=========================
& j

l
l
l


_ _
mai sau

nh

lan au

Mnh

yeu nhau co thng nhau?

au

Cht

yeu nhau a xa nhau

Mnh

cho nhau noi n

# J n
n

j
j

=========================
&
l
l
l
cht

xa

nhau

a quen nhau

thoi o

# .

.
j

l
l
l
l
j
=========================
&
em

xa

roi

nc mat ri

qua

chm trong mot cn me

#
#
J

j
l
=========================
&
l
l
l

l
l
j
j
l
l l
=========================
&
thoi

chm trong mot cn

ap khao khat len

ay

me

mot

thoi

Ngay nuoi tnh yeu

lan a trot cho

nhau

ln

la

day

em

lan la xa mai


# J

J
j

l
l
l
l
=========================
&

# U. UJ U

j
l # l
l
=========================
& l j
l l
nhau

au

biet co nang trong au

cay xi noi sau

au

mot i vun ti niem au

biet moi tham se

mot

i ch nuoi ao

nhau

mot

giac ma thoi.

Bai khong ten 15.


#2
J
j
J
.
J J j
j
j

=l

======================
&
l
l

j
l

_j

Vu thanh An

Ngay

nao

ta

con co

nhau

biet

au mai

sau ep

=========================
&
l

j
l
l

#
j

_j

_
_j

l
xau

dong

i vui buon troi

mau

thoang

ay a bac mai

au

Tnh

# J

J
j

j
j
j

=========================
& j

l
l

_j
l j
nao a han vet

au

ca

sau con tim nho

mau

ngi tnh xa gi

ni

l j
j
_ l
l . _ l
j
_j
=========================
&
l
j

_ j
au
bong
kim tham tham bien
sau
Ngi i ngi
i
e

l
j

l
j
l
l
_j
j
l
=========================
&
l _
lai

ta cuong

si

Ngi i ngi

chet

trong

ta

mot

ky

_
j
=========================
&
l _ _j _j
l
l
__ _ __ l .
___ __ __ l _ .
_
l
__
_ _
_
Gi

ay s song

na

pha

tan hoang hoai

vong

mua ong gan toi

con

J
J
j


j
.

=========================
& #
l
l

l
l
_j
l j
trong

mong?

oan ng xa ngi tien

ta

mai

# J J

l
j

j
l
l

j
=========================
&

#j
l
_j

thoi in sau vao

nh

na

i van con ngu

ng

toc

kho phieu bat ben

#
j
J
j

J
.

j
j

J
=

=========================
& _
l

j
l

l
_j
_j

l
b

Con

mot nhp cau bc

qua

ay

song sao tham tham

qua

bien

#

.

=========================
&

j
l
l j
__j _j
l
l

i

dau

con phong

ba

van

ta

van

ch

mnh

ta.

Bai khong ten so 17.


## c
w

_ l

_ l w l
======================
&
.
=l
__ _ .
_
Vu Thanh An##

. l .
l
=========================
&

j
l _ . j
l

_
_

Mi nam rut

lai

trong mot

giay

Tnh yeu

co

gn

a vuot bay

##

=========================
&
.
l
_ l w l
_ _ .
_
_
_
Tieng noi pan bay

a qua

ay

Ch mot thoang mat

nhn

cung nhieu##

=========================
&


l . j
l _ . j
l

e l

Tnh

yeu

co

that

chac that

khong

Ngi yeu

Phan sap au hong cho tam long Mieng ci co vui

co

hay

ep

mai ep

khong

khong

Con tm au cho

## . J
.

l
l . J l

=========================
&

e _
thay bong dang trong mong m

Tm au cho

thay

anh mat mot tri

th

Tm au cho

## . J

l
#e
l
=========================
&
l
l


##

_ l w

.
=========================
&
l
l
_ _ .
__ l w
_
thay

tieng noi em nh

ru

Tam long vi

chan

thanh

co thuy

chung


##

. J

.

=========================
&
l .

j
l
l

Th

thoi

gi tron

Gi mai tam hon

moi tnh

ta vang lang

xa

Th thoi

Ch ngay thoat hon

a chon

bay

len

con ng

trang.

Bai khong ten so 18.


k
.

24

k
=l
#k
k

k
l l _j
l
======================
&

. k
Vu Thanh An

Em

nhn

ngc

tri xanh

tham

xanh

Tm ngon

J J J

. k
l _j
l
k
k
j
l
=========================
&
k
. k
k

gio ong a thang

nam

Tung ao

mau

tnh xuan

tham

nong

Tha lon

#k
l
j
l _ . k
k
k
l
k
. k
j
=========================
& j. k
l
j

toc

vng t

mong

Em gi

gn

tnh yeu

trinh

trang

Ch

hien

dang

Em gi

gn

ban tay

trang

ngan

lan

Tri toa

nang

t tren

cao

trai

dai cuoc

khong

Cho em

voi

tay

ra nghn

anh

. k

J J j

j
l
l . k
l

k
k
k
l

=========================
&

k
_j

en

em

xin

en

em

trao mot

Ch anh

.
J j j

K

l
j
l
j
j
j
=========================
& j
l _
_k
_k
l
J J

J J j
K

K K

j
j

j
l
l
l
l
=========================
&
song

Cho em

hat dong nhac

trung

Cho em

hp

j
l
j
l
k
k
j
=========================
&
k
l j
l
k

ru

nong

ngay

Em

ong

kiem

J J
k
.

k
l

#k
k
l
j
=
l
l
=========================
& _j
. k
timg

tnh yeu

chan

ly

tng

ngay i

thang

ve

Chang c

thay

dung

nhan

may

khi

nong

kho

xuan

th.

Em em

. k

l
j
j
l j

=========================
& _j
=
l _ .
k
k
. k
S gio

Bai khong ten so 20.


b .
. K K
w

c j

j
l w =l

l l
j
======================
&

l _j
_j
j
j
Vu Thanh An

tnh ngay xa em quen

Cuoc

cha

tng chng con o

may

ma

J
w
j
J J b .
J J j
.

l w l

=========================
&

l
l
thoang nh trong gio

ong

biet bao

th

tm

niem

ky

xa

b .
j
.
w

j
K
K

l w l


l
j
l

=========================
&
_j
_j
j
j
i

muon cau

d trong

dat

au thay anh

trang

J
w
J J b .
J J j
j
.

j
l w l

l
l
=========================
&

. .
J
. J . J

l
l
j
. j
l
l
=========================
&
tm

au tieng noi

em

Nh

long lanh son vang

ru

em

vo van

chieu

nay

roi

nh

thng

em

xa

ngay

au xot

tng

. J
.
J
.

l
j
. j
l
l .
j
=========================
&
_ .
l
_j

nam
a
quen ngi
ay
ngay
ni
hay
bay gi
con nh

j
l k
l k
.
.

=========================
& _ .
l

_j.
_j
_j

_j.
xa

Tiec

ngay xa a qua

nhieu cang them au xot

thoi

Thi

K # . . #k
K

l
j

=========================
&
l _ _ l
_ . _j
_ . j
l __ . _
_j
gian

nh nc chay

tnh

yeu

chac cung

quen

ta

vay

ch

con

ong lai

chut nong

cay

b .
j
.
w

j
J

l w l


l
l
j
=========================
&

_j
_j
j
j
Mac

du ngi a

van

co

con

bao

la

w
J J j
J J b . J
j
. j

l w l J

=========================
&
l
l
du oan i

co

bao

xa

van nuoi moi tnh

hoa.

Bai khong ten so 21.

Vu Thanh An

## c

=l

l .
_ l l

======================
&
l

_
_j

Gap

mot hom bat

ng

Tim

rung them lan

ta

##

J J J . J
J j

l .

=========================
&
l
l
l
na

Tnh yeu

xuong

tng nh a chm

a khi len cuon

cuon

t mat em

long

##

l .

=========================
&
l

j
l

__j
_

lanh

Mot

phut

ta

quen mat

tuoi

Em

ti

hoa hong ngay

##

J J J
. j

l
.

l
j
l
l
=========================
&
mi

Lan

moi

trinh nguyen ci

noi

Di ay sau cuoc i

van ngat thm

tnh

##
b
nJ

l
j
l
l
=========================
&

yeu

May

phut giay

say ay

mai roi

thoi

qua roi

van thay ngat ngay

Het

noi ngay

##
nJ

l j

l
nj
_j
=========================
&
__ # l

ta

xa

xa

mai

Thay tren oi

tay em

bao ngay khon kho a

##


nj

l .

=========================
&
l _j

__ .
_k
_k

__j
l
chai

May moi

xot

thng em

anh

ve

long buon tenh

Rang

##
.

j

=========================
&

l
j
_ l
l .

rang ta mai

Ngi

Tren

cao

hay trong

vc

sau

##

J J J
J
J j

J
w

=========================
&

l
l
l

au

mat tri van roi

ti

oa hoa xuan i

gio

van vn len

ti.

Bai khong ten so 23.# 3 J .

j
======================
&
l
=l
ll

Vu thanh An

.
#=l
j
j
l .
=========================
&
l
_j

Om kn em trong tay

nhe nh khoi nh may

Tan loang trong mong

l
.

j
=========================
&
l .
l
=l

lung tng chng gia khong trung

Ta quan nhau mien man

chang biet en thi

l
=
l .
j

=========================
&
l

j
gian

bay

Mai mot ta chia

anh

a i qua

ay

tay

oan ong a ngay

thoang

say

cn gio bay

Anh chuc em an


#
2

=
.
l .
=========================
&
l .
l
ll 4
_j

vui

hanh phuc em em

troi

Ka em

# 2 .

=l
j
l
l
l
l
=========================
&
xem

nam

thang van lng l

troi

T trong

tim

tnh


#
.

=l

l
l
=========================
&
l
l
yeu van n nu

ci

nga

va

Tnh

yeu

a cho

em than xac ngoc

.
j

=========================
&
=
l
l
l
l
l
con

tim

rong len

bao

la.

Bai khong ten so 24.


Vu thanh An

# c J J . J
=
l l
j
j
j

======================
&
_j
l

__j
_
l
_j

J J l
J l
j
j
j
j
j
l
=========================
& _ .

=
Trong ten

em

a co ten anh t

au

Thu Me

J J=l
j
j
l
l _
=========================
& #
j

_ .
sinh

em

co

anh tham

sau

Trong bao

lau

son

sat

em gi

# .

J j

=l
j

_j
l
l

j
=========================
&

_
__j
_j
_ .
gn

ong

Em

danh

trong am bon chen ch

gi cho rieng

anh

Nhieu cay

Anh long

ang

vi xot

xa

ma

j
=l
j
j
l

=========================
&
l #
j
#

J #j

j
j
k
j
=========================
& __ .
l
k
l w
=l

thoi

Em

mong

vo

trong trai tim

yeu

trang sach

thng

Mnh

trang trong

hoc

gap ay rc

ng

r thang

Om giac

ngay

# J J w

j
j
k


k
l
j
j
l _w =l
=========================
&
l
k
j
La tren moi la chay tren

tay

Tham m c c giac m

dai

#
J
j

j
j
=l

j
l
j

=========================
& _

j
l
w
l

__k
_

k
_

J J=l

=========================
& _
l

__j

_j
ng thoang gio hay mong manh

may

Tay trong tay

anh a nguoi quen cuoc

# . J

l j
_ l =
l _ .
=========================
&
j
#
j

_
i

em

Niem cay

cho en phut cuoi

ang

cung

va

xot

Anh chuc tung

xa

dan

vi

mot trai tim

Anh n

vo

bien.

Bai khong ten so 25.


J J J
c j

=
l
======================
&
j

ll j
l
Vu Thanh An

Em khong phai la ngi anh yeu nhat

ma la ngi anh yeu duy nhat

Khong ai

j
j
. #j

l . j
=========================
&

l
l
_j
j
l
ca

ngoai em

khong ai ca

ngoai

em

c yeu em

tim anh dat

dao

khong ngi


.
j

l
j
j
_ j

j
.

l
=========================
& _

. J J j

=========================
&

j

l j
l
nao

muon

hanh phuc hn

quen ai

au

ve

mai

sau

anh chang muon quen them ai

khong c gan

em

anh chang

Em khong phai la ngi anh yeu nhat

ma la

l . #j
l .

=========================
&

j
l

ngi anh yeu duy nhat

mai mai

ch

mnh em

mai mai

ch

T khi

mnh em

j
j

j

j

.
j

=========================
&
l
j

l
_j
_j
_

yeu

vui co that nhieu

nhng

roi

kho

co s khong

em?

Ve

mai


.
j
j
J

J j

. J . j

l
=========================
&
l
l

j
l j

l .
l

=========================
&
l
l
_
_
_ _
__ .
sau

ca

khong c gan

eu la phu

em

anh chang dam

yeu ai

du

nhng tnh

yeu

khong bao

gi

anh chang dam yeu them ai

la

co

that

Anh

Tat

l
=========================
&

l
l

co

mot tnh yeu duy

nhat

anh

mat

au.

Bai khong ten so 26.


#
J J

c k
j

k
k
l j

k
k
j

l l j

k
======================
&
=

_j

Vu Thanh An

Khi khong muon tnh yeu cung ti

Khi co nu tnh yeu van i Anh muon

k
k
j

j
j

_
=========================
&
_k
b_k
l _
_j
j
keo thi gian ngng

lai

Tnh

am

Sao anh

moi

am

ap

ngh

ve

tnh chung ta

#
J J

k
k

k
l

=========================
&
l j
_j
j
t trong tim nhoi

thay

Khi anh

Khi anh

####
#

j
j
#k

j
j
k
ll
j
j

_
j
=========================
&
l

_k
_
_
b k
_j

thay ngay mai

xa

Sau trong long anh van c m

Ci

len

####

k
K K

l
_
k
=========================
&
l
k
_k
k
k

em

khi ngon

en

the

nao

em

i lao

en

en

hy vong

sau

biet c au?

#### .
#

k
k
k

k
l l
l .
k
=========================
&

xao

biet

en mai

Anh mong

#
J J

k
k

k
=l

=========================
&

l j
_j
j
c

mai

ta khong

co

len ng

au quyen

nay mai

mot ngay cach

Nhng em

xa

#
j

.
j

j
=========================
&
=
_
j

_k
_
b_k
_j

se

ngay mai

anh

dam

cam

ngan.

Bai khong ten so 27.


Vu Thanh An

k
l j
. j
j
j
l l j
======================
&
#k
j
nj

=l
an cho anh tam ao

Em

xot xa em nghen ngao

Em

Em thng anh em an ao

mac

em

.
. j

k
j

j
j
l
l
=========================
& j
j
_j

j
j
l j
j

_j
_
_
_
thng anh em an ao

nc

mat ri ri rat rao

j
J .
J J l J
j
l _j
ll

=========================
&
j

=========================
&
l
j
l
l

ai

xon xao

mai

ti sang

mac

hn

ngay

so kiep

mai

the nao

au

yem em

hn

yen am

Vt

van trao

Ngay

ngan trung khi ta lt

.
.
.
K K
K K
J
J
J

=========================
&
l
l
l

ti

Em

noi

them thi gian

em

hy

vong

an cho anh tam

xoa

i khong gian

theu

.

.
j
j
l .
l

l l j
j
j
j

=========================
&
j

gam hoa

ti xanh

Em

ao

em

j
l

k
_
j
#k
=========================
& j
l j
. j
_j
j
j
j
nj
l j

_
_j
_
xot xa em nghen ngao

em thng anh em an ao

nc

mat ri ri rat

rao

Em

.


.

k
j

=========================
&
l

thng

anh

em an ao

ay

moi

an

tnh

trao.

Bai khong ten so 30.


j
24 j


j j

======================
&

=
l l j
l

__ _ _ __
__j
l
Vu Thanh An

m anh goi

Trong cn

trong cn m anh s em hng h

"em i"

chang

.
.
J J J J
l
=========================
&
l
j
l
l
=
l
le

chang

le

em sm quen cuoc tnh

oi

ta

ngay

thang qua

qua am

.
=========================
&
l
j
l
l
=l
_j

J j

=l
=========================
&

l
ll
l
l

chang

le

chang

Tnh chung

ta

le

khong the

chang

le

ly

co chia

tnh

sm hn giac

mong?

chung ta khong can li hen

J j


=l
j
=========================
&
l j

j
l
l __
j

_

tnh

chung

ta

in

am

dau

vet

sau

tham

trong tam

l
k

=========================
& _
l l j
k
l

j
l
__ _ _ __ =
__j
l
_
hon

Ta yeu nhau khong

phai

tnh

anh yeu em en

mc

ton

th

.

J J J J
.
=

=========================
&
l
j
l
l
l
l
nay

nay

anh

gi

em that chat trong

tay

chang may

ai

co the

j
.

.
=========================
&
l
j
l
l
=
_j

l
nao

chung ta

ra

khoi.

Bai khong ten so 31..

c
.
j
l
l l
j
=l
======================
&
_ _j
_
_j
_ _ _
_
Vu Thanh An

yeu lan au em ngai ngung trong canh tay ngi yeu

mi

li

.


.

#
j
=========================
&
l
l
_ l
ngot ngao qua

nao

em

say

Roi

biet

bao ieu la

a ng

.

j

.
l l

#
.
_ _ _
j

l
l
=========================
& _j

_
_
_

j
hong oi

dong

ma

go

nao a boc

ien

chay than nay

Mi

j
.

J .

j
l

j
=========================
&
l _ _
l .
nam

cay ang

mot

gi

yeu

chau chuot

tng

gi

say am

troi i muon

phien

Tnh

.

J .

j
l
j

=========================
&
l
l

se

ln

len

them

Mot

hn

.
.

=========================
&

. _ l _j
l
l

_ _ __ _
_j
phut

giay tnh c

ai nao ng a troi chat i ta

bau

tri

cht rc r

muon

.


l

.
j
l
j
=========================
&
l

_ _j

_ _ _
_j
_ _
hoa

mot

chut "yeu" nhiem mau a phu

ay noi trong tr ngay

thang

han

.

.
.

=========================
&
l
l

rang

au o

co

Thien

ang.

Bai Thanh ca buon.

n Vu

Nguye
### c

=======================
&
{
l
l
_ =l
Bai thanh ca o con nh khong
Cung nhau quy di chan Chua cao

em
sang

Long lanh sao tri ep them moi


Vang trong em lanh bai ca Thien

mat
Chua

No el nam nao chung mnh co


Xin cho oi mnh suot i co

###


=========================
& w l
=l
_ _ _ l
nhau
nhau

Ao trang em bay nh canh thien


Khe hat theo cau "em thanh vo...

2.
### 1.

=l
l w { .

_ .
=========================
&

_
_ _
_ _
_
than Ngot moi hon di thap chuong
ngan
...cung" Oi giong hat em menh mang

##
.
.

. .

=l

l

j
l
=========================
&
__w

###

l _ .
=========================
&
_ __ . =l
_ _ _ .

lau
Roi mot chieu ao trang thay
mau
Em qua cau xac phao tung

###


=========================
& .
=l
l
buon.

Roi mua gia

buot

cung qua mau

Li nguyen cau ai nh

dai

Sao bay gi
mnh hoai xa

### .


l w =l
l

=========================
&

vang Bao nhieu em Chua xuong dng gian Bay nhieu lan anh nh ngi
yeu

##

w

. _ =l
=========================
&
l
l

bay Li nguyen

mnh

Chua

co

nghe

khong###

. =

=========================
&
w
l
l _ _ _ l
Roi nhng em thanh

ng on

No

el

Lang thang qua mien giao ng dau

###

_ _ _

=========================
&
=
_
_
__ l
__w

yeu

buon

Tieng Thanh ca ngay xa vang em toi

em thanh

vo

cung

lanh

gia

Nh qua i thoi giong hat

hon

toi.

ai

Bai th cuoi cung.


HoangThiTh

j
b b 43
J j

======================
&
j
=l
.
l __ .
j
j
l j

_j
j
_j

ay
bai th cuoi
cung
anh viet cho
em
Anh viet cho
b . J j

. J j

J
b

l
j

j

l
=========================
&
#j
l

b

.
.
b

# .
j
=========================
&
j
j
l l
l _ .
_j
__ _ l
_j
l __
gia
cung nh trang
ta
Chet theo em
qua
buon
dan


j
b b

l j
j

#j
j

l
=========================
&
l

j
l

. _j

j
j

j
_

_ .
Thoi
tnh a the
nay
em o anh ay
Em o anh ay
ma au con

b . J j
.


j
l
j
l . j
j
=========================
&
j
l
l
em

bai

ca mong c

Va khi tan

ta nh mua

ua

la

Chet theo thu

b
.

j
j
l

l
ll

j
l
l
=========================
&

_j

_
_
_ .
_
_j

_
_
tnh
m
Em
i
thoi
hn
on nhau ben
ng


b J
.
b

=========================
&
j

l
l _ l

l
# l
na

Chieu trong ch

on

buon vui cung

uong

Nhng em trang

buon nhng khi doi

J j

_ l
l
=========================
&

l #
the la thoi la

the

Ba

nam

thoi the

mong

tan

tanh

Em

J
b .

b
j
j

l
j

=========================
&
l .
l

_j
_

j
_

_ .
tenh
ay
bai th cuoi
cung
anh viet cho
em
Anh viet cho
. J
b .
J j

J
b

j
#j

j
l
j
l
j
l
=========================
&
l
j
i

thoi the

la thoi la

the o

Thien

thu

thoi het

buon

b
.
.

b

.
j
=========================
&
j
j
l

l _ .
_j
__ _ l
_j
l __
em

buon

Bai th cua nhng mua trang a

Xot xa

nhng gi

anh

a em

tat

Ngay vui a

vao

hon

mat

cha chan ieu

th.

Bai th dang Me.


nhac : Vinh S
th : Nguyen hai Thao

j
b c

======================
&
l l __
j
j
_j
__j
j
=l
__j
j
j

_j
Khi

con

va

khoc

chao

Me

ci long lanh song

b
j
j

j
j
j
j
j
=========================
&
j
l
j
l
mat

Khi

con

ri

khoi

vanh

noi

Co

Me ke

ben du

J J j
j

j
lj
l
=========================
&
j
dat

Me

la

khuc

hat

ca

dao

Ru

con

ln

cung nam


j
b

=========================
&
j
j
j

l
j
_j
j
l
ll

thang

Me la dong suoi ngot

ngao

Chay suot i con xon

xao

j
.
j
J J
w
J J
b .

=========================
&
l
l
Khi

con

vao

cuoc

song

Bang

chan chim

nho

ngap

J
w

l .
l
l
l
=========================
&
j
j

ngng

Me

la niem vui

gai

Me

la vang trang

thap

sang

con

ra khoi

chong

j
.
j
j
.
j
w
w

=========================
&
l
l

sang

toa

Soi

ng con

luc

gian

=========================
&
l
l .
l w
j
j
j

_j

U

j
b

_j

j
=========================
&

j
_ l l __

_ .
_j
__j
_

j
j

=l

dao
Con viet bai th
dang
Me
Gia em thao thc chanh
U
U UJ U

b j

=========================
&
l
l

lao

long

Me

Me

la mua xuan vnh

xa thanh noi

nh

cu

Cho

au phai mai

con

sc song

mai trong

con.

dat

Bai th hoa ao

l
=======================
&
l

=l
_
__ l _
Ngay
nao dng chan phieu lang khach ti
ay khi hoa ao vng loi

l j
=
=========================
& l
__ l
_ _ l __ . __j l __ __ _
i Mau hoa in dang tri tnh hoa lu luyen ngi boi hoi long l khach thay chi vi Ngay

l
=========================
& _

=l
l
l
_
Hoang Nguyen


w
l
=========================
& __ l __ __ l _w l _ l l l =


yeu hoa tren ma ma
ghi cau luyen nh thanh bai
th
Oi
a lat la

_ l _ . =
l . j
=========================
&
l
l
__
l
__j
nao

ng xuan phi phi

khach ngat

ngay thay hoa n

tren ma

ai

Roi

=l

_ l _ _
=========================
& . l w l __ __ __ l w l

_ .

suoi
Oi
a lat la
m
Giac m tien n giang xuong tran toc

l l
=========================
& _ _ _ _ _ l __ __ _ l
_ _j
__ __j
_=

th

Bai th men yeu reo muon i Det bang tieng gio ngan reo qua oi thong hay ben b

may buong li tha tht ben ho

i tnh quan en trong giac m

Nhng roi mua hoa

_ _ l _
l l w l _ _j
=l
=========================
& __
_

_
_

_
_
_

.
tan
Ngi
hoa
sao vang
mai Bao chieu long mong ch
ng

l
l

l
=========================
&
=l
__ l _ _
hoa sao hng h
e long l khach te tai Cat bc i nh hoa ao tren ma

l _ l _ _ l _w
=========================
&
l
_ =
_
__ _
ai
Mau hoa in tren ma lam khach lu luyen mai
a lat
i.

Bai th Ton N.

th : Pham Ngoc
nhac : Pham anh Dung

### 3

l j

======================
& 4
l l . j

_ _ _
_ =l

###

.
j

j
=l
========================
&
l
_j
__j

_ l _
Em

con

Ton

ngay xa

Hue con hiu

###

=l l

j
_ l __j
_ l

========================
&
j
hnh
Cho toi ngon
gio
that tnh theo
sau
Hng
#
##

j
_ l
========================
&
_j
_j
_ l __j
__ =l

hat

chieu

ma

Noi

Thanh

Em

nhng bc

vo

###


.
j
j

========================
&

=l

j
l
l
Giang

nao

biet nong

sau

Thuyen toi chm

gia

bien mau mat

###

.
j

=l

j
l _

========================
&
l
l

_
__j

_
Hue
nh chim goi
mua
Em
con
Ton N ngay
###

_ _ l _

l
l _ .
j
========================
&
_ =

em

Moi

thm

xinh

nu

ci

hien

Giong em

rat

###

=l

.
_ l _

========================
&

_
_
_

j
j

_j

xa

toi gom

nhng

giong th

gi

ngi

Toc

###


j
l
.

=========================
&
j
l l
_
_j
_ l
em

vng si

tri

Hoang hon

tm

ca

ngan li

ca

###

l
j

_ l _

=========================
&
l

_
__j

nang
noi au oan
anh
Tnh
buon sng khoi mong
###

_ l _j

j
j
=========================
&

_
__

dao

manh

Vang

Em hon Ton

trang

khuat

t phng

toi

nao

xanh tuoi

Ngay ma ngay

ch.

Ban nhac ma .

nhac : Nguyen Minh Chau


th : Hoang Thy Mai Thao

b b 4

b

. j

j
=l
======================
&
l

l
_
Bai nhac th hom

nao em

voi

viet

Viet

trong ma a

b b b j

l _ l _ =l
j
l
========================
&
bb
j


b

=l
.
j
========================
&
l _ l j
l w
tien tnh nhac th

au

Roi em hat anh nghe Ngay sau cuoi ben

o xuong

ma them

mau

nhau Trai at cung thng

Bai nhac th theo

bc em nh ma

b b

b

========================
&
l

j
l
l
=l


_
T

giot ma ri xuong moi oan dong

Bai th hat em nay Tm goi bc chan

n n

b b b
n


j
========================
&
_
l . j
n_ _ l _w l l
_ =l

========================
&

l
l j
l

j
=
xa Dong nhac am ten ma

Loi linh hon

nen

ma

Bai nhac ma anh


bb
.

j
j
l . j
j
_ l
========================
&
j
_ __ l w l l =

cha kp

au

viet

Khac cung ma len

Bo mac 'not" ma

ri

moi dong nhac tha

Bo lai bong em

vi

Ma

anh a i

Gia oan ng b


b b .

========================
&
=l
l
l
l j
_
Bai nhac ma anh

cha

kp hat

Hat ben em cho thang ngay vi ma

b b

b
l .
l _ =l
j
========================
&
_

% fi
bb b


. j

=l

.
========================
&
j
j
{
l
n_ _ l _w
_
Gi em ng

anh

cat

di

ma

cau xin gio

i oan ng ma

ma ngng

Bai nhac ma

Cau Thien Chua thng

cha biet

ten

em

b b .

========================
&
=
l
l l w
Tng dong khuong

van

trang

not

ch.

Ban tnh cuoi.


Ngo thuy Mien

======================
& 4 { . _j

_ l _ .
_j
_
_ __=l
Ma co

ri
...bay

va nang co
va em co

phai
hay

Tren cuoc
Ta ngai

tnh
ngung

yeu em ngay
yeu em lan

b
b

j
l

j
=========================
& __
l
l
l

l .
l

l
=========================
&
=l
nao
au

Ta
Ta

a
a

yeu
say

va ta a
hon ta ngat

Mot lan gap


Mot lan nao

ngi
i

m
ngay

g
o

M trang sao
Men yeu ng

a
bc

a
a

nh quen thu
ben em am

en vi
tham cuoc

nao
tham


2.

j
l

{
l . l
j

l
=========================
&

_
_
_j
_


1.

=l

l
l
l

=========================
&
Mot lan gap

nhng tnh van xa

xa

May co...

Mot lan nao

l
j
j
=========================
&
l .
=l
o

ta

nh

yeu

van

khong

tuoi ngay

noi

yeu

th

ngi

Ben

Yeu

em ben

em

em

ta yeu em

ta

hat khuc mong

j
l
l
l

=========================
& __

=l
_j
_j
__j
_ .

.
.

.
=========================
& . j

l
l
l

__j
=l
nao
i cho ta biet
tnh la ang
cay
Ma a ri
va nang a

b=l
.

_ _ l _
_ l _ .

l
=========================
&

j
_ _
ch

Ngay

nao

ngi cho

ta

biet

tnh

la

am

say

Ngay

=l

l j
l .
j
=========================
&
l
l
phai

Tren cuoc

tnh

th ngay ngay

nao

Ta van

yeu

hon ta van

l
l
l l
l
=========================
& .
=
say

mau

Qua

bao nhieu nam thang

Mot ngay nao

th

ta

Mot ngay nao

co

thoi

het

yeu

o toc xanh cha bac

ngi.

Ban toi.
nhac : Vo thien Thanh
phong th : Phan minh Tan_ l l

=====================
&4

__ .
__j
=l
_j

Am

toi

sang nhn an

Ban

Am

len giang

ng

Ban

l
j
=l
========================
& l
C

Am

Em
Am
G

.

========================
&
l

l .
=

j
l
toi

sang dap xe

hai mi cay

so

Thang

i day

them

lam tiep

Em

========================
& _ __ __
l

=
th

thang lam quan

cm

Toi

ve mot goi

tom

Toi

Em
Am
Em F

J J

=
j
l
l

l
========================
&
ve

ke chuyen nhau nghe

chuyen

buon

vui ngay thang

xa

nha

Toi

Am

# =
l
========================
&

l
l
ve giong Bac Trung Nam chia tng ieu

Am

thuoc

St chuyen vui

Dm

Em

buon

mien Tay nc

# _ l _
========================
& _
=l l
__j
_ l
_ _
ln

ng ngoi khong

Am

yen

mien Trung

Am

lu

lut

suot

em khong

l
========================
&
l
=l
j
ngu

Em

au

Chung toi vao ai

Am

Dang

hoc

niem vui cha

Me gay

hn trc

dt

bao noi

lo

Em

Toc Ba them si

bac

Chieu nay tin bao phng


.
j

. l
w
========================
&
l
=
_
F

xa long con chua xot

Em

Con cha

ve

Am

cha ve long that cn

au.

Banh xe lang t.

Trong Khng

##

l =l
l

======================
&
l
##

l l =l

l
=========================
&
l
Banh

xe quay nhanh nhanh

Chiec than

xe rung rinh

##

.
.

=========================
&
=l
l
l
l
l
Chm trong

lan cat trang

Xe

nhp nhang quay banh lt

Hnh xe m

##
w

.
=

=========================
&
l l
l
l
l
khuat tronh menh

mong

Ta

luyen

lu mot kiep giang ho

Du rang

##


=========================
&

l
l

l
l _=l
cuoc song vo

Tim nong

tran mau vo

Ha!

Ha!

##


w

l
l
l =l
=========================
&
__ _ w
Ha!

Suoi

in hnh chiec xe

tang

em nao

ap v cay

an

Gian i


##

l
=========================
&
=l
l
l w
l
nao ai mat

xanh

Vo cau bap

benh

tren ng gian

##


=========================
&
l
l
l =l

nan

Chiec

xe lac l ru hon nghe s ti ni xa

ngan

##

=========================
&
=l

l
l
l w
Xe lan

em

em di anh trang

vang

Moi

ai

say sa

he

##

=========================
&
=l
l
l
l
may cung an

Ca

len

cho

tan noi niem cay

ang

##
.
w

l
l
l
=========================
&
=
Vui ca

may t an

len

i trong chiec xe

Hon ta

vut

lt len

gia

tri

Sau

xanh

khi

lam.

men say lang

Bao la tnh ngi.


Vy Nhat Tao

. J J

l
. .
l =
======================
& . _ _ l _j
l . j
l
(Guitar...


. J

l
l
=========================
&
...)

Cuoc
(Mot

i hom nay
vai manh ao)

J
j

l
=========================
& {
l
l
con lam thng au
Mot ba cm no

Nhn chung quanh ta


chuyen qua phong ba

bao kiep song khong


sao am ap
am

j
l
=========================
&

j
j
l
l
nha
a

Cuoc i hom nay


Con mot con tim

con nhieu ang cay


dap vui n au

Mot ngay bao to


Hang trieu con tim...


j

J

l
{
=========================
&
1.

cuoc di trang

tay

Mot vai manh ao...

...cung

xot

j
.
..
..


{
l
l
=========================
&
xa

Trai at

nay

au ch rieng

ta

Hay st

J ..

=l
========================
&
l
l
chia

nu ci tren

moi

Hay cho

nhau

yeu thng yeu thng that

1. .
2.
.

ww

l
=========================
&
l
l
l
long

Ngi

ca

tnh ngi bao

la

(Trai

at)

...la.

Bau tri que hng ta.


Nguyen c Quang

2 j

======================
&
j
=l
ll
l l
l j
j
Am

Ta

lang

thang

Em

tren

ruong

ngheo

Li

nguyen trong

J
J

.
J

j
j

l
=========================
&
l

l
l
l
Am

Em

tim

van

Am

nh

khac

sau

Li nguyen a

nhau

ti

J J J J

l
j
l
=========================
&
l
l
l
C

ti

Am

sang

Nhng

Dm

bc chan

Am

au

cha

he

nhat


J . K J

j
j
j
j
l

=========================
&

l j
ll
l
Em

D7

Am

mau

Mot ngay nao

ta

se quay

ve

em theo vinh

j
j
j
l k
j
=========================
&
l
j
j
j
l
l
G

quang bon

Em

be

Ta mang

phan phat nh sao

he

que hng yeu

J

. K J j
.

j
j
j
l

k
l

=========================
& j
j
l
l
j
C

D7

Am

dau nh mong

me

Mot ngay nao

ta hat

tung tri

sao khuya theo

j
j

j
j
j
l k
j
=========================
&
l
j
j
j
l
l
G

Em

nhau xuong i

Bao

nhieu

oi

bc vay quanh

ngi

troi theo song.
.
j

l l l l .
l
=========================
&
l j
j
l
l
Em7

sau

troi

bien

Am

khi

Hi

Em7

khung tri

Am

mi

i!

Bay vao ngay xanh.j
c
j

j
j
j


======================
&
l j
=l
Dng Thu

Con
Bay

chim nghieng nghieng trong


tren
cao
xanh xanh

nang
mai

j
j
=========================
&
j
l
l j
j
_
Vo
Canh

canh bay
ve ngay
chim menh mong ngay

xanh
thang

tham

=========================
&
l w
l
Tra
Lang

nay
lang

bao
troi

nhieu
theo

may
con

trang
gio

j
j
=========================
&
j
l
_
l j
j
a troi
Bong may

tren
xa

bau tri
xam mien

trong
thng

sang
nhl
l
=========================
&

j
__j
__j
__j
_
__j
j
__j
_j
_j
__
_j
e
e

em
em

ve
ve

nghe
nghe

ngay xa
dong song

be
tham

bong
o


=========================
&
l
l
j
j
__j
__j
__j
_
j
_j
__j
_j
_j


.

bj

l
l
l w
l
=========================
&
Mot
o
Chm trong

Canh
Nhng

ca
man

phng
hat

xanh
ma

ri
ma

chap chn
mot chieu

tren
trong

mai
gio

hoa
sng

tng
tuoi

nang
cu

reu
thj
_j

l
l
=========================
&

__j
j

__j
__j
_

__j
_j
_j
__
_ _j
e
e

em
em

ve
ve

nghe
nghe

mua ong
ho xanh

pho
song

co
gn

=l

=========================
&
l
j

__j
__j
_
__j
j
_j
__j
_j
_j


.
b

bj

=========================
&
l
l
l w
=
Me ang
Mat trang

Chut
Chut

ngoi
ve

g
g

an
khuya

nh
nh

lang
b

bong
tieng

dang
hot

im
xa

em
chim

i
i

gio
hot

ta.
ta.

Be bang.
%

=======================
&
=l
l
l
l
_ l l
_ l
Le Yen-Van Chung

Tnh duyen
V
au
Tnh
oi

oi
oi
ta

ta
ta
nay

be
be
l

bang
bang
roi

muon
muon
au

anh e
V
au
anh om

.

b

l .

=========================
&
l l
l
l
l
_=l
l lang Con noi
nam
l lang Thiet ang
nam
thng suot i Buon tiec

ai
lam
an
tiec thay tnh
moi duyen t

chi
xa
xa

Ngay
V
Nhn

=========================
&
l
l
l
l
l
=l
_ l
vui
au
may

xa
vui
may

qua
kia
troi

mat
het
lng

roi
roi
l

yeu
au
hoa

xa
yeu
hoa

Long thng xa phai


V
au thng kia
Nhn trang trang ri
Coda

het
het
lng

roi
roi
l

fi

l l
l
l
=========================
&
=l
_ l
Tnh
V
Nhn

tan
kia
phai

mat
xoa
ua

roi
roi
roi

Con
Con
Con

oan
oan
oan

trach
trach
trach

.
.

l
l
l
=========================
&
=l
nhau
nhau
nhau

lam
lam
am

chi
chi
chi

l =l

l
l
l
=========================
&

=l

=========================
&
l
l
l

.


b
j

l
l
l
=========================
&
=l

===========================
&
l _ .
l _
l

===========================
&
l
l
l
l
Xin ng

nhac

nhng

===========================
&
l .
l
l #_
l
li

em em

ay

het

roi

Sao

khong cung chung

.
J
.

#

===========================
&
l
l
l
l
song trong

yeu

ng

ngay

con

gan

ll

===========================
&

l
l
l
gui

ben

nhau

Khien

phut

ay

qua

mat

#
===========================
&
l
l
l
l
roi

con

au

Xin ng

nhac

moi

===========================
&
l .
l
l #_
l
tnh

ban

au

ay

anh

tan

theo

cung

may

#
.

j
===========================
&
l #_
l
l
l .
khoi

trong

khong

gian

ngay

nao

nhp

cau

Ma

khien

% fi

cung

en
nay
Coda

nhau

kho

=l

l
l
l l

==========================
&

l
l
l
l
===========================
& b
long

tham

gap

rieng

nhau

co

bong

Tnh...

ta trong

giac

m.(1939)

am

Be dau.

Nguyen Tuan

## 3

J
.
j

======================
&
{
l _ .
l
=l
j
l
Khi

yeu
...nay

khi
khi

cuoc
cuoc

i
i

la
oi

th
thay

Long em nao
Tnh xa ngha

##
.

J J J
l .

j
j
j
l
l

l
l
=========================
&
nc
cu

c
gio

ao
theo

m giac m
may cung bay

Anh a em
Bao nhieu em

hoa
i

en
ai

vn
am

1.
##

. j

j
j
l
l .

=========================
&
l
l

_j

_j
_j

_ __ l
tnh Cho em say
vi
a Bao nhieu ngay ngat

man
lm

nong
hon

Em nh me
Anh nay anh

am
a

trong vong
quen...

tay

2.
##


.
J
J

j
.
=========================
&
l
{ __ _ l .
l
l l

##
. J
J

. j
j
j

=========================
&

l
l
l
l
l

am

Nhng...

...roi

sao

anh?

hoa

ang ti bong

##

J


J

l
l
j

l
=========================
&
l
_j

tan

anh

la cuoc i

nhn

anh

chi

Em

nh

nay

em

em

vi bao

Anh

sau

au

Yeu anh

yeu am

uoi

roi

Roi

thoi la

tan

con

canh

trong

mot

chieu cuoi

ong

em

Tri cao bon

pha

##

l l

l
l _
j
j
j

=========================
&
l
j

_j
chim gay

##
.
J J

l _ . j
l
l

l
=========================
&

mot

mnh

ch

trang

## .

. j
j

J
J

l
j
j
l

l
=========================
&
l j
l
toi

em qua co

Em nay

khong c

mong

vong

tay

ngay

oi ta i

##

l .
=========================
&
l
_ l .
_j
_j
_j

_ l __
not

ng

tnh

Em m em

chet

trong

anh.

Ben cang que hng toi.


Ho Bac

#C


j

j
l

l
=
l
l
j
======================
&
Khi xuan sang

tren ben cang

an hai au tung canh bay ngap

#
j
j

j
=l
j

j
j

l
=========================
& w
l
l
tri

Cang cua

ta

vui

on

bao chuyen

hang

nhng chuyen

j
j
j
j

=l

j
=========================
& j
l
l j
j
hang be ban

t xa

xoi

nhng chuyen

hang Viet Nam gi

i muon

J J J J

l
l
l
=========================
&
=l
ni

Tuoi thanh xuan

thiet tha vi ben

cang

ta

chien


J #

j
=l
l

=========================
&
j
l j
au

ni ay

bao ngay

em

nghe

song

vo menh mong khi chieu

#
j
j
j

j
j

j
j
j
j

=ll
=========================
&

l
l .
len

ta

bam

bien

ta

bam

tau Cho nhng con

tau mau ri sang ben

# .

w

j
j

l
l
l

=========================
&
=l
mi

cho nhng chuyen hang i

dng xay at

nc

co


# w

l w
=========================
&
=l
l
l
gai

lai

xe tren

cang

Xe

em

# J

j
j

=l


l
=========================
& j
l
l
bon nhanh va toc em

bay tren song bien

que

hng

Anh cong nhan

# J J

j

j
j

j
j

=l

l
l j

=========================
&

boc xep

a mang bao

tan thep

nh dung

bien ong vai

sat

chan

#
####

=l
_ l w
w
=========================
&
ll
l

ong

Cang

than yeu

Bien que hng

####. j
J j

l
l
l
=========================
&
=l
ta

To

quoc a

cho toi mot ngay hom

nay

va sc song

vang

muon tieng

#### J w

w
J J

j
=========================
&

=l
l
l
l
l
tin yeu

v mot

ngay

mai

Mua

xuan

#### w

J
J
J
J J

=========================
&

=l
l
l
hat

Tren ben cang

que ta

trung dung

kien


####

J
J
J
j

j


.
l
l w
=========================
&
=l
cng

co nhng ngi

cong nhan bat

khuat anh

hung

#### w
w
w

J w

l
l
l
l
l
l
=========================
&
=
Bien

ta

hat

hat len

v ngay

mai.

1970

Ben cu.

Anh Viet
%

## c
. J .

l w l
l j

ll
======================
&
l

## .

. J
w

.

l
l
l

========================
&
=l
Ben

ngay xa

ay

i van vng biet

ngi

Gio cuon muon

ly

## .
.
.

j
l w =l

j
l

========================
&
l
l
l
thay

ay

ve

phng

bong ngi

ve

hay

Xa nhau ben

chang?

## . J
J
w

_ j

j
=l
w
_ _

========================
&
l
l
l
l
j

_ j
ngay

xa

Anh

ay

the

thoi

Sau chet

ay

ben

long

##

l w l . _j
========================
& w l . j
=l
l w l
_
hon nang nh

Biet i

mong

Nhng ngan

mong

sau em

dan ang

## .
. j
.

l w =l
w

j
l

l l

l
========================
&
Di tri

ngong

gio

Lan gio chieu

ma

Xa nhau ben

##
w

. J

_j

========================
&
=
j
l
w
_ __ j
l
l
l

j

xa

ngay

nh bong may

Anh

ay

hong

ve chon

troi

xa

vi

##

j

l w
w
=========================
&
l .
l . __j
l
l w
long nang

nh

mong

Co quen sau thng

Anh nguyen i theo

##

. J . j
.

l
j
l w l

=========================
&
l
l
van vng long
Gio cuon may
ta
Ben ay chieu sng ch mong
%
## .

. J
w

.

=========================
&
l

l
l
l

gio

troi

ch

ve

au?

buon

Co

khoc

nen

cang kho

chi

sau long

bao

ngi

nam.

Ben...

Ben kia song.


Nguyen c Quang

#c

.
j. J .

k
k

ll

k
======================
&
j.
j.

=l

_k
_
_
k
k

Nay ngi yeu ngi yeu


Nay ngi yeu ngi yeu

anh
anh

i
i

Ben kia song la anh mat


Ben kia song ng van con

j
.

l
.

k
j. _k k

.
l
=========================
&
j.

_ _ j. _k

tri
dai

Nay ngi yeu ngi yeu anh


nay ngi yeu ngi yeu anh

hi
hi

Ben kia
Ben kia

oi
co hoa
ong co non

an
an

# .
J . K
. K J .
J

j. k
k
=========================
&
l .
l
loi
loi

Ben
kia nui nui cao chap chung
Trong cn gio thoang nghe nu ci

Ben kia suoi suoi reo lanh


Trong khe nui thanh thot long

j.

k
l
w

k
.
=========================
&
l

_k
_k
j.
lung
ngi

La
Long

bai
oi

th
tnh

toan ch
vat va

h
khon

ngi yeu
ngi yeu

anh
anh

i
i

vo
nguoi

#
J . K J . K
J
.

l
ll

=========================
&

Nay
Nay

Cho
em

anh
em

nong am
long v

cuoc
tnh

# .
J

. K J . k
J
J

l
.
j
l
j
j

=========================
&
i
dai

Hoa
Day

thm
xanh

on anh mat
quan qut vao

tri
i

Oi vui mng v
Cho trai tnh n

may en
tren tieng

=========================
&
l
l
w

_ _
roi
ci

Nay
Nay

ngi
ngi

Bc
Rat

nhe
nhe

yeu
yeu

anh
anh

#
K
.
J
. J . K
.
.

j
j
j

l
l

=========================
&
j
k
hi
hi

Yeu
Ben

nhau
trong

mnh a
long noi

nhau
em

ti
ai

va noi
tng canh

em
sao

=========================
&
=
l w
l

xuoi
ri

Noi
Se

sao cho
am tham

va
mnh

long
em

anh
nghe

thoi
thoi.

Ben nhau chieu gio long.


.
J J
J J
j
c

=l

j
j

j
======================
&

#j
ll
Vu thanh An

Chieu vang du

nhau

trong

gio

rao hang dng thng

j
J

j
#

j
=========================
&

l
l

_j

nh

than

th

ban chan

loi

mon

dau

ai

xa

J
J J

j j

#
l

j
j
=========================
&

l
j
j
xao

xac

hang

cay nghieng

nga

rao

rc

hon

em

run

j
J

l #j

=========================
&

l
_j
j
la

tay

tm

ban

tay

am

tnh

giao

hoa

.
J j
j

j
j

j
l
=========================
&

__j
_

_j

Nghn li

cung

noi khong

het

Nghn

lan

van

thay

w
J
j
.
J
J

j
=========================
&

l
l
dang

lng

nh

may

tu

tan

J J J j
J j
J J J J j

J j

j
=========================
&

l
l
j
ng trong bong chieu hon

voi

lan

moi

nup

sau

bc tng mong i ngng

J
J
J

j
j

j
=========================
&

l __w
=l
_j

_j

troi

coi

tren

nhn

xuong

ta

mm

ci

j
J
J
J

j
j

j
j
=========================
& __

=l
l

Long long chieu tung

mai

toc

sau tham

hon

em

j
J

=========================
&
=
l
l
_j
j
khoc

mong

cau

roi

ra

co

ngay mai

xum

vay.

Ben song.

j
j

j
c

j
j

j
======================
&

l w
l
_j

Trnh cong Sn

Bao

canh

chim

ang

vun

vut

tri

may

#
j

j

j
j
j

j
w

j
l
j
j

=========================
& j
_j

l
l

j
j

_j

Mot ngi

ngoi ay ma nhn

canh

sao

Sao van em em nhin nui

oi


#
j

j
j

j
j

l w
l
=========================
&

j
w
_j

j
cao

Vang

chieu

ng

ngac

giang

len

nhp

cau

J J .
# .
.

j
.

j
l

l
_ j
=========================
&
j
Ben

song

nay

nghn

nam dau kn tam

ngi

xa

bay gi

con

hoai


# w

.
j
j
j

.
l
j

l
l
=========================
&

_j
j
co

Ai

quay ve

buon

vu

nghe

giong ho

hat Nam - ai

Nam -

#
j

j
j
w

j
l
l
j
j
j
l
j
=========================
& .
_j

bnh

nghe roi

Nh bong may troi

ve

pho chieu

j
j
w

j
j

=========================
& w l j
_j
j

_j
j
l
l
j
j
l
j
nao

Nu ci hon nhien nhe rung khom ngau

Ao trang lung linh long gio tri


#
j
j

j
j
j

l j

l
w

=========================
&

j
w
_j

cao

Ngan

ng

an bm

quay

lui

vn

ao.

B bo xn xt.
#2

======================
&
ll
l
l
_
_
_ =l
li : Minh Phu

xn

bo

xt

xn

bo

J J
J J

=========================
&
l
l
l
l
xt

xe

hi

ay

ai

kia

tranh

xt

ra

=========================
&
l
l
l
l
_
_
bo

xn

bo

xn


J J
J

l
l
l
l l l
=========================
&
xt

ai

nay

mua

vo

xe

khong

thay

ch

ay

ma

Xe

l
l
l
l
l
=========================
&
Hue

tan

ky

pha

en

tay

=========================
&

l j
l
l
l

lai

cai

no

xe

cung

mi

toanh

Khi

l
l
l
l
=========================
&
chay

rat

th

lan

Luc

nhanh

=========================
&
l
l
l
l

nao

xe

oi

khoc

nhe.

Bi khuc.
nhac & li : o Le

3
.

J =l
j
j
======================
& 4 j
j

{
j
j
l .
j
j

Tnh
(Tnh

yeu
yeu

va
la)

het
the

con
au

chet
nhac

au
n

bat
e

diet
che

e
e

mang xuong ay
tim
a tat

huyet
nguyen

dap
tnh

nao ai khong
chay di ay

buon
mo

hon
long

lung
tai

.
.
.
J l
j
j
l

=========================
&
l

_j
j

j
.

_
_j

_j

sau
te

Long ta
Tnh i

lm
con

vui n
nong a

.
.
.
j

=========================
&
l
_j
_j
_j
_j
_j
j
l
j
l _ .
_j

au
quen

Tnh yeu ma
e cho giong

mat
mau

boi
ngan

hoi
i

tiec
khoc...

###
.
j

.
#
.

J J J

l l l
j
j
=========================
&

l .
j
{
1.

2.

thng

mang nhng

phien

Tnh yeu la...

### . J J J .
J J
.

.
J J J

l
=========================
& ll
l
l
l
l
...nhau

nao

co

ai

hay

### .
J J
.
J

J
=l

l
=========================
&
l
l
Tnh

nh canh chim bay

Tnh

mang vet thng au

Tnh

ai

quen

### .
nnn
J J

l
l

j
j
j
=========================
&
l l =
l
mau

Tnh

kho

hoi

tiec

ngan

mang chiec khan

sau

Tnh

so

nh

em

la

cay

Tnh yeu thu

.
j
.
J l .
j
=l
l
=========================
& l l
j
j
l .
j
j

j
j

.
.
.

j
=========================
&
j
l
j
l _ .
_j
_j
_j
_j
l
j
=l
o

Gi mang le

sau

Con

na

au

Tnh mang sau

j
.

#
j
l .

=========================
&
=
l
_j

_j
_j
_
j
l _ .
j

khuc

Tnh

nh

Th

qua muon

cung

ch

mang

la

Bang hoang nh

Mot hnh bong

qua

Tnh khuc cho nhau - o Le

nhau

Tan nat

Du cho con

ta.

Bien can.


24

j
j
======================
&

l
l
=l
#_ _ l
Nguyen Kim Tuan

Co

ngi
ngi

t lau nh thng
hen toi ti phng

bien
tri

Ngay xa bien
Bien xa lang

j
b J

=========================
&

l
l
l
l
xanh khong nh bay gi
nghe trang xoa noi niem

bien
bien

la hoang
khong len

vang
tieng

Li
i

toi nho
toi nho


j
b

l
=========================
&
l
l
l
be tieng gio
thet cao
be trc nhng khat khao

bien
chm

tram noi
trong noi

au
au

Tinh
Tnh

em qua
em qua

l
j


=========================
& l
l
l
l
ln
ln

song cung v
tan
vi nhng am me

i
lam

toi anh
nen oan

mat
trai

Giac m khong
Song reo nao

con
ne

l
l _ _ _ l
j
l
=========================
&
bien
hai

xa a
au khong

can
ve

Vang em
Vang em

tren
tren

i
i

bien
bien

tham thao
tham than

l
j

=========================
&
l
l
l
l
_ _
thc
khoc

ngan
ngan

lan vi
lan vi

toi
toi

Cung
Cung

toi bien
toi bien

chet
chet

cung
cung

em bien
em bien

=========================
&
l
l
l
l
ll

#_

j

b

=========================
&
=l
l
l
l
tan

Ngan nam noi

au

hoa

kiep may

ngan

co

bien

can
j
b

=========================
&
l
l #_ l
l =
i

toi nho

Ngan nam noi au

be

trc nhng khat khao

hoa

kiep may

ngan

co

chm

trong noi

bien

au

can.

Bien ch.
Bao Chan

### 4

.
.

l _w l _ . =
=======================
&
l
_ l _
Toi

van

ch

nghe bien troi

am

tham

nghe bien hat

yen

###
=l
l

l
l _ .
=========================
&

__w
__ _
_w
lanh

bai

hat

ru

em

###
. J
.
j

=l
.

l _
l
=========================
&
_
Toi

van

ch

ban chan em

ghe

ve

mot ngay xanh

nang

###

J
w

w
=l
=========================
&
l . j
l
l
he

em

se

ve

Toi van

ch em


### w

. j

=l
j

l
l
l
=========================
&
mai

em sao khuya

tm

mat

em

La thu ri

tieng

###
.
.

l
j
. l
l
=========================
&
=l
_
th

dai

sao mua thu

tan

phai

###
. J

w

.
j

=l

=========================
&
l _
l
l
_
ong

ve

con mnh toi

vi bien

rong

Tm menh mong gio

###

.
#

=========================
&
=
l
l
l
ong

ve

en

bao

gi

Bien i.
### 6

. j

j
. =
8

l
l j
l
j

======================
&
l

j
.

_j
_
_

l l _j
_j
. _k

_j
Ngo Quoc Tnh

Dau

biet con song roi se tan

em van giang tay giang tay om song vao

###
. l . l j. j
. l . l l
=========================
&
l

_ _ _j
_j
_k
_
_j

_ _ _j
_ __j

__ __j
long

Dau biet

anh en roi se

sm

moi chieu

em

van

mong anh mong anh moi

###
. l l l . . l l l
=========================
&
_ _ _j
___ . ___ . _j
_k
_j
_j. _k
__j
_ . _j
_ __j

_ _j
_j

Hay en vi Lan Chau

hay

ra vi hon Ng hon

###

l
=========================
&
_ . _j
_j
. _k
_j
l _j. _k
__j
j
_ __j
l _ . _j
l _ . _j
l _ . _j
_j
Mat

Hay

en

vi Xuan

Hng

hay chi vi an tom an

ca

Bien

###
j. j
. .

j.

j k
j
j l _ .
k
k
l j
j
j
j l _ . _j
k
l
l
=========================
&

xanh tri xanh cung cat vang

va tnh

em

hoa trong ngon gio

lanh

thoi vi

vu

### . . J

. .
j
j
l l
l . j
. k
j
l . j
=========================
&
_j
=l
l

U
### .


. J j

l
j
=========================
&
l
l
l
l .
_j
=l l
xua

xua i

xua

nhng u phien

va ngan

nga

###% fi
j. j
j

=l

j
j

l
j

k
l .

_j

=========================
&
l

j
.

j
_
j. _k

_j

ru anh

trong sng long

lanh

ru tnh

ta

Dau

U
###

j
j

j
j
.

j
j

=========================
&
l
l
l _ . _ j
l . =
_j
l _ . _j
j. _k

j
biet canh

gio roi

se

biet anh en roi se i

bay

Ngay em

tnh

ta

gng

bien em van

cay va

muoi man

anh.

Dau

Bien tnh.
## C

_ j
j
l
= l

======================
&
l l _ __ j
l

__j_ j
_
_
_
_
_j

Lam Phng


##

j

j
j

j
=========================
&
l j
l
l
l

__j
_

Nam nghe song

vo tng

lp

xa

Bot tran theo tng lan

gio

##

_ j
j
l
l
j
_ j

=========================
&
l
l

__j
_
_
_
_
_
_

_
_j

a

Mot vang trang sang vi tnh yeu chung ta

vt ngan hai ly cung khong xa

##
.

j
l
j
l j
j

=========================
&
l
l j

_j
___
_ _j
_j
Bien rong at tri ch

qua

co

ta

Du dong Ngan ha mnh

cung

Bien khong bien gii nh tnh anh vi em

hn ca nhng

sao em

Trang nho len

cao trang gac tren au nui

May xanh xanh l

v am say tnh

en ay vi

em ma ng trong giac m

Mat em

la

##

j

l . j
j

j
=========================
&
_ _j l

j
j
l . j
j
j
l
_

## J J J J

j
j
j

l l
l j
=========================
&
l
mi

au

sau

ca mot tri

##

j
j
l . j
j

=========================
&
_ __j l
j
j
l . _j
j
l
j

th

Khong gian im nghe nhp oi tim hen c

Mong sao tng lai ng trang ta cung

## J J J J

l l
l _ l
=========================
&
_

##

_ j
j
l

j
_ j

=========================
&
l
l
l

__j
_
_
_
_
_
_
_
_j

bc

Xiet

tay dat nhau mnh lanh xa the nhan

Lanh xa u

phien ang cay tran


## . J

=========================
&
l
l
l

j

_j
_ _j
__j___ j
bang khuang.
them Bien xanh cat trang xoa nhoa nhp ai an Khong con nhng chieu_
gian

i anh

se

ep

co

em

Ngay dai se

lam mnh

nh

Biet au nguon coi.


J
24 . j k

=======================
& { l
l
l l
Trnh Cong Sn

=========================
& _
l l l . l _ __ =l

(Nhac

dao...

...)

Em

qua

chuyen

Em

qua

chuyen

oi a

Em

qua

chuyen

Toi vui

chi

gia

ang

nam

ngu

trang

nay

gia

oi a

vui

nh

ngay

hoi

oi a

biet

au

nguon

coi

thay con trang

=========================
& __j
l
l

l
=l

_ _
__ __ __ _ __ . __ _

song

la

quan

tro

va

trang

ten

lang

du

Trang muon

thieu

ma

song

khong

nh

ra

lam

quan

buon

chan

em

Con

Toi

xin

ghe

chi

l =l

=========================
&
l
l
_ __
Cay

tra

thu

bong

va

dai

toi

Em

qua

chuyen

Em

qua

chuyen

Em

qua

chon

nay

oi a

bong

con

trang

con

tre

song

nam

ke

em

anh

voi

lang nghe con


oi a

toi

thu

sao


l
=

=========================
& __j
l
l
l

_
_
_ _ __ __ __ _ __ . __
Toi

vui

chi

gia

oi a

biet

au

ng ngay

kia

trang

se

gia.

te

may

nh

chong

ve.

cuoi

va

lan

theo

got

hai.

be

lai

lam

ma

tan

gia

tri.

Con song

au

co

Trang i

trang

rat

Toi xin

lam

Toi thu

toi

nguon

coi

Biet Ly

b
C

_ l w l =l
======================
&
_ { w l
Dzoan Man

Biet

ly

nh nhung

ay

chiec la

ri

l _ l w l _ l w l
j
_ l l
=========================
&

theo heo may

ngi ve

co

hay

Biet

ly

song tren dong song oi


.

b
_ l w l
=========================
&
l
l
l _ .
_

. J


w
b

l
l
l
l
l
=========================
&
coi tau nh xe oi

long

va may troi nc

troi ngay tham troi cung nc

troi

.
w
b w J
l

=========================
& _ .
l
l
l
l
l
May phut ben em roi

tr ngi i

thoi

en khi bong em

khuat

xa vi ngan nh thng May phut ben nhau roi

ngi ve u buon khap

thoi dang em sang trong hon

l
l w l
=========================
&
_ l w l
_
toi

xa

cach ta con tm au ngay

vui

Biet

ly

muon bao ng

l
l
l
_ l w l _ l
=========================
&

t

reo rat trong muon hng

thanh chieu tien

Bietb w

=========================
&
l
l
l
l _ .
_ l
ly

c mong hoang hon

em

em

ve ru am

tam

hon

ngi yeu

1.
2.

w l _ { w l
.
=========================
&
l
l

_
_
ng cach xa anh song vui cung gio

sng

Biet.....

.......sng

Biet noi g ay.


Huynh Anh

======================
&
_ {
_ _ __ l __
_ _ __ l __w =l
Biet noi

ay
...nam

Khi
hai ng
sao thng con

i
hoai

ngan chia mnh roi


thng mai mot ngiw j
=l
_ l _
=========================
& __ l
l
l

Bao nhieu thng nh bao nhieu i ch


Bao nhieu cau
noi thng nhau tron i

cha phai loi


i
cha phai thang nam

em em anh nhan
Nhng hom nay tieng

.
j

=l

j
_ l

=========================
&
l

__j
_

gio
hat

gi may
biet trao

ve
ve

cho
ni

em
au

Trao cho em tieng


em em qua ngo

hat
vang

mnh yeu nhau ngay


ng khuya anh mot

=========================
& . _j
l _={
_ l w
_ _ __ l __ . __ l __ _
1.

ay Nhng nay ta xa
roi
bong D am cha phai m

ma
mot hnh bong cha nhoa trong
mot...

nh

Thang chet ve...

_ _ l l .
=========================
& __ _
l _
=
l _w

_
_

2.

=l

j
=========================
& . _j
__ _ l
__ _
_ _ l .
nhieu
Tay cam tay chung bc
noi ngan cau men thng Nhng hom nay mnh gap

. j

=========================
&
l . _j
__ _ l _ =l l
_ _ l . j

...ngi mot loi

sau rieng

toi

Hom nao mnh gap

nhau pho vang hoa bay

=l
=========================
& _ _ __ l __ _ _ __ l __
l __ l
_

w

cau
cho vi can sau
quen i mot
i
Duyen ta khong tham cung thng l


.

j
l
l j
l . j
=========================
& _ l w
l
=
_
ay

pho cu hoa phai

mau

mat nhn nhau khong noi ng ngang nh mi quen Hay

noi

mot

l . l l l

=========================
& _j
l

_
_j
_ _ _w _ =
_ _ __ __ . __ __ _
_
lang anh khong trach em

noi mnh yeu nhau roi

em em anh van

hat "Neu ta ng quen nhau" em nao em

o Nhng nay ta xa roi ng i con thay au ngay vui

xa.

Biet tm au Me Cha.
#### 3


l . j

======================
&

=l

l
l

_
_ _
_
Quang Uy.

Gia
Gia
Gia

nh
nh
nh

toi
toi
toi

co
a
tay

mat
tien
trang

Mot
Mot
Chang

ngi ban
ngi tnh
a
v

an
rat
danh

####


.
j

=========================
&
l

l
l
l

l

_
_ _ .
_
_
can
hien
vong

Th
Th
Th

quanh toi van


phoi pha nam
kien tam co

co
thang
gang

That
Thng
Khong

nhieu ban
au roi
bao gi

de
cung
luong

than
tan
cong.

####

l
l
l .
l

=========================
&

Nhng

khi

Cha

toi

mat

Hoac

Me

khuat

sao

qua

Biet

tm

au

Me

####

l l
=========================
&

l n_ .
_j
=l
xa

Oi

#n n n
####

ll
l

l
=========================
&
.
=l
Cha

Me

Cha

toi

Mot

nuoi

toi

Mot

# .

=========================
&
=l
l
l
i

song

cho

toi

Mot

dng

j
.

=========================
&
j

=l
l
l
i

dau

yeu

toi

La

phuc

at

l
l .
=========================
&
=
_
_
Tri

cho

toi

lam

ngi

Bon mau ao.


Thanh Vien & Anh Thy

### c

=l

======================
&

l
l
l

__ __j
_

###


=========================
&
l
l j
_ . =
l
j
Mot lan anh

en

tham em

anh

Luc

gio ma

ri

### w


=========================
&
=l
l __ __j _ l
l
ay

ngoai them

Luc chung ta

hy

vong that nhieu

Nen ao em ep

mau

###

=========================
&
l
l
l j
_ . =
l
j
Xanh

Roi

mot lan

m mai

sau

luc

phao yeu ng

###
J

j
l . j

l l
l j
=l
=========================
&
nhuom mau ng

luc on co

dau

ve nha

chong

Cho ao em Hong tnh

###
J

.

l =l

=========================
&
l
l
yeu

Co nhng luc nghe

hen khong en cho em

i ch

###


.

=l
=========================
&
l
l
Gian

anh thng

hay quen

Khoac ao tm

em

i trong ma

###


l

=========================
&
=l
__ __j

_
Du nhieu lan anh

hay

rang

"ng mac mau ao

Tm

### J

=l
j


=========================
&
l
l
_
anh khong

a"

Mnh

gian nhau

ba

hom nay

###

. j

=========================
&

_ . j
j
l
{
l
={
_
Biet nh biet thng nhau

lan hen

au

that

Hai a qua cau

la nhieu

gap

Em khoac ao hoa

nhau

Hai a qua cau

Vang

gap...

Bong ai qua them.


Van Chung


j
j

24 k
b

=l

j
k

k
j
j

======================
&
ll

_j

Nhng

suot

em ngoi

luc

canh khuya

ben

en

miet

bong

anh

em

ch

K J
j

K J
J
b


k
=========================
&
l
l
l
j
k
mai cung

mot manh

ao

Vang

len


k
j

l
l
l
=========================
&
j

anh

mong

co

em

sc

that

an

nhanh

K J

j
j
k
K J
J
b

l
l
=========================
&
con

xong

cho

ao

an

Em

ong

hong

vang

nay

J
K

K
J


k
=========================
&
l
l
l
j
hnh anh

em lanh

thay

lung

Xa anh

em

trc

en

nh

manh

K J
j
k
j
K J
J

k
j

l
=========================
&
l
l
ao

ay

khien em

quen

lanh lung

khi ngoi

k
k
J

j
K
K

j
j
j
l
j
=========================
&
l .
ai

Bong

qua

va nh

them

thoang

lt tren nen

tri

j
j.
k

=========================
&
l
l
l

j
em

Ngng

tay

em

thay

gio

lay

manh

j
j
b j.

=========================
&
l
l j
l
j

#_j

truc

em

bong qua

em

gio

cn

Tng

k
J
.
j
b

J
J

=========================
&

l
l
l
l j

j
em

lam xo

tam

ao

tren long

len

Long em

em

xao

k
j.
k
j.
j
j
b

l
l
l
=========================
&
tranh

mnh

nghieng

xuyen muon

ben

qua

gio

them

J
J
J
.
J
K J
K J
K
b J .

l
=========================
&
l
l
Roi

thi gian

ay

qua

ao

tam

an cha

em

xong

k
k
j.
j.

j
j
b

l
l
l
=========================
&
C

ma

moi

khi

gio

lan

lt qua

ben

k
j.

l
l
l

=========================
& b __

#_j

mnh

thay

em

long

th

xon xang

J
j.

K k
K J
b

=========================
&
l
l
l
gio

nang

len

ao

em

gan

ke

trai

tim

k
j.
j

j
l
l
j

=========================
&

ong

Mua

sap

en

gio

lay

manh

k
j.

j
b

=========================
&
l
l j

truc

bong

ai

qua

them.

Bong chieu ta.


Nhat Bang.24

l
l
=====================
&

l =
Chieu

ve

au

Chieu i long nh bao noi u

=l
# l #
l l
=========================
&

sau

Chieu sng im

lang

buon

M xa oi canh chim lua theo

=========================
&
l
l =l
l
gio

Chieu xa ngoai

khi

Thuyen theo giong nc ve chon xa

=========================
&
=l
l l
l #
vi

Canh hoa phai

sac

tan

Con au trang sang m ben vn

l l =
l l l
l
=========================
&
lan

Nhng giac m

tan

Vng theo gio bao cung

an

au dang duyen

l
l
l

=========================
&
. =l
xa

Mot chieu thu ta

con

nh

Nh

hoi

con

xa vang ta

van

# n

=========================
&
=
l
l
l
l
th

Vai

ke vai

trong

tieng

Chieu sao h hng lanh

lung th

Tuy

l
l j
=========================
& #
# l
=
mong

ch

Bong chieu xa.
_
======================
&4
{ w l l w
l _ #=
l
Mot chieu ai
an
Say hon ta bao
lan
Mot tri am duyen

=========================
& w
=l
l l w
l _
l w

Dng Thieu Tc - Minh Trang.

th
Ngat ngao sac
hng

w


_ =l

=========================
&

l
l
l
l

th

Cho i bao phut

Tay

cam tay luyen thng

oi mat em nhn cang say am m mang nao thay au

sau

. . J

=========================
& _w
=l
l w
l bjn
l _ _ _ . j
l

. J

. J

l l

=========================
&
l
l _ =l
Anh i nh chang xa anh em
hat khuc ca nh
mong
Mot chieu gio

l =l
l
l
l
=========================
&
vng

Mot chieu ben nhau Mot chieu vui song

quen phut

tang

bong

Em
ve tham chon xa
Non nc u buon nao au bong co

. #

=========================
&
=l

j
bj
_ . l
l _
l
_ l _w
ma


. .
J J

.
l j
l
l # l w =l
=========================
&
#_
_ _ _
May vng sau lan Gio i a hon ve lang cu nhan tham li nguyen c trong chieu xa

J J
. .

=l
=========================
&
l
l
l
l

bj


_ .
nhan long xot xa tnh

xa

Lang lang chieu

Mot chieu bang khang au nguon th


J J

=========================
&
l
l
l _ =l
Thng nhau lam chi

nh moi duyen h

Am tham le vng khi

Tnh nh may

khoi

biet ly

Bong ai xa

Xa xoi con chi

Vo tnh em

Mot chieu ai.(1951)

Bong co may.


bb c

j
j
j
j
k

l _ _ __ j
======================
&

=l

k
_q q _q l l _j
_

Truc Phng

j


bb

k
j
j
j

l _
l _ . _ j
. _k

=========================
&

j
_

j
_j

may
ay em vang tha ngi con
ta
vi
tri
Thi gian vao


j
j

j
b b b
l j
k
k
j. k
j

=========================
&
l
_
_
_k
_k

_ l
Nhng ngay cha nhap ngu

anh hay dat em

ve vung ngoai o co

co bong

bb b j

k
k
j
j
j
j
l j
l

j
=========================
&

_j
_ _ __
_k
_k

co a anh thoat xa dan vung tran gian vi nhng u t


Co may an gau chan

bb

b
j
_ j
l _
j
=========================
&
_ . _j
_ _ l
_ _ l

_j

em

rng sao

la

nen khoi sng giang loi co

quen

Toc may thm mui

J J

bb j

l
b

l
j. k
k k
l l
j

j
j
=========================
&
_
tron

ng

tim

bc

mon

khi ngi

e thng e

bb b


.
l
k
k
j

. _j

l
l
=========================
&

_j

nh

ngi

tieng yeu ng ai n

tuoi

thieu

choi

vui

ng

hanh

quan nang chay

van thng mnh thng i

da

Nhieu khi trong

b b n

.
J
J


_j

l
j
j
=========================
&
l
l

giac mong mo hoi


keu ten
em
keu ch
mot
ten


b b

j
j
j
j
k

=========================
&

=l
l _ _ __ j
k
_ l _j
_

Nhng ngay anh i


khoi
xin em ch i
lai vung tnh yeu lam bay nhan

j


bb

=l

k
j
j
j

l _ . _ _ j
l _

.
j

=========================
&

_k
j
_

_j


b
j
j
j
j
l j

j. k

=========================
& b
=
l

_
_
_ .
gian

may

thng

em khoi thuoc tay vang

khi

vao

toi

tm

nhau

nh hng may

thay

gan

Ngu tren co

nh

ca

ngi.

Bong dang ngay xa.


Hoang khai Nhan
Pham quang Vnh

F # m7


## c

======================
&
__ {
_ l __ .
__ =l
D

Lang
(Trng)

que
...xa

D7

hang tre
rp xanh

gio
bong

ua
da

B
Mua

F # m7

##

l
l
=l

l .
=========================
&
E7

A7

ao
thi

soi
em

bong em qua
ng trong ma

ng
Phng

e
ri

mon nng got hoa


he chia cach xa

ao trang than
tiec nh mau...

2.

## 1.

=l l

=========================
&
_ _ l . __ {
_ _ l w l
E9

A7

Em7

A7

Am/C D7

F # m7


##
.

=========================
& {

l
l

th

ci nghieng non

la

Trng... ...hoa

cht nghe thiet

Fdim

Khi
Khi

yeu
xa

nhau c
nhau thng

muon
nh

se
ng

tha.

chung
chung

ng ve
ng ve

dai
dai

B# 7

##=========================
&
l
l
=l
Am

B7

lau
lau

Em

Cay
Th

xanh
xanh

nghieng bong
khong dam

cao
trao

d hng thu
ngay th thu...


##

.
j
j
=========================
&
_ l .
{ .
l . __=l l

A7

1.E

nao

sat

se

F # m7

niem yeu

2.Em

dau

...nao

A7

nh tnh yeu

luc

au

Con


##

l
=l

l
=========================
&

_
__ .
__

thng

F # m7

ngi em toc

dai

Em7

lan

theo

A7

tng bc chan

D7

vui

Chieu


##


l
l
=========================
&
_ _ l w =
G

nay

mnh toi hong

ma

Em7

bong dang ngay

xa

A7

con ay c

m...

Bong hong cai ao.


b 4 J J
b

. j
_ j
l
j
======================
& 4
l
j
l
Mot bong hong cho em mot bong hong cho anh va mot bong hong cho nhng

bb

_ _ _
l
=========================
&
=l
l

ai cho nhng ai ang con Me ang con Me e long vui sng hn Rui mai nay Me hien co mat


bb

l l =l

=========================
&
_

nh oa hoa khong mat tri nh tre th khong nu ci ng i mnh khong ln khon


i
bb

l .

_
=========================
&
=l
l
{
l
Pham The My

ngao
ngot
Me Me la lon ma

bb

44 J . J
.
.

=========================
&
=
l

l
l
ll
them

Me

nh bau tri thieu anh sao em

Me
Me

Me
Me

la
la

bai
nai

hat
chuoi

than
buong

Me la dong

tien
cau

suoi

la
la

du

hien

la
bong mat tren cao
tieng de em thau la

bb J J . J w1. 2. .
l
j
l { w l
j
l j
=========================
&
=
mat sang trang sao la
nang am nng dau la

khi lac loi


anh uoc trong em
von lieng yeu thng cho cuoc...

Roi mot chieu nao o

anh

J
bb

J

l . j
=
j
l j
l
=========================
&

ve nhn Me yeu nhn that lau roi noi noi vi Me rang Me i Me i Me co biet hay

b J

=l
l l w
=========================
&
l
_ _ _

biet la biet la con thng Me


Biet g
khong
khong
oa hoa mau hong va cai len

b

b

j

=========================
&
l
l
=l

hoa mau hong va cai len


ao
oa
ao
o anh

o em th
.
b j

j
b

j
j
l
=========================
&
l =
l
j
xin anh

th xin em hay

cung toi

vui sng i

hay

...i.

cung toi

vui sng

Bong nho giao ng.


%

Phng Linhb b b c . j

l
l
=====================
&
{ _ _j
j
l =
_j
l
Co ai
ve mien que la khoi cho toi nhan vai
Co ai ng tnh yeu ngay ay gieo ngang trai sau
May nam roi buon vui ngay o theo anh gia tri

cau
lo
sng

Cach xa lau
La binh lan
Dau xa phng

bb


b

=l

========================
&

l
l

_ __ .
__j
_
_

_ _
_j

roi
tran
tri

khong biet
hai a
nhng song

na
v
thu

em
con
gian hn anh
oi ang
mong ep
xa
muon i chuyen lau chuong

thoi
tan
xa

Chuyen ngay
Tng hoi
Va
tng

J
b b j


j
j

j
b

_ l
j
j
l
=========================
&
l
l
xa hai a thng nhau trong em nhieu sao sang
ai vang trong mua quan tai
chuong tha thiet bi
xin cho tnh yeu o
em
anh chap hai tay

Di
Tieng
Tham

lau
chuong
cau
kinh
nhuan trong

anh khac ten


khe khe thoi
tay Chua ban


b b b

========================
&

j
j
_ _ l j
l
={

_j
l w
1.

nhau
vang
n

Chung
khi
Anh

trong li
quan giac
xay lai

khan
xin
dam...
gac...

chan cha niem

tin.

Co

ai..

bb b 2.
n

l
j

l
j

=========================
&
l
l
l
l

_j
_
w
_


l =l
w
========================
&
l _ l _ . _ l _ . _j
_
__ __ __w
j
chuong
Nc mat
em
tuon
xot
xa
quy ben ong
tro
tan

j

. j

========================
& _
l
l
l w
=l
_
...tan

ngoi

Nh

mai

Thanh lau

ngay

ay

chuong

anh

Nh mai ngay ay

gop

tre

dng

quan

lai

cp

gac

xo ba ha gac

chuong


l =
l
_j
========================
& _ l _ . _ l _ . _j

__j
__ . __j
_


_j
_
Vi tr
ngay th
Vng % tin tam vong gi nha
th
ky niem cua chung
.

j
========================
& _w
l l
l _
j
l
l
_j
_
w
_

ta

May

nam... ..chuong tren

ky

niem

xa.

Bong trang xa.


24
b

=======================
&
l
l
l
Hoang Trong-Quoc Bao

em nao cung ai di trang

thanh

Yeu ng long chan cha bao

=========================
&
l
l
=l
tnh

Say sa hon may theo gio

cuon

b
=l

=========================
&
l
l
em nay trang con vng

hng

tnh

Bong trang con ngi xa

=========================
&
=l
l
#_

l
nao

au

Thau chang long

au

=l
=========================
&
l
l
Trang khuya nhom song nhac duyen

xa

au thng con in ngan

khon

=========================
&
l
l
=l
m

Xa

xam hnh

ai

nay khuat

bong

b
=l

l
l
=========================
&
Than n bao ngay em mong

ch

Thau chang ngi ngan phng

=========================
&
l

l
=l l
__

tri

xa

Reo

tnh

thng

long

ta

.
b

=========================
&
l
l
=l
Bong

trang

xa

con

ay

l . l
===========================
&
l
l
Nhac

duyen

tnh

bao

ngay cung

ai

say

.
b

===========================
&
l
l
l
l
Bong

chim

bay

ve

au

===========================
&
l
l _ . __ l
l
Mat

vng

sau

nhn chan

tri

long

au

===========================
& b l
l .
l
l
Ngi xa ni au

thau

chang long ta

Buon trong may troi loi

===========================
&

l l
l
l
cuon bao m

Tan theo bong trang

trong

ngan

sng

trang

xa

con

ngi

cung

ta

.
b

l
===========================
&
l
l
l
Bong

ay

l
l
.
===========================
&

l
l
Xot

xa

long

au

say

l
===========================
&
l
l
l
Gio

a may

ve

au

l _ . l
===========================
&
l
l

__
Mat

vng sau m

nhn chan

tri

long

au.(1954)

Bc chan le loi.
Nguyen Ha & Quang Huy

======================
&

{
l
l
. j
__

_ l
__ =l
Dm

Tng
Giot

ngay
ma

tren
kia

pho
a

bc
xoa

Dm

chan
tan

anh
le
bong hnh

loi
em

Gi
Con

Bb

=========================
&
l
l
l
l =l
F

em
ay

en
nc

chon
mat

m
hoa

xa
nhat bong may
chung niem nh nhung

Ni chan
Tren con

Bb

tri khong ngay


ng xanh mau

j
. j

b

=========================
&
_ =l
l
l
l
l

thang
la

phieu
a

du
quen

quen ngay ve
dau chan ngi

at
Le

ten
loi

Bb

dau chan
b chan

em trong
anh trong

i
chieu...

{ {
l
l __ { .
l
=========================
& .
=l

1.Dm

2. Dm

toi

Giot...

...ma

Chi vi
Bao nhieu

Bb

anh
an

bc
ai

qua
xin

.
J

.
j

.

=========================
&
=l
l
l
l
l
F

mau
cho

con
theo

ng
ngan

xa
may

1.A .

Ni ta
a
Mien man cau

co
hat

nhng ngay
khe
goi...

vui

b .

{
=========================
&
l
l
l
l
2.A .

Dm

...em

Tieng ma

Bb

buon

hoang

lanh

qua

co. j

l _ l .

l . j
=========================
&
l
l

n anh khoc tham

Le

loi

bc chan

anh trong

Dm

chieu

ma.

Bc phieu bong.

# c

l . =l
_ l . l _w l _
======================
&
_j

Vu thanh An

i a qua mot bc

phieu

bong

Tnh a qua mot giac

=========================
& _w
=l
l _
l
l
# l _w

__j

__ _ _ .
_ ___j
_ ___j
__ .
hong
Tng rang co lai khong
nam thang
chat
chong

#
.

l
l
l _w
=
=========================
& _w
l _
l _
_j

_j

Mot sm ta bng

mat

thc

day

cht thay oi ban

l _
l
l
=========================
& .
l _w
=

__j

l
__ _ _ .
_ ___j
_ ___j
__ .
tay
a
gay
na i a thoang bay
phut
choc
khong

#
.

=========================
& w
l w
l w
l
=l

l
j

# .

l
=
=========================
&
l
l
l
l

hay

Tham nang tren vom

cay

long

#

.
w
=========================
& w
l

l
l
_ l
=l
j
lanh

sng

mai

mot chiec la bay

bay

theo dong cuon xoay

# .
# .


j
l
l w
_ =
l
l
l
=========================
&
j

hoai

mot nghn nam mot giay

em chp mat

cung chang

hay

.
l _w

=========================
&

l _w
=l
l _
l

_j

ch thay ta cuong say

song

bat

theo ngay thang

au

hanh

xoay

hoai

phuc au ch

phep

Ngay a len cuoc

nhiem

mau

#


.

=========================
& _
l
l
# l w =

__j
__ _ _
_ ___j
__ .
_ ___j
con li noi

du

em

au

yem

cho

nhau.

Bm Hoa.
Nguyen Van Thng -Kim Minh

## 3

======================
& 4 __ _ l .
=l
Tri bnh minh lt theo chieu

gio

Bm

bay

bm

##
.


.

=========================
&

l
l __ _ =l
j
bay

chang i

tm

yeu

li

my

mieu

hoa

an

au canh muon oa hoa ham

## .

j
l .
=========================
&
l .
=l
tieu

la

treu bm a

tnh

##

_ _
l
=========================
&
=l

_
Vn hong

sau

man

la

canh

phong

kn

##

=========================
&
=l

l
l __ _

j
hng

nang cha he

nang khong c

yeu

Thng nang trong nhng

con

bm

##


.

.
=========================
&
l .

l
=l
j
__j

m

hoa

th

trinh

##.

.
.

=========================
&
l

l
l
=l
__j
__j

Bm

tnh t ngam hoa

hon say song

xuan

long tran yeu

## .
J
.
j
.


.
j

l
l
=========================
&
l
=l
Hoa

ho

ngi tren canh tnh trong ngan

ng nhng v lam

duyen

.
##


j
l
l .
.
l .
=========================
&
=l
__j
_

_j

Bm

lien khoac canh nhung

cung hoa sanh

oi

the nguyen

lu

luyen

## . J
.
.

j
j

_ _ l .

===========================
&

l
l
l
_
oa

hoa he moi

ao

ti ci tham

nghe

may li ay

th

##

===========================
&
# l

l
l
l
Nghieng

mnh

nang

bm

ap

yeu

oa

hoa

bang

ai

an

hon

##

.
l
===========================
&
l
l
l

hoang

Tren

long

hoa

tham

##

===========================
&
l .
l
l .
l
__j

bm

mang

Bm

la

nhng

la

##

J
.
j
.

.
.

===========================
&
l
l
l
__j

th

nang Xuan gi

mau

nang Xuan a

ghi

chao mng non

song

Hoa

dau chan muon

##

.
j

l
j
l
===========================
&
l .
__j

khi nang va

sang

Bm

la nhng thieu

##
.

.

. _
===========================
&
l .
l
l
l
_j


##

j
===========================
&
l
l
l

nien

long khao khat yeu

kieu

tnh th chm

gay

con ti

sang

Xuan trang

oa

trong.(1942)

hoa: khach yeu

Buon tan thu.

VanCao

l l l

======================
& 4
l

%
J


.
b

l
l
l
l =l
=========================
&


J
J

=l

l
l
l
l
=========================
&
Ai

lt

ngoai sng

gio

Khong

dng chan

j
l
=========================
&
=l
l j
l

_ l
en

em be

bang

Oi va thoang nghe em

j
.

j
l =
l . j
l
=========================
&
l . j
l
l
_ . l
ngay bc chan

chang

T t

xa

ng

vang

l
j

l . j
=========================
&
=
l j
l
l
l
l . j
em

mua

thu

chet

Nghe mua

ang rt

ri theo laj
J

l
l l
=l
=========================
& _ . l
l j

vang

Em

ngoi

an

ao

long

buon vng van

em

b
j
j
j

l
l j
l =l
=========================
& l
thng

nh

chang

Ngi

con

biet em nh mong Tnh


.


J

J #J
b

j
j

. l l
_=

l
=========================
&
l
. l
xa

con

o xa

xoi

long

Nh

bong

chim

uyen

nh

=========================
&
l
l
l l
l j
_ =
gio

a duyen chim vi

gio

bay

ve chang quen

het

li

. j . j . J J #J
j

b
l
l
l
l =
l l
=========================
&
l
the

Ao an het

roi

co quen dang

ngi

Chang ngay

j
l l

=========================
&

=l
l j
l j
l
j

.
thang qua
danmua thu chet
bao
lan
Thoi
tnh
em %
.

j

b

j
l _ . l
l
=========================
&
=
l . j
l
l
nao tm

ay

en

Nh

mua

Con

nh

em xa

thu

chet

ri theo

ke

la

ma

say sa nhng nam

vang.(1939)