Vous êtes sur la page 1sur 86

1

Utrecht, Holandia, poncy budynek Rabobanku 2

Ataki przeciwko Pastwu & Kapitaowi - wstp do historii Konspiracyjnych Komrek Ognia

mieszka) odnalaza tam take szybkowary (stosowane do konstrukcji bomb - przyp. tum.), materiay pozwalajce na konstruowanie zapalnikw opniajcych, a take lady materiau wybuchowego. Aresztowan czwrk postawiono przed prokuratorem. Jednej osobie pozwolono odpowiada z wolnej stopy i uwolniono, za pozosta trjk przewieziono do wizienia, gdzie oczekiwa mieli oni na proces. Prokurator wyda nakaz aresztowania szeciu innych towarzyszy, ktrzy zeszli do podziemia i zaczli ukrywa si ju 14 marca 2011 r. pomimo szeroko zakrojonych, policyjnych poszukiwa oraz posterunkw drogowych rozstawionych przez kilka dni wok Aten. W przecigu kilku miesicy, pod szyldem Konspiracyjnych Komrek Ognia, miao miejsce okoo 180 podpale i atakw bombowych z wykorzystaniem adunkw domowej roboty. Ich celem stay si banki, dilerzy aut, centra handlowe, instytucje rzdowe, komisariaty, biura partii politycznych, domy politykw, sdziw, kryminologw, dziennikarzy, prywatne firmy ochroniarskie oraz przedsibiorstwa zajmujce budow wizie... W ramach tych dziaa odbyo si kilkanacie koordynowanych na wiksz skal podpale, a kilkadziesit celw zniszczono w serii atakw obliczonych na 2-3 dniow operacj. Towarzyszce im komunikaty, przedstawiay nie tylko krytyk Kapitau, Pastwa i Wadzy (we wszystkich ich aspektach), lecz rwnie poddaway krytyce bierno wyzyskiwanych, ich stadn mentalno oraz kolaboracj z systemem. Grupa daa do zrozumienia, e odrzuca postrzeganie ucisku i eksploatacji, jak czego narzuconego ludziom wycznie przy uyciu paek i szantau. Jej zdaniem ucisk jest rodzajem spoecznej relacji, za ktr kady z nas ponosi indywidualn odpowiedzialno - kadego dnia dokonujc wolnego wyboru: sprzeciwi si lub podporzdkowa. Anarchici w Grecji zdoali ukonstytuowa si jako sia spoeczna, dziki swojej nieprzerwanej agresji wymierzonej we wadz. Przybraa ona posta licznych atakw, ktre byy wynikiem poczenia takich elementw jak silne, rewolucyjne osobowoci, zwinne i ruchliwe affinity groups (mae komrki, oparte na zaufaniu i przyjani) oraz potrzeba bojowego zaznaczenia swojej obecnoci. Inaczej ni w innych czciach wiata, greccy towarzysze rozwinli swoj dziaalno, nie w oparciu o liberalny i lewicowy aktywizm, czy subkulturow tosamo polityczn lub akademickie dzielenie wosa na czworo, lecz w oparciu o cigy konflikt z Pastwem i Kapitalizmem, tworzc w ten sposb autentyczny ruch anarchistyczny. Jednak tym, co charakteryzuje szczeglnie Konspiracyjne Komrki Ognia i now nihilistyczn partyzantk miejsk, nie jest samo postanowienie, by przej do ataku. W przeciwiestwie do wikszoci greckich anarchistw, towarzysze z Pyrinon Tis Fotias (Konspiracyjne Komrki Ognia), przeprowadzali swoje akcje pod jednym i tym samym szyldem, aby pokaza konsekwencj w dziaaniu oraz trwao ich wasnego dyskursu, jak rwnie dla zaznaczenia organizacyjnej cigoci. Nie zapominajc o dzielcych je rnicach wiatopogldowych, naley zdawa sobie spraw, e w Grecji istniej te inne, podobne do KKO, anarchistyczne grupy zbrojne, takie jak Epanastatikos Agonas (Walka Rewolucyjna) i Secta ton Epanastaton (Sekta Rewolucjonistw), a kadej z nich udao si wykreowa wasn, odrbn i rozpoznawaln tosamo. KKO rozwijaj i popularyzuj partyzanckie dziaania wojenne w warunkach miejskich oraz rewolucyjny terror skierowany przeciwko opresorom. Widz siebie jako trzeci biegun greckiego anarchizmu. Nie czuj si czeci rodowiska lewicowego ani insurekcjonistw spoecznych, okrelajc si za to, jako biegun

otna burza spoecznej rewolty przetoczya si gniewnie ulicami Grecji w Grudniu 2008 roku. Po tym jak policja zamordowaa Alexisa Grigoropoulosa, zamieszki rozlay si po caym kraju i trway kilka tygodni. Zaatakowano, spldrowano i pozostawiono w pomieniach setki korporacyjnych i rzdowych obiektw. Mimo, e podczas pierwszego tygodnia po morderstwie, na czele tej burzy stali anarchici i antyautorytaryci to jednak szybko rozprzestrzenia si ona na innych ludzi, wczajc ich do rewolty - przeciwko ndznemu yciu, wadzom i braku nadziei na lepsz przyszo, jakiej ten wiat nie moe zaoferowa wyzyskiwanym. Jednak bunt nie wygas wraz z kocem 2008 roku, tak samo jak nie zacz si w dniu morderstwa. Ataki przeciwko strukturom Pastwa i Kapitau trway dalej, rozlewajc si na kilka mniejszych miast w Grecji. Mimo pewnych rnic oraz niekiedy odmiennie rzooonych akcentw, odpowiedzialno za wiele z tych atakw, wzili anarchici i antyautorytaryci. Za porednictwem publikowanych komunikatw doszo do wielu ywych dyskusji ma temat insurekcyjnych perspektyw, nowego pokolenia miejskiej partyzantki, dopuszczalnych celw ataku, spektrum narzdzi walki, a take napicia, jakie pojawia si midzy dziaaniem masowym a indywidualn ciek walki... 24 wrzenia 2009, jednostka antyterrorystyczna zatrzymaa czworo osb. Postawiono im zarzuty przynalenoci do Konspiracyjnych Komrek Ognia, posiadania materiaw wybuchowych i terroryzmu. Do aresztowa doszo dzie po anarchistycznych atakach na domy socjalistycznych posw z partii rzdzcej. Policja podaa do wiadomoci publicznej, e dysponuje odciskami palcw podejrzanych, jakie znalaza na nieuytej jeszcze bombie, podczas nalotu i przeszukania tzw. kryjwki w Halandri w Atenach. (w rzeczywistoci mowa tu po prostu o domu towarzysza Harisa Hatzimichelakisa). Policja stwierdzia te, e podczas przeszukania cznie dwch domw (towarzysze zostali aresztowani na terenie dwch rnych

antyspoeczny, indywidualistyczny i nihilistyczny. Jeden z komunikatw rozpoczynajcych t kolekcj tekstw dotyczcy ataku na wiec wyborczy ex-premiera Karamanlisa, przeprowadzonego w przeddzie wyborw - dostarcza nam punktu wyjciowego w zrozumieniu nihilistycznych idei oraz dziaa KKO. Gdy trwa wyborczy miting, w koszu na mieci, umieszono domowej roboty bomb. Wiec ewakuowano a spektakl wadzy zosta rozbity. Par dni pniej, 4 padziernika 2009 r. wybory wygraa socjalistyczna partia PASOK. Razem z Parti Zielonych stworzya rzd, a jednym z pierwszych jego krokw byo wysanie przytaczajcych si policji do ateskiej dzielnicy o nazwie Exarchia - miejsca w stolicy Grecji, gdzie tradycyjnie ju anarchici i antyautorytaryci posiadaj bardzo silne wpywy. Pacyfikacyjne oddziay policji stacjonoway tam przez klikanacie dni, starajc si podporzdkowa cay teren kontroli pastwa. Zgodnie ze swoimi najlepszymi tradycjami, socjalici, zajli si zwalczaniem anarchistw, co stao si wanym elementem ich politycznego programu... Publikacja niniejszych materiaw, listw i komunikatw, ma przede wszystkim da polskiemu czytelnikowi szans na blisze poznanie pogldw oraz praktyki politycznej Konspiracyjnych Komrek Ognia. Ma take udokumentowa wany okres we wspczesnej historii greckiego i oglnowiatowego ruchu anarchistycznego, ktry silnie naznacza pojawienie si i gwatowny rozwj nowej partyzantki miejskiej oraz fala pastwowych represji. Wierzymy, e wiedza o ideach i dziaaniach Konspiracyjnych Komrek Ognia moe stanowi podstaw dla rozwoju wiadomoci oraz rewolucyjnej solidarnoci. Projekt globalnej Nieformalnej Federacji Anarchistycznej powinien zosta przedyskutowany przez wszystkie rodowiska midzynarodowego ruchu anarchistycznego. Mamy nadziej, e ta publikacja bdzie w tym pomocna. Angielscy autorzy broszury podzielili zebrane tu materiay na poszczeglne dziay, zestawiajc je raczej ze wzgldu na tematyk ni chronologi. Starali si przy tym jednak zachowa ich nastpstwo czasowe w obrbie poszczeglnych tematw. Mozaik tego rewolucyjnego dyskursu tworz listy towarzyszy uwizionych wskutek represji z Listopada 2010, akcje/wezwanie do midzynarodowej solidarnoci, korespondencja z uwizionymi chilijskimi anarchistami oraz eko-anarchistk Silvi Guerin. Cao koczy rozdzia w ktrym zebrano informacje na temat aktw rewolucyjnej solidarnoci. Wersja polska zostaa uzupeniona o cz komunikatw nieuwzgldnionych w wersji angielskiej. Naley zdawa sobie spraw, e niniejsza publikacja daje tylko czciowy ogld sytuacji. Dokument ten nie ma swojego zamknicia, dziaania grup zbrojnych trwaj nadal, pojawiaj si nowe okolicznoci, nowe teksty i wydarzenia, nowi winiowie trafiaj za kraty. Wznoszone s i upadaj kolejne barykady. Nieustanny proces anarchistycznej rebelii trwa. Dedykujemy t broszur: WIZIENNEJ KOMRCE KONSPIRACYJNYCH KOMREK OGNIA + WSZYSTKIM OSKARONYM W ICH SPRAWIE CHILIJSKIM WINIOM 14 SIERPNIA WSZYSTKIM BOJOWNIKOM & ZAKADNIKOM TOTALNEJ WOJNY PRZECIWKO WYZYSKOWI I HIERARCHII

Broszura powstaa dziki wsppracy i pomocy grupy osb, zarwno anarchistw jak i nie-anarchistw. Wszystkim, ktrzy tumaczyli i poprawiali zebrane tu teksty, serdecznie dzikujemy! Wasza pomoc bya nieoceniona.

Id wolno lub szybko, lecz id. Myl spokojnie lub gono lecz myl. ycie jest krtkie i kady kto nie dokona wysiku samookrelenia, ten ani nie posieje, ani nie zbierze, ani nie pozna smaku ycia. Id, myl ! Droga powstaje pod wpywem krokw idcego.

Przy wsppracy z pismem anarchistycznym

INNY WIAT

3-dniowa operacja podpale sprztu i lokali greckiej armii


Ateny, Saloniki, 2-3-4/11/2008 Konspiracyjne Komrki Ognia ponosz odpowiedzialno za podpalenia, ktre miay miejsce od niedzielnej nocy do wtorkowego popoudnia w Atenach i Salonikach. Mianowicie w Atenach podpalilimy wojskowy jeep Navy Halandri (temat ukrywany przez policj), pojazdy marynarki wojennej przy wejciu do budynku Dowdztwa Marynarki Wojennej na placu Klafthmonos, przedsibiorstwo systemw cyfrowych ACE HELLAS w Agia Paraskevi, ktre wsppracuje z greck armi, klub emerytowanych oficerw armii na ulicy Halkokondyli, zwizek emerytowanych oficerw armii na rogu ulic Harilaou Trikoupi i Akadimias, biuro polityczne ministra obrony narodowej Vaggelisa Meimarakisa. W Salonikach podpalilimy klub oficerw rezerwy przy Evosmos prywatn szko wojskow na ulicy Margariti i ATM Geniki Bank w Kalamarii, ktry wsppracuje z armi. Bierzemy rwnie odpowiedzialno za atak na siedzib sdu wojskowego w Rouf we wtorek 28 padziernika. POLEMIKA W SPRAWIE EKONOMII W naszych czasach, militarna organizacja kadego pastwa jest nieodczn czci rozwoju interesw geopolitycznych i ekonomicznych. Prowadzenie wojen jest nieuniknionym rezultatem intensywnych kryzysw ekonomicznych systemu kapitalistycznego. Typowym przykadem takiej zalenoci by radykalny wzrost wydatkw na zbrojenia na pocztku 20-tego wieku, oraz kryzys ekonomiczny w USA w 1929 roku, wraz z dugookresowym kryzysem na rynku wiatowym. Te wydarzenia jednoznacznie przyczyniy si do wybuchu pierwszej i drugiej wojny wiatowej. Militarne operacje i ekonomiczne interesy s praktycznie w bezporedniej zalenoci przez cay okres historii ludzkoci. Z baz NATO na europejskiej ziemi prowadzi si interwencje pacyfikacyjne na Bliskim Wschodzie, armia odgrywa role podstawowej siy utrzymania i rozszerzania ekonomicznych interesw zachodnich pastw. Aby karmi machin wojenn i przemysu zbrojeniowego, potrzebne jest utrzymanie spoecznego spokoju wewntrz metropolii zachodnich pastw. Wojna i pokj, dwa oblicza, dwie rne manifestacje kapitalistycznego panowania. KOMPLEX POLICYJNO- MILITARNY Kiedy kilka dekad temu kapitalizm mia bardziej odkryt twarz, by mniej szykowny mniej przypudrowany istnia niewielki ale jednak klasowy opr. Poniewa czowiek, ktry pozbawiany jest tego co mu si susznie naley jest w stanie walczy o to do upadego. Aby go z powrotem podporzdkowa kapitalistyczne think-thanki wyszy naprzeciw z ide stworzenia pastwa opiekuczego. Opieka spoeczna, publiczna opieka medyczna, plany emerytalne, polityka populistyczna kreowania korzyci, pomoga oswoi dziki proletariat. Rwnoczenie twarda machina systemu wspierana bya polityk represji przy uyciu policji i wojska rozwijanych bez istotnej zmiany w stosunku

do ich wulgarnej przeszoci. W Grecji zostali naznaczeni (jako figury spoeczne w popularnym rozumieniu) jako gliniarz i winia wojskowej junty. Jeden przez drugiego prbuj zbliy si do obywateli. andarmeria, policja i suby wojskowe zmniejszyy swj stan liczebny, ale w tym samym czasie na ulicach miast pojawi si nowy kompleks wojskowo-policyjny dobrze znany jako MAT i MEA (grecka jednostka policji). W drugiej poowie lat 90-tych szefowie (korporacji przyp. M) i pastwo doprowadzili do sytuacji w ktrej robotnicy przestali stanowi zagroenie dla systemu. Ta nowa religia indywidualistycznego-idiotyzmu ma swoj siedzib w umysach nowej klasy drobnych wacicieli rozkadajc kady pomys powstania robotniczego frontu. Tego typu iluzje (jak zawsze) bd mie swj gorzki koniec. Motor neoliberalizmu napdzany jest szybkim tempem a popularna (prospoeczna) polityka zastpiona zostaje przez prywatyzacj. W ten sposb pastwo przechodzi od tresera dzikiej zwierzyny do roli zaledwie managera domu, majc kadego lokatora jako waciciela, pracujcego razem dla ich wsplnych interesw. Pastwo majc dowiadczenia z przeszoci zawsze bdzie posiada rezerw dla zastosowania elaznego bicza represji, odkd marchewk przekonano proletariuszy, mona wzmacnia stranikw systemu. Dzisiaj zmilitaryzowane pastwo nosi cywilne ciuchy. Armia pamitajca czasy zamachu stanu teraz pokazuje nowy lepszy wizerunek profesjonalnej greckiej armii z umiechnitymi najemnikami. Poza tym po 11 wrzenia militaryzacja wiata zachodniego odpowiada spoecznemu zapotrzebowaniu na bezpieczestwo. Kiedy zagroenie islamskim terroryzmem, przestaje by wystarczajco przekonywujce, wtedy by zalegalizowa w oczach spoeczestwa zwikszenie wydatkw na zbrojenia podnosi si temat nielegalnej imigracji albo przestpczoci imigrantw, (tak jak w Grecji). Zwikszenie patroli stray granicznej nie jest przypadkowe, to jest najlepszym obrazem tego co nazywamy rozwojem kompleksu militarno-policyjnego. Armia styka si ze spoeczestwem ju nie w kategoriach represji, ale towarzyszy mu w jego dekadencji, zmieniajc si z niegdysiejszej szarej, brzydkiej instytucji w trampolin do robienia zawodowych karier. Suba wojskowa jest zdemokratyzowana, kobiety maj prawo uczestnictwa w niej, rwnie w policji, wojskowych szkoach pierwszej klasy, stara metoda podporzdkowania sobie modziey przez wojsko jest ju bezuyteczna, poniewa modzie jest ju podporzdkowana przez internet, tv, telefony komrkowe itp. Taka zmiana wizerunku armii jest bardziej niebezpieczna. Kadry nada stanowi onierze analfabeci, a policyjne szeregi zasilaj gliniarze o wielkich tykach co zupenie nie odpowiada nowemu estetycznemu porzdkowi a jeszcze bardziej nowoczesnym normom. Nowoczesny militaryzm oznacza istnienie sprawnej imaginacji, specjalizacji, edukacji, systemw high tech, poczucia bezpieczestwa obywateli itp. To nowy sposb na ycie. W takim razie pacyfikacyjna misja greckiej armii z humanitarn pomoc, gwatami, grabieami, handlem broni, narkotykami i kobietami, poza ogromnymi korzyciami gospodarczymi dla pastwa jest tumaczona przez najemnikw biorcych w tym udzia jako sport ekstremalny, pozwalajcy im uzasadni te dziaania czym poza zyskami ekonomicznymi. Czym z czego mog by dumni. Armia maszeruje dzisiaj poza granicami pastwa by ustanawia morderczy pokj korporacyjnych szefw, legalnych wacicieli, biernej wikszoci w tym samy czasie bdc w gotowoci do przywrcenia w jakikolwiek sposb spokoju wewntrz metropolii. To dlatego

kompleks militarno-policyjny wystpuje incognito podpisujc kontakty o strategicznym znaczeniu. Nie jest przypadkiem, ze ministerstwo bezpieczestwa publicznego stao si sub-ministerstwem pod ochron ministerstwa spraw wewntrznych, kiedy miejsce feldmarszaka Polydorasa zostao zastpione przez prawdziwego czowieka armii ex szefa gwnej komendy armii Hinofotisa (ostatnio nasze komrki pozdrowiy nowego ministra podkadajc ogie w komisariacie policji na ulicy Dodekanisou). SAMOBJSTWO W ZWOLNIONYM TEMPIE Armia stwarza warunki, w ktrych jednostka nie moe krytycznie myle jako autonomiczna osobowo. Funkcjonuje jak trybik w machinie, jak kamie w budowli, jako cz kompleksu. Egzystencja jednostki jest planowo przeksztacana w czstk kompleksu, ktrego zadaniem jest pokonanie jednostkowej jani. System niszczenia jednostki jest kultywowany i wzmacniany przez wrzaski przeoonych, wiczenia i wysiek ponad siy. W takim systemie ludzie prawdopodobnie nigdy nie rozwin swojego krytycznego stanowiska wobec armii (ani pozytywnego ani negatywnego) to fabryka ludzi bez wasnej woli, nie mogcych podj decyzji bez konsultacji, majcy zduszone i wypatroszone wntrze. Ludzie, ktrzy nigdy nie troszczyli si o aden nard. Armia doprowadza do zniszczenia ich indywidualnej substancji, gasi wiato ich serc, roztapia ich ego w bezdennej pycinie, doprowadzajc do zatracenia indywidualnych potrzeb co w prostej drodze prowadzi do samobjstw. Dziecinad jest mylenie, e odpowiada za to tylko system szkole albo brutalnie pokrzykujcy oficer. To armia jest odpowiedzialna w caoci ze swoj uniformizacj, kultem posuszestwa, narodow orientacj, fanatyzmem przeksztacajcym ludzi w trybiki w maszynie. Niektrzy z nich dezerteruj uciekajc w mier, okrelajc siebie w sposb absolutny przynajmniej w momencie samobjstwa. Taki czyn moe wydawa si najbardziej idealnym rozwizaniem jako ostatnie schronienie dla ludzkiej godnoci. C za ironia: pragnienie odkrycia wasnego ja wie si z cakowit jego utrat. WEWNTRZKRAJOWA WROGO Cigle dymy do pozyskania innych obozw. Dla stworzenia obozu rewolucji. Wypeniamy obowizek buntu, i tworzenia zbrojnej frakcji chaosu. My nie potrzebujemy instytucjonalnej dyscypliny bo mamy swoj autodyscyplin dla naszych nocnych projektw. W obozie buntu i nieposuszestwa znajdujemy trzymajcych nasz stron towarzyszy, ktrzy maluj twarze w barwach wojennych na swj wasny sposb. Dedykujemy te podpalenia jako akt wojny naszym zbiegym towarzyszom DIMITROWI SYRIANOU, KOSTASOWI HALAZAS, ILIASOWI NIKOLAOU. Wreszcie nie zapomnianemu DIMITRAKISOWI GIANNISOWI towarzyszowi, ktry cigle przetrzymywany jest w niewoli przez wroga. P.S. Wysyamy nasz sygna ognia do winiw by rozpoczli strajk godowy od poniedziaku 3 listopada Nic ponad gniew naszej Walki ! Ktry cigle realizujemy !

Ateny, Grecja Komunikat po zamachu bombowym na wiec wyborczy ex-premiera Karamanlisa


OTO JAK SPRAWY SI MAJ JELI O TYM WANIE MYLISZ

imo trudnych momentw nigdy nie porzucilimy walki. Nie dosigy nas ich gorce oddechy, nawet, gdy wszce wok psy wciekle ujaday. Spogldalimy na siebie wzajemnie, utwierdzajc w powzitych decyzjach. Sprawdzalimy nasz bro, umacniajc we wasnej nienawici miao, zrbmy to ponownie... tym razem, a do samego koca... Po tym jak zaatakowalimy ministerstwo Macedonii-Tracji i po ogoszeniu krajowych wyborw, nasze dwie komrki postanowiy podj wspprac z towarzyszami z Frakcji Nihilistycznej, ponownie ogaszajc strategi podsycania napi spoecznych. Zaatakowano wwczas domy i biura wielu politycznych osobistoci. Pierwszy z serii tych atakw bombowych przeprowadzono w Kolonaki. Jego celem by dom Louki Katseli, tutejszej kandydatki partii PASOK. (Parlamentarzystka Katseli kandydowaa na ministerialne stanowisko ds polityki gospodarczej, w rzdzie greckiej Partii Socjalistycznej - PASOK, a nastpnie obja stanowisko Ministra Gospodarki) Postanowilimy, e dokonamy tego ataku w cigu dwch dni. W dniu jego realizacji, ze zdumieniem zobaczylimy jak dziennikarze wituj rozbicie naszej organizacji: policyjny nalot na kryjwk w Halandri, ledzon od jakiego czasu przez gliniarzy, sukces EYP (Narodowa Agencja Informacyjna), odnalezienie oraz identyfikacja odciskw palcw powizanych z poprzednimi atakami, scenariusze na temat struktury naczy poczonych... A wszystko to w dniu, gdy zaatakowalimy w Kolonaki, pod samym nosem policji, bez adnych przeszkd czy obaw. Moglibymy, co najwyej wymia wydarzenia w Halandri, gdyby nie fakt, e pewne osoby zostay postawione w stan oskarenia i uznane za czonkw naszej organizacji. Doskonay scenariusz, zaspokajajcy ludoercze instynkty dziennikarzy i spoeczestwa, ktrzy od miesicy domagali si aresztowania terrorystw. Wyborcze sztuczki...prba utrzymania wewntrznej kontroli... sztuczne ognie pozwalajce przestraszy wyborcw... Nie zamierzamy zagbia si w meandry ich logiki dziaania, jednak jej skutki gboko zapadaj nam w pami i z cakowit powag, bez adnych dodatkowych intencji, wypowiadamy sowo: ZEMSTA. Zemsta z powodu urzdzonej przez nich uroczystoci na cze naszych tak zwanych aresztowa, pod pretekstem 20 rocznicy egzekucji odraajcego Bakogianniego (polityk prawicowej partii Nowa Demokracja, ktry we Wrzeniu 1989 r. zosta zabity strzaem w gow, oddanym przez zbrojn grup 17 Listo-

Konspiracyjne Komrki Ognia Ateny- Saloniki

pada) Zemsta za wito, ktrego organizator, wielki sutener Karamanlis (grecki premier wybrany 4 padziernika 2009 r.) arogancko ogosi swj triumf nad rewolucyjnym terroryzmem. Zemsta na medialnych szkodnikach, aspirujcych do powanego dziennikarstwa, piszcych o terrorystach uzbrojonych w samowary i playstation, o szefach grup i ulegych wzgldem nich dzieciakach. Ale rwnie zemsta na wraliwych mentorach postpowej prasy, z trosk rozpisujcych si o dobrych dzieciakach z ssiedztwa. Wreszcie zemsta na tym pieprzonym spoeczestwie, umiechajcym si zoliwie na myl, e wreszcie jest od nas wolne i bdzie mogo spokojnie pooy si do ek. Zemsta na policyjnych bastardach, ktrzy, podczas iluzorycznego, sfabrykowanego zwycistwa nad terroryzmem, zgrywaj twardzieli, ustrojeni w kuloodporne kamizelki i karabiny maszynowe, a ktrzy uciekajc, krzycz i chowaj si pod swoimi biurkami, gdy noc atakujemy ich posterunki, aby spali je do fundamentw. Zemsta na prokuratorskich bastardach i urzdnikach ledczych, ktrym wydaje si, e s w stanie pojma nasza nienawi i uczucia, ktrym wydaje si, e potrafi nas rozgry oraz ktrzy sdz, e zdoaj zastraszy nasze sumienia, ptajc je w kartotekach swoich procedur. Zemsta w imi wszystkiego co czyni nas ywymi, za wszystko co stracilimy oraz za to, co mogoby si nam przytrafi na skutek wyboru nowej miejskiej wojny partyzanckiej, jako autentycznego sposobu ycia. Ju dzi, zarwno my jak i nasi przeladowcy wiemy dobrze, e ich spektakl nie omami ludzi zdolnych do krytycznego mylenia. Nie zastraszy rwnie tych, ktrzy z miejsc do ktrych docieraj tylko nieliczni, omielili si uczyni wasn ojczyzn. Jeli za chodzi o wszystkich innych, to niewiele nas oni obchodz. Przy okazji, kilka miesicy temu, w Maju 2009, po podoeniu bomb na

policyjnych posterunkach w Stavroupoli i Pentali, napisalimy: Efekt (dziaa policji - przyp.tum.) okaza si jeszcze bardziej aosny i widowiskowy. Wikszoci aresztowa dokonano oskarajc ludzi z powodu ich pogldw lub po prostu dlatego, e znajdowali si w pobliu zamachu. Uwaamy, e aresztowania nie powinny prowadzi do kreowania mczennikw... ani do skadaniu oskaronych w ofierze na otarzu susznej sprawy. Musicie jednak zdawa sobie spraw, e nasze decyzje pocigaj za sob konsekwencje. Im wicej o tym mylimy, im wikszej pewnoci nabieramy, tym wicej zaczynamy oczekiwa od siebie samych oraz naszych towarzyszy. Chcemy, aby to byo jasne. Jestemy ludmi, ktrzy nie rzucaj sw na wiatr, lecz konsekwentnie je realizuj, bo chodzi tu o spraw naszego yciowego zaangaowania. Dlatego postpilibymy, co najmniej niekonsekwentnie i tchrzliwie, gdybymy wyparli si naszych wartoci i pozycji, owiadczajc, e wyrzekamy si wszelkich dziaa z uyciem przemocy lub zaprzeczyli swojemu uczestnictwu w organizacji - co jak podali dziennikarze, zrobiy dwie spord aresztowanych osb. Jest to oczywicie zupenie zrozumiae, poniewa ludzi tych nic z nami nie czy. Nasz gwn cech jest duma z wasnych wyborw i czynw. Spogldamy w lustro bez adnego wstydu, z odwag, zaszczytem i honorem. W przypadku aresztowania bdziemy postpowa tak samo. Nie bdziemy ukrywa naszych twarzy, jak robili to ci dwaj, modzi, domniemani czonkowie naszej grupy. Mwic cilej, jeli ju ktokolwiek powinien zasania swoj twarz, to powinno robi to obecne, zdegenerowane spoeczestwo. Nie bdziemy bawi si w detektyww i sdziw, rozmylajc nad tym jak i dlaczego w mieszkaniu na terenie Halandri znalaz si konkretny dowd w tej sprawie, mianowicie bomba wykonana z szybkowaru. Chcemy przez to dobitnie podkreli nastpujcy fakt: bomby nie s produktem markowym, nie maj metki, szczeglnie za te ze zwykym detonatorem, jak samowary czy budziki. S to elementy znajdujce

si w powszechnym obiegu handlowym, ktre, w przeciwiestwie do represywnych zarzdze, nie s zastrzeone prawami autorskimi jakiej organizacji czy czyjego modus operandi. Konkretna metoda posugiwania si tego typu narzdziami w celu wzmocnienia siy uderzeniowej wybuchu, znajdowaa swoje zastosowanie ju od XIX wieku. Posugiwali si ni francuscy terroryci i nihilici (Henri, Ravachol, Vaillant), a dzi we Woszech uywa jej organizacja FAI, za w Grecji my oraz organizacja ENEDRA (antyautorytarna grupa, odpowiedzialna za podoenie kilku bomb domowej roboty we Wrzeniu 2007 r.) A zatem, jak to moliwe, by odkrycie u kogo bomby, wykonanej technik, obecn i wykorzystywan w rnych okresach czasu i miejscach na wiecie, uznane zostao za dowd obecnoci tam konkretnej grupy, takiej jak Konspiracyjne Komrki Ognia? Co tu mierdzi, ale to nie do nas naley wyjanienie, o co w tym wszystkim chodzi. Wszyscy, ktrzy przypuszczali, e bdziemy ukrywa si na terenie miasteczka akademickiego oraz Politechniki, powinni w takim razie zastanowi si dlaczego w czasie gdy budynki uniwersyteckie przeyway oblenie cywilnych glin oraz dziennikarzy, my podoylimy bomb na Pedion tou Areos podczas wiecu wyborczego tego tuciocha. (chodzi o ex-ministra Karamanlisa). Nie obchodzi nas kwestia uniwersyteckiego azylu, ktrego zniszczenie jest marzeniem glin. Nie zamierzamy zaprzta sobie tym wszystkim gowy, poniewa rozgldamy si ju za kolejnymi celami ataku. Przygotowujemy si na to, co przyniesie nam przyszo, przez co moemy w peni wiadomie stawia czoo teraniejszoci. Dlatego zamknicie jednego z nas, nie jest w stanie nas osabi. Mamy swj wasny system wartoci, ktrego nie splamimy rejterad z wasnych pozycji, niekonsekwencj ani sab pamici. Innymi sowy, niech hieny solidarnoci trzymaj z dala od nas swoje apska. Ludzie o szlachetnych intencjach, persony, Przywdcy, ci, ktrzy posiedli prawd, wszelkiego rodzaju Matki Teresy i reszta tego rodzaju szumowin powinni traci swj czas z uleglejszymi ofiarami. Nie bdziemy atw zdobycz dla czyjejkolwiek dobroczynnoci i powybijamy im zby. Nawet w najciszych czasach rewolucjonista powinien wysoko ceni swoich przyjaci i towarzyszy, pogardzajc ludmi, ktrzy pozostaj letni, umiarkowani i neutralni, ze swoimi wulgarnymi interesami i faszywym humanizmem. Powinien pogardza ludmi, ktrzy oprzez nieustanne kompromisy dekapituj rewolucyjne sumienie i rewolucyjn praktyk. Zachcamy nowych towarzyszy, by pozbyli si mentalnoci przesiadywania w barach i kafejkach, ktre przeobraziy si w sale konferencyjne, gdzie eksperci solidarnoci proklamuj swoje komunikaty. Zachcamy ich do przeniesienia swojego ycia na obszar konspiracyjnych spotka, zastpujc dotychczasowe pogawdki, projektami dziaania i klarown pozycj. Niech strach i niepewno zastpi miao i determinacja; niech gniew wywoa burze wciekoci, dziki ktrej kady zada sobie pytanie w gbi wasnego serca:

Jeli nie teraz... to kiedy? Jeli nie my... to kto? Towarzysze, ktrzy zaatakowali Luke Katseli, zaproponowali pod wpywem ostatnich wydarze, by na nowo przemyle plan dziaania. Uwaamy bowiem, e rzeczywisto otaczajcego nas wizienia, nie jest prostym wynikiem dziaania jakiego jednorodnego politycznego przywdztwa, wprawiajcego w ruch instytucje oraz wydajcego rozkazy; jest ona raczej spoeczn fabryk zachowa, kultury, tradycji i obyczajw. Pragniemy zatem zaatakowa kady jej obszar, produkujcy wszystko czego nienawidzimy. W zwizku z tym, plan zaatakowania domw 5 czy 6 politykw wyda nam si w tej chwili zbyt kiepski i pozbawiony dynamiki, o jak nam chodzi. Chcielimy zrobi co, co przerwaoby rzekome ograniczenia, pozwalajc odrzuci alibi niewinnego spoeczestwa, wypierajcego si wasnej odpowiedzialnoci, poprzez przypisywanie sobie roli wiecznej ofiary. Jednak ofiary nie umiechaj si do swoich zabjcw, nie wysuwaj oskare przeciw stawiajcym czoa tyranii, nie wspieraj swoich wyzyskiwaczy. Nie usychaj z tksnoty za swoimi maymi plastikowymi wizieniami. Poniewa ofiary po prostu nie maj wyboru. Tymczasem czonkowie obecnego spoeczestwa maj wybr, a w konsekwencji ponosz odpowiedzialno za taki a nie inny stan rzeczy. Moe i yjemy wszyscy razem - my i spoeczestwo - w tym samym gwnie, nie zapominajmy jednak, e winiowie i stranicy przebywajcy w tym samym wizieniu nie s sprzymierzecami. Takie same uczucia ywimy wobec tego spoeczestwa, w ktrym nic nie iskrzy i gdzie panuj rzdy tchrzostwa. Dlatego opracowanie idei nowego zamachu, nie zajo nam zbyt wiele czasu. Postanowilimy zaatakowa wiec wyborczy, gdzie tpa masa drepczcych idiotw z entuzjazmem wylewa si na ulic, by fetowa swoich liderw. Wybralimy wiec Nowej Demokracji z powodw czysto estetycznych. Nie znielibymy spektaklu, urzdzanego przez tego grubego idiot Karamanlisa, chwalcego si nieistniejcym sukcesem w walce z rewolucyjnym terroryzmem. Chcielimy przypomnie mu, e takie kapanie gb nikomu nie suy. Chodzi nam te o utemperowanie ambicji pajacw ze sub antyterrorystycznych, pragncych pomci swojego agenta, zaatwionego przez organizacj Sekta Rewolucjonistw (egzekucja tego gliny odbya si w Kwietniu 2009), ktrzy prowadz swoje gierki kosztem ludzi, nie majcych nic wsplnego z now partyzantk miejsk. Wreszcie chcielibymy skierowa do wszystkich swoje przesanie. Od chwili obecnej, obszar neutralnoci przesta istnie. Rewolucyjny terroryzm i my, jako Konspiracyjne Komrki Ognia, robimy krok naprzd w strategii zagroenia spoecznego oraz nihilistycznej agresji. Bdziemy wystpowa przeciwko wikszoci, uznajc j za naszego wroga, tak dugo, jak dugo bdzie ona kamuflowa osobist odpowiedzialno za parawanem psychologii mas; dopki bd definiowa si, jako biedni, oszukani ludzie, ktrzy padli ofiar niesprawiedliwoci. Zero tolerancji dla usprawiedliwie. Ciko jest budzi si, co rano w tym niewiele wartym wiecie, poruszajc pomidzy otpiaymi umiechami, przemczonymi ciaami, faszywymi gestami, spojrzeniami penymi apatii, doznajc dojmujcego poczucia braku. Pozbylimy si caego bagau, ktry nas zatrzymywa: martwych relacji, bezbarwnych sytuacji, obowizujcych pogldw, rnych odson hipokryzji i cigej monotonii. Odrzucajc to wszystko, wkroczylimy na dzik ciek walki, gdzie nasze puca wypenia torpedujcy rytm nieujarzmialnego buntu. Bdziemy

gra w rosyjsk ruletk rewolwerem naszego ycia, ujmujc go we wasne donie, zamiast umiera cicho i cierpliwie, dalecy od tego, czego poszukujemy. Wiemy, e nie jestemy osamotnieni. Wielu nowych towarzyszy ognia jest razem z nami, i my rwnie znajdujemy si w ich pobliu. Wbrew wszelkim oczekiwaniom, nowa partyzantka wydrapaa swoj brzytw, rys na twarzy tego wiata. Nowe grupy zdoay rozkwitn i napisa swoj wasn histori, wbrew pogardzie i prbom oczerniania, ze strony starych celebrytw ruchu, wbrew podejrzliwoci i czarnowidztwu owieconych. . Przesyamy wyrazy mioci i szacunku, wszystkim nowym partyzantom. Wzywamy ich, aby doczyli do bitwy przeciwko maym i wielkim, widzialnym oraz niewidzialnym, wizieniom naszego ycia, bitwy toczonej a do samego koca. Jestemy gusi na sowa tych, ktrzy zasypuj nas wyczerpujcymi usprawiedliwieniami swojej biernoci, powoujc si na swoje tak zwane dowiadczenie. Rewolucyjne dziaania wojenne nie ustan, nie zagodzi ich beztroska robaczywych wyborcw. Zwolennicy partii politycznych, tak samo jak pikarscy chuligani, podruj z miasta do miasta, aby uczestniczy we wszystkich mitingach. Wlok za nimi swoje zwoki, wykrzykujc partyjne slogany. Twarze znieksztacone okrzykami w rodzaju Ty jeste naszym premierem paraduj przed kamerami TV, prezentujcej wyborczy elektorat, kwintesencj demokracji. Gdy nadchodzi ich szef, by odegra swoje 2-godzinne przedstawienie, masy zostaj sparaliowane przez zy emocji i popadaj w odrtwienie. Ta idiotyczna masa, przypominajca filmy o ywych trupach, moe by dla nas jedynie celem. Nie martwi nas ich ilo, ani obecno na wiecu modych i starych, kobiet czy mczyzn. Chodzi nam przede wszystkim o ten moment, gdy inercja ludzi przeksztaca si w entuzjastyczne wrzaski i poparcie dla demokracji. Postanowilimy, e skonstruujemy bomb, ktra eksploduje im prosto w twarz, niosc nasze przesanie podczas ostatniej przemowy premiera, wywoujc panik wadz i ewakuacj caego zgromadzenia. Wyborcy w strachu rzuc si do ucieczki, podczas gdy saperzy rozpoczn wycig z czasem, by w por zneutralizowa adunek. Przecilimy wic ulic Solomona, zanurzajc si na moment w biao-bkitnej (kolory Nowej Demokracji) masie. Minlimy tajniakw i prewencj - biorc nas za cz tumu, yczyli nam zwycistwa - dotarlimy na miejsce gdzie zamierzalimy umieci adunek. Na ulicy 3 Wrzenia oraz ulicy Guilfordou, widzielimy trzech tajniakw i trzech gliniarzy prewencji, za na rogu tych ulic napotkalimy jeszcze jednego tajniaka. Po wejciu w alej, pozostawilimy tam bomb, przesyajc tym samym nasz wiadomo na temat aresztowa, rzekomego rozbicia organizacji i zerowej tolerancji. Nadszed czas, by kady odpowiedzia sobie na pytanie, czy bdzie nadal poda dotychczasow drog, czy jednoznacznie wycofa si ze swoich dotychczasowych wyborw. Musimy pokaza im - indywidualnie i kolektywnie - e nie zwijamy agli. Wytrwamy a do koca. Jeli uciekn si do skrajnoci, aby nas schwyta, wwczas my rwnie zdobdmy si na najwysze ekstremum dziaania, uprzedzajc ich atak. Kto pjdzie do domu, bdzie przegranym tej wojny. adnego kroku wstecz, adnego zwlekania. Od teraz strategi zastpi nienawi, a wykalkulowane projekty, bezwzgldna determinacja. Uwolnijmy nasze niszczycielskie instynkty. Niech rozpocznie si nowy, jeszcze bardziej niszczycielski, jeszcze twardszy cykl walki partyzanckiej.

Niech kady dom stanie si kryjwk, a wszystkie kryjwki siedliskiem ognia, ktry pochonie ich ywcem. Pokamy im, e nowa guerilla nie jest mydlan bak, modzieczym impulsem ani wybuchem artystycznego niepokoju. Nasze agresywne pragnienia, nasze negacje i nasza egzystencja speniaj si i ulegaj wskrzeszeniu poprzez atak na dominujcy porzdek. Zawsze bdziemy po przeciwnych stronach barykady...

jeszcze si przekonamy, kto zostanie przyparty do muru.

Konspiracyjne Komrki Ognia - Frakcja Nihilistyczna


P.S. Przesyamy pozdrowienia anarchistom i towarzyszom Christosowi Stratigopoulosowi oraz Alfredo Bonnano, ktry mimo podeszego wieku, konsekwentnie podtrzymuje wasn postaw negacji, niezmiennie podajc wybran przez siebie drog.

Demokracja nie wygra


Komunikat Partyzanckiej Grupy Terrorystw Konspiracyjnych Komrek Ognia po ataku na grecki parlament 9 stycznia 2010 r.
Oto kraina martwa Kraina kaktusw Gdzie przed wzniesionymi Posgami z kamienia Do umarego wzywa aski gazu Pod migotaniem spadajcej gwiazdy. Pomidzy myl A rzeczywistoci Pomidzy zamiarem A czynem Kadzie si cie Pomidzy pomysem A dzieem Pomidzy wzruszeniem A odczuciem Kadzie si cie ycie jest bardzo dugie Pomidzy dz A spazmem rozkoszy Pomidzy monoci A istnieniem Pomidzy istot A jej zstpieniem Kadzie si cie Albowiem Twoje jest Krlestwo Albowiem Twoje jest ycie Albowiem Twoje jest Oto jak koczy si wiat Nie z trzaskiem, lecz ze skomleniem ( odwrcony fragment wiersza T. S. Eliota pt: Puci ludzie, opowiadajcego o Guyu Fawksie, ktry usiowa wysadzi w powietrze brytyjski parlament)

eli wspczenie wydaje nam si rzecz nie do pomylenia, by ktokolwiek wypowiada si przeciwko demokracji, nie otrzymujc przy tym etykietki konserwatysty albo faszysty, to dzieje si tak, poniewa demokratyczna propaganda zamieszkuje w umysach swoich poddanych oraz pod dachami ich domw. Innymi sowy, demokratyczny totalitaryzm nie musi niczego zazdroci poprzednim totalitarnym reimom. Nepotyzm, arystokracja, kasta sdowa, mowie stanu, uprzywilejowani, biznesmeni, mediatorzy, kontrahenci i wydawcy to postacie, ktre wci rzdz yciem spoecznym. W tym samym czasie, poniej, pod ich stopami, nadal znajduj si ci niesprawiedliwie traktowani, zawsze chtnie ywicy zudzenia i zawsze gotowi, by da si oszuka. Spoeczestwo trwa nadal, biernie ich znoszc, jednoczenie pragnc zaj ich miejsce. Ambicje atwego wzbogacenia, spektakularnego awansu do wyszej klasy spoecznej, kariery, akumulacji wasnoci, ubezpieczonych dbr materialnych oraz drzwi z podwjnym zamkiem - oto obietnice, jakie przynosi ze sob demokratyczna koniunktura. W ten sposb, dobrowolni poddani systemu, rezygnuj z demokratycznej perspektywy na rzecz totalitaryzmu kapitalistycznego panowania. Za wiadome jednostki, osaczone z kadej strony przez kapitalistyczn dominacj, wystpuj przeciwko demokracji. Narasta wyzysk naszej pracy i naszego ycia, rosn spoeczne nierwnoci, wiatowa polityka ulega militaryzacji, spektakl triumfuje - materialnie, a wielu ludzi popada w intelektualn i emocjonaln dekadencj. Wikszo tych zjawisk nie jest czym nowym. Mniej lub bardziej, tak wygldao ycie spoeczne pod rzdami kadej wadzy. Dzisiejsza demokracja osadza jednak t piguk. System demokratyczny to zamach stanu, ktry zamiast czogw wyprowadza na ulice kamery TV oraz reporterskie mikrofony. Demokracja panuje dziki sile swojej propagandy. Konstytucja chroni prac, jako naczelne prawo, nierwnoci spoeczne uznaje si za osignicia wolnego rynku i konkurencji, policja chroni i suy spoecznemu zapotrzebowaniu na bezpieczestwo, spektakl ochrania wolno wypowiedzi. Co prawda ssiad za drzwiami obok, moe popa w trudnoci, jednak ciebie to nie dotyczy, wic, po co si tym przejmowa... Wszerz i wzdu wszystkich zachodnich stolic ratyfikowano now, spoeczn umow demokracji - pomidzy skonfiskow-

anymi dobrami oddanymi pod zastaw, niekoczcymi si kolejkami po zasiek, a torturami na komisariatach. Ratyfikowano j w ramach specjalnych ofert nowych modeli telefonw komrkowych, szerokoekranowych plazm, zasikw dla bezrobotnych, problemw psychologicznych i samotnoci, pomidzy przypywami narodowej dumy a niespaconymi ratami kredytw. Co najistotniejsze, adnej z tych rzeczy nikomu nie narzucono si, nie wprowadziy ich adne zarzdzenia jakiej generalskiej junty. Poniewa s to wielkie osignicia ludzkoci. Dlatego te uwaamy, e demokracja oznacza technik i umiejtno sprawowania wadzy, na skutek ktrej ludzie przestaj zauwaa ucisk. Kapitalizm jest szefem, a demokracja jego rzecznikiem. Nie jestemy tak naiwni, by sdzi, e winna takiemu stanowi rzeczy jest garstka wybracw, na ktr zagosowali wyborcy. Oczywicie, owi dentelmeni i damy honoru s dorczycielami i wspornikami pastwowych zarzdze, jednak wikszoci z tych ludzi nie mona bra powanie. Gwn rol demokracji jest tworzenie zasony dymnej dla monstrualnej kapitalistycznej machiny. To pralnia, adnie wygldajca od frontu, za ktr kryje si mafijna ekonomia. Pierze ona brudne pienidze, utrzymuje zewntrzn czysto, pilnujc by wszyscy dostali swoj apwk (od pracownikw parkingu po piosenkarzy), posiadajc wasn armi ochroniarzy (od formalnych si policyjnych po agencje parapastwowe) oraz wiernych klientw (np. dumnych obywateli), ktrzy pac zawsze na czas. Byoby z naszej strony bdem, nie wspomnie o wzrocie roli, jaka w ramach tych stosunkw przypada dziennikarzom. We wspczesnej demokracji media przyjy na siebie funkcj mediatorw, porednikw, zarezerwowan dotychczas tradycyjnie dla partii politycznych. Nie jest zbiegiem okolicznoci, e w rodowisku politykw wzrasta liczba osb, ktre wczeniej byy dziennikarzami. Stanowi to cz nowoczesnej demokratycznej strategii komunikacyjnej. Widoczne staje si jak dziennikarze i politycy dziaaj rka w rk. Retoryka, jak si posuguj, mogaby wydawa si zrnicowana i odmienna, czy to w wiadomociach TV, bd na forum programw talk-show, zalenie od tego, ktry z nich i w czyim interesie akurat zabiera gos - niemniej, czy j jeden wsplny punkt: usprawiedliwia i broni demokracji. Wszelkie dysputy i ktnie ustaj dokadnie w tym wanie miejscu. Dla osignicia takiego stanu rzeczy, symuluj oni wyimaginowany dialog pomidzy spoeczestwem a politykami, w ktrym rola mediatorw przypada wanie dziennikarzom. Dlatego te uywaj oni argumentu demokratycznej opinii publicznej. Buduj nienaruszaln prawd wikszoci, ktrej nikt nie omiela si zakwestionowa. Prawd, zawart w badaniach opinii publicznej i statystykach. W ten sposb opinia publiczna staje si zalena od partii politycznych i vice versa, dziki czemu politycy i dziennikarze wpywaj na stosunki spoeczne, formujc je zgodnie z wasn wol. Zarazem, relacje, postawy, zmieniaj si stosownie do wynikw bada opinii publicznej, wyprowadzonych rzekomo ze spoeczestwa, ostatec

znie powracajc do niego jako narzdzia jego ksztatowania w ramach spektaklu. I tak oto, wycznie jako konsumenci, ludzie zawsze maj racj i postpuj susznie. W tym rnorodnym, klientelistycznym zwizku, demokracja, sprzysiona z mediami, zaczyna wyznacza i narzuca ramy spoecznych zachowa. Szczeglnie teraz, gdy mamy do czynienia z rozprzestrzeniajc si epidemi strachu. Z jednej strony przyczyniaj si do tego, kierowani przez Amerykanw, pracownicy Ministerstwa Policji, wydajcy owiadczenia, pene zmyle i fantazji, dopuszczajcy si przeciekw informacji o bezwzgldnych terrorystach, z drugiej za widzimy dziennikarzy, publikujcych krzykliwe nagwki oraz historie na temat wzrostu przemocy oraz brutalnoci i zagroenia. W budowanym przez nich obrazie zostaj skompresowane i wymieszane ze sob zupenie odmienne i przeciwstawne zdarzenia - rabunki bankw z pospolitymi kradzieami, ataki podpalaczy z mafijnymi porachunkami, uprowadzenia bogaczy z chci zyskania okupu, wyznaczenie nagrd za gowy trzech ukrywajcych si towarzyszy z poszukiwaniami osb, ktre chciay zamordowa Kunev (imigranck robotnic i dziaaczk zwizkow)... W ten sposb przywraca si popyt na bezpieczestwo oraz produkuje ideologi terroru. Przytaczamy te przykady, bo s one wskazwkami, pozwalajcymi dostrzec prowizj, jak przynosi wadzy operacja demokracja. W rzeczywistoci bowiem, wszystkie owiadczenia, alarmujce nas o przestpczoci, nie su wcale chci stawienia czoa jej problemowi. W pewnym stopniu przestpczo suy interesom pastwa. Dlatego te, celami nie s tu konkretnie ani bezpieczestwo ani porzdek, lecz ich spektakularne odzwierciedlenie. Dokadnie to samo dzieje si w przypadku demokracji. Gdy instytucjonalny minister policji deklaruje, e nie przeobrazi Aten w miasto policyjne, gdy spotyka si z lokalnymi urzdnikami w celu przedyskutowania problemu przestpczoci oraz gdy owiadcza, e wydziay policji oraz parlament pozostan niestrzeone, dziki czemu zachowa si swobody demokracji, wwczas po prostu nie mwi on prawdy. W rzeczywistoci, bowiem demokracja jest spektakularnym odzwierciedleniem i substytutem wolnoci. Dopki istnie bdzie demokracja, niemoliwa jest jakakolwiek wolno.

10

Gdyby nawet jednak, pomimo tych sztuczek i technik, zaistniaa realna demokracja, to i tak nigdy nie zrozumielibymy aksjomatu, ktry przedkada obiektywne prawo wikszoci ponad opini nielicznych. Historia dowioda ju wielokrotnie, i nie powinnimy pokada zaufania w opinii mas. Osoby, ktre na opisanie samych siebie, chtnie przyswajaj okrelenia ludu, ktre wypowiadaj si jako cz nas, ludzi, ktrzy za to wszystko pac, te wanie osoby porzucaj wszelkie twrcze odruchy samostanowienia i zaufania wasnym decyzjom, pozwalajc sobie na dryfowanie w lad za mitem wasnych przywdcw. To wanie s ludzie, tym wanie jest lud. Haaliwa masa ze zwieszonymi gowami, cigle narzekajca, o ndznej mentalnoci tumu, degradujcej ycie do poziomu rutynowych czynnoci i sekwencji narzuconych im praw. Brak jest dobrego powodu, abymy mieli szanowa ich sdy oraz wybory. Pragniemy wiata, gdzie kady z osobna wemie na siebie wasn odpowiedzialno, przedstawi swoje pogldy, dokona wymiany argumentw oraz zdobdzie si na odwag posiadania wasnego zdania, nawet wbrew wikszoci, nie chowajc za przedstawicielami i mediatorami. Wyborcy pod rzdami demokracji nigdy nie s zadowoleni ani ze swojego ycia, ani z otoczenia. Zawsze si na co uskaraj, czym irytuj, s rozzoszczeni i protestuj - lecz mimo to, raz za razem, zapakowuj wasne sumienie w obiecujco byszczcy papier karty wyborczej i po raz kolejny uyczaj poparcia systemowi. Odraczaj do nastpnych wyborw, rozstrzygajce decyzj dotyczce ich ycia, wierzc, e nowo wybrani zrobi co odpowiedniejszego, bardziej waciwego i uczciwszego, ni ich poprzednicy u wadzy. Uparcie odrzucaj twierdzenie, e do kierowania ich wasnym yciem, nie nadaje si lepiej i bardziej nikt inny, ni oni sami, albowiem gdyby dopucili do siebie tak myl, musieliby automatycznie stawi czoa dotychczasowej pustce swojego ycia, latom przeytym w monotonnej rezygnacji i caemu niewolniczemu obrazowi wasnej egzystencji - przede wszystkim jednak

musieliby przyzna, e byli niewolnikami, ofiarami swoich bdnych wyobrae - nikt jednak nigdy nie bdzie mia ochoty przyzna si do czego takiego przed samym sam, a tym samym straci wiele we wasnych oczach. Ludzie wol obwinia innych, nieudolno politykw, obcokrajowcw, terrorystw, wszystkich tylko nie siebie. Nikt nie zamierza podwaa wasnego ego, nawet jeli przez reszt czasu, pozwala, by system depta jego godno. My jednak widzimy to inaczej. Spraw zasadnicz jest dla nas zakwestionowanie i zerwanie z dominujcym systemem, bez wzgldu na to jak bardzo liberalnie by si on nie prezentowa. Zdajemy sobie spraw, e zdolno kierowania yciem jest nasz integraln czci a decyzje jak powinno ono wyglda nale tylko do nas. Co, czego zrozumienia, odmawiaj wyborcy: siy ich wasnego ja, zdolnej przekracza ustanowione bariery, zakazy, systemy moralne oraz ideay, by samodzielnie tworzy wasne Ego. Z tego powodu przekonani jestemy, e to sami wyborcy odpowiedzialni s za wikszo rzeczy, jaka ich spotyka. To efekt ich wasnych yciowych decyzji i wyborw, uwieczniajcych wci te same warunki egzystencji. ... Wszystko, co nas przeraa wynika z logiki systemu, a terror w, wywouje wyborca wewntrz nas, podtrzymujcy system... (cytat z wywiadu z winiem V. Stefanakosem) Pord tego wszystkiego, ruch nowej miejskiej wojny partyzanckiej ... nie jest jaow i czcz polityczn propozycj, lecz ujciem problemu ludzkiej egzystencji w rewolucyjnym wymiarze. Przejcie ku nielegalnemu dziaaniu obala ograniczenia marnego, rutynowego procesu przetrwania, urealniajc rewolucyjne istnienie. (Grupa Rewolucyjnej Solidarnoci Midzynarodowej Christos Kassimis) Zacz walczy oznacza przesta widzie samego siebie oczyma systemu, przesta pozwala sobie na uleganie przymusom, uwolni od lku. T palc potrzeb wyzwolenia odnale mona w grupach partyz-

anckich i rewolucyjnych aliansach. Zrozumiae jest, e dla rozprawienia si z tymi zjawiskami, wrg nie zawaha si uciec do jzyka kamstw i kalumnii. Nie zaskakuje nas, e jak zwykle demokratyczna propaganda posuwa si do tanich chwytw w rodzaju lansowanej przez ni teorii naczy poczonych (policja twierdzi, e pewne grupy partyzanckie maj wsplnych czonkw i przywdztwo - przyp. tum.) Doszukiwanie si istnienia jakiej centrali oraz jej tajnych szefw, wyspecjalizowanej kadry konstruktorw bomb i kolektywnego funduszu rewolucyjnego, zmierza do izolacji ruchu nowej partyzantki, do przedstawienia go, jako mrocznej kliki postaci o podejrzanych koneksjach. W praktyce rzecz jasna, sprawy wygldaj o wiele prociej. Sumienie oraz determinacja niektrych osb, z jakimi zrywaj one z nawykiem walki o przetrwanie, stanowi wystarczajc podstaw dla przejcia od oporu do ataku, do postawienia na porzdku dziennym kwestii wyzwolenia - nie dotyczcego mglistej przyszoci nastpnych pokole, lecz kwestii wyzwolenia, podnoszonej permanentnie tu i teraz, w teraniejszoci, dla siebie - w ten wanie sposb powstaj grupy zbrojne. Jednak przeciwnik doprowadza do tego, e historia powtarza si jako farsa. Teoria naczy poczonych jest niczym innym jak kalk teorii skraplania, techniki propagowanej w latach zaraz po upadku dyktatury. Kamano wwczas, e ludzie powizani z junt i faszyci bior udzia w dziaaniach partyzanckich oraz w konfliktach spoecznych, aby zdestabilizowa sytuacj i doprowadzi w ten sposb do przywrcenia dyktatury. Wtedy rwnie domniemywano istnienie pewnych ukrytych orodkw decyzyjnych oraz wsplnego dyrektoriatu. Wyjanianie pewnych zjawisk zgodnie z wasnymi yczeniami, w sposb korzystny dla siebie, jest sta taktyk pastwa, gdy nie chce ono dopuci do rozpoznania waciwego stanu rzeczy. Wadza znieksztaca wwczas obraz historii starajc si zapobiec w ten sposb rozszerzeniu aktywnoci dziaa partyzantki. Nie da si, bowiem zaprzeczy oczywistemu istnieniu, wzdu i wszerz caej Grecji, rozpowszechnionej sieci partyzanckiej, w skad ktrej wchodz stare i nowe anarchistyczne grupy podpalaczy, dokonujce atakw w centrach miast, czego przykadem mog by Wydarzenia Grudniowe czy aktywno organizacji Anarchici Dziaania w miecie Kavala. Zjawiska te dowodz, e zaplecze, tylne linie kapitalistycznego terytorium Grecji, nigdy ju nie bd spokojnym i bezpiecznym miejscem. Zgodnie z t strategi, w sobotni wieczr 9 stycznia, podoylimy na terenie parlamentarnego dziedzica, materia wybuchowy. Zosta on umieszczony, zaraz przy pomniku nieznanego onierza. Dwch towarzyszy poruszao si na terenie dziedzica, podczas gdy dwaj inni pozostawali na szerszym obszarze, aby w razie kopotw udzieli im wsparcia. Dwaj gliniarze stojcy w odlegoci, mniej wicej 8 metrw od miejsca podoenia bomby, stojcy w jednym miejscu przez bardzo dugo, w aden sposb nas nie niepokoili, tote nie mielimy

11

adnych problemw z wykonaniem tej akcji. Tak, wic odnonie obszaru, okrelanego, jako rzekomo cile strzeony odpowiadamy, e determinacja, plan oraz wyobrania, uzbrajaj rewolucjonistw na tyle wystarczajco, e potrafi oni osign co, co przedstawiane jest jako nieosigalne. Okazay, krlewski budynek, witynia demokracji, otoczona przez systemy najostrzejszego dozoru oraz du liczb policjantw, mimo wszystkich tych zabezpiecze sta si bezbronnym obiektem naszego ataku. Pozbawieni jakichkolwiek moralnych waha, chcielimy naruszy ten symbol i presti demokracji. Kade miejsce ma swoje sabe punkty, za ich odnajdywanie za kadym razem dostarcza wiele satysfakcji. Co do informacyjnej propagandy na temat rzekomego heroicznego postpowania stray prezydenckiej, ktra mimo zagroenia pozosta miaa na swoim miejscu, to jest to co najmniej niedokadny opis zdarze. Prawda jest taka, o czym wiemy zarwno my jak i nasi wrogowie, e zanim doszo do eksplozji, zostali oni dla wasnego bezpieczestwa przesunici w gr dziedzica. Podobnie jak policyjni pirotechnicy, wiemy, e ktokolwiek znajdowaby si w promieniu dziesiciu metrw (od eksplozji) ten mgby zosta co najmniej zraniony. Wreszcie na koniec, chcielibymy zauway, e po okoo czterech miesicach od naszego domniemanego rozbicia, w oczywisty sposb pozostajemy nadal aktywni. Spektakularna fiesta po nalocie na dom jakiego studenta, gdzie nie znaleziono absolutnie niczego, co wiadczyoby o powizaniach z nasz organizacj, demaskuje jedynie pastwow skonno do aktw zemsty: niewinne osoby staj si obiektami ataku, innych przetrzymuje si bez procesu, podczas gdy dochodzenie cignie si bez koca, a wszystko w oparciu o polityczn tosamo zatrzymanych, bez najmniejszej prowadzcej w naszym kierunku poszlaki. Nasza organizacja nie ucierpiaa dotd wskutek adnego uderzenia, wrcz przeciwnie roniemy w si, jako cz Rewolucyjnego Rozwoju. W kadym razie, nasze dziaania mwi same za siebie. Nie mamy dla demokracji ani krzty szacunku, jedynie gniew i atak. DAMY NATYCHMIASTOWEGO UCHYLENIA PREWENCYJNYCH ARESZTOWA 3 OSKARONYCH O PRZYNALENO DO KONSPIRACYJNYCH KOMREK OGNIA DAMY PRZERWANIA DOCHODZENIA PRZECIWKO OSOBOM, KTRYM ZARZUCA SI ZWIZKI Z NASZ ORGANIZACJ PRZEDUAJCE SI PRZETRZYMYWANIE ICH JAKO ZAKADNIKW PASTWA STANOWI DLA NAS OTWARTE ZAPROSZENIE DO NASILENIA DALSZYCH ATAKW Nie zapomnielimy o Miejskich Partyzantach oraz Bojownikach Nieposuszestwa, ktrzy stracili ycie walczc z systemem o godno i wolno: Ch.Kassimisie, Ch. Tsoutsouvisie, M. Prekasie, Ch. Marinosie, Ch. Temperekidisie. Przesyamy wyrazy solidarnoci partyzantowi Dimitrisowi Koufondinasowi, uwizionemu w izolacyjnych celach demokracji.

Zaczo si w Listopadzie - krtka historia represji, aresztowa i pierwszego procesu przeciw KKO
1 listopada 2010, w Atenach aresztowano dwch anarchistw, 24-letniego Gerasimosa Tsakalosa i 22-letniego Panagiotisa Argirou. Zatrzymano ich podczas prby wysania wybuchowych paczek do kilku ambasad. Tsakalos by znany policji, ze wzgldu na swoj dziaalno w ruchu anarchistycznym. Argirou za od Padziernika 2009 r. poszukiwany by listem goczym, pod zarzutem przynalenoci do Konspiracyjnych Komrek Ognia. By take oskarony w zwizku z majcym dopiero si rozpocz procesem, dotyczcym podpalenia dwch autobusw miejskich, dwa lata wczeniej. Pod koniec Listopada, Tsakalos, Argirou i Harilaos Haris Hatzimichelakis (od Wrzenia 2009 r. oczekujcy w areszcie na rozpraw) - opublikowali listy, w ktrych przyznali si do uczestnictwa w Konspiracyjnych Komrkach Ognia. Poczwszy od 4 Grudnia 2010 na terenie aglomeracji Aten (oraz woko niej), rozpocza si masowa operacja antyterrorystyczna. Policja dokonaa nalotw na wiele mieszka, dokonujc przeszuka i zatrzymujc kilku towarzyszy. Wrd zatrzymanej wwczas szstki (5 mczyzn i 1 kobieta) znaleli si Giorgos Karagiannidis oraz Alexandros Mitrousias. Obaj byli poszukiwani od Wrzenia 2009 r. w zwizku z zarzutami dotyczcymi sprawy Komrek Ognia. Karagiannidisa aresztowano w mieszkaniu na terenie osiedla Pireus. Mitrousias, oraz jeszcze jeden towarzysz, zostali zatrzymani, gdy opuszczali gara w dzielnicy Nea Smyrni. Jak twierdzi policja, rzekomo posiadali przy sobie torb, zawierajc dwa pistolety Glock, pistolet maszynowy Skorpion, oraz granat rczny. W garau policja wykrya dodatkowo trzy pistolety maszynowe, siedem pistoletw rnorodnej produkcji, 50 kilogramw materiau wybuchowego o nazwie ANFO, cztery granaty rczne, trzy karabiny maszynowe AK-47, tumik, du ilo naboji, a take 200 gram dynamitu. W innym mieszkaniu znaleziono ponad 30 faszywych dowodw tosamoci, jak rwnie inne materiay z przemytu. Zarwno Karagiannidis i Mitrousias zaprzeczyli jakimkolwiek zwizkom z KKO. Podstaw wydanych po koniec Wrzenia 2009 r. nakazw ich aresztowania (oraz pozostaych towarzyszy), byy odciski palcw znalezione w domu Hatzimihelakisa na terenie dzielnicy Halandri - ochrzczonym przez policj mianem kryjwki grupy. To wanie od nalotu na ten dom wszystko si zaczo. Poniewa bro znaleziona w Nea Smyrni bya czysta,

PARTYZANCKA GRUPA TERRORYSTW KONSPIRACYJNE KOMRKI OGNIA

12

wadzom nie udao si powiza szstki osb aresztowanych 4 grudnia - cz z nich wczeniej wogle si nie znaa, aresztowano ich w rnych miejscach - z adnymi konkretnymi atakami, zaczto wic mwi o nowej organizacji terrorystycznej. 22 grudnia 2010 r. Hatzimihelakis, Argirou i Tsakalos wydali owiadczenie w ktrym stwierdzili, e Karagiannidis oraz Mitrousias, nie maj nic wsplnego z KKO. Dwa miesice wczeniej, 13 padziernika 2010 r. doszo do podpalenia furgonetki Pastwowej Korporacji Elektrycznej (DEI), zaparkowanej w centrum Aten. Podczas tego ataku uyto adunku zapalajcego, wykonanego z kempingowych butli gazowych, benzyny i zapalnika. Pojazd doszcztnie spon, jednak na gorcym uczynku schwytano sprawc, 19-letniego towarzysza Giannisa Skouloudisa, ktrzy przyzna si do tego czynu i zosta osadzony w wizieniu Avlona. Nastpnie policja wydaa nakazy aresztowania czterech innych towarzyszy - Dimitrisa Fessasa, Dimitrisa Dimitsiadisa, Haralambosa Stylianidisa oraz Sokratisa Tzifkasemisa - w przekonaniu, e s oni politycznymi wsplnikami Skoloudisa. W odpowiedzi na to, wszyscy czterej poszukiwani, wybrali honorow ciek zejcia do podziemia. Policji udao si ich jednak uj popoudniem 13 stycznia 2011 r. podczas nalotu jednostki antyterrorystycznej na dom w ateskiej dzielnicy Vyronas. Przeszukano wwczas take jeszcze jeden dom w Tavros. Policja powiadomia opini publiczn o znalezieniu AK-47, nabojw, czterech faszywych dowodach tosamoci, a take szkicach rzekomego komunikatu, zapisanych na skonfiskowanych komputerach. Opierajc si na tych dowodach, niezdolna do powizania caej czwrki z wydarzeniem innym ni podpalenie wozu DEI, policja zacza mwi o nowej organizacji terrorystycznej, ktra nie zdya jeszcze przej do dziaania, planujc jednak szereg krwawych atakw. Poniewa nazwisko Skoloudisa oraz czterech zatrzymanych, pojawio si w najnowszym wwczas komunikacie KKO, policja sugerowaa, e udao jej si ujawni now odnog organizacyjn KKO.

Tymczasem Fessas, Dimitsiadis, Stylianidis i Tzifkas pomimo, e poddawano ich biciu, odmwili stawienia si przed prokuratorem i sdziami, mwic: Nie okaemy skruchy. Jestemy rewolucjonistami i anarchistami. Odmwili take pobrania odciskw palcw i zdj, wobec czego policja zmusia ich do tego si. Ostatecznie, wszystkich czterech przeniesiono do Salonik, gdzie tamtejszy prokurator podtrzyma decyzj o ich uwizieniu w zwizku ze spraw podpalenia DEI. Wwczas przetransportowano ich z powrotem do Aten, gdzie prokurator i sdzia jednomylnie, potwierdzili wczeniejsz decyzj, dodajc do zarzutw posiadanie broni oraz tworzenie grupy terrorystycznej Po raz kolejny wadze signy po metod kryminalizowania przyjacielskich oraz politycznych kontaktw, midzy tymi, przeciw ktrym nie dysponuj adnymi dowodami, a tymi, ktrych udao si wstpnie napitnowa jako terrorystw.Dimitsiadis, Stylianidis i Tzifkas, wszyscy trzej w przedziale wiekowym 21-23, ostatecznie trafili do ateskiego wizienia Koridallos. Zataczajca koo fala represji, pocigna za sob take aresztowanie przez jednostk antyterrorystyczn, towarzyszki Fee Marie Mayer, przed jej wasnym domem w Atenach. Policja publicznie przyznaa, e jedynym dowodem przeciwko zatrzymanej s jej przyjacielskie zwizki z Christosem Politisem, kolejnym anarchist, uwizionym pod zarzutem rzekomego uczestnictwa w grupie partyzantki miejskiej, jak policja miaaby rozbi podczas zatrzyma 4 grudnia 2010 r. Fee, podobnie jak pozostaych zatrzymanych, oskarono o udzia w grupie terrorystycznej. Dostp do prawnika oraz uzyskanie informacji o co jest si oskaronym, naley traktowa wg greckich standardw jako niebyway luksus. Wkrtce po aresztowaniu Fee, policja sprokurowaa przeciek do mediw, podajc - zaskakujc i sensacyjn, a jak szybko udowodniono, sfabrykowan - wiadomo, jakoby Fee bya crk Barbary Meyer, byej czonkini Frakcji Czerwonej Armii, za jej ojciec, rwnie powizany z podziemiem, zgin

mia w strzelaninie z policj na ulicach austriackiego Wiednia. Meyer to nazwisko cieszce si w Niemczech du popularnoci; Barbara Meyer naleca do RAF nie miaa jednak nic wsplnego z matk Fee. Mao znaczcy detal dla mainstreamowych mediw greckich, ktre szybko powieliy propagande policji, etykietujc Fee jako podejrzan czonkini Konspiracyjnych Komrek Ognia. W kocu jednak Fee zostaa zwolniona za kaucj, by 9 lutego 2011 r. ponownie zosta porwan z wasnego domu przez jednostk antyterrorystyczn. Raz jeszcze postawiono j przed prokuratorem, zarzucajc, e posiada i czyta dostpne publicznie teksty ludzi, krych sama okrela jako winiw politycznych. W reakcji na to, 10 lutego 2011 r. dua grupa towarzyszy zaja na kilka godzin budynek Dziennikarskiego Zwizku Ateskich Gazet Codziennych (ESIEA), wydajc owiadczenie, w ktrym potpili spoeczn i polityczn sytuacj w Grecji. W momencie pisania tego tekstu (15 marzec 2011 r.) Fee Mayer po uiszczeniu kaucji, przebywa na wolnoci. 17 stycznia 2011 r. w sali sdowej wizienia Koridallos, ruszy pierwszy proces przeciw Konspiracyjnym Komrkom Ognia, sama grupa za zaapelowaa o akcje solidarnociowe. Na awie oskaronych zasiedli: Panagiotis Takis Masouras (oczekujcy w areszcie na proces od Wrzenia 2009, zaprzecza uczestnictwu w KKO), Harilaos Haris Hatzimichelakis (oczekujcy w areszcie na proces od Wrzenia 2009, niedawno przyzna si do uczestnictwa w grupie), Konstantina Nina Karakatsani (poszukiwana od Wrzenia 2009, od Kwietnia 2010 oczekujca w areszcie na proces, zaprzecza uczestnictwu w KKO), Panagiotis Argirou (poszukiwany od Wrzenia 2009, od Listopada 2010 uwiziony i oczekujcy na proces, przyzna si do uczestnictwa w KKO) Alexandros Mitrousias (poszukiwany od Wrzenia 2009, uwiziony od 4 grudnia 2010, zaprzecza uczestnictwu w KKO), Giorgos Karagiannidis (poszukiwany od Wrzenia 2009, od 4 grudnia 2010 uwiziony, zaprzecza uczestnictwu w KKO), Emmanouil Manolis Yiospas (aresztowany we Wrzeniu 2009, zwolniony warunkowo w Kwietniu 2010), Nikos Vogiatzakis (uwiziony w Lutym 2010, a nastpnie zwolniony warunkowo kilka dni pniej), Errikos Rallis (poszukiwany od Listopada 2009, aresztowany w Marcu 2010 r. zwolniony warunkowo kilka dni pniej), a take pozostali za ktrymi wydano listy gocze (Christos Tsakalos, Giorgos Polidoros, Giorgos Nikolopoulos i Damiano Bolano). Poza t list znalaz si Gerasimos Tsakalos, ktry prawdopodobnie bdzie sdzony w pniejszym okresie. 26 stycznia 2011 r. w godzinach popoudniowych, motocyklowy patrol policji, przejedajcy przez dzielnic Kifissia w Pnocnych Atenach, zatrzyma si by sprawdzi dwch podejrzanie zachowujcych si mczyzn. Mimo wielogodzinnych poszukiwa prowadzonych przy uyciu helikoptera, jednemu z nich udao si zbiec, natomiast drugi, 23-letni Michalis Nikolopoulos zosta aresztowany. Znaleziono przy nim 9mm rewolwer Glock, zapasowy magazynek,

13

granat rczny oraz faszywy dowd tosamoci. Pniej wyszo na jaw, e policja poszukiwaa Nikolopoulosa (pod zarzutem udziau w KKO) od Wrzenia 2009 z powodu odciskw palcw znalezionych w domu Harisa Hatzimichelakisa. Oskarono go o udzia w tych samych trzech atakach, o ktre obwiniono pozostaych towarzyszy, dodajc do tego zarzut rozsyania 1 listopada 2010, wybuchowych paczek, kiedy to aresztowano Panagiotisa Argirou oraz Gerasimosa Tsakalosa. 28 stycznia 2011, prokurator i sdziowie jednogonie zdecydowali si uwizi Nikolopoulosa, ktry odmwi skadania zezna, okazania skruchy oraz udziau w procedurze sdowej. Tego dnia odby si te wiec solidarnociowy pod sdem Evelpidon, gdzie zabrano aresztowanego. Doprowadzono go wwczas przed oblicze prokuratora (sd Loukareos) w celu realizacji nakazu aresztowania, ktry wydano za nim ponad ptora roku wczeniej, kiedy to zacz ukrywa si przed policj. Michalis odmwi skadania zezna, stwierdzajc, e nie uznaje caej procedury. Decyzj sdu zosta uwiziony. Dzie pniej policja dokonaa nalotu na dom w dzielnicy Chalkidona, ktry rzekomo wynajto przy uyciu faszywych dokumentw Nikolopoulosa. Niczego jednak tam nie znaleziono. 2 lutego 2011, Nikolopoulos zadeklarowa oficjalnie swoj przynaleno do Rewolucyjnej Organizacji Konspiracyjne Komrki Ognia. Poniej zaczamy kilka relacji z procesu przeciwko KKO oraz innym oskaronym w tej samej sprawie, ktry to proces toczy si w wizieniu Koridallos. Proces rozpocz si 17 stycznia 2011 r. Od samego ranka atmosfera w Koridallos jest napita ...wszdzie peno policji oraz wielu towarzyszy. Okoo 11 rano ludzie zgromadzili si przed sdem/ wizieniem z zamiarem obecnoci na rozprawie w charakterze obserwatorw. Okazuje si jednak, e aby wej do rodka musz okaza swoje dowody osobiste oraz poda szczegowe dane osobiste. Sala sdowa wypeniona jest tajniakami. Niektrym z towarzyszy udaje si dosta do rodka. Wwczas przebieg rozprawy zostaje wstrzymany, a sd owiadcza, e nikomu nie wolno jest wej do rodka bez okazania dokumentu, ktry na czas rozprawy pozostanie w rkach stranikw. Decyzja ta jest nielegalna, poniewa zgodnie z procedur policja ma prawo zatrzyma twoje dokumenty tylko jeli zeznajesz jako wiadek lub wiadek specjalny. Dla wszystkich pozostaje jednak jasne, e sprawa nie zostaa jeszcze zamknita a wadze poszukuj kolejnych sprawcw, ktrych mogyby oskary. W reakcji na decyzj sdu oskareni towarzysze postanawiaj wycofa si z procesu i opuszczaj sal rozpraw... W efekcie, rozprawa zostaje przerwana, a nastpnie wznowiona po ponad godzinie. Zarwno prawnicy jak i oskareni wznawiaj swoje dania. Oskareni daj: 1. Zaprzestanie rejestrowania jakichkolwiek danych osobowych osb wchodzcych na sal rozpraw oraz zatrzymywania ich dokumentw przez stranikw. danie odrzucono. 2. Nagrywanie caego procesu sdowego. danie odrzucono. 3. danie by tajniacy (gliniarze ubrani po cywilnemu) opucili sal rozpraw, zwalniajc miejsca siedzce dla ludzi pragncych ledzi przebieg rozprawy. Gliniarze strzegcy budynku na zewntrz, nie tylko blokowali wejcie do wizienia, ale rwnie uniemoliwiali zblienie si do budynku, twierdzc: mamy rozkaz nikogo nie przepuszcza, ale nawet jeli kogo wpucimy to i tak w sdzie nie ma miejsca. Tymczasem po pierwszej przerwie wikszo gliniarzy nawiaa z rozprawy (jeden z nich prawie zosta zaatakowany, wadzom udao si jednak zapobiec rozwojowi wydarze) zwalniajc okoo 40 miejsc siedzcych.

Wobec tego oskareni wysali prawnikw do ludzi stojcych na zewntrz, aby przekaza im, e w rodku zwolniy si miejsca, policja nie pozwolia jednak adnemu z nich wyj. Tak wic, 1/3 sali pozostaa pusta, a kolejn 1/3 zajmowali gliniarze (tajniacy oraz mundurowi). Uwizieni towarzysze owiadczyli, e wycofaj si z udziau w procesie jeli ich dania nie zostan spenione. Oczywicie przewodniczcy sdu nic sobie z tego nie robi, co rozgniewao wiele osb. Ostatecznie oskareni protestacyjnie opucili sd, przy akompaniamencie wznoszonych okrzykw. Kulminacj caego konfliktu byo nastpujce owiadczenie. Przewodniczca skadu sdziowskiego postanowia, e pomimo wspaniaomylnych i uczciwych stara Sdu, brak jest odpowiedniej logistyki dla nagrywania procesu na tam magnetofonow! Rzecz jasna, nadal chciaa kontynuowa proces w tych samych warunkach. Przyznaa take, i rejestrowanie danych osobowych obserwatorw obecnych na sali, takie jak wykonywanie fotokopii dowodw tosamoci, jest niezgodne z prawem i zabronione, mimo to jednak dowody bd zatrzymywane do czasu a opuszcz oni gmach wizienia. Jednoczenie, sd zapewni, e dane zgromadzone dotychczas tym sposobem, zostan zniszczone, nie przedstawi jednak adnego pisemnego dokumentu, ktry potwierdzaby t deklaracj... Sdzina zakomunikowaa, e proces sdowy ma charakter publiczny i pozostaje otwarty dla kadego zainteresowanego, bez adnych wyjtkw, pod warunkiem, i liczba chtnych nie przekracza liczby siedze (z wyranym naciskiem na bez adnych wyjtkw, co oznacza oczywicie otwarcie sali sdowej dla policyjnych tajniakw) Wreszcie, rozpatrzono moliwo przeniesienia sprawy do Sdu. Zaleao to od koniecznoci zachowania logistyki niezbdnej dla rejestracji danych (ostatecznie - co byo oczywiste - zadecydowano o jej podtrzymaniu podczas kolejnej rozprawy w wizieniu Koridallos). Oskareni towarzysze byli w dobrej formie, na tyle na ile to moliwe, pozostawali aktywni i zdeterminowani. Rozgniewani decyzjami sdu opucili sal przy akompaniamencie okrzykw osb, ktre pozostay w rodku. 24 stycznia 2011 r., drugiego dnia procesu, sd odrzuci oba pozostae dania oskaronych: umoliwienia nagrywania procesu oraz dania by stranicy nie zabierali dowodw tosamoci, ludziom wchodzcym na sal. Po raz kolejny oskareni opucili sd, odwoujc swoich obrocw i owiadczajc, e wstrzymuj si od przyjmowania wiziennych posikw. Zagrozili strajkiem godowym, jeli sd sam wyznaczy im prawnikw (tak si stao). Owiadczenie szeciu oskaronych winiw odczyta George Karagiannidis. Zostao ono uzgodnione z trzema pozostaymi towarzyszami odpowiadajcymi z wolnej stopy. Karagiannidis powiedzia m.in: Jestemy nieustpliwi jeli chodzi o szczegy zwizane z ide wzajemnej solidarnoci. Mwi te o represywnej naturze podjtych dotd krokw, podkrelajc, e oskareni chcieliby aby ich gos sta si syszalny rwnie poza murami wizienia. Owiadczenie odnosio si wic rwnie do dziennikarzy, ktrzy siej dezinformacj powtarzajc nieprawdziwe informacje wzite wprost od gliniarzy z grup antyterrorystycznych - donosz o osobistych sprawach, naszych oraz naszych rodzin, naraajcu rwnie i je. Kiedy oskareni wychodzili z wiziennego sdu, wielu towarzyszy zebranych na korytarzu, podnoszc pici, skandowao okrzyki: Nieugity, nieugity, bd dumny i silny! 25 stycznia 2011 - Proces zostaje wstrzymany. Sd podejmuje kroki celem wyznaczenia nowych obrocw, jednak spord 18 wyznaczonych prawnikw tylko czterech pojawia

14

si by zakomunikowa, e odmawiaj udziau w procesie. Jak powiedzia jeden z nich, sprawa jest zbyt powana, a sami oskareni nie ycz sobie przecie obecnie adnej reprezentacji. Ostatecznie wyznaczonych zostaje kolejnych dwch nowych adwokatw, a posiedzenie odroczone do czwartku. Proces trwa dalej 28 lutego, pomimo absencji 6 towarzyszy, odmawiajcych stawienia si na rozprawie. Podczas posiedzenia zeznaje za to trzech policjantw z jednostki antyterrorystycznej, ktrzy brali udzia w szpiegowaniu domu w Halandri. 4 marca wzgldem procedury prawnej wniesiono trzy sprzeciwy. Pierwszy, dotyczy zego skadu sdu. Drugi dotyczy wtpliwoci adwokatw odnonie kryminalnego, a nie politycznego charakteru czynw popenionych przez oskaronych. Zwrcili oni uwag, e definiowane przez kodeks karny dziaania terrorystyczne, pokrywaj si z definicj przestpstwa na tle politycznym, ustalon przez prawo. Nie zgodzi si z tym oskaryciel publiczny, podkrelajc, e zgodnie z Sdem Najwyszym za przestpstwo polityczne naley uznawa zamach stanu lub prb jego przeprowadzenia. W tym momencie gos zabra towarzysz Alexandros Mitrousias, mwic, e jest to sprzeczno systemu prawnego, ktry rozpoznaje cechy politycznego przestpstwa wycznie w kategoriach hierarchicznych, rozlokowujc jego moliwo tylko na szczytach wadzy, na przykad po stronie wojskowych generaw organizujcych zamach stanu, podczas gdy system ten nie umie ju dostrzec politycznego charakteru w przestpczych dziaaniach, grup zwykych obywateli, kierujcych si odmienn ideologi i zmierzajcych do zniszczenia znanego dotychczas porzdku. Prawnik A. Mitrousiasa, zoy sprzeciw wobec niejasnoci oficjalnych zarzutw, wskazujc, e na oglnikowo oraz niejednoznaczno podstawowych dowodw, dotyczcych przypisywanych oskaronym czynw kryminalnych. Konkretnie zwrci uwag na to, e zarzuty nie ustalaj w klarowny sposb powiza midzy czynami przestpczymi, miejscami, czasem i sposobem dziaania, jak rwnie jednostkami, ktre miayby dopuci si tych czynw. Sd odrzuci wszystkie obiekcje jako niedopuszczalne. Proces, podobnie jak walka, dalej trwa... * Trzech towarzyszy, Vogiatzakis, Rallis i Giospas, ktrych zwolniono za kaucj, owiadczyo, e niczego si nie obawiaj, niemniej w obecnej sytacji, nie stawi si na procesie ani nie skorzystaj z pomocy prawnikw, ktrych nie znaj.

Surowe wyroki w pierwszym procesie przeciwko Komrkom Ognia


Ogoszono wyroki w sprawie pierwszego procesu przeciwko KKO, dotyczcego tzw sprawy Hallandri. Trzyosobowy trybuna zasdzi jeszcze dusze wyroki, ni te, ktrych da prokurator. Oto bolesny wynik procesu: Haris Hatzimichelakis : Uznany winnym utworzenia organizacji terrorystycznej, produkcji materiaw wybuchowych, ich posiadania oraz spowodowania eksplozji w Ministerstwie Macedonii-Tracji, pod domem byego vice-ministra spraw wewntrznych Panayiotisa Hinofotisa oraz pod domami ministrw rzdzcej partii PASOK: Louki Katseli i Gerasimosa Arsenisa. Skazany na 25 lat wizienia, przy cakowitej, cznej wysokoci wyroku 77 lat. Panagiotis Argirou: Uznany winnym utworzenia organizacji terrorystycznej, produkcji materiaw wybuchowych, ich posiadania oraz spowodowania eksplozji w Ministerstwie Macedonii-Tracji, pod domem byego vice-ministra spraw wewntrznych Panayiotisa Hinofotisa oraz pod domami ministrw rzdzcej partii PASOK: Louki Katseli i Gerasimosa Arsenisa. Skazany na 25 lat wizienia, przy cakowitej, cznej wysokoci wyroku 77 lat. Giorgos Karagiannidis: Uznany winnym utworzenia organizacji terrorystycznej, produkcji oraz posiadania materiaw wybuchowych, a take wspudziau w wywoaniu eksplozji pod domami ministrw rzdzcej partii PASOK: Louki Katseli i Gerasimosa Arsenisa. Skazany na 20 lat wizienia, przy cakowitej, cznej wysokoci wyroku 32 lat. Panagiotis Masouras: Uznany winnym produkcji oraz posiadania materiaw wybuchowych, a take wspudziau w wywoaniu eksplozji pod domami ministrw rzdzcej partii PASOK: Louki Katseli i Gerasimosa Arsenisa. Skazany na 11 lat i 6 miesicy wizienia przy cakowitej, cznej wysokoci wyroku 19 lat. Zoy podanie o wyrok w zawieszeniu. Manolis Yiospas: Uznany winnym trzech przestpstw w tym napadu rabunkowego i oszustwa. Skazany na 2 lata i 9 miesicy wizienia. Pocztkowo prokurator wnosi o uniewinnienie Yiospasa, jednak po ogoszeniu wyroku wizienia, prokurator zaproponowa 3 lata wyroku w zawieszeniu, co zostao zaakceptowane przez sd. Konstantina Karakatsani: uznana winn (te same zarzuty co Panagiotis) i skazana na wyrok 11 lat wizienia. Zoya wniosek o zawieszenie wyroku. Aleksandros Mitrousias: uznany winnym (te same zarzuty co Panagiotis) i skazany na 11 lat wizienia. Postanowi nie skada wniosku o zawieszenie wyroku. Nikos Vogiatzakis: Oczyszczony z wszelkich zarzutw z powodu braku dowodw Errikos Rallis: oczyszczony z zarzutw z powodu braku dowodw

15

Konspiracja wysadza siedzib neofoaszystowskiej partii Zoty wit w Atenach

Resztki siedziby Zotego witu po wybuchu

sobot, 20 marca 2010, w dniu demonstracji upamitniajcych Lambrosa Fountasa, (bojownika anarchistycznej grupy Walka Rewolucyjna zastrzelonego przez policj ) pod wydziaem policji ds. imigrantw w zachodnich Atenach, eksplodowaa bomba. Dzie wczeniej w pitek, 19 marca, o godz. 8:46 rano, doszo do eksplozji w pomieszczeniach biurowych budynku przy ulicy Sokratesa w dzielnicy Omina. 22 minuty wczeniej, o godz. 8:24, nieznana osoba zatelefonowaa do gazety Eleftherotypia informujc, e na Ul. Sokratesa 48, na pitym pitrze w biurach Zotego witu umieszczono bomb. Ona wybuchnie za 25 minut. Prosimy ewakuowa budynek, ca ulice Sokratesa i hotel. Sprawcy bezporednio poinformowali take policj, ktra odizolowaa obszar i przemiecia ludzi, 22 minuty pniej doszo do eksplozji, ktra spowodowaa due zniszczenia biur, a take uszkodzia okna w pobliskich budynkach. Zgodnie z wstpnymi ustaleniami policji adunek wybuchowy stanowia bomba zegarowa, umieszczona na korytarzu pitego pitra. Kolejna, trzecia bomba wybucha pod domem viceszefa Zwizku Grecko-Pakistaskiego, ktry - jak wyjaniy w swoim komunikacie Komrki Ognia -wsppracowa z wadzami przy wydawaniu i przymusowych deportacjach pakistaskich dysydentw politycznych do kraju ich pochodzenia. Kilkunatosto-stronicowy komunikat, omawiajcy sytuacj imigrantw w Grecji na tle historii tego kraju, niestety nie zosta jak dotd przetumaczony na jzyk angielski.

Tworzc Map Ognia


- anarchistyczni winiowie z caego wiata pisz do KKO

a 68-stronicowa publikacja, pierwsza z pozycji Wydawnictwa Czarnej Midzynarodwki, ukazuje si zarwno w wersji elektronicznej online oraz w wersji papierowej na terenie trzech krajw - Grecji, Chile i Anglii. Czas jej wydania (padziernik 2012) nie jest przypadkowy to akt solidarnoci i oporu wobec kolejnego ju, trzeciego i najwikszego tym razem procesu sdowego przeciwko KKO oraz innym anarchistom wsposkaronym w tej sprawie. Sowa ponad dwudziestu anarchistycznych winiw, ktrzy odpowiedzieli na midzynarodowy apel solidarnoci KKO, spotykaj si tu z komunikatami grup midzynarodowej sieci kontrinformacji i tumacze. Wraz ze zbrojnymi sowami KKO, broszura zarysowuje front rewolucyjny, stanowic swoisty kartograficzny zapis mapy ognia, jaki ponad oceanami rozprzestrzenia si na rozmaitych terytoriach. Cytujc sowa Eata, uwizionego wwczas czonka Komrki Niech yje Luciano Tortuga Indonezyjskiej FAI: Jestemy wirusem chaosu, widmem wolnoci, niekontrolowan, midzynarodow plag buntu

16

Konspiracyjne Komrki Ognia Komando Horst Fantazzini

bior odpowiedzialno za podoenie bomby pod ateskim Sdem Administracyjnym


najbrutalniejsz degradacj naszego ycia. 30 grudnia 2010 I. Nadchodz dni, gdy oni si odwa Kady, kogo spojrzenie nie pochmurnieje gdy mija on gmach sdu lub wizienia na myl, e mgby znale si za ich murami jako skazaniec, ten z pewnoci nie y godnie i uczciwie Dlatego te, bdc na celowniku politycnego sdu wojennego, przygotowujcego si do rozpoczynajcego si 17 stycznia, procesu przeciwko Rewolucyjnej Organizacji Konspiracyjnych Komrek Ognia, bdziemy ostrzy i nieugici w naszych decyzjach oraz dziaaniach. Jeli komu (sdziowie, politycy i winie) wydaje si, e nasi Bracia bd atw zdobycz, ktrej zaserwuj sony rachunek na podstawie dostpnego menu kar, to chcielibymy uwiadomi im, e s w bdzie, e oszukuj samych siebie, bowiem od chwili obecnej ich osobiste bezpieczestwo znajduje si w natychmiastowym zagroeniu. Dobrze byoby zatem, aby w zbliajcym si procesie sdziowie nosili kominiarki i nie wspominali swoich imion, ani tam, ani nigdzie indziej. Swoistym pechem jest, e system pozostawia swoje gupie marionetki, tak atwo naraonymi na atak, a jednoczenie ywi zudzenie, e rwnie atwo ujdzie mu to wszystko pazem. To wstyd, e ci ludzie potrzebuj 24-godzinnej ochrony policji, e boj si otworzy list czy teczk. To prawdziwy wstyd, sdzi, e pi oni z czystym sumieniem, gdy podejmowane przez nich decyzje s kalk materiaw z akt policji antyterrorystycznej, dcej do skazania Konspiracji. Starajcej si skaza idee, zamiary i plan, czynice przeciw temu wiatu co o wiele pikniejszego. Publicznie przysigamy nowoczesnym sdowym inkwizytorom, e za kady rok wizienia, jaki usysz nasi bracia, podoymy kilogram materiau wybuchowego na podwrzach waszych domw, w waszych autach i biurach. Nie wykluczamy te, e

edykujemy atak na budynek Sdu Administracyjnego, wszystkim naszym wizionym braciom (G.Tsakalosowi, P.Argirou, H.Hajimihelakisowi), uczestnikom Konspiracyjnych Komrek Ognia. Czynimy to z pen, pomienn pasj. Nasi towarzysze, a wraz nimi uczciwa mniejszo rewolucyjnych jednostek, zarwno tych politycznych jak i spoecznych, nie s po prostu jak czci naszej walki. Nie s rwnie zaledwie jednym z aspektw naszych dziaa, poniewa ich wybory, postawy i godno osobista stanowi walk, jako tak, s jej treci. Sprawiedliwo jest pajcz sieci. Chwyta i poyka drobne ofiary, pozwalajc wielkim gadom na przebicie si i dominacj. Ktokolwiek nie zgadza si z tym twierdzeniem, moe odwiedzi wizienia, by przyjrze si tym wszystkim, wypeniajcym je, uzalenionym od narkotykw i ubogim, biesom. Moe te rozejrze si tam w poszukiwaniu jakiegokolwiek biznesmena czy polityka, odpowiedzialnego za najwiksze rabunki oraz

17

stosujc element zaskoczenia, przyjdziemy spotka si z wami twarz w twarz. wiat jest may, dlatego prdzej czy pniej do tego dojdzie. Poza tym, jak susznie zakomunikowa Zwizek Sdziw i prokuratorw: Pewnym jest, e nadejdzie moment, gdy kryzys dosignie kadego z nas.. Wanie teraz nadszed najwaciwszy moment dla sdziw, by zostali osdzeni, za wszystkie odpychajce posunicia, jakich si dopucili. Poniewa nie zawstydza was rola awangardy systemu, zwalczajcej nadchodzce wanie bunty, sami dopilnujemy abycie poczuli na wasnej skrze nasze oburzenie i niech do waszej brudnej roboty. Jeli ktremu z was wydaje si, e skazujc idee i oskarajc rewolucjonistw, wykonuje tylko swoj robot, to niech wie, e my rwnie tylko przyniesiemy nasz robot do jego domu. Oczywicie, wojna, jak wypowiadamy sdowej mafii, nie ogranicza si tylko do naszej sprawy. Bylibymy ograniczonymi hipokrytami, nie wspominajc o przestpstwach wymiaru sprawiedliwoci jako caoci. Zdajemy sobie spraw, z cikiej przeprawy, jakiej stawi musiay czoa w sdach, tysice ludzi oraz ich rodzin. Zobaczcie, sprawiedliwo ma specjalne preferencje wzgldem mundurw, wadz i pienidzy, a nie wobec prawdy. Nie wszyscy kryminalici s winni, tak jak nie wszyscy sdziowie s niewinni. Nawet jeli zgodzimy si, e istnieje niewielka mniejszo sdziw, ktrzy nie bior apwek, nie ulegaj swoim politycznym szefom, odrzucaj spreparowane policyjne decyzje i naciski, to powinni wiedzie, e sprawiedliwo bez wolnoci, jest niemoliwa. Nawet oni, ze wzgldu na piastowane stanowiska i penione funkcje, su opresywnemu, antywolnociowemu systemowi. Dlatego przynale do obozu wrogiego wolnoci. Jak wiele razy mielimy do czynienia z sytuacjami, kiedy cnotliwi stre prawa sdzili i skazywali, pomimo braku jakichkolwiek, oczywistych dowodw? Dobrym przykadem moe by ostatnia sprawa, okrzyknita przez Media spraw syndykatu zbrodni. Ju na kilka miesicy przed zapadniciem wyroku TVsdziowie orzekli: WINNI, stosujc przy tym demokratyczn procedur ujawnienia treci telefonicznych podsuchw. W tym samym czasie, jeden z oskaronych, jednoznacznie przyzna si do uprowadzenia magnata morskiego, odciajc tym samym pozostaych oskaronych, mimo, e wielu z nich przebywao w wizieniu, ju w czasie, gdy doszo do porwania. Niemniej, tajemnic poliszynela jest, e wynik procesu dawno ju zosta przyrzdzony w policyjnej centrali. Jeli jednak kto chciaby rozejrze si w poszukiwaniu prawdziwego syndykatu zbrodni i jego kryjwek, powinien szuka ich w parlamencie, w siedzibie GADA na alei Alexandrasa (centrala ateskiej policji), w luksusowych posiadociach i na jachtach nalecych do bogaczy. Dziwnym jednak trafem sprawiedliwo nie dosiga tych miejsc. Pamitamy te, jak surowi potrafi by sdziowie. Mciwy wyrok orzeczony wobec modego chopaka Chrisovalantisa Pouziaritisa nie by przecie przypadkowy. Agresywnie skazano go na 9 lat i 3 m-ce wizienia za udzia w ubiegorocznych zamieszkach, jakie miay miejsce 6 grudnia w Salonikach. Wyrok, opiera si wycznie na oglnikowych zeznaniach policjantw, ktrzy go aresztowali. Uznajemy sdziw ich za hipokrytw, nawet wtedy, gdy wykonuj swoj robot, pod naciskiem powszechnego oburzenia, jak miao to miejsce w przypadku gliniarza Korkoneasa (zabjcy A. Grigoropoulosa 6 grudnia 2008) . Skadaj bowiem wwczas w ofierze nieznaczcego pionka, po to by kry

swoich mocodawcw. Nawet najsprawiedliwsze kary paskudnie cuchn, gdy ustanawia je nieludzka wadza. Poza tym, jak wspominalimy ju wczeniej, przy okazji naszych atakw na wizienie Koridallos oraz sd w Salonikach, jestemy przeciwni samej idei wizienia ludzi. Odebranie wolnoci jest po prostu tortur. Nie jestemy oprawcami, jak Demokraci. Konflikty dotyczce szumowin takich jak Korkoneas, powinno si rozwizywa, biorc sprawiedliwo we wasne rce. Ci, ktrzy najdotkliwiej odczuwaj strat swojego towarzysza Alexisa Grigoropoulosa, sami powinni zdecydowa o losie jego mordercy. W ten sam sposb naleaoby rozwizywa problemy z gwacicielami, pedofilami, alfonsami, faszystami i donosicielami. Jako anarchici, odrzucamy wszelk wadz ledcz. W zwizku z tym nie zamierzamy okazywa adnej skruchy wobec gliniarzy oraz ledczych. Czujemy si zobowizani, by promowa nasze rewolucyjne stanowisko, za rozlicza si z niego bdziemy tylko przed spoeczestwem i naszymi towarzyszami. P. Argirou G. Tsakalos : Wizienna Komrka K.K.O. Koczc temat mafii sdowej, chcielibymy doda, e kada przyzwoita istota ludzka, bez wzgldu na powd jej zamknicia w wizieniu, nie powinna wywiadcza sdziom przysugi, akceptujc prawomocno ich roli sdzenia oraz skazywania. Sdziowie potrzebuj takiej legalizacji, chc by uwaano ich za wysz kast ludzi, przed ktr inni musz cakowicie si rozlicza i tumaczy z wasnych czynw. Szanowni sdziowie, powinnicie jednak pamita, e wasze kosztowne togi, ktre odebralicie dzi rano z pralni, przesiky krwi tysicy torturowanych przez was ludzi, ktrych bez najmniejszego drgnicia powieki, zamknlicie w wizieniach. Utoniecie w tej krwi... Z tego powodu wspominamy o naszych kryminalnych i politycznych przyjacioach, o towarzyszach, ktrzy z godnoci, rnymi drogami postanowili zaprzeczy prawomocnoci swoich inkwizytorw. Poniewa istnieje wiele sposobw, jakimi mona tego dokonywa. Poczwszy od cakowitego milczenia podczas przesucha, poprzez uchylanie si od stawiennictwa przed sdem, wykorzystanie sali sdowej, jako trybuny popularyzowania rewolucyjnych treci, a po ataki na czonkw skadu sdziowskiego, awy przysigych itp. poprzez plucie, wyzywanie, okrzyki i rzucanie przedmiotami, szklankami, kaw, etc. By dobra si do nich za ich pancernymi szybami, tak by zmuszeni byli porusza si wszdzie w asycie zamaskowanych glin, ubrani w kuloodporne kamizelki. Nasza pierwsza rozprawa odbdzie si 17 stycznia. Bdziemy tam OBOK naszych braci, czonkw wiziennej komrki Konspiracyjnych Komrek Ognia, a take razem z tymi, ktrym starcza godnoci, by w tej podry, trzyma dumnie wzniesion gow. Bdziemy tam dusz, sercem i umysem, szukajc ywej sposobnoci odzyskania naszych braci, by jutro na powrt stan z nimi rami w rami, w naszej wsplnej walce, NOWEJ, MIEJSKIEJ, WOJNIE PARTYZANCKIEJ. Poniewa nasz dzie, dopiero nadejdzie... II. Nigdy jednak nie bd w stanie uwizi mojego rewolucyjnego sumienia, ktre pozostaje wolne. Jak rwnie nigdy nie uda im si zapobiec, wygaszaniu przeze mnie, radykalnych insurekcyjnych pogldw, nawet w warunkach uwizienia

18

Haris Hadjimihelakis : Uczestnik Wiziennej Komrki K.K.O. Niedawno, miaa miejsce ogromna mobilizacja, podczas ktrej wielu winiw odmawiao przyjmowania wiziennych posikw. Zdarzenie to przemkno w mediach jako nieznaczcy news, za wewntrzne spory midzy winiami uniemoliwiy dalsze rozprzestrzenienie si tej inicjatywy. Wielu z nich rozczarowao si, gdy kierownictwo ministerstwa dokonao inteligentnego posunicia, przyznajc czciow amnesti zwizanych z tym kar dyscyplinarnych, co uznano za fina caego incydentu Rewolucyjna Organizacja Konspiracyjnych Komrek Ognia zawsze bdzie wspiera mobilizacje oraz walki prowadzone przez winiw. Rozumiemy trudne warunki, w jakich kadego dnia poddaje si torturom, tysice ludzi. Nie bdziemy komentowa da wysuwanych przez winiw, poniewa uznajemy je za co oczywistego. S one czci najwaniejszej walki, o ludzk wolno i godno. Nie zapominamy jednak przy tym, e wszelka poprawa warunkw codziennego ycia w wizieniu, niczego zasadniczo nie zmienia, poniewa samo pozbawienie wolnoci jest podstawow i nieustajc kar V. Stefanakos, wizie. Nawet szumowiny, takie jak dyrektorzy wizie, skar si, e wizienne furgonetki, wracaj z sdw wyadowane ludmi przywocymi ze sob wyroki rzdu od 300 do 400 lat pozbawienia wolnoci. Oto lustro, w ktrym odbija si nasze cywilizowane spoeczestwo. Rozlegy magazyn ludzkich dusz, przetrzymywanych niczym winie w chlewie. Ten stan rzeczy bdzie trwa, dopki bdziemy zgadza si na wypuszczanie ludzi na wolno, dopiero w trumnach (greckie wizienia maj najwyszy wskanik samobjstw). Dopki znosi bdziemy ciosy podludzi, (ang: sub-humans) skazujcych nas na podstawie praw, stworzonych rkami

naszych katw i wyzyskiwaczy. Wracajc jednak do kwestii protestacyjnych mobilizacji w wizieniach, najlepiej bdzie, jeli powiemy kilka sw jzykiem winiw, zamiast odwoywa si do wymylnej frazeologii i polityki. Wiemy, e kady, kto znajduje si w rodku, uwaa, e zosta skrzywdzony przez spoeczestwo. Zamiast organizacji nielegalnych kanaw oraz poszukiwa kolejnej dziaki heroiny, Zamiast donoszenia na osob z ssiedniej celi, zastanawiania si jak wprowadza podziay w spoecznoci danego skrzyda czy celi, wizie rozglda si wok i dostrzega, e wizienie zaley rwnie od niego. Naprawia hydraulik, elektryk oraz inne prace w budynku. Sprzta, gotuje, by oswoi wizienie. Ta ulega postawa, wica go z innymi wok, przeobraa winia w gliniarza systemu. Doskonale zdajemy sobie spraw, e najwikszym zagroeniem wolnoci, nie jest brutalne pojmanie i wtrcenie do celi, poniewa wizie moe wci walczy o jej odzyskanie. Prawdziwym zagroeniem jest utrata pasji i uznania dla takiej walki. W wizieniu, bardziej zabjcze od heroiny s nawyki, przyzwyczajenie. Nawyk noszenia niewidzialnych kajdanek krpujcych twj umys, nawyk wicze na wybiegu. Przywyknicie do nagych przeszuka i przeniesie, wizyt za pleksiglasem, wiecznie grajcego telewizora... Wemy przykad wizienia Koridallos, jest ono najwiksze w caym kraju. Liczy okoo 2500 winiw, moe wicej, podczas gdy liczba stranikw na subie nigdy nie przekracza 50 osb, nawet, gdy wizienie jest otwarte. Jeeli wszyscy winiowie odmwiliby wsppracy z tymi 50 osobami, jeli odmwiliby zabawy w bat i marchewk, wwczas mogliby zburzy wizienie w cigu jednej nocy. A zatem odmowa wsppracy i sabota wiziennych procedur. Od duszego ju czasu trwaj walki, ktre zaczy si dawno temu, bez naszego udziau. Podoenie bomby dyrektorowi wizienia Korfu, taka sama bomba dla dyrektora wizienia Alikarnassos, a take postrzelenie pracownika wiziennego Koridallos czy pobicie dyrektora wizienia Avlona.

Wszdzie tam obecny jest gniew, gniew i pami o doznanych cierpieniach... Wizienie jest kamieniem, ktry budowniczowie systemu prawa, odrzucaj na spoeczny margines. Moe on jednak sta si kamieniem wgielnym w procesie budowy nowego wiata. Przyzwoici winiowie kryminalni oraz polityczni, czc swoje dowiadczenie, mog dokona transformacji wizienia w warsztat produkcyjny wiedzy i sumienia, przeobraajc brak wolnoci w motor zawzitej walki, stajc si iskr na wiziennych beczkach prochu. Wiemy ju, e walka przeciw wizieniom oznacza zarazem walk o ycie, pozbawione granic i podziaw narodowych. Uniwersalny jzyk przemocy, jzyk pozbawiania wolnoci, zapisa wasn histori na ciaach winiw. Niedawno w chilijskim wizieniu zgino 83 winiw. W odwecie za t tragedi, anarchistyczna grupa Komanda zemsty 8 Grudnia zaatakoway zaplecze technologiczne oraz komputer departamentu policji. Ta reakcja na mier w wizieniu San Miguel, stanowia jasn wiadomo, e w trakcie trwania tej walki nikt nie bdzie pozostawiony sam sobie. Klatki nie zostan ulepszone, lecz ulegn zniszczeniu. Wraz z kocem tego, jak i kadego innego spoeczestwa. Monica Caballero anarchistyczna winiarka z Chile III. Od Teorii do Praktyki. Pragnc skoordynowa teori z praktyk, postanowilimy zaatakowa Sd Administracyjny, nalecy do mafii sdowej. Tym sposobem przesyamy take, Szacunek, Wiar i Przyja naszym braciom P.Argirou, G. Tsakalosowi i H. Hadjimihelakisowi, nalecym do wiziennej komrki K.K.O. lemy je rwnie rewolucyjnemu anarchicie P. Massourasowi, anarchistce K. Karakatsani, antyautorytarnemu podpalaczowi G. Skouloudisowi oraz czwrce jego towarzyszy, poszukiwanych w zwizku z t sam spraw. Oprcz nich przesyamy wyrazy Szacunku uczciwemu i autentycznemu, anarchistycznemu bojownikowi G. Dimitrakisowi, niezomnemu P.Giannoi oraz szlachetnej, kryminalnej mniejszoci, ktra nie zginajc karku, z godnoci kroczy swoj drog. Sporzdzilimy plan caego terenu, obliczylimy odlego od Gwnej Kliniki, tak by wykluczy jakiekolwiek, najdrobniejsze, nieprzewidziane zdarzenie, przeledzilimy ruchy i zmiany specjalnej stray pocztowej, krcej midzy sdem administracyjnym i apelacyjnym. Zmierzylimy czas, kiedy panuje jeszcze mrok, przypadajcy ok. 7:15, zanim zapalone zostaj uliczne wiata. Sprawdzilimy te czstotliwo patroli wi z D.I.A.S. krcych w pobliu celu, wywaszczylimy potrzebne nam pojazdy i przeszlimy do ataku. Stworzylimy w peni sprawny zesp, absolutnie zaangaowany i gotowy do ataku w przypadku czyjej ingerencji (sub bezpieczestwa) Dwa wspierajce

19

nas pojazdy, kontroloway obszar wok sdu, zarwno przed ustawieniem motocyklu z bomb, jak rwnie w czasie, gdy parkowalimy go na miejscu. Nastpnie kierowca motocykla wsiad do osaniajcego go pojazdu. Rozmieszczenie zespou wsparcia zapewniao gotowo do natychmiastowego pokonania stranikw, gdyby ci co zauwayli, ale rwnie do zaskoczenia innych si policyjnych (np. kontrola dokumentw ze strony motocyklowego patrolu D.I.A.S. czy przypadkowego patrolu zwykej policji) Zarwno nasze rozmieszczenie jak i sia ognia, pozwoliyby nam wydosta si bez szwanku i oddali bezpiecznie z miejsca zdarzenia. Jak wspominalimy ju wczeniej, podajemy szczegowe opisy naszych operacji, aby zdemistyfikowa techniczn nietykalno wadzy. Wierzymy, e wszystko da si zrobi, pod warunkiem, i nie zabraknie woli i organizacji. Jednoczenie jestemy ostatnimi, ktrzy chcieliby zdegradowa rewolucyjny projekt do poziomu militarnej logiki, opierajcej go na przewadze, wynikajcej ze sprawnoci. Nie chodzi wcale o to, kto bdzie bardziej zdyscyplinowanym onierzem czy bardziej utalentowanym oficerem. Sprowadzaoby to rewolucj do spektakularnej historii, odrywajc j od codziennego ycia. Poprzez swoje dziaania, mwimy po prostu wrogom wolnoci, e cokolwiek zrobicie, bdziemy nadal was atakowa, zakca wasze interesy, niszczy wasz spokj, podkopywa wasz pewno siebie i bezpieczestwo. Co sprzedajemy? Nic! Czego chcemy? Wszystkiego!

Kim by Horst Fantazzini?

orst urodzi si 4-go marca 1939 r. w Niemczech, w Altenkessel w regionie Saary. Jego jcem by Alfonso Libero Fantazzini, boloski partyzant anarchistyczny i murarz, a matk Berta Heinz, robotnica fabryczna. Imi Horst oznacza uchodca i dlatego zostao ono wybrane przez jego ojca, ktry sam by uchodc politycznym. Libero ledwie udawao si utrzymywa swoj rodzin, gdy zosta zmuszony do cigej ucieczki, poniewa obrabowa bank w celu sfinansowania Resistance (Ruchu Oporu). W caej Europie polowaa na niego faszystowska policja, w tym Gestapo. Jego starsza siostra, Pauline, jeszcze przed kocem wojny, zostaa odesana do Woch, by mieszka razem z krewnymi w Bolonii. Bertha walczya o przetrwanie oraz o to by utrzyma modego Horsta, pracujc w cigu dnia na targu owocowo-warzywnym, noc za sprzedajc torby. Horst spdzi mode lata swojego ycia pod cigymi bombardowaniami a w 1945 r. powrci do Woch. Bolonia bya zniszczona. To niszczycielskie dowiadczenie odcisno swoje pitno na caym jego yciu. Prbowa swoich si uprawiajc boks i jazd na rowerze, dziedziny, w ktrych odnosi nawet pewne sukcesy, wygrywajc regionalne zawody. Ze wzgldu na ekstremalnie trudne warunki, wpywajce na jego rodzin, porzuci szko i wczenie zacz pracowa jako portier oraz jako robotnik w fabrykach i biurach. Jednak mizerne zarobki, jakie utrzymywa oraz upokarzajce warunki pracy skoniy go do porzucenia ycia zarobkowego niewolnika. Przed dopuszczeniem si swojego wielkiego skoku, przeprowadzi seri maych kradziey rowerw i motocykli oraz samochodw. W wieku 18 lat pracowa jako barman i polubi bardzo mod dziewczyn Ann, ktra - dwa lata pniej - zasza w cie, noszc ich pierwsze dziecko. W celu zapewnienia przyzwoitego poziomu ycia swojej modej rodzinie, przeprowadzi on swj pierwszy napad na poczt w Corticella, przy uyciu pistoletu zabawki. Aresztowano go w skradzionym samochodzie i skazano na 5 lat wizienia. Miao to miejsce w 1960 r. W 1965 r., po jego wyjciu na wolno, Anna zasza po raz drugi w ci, jednak ze wzgldu na niekorzystne warunki cierpiaa ona na dolegliwoci zdrowotne i pozostawia Horsta po to by powrci do swojego rodzinnego domu, Naples, gdzie otrzymaa opiek szpitaln. Wolny raz jeszcze, Horst pracowa przez jaki czas jako szef kuchni w pizzerii oraz jako barman, jednak po jakim czasie powrci do rabowania bankw, tym razem w Genui. Dokonany wwczas napad zakoczy si niepowodzeniem i Horst zosta aresztowany zanim zdy wej do banku. Spdzi w wizieniu kilka miesicy, podczas ktrych dowiedzia si, e jego matka umara na atak serca, jednak mimo tego nie pozwolono mu by na jej pogrzebie. Po raz pierwszy Horst zdecydowa si uciec, stosujc najbardziej klasyczn z metod - zwizane ze sob przecierada. By rok 1967 i ukrywa si ju od miesicy. Przeprowadzi kilka napadw w pnocnych Woszech. Podczas jednego z nich, sta si znany jako uprzejmy bandyta - poniewa jedna z kasjerek zemdlaa podczas napadu, wysa jej nastpnego dnia bukiet r. Po tym

KONSPIRACYJNE KOMRKI OGNIA KOMANDO HORST FANTAZZINI.


5/01/2011

20

zdarzeniu, zdecydowa si opuci kraj i pozosta u krewnych w Niemczech. Pomidzy 1967 i 1968 r. napisa do woskiej policji seri kpiarskich listw, dziki czemu zyska przydomek Red Pimpernal. (w swobodnym tum: czerwony kurzy lad) Co robi ten niebezpieczny przestpca w czasie, gdy poszukiwaa go poowa europejskiej policji? Jak tylko dotar do Parya, uda si do Luwru by zobaczy Mona Liz. Mieszka w luksusowej willi w Mannheim ze swoj mod partnerk... dystyngowany elegant, wzr elegancji, jedcy sportowymi autami, krc pomidzy Francj, Niemcami a Wochami, nabywajc miliony, ktre wozi zawsze ze sob, latajc w pierwszej klasie. W 1968 r. ponownie go aresztowano, gdy prbowa obrabowa bank w Saint-Tropez. Po kilku latach tortur i szykan, jakie spotkay go we francuskich wizieniach (ktre byy szczeglnie nieludzkie - np. po wiziennym buncie w Clairveaux, kilku aresztantw zostao zgilotynowanych) po raz kolejny prbowa ucieczki do Aix-en-Provence z nadgarstkami skrpowanymi nadal acuchem. Od tego momentu drzwi do jego klatki zostay zamknite na zawsze: nigdy ju ponownie nie by cakowicie wolny. Podczas przesucha Horst nadal szydzi z sdziw, nazywajc ich gwardi asic (nawizanie do ich gronostajowych tg), przysparzajc sobie w ten sposb (o wiele) wicej lat wizienia. W roku 1972, przy pomocy adwokata Leone, zosta poddany ekstradycji do Woch, dziki czemu raz jeszcze mg zobaczy Anne i swoje dzieci. Wwczas w 1973 r. podj prb ucieczki z wizienia Fossano, blisko Cueno, ranic trzech stranikw, a dwch pozostaych biorc na muszk. Blefowa, bowiem w magazynku maokalibrowego Mausera pozostaa mu tylko para kul po zranieniu pozostaych stranikw. Rozptao si pieko: gdy wraz z dwoma zakadnikami opuszcza wizienie, tu przed tym jak mia wsi do auta, ktrym mgby wydosta si na zewntrz, zosta zaatakowany przez stranicze psy i prawie zabity, poniewa zacz strzela do niego snajper. To, e nie zosta miertelnie ranny, zawdzicza tylko jednemu z policyjnych psw. Po tym zdarzeniu Horst sta si guchy na jedno ucho i zacz cierpie na ttniaka, ktry przypuszczalnie doprowadzi do jego mierci i prawdopodobnie by skutkiem tamtych wypadkw. By operowany jednak lekarze nie zdoali usun wszystkich kul, z ktrych przynajmniej jedna pozostaa w jego ciele przez lata. Wwczas rozpocza si jego duga seria wizyt w poowie woskich wizie: trzymano go jednym wiziennym szpitalu tylko po to by wysa go innego w szpitala w kolejnym wizieniu. Trwao to miesicami, podczas ktrych nigdy nie zapewniono mu waciwego leczenia, bez kontaktu z rodzin, ktra, podobnie jak jego prawnicy nie miaa nawet pojcia gdzie on przebywa. W 1974 r. w Sulmona raz jeszcze prbowa ucieczki. Wspi si na 5-metrowy mur-ogrodzenie i z obiema poamanymi stopami doczoga si do najbliszego kocioa, biorc ksidza jako zakadnika. W zamian za jego uwolnienie zada od wadz pienidzy na operacj, ktrej potrzebowa. W 1975 r. wydawca Wydawnictwa Verona, Giorgio Bertani, opublikowa ksik Horsta pt: Ormai e fatta, szczegowo zdajc spraw z jego ucieczki z wizienia we Fossano 23 lipca 1973 r., ktrej napisanie na maej maszynie do pisania zajo Horstowi 48 godzin. Ksika zostaa niedawno wznowiona przez El-Paso/Nautilus.

Po powrocie do Woch Libero Fantazzini prowadzi swoj wasn bitw przeciwko dziennikarzom, a raz okupowa Torre degli Asinelli w protecie przeciwko pastwowym represjom wobec towarzyszy. Byy to wwczas intensywne czasy, lata solidarnoci z winiami, kiedy to wielu anarchistw i komunistw mobilizowao si na rzecz Fantazziniego. Jego wczesna partnerka, Valeria Vecchi, zostaa skazana na 7 lat wizienia, za usiowanie oswobodzenia go. Nawet Monica Giorgi, tenisistka, o anarchistycznych pogldach, zostaa naraona na surowe represje, bdc oskaran o czonkostwo w Akcji Rewolucyjnej (Azione Rivoluzionaria). W poowie lat 70-ych, dziki generaowi Dalla Chiesa, otwarty zosta bunkier Fornelli dellAsinara, stajc si miejscem, do ktrego zsyani byli wszyscy buntownicy, komunici i anarchici. Doprowadzio to do wsppracy pomidzy wszystkimi towarzyszami, wliczajc w to Czerwone Brygady i Pierwsz Lini, ktra to wsppraca opieraa si na przyjani i wiziennej solidarnoci. Jednak legenda, jak gosiy gazety, podajce, e Horst by sympatykiem Czerwonych Brygad, bya nieprawd: by on blisko z niektrymi czonkami tej organizacji, po prostu jako z ludmi, ale ideologicznie by od nich zbyt odlegy i nigdy nie opowiedzia si za ich spraw. Zawsze okrela si jako anarchista indywidualista. W roku 1978, w nastpstwie powanego pobicia przez policj, ktre wtrcio go w piczk, zaangaowa si w przeszmuglowanie (wbrew radom Czerwonych Brygad) dokumentu na temat Rewolty w Asinara, ktry zosta pniej opublikowany przez Anarchismo pod tytuem Speciale Asinaria a nastpnie przez Lipotesi armata. Nastpne lata przyniosy ze sob powane bunty w systemie penitencjarnym na terenie caych Woch, od Trani po Termini Imerese, od Palmi po Varese. Sprawy poprawiy si nieznacznie po tym jak w 1985 r. zniesiono specjalny reim. Rozpowszechnione donosicielstwo (tzw pentiti - skruszeni) i heroina, miay doprowadzi do dekady, podczas ktrej walki ulegy rozpadowi, tracc swj napd, komunikacj i pasj, co okazao si by dla ruchu o wiele bardziej zabjcze ni jakakolwiek okrutna, przymusowa metoda. Horst gono wypowiada si ( m.in. poprzez seri satyrycznych wierszy, z ktrych wiele niestety zagino) przeciwko systemowi donosicielstwa oraz tym, ktrzy wyparli si walki. Przypomina wwczas stare wizienne powiedzenie Jak dugo czowiek si nie poddaje, tak dugo nadal wci moe odnie zwycistwo. W 1985 r. uwiziono na dwa lata jego najstarszego syna, na pod-

21

Na prob Horsta, jego prawnik Luca Petrucci wnis apelacj o uaskawienie. Horst udziela wwczas wywiadw rnym gazetom i kanaom telewizyjnym, a w jego sprawie odbyy si dwa parlamentarne dochodzenia. Uzyska swoje pierwsze przepustki, a pniej poowiczn wolno. Zamieszka wwczas i y z Pralin, otoczony przez swoich przyjaci w domu na Via Roncrio, zbudowanym jeszcze przez jego ojca. Byo mu bardzo ciko znale prac, jako e przez wielu okrelany by jako niepewny, nawet przez niektrych anarchistw, ktrzy odnosili si do niego z pewn doz rezerwy. W kadym razie, w 2001 r. uzyska on prac dziki pewnym komunistycznym towarzyszom pracujcym w magazynie Altercoop, zajmujcym si recyklingiem papieru. Bya to praca, za ktr nie otrzymywa wynagrodzenia od Altercoop (ze wzgldu na przepisy), lecz od sub wiziennych, ktre czsto dugo kazay mu czeka na wypat. Sama praca rwnie bya niedopasowana do jego warunkw fizycznych oraz jego charakteru, ktry wymaga wicej wyobrani i technicznych umiejtnoci - pamitajmy, e by on bardzo dowiadczony w umysowej pracy na komputerze. Niemniej, bya to wtedy jedyna dostpna opcja, i co waniejsze, jedyny sposb, aby mg opuszcza mury wizienia. 19 grudnia 2001 r. wraz ze swoim przyjacielem i starym przyjacielem C.T. usiowa obrabowa swj ostatni bank, ktry w rzeczywistoci by jednym z jego pierwszych, Bank Agricola e Mantovana. Zosta aresztowany zanim udao mu si wej do rodka. W trakcie zatrzymania desperacko prbowa ucieka na rowerze. W przecigu kilku godzin pastwo odpowiedziao przemoc. Przeszukano jego dom, a on sam zosta odesany do wizienia, tym razem z podejrzeniem dziaalnoci terrorystycznej. Jego partnerka Pralina (nie byli oficjalnie maestwem) musiaa dokona wwczas wielu zabiegw, aby ostatecznie mc si z nim zobaczy i porozmawia. Mimo, e Horst nie zosta pobity (siniaki na jego ciele byy rezultatem saboci jego naczy krwiononych) to jednak pod wpywem stresu wywoanego aresztowaniem, stan jego zdrowia zacz si gwatownie pogarsza. O godzinie 19:30, 24 grudnia 2001 r. zmar on w szpitalnym skrzydle wizienia Dozza. Jako przyczyn mierci podano brzuszny ttniak aorty. Chwil wczeniej, gdy stan przed sdem, ktry uprawomocni jego aresztowanie, Horst przeczuwajc, e zblia si jego koniec, powiedzia swojemu prawnikowi, e chce pozostawi dom Pralinie. Niestety wypadki potoczyy si zbyt szybko, by adwokat zdy odwiedzi go ponownie i uregulowa t spraw. wiecki pogrzeb Horsta odby si 29 grudnia 2001 r. w Bolonii, podczas gdy rwnoczenie w tym samym czasie przed wizieniem Dozza trwaa demonstracja. Horsta poddano kremacji. Przynajmniej to jego yczenie zostao uszanowane. Ze wzgldu na skomplikowane, prawne machlojki, obarczajce go powanymi zarzutami dotyczcymi popenienia czynw terrorystycznych, Horst najprawdopodobniej spdziby w wizieniu wiele lat. Wedug gazety Ministerstwa Spraw Wewntrznych, ktre w 1999 r zdoa opanowa Enzo Monteleone, Horst wyszedby na wolno dopiero w Lutym 2017 r. Jeli wemiemy jednak pod uwag kolejne zarzuty, jakie si wwczas pojawiy, to zanosio si na to, e siedziaby w wizieniu a do roku 2024. Tym razem jednak udao mu si uciec na dobre... po raz ostatni.

stawie zezna pewnego idioty. Wspaniay staruszek Libero Fantazzini przey kolejny szok, jaki w 1993 roku wywoaa u niego mier Mari Zazzi, jego anarchistycznej partnerki z Piacenzy, ktra walczya niegdy podczas hiszpaskiej wojny domowej. System represji nie pozwoli mu nawet na obecno podczas jej pogrzebu. Mimo to w 1989 r. Horst nadal nie utraci serca ani woli ycia. Studiowa w tym czasie w wizieniu w Busto Arsizio i by bliski zdobycia stopnia z literatury na Uniwersytecie w Bolonii, gdy jego stara sabo do ucieczek wzia gr nad ksikami. Podczas jednej z przepustek znikn. Pozostawa wwczas uciekinierem przez rok, podczas ktrego przeprowadzi kolejne trzy napady rabunkowe, do czasu a zosta ponownie schwytany w 1991 r. niedaleko Rzymu (cho nie stawia oporu podczas zatrzymania - wyprowadza wtedy wanie na spacer swojego psa - gazeta Messaggero okrelia go jako gronego terroryst). Przetransportowano go nastpnie do wizienia Alessandria, gdzie pozosta przez 10 lat. W Alessandri, pracowa i marzy na swoim komputerze, ktry mg kupi, dziki nagrodzie finansowej uzyskanej podczas konkursu literackiego w 1993 r., ktry wygrao jego krtkie opowiadanie zatytuowane Luomo cancellato (Czowiek, ktry zosta zgadzony). Pracowa jako graficzny projektant reklamowy dla Rady Miasta Alessandria, i wyprodukowa wwczas wspaniae plakaty, projekty i broszury, ale przede wszystkim wiele cudownych obrazw, ktre byy take wystawiane. W 1999 przeniesiono go do Bolonii. Wolno bya coraz bliej, rwnie dziki filmowi Ormai e fatta (polski tytu: Poza prawem: historia Horsta Fantazziniego - przyp. tum.), reyserowanemu przez Enzo Monteleone, ktrego zainspirowaa ksika Horsta. Sam bohater filmu entuzjastycznie ocenia jego scenariusz. Uruchomiono rwnie kampani na rzecz jego zwolnienia, ktr animowaa jego ostatnia partnerka Pralina i jego najstarszy syn, ktra zaangaowaa cay ruch anarchistyczny i przycigna wiele uwagi wok jego historii. Jednak take w wizieniu Dozza, jego warunki byy trudne i poddawano go wielu arbitralnym decyzjom, takim jak odmowa wykonywania pracy. Przez jaki czas, Horst zgodzi si by czci komitetu redaktorskiego May day, a dziki dowiadczeniu w projektowaniu grafiki, wykona on wspaniae prace w wiziennej drukarni, takie jak ksika z przepisami.

22

List oskaronych w zwizku z biec sytuacj

poniedziaek, 24/1/11, sd rozpatrzy wysunite przez nas postulaty. Wnielimy mianowicie o zaprzestanie gromadzenia i rejestrowania danych personalnych, osb wchodzcych na sal, a take zadalimy dwikowego nagrywania toczcych si rozpraw. Pierwszy z tych postulatw by dla nas najistotniejszy. W przypadku odrzucenia naszych da, zamierzalimy wycofa si z udziau w procesie, wstrzymujc take naszych adwokatw, o czym ostrzegalimy ju wczeniej, podajc to do publicznej wiadomoci. Osoby znajdujce si na sali sdowej, przyjaciele, towarzysze i czonkowie rodzin lepiej od nas wiedz, co si wwczas wydarzyo. Moemy opowiedzie o tym, tylko z naszego punktu widzenia, na podstawie wasnych dowiadcze. Gdy oczekiwalimy w specjalnym, ssiednim pomieszczeniu, usyszelimy gosy i okrzyki wznoszone na sali rozpraw, ktre doday nam si i odwagi. W pewnym momencie zorientowalimy si, e przewodniczcy sdu specjalnego, zarzdzi usunicie z sali oraz zatrzymanie pewnych towarzyszy i krewnych. Poniewa gone krzyki nasilay si, zdalimy sobie spraw, e na sali sdowej trwa starcie z gliniarzami. Oddzielay nas od niej elazne drzwi, do ktrych zbliylimy si pragnc w jaki sposb przyj z pomoc czonkom naszych rodzin oraz towarzyszom. W ostatnim momencie gliniarze z eskorty zatrzasnli je przed naszym

nosem, po czym doszo do cikiego starcia z okoo 20 funkcjonariuszami. Chocia byo ich wicej, musieli uywa paek, aby wyrwna swoje siy z naszymi. Bjka trwaa mniej wicej 10 minut, lecz nawet, gdy ju zakuli cz z nas w kajdanki, nadal z nimi walczylimy, za oni wciekle nas okadali. By moe zadali nam wiele ciosw, lecz my wci dpowiadalimy tym samym, pokazujc, e nie wszyscy winiowie s atwym upem dla ich postawy pseudomacho. Jeli chodzi o pojawiajce si teraz stwierdzenie, e bya to prba zorganizowanej ucieczki, wydaje si ono idiotyczne. Wystarczy wspomnie choby, e miejsce - za sal sdow - gdzie bylimy przetrzymywani, prowadzio na wizienny dziedziniec, a w czasie procesu byo tam peno oddziaw prewencji i si specjalnych. Podsumowujc, podtrzymujemy nasze danie zaprzestania rejestrowania danych personalnych towarzyszy i innych osb przybywajcych na sal rozpraw. Realizowana w ten sposb polityka izolacji oskaronych podczas procesw politycznych, uzupenia pastwow strategi kryminalizacji ich politycznych zwizkw z innym towarzyszami, dc jednoczenie do neutralizacji przesania, jakie nios w sobie oskarone podmioty polityczne. Solidarno jest dla nas podstawow i nierozerwaln kwesti. Protestujemy przeciw bezporednim atakom

sdu na ruch solidarnociowy. Nie pomoemy im w legitymizacji tych decyzji. Pierwszym krokiem protestu, jest rozpoczta przez nas wanie, odmowa przyjmowania wiziennego jedzenia. Jednoczenie nikt z nas nie pojawi si na procesie do czasu spenienia naszych da. Nie tolerujemy bazenady przewodniczcego sdu, ktry, mimo i najpierw zgodzi si na zniesienie rejestracji danych, nastpnie, otrzymawszy polecenia od swoich politycznych przeoonych, cofn wasn decyzj, bezsprzecznie dowodzc swojej roli marionetki sztabu antyterrorystycznego. damy czego, co jest oczywiste. Ich odmowa demonstruje przyjte z gry stanowisko sdu. Nie pojawimy si na procesie dopki kady towarzysz i wszyscy, pragncy okaza nam solidarno, nie bd mogli swobonie uczestniczy w rozprawach, bez obawy przed wcigniciem do policyjnej bazy danych. W przpadku kontynuacji procesu pod nasz nieobecno, wycznie przy udziale gliniarzy i wyznaczonych prawnikw, rozpoczniemy strajk godowy w dniu pierwszego posiedzenia odbywajcego si w ten sposb sdu. Wrcimy na sal rozpraw dopiero wtedy, gdy kady zainteresowany bdzie mg na ni wej, legitymujc si po prostu dowodem tosamoci, bez jakiegokolwiek zapisywania jego danych. Zalecamy rwnie wszystkim wyznaczonym przez sd prawnikom, by odmwili udziau w tej faszystowskiej procedurze, odbierajcej nam gos i opini. Mwic najogldniej, udzia ten obraaby ich godno i byoby rwnie dobrze, gdyby nie prbowali wywabia wa z dziury (greckie przysowie, chodzi o to by nie prbowali pomaga w rozwizaniu problemu) Koczc, odwdziczamy si solidarnoci, pync z gbi naszych serc, wszystkim towarzyszom w Grecji oraz za granic, ktrzy swoimi sowami i dziaaniami, wzmacniaj nas w dalszej walce. WALKA TRWA DALEJ NIECH YJE REWOLUCJA Haris Hadjimihelakis Giorgos Karagiannidis Alexandros Mitrousias Panagiotis Masouras Panagiotis Argirou

23

Kolektywna deklaracja bojkotu wiziennej ywnoci

Komunikat rozpoczcia Strajku Godowego

iemy to z pierwszej rki. Ku wolnoci wiod tysice cieek za pomidzy walczcymi, mog istnie tysice sporw. Pomimo, e kada jednostka, kada grupa i organizacja tworz inn tendencj w onie rewolucyjnej spoecznoci, to jednak Gdy zamykamy oczy, te same obrazy odmalowuj si w naszych umysach. Kiedy podejmujemy decyzje, na naszych twarzach pojawia si ten sam umiech. Gdy przechodzimy do ataku, nasze serca bij zgodnym rytmem, gdy za wpadamy w rce wroga, emanujemy t sam si. Dzielimy identyczn dum, niesamowito, to samo niebo ponad naszymi gowami Uderzenie w jednego z nas, jest uderzeniem w nas wszystkich. I rwnie walka jednego z nas, jest walk nas wszystkich. Tortury, procesy, dochodzenia przeciwko caemu pokoleniu partyzantw, rewolucjonistw i anarchistw, mog uderza wybirczo, jednak wadze zawsze bd miay przeciwko sobie nas wszystkich. W wojnie, ktra nie ma koca, a ktrej trwanie wiadomie akcentujemy, aden rewolucjonista nie bdzie sam. Nasilone, jakociowe oraz ilociowe dziaania wojenne, rozpalane przez aktywno jecw wojennych, musz si spotka i spotkaj z proporcjonalnym wzrostem represji. Specjalnie przygotowane pomieszczenia, wzmoone rodki bezpieczestwa, monitoring obserwatorw procesu, zostan wczone do scenariusza teatralnej sztuki, ktrej przewodnim wtkiem bdzie zemsta pastwa. Okrzyk wojenny uwizionych oraz pozostajcych na wolnoci, czonkw rewolucyjnej organizacji Konspiracyjne Komrki Ognia rozpoczyna now bitw, ktra od teraz bdzie rozgrywana na polu przeciwnika, pokazujc nam, e wojna nie koczy si wraz z aresztowaniem bojownikw, lecz trwa nadal bez wzgldu na zmieniajce si warunki. Poczwszy od poncych, ulicznych barykad, po ostrone wycofywanie si bocznymi uliczkami metropolii, przez dziedzice wizie po sal sdow, wypenion ekatimes (siy specjalne), chepliwie wytrwamy na naszych pozycjach, bronic swojego honoru, wolnoci, walki i rewolucji. Dlatego te, od dzisiaj (Czwartek, 27 stycznia) wstrzymujemy spoywanie wiziennej ywnoci. Jest to dowd naszej przyjani, szacunku i rewolucyjnej solidarnoci z walk oskaronych czonkw Konspiracyjnych Komrek Ognia, ktrzy daj nam wspaniay przykad godnoci osobistej i dumnej postawy, odpowiadajc rewolucyjn nietolerancj na przeladowania ze strony swoich oprawcw oraz aparatu pastwowej sprawiedliwoci. Socratis Tzifkas Giannis Skouloudis Panagiotis Anastasiadis wizienie Avlona *Podczas gdy w Avlonie rozpoczlimy strajk wczoraj, 26-go. Dimitris Fessas Babis Tsilianidis Dimitris Dimtsiadis wizienie Koridallos

nformujemy, e w dniu dzisiejszym (czwartek 03.02.11) eskalujemy nasz dotychczasow mobilizacj. Tym samy przechodzimy od zaprzestania przyjmowania wiziennych posikw do penego strajku godowego, ktry zamierzamy kontynuowa do czasu, a sd speni nasze dania. Domagamy si zaprzestania rejestrowania tosamoci osb, przebywajcych na sali rozpraw, jako obserwatorzy procesu. Po spenieniu naszych da bdziemy mogli wrci na rozpraw razem z prawnikami, pochodzcymi z naszego pierwotnego wyboru. Pozostaniemy nieugici w swoim daniach. Jak deklarowalimy od pierwszej chwili, nie prosimy, lecz damy, zaprzestania rejestracji wszystkich towarzyszy, krewnych czy znajomych zainteresowanych byciem blisko nas podczas procesu. Ich wkad w istot solidarnoci oraz wsparcie, jakiego nam dostarczaj, zobowizuj nas, by ich nie zawie, by stawi czoa obecnej sytuacji. Nie zgadzamy si, aby aktualny proces - za nasz zgod oraz przy naszym udziale - sta si krokiem milowym w rozwoju mechanizmw jutrzejszego ciganiu towarzyszybojownikw i rewolucjonistw. Nie tolerujemy ataku na ruch solidarnociowy, tak samo jak nie akceptujemy izolacji winiw politycznych poprzez stawianie ich przed obliczem sdw wojennych. Albo terrorystyczny reim i rejestracja osb przychodzcych na rozpraw, zakocz si, albo sdzone bd jedynie puste krzesa i mikrofony. Jednoczenie, podczas gdy niektrzy z nas, publicznie deklarujcy swj udzia w organizacji, zostali ju doszcztnie potpieni przez sd, pozostali oskareni w naszej sprawie, stoj wobec perspektywy wieloletniego wyroku, zmuszeni cierpie stosowany przeciwko nam reim. Obejmuje on wspomnian ju przez nas praktyk kryminalizacji zwizkw przyjacielsko-rodzinnych oraz znajomoci politycznych. Rozpoczynamy strajk godowy, wiadomi, e z uwagi na ograniczenie pola manewru i dziaania, jakie narzucaj nam wizienne mury, bdzie to cika walka, wymagajca od nas wiele wytrzymaoci. Majc na uwadze charakter naszej sprawy, zdajemy sobie spraw, e kroki podjte przez sd, zostay przedsiwzite, aby sterroryzowa solidaryzujcych si z nami ludzi. Problem ten nie wie si wycznie z nami, lecz rozciga jednoczenie na wszystkie podobne procesy przyszoci. Wiemy, e w tej walce nie jestemy pozostawieni sami sobie. Dlatego, dzikujemy wszystkim, ktrzy przy uyciu wszelkich rodkw, okazali nam swoj solidarno. NIECH YJE REWOLUCJA NIECH YJE ANARCHIA Panagiotis Argirou Haris Hadjimihelakis Panagiotis Masouras Giorgos Karagiannidis

24

Wiadomo dla uwizionych w Grecji od Autonomicznych Komrek Natychmiastowej Rewolucji - Praxedis G. Guerrero
Zima 2010. Komunikat meksykaskiej grupy zbrojnej... ktrych jednak si nie boimy, cho wiemy do czego jest ono zdolne. Nasze przekonania s rodzajem impulsu, wewntrznym ogniem, ktry zabiera nas w podr ciekami walki z wadz, w solidarnoci z naszymi companer@s uwizionymi w brudnych celach, torturowanymi i zabijanymi przez pastwowych klawiszy: dla nich wanie trzymamy w doniach bomby. Strzeemy ich do momentu, gdy udaje nam si zada bezporednie uderzenie. Cay wiat jest w kryzysie. Kadego dnia, o kadej porze, gdy wczamy telewizor, czekajc a zobaczymy dobre dla nas newsy: zamieszki we Francji, faszystowscy dziennikarze przed sdem w Grecji, bomby w Chile, policja zabijana w czarnych oraz imigranckich przedmieciach Stanw Zjednoczonych...etc. Przez cay czas Kapita i jego wadza posuwaj si naprzd, zalewajc lasy postpujc urbanizacj, dzielnice niszej klasy zbdnymi, luksusowymi towarami, umysy modziey absurdalnymi modami, zanieczyszczajc reszt spoeczestwa kultur mizoginii i ksenofobii, narzucajc strach przed pastwem i szacunek dla policji. Terroryzm jest porzdkiem codziennoci. Narko-powstanie? Co to kurwa jest? Kryminalizacja naszej walki puka do drzwi upionych umysw spoeczestwa. Handel narkotykami jest naszym wsplnym wrogiem, lub conajmniej powienien si nim sta. To smutne, e wikszo osb biorcych udzia w naszej walce, sekcji i ruchw, ignoruje ten problem lub nie chce potraktowa go powanie. Nie chcemy y w narko-pastwie, ktre nie rnioby si przecie od obecnego PastwaKapitau. Cho wiat jest jaki jest, podobnie jak wielu companer@s w Meksyku i na caym wiecie, trwamy w swoich pogldach, gotowi i na wojn a do jej ostatecznych konsekwencji: o ycie, o wolno, o godno, o Anarchi! Niektrzy z nas polegn, zdajemy sobie z tego spraw, jednak my naprawd jestemy gotowi zgin w walce, umrze yjc, poniewa walka jest caym naszym yciem i to ona nas uszczliwia. Zdajemy sobie spraw z siy przeciwnika, wiemy jednak, e to co robimy jest suszne i konieczne, autentyczne oraz pena uczciwoci, a take cakowicie ufamy wasnej inteligencji. Wci mamy wiele do zrobienia, wci mamy wiele chci, aby oprni magazynki naszej broni w kierunku policji federalnej i armii, wiele bomb do zdetonowania przeciw ludobjczym i ekobjczym korporacjom, przeciw bankom, przeciw miejscom tortur. Mamy wiele pociskw dla gw wadzy, dla kadego sdziego, dla kadego MP. Posugujemy si wieloma rodzajami dyskursu, niektre kulej, inne s pene pasji. Mamy do zrealizowania wiele marze i utopii, wiele spraw i rzeczywistoci do zbudowania, wiele stosunkw spoecznych do przeksztacenia, wiele namitnoci pozwalajcej nam kocha, duo mioci wzgldem samych siebie. Wiemy, e na caym wiecie s take inni companer@s, ktrzy oddaj ycie walce z obojtnoci systemu, aby wyzwoli samych siebie oraz swj lud. Walczc sposobami, jakie najbardziej im odpowiadaj i organizujc zgodnie z wasnymi pragnieniami: grupy pokrewiestwa, zdecentralizowane komrki, zbrojne grupy anarchistyczne, nieformalne koordynacje etc. Wiemy, e oni take s przekonani do tej walki, wiemy, e s naszymi companer@s, czujemy,

Czas upywa i nic si nie zmienia ...

ielu mogoby tak pomyle, przygldajc si choszczcej nas rzeczywistoci, rezygnujc ze swoich przekona pod pesymistycznym pretekstem. Wzrasta poziom represji, nienawi do biednych, zniszczenie rodowiska, eksploatacja ludzkiej godnoci, zabijanie istnie, a take resztek dzikiego ycia, utrzymujcego si jeszcze na tej planecie zwanej Ziemi. Nic si nie zmienio. Mamy niewielki wpyw, znikome moliwoci zatrzymania tego, co si wok nas dzieje, zrobienia czego z tym wiatem, w ktrym nasze wolne umysy czuj si obco. Jeli nic si nie zmienio to by moe z braku oddania, odwagi i poczucia susznoci. Wydaje si, e dla wielu to rozrywka, gra, sta z transparentem, wykrzykiwa slogany, reformowa prawo, tylko po to, by zmniejszy swoje poczucie winy... lecz dla wielu innych to co powanego, w tym wanie sk, jak daleko kto jest na powanie gotw si posun? Walka, zarwno ta o wolno indywidualn jak i kolektywn, wymaga poczucia obowizku, potrzebuje powicenia i dyscypliny. Problem polega na tym, e wielu nie rozumie tych dziaa, mylc zobowizanie z rutyn, powicenie z mczestwem, a dyscyplin z autorytaryzmem. Walka nie potrzebuje rozgoryczonych ludzi, gotowych gin dla sprawy, zamiast y ni na codzie, nie potrzebuje ludzi, ktrzy boj si ycia penego pasji... nie s jej te potrzebne dorane gierki, mody, ani nieprzemylane dziaania. Wymaga poczucia obowizku i odpowiedzialnoci, a obowizek ten powinien mie przede wszystkim wymiar indywidualny. Wrg jest potny, demonstrowa nam to wiele razy przy rnych okazjach, jednak my anarchici, autentyczni wojownicy, ktrzy sprzeciwiamy si niesprawiedliwoci, rasizmowi, seksizmowi, wszelkim formom dominacji, my, antyautorytaryci, mamy wasne przekonania oraz wasne yciowe pragnienia, pobudzajca nas kadego ranka do wstania z ka i wzniesienia wysoko pici, z moc, by stawia czoa depresyjnej rzeczywistoci: szarej, rutynowej i zabjczej. Nasz si napdow s nasze przekonania, wzmacniaj nas, gdy jestemy atakowani przez pastwowe represje,

25

czc nas wi. Z tego powodu, dla siebie i dla nich, ta wojna bdzie trwa dalej. W imi walki, o spoeczn transformacj, o radykaln zmian, o destrukcj tego, co nas uciska, o Anarchi. Nie wolno pogra si w smutku companer@s. Musimy dziaa strategicznie. Wojna trwa tu i teraz. Moni oraz narzdzia ochrony kapitau, politycy i torturujcy, poauj, e si urodzili... o to midzy innymi nam chodzi. Wszystko eksploduje, musimy si do tego przygotowa i pozosta czujni. Dedykujemy te sowa companer@s z grupy Walka Rewolucyjna, ktrzy znajduj si obecnie w wizieniu: Panagiocie Roupie, Kostasowi Gournasowi, Nikosowi Maziotisowi, za ich wierno wasnym przekonaniom, ktra napenia nas si. Dedykujemy je take naszym companer@s Giannisowi Dimitrakisowi, Konstantinie Karakatsani, Lambrosowi Foundasowi oraz wszystkim winiom wojny spoecznej w Grecji. Companer@s, ktrzy dumnie zadeklarowali przynaleno do Konspiracji Komrek Ognia. Companer@s: uwizieni oraz polegli - zawsze bdziecie z nami! Cho wizienie to niszczycielski twr, nie zapominajcie, e tam rwnie obecne s wolne i wci walczce jednostki, a kady ich atak przeciw wadzy jest zarazem gestem solidarnoci z wami. Wojna narasta. Wojna o wolno jest wojn na mier i ycie, bez zawieszenia broni. Od Meksyku po Grecj: niech dr potni, ktrzy broni i utrwalaj wadz. Z oddaniem

metod dziaania wadz sdowych i policyjnych, jest penalizowanie przyjacielskich i politycznych zwizkw pomidzy towarzyszami. Do grona osb, ktre znalazy si ostatnio na licie uwizionych, doczyli nasi anarchistyczni towarzysze S.Antoniou, D. Michailis i Ch. Politis. Nie trafili na ni z powodu swoich dziaa politycznych, lecz ze wzgldu na sam wiatopogld oraz przyjacielskie i polityczne zwizki z innymi. Wadze usioway umieci na tej licie take anarchistk Fee Meyer, idiotycznie argumentujc, e dopucia si ona przestpstwa, polegajcego na posiadaniu tekstw autorstwa uwizionych rewolucjonistw. W tej wanie atmosferze rozpocz si proces czonkw KKO i osb, ktre, pomimo braku dowodw, rwnie oskarono o przynaleno do tej organizacji. Pierwszy, spord kolejnych procesw, ktrych przedmiotem, jak i w tym przypadku, bdzie dziaalno rewolucyjna. Ustali on dla nich wytyczne, okrelajc model postpowania sdw specjalnych wobec winiw politycznych. Od samego pocztku procedury sdowej, wida byo starania, majce na celu izolacj i odcicie oskaronych od innych towarzyszy, ktrzy pojawiali si na rozprawach, aby okaza im swoj solidarno.Wadze robiy to wprowadzajc szanta rejestracji osb wchodzcych na sal sdow. Poniewa solidarno jest relacj, ktra dziaa w obie strony. oskareni towarzysze nie mogli pozosta obojtni na tego rodzaju dziaania i wycofali si z procesu, odmawiajc w ten sposb legalizacji swoj obecnoci, szantau rejestrowania. Tym samym dali przykad dumnej i przyzwoitej postawy politycznej, ktra ma jednak swoj adekwatn cen. Jej konsekwencje mog ponie szczeglnie ci towarzysze, przeciwko ktrym, mimo braku jakichkolwiek dowodw, wysuwa si cikie zarzuty i ktrzy w tej sytuacji mog zosta skazani zaocznie. Wbrew temu, dali nam oni przykad walki dla ktrej priorytetem jest solidarno pomidzy oskaronymi i towarzyszami, przybywajcymi na sal rozpraw, aby ich wesprze i doda siy. Nie podjli tej walki tylko dla niepewnego zwycistwa w tym sdzie, lecz w celu narzucenia wszystkim zbliajcym si procesom, moliwoci nieograniczonej obecnoci, osb solidaryzujcych si z oskaronymi. Jej punktem kulminacyjnym stao si rozpoczcie strajku godowego. Nasze rewolucyjne sumienie nakazuje nam pody za naszymi towarzyszami i udzieli im wsparcia poprzez przyczenie si do strajku.

Autonomiczne Komrki Natychmiastowej Rewolucji Praxedis G. Guerrero

List od M. Nikolopoulosa i G.Tsakalosa


4/2/2011

3 lutego2011 r. pierwszy przyczy si Gerasimos Tsakalos, a w lad za nim godwk z opnieniem rozpocznie Michalis Nikolopoulos. Wynika to z praktycznych trudnoci, poniewa Michalis znajduje si w wizieniu od bardzo niedawna. W tym krytycznym dla ruchu rewolucyjno-anarchistycznego, momencie, odpowiadamy atakiem i konfrontacj. Nie ustpujemy. Deklarujemy szacunek dla towarzyszy, ktrzy sa oskareni w tym procesie i ktrzy wybrali trudn ciek walki, ich zachowanie stanowi wzr rewolucyjnej konsekwencji. Najcieplejsze pozdrowienia dla wszystkich, ktrzy nawet pod presj cikich czasw, dziaaj wci na rzecz zerwania z wszechobecn struktur dominacji. Dla towarzyszy i organizacji, ktre akcjami i tekstami, odpowiedziay na apel o budow NIEFORMALNEJ FEDERACJI ANARCHISTYCZNEJ - MIDZYNARODOWEGO FRONTU REWOLUCYJNEGO. Wycigamy ku wam swoje pici, ponad murami. Na koniec, dedykujemy braciom z Nielegalnego Sektora naszej organizacji, sparafrazowany cytat z tekstu Jana Marca Rouilliana.

becnie, na terenie caej Grecji, dowiadczamy okresu, ktry jest jednym z najbardziej krytycznych momentw dla anarchistycznego ruchu rewolucyjnego. Stwarza to jednak szans signicia po jedn z najwyszych stawek. Niezalene dziaania, jakie podejmujemy, opierajce si si na ilociowym i jakociowym podbiciu stawki, wywouj coraz intensywniejsze represje. W ramach tego kontrataku aresztuje si towarzyszy, upublicznia ich zdjcia, dokonuje nalotw na mieszkania oraz buduje klimat nasilajcego si strachu. Odtd, nieodczn

26

Przez dugi czas pozostaj tam zesztywniay jak kamie, pochylona gowa, rce w kieszeniach, bombardowany wspomnieniami tego co byo na zewntrz, wspomnieniami naszej walki... Przyja i czuo tych, co oddali si walce, widoczna jest w naszym wsplnym miechu i chaotycznych dyskusjach, toczonych a do rana.Przepenia nas rzecz jasna nieustpliwo, upajajca wolno nieposusznych, a take silna pewno, e bez wzgldu na cen, utrzymamy jedn z ostatnich barykad, zanim zostanie ona zgnieciona.mialimy sie zawsze podczas oliwienia naszych spluw i przed poegnaniem, ze starym, wojennym okrzykiem na ustach: ODWAY SI WALCZY, ODWAY ZWYCIA...

NIECH YJE R.O. KONSPIRACYJNE KOMRKI OGNIA NIECH YJE WALKA ZBROJNA NA RZECZ REWOLUCJI NIECH YJE ANARCHIA Michalis Nikolopoulos Gerasimos Tsakalos

Czonkowie Wiziennej Komrki Konspiracyjnych Komrek Ognia


4/2/2011

List czwrki oskaronych na temat zakoczenia Strajku Godowego


KOMUNIKAT O ZAKOCZENIU STRAJKU GODOWEGO PRZEZ PITK OSKARONYCH W SPRAWIE REWOLUCYJNEJ ORGANIZACJI KONSPIRACYJNE KOMRKI OGNIA
11.2.11 macje, zebrane dotychczas w ten sposb, zostan zniszczone. Gdy jednak czonkowie skadu sdziowskiego, wrcili z kilkuminutowej przerwy podczas ktrej, co wydaje si oczywiste, otrzymali instrukcje od swoich politycznych zwierzchnikw owiadczyli, e ta procedura jest legalna, a przepisy tego typu, obowizuj w budynkach wiziennych. Pod tym pretekstem postanowili przywrci zbieranie informacji z dowodw. Wwczas doszo do gwatownej reakcji, w ktrej uczestniczyli rwnie ci, ktrym odebrano dokumenty, gdy przyszli okaza nam solidarno. Zaraz potem wycofalimy si z uczestnictwa w procesie. Zadeklarowalimy, e zarwno my, jak i nasi prawnicy bdziemy si od niego uchyla, dopki sd bdzie stosowa tego rodzaju faszystowskie praktyki. W oddzielnym pomieszczeniu, gdzie caa nasza szstka oczekiwaa na rozwj wydarze, prawnicy poinformowali nas, e niewykluczone jest, i bdziemy sdzeni w absencji, to znaczy pomimo naszej nieobecnoci. Trzej wsposkareni, z ktrymi nie mielimy wczeniej adnego kontaktu, Manos Giospas, Nikos Bogiatzakis i Errikos Rallis, powiedzieli, e bez wzgldu na to, jakie bd nasze dalsze decyzje, popr je i pod ich ladem. Podczas dyskusji, przeprowadzonej w naszym 6-osobowym gronie zastanowilimy si jak moemy w tej sytuacji zareagowa, po czym w peni trzewo i wiadomie postanowilimy o wycofaniu si z procesu i o wstrzymaniu naszych prawnikw, do czasu, a sd uzna nasze dania. Przygotowywalimy nawet owiadczenie, odnoszce si w szczeglnoci do tej kwestii, ktre moglibymy upubliczni, by przedstawi wasne stanowisko. Jednoczenie w naszym porozumieniu, pod pewnymi warunkami wzi udzia Alexandros Mitrousias, ktry w jasny sposb zastrzeg, e wrci na sal rozpraw, jeeli cho jedna osoba uprawomocni proces swoj obecnoci. Proces zosta odroczony do poniedziaku 24 stycznia 2011 r. kiedy to jeden z nas odczyta owiadczenie, w ktrym zgodnie z naszymi wczeniejszymi ostrzeeniami, zadeklarowalimy, e bdziemy trzyma si powzitej decyzji, do czasu a zniesiony zostanie reim terroru, stosowanego wobec naszych krewnych i przyjaci, przychodzcych do sdu, by okaza nam solidarno. Rwnoczenie, tego samego dnia odmwilimy przyjmowania

oniszy tekst stanowi deklaracj zakoczenia strajku godowego, jaki rozpoczlimy w Czwartek 3-2-2011. Zdajemy sobie spraw, e tego rodzaju dziaania i formy walki, pozostawiaj widoczne lady w historii rewolucyjnych ruchw wywrotowych, a z racji swojego publicznego charakteru, s w szczeglny sposb naraone na wszelki krytycyzm. Majc zatem na uwadze, e wstrzymalimy godwk, pomimo niespenienia naszych da oraz, e stao si to krtko po jej rozpoczciu, czujemy si w obowizku przedstawi otwarte wyjanienie, podsumowujce nasz mobilizacj, od jej pocztku, a do chwili obecnej. Przez cay tydzie, poprzedzajcy rozpoczcie naszego procesu, Media we waciwy sobie sposb, budoway klimat bezpieczestwa, wskutek czego mona byo odnie wraenie, i nasz proces odbdzie si za zamknitymi drzwiami, bez udziau widowni, co byoby czci szerszych wysikw, podejmowanych w celu izolacji winiw politycznych. Gdy dotary do nas te informacje, zaczlimy powanie dyskutowa, na ile prawdopodobne jest, e tak wanie si stanie. Zastanawialimy si te, w jaki sposb moglibymy wwczas zareagowa. Bez wahania, zdecydowalimy, e nie dopucimy do prowadzenia procesu przy zamknitych drzwiach i e zrobimy, co w naszej mocy, aby temu zapobiec. Pierwszego dnia procesu, w poniedziaek, 17 stycznia, gdy znalelimy si ju na sali sdowej, okazao si, e cho publiczno moe wchodzi na rozpraw, to jednak stranicy odbieraj wchodzcym osobom, dowody tosamoci i wykonuj ich fotokopie. Po naszej zdecydowanej interwencji, sd postanowi o zaprzestaniu tej czynnoci, deklarujc, e infor-

27

wiziennych posikw, z zamysem eskalacji zmierzajcej ku penemu strajkowi godowemu, jeli proces nadal bdzie toczy si bez z nas, za to z udziaem arbitralnie wyznaczonych adwokatw. Swojego podpisu pod naszym wsplnym owiadczeniem nie doczya tylko Konstantina Karaktsani, mimo, e zapewniaa o swoim poparciu dla wycofania si z procesu. Odmawiajc udziau w przygotowaniu owiadczenia, usprawiedliwiaa si, twierdzc, e zamierza wyda wasne. Owo, oddzielne owiadczenie, ktre jednake nigdy nie ujrzao wiata dziennego, stao si pniej argumentem, jaki wysuwaa dla potwierdzenia braku porozumienia midzy ni a nami. Tymczasem prawda jest taka, e Konstantina wyranie i kategorycznie, zgodzia si z owiadczeniem, ktre zostao odczytane przez Panagiotisa Argirou, w imieniu kadego z nas. Utrzymalimy w nim nasze postanowienie o wycofaniu si z procesu, wstrzymujc take swoich adwokatw. Zrobilimy to z przekonaniem i wol, by tak wanie postpi, pord skandowania solidarnych z nami osb, o czym wie, kady obecny wwczas na sali. Odpowiedzi sdu byo wyznaczenie nam nowych prawnikw. Niektrzy z nich nie pojawili si nawet w sdzie, inni za odmwili reprezentowania nas, powoujc si na sprawy osobiste oraz kwestie etyczne. Po pewnym czasie sd powtrzy cay zabieg. Starajc si nada nowy bieg procesowi, ktry wydawa si brn w lep uliczk, posugujc si szantaem, wyznaczy ponownie adwokatw, pochodzcych z naszego pierwotnego wyboru. Dlatego te, 3 lutego 2011 r. zakomunikowalimy rozpoczcie strajku godowego, w celu spenienia naszych dotychczasowych da. By to jednoczenie dzie, w ktrym nasi prawnicy mieli odmwi swojego udziau, narzuconego im z nadania sdu. ledzc informacje stacji telewizyjnych, ze zdumieniem usyszelimy adwokatw Konstantiny Karakatsani, ktrzy owiadczyli, e nie byli odwoywani przez swoj klientk. Powiedzieli te, e zostaa ona brutalnie usunita z rozprawy i zakuta w kajdanki. Nastpnego dnia przekonalimy si, e ona take uywa tych samych argumentw, proszc o odroczenie rozprawy, tak by moga przygotowa si do reprezentacji poprzez swoich prawnikw. Najbardziej zaskakujcy by jednak jej kolejny tekst, w ktrym publicznie zadeklarowaa, e nigdy nie zgadzaa si z nami w sprawie wsplnego wycofania z udziau w procesie, co zupenie pomijao kwestie rnicy zda, dotyczcej wszczynania strajku godowego w tej konkretnej sprawie. Tego typu postaw, ze strony winia, uwaamy za co najmniej niepowan i zawodn. Jeeli jaka osoba dokonuje pewnego uzgodnienia, powinna dotrzyma sowa, szczeglnie gdy decyzja ta pociga za sob konsekwencje nie tylko dla niej, ale rwnie dla innych. Zwaszcza jeli ta osoba jest anarchistk. Dokonujc kroku wstecz Konstantina Karakatsani, uprawomocnia decyzj sdu, dotyczc rejestracji widowni, a take wrczya mu argument na rzecz sdzenia pozostaych oskaronych, pod ich nieobecno. Najwikszy gniew budzi fakt, e prbowaa zamaskowa swj regres, politycznym woalem, e nie miaa minimum uczciwoci, by przyzna, e ciar naszej wsplnej decyzji bdzie dla niej zbyt dotkliwy. Jej postawa, oznacza rwnie pknicie frontu walki z sdem, wskutek ktrej moglimy odnie wane zwycistwo. Jeli chodzi o nas, to obecne przerwanie godwki oznacza nowe dowiadczenie i konieczno przemylenia pyncych z tego wnioskw. Jako, e samokrytyka jest broni kadego rewolucjonisty, rozpoznajemy nasz bd w oparciu caego procesu na podstawie porozumienia, ktremu brakowao wsplnej perspektywy.

Stworzylimy w ten sposb konstrukcj o stosunkowo niestabilnym fundamencie, ktrej kady z nas nada inne znaczenie. Stao si tak, poniewa wszyscy jestemy odmiennymi osobami, o rnych liniach startowych swojej walki, postawach politycznych i przekonaniach. Osobami, o rnej percepcji. Niemniej jednak, pomyk byo rwnie poleganie na niewaciwej osobie w momencie, gdy kady z nas tak wiele naraa. Bez wzgldu na wszystko, obecny rozwj wypadkw, spowodowa zerwanie naszego porozumienia. Odtd widmo tej przeszkody, zawiso nad nami w samym rodku strajku godowego. Poniewa Alexandros Mitrousias, zrealizowa swoje wczeniejsze zastrzeenia, stao si jasne, e dla wsposkaronej z nami trjki, liczy si tylko uzyskanie warunkowego zwolnienia i fakt ten, jak wierzymy, widoczny jest dla kadego. Popierali oni nieuchwytny front walki do czasu, a udao si go rozbi. Teraz nie ma ju dla nich adnych przeciwwskaza przed powrotem na sal rozpraw. Taka wanie jest postawa tych osb. Uwaamy, e narzdzie strajku godowego staje si nieefektywne, w warunkach obecnoci na procesie, poowy lub wicej osb, spord oskaronych. Jestemy rewolucjonistami, a nie mczennikami. Historyczna rola oraz skuteczno strajku godowego s niekwestionowalne. Niemniej, biorc pod uwag, przechylenie rwnowagi si na nasz niekorzy, jego dalsze trwanie przestaje nam si wydawa potencjalnie zasadne, a wrcz przeciwnie, mija si z celem. Dlatego te postanowilimy, by w dniu dzisiejszym, 11 lutego 2011 r. zakoczy strajk godowy, mimo, e jak dotd nasze dania nie zostay spenione. Nie znaczy to jednak, e bdziemy w jakikolwiek sposb akceptowa ten sd oraz jego metody dziaania. Nie zamierzamy tolerowa adnych szantay, jakie prbuj nam narzuci. Nie bdziemy niczego negocjowa z ich specjalnym sdem wojskowym, poniewa jestemy rewolucjonistami. Jeli osdz nas w absencji, powinni wiedzie, e my osdzilimy ich ju duo wczeniej. Postawa mechanizmu pastwowego, wskazuje na jego intencje. Nie chodzi o to, e uwidocznilimy jego nietolerancj oraz arbitralno. Wrcz przeciwnie, uwiadamiamy sobie znaczenie naszej wasnej postawy, jako warunku politycznego zwycistwa nad wadzami sdowymi, wierzcymi, e uda si nas zamkn w ramach norm oraz zakazw, i w ten sposb podminowa nasz walk. Dlatego, wskazujemy na konieczno ewidentnego i zdecydowanego przeciwstawienia si totalitarnemu reimowi, ktry staje si coraz bardziej faszystowski. Strategia izolowania winiw politycznych, nie ogranicza si do pogrzebania ich w lochach demokracji. Jej celem nie jest wycznie zniesawienie i dyskredytacja winiw, za porednictwem kanaw informacyjnych, karmicych nas ogromn iloci informacyjnej papki. Strategia ta, bowiem, ma rwnie na celu, cakowit izolacj od wszelkich, ywych form solidarnoci, aby przerwa jakiekolwiek zwizki winiw z elementami szerszego ruchu rewolucyjnego. Nieustpliwa decyzja rejestrowania obserwatorw, ktrzy omielaj si pojawi na naszym procesie, jest kolejnym krokiem w jej ramach. W ten sposb zmusza si ich do zapacenia minimalnej ceny za ekspresj solidarnoci. Znajc przeladowcz wcieko wadz oraz mciwo si represji, ktre z atwoci owocuj dzi masowymi oskareniami i uwizieniem, moemy spodziewa si, e cena ta w przyszoci znacznie wzronie. Niepohamowana kryminalizacja politycznych, przyjacielskich i rodzinnych relacji, elastyczno oficjalnych zarzutw, cige udoskonalanie prawa antyterrorystycznego, fotografie naszych towarzyszy, publikowane w telewizji i gazetach, to tylko niektre z wielu ciosw, jakie dopiero nas czekaj i nie

28

ustan. Gromadzenie danych tosamoci, solidaryzujcych si z nami osb, jest dla nas niczym innym, jak tylko jeszcze jedn manifestacj narastania tego procesu, stanowi kolejn mack represji. Z tych powodw, jasno i wyranie, podajemy do publicznej wiadomoci, e tak dugo, jak nasi towarzysz nie bd mogli swobodnie przebywa na sali rozpraw, tak dugo rwnie i my si na niej nie pojawimy. Pomimo oddzielajcych nas krat, wycigamy nasze zacinite pieci ku wszystkim towarzyszom w Grecji i za granic. Ku wszystkim realizujcym wezwanie do solidarnoci, dziaajc na paszczynie wielowymiarowej walki wywrotowej. Dzikujemy take wszystkim, ktrzy zdecydowali si publicznie okaza nam solidarno, poprzez wstrzymywanie si od przyjmowania wiziennych posikw. Dowiedli tym samym, e nawet w warunkach uwizienia, nigdy nie brakuje przestrzeni do walki oraz dla manifestacji solidarnoci. Poniewa godnoci, ani sumienia, nie da si nigdy zaku w acuchy

List Gerasimosa Tsakalosa & Panagiotisa Argirou

Francji i ateskiej ambasady Belgii. Jako rewolucjonicie nie uznajemy adnego dochodzenia ze strony wadzy. Naszym obowizkiem bya wic odmowa skadania jakichkolwiek wyjanie przed glinami i ledczymi, poniewa zgodnie ze swoim rewolucyjnym stanowiskiem, odczuwamy jakkolwiek powinno udzielania wyjanie, tylko wzgldem naszych towarzyszy i spoeczestwa. Jestemy zakadnikami rewolucyjnej wojny, dumnymi czonkami rewolucyjnej organizacji Konspiracyjne Komrki Ognia. Niczego nie aujemy i popieramy wszystkie dotychczasowe oraz przysze komunikaty i dziaania naszej organizacji, ktre s i bd dla nas rdem dumy. Z gbi duszy popieramy Konspiracyjne Komrki Ognia, poniewa w istocie s one czci naszych dusz. Zaszczyca nas decyzja przejcia na pozycje ataku przeciw systemowi. Nawet w trudnych warunkach uwizienia nigdy nie zaprzestaniemy wyranego prezentowania swoich pogldw oraz stanowiska przemocy zbrojnej, miejskiej partyzanckiej wojny domowej i rewolucji. Towarzysze, nie pozwlmy im odzyska ani skrawka wadzy. Przeammy apati i spoeczne otpienie. Raz na zawsze wysadmy w powietrze spoeczn normalno. P.S. Nie ma pikniejszego sposobu okazania solidarnoci i poszerzania rewolucyjnej wiadomoci, ni kontynuacja i nasilanie wywrotowych dziaa partyzanckich. Przesyamy zatem nasze najszczersze pozdrowienia wszystkim partyzantom, ktrzy na przekr czasom, nadal rozjaniaj ogniem nienawici ndzne noce metropolii. Wkrtce pojawi si komunikat towarzyszcy naszej kampanii midzynarodowej solidarnoci z zagranicznymi organizacjami oraz uwizionymi bojownikami. NIC SI NIE ZAKOCZYO WOJNA TRWA NADAL

NIECH YJE REWOLUCJA NIECH YJE ANARCHIA

ist uwizionych bojownikw Konspiracyjnych Komrek Ognia, aresztowanych 1 listopada 2010 w zwizku ze spraw wybychowych przesyek, ktra wzburzya i przycigna midzynarodow uwag globalnych, mainstreamowych mediw oraz ich nadzorcw. Odrzucamy t procedur i nie bdziemy si usprawiedliwia Owiadczenie dwjki towarzyszy zoone podczas przesuchania w Czwartek, 4/11/10. To samo stanowisko podtrzymali w policyjnej centrali. Rodzice wezwani by ich zidentyfikowa, odmwili swojego stawiennictwa. KADY KTO NIE UZBRAJA SWOJEJ ODMOWY, TEN UMIERA POGRONY W CODZIENNYCH KOMPROMISACH 01/11/2010 zostalimy otoczeni i zatrzymani przez policjantw z grupy DIAS, ju po dostarczeniu dwch zapalajcych paczek do Suisse Mail na ulicy Astidamantos oraz do ACS na ulicy Spirou Merkouri w dzielnicy Panagrati, zaadresowanych do ateskiej ambasady Meksyku oraz do siedziby Eurojustu (policja UE) w Hadze. Znaleziono przy nas dwie kolejne paczki zapalajce, przeznaczone dla prezydenckiej rezydencji Nikolasa Sarkozyego we

Haris Hadjimihelakis Panagiotis Argirou Panagiotis Masouras Giorgos Karagiannidis

Konspiracyjne Komrki Ognia Komando Teorii w Praktyce Gerasimos Tsakalos Panagiotis Argirou

29

List Michalisa Nikolopoulosa


W rod 26.01.2011, gdy przebywaem na ulicy Iliou w Nea Kifissia (Ateny) byem cigany i aresztowany przez mundurowe winie z oddziau D.I.A.S. (gliny na motorach). Owiadczam wyranie i z DUM, e jestem czonkiem Rewolucyjnej Organizacji Konspiracyjne Komrki Ognia. To dla mnie zaszczyt, nie ugn si i pozostan z uniesion gow. Po moim aresztowaniu, jako zakadnik wojny Rewolucyjnej i wizie polityczny, przenosz si z nielegalnego sektora do komrki uwizionych czonkw R.O. Konspiracyjne Komrki Ognia. Moje pogldy polityczne, wartoci, postrzeganie oraz myli, s i bd wyraane jzykiem R.O. Konspiracyjne Komrki Ognia. Jestem anarchist, a moje pogldy zawieraj si w tendencji nihilizmu oraz postawy antyspoecznej, poniewa ujmujc rzeczy caociowo, wszelk, dzisiejsz wadz stworzyy, rozwiny i wspieraj zachowania oparte na dzy jej posiadania oraz pasywnoci, produkowanych w wikszoci przez obecne spoeczestwo i jego struktury. Kontynuacja mojej dziaalnoci jest czym oczywistym. Nawet teraz, gdy przebywam za kratami bd kontynuowa Walk i wspiera nasz organizacje. Inne, krajowe organizacje miejskiej partyzantki maj rwnie moje bezwarunkowe poparcie, a wraz z nimi Midzynarodowy Front Rewolucyjny Nieformalna Federacja Anarchistyczna. l take wyrazy Wsparcia, Wiary i Przyjani moim braciom z nielegalnego sektora R.O. Konspiracyjne Komrki Ognia. Chc powiedzie im tylko jedno: Bracia, siy do WALKI i BITEW, ktre gniewnie nios przesanie WSZYSTKO TRWA DALEJ!

Wizienna Komrka R.O. K.K.O.


czwartek, 3 luty 2011

List Harisa Hadjimihelakisa


Haris Hadjimihelakis zosta aresztowany w wyniku policyjnego nalotu na domnieman kryjwk czonkw KKO w Halandri w Atenach. W poniszym licie potwierdza swoj przynaleno do organizacji rewolucyjnej Konspiracyjne Komrki Ognia. Bior polityczn odpowiedzialno za osobiste uczestnictwo w rewolucyjnej grupie Konspiracyjne Komrki Ognia. Jestem dumny ze swojej bezkompromisowej walki w ramach partyzantki miejskiej prowadzonej a do momentu, gdy 23 wrzenia 2009 pastwo zdoao skrpowa moje rce, a mnie samego zamkn w swoich lochach. Nigdy jednak nie uda im si uwizi mojej wolnej wiadomoci rewolucyjnej. Nigdy nie zdoaj powstrzyma rozwoju moich radykalnych insurekcyjnych przekona, nawet jeli pozostan w niewoli. Pozdrawiam towarzyszy partyzantki miejskiej Gerasimosa Tsakalosa i Panagiotisa Argirou. Zawsze bdziemy walczy po stronie prawdziwego ycia. Jako miejskie grupy partyzanckie bdziemy dziaa na rzecz nieustajcej rewolucji. NIC SI NIE SKOCZYO, WSZYSTKO TRWA NADAL REWOLUCJA TERAZ I ZAWSZE. -

Nie auj konsekwencji w postaci aresztowania Nie auj ycia w konspiracji Nie auj z powodu mojego uwizienia Nie auj z powodu prowadzonej przez nas Walki
PONIEWA JEDYNA PRZEGRAN WALK JEST TA, NA KTR NIGDY SI NIE ODWAYLIMY NIECH YJ KONSPIRACYJNE KOMRKI OGNIA NIECH YJE WALKA ZBROJNA DLA REWOLUCJI NIECH YJE ANARCHIA P.S. Powysze owiadczenie jest tylko i wycznie deklaracj przynalenoci. Nie dotyczy moich dowiadcze zwizanych z aresztowaniem i przetrzymywaniem w siedzibie gwnej antyterrorysytw. Nie ujmuje caoci moich przekona politycznych, ani, mwic konkretniej moich zapatrywa na kwesti wizienia, zejcia do podziemia oraz odmowy stawiennictwa przed sdem 171-2011, w czasie, gdy byem zbiegiem. Omwi te sprawy dopiero w kolejnym tekcie. Z wiziennej nory Trikala

Kilka sw wyjanienia na temat sprawy Halandari oraz samokrytyka


Nasuwa si rzecz jasna, pytanie o przebieg postpowania sdowego prowadzonego przeciwko mnie, poczwszy od 23 wrzenia 2009 a do teraz. Niektre osoby z powodu nieznajomoci tematu lub zwykego braku wyobrani, mog by ju gotowe do rozsiewania tradycyjnej, przy tego typu okazjach, goryczy. Nie baczc na nich, zdobyem si na refleksj i publiczn

Michalis Nikolopoulos

30

samokrytyk wobec moich prawdziwych towarzyszy tych, ktrzy potrafi sucha, z otwartym sercem i umysem, nie za takich, ktrzy zdolni s wycznie do obrzucania wszystkiego botem przy kadej okazji. Zacznijmy od pocztku. Synny nalot w Halandari spotka si z wielkimi pochwaami i fanfarami na cze jednostek antyterrorystycznych, ktrym rzekomo udao si rozpracowa i rozbi kryjwk bojowej organizacji Konspiracyjne Komrki Ognia. Oznaczao to kolejn prb ataku na rodowisko moich towarzyszy i przyjaci, a take przeoenie mciwego charakteru organw egzekwujcych prawo na kolejne nakazy aresztowania i uwizienie nowych osb. Poczucie godnoci, przywiecajce moim wyborom, nie pozwala mi na pobaliwo, skaniajc do wyznania bdw, ktre napitnoway moj drog rozwoju w ruchu rewolucyjnym. W peni bior na siebie odpowiedzialno (tak, jak przyjem j kilka miesicy temu przed sdem) za mj wstpny bd, jakim byo przechowywanie w moim domu mechanizmu. Mimo, e robiem to tymczasowo, to jednak odbywao si to w mieszkaniu, ktre nie bdc adn kryjwk, stanowio miejsce spotka osb nie zwizanych ze spraw. Dlatego, w duchu samokrytyki i samorozwoju opcji rewolucyjnej, owiadczam publicznie, e gwnym powodem, dla ktrego nie zdecydowaem si dotychczas przyzna do uczestnictwa w KKO, byy potencjalne konsekwencje mogce spotka pozostae osoby uwikane w spraw. Zawsze, na wypadek zapania mnie na gorcym uczynku, miaem przygotowane okrelone stanowisko polityczne. By moe jednak nie przemylaem wszystkiego wystarczajco dokadnie, a take nie braem pod uwag, co moe si wydarzy. Zdaj sobie spraw, e moje posunicia mogy cign kopoty na wiele osb, dlatego te czuj spoczywajcy na mnie ciar odpowiedzialnoci za tego rodzaju skutki Rozwj wydarze przynis jednak kolejne zatrzymania, gdy popoudniem 1 listopada 2010 w rejonie Pangrati, aresztowani zostali moi towarzysze Gerasimos Tsakalos i Panagiotis Argirou. Zaskoczenie i bl straty trway tylko przez moment. Ich miejsce zaja silna wola i elazna determinacja. Fakt aresztowania moich przyjaci, wiadomo wsplnej drogi, pami o chwilach spdzanych razem od samego pocztku, historia i honor naszej organizacji, jak rwnie moja osobista godno rewolucjonisty i bojownika, sprawiaj, e nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wzi na siebie pen polityczn odpowiedzialno za uczestnictwo w Konspiracyjnych Komrkach Ognia. To jeszcze nie wszystko

List Panagiotisa Takisa Masourasa


W kadym razie, wszystko, co miao miejsce przed procesem, zmiany legislacyjne oraz warunki przetrzymywania winiw, uczynio jasnym, e nie mamy do czynienia z procedur praw, a wymiar sprawiedliwoci jest wykorzystywany jako instrument prowadzenia wojny. W rzeczywistoci, postawiano sobie za cel nasz polityczn eksterminacj. Nie moglimy zatem broni si legalnymi rodkami. Musielimy dziaa politycznie. Irmgard Moeller 17 stycznia 2011 w wizieniu Koridallos rozpocz si wojenny sd wyjtkowy. Wadze wykonawcze i sdownicze ju na pocztku postpowania uczyniy jasnym, e nie pozwol , aby ktokolwiek mia kwestionowa ich totalitarne przywdztwo. Ich sd wojenny usiowa odizolowa wrogw reimu od ruchu solidarnociowego, ktry pragn udzieli im wsparcia. Starano si odpolityczni, zbagatelizowa i pozby si wzajemnoci waciwej gestom solidarnoci. Poza odizolowaniem nas, dy si wanie do tego, aby w przyszoci w ogle zdelegalizowa stosunki jakie cz nas z towarzyszami i przyjacimi. Staje si to coraz bardziej widoczne, poczynajc od wykonywania kopii dokumentw tosamoci odwiedzajcych (co jest te procedur wymagan przy wejciu na sal sdow), po pod taktyk rejestracji towarzyszy wraz z ich fotografiami, ldujcymi w szufladach D.A.E.E.B. (Centrum Reagowania przeciw Szczeglnie Brutalnym Przestpstwom). Wszystko to stanowi cz strategii, ktrej celem jest utrwalenie i wymuszenie akceptacji takiego stanu. W oczywisty sposb dy si do rozszerzania aury terrorysty na kadego, w stosunku do kogo uzna si za konieczne, aby w praktyce sta si kolejnym zakadnikiem politycznym. Wymiar sprawiedliwoci jest podporzdkowany pastwowemu aparatowi bezpieczestwa i stosuje si do jego polece oraz wprowadza je w ycie. Zczone wzajemn zalenoci struktury wadzy pastwowej, daj jasny wyraz decyzji machiny pastwowej, aby prawnie, moralnie, lecz nade wszystko politycznie eksterminowa rewolucjonistw. Ta kontrrewolucyjna strategia jest uzupenieniem caego dyskursu, ktrego celem jest oczernianie przeciwnikw politycznych, tak, aby bez problemu mc nas eksterminowa. Opisany powyej stan dziaa jak katalizator, ktry pomg nam zrozumie i zgodzi si co do koniecznoci zajcia stanowiska, ktre dawaoby nam pewno, e kolejne prby szantau, podejmowane przez reim, spotkaj si z naszym oporem. Wszystkich szeciu oskaronych, przeprowadziwszy dyskusj, zgodzio si co do tych konkretnych warunkw i w peni wiadomie oraz w penej jasnoci wsplnie podjo decyzj. Jeli sdziowie nadal bd naciska na stosowanie tych faszystowskich metod, odmwimy udziau w postpowaniu, jednoczenie zwalniajc take naszych obrocw, nie godzc si tym samym na jego legitymizowanie. Uznalimy, e - dopki te faszystowskie metody nie zostan zmienione i dopki nie zostanie zabezpieczony publiczny charakter tego procesu politycznego - byoby to nieprzyz-

Haris Hatzimihelakis wizienie Koridallos

31

woite, zarwno z naszej strony, jak ze strony naszych towarzyszy, ktrzy zjawiali si w akcie solidarnoci, aby nas wesprze. Majc na uwadze swoj polityczn konsekwencj i nie chcc dopuci do moralnej akceptacji tych metod, za porednictwem naszych adwokatw sprawilimy, e opucilimy sal i to samo uczynili nasi towarzysze. W tym miejscu byoby istotne, aby przedstawi par wyjanie odnocie osb biorcych udzia w tym procesie. Wystpujemy w tym postpowaniu jako jednostki zajmujce rne stanowiska polityczne, wyraajce je w rnych pojciach teoretycznych, przyjmujce rne linie obrony, poczone rnymi osobistymi zwizkami. W tym procesie stano przed sdem dwoje wizionych czonkw R.O. K.K.O., lecz rwnie inni winiowie nie przyznajcy si do stawianych im zarzutw. Pomimo to, wszyscy zgodzilimy si w tej oczywistej sprawie, odkrywajc tym samym wsplnot opart na bazie solidarnoci i koleestwa. Wsplna decyzja, ktr podjlimy pomimo e jestemy rnymi osobami - miaa wsplny mianownik: praktyczny sprzeciw i zakwestionowanie legalnoci sdu. Nie bya do decyzja czonkw organizacji, lecz porozumienie osb obdarzonych wasn tosamoci, wiadomoci i integralnoci. Jest to zgoda oparta na trzewej konsekwencji politycznej i niezgodzie na szanta ze strony totalitarnego reimu. To wsplne stanowisko oznacza zdefiniowanie praktycznej i teoretycznej bazy politycznej, ktra dzieli odpowiedzialne stanowisko, od postawy politycznego kameleona. Poniewa dowody mojego uwikania w t spraw nie istniej, lub s arbitralnymi antyterrorystycznymi scenariuszami stworzonymi przez policj, faktem jest, e gdybym pojawi si na sali sdowej, miabym realne i cakiem due szanse na uwolnienie. Jest jednak co, czym przesiknem do szpiku koci i czego nie oddam w zastaw w umowie, dziki ktrej zyskabym przychylniejsze traktowanie ze strony wadz. W moim sercu jest miejsce tylko na jedn nadziej, jest ni walka. Konsekwencja i wsplnota w walce, podobnie jak odmowa stawiania si na ich sdzie wojennym, s dla mnie jeszcze jednym sposobem cigej readopcji pamici minionych dowiadcze, mojej dzisiejszej konsekwencji i godnoci, ktr zachowam take w przyszoci. Moje przekonania polityczne nie pozwalaj mi ulec reimowi, lub walczy z kolejnym szantaem. Nie wycofuj si, w praktyce dowiadczam rewolucyjnych sporw. Wiem, e Pastwo poluje na swoich wrogw niczym wcieke psy. Jestem winiem politycznym, nie mam si zatem o co targowa. Owiadczam, e nie pojawi si na ich sdzie wojennym tak dugo, jak faszystowskie rodki nie zostan zmienione. Jeli chc zalegalizowa izolacj winiw politycznych za pomoc sdw wojskowych, co Dotyczy mnie, lecz take moich towarzyszy, mog powiedzie tylko jedno: REWOLUCJA OZNACZA BEZINTERESOWNO. Kto nie umiecha si stojc nad urwiskiem, ten niestety oszacowa i nieuchronnie okreli jego wysoko. Do zobaczenia, do koca, do wyzwolenia. Niech yje Walka Wywrotowa. Niech yje Rewolucja.

Drugi list Gerasimosa Tsakalosa


JESTEMY WCIEKLI

ankiem, 1-go listopada, wsplnie z towarzyszem i bratem P. Argirou, poruszalimy si na terenie Pagkrati, realizujc akcj, zorganizowan przez KKO w ramach kampanii midzynarodowej solidarnoci. Znalelimy si jednak w sytuacji, w ktrej pozostawa nam niewielki wybr i ktra doprowadzia do ujcia nas przez policj. Wskutek detektywistycznej ciekawoci pracownika firmy kurierskiej oraz pewnych naszych bdw, winie z oddziau DIAS (gliny na motorach) oraz inne siy policyjne, wyizoloway tamten obszar i zostalimy otoczeni. Gdy nas ujto zostalimy zaprowadzeni do budynku GADA (kwatera gwna policji) na pitro, gdzie znajduje si policja antyterrorystyczna. Na mj widok jeden z szefw ktrego wydziau, pord kopniakw i ciosw, zadawanych mi, gdy siedziaem w stabilnej pozycji, krzykn: To Makis. Pomimo, e natychmiast mnie rozpoznano, odmawiaem, przez pierwszych kilka godzin, podania moich danych, z nadziej zyskania cennego czasu, ktry mg pomc towarzyszom. Odmwilimy zgody na pobranie odciskw palcw, wykonania fotografii i pobrania prbek dna. Generalnie, by w jak najmniejszym stopniu pomc tym winiom, odmwilimy rwnie skadania jakichkolwiek podpisw, zachowujc oczywist postaw, jak powinien wykaza si kady rewolucjonista. Przesuchanie rozpoczo si od zwykych, ofensywnych komentarzy. Ustay one na chwil, gdy przesuchujcy, zauwayli mj tatua ze sowem konspiracja, wskutek czego zmienili swoje postpowanie. Wiedzc, e sprbuj zrobi mi zdjcie i poda je do publicznej wiadomoci, siedziaem z pochylon gow, by tego unikn. Udajc, e bd transportowa mnie do aresztu, wyprowadzili mnie na korytarz 12 pitra, gdzie, cignc mnie za gow, powiedzieli, bym patrzy gdzie id. Wwczas zostaem sfotografowany przez aparat znajdujcy si na korytarzu. Std pochodzi fotografia, opublikowana po naszym aresztowaniu. Potem zaczo si przesuchanie, trwajce z grubsza 3 dni. Jego intensywno i przebieg zaleay od tego, co dziao si na zewntrz. Rozdranieni niezmiennym powtarzaniem przez mnie odpowiedzi Nie mam nic do powiedzenia na nowo zaczli prowokowa, ubliajc i i usiujc wywoa u mnie zdenerwowanie, zadajc pytania, odnonie osb, ktre znaem lub ktrych nie znaem. Przesuchanie odbywao si w dwch pomieszczeniach. W jednym z nich pozwolono mi porozumiewa si z matk i adwokatem. Ostatniego dnia oficer jednostki antyterrorystycznej poinformowa mnie, e w obu znajduj si mikrofony i kamery. Jeli chodzi o moje DNA, to po aresztowaniu, natychmiast odebrano mi skarpetki, w celu uzyskania odpowiednich prbek, a w czasie, gdy byem przewoony, zmusili mnie do opuszczenia gowy. Wwczas kto w chirurgicznych rkawiczkach, zdecydowanym szarpniciem wyrwa mi wosy z gowy, dla ponownego uzyskania prbek DNA. Widzc nasze negatywne nastawienie do zadawanych pyta, ich niepokj i nacisk wzrastay, podczas

Panagiotis Masouras Wizie polityczny Pierwsze skrzydo wizienia Korydallos

32

gdy w tym samym czasie, na zewntrz, zgodnie z planem organizacji, trwao dostarczanie paczek zapalajcych, ich odbiorcom. Groby nasilay si, mwili o tym jak zabij mnie, wywoc na gr Imitos oraz, e wyrzuciliby mnie przez okno, gdyby byy jakie problemy z samolotem. Oczywicie chodzio im o samolot, ktry wyldowa we Woszech z [wybuchow] paczk [wysan przez nas] dla [woskiego Premiera] Berlusconiego. Ich krtactwa trway nadal, gdy mwili, e ostatnimi czasy widywano mnie w nocnych klubach, gdzie rzekomo mieli mnie namierzy, oraz gdy straszyli, e wskutek wybuchu paczki zgin pracownik firmy kurierskiej. Mwili take inne niespjne rzeczy, usiujc w ten sposb wykrzesa co z niczego. Donosz o tym wszystkim, nie z pozycji ofiary policyjnej przemocy, gdy zupenie tego tak nie odczuwam, lecz po to, by przekaza innym, pewne osobiste dowiadczenia. Dziki temu, gdyby jaki bojownik znalaz si w tak pechowym pooeniu, bdzie mia lepszy obraz sytuacji, ktrej przyjdzie mu stawi czoa. Groby i przemoc ze strony glin s czym spodziewanym i zrozumiaym. Stanowi zasadnicz cech, penionej przez nich roli. Co wicej, tysice winiw, bezustannie cierpiao i nadal cierpi brutalne tortury, wszdzie na lokalnych posterunkach policji, co sprawia, e zachowanie przesuchujcych mnie, mogoby nawet wydawa si cywilizowane. Nie damy lepszej policji, ani jej humanizacji, lecz cakowitego jej zniszczenia, poprzez decyzj cigego ataku. Nie ma dobrych i zych oficerw policji, s tylko gliny, a Organizacje Rewolucyjne, powinny atakowa ich zawsze i wszelkimi rodkami. Jestem czonkiem Konspiracyjnych Komrek Ognia, nale do ruchu anarchistyczno-rewolucyjnego i napawa mnie to dum. Reprezentuj now tendencj, Rewolucyjny Nihilizm i Anarchizm Antyspoeczny. Jestem przekonany, e wadzy nie tworz tylko prawa, policja, sdziowie, wizienia i politycy. Owszem, ta administracja nie jest wolna od odpowiedzialnoci. Wrcz przeciwnie. Wszystkie te jednostki, dysponujce stanowiskami wadzy s zbieranin lizusw, kamcw, oszustw i sadystw, ktrzy podejmuj wiele druzgoccych

dla nas wszystkich decyzji. Jest to niezaprzeczalny fakt. Kto jednak w takim razie na nich gosuje? Kto okazuje im szacunek, chylc przed nimi gowy? Kto ich podziwia i sam chce by taki jak oni, oraz chce, by takie same byy jego wasne dzieci? Kto milczy wobec tych racych niesprawiedliwoci, jakich oni si dopuszczaj? Odpowied jest jedna. SPOECZESTWO. Ono ich wybrao, ono dao im wadz podejmowania decyzji w swoich sprawach. Jeli jednak zaoymy, e kady ma prawo popenia bdy, to stae popenianie tego samego tragicznego bdu, wyglda moim zdaniem na umylne dziaanie. Tak, wic, pomimo, e tum czsto narzeka, gdy chodzi o jego pensje, to niemniej jednak, akceptuje on (a czasami wrcz szuka) tyraskich rozkazw wadzy. Spoeczestwo pozwala jej, szpiegowa si w miastach za porednictwem kamer, wyposaa armi w nowe systemy broni, zapenia ulice gliniarzami oraz wydawa polecenia poprzez telewizyjne ekrany, podczas gdy wystarczyoby powiedzie Nie. Jedno gone, stanowcze i praktyczne nie. Nie dla ucisku, nie dla wyzysku, nie dla kompromisw. Jednake, wikszo ukrywa swj resentyment, dajc mu upust za porednictwem rnego rodzaju zachowa, takich jak akty agresji podczas ulicznych korkw czy pod postaci przemocy domowej. Ukrywaj w ten sposb swoje tchrzostwo i niech, by wzi ycie we wasne rce. To jest wanie co, czego nie toleruj. Rezygnacji z ycia. Dlatego wanie deklaruj si, jako Anarchista Antyspoeczny. Uwaam, e rozwinite do dzi stosunki spoeczne, powinny by, jako takie, poddane cigemu kwestionowaniu, to wyzwanie dla nas. Poprzez swoje dziaanie i krytycyzm, odrzucam tum, ktry wspiera si na tych wyalienowanych relacjach. Jestem wrogiem reimu i spoeczestwa samego w sobie, takim, jakie ono jest w obecnej formie. Nie chroni nas ju duej wiara w uciskan wikszo, ani w uniewinnienie jej pasywnoci, poprzez rozpoznanie w niej rewolucyjnego podmiotu, upionego pod wpywem ucisku. Musimy uderza, poprzez nasz przekaz polityczny i nasze dziaania w cechy takie jak ulego i podporzdkowanie, dominujce w spoeczestwie. Uderza tak, aby wykreowa mniejszo, ktra poprzez Rewolucyjne Sumienie i Etyk,

odrzuci wartoci kultury panujcej. Tylko poprzez godno, dum i honor moemy osign nasze teoretyczne denia. Nasze pragnienia uzbrajaj si poprzez samoorganizacj, solidarno i gniew. Praktyczna teoria zniszczenia istniejcego porzdku, we wszystkich jego formach, powinna sta si sposobem, jednoczcym podgrupy tej mniejszoci w ramach Rewolucyjnej perspektywy. Prowadzimy wojn przeciwko temu systemowi i jego wasalom. Prowadzimy wojn przeciwko spoeczestwu, ktre wierzy w wyborcze zudzenia, gdy obawia si chaosu i przeraa je uczynienie kroku w stron zmiany, ku czemu nowemu, co jest nieznane. Wobec grup takich jak drobnomieszczanie, proletariusze, buruazja i imigranci, wadza postpuje dzi zmylniej, ni tylko poprzez swj krasmwczy cynizm, jaki opanowaa w ubiegych dekadach. Dzi obiecuje ona tym grupom integracj spoeczn, jednak perspektywa takiego rozwoju, cho podana przez wszystkich, pozostaje dostpna tylko dla niewielu. Jej obietnica ucisza kadego niezadowolonego, podtrzymujc w ten sposb zwizek, midzy wiar w system, a osobistymi deniami (ambicjami) tych podgrup. Wskutek tego, zasadniczo odmienne grupy spoeczne, podzielaj to samo pragnienie podtrzymywania istniejcego porzdku, czynic ze charakterystyczn zasad swoich wyborw. Niewtpliwie, nowe fakty na temat kryzysu ekonomicznego oraz wiadomo, e dopiero si on zaczyna, pozwalaj zrozumie, e podkopywane s przywileje rednich i niszych klas, a zatem na nowo aktualne staje si postrzeganie proletariatu, jako podmiotu rewolucyjnego. Naszym zdaniem dominujc ideologi systemu jest ekonomia, ktra kieruje masami, oferujc im, albo obietnic materialnej obfitoci, albo strach przed niedoborem i ndz. Jeeli negatywne konsekwencje, rezerwowane przez ekonomiczny kryzys dla nadchodzcej przyszoci, zbliaj te mniejszoci ku postawie odrzucenia systemu, to z pewnoci naley uzna to za co pozytywnego. Niemniej jednak, przegld wydarze ubiegego wieku i warunkw, jakie nastaway, po kryzysach podobnych do tego, w jakim znajdujemy si obecnie, uwidacznia, e tymczasowe niezadowolenie, prawie nigdy nie ulegao transformacji w totalne odrzucenie i zerwanie z systemem. Z tego powodu, nie uwaamy by ostrzem naszej krytyki, pozwalajcym na rozpowszechnianie rewolucyjnego przekazu i dziaa, powinno by akcentowanie trudnoci sytuacji ekonomicznej, mogcej by po prostu przejciowym stadium samego kapitalizmu. Zamiast tego staramy si akcentowa, trwajce, egzystencjalne ubstwo, bdce

33

permanentnym nastpstwem takiego wiata. Propagujemy przejcie ku totalnej krytyce oraz atak na ubstwo midzyludzkiej komunikacji, faszywe uczucia, a take na brak godnoci oraz mae i due przejawy spoecznych stosunkw wadzy. Podburzamy do krytyki i ataku na niech, jak wywouje w ludziach ryzyko poszukiwania bardziej wolnego wiata. Podburzamy do ataku na lk, jaki rodzi myl o zerwaniu z systemem. Pragniemy stworzy rewolucyjn sie, zoon z wielu nielegalnych organizacji i jednostek, ktra poprzez cige ataki i posunicia, wspiera bdzie rozszerzanie si nowej rewolucyjnej

istw wraz z ich organizacjami. Chcemy take sta si bardziej niezawodni, bardziej bezporedni, celniejsi i bardziej niebezpieczni. Wcielenie teorii w praktyk, oto, co uosabiamy i co odnonie czego bdziemy absolutnie konsekwentni. Pomijajc kwesti tego, czy w obrbie systemu istnieje perspektywa bezporedniego, masowego konfliktu, yjemy i dziaamy w teraniejszoci. Dla spenienia naszego Ego jak i dla indywidualnej materializacji naszych pragnie, kolektywizujcych si w ramach infrastruktury, rozszerzajcej si rewolucyjnej wojny partyzanckiej. Zachcamy do zakadania i samoorganizacji nielegalnych grup, stawiajcych na czele swoich posuni, niszczenie materialnych symboli i przedstawicieli systemu. Chcemy take, wczy do nowej miejskiej wojny partyzanckiej, odmow pracy. Stanowi ona cz tej wojny. To jeszcze jeden akt, nierozerwalnie zwizany z pozostaymi wyborami, towarzyszcymi walce. Rabowanie bankw i kapitalistycznych obiektw, organizowanie grabiey w wityniach konsumpcji, kradzie produktw z supermarketw i innych duych sklepw sieciowych to nic innego jak wprowadzenie teorii w ycie. Nie zgadzamy si na egzystencj w warunkach zarobkowego niewolnictwa, wybieramy inne ycie, oparte na rabunku strzeonego, bankowego bogactwa oraz rabunku ludzi bogatych. W wiecie, w ktrym niesprawiedliwo i eksploatacja stanowi prawo, wybieramy nielegalno. Tam gdzie to moliwe, naley rozwija konfliktowy charakter protestw, aby towarzysze wykorzystywali je zgodnie ze strategi uderz i uciekaj, przeprowadzajc w ten sposb jeszcze powaniejsze uderzenia w cele, znajdujce si w centralnych punktach ulic. Tak, by atakujcy mogli ukry si w tumie oburzonych drobnomieszczan, wypeniajcych protesty te pomiertne epitafia zwizkw zawodowych. Nawoujemy do wznoszenia barykad i przezwycienia wszelkiego poczucia winy, ktre po 5 maja [Dniu masowych protestw przeciw ciciom, podczas ktrych podpalono bank, gdzie znajdowali si pracownicy. Rezultatem tego ataku byo uduszenie si i si 3 osb] stanowi przeszkod dla insurekcyjnej przemocy. W celu uniknicia podobnych wypadkw w przyszoci, zachcamy do tworzenia nielegalnej infrastruktury i organizacji, do konsekwentnego przygotowywania atakw. Oglne potpienie takich rodkw walki nie jest niczym innym jak wskowiadomociowym punktem widzenia, za ktrym czai si kompromis z reformistycznymi formami walki, akceptowanymi przez sam system. Dlatego te, niech mno si rewolucyjne grupy, wydobywajce pikno akcji bezporedniej na wiato dzienne zwykego ycia. Nie ustpujmy nawet o centymetr wrogom wolnoci, przejdmy do ataku, jako pierwsi, przy uyciu wszelkich rodkw, dokonujc transferu strachu do ich kryjwek z ktrych kontroluj oni nasze ycia. Teraz chciabym krtko powiedzie, jak z pozycji winia, postrzegam spraw solidarnoci. Solidarno jest wartoci, na ktrej powinno wznosi si autentyczne polityczno-braterskie stosunki,

wojny partyzanckiej. Sie dalek od przestrzegania rnego rodzaju tabu, skutkujcych oczernianiem pewnych metod i wyborw tego, jaki charakter bdzie miaa czyja walka. Koktajle mootowa, bomby, kamienie, pistolety, s po prostu rodkami dziaania, ktrym uywajca ich osoba, nadaje znaczenie zgodne z jej wasnymi wyborami. Uczymy, zatem te metody dziaania, naszymi, i pozwlmy, aby stay si one elementem wielowymiarowej i rozszerzajcej si miejskiej wojny partyzanckiej. Nie pokadamy wiary w ekspertach do spraw przemocy ani w rewolucyjnej awangardzie. Nie opieramy si te na hierarchizacji rodkw, uwarunkowanej skutkami prawnymi, bd te zdeterminowanej przez rnorodne odmiany fetyszyzmu. O wyborze rodkw, jakimi posuysz si atakujc dany cel, decyduje twoje sumienie oraz skutki, jakie chcesz osign. Istniay, istniej i bd istnie jednostki, kolektywizujce swoje pozycje odmowy, poczone wsplnot przey i dowiadcze. Jednostki zorganizowane w rewolucyjnych formacjach, przygotowanych do dziaania i atakujcych. Ryzykujc ycie oraz wolno, w obronie tego, co reprezentuj ich sumienia i godno, cakowicie odrzucaj one istniejcy system. Rozszerzajca si wojna partyzancka, poniewa kady moe sta si jej czci i kady moe j rozwija. Dziaajc zgodnie z sumieniem, odpowiedzialnoci, oddaniem i wyobrani, zbierajc informacje oraz stosujc materiay znajdujce si w szerokim obiegu, dziki czemu mona przeprowadzi jeszcze wicej udanych atakw. Naszym celem jest zarwno cige ulepszanie stosowanego materiau i technicznej infrastruktury, jak rwnie cige teoretyczne poszukiwania, rozwj wszystkich rewolucjon-

34

dajce pocztek procesom rewolucyjnym. Powinna unika, czsto stosowanego wzorca, kreowania zakadnikw pastwa na ofiary (wiktymizacja), ani nie ogranicza do potpiania policyjnej arbitralnoci. Zapewne tak wanie logik kieruj si niektrzy anarchici, wybierajcy t bezbolesn pozycj obrony, by w swoim pragnieniu zblienia si do dekadenckiej spoecznej wikszoci, mc propagowa niektre sprawy anarchistycznych winiw. Oczywicie, dochodzi do fabrykacji i spraw, gdzie zwizki pomidzy osobami zostaj poddane kryminalizacji, nie oznacza to jednak, e nasz rol, jako rewolucjonistw, jest skupianie si wanie na tym, bez zasadniczego odniesienia si do czego wicej. Jestemy rewolucjonistami, a nie prawnikami, ktrych mowa obrocza zmuszona jest ogranicza si do ram prawnej arbitralnoci, narzuconej przez gliniarzy i sdziw. Zreszt, to wanie do prawnikw naley ta rola. Nie powinnimy take traktowa solidarnoci, jako czysto przyjacielskiej sprawy, co prowadzi czsto do kwestii tego, jak bardzo znany i lubiany jest dany wizie wrd uczestnikw ruchu, nie za do skupienia si na ocenie samej sprawy czy postawy oskaronego. Wskutek tego, osoby, odznaczajce si przyzwoit postaw, nie bdce jednak znanymi czy lubianymi przez niektrych, pozostaj zapomniane na otarzu tych uprzywilejowanych, przyjacielskich zwizkw. Solidarno powinna by agresywn metod postpowania, odkadajc na bok zaplecze wynikajce z wizi przyjacielskich. Poziom ten nie moe stanowi kryterium, okrelajcego mobilizacj ludzi w danej sprawie. Poniewa w ten sposb dochodzimy do modeli i relacji, reprodukujcych kultur panujc, a nie do rewolucyjnego antyautorytaryzmu. Dla mnie solidarno oznacza niezmienny zamys prowadzenia walki, stanowi kontynuacj i dalszy rozwj rewolucyjnego dziaania, za ktre dany towarzysz zosta uprowadzony. Oznacza ona cigy atak przeciw systemowi i spoeczestwu, dziaanie, do ktrego nie pasuj sfabrykowane sowa: niewinny, winny. Poniewa obowizkiem rewolucjonistw jest pozostawa zawsze winnymi w oczach tego systemu, zawsze niebezpiecznymi i zawsze dumnymi ze swoich wyborw. Nie jestemy przeladowani z powodu naszych idei, lecz dlatego, e aosny wyda nam si, brak ich wcielania w ycie. Koczc ten wtek, chciabym powtrzy co, o czym pisaa ju nasza organizacja, z czym w peni si zgadzam. Wy, hieny solidarnoci trzymajcie si od nas z daleka. Ta ponura mniejszo, niczym permanentny cier, pasoytuje na ruchu i jego rozwoju. Jej czonkowie rozsiewaj pogoski i plotkuj w rodowisku, na terenie kawiarni. Plotkuj nawet przez swoje telefony komrkowe, obojtni na fakt, e naraaj w ten sposb inne osoby na ryzyko, zamieniajc w art, warunki konspiracji, od ktrych zaley istnienie naszej infrastruktury czy realizacja akcji. Nieodpowiedzialno oraz prowincjonalne zachowania, sprawiaj, e osoby te, doprowadzaj do sytuacji, w ktrych, dostarczaj policji okazji do zdobycia informacji. Ich plotkarskie rozmowy i dyskusje powinny by rozpatrywane w takich wanie kategoriach. Ostatnim tego przykadem by sposb rozpatrywania przez cz ruchu, wypadku z 5 maja. Podpalenie banku, dziaanie, ktre oczywicie popieram, zostao wykonane w najgorszy z moliwych sposobw, doprowadzajc do ponurego rezultatu, do mierci trzech osb. Niektrzy anarchici, oczywicie pod wpywem taktyki Mediw, przeksztacili amfiteatry (miejsca anarchistycznych zgromadze w

Grecji przyp. tum.) w sdy, stajc si ich przewodniczcymi, wskutek czego te szumowiny ruchu anarchistycznego oraz ich werdykt, pomagay w policyjnym ledztwie, dcym do zlokalizowania poszukiwanych osb. Z tego wanie powodu nowa generacja ruchu anarchistycznego znalaza si na celowniku, poniewa ich jedynym bdem byo odwrcenie si plecami do wszystkich anarcho-patriarchw panujcych na amfiteatrach, i zorganizowanie si samodzielnie, dajc temu wyraz na ulicach, yjc dowiadczeniami, ktre sprawiaj, e stajesz si prawdziwym przeciwnikiem systemu i przechodzisz do ataku. Wszystkim tym sualczym politykierom, mwimy, co oczywiste, e takie zachowanie nie zostao im zapomniane, dlatego te, nie powinni nawet omiela si miesza w spraw Konspiracji, ani pojawia z jakiegokolwiek powodu na naszym procesie. W przeciwnym razie policzymy si z nimi tam lub gdziekolwiek indziej. Nieliczni, naladujcy ich zwolennicy, powinni si odpierdoli i da przestrze nowym osobom, obdarzonym zdrowym sposobem mylenia i rewolucyjn godnoci, zdoln by dziaa. Oprcz tego, co tu napisaem, powinno by cakowicie zrozumiae, e nie mwi o caym ruchu Anarchistycznym/ Antyautorytarnym, lecz o marnej mniejszoci donosicieli i plotkarzy. Ktokolwiek wierzy w to, e jestemy przeciwni akcjom solidarnociowym z Uwizionymi Bojownikami, prawdopodobnie nigdy nie czyta naszych komunikatw. Czy to poprzez moje dziaanie w ramach Koordynatywy Dziaania na rzecz Uwizionych Bojownikw, czy te poprzez teksty naszej organizacji, widoczne jest, e sprawa winiw bya i wci pozostaje obecna w naszych codziennych dyskusjach oraz posiada specjalne znaczenie w naszej koncepcji i zamierzeniach. Poniewa ktokolwiek zapomina o winiach, ten ostatecznie zapomina o samej wojnie. Dlatego szanuj anarchistw, stosujcych rne metody, bazujcych jednak na zdrowym procesie rewolucyjnym, dajcych swoimi dziaaniami, wszystkim nam tutaj, si, czc to jednoczenie z postaw zerwania z istniejcym porzdkiem. Bezwzgldnie popieram przedsiwzicia, podburzajce do wieloksztatnej i agresywnej solidarnoci, gdy uznaj je za najlepsze punkty wyjcia dla procesu fermentacji oraz rozwoju wywrotowej percepcji i zachowa. Na koniec, przesyam moje wyrazy szacunku i przyjani Rewolucyjno-Nihilistycznym armiom, ktre podczas ostatnich protestw w Atenach dynamicznie zaznaczay swoj obecno. Poprzez mury, wznosz ku nim pi. Wysyam partyzanckie sygnay organizacjom nowej miejskiej wojny partyzanckiej oraz wciekym towarzyszom z Salonik i Okolicy, sygnay pokazujce, e nic si nie skoczyo, lecz wrcz przeciwnie, pokazujce, e nowa miejska wojna partyzancka dopiero teraz si zaczyna... NIE MNIEJ NI WSZYSTKO WALKA DLA REWOLUCJI SZACUNEK I SOLIDARNO Z PARTYZANTAMI ORGANIZACJI 17 LISTOPADA, Z KRYMINALNYMI I POLITYCZNYMI ZAKADNIKAMI PASTWA, KTRYCH DROG WYZNACZA WASNA GODNO MAMY WOJN

Gerasimos Tsakalos Czonek Wiziennej Komrki Konspiracyjnych Komrek Ognia

35

List Alexandrosa Mitrousiasa,Kostasa Sakkasa i Giorgosa Karagiannidisa


19/1/2011

List Fee Marie Mayer


18/2/2011

asno i wyranie owiadczamy wszystkim, e aden z naszej trjki, nie ma nic wsplnego ze stawianymi nam zarzutami. Dochodzenie przeciw anarchicie Christosowi Politisowi wyranie prowadzone byo z pobudek politycznych, poniewa kilka dni przed jego obecnym aresztowaniem, nie powioda si prba wadz przeladowczych, aby skaza go w sprawie podpalenia Sdu Apelacyjnego w Atenach. Wyjaniamy, e osoba ta nigdy nie miaa z nami adnych relacji ani kontaktw, a obecne przeladowanie go, opiera si na miesznej przesance, jakoby mia on dla jednego z nas prowadzi kontr-obserwacj, tylko dlatego, e przydarzyo mu si znale w jednej z pobliskich ulic Peiraias. W peni si z nim solidaryzujemy i dajc zaprzestania jakichkolwiek dochodze przeciw jego osobie, domagamy si natychmiastowego wypuszczenia go na wolno. Odnonie pozostaej dwjki wsposkaronych, Stelli Antoniou i Dimitrisa Michaila, owiadczamy, e dochodzenia w ich sprawie zostay wszczte jedynie z powodu ich osobistych i przyjacielskich zwizkw z nami. Niestety, nie po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacj, kiedy zwizki przyjacielskie pomidzy ludmi nalecymi do ruchu anarchistycznego, poddane zostaj kryminalizacji i zamienione w zarzuty. Bez wtpienia przyczyn uwizienia tych osb jest mciwo Pastwa. Oni rwnie mog liczy na nasz nieograniczon solidarno, przyja i mio, a take domagamy si ich uwolnienia.

zasami nawet najdziksze i niedorzeczne scenariusze staj si rzeczywistoci, i tak oto jestem wiziona w areszcie, na oddziale kobiecego wizienia Korydallos (Ateny), tylko dlatego, e byam w posiadaniu, opublikowanych ju oficjalnie, dokumentw. Bo jestem anarchistk. Lista pierwotnie przedstawionych mi zarzutw wzrosa z biegiem czasu o ekstremalnie powane przestpstwo, jakim okazuje si by okrelanie przeze mnie wizionych anarchistw mianem winiw politycznych. Takie s wnioski, w oparciu o ktre decyzj mojego aresztowania podj Komitet Wykrocze (grecka instytucja sdownicza). Jedyne wnioski, na podstawie ktrych zamknito mnie za kratami. Zastanawia mnie, czy jeeli to, co przeywam w chwili obecnej, nie jest przeladowaniem politycznym, to co nim jest? By moe wszystkie przeladowania i aresztowania towarzyszy, opierajce si wycznie na ich wzajemnych kontaktach, pogldach i przekonaniach ideologicznych, nie zaliczaj si do przeladowa politycznych. By moe nawet przetrzymywanie osb oczekujcych na proces w wizieniach o zaostrzonym rygorze, jest przypadkowym zjawiskiem, nie majcym nic wsplnego z polityczn tosamoci zatrzymanego. Nie zapominajmy rwnie o procesach zabarwionych politycznie, ktre przemianowano i przeniesiono przed sdy wojskowe, dziaajce w szczeglnych okolicznociach, podczas ktrych wiziono towarzyszy po wyrokach nieprawomocnych, gdzie wiadkom i osobom zeznajcym rekwirowano dokumenty tosamoci. Robicie sobie z nas jaja? Wadza odchodzi od dualizmu winy i niewinnoci. Tego samego dualizmu, ktrego przez lata uywaa do dzielenia ludzi na zych i dobrych, legalnych i nielegalnych, wartociowych i niepotrzebnych. Obecnie wszystko jest ze sob powizane, granice podziaw staj si pynne. Kady, kto omieli si w jaki sposb buntowa i przeciwstawia obecnemu porzdkowi, ryzykuje bycie uznanym za jednego z tych winnych. Potencjalnie kady z nich moe zosta uwiziony w serdecznych i gocinnych celach greckich wizie. Doktryna dziel i rzd nie jest ju duej potrzebna, junta staa si cakiem bezwstydna. Znw dzieli ludzi na dwie grupy - wyzyskiwanych i rzdzcych. W tej sytuacji, mona zosta osdzonym nie tylko za czyny, ale rwnie za myli oraz przekonania. Wolnociowe ksiki i publikacje kwalifikowane s, jako niebezpieczne, wic w najbliszym czasie moemy si spodziewa index librorum prohibitorum (wykaz ksiek zakazanych przez Inkwizycj). Sowo i myl anarchistyczna/anty-autorytarna poddane zostaj kryminalizacji i cenzurze. Jest to prba nie tylko uciszenia oraz pozbycia si ludzi zaangaowanych w walk, ale rwnie wyplenienia ich myli i ideaw, ktre zawieraj w swoich tekstach i dziaaniach. Wszystkie te dziaania s w chwili obecnej ekstremalnie niebezpieczne. Niebezpieczne, gdy w czasach, w jakich yjemy, narodzi si liberalny totalitaryzm, doskonale postnowoczesna i zawsze spoeczna junta.

Alexandros Mitrousias Kostas Sakkas Giorgos Karagiannidis

36

Niebezpieczne, bo grupa ludzi stawiajcych opr poszerza si, czy i potrafi rozpozna cele priorytetowe spord wielopaszczyznowej walki. Poczwszy od penych godnoci mieszkacw Keratei i okolicznych terenw, poprzez godowy strajk 300 imigrantw, ktrzy marz o yciu w sprawiedliwym i rwnym spoeczestwie, uwiadomionym klasowo, po nieustpliwe strajki w sektorze transportu i innych pracowniczych sektorach, ludzi odmawiajcych bicia pokonw przed szantaujcymi ich szefami, czy ruch Nie bd paci, ktrego czonkowie s wizieni. Wszyscy oni, jak i wielu, wielu innych... Obecna junta nie ma porwnania z poprzednimi. Jest lepiej uzbrojona, bezwzgldna, wyposaona w szybkie, zawsze gotowe do dziaania, siy bezpieczestwa, oraz grupy uzbrojonych, nieumundurowanych i zakapturzonych rzezimieszkw, specjalizujcych si w wyapywaniu i torturowaniu ludzi walczcych z wadz. Pastwowi terroryci, stosujcy stare i nowe metody dziaa, porwania ludzi na rodku ulicy niemal jak w filmach akcji, publikacje zdj rzekomych wywrotowcw jeszcze przed postawieniem im zarzutw (niedawny przypadek towarzysze K.S. w Salonikach), przypisywanie im przynalenoci do nieistniejcych organizacji czy stawianie fikcyjnych zarzutw, wszystko to stanowi nasz codzienno. Nowe prawo antyterrorystyczne, wicej uprawnie policji, wicej opatrzonych specjaln klauzul spraw przeciwko naszym towarzyszom, wicej zatrzyma i uwizie. Cay ten klimat nagonki jest podtrzymywany i napdzany przez komercyjne media, ktre czstokro wsppracuj z wadz i policj, twierdzc, e do ich misji naley, by w obudny sposb omamia ludzi sfabrykowanymi informacjami, pra mzgi bzdurnymi programami rozrywkowymi, obraajcymi inteligencj odbiorcw. Z jednej strony chc ludzi porni i rozbi, z drugiej ogupia, mydli oczy i wciska tanie kamstwa. W takich okolicznociach, z wyej wymienionych powodw, solidarno jednoczca ruch oraz represjonoanych towarzyszy, ma warto wiksz, ni kiedykolwiek. Z braterskim przesaniem, kieruj swoj yczliwo i myli w stron wszystkich towarzyszek, towarzyszy i przyjaci, zarwno na wolnoci, jak i za kratami- bdcie silni! Poniewa dopki ostatnie wizienie nie legnie w gruzach i nie zapanuje cakowita wolno, a ludzie nie uwolni si spod jarzma wadzy, kady z nas pozostaje w kajdanach. Poniewa najciemniejsza godzina nastpuje przed witem!

List Christosa Politisa


Christos to jedna z szeciu osb aresztowanych 4 grudnia w ramach gonej akcji antyterrorystycznej. Fakt jego aresztowania przyczyni si do tego, e ze wzgldu na znajomo z Christosem zamknita zostaa rwnie Fee Meyer, ktr pomimo wczeniejszego braku zarzutw oskarono o czonkostwo w KKO. Staa si ona kolejn ofiar medialnego przedstawienia urzdzonego przez antyterrorystw. Kilka pierwszych spostrzee dotyczcych mojego aresztowania 1. List ten nie jest odzwierciedleniem penej analizy politycznego podoa akcji antyterrorystycznej rozpocztej w dniu 4 grudnia. Jest to raczej pierwsza nasuwajca si interpretacja mojego zatrzymania, jego przyczyn, znaczenia i konsekwencji. 2. Znalazem si w wizieniu po prostu dlatego e jestem anarchist. Powd jest jasny od 15 lat nieprzerwanie jestem aktywnym uczestnikiem radykalnego ruchu politycznego. Niezaprzeczalnym dowodem na to s akta mojej sprawy, podobnie jak tre cynicznego owiadczenia szefa greckiej policji, ktry stwierdzi jakobym zosta aresztowany teraz ze wzgldu na wczeniejsze wstrzymanie ledztwa w sprawie siedziby Sdu Najwyszego*. wiadomy swojego pooenia, jestem gboko przekonany o rzeczywistej jego przyczynie. Chodzi o caoksztat naszej dziaalnoci, czyli m.in. o protesty w reakcji na zamordowanie Christoforosa Marinosa w roku 96, o barykady pod orodkami badawczymi w roku 98, o demonstracje antywojenne organizowane w roku 99, demonstracje przeciwko szczytowi europejskich przywdcw odbywajcemu si w 2003 roku w Salonikach, o protesty studenckie w latach 06-07, o nasze dziaania solidarnociowe wobec uwizionych bojwkarzy i wszystkich innych winiw, ktrzy pozostawali nieugici wobec pastwa, o grudniowe zamieszki, o to, o tamto o wszystko. Powodem jest kada nasza mniej czy bardziej intensywna aktywno tam, gdzie nic nie wydawao si jasne, a tylko ruch spoeczny i jego potga przywracay znaczenie naszemu yciu i dodaway si naszej walce. 3. 4 grudnia 2010 ja oraz mj towarzysz i przyjaciel Kostas Barlis zostalimy zatrzymani przez policyjny oddzia Delta i jednostk antyterrorystyczn pod kawiarni znajdujc si na terenie dzielnicy Exarchia, skd przewieziono nas nastpnie na komisariat. Mj towarzysz zosta zwolniony jakie 16 godzin pniej. Ja otrzymaem raport z aresztowania dopiero 26 godzin po tym jak zostaem zamknity. No i wtedy si zaczo. O ile w ostatnim czasie nie brakuje aktw kryminalnych i uwikanych w nie powiza personalnych, tak w moim przypadku nie s w stanie mi nic udowodni, nic zarzuci. Nawet nie znam osb, ktre s oskarone razem ze mn. Nie zostaem rozpoznany przez adnego ze wiadkw. aden z oficerw policji nie potrafi stwierdzi, czy spotykaem si kiedykolwiek z ktr ze wsposkaronych osb. W adnej z nagranych rozmw telefonicznych nie pado moje nazwisko. Przeszukanie mojego mieszkania te nic nie wykazao, nawiasem mwic ukradziono mi wwczas moj maszynk do golenia, tym samym zdobyto moje DNA (podkrel, e nie zapisano na ten temat ani sowa w raporcie dotyczcym skonfiskowanych przedmiotw). Jedynym

Fee Meyer

Cela nr 35, blok B. eskie wizienie w Koridallos. Ateny, Grecja

37

zatem dowodem przestpstwa, na ktry powouje si wydzia antyterrorystyczny, jest to, e w nocy 24 listopada byem widziany niedaleko ulicy Praxitelous w Pireusie. Tak si skada, e trzy przecznice dalej, przy ulicy Iroon Politehniou znajduje si biuro mojego adwokata. Wanie tego wieczoru skadaem mu wizyt w zwizku z czekajcym mnie przesuchaniem w sprawie Sdu Najwyszego. Jakie wic ma to znaczenie? Kolejnym niepodwaalnym dowodem majcym wiadczy przeciwko mnie jest to, e w Exarchii spotkaem si (tak jak robi to kadego dnia z wieloma znajomymi) z niezidentyfikowan osob, ktra wg oficerw z wydziau antyterrorystycznego wczeniej spotkaa si na souvlaku z jedn z osb oskaronych w tej samej sprawie co ja. Jak wida kady moe wyciga indywidualne wnioski wedle wasnego interesu. Przez cay ten tydzie spdzony przeze mnie w wizieniu wydziau antyterrorystycznego, pozostawaem zamknity w jednej z trzech pozbawionych okien cel. Poza tym wiato byo tam stale wczone. W pewnym momencie wydano sporzdzon ju wczeniej decyzj dotyczc przeduenia mojego pobytu w wizieniu. Co wicej, zdecydowano o przeniesieniu mnie do Greveny. To wizienie o zaostrzonym rygorze, gdzie odsiadywane s wycznie dugoterminowe wyroki, nie trzyma si tam bynajmniej oskaronych oczekujcych na decyzj sdu. Jakby tego wszystkiego byo mao, obiekt ten znajduje si w odlegoci 500 km od Aten, przez co mj kontakt z przyjacimi, towarzyszami, rodzin czy prawnikami stawa si praktycznie niemoliwy. 4. Ani zarzuty postawione mi w cigu tych dwch tygodni ani zatrzymanie i areszt, nie powinny by przyczyn oglnego zdezorientowania i powstawania spekulacji jakoby by to wycznie element permanentnej nagonki na moj osob, stosowanej w ramach kontrolnych dziaa ze strony pastwa. Wrcz przeciwnie; cay ten system przeladowa i eksterminacji jest centralnym punktem programu nowoczesnej rzdowej polityki represyjnej. To cz szeroko zakrojonego planu majcego na celu zastraszenie i zdyscyplinowanie nowopowstaych niebezpiecznych warstw spoecznych oraz unieszkodliwienie przeciwnikw politycznych obecnie panujcej wadzy. System wzi na swj celownik nasz aktywno w rnych jej formach, takich jak akcja bezporednia, dziaania solidarnociowe czy kada inna walka o przywrcenie naszemu yciu naleytej godnoci.

Wadza dy do powstrzymania rozwoju anarchistycznych i antyautorytarnych tendencji rozwijajcych si na fali spoecznego wzburzenia. To z tego powodu niedawny strajk generalny i zwizane z nim manifestacje 15 grudnia trway tylko jeden dzie. To dlatego ruch oporu traci na swojej sile, a ci ktrzy podejmuj walk s lekcewaeni. Keratea staje si zapomniana. Podobnie Grudzie, ktry jest upamitniany tak samo jak 17 Listopada. Chodzi im wanie o to, by coraz wicej ludzi czuo si zagroonych. Dziki temu atwiej im bdzie z nami walczy. Chc osign nad nami przewag po to, by kapitalizm mg zatryumfowa, po to by nastao ich krlestwo mierci. Widmo zemsty i kary musi si rozprzestrzenia, a przepisy prawa musz nabiera coraz to nowego i bardziej niejasnego brzmienia, tak aby ich znaczenie byo mniej czytelne, a w rzeczywistoci by ich potencja mg si w peni realizowa dziki powszechnemu przekonaniu o zagroeniu. Prokuratorzy i ledczy bez adnych skrupuw cigle udowadniaj, e ich jedynym zadaniem jest kruszenie przeciwnikw. Potem przychodzi kolej na monotoni zakadw karnych i zwyk surow przemoc wizienn. 5. Sfabrykowane i ukierunkowane oskarenia postawione na podstawie obdnie wykreowanego przez wydzia antyterrorystyczny scenariusza zdarze, zdaj si przypomina co w rodzaju bomb kasetowych. Ich celem jest unieszkodliwienie i unicestwienie sporej czci otaczajcego spoeczestwa. Oskarenie postawione wobec mnie nie jest wymierzone wycznie w moj osob. Chodzi o zastraszenie wszystkich wok. Chc, bymy bali si rozmawia z kimkolwiek, bymy nabierali podejrze na kadym kroku i wobec kadego, choby idcego z nami rami w rami na manifestacji, wsptworzcego wspln broszur czy uczestniczcego w zwykej dyskusji. D do wypenienia naszego ycia podejrzeniami i strachem. Biurokraci z Troiki [Tri-State IMF- EU-ECB] wspaniaomylnie proponuj nam permanentne alibi w postaci posuszestwa, czasow asekuracj i faszyw pokor. Kto normalny podjby z nimi dyskusj? Musielibymy chyba zrezygnowa z naszych celw i traktowa anarchizm wycznie jako modzieowe hobby. Ogupi si sami do takiego stopnia, by czu ulg na wie o podpisaniu kolejnego memorandum, paa niechci do imigrantw oraz wobec Koukouloforoi (zakapturzeni zadymiarze), y w strachu przed terrorystami. Gdyby tak si stao,

zapewne ani ja ani adna z osb aktywnie stawiajcych opr nie naraaaby si na represje. 6. Walka bdzie trwa. Pastwo i jego urzdnicy nigdy nie bd mogli czu si dobrze ani bezpiecznie. Wyraamy poparcie wobec uwizionych anarchistw, bojownikw zamknitych w wizieniach. Wspieramy i jestemy z nimi przez cay czas ich zniewolenia. Nieustannie przyczyniamy si do teoretycznego i organizacyjnego rozwoju naszej klasy spoecznej. Przez cay czas organizujemy niezbdne planowanie strategiczne w celu przyblienia jej zwycistwa. Powstamy! Niech nastpny krok naley do nas! Niech nastpi wybuch buntu klasy spoecznej! Proletariacki szturm na niebiosa!

Christos Politis

Wizienie Grevena 16 grudnia 2010 P.S. Mj dobry towarzysz powiedzia mi kiedy: Cierpliwo. Sia. Wiara w suszno celu. Racja jest po naszej stronie. Do samego koca. Te sowa bd mi przywieca w tych naprawd trudnych chwilach. *22 maja 2008 okoo poudnia, idc po swj motocykl, zaparkowany w okolicy stacji metra Panormou, zostaem zatrzymany i przewieziony przez policj na komisariat. Zadawano mi tam rne pytania dotyczce miejsca mojego pobytu w trakcie poprzedniej nocy. Po kilku godzinach zostaem zwolniony. Tej nocy, o ktr byem pytany, w okolicy siedziby Sdu Najwyszego w Atenach doszo do podpalenia kilku pojazdw. Od momentu tamtego wydarzenia rozpoczo si tworzenie artykuw i publikacji prasowych na podstawie policyjnych scenariuszy. Tym sposobem najpierw powizano mnie z podpaleniem samochodw pod Sdem Najwyszym, pniej przedstawiano jako uczestnika wielu atakw i dziaacza rnorodnych organizacji. Czsto byem opisywany jako inicjator i osoba kierujca okrelonymi dziaaniami. W listopadzie ubiegego roku osignli szczyt posuwajc si do ogoszenia za porednictwem telewizji nakazu mojego aresztowania. W rzeczywistoci aden taki nakaz nie istnia. Od duszego czasu znajdowaem si wtedy pod dozorem policji. Naley podkreli, e wanie teraz 2 i p roku po tamtych wydarzeniach, zostaem wezwany na przesuchanie jako oskarony w sprawie siedziby Sdu Najwyszego. W zwizku z tym 2 grudnia stawiem si przed oblicze oficera ledczego, a nastpnie zostaem zwolniony (na 2 dni!).

38

List Rami Syrianosa


11/2/11

Policja przeszukaa domy obu zatrzymanych oraz jednej kobiety, zabierajc z nich komputery, karty telefoniczne, dyski przenone, replik pistoletu oraz rkopisy i szkice dokumentw o anarchistycznej treci, etc. Mass media upubliczniy zdjcia Syrianosa i Savvanidisa, jak rwnie poday bezpieczny i anonimowy numer telefonu dla donosicieli. Koledzy Savvanidisa wystosowali list otwarty w ktrym odpierali zarzuty wobec swojego kolegi, zapewniajc, e w dniu napadu pracowa on w samorzdnej, uniwersyteckiej kafeterii w Salonikach. W licie podkrelono, e ochroniarze sprztacze i profesorowie oraz studenci mog potwierdzi i przebywa on na swoim stanowisku pracy od 10 rano do 2 popoudniu. Zwrcono te uwag, e wiadkowie, ktrzy rzekomo widzieli rabusia mwili o osobie nie wyszej ni 1,70 metra, a jednoczenie rozpozna mieli Savvanidisa, ktory ma 1.84 wzrostu. 3 grudnia Syrianos i Savvanidis zostali doprowadzeni przed sd. Pojawio si tam te wielu swiadkw, wczajc profesora, ktry potwierdzi fakty przedstawione w licie protestacyjnym. Savvanidis zosta zwolniony bez kaucji, jednak zabroniono mu opuszcza kraj. W tym czasie Syrianos odmwi skadania wyjanie, mwic tylko: Wcieliem w ycie mj sprzeciw wobec pracy najemnej. W oczekiwaniu na proces Rami zosta wtrcony do wizienia Ioannina.

d czasu gonej sprawy Halandri i pierwszych aresztowa Rewolucyjnej Organizacji KKO, wyranie ujrzelimy bezprecedensow jak na Grecje kampani przeladowa politycznych oraz kryminalizacji przyjacielskich i politycznych zwizkw oskaronych. Dy ona do odpolitycznienia rewolucyjnej teorii i praktyki. wieo otwarta kampania antyterrorystyczna, przygotowana na 12 pitrze G.A.D.A. i pobudowana dziki medialnej symulacji rzeczywistoci, obejmuje prawie kadego kto myli o stawianiu oporu. Obecny proces jest niczym innym jak przypiecztowaniem tej kampanii. Niewtpliwie jednak reim sam podwaa swoje wcieke usiowania odebrania procedurze sdowej politycznego charakteru (demaskuje si odwoujc do nadzwyczajnych rodkw, takich jak: specjalny skad trybunau, specjalna sala sdowa, mieszczca si w wizieniu Koridallos, odmowa nagrywania przebiegu rozpraw oraz rejestrowanie danych kadego, kto chce si im przyglda, a take ponowne, arbitralne narzucanie oskaronym adwokatw) To jasne, e w ten sposb pastwo daje wyran wiadomo wszystkim przejawom buntu, starajc si przy tym zama ruch solidarnociowy, wcigajc jego uczestnikw na istniejc ju list podejrzanych, ktrzy w przyszoci mog spodziewa si przeladowa z jego strony. W takich warunkach, pastwowego kontrataku i mechanizmw represji, solidarnoc stanowi jedn z najpotniejszych broni, jakie mamy do dyspozycji. Dlatego, od 9/2 w minimalnym gecie wsparcia i solidarnoci z oskaronymi czonkami Rewolucyjnej Organizacji Konspiracyjne Komrki Ognia, ktrzy podjli strajk godowy, przestan przyjmowa wizienn ywno. Biorc po uwag ograniczone moliwoci dziaania, jakimi dysponuje wizie, wykorzystam to take jako okazj do stawienia oporu metodom wadzy.

Pierwszy list Konstantiny Karakatsani


Oskaronej w sprawie Konspiracyjnych Komrek Ognia

R.Syrianos

wizienie Ioannina P.S. Ten list pisaem w popiechu ze wzgldu na postpy procesu przeciwko towarzyszom. Napisz kolejny w ktrym postaram si wyjani moje pogldy, ktre przywiody mnie do takich dziaa, a ostatecznie zaowocoway moim aresztowaniem. Streszczenie sprawy Rami Syrianosa: 31 stycznia o godz. 13 popoudniu w Salonikach doszo do napadu rabunkowego. Do (pastwowego) Centrum Modzieowego, mieszczcego si w dzielnicy Neapoli, gdzie odbywaa si aukcja pojazdw skonfiskowanych przez drogwk, wkroczya dwjka uzbrojonych osb. Zraboway one 35 000 euro. Kilka minut pniej, niedaleko miejsca zdarzenia, oddzia wi z DIAZ, otoczy motocykl 23-letniego towarzysza Rami Syrianosa. Znaleziono przy nim naadowany pistolet CZ 75B i granat rczny, a take skrzan walizk zawierajc up z napadu: prawie 36 000 euro w gotwce, dwa czeki (jeden na 530 euro, drugi na 2000) oraz 83 pokwitowania, wystawione przez organizatorw licytacji. Niedugo pniej, policyjni tajniacy aresztowali innego towarzysza 28-letniego Kleomenisa Savvanidisa, rzekomo rozpoznanego jak drugi sprawca.

lutego, 2011 r. wezwano mnie przed oblicze sdu, w celu rozpatrzenia, zoonego przeze mnie kilka dni wczeniej, wniosku o odroczenia rozprawy. Dla dziennikarskich spw stanowio to doskona okazj do stwierdzenia, e nawet ja nie zgadzam si z postulatami wysunitymi przez towarzyszy. Kreowali i umacniali w ten sposb, atmosfer podziau. W dniu procesu, cz mediw, wiernie suc interesom rzdu, odpowiednio podsycaa t atmosfer, otwarcie zachcajc sd, eby zaostrzy swoj postaw wobec oskaronych. Mwiy na przykad: wydajc surowe wyroki, sprawiedliwo pokae nam czy jest zastraszona i sterroryzowania, czy te nie itd. Po rozpoczciu procesu, media nadal dziaay w ten sam sposb. Dziennikarze pokazywali migawki z rozprawy, opatrzone propagandowym komentarzem, posugujc si nimi dla oczernienia oskaronych. W dramatycznym tonie, wspominay przy tym o rzekomym planie ucieczki, w istnienie ktrego oczywicie nikt nie wierzy. Robiy tak, by dowie, e istniej powody uzasadniajce, dlaczego proces toczy si na terenie wizienie, a take, by dowie, dlaczego nie powinno si przewozi nas do staego pomieszczenia, co w rzeczywistoci byoby najprostszym rozwizaniem wielu problemw. Kulminacja ich dziaa miaa jednak miejsce wczoraj (4 lutego 2011 r.), gdy dziennikarze posuyli si moim stanowiskiem, dla wykreowania obrazu rozamu we froncie tworzonym przez

39

oskaronych. Oczywistym celem takiej manipulacji, bya ch zdewaluowania strajku godowego. W zwizku z tym, niech bdzie jasne, e bez wzgldu na to, co twierdzi pastwo, przemawiajc do nas za porednictwem swoich wiadomoci oraz Internetu, nigdy nie sprzeciwiaam si daniom uczestnikw godwki. Po prostu, ywi przekonanie, e prawodawstwo specjalnych warunkw sdzenia, jest rdem za w swoim caoksztacie, jako takie. Mimo, e mj list jest zaledwie kropl kontrinformacji w oceanie dezinformacji, nie mog pomin kilku innych, rwnie wanych spraw. Przede wszystkim, nigdy nie stwierdziam przed sdem, e zgadzam si na prowadzenie mojego procesu pod moj nieobecno. Bez wzgldu na to, czy si zgadzam, czy te nie, czy uczestnicz czy te nie uczestnicz w strajku godowym, to jednak wszelki rodzaj walki prowadzonej przez winiw cieszy si moim szacunkiem. Moja obecno w sdzie, w adnym wypadku nie oznacza, e pogodziam si z postaw sdziw, ktrzy od momentu rozpoczcia strajku godowego, uporczywie odmawiaj akceptacji da, wysunitych przez moich 4 wsposkaronych. Moja obecno na sali rozpraw oznacza rwnie, e nie zamierzam da pastwu satysfakcji prowadzenia procesu bez obecnoci drugiej strony, co oznaczaoby, bezproblemowe narzucenie totalitaryzmu pastwowego punktu widzenia i jego decyzji. Nie pozwol, by ten sd przeobrazi si w cmentarz, na ktrym zostanie pogrzebany mj sprzeciw wobec oskare, moje wypowiedzi i moja polityczna istota, a take moja dyskusja z tymi, ktrzy bd to graj gwn rol w formuowaniu stawianych mi zarzutw, bd te skadali przeciwko mnie faszywe zeznania; Nie pozwol by sta si cmentarzyskiem, ktre pochonie moj decyzj o zejciu do podziemia, co uczyniam poniewa nie uznaj ich procedur ani zarzutw, i wreszcie nie pozwol by ten sd zamieni si w cmentarz, ktry pogrzebie mj krzyk przeciwko oskarycielom i przeladowcom, gotowym wtrci mnie do wizienia, bo jestem podejrzana. S to znaki naszych czasw. Okresu ekonomicznego ssania krwi ze spoecznego ciaa, okresu, kiedy narasta i chronione jest rzdowe barbarzystwo. Okresu, w ktrym mamy ponad 30 zamknitych za kratami, winiw politycznych.

Drugi list Konstantiny Karakatsani


25/2/2011

1. O Zgodzie

nikajc publicznej polemiki, mogabym nie odpowiada na owiadczenie tych, ktrzy ocenili moja postaw, aby dziki temu poskada do kupy, kawaki swojej rozproszonej gupoty. Robi tak jednak, aby pozosta konsekwentn w moim oddaniu si szerszej walce. Nie zamierzam wspina si po niczyich plecach i dziki temu pozornie si wywyszy, tym niemniej mam kilka rzeczy do powiedzenia. Poprzestawanie na dyskusji o tym, co powiedzielimy, a czego nie, podczas naszej rozmowy z kim innym, byoby niewiele warte, a take nie pomogoby w obecnej sytuacji politycznej. Zasadnicze zerwanie, do jakiego pomidzy nami doszo jest wyzwalajce, gdy teraz bez wahania mog zama tabu publicznej krytyki bojowych dziaa. I jako, e niektrzy powiedzieli wicej ni na to zasuguj, czuj si zmuszona by wspomnie o sprawach, ktrych w innym przypadku, wolaabym nie dyskutowa w publicznym tekcie. Przede wszystkim wyjaniam jednak moje stanowisko, a take poszukuj czego inspirujcego w momencie, kiedy stoimy zakopotani wobec nowych i nieznanych nam dotd, sytuacji. Zaczn od sprawy porozumienia, ktre podobno zawaram z moimi wsp-oskaronymi. Napisali oni, e w powany sposb rozmawiali o moliwoci, toczenia si procesu za zamknitymi drzwiami i tego jak mogliby na to zareagowa. Ja w kadym razie nigdy nie braam udziau w takich dyskusjach, ktre miayby posuwa naprzd, wczeniej zaplanowane wsplne dziaanie. Jedyn kwesti, o ktrej mi wspomniano, bya sprawa publicznoci, tzn. eby nie pozwoli gliniarzom zajmowa siedze, tak by na sal rozpraw moga wej jak najwiksza liczba ludzi, okazujcych nam solidarno. Bya to jedyna sprawa, co do ktrej osignlimy porozumienie, za wszystkie pozostae wypyny na wiato dzienne zupenie nieoczekiwanie. Co oznacza, e ich owiadczenie nie zostao przemylane lub przynajmniej ja nic na ten temat nie wiedziaam. Oczywicie, nie wyraaam adnego sprzeciwu wobec jakiegokolwiek z da, a to, co wydarzyo si pierwszego dnia, miao moje poparcie. Z pewnoci, przez moment rozwaaam rezygnacj z uczestnictwa w procesie jako gest protestu, poniewa wtedy nikt z nas nie wiedzia jeszcze o moliwoci prowadzenia go pod nasz nieobecno. Gdy si o tym dowiedzielimy, wszystko ponownie wymagao dyskusji, a poniewa targa mn sceptycyzm, unikaam podejmowania nieprzemylanych ruchw oraz popiesznego skadania owiadcze, ktrych nie mogabym przeanalizowa w tak krtkim czasie. Wobec tego, pozostawiajc chwilow luk w mojej postawie, nie zobowizywaam si do niczego. Poniewa, zgodnie z moimi zamiarami, dziaaam w peni indywidualnie, dlatego nie dzieliam si z nikim moimi przemyleniami dotyczcymi caej sytuacji. Jeli wic pozostawiam miejsce dla bdnych interpretacji moich zachowa, jest to moja wina i nie zamierzam si jej wypiera. Istnieje dua rnica midzy popieraniem wysunitych postulatw, a zgod na to, by proces toczy si pod moj nieobecno.

Konstatina Karakatsani

eskie wizienie Koridallos

40

Utrzymywanie, e byam pytana o zdanie i zapewniam, e wci si zgadzam, jest obscenicznym kamstwem, podobnie jak inne podobne temu twierdzenia. Przeciwnie, moi wsposkareni wiedzieli, i nie powiedziaam swoim prawnikom, e zamierzam wycofa ich z udziau w procesie. Tak czy inaczej, od samego pocztku, dziaam zupenie niezalenie, uwaam wic, e nie daam odczu, jakoby dziaalimy w porozumieniu, opartym na stosownych konsultacjach, intencji bojowego wspdziaania oraz braterskich uczuciach. Czynniki te z pewnoci nie cechoway naszych relacji... Ju na wstpie, wyjaniam im to bardzo wyranie, gdy przebywalimy w jednej celi, mwic powinnicie wiedzie, e z adnym z was nie czuje jakiegokolwiek zwizku. W midzyczasie, podczas tygodnia, poprzedzajcego kolejn rozpraw, wszyscy powinni dostrzec odmienno mojego stanowiska: moi prawnicy nie wzili udziau w konferencji prasowej, moi rodzice nie podpisali tekstu pozostaych rodzicw, ja za nie przyczyam si do tekstw i owiadcze innych. Nie ulega wic wtpliwoci, e zmagam si z t sytuacj samotnie i nigdy nie przystpi do wsppracy z kim, teraz jeszcze bardziej podejrzanym w moich oczach. By moe chodzio im o przeobraenie procesu w spektakularny rodek wybuchowy i odkryliby powd albo sposb, eby tak uczyni (Szczerze mwic nie wydaje mi si, by wszyscy mieli takie same intencje).

proces, a w zwizku z tym istnienie policji antyterrorystycznej? Czy kiedy bylimy w biurze prokuratora, rwnie je legalizowalimy? Czy kiedy, take wbrew wasnej woli, jest si winiem, czy legitymizuje si w ten sposb istnienie wizie? A poniewa przebywamy w miejscach wrogich nam z samej swojej natury, (cele, gdzie oczekujemy przed rozpraw, sdy, wizienia), to czy oglnie legitymizujemy te pastwowy terroryzm? Koniec kocw, w dzisiejszych czasach kady moe pa ofiar represyjnych metod pastwa, pytanie brzmi, w jaki sposb odnajdziemy si w takiej sytacji. I jeli ktokolwiek nadal wierzy, e obecno w sdzie oznacza legalizowanie go, powinien zatem trzyma si dala od wszelkich czynnoci dotyczcych tego procesu i innych, jak rwnie czynnoci w sdzie apelacyjnym. Poniewa dowody tosamoci nadal bd zabierane, a dotychczasowe warunki w jakich odbywa si proces wci bd trway. My jednak nadal tu bdziemy. Tylko upywajcy czas moe zweryfikowa trwao czyich decyzji. Wycofanie si z procesu, eby pozbawi go sensu, to odmowa zasugujca na szacunek. Nie pojawia si w sdzie, bo chciae co zrobi i nie rozwizao to problemu, a Ty wpade w puapk wasnego egoizmu, to nic innego jak wynik zej strategii. Jeli chodzi o mnie, postanowiam, e bd obecna na procesie, bo nie chc zosta zwykym widzem wasnego skazania, zwaszcza, e odrzucam zarzuty i w ogle cae postpowanie karne. Oczywicie dotyczy to take kadego innego procesu o podobnym charakterze, naszym jedynym celem moe by denie do konfrontacji z pastwem, ukazywanie i rozprzestrzenianie idei wywrotowych, nie za zmarnowanie wasnej insurekcji na wytworzenie pl siowych, ktre cho bd silne, to jednak nieefektywne.

Mogoby nie starczy czasu, aby strajk zdy si rozwin, ogoszono by wyroki, pastwo zignorowaoby t mobilizacj i bez wikszego dyskomfortu, raz na zawsze uwolnio si od sprawy Halandri. My natomiast pozostalibymy z uczuciem niezadowolenia, cicym na naszych sumieniach, rozmieszczeni w rnych wizieniach na obszarze caego kraju. Majc na uwadze powysze fakty, warto zastanowi si, na czym oparli oni twierdzenie, e moglibymy osign znaczce zwycistwo. Nie tylko nie byo na nie szansy, ale rwnie oparli oni ca spraw na niewaciwych podstawach. Poraka bya nieunikniona, dlatego starali si unikn strajku. Ostatecznie, rozpoczto go tydzie pniej, z samolubnych pobudek, tylko dlatego, e zosta ogoszony ju wczeniej. Ostatecznie, moja obecno na rozprawie pozwolia zyska na czasie. Gdyby godujcy potraktowali swj cel powanie, mogliby dostrzec szans, jak stwarzao to dla ich walki. Dalsze toczenie si sprawy, umoliwioby doprowadzenia strajku do punktu, w ktrym stan ich zdrowia wywarby wikszy nacisk i przy odrobinie szczcia na horyzoncie ukazaaby si oczekiwana perspektywa. Jednak odkd przerwali strajk, najprawdopodobniej to nie ja mam problem z wziciem na siebie odpowiedzialnoci. adn miar nie byam zainteresowana rol w tym filmie, poniewa od pocztku widziaam w tym niestosown przesad i nieskuteczno, nie mona mi zatem przypisywa adnego wpywu na rozwj wypadkw. Pastwo czuje nacisk tych, ktrzy goduj, a nie jedz. I koczc ju z tymi popisowymi gierkami, niech bdzie jasne, e gdy tylko zrozumieli, i zabrnli w lepy zauek, pojli jednoczenie, e nie zdoaliby zawrci w sposb, ktry nie wygldaby na zwyk ucieczk, staam si wiec dla nich doskona wymwk. Gdy przyszo ponie odpowiedzialno za to wszystko, usiowali zarzuci mi moralny i polityczny obskurantyzm, by nie dopuci do siebie myli, e wpadli w puapk wasnych posuni oraz by zachowa swoj wiarygodno nienaruszon. Poza tym, moja postawa odpowiadaa kademu. Po pierwsze: wyjaniam, e nie chc i nie zgadzam si na absencj, po drugie, oni te nie chcieli, oczekiwali jednak, e wina za to spadnie na rozamowy czynnik Karakatsani oraz poszukiwali gadkiego sposobu na przerwanie godwki. Z tego wzgldu, gdy analizowali przyczyny poraki, wszelk odpowiedzialnoci obarczyli

2. O sdzie.
W poprzednim licie pokrtce odniosam si ju do powodw, dla ktrych postanowiam nie wycofywa si z procesu. Pierwszy to sd dziaajcy w penej zgodnoci z reimem. To nic zaskakujcego, gdy wcza si to w szerszy kontekst specjalnego traktowania dysydentw, gdzie wszystko staje si specjalne. Warunki transportu, warunki przetrzymywania, warunki procesu sdowego. Spotyka nas to pod postaci specjalnego aresztowania, uwizienia i oskarenia. Z tego wzgldu, okrelenia, takie jak legitymizowanie dziaania sdziw s wyrazem powierzchownego podejcia. Nikt nie idzie do sdu dobrowolnie. Wobec tego, czy gdy rewolucjonista/tka trafia przed sd specjalny, uprawomacnia wwczas jego dziaania, a przez to jego istnienie? Czy jeli przewo ci w kamizelkach kuloodpornych, uzbrojeni w automatyczne karabiny maszynowe, oznacza to, e legitymizujesz

3. O strajku godowym.
Wkrtce potem sytuacja wymkna si czarno-biaemu schematowi obecnoci lub nieobecnoci na sali rozpraw. Nabraa nowego wymiaru, gdy niektrzy postanowili rozpocz strajk godowy z zamiarem powrotu na proces dopiero po spenieniu ich da dotyczcych zatrzymywania dowodw tosamoci, czego, czego oczywicie nie byo szansy osign. Gdy postanowiono rozpocz mobilizacj, a wszyscy wycofaliby si z procesu (jak sami powiedzieli), wwczas mgby si on gwatownie zakoczy.

41

mnie. Dobrze byoby, gdyby historyczna pami o niepowodzeniu tej godwki nie utrwalia si w tej wersji, by zapamitano to raczej jako efekt politycznej nierwnowagi, poniewa uda si wwczas dotrze do kwestii pewnych norm okrelajcych parametry instrumentu, indywidualnych celw i uzyskanych dziki niemu osigni. Jeszcze lepiej, eby historia w ogle go nie odnotowaa, odkd spucizna ruchu wci podtrzymuje przy yciu wyran pami o strajku godowym Christophorosa Marinosa, ktry w 1995 roku domaga si w ten sposb wolnoci, pami o tureckich winiach politycznych, ktrzy w 2000 roku, umierajc jeden po drugim, godowali przeciw specjalnemu systemowi biaych cel, pami o strajku godowym prowadzonym w 1974 roku przez Holgera Meinsa, eksterminowanego przez pastwo niemieckie, po uprzednim okresie przymusowego odywiania, itd. Spucizna ta podtrzymuje pami, przypominajc nam, e strajk godowy nie jest zwyczajnym, bezbolesnym instrumentem dziaania, lecz rodkiem naraajcym ycie i zdrowie, tych, ktrzy decyduj si nim posuy. ycie lub mier. Zwycizca, utrzymujcy pozycj albo przegrany i powalony na ziemi. Nie ma nic pomidzy i adna Karakatsina nie usprawiedliwia ucieczki. Bdmy, wic cho odrobin uczciwsi. Uczciwa samokrytyka miaaby wiksze szanse na zdobycie szacunku, ni obawiajcy si odpowiedzialnoci, negatywny odruch przerzucenia jej ciaru na moje barki. Jestem i bd PRZECIWNICZK tych, ktrzy banalizujc praktyk, degraduj metody rewolucyjnego dziaania, bdce historycznie ustanowionymi punktami demarkacyjnymi naszej walki. NIELOJALNA wobec tych, ktrzy przerzucaj wasn odpowiedzialno na innych, pozbawiajc wszelkiego sensu samokrytyk. Zawsze ju pozostan ROZAMOWA w stosunku do tych, ktrych dziaania znajduj si na krawdzi autorepresji, ktrzy doprowadzaj do bezsensownych dyskusji o mojej postawie politycznej, co sabotuje rewolucyjnego ducha, skuteczniej ni sama wadza (wspomn tu tylko o podpaleniu na Uczelni Prawa). A wreszcie, z zaszczytem, jestem i nadal bd WCIEKA na tych, ktrych postawa i zachowanie nie mieszcz si w granicach mojego horyzontu politycznego i sympatii. Midzy innymi, bd rwnie zdrajc wobec wszystkiego, co wyklucza si z moimi wartociami oraz

moj bojow postaw. Mwic otwarcie, bd walczya rami w rami tylko z tymi, ktrzy wiadomie szanuj swj system wartoci. Tylko osoby uznajce braterstwo za najwysze dobro, bd si cieszy silnym szacunkiem i wspprac z mojej strony. Powinnimy nosi t warto niczym koron na naszych gowach, rwnie dlatego, e na niej bdzie si opiera porewolucyjny porzdek. P.S.1 Mj poprzedni list suy konkretnemu celowi. Chciaam powiedzie w nim kilka sw na temat procesu, gwnie po to, by zablokowa dziaania niektrych dziennikarzy, wypowiadajcych si na mj rachunek, z oczywistych wzgldw lansujcych wersj rozamu wrd oskaronych. Rozamu, do ktrego, tak czy inaczej, naprawd doszo. Uwaaam jednak, e powinien pozosta on nasz spraw wewntrzn (ludzi jadcych na tych samym wzku), co chronioby nas przez rnego rodzaju wrogami, jawnymi i ukrytymi, ktrym tego typu owiadczenia s na rk. Przede wszystkim za, chciaam uchroni nas przed wzajemnym kanibalizmem. Niemniej, jak si okazao, byam jedyn osob, ktrej na tym zaleao. P.S.2 Przegldajc tekst moich wsp-oskaronych zauwayam jak z niewielk wpraw polityczn, staraj si nastawi przeciwko mnie wszystkie solidaryzujce si z nami osoby, piszc, e Zalegalizowaam postanowienie sdu o rejestracji danych, nalecych do obserwatorw procesu. I w tym przypadku, w peni wiadomie nie chc mie do czynienia z ludmi, bezkrytycznie ykajcymi tego rodzaju wypowiedzi. Cokolwiek powiem, mwi to do ludzi pochonitych budowaniem silnego ruchu rewolucyjnego, opartego na zdrowych zasadach, ktry nie bdzie zapomina o wzajemnych szacunku, propagujc go, ani ukrywa swoich bdw politycznych, lecz uczy si wanie na nich. Tak dugo jak niektrzy w ruchu, bd popiera obecn sytuacj, tak dugo moi wsposkareni bd go destabilizowa, dezintegrujc od wewntrz.

Fragment relacji z pierwszego procesu przeciwko KKO, dotyczcy Konstantiny Karakatsami. Rozprawa z dnia 10 marca 2011
Glina z oddziau antyterrorystycznego, wyrazi wtpliwoci co do udziau Karakatsani w caej sprawie. Cho wczeniej mia rozpozna j, jako dziewczyn wchodzc do rzekomej kryjwki KKO w dzielnicy Halandri, widzian podczas policyjnej obserwacji, to teraz jednak wycofa swoje sowa. Policjant A Paraskevas Hinopoulos, ktry dowodzi t obserwacj by sceptyczny w kwestii tego czy Konstantina Karakatsani jest t sam dziewczyn, ktr widzia w drzwiach nadzorowanego domu. Nie wydaje mi si, eby dziewczyna ktr tu widz, Karakatsina, bya t, o ktr mi chodzio, powiedzia pod naciskiem adwokatw obrony.

Dalsze losy Konstantiny:


22 kwietnia 2010 roku, 19-letnia Konstantina Nina Karakatsani zostaa aresztowana, poddana intensywnym przesuchaniom i oskarona o udzia w dziaaniach Konspiracyjnych Komrek Ognia. Chocia Nina zaprzeczya wszystkim zarzutom oraz moliwoci swojego udziau w KKO, to jednak gdy w lipcu 2011 r. zapady surowe wyroki, skazano j na kar 11 lat pozbawienia wolnoci w procesie nazywanym spraw Halandri [chodzi o mieszkanie w ateskiej dzielnicy Halandri, ktre policja uznaa za kryjwk grupy]. Od tego czasu Konstantina bya przetrzymywana na terenie wizienia Eleona-Teby w Viotia. 4 kwietnia 2012 roku opucia mury wizienia. Organy sdowe uznay wniosek o jej zwolnienie i zawieszenie wykonania kary (a do rozpoczcia pierwszego procesu apelacyjnego w sprawie Halandri). Jednake w poniedziaek 9 kwietnia, Nina miaa pojawi si w ateskim sdzie apelacyjnym z powodu nowego oskarenia kierowanego wobec Konspiracyjnych Komrek Ognia, dotyczcego 250 atakw, przeprowadzonych przez t organizacj. * * * Kiedy wypowiadamy wadzy wojn, wiemy co nas czeka. Zdajemy sobie spraw, e jeli wpadniemy w jej rce musimy spodziewa si zemsty. Powinnimy by przygotowani na ataki skierowane przeciwko nam i naszym przeladowanym towarzyszom, ale jeszcze bardziej gotowi aktywnie ich wesprze, wszelkimi moliwymi rodkami dopki ich nie odzyskamy.

Konstantina Karakatsani

42

Komunikat Nielegalnego Sektora Konspiracyjnych Komrek Ognia w zwizku z seri listw-puapek rozesanych do celw Europejskiego Pastwa
25/11/2010

z tych dni, naznaczony bdzie naszym umiechem, gdy spotkamy si z pozosta czci NASZEJ przygody P.S Poruszamy si rwnomiernie, w tonacji i rytmie zgodnym z uderzeniami naszych serc. Tworzc si jednoci duszy i ciaa. To wanie jest nasz rewolucj... Poniewa sprawy posuwaj si naprzd, ogaszamy, e od dzisiejszego dnia Rewolucyjna Grupa Konspiracyjnych Komrek Ognia, bdzie artykuowa si na dwch niezalenych i rwnych wzgldem siebie poziomach. Z jednej strony reprezentowa bdziemy j my, czyli nielegalny sektor grupy, z drugiej za, tworzy j bdzie jeszcze jeden sektor, komrka uwizionych czonkw KKO ( Gerasimos Tsakalos, Panagiotis Argirou, Haris Hatzimichelakis) oraz kady uwiziony towarzysz, zgadzajcy si z naszymi wartociami i zasadami. Od teraz, ich sowa s naszymi sowami, podobnie jak ich decyzje dokonywane s rwnie w naszym imieniu. Robimy, co w naszej mocy by nie zawie ich oczekiwa i zaufania, ktre s dla czym zaszczytnym... NA RZECZ KONSPIRACYJNYCH KOMREK OGNIA NA RZECZ REWOLUCJI

chwili obecnej, w wizieniach greckiej demokracji, przetrzymywani s trzej bracia, nalecy do naszej grupy. aden tekst proklamacji nie jest w stanie wyrazi tego jak bardzo nam ich brakuje. Sowa wydaj si by beznadziejnie trywialne i znikome, wobec zaostrzajcej si sytuacji oraz emocji, ktrych dowiadczamy wsplnie z nimi. Jednak nic si nie zmienia na gorsze, nawet w tych chwilach, gdy wyrastaj pomidzy nami mury i kraty wizie... Poprzez swoje bezkompromisowe nastawienie oraz wzicie na siebie odpowiedzialnoci za uczestnictwo w konspiracji, Gerasimos Tsakalos, Panagiotis Argirou i Haris Hatzimihelakis, daj nam sygna, bymy kontynuowali dziaania wojenne. W ich dumnej postawie odnajdujemy nasz wasn dum, a w ich umiechach nasze wasne. Panagiotis i Gerasimos, dwch spord najuczciwszych i najprzyzwoitszych buntownikw, w cigu ptorej roku, przeszo na czoo linii nielegalnych dziaa, decydujc si utrzyma nieprzerwanie bojowe pozycje, przeciwko systemowi i jego

sutenerom. Uwiziony od ptorej roku Haris, zaprzeczy pocztkowo wasnemu czonkostwu w grupie, by chroni szerokie rodowisko swoich przyjaci, przed zainteresowaniem policji (zarzut uczestnictwa w konspiracji postawiono w sumie 17 osobom na podstawie wielu odciskw palcw, ktre znaleziono w jego domu) Jednak po ostatnim aresztowaniu naszych dwch braci, honor i godno buntownika, skoniy go do ogoszenia swojej politycznej odpowiedzialnoci za uczestnictwo w Konspiracyjnych Komrkach Ognia. Nie pozostaje zbyt wiele do dodania. Nie lubimy wypowiada si zamiast naszych braci, wolimy zwraca si bezporednio do nich. Obecnie ofiarowujemy im nasze zaangaowanie... adnego kroku wstecz.... trwa mocno na swojej pozycji, nie prbowa czego... sta nas na to, aby tego dokona, nie ebra... rabowa, nie gasi... podpala, nie prorokowa... spoglda miao przed siebie... Konspiracja nigdy nie zostanie aresztowana, poniewa nie jest to tylko grupa, lecz strumie idei, a idei nie da si aresztowa... Biecy dzie nie dobieg jeszcze koca, nie podsumowano go w niczyim pamitniku. Kady miesic, kady tydzie, kady dzie, nadal pozostaj w naszym zasigu. Jeden

Nielegalny sektor K.K.O.

43

[Tekst towarzyszcy:]

I) Rozejm? Nigdy i nigdzie.


Uzbrj si i sta si gwatowny, bardzo gwatowny, wysad wszystko w powietrze. Pamitaj, e wszelkie gwatowne dziaanie przeciwko sprawcom nierwnoci, jest absolutnie usprawiedliwione, wskutek wiekw niekoczcej si przemocy, jakiej zaznajemy z ich strony. Uzbrj si i walcz przeciwko pastwowemu terroryzmowi - podpalaj, konspiruj, sabotuj, i bd gwatowny, piknie gwatowny, fizycznie gwatowny, rozwanie gwatowny. Mauricio Morales (miejski partyzant, zabity w Chile) Krzycze gono w midzynarodowym jzyku rewolucji. W ktrym sowa, co prawda wymawiane s rnie, ale czy je wsplny ld bez panw i niewolnikw, bez tyranii rzdzcych nami towarw i obrazw. Nasze okrzyki staj si wiatrem, nioscym nas tam gdzie spiskuje rewolta. Od dzielnic Buenos Aires, poprzez noce w Atenach i Salonikach, poprzez miasta Chile i Meksyku, a po drogi Francji i Belgii. Pozwlmy naszym piciom wznie si ku niebu w nieustajcym pozdrowieniu, midzy buntownikami oraz wszystkimi, ktrzy maszeruj przeciwko temu wiatu. Niech wzbij si ku niebu, rwnie po to, eby poegna partyzantw, ktrzy opucili nas przedwczenie, Lambrosa Foundasa (czonka Walki Rewolucyjnej), Mauricio Moralesa i dug list towarzyszy, ktrzy ponieli cen trudnego pikna walki zbrojnej. Podczas tej podry ognia w gb mroku, nie jestemy sami. Zawsze mamy po swojej stronie naszych uwizionych braci, ktrzy zostali schwytani podczas dziaa wojennych przeciwko wrogowi, przedkadajc raz jeszcze honor i godno ponad strach przed wizieniem. Pozdrawiamy uwizionych towarzyszy i przypominamy stranikom oraz dyrektorom wizie, e nie pozostawimy samej sobie, adnej przyzwoitej osoby, przebywajcej w wizieniu NIE MNIEJ NI WSZYSTKO ! WALKA ZBROJNA NA RZECZ REWOLUCJI

w oceanie naszych pragnie. Konspiracja wywodzi si z nowej fali rewolucyjnej anarchii, jaka dynamicznie rozprzestrzenia si na polu konfliktu i spoecznego sprzeciwu. Poprzez skupienie na praktyce oraz sowa naszych owiadcze, odnajdujemy si, jako cz bojowej anarchii w nowej miejskiej, partyzanckiej wojnie domowej, ktra neguje ustawiczn zbrojn tyrani szczytw wadzy i kompromisy jej spoecznej podstawy. Cele, w ktre dokonywane s uderzenia, dealerzy samochodw, banki, posterunki policji, firmy ochroniarskie, biura polityczne, parlament, kocioy, sdy, wizienia, ambasady...s dla nas tylko budynkami, ktre, bez wzgldu na to, ile funtw materiau wybuchowego bymy pod nie podoyli i tak zostan odbudowane ze zniszcze, z jeszcze wiksz iloci kamer, wiksz ochron, pozostajc coraz bardziej pozornie nie do zdobycia. Dziaania te poddane bd odpolitycznieniu poprzez ich zniesawianie, zgodnie z lini pastwowej propagandy, naladowan przez media, gdy zmuszone s o nich informowa (bomby, egzekucje) oraz poprzez przemilczanie czci tych atakw, gdy zacignita zostaje nad nimi kotara milczenia. W tym samym czasie na skutek zdolnoci absorpcji, waciwej spektaklowi, s one wpasowywane pomidzy reklamy nowego pynu do zmywania a rzeczywisto, zamieniajc si w neutralny produkt monotonnej informacji. Dlatego, naszym podstawowym celem nie s niestrzeone wejcia, ciany biur czy okna sklepw, lecz jest nim zbombardowanie i sabota spoecznych relacji, ktre czyni te miejsca i przedmioty, akceptowalnymi jako symbole wadzy.

III) Tendencja antyspoeczna i wspudzia spoeczestwa


Naleymy do antyspoecznej tendencji anarchii, ktra oponuje nie tylko przeciwko pastwu, ale rwnie przeciw spoeczestwu, poniewa widzimy, e wadza nie opiera si tylko na sile i nakazach pastwowych garnizonw. Wsparcia dostarczaj jej take kompromisy, zgoda i rezygnacja milczcego tumu, ktry nauczy si wiwatowa na cze narodowych sukcesw albo na cze swojego klubu. Tumu, ulegajcego zmiennym porywom nastroju jak pod naciniciem przycisku pilota, zakochujc si w sklepowych wystawach i faszywych normach. Tumu, ktry nienawidzi obcokrajowcw, dbajc tylko o siebie i zamykajc oczy na brak autentycznego ycia. Ten tum zadowolonych obywateli, buntuje si ze swojej kanapy tylko wtedy, gdy zagroone zostaje ciepeko jego maej, indywidualnej wasnoci. Grecki kryzys ekonomiczny oraz jego konsekwencje, dopiero tworz nowe ramy spoecznego kanibalizmu. Spoeczne wybuchy ze strony wikszoci pracownikw, roszcz sobie pretensje wycznie do spenienia finansowych da, wysuwanych przez ich zwizki zawodowe. Czsto nawet same protesty (strajk kierowcw ciarwek, blokada portw przez dokerw itp.) powoduj spicia i spoeczne niezadowolenia pord innych pracownikw. Oczywicie nierzadko dochodzi tu do zamiany rl, a ci, ktrzy obecnie znajduj si na drodze wysuwania da w imi ich swojego lepszego jutra, stan za chwil przeciwko innym, ktrzy zastrajkowaliby pod hasami wasnych da (kierowcy ciarwek przeciwko rolniczym blokadom, obywatele przeci-

II) Bojowa anarchia, nowa, miejska wojna partyzancka i R.O. Konspiracyjne Komrki Ognia
W przecigu ostatnich lat, na terenie Grecji rozwiny si warunki, uniemoliwiajce jakikolwiek krok wstecz czy zahamowanie obecnej sytuacji. Gwnym uosobieniem antypastwowego wroga wewntrznego wydaje si by radykalne, antyautorytarne napicie, trwale pozostawiajce za sob marksistowsk logik i lewicowy reformizm, ktre skazane s na mietnik historii. Pomimo swoich sprzecznoci, saboci i internalizacji, antyautorytarny wrg wewntrzny, pozostaje obecny w spektrum spoecznego powstania. Poprzez plakaty i demonstracje, po agresywny sabota, zbrojne napady, ataki bombowe i zabjstwa politykw. Oto atmosfera, rodzcej si w ogniu, ery, w kontekcie ktrej organizuje si i uderza R.O. Konspiracyjne Komrki Ognia. Po okoo trzech latach nieustpliwego dziaania, po dokonaniu ponad 200 podpale i atakw bombowych, wci ywimy gbokie przekonanie, e dziaania, jakie prowadzimy, s zaledwie kropl

44

wko strajkom pracownikw sektora publicznego, rodzice przeciwko strajkom nauczycieli, itd.) Wszystkie te protesty spoeczne zubaaj nasz jzyk i nasz wiadomo, domagajc si lepszego pastwa, lepszej pracy, lepszej edukacji, lepszej suby zdrowia. Nigdy jednak nie omielaj si zwrci uwagi na fakt, e sprawa nie jest tak prosta, i polega miaaby ona na tym, czy jestemy dzi bogatsi lub biedniejsi ni wczoraj, lecz na tym, e yjemy w sposb, na ktry nie mamy wpywu. Bdc ponianymi przez rozkazy kadego szefa, nasze pragnienia grzzn w sklepowych witrynach, nasze nieposuszestwo wizione jest przez umundurowane patrole, przyjemno przeobraa si w produkt lecy na lnicych pkach supermarketu, za ekspresja traci swoj autentyczno, przesonita pozorami rzekomych aspiracji. Kontakt midzy ludmi sta si przyciskiem klawiatury przed zimnym monitorem komputera. Wszystkie te straty, warte s czego wicej ni czczych protestw o gar euro. Zasuguj na cakowite oddanie si sprawie nowej miejskiej wojny partyzanckiej. Nowa miejska wojna partyzancka jest manifestem naszej egzystencji, naszego zwizku z pierwotn stron ycia, trudnej i cikiej drogi wewntrz spoeczestwa, ktre wyrzeko si wszelkich ladw sumienia. Dzi kady oglda si na samego siebie, przeobraajc osobist frustracj w cynizm i obojtno, a jedyn istotn rzecz, jest to, jak za wszelk cen si przystosowa. Wadze z powodzeniem prowadz swoj gr dziel i rzd, poniewa maj sabego przeciwnika. Gdy ich oponentem jest zdegenerowane spoeczestwo, ktrego uwag, bardziej ni prawdziwe ycie, zaprzta wirtualna rzeczywisto reality -show, nie s konieczne adne specjalne rodki suce dzieleniu ludzi, poniewa w rzeczy samej spoeczestwo ju jest podzielone, pomidzy hojne raty konsumowanych przyjemnoci, a nowe hipoteki drobnoburuazyjnych iluzji. A ycie? Jest teraz nieobecne w tym wielkim miecie, penym jedynie haasu aut, gosw codziennych polece oraz wycelowanych w nas kadego dnia obrazw reklamowych. Dlatego uwaamy, e wiadomo klasowa jest martwa i pogrzebana pod fundamentami nowoczesnej cywilizacji. Ktokolwiek mwi dzi o walce klasowej, ten ma usta zapchane przeszoci.

By nie zosta le zrozumianymi, wyjaniamy nasze stanowisko. Poniewa oczywicie nie yjemy pod kloszem czystej ideologii, zdajemy sobie spraw, e istota systemu ley w produkowaniu spoecznych i ekonomicznych nierwnoci. Na kadego bogacza przypada zawsze wielu biednych. Tak, wic kiedy mwimy, e walka klas jest przestarza koncepcj, nie mamy na myli tego, e klasy spoeczne nie istniej, lecz stwierdzamy, e nie ma adnej wiadomoci klasowej. Skoro uciskani i eksploatowani tego wiata nie mog poj swojego pooenia oraz moliwoci, jakimi dysponuj, skoro nie s zdolni by powsta i zaatakowa paac carw, nie podejmiemy si roli bijcych na alarm, by budzi powszechn wiadomo. Zamiast tego, w naszych sowach i dziaaniach, chcemy unikn starej puapki myli rewolucyjnej, nalegajcej, by postrzega histori w czarno-biaych kategoriach, gdzie pastwo jest ze, a uciskami s dobrzy. Odrzucamy standardowe formuy odczytywania wiecznych prawd i atwych konkluzji. Z tego powodu w naszych tekstach brak jest analiz ekonomicznych. Nie oznacza to, e nie rozpoznajemy decydujcego pooenia ekonomii, jako kamienia wgielnego systemu. Jak jednak moglibymy opisa w kategoriach ekonomicznych pustk oczu dziecka ebrzcego na ulicznym przejciu, oczekiwanie ludzi na pomoc, pogronych w bieganinie, by spaci rachunki i zagroonych odciciem elektrycznoci, poyczkami, niespaconymi czynszami, lecz przede wszystkim jak powinnimy unikn puapki wspczucia, unikajcego wskazywania odpowiedzialnoci za bezczynno tych, ktrzy s biczowani przez ekonomi i nic z tym nie robi. Kadego dnia, wszyscy dowiadczamy ucisku na wasnej skrze, jednak rnica tkwi w tym, co kady z nas robi z t sytuacj. Jedni obojtnie pogwizduj i pilotem zmieniaj kana, inni obwiniaj obcokrajowcw, ktrzy kradn im prac, inni prosz o wicej policji, jeszcze inni sami s policj albo prywatn ochron, inni za nadal nosz lepe okulary faszywego optymizmu, pozostali natomiast studiuj, przygotowujc si do odniesienia sukcesu oraz po to, by zaspokoi zudzenia swoich rodzicw. Jeszcze inni znajduj kryjwk, pozwalajc im zapomnie o rzeczywistoci, jak konsumpcja na Ulicy Ermou czy Soboty w Gazi, podczas gdy tylko nieliczni dopuszczaj do gosu

swoj frustracj i noszc j jako oson, tworz wsplnie nowe, wywrotowe plany, wewntrz krematoriw nowoczesnych metropolii. Obecnie zrozumienie sytuacji zbankrutowao, za wszelkie wyjanienia aktualnego stanu rzeczy, wymagaj dyskusji. Ekonomia nie jest po prostu zwyk naukow metodologi interpretowania wiata. Przede wszystkim stanowi ona spoeczn relacj, opart na kryterium dzielenia ludzi. Podczas gdy w latach 90-ych wadza moga oferowa obietnic wiata obfitoci, obecne gosy protestu oddaj systemowi swj teren z konsumpcyjnym umiechem, nie zwaajc na fakt, e takie szczcie jest zawsze budowane na fundamentach niedoli innych ludzi (upadek bloku wschodniego, imigracja, wojny domowe...) Nadesza pora, by czowiek zachodu zmierzy si z impasem stworzonej przez siebie kultury. Poniewa nie zapominamy o spoecznej odpowiedzialnoci wszystkich, dlatego praktykujemy nasz krytyk nie tylko w odniesieniu do ekonomicznych spi systemu, ale rwnie do systemu jako takiego oraz do jego obywateli. Z tego te powodu, Konspiracja nie posuguje si jzykiem klasowej analizy, lecz jzykiem wiadomego wyboru konfrontacji, walki zbrojnej i rewolucji na rzecz cakowitego obalenia systemu. Nie potrzebujemy wizji masowych niepokojw spoecznych, by uwierzy w co i si w to zaangaowa, poniewa polegamy sami na sobie i mamy wiar w naszych towarzyszy, a take ywimy silne przekonanie, e obecny styl ycia nie jest prawdziwym yciem. Wanie dlatego usunlimy z naszego sownika rzekomy rewolucyjny podmiot jakim miaby by uciskany proletariat.

IV) Kryzys ekonomiczny, polaryzacja spoeczna, nasza szansa - Uzyskujemy widoczno


Z drugiej za strony, nie mamy wtpliwoci, e wspczesne czasy stanowi najwiksze wyzwanie dla buntownikw tego wiata. Jak ju wspomnielimy system przechodzi kryzys, za dla zachodniego wiata, skoczya si era obiecujcej obfitoci. Spoeczna zgoda wzniesiona wok ideau konsumpcji i obietnicy materialnej bogoci, rozpada si stale pod wielowymiarowymi uderzeniami kryzysu ekonomicznego. Kultura atwych i szybkich pienidzy ulega odwrceniu, jej uprzednie miejsce zastpuje ekonomiczne ubstwo. Zarwno w Grecji jak i

45

poza ni, sytuacja ta prowadzi i bdzie prowadzi do niepokoi spoecznych (Francja, Anglia, etc) To nieuniknione, e wewntrz, obojtnego jeszcze wczoraj, ciaa spoecznego, warunki sprzyja bd polaryzacji, dzielcej niezadowolonych na dwa obozy. W jednym przypadku oywi to konserwatywne instynkty czci spoeczestwa (wydarzenia na st. Panteleimon, Attica square, udzia Chrysi Avyi {Zoty wit greckie ugrupowanie skrajnie prawicowe} w zarzdzie miasta), ktre zidentyfikuje rdo za, widzc je w sabszych, w imigrantach. Gupie stwierdzenia, takie jak oni mierdz, oni przynosz choroby, oni przynieli ze sob przestpczo, ich towary doprowadzaj do zamknicia naszych sklepw, oni zaniaj pace- oto niektre z werdyktw, jakie nowi zbawcy narodu zdoali ju wyda, by przekona i uzyska wsparcie kilku tysicy uciskanych lokalnych obywateli. Oczywicie ogromna wikszo imigrantw wspodpowiada za taki stan rzeczy, jako, e hoduj oni greckie standardy wewntrz wasnych spoecznoci, zdominowanych przez filistrw, seksizm, zorganizowan przestpczo, etniczne i rasowe podziay, nietolerancj religijn oraz fanatyzm. Z drugiej za strony, pozostaa cz struktury spoecznej bdzie przesuwa si w kierunku da socjalnych. Barwny i ywy wachlarz, zawierajcy zarwno syndykalistw z PASOK, twardogowych z KPG (Komunistyczna Partia Grecji), jak i umiarkowanych lewicowcw, niezrzeszonych, postpowcw, czy wreszcie anarchistw spoecznych, chuliganw i zadymiarzy. Jestemy gotowi, by y w czasach wysokiego napicia. Polaryzacja i konflikty spoeczne s nieuniknione. Kontynuujc swj ekonomiczny upadek, Grecja stanie si wielkim teatrem konfliktu. Pytaniem pozostaje, ktr ze stron wybierze kady z nas. My, w tym czasie jestemy daleko std oczywicie nie w konserwatywnej puapce faszyzmu, ani nie na czele spoecznych da i prb. Od pewnego czasu nasza aktywna mniejszo, wypowiedziaa systemowi wojn, nie w walce o lepsze zarobki czy lepsze emerytury, lecz o lepsze ycie, o

bardziej sensowne i autentyczne poczucie rzeczywistoci. Nie chcemy jednak popa w arogancj rzekomego samozadufania. Deklarujemy po prostu w wyrany sposb nasze stanowisko. Wiemy, e akademicka wiedza o cierpieniu to zdecydowanie za mao, dlatego zamiast niej preferujemy poszukiwanie sposobu trwaej interwencji przeciwko ndzy ycia.

dowiadcze, czysto instynktownie oraz pod wpywem wasnego sumienia. To wanie tu chcemy by obecni i widzimy miejsce dla siebie.

W sercu zmiany. Wszystkie nasze dziaania i teksty staraj si by nieformalnym kodem komunikacji, cienk czerwon nici, ktra unosi si na wietrze, by czy najbardziej nieprzewidywalne i rozproszone autonomPoszukiwanie dowiadcze. Poszukiiczne osobowoci. Poniewa za rozmaitymi wanie osobistej i kolektywnej tosamoci. symbolami nie chcemy widzie robotnikw, Poszukiwanie kontaktu z innymi ludmi, anarchistw, biednych czy imigrantw. z dala od dogmatyzmu i czystej teorii, Wpatrujemy si w oczy kadego, widzc w nawet naszej wasnej. nim odmienn osobowo, ktra osdza i jest sdzona poprzez swoje wybory. Nie solidaryzujemy si z cierpicymi ludmi. Solidaryzujemy si z energi Dla miejskiego partyzanta jest to najwiksze z jak niektrzy ludzie sprzeciwiaj rdo satysfakcji. Zwizki z rnymi ludmi, si swojemu cierpieniu. To wanie ten komunikacja poza stereotypami, gesty konkretny moment, punkt napicia i solidarnoci oraz ich wzajemno ze strony polaryzacji spoecznych sprzecznoci, nieznajomych. Nie lubimy kontemplowa tworzy pierwsze pknicia w strukrzeczywistoci z aroganckich wyyn domturze panujcego porzdku. Pozostaje niemanej pewnoci siebie. Jednak z drugiej tylko pochwyci ni wzajemnej komustrony chcemy przenika do spoecznej sieci, nikacji i posun si krok dalej. Caa, dostarczajc przesanie rebelii i podkopujc obecna sytuacja, uderzenie kryzysu filary stereotypw. ekonomicznego, rozbijajce fasad zachodniego stylu ycia, uruchamia Aby przedosta si do niezrzeszonych marginesy odruchw, rozwijajc nowe nurtw zachowa, rozproszy w wykluczozachowania oraz akty samo-odmowy. nych obszarach modzieczych wykrocze, w sprzeciwie rozczarowanych, w realizmie, tych, ktrzy stracili swoje zudzenia, w wiecie przyzwoitych winiw, wrd chuliganw, w muzycznej subkulturze, w szkoach, w walczcym marginesie caego spektrum. Cho ci ludzie nigdy nie brali udziau w spotkaniach politycznych, ani nie byli na demonstracji, nigdy nawet nie czytali prawd Marksa i Bakunina, to jednak poprzez swoj codzienn postaw, poprzez swoje wartoci i wasne ycie, mog by wikszymi anarchistami, ni wtajemniczeni anarchici, mog by bardziej bojowi ni zawodowi bojownicy. Kontekst kryzysu ekonomicznego to najwaciwsza okazja dla pojawienia si i wyraenia tych energicznych osobowoci, dla ich przesunicia si ze spoecznego marginesu na czoo walk. To najwaciwsza okazja, by domaga si wolnego obszaru dla autentycznych zachowa, ktre przez tak wiele lat, byy miadone w spoeczestwie pozornego szacunku i wolnoci. W ten sposb wyeliminow-

Sdzimy, e pojawi si nowa mniejszo ludzi, znajdujcych si poza kontekstem spoecznego konserwatyzmu oraz reform spoecznych, ktrzy odrzuc w praktyce ca kultur i obecne wartoci, bez zatrzaskiwania si w idiotycznym rasizmie lub w daniach wyszych pensji. Dokonaj tego, na skutek wasnych

46

ani zostan liderzy, role spoeczne, mae i due skupiska wadzy. Poniewa miejscy partyzanci nie s adn elit, dzierc bero wspaniaej prawdy. Jestemy po prostu mniejszoci, uzbrajajc swoje pragnienia i decyzje, przeciwko niebieskim uniformom torturujcych, przeciwko powanym garniturom tyranii, przeciw spoecznemu pokojowi i zdradzieckiej ciszy. Zasiejemy nasze idee, nasz sposb dziaania, nasze pragnienia, nasze dobre strony i nasze pomyki. Czsto naraamy si przy tym na ryzyko utraty ycia bd ryzyko uwizienia, z czego dobrze zdajemy sobie spraw. Nie demonstrujemy waciwego szlaku, my tylko wkraczamy na ciek, ktra dostpna jest kademu. Definitywnie pozostawiamy za sob histori walki klas. Nie pokadamy adnej ufnoci w klasie robotniczo-pracowniczej, ktra kania si szefowi i chce si do niego upodobni, a jednoczenie wszczyna rewolty, by zdoby okruchy, ktre ten zrzuca jej ze stou. Wierzymy bowiem, e droga do wolnoci i godnoci jest zawsze osobista i nie dostosowuje si do adnych stereotypw ani etykiet.

zaprzeczy pastwowemu monopolowi na bro i przemoc.

VI) Oko za oko


Czsto posugujemy si terminem rewolucyjny terroryzm, poniewa w obliczu terroru, zsyanego na nas ze szczytu wadzy wraz z wojnami, bied, wypadkami, policj i wizieniami, musi istnie odpowied w postaci terroru jej podstawy (dow spoecznych). I pomimo faktu, e partyzancka przemoc adunkw wybuchowych czy politycznych egzekucji nie moe by porwnywana z ludobjstwem czy zbrodni pastwa, jest to jednak maa przesyka zwrotna terroru do obozu wroga. Fakt, e wszyscy ci dranie, ktrzy rzdz naszym yciem, zmuszeni s do poruszania si w uzbrojonych autach, w konwojach otoczonych przez ma armie, nawet podczas zwykego wyjcia, stanowi minimaln cen za istnienie stworzonego przez nich wiata. Jako rewolucjonici dowiadczylimy straty naszych towarzyszy, niewoli naszych braci w wizieniu, nagonki ze strony przeladowcw, teraz za nadszed czas, by bl i agonia zmieniy swj obz. Na naszej drodze, przyczynia si ku temu rewolucyjny terroryzm, ktry zarazem popularyzuje rewolucyjn spraw.

V) Anarchoindywidualizm, koncepcja prawdziwej wsplnoty


Kady osdza i jest osdzany poprzez i ze wzgldu na swoje wybory. Oto, dlaczego w naszych tekstach czsto proponujemy koncepcj anarchoindywidualizmu, rozumian, jako nowy sposb postpowania i nowy wzr dziaania. Nie oznacza to wcale braku zainteresowania otwartym dialogiem z innymi, by zakomunikowa, co czyni nas dumnymi, na tyle, e wci podamy obran przez nas ciek. Co wicej, z tym samym zapaem oczekujemy wszelkiej krytyki, ktra nas zaniepokoi i sprawi, e staniemy si lepsi. Nie spodziewamy si jednak spoecznej akceptacji. Nie idziemy na kompromis poprzez oczekiwanie na dojrzae warunki. Jeli spoeczestwo nie rozumie naszych idei, to problem ley w spoeczestwie. Nie zamierzamy ju duej bra si w cudzysw. W wiecie gdzie prawo prymatu mas, przesania wszystko inne, zaostrzymy nasz odmow, teraz i zawsze. Tak, wic istniejemy na przekr obecnym czasom, bez stawania si czci bezosobowych i anonimowych konsensusw oraz kompromisw. To osobiste wybory i indywidualne inicjatywy ksztatuj ramy ycia kadego z nas. ywimy przekonanie, e to jednostka jest pocztkiem autentycznej wsplnoty. Poprzez midzyludzk komunikacj i wspprac, kady dowiaduje si wicej o samym sobie, a jednoczenie o innych. Kierowani pragnieniem stawienia czoa wiatu, ktry wrogo nas uciska, oddziaujemy wzajemnie, wesp z wolnymi i autonomicznymi jednostkami, ktre chtniej poszukuj ycia w caej jego intensywnoci, ni rozoonego na miesiczne raty. To wanie ta rozwijajca si sie ludzi, walczcych, dyskutujcych, dziaajcych i mylcych oraz zawsze zaniepokojonych, stanowi Rewolucyjn Grup Konspiracyjnych Komrek Ognia. Nielegalna sie aktywnej mniejszoci, rozpostarta midzy towarzyszami, bez liderw i zwolennikw, organizujca ich pragnienia i myli, zawsze po stronie rewolucji, by poprzez swoje dziaania

VII) Dziaania nie mwi same za siebie


Jednak dziaania s niczym, jeli pozostaj osierocone i lepe. Zyskuj one wszelkie znaczenie dopiero wtedy, gdy kto wemie za nie odpowiedzialno. Jako Konspiracja nigdy nie wybieralimy atwej drogi stosowania wybiegw, zawsze opatrujc nasze inicjatywy i dziaania, stosownym komunikatem. Kiedy zaczynalimy, wydawao si to niewaciwe, poniewa wewntrz bojowego trendu greckiego antyautorytaryzmu, nie byo wczeniej adnej nielegalnej infrastruktury, posugujcej si ustalonym podpisem i okrelonym jzykiem (poza kilkoma wyjtkami: Podpalacze wiadomoci, Czarna Gwiazda...). Gwnymi powodami takich unikw byy, istniejce wci przekonanie, e akcje mwi same za siebie oraz lk przed oskareniem o przynaleno do grupy zbrojnej w przypadku aresztowania. Uwaamy, e adna akcja nie mwi sama za siebie, poniewa nie ma rewolucyjnego sabotau bez towarzyszcego mu tekstu wywrotowego. Zwaszcza, gdy wewntrz rewolucyjnego prdu istnieje wiele rnych tendencji. Naszym zdaniem teoretycy, ktrzy nie yj yciem insurekcji, nie mwi niczego, co warte byoby powiedzenia, a aktywici, ktrzy odrzucaj krytyczne mylenie nie robi niczego, co warte byoby zrobienia. Odnonie kryminalizacji naszych czynw, jest ona ich naturaln konsekwencj, na ktr trzeba by przygotowanym, zanim wypowie si wojn systemowi. W przeciwnym razie, nie powinno si podejmowa stara o wkroczenie na ciek rewolucyjnego dziaania. Konsekwencje prawne nie mog narzuca ogranicze rewolucyjnym dziaaniom i sowom. Pierwszym efektem naszej walki jest uwidocznienie ich jednoci, pomimo prawnych skutkw, jakie to ze sob niesie. Oto, jak zawsze postpowalimy i bdziemy postpowa, jako Konspiracja.

47

VIII) Dzie, w ktrym nie wszyscy powrcili


Pierwszego listopada, policyjna grupa DIAS, otoczya i aresztowaa w centrum Aten, dwch naszych braci, Gerasimosa Tsalakosa i Panagiotisa Argirou. Znaleziono przy nich dwa pistolety, pi magazynkw, jedn kamizelk kuloodporn i dwie wybuchowe paczki, zaadresowane do ambasady Belgii oraz do francuskiego prezydenta Nicolasa Sarkozyego. Zatrzymanie to miao miejsce, po dostarczeniu dwch adunkw wybuchowych, przeznaczonych dla ambasady Meksyku i Eurojustu. Wszystko zaczo si od tego, e pracownik kurierskiej firmy wysykowej Swift Mail, pragnc zaspokoi swoj ciekawo oraz uprawiajc detektywizm w celu ochrony ambasadora, wykroczy poza zakres swoich obowizkw, otwierajc jedn z paczek. W rezultacie doszo do zaponu, lecz nikt nie zosta ranny. Reszta wypadkw znana jest z newsw i gazet. Ten poddany zadzwoni po policj, a gliniarze przy uyciu mnstwa swoich si, zablokowali cay obszar, zatrzymujc naszych towarzyszy. Bez wtpienia zachowanie tego konkretnego pracownika, wystawio na prb zdrowy rozsdek i pewnym jest, e jego imi nie zostanie atwo zapomniane przez now, miejsk wojn partyzanck. Co za si tyczy samej akcji, to nasza ostrono odnonie tego, e korespondencja arystokracji ambasadorw, nie jest otwierana przez nich samych, lecz przez urzdnicz obsug ambasady, sprawia, e nie uywamy silnego materiau wybuchowego, ktry mamy w zapasie, stosujc zamiast tego minimaln ilo zaimprowizowanego czarnego prochu, tak by dostarczy nasz wiadomo, nie ranic czowieka. Wziwszy nawet pod uwag, e paczki pozostayby przez dob w magazynie firmy, a kurierzy dostarczyliby je dopiero nastpnego dnia, dbamy o pene bezpieczestwo mechanizmu, take aktywowaby si on tylko w przypadku otwarcia paczki. Jak wspomniano w poprzednim owiadczeniu, dziaanie miejskiej partyzantki oraz przemoc, jak si ona posuguje, skierowane s wycznie przeciwko bandytom, rzdzcym naszym yciem oraz ich lojalnym wasalom, wyznajcym religi prawnego Porzdku. Jednak, gdy wadcy mog przekona niewolnikw, e yj oni w wolnoci, wwczas znaczenia staj w obliczu utraty swojego sensu. Czsto stykamy si ze sprzecznoci, odkrywajc, e niektrzy pracownicy zgadzaj si z interesami elit ekonomicznych. Mania bezpieczestwa i spoecznego donosicielstwa, okazywane przez kilku pracownikw, podtrzymuj ycie systemu. Tak, wic w spoeczestwie, gdzie bohaterscy obywatele chroni pienidze banku przed bandytami, inni wci domagaj si wicej policji i przestrzegaj praw skorumpowanych wadcw, wielu donosi o wszystkim, co odchyla si od sualczej normy, a niektrzy domagaj si przykadnego ukarania buntownikw, my stajemy przeciwko nim, gotowi prowadzi walk, a do koca. Poniewa nasza pami nie jest mietnikiem, a przelana krew nie jest wod

Uznajemy za konieczno rozpoczcie nowej fazy w rozwoju rewolucyjnej myli i dziaania. Nasze wsplne wybory, o krok przybli jakociowy skok, od ktrego wci dziel nas tysice mil. Naszym celem jest stworzenie nieformalnej, antyautorytarnej, midzynarodowej sieci grup partyzanckich oraz autonomicznych jednostek. Sieci, w ramach ktrej towarzysze i grupy, bd si wymienia dowiadczeniami, zaczerpnitymi z penego spektrum walki, ze spontanicznego anarchizmu, z walki zbrojnej, z politycznej anonimowoci, z buntowniczej tendencji. Chodzi o lini startow rozszerzajcego si koa komunikacji, dyskusji, spostrzee i refleksji. Wysiek stworzenia formy, zdolnej skoordynowa dziaania wywrotowe i ataki na szczeblu midzynarodowym. Operacja eksperymentalnego laboratorium spiskowania, poprzez wymian materiaw oraz wiedzy technicznej w dziedzinie sabotau. Organizacja kolektywnej solidarnoci z uwizionymi towarzyszami oraz stworzenie podwalin dajcych wsparcia poszukiwanym buntownikom. Samo bicie si o stawk jest pikniejszym osigniciem ni stawka sama w sobie. W kadym razie jest to co, co pragniemy robi. W najbliszych miesicach przypiecztujemy ten zamiar, przedstawiajc peen, midzynarodowy apel w tej sprawie. W tym momencie przesyamy take pozdrowienia innym grupom partyzanckim oraz naszym przyjacioom, znanym i nieznanym towarzyszom, ktrzy organizuj si i dziaaj indywidualnie. Jednoczenie powinnimy wspomnie o naszych stratach, zwrci si do tych braci, ktrych ju duej nie ma z nami. Kwestia zbuntowanych winiw ( a wrd nich ywej mniejszoci winiw spoecznych, ktrzy swoj postaw i walk, dostarczaj przykadw godnoci oraz honoru) pozostaje wanym aspektem radykalnej walki. Zainteresowanie ludmi zza murw czsto ronie, dopiero wtedy, gdy zaczynaj si rozprawy w ich sprawie. W midzyczasie, dziennikarze pisz teksty, opatrywane spektakularnymi tytuami, takimi jak: aresztowanie organizacji terrorystycznej czy zbrojne starcie pomidzy terrorystami a siami policji. Tym bardziej pamitamy, by zabiera gos w obronie naszych uwizionych braci, zdajc sobie spraw, e nie s oni tylko zwykymi nazwiskami, pojawiajcymi si w nagwkach gazet czy w medialnych newsach. Wszyscy ci towarzysze maj swoje indywidualne ycie, osobisty punkt widzenia i unikalne oblicze. W przeszoci mwilimy o niektrych z nich, wspominajc jedynie ich imiona, podczas gdy w przypadku innych nie zapamitalimy nawet imion. Fragmentarycznie wspominalimy o nich na kocu naszych proklamacji oraz w sowach krzyczanych podczas zamieszek. Z tego powodu stracilimy pami, czno, histori. Rwnoczenie staramy si zachowa ostrono, aby nie przedstawia naszych towarzyszy, jako ofiar lub bohaterw. Zamiast tego wolimy utrzyma z nimi podstawow komunikacj, dajc im szans zabrania gosu, wymienienia si dowiadczeniami i co najwaniejsze, chcemy wykona ogromny wysiek by doprowadzi do ich zwolnienia, tak, aby ponownie mogli stan na pierwszej linii rewolucyjnej walki. Dlatego, obok istniejcych ju inicjatyw solidarnoci, organizowanych przez innych anarchistw i rewolucjonistw, chcemy przyoy take swoj rk do sprawy ich uwolnienia oraz zniszczenia wizie. W ramach pierwszej prby, podjtej w ramach tego kierunku, przeprowadzilimy aktualn kampani midzynarodowej solidarnoci. czca nas z niektrymi przyja oraz gbokie uznanie, jakim

IX) Kampania solidarnoci i wsparcia dla grup partyzanckich oraz pojmanych buntownikw.
Nasz dzie nadejdzie, nasz dzie nadejdzie... -Bobby Sands

48

darzymy wikszo tych, ktrych nie mielimy honoru pozna osobicie, nie pozwalaj nam milcze, widzc jak ich historie gin w gmatwaninie sdziowskich dokumentw oraz w dziennikarskich archiwach. Odmienne percepcje, pewne cechy osobiste, a take rnice niektrych innych elementw, wynikajce z dystansu dzielcych nas kilometrw, nie s w stanie zatrze tego, co oczywiste. Towarzysze ci, nie czekali z zaoonymi rkoma, a dziaanie zastanie ich siedzcych bezczynnie na kanapie w swoich domach, lecz sami zaczli walczy, wstpujc na ciek rewolucji, na ktrej wszystko moe si wydarzy. Dlatego wysyamy nasze braterskie pozdrowienia oraz znak wsppracy, buntowniczym towarzyszom z woskiej Nieformalnej Federacji Anarchistycznej (Nieformalna FAI). FAI jest otwart, zdecentralizowan sieci osb i grup, stosujcych metody akcji bezporedniej oraz sabotau przeciwko pastwu i kapitaowi. Poprzez swoje ataki (umieszczanie i rozsyanie adunkw wybuchowych do instytucji politycznych, koszar karabinierw, sdw itp.) FAI przesya wyrazisty wkad do teorii i praktyki bojowych anarchistw. Rwnoczenie grupa ta wspieraa walki winiw na rzecz zniesienia specjalnych warunkw FIES [jednostki izolacyjne]w hiszpaskich wizieniach, dajc wyraz swojej solidarnoci poprzez ataki na terytorium Hiszpanii (wysyajc dwa adunki wybuchowe do hiszpaskiego sdu w Walencji). FAI atakowaa take greckie cele, takie jak greckie biuro turystyki oraz greck ambasad w Madrycie, po to by pokaza swoj solidarno z Nikosem Maziotisem w

1999 r. (dzi przebywa on w wizieniu wraz ze swoimi towarzyszami K. Gournasem i P. Roup, dumnie biorc na siebie odpowiedzialno za uczestnictwo w organizacji Walka Rewolucyjna) W swoich odezwach FAI lansuje buntowniczy anarchizm, poddajc krytyce stare organizacje oraz ich niegron, teoretyczno-rewolucyjn retoryk. Rwnoczenie FAI opublikowaa List Otwarty (do ruchu anarchistycznego), promujcy midzynarodow organizacj i solidarno. Jest to sprawa, ktra zawsze pozostanie aktualna i podstawowa... Pozdrawiamy take anarchiczne grupy: Autonomiczne Komrki na rzecz Natychmiastowej Rewolucji imienia Praxedisa G.Guerrero oraz Insurekcyjny Front Wyzwolenia Ziemi, ktre atakuj na terytorium pastwa meksykaskiego. Tamtejsi towarzysze, posugujc si domowej roboty rodkami zapalajcymi oraz adunkami wybuchowymi, uderzyli w wiele policyjnych celw (policyjne oraz wizienne vany, itp.) W swojej odezwie wydanej przy okazji podwjnego ataku na policyjny van oraz kopark, Insurekcyjny ELF wyjania: Nie bronimy interesw klasy pracujcej ani klasy uprzywilejowanej, poniewa nie jestemy klasistami. Jestemy anty- antropocentrystami i indywidualistami. Walczymy przeciwko temu spoeczestwu, rozszerzajc za porednictwem naszych dziaa, antyspoeczn wojn. Bronimy Ziemi, poniewa wierzymy w konieczno cakowitego jej uszanowania. Nie bronimy ani bogatych, ani biednych. Walczymy przeciwko cywilizacji, na rzecz wyzwolenia Ziemi i totalnej wolnoci.

Niech to pozostanie jasne! Obecnie, w meksykaskich wizieniach, przebywa uwiziony od 2009 r. Abraham Lopez. Oskarono go o sabota i udzia w organizacji przestpczej. Cz z tych akcji przeprowadzona bya przez ELF. W wizieniu przebywa take Adrian Magdaleno Gonzales, oskarony o podpalenia bankw i dziaania ALF od 2010 r. Zosta skazany na 7 lat. Wreszcie za kratami przebywa Braulio Arturo Duran Gonzales, ktry oskarony jest o wiele atakw zapalajcych na banki i inne cele. Wysyamy take nasze pozdrowienia uzbrojonym argentyskim towarzyszom z formacji Brygada Luciano Arrugi, ktrzy bezlitonie uderzaj w pastwowe struktury. Te zbrojne grupy partyzanckie atakuj posterunki policji, wywaszczaj bro z rk policji, dokonuj napadw rabunkowych, biorc za nie polityczn odpowiedzialno, a take dokonuj atakw bombowych przeciw symbolom wadzy. lemy silne, przyjacielskie uciski Gabrielowi Pombo de Silvie, ktry wraz z Jose Fernandesem Delgado, uciek w 2004 r. z hiszpaskiego wizienia FIES (wizienny system szczeglnej izolacji osadzonych - przyp. tum.) Podczas prby przekroczenia niemieckiej granicy napotkali gliniarzy, czego rezultatem byo zbrojne starcie (sprawa 4-ki z Aachen). W tej chwili obaj s uwizieni w Niemczech. Za swoj walk Gabriel zosta skazany na 13 lat, podczas gdy by winiem ju od 24 roku ycia, z czego 14 lat przesiedzia w odosobnieniu. Jego towarzysz Jose rwnie zosta skazany na 14 lat wizienia za t sam spraw. Gabriel w wizieniu nigdy nie ugi karku. Poprzez swoje pomienne i wywrotowe teksty, deklaruje, e zawsze bdzie sta po stronie

49

(wyzwoleczej) agresji. Jestemy kilkoma, ktrzy wierz, e nadszed moment, by atakowa i niszczy to, co nam nie suy, a wrcz przeciwnie prowadzi do zniewolenia i destrukcji. W przeciwiestwie do koncepcji Mas, proponujemy ide Spoecznoci wiadomych jednostek, ktre nie poszukuj przywdztwa... Spoeczno grup i jednostek marginesu, bdcych przeciw projektowi Wadzy we wszelkich jej przejawach: ekonomicznych, technologicznych, politycznych, spoecznych, architektonicznych, etc. Towarzysze, nie marnujmy czasu i energii na dyskusje z tymi, ktrzy yj sowami i tylko dla sw, Dziaanie naley do nas!! Z powodu swojej dumnej i niezomnej postawy, jak wykazywa si przez wszystkie te lata oraz ze wzgldu na jego walk z systemem wiziennictwa, towarzysz Gabriel czsto stawa si celem pastwowych si prawa. Odwiedzali go przedstawiciele woskich wadz, twierdzc, e jest on bezporednio powizany z rebelianck organizacj FAI. Ponadto prowadzi niedawno strajk godowy w ramach midzynarodowej kampanii solidarnociowej, w ktrej my rwnie uczestniczylimy, poprzez wysadzenie budynku Ubezpiecze Pastwowych w Aleji Syggrou (Ateny). Przenoszc si kilka mil dalej, do Szwajcarii, napotykamy Marco Camenischa, ktrego aresztowano w 1980 r. i skazano na 10 lat wizienia, za sabota elektrycznych supw trakcyjnych oraz transformatorw [bdcych czci infrastruktury przemysu nuklearnego]. Rok pniej uciek on z wizienia i y na wolnoci, poza prawem przez 10 lat. Ponownie aresztowano go w 1991 r. podczas rutynowej kontroli we Woszech, ktra przerodzia si w walk z gliniarzami. Jeden z gliniarzy zosta ranny, podczas gdy Marco wzbogaci si o zarzuty kolejnej akcji sabotaowej oraz zarzut egzekucji policjanta, co byo zwizane z pewn starsz spraw. Dodatkowo, w Szwajcarii uwiziona jest take trjka eko-anarchistw: Silvia Guerini, Luca (Billy) Bernasconi oraz Constantino Ragusa. Oskara si ich o transportowanie i usiowanie podoenia materiaw wybuchowych w laboratoriach badawczych nanotechnologii pewnej duej firmy. Zostali aresztowani w samochodzie, w ktrym policja znalaza proklamacj i materiay wybuchowe. Caa trjka kontynuuje walk wewntrz wizienia, ostatnio prowadzili strajk godowy.

Przekraczajc Atlantyk, zostajemy przeniesieni ku obrazom wojny w pastwie Chile. W tamtejszym wizieniu przebywaj dwaj towarzysze Marcelo Villaroel i Freddy Fuentevilla, wczeniej przetrzymywani w wysoce strzeonym argentyskim wizieniu, oskareni o przemyt broni. Wjechali na teren tego kraju nielegalnie, poniewa poszukiwa ich chilijski rzd, oskarajc udzia w ataku na bank, podczas ktrego zabity zosta gliniarz. Argentyskie pastwo deportowao obu do Chile. Marcelo spdzi wiele czasu w wizieniu jeszcze w okresie, gdy by nieletni. Zaczyna jako bojownik spoeczny, podczas gdy pniej sta si bojownikiem Ruchu Lautaro (bojowy ruch ludu Mapuche przyp. tum.). Jako najmodszy wizie polityczny w Ameryce aciskiej wycierpia wiele tortur. Pniej sta si czonkiem grupy Camina Libre, ktra walczya o sprawy winiw oraz przeciwko samym wizieniom. Towarzysz ten jest podejrzewany przez chilijskie wadze o bycie protoplast sprawy atakw bombowych w Chile. W zwizku ze spraw atakw bombowych, przeladowanych jest 14 osb, ktre zaprzeczaj stawianym im zarzutom. Policyjna operacja ich zatrzymania przeprowadzona zostaa niczym w filmie. Najazd w miejscach pracy oraz w domach towarzyszy, telewizyjna transmisja na ywo oraz polityczne owiadczenia donoszce o triumfie demokracji. Niezwocznie pojawia si proklamacjamanifest, ze strony grup pozostajcych na obszarze nielegalnoci, w ktrej zadeklaroway one: To my umiecilimy bomby. Naszymi celami byy banki, ambasady, spki finansowe, posterunki policyjne, koszary, kocioy, biura polityczne, przestrzenie klasy rzdzcej oraz wszystko, co naley do historycznych opresorw robotnikw. Uosabiamy klsk ich wszystkich. Wyraamy nasz solidarno take z tymi grupami, ktre dumnie i nieugicie przyznaj si do swoich dziaa. Wracajc do elaznego pastwa niemieckiego, napotykamy posta Thomasa Meyera-Falka, ktry przebywa w wizieniu od 1996 r. Oskarono go o napad rabunkowy, przeprowadzony w celu sfinansowania dziaa politycznych. Niemieckie pastwo zemcio si na nim, latami przetrzymujc go w stanie izolacji. Jego korespondencja jest sprawdzana, a on sam przetrzymywany jest 23 godziny na dob w swojej celi. Thomas deklaruje:

... poniewa izolacja jest atakiem na ludzk godno; spdzenie ponad 7 lat w izolacji zdecydowanie nie jest czym atwym, jednak mj umys jest nieugity, a solidarno z zewntrz wizienia jest pomocna i dobrze mi robi. Thomas przejawia agresywn postaw przed sdem, bronic swoich przekona oraz odmawiajc okazania skruchy. W 2007 r. sd apelacyjny odrzuci jego odwoanie w sprawie zwolnienia warunkowego (odby ju 2/3 swojego wyroku), uznajc go za osob niebezpieczn. Wreszcie na Bakanach spotykamy 23-letniego Jocka Palfreemana, ktry mia odwag walczy z grup 16 neonazistw w Sofii (Bugaria), widzc, e atakuj oni modego Roma. Uy noa, by ich odstraszy, mimo tego zosta jednak przez nich zaatakowany. Wywizaa si walka w trakcie ktrej zabi jednego faszyst i zrani innego. Sd skaza go na 20 lat wizienia. Take w Rosji i na pobliskiej Biaorusi, gdzie towarzysze s zorganizowani i atakuj, powstaj struktury inwersji oraz uczestnictwa w dziaaniach sabotaowych. Przesyamy im nasze wyrazy solidarnoci w zmaganiach z dochodzeniami i uwizieniami, poprzez ktre rosyjskie pastwo dokonuje na nich zemsty. Oczywicie w tej krtkiej podry szlakami naszej pamici, honoru i solidarnoci, nie wolno nam zapomnie o osobie, ktra wytyczya historie grup partyzanckich, najpierw w Hiszpanii, jako czonek MIL, a nastpnie we Francji, jako czonek Akcji Bezporedniej. Zwracamy si do bojownika Jeana Marca Rouillana, ktry poprzez swoje dziaania i teksty, wewntrz oraz na zewntrz wiziennych murw, nie ustpuje ani cala przestrzeni, naszemu wrogowi. Przesyamy mu nasze wyrazy szacunku, majc w pamici fragment jego wypowiedzi, w ktrym wspomina on o wewntrznej saboci rodowisk wywrotowych: uczestnicy salonw protestu, ktre pene s ideologicznych etykiet - tak rozwlekych, e cign si po ziemi jak zwyke szmaty - zawsze preferuj rewolucjonistw innych czasw, tumic w ten sposb wszelkie polityczne przebudzenie. A jeszcze bardziej buntownikw na innych kontynentach, szczeglnie za tych w tropikalnych grach Ameryki Poudniowej. Tartuffowie ci (nawizanie do postaci ze witoszka Moliera, ktr cechoway cynizm, obuda i manipulacja - przyp. tum.) zawsze przybieraj mask pozorw, byle tylko unikn wsparcia buntownikw walczcych tutaj, na miejscu. Przybieraj mask pozorw, dla uniknicia jakiegokolwiek ryzyka. Robi to, by uchyli si przed wnioskami na temat ich wasnej, przegranej pozycji, oraz ich wiecz-

50

nego umiarkowania, podstpnej zdrady, wsczajcej kadego dnia do naszej krwi trucizn. Stacj kocow naszej podry jest terytorium Grecji. Wielu buntowniczych anarchistw i przyzwoitych winiw kryminalnych dowiadcza gocinnoci greckich wizie. Mimo tego, nie zginaj karku, poniewa dym poarw, wznieconych podczas spoecznych powsta, nie zosta zapomniany. Dlatego chcemy pozdrowi zbuntowanego anarchist Giannisa Skouloudisa, aresztowanego za podpalenie pastwowego pojazdu Narodowego Przedsibiorstwa Elektrycznego. Giannis stoi po stronie autentycznych rewolucjonistw, ktrzy wzniecaj pikne i wysokie pomienie pord nocy Salonik. Przyznajc si do tej akcji, bez okazywania najmniejszych oznak jakiejkolwiek skruchy wobec wadz ledczych, zachowa sw dum i si.

(ktry rozpocz si 17 stycznia 2011), by moe nie wspomnielimy o wielu twarzach i imionach, jednak nigdy ich nie zapomnielimy. Dlatego towarzysze pamitajcie, gdziekolwiek bymy nie byli, w Malandrino, w Koridallos, w Aulona, czy te w gstym mroku nielegalnoci albo w trakcie jakiegokolwiek podpalenia lub demonstracji, nasze oczy spogldaj zawsze w kierunku tego samego nieba. Jego wit jest naszym zwycistwem. Nasz dzie nadejdzie... Jako nasz minimalny wkad w proces ataku i solidarnoci, ze wzgldu na wszystkie te powody, , bierzemy odpowiedzialno za wysanie 14 paczek-bomb do nastpujcych celw:

Midzynarodowy Front Rewolucyjny


APEL O SOLIDARNO Z PARTYZANTAMI REWOLUCYJNEJ ORGANIZACJI KONSPIRACYJNE KOMRKI OGNIA ORAZ REWOLUCJONISTAMI I INDYWIDUALISTAMI OSKARONYMI W TEJ SAMEJ SPRAWIE

ambasada Belgii ambasada Meksyku ambasada Chile ambasada Niemiec ambasada Francji ambasada Szwajcarii ambasada Bugarii Z tego samego powodu, oprcz Giannisa, policja wzia take na cel, czwrk ambasada Rosji innych towarzyszy D. Dimtsiadisa, P. niemiecka kanclerz Angela Merkel Tzifkasa, D. Fessasa i M. Tsilianidisa. woski premier Silvio Berlusconi francuski prezydent Nicola Sarcozy Ta czwrka nie negocjowaa nigdy Sd Europejski swoich politycznych przekona, ani nie Euro-just chowaa si za prawnymi sztuczkami Euro-pol
i retorycznymi wybiegami. Wybrali ucieczk oraz nielegalno, aby pozosta na pierwszej linii rewolucyjnej walki. Ich towarzysze nigdy nie pozostawi ich samych. Jak dotd w solidarnoci z nimi atakowali sdy w Salonikach, kontynuuj podpalenia i urzdzaj mitingi manifestujce ich oburzenie przed wizieniem Aulona, gdzie zamknity jest Giannis wraz z buntowniczym anarchist Panagiotisem Masourasem. Ten ostatni, jest jednym z kilku rebeliantw, oskarony o przynaleno do naszej organizacji (w zwizku z t sam spraw oskarono take anarchistk K. Karakatsani, ktra przebywa w kobiecym wizieniu Elaiona) Przesyamy Panagiotisowi wielkie wyrazy naszej Przyjani i Szacunku. W naszej hiper-syberyjskiej podry poprzez wizienia demokracji, ze szczeglnym skupieniem si na stacji sdu apelacyjnego w zwizku z anarchist Giannisem Dimitrakisem (skazanym na 12,5 roku wizienia za rabunek banku) oraz procesu w sprawie rewolucyjnej grupy Konspiracyjne Komrki Ognia 25/11/2010

Konspiracyjne Komrki Ognia

olejnym powodem rozesania przez nas paczek zapalajcych do ambasad i europejskich liderw, bya ch wystosowania midzynarodowego apelu. Wzywamy wszystkich, pod kad szerokoci i dugoci geograficzn,, od Europy po Ameryk acisk, o wzmacnianie wojny rewolucyjnej. Organizujemy si midzynarodowo i nacieramy na wroga. Nie chcemy czeka, a ulice wypeni si elementami wywrotowymi a grupy partyzanckie zaczn uderza raz za razem. Wszystkie rodki s dostpne i w polu naszych moliwoci, bez adnych tabu ani fetyszyzacji. Na demonstracjach rozbijamy gliniarzom gowy, napadamy na banki i stawiamy je w ogniu, bomby wysadzaj budynki rzdowe, spluwy dokonuj egzekucji politykw, dziennikarzy, glin, sdziw oraz wszelkiej maci obrocw tego wiata. Tym sposobem, krok po kroku, krajowy wrg wewntrzny staje si dla nich coraz groniejszy. Rwnie solidarno, bdca jedn z najpotniejszych i autentycznych broni, jakimi dysponuj siy rewolucyjne, wymaga wzmocnienia i koordynacji naszych gosw. W odpowiedzi na masowe aresztowania podczas protestw w Belgii odpowiemy bombami podkadanymi w Grecji, a gdy w Chile aresztuj ktr z rewolucyjnych grup, wwczas Argentyna powinna wypeni si gruzami po atakach tamtejszych towarzyszy. Zabity partyzant czy wizie nie jest dla nas powodem do rozejmu, wrcz przeciwnie, staj si oni dla nas si motywujc do zaostrzania procesu rewolucyjnego. Oto, dlaczego wierzymy, e Solidarno powinna raczej oznacza zbrojn zacieko ni humanitarne protesty na rzecz reform. 17 stycznia 2011 w Atenach, rozpocznie si proces w sprawie przeciwko naszej

51

rewolucyjnej organizacji. Sdzeni bd niektrzy spord dumnych czonkw naszej grupy oraz kilku rewolucjonistw i inni anarchici wcignici w t spraw ze wzgldu na osobiste znajomoci z oskaronymi. Opowiadanie o samym procesie jest bezwartociowe, gdy stawiamy si poza granicami wytyczanymi przez wadze sdownicze. Tym, co naprawd si tutaj liczy, jest manifestowanie agresywnej solidarnoci z oskaronymi i uwizionymi w zwizku z nim towarzyszami. Mimo polowa, jakie przeciwko nam rozpocza policja oraz ostatnim aresztowaniom 2 naszych czonkw, nic nie jest w stanie powstrzyma nas przed kontynuacj i stopniowym rozwojem naszego dziaania. Decydujc si na prowadzenie walki do koca, WZYWAMY towarzyszy oraz formacje partyzanckie w Grecji, Europie, Chile,

Argentynie, Meksyku i na caym wiecie, o przesanie ich napastniczego sygnau sdziom i greckim wadzom, jak rwnie o przesanie pozdrowie solidarnoci zakadnikom nowej miejskiej wojny partyzanckiej. Niech ten proces stanie si kolejnym powodem do Wojny Rewolucyjnej

KONSPIRACYJNE KOMRKI OGNIA


(11.2010)

Apel Konspiracyjnych Komrek Ognia Komando Horst Fantazzini o Midzynarodow Sie Dziaania i Solidarnoci Nieformaln Federacj Anarchistyczn
Solidarno to nieustanny atak skierowany przeciw systemowi i spoeczestwu, akt, ktrego nie da si opisa przy pomocy sfabrykowanych sw, <<niewinny>>, <<winny>>. Nasz powinnoci jako rewolucjonistw jest zawsze by uznawanym z punktu widzenia systemu za winnych i niebezpiecznych, zawsze bdziemy te dumni z dokonanych przez nas wyborw. Nie jestemy przeladowani za wyznawane przez nas idee, ale za to, e nie przekucie naszych idei w czyn wydawaoby si nam aosne. Gerasimos Tsakalos, czonek Wiziennej Komrki K.K.O. talnej i fizycznej, nadal istnieje Lud, nadal dochodzi do rewolt i aktw nieposuszestwa. To jedna z sytuacji, gdy niemal jednoczenie wystpujemy w wikszoci metropolii europejskich (i nie tylko). Nastroje buntu znajduj swj wyraz w Londynie, Paryu, Rzymie, Atenach... W wietle nowych wyzwa naszej ery, gdy spoeczestwo stao si obozem poprawczym, a forteca Europa kadzie podwaliny pod now klas europejsk, ktra marginalizuje i usuwa tych, ktrzy nie zostali harmonicznie wchonici przez produktywn maszyn (mniejszoci imigranckie, jak Romowie we Francji, bezrobotni, biedni), chcielibymy wykroczy poza wskie ramy geograficzne Grecji, aby podj wsplne dziaania z grupami towarzyszy z Europy i caego wiata, rozpoczynajc wspln walk przeciw stranikom wizienia, ktrym stao si nasze ycie. Niedawno opublikowalimy midzynarodowe wezwanie do solidarnoci z czonkami naszej organizacji, naszymi towarzyszami i innymi osobami, ktre 17 stycznia stan przed sdem. W bardzo krtkim okresie pojawiy si gesty solidarnoci, co wzmocnio dzik rozkosz ycia i poczucia uczestnictwa w rzeczywistej rewolucji. W Grecji towarzysze z grupy podpalaczy o nazwie Wojownicy wiadomoci Rewolucyjnej podoyli ogie pod punktem sprzeday samochodw, wzywajc w ten sposb do rozpoczcia kampanii solidarnociowej przed 17 stycznia i w symboliczny sposb przekaza paeczk towarzyszom z Tesalonik, ktrzy przeprowadzili seri podpale. Jednoczenie towarzysze z zagranicy odpowiedzieli natychmiast, od owiadczenia grupy Autonomiczne Komrki Natychmiastowej Rewolucji - Praxedis G. Guerero, poprzez umieszczenie przez ELF [Front Wyzwolenia Ziemi] materiaw wybuchowych pod zakadami Renault w Meksyku w ramach protestu przeciw szczytowi midzynarodowemu powiconemu zmianom klimatycznym, umieszczenie bomby dymnej w Portland w prywatnym barze dla gliniarzy, atak bombowy argentyskich towarzyszy na ambasad greck, obrzucenie kamieniami posterunku policji w Bristolu, a po wysanie wybuchowych paczek przez braci z woskiej Nieformalnej Federacji Anarchistycznej - Rewolucyjnej Komrki Lambros Foundas. Ze wszystkich moliwych przyczyn, w tym wymienionych ju wczeniej, uwaamy, e stworzenie midzynarodowej sieci jednostekanarchistw i grup towarzyszy jest nie tylko bardziej ni kiedykolwiek podane, ale take wykonalne. Nie chcemy rozwodzi si w nieskoczono nad tymi problemami, uprawia akrobatyki teoretycznej i snu hipotez. Przed kilkoma laty, 21 grudnia 2003 roku towarzysze z FAI opublikowali list otwarty do anarchistycznego ruchu antyautorytarnego, powicony perspektywie utworzenia midzynarodowej Nieformalnej Federacji Anarchistycznej. Po upywie kilku lat my, Konspiracyjne Komrki Ognia, czujemy, e podstawowe wartoci wyraone w licie nie straciy

ym, czego wadcy tego wiata boj si najbardziej, jest rzeczywista solidarno midzy ludmi o wiadomoci rewolucyjnej i grupami bojownikw. Perspektywa ta sprawia, e ziemia zaczyna dre pod nogami szumowin, ktre okrelaj nas mianem terrorystw. Dzi wyraamy absolutn solidarno z towarzyszami caego wiata, ktrzy przekroczyli prg wizienia nie kaniajc si, nie padajc na klczki, nie aujc ani jednej chwili. Trwa era godna Cezara - masy wykrzykuj idcy na mier pozdrawiaj ci. Cho wikszo znajdujcego si w letargu spoeczestwa spokojnie przyglda si spektaklowi wasnej mierci, men-

52

swojej aktualnoci, a my ze wszystkich si pragniemy wnie jak najwikszy wkad w t spraw. Wykorzystujc podstawowe tezy z tekstu naszych towarzyszy z FAI, po raz kolejny wystpujemy z propozycj utworzenia midzynarodowej sieci anarchistycznej. Proponujemy stworzenie midzynarodowej sieci grup i towarzyszy, antyautorytarnej i chaotycznej, o strukturze poziomej, otwartej na kadego, kto wykazuje ch do dziaania, indywidualnego lub kolektywnego, woln od politykierstwa, umoliwiajc kademu realizacj potrzeby ycia tu i teraz. Kady moe, wraz z towarzyszami i przyjacimi, stworzy autonomiczn komrk dziaania, w ramach ktrej badania teoretyczne w harmonijny sposb koegzystuj z zastosowaniem praktycznym ich rezultatw. Za spraw przeprowadzania akcji, powodowanych przez nie w niezaleny sposb (od wypisywania hase na murach, przez niszczenie bankw i sklepw z artykuami luksusowymi, a po podpalenia i egzekucje przedstawicieli systemu) kada komrka, za spraw wydawanych przez siebie owiadcze, uczestniczy bdzie w otwartym dialogu z ca sieci, ale take z szerszym krgiem radykalnym. Komunikacja oparta bdzie na braniu odpowiedzialnoci i rozpowszechnianiu niezalenej informacji przy zastosowaniu rodkw, ktrymi dysponuje ruch anarchistyczny (publikacje, ulotki, strony internetowe, naklejki, pamflety, itp.). W ten sposb mona zapobiec wszelkim sytuacjom, za spraw ktrych powstaje ryzyko zdominowania grup przez nieformalnych liderw lub rozpadu caej grupy niczym domku z kart w wyniku infiltracji policyjnej lub zdrady (konspiracyjne zgrupowania na otwartej przestrzeni, przemwienia podczas zgromadze, plotki rozpowszechniane w kawiarniach). Za spraw kadej deklaracji wzicia odpowiedzialnoci za akcj mona wywoa dyskusj (na przykad w kwestii imigrantw), zorganizowa manifestacje solidarnociowe (na przykad podczas procesw sdowych towarzyszy), upowszechni wiedz o sytuacji (na przykad o warunkach przetrzymywania winiw) lub po prostu zadeklarowa istnienie ognisk buntu przeciw systemowi. Jak napisali w przeszoci nasi towarzysze z F.A.I.: walka przejawiajca si w dziaaniach i nastpujcych po nich owiadczeniach bdzie kontynuowana przez inne grupy, w odpowiednim czasie i przy zastosowaniu odpowiednich metod. Akcji kadej z grup bdzie towarzyszy odpowiedni podpis. W szczeglnoci wystosowywane powinny by midzynarodowe wezwania do podjcia dziaa w okrelonym terminie, by towarzysze z kadego pastwa mogli zdoby wszystkie zasoby konieczne do zrealizowania wsplnego planu. Nie moemy zapomnie, e akcje przeprowadzane bd w miejscach odlegych od siebie o wiele kilometrw, bez bezporednich kontaktw osobistych, jeli okae si to konieczne poprzez owiadczenia i teksty teoretyczne, ktre musz mie charakter instruktaowy i informacyjny. W tej dziedzinie natychmiastowe przekady owiadcze wykonywane przez same grupy i innych towarzyszy bez wtpienia bd pomocne. W celu wyjanienia kwestii naszego wkadu w utworzenie i wspieranie Nieformalnej Federacji Anarchistyczna - Sieci Midzynarodowej, chcielibymy podkreli, e nasza propozycja, wspierajca rwnie plan komrek F.A.I., stanowi propozycj praktycznej teorii. Mwimy o sieci akcji bezporedniej, w ramach, ktrej nasze pogldy i wartoci bd propagowane jednoczenie i bdziemy oceniani przez pryzmat naszych akcji, bdcych bezporednimi atakami skierowanymi przeciw reimowi. Przedstawiajc osiowe zaoenia Sieci - federacji

solidarnoci rewolucyjnej, mamy na myli wszystkie agresywne formy dziaania (plakaty, demonstracje, hasa, wydarzenia), a take akcje zbrojne podejmowane przeciw strukturom i jednostkom odpowiedzialnych za uwizienie naszych towarzyszy. Nasza solidarno w sposb oczywisty nie ma adnego zwizku ze wsparciem prawnym czy technicznym. Spoeczestwo miejskie ma w swojej ofercie wystarczajco wielu prawnikw, pracownikw socjalnych i kapanw, zatem rewolucjonici bd musieli zmierzy si z innymi problemami F.A.I. - list otwarty do anarchistw - ruchu antyautorytarnego. Na sam koniec, ani przez chwil nie zapomnielimy, kto jest naszym wrogiem w tej wojnie. Wiemy, e oficjalne wadze pastwa zwrc wszystkie siy przeciw swojemu wewntrznemu wrogowi. Jak wiemy, wikszo spoeczestwa kryje w sobie nieformalny potencja pastwa jeszcze bardziej konserwatywnego, faszystowskiego i nieludzkiego, ni aktualne pastwo. Jest take faktem, e pewne mniejszoci s anarchistyczne w wikszym stopniu ni anarchici i bardziej rewolucyjne ni zawodowi rewolucjonici. Wypowiadamy dzi wojn wadzy, wzywajc przyjaci i wrogw do zadeklarowania si po ktrej ze stron, wiemy te, e to nie mniejszo przeprowadzi rewolucj, niezalenie od tego jak dobrze miaaby by uzbrojona, ale z drugiej strony nie mamy zamiaru w nieskoczono odkada naszej rewolty w czasie, do momentu, a kady bdzie na ni gotowy. Wzywamy tym samym po raz kolejny naszych towarzyszy, przyjaci i grupy we Woszech, w Argentynie, Meksyku, USA, Anglii, Chile, Brazylii, Hiszpanii, Niemczech, Francji, Belgii i wszdzie, gdzie trwa rebelia, aby wniosy swj wkad w spraw za pomoc podejmowanych przez siebie dziaa, za spraw, ktrych proces sdowy Organizacji Rewolucyjnej Konspiracyjnych Komrek Ognia stanie si poligonem dowiadczalnym walki przeciw strukturom systemu. Poniewa wiemy, e proces bdzie trwa przez duszy czasu, moemy uzna go za okres walki i dobr okazj do przeprowadzania nowych atakw Podejmujc powysze dziaania, przesyamy zakadnikom wizionych w obozach koncentracyjnych wszystkich metropolii wiata nasze rewolucyjne pozdrowienia, ktre powoduj szum i wywouj chaos. Wrd nich s midzy innymi: Gabriel Pombo da Silva, Thomas Meyer Falk w Niemczech, Marco Camenisch, Luca Bernasconi, Constantino Ragusa i Silvia Guerini w Szwajcarii, Jock Palfreeman w Bugarii, Abraham Lopez, Adrian Magdaleno Gonzales, Braulio Arturo Duran Gonzales w Meksyku, Marcelo Villaroel, Freddy Fuentevilla i inni uwizieni podczas sprawy bombowej w Chile, Jean Marc Rouillan we Francji. Wiemy, e za uwizieniem kadego z naszych towarzyszy stoi jednoznaczny wybr. Wanie dlatego uwaamy za wane, by indywidualne wezwania i gesty solidarnoci dotyczce kadego oddzielnego przypadku zostay zorganizowane i skoordynowane przez poszczeglne grupy. Konieczne jest przeciwstawianie si faszerstwom mediw, ktre zakamuj wiadomoci dotyczce aresztowanych towarzyszy, izoluj je, a w kocu ukrywaj w taki sposb, by popady w zapomnienie. Jedynym sposobem na przeamanie zmowy milczenia jest umoliwienie zabrania gosu zakadnikom, ktrych pozbawiono wolnoci, co moemy uczyni podejmujc okrelone dziaania. Pragniemy nie dopuci

53

do izolacji, propagujc oddzielnie przypadek kadego z zakadnikw, jego myli, wybory, walk. Ludzie ci to nie po prostu nazwiska w ksice telefonicznej, s to TOWARZYSZE, ktrych nie pozostawimy samych. Wzywamy samych winiw i grupy ich wsppracownikw, aby za spraw swoich wystpie i dziaa rozpoczy na caym wiecie nowe konflikty. My, jako organizacja konspiracyjna bdziemy nastpnymi w tej wsplnej bitwie, ktrej celem jest zakoczenie wyzysku czowieka przez czowieka raz na zawsze.

Walka wymaga staoci, wymaga oddania. Walka o wolno indywidualn musi zosta uznana za rwn walce o wolno kolektywn. Bdem popenianym przez wielu jest niezrozumienie znaczenia tych poj - mylenie staoci z nud i (samo)dyscypliny z wadz. Walce nie przysu si jednak ludzie o skonnociach dogmatycznych, gotowi do poniesienia mierci za <<spraw>> bez ycia penego walki, bez ycia penego pasji. Komunikat dotyczy ataku z 2 lutego 2011 przeprowadzonego przez Autonomiczne Komrki Natychmiastowej Rewolucji Nieformaln Federacj Anarchistyczn / Konspiracyjne Komrki Ognia. Adresatem przesyki by Minister Sprawiedliwoci Kastanidis Harris. Praxedis G. Guerrerro

Nieformalna Federacja Anarchistyczna / Konspiracyjne Komrki Ognia bior odpowiedzialno za paczk zapalajc wysan do greckiego Ministra Sprawiedliwoci

KONSPIRACYJNE KOMRKI OGNIA KOMANDO HORST FANTAZZINI


P.S. Horst Fantazzini by woskim przestpc rabujcym banki, ktry w wizieniu zyska wiadomo polityczn i stoczy wiele bitew o wasn wolno, uczestniczy te w kolektywnej walce winiw. W jego skromnej osobowoci podzia na winiw politycznych i kryminalnych straci znaczenie, co zostao przekute w czyn. Horst by Postaci rewolucyjn, podejmowa walk z systemem i jego stranikami. Rabowa banki, igra z wolnoci pomidzy swoim ucieczkami i nigdy nie pokoni si swoim katom. W lipcu 1973 roku podczas prby ucieczki z wizienia wzi jako zakadnikw dwch stranikw wiziennych, trzeciego za rani wystrzaem z pistoletu, ktry zdoa przemyci na teren wizienia. Poprosi o wolno, a policyjni snajperzy odpowiedzieli pociskami, powanie go ranic. Niedugo potem niezdyscyplinowany Horst po raz kolejny prbuje wykona skok wolnoci, ale jego upadek i powstae w jego wyniku powane obraenia ng prowadz go do wizienia o zaostrzonym rygorze. Horst zacz pisa, a jego sowa stay si nabojami przeciw systemowi. Pisa o wolnoci, niesprawiedliwoci, walce, rewolucji. Po okresie ograniczonej wolnoci (pracowa w magazynie i wraca do wizienia o 22:00), zosta aresztowany 19 grudnia 2001 roku wraz z anarchist-towarzyszem Carlo Tesserim na zewntrz banku. Postawiono mu zarzut prby rabunku. 24 grudnia 2001 roku znaleziono jego ciao w wiziennej ani - zmar z przyczyn naturalnych. System nie moe aresztowa go ponownie. Horst Fantazzini yje w naszej pamici, w naszej konspiracji, w trudnej, lecz piknej walce o odzyskanie autentycznej strony ycia. Horst jest jednym z nas. Wieczna chwaa anarchicie-przestpcy Horstowi Fantazzini.

2 luty 2011 - Grecka policja rozbroia przesyk wybuchow zaadresowan do Ministra. Do zdarzenia doszo w dwa miesice po pierwszej fali podobnych przesyek, ktre trafiy wwczas do wielu ambasad w Atenach i za granic. Podejrzan paczk wykrya ochrona ministerstwa w Atenach. Zawieraa materiay wybuchowe, baterie i jakie druty. Jej mechanizm przypomina paczki wysyame w Listopadzie, powiedzia urzdnik policji, ktry nie chcia poda nazwiska. [Komunikat:] Nie czuj straty z powodu mojego aresztowania Nie czuje straty z powodu ycia w konspiracji Nie czuj straty z powodu mojego uwizienia Nie czuj straty z powodu walki, ktr toczymy Michalis Nikolopoulos Uczestnik wiziennej Komrki KKO

rawdziwa przegrana podczas wojny, nie polega na dostaniu si w niewol wroga, lecz na kapitulacji, utracie sumienia, poddaniu si, na okazaniu skruchy, na owiadczeniu lojalnoci. Poniewa, to wanie w niewoli toczy si gra prowadzona przez wadz, dca do wywoania moralnego upadku i dewaluacji postawy dysydentw. Wadza stara si zmusi rebeliantw, aby ugili si i uklkli, stara si w jasny sposb pokaza, e kada walka jest przegrana, wszelki opr jest bezuyteczny. Jednake jedyn przegran walk jest ta, ktra nigdy si nie rozpocza. Rozkazy wadzy s jasne nie wolno ci myle, nie wolno ci stawia oporu, nie wolno ci walczy. Gdy zawodzi ta retoryka, perswadowana pod postaci konsumpcyjnego szau lub zagroenia przemoc policyjnych paek, pistoletw i gazu zawicego, wwczas jej miejsce zajmuje sdowe duchowiestwo oraz instytucje poprawcze, gotowe by na bliej nieokrelony okres czasu, zakwaterowa tych, ktrzy s najbardziej nieposuszni. W ramach specjalnego politycznego sdu wojennego, ktry prowadzi spraw rewolucyjnej organizacji Konspiracyjne Komrki Ognia, sdziowie staraj si take zakomunikowa: to my decydujemy i my wydajemy tu rozkazy. Nie trzeba by antyautorytaryst, by dostrzec, e w sdzie specjalnym wizienia Koridallos, gr bierze jawny faszyzm. Brak zgody na zainstalowanie mikrofonw w celu nagrywania rozprawy, zatrzymywanie przez gliniarzy, dowodw tosamoci osb, pragncych okaza nam solidarno podczas rozprawy, wszystkie te symptomy znamionuj moralno cu-

54

downego wiata demokracji. Ci, ktrzy pod wpywem swego drapienego apetytu, zastawiaj pod hipotek ycie caej populacji, mwi teraz o nieuzasadnionych kosztach rejestrowania procesu, podczas gdy jednoczenie lansuj nowe zasady zezna procesowych (przywracajc tak naprawd star praktyk w tym zakresie przyp. tum.) poprzez gromadzenie danych personalnych osb, ktre chciayby przyglda si procesowi. Oczywicie dzieje si tak nie w celu niewinnego zebrania tych danych, lecz na uytek policji i wydziau antyterrorystycznego. Bdziemy si streszcza. Towarzysze z Wiziennej Komrki KKO oraz szlachetni buntownicy P. Masouras i G. Karagianidis, tysic razy lepiej ni my, zwrcili uwag na polityczn i represyjn strategi tego procesu. Dla anarchistw, rewolucjonistw oraz osb solidaryzujcych si z buntownikami, podstawow stawk, o ktr w tym momencie toczy si gra, jest uniemoliwienie wadzy wykonania kolejnego kroku wzmacniajcego jej coup detat (zamach stanu - przyp. tum.) Wizienna komrka KKO oraz pozostali szlachetni towarzysze, wyznaczyli granic ycia i godnoci, rozpoczynajc STRAJK GODOWY w dniu 3 lutego 2011 r. Podejmujemy t walk, nie dla wtpliwego zwycistwa w tym sdzie, ale po to, by narzuci, niepodwaalne warunki, gwarantujce prawo nieograniczonej obecnoci na sali rozpraw, wszystkich, ktrzy pragnliby da wyraz swojej solidarnoci, w trakcie przyszych procesw politycznych. W momencie rozpoczcia strajku godowego, zbliamy si ku apogeum walki Gerasimos Tsakalos- Michalis Nikolopoulos - Uczestnicy Wiziennej Komrki KKO

Towarzysze przeksztacili pastwowy sd w zwycistwo nie tylko Konspiracyjnych Komrek Ognia, ale rwnie w zwycistwo szerszego frontu rewolucyjnego. Wszystko, co dotd si wydarzyo i wszystko, co dopiero nastpi, ksztatuje now spucizn procesw sdowych i dochodze, jakie system przygotowuje dla swoich politycznych przeciwnikw. Towarzysze...! w tym sdzie odbywa si jedna z najwaniejszych bitew, wykraczajca daleko poza dziaalno i histori organizacji rewolucyjnej. Pastwo testuje skal oporu i tolerancji ze strony rodowiska radykalno-wywrotowego . Pewne zbiegi okolicznoci nie s przypadkowe. Na przykad, jeli chodzi o atwo z jak policja i prokuratorzy umieszczaj fotografie oskaronych na ekranach telewizorw oraz na pierwszych stronach gazet. Mimo, e okazuje si, i oskareni nie maj zwizku ze stawianymi im zarzutami, tak jak byo to w przypadku anarchistki Fee Meyer czy K.S., ktry zosta aresztowany, gdy podejrzewano go o napad rabunkowy w Salonikach. (Odnonie tego napadu chcemy doda, e aresztowany w zwizku z nim Rami Syrianos, bez wtpienia zasuguje na nasz solidarno, nawet jeli jest niewinny. Jeeli natomiast faktycznie jest winny, to zasuguje na ni tysic razy bardziej). Nowa moda na zatrzymywanie osb, oskaronych o udzia w nieznanejanonimowej grupie terrorystycznej, take nie jest przypadkowa. Tak jak byo to w sprawie szstki i aresztowania czwrki towarzyszy z Salonik. Kady moe poj, e to groteskowe powoywanie si na dziaalno nieznanej-anonimowej grupy terrorystycznej, stanowi elastyczny argument, wycigany i stosowany, zalenie od potrzeb i interesw wadzy oraz organw czuwajcych nad przestrzeganiem prawa. Argument ten stosuje si po to, by usprawiedliwi ogromne podwyszenie przyszych kar i zarzutw (specjalne przepisy prawa dot. terroryzmu). W przypadku F. Meyer, syszelimy wypowied prokuratora, e

55

nie jest rzecz rozsdn posiadanie tekstw pisanych przez osoby podejrzewane o terroryzm. Oznacza to, e posiadanie takich tekstw (wczeniej ju upublicznionych, zawierajcych pewne opinie, rozwaania i propozycje) rozpatrywane jest, jako czyn karalny, bez wzgldu na to czy posiadajca je osoba, zgadza si z ich treci czy te nie. Idc tym torem, okaza si moe, e czasy policji, tropicej nasze myli, nie s by moe wcale tak odlege. Nie wolno nam zapomina, e jeli oko z czym si oswaja, to i umys podobnie. Jeli kto pamita reakcje, jakie przed laty wzbudzi specjalny sd, utworzony dla Rewolucyjnej Organizacji 17 Listopada, moe porwna je z reakcjami, jakie wywouje aktualny proces KKO. Fakt powoania specjalnych sdw, wydaje si by dzi czym normalnym. Obecnie reaguj tylko nieliczni (czym zasuguj sobie na szacunek). Dokadnie w tym punkcie, rozgrywajcych si wydarze, musimy przej do kontrataku. Dokadnie w tym momencie, musimy porzuci nawyk dokonywania odwrotu. Dokadnie tutaj, musimy powstrzyma nasz lk przed represjami. Represje istniej, dlatego, e istniej dziaania. Dziaania, jakociowe, ilociowe i nieugite. Uwizieni czonkowie KKO oraz pozostali szlachetni towarzysze rozniecili pewn iskr. Nasi bracia, aresztowani w zwizku ze spraw czwrki 1z Salonik oraz G. Skouloudis, a take Stelios i Panos Anastasiadis (sprawa skotu NADIR) przeobrazili swoj solidarno w dziaanie, odmawiajc przyjmowania wiziennej ywnoci. W tym miejscu chcielibymy nadmieni, e 4 towarzyszy: D. Dimtsiadis, D. Fessas, M. Tsilianidis i S. Tzifkas, dao nam wszystkim lekcj rewolucyjnej godnoci, okazujc pogard oraz obraajc system sdowniczy. Odmawiajc wypowiedzenia choby jednego sowa, nie uznajc caego procesu, dali pokaz swojej dumnej postawy. Przypominamy im, e zawsze o nich mylimy i e niebezpieczna przygoda rewolucji, nie dobiega jeszcze koca... Nadszed nasz czas. Czy my, ludzie wolni, kady z nas, anarchistw i rewolucjonistw, mwicych, e odrzucamy ten wiat, e walczymy o wolno, e obalamy ich faszywego boga, jakim jest pienidz, poniewa dla nas bogiem jest czowieczestwo, czy pozostawimy naszych towarzyszy samych sobie? Czy tolerowa bdziemy faszystowskie delirium bezwartociowego przewodniczcego (sdu) i jego wsppracownikw, ktrzy swoj obojtnoci na wysuwane dania, ogaszaj wyroki mierci, dla godujcych towarzyszy? Nie ma potrzeby, by ktokolwiek kierowa si emocjami, odpowiadajc sobie na to pytanie. Nie ma tu miejsca na emocje, ani na humanitarne wspczucie, poniewa jest to kwestia czystego sumienia. Jeli wyznawane wartoci i system moralny osb nadal wierzcych w anarchi i jej pikno, pozwalaj im na zwlekanie z atakiem, na wymylanie usprawiedliwie wasnej opieszaoci, to osoby te powinny trzyma si z dala od caej sprawy. Nie bdziemy na nich czeka, ani my, ani historia... Potrzeba, abymy uczynili nasz najbardziej stanowczy krok, teraz albo nigdy. Powtarzamy, ze strony wadzy jest to gra o najwysz stawk. Sposb, w jaki rozwinie si i potoczy, sdowe postpowanie przeciwko KKO, stanie si matryc, wzorem dla procesw, ktre dopiero nadejd. To, co nie spotka si z nasz reakcj, zostanie uznane za nasz porak. Stawka, o ktr oni graj, zaley te od nas. Od nas zaley czy wykorzystamy t okazj. Mimo, e czasy mog by dla nas cikie, nasi godujcy bracia mog straci ycie, a wielu towarzyszy moe zosta wtrconych do cel demokracji, to jednak zawsze moe oznacza to kolejn szans na przeprowadzenia ataku, na zniszczenie sys-

temu. Oczywicie, potrzeba odpowiedniej strategii staje si teraz wyraniejsza, ni kiedykolwiek dotd. Byskawica nigdy nie przecina nieba powtarzaln, prost lini. Uderza nagle. Nawet niezwykle gboka cisza, nie oznacza cakowitego zaniku, a jedynie cisz przed burz... Dajc minimalny wyraz naszej solidarnoci z walk prowadzon przez uwizionych czonkw Konspiracyjnych Komrek Ognia i pozostaych szlachetnych towarzyszy, wysalimy ministrowi Sprawiedliwoci X. Kastanidiemu, paczk zapalajc. Zrobilimy to, poniewa odpowiada on za odrzucenie jednego z da naszych towarzyszy, domagajcych si zgody na nagrywanie transkrypcji procesu. Nie bdziemy odpiera kamstw ministra, dotyczcych rzekomo potnej siy naszych materiaw wybuchowych. Kamstw, ktre rozpowszechnia on w celach socjotechnicznych, po to by kreowa si na ofiar. Powtrzymy tylko, e podjte przez nas rodki ostronoci, byy takie same, jak w przypadku poprzednich 14 paczek. Niemoliwe jest zatem, aby jakakolwiek postronna osoba zostaa zraniona. Co wicej, chcemy powiedzie kilka sw na temat ostatnich wydarze na wydziale Prawa. [gdzie 300 imigrantw prowadzio strajk godowy przeciwko rasistowskiej polityce granicznej UE] To czas dobry dla mordercw. Jeli ciany budynku maj wiksz warto, ni 300 udrczonych dusz,, to pewnym staje si, e co tu jest nie tak. W jednym z naszych poprzednich tekstw, mwilimy ju o sprzecznociach dotyczcych imigrantw, skoro jednak wikszo greckiego spoeczestwa, bardziej martwi si o drzwi i okna budynku (ni o ludzi przyp.tum.) nie szukajmy wwczas przestpcw i mordercw w osobach zdesperowanych ludzi, ktrych bieda zmusza do kradziey. Rozejrzyjcie si wok siebie, prawdziwi przestpcy mwi biegle po grecku, a niektrzy z nich mijaj was swoimi kosztownymi autami. Powinnicie wiedzie, e gdy kto zdolny jest do okrutnych, pozbawionych wspczucia sw, rzadko wwczas poprzestaje tylko a sowach... Na koniec naszego komunikatu ogaszamy, e od chwili obecnej Nielegalny Sektor Konspiracyjnych Komrek Ognia bdzie uczestniczy w dziaaniach Midzynarodowego Frontu Rewolucyjnego - Nieformalnej Federacji Anarchistycznej. Wybuchowe wyrazy solidarnoci w zwizku z procesem KKO, przeprowadzane na szczeblu midzynarodowym oraz przedstawione w tekstach, pogldy takich organizacji jak ELF-ALF (Meksyk) czy grupa im. Praxedisa G. Guerrero, uwaamy za gesty inicjujce powstawanie mocnej podstawy dla uruchomienia rewolucyjnego dialogu poprzez dziaanie. Uznajemy je rwnie za propozycj koordynacji dziaa. Z tego powodu przesyamy potne rewolucyjne pozdrowienia towarzyszom rewolucjonistom na caym wiecie, wierzc, e nasze gosy i dziaanie, mog si spotka i wspdziaa, tworzc nasz totalny atak przeciwko wadzy. Sabotae w Turcji oraz ataki nieformalnych komrek insurekcji, ataki w Chile, listy z nabojami w Madrycie i Barcelonie, obrzucenie farb greckiej ambasady w Austrii, podpalenie sdu w Szwajcarii, dziaania solidarnociowe w Polsce, w Bristolu, w Londynie, ale rwnie w innych miejscach - w sercu kapitalistycznej cywilizacji ( na podstawie rde kontrinformacji: culmine, viva la anarquia, act for freedom, 325, safa. espiv itd.) napeniaj nas si i odwag, by nadal walczy. Ale nie tylko, napeniaj nas rwnie si, by zobowiza si, e czasy spokoju na zawsze si skoczyy, wskutek naszego udziau w

56

Nieformalnej Federacji Anarchistycznej - Midzynarodowym Froncie Rewolucyjnym. W tym samym momencie w Grecji rozwija si wrg wewntrzny (chodzi o ruch rewolucyjny - przyp.tum.) stajc si coraz bardziej skutecznym i przygotowanym do konfrontacji z systemem. Ataki Midzynarodowego Frontu Rewolucyjnego - Aspoecznego Zachowania na rzecz Rozszerzania Rewolucyjnego Terroryzmu, Nieformalnej Federacji Anarchistycznej - Komrki Agresywnej Linii, Nieformalnej Federacji Anarchistycznej - Komrki Rewolucyjnej Solidarnoci, Wojownikw Rewolucyjnego Sumienia, ataki Komanda Lambrosa Foundasa oraz rewolucyjnych formacji na rzecz rozprzestrzeniania chaosu, a take ataki przeprowadzane przez innych towarzyszy, spoza tych organizacji, pokazuj tutaj i teraz, skuteczno perspektywy midzynarodowej sieci na rzecz tworzenia Nieformalnej Federacji Anarchistycznej i jej wartoci. Obecnie, kada anarchistyczna grupa moe uczestniczy w tej otwartej platformie dziaania i wymiany opinii, przyczyniajc si do jej rozwoju oraz koordynacji, poprzez wniesienie swojej wasnej perspektywy. Przesyamy rwnie nasz gorc solidarno anarchistkom Monice Caballero i Andrei Urzui Cid, ktre przebywaj w kobiecym wizieniu w Chile, a take wszystkim aresztowanym w sprawie atakw bombowych oraz uwizionym w Meksyku anarchistom Adrianowi Magdaleno i Brauliowi Arturo Duranowi . Przesyamy take, gorce wyrazy solidarnoci naszemu bratu Gabrielowi Pombo Da Silvie, przetrzymywanemu w niemieckim wizieniu oraz dla Billy, Costy, Silvi i M. Camenischa (winiowie Szwajcarii). Wreszcie bierzemy w objcia naszych wasnych ludzi, Michalisa, Gerasimosa, Panagiotisa, Xarisa i Takisa, zaciskamy zby oraz skadamy im ponisz obietnic i zobowizanie: Jak dugo soce podnosi si od wschodu, tak dugo, nawet na moment, nie bdziemy ustawa w walce o wasze uwolnienie, bymy znowu mogli by razem i zaj si niedokoczonymi przez nas najpikniejszymi planami najdzikszej oraz szalonej przygody rewolucji. Nasz dzie nadejdzie Dedykujemy wam tych kilka sw... Kocha niebezpieczestwo. C jest trudniejszego? Oto wanie, czego chc. Ktr wybierzesz drog? Najbardziej wyboist, pod gr. Umiowanie odpowiedzialnoci Nie szukaj przyjaci, szukaj towarzyszy. Nie pytaj wygramy ? pokonaj nas ? tylko WALCZ

Ateny, Grecja - Listopadowe podpalenie aut dedykowane Panagiotisowi i Gerasimosowi


3 listopad 2010 - Zeszej nocy postawilimy w ogniu 3 auta na ulicach ateskiej dzielnicy Exarchia. Nasze uderzenia s wyrazem solidarnoci z aresztowanymi, rewolucyjnymi zakadnikami Panagiotisem Argirou i Gerasimosem Tsakalosem, ktrzy zostali oskareni przez wadze o rozsyanie listw-puapek. To nasza solidarno z towarzyszami wtrconymi za kraty. Atak przy uyciu wszelkich dostpnych rodkw. Do zobaczenia wkrtce...

Nieformalna Federacja Anarchistyczna rozsya wybuchowe paczki do ambasad w Rzymie


23 grudzie 2010 W rzymskich ambasadach Chile i Szwajcarii wybuchaj przesyki bombowe. W obu przypadkach zraniony zostaje 1 poddany / pracownik ambasady, odpowiedzialny za obsug korespondencji.

Postanowilimy znowu zabra gos za pomoc sw i faktw. Zniszczmy system dominacji. Niech yje FAI, Niech yje Anarchia. Nieformalna Federacja Anarchistyczna -FAI Rewolucyjna Komrka Lambros Fountas
27 grudnia 2010 Wybuchowa paczka w greckiej ambasadzie na terenie Rzymu. adunek wykryto i rozbrojono.

Nielegalny sektor Nieformalna Federacja Anarchistyczna/ Konspiracyjne Komrki Ognia

Uderzamy ponownie, w odpowiedzi na wezwanie naszych greckich towarzyszy z Konspiracyjnych Komrek Ognia. Organizujemy ten nowy atak na struktur, reprezentujc greckie pastwo i jej poddanych, w solidarnoci z naszymi towarzyszami aresztowanymi w Atenach oraz projektem Konspiracji, ktry podobnie jak nasz wasny, opiera si na dziaaniu i metodzie przemocy rewolucyjnej.

57

(Grecja) Owiadczenie trjki uwizionych czonkw organizacji Walka Rewolucyjna w zwizku z atakami na ambasady w Rzymie
W zwizku z wybuchowymi paczkami wysanymi 23 grudnia 2010 do ambasad Chile i Szwajcarii w Rzymie, ktre zraniy dwjk pracownikw i za ktre odpowiedzialno wzia organizacja Nieformalna Federacja Anarchistyczna - FAI - Rewolucyjna Komrka Lambros Fountas, owiadczamy co nastpuje: Jako Walka Rewolucyjna zawsze wybieralimy sposob w jaki przeprowadzimy nasze politycznie ukierunkowane akcje. Ich celem bya infrastruktura instytucji oraz ci, ktrzy je reprezentuj i ochraniaj. Decydowalimy si wic na takie metody, ktre pozwol unikn zranienia innych, przypadkowych osb i nie pozwolilibymy sobie na akcj, wiedzc, e jej ofiar moga pa ludzie nie bdcy naszym celem. Tak wanie akcj by wspomniany powyej atak, przeprowadzony przy pomocy paczek-bomb, w wyniku ktrego rany odnieli przypadkowi pracownicy. Perspektywa unikania takich ofiar zawsze stanowia dla kadego z nas podstawowy punkt wyjcia we wszelkim dziaaniu, i naturalnie, dotyczy to take zabitego towarzysza, czonka naszej organizacji, Lambrosa Fountasa. Dlatego prosimy o nieprzeprowadzanie tego rodzaju akcji w jego imieniu.

Z tego miejsca chcemy powiedzie Nieformalnej Federacji Anarchistycznej - mamy nadziej, e usysz nasz gos - e jestemy dumni z federacji grup Towarzysze Broni - Komrka Mauricio Morales/FAI. Czynem i sowem, oto nasz internacjonalizm. Jeli chodzi o najdroszego Mauricio, nosimy go w sercach. Jego mier, tak jak mier kadego polegego bojownika, stanowi wieczne wezwanie do walki. Usprawiedliwiaj one wszystkich towarzyszy, ktrzy oddaj si radoci walki, gdziekolwiek na wiecie. Ich imiona oraz przykad, jaki dali, promieniuj w nieskrpowany sposb. Nie s niczyj wasnoci.

CZE I CHWAA TOWARZYSZOWI MAURICIO MORALESOWI! CZE I CHWAA TOWARZYSZOWI LAMBROSOWI FOUNTASOWI! FAI YJE! Z terytorium Chile Pewni Rebelianci

Anarchici w Grecji atakuj czciej ni raz dziennie


W 2010 roku w Grecji miao miejsce ponad 430 atakw przeciwko kapitalistycznym celom. Wikszoci z nich dokonali anarchici. Codziennie notuje si przynajmniej jeden atak. Dziaania solidarnociowe, bomby i adunki zapalajce przeciwko bankom, samochodom ochrony, obiektom politycznym wystpuj cay czas na Krecie, w Salonikach, Patras, Larissie, Volos, Trikali, Irakleio, Chani, Xanthi. Za kadym razem owiadczenie wyjania powd ataku. Najnowsze statystyki wadz informuj, e w roku 2012 doszo do 527 anarchistycznych/radykalnie lewicowych podpale i atakw bombowych, a w pierwszych 6 miesicach 2013 r. byo ich ju 254.

Pola Roupa, Nikos Maziotis, Kostas Gournas

List chilijskich Insurekcjonistw do Nieformalnej Federacji Anarchistycznej (FAI)


30 grudzie 2010 Solidarno we wsplnym dziaaniu. Pozdrawiamy FAI- Rewolucyjn Grup Lambros Fountas, odpowiedzialn za ostatnie ataki na ambasady Chile i Szwajcarii we Woszech. Odnonie krytyki ich akcji wysunitej przez politycznych winiw z Walki Rewolucyjnej (Grecja), towarzyszy Poli Rupy, Nikosa Maziotisa i Kostasa Gornasa, to maj oni pene prawo by zabiera gos i krytykowa dziaania innych grup insurekcyjnych. Chcemy jednak doda, e wszyscy cywilni sudzy ambasady chilijskiego Pastwa s dla nas celem politycznego ataku i nie stawiamy ich na rwni z innymi ludmi, gdy reprezentuj oni system i jego instytucje, a take s jego protegowanymi. Dzi szczeglnie nalegamy, by kadego cywilnego pracownika instytucji dyplomatycznych, ambasadora granic, uznawa za potencjalny obiekt ataku, jako przedstawiciela machiny terroru czyli pastw narodowych.

58

Wizienna Komrka Konspiracyjnych Komrek Ognia: Owiadczenie Solidarnoci z Uwizionymi w Chile w ramach caso bombas
W dniu 2 marca 2011, Wizienna Komrka KKO upublicznia poniszy list, wystosowany w solidarnoci ze strajkiem godowym chilijskich towarzyszy, uwizionych i oskaronych przez pastwo o udzia w antykapitalistycznych atakach bombowych. Sprawa znana jest jako caso bombas czyli sprawa zamachw bombowych. W odpowiedzi pastwo przeprowadzio Operacj Salamander, atakujc anarchistw, ruch antyautorytarny i jego przestrzenie spoeczne, posikujc si paramilitarn represj oraz mediami, chtnie podporzdkowujcymi si politycznym gierkom. Ta operacja antyterrorystyczne bya w rzeczywistoci podobna do innych znanych anty-anarchistycznych operacji, takich jak Marini czy Cervantes we Woszech, ktre charakteryzowa duy proces pokazowy, fabrykowany przez pastwowych sdziw ledczych, megalomasko umacniajcych obecny porzdek...

pustk, narzucan przez wspczesn cywilizacj konsumpcyjn. Jest wyrazem gniewu, jaki rodzi w nas tlca si agonia miejskiego ycia, krpujcego nasze ruchy i pragnienia. Gniewu tego nie da si uciszy ani zdusi poprzez wyszukane lepe uliczki, przedstawiane nam jako rozsdne yciowe wybory. Rewolucja to wszelkie obecne oraz przysze momenty ataku, dzielone wesp z naszym towarzyszami. To magia wprowadzania teorii w ycie, czenia jej z codzienn praktyk, wywoujca drobne pknicia na sklepowej wystawie spoecznego determinizmu. Rewolucja to wreszcie suma wszystkich naszych pogldw i rodkw, dziki ktrym moemy realizowa j w ramach nowej miejskiej wojny partyzanckiej. Jej kamieniem wgielnym s Samo-organizacja, Solidarno, Atak, Szacunek, Zaufanie i Przyja, lece u podstaw rozszerzajcej si miejskiej wojny. Wielu naszych braci przebywa obecnie w wizieniach, zarwno na terenie Grecji jak i daleko poza jej granicami. Cz z nich dobrze znamy, o innych nie wiemy nic. Niektrzy pozostaj w rkach pastwa w oparciu o aosne oskarenia, inni za niestety zostali przyapani bezporednio podczas ataku. Jednak w przypadku solidarnoci, ustanawiajcej zwizek pomidzy towarzyszami, prawne rozrnienie winny-niewinny nie ma adnego znaczenia, gdy jej odniesieniem s godno oraz polityczne sumienie kadego rewolucjonisty. W Sierpniu 2010 r. w trakcie represywnej operacji pastwa, aresztowano grup chilijskich towarzyszy. semka z nich, plus dwie osoby aresztowane we Wrzeniu, znalaza si w areszcie prewencyjnym. Pozostaym przyznano warunkowe zwolnienia. Pomimo zupenego braku dowodw, towarzysze ci zostali oskareni o szereg zamachw bombowych. Tymczasem nawet organizacje, ktre ich dokonay, owiadczyy w swoich komunikatach, e zatrzymani nie maj z nimi nic wsplnego. Mimo tego, pastwo nadal kontynuuje dochodzenie sdowe przeciwko zatrzymanym. Towarzysze, przetrzymywani s w cile strzeonych skrzydach wizienia. W celach o wielkoci 6 metrw kwadratowych, przez 22 godziny na dob. Przeduanie ich niewoli napenia nas gniewem. Niedawno rozpoczli strajk godowy, dajc natychmiastowego zwolnienia oraz ustalenia daty ich procesu. Dodatkowo wysunli danie zniesienia prawa antyterrorystycznego, odziedziczonego przez obecn chilijsk demokracj po reimie Pinocheta.

kraczamy obecnie w okres, kiedy ataki na System Dominacji i jego poddanych, rozprzestrzeniaj si z niesabncym nateniem we wszystkie, cztery strony wiata. Pomimo, e yjemy i rozwijamy si w ramach odmiennych okolicznoci, to jednak cz nas te same uczucia: odraza i nienawi do obecnego wiata. Kolektywizujemy nasze negacje, akty odmowy, uzbrajajc je niewyczerpanym pragnieniem dziaania, intensywn pasj podania ku penemu wyzwoleniu. Przezwyciamy przeszkody rozmaitych granic oraz jzykw, aby odnale si nawzajem i stan razem obok siebie, rami w rami. Wnosimy sprzeciw wobec nakazw i dekretw systemu, kpico spluwajc na wszelk oferowan nam przeze, praworzdn drog ycia. Odrzucamy ten wiat - ogromny autorytarny konstrukt - i bez wahania bierzemy na cel naszej krytyki, wikszo spoeczestwa, ktre chtnie daje si zniewoli, a swoj defetystyczn postaw przyczynia do umocnienia i podtrzymania panujcego reimu. Nie zgadzamy si na rozmikczanie - wszystko jedno w jaki sposb - naszej rewolucyjnej perspektywy oraz etyki, po to by uzyska szerok spoeczn akceptacj. Nasza przynaleno do ruchu anarchistycznego/antyautorytarnego napawa nas dum, sprzyjamy wszelkim procesom i projektom, rozpowszechniajcym praktyk oraz ide rewolucji. Nie sprowadza si ona dla nas do jakiego okrelonego czasu gdzie w odlegej przyszoci, gdy pojmujemy j, jako zjawisko dziejce si tu i teraz, w odpowiedzi na totalitaryzm, jaki dostrzegamy w przejawach otaczajcego nas Systemu Dominacji. Rewolucja to nasza odpowied na egzystencjaln

59

Kierujemy najgortsze pozdrowienia do Andrei Urza, Camilo Preza, Carlosa Riverosa, Felipe Guerrary, Francisco Solara, Mnici Caballeros, Pablo Moralesa i Rodolfo Retamalesa, yczc im z gbi naszych serc, zwycistwa w tej trudnej walce, jaka staa si ich udziaem. Pomimo dzielcej nas odlegoci tysicy mil, przesyamy im rewolucyjne sygnay, zacht, odwag i si. W kontekcie Midzynarodowej Solidarnoci, wzywamy wszystkich towarzyszy, w tym nas samych, do organizowania atakw oraz agresywnych sposobw wsparcia strajku godowego, ktre pozwol posmakowa chilijskim wadzom ognia poncego w naszych sercach. Od Chile po Grecj, od Holandii po Meksyk, od Woch po Argentyn, od Anglii po Szwajcari, od Niemiec poprzez Rosj i U.S.A, a po Turcj, bdziemy stosowa wszelkie metody zdolne nasili anarchistyczn wojn rewolucyjn. Na koniec, lemy specjalne podzikowania towarzyszkom Andrei Urzua i Monice Caballeros za ich publiczn manifestacj solidarnoci z nasz spraw.

List nieugitej Pitki z Salonik w solidarnoci z chilijskimi towarzyszami prowadzcymi strajk godowy

olno, podobnie jak kraty, istnieje przede wszystkim i gwnie w naszych gowach. S jednak momenty, kiedy istnienie murw wok nas staje si odczuwalne ze szczegln intensywnoci. Momenty, kiedy w pewnych okolicznociach, nadstawilibymy karku, aby rozpali pomienie, zdolne ogrza walczcych gdzie daleko ludzi. Ludzi z odlegego kraca wiata, ktrych nie znamy, ale czujemy, e stanowi oni odbicie naszego ego i podzielaj nasze pragnienia.

Solidarno to jednoczesny wyraz rewolucyjnego sumienia oraz autentycznych bojowych uczu. Przejawia si w naszych sowach i dziaaniach. Jednak, od chwili aresztowania, nasze donie pozostaj uzbrojone ju tylko w sowa i przemylenia, w nasze koncepcje, zdolne wywiera wpyw na otoczenie, suy za narzdzie okazywania solidarnoci. By moe solidarno jest najcenniejsz spord broni, jakimi dysponuje Pragniesz wznie si ku wyynom wolnoci, rewolucjonista/stka. twoja dusza spragniona jest gwiazd. Jednak Nasycamy j zatem ca nasz istot, z nienawici do wsplnych wrogw oraz pasj twoje grone instynkty domagaj si tego samego, zaknione swobody. Twoje dzikie psy wolnoci, ktrej kadego dnia dajemy upust. Naszym towarzyszom, godujcym w Chile (od 21/02), przypominamy, e w innym kraju, w nieco podobnych wizieniach, chc wolnoci, radonie szczekajc w swoich wizieni z podobnych powodw, nie tacy znw inni ludzie, z ca swoj si, stoj obok kryjwkach, podczas gdy twj duch planuje nich w walce o natychmiastowe uwolnienie oraz o obalenie prawa antyterrorystyczotwarcie wszystkich wizie * nego. -Friedrich Nietzsche Bojowa godno tych towarzyszy dowodzi, e dla uwiezionego rewolucjonisty walka wcale si nie koczy. Wrcz przeciwnie, pokazuj nam, e uwizienie moe sta si jeszcze jednym punktem wyjcia, otwierajcym nowe perspektywy dziaania. REWOLUCJA NA PIERWSZYM MIEJSCU - TERAZ I ZAWSZE Odwrcenie tej sytuacji, na korzy dalszej walki, wypywa z siy naszych sumie, dziki czemu odnajdujemy pozycj do dalszego ataku. a gdy towarzysze zaczynaj NIECH YJE NOWA MIEJSKA WOJNA godowa, nasza solidarno na nowo staje si zasadniczym elementem, sucym PARTYZANCKA budowie wzajemnych zwizkw dla podminowania spoecznego spokoju. Wizienna Komrka Konspiracyjnych Komrek Ognia: Gerasimos Tsakalos, Panayiotis Argyrou, Haris Hatzimichelakis, Michalis Nikolopoulos Przypis: Powysze owiadczenie nie wspomina o towarzyszach Vinicio Aguilera i Omarze Hermosilla, Stao si tak prawdopodobnie dlatego, e do Grecji nie dotary jeszcze informacje o tym, i Aguilera i Hermosilla znw znaleli si w wizieniu, gdzie natychmiast przystpili do strajku godowego. Bdem jest natomiast wymienienie Pablo Moralesa jako uczestnika strajku godowego, podczas gdy w rzeczywistoci jest on jedynym, ktry do niego nie przystpi. JESTEMY Z WAMI - WYGRAMY SOLIDARNO Z PROWADZCYMI STRAJK GODOWY ANARCHISTAMI/ WOLNOCIOWYMI BOJOWNIKAMI: Andrea Macarena Urza Cid, Camilo Nelson Prez Tamayo, Carlos Luis Riveros Luttgue, Felipe Guerra Guajardo, Francisco Solar Domnguez, Mnica Andrea Caballero Seplveda, Pablo Hernn Morales Fhrimann, Rodolfo Luis Retamales Leiva

Podpisano: Giannis Skouloudis Dimitris Fessas, Dimitris Dimitsiadis, Haralambos Stylianidis Sokratis Tzifkas

60

List uwizionej, chilijskiej anarchistki Andrei Urzui Cid


Pomimo dzielcych nas tysicy kilometrw Stawk tej wojny nie s rne modele zarzdzania spoeczestwem, lecz nieredukowalne i wzajemnie sprzeczne idee szczcia oraz postrzegania wiata. Zdajemy sobie z tego spraw, podobnie jak wadza. Niewidzialny Komitet

List Silvi Guerin do Komrek Ognia w zwizku ze Strajkiem Godowym


Silvia jest eko-anarchistk z woskiego kolektywu Il Silvestre, ktry wydaje gazet Terra Selvaggia. W momencie gdy pisaa ponisze sowa przebywaa w szwajcarskim wizieniu. Za porednictwem tego listu ogosia swj 3-dniowy protest, kiedy to wstrzymywaa si od jedzenia, manifestujc w ten sposb solidarno z greckimi towarzyszami, ktrzy stanli przed sdem 17 stycznia. SOLIDARNOCIOWY STRAJK GODOWY

a kilka godzin rozpocznie si proces greckich towarzyszy. Czc z nich z fascynujc odwag wzia odpowiedzialno za bojow aktywno anarchistyczno-rewolucyjnej grupy Konspiracyjne Komrki Ognia. Zadeklarowali swoje zaangaowanie jako bojownicy wolnoci poprzez akcje na rzecz radykalizacji, jako jedyny sposb na budow procesw antyspoecznych - w imi lepszego ycia, bez struktur, stereotypw i wszelkiego rodzaju wadzy. To, dla nas wszystkich, precyzyjny przykad permanentnego dziaania zmierzajcego ku rewolucyjnemu powstaniu. To wanie w tym przypadku sowa i czyny stay si jednym i tym samym. Dalecy od teoretyzowania na temat Rewolucji, swoimi konretnymi dziaaniami, wyrazili furi tych spord nas, ktrzy pragn zniszczy obecny stan rzeczy. Dzi, jeszcze bardziej ni kiedykolwiek, widzimy autentyczn konieczno tworzenia materialnej (i nie tylko) przestrzeni oraz samoorganizacji, dziki ktrym bdziemy mogli ksztatowa przyszo wiadomych jednostek; widzimy potrzeb siania idei antyautorytarnych w kadym zaktku wiata, w imi innego ycia, wolnego od wadzy i wszelkich form eksploatacji. Dzisiejsze spoeczestwo, oparte na przymusowych zwizkach pomidzy ludmi, nigdy nie umoliwi nam spenienia naszych marze o autonomii i wolnoci. Polityczno-spoeczna oraz ekonomiczna rzeczywisto ostatnich lat pokazuje nam jak przestpczy system nowoczesnoci nie daje rady utrzyma si na nogach, a rozprzestrzeniajce si nieokieznane rewolucyjne idee, podwaaj kontrol i pokj spoeczny. Dlatego Pastwo i wadza odpowiadaj na nie, odwoujc si do swojego makiawelicznego narzdzia, wizienia. W tym momencie, mojej fizycznej izolacji, mj duch popycha mnie, by krzykn jeszcze goniej ni dotychczas: Niech solidarno obali wszystkie mury!! Zburzmy mury wizie! Podwaajmy kad ustanowion i narzucon moralno oraz warto spoeczn! Greccy towarzysze, z odlegoci tysicy kilometrw przesyam wam mocne braterskie uciski, pene mioci i gniewu. Cze, towarzysze!!

oja odpowied na Apel o solidarno z partyzantami rewolucyjnej organizacji Konspiracyjne Komrki Ognia oraz pozozstaymi rewolucjonistami oskaronymi w tej samej sprawie, ktrych proces rozpocznie si 17 stycznia 2011. Chodzi o Wezwanie, ktre dotaro do mnie w komunikacie Konspiracyjnych Komrek Ognia. W dniach 15-17 stycznia przeprowadz symboliczny 3-dniowy strajk godowy, okazujc w ten sposb swoj blisko wszystkim bojownikom od Europy po Meksyk, Argentyn, Chile, Amazoni, Papu Now Gwine, Nigeri, Indie... bojownikom caego wiata. Okazujc solidarno z dwjk towarzyszy z Konspiracyjnych Komrek Ognia oraz pozostaymi rewolucjonistami i anarchistami, ktorzy 17 stycznia razem stan przed sdem w Grecji. Represje, aresztowania, wizienia oraz sdy nigdy nie zami rewolucyjnego ducha i wytrwaoci, nie powstrzymaj licznych walk, jakie podejmowane s wieloma, rnym sposobami, w ramach jednego rewolucyjnego uniwersum. Wolno dla wszystkich winiw politycznych! To przesanie wolnoci, sprawia, e zaczynam myle take o wszystkich zwierztach, ktre zamknite w klatkach, czekaj na mier - a stan si kawakiem misa, zamienionym w przedmiot produkcji... o zwierztach poddawanych torturom, wiwisekcji w laboratoriach badawczych, gdzie testuje si na nich leki, rodki chemiczne i kad now, krzywdzc substancj, tego techniczno-naukowego systemu przemysowego. Przeciw wszelkiej antropocentrycznej logice, wspierajcej wadz i dominacj. Przeciw kadej klatce, o totalne wyzwolenie! Rozprzestrzeniajmy solidarno, kontynnujc ciek walki oraz aktywn i bojow solidarno!

Silvia Guerini
Wizienie Biel / Szwajcaria, Stycze 2011

Andrea Urzua Cid


17/1/2011 - Wolnociowa Winiarka Polityczna (Chile)

61

Chwile Rewolucyjnej Solidarnoci


Nie starczyoby miejsca na opisanie wszystkich atakw do jakich doszo w odpowiedzi na apel Midzynarodowego Frontu Rewolucyjnego o solidarno z anarchistami sdzonymi w procesie KKO. Poniej wybralimy kilka przykadw takich akcji. Kilka spord wielu. Potrzeba wiele pracy, aby da peen obraz walki i akcji bezporednich, jakie tocz si od Europy po Ameryk acisk oraz w innych zaktkach wiata. By to byo moliwe, niezbdne jest rozwijanie sieci kontr-informacji oraz prace translacyjne, przekazujce wiadomoci z pola walki we wszystkich jzykach wiata. Walka przeciwko pastwu i kapitalizmowi jest z natury internacjonalistyczna. Tylko w ten sposb moemy pokona kapitalistycznych wyzyskiwaczy i system postindustrialnej dominacji, przeobraajcy planet w wysypisko i powszechne wizienie. Zglobalizowany charakter sieci finansw i kapitau, oznacza, e midzynarodowe korporacje i zagraniczne rzdy mog by i s atakowane, nie tylko poprzez napa na ich symbole , ale rwnie poprzez ataki na rozleg infrastruktur, suac ich pracy oraz reprezentujce je osoby. Dobrym przykadem globalizacji oporu jest wanie wzajemne zazbianie si akcji bezporednich w Holandii, Anglii, Meksyku, Chile, Grecji, Woszech i innych miejscach na wiecie. Rozszerzanie ich zasigu oraz wpisywanie w szerszy, midzynarodowy kontekst, wzmacnia opr i dodaje odwagi wszystkim, ktrzy odczuwaj ciepo solidarnoci. cierwo, jakim ludzie s karmieni przez Media, podsyca u telewizyjnej widowni, niepohamowan dze terroru i sensacji...

Komunikat po ataku bombowym na ambasad greck w Buenos Aires (Argentyna)


30 grudnia 2010 W odpowiedzi na rozpoczynajcy si w najbliszych dniach proces oraz represje przeciwko naszym anarchistycznym towarzyszom z KKO, postanowilimy, e wczesnym rankiem 30 grudnia 2010, zaatakujemy ambasad greck w Argentynie. Nasz atak zbieg si z seri innych, przeprowadzonych przez towarzyszy w Grecji i Woszech, poniewa solidarno jest niezbdn broni w konfrontacji z obrocami systemu tego spoecznego wizienia. Tak samo jak szwadrony mierci, ktre niejednokrotnie bez mrugnicia okiem, morduj nieuzbrojonych ludzi, walczcych o kawaek ziemi na ktrym yj, tak i my, nie mamy adnej litoci w atakowaniu wadzy wtedy, gdy najmniej si tego ona spodziewa. Przypominamy jej, e mamy mnstwo powodw, by wysadzi j hen w powietrze, a do Malos Aires, tego regionu, ktry sobie przywaszczyli. I chocia zajmie nam troch nim wyrwnamy siy, nie bdziemy siedzie bezczynnie, gapic si na innych, a zrobi za nas co, co moemy zrobi sami. Niewane jak bardzo zacisn piercie swojej ochrony, my zawsze znajdziemy jej najsabszy punkt. Bo jestemy wszdzie, nieustannie rozmylajc nad tym jak wykorzeni wadz i wyzysk. Wolno albo mier

62

Komunikat po fali podpale na terenie Salonik w dniach 12 - 13 stycznia, Grecja


KOMRKA REWOLUCYJNEJ SOLIDARNOCI Deklaracja odpowiedzialnoci - Saloniki TRWA WOJNA

skrywan za ich demokratyczn mask oraz pozorowan polifoni, do ktrej si odwouj, to nigdy nie mielimy adnych zudze. Plus, nie dziwi nas, e dziennikarze awansuj do roli awangardy represji w jej najbardziej paraniodalnej i delirycznej postaci. Ci ludzie byli, s i bd orodkiem wiadczcym usugi policji i jednostce antyterrorystycznej. CELEM JEST WIADOMO Jako uprzywilejowany i gwny uytkownik masowego terroru, Wadza wie dobrze, e projekcja siy, strach jaki zasiewa w ludziach, s duo waniejsze ni sama sia. Uczucia bezsilnoci oraz daremnoci wszelkich sposobw walki, przynosz duo lepsze efekty ni jakakolwiek armia gliniarzy, czy super technologiczny system nadzoru. Uczucia te skaniaj ludzi do wycofania si i pogrenia w ciszy. Umacnia to rzdy strachu. Jest on kultywowany przez wadz, rozkwita jednak w naszych wntrzu. Przenika ludzkie ycie do szpiku koci korodujc stosunki spoeczne. Zarwno pomidzy grupami spoecznymi jak i w stosunku do dominujcej etyki, a przede wszystkim na poziomie indywidualnym. Strach zanieczyszcza zwizki pomidzy ludmi i skazuje ich na gnicie w egzystencjalnej ndzy i nudzie. Przede wszystkim za staje na drodze prawdziwym relacjom. Zwizkom solidarnoci, wywrotowym i niebezpiecznym. PRZEZWYCIZENIE PROSPOECZNEJ I ANTYSPOECZNEJ DWUBIEGUNOWOCI

stanowi obszar na ktrym toczy si rewolucyjna wojna. ODPOWIEDNI MOMENT JEST TERAZ A WRG JEST WSZDZIE Warunki obiektywne wydaj si nam czym bardzo abstrakcyjnym, nie zamierzamy czeka a dojrzej. Nie obieramy dugofalowych celw i nie bdziemy mwi ani o okresie przedrewolucyjnym ani o spoeczestwie porewolucyjnym. Czciowo, poniewa rewolucja nie jest wedug nas jednorazowym wydarzeniem, rozgrywajcym si w konretnym czasie i miejscu, lecz cigle ewoluujcym procesem o nieustannie zmieniajcych si cechach. Rwnie dlatego, e naszym zdaniem systemy polityczne, bez wzgldu na ich ideologiczno-teoretyczny odcie, z czasem instytucjonalizuj si jako takie, a potem bdc ju przestarzaymi, zaczynaj nam zagraa. Proponujemy zatem organizacj tu i teraz. Kolektywizacj sprzeciwu poprzez wprowadzenie naszych propozycji w ycie ju teraz. Stworzenie bojowych struktur oraz infrastruktury w czasie teraniejszym, co pozwoli utrzyma w cigym ruchu rewolucyjny proces niszczenia i tworzenia. Dla powstania prawdziwych zwizkw i braterskich wizi, dziki dowiadczeniom ataku i aktualnej solidarnoci. O WSZYSTKO ALBO NIC Istniejca rzeczywisto tworzy stref wojenn o tysicach znanych i nieznanych aspektw. Odnajdujemy przeciwnika w rozlegym splocie rl, stosunkw i zachowa. Pod postaci mechanizmw represji, dominujcych systemw etycznych i szantau pracy najemnej. W drobnych kompromisach jakim codziennie wewntrznie ulegamy. Odrzucamy walki czciowe jako skazane na porak. Proagnc ujc cao opowiadamy si za koniecznoci totalnego ataku pod wieloma postaciami. Uwaamy go za wiadome zerwanie z wrogiem, przy uyciu wszelkich moliwych rodkw, za integralny element egzystencji kadego rewolucjonisty. Naszym zdaniem nie ma czego takiego jak oglnie rewolucyjne czy oglnie reformistyczne praktyki czy rodki. Sens kadego dziaania wypywa z motywacji i zamiarw posugujce si nim podmiotu. Uzbrojone moe by tylko sumienie. Do zawsze bdzie trzyma tylko narzdzie.

adza odczuwa dzi, bardziej ni kiedykolwiek dotd, palca konieczno wzmocniania wasnej pozycji i swoich atakw przeciwko wrogowi wewntrznemu. W obawie przed nadchodzcymi buntami oraz dynamik procesw, jakie rozwiny si gwnie w ostatnich latach, zmuszona jest ochrania swoje interesy i bdzie to robi. Mamy wic do czynienia z bezprecedensowym wzrostem represji i kontroli. Forsuje si i wzbogaca mechanizmy cigania wroga, zarwno na paszczynie technicznej jak i na poziomie czynnika ludzkiego, w tym samym czasie gdy rozwija i uelastycznia si cay arsena prawny. Nowe prawo antyterrorystyczne, ktre czyni mylenie przestpstwem, super pluskwy szpiegujce geboko prywatny obszar komunikacji, tysice gliniarzy, krcych po ulicach, wszystko to skada si na czytelne przesanie pastwa, majce przekonywa nas o jego wszechobecnoci. Wadza wysya sygnay, zanim czego zakae, ale i narzuca si bezorednio tam, gdzie rodki bezpieczestwa nie zdoay zapobiec zrodzeniu si uzbrojonego sumienia.

Rozwj planu rewolucyjnego jest niemoliwy bez cigego denia do zrozumienia procesu spoecznego, bez poszukiwania sojusznikw oraz rozpoznawania wrogw. Spoeczestwo nie jest jednolitym ciaem, o ktrym Demokracja odpowiada wasnymi ciosami w oglnoci mona powiedzie, e jest i bierze odwet, posiada wasne lochy oraz gnbione, ulege lub potencjalnie rejecw wojennych. Winiw, ktrych wolucyjne. Stosunki spoeczne tworz przetrzymuje w klatkach niczym dzikie wielowymiarowe pole, ktrego nie da zwierzta, zadbawszy uprzednio wszelkimi si zrozumie za pomoc etyk prawdy i rodkami o zamanie ich godnoci, kamstwa, ofiary czy mczestwa, Dobra oczernienie ich ycia, a ostatecznie o i Za. W nim samym widzimy bowiem zatarcie gbi dokonanych przez nich czyst manifestacj wadzy, gboko wyborw, ktre w istocie oznaczaj zakorzeniowej i rozwinitej do punktu opozycj przeciwko wszystkiemu, co w ktrym przestaje by zauwaalna. Z wrogie naszemu yciu. Rzecz jasna, drugiej strony mamy transcendentne prowadzc t gr, wadza korzysta ze zachowania insurekcyjne oraz rewolucyjne wsparcia swoich sojusznikw, takich jak sumienia, wyaniajce si z tego pola, poaowania godne rodowisko gotowe patrze yciu prosto w oczy... dziennikarzy. Jeli idzie o hipokryzj, Ta wielowymiarowa mozaika sprzecznoci

63

ROZPRZESTRZENIAJCA SI REWOLUCYJNA PARTYZANTKA MIEJSKA JAKO POZYCJA WALKI Partyzanckie metody dziaania nie s czym wywleczonym z zakurzonej szafy historii. To praktyki, ktre rozmaicie stosuj rewolucjonici na caym wiecie. Taktyka zaskoczenia, swoboda wyboru miejsca i czasu, gdzie dojdzie do ataku, s - w obecnych warunkach - by moe jedynymi, zdolnymi uderzy w infrastruktur i zaplecze wroga. Chodzi nam o sabota pastwowo-kapitalistycznej infrastruktury, jak rwnie o terroryzowanie naszych wrogw, wysuwanie personalnych pogrek. Chcemy by stao si dla nich jasne, tak jak dla nas, e na wojnie zawsze istniej dwa przeciwne obozy, a my, opowiedziawszy si po jednej ze stron, posuwamy si naprzd. Stojc naprzeciw potwora kapitalizmu, gwaccego ludzkie ycie i godno, decydujemy si uzbroi nasze myli, sumienie i dziaania. SOLIDARNO JEST BRONI Z gr Meksyku i szczytw Andw po ataki bombowe w Chile i podpalenia w Belgii, widzimy, e istniej ludzie zdecydowani nie zgina karku. Walka o wolno jest ich yciem, nie czym poza czy ponad nim. Wiedza, e na krawdzi wiata yj i umieraj ludzie z tych samych lub podobnych pobudek, posugujcy si takimi samymi lub zblionymi metodami, a przez to w jaki sposb dzielcy z nami te same lub podobne uczucia, myli, obawy i marzenia jest czym co pomaga i wzmacnia. Napdza nas to nawet w najciszych momentach, daje nam si i nadziej, e ostatecznie zwyciymy. Jeli za nie nastpio to dotd to dzieje si tak tylko dlatego, e nie stworzylimy jeszcze wsplnoty, nawet sieci. Konkretna, czcza akademicka wiedza jest ekstremalnie przydatna w niekoczcych si dyskusjach przy tanim winie. Jeli jednak nie przeksztaci si w sumienie, pozostanie tylko nieszkodliw paplanin. Sumienie za bierze si wycznie z dowiadczenia. Obecnie, jeszcze bardziej potrzebujemy by kady czonek spoecznoci dalej prowadzi walk. ledzenie rozwoju wypadkw na caym wiecie dostarcza bodca, pozwala dostrzec sygna rewolucjonistw caego wiata, e dziaania wojenne wci trwaj. Nie po to, by zrobi kolejn aktualizacj, lecz dla osigniecia punktu w ktrym kady rewolucjonista/tka uzna siebie za cz sieci i przejdzie do ataku. Pomylmy co by si dziao, gdyby kady atak, podjty przez uczestnika naszej spoecznoci powizany by z midzynarodow kampani kontrinformacyjn dotyczc wybranego zdarze-

nia, a rewolucjonici na caym wiecie przechodziliby w tym czasie do dziaania, przed ktrym czynniki oficjalne kadego kraju nie miayby gdzie si ukry? Tak wyglda midzynarodowa solidarno i jako taka znosi ona granice. Postrzegamy j jako dynamiczny, obustronny i wielopoziomowy zwizek. Obustronny, gdy skada si z dwch lub wicej czci, ktre musz dowiadcza go porwno, wykraczajc poza ndzny podzia na dawc i odbiorc, tego, ktry robi solidarno i tego, ktry j przyjmuje. Wielopoziomowy, poniewa stopie jej prawdziwoci zaley od tego na ile wsplne cele, pragnienia i obawy cz obie jego strony. A dynamiczny dlatego, e zawsze ewoluuje, znajdujc nowe formy wyrazu. Dla rozwoju planu rewolucyjnego, niezbdne jest bymy wcielili teraz w ycie propozycj midzynarodowej sieci. Stworzyli horyzontaln, rozleg i nieustannie zmieniajc si siatk zwizkw. Narzdzie otwartej komunikacji i dialogu, transmiter idei i praktyk, pomidzy rewolucjonistami. W zwizku z tym, dokadamy si do niej odpowiadajc na wezwanie czonkw Konspiracyjnych Komrek Ognia, ktorzy stan przed sdem, ale rwnie w imi powstania nieformalnej federacji anarchistycznej, opartej na propozycji F.A.I., ktr Konspiracyjne Komrki Ognia przypomniay. 12 i 13 stycznia przeprowadzilimy na terenie Salonik fal atakw, wysyajc naszym towarzyszom sygnay ogniowe. Nasz ofiar pady: W poudnie 12 stycznia: - biuro dziennikarza i parlamentarzysty, czonka L.A.O.S. Angelosa Kolokotronisa. To nasza nagroda dla niego, za 35 lat suby na stanowisku redaktora w duych gazetach, takich jaka nasza dobrze znana Snitch-dnia (Makedonia) oraz wielu innych para-informacyjnych mediach, jak rwnie za jego skrajnie prawicowe przekonania. - biura Zwizku emerytowanych oficerw policji na ulicy Prometeusza Noc 13 stycznia: - dwa auta nalece do gliniarzy z rejonu Peraia - auto nalece do korpusu dyplomatycznego w rejonie Ano

Toumpa SOLIDARNO z bojownikami miejskiej partyzantki GERASIMOSEM TSAKALOSEM-PANAGIOTISEM ARGIROU-HARISEM HADJIMICHELAKISEM, czonkami R.O. Konspiracyjne Komrki Ognia oraz z wszystkimi sdzonymi w tej samej sprawie WOLNO dla PANAGIOTISA MASOURASA - KONSTANTINY KARAKATSANI - GIORGOSA KARAGIANNIDISA ALEXANDROSA MITROUSIASA Nigdy nie zapomnimy naszych nieposusznych braci DIMITRISA DIMTSIADISA - HARALAMBOSA TSILIANIDISA - DIMITRISA FESSASA - SOKRATESA TZIFKASA GIANNISA SKOULOUDISA, pragniemy przypomnie im, e wszystko wci trwa dalej.

Nieformalna Federacja Anarchistyczna Komrka Rewolucyjnej Solidarnoci

64

Aspoeczne Zachowania na rzecz Rozprzestrzeniania Rewolucyjnego Terroryzmu - Komrka Akcji Anarchistycznej

Niech bdzie jasne, e powyszy krytycyzm nie dotyczy absolutnie wszystkich towarzyszy, nalecych do spoecznoci anarchicznej, poniewa bylimy take wiadkami zauwaalnych i znaczcych dziaa publicznych. W rnych okresach niestabilnoci systemu, kiedy prbuje on reformowa pewne sektory lub w czasach kryzysu gospodarczego, moemy obserwowa (indywidualny i powszechny) opr spoeczny. Stawiaj go grupy, ktrych interesy zostaj bezporednio zagroone (takie jak robotnicy, poddani ciciom pac), a take wielu innych, rzadko kiedy tworzcych spjn wewntrznie cao. Pod wpywem podjtych ostatnio krokw ekonomicznych, na ulic wyleg tum, by demonstrowa, krzycze i skomle, jak rwnie ciera si z siami pastwa. Wielu pozostao jednak w domach, poniewa cicia to niezbdny sposb w jaki naley postpi. Tum ten tworz skrajnie odmienne elementy. Od miesznych i paternalistycznych donosicieli po robotnikw, ktrzy dowiadczajc upadku pracy oraz koca prosperity nowoczesnego kapitalizmu. Wyszli oni na ulic z zamiarem konfrontacji. Od zwykych komunistw po prawdziwych komunistw, brutalnie atakujcych gliniarzy i banki. Drobnomieszczastwo, ktre ju wicej nie moe kupowa samochodw, kosztownych ubra oraz innych ludzi, ktre jeszcze wczoraj byo spokojne i pokojowe, lecz dzi ogarnite gniewem, niejasno zdaje sobie spraw, e co poszo nie tak. Ludzi szukajcych zabawy oraz modziey rzucajcej si do uczestnictwa w ulicznych walkach. Rzecz jasna, mieszaniny tych ludzi, nie mona traktowa jako jednej grupy. Naszym zdaniem, buntownicy i anarchici, dziaajcy w takich warunkach, powinni wyraa swoje pogldy takie, jakimi one s, bez jakichkolwiek przebra i ustpstw, obliczonych na kreowanie milszego wizerunku oraz dopasowywanie si do biecych wypadkw. Uczestnictwo we wszelkich wydarzeniach wymaga od nas zachowania wasnej nietolerancyjnoci, musimy podtrzymywa charakteryzujc nas postaw ataku, nie pozwala si wchon pokojowym i reformistycznym zamiarom rnorodnej masy (nasze odrzucenie jest jak najbardziej potrzebne). Wierzymy bowiem, i perspektywa rewolucyjna, powstaje i jest atrakcyjna wanie dla wielu ich uczestnikw, ktrzy maj do ju wszelkich olizgych pozerw. Konflikt, a wraz z nim obraz faktycznie rozbitego pokoju spoecznego, dostarcza dowiadcze modym i nie tak znowu modym ludziom. Z drugiej strony, to idiotyczne, kiedy anarchici maskuj swoje pogldy aby dopasowa si do wydarze, jak robi to na przykad anarchici, protestujcy przeciw ciciom pac oraz zwolnieniom pracownikw, co oznacza, e ich spr staje si jedynie czciowy. Rwnie idiotyczne jest mwienie o wszystkich tych ludziach, jako o masach rewolucyjnych, podobnie jak oklaskiwanie zamieszek, tylko dlatego, e bierze w nich udzia dua liczba ludzi (fetyszyzm iloci). Poniewa, bez wzgldu na niestabilno systemu, (ktra jak ju wspomnielimy, czasem ma miejsce, a czasem nie, ktra niekiedy si zaostrza, innym za razem zostaje po prostu rozbrojona rozmaitymi metodami, nie przynoszc wcale adnych jednoznacznych rezultatw) ot bez ogldania si na to wszystko, sdzimy, e nasza walka i tak pozostaje tym czym jest, posiadajc swoj warto bez oczekiwania na zamieszki, w ktrych mielibymy po prostu bra udzia, ani wyczekiwania na jakie konkretne, dojrzae warunki. Jeli chodzi o towarzyszy-buntownikw to realia prawdziwej wojny oznaczaj budow organizacji lub te niezbyt chwalebny fakt uwizienia. W tym przypadku, kwestia organizacji zyskuje zasadnicze znaczenie, o czym nie ma nawet potrzeby wspomina.

hcielibymy wyjani, e pewne podziay i spory, do jakich dochodzi w onie spoecznoci anarchicznej, s jak najbardziej zasadne, gdy wielu okrelajcych si jako anarchici, cakowicie przeczy swoim deklaracjom, zachowujc si niczym donosiciele i oszczercy. Robi to, by osign w ten sposb wasne cele, ktre jednak s nie tylko rozbiene z naszymi, ale wrcz sigaj poziomu, na ktrym staj si apolityczne i kontrrewolucyjne. (W przypadku tych osb, wyjaniamy, e kadorazowo, zalenie od okolicznoci i wasnego bilansu si, dobierzemy z naszego arsenau adekwatn bro, przy pomocy ktrej ich zaatakujemy. Tym razem uywamy argumentacji politycznej.) Wierzymy jednak, e uznanie dononej wagi wsplnego dziaania, daje nam moliwo uniknicie silnych podziaw, pomimo rzeczywistych rnic politycznych. Nawet jeli praktyczna wsppraca jest niemoliwa, mona zachowa dla siebie wzajemny szacunek, unikajc w ten sposb zerwania politycznych wizi. W przypadku gdy nawet to nie wchodzi w gr, wwczas publicznie powinno si wyjani przyczyny takiej sytuacji. Oprcz odmiennoci kadego z nas, istnieje inna gboka strukturalna przyczyna takich podziaw, stanowica rdze wielorakich problemw: jest ni lekcewaenie podstawowej organizacji. Organizacja oznacza przede wszystkim jasne stanowisko, wiadomo wasnego pooenia, potencja i wkad wnoszony przez kad grup oraz zesp zgromadzenia anarchicznego, a take wyrane okrelenie celu, jaki chce si osign. Tragiczny brak tych elementw, niesie z sob dwa skutki: na poziomie wewntrznym oznacza to, e wikszo uczestnikw rnych zespow uchyla si od odpowiedzialnoci za dane przedsiwzicie, tworzc dogodny grunt dla wszelkiej maci liderw, ktrzy na tle powszechnej inercji, wybijaj si dziki wasnej prnoci i otaczajcym ich pochlebcom, za pod wzgldem zewntrznym, praca nie przynosi efektw i grupa nie rozwija si nawet na podstawowym poziomie. Co wicej, synny amfiteatr, gdzie odbywa si wikszo zgromadze anarchicznych, bardziej przypomina dekadencki parlament, peen nudnych mwcw, ni wiat o ktrym marzymy. Jak ju pisalimy w naszym poprzednim komunikacie, uliczne rozdawanie ulotek w wiecie penym reklam, jest po prostu nieefektywne. Kci si to z naszymi wasnymi propozycjami, by kadego odbiorc traktowa indywidualnie. Niestety w wikszoci przypadkw widzi nas on na sabych pozycjach, niezdolnych do podjcia podstawowych choby dziaa, co powoduje, e o ile nami nie gardzi, to bdzie si z nas mia. Tymczasem dobrze zorganizowane zgromadzenie anarchiczne potrafioby przygotowa cig wydarze, ktre zakciyby zwyczajny rytm codziennego ycia, przedostajc si z naszym przesaniem do prywatnych sfer wielu

65

si adnej krytyki w tekcie takim jak ten. Uwaamy, e poza przeladowaniami ze strony policji, powodem by take rozprzestrzeniajcy si strach lub inaczej mwic brak sumienia oraz intelektualne nadcie z ktrego pniej uszo powietrze. Swoj rol odegray take brak konsekwencji i podstaw organizacyjnych, zniknicie przednich kolumn, ktre pozostawio po sobie zgliszcza, a wreszcie pasywni uczestnicy, ktrzy gdy jedyn broni pozostao ich wasne Ja, okazali si niezdolni do kontynuowania dziaa w nowych warunkach. Na koniec naley wymieni te brak materialnej oraz politycznej infrastruktury. Oczywicie gdy mowa o technicznym i materialnym zapleczu, naley pamita, e nie uczestniczylimy w kadej grupie, by mc pozna jakim know-how dysponowaa ani jaki rodzaj wsparcia udao jej si uzyska, dlatego chcemy jedynie zaznaczy, e silna ch dziaania powinna i w parze z organizacj oraz nieustannie dy do rozwoju siy swoich uderze. Powinna rwnie zapewni kadej jednostce moliwo obrony jej wyborw, nawet w najtrudniejszych warunkach. Jeli chodzi o polityczne braki w infrastrukturach to pozostaje dla nas oczywiste, e biorc pod uwag to co dziao si od Wrzenia 2009 a do dzisiaj, nacisk polityczny wywierany przez publiczne akcje solidarnoci z uwizionymi i poszukiwanymi buntownikami by minimalny. Dodatkowo, spoeczno anarchiczna, pozostajc zwizana z publicznie otwartymi formami walki, nieszczliwie egzystuje w fatalnym zwizku pomidzy bezsensem istnienia a brakiem wiadomoci, krtko mwic, ma dugi jzyk. Udzielanie policji informacji, wystawiajcych pewne osoby, prowadzi do tak powanych skutkw, e zachowanie to staje si rwnoznaczne z donosicielstwem. Rozczarowanie nowych osb wywoane wymienionymi wyej licznymi problemami otwartej anarchicznej spoecznoci w poczeniu z dezaprobat, jak okazuje ich dziaaniom dua jej cz, prowadzi do stopniowego uniezaleniania si grup partyzanckich od wikszoci otwartych sposobw dziaania, co owocuje rozczonkowaniem si rewolucyjnych i w efekcie sabniciem anarchicznej dziaalnoci. Podsumowujc, chocia ta wiadoma izolacja ma swoje uzasadnienie, uwaamy j za niewaciwy kierunek. Jestemy zdania, e najwaniejsz broni kadego anarchisty jest mylenie krytyczne opierajce si na politycznych kryteriach, pozwalajce na odrzucanie wszystkiego co przeciwskuteczne i kontrrewolucyjne. Zamiast rezygnacji i wrogoci proponujemy dialektyk rewolucyjn, zamiast powszechnej unifikacji, koordynowanie grup politycznych i politycznej fermentacji kadego skadnika. Ostatnie linijki mog zosta odebrane jako czysta teoria, nie moemy jednak postpi inaczej, gdy sprawy maj si dokadnie tak jak napisalimy. Charakteryzuje to nasz mentalno, dziki ktrej moemy interweniowa w procesy spoeczne, czekajce na materializacj naszego eksperymentu za porednictwem dziaania. Hartujemy nasze braterskie zwizki, stajemy jeden obok drugiego, tworzc oboplne wizy krwi. Uznajc wasn odmienno, szanujemy si i traktujemy na rwni. Staramy si wzmacnia, czerpic z pozytywnych stron naszych towarzyszy, nie tracc przy tym poczucia wasnej indywidualnoci. Poddajemy si wzajemnej krytyce, ale te poprzez samokrytyk sami rozpoznajemy wasne bdy, daje nam to si jako jednostkom, a take wzmacnia rewolucyjny postp naszej grupy. yjemy bez hierarchii ju dzi, a nie w odlegej i niepewnej przyszoci, ktra moe nigdy nie nadej.

Podejmujc wysiki wzmocnienia i ponownego rozpalenia atakw partyzanckich nie wystarczy po prostu uderza w cele. Musimy analizowa rozwj tych atakw na przestrzeni czasu, aby zyskay dziki temu na skutecznoci. W przecigu ostatnich dwch lat powstay, zadziaay i rozwiny si organizacje rewolucyjne. Ulepszenie systemu demokratycznego automatycznie pocigno za sob ulepszenia wewntrznego wroga pastwa. Kluczow rol w procesie historycznego rozwoju grup partyzanckich odegray Wydarzenia Grudniowe, ktre pozostawiajc po sobie spucizn dowiadcze oraz dziedzictwo historyczne, doprowadziy wielu nowych bojownikw do przeksztacenia rewolucyjnej przemocy w rewolucyjn wiadomo. Wielu ludzi zorganizowao si i zaczo dziaa w grupach wywrotowych, a ich punkt widzenia i praktyka rozpowszechniy si. Jednak we Wrzeniu 2009 zacz si nowy rozdzia. Policja dokonaa nalotu na dom jednego z towarzyszy. Pocigno to za sob aresztowania i uwizienia oraz wydanie kolejnych nakazw. Mielimy take okazj obserwowa rozmaite zachowania pewnych osb. Jedni z nich wykazali si przyzwoitoci, inni okryli si hab. Nie chcemy jednak teraz streszcza tamtych wydarze, wspominamy o nich, gdy chodzi nam o wczesn postaw grup i substruktur rodowiska stanowicego ich fundament, ktre niespodziewanie zaprzestay swoich dziaa. Chodzi nam te o nasz wasn krytyk i samokrytyk. W najszerszym ujciu, skupienie si policji na pewnych osobach i sytuacjach tumaczyoby dlaczego podpalenia gwatownie ustay. Gdyby jednak by to jedyny powd z pewnoci nie podejmowalibymy

66

Wprowadzamy w ycie swoje negacje, proponujc nieustanne oraz nieprzejednane dziaanie rewolucyjne tu i teraz, bez waha oraz wymwek. Uzbrajamy wasne pragnienia i oczekujemy kolejnego aktu wojny. Zajmujc pozycje napastnika, nie ustajemy w niezmiennych wysikach indywidualnego i kolektywnego rozwoju. Z wciekoci zwalczamy wroga, wywoujc niepokoje i zakcenia, bez ustanku, a do ostatecznego zwycistwa. Honorujemy rewolucyjn opcj staego ataku na pastwo, znamy konsekwencje i gotowi jestemy cierpie z honorem oraz godnoci. Opadamy tu na wprost przeciwnika, obracajc klepsydr czasu, iczekajc na chwil eksplozji i uwolnienia naszego antyautorytarnego zegara. Pogbiamy wojn, ledzc ewolucj wroga, a przygotowujc nastpne uderzenie staramy si odnale jego sabe punkty. Oto cieka jak postanowilimy y i przemierza. Nasuchujemy okrzykw wojennych nowych bojownikw, ktrzy staj po naszej stronie w tej Rewolucyjnej Wojnie, zachcamy ich do samoorganizowania i atakw na zgnie normy systemu. Organizujcie si, szukajcie nowych perspektyw dla waszego dziaania, wymieniajcie wiedz techniczn i dowiadczeniem, nie popadajcie w samozadowolenie, rozpoznawajcie obszary stagnacji i pobudzajcie je do rozwoju. Stawiajcie nowe wyzwania waszym sabym stronom. Utrzymujcie dyskretny kontakt i ponawiajcie wasze spotkania, by przygotowywa nastpny atak. Wszystkim modym, poszukujcym wasnej drogi, proponujemy, abycie nadali wasnemu yciu dynamiki i bojowoci, w obszarach na ktrych jestecie aktywni. Okupujcie swoje szkoy i niszczcie je, czerpic przyjemno z tej destrukcji. Atakujcie informatorw i reprezentujce was demokratyczne robaki, usiujce podstpnymi metodami przywrci normalno. Atakujcie waszych rodzicw, ktrzy mwi, e was rozumiej, lecz podkrelaj, i nie jest to waciwy sposb reakcji, sugerujc abycie zwrcili si ku reformizmowi i bezpiecznym metodom dziaania (np. siedzcy protest, petycje podczas okupacji, pokojowe protesty). Generalnie wzywamy modych ludzi do uderzenia w ich instytucjonalnych przedstawicieli oraz w kadego, kto podminowuje ich ycie. Burzcie i doczajcie do

bitwy, niszczc zjawiskowe pikno miasta. Zakcajcie normalno i spoeczn apati. Czytajcie ksiki i dyskutujcie. Odnajdujcie inne osoby, bliskie waszym pogldom, by razem wzmocni wasze siy. Realizujcie pragnienia, to wy jestecie szefami waszego ycia. Kada grupa rewolucyjna powinna studiowa i analizowa akcje oraz teksty pozostaych grup z caego wiata, aby wykorzysta przydatne elementy ich dziaa i jzyka do wzbogacenia oraz rozwoju wasnej skutecznoci. Poczynajc od kwestii czysto operacyjnych, tyczcych si tego jak zorganizowany by dany atak partyzancki oraz informacji materialnotechnicznych, na zapatrywaniach politycznych na dan kwesti skoczywszy. Oczywicie nie moemy zapomina e nowa miejska wojna partyzancka ksztatuje i jest ksztatowana nie tylko przez warunki w jakich jest tworzona, ale take przez specyfik miejsca i czasu jej rozwoju . Na caym wiecie istniej rozmaite, odmienne grupy buntownikw, jedne o pogldach politycznych zblionych do naszych, inne nie. Pojcia partyzantki nie jest zatem wcale tak jednoznaczne, dlatego, zaznaczamy, e mwic o niej mamy na myli rewolucyjn partyzantk anarchistyczn, buntownikw i niektre inne grupy o pewnych buntowniczych waciwociach, a nie druyny paramilitarne wchodzce w skad armii czy po prostu [reakcyjne] grupy paramilitarne. Od maoistowskich rebeliantw w grach Chin czy palestyskich buntownikw po anarchistycznych towarzyszy w Chile i Argentynie. Od narodowo-wyzwoleczych grup w rodzaju ETA (mimo, e ostatnio skapitulowali) po rebeliantw w Meksyku. Rzecz jasna nie ulega wtpliwoci, e z palestyskimi rebeliantami nie czy nas zbyt wiele, rnice s ogromne. Niemniej jednak, jestemy im duni szacunek za ich postaw pen godnoci, wybr ycia w zagroeniu, jakie jest cen za wierno wasnej rewolucyjnej wizji, mimo e ich marzenia dalekie s od naszych. Co wicej, studiujc i analizujc dziaania grup o innej platformie politycznej, moemy wychwyci ciekawe elementy, ktre oka si przydatne w naszych wasnych warunkach rewolucyjnych. Wojna w kadym zaktku planety, poza lokalnymi wojnami domowymi, wtrca naszych towarzyszy za kraty, pozostawia po sobie zabitych w walce oraz towarzyszy, kontynuujcych walk o nasze uwolnienie. To wanie tu pojawia si

kwestia midzynarodowej solidarnoci, zdolnej przezwycia granice i pastwa, internacjonalizujc opr i przybliajc nas do innych bojownikw na caym wiecie. Gdziekolwiek uwiziony zostaje towarzysz, oznacza to cios zadany naszym siom rewolucyjnym, a take powd do dalszego kontynuowania wojny. Aresztowanie anarchistw w Chile, jakie miao miejsce w Sierpniu w zwizku ze spraw caso bombas byo finansowane take przez pastwo greckie, co tym bardziej nie pozwala nam przej obojtnie obok tej sprawy. Chilijscy towarzysze z mrokw swojej nielegalnoci (z kryjwek Ameryki aciskiej) zaprzeczaj jakoby ktrykolwiek z aresztowanych bra udzia w ich grupach partyzanckich, a take bior na siebie pen odpowiedzialno za bomby podkadane pod rozmaitymi kapitalistycznymi i pastwowymi celami. Pozostajemy w peni solidarni z ich grupami: FUERZAS AUTONMICAS Y DESTRUCTIVAS LEN CZOLGOSZ, BANDA ANTIPATRIOTA SEVERINO DI GIOVANNI, FEDERACIN REVUELTA 14F BRIGADA GAETANO BRESCI, BANDA DINAMITERA EFRAN PLAZA OLMEDO, MIGUEL ARCNGEL ROSCIGNA, TAMAYO GAVILN, ANTONIO ROMN ROMN, COLUMNA DURRUTI, CARAVANAS ICONOCLASTAS POR EL LIBRE ALBEDRO. Pozdrawiamy naszych anarchicznych towarzyszy w Argentynie, ktrzy swoimi nowatorskimi dziaaniami wnosz wkad w rozwj rewolucyjnej perspektywy. S to napady rabunkowe, za ktre odpowiedzialno wziy Komrki Rewolucyjne, Brygada Luciano Arruga, Komrka im. Diego Petrissansa, Komrka im. Leandro Morela, Komrka im. Juana Bianchiego, Kolektyw 22 Sierpnia, Komrka im. Simona Radowitskyego. Wywaszczenia broni z policyjnych posterunkw przez Jdra Juan Bianchi, Jdra Heroes de la Semana Tragic, Brigade Luciano Arruga jak rwnie rabunek we francuskim Carrefourze, na znak solidarnoci z francuskimi Romami, dokonany przez Brygad Luciano Arruga Brygad Bohaterw 1917. Nie zapomnielimy take o towarzyszach aresztowanych w Szwajcarii, ktrzy zamierzali wysadzi centrum nanotechnologii nalece do IBM. Powysze przykady s oczywicie wybircze, w tekcie takim jak ten nie da si streci wszystkich nazw i grup. Stajemy u boku kadego towarzysza kontynuujcego wasn cz naszej wspl-

67

nej walki, zaostrzamy swoje dziaania i wznosimy mosty solidarnoci, czce nas z bojownikami caego wiata. W tym celu, dokonujc wkadu w ten proces, zobowizujemy si tumaczy nasze owiadczenia na inne jzyki. Dzi, w tym samym momencie gdy wielu towarzyszy znajduje si w wizieniach lub jest poszukiwanych, solidarno osaba i stracia na znaczeniu. Syszymy jak niektrzy mwi o legalistycznych metodach, z uwagi na bezprecedensow (!) wojn przeciw buntownikom, z uwagi na jej kozy ofiarne oraz niewinnych altruistw, ktrzy trafili pod n klasowospoecznej wojny, podczas inwazji si wadzy. I oczywicie obserwujemy ich solidarno, bdc niczym innym jak kolejn odmian chrzecijaskiego wspczucia. Sami jednak nie czujemy si nikomu nic duni, ani nikt nie jest duny niczego nam. Od naszego wroga spodziewamy si najgorszego i on tego samego spodziewa si od nas. w ten sam sposb budujemy nasze zwizki solidarnoci, to znaczy w oparciu o dwukierunkowo anarchiczn i woln relacj (czy to przyjacielsk, czy to wrog). Nasze przyjanie s rewolucyjne, a to oznacza, e kady ruch solidarnoci, rwnie musi by rewolucyjny i agresywny, jego uczestnicy musz zaognia wojn z naszym wsplnym wrogiem. Dlatego te, jeniec wojenny przyjmie nasz solidarno dopiero wtedy, gdy bdzie ona dokadnie suya powyszym celom. Rewolucyjna solidarno adresowana jest do szczerych, autentycznych i uczciwych buntownikw, ktrzy s silni i podtrzymuj swoje buntownicze wybory, od samego pocztku do samego koca. Jest adresowana do tych, ktrzy nie rozgldaj si za alternatywnymi rozwizaniami, oferowanymi przez legalistyczn logik, zajmujc zamiast tego pozycj wilka, a nie owcy. Oczywicie, oprcz ich postawy, pamitamy rwnie o tym, e jednoczy nas wsplny lub bliski system wartoci oraz to samo postanowienie o wstpieniu na drog walki. Wreszcie, uwaamy, e odmawianie komu solidarnoci z powodu osobistych rnic jest powodem do wstydu i czym kontrrewolucyjnym. Zarwno w indywidualnym jak i kolektywnym procesie rewolucyjnego rozwoju nie ma miejsca na polityczne gierki i rywalizacje.

I wanie w interesie tego rozwoju postanowilimy, jako wojownicy nieortodoksyjnej wojny, rozsia ogie i poczucie zagroenia w gniazdach wroga. Kontynuujmy wojenne starcie Mwic konkretnie, bierzemy odpowiedzialno za podpalenia: Pojazdw Pastwowej Spki Energetycznej Dwch aut prywatnych, nalecych do ateskich gliniarzy Furgonetki UPS w Atenach Ateskiej Firmy ISI Hellas S.A. w Atenach Do ataku na PASTWOW SPK ENERGETYCZN na aleji Kapodistriou zainspirowa nas towarzysz Giannis Skouloudis, ktry za podpalenie jednego z jej pojazdw, przebywa obecnie w wizieniu. W zwizku z jego akcj poszukiwana jest rwnie czwrka innych towarzyszy, ktrzy zdecydowali si zbiec i zeszli do podziemia, o czym zakomunikowali w swoim licie, podtrzymujc wasne wybory i analizujc swoje pogldy na wielotorowy proces walki. Ponadto, nie zapomnielimy, e na tej konkretnej spce ciy ogromna odpowiedzialno za wzrost kapitalizmu i oglny rozwj cywilizacji, niszczcej sam siebie oraz natur. Czonkowie naszego zespou, dyskretnie przedostali si na plac przed budynkiem i umiecili tam dwa adunki zapalne o duej mocy. Nastpnie rozpynli si w ciemnociach, ochrona strujca w budynku nie miaa najmniejszych szans, by ich dostrzec. Gdy personel bezpieczestwa zauway ogie i eksplozj byo ju za pno Z kolei identyfikacja prywatnych aut gliniarzy nie stanowi dla nas powaniejszego problemu, poniewa nie maj oni oporw, by take po pracy chodzi w swoich charakterystycznych niebieskich spodniach. Co wicej, podoenie maego 1,5 litrowego mechanizmu jest rwnie atwo co skuteczne ! Syszc doniesienia o najnowszych wydarzeniach dotyczcych sprawy Konspiracji Komrek Ognia, chcielimy si sprzeciwi bastardom z wydziay antyterrorystycznego, podpalajc pojazd, nalecy do firmy szybkobienego transportu (UPS), w tym samym miejscu

i czasie gdy poszukiwali oni okolicznych terrorystw. Wreszcie, atakujc firm produkujc wyposaenie wojskowe Midzynarodowe Systemy Wspdziaania Hellas SA, chcielimy ostrzec pastwo chilijskie i jego kolaborantw, a take przesa wyrazy solidarnoci aresztowanej czternastce bojownikw, ktrych uwiziono pod zarzutami buntowniczych atakw. Z towarzyszami w Chile cz nas podobne idee oraz wartoci, z tego wzgldu aktywnie odpowiedzielimy na ich apel o solidarno. Ta konkretna firma braa udzia w Midzynarodowej Wystawie Aeronautycznej, pozostajcej na usugach chilijskich si zbrojnych. Wystawa przycigna wiele osobistoci rzdowych, wojskowych i dyplomatycznych. To jednak nie wszystko. Ta firma aktywnie uczestniczya w globalnym obrocie sektora produkcji militarnej, konsekwentnie wspierajc kapitalistyczne wojny od 1991 roku, stanowicego dat jej powstania. Zatem, tu przed wschodem soca jeden z towarzyszy zbliy si do jej budynku i umieci w wejciu walizk wypenion mechanizmami, zawierajcymi wiele litrw benzyny, po czym znikn, pozostawiajc po sobie jedynie popioy zniszczenia. P.S. W zwizku z ostatnimi wydarzeniami w sprawie Konspiracyjnych Komrek Ognia jestemy bardzo dumni z naszych zbuntowanych towarzyszy Panagiotisa Argirou, Gerasimosa Tsakalosa i Harisa Hatzimichelakisa. Przesyamy im braterskie pozdrowienia i obiecujemy, e tak dalece, jak jestemy do tego uprawnieni, bdziemy zatruwa strachem, powietrze, ktrym oddycha nasz wrg. Dedykujemy im powysze podpalenia. Wszystkich buntownikw naszych czasw wzywamy do kontynuowania wojny po obu stronach murw. SOLIDARNO Z KADYM PRZYZWOITYM JECEM WOJENNYM CZE LAMBROSOWI FOUNDASOWI CZONKOWI WALKI REWOLUCYJNEJ

Midzynarodowa Sie Rewolucyjna Aspoeczne Zachowania na rzecz Rozprzestrzeniania Rewolucyjnego Terroryzmu Komrka Akcji Anarchistycznej

68

Midzynarodowy Front Rewolucyjny - Aspoeczne Zachowania na rzecz Rozprzestrzeniania Rewolucyjnego Terroryzmu - Komrka Ataku Odwetowego

wyborami, ktre doprowadziy do miejsca w jakim si znalaz, dla niego wzmacnianie rewolucyjnych dziaa i kontynuacja rewolucyjnej/anarchicznej walki. Natenie rewolucyjnej wojny osigno obecnie bardzo wysoki i bezprecedensowy poziom. Po aresztowaniu towarzyszy nastpiy kolejne, siy rewolucyjne powstaj przeciw swojemu wrogowi. W trakcie ostatnich miesicy, po midzynarodowym wezwaniu Konspiracyjnych Komrek Ognia do dziaania w zwizku z procesem ich aresztowanych czonkw, anarchistw, rewolucjonistw i innych oskaronych, rozpocza si fala midzynarodowych, rewolucyjno-agresywnych dziaa solidarnociowych, w ramach Midzynarodowego Frontu Rewolucyjnego. Internacjonalizacja oporu to dla nas niezmienne wyzwanie, ktre uwaamy za niezbdny czynnik wzmacnienia rewolucyjnej wojny. Wierni temu zaoeniu, starajc si wnie wkad do tego midzynarodowego kierunku, podpalilimy firm produkujc materiay wojskowe, ktra kolaborowaa z rzdem chilijskim. Obecnie, w pierwszej fazie gry o stawk, jak jest globalizacja dziaa, zorientowanych wok sdu nad organizacj rewolucyjn, musimy umieci w polu rewolucyjnej dialektyki, perspektyw oglnej internacjonalizacji Rewolucyjnego Dziaania, ktre bdzie podejmowane, nie tylko ze wzgldu na trybunay wojskowe czy inne okolicznoci polityczne. Organizujmy nasze siy i atakujmy pastwa na poziomie globalnym. Prba zbudowania globalnych, rewolucyjnych si anarchistycznych jest biecym faktem. Wymiana dowiadcze, krytyki, wezwa, pozdrowie, analizy polityczne podejmowane ze zbuntowanymi towarzyszami z caego wiata, stanowi dzi moliwo, ktrej nie moemy zmarnowa. Sumienie, konsekwencja, program, indywidualno, s najwaniejsz broni, jak trwale powinien wypracowywa kady anarchista, ywicy szacunek do samego siebie oraz zmierzajcy do zniszczenia pastwa i spoeczestwa kapitalistycznego. Jako anarchici powinnimy zdawa sobie spraw, e nasze rewolucyjne wybory, nie ulegaj zmianie w obliczu wizienia czy nawet mierci. Powinnimy pamita, e moe to spotka kadego z nas i by przygotowanymi na tak sytuacj, dziki czemu nie tracimy gosu, gdy znajdujemy si w trudnym pooeniu. Jestemy przekonani, e prowadzonej na wielu poziomach wojny, nie moemy i nie powinnimy prbowa wygra wycznie na polu militarnym, poniewa e nasza walka jest gwnie polityczna. Dlatego w

ierzemy odpowiedzialno za podpalenia: Mc Donaldsa w Atenach, Ratusza Zografou, Ratusza Kaisariani oraz za prb podpalenia sklepw Marks&Spencer i Fred Perry na ulicy penej sklepw w Kifissi (Ateny, Grecja) A drzwi wizienia zatrzasn si za tob. Jeste tam teraz, wyszede cao z aresztowania, czujesz gniew, e nie bye ostroniejszy, martwisz si czy aresztuj innych, starasz domyle, co wiedz, czy twj prawnik ju wie o wszystkim i oczywicie starasz si by ostrony w nie ujawnianiu tego, co mylisz. Pistolet, faszywe papiery, twoje ubrania, wszystko w ich rkach, jasnoniebieski wizienny formularz, ktrym rzucili ci w twarz, i buty, ktre s zbyt due - aby z ciebie zakpi lub te dlatego, e sdz i terroryci s ogromni - twoja twarz zmienia si. Rozgldasz si wok i ostronie obserwujesz wany obszar twoich nastpnych lat (Klaus Viehmann) Kiedy towarzysz zostaje schwytany, wwczas wojna, ataki odwetowe, natarcie na spoeczestwo kapitalistyczne. Gdy towarzysz umiera, wwczas wojna, zemsta. W ten czy inny sposb, oni musz za to za to zapaci. Kady musi by gotowy na swojej pozycji, by zrozumieli koszta tej mierci. Dla kadego towarzysza sdzonego przez pastwo, wojna, solidarno z jego politycznymi

69

przypadku uwizienia, nie wolno nam ukrywa adnej z naszych idei i pogldw politycznych. Oto dlaczego niegodn postaw ukrywania wasnych pogldw, uznajemy za klsk polityczn. Co wicej, jeli wycofujesz si z penego poparcia swoich idei politycznych i dziaa, poniewa uwiziono ci za kratami i liczysz, e dziki temu dostaniesz mniejszy wyrok, wwczas automatycznie redukujesz wachlarz dostpnych ci moliwoci oraz zmniejszasz natenie twojej walki. Oczywicie, maj miejsce sfingowane sprawy, kryminalizujce czyje relacje osobiste, nie oznacza to jednak, e nasz rol, jako rewolucjonistw, jest skupianie si wanie na takich przypadkach bez proponowania czego wicej. Jestemy rewolucjonistami, a nie prawnikami, ktrych przekonania ograniczaj si do ram prawnej arbitralnoci, narzuconej przez gliniarzy i sdziw. Zreszt, to wanie do prawnikw naley ta rola. G. Tsakalos Z tego wzgldu jest nezwykle wan spraw, abymy zwracali uwag na konsekwencje wypowiedzi i dziaa jecw wojennych. Ich ocena zostaje potwierdzona w praktyce za porednictwem rewolucyjnej solidarnoci. Dlatego, stoimy u boku naszych towarzyszy, uwizionych w Avlonie w zwizku ze spraw Nadir. Obaj przeprowadzili kontratak, znajdujc si za wiziennymi murami.Wsplnie z innymi towarzyszami z Salonik, wyrazili swoje polityczne przekonania, odmawiajc przyjmowania ywnoci, by okaza w ten sposb solidarno towarzyszom sdzonym w procesie KKO. Niezalenie od sprawy, za ktr dany anarchistabuntownik jest sdzony (np. za podpalenie, zamieszki lub walk zbrojn), jego pozycji w wizieniu, nie powinny okrela rodki dziaania, jakich uy i za ktre jest sdzony, lecz jego wasna polityczna teoria i obserwacja, wolna od wpyww legalistycznego mylenia, a take nie wartociujca metod walki. Mwimy o tym, poniewa towarzysze, aresztowani za drugorzdne (jedynie w sensie prawnym) sprawy, wystpuj rami w rami z towarzyszami, ktrym stawia si o wiele powaniejsze zarzuty. Robi tak, cho mogliby stwierdzi, e najlepiej wcale nie zabiera gosu, poniewa z racji lekkich zarzutw, zostan wkrtce wypuszczeni na wolno (co co wcale nie jest pewne). Nie prosimy o drobiazg. Tym, czego szukamy jest sama wojna, a w zwizku z ni do innego, ktra chwyci nasz wasn, nie tylko wtedy, gdy nadejdzie zwycistwo, ale - co wazniejsze - rwnie wtedy, gdy przyjdzie nam zmierzy si z klsk, ktra w naszym przypadku nigdy nie bdzie oznacza ucieczki. Szukamy doni, ktre wsplnie z naszymi domi, bd bez wahania mierzy w cel, ktokolwiek i cokolwiek by nim nie byo. Prosto midzy oczy. Poniewa wojna nigdy nie si nie koczy, a jedynie gwatownie narasta. 13 stycznia, oddzia antyterrorystyczny aresztowa naszych towarzyszy Dimitrisa Fessasa, Babisa Tsilianidisa, Dimitrisa Dimtsiadisa i Sokratesa Tzifkasa. Ukrywali si oni przed wymiarem sprawiedliwoci, po tym jak aresztowano buntownika Giannisa Skouloudisa. Nie okazali skruchy, owiadczajc, e jako anarchistyczni buntownicy nie uznaj procesu. Nie wzili nawet prawnikw, udowadniajc swj brak tolerancji dla systemu sdowniczego, jego praw i swobody obrony. W zwizku z t spraw aresztowano take anarchistk Fee Meyer. Zachowanie rodowiska anarchistycznego w przypadku aresztowania tych 4 towarzyszy z Salonik, uwaamy za co niedopuszczalnego.

To prawda, e miay miejsce publiczne apele w obronie niesprawiedliwie aresztowanej Fee Meyer, e doszo do kryminalizacji jej przyjacielsko-towarzyskich relacji, e media manipuloway jej przypadkiem i e doszo do wielu innych rzeczy, majcych niewtpliwie na celu wywoanie dezorientacji. Uwaamy jednak reakcje rodowiska anarchistycznego (zdecydowanie wstawiajcego si za Fee Meyer) za obudne, gdy w tym samym czasie 4 towarzyszy nie ma nawet swojego wasnego adwokata i powiedziao ledczym, e niczego nie auj, gdy s anarchicznymi buntownikami. Po raz kolejny dowiedziono, e ostatecznie niewinni zasuguj na wicej niewinnej legalistycznej solidarnoci. Solidarno w tym przypadku ponownie przybraa chrzecijask form wspczucia. Po tym jak aresztowano anarchist i czonka Konspiracyjnych Komrek Ognia, Michalisa Nikolopoulosa, bezzwocznie zdecydowalimy, e w akcie minimalnej reakcji przeprowadzimy kilka odwetowych uderze. A zatem, od czwartku do soboty, zorganizowalimy fal podpale, ktr nalezy traktowa jak odpowied na aresztowanie tego towarzysza. Oczywicie zdajemy sobie spraw, e byy to dziaania zaledwie odwetowe i e w porwnaniu z ciosem, jakim jest schwytanie towarzysza. stanowi one minimum moliwej odpowiedzi. Obiecujemy zatem potniejsze uderzenia. Bierzemy odpowiedzialno za podpalenia: Mc Donalda w Atenach Ratusza Zografou Ratusza Kaisariani Prb podpalenia sklepw Marks&Spencer i Fred Perry na jednej z handlowych ulic Kifissi. Nieszczliwie dla nas, w tym ostatnim przypadku kto zaalarmowa policj o podoeniu trzech paczek zapalajcych i zostay one rozbrojone przez gliniarzy. PS 1. Witamy wszystkie odezwy innych buntowniczych grup, wzywajcych do dziaania, i sami ponownie proponujemy now rund bezwzgldnej wojny. PS 2. Duo siy i odwagi dla towarzyszy, ktrych proces odbywa si teraz w wizieniu Koridallos, gdzie prowadz oni walk przeciwko wadzom sdowniczym. Trzymajcie si, nic nie pozostanie bez naszej odpowiedzi. PS 3. W poniedziaek rano, pod zarzutem zbrojnego napadu rabunkowego, aresztowano i osadzono towarzysza Rami Syrianosa, Towarzyszu, duo siy w walce. SOLIDARNO ZE WSZYSTKIMI PRZYZWOITYMI JECAMI WOJENNYMI CZE LAMBROSOWI FOUNDASOWI, CZONKOWI WALKI REWOLUCYJNEJ

Midzynarodowy Front Rewolucyjny Aspoeczne Zachowania na rzecz Rozprzestrzeniania Rewolucyjnego Terroryzmu Komrka Ataku Odwetowego

70

model samochodu? Luksusowy dom z frontem wychodzcym na pla? Najnowsze technologie? Wszystkie s kamstwami, wszystko to jest iluzj, zasilan przez faszyw nadziej stania si kim, iluzj ycia, zarzdzan przez tych, ktrzy zawsze mwi ci, co naley robi, a czego nie. Z powodu tego wszystkiego, wypowiadamy spoeczestwu wojn, wypowiadamy j panujcemu porzdkowi i nowoczesnej cywilizacji! Tym komunikatem wnosimy nasz drobny wkad do krytyki spoeczestwa systemu, a take deklarujemy udzia w Midzynarodowej Sieci Dziaania i Solidarnoci, ktra opiera si na rozlegych staraniach wielu jednostek, komrek i grup. Z czasem ta sie obja ludzi, ktrzy wzajemnie si nie znaj, jednak poczeni wsplnym celem, staj si jednym z gwnych zagroe dla pastwa-kapitau. Jest tworzona przez nas wszystkich i cho kady dziaa w rnych czciach wiata na wasn rk, to oczyma wyobrani widzimy jak uderzamy razem. Braterskie pozdrowienia dla KKO w Grecji, FAI we Woszech, indywidualnych dziaaczy w Chile, dla ELF w Rosji, dla autonomicznych jednostek, podpalajcych samochody w Argentynie i Niemczech, dla pozostaych towarzyszy w Meksyku i kadego kto w nadchodzcych latach zechce uczestniczy w poczonych wysikach bezporedniej konfrontacji przeciwko wszelkiej wadzy. Wolno dla towarzyszy uwizionych w Meksyku, Grecji, Szwajcarii, Chile i reszcie wiata! Wyzwolenie Zwierzt i Ziemi! Pokuta poprzez wojn spoczn! Ogie przeciwko cywilizacji!

Solidarno ALF/ELF z Konspiracyjnymi Komrkami Ognia


Coacalco, Meksyk, 15 stycznia: Nie solidaryzujemy si z cierpicymi ludmi. Solidaryzujemy si z energi z jak niektrzy ludzie sprzeciwiaj si swojemu cierpieniu. (z manifestu Konspiracyjnych Komrek Ognia)

Front Wyzwolenia Ziemi

ojownicy Frente de Liberacin de la Tierra (Front Wyzwolenia Ziemi) chcieli okaza pene wsparcie winiom z grupy Konspiracyjne Komrki Ognia, ktrzy bd sdzeni 17-go tego miesica. A zatem, uzbrojeni w benzyn, wzilimy w posiadanie ulice, by wznieci pomienie insurekcji. Bierzemy odpowiedzialno za podpalenie: - biaego vana zaparkowanego przed luksusowym domem - przyczepy zaadunkowowej - buldoera na terenie placu budowy Wszystkie cele znajdoway si w miecie Coacalco w Pastwie Meksyk. Opowiadamy si przeciwko cywilizacji i caemu jej systemowi dominacji. Podpalanie samochodw to wyrane podwaenie wadzy, troszczcej si jedynie o interesy, tych, ktrzy niszcz ekosystemy. Teraz jak i w przyszoci, samochody bd wanym celem naszych atakw, poniewa przemys motoryzacyjny jest jednym z najwikszych trucicieli rodowiska, dewastujcym ziemi i niszczcym t odrobin dzikiego ycia, jakie jeszcze na niej pozostao. Kadego dnia, coraz bardziej i bardziej, miasta wypeniaj si tymi maszynami, a spoeczestwo (jak zawsze) bierze udzia w procesie planetarnej destrukcji, czynic przemys motoryzacyjny jeszcze zyskowniejsz bran, dziki powszechnemu daniu, by mie auto na kadej ulicy. Spoeczne nieszczcie pomnaa si, zakamuflowane umiechami widocznymi na twarzach i domi zacinitymi na kierownicy. ycie w spoeczestwie jest faszywe, jak wszystko co ma miejsce w obrbie cywilizacji. Najnowszy telefon komrkowy? Ostatni

Gorcy Stycze 2011


15 Stycznia w Atenach, Wojownicy Rewolucyjnego Sumienia dokonali podpalenia przedsibiorstwa budowlanego Vasartis w Halandri. Vasartis wybudowao sale sdowe wewntrz wizienia Korydallos, w ktrym odbywa si proces Konspiracyjnych Komrek Ognia. 21 Stycznia, Nocni Agitatorzy podpalili uzbrojone ciarwki Brinksa w Chania na Krecie. 25 stycznia w Salonikach, Nieformalna Federacja Anarchistyczna - Komrka Agresywnej Polityki podoya ogie w kawiarni, do ktrej uczszczaj policyjne winie oraz w biurach Prawniczego Stowarzenia Nadinspektorw 31 stycznia w Atenach, Rewolucyjna Formacja na rzecz Rozprzestrzeniania Chaosu podpalia prywatny motocykl policyjnej wini (DIAS) w Sepolii oraz wz pocztowy w Nea Smyrni. Ten podwjny atak specjalnie zadedykowano aresztowanemu ostatnio czonkowi KKO, Michalisowi Nikolopoulosowi oraz wszystkim pozostaym anarchistom uwizionym w Grecji. W miecie Chania na Krecie, urzdzenia zapalajce rozpaliy ogie w centrali przedsibiorstwa budowlanego Ktistor ATE (zalenego od wielonarodowego giganta lectricit de France), ktre ma swj wkad w ekologiczn destrukcj wyspy. Atak by

71

dedykowany godujcym winiom Konspiracyjnych Komrek Ognia, i zwile podpisany: Obali Rzd. Wiele z tych akcji dedykowano take winiom Walki Rewolucyjnej i czwrce towarzyszy z Salonik, aresztowanej na pocztku stycznia.

Ecatepec, Meksyk - Atak bombowy na bank HSBC


15 stycznia 2011 - Atak bombowy na bank HSBC pooony w centrum miasta. Akcj wsplnymi siami przeprowadziy grupy Frontu Wyzwolenia Ziemi & F.W. Zwierzt, przy wsppracy innych bojowych grup antykapitalistycznych. W swoim komunikacie grupy napisay, e ich operacja stanowi odpowied na apel Globalnej Sieci - Nieformalnej Federacji Anarchistycznej (FAI)

Komunikat Partyzanckiej Formacji imienia Lambrosa Fountasa


Ateny, Grecja: Krl jest nagi... za instytucjami, prawami, mundurami, wyrokami skazujcymi, za strategi polityczn i symbolami wadzy kryj si twarze reimu, posiadajce imiona, adresy i role spoeczne. Twarze, ktre maj udzia w stratyfikacji wadzy oraz ponosz odpowiedzialno za swoj pozycj i podejmowane decyzje.

Bristol, Anglia - Podpalenie wozu firmy ochroniarskiej w solidarnoci z Konspiracyjnymi Komrkami Ognia
15 stycznia 2011 - W sobot o wicie w ogniu stan van nalecy do firmy ochroniarskiej, podpalony w solidarnoci z czonkami grupy Konspiracyjne Komrki Ognia, ktrzy stan przed greckim sdem w poniedziaek, 17-ego.

Londyn, Anglia - Atak solidarnosciowy na Bank Barclays


17 stycznia 2011 - Wczesnym rankiem odwiedzilimy Bank Barclays w londyskiej dzielnicy Dulwich, pozostawiajc przed jego wejciem podarunek - poncy kanister benzyny - to may atak na system bankowy - w solidarnoci z greckimi towarzyszami, ktrzy 17 stycznia stanli przed sdem w procesie przeciwko Konspiracyjnym Komrkom Ognia. Nocny Ekspres.

asze stanowisko jest odtd jasne. Deklarujemy ponadto, e przyjdziemy do waszych domw. Dlatego, wczesnym, sobotnim rankiem,15.01, odwiedzilimy Kalliopi Spanou w zamieszkiwanym przez ni kompleksie apartamentw w dzielnicy Halandri, na Ulicy Zaimi 38. W dowd uznania jej zasug, pozostawilimy tam urzdzenie zapalajce, wykonane z 5 litrw benzyny i trzech butli gazowych. Umiecilimy je na podwrzu, a nie w pobliu drzwi czy okien, aby unikn zranienia innych lokatorw, a nawet twojej wasnej crki. Co do twojego szanownego ma i roli,jak odgrywa, poruszymy ten temat w przyszoci. Zatajenie faktu, e nasz atak mia miejsce, uwaamy za element stara wroga o to, by wzmocni klimat bezpieczestwa i kontroli. Kalliopi Spanou jest nastpc Giorgosa Kaminisa na stanowisku obywatelskiego obrocy (citizens advocate). To wyznaczone i niezalene ciao ma na celu minimalizacj tar, pomidzy reimem a spoeczestwem, i jest niczym innym jak tylko olejem w koach zbatych rzdowego mechanizmu. Wszyscy powszechnie szanowani panowie i panie, powinnicie pamita, e w tym samym czasie gdy wy budujecie swoje kariery aosnych filarw systemu, odbywa si, nadzorowany przez urzdnikw pastwowych, proces polityczny, nasi towarzysze s torturowani, przeladowani i wizieni, ich przyjacielskie zwizki s kryminalizowane, a mot przepisw antyterrorystycznych spada na kad cz naszego ruchu, ktra stawia opr i dziaa. Musicie wiedzie, e nie zapomnimy, ani nie wybaczymy wam waszej uprzywilejowanej pozycji spoecznej... wy szumowiny, pocigniemy was do odpowiedzialnoci, a w dniach, ktre nastpi, zabraknie wam helikopterw do ucieczki. Najlepsz rzecz, jak bdziecie mogli wwczas zrobi, aby zachowa godno w tych ostatnich chwilach, bdzie hara-kiri na Placu Syntagma. Przeprowadzamy lini podziau. Walczymy, nie ustpujemy, cofanie si oznacza rezygnacj. Mwimy, zamiast siedzie cicho, cisza oznacza zgod. Nie wahamy si, dokonujemy transferu strachu do obozu wroga i podpalamy lont zemsty. Haba postronnym obserwatorom, podporzdkowanym, tym, ktrzy zginaj kark i nadstawiaj drugi policzek. Bierzemy odpowiedzialno za nasze dziaania, wszyscy rozum-

Belinzona, Szwajcaria Podpalenie Federalnego Sdu Kryminalnego


17 stycznia 2011 - O 2:00 w nocy zaatakowano Federalny Sd Kryminalny (TPF) w Bellinzonie. Straacy do szybko ugasili ogie, nikt nie zosta ranny. Pomienie uszkodziy gwne wejcie oraz otaczajcy je obszar. W budynku mieci si rwnie Regionalny Dyrektorat Swicccom. Anarchici pozostawili napisy: Ogie sdom, precz z pastwem Solidarno z towarzyszami z Konspiracyjnych Komrek Ognia, wspudzia w walce

72

iemy co to oznacza i nie czyni nas to wcale mniej szczliwymi. Historia kadego z nas jest zapisana i nie moe by inaczej. W tym miejscu chcielibymy podkreli, e krytycyzm pomidzy rewolucjonistami i walczcymi ludmi, powinien by rozwojowy oraz promowa sam walk, bo inaczej bd to zaledwie komentarze, maskujce wzajemne spory i bierno. Dedykujemy nasz atak uwizionym czonkom R.G. Konspiracyjne Komrki Ognia, H.Hadjimihelakisowi i P.Argirou, ktrzy poczwszy od poniedziaku 17/1 staj przed politycznym sdem wojennym w wizieniu Koridalos. Dedykujemy go take P.Masourasowi, K.Karakatsinie, G.Karagiannidisowi oraz A.Mitrousiasowi, ktrzy zaprzeczaj stawianym im zarzutom i zostali wczeni do tego samego procesu. Z radoci witamy wezwanie do krucjaty bojowej solidarnoci, wysunite przez Wojownikw Rewolucyjnego Sumienia. Solidarno oznacza dla nas dalsz walk. SOLIDARNO ZE WSZYSTKIMI JECAMI WOJENNYMI WOLNO DLA KADEGO Z NAS Jeszcze tu wrcimy....

Ateny, Grecja Dwudniowa seria podpale w solidarnoci z Komrkami Ognia


Noc 15 i 16 stycznia 2011 (sobota i niedziela) podpalilimy: - Proton Bank w dzielnicy Vironas, odbieraj wolno naszym towarzyszom. - Lokalne biura parlamentarne rzdzcej Osdzaj oni, pitnuj i niszcz ich ycie oraz reputacj jeszcze zanim dokona partii PASOK w Moshato, tego opinia publiczna. Powinni oni pamita, e po tej stronie barykady nigdy - Dwa pojazdy nalece do agencji nie braknie honoru i nic nie pjdzie w ochrony w Gizi, zapomnienie, prdzej czy pniej zapac za wybran przez siebie pod yciow - Motocykl nalecy do gliniarza ciek. mieszkajcego w Exarchii (przy ulicy Asimaki Fotila). Na koniec pragniemy podkreli, e nie bez przyczyny zdecydowalimy si Powysze ataki dedykujemy naszym uwizionym towarzyszom, oskaronym w na atak podczas tamtego, zdawaoby si, cikiego weekendu, tu przed sprawie Konspiracyjne Komrki Ognia, rozpoczciem procesu, kiedy to policja w ktrych polityczny proces rozpoczyna obawie przed kolejnymi atakami zbrosi dzisiaj na terenie wizienia Koridaljnymi, wypucia swoje umundurowane i los. Trjka z nich przyznaa si do uctajne gocze psy. Chodzio nam wanie zestnictwa w tej organizacji, pozostali o przeamanie tego strachu i odpowied zaprzeczyli stawianym im zarzutom nie na terror, jakim pastwo prbuje tracc jednak osobistej godnoci ani zastraszy walczcych aktywistw i cae buntowniczego ducha walki. Deklaruspoeczestwo. Tak dugo, jak rzd nie jemy, e adnego uwizionego bojownika bdzie w stanie zaata dziur walcego si nie pozostawimy samemu sobie. Resystemu, ptla bdzie si stale zaciska, wolucyjne akty przemocy nie s jedynie a nasze dziaania bd si nasila i godn pochway susznoci, s wrcz radykalizowa. powinnoci kadego, kto nie zgadza si na wiat, rzdzony przez pienidze, wyzysk Bdmy silni i dziaajmy z ca swoj i niesprawiedliwo. Przedyskutowania moc na rzecz Rewolucji oraz penego wymagaj poszczeglne argumenty za i Wyzwolenia, tak osobistego jak i przeciw podobnym dziaaniom, jednak spoecznego. spraw niekwestionowaln pozostaje solidarno pomidzy grupami i jednostWolno dla H.Hadjimihelakisa, P. kami, walczcymi w imi wolnoci na Argirou, G.Tsakalosa, ktrzy wzili na wszelkie sposoby i za pomoc rnych siebie polityczn odpowiedzialno za rodkw. udzia w Konspiracyjnych Komrkach Ognia, oraz dla P.Masourasa, Naley doda, e ze wzgldu na panujcy K.Karakatsani, A.Mitrousiasa i ukad, ktry dy do kryminalizowG.Karagiannidisa, ktrzy s uwizieni z ania spoecznych, politycznych, a nawet powodu tej samej sprawy. osobistych relacji midzy towarzyszami (jak np. synna sprawa kryjwki w Solidarno ze wszystkimi uwizionymi Halandri czy ostatnio gony temat anarchistami i rewolucjonistami. czwrki towarzyszy poszukiwanych za podpalenie w Salonikach), odpowiadamy Walka wszelkimi rodkami Rewolucja z tym wiksz wciekoci i gniewem, Teraz i Zawsze. z tym wiksz iloci benzyny i butli z butanem. Rzecz jasna, nie zapomnimy o Wilki Solidarnoci zasugach parszywych sugusw systemu, ktrzy dla kariery i pienidzy, powtarzajc policyjne kamstwa i uwiarygodniajc wasne urojone scenariusze, nastaj i

Partyzancka Formacja Lambrosa Fountasa

73

Puerto Montt, Chile Trzy bomby oguszajce przed prefektur Karabinierw


Pitkow noc, 29 stycznia, umiecilimy 3 bomby hukowe, wewntrz transformatora energii, nalecego do prefektury Karabinierw, lecej na terenie rdmiecia Puerto Montt. To sposb w jaki okazujemy solidarno, bezporednio atakujc obrocw wadzy, odpowiedzialnych za przeladowania buntownikw, ktrzy mimo represji, wci na nowo powstaj przeciwko systemowi na ulicach miast, w wizieniach, na caym wiecie. Tym samym odpowiadamy na apel o midzynarodow solidarno z towarzyszami sdzonymi w procesie przeciwko Konspiracyjnym Komrkom Ognia w Grecji. Przesyamy wam pozdrowienia wspudziau penego siy, solidaryzujc si rwnie z oskaronymi w sprawie zamachw bombowych w Chile, ktrych sowa przeamuj kraty, pokonuj dystans i tworz wizi, pomidzy obrocami wywrotowej walki, toczonej na caym wiecie. POZDROWIENIA I SIA DLA IMIGRANTW, KTRZY PROWADZ W GRECJI STRAJK GODOWY POPARCIE I WSPUDZIA DLA WINIW, KTRZY WCI NAZYWAJ SIEBIE WOJOWNIKAMI ORAZ PRZEPROWADZAJ BUNTOWNICZE UCIECZKI, KPIC Z WADZY! JEDYNYM TERRORYST JEST PASTWO! PRECZ Z WIZIENIAMI CAEGO WIATA!

Meksyk Chilijska ambasada otrzymuje Wybuchowe Listy od Anarchistw


23 stycznia 2011 r. - Chilijska ambassada w Meksyku otrzymaa dwa listy z adunkami wybuchowi. Przesyki zwrciy jednak uwag cywilnych pracownikw tej placwki. Powiadomili oni Sekretariat Meksykaskich Sub Bezpieczestwa Publicznego. Budynek zosta ewakuowany i 24 godziny pniej meksykaska policja potwierdzia, e pakunki zawieraj materiay wybuchowe oraz pogrki pod adresem ambasadora Chile w Meksyku - Germana Guerrero Paveza. adunki rozbrojono. Za ten atak przeciwko pastwu chilijskiemu odpowiedzialno wziy w swoim internetowym owiadczeniu Autonomiczne Komrki Natychmiastowej Rewolucji - Praxedis G. Guerrerro. Fragment komunikatu: Wydarzenie zostao wyciszone przez rzdy Chile i Meksyku, midzynarodowe media oraz europejskie wadze, ktrym zaley na odciciu tlenu i odebraniu takim atakom medialnego rozgosu w czasie gdy toczy si proces przeciwko Konspiracyjnym Komrkom Ognia. Boj si tego, po tym jak listopadowa seria przesyek bombowych odbia si szerokim echem w midzynarodowych mediach, zachcajc wosk Nieformaln Federacj Anarchistyczn do dalszych dziaa, co zaowocowao wysaniem kolejnych dwch niebezpiecznych paczek do rzymskich ambasad Chile i Szwajcarii. Mediom nie uda si cenzura rosncej tendencji insurekcyjnej, tak samo jak nie uda si wam powstrzyma koeljnych atakw. Anarchizm bdzie si rozprzestrzenia, rozwija i pokona hierarchiczno-finansowe instytucje. Dedykujemy nasz akcj winiom pastwa chilijskiego, ktrzy walcz o wasn wolno i godno, rdzennej ludnoci Mapuche, walczcej o swoj ziemi i prawo do samostanowienia, a take Rewolucyjnej Organizacji Konspiracyjne Komrki Ognia oraz Walce Rewolucyjnej w Grecji. Nie zapominamy take o uwizionym Gabrielu Pombo da Silva, powicajc mu cytat: Siempre con l@s rebeldes!!!!

Bristol, Anglia Podpalono pojazdy British Telecom w solidarnoci z Konspiracyjnymi Komrkami Ognia
17 stycznia 2011 - Wczesnym rankiem 17 stycznia, podpalono w Bristolu dwa pojazdy telekomunikacyjne nalece do British Telecom. By to atak solidarnociowy z Konspiracyjnymi Komrkami Ognia oraz wszystkimi, ktrzy walcz po obu stronach wiziennego muru. Potpiamy proces przeciwko oskaronym i uwizionym Konspiracyjnym Komrkom Ognia. Potpiamy wszystkie proces sdowe, bo nie uznajemy wadzy Pastwa i jego aparatu sdowego. Przesyamy braterskie pozdrowienia wiziennej komrce KKO, chcemy, ebycie wiedzieli, e razem z naszymi akcjami i ideami czujemy si czci tego samego projektu destrukcji. Pozdrawiamy wszystkich zbuntowanych i rewolucyjnych winiw oraz wszystkich, ktrzy powstaj przeciwko kapitalizmowi i Pastwu. Niech yje Anarchia! Na rzecz midzynarodowej nieformalnej federacji anarchistycznej

Grupa 17 Stycznia

Chimki, Rosja Eko-bojownicy podpalili buldoer Caterpillar


Noc, 19 lutego 2011, owietlani ksiycowym blaskiem, podpalilimy buldoer firmy caterpillar, stojcy na polanie w pnocnej czsci Lasu Chimkiskiego koo Moskwy. Pastwo i prywatni kapitalici zwarli swoje siy w celu wybudowania drogi biegncej przez ten las sprawimy, e zapac za kade cite drzewo. Pomienna solidarno z Mikoajem Dziadokiem, Aleksandrem Franckiewiczem, Iharem Alinewiczem i Maksimem Wetkinem - biaoruskimi anarchistami (oskaronymi o seri atakw na pastwo i kapita, przeprowadzonych przy pomocy koktajli mootowa), Adrianem Magdaleno Gonzalesem i Braulio Arturo Duranem z Meksyku, Walterem Bondem (Samotnym Wilkiem ALF) z USA, anarchistami z Chile oraz towarzyszami

74

przeladowanymi w Grecji za rzekom przynaleno do Konspiracyjnych Komrek Ognia. [Caterpillar sprzedaje take buldoery izraleskiej armii, ktra uywa ich do wyburzania palestyskich domw.]

Istambu, Turcja - koktajle mootowa w solidarnoci z Komrkami Ognia


1 lutego 2011 - Zniszczylimy centraln stacj AYEDAS, jednego z najwikszych dystrybutorw energii w Kadikoy. W tym celu posuylimy si koktajlami mootowa atak dedykujemy czonkom Konspiracyjnych Komrek Ognia, uwizionym w Grecji. Czonkowie Komrek Ognia nie s sami, serca ich tureckich towarzyszy bij razem z ich sercami. JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO! INSUREKCJA, AKCJA, ANARCHIA!

Utrecht, Holandia Holenderska Komrka Konspiracyjnych Komrek Ognia zaatakowaa Rabobank


Komunikat:

caym zapaem, dedykujemy ataki na faszystw z Rabobanku, naszym braciom i siostrom z wiziennej komrki Konspiracyjnych Komrek Ognia oraz uciskanym ludom caego wiata. Uczciwa mniejszo szlachetnych rewolucjonistw, mniejszo upolitycznionych i spoecznie zaangaowanych Osb, w tym nasi towarzysze, nie s tylko jak czci walki i dziaania. Ich wybory, postawy i godno s walk sam w sobie, stanowi jej cao i s jej esencj. Bierzemy odpowiedzialno za nastpujce ataki: Czerwiec 2010 podpalenie wiey w Utrechcie Padziernik 2010 podpalenie wiey w Utrechcie Luty 2011 podpalenie wiey w Utrechcie i ataki na stron internetow Rabobanku w Utrechcie Prawo jest pajcz sieci, chwytajc i pochaniajc ma zdobycz, sieci przez ktr bez problemu przebijaj si wielkie gady. Ktokolwiek si z tym nie zgadza, moe odwiedzi wizienia, by zobaczy wypeniajcych je narkomanw i pechowcw oraz rozejrze si, szukajc tam jakiego polityka lub biznesmena, odpowiedzialnego za najwikszy rabunek i najbrutalniejsz degradacj naszego ycia. Nie wierzymy w system kapitalistyczny, ktry podbija, kradnie, morduje, przynosi nam nowoczesny faszyzm, rasizm i zsya na nas wojn. Nie wierzymy w system, ktry ratuje banki, za ich wasne bdy, podczas gdy w tym samym czasie ludzie umieraj z godu. Nie wierzymy w polityczny i faszystowski system, ktry okrela si jako

reprezentujcy ludzi, gdy jednoczenie w tym samym czasie okrada on tych samych ludzi, wbrew ich interesom. Dlaczego Rabobank? Faszyci z Rabobanku inwestuj w przemys zbrojeniowy (uzbrojenie to wdruje take do policji oraz wojska w Holandii, Egipcie, Grecji, Izraelu, Libii i w Algierze oraz do innych krajw) Rabobank nazywa to uzasadnionym dziaaniem, a prcz niego mamy jeszcze Shella, ING, ABN-Amro i Randstad. Wszystkie te faszystowskie firmy systemu podzielaj swj punkt widzenia zgodnie z ktrym usprawiedliwiaj wasne dziaania. W takim razie my usprawiedliwiamy swoje dziaania. atakami,takimi jak ten na Rabobank! Oznacza to kolejne ataki na Shell, ABN-Amro i Randstad! Autonomiczne komrki zwane Ogniowymi zaatakoway przedstawicielstwa tych firm w Egipcie, Tunezji, Algierii i Libii. Jednak reprezentanci systemu nie dopucili do ujawnienie prawdy na ten temat. To pokazuje jak silna jest nasza solidarno midzynarodowa. Uznajemy Rabobank winnym mierci tysicy ludzi, w tym dzieci. Jak wikszo faszystowskich firm, uwaaj oni, e ich dziaania jest usprawidliwione, tam gdzie inwestuj. W rzeczywistoci jedynym uzasadnionym s nasze akcje przeciwko Rabobankowi. Kontynuujemy nasze ataki przeciwko bankom, dziaaniom tzw. przywdcw pastwowych w Holandii, przeciwko takim faszystowskim partiom jak PVV, VVD, CDA oraz partom lewicy, licym systemowi dupe.

Nieformalna Komrka Insurekcji

Istambu, Turcja - Petardy w solidarnoci z KKO


16 stycznia 2011 - O 7 wieczorem przeprowadzilimy may atak na najwiksze centrum handlowe Cevahir AVM w Istambule. 4 z 7 odpalonych petard dosiegy wejcia i okien. Nikt nie zosta ranny, wybucha tylko niewielka panika. Podczas gdy banki, centra handlowe, fastfoody i inne elementy kultury konsumpcyjnej, ograniczaj wyobrani oraz czas wolny do srania i kupowania, podczas gdy nasza planeta staje si miejscem wrogim do ycia, przez konsumpcj i utowarowienie, widzimy sens uprawiania sztuki sabotau. Nasz akcj wyrazilimy solidarno z towarzyszami, ktrzy s zakadnikami w lochach greckiego pastwa, a take z Konspiracyjnymi Komrkami Ognia. Insurekcyjne pozdrowienia

fke (Gniew)

Konspiracyjne Komrki Ognia, Komrka Holenderska

75

Coacalco, Meksyk: Bomba pod komisariatem policji


Ale kto na nich gosuje? Kto chyli przed nimi czoo? Kto ich podziwia? Kto chciaby by taki jak oni, oraz by jego dzieci te takie byy? Kto milczy w obliczu niesprawiedliwoci, jakiej si dopuszczaj? Odpowied jest prosta: SPOECZESTWO. - Gerasimos Tsakalos

nie Ziemi, autonomii i dzikiej natury. Raz jeszcze chcemy to podkreli: Nie jestemy czci tego zastraszonego spoeczestwa i nie bdziemy siedzie i biernie czeka na ich kolejny atak. Uderzymy bezporednio w ich komendy i komisariaty, a kiedy rozlegnie si huk eksplozji i pojawi si ogie, wwczas kady gliniarz, czy to z Meksyku czy skdkolwiek, przypomni sobie o nas. Nigdy i nigdzie nie zawahamy si zaatakowa. Bdziemy to robi pomimo wszelkich zabezpiecze, pomimo kamer, ktre umiecili na ulicach i alejach, nie zwaajc na ich militarno-policyjne pokazwki i procedury, majc gdzie ich akcje oraz groby kierowane pod naszym adresem. Niech to bdzie jasne. Walka trwa. Walczymy wsplnie z naszymi uwizionymi towarzyszami lub bez nich. Bomby w dalszym cigu bd wybucha, a ogie dalej bdzie rozwietla mrok nocnego nieba. Chaos bdzie trwa! Solidarno z Adrinem Magdaleno Gonzalesem: Cigle yjesz, wic nie dawaj za wygran i kpij sobie z szefw wizienia, ktrym wydaje si, e Ci zamali. Wyrazy solidarnoci z Braulio Arturo Durnem: Nie przestajesz rozwala cel, ktre Ci zniewalaj, za my nie pozwolimy, by spokj zapanowa na zewntrz! Solidarno z uwizionymi w sprawie Caso Bombas w Chile: Nie poddawajcie si, trwajcie na zawsze! Solidarno z Walterem Bondem zamknitym w Stanach Zjednoczonych: Nawet FBI nie jest w stanie powstrzymac twego nieposkromionego usposobienia! Solidarno z Silvi, Cost i Billym zamknitymi w Szwajcarii oraz Leo przetrzymywanym we Woszech: Precz z cywilizacj, niech yje eko-anarchizm! Solidarno z Panagiotisem Argirou, Gerasimosem Tsakalosem oraz pozostaymi oskaronymi o czonkostwo w Konspiracyjnych Komrkach Ognia w Grecji, ktrzy obecnie prowadz strajk godowy: Precz ze spoeczestwem, nihilizm i anarchizm na zawsze!

oc 5 lutego postanowilimy zaatakowa naszych odwiecznych wrogw. Celem by komisariat policji w dzielnicy Potrero na peryferiach Coacalco w stanie Meksyk. Okoo godziny 20, podoylimy tam adunek wybuchowy, zoony z kanistrw butanu i benzyny. Zosta umieszczony obok motocykla, zaparkowanego tu przed wejciem do komisariatu. Zapalnik domowej roboty uzbroi bezpiecznik i zdetonowa adunek, powodujc potn eksplozj, ktra wstrzsna ca okolic. Zniszczony zosta zarwno motocykl, jak i caa fasada budynku, chronicego tych wielkich obrocw ludu, ktrzy uwaaj sie za wszechmocnych. Na miejsce zdarzenia przyjechao kilka suk wypenionych po sufit policyjnymi imbecylami poubieranymi w te swoje mundury. Pojawili si w sam por, by zasta jedynie pozostaoci po swoim komisariacie. Atak by zaplanowany i dokonany specjalnie wanie w tym momencie, by przebywajcy w swoim miejscu pracy gliniarze ucierpieli jak najbardziej. Nie powstrzyma nas nawet stojcy tu obok radiowz z wczon syren. Powinni wiedzie, e cigle jeszcze nie powstrzymali nas wszystkich. Powinni zdawa sobie spraw, e podobne ataki bd si powtarza. Podoenie adunku wybuchowego jest dla nas tak samo proste jak dokonanie zamachu na ich ycie. Gwno nas obchodzi, czy s tatusiami rodzin czy kimkolwiek innym. S policjantami i dlatego zasuguj wycznie na bomby, ogie, kamienie i mier. Niech nie myl, e nie wiemy o ich szemranych interesach. Niech nie myl, e nie widzielimy ich podczas rnych akcji, kiedy to swj strach ukrywali pod kominiarkami i przy pomocy karabinw. Niech nie myl, e nie obserwowalimy gliniarzy z GERI-C (Oddziay Specjalne Szybkiego Reagowania Coacalco) patrolujcych okolice w tych swoich bojowych pojazdach, kiedy to wydawao im si, e s wielkimi bohaterami na stray miasta. Widzielimy t skrajn megalomani w czarnych furach. Wygldaj bardziej jak oddziay szturmowe czy paramilitarne, ni jak lojalni stre porzdku publicznego w stolicy stanu. Powinni wiedzie, e nie wywouj strachu, a jedynie niech i wstrt z powodu swego poczucia wyszoci, z powodu swoich mundurw. Mamy gdzie, czy to posuszne, klczce spoeczestwo szanuje ich, czy po prostu si boi. Nie obchodzi nas czy ludzie ich popieraj, czy po prostu czuj strach, gdy ich widz. Nie jestemy wybracami, ktrzy broni interesu biednych i wyzyskiwanych. Nie mcimy si w imieniu uciskanych. Jestemy reakcj na ca t lewack dziaalno, ktra przyczynia si wycznie do naprawy i odbudowy systemu. Nie walczymy w imieniu ludzkoci. Walczymy w imieniu siebie samych, w imieniu zwierzt, w obro-

ELF (Front Wyzwolenia Ziemi) [Nieformalna Federacja Anarchistyczna/ Sie Oglnowiatowa]

76

Chile - Midzynarodowa Nieformalna Federacja Anarchistyczna odpowiedzialna za zamachy bombowe na siedziby BBVA, BCI oraz BancoEstado
11 lutego 2011

minionym tygodniu doszo do kolejnych, zaskakujcych wadze, wybuchw bombowych. Okazao si, e goni ostatnimi czasy: Hinzpeter, Chahun oraz prokurator Pea byli w bdzie. Antykapitalistycznej ofensywy autonomicznej, rozproszonej i zdecentralizowanej nie da si zatrzyma, gdy kady, nawet pojedyczy rebeliant jest w stanie zachwia panujcym porzdkiem, poprzez bezporedni atak na struktury i instytucje Kapitau i Pastwa. Powoli milkn echa dokonanej niedawno przez pastwo masakry (8 grudnia 2010 w jednym z chilijskich wizie ywcem spono 81 osb). Kto si bdzie przejmowa tym, e jaki ndzarz ginie w wizieniu? Dla bogaczy i dla ich buruazyjnego porzdku nie ma to adnego znaczenia, poza tym, e zaoszczdzi si na policyjnych kulach. Wystarczy spojrze na komentarze opinii publicznej odnoszce si do tragedii w wizieniu w San Miguel: Sia wadzy jest tak wielka, e cokolwiek by si nie dziao, to biedota ulegnie naciskowi i zegnie swe karki. Najbardziej aosnym i prymitywnym sposobem na odwrcenie uwagi mas jest pika nona. Istniej rzecz jasna mechanizmy bardziej wyrafinowane, jednak ten sport jest najlepszym przykadem prby odurzenia spoeczestwa. Szary obywatel cigle powraca na stadion, gdzie moe sobie poskaka, poczu si jak biay i pokrzycze obraliwie na Indian. Jeszcze inny myli tylko o tym, by zabi kibica przeciwnej druyny tylko za to, e ten nosi koszulk innego zespou. Jawni faszyci, tacy jak Yuraszeck czy Ruiz Tagle, pokazuj si potem na piknikach wznoszc toasty za powodzenie swojego strategicznego planu: podtrzymywania panujcej hegemonii ekonomicznej i etnicznej. W midzyczasie Piera zabawia si w wodza przyczyniajc si do podupadania Transantiago. Czyby kapitalistyczna prasa zapomniaa o tym? Navarro i Piera lataj sobie helikopterem, podczas gdy miliony biednych ludzi musi nosi swoje codzienne, nieszczsne jarzmo niewolniczych pac. Dobrze si dzieje, e ju nawet robotnicy bior si do ataku, tak jak miao to miejsce w przypadku mobilizacji PISA. Niech to, co tam zaszo stanie si ostrzeeniem dla prokuratora z Coliny oraz dla caego kierownictwa PISA, by podejmujc jakiekolwiek rodki represji, byli wiadomi tego, e wystawiaj si na cel kolejnych zamachw. Pragniemy rwnie poinformowa obecnego szeryfa Zionist Hinzpetera, e nie boimy si go. Jego kadencja rozegra si podobnie jak w przypadku pozostaych marionetek, takich jak Rosende, Harboe, Insulza i Prez Yoma. Nawet jak nas zabij albo zamkn w wizieniach, tak jak naszych braci, na nic si to zda, bo znajd si inni na nasze miejsce. Nasza pami jest duga, a zasig ogromny. Pomienie rewolucji dosign ich tak samo jak dosigny Harboe, Velasco, Schillinga, Rosende i reszt robactwa. Nie ma co do tego wtpliwoci. To nie jest groba. To obietnica. Ataku moe dokona kady. To tylko kwestia woli. Ta rewolucja nie ma rodka ani obrzey, nie ma przywdcw czy kierownikw, ma za to tysice twarzy i jest nie do zatrzymania. Tym komunikatem chcemy da do zrozumienia, e jestemy odpowiedzialni za zeszotygodniowe ataki na filie BBVA, BCI oraz BancoEstado. Pokonamy faszyst Hinzpetera i stawimy czoo jego represjom!

Komando 8 Grudnia Zwolennicy apelu Nieformalnej Federacji Anarchistycznej o midzynarodow koordynacj dziaa

Hania, Kreta (Grecja) Komunikat po podpaleniu pojazdu opancerzonego


23/01/11 Chwila wahania. Bunt. Atak. Wyrzekam si i gardz systemem wartoci tego spoeczestwa. Nie zgadzam si na kompromisy. Gwatownie atakuj wszystko, co nas ogranicza, zniewaa i zniewala. Id drog Rewolucji permanentnej i niezmiennej. Teraz i Zawsze. Haris Hadjimihelakis

nstytucja pastwa od samego pocztku swego istnienia jest struktur tworzon przez band, ktra przy pomocy stworzonego przez siebie prawa i pod pretekstem dbaoci o bezpieczestwo, uywa zastraszenia i represji w celu umocnienia i utrwalenia interesw szefw i wacicieli. W tym celu, stosujc przemoc, zarwno t fizyczn, jak i kad inn, pastwo stara si ujarzmi spoeczestwo i stworzy warunki korzystnego dla siebie spoecznego spokoju. Ma to miejsce zwaszcza obecnie, kiedy stabilno systemu politycznego sabnie, a kapitalistyczne perspektywy rozwoju i dobrobytu przestaj mie

77

jakiekolwiek znaczenie. Cige ograniczenia i pozbawianie ludzi suwerennoci staj si coraz bardziej dostrzegalne. Chcc stawi czoa wewntrznemu wrogowi, system siga po cay arsena broni; ustanawia zbrodnicze prawa, przeladuje i represjonuje. W chwili obecnej w wizieniach demokracji znajduj si dziesitki anarchistw, ludzi ktrzy chcc zniszczy pastwo i jego mechanizmy, postanowili i drog oporu i walki dopty, dopki nie zostanie osignite pene wyzwolenie jednostki i spoeczestwa. Celem systemu, poza fizyczn eksterminacj, jest rwnie spoeczna izolacja rebeliantw. Z tego powodu posuwa si on do kryminalizowania wszelkich relacji midzyludzkich, tak politycznych jak rwnie spoecznych, a nawet osobistych. Przykadw, choby takich jak niedawna sprawa Fee Mayer, nie brakuje. Trzeba ich odizolowa! wielokrotnie syszelimy te sowa, rwnie z ust medialnych papug, zwanych potocznie dziennikarzami. S one kierowane nie tylko do omamionych telewizj obserwatorw, lecz rwnie do tej czci spoeczestwa, ktra omiela si stawia opr. W ten sposb zasiewane s wtpliwoci, podkopywana jest idea wsplnej walki, a walczcy s dzieleni i odcinani od reszty. Walka przeciwko pastwu i szefom przybiera rne warianty, toczy si na wielu paszczyznach i w wielu wymiarach. Jednak cel jest wsplny: destrukcja trwajcej parszywej rzeczywistoci i cakowite wyzwolenie wszystkich ludzi i kadego czowieka z osobna. aden rebeliant nie zostanie pozostawiony sam sobie. Solidaryzujemy si ze wszystkimi, ktrzy wiadomie zdecydowali si stan po stronie oporu, rewolucyjnego buntu i wciekoci. W zwizku z tym postanowilimy w dniu 21 stycznia 2011 o wicie spali dwa wozy ochrony konwojw pieninych kompanii Brinks. Nasz cel by wybrany nieprzypadkowo, gdy to wanie firmy ochroniarskie wypeniaj luk pozostawion przez rzdowe psy, czyli umundurowane siy bezpieczestwa. Strzeg wielu budynkw i urzdw publicznych, poza tym ochraniaj transport mienia i pienidzy zapewniajc ich bezpieczny przepyw. Z waciw sobie pasj zabezpieczaj szefw i ich wasno. To jedna z tych wanie brany, ktre zostay przeznaczone przez

demokratyczne reimy Europy i Ameryki do tworzenia i obsugi nowych, prywatnych wizie oraz opacanych prywatnych armii. Nasza akcja dedykowana jest anarchistycznym rewolucjonistom: Gerasimosowi Tsakalosowi, Panagiotisowi Argirou, Harisowi Hadjimihelakisowi, czonkom Rewolucyjnej Organizacji Konspiracyjne Komrki Ognia, a take Panagiotisowi Masourasowi, Konstantinie Karakatsani, Alexandrosowi Mitrousiasowi i Giorgosowi Karagiannidisowi, ktrzy s oskareni w tej samej sprawie. PS 1. Pamitamy o nieskruszonych rewolucyjnych miejskich partyzantach: N. Maziotisie, P. Roupie, K. Gournasie, czonkach organizacji zbrojnej Walka Rewolucyjna, jak rwnie o anarchistycznych bojwkarzach oskaronych w tej samej sprawie. Wieczna cze pamici Lambrosa Foundasa, czonka Walki Rewolucyjnej. PS 2. Wolno dla anarchistycznych towarzyszy przetrzymywanych w przekltych celach demokracji. PS 3. Solidarno ze wszystkimi winiami, ktrzy na co dzie z godnoci i w peni wiadomie tocz walk przeciwko parszywej instytucji wizienia. REWOLUCJA TERAZ I ZAWSZE JEDYN ORGANIZACJ TERRORYSTYCZN JEST PASTWO WOLNO DLA WSZYSTKICH ZBROJNYCH PARTYZANTW MIEJSKICH WOLNO DLA WSZYSTKICH UWIZIONYCH REWOLUCJONISTW

Nocni Zadymiarze

lsk, Polska - akcja solidarnociowa przeciwko KB Bank


W zwizku z apelem nawoujcym do akcji soladarnociowych, wystosowanym przez greckich aktywistw z partyzanckiej grupy Konspiracyjnych Komrek Ognia, w dniu 17 stycznia bierzcego roku w woj. lskim odbya si symboliczna akcja popierajca w apel. Przed wejciem do KB Banku zosta wywieszony banner Solidarni z Grecj, na ktrym widnieje charakterystyczne logo greckiej grupy. Poparcie zostao rwnie wyraone w jzyku angielskim za pomoc spreyu, a drzwi obrzucone farb. Mamy nadziej, e ten niewielki gest solidarnoci doda chocia odrobin wsparcia aktywistom, ktrym wraz z dniem 17 stycznia rozpoczyna si proces sdzenia za dziaalno, wedug systemu prawa terrorystyczn. Wraz z tym wydarzeniem wyraamy nadziej, i to nie koniec akcji solidarnociowych, zarwno w Polsce jak i na wiecie. Solidarno nasz broni!

78

List otwarty Nieformalnej Federacji Anarchistycznej (FAI) do ruchu anarchistycznego i antyautorytarnego


Rozesany przez Nieformaln FAI w 2003 roku po serii atakw bombowych (listy-puapki) przeciwko celom Pastwa na terytorium UE. Moe by traktowany jako manifest programowy grupy.
wobec Pastwa oraz kapitau jak te nasz nieskrpowan mio do wiata wolnego od wadzy czowieka nad czowiekiem oraz czowieka nad natur. Nie jestemy jedyni, ani nie jestemy ostatni. Na kadej ulicy, za dnia i nocy, dostrzegamy jak wzrasta to samo niszczco- budujce napicie i pragnienie lepszego wiata. wobec Pastwa oraz kapitau jak te nasz nieskrpowan mio do wiata wolnego od wadzy czowieka nad czowiekiem oraz czowieka nad natur. Nie jestemy jedyni, ani nie jestemy ostatni. Na kadej ulicy, za dnia i nocy, dostrzegamy jak wzrasta to samo niszczco- budujce napicie i pragnienie lepszego wiata. Bylimy w Genui, bylimy w Salonikach, bylimy na woskich ulicach ostatniej nocy, a jutro bdziemy na kolejnych walczc z ndz istniejcego porzdku. -Atakujmy i niszczmy odpowiedzialnych za represje i wyzysk! -Atakujmy i niszczmy wizienia, banki, sdy i komisariaty! -Rewolta jest zaraliwa i moe si odradza! -Spoeczna wojna przeciw kapitaowi i Pastwu! *** KIM JESTEMY Powoalimy Nieformaln Federacj Anarchistyczn, to jest federacj tworzon przez aktywne grupy bd poszczeglne jednostki, w celu wykroczenia poza limity zawarte w pojedynczych projektach oraz aby dowiadczy realnych moliwoci, jakie daje nieformalna organizacja. Jestemy zdecydowanie przekonani, e tylko chaotyczna(spontaniczna) organizacja o horyzontalnej strukturze, bez przywdcw, wadzy czy podejmujcych decyzje komitetw centralnych, moe speni nasze pragnienie wolnoci tu i teraz. Naszym celem jest stworzenie organizacji odbijajcej obraz (struktur) spoeczestwa anarchistycznego, o ktre walczymy. Ma by to w zamyle instrument (narzdzie), nie za kopia jakiej starej uzbrojonej partii, czy organizacja poszukajca adeptw. Jeli nie byby to instrument testujcy skuteczno organizacji nieformalnej oraz jej zdolno do polepszenia jakoci (dziaania) i cigoci rewolucyjnej walki, byaby ona (organizacja) zupenie bezuyteczna i z pewnoci zginaby mierci naturaln. Przez szeroko zakrojone akcje moliwym jest uzgodnienie (pogodzenie) organizacji z teoretyczno-praktyczn debat z jednej strony, oraz z anonimowoci grup i jednostek z drugiej Dziaania nasze w rzeczywistoci, poza swoim specyficznym

odpowiedzi na przebiegajc szybko konsolidacj struktur UE, zakadajc cae zo politycznych, ekonomicznych i wojskowo-represyjnych decyzji poszczeglnych Pastw czonkowskich UE, oraz w obliczu ratyfikacji Konstytucji, ktra przywraca i gwarantuje wadz UE, rozpocza si pierwsza kampania bojowa Nieformalnej Federacji Anarchistycznej. Nie moemy odmwi sobie przyjemnoci aktywnej krytyki 6 miesicznego przywdztwa Woch w UE, ktre wanie dobiega koca. Jestemy wiadomi, e- poza wszelk oficjaln retorykdecyzje podjte w cigu tych 6 miesicy spowoduj upowszechnienie si nowych praktyk wyzysku i naduy wadzy. W Twierdzy Europa, gdzie nie tylko granice pomidzy wyzyskiwaczami, a wyzyskiwanymi s strzeone przez uzbrojone siy porzdku, pragniemy przeciwstawi umowom handlowym i militaryzacji terytorium wolne porozumienia zawierane midzy tymi, ktrzy walcz przeciwko wadzy, ukazujc tym samym, e walka nie tylko jest moliwa, lecz e jest ona absolutn koniecznoci. Zaatakowalimy dzi represyjny aparat, ktry odgrywa komedi demokracji i ktry niebawem wprowadzi do nowego europejskiego porzdku stare instytucje i starych gwnych bohaterw: -Poszczeglne departamenty policyjne, ktre wkrtce zostan zastpione przez europejsk armi, i ktre, poza swoim tradycyjnym zadaniem dotyczcym wewntrznych represji, speniaj podstawow misj infiltracji ogromnych ludzkich rzesz biedoty usiujcych dosta si do Twierdzy Europa. W rzeczywistoci, jedynie cz siy roboczej, potrzebna szefom jest wpuszczana w granice europejskie, pozostali s odsyani i eksploatowani w ich rodzimych krajach. -System wiziennictwa, coraz bardziej przepeniony i rozszerzany, umacniajcy swoj podstawow rol wewntrz systemu represji. Jest on ostatnim bastionem w obronie systemu, podczas gdy godowe pensje i ostatnie resztki (niszczonego) systemu pomocy spoecznej nie s w stanie powstrzyma gniewu wykorzystywanych. -Biurokratw i politykw niezmiennie gotowych planowa i promowa kade nowe przystosowanie ktre podtrzymuje system przy yciu. Akcje przeprowadzone dzisiaj, podobnie jak te przysze, s zaplanowane w ten sposb, by unikn uderzania w niewinnych ludzi. Bdziemy nieustannie okazywa nasz gbok nienawi

79

przesaniem niszczenia i tworzenia, nios rwnie przesanie innego rodzaju, choby to wpisane w metody i narzdzia dziaa. W tym przypadku powstae zniszczenia nie s istotne. Mamy wiadomo, e to nie jaka dobrze uzbrojona grupa mniejszociowa wznieci ogie rewolucji, i zdeterminowani jestemy nie odwleka naszego powstania czekajc, a wszyscy stan w gotowoci: jestemy coraz bardziej przekonani, e prosta akcja bezporednia przeciwko instytucjom jest skuteczniejsza ni tysice sw. FEDERACJA z uwagi na jej szeroko rozwinit struktur horyzontaln, to jest federacja grup lub jednostek, wolnych i rwnych mczyzn i kobiet zczonych wsplnymi praktykami ataku przeciwko wadzy i wiadomych, e wzajemne wsparcie i rewolucyjna solidarno s instrumentami wolnoci. Relacje wewntrz Federacji s jednoczenie stabilne i elastyczne, stale si rozwijaj dziki ideom i praktyce wnoszonym przez nowe jednostki i grupy, ktre si do nas przycz. Nie chcemy adnej demokratycznej federacji, bo to oznaczao by reprezentantw, delegatw, oficjalne spotkania, komitety oraz organy co z kolei wymuszao by wybory przywdcw, charyzmatycznych postaci oraz przyjmowanie wytycznych narzucanych przez specjalistw od retoryki. W nieformalnej federacji, komunikacja musi opiera si na rwnej i anonimowej debacie, ktra bdzie wypywa z praktyki (wnioski z akcji) oraz z szerokiego rozpowszechnienia si teorii poprzez rodki komunikacji, ktrymi dysponuje ruch. Innymi sowy, polityczne mityngi zostan zastpione przez anonimow i rwn debat pomidzy grupami oraz jednostkami, ktre bd komunikowa si poprzez praktyk. Federacja jest nasz si, to znaczy si grup i jednostek pomagajcych sobie w ramach jasno okrelonych zasad wzajemnej pomocy. ANARCHISTYCZNA bo domagamy si zniszczenia Pastwa i kapitau. Walczymy o wiat gdzie rzdzi bd wycznie wolno i samoorganizacja oraz o spoeczestwo gdzie panowanie czowieka nad czowiekiem i czowieka nad natur nie bdzie mie miejsca. Silnie przeciwstawiamy si rwnie marksistowskiemu nowotworowi wszelkiej maci, ktry jest niczym innym jak tylko fascynujc i niebezpieczn syren wieszczc wolno ucinionym, ale faktycznie przeczc moliwoci zaistnienia wolnego spoeczestwa i zastpujc jedn wadz poprzez drug.

NIEFORMALNA bo nie wierzymy w awangard ani nie uwaamy samych siebie za adn owiecon aktywn mniejszo. Chcemy po prostu y jako anarchici tu i teraz i dlatego postrzegamy nieformaln organizacj jako jedyn ktra jest zdolna zapobiec stworzeniu jakichkolwiek mechanizmw wadzy i biurokracji. Pozwala nam ona cieszy si niezalenoci jako jednostkom oraz/czy grupom i podtrzymywa opr wobec wadzy. FAI prowadzi walk zbrojn, ale nie godzi si na tradycyjne monolityczne struktury narzucajce organizacji baz, podzia na regularnych i nieregularnych (zwykych i specjalnych) czonkw, kolumny, kadry egzekucyjne, wielkie kwoty pienine i ycie w ukryciu. Uwaamy e tego typu organizacja jest atwym celem dla wadzy. W rzeczywistoci, bdcy wtyk gliniarz lub informator wystarczy by caa taka organizacja lub jej znaczna cz runa jak domek z kart. Tymczasem, organizacja nieformalna, jako e jest tworzona przez tysice jednostek lub grup, ktre nie znaj si (a rozpoznaj si wzajemnie poprzez przeprowadzane akcje i spajajce wsparcie wzajemne), jeli nawet w wyniku jaki niesprzyjajcych okolicznoci szpiedzy lub informatorzy przedostali by si z zewntrz, miao by to wpyw na jedn poszczegln grup, nie obejmujc pozostaych. Co wicej, ktokolwiek bierze udzia w Nieformalnej organizacji, jest jej bojownikiem jedynie kiedy bierze udzia w akcji. Dlatego te, organizacja nie wpywa na caoksztat i pozostae sfery ycia towarzyszy, tak e unika si w ten sposb wszelkich problemw typowych dla sekciarskiej walki zbrojnej. Gdy zdoamy si silnie zakorzeni, wadz bdzie kosztowa wiele wysiku zniszczenie nas. Pakt o wzajemnym wsparciu jest silnym punktem Anarchistycznej Nieformalnej Organizacji i opiera si na trzech zasadniczych punktach, ktre bazuj z kolei na wspomnianym powyej anarchistycznym projekcie rewolucyjnym. Gdy jednostki bd grupy decyduj si przystpi do Nieformalnej Organizacji Anarchistycznej, w gr wchodz nastpujce punkty: 1.SOLIDARNO REWOLUCYJNA Kada grupa akcyjna w Nieformalnej Organizacji Anarchistycznej jest zaangaowana w okazywanie solidarnoci rewolucyjnej towarzyszom, ktrzy

zostali aresztowani, bd ukrywaj si. Solidarno ta demonstrowa si bdzie gwnie przez akcje zbrojne i ataki na ludzi i struktury, ktre odpowiadaj za uwizienie towarzyszy. Solidarno bdzie zawsze praktykowana jako nieodczna cecha anarchistycznego ycia i dziaania. Oczywicie, nie odwoujemy si do legalnych i technicznych rodkw pomocy: spoeczestwo buruazyjne oferuje tak du liczb prawnikw, pracownikw socjalnych i ksiy, e rewolucjonici mog spokojnie zaangaowa si w innego rodzaju aktywno. 2. KAMPANIE REWOLUCYJNE Gdy grupa bd jednostka rozpoczyna kampani rewolucyjn poprzez swe czyny i komunikaty z nimi zwizane, inne grupy i jednostki z Nieformalnej Organizacji Anarchistycznej wcz si do kampanii w zalenoci od czasu i rodkw jakimi dysponuj. Kada grupa bd jednostka moe podj walk o konkretne cele poprzez jedn lub wiele akcji pod ktrymi podpisze si ta pojedyncza grupa, bd jednostka, a ktre potwierdzi(ogosi) Federacja. Jeli inne grupy nie zgadzaj si na kampani, krytyka wyrazi si poprzez akcje i komunikaty ktry przyczynia si do dyskusji i korekt. 3. KOMUNIKACJA MIDZY GRUPAMI I JEDNOSTKAMI Grupy akcyjne wewntrz Nieformalnej Organizacji Anarchistycznej nie musz si zna. To pomoe unikn fali represji oraz zapobiegnie wyonieniu si ewentualnych liderw bd biurokratw. Komunikacja midzy grupami i jednostkami odbywa si poprzez dokonywane akcje oraz poprzez kanay (rodki komunikacji) jakimi dysponuje ruch, przy czym grupy nie znaj si bezporednio. P.S. Jakiekolwiek podobiestwo nazwy FAI z wosk FAI- Federacj Pracownikw Transportu (Federazione Autotransportatori Italiani), z wosk FAI- Federacj Anarchistyczn (Federazione Anarchica Italiana) oraz z FAI- Wosk Fundacj Na Rzecz rodowiska (Fondo Italiano per lAmbiente) jest czystym zbiegiem okolicznoci. Tym samym przepraszamy tych, ktrych ten zbieg okolicznoci dotyczy.

80

Konspiracyjnym Komrkom Ognia


Wystpienie polityczne P.Masourasa podczas pierwszego procesu przeciwko KKO, w specjalnym sdzie wojennym na terenie ateskiego wizienia Koridallos, wygoszone 21 czerwca 2011 roku. Sd skaza go na czn sum 19 lat wizienia. dziaa wadzy s widoczne, a ich obserwatorzy wycigaj z tego wnioski. Z pewnoci wielu z nich uwaa, e wasza strategia opiera si na represjach i dy do wzbudzenia strachu. Takie podejcie przelizguje si jednak po powierzchni wiadomoci rewolucyjnej, pod ktr kryj si gbsze treci. Jeli chodzi o mnie to zdaem sobie spraw, e poza strachem i represjami istnieje take moliwo wyboru. Jeli dokonamy krtkiej retrospekcji, przygldajc si nieco uwaniej historii ruchw wywrotowych, jakie dziaay w krajach zachodu, w dekadach 60 80, uzmysowimy sobie, e rodki, jakimi posugujecie si podczas tego sdu wojennego, nie stanowi adnej innowacji w dziedzinie polityki represji. Dlatego te, dowiadczamy dzi warunkw, podobnych do tych, jakie miay miejsce w powojennych Woszech, RFN, postfrankistowskiej Hiszpanii, Francji oraz Grecji. W tej ostatniej, wszystko co dziao si przed 74, nazywano oporem, pniej za przemianowano to na terroryzm. Przeciwnicy reimu, ktrych sdzono za udzia w zbrojnych organizacjach rewolucyjnych lub za dziaalno w szerszym spektrum wywrotowych praktyk, byli sdzeni wwczas w ramach identycznych reimw izolacji oraz represji. Dlatego w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z rejestrowaniem i przetrzymywaniem przez pastwo, dowodw tosamoci osb, ktre przychodz, by obserwowa polityczne procesy sdowe. To czasy, gdy wadzy zdarza si wykorzystywa czyj obecno na sali sdowej, jako dowd przeciwko tej osobie, uruchamia si prawodawstwo stanu wyjtkowego, a dochodzenia sdowe zamieniaj si w pogrom. To czasy, gdy sdziowie, dowolnie usuwaj publiczno z sali rozpraw, a czasami nawet samych oskaronych. To okres, gdy uzbrojeni po zby karabinierzy, jednostki B.K.A. i gwardii cywilnej, pilnuj sal sdowych, a take dozoruj pomieszczenia zatrzyma, gdzie oskareni (o ile tylko maj tak moliwo) komunikuj si ze swoimi prawnikami i rodzin. To czasy, gdy przeprowadzanie procedur

Owiadczenie Panagiotisa Masourasa wygoszone podczas procesu przeciw

postpowania sdowego, opiera si na rozprawach bez wiadkw, prawnikw, a nawet oskaronych. Przyjdzie nam rwnie stawi czoa rozprawom oraz wyrokom zapadajcym pod nieobecno oskaronych. Zarwno kiedy jak i dzi wnioski pozostaj te same. Rezultat wspomnianych tu procesw sdowych jest z gry przewidziany, poniewa wadza sdownicza dziaa w imieniu swoich politycznych zwierzchnikw, suc interesom midzynarodowego i narodowego kapitau, chronic wewntrzny porzdek prawny i swoje bezpieczestwo. Tym samym widzimy, e ciao sdownicze, stanowic narzdzie ochrony elit ekonomicznych i politycznych, peni po prostu dekoracyjn i marionetkow rol. Dlatego, rozprawy takie jak dzisiejsza, stanowi jedynie wyraz publicznej ratyfikacji decyzji, ktre zapady ju wczeniej i zawsze maj charakter polityczny. Wyroki dostosowuje si po prostu do posunic i planw pastwa. W takich wanie warunkach, cz z nas stara si zbudowa barykad oporu oraz rzeczywistego sprzeciwu wobec polityki izolacji i oczerniania. Wznielimy nasze sowa i praktyk, przeciwko mechanizmom sdowym, ale nie tylko przeciwko nim. Postanowilimy, e na dobrze zaostrzon brzytw pastwowego szantau, odpowiemy w ten sam sposb, posugujc si naszym wasnym ostrzem i nie bdziemy nadstawia drugiego policzka. Jest to dziaanie, ktre moim zdaniem, stanowi wany, a wrcz podstawowy depozyt, jaki zawiera historia rewolucyjnej spoecznoci, depozyt, dany nam jako dobro wsplne, podlegajcy ewolucji, a zarazem dyskusji, czy to dziki krytyce, czy samokrytyce. Jednoczenie, moemy wzbogaca go i rozwija. Mam nadziej, e dziki temu nasz ruch bojowy, wnis wasny wkad do tych prb i stara, nie tylko nawizujc do historii, ale rwnie zapisujc si w niej wasnym indywidualnym jzykiem odmowy i postaw prawdziwego oporu. By moe nie byo sposobu, ktry daby nam moliwo zwycistwa, moe jak twierdzi opinia publiczna poraka bya z gry wpisana w nasze dziaania. Odpowiem sowami czonka Czerwonych Brygad, ktry stwierdzi kiedy, e tego typu spostrzeenia, pozostawi naley tym, ktrzy nadzieje pokadaj w Maryi Dziewicy paczcej. Sposb patrzenia na histori, rozpatrujcy j w fatalistycznych kategoriach nieodwracalnoci i przyzwolenia, oznacza, e zgadzamy si na totalno ich wadzy, zapobiegajcej przekazywaniu kolejnym pokoleniom, nowych politycznych

a pocztek chciabym wyjani wszystkim, e staj tu dzi nie jako przestpca, ale jako pojmany polityczny przeciwnik reimu. Przestpstwo jest przywilejem tych, ktrzy legalnie ami prawo. Dlatego, majc na uwadze obecn sytuacj, owiadczam, e nie zamierzam okazywa jakiejkolwiek skruchy ani si usprawiedliwia, poniewa bojownik, ktry konfrontuje si z sdowym mechanizmem systemu, w adnym razie nie mgby przeprasza za swoje czyny. Usprawiedliwianie si i proszenie o niszy wyrok oznacza okazywanie alu i skruchy. Tymczasem wcale nie auj, e jestem rewolucjonist. Z tego te wzgldu, zamiast demonstrowa skruch, wystpuj tu, by wygosi moje polityczne owiadczenie, podtrzymujc dziki temu waciw w tej sytuacji postaw. Na pocztek kilka sw o postawie, jak przyjem podczas procesu. Jeli mu si przyjrzymy, dokonujc drobnej retrospekcji do nie tak odlegej przeszoci, zobaczymy, e kroki, jakie podjo pastwo, w celu zabezpieczenia jego przebiegu, byy niczym innym jak tylko prb izolacji winiw politycznych, w odpowiedzi na warto wzajemnej solidarnoci. Wszystkie cztery rodzaje wadzy, wsplnymi siami, podjy starania, by obezwadni i zmiady swoich antyreimowych przeciwnikw. Podjy prb zgniecenia nas moralnie, politycznie, zasadniczo. Musimy zablokowa te plany. Trzeba si zastanowi i oceni, czy ich prba si powioda, a jeli tak, to dziki jakim okolicznociom i pod jakimi warunkami. Tego typu namys powinien posuy nam za narzdzie politycznej edukacji oraz wiadomoci. Wyniki

81

pozycji, teorii i praktyk. Musz przyzna, e konsekwencje wyganicie mojego 18-miesicznego aresztu i wyjcia na wolno, szybko do mnie dotary. Dlatego, biorc pod uwag nowe fakty, decydujce o moim pojawieniu si na tej sali, musz wyjani kilka spraw. Przychodzc tu dzi i wypowiadajc si z wolnej stopy, wolny na pewnych warunkach. Nie chciabym jednak, abycie odnieli wraenie, e staj tu, aby la mid w wasze uszy, okazywa skruch, bi si w piersi i skada wyjanienia. Jeli sdzicie, e przyszedem, aby oczyci si z zarzutw lub wzbudzi wasz sympati i wyrozumiao, to jestecie w bdzie. Wykonuj dzi posunicie polityczne, gono mwic o nowej propozycji, o nowym punkcie widzenia. To moja reakcja i sposb w jaki chc pomc w stworzeniu przestrzeni antyautorytarnej autonomii, czy to wewntrz wizie, czy to poza ich murami, szerzc niezbdne umocnienie wywrotowej walki. To rwnie wyraz mojego szacunku dla uwizionych obecnie towarzyszy, ktrzy z odwag i otwartoci, ale i z polityczn trzewoci, odmawiaj stawienia si przed wami, plujc wam tym sposobem w twarz, w odpowiedzi na wasz szanta. Poniewa popularyzacja teorii oraz praktyki rewolucyjnego sumienia nie ogranicza si do sali sdowej. Nie chcecie przyzna, e jestemy politycznymi przeciwnikami reimu, przetrzymywanymi w niewoli i poddawanymi polityce, jak stosujecie wobec specjalnych zakadnikw pastwa. Nie chcecie przyzna, e sdzicie swoich politycznych oponentw, mimo, e robicie to przy uyciu prawa antyterrorystycznego, ktre suy przeladowaniu przestpstw o charakterze politycznym. Sdzicie nas w sdzie wojennym, ktry jeszcze bardziej ni zwyka sala sdowa, przypomina chlew, z powodu przytaczajcej obecnoci ludzi, ktrzy s tu na usugach wadz sdowniczych i legislacyjnych. Dlatego jestem winny, jeszcze zanim wydacie swj werdykt. Poniewa nie jestem niewolnikiem, a moje nastawienie nie jest pokojowe, poniewa nie zginam karku. Bo nie akceptuj podziaw spoecznych, bo jestem osob i jako osoba, mam rwnie swoj godno. Jestem winny, gdy opowiadam si za innym yciem i reprezentuj jeszcze jedno pragnienie rnorodnych poszukiwa lepszego wiata. Mwicie, e nie kieruj wami polityczne motywy ani kryteria, e nie usiujecie osaczy ani blokowa alternatyw spoecznych, politycznych propozycji waszych oponentw, ktre gdyby zyskay popularno i akceptacj, mogyby doprowadzi do odwrcenia sytuacji, w efekcie czego stracilibycie akceptacj, jak si teraz cieszycie. Mogoby doj do tego, e dostrzeono by wady waszej demokracji, dotyczce kultury, stosunkw spoecznych, wychowania politycznego. Jeli uzmysowilibycie sobie nasze stanowisko, wwczas wasza pewno siebie i przekonanie, e racje stoj po stronie waszej neoliberalnej polityki, mogyby si rozpa i zaama. Macie do czynienia z oskaronymi, ktrzy nie tylko odrzucaj pozycje oskaronych, ale wrcz wchodz w rol oskarycieli. Macie do czynienia z ludmi, nie akceptujcymi dialogu pomidzy rewolucj i kontrrewolucj. Anarchici nie uznaj waszych wartoci ani ideaw, a take spoecznego pokoju i porzdku prawnego, na stray ktrego stoicie. Nie zo przed wami adnych wyjanie. Midzy nami zieje przepa, a zatem jakikolwiek mogcy nas czy kana komunikacji nie istnieje. Ze wzgldu na wasz pozycj, jestecie tym bardziej zobligowani, by podj si permanentnej krytyki i wywoa dyskusj na temat istniejcego porzdku. W 1929 r. komunista Rakoczy zapyta swoich sdziw: Kim jestecie? Co sob reprezentujecie? Jaki jest historyczny

powd waszego istnienia? Jeli miabym kontynuowa dzi tamten dialog, powiedziabym, e jestecie gangiem samozwaczych katw, funkcjonujcym jako mur ochraniajcy polityczne i ekonomiczne elity. Zawsze czujni, gwarantujecie ich istnienie, reprezentujc chore kapitalistyczne normy, przenikajce ludzkie ycie. Jestecie wyrazem utraty i wyprzeday sumie waszych poddanych, wyraacie chwiejno i sabo ich spoecznego trwania. Historyczn przyczyn waszego istnienia jest nic innego jak grzebanie rewolucjonistw ywcem pod zwaami cementu i stali. Waszym zadaniem jest, by w atmosferze terroru i represji, tumi wszystkie nietypowe, spoecznie wywrotowe niepokoje i zachowania, topic we krwi kady oddech, niezsynchronizowany z rytmicznym stukotem machiny spoecznej, nioscej duchow mier wikszoci z nas. Jeli spojrzymy wstecz, uwiadomimy sobie midzynarodow wszechobecno typowej taktyki eksterminacji oraz izolacji winiw politycznych. Uwizienia, egzekucje, ataki przeciwko rewolucjonistom i strukturom wywrotowym oraz wszelkim ogniskom oporu, poncym na caym wiecie oto podstawowe skadniki istnienia krajw kapitalistycznych. Dziaania te d do zgniecenia wiatowego frontu rewolucyjnego, nieustannie pracujcego na rzecz obalenia istniejcego porzdku. Wszelkimi moliwymi rodkami dy si do wzmoenia i podtrzymania polityki izolacji oraz umidzynarodowiania kapitalistycznych represji. Dokonuje si to zgodnie z nieugit lini imperialistycznego panowania, przy pomocy midzynarodowej koordynacji dziaa jednostek militarnych, wzrostu uprawnie policyjnych tajnych sub, technokratycznego ksztacenia, prania mzgw za porednictwem mediw, religii, rodziny, a take poprzez amputacj wiadomoci, dokonywan w szkolnych klasach, szanta zarobkowego niewolnictwa, masowe uwizienia i procesy sdowe bojownikw. Gdy kto mwi o eksterminujcych warunkach uwizienia i mordowaniu rewolucjonistw, na myl przychodzi od razu noc mierci w Sztutgarcie, do jakiej doszo w pilnie strzeonym wizieniu Stammheim. Wwczas to bojownicy RAF zostali znalezieni martwi w swoich celach, zastrzeleni, zasztyletowani i powieszeni. Jednak Stammheim nie znajduje si tylko w Niemczech. Moemy napotka je wszdzie na wiecie. W Turcji z jej celami F, gdzie winiowie polityczni ginli jeden po drugim, i gdzie wzniecali oni bunty oraz walki majce na celu obalenie wiziennego reimu, wobec czego pastwo zamordowao cznie 122 z nich. Stammheim to rwnie hiszpaski reim izolacyjny FIES, ktrego betonowe groby takie jak El Dueso, Okania 1, Puerto de Santa Maria oraz Erera de La Mancha, nazywane byy przez winiw wylgarni tortur, szalestwa i ekosterminacji. Stammheim to wreszcie izolatki w Voghera, Rebibbia, a taka caa wyspa Asinara, ktra bya miejscem deportacji winiw z Czerwonych Brygad, ktrych gocinne progi pozostaway otwarte specjalnie dla politycznych. Stamtd za na powrt moemy przenie si do Niemiec, gdzie piekielne miejsca takie jak Ossendorf w Kolonii i wizienie w Hamburgu, pozstaway pod kontrol psychiatrycznej jednostki badawczej SFB 115 (specjalny obszar bada), ktr prowadzi gwny psychiatryczny sadysta, dopuszczajcy si tortur, Gian Kros, za cae przedsiwzicie finansoway USA. Idc dalej, Stammheim rozciga si na specjalne wizienie we Francji i brytyjskie H-bloki przeznaczone dla bojownikw IRA oraz INLA w Anglii, na podziemne lochy Ameryki aciskiej. Powracajc za do Grecji napotkamy Stammheim w biaych celach izolacyjnych, gdzie przetrzymywani byli czonkowie Rewolucyjnej Organi-

82

zacji 17 Listopada, a take w specjalnym reimie wiziennym i izolacyjnym dla winiw politycznych. By nie zapomnie skd przychodz, rewolucjonici powinni zawsze pamita o trwajcej i nieugitej, a przede wszystkim susznej i usprawiedliwionej wojnie. Na szanta odpowiadajc wytrwaoci, dziaaniem i prawoci. Umiechajc si pogardliwie, wobec oskare i uwizie, ich serca zwycisko pozostaj niewzruszone, dotrzymujc tysicy obietnic, planw na inne ycie oraz walk. Odpowiadajc walk na represje, przystosowanie, wyalienowane ycie, oskarajc o nie kapitalizm. Twarda, nieustajca, wywrotowa walka. Byoby dla mnie czym aosnym popa w faszywy wybr pomidzy niewinnoci a kar. Nawet mimo tego, e jak wiecie nie macie na mnie adnych dowodw. Dlatego jestem winny tak samo jak w oczach bojownikw oraz ruchu wywrotowego winna jest praktyka rewolucyjnego sprzeciwu. Tym czego nie dostrzegacie jest to, e wtrcajc rewolucjonistw do wizienia, poddajc ich egzekucji, nie jestecie w stanie zlikwidowa rewolucji jako takiej. Przeoczenie to jest rdem jednego z wygodnych zudze jakie ywicie odnonie swoich mechanizmw wadzy i waszego postrzegania sytuacji. Nie pojmujecie, e nawet grzebic nas ywcem, nie jestecie w stanie skra nieba, rodzcego nasze gromy. Sdzicie, e wysyajc uzbrojone jednostki EKAM (siy specjalne) aby porozbijay nam gowy kolbami swoich karabinw oraz zawloky do wiziennych cel, zdoacie odebra nam najcenniejsz rzecz jak mamy, wiar w ideay, wartoci, walk. Jeszcze naiwniej wierzylicie, e przywykniemy do wiziennych podg, korytarzy, cel izolacyjnych oraz spacerniakw kadego wizienia. Teraz, dwa lata pniej pokazuj wam efekty waszych zudze. Nie macie w garci adnego, ani politycznego ani moralnego, zwycistwa, jedynie stos papierzysk, ktre nie s w stanie uwizi mojej duszy. Nie stoj dzi przed wami po to by pozyska sympati ktregokolwiek z sdziw czy oskarycieli publicznych. Jestem tu jako polityczny podmiot, nakoniony przez wasne sumienie do przedstawienia wasnego punktu widzenia na istniejcy stan rzeczy. Dlatego te pozostaj bezkompromisowy. Duo bardziej istotne obecnie jest zachowanie przez nas spjnoci i prawoci ni dalsze efekty. Wielkie znaczenie ma miao i duma, poddawane codziennie prbom w rozmaitych wariantach galer totalitarnego reimu. Jakkolwiek bymy ich nie nazywali, czy to wizieniami, miejscami pracy, konwenansami, martwymi ideologiami czy faszywymi wyborami. Wiszcy nade mn wyrok nie jest w stanie utemperowa mojego jzyka i mojej determinacji, by dumnie dowie swojej wartoci. Unikam autocenzury, zarwno w mylach jak i w sowach, cho wiem, e bez wikszych problemw mgbym zosta osdzony na podstawie prawa 509 z 1947 roku. Jedyna rnica jest taka, e nie propaguj komunizmu, lecz anarchizm. Dla niektrych ludzi, walka jest niczym cenny kwiat, dla zdobycia ktrego musz oni pod ku kracowi klifu, by stan bezporednio na jego krawdzi. Dla poruszajcych si blisko niej lub dla tych ktrzy j osignli, establiszment rezerwuje nadzwyczajne skal konfrontacji. Ci, ktrzy walcz lub s gotowi do walki, albo ju o o tym wiedz, albo dopiero zrozumiej to w trakcie swojej drogi, e pastwo ciga swoich wrogw niczym wcieky pies. Jakiekolwiek zudzenia s tutaj nie na miejscu. Nie myliby si kto, kto powiedziaby, e w okresach nasilenia si radykalno-wywrotowej walki, na dziaania osb stawiajcych jej opr, wadza odpowiada przy uyciu kombinacji (nieczytelne)

oraz represji. W ramach tej nieuniknionej prawidowoci wizienie powinno by traktowane jako co nadzwyczaj prawdopodobnego. Obecne greckie dowiadczenia potwierdzaj to w najbardziej konkretny sposb. Dzi, bardziej ni kiedykolwiek dotd, reim pragnie wymaza swojego wewntrznego przeciwnika. Wielu bojownikw, uwizionych na podstawie nie istniejcych dowodw, prbek D.N.A., odciskw znalezionych w domach oraz na przenonych przedmiotach, kryminalizacja przyjacielskich i politycznych znajomoci, wielu towarzyszy poddanych szczeglnemu reimowi dla zakadnikw pastwa, prawo antyterrorystyczne zawsze podrasowywane, aby mc ugodzi w kadego. Wadze kreuj klimat, dziki ktremu mog unicestwia bojownikw i zastrasza kadego, kto potencjalnie mgby sprzeciwi si celom reimu, zakcajc przez to porzdek i pokj spoeczny.Dlatego te, wszyscy, ktrzy atakuj istniejcy porzdek, powinni rozway wszystko z czym mog si zetkn na swojej drodze, ale rwnie podejmowa dziaanie podczas ich prawdopodobnego schwytania i zamknicia w nowoczesnych lochach demokracji. By moe komu wydawao si, a by moe nadal si wydaje, e gdy zostaniemy do nich wtrceni, poaujemy, e pragniemy innego spoeczestwa. wiata bez pastw, wyzysku oraz przemocy. Moliwe, e ludzie wadzy sdz, e ich polityka korekcyjna, obsadzona przez specjaln dyscyplinarn przybudwk, zwan stra, zdolna jest stpi czyj odwag, poprzez zamknicie w izolatce. Przedstawiane jako instytucje socjalizujce, wizienia s rakiem konstytuujcym spoeczestwo od wewntrz, korygujc jednostk zgodnie z wymogami reimu. Dyscyplinarne i represywne struktury nowoczesnych krematoriw, d do odseparowania jednostki od wszelkich procesw spoecznych. Izolacja mentalna, intelektualna, fizyczna, psychologiczna. To obszar, ktry podtrzymuje i uzewntrznia drukarski bd rodzaju ludzkiego. Za my rewolucjonici przebywajc tam, yjemy niczym w mauzoleum, w wiecie martwym z braku ideaw, w wiecie wyobcowanej egzystencji. Tak wyglda chore zblienie na wasz nowoczesny reim totalitarny. Klarownie odzwierciedla ono kanibalizm systemu kapitalistycznego w jego najwyszej, skondensowanej formie. Wizienie to mikrokosmos, w ktrym ludzkie istnienie, z duo wiksz atwoci uzmysawia sobie ile wart jest punkt widzenia wikszoci spoeczestwa, ktrego jest ono czci. Donosicielstwo, egoizm, plaga lekw/narkotykw, konwencje zaciankowej obyczajowoci, poddastwo, ale oprcz tego rwnie ekonomiczna, intelektualna i polityczna destrukcja tworz one oblicze tego spoeczestwa, na ktrym alienacja i wyzysk wycinaj lad swojego ostrza, przypominajc nam, e zawierajcy si w nim rak powinien zosta zniszczony. Tak wyglda obraz, propagowany przez wasz systematyzujcy standard, urzeczywistniany przez wasz polityk poprawcz, zasadniczo nacelowan na ujcie i zabicie walki prowadzonej, jak jednostka moe prowadzi przeciwko wadzy. Wizienia nie znajduj si jednak wycznie za wysokimi murami i na terenie martwych stref. S zainstalowane rwnie w instytucji rodziny, edukacji, w relacjach midzyludzkich, w armii, w wyrazistych ale zawsze faszywych umiechach otaczajcych ci ludzi. Wizienia znajduj si rwnie w religii, w milczeniu, w pasywnej zgodzie. Caa ta spoeczna sie mechanizmw dyscyplinujcych reprezentuje nasze skradzione ycie, brak wolnoci, opresj i eksploatacj jakie cierpi kady czowiek. Wizienia znajduj si nie tylko w odlegych miejscach, one yj i istniej wewntrz nas samych. Dlatego, wyjty spod prawa reimu, jestem tu dzi sdzony przez () nowoczesnych

83

wsppracownikw wadzy. Jestem tu z powodu logiki jak posuguje si rzd. Poniewa polityczne spektrum wadzy cechuje autyzm, polegajcy na przekonaniu, e demokratyczny reim jest idealnym, najwyszym stadium cywilizacji, nie podlegajcym ju adnej dyskusji. Reim cierpi na urojenia, e w spoeczestwie ludzi, jest w stanie posiada monopol na przemoc. Kiedy zatem rzeczywicie pojawiaj si tacy, ktrzy prbuj go obali, poprzez krytyczn teori i dziaanie, wwczas pastwo usiuje ich wchon oraz podda represji. Bez wtpienia nie podoba si wam, e nie zamiotem swoich pogldw pod wizienny dywan. Nawet jeli pocztkowo wrzucono mnie za kraty z przyczyn politycznych, to i tak byo jasne, e gdybym sta si dobrym winiem, aresztantem skonnym do wsppracy, szanse na moje wczeniejsze zwolnienie, byyby o wiele wiksze. Nie uda wam si doprowadzi do mojej politycznej klski. Wasze represywne struktury legn w gruzach, starajc si stumi rewolucjonistw. Pozycja rewolucjonisty znajdujcego si w wizieniu, powinna by rozpatrywana jako punkt wyjciowy do ataku. Dlatego te, zgodnie z tym co powiedziaem przed chwil, opublikowaem pewn ilo swoich listw politycznych, ignorujc fakt, e mogoby to pogorszy moj sytuacj, poniewa fikcyjno obciajcych mnie dowodw jest oczywista. Nie interesoway mnie jednak konsekwencje prawne, poniewa mam zobowizania wobec moich towarzyszy i prowadzonej przez nas walki. Zobowizanie, by wysoko unie flag wytrwaego stanowiska politycznego, istotne nawet w aktualnych warunkach. Rozumiaem i nadal rozumiem przez to, e rodki dajce mi szanse na zrzucenie wiziennego jarzma, (ktrego skadnikami s mciwo oraz nieistniejce dowody), nie mog wiza si z zatajaniem przeze mnie moich pogldw, aby uzyska dziki temu lejsze traktowanie. Przeciwnie, stoj razem z tymi, z ktrymi podzielam te same sprawy oraz refleksje, staj razem z kad mia, insurekcyjn jednostk. Nie pozwol przedstawi si jako ofiara DAEEB, poniewa rewolucjonista nigdy nie mgby sta si ofiar. Bojownik jest bowiem zawsze

przyszym zwycizc. Jeli kto chce zobaczy ofiary, powinien popatrze na wyalienowane spoeczestwo, ktre jest winiem wikszoci ograniczajcych je schematw, wyprodukowanych przez establishment, ale rwnie powinien popatrze na tych, ktrzy podtrzymuj jego etyk spoeczn, opart na ulegoci i strachu. Mgbym powoywa si na moj niewinno, nadajc tym samym nieszczer tre mojemu owiadczenia. Nie bd jednak oglda si na tego typu faszywe dylematy. Biorc pod uwag pynno jaka charakteryzuje sens niewinnoci i winy, gdy pojcia te znajduj si na linii walki pomidzy dwoma rnymi wiatami, bez wtpienia naley uzna, e s one wybitnie zmienne. Z tego te wzgldu nie ma miejsca na zudzenia, jakoby ten sd by czym innym, ni sdowy pluton strzelniczy, mierzcy ze swoich luf do wolnych ludzi. Reim i obskuranckie wymagania stanowice now Ewangelie, dobiegaj naszych uszu z kadej strony. Myl o sobie, strze swoich pienidzy, kochaj swojego boga, gi za swoj ojczyzn, pracuj, konsumuj, yj i umieraj jak inni tobie podobni. adnej z tych rzeczy nie chc i o adn z nich nie walcz. Nie postpuj naladujc innych, jestem sum moich wasnych wyborw. Tu wanie tkwi nasza zasadnicza odmienno. Jestem tu dzi, nie po to, aby udowadnia swoj niewinno, lecz by udowodni mechanizmowi sdowemu i antyterrorystycznemu swoj win. Nie trudno dostrzec podobiestwa midzy waszym demokratycznym reimem, a przeszymi i obecnymi reimami totalitarnymi caego wiata. Kto si z wami nie zgadza i nie przystosowuje, tego spotyka represja i likwidacja. Waszym zdaniem powinienem by aktywnym obywatelem, ktry poprzez gosowanie wybiera sobie kolejnego pana. Dobrym chrzecijaninem, opacajcym swoj wiar, monetami wrzucanymi do skarbonki waszego boga. Dumnym Grekiem, ktry zostanie wezwany na sub, a nastpnie bohatersko polegnie dla swojej ojczyzny, bronic w ten sposb waszych ekonomicznych i narodowych interesw. Poniewa jednak, nie mam nad sob pana, ani boga czy ojczyzny, poniewa nie stosuje si do zasad dominujcej etyki spoecznej, poniewa mimo schwytania nie zgiem karku, dlatego

jestem dla was doskonaym modelem tego, kogo nazywacie terroryst. Jeli moje wartoci i zasady wymagaj dalszych restrykcji, z dum uznaj si za terroryst, nie ogldajc na adne koszta. Jeli czekacie nadal na moj szczer skruch, musicie wykaza si cierpliwoci Syzyfa, poniewa nie auj z powodu moich idei, poniewa yj w godny sposb. Nie pozwol reimowej propagandzie oraz medialnemu kanibalizmowi na dalsze klasyfikowanie nas w roli osb, zajmujcych si wycznie popenianiem przestpstw. nie pozwol myle, e maj prawo nas ledzi, sdzi i oczekiwa od nas przeprosin, tym, ktrzy legalnie dopuszczaj si przestpstw przeciwko wikszoci. Osdza moe nas tylko pami naszych towarzyszy, w przypadku gdy nie stan na wysokoci zadania, zrodzonego przez sprzyjajce okazje, jeli zawiod czyje oczekiwania oraz wymagania jakie nakada na mnie udzia w walce. Tylko my moemy sdzi samych siebie. Tylko stojcy po naszej stronie; jeli wytrwamy z odwag, istniejc wbrew naszym czasom, a moment inwersji (odwrcenia panujcego porzdku przyp.tum.) ukae si naszym oczom. Do odpowiedzialnoci naleaoby pocign, ludzi zarzdzajcych i pracujcych w ramach tego mechanizmu wadzy, stanowicego cz totalitarnego reimu. Jedynymi ktrzy nie bd dzi przeprasza, s rewolucjonici. Koczc moje wystpienie, pragn podkreli, e patrz moim wrogom w oczy trzewo i bez strachu. Patrzc na was, widz katw wolnoci, przeladowcw przeciwnikw kapitalizmu i wadzy, ludzi torturujcych godno, inkwizytorw cigajcych rewolucyjne sumienie oraz perspektyw wolnego porewolucyjnego spoeczestwa. Patrzc na was staj si oskarzycielem i osdzam wasz win najwyszej zdrady, popenianej przeciw wszystkim wolnym i walczcym ludziom. Niech yje Rewolucja. Niech yje walka Radykalno-Wywrotowa. po wygoszeniu powyszego owiadczenia, przewodniczcy sdu zapyta P.Masourasa czy odpowie na pytania sdu. Odpowied brzmiaa: Wyjaniem ju na wstpie, e wygaszam polityczne owiadczenie i nie zamierzam za nic przeprasza, oczywiste jest wic, e nie ma midzy nami adnego miejsca na rozmow

84

85

86