Vous êtes sur la page 1sur 2

PERSBERICHT

Bouw Award naar Amsterdam, Civiel Award voor Arnhem

Vitae, het netwerk van de Nieuwe Professional, heeft afgelopen vrijdag voor de veertiende
keer de Bouw en Civiel Award uitgereikt. De Award is een landelijke prijs voor afstuderende
HTS-bouwkundigen en HTS-civieltechnici in het laatste jaar van hun studie. Op de finaledag
presenteerden 11 Hogescholen uit heel Nederland hun best afstudeerproject Bouwkunde
en/of Civiele Techniek. Een vakjury bepaalde op grond van een presentatie, expositie en een
vragenvuur de uiteindelijke winnaars.

De Bouw Award werd gewonnen door de Hogeschool van Amsterdam, de Civiel Award ging
naar de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Met deze Award brengt Vitae afstuderende
studenten in contact met deskundigen uit de praktijk, om hen op weg te helpen in hun
carrière.

Winnaars Bouw Award

De Hogeschool van Amsterdam heeft de eerste prijs gewonnen met het afstudeerproject
Drijvende bioscoopgebouw Cineship. Omdat Amsterdam weinig grond maar veel water bevat
is het idee ontstaan om een bioscoopgebouw op het water in de IJ-haven te situeren. De
studenten, Remko de Boer, Willem Kok, Sjors Wit en Joey Heynens, hebben dit reeds
bestaande idee van architect R. Leijbers bouwkundig uitgewerkt tot een realiseerbaar
complex. Cineship bestaat uit een tweetal grote zalen met een capaciteit van ongeveer 150
man en één kleine zaal voor ca. 80 man. Daarnaast beschikt het complex onder andere over
een café en een restaurant. In het project zijn onder andere de visie van de architect,
bouwkundige, akoestische en bouwfysische eisen, duurzaamheidaspecten en wet en
regelgeving meegenomen. Volgens de jury vielen de studenten op door "een goede
presentatie van een compleet project waarbij een bestaand idee onder handen is genomen,
gesignaleerde problemen creatief werden opgelost en een begroting en bouwplaatsplanning
werden gemaakt. Door de box van de oorspronkelijke opzet van de bioscoop te verkleinen,
kunnen bijvoorbeeld vluchtgangen er buiten in plaats van binnen worden gerealiseerd.
Hierdoor hoeft met minder regelgeving rekening te worden gehouden. Bioscoopbezoekers
hun jas aan laten houden in de zaal zorgt voor een duurzamer verbruik van energiebronnen.
Verder kan Cineship dienen als lichtbaken voor de haven en is onder andere met de boot
bereikbaar".

2e prijs - Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Ontspanningsplaats Zennez


3e prijs - Restauratie & herbestemming voormalige openbare school te Oudewater
Eervolle vermelding - HTS Rotterdam, Bouwen aan identiteit

Winnaars Civiel Award


De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft de eerste prijs gewonnen met het project
Brug naar Duurzaamheid. Volgens de studenten Patrick Morren en Rob Hendriks zijn er in
de Grond, Weg en Waterbouwsector diverse projecten waar duurzaamheid als opportuun
punt naar voren komt. Belangrijk omdat ook de GWW-sector haar steentje moet bijdragen
aan het tegengaan van het uitputten van grondstoffen en de milieuvervuiling. Er is in de
sector echter geen duidelijke toetsingsmethode om projecten een score te geven qua
duurzaamheid. Een methode om duurzaamheid van projecten in de sector te meten is nodig.
Deze meetmethode is door de studenten ontwikkeld. Voor het direct kunnen aflezen van de
score qua duurzaamheid is een figuur ontwikkeld. In het project is gekozen een Kompas te
hanteren, waarin alle toetsonderdelen gehanteerd zijn. De uiteindelijke toetsingmethode is
een globale uitwerking van een mogelijkheid om GWW-projecten een beoordeling te geven
qua duurzaamheid. "Een met een heldere visie en passie geschreven opdracht, dat het belang
van duurzaamheid in de civiele techniek onderstreept en vorm geeft. Het Kompas is een
dynamisch document dat een lans breekt voor duurzaamheid in de sector " aldus de jury.
2e prijs - Hogeschool INHolland Alkmaar, Drijvende tunnel Straat van Gibraltar
3e prijs - Hogeschool INHolland Haarlem, Oplossingsinrichtingen Lammenschansplein.

Eindbeoordeling
Elke afstudeergroep mag van de projectfases er twee kiezen waarop zij beoordeeld mag
worden; Initiatief, Ontwerp, Voorbereiding&Planning, Uitvoering en Onderhoud&Beheer. De
jury beoordeelt de afstudeerprojecten vervolgens op innovatie, creativiteit, maatschappelijke
verantwoordelijkheid, praktische toepasbaarheid en uitvoerbaarheid van het plan en op
vakinhoud. Daarnaast worden alle projectgroepen beoordeeld op algemene presentatie, zoals
de leesbaarheid van het rapport en de mondelinge presentatie. De vakjury bestaat uit een
aantal experts uit de Nederlandse Bouw- en Civieltechnische wereld.

Over de Bouw en Civiel Award


De Vitae Bouw en Civiel Award is een landelijke prijs voor afstuderende HTS-bouwkundigen
en HTS-civieltechnici. Sinds 1995 wordt deze uitgereikt aan de landelijk beste
afstudeerprojecten Bouwkunde en Civiele Techniek. Iedere Hogeschool nomineert één
afstudeerproject voor deelname. Op de finaledag worden de afstudeerprojecten geëxposeerd
en er volgt een presentatie. De winnaars ontvangen naast de Award een reischeque.
www.vitae.nl/award

Lezing duurzaamheid
Onderdeel van de bijeenkomst was een lezing over duurzaamheid in de bouwbranche door
Ruud Koornstra. Ruud Koornstra is ondernemer en koploper op het gebied van
duurzaamheid. Hij is mede oprichter van Tendris Holding, een initiëringmaatschappij voor
duurzame ondernemingen. Vanuit Tendris zijn diverse nieuwe duurzame ondernemingen
ontstaan. Onder andere een groene stroombedrijf, een duurzame creditcard voor CO2
compensatie en een bedrijf dat zich bezig houdt met de ontwikkeling en exploitatie van
energiezuinige verlichtingtechniek.

Vitae heeft een duurzaamheidtraject lopen om duurzame kansen voor professionals en


organisaties te ontwikkelen. Vanuit de overtuiging dat werk de plek is waar je duurzaam
verschil kunt maken. www.vitae.nl/duurzaamheid

Over Vitae
Vitae is een landelijk personeelbemiddelingsbureau voor de werving en selectie van vast
personeel en de bemiddeling van tijdelijke professionals. Jaarlijks bemiddelt Vitae ongeveer
4.000 kandidaten voor een vast dienstverband in 12 verschillende specialismen. Vitae telt
ongeveer 1750 medewerkers, waarvan 1000 Vitae Interim Professionals voornamelijk
werkzaam zijn in Techniek en Finance. Vitae is hiermee de enige partij in Nederland die de
sectoren werving & selectie en interim professionals naast elkaar heeft groot gekregen. Vitae
is opgericht in 1986 en heeft tien vestigingen in Nederland: Amsterdam, Breda, Rotterdam,
Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Arnhem, Maastricht, Enschede en Zwolle.
www.vitae.nl en www.snippr.nl

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:


Voor meer informatie over de 14e Bouw en Civiel Award en de winnaars kunt u contact
opnemen met Anne Ruth Groen, projectmanager communicatie, T 06-55 128 596
E a.groen@vitae.nl .

Centres d'intérêt liés