Vous êtes sur la page 1sur 4

Mesdames et Messieurs, Dames en heren, We hebben een akkoord over de begroting 2014.

Een groot deel van het werk hadden we reeds voor het zomerreces gedaan. Maar ook nu wilden we werk maken van maatregelen om onze economie en de koopkracht van de mensen te ondersteunen. Daar zijn we in geslaagd. Eerst en vooral wil ik het volgende zeggen: De regering respecteert haar budgettaire doelstellingen: met deze begroting bereiken we in 2014 een nominaal saldo van -2,3% voor Entiteit I. Ten einde de doelstelling van een structureel tekort van -1,2 % (voor alle overheden samen) te respecteren; Quelques bonnes nouvelles nous ont aid dans lexercice budgtaire : La matrise de linflation porte ses fruits, Nous avons intgr les dernires informations disponibles concernant les recettes fiscales Et nous pouvons compter sur certaines recettes non-fiscales additionnels par rapport au Comit du Monitoring (BNP).

Tout aussi important est le fait que le Gouvernement va raliser des conomies supplmentaires en ne retenant que les dpenses les plus prioritaires. Nous continuerons assurer un suivi trs strict des dpenses publiques.

Le Gouvernement fdral poursuit donc ses efforts pour arriver lquilibre budgtaire. Ces nouvelles mesures, dun total de 560,8 millions, sajoutent environ 22 milliards defforts cumuls raliss par ce Gouvernement depuis son entre en fonction. Malgr une situation trs difficile ces mesures nous permettent de respecter nos objectifs budgtaires et de dgager certains moyens supplmentaires en faveur de lactivit conomique, de la comptitivit et de lemploi et des priorits du gouvernement en matire de scurit. Nous appliquons la recette belge, cest--dire un mix entre les conomies ncessaires, le soutien au pouvoir dachat et le soutien nos entreprises et notre conomie. Met dit begrotingsresultaat zetten we de weg naar een begroting in evenwicht resoluut voort.

En dit met onze ondertussen vertrouwde mix van de nodige besparingen, steun aan onze bedrijven en steun aan de koopkracht van de burgers. Relance De Federale regering zet inderdaad opnieuw verder in op de economische heropleving van ons land. Iedereen weet dat de budgettaire marges extreem beperkt zijn. Toch zijn we erin geslaagd bijkomende middelen vrij te maken voor de relancestrategie. Samen met de maatregelen van juni voorzien we voor volgend jaar 263,2 miljoen euro extra aan relancemaatregelen. Bovenop de maatregelen die we vorig jaar in het kader van de relancestrategie namen. Daarmee zal de federale regering in 2014 meer dan 1,1 miljard euro besteden om onze economie, onze bedrijven en onze koopkracht te ondersteunen. Je le redis en franais. Avec les mesures prises en juillet dernier, nous prvoyons pour lanne prochaine un total de 263,2 millions deuros en plus pour la relance. Cela sajoute aux mesures que nous avons prises en 2012. Le Gouvernement fdral consacre ainsi en 2014 plus que 1,1 milliard euro pour soutenir le pouvoir dachat, nos entreprises et notre conomie. Over welke bijkomende maatregelen gaat het? Nous augmentons le pouvoir dachat des citoyens, en renforant le bonus au travail. Nous rcompensons donc mieux ceux qui travaillent et nous donnons un coup de pouce celles et ceux qui ont des difficults joindre les 2 bouts. Na de vermindering van de werkgeversbijdragen voor de eerste drie werknemers van kleine bedrijven, trekken we dit voordeel door naar de vierde en vijfde werknemer. Daarvoor maken we 8,1 miljoen in 2014 extra vrij, en op kruissnelheid 23 miljoen euro. Een KMO die twee extra werknemers aanwerft zal zo het eerste jaar 8000 euro kunnen besparen!

Nous poursuivons la rduction des cotisations sociales pour les 4me et 5me emplois, pour soutenir lentrepreneuriat et encourager les PME. Concrtement, une PME qui recrute 2 travailleurs en plus pourra ainsi conomiser 8.000 euros par an.

We zorgen ook voor extra steun aan onze KMOs door de aftrek voor investeringen te verhogen (kost: 22 miljoen euro)

Verder voorzien we een bijkomende vermindering van de loonkost in de horeca en de bouwsector (kost: 5,3 miljoen euro in 2014 en 21 miljoen euro vanaf 2015) Daarnaast zal de regering de loonkost verder verlagen in sectoren waar het productieproces continu doorloopt (de zogenaamde volcontinu sectoren). Dit geldt onder meer voor de chemiesector. (kost: 20 miljoen in de industrie)

Ook de lastenverlagingen voor de lage lonen worden versterkt (kost: 2014: 15,3 miljoen euro en vanaf 2015 45,9 miljoen euro).

Nous voulons davantage soutenir les jeunes qui sont la recherche dun emploi. Nous avons en effet dcid daugmenter de 27 30 ans lge des jeunes chmeurs qui peuvent bnficier de rductions de cotisations sociales. Nous rduisons galement de 12 6 mois la priode de chmage partir de laquelle ils peuvent bnficier de cette politique. (kost : 30 miljoen euro in 2014)

Nous augmentons galement les efforts de soutien en formation des travailleurs, en collaboration avec les entits fdres et les entreprises (cot : 7 millions deuros) Dames en heren, Een ander belangrijk aspect in de competitiviteitsdiscussie is uiteraard het dossier arbeiders-bedienden. Comme vous le savez, le Gouvernement fdral a mis fin la discrimination entre les ouvriers et les employs. Par ailleurs, la gnralisation du droit loutplacement partir de la septime anne danciennet constitue un pas important en avant dans la modernisation de notre march de lemploi. En compensation du cot pour les employeurs de la suppression du jour de carence, le Gouvernement fdral a rduit les cotisations patronales linaires de 80 millions deuros. Onze inspanningen stoppen echter niet met de opmaak van deze begroting. De kern heeft ook beslist om aan de expertengroep competitiviteit en werkgelegenheid te vragen twee andere maatregelen te onderzoeken tegen 1

november. Het gaat om: De verlaging van de btw op elektriciteit van 21 naar 6%.

En de versterkte steun aan specifieke zones die voor grote economische uitdagingen staan en zones met hoge jongerenwerkloosheid. De regering zal ook de analyse verderzetten over de aanpassing van de Wet van 96. Mesdames, Messieurs, Cyberscurit Je vous lavais galement annonc lors dune prcdente confrence de presse. Le Gouvernement fdral acclre la mise en uvre de la stratgie de cyberscurit. Nous dgageons 10 millions deuros, pour renforcer la cyber-scurit de notre pays, au profit de nos citoyens et de nos entreprises. Cet montant va notamment permettre : la cration dun centre belge de cyber-scurit ;

De regering maakt dus 10 miljoen euro vrij voor de uitvoering van de cyberveiligheid-strategie. Daarmee zal onder meer een centrum voor cyberveiligheid worden opgericht. Pompiers et policiers Le Gouvernement investit galement dans la scurit civile et donc dans la scurit des citoyens. Nous sommes bien conscients des difficults auxquelles les pompiers sont confronts. Nous dbloquons dans le cadre de ce budget 8 millions deuros auxquels sajoutent 12 millions de rorientation des budgets du SPF Intrieur, pour un total de 20 millions euros en 2014. En ce qui concerne la police 11,3 millions supplmentaires ont t dbloqus. Cela permet dassurer le recrutement de 1.400 policiers en 2014.