Vous êtes sur la page 1sur 0

twit o t- 'c o-33004/99ASO., REGD. NO. D. L.

-33004/99
Hamm
Gh I 4T4;9 4;A
he
(5
cI2 e tt e of tnd ia
Mullul
EXTRAORDINARY
% T M T I I -L 3-3qUn(i)
PART I I -Section 3-Sub-section (i)
ATft R 1?Td
PUBLI SHEDBY AUTHORITY
3f.4701-4 fOVR,%W4 R, 3M M 29 ,2008/Wi.; 7, 1930
No. 4701 NEW DELHI , FRI DAY, AUGUST 29, 2008/BHADRAPADA7, 1930
Pm
( f)
3tf m
T f rr , 293PT M , 2008
WT .W.fk. 622
(3I).-T", T q74i 3 309 34 3T T--&4 148s(5)43 ^&T 1A cC
TFO-zft EF74MT;F1r 3tN sTT; i f -Lft #4, 7TARf T4 'qZT ^ZIT 34r i f wi ^TO
t -rfRr c ^T c ftT ^c f i c 3Tzk: -
1c7mvmITWM T : -
( 1 ) Ff#t Zi fZi ftlftF#T(#f" cR)f T, 2008 i Iii I
(2)c1dff,2006 cT 77MI
2 37 W- Chftft Ze VT 4 OUAT MY
( 1 ) 3T--
w UwiZTTFf#l#f urd*t^f TTT45To 45qqv^f r
T4qff3T u f, f i4TR fdfic Al > 3T^T r ciWi WT c iZT r ^fTr 3T i f wi
(2)7qqee4:-
(i)4i uz, r1 T3T^ 3T t T ry ^^ ^AYTTtifi^ter
3+f'TTrV
zF"u ,,,1 3
TIT
Er I
(ii)3 T uz, , f 3TWT f 4 f Wrt fZT #P TnRT3T1 4 u
ftq9T4
(iii)ut, IVf
(iv)3;1C 14ff-M TF,f i TFfF t f T-^ iflT
(V)3;T aT f
c lTl 7, f c Tf#T 3TiW zi AW T^^f i T M^, Tq#^ZTf^RT i#
(vi)uzZlft
"qUT f EFt *f 3TVq4 3T;:q
T vpqRf riTMT ;
3255G112008 -1 (1)
2
(vii) 3qo f uz df-f : off[ ' ; ,
(viii) 3-4 ftt 1#3T;T Zfzif4uff * tRf Tff't c qft iZi 14 34Y Tq
f f A 1,19, -4 f f f (l
T^R
11
3i f T Tgff-T 3Tif 3T -
THE GAZETTE OFINDIA :EXTRAORDINARY [
PART I I -Sec. 3(i)]
( 1 ) __T0 cR"-4 3RT T -4 err f ffl r bdql!4 f-W 1VH f
T rccd^^T 1f "f ", 3T if 5 T f t#i 3 T ASREi!
i
(2)V-T 4 "4 up tff;Tq"-4 3TW4 3;9 c HH c 1-1-4 4 Nibi1
TM1;T^, 2006ch319cT P J^T9 ^qTftd74 (3TqT ii TiiTi- f , 4i*
b,IHIbZR )I
UT- fti T1TIT , t 1 Tom, 2006t firT Mf 3P W
3Ta 73TTETf kr#T 1T -Zr f 3tiTft Q3:it c qu,7 i
TO^7
-M3Tf f 7ff 1o f fi Yii "T{ T T?ft #f
TT 3O ITFff ;4 T ufdf f 3 T q^t 3T?T f4#3-zq7t TR
r;J To f T far t 3TW T, I-P T Ift TiTqrTi , Wf^ff ftii ;ter,
iii eTi I
(3)-4 &77t (1)Ti1i Tic F, (1i)'1c cR 7f ri TP c i 37cfc T OTT
?IT (iii)1TT ftziT TA T 7rVfTTTI i ai +536(1982=100)fc3
,Rf ri armor T ei
(4)WM3T 4izfiTI't2T 3f' f 4 #iIt 44 "T{ T RR" -3Ti31T
- ^If rdu3T 7qWTf ii TM
(5)c T^"^i MTq4 t AWI13T zhi 5T4 f T7Tff'T TR U4 3TiW f
c ^cT^fI
(6)V- f t Fc T 477zut/q^f i 3 r . T qf^pm ^zT Uft I
(7)AWTT 31-q"45qT^2 ^f4#T ITT ^N AT ^"#TfTf i
sTR ZN"W c3(zr c #3
T5MTT6T f V^dlllldi1T3NzR T3fc c7t^^4FR 34TRAs-4 e, f i3^
7q4, fCT 3T-^f -f Tf iii t--- 3i2di ^JIljj-l 3if f MTi f"T71
( 8 )
( 9 )
TiYT^f ci c T^"T c 31T T 3^i c T1T ?^fwdc sc3Wf r T^^c
3T1ft f.Fui 7MT t, 7T ;q 7T #
f c 3T^4mf #i 3T^ww wi FYTf f
w ffFm4 f T1fcAgC^c -4
" " i3T Q f tf cTi r .#t f i ZF^ t Tu r f t
f f'
r^ TrrTTT t3TAf ri7ATi f if f 9Tc^ ci,
;,-qT
3TT tb-iqRT T C T k RYTI c1I > .> r. i. +3
(10)"3r"ZTc Fff1Ti1P i 3 -4 t I
4 VeWamq!WP M
3T^ TdT l^ T 33f 5 ff1T 6 ftzri 7TTTi I
1sign11
[ 1II- 3(i)]
a17ct -CTT 31P P : 37iT 1 T rM
5 Ny1)7` f c *U7UN#wr anpw- ffqj^4 3^-z> Wf f c^Ardi i T^
T4 ;qt U4 ftr^TR 7FqRTfgi c cR ^3 T c wcff T I
c ft *fWTr8TFi 4 R #UFA 3igr -ZrT f4#i Tw clT, m^
zgtR f wT raT3 ^^4TR3 T r r r&1TbT w f T
3Tzff 1#701f t? WqTff 4 f ii t1/ 1/ 2006 ffM , i^
Sri- fr 45af7h T ^^ T97T94 Zrf T TuT
^u I
u1 2- f ii T rM f1ic r 1 2006 Ali aT g T 3Tki -619 fft
'cg7f ti
f'# I t arf-Ri fr T c;rq
ierr 4grfffr#-qigR,3T r aTTO ua T M r
Rodhwul 3- f T 22iT T ftft T f rz rT 7q f 7qftt f#r
f f f r rt trt WRT 9W T 7 ftft T R4i
TTd^wTf rzff f f r TTdTTf^ R qT iT z T T pr-T ru-^r 7-q z rzrq
I df % 7ZT a#fff iRT T I
6 i ^Ti r -{-
( 1 ) fry 4i qf Tf 4UR W4uz^T i rMQ V#: i 7rET
Rffrgt f 39 f#49 (2)4 gWff f iii 7M79 f#T 4i u r d*P
u r t ?t 7P r T7K1T 1ifR f i f rr i i
(1)37urn#74 i Wfqt T fir ur T 4i Ordtut -TT
^uR-TTf T ft3Ta rft T -^TFi3g4WTf r
f umf:qrf 4i TTff ^zeair TrTir#UT7t
(11)f rfi rfi 1i , 2006 1f fi 17TR
^37-f T urhrf ia ift4 zi i aT f f ui 4i
tf fT^Tt i
(2) f l T 11 rtT 3Tq4 blqfQi qt ft I
(3)3 rft air f fqTSr-f T 1; Trt f f f aVTR
4er T4
frTerr ft 3R4 71T f bm,H -gm7Trf#i c ZT EFfrr13?1
, 20064 N^Tfffi c c i^cRfrT WT MI
3
(4)f rr 7Tz[T f r t di^ &M1
4
THE GAZETTE OFINDIA :EXTRAORDINARY
[PART I I -SEC. 3(i)]
1-f c*t Et T 1Taff,2006 ti -TT Uq^ ri 49 Ott ^ t Tf 31i T
cq^ t qft
wRoT 4TT-MZt fku, 1T fcf TAT,off 3w m
T 4T-T T 3TWaT 3T 3Tr f i ii ;T^
^ f r T rf f f#u 1^ T3Tf RTrr i
Met-*TT1 ,2006q4 -iT f e7i^ 3T Tu Tf4- Tr Tmfr
of t
ff^ rfrffT1^ #f aur^ frr^ T^ TTrf
1
Taff ,2006 -? -TT 49 zi f Ot ;4 uqk,
3T f30
zT vzR
q,7f rT9 1wRTf vN 34 yT 14 ' wrgTuft
ir,
TmR45f ^t
Me3-
1/ 1/2006t
3Tfft 3TdT 3 dTf #f3 r 3T-TYT, u1 t45TqTTR
cTT
4fr*ff4 e*W--Iirfatui:
-4 Zf^ 17cf,2006 4i 33Tff c^ Tff^ f4'fdRr giTfci i
fc7f TTt 6uT f (3)4i
aTd
f TT fc7-qT U4 TTT ^r R W f TRITF
f^mTm4,
-fluw
a^4-T4RTum^zTTf f u f
T1 7
3T r f - Tu i tr, T1 ar 4, #aftT 4 f^t uf^f^tqf -qT 3Tz1WT f r7T
it, 3 T3 R T4TR 34- T T4 fq^f TT^T^TTrT 3 uq14 3 f fir qqW
11f c foc7c T 3Tu TT 7TTTflT i
^ 4rO-4ift 4; 7qA T -
T T 1.86
f T1/1/2006 t zMtOUqF
#t r-T
79
zR*
ftTm
79
3Rw7ITT 10 3T^
77T1
Tiffs f TT TTTT
I
(ii)
zf
f" f/ rigiT Tr UqjTT (i)4i 3T;p7VrgT T # T 4
#74f
MT47TR dut f f m
rT i
t^R fr.f ui ^ f 10-41fr1 ZT T f^cT-fHj-j ITT 3#
-,;MW ,A tR 3T cT c NTH tt CT t, i
s3T.7Mdiecf 3TIT 7N fidTR
At 4 f Tff jft 7mt u R T?
3Tap A 4i f 7,T:
w -^;i4T f 7r rmf f fITT4ffqAt 4
13Ta^A-4
3f i ITT wT
w Fit
I uu 43 f At#ZRUtgf Si77t I fftitQTTrTT4
4i frT tr ft Qt7R4;it TU7reTTTI
i iHI I
9iT^ i cf TRW:
T -507RTRIP ^
airsfrr erri
)iruzfi^r^tr -4 f4; ap^
AT^
rr f a;; fW T4;qf 434ffqt
7-7
^qmt i
i3rdrrrr^3rr
UqJERT
aiz ut
r rm
1arrrs^r TP 4 fT X 9 1
VA T7(4;)45uq-
Tqw- 43 #t f tr rr
i
^1f
3 c if ^'cr f i 3 T r f
(Tr)U4-0^41R -lift
rrR b-ilil
VM
ZFT4 t, *4 ftWuf rt4i > 1Q> F4i f ffl ,
^iftlr(1014 VgTqQ
43 f fkT'M
i, r(rMui f )WaT,
37ft UT A T
r r/ 45r vr w fmmrzr t, 4i
qTri^-4 FwmuqJERT
u(-,5F)4i Amt 3 f iff ' t4 ^
#RT 7f art , F-4
i
33f TA4 f ^-4 i 4
f> i s 453 c $'crf I
ffft
(14)f it 3 4 4i urot ^37ff-Emr if rf r1, f lf4TU i q"ftmw 9, w4Tq
f i #(-.5)VRW 4i
f4df uft 7-w'm, f qmft Ct4
ff4VEb^
3T 536(1982= 100 )Qt
VW > --#t WO 4i f C3 i V-#t"
wq
TPTTf r Rnf 14 4TRWf ^ Q Yr 7tr Mt4 qp-MA W
f r i c r 1/1/2006 3dr #*f47u c VR4 f4 -4 #ftm vR'
f 3f trr i^ t 2 f arr^ rrc ^ 1frr cur i
femt 1-
(4j)74, ft
f i > urzIT
(i)-
17fi 14 3 T j zR c r t gR i -ffmf^f i mm
I
w It Er f rr .
7r^r,rr
i t4 "II"
zr 4TR 1800 ftteR4i -9TYT
tft. f.1
1.1.2006-4
f ifft f rr 77M
1tft. f.l
Af^ft f
f ff
3T*+T &TZr #*fM
6
THE GAZETTE
OF I NDI A
:EXTRAORDINARY
[PART I I -SEC 3(i)]
(^)t !I9 ^, fi.
.l Af i
f f ci
Rt1^3 Ci^r c ",
f rrr rtr t :
ftrf i f rr Tfr f
f'rA
ark'M
VM-q
4 f
Af$t$iur 4i -49
"91
1.1.2006 -4 1800F74 t.1.14
Tr7r^ rm
3&
cff i Zj-Zrr Uf^ T
^ q3^ qr^ ^ ark 3T^ T off ^ t^ 11^ T1' ^ f^ TR^ r1^ i ^ T ^ ? 3^ f ^ qt
^ :ur^ t ^
PrO7
t
^ 1.1.2006 T4 T7
I ^ 1111
qr^(WTvN' t T
cfT zTI
Tdt 13fff
V-#nf^ff r74
of qr, -4#Vkq
-4 TO 2#f, of
Tft
(IT)q4 awfff.3T\\-111lRU
114 " 4 T"1"11\I f \ll^ t
.t.1 4 T I I`11 t \Ip
q"
^q^f qm*T ;e
', TT^uffw4i qrq T ar err 9,
q T T ;RT Ut
1.1.20064 ^it I TrV"911
T4Tf14i f
f#f^T
-4 cT3gTWTQT
3 Tqf 4T
^4 fkmTRgt
t
i` ^2T-
f f ff TTq
a 3Tl j
f f iR^ 1
4i qff
f Tr Tm
ft
f g9TT 3T f 1*
9Tr TT 1n"
39T sTPT TTggr f iT
TILT t,
qt Tf 4TRr
fir
f i r 7(ZE)(i)
3t (ii) 3 f
f
1.1.2006 i f
t T
1.86-4 T u T4 q3P
w;ft iT
fi 4T 3TTA
trff f Trerr I
kg,
r 4mi
1111
3:Rm
"q"
64gYft TtzTT
T^ T I #4q # 3WP' aT
4 W3qftr1
^ rq-q
z?f TTTTTT I
` ^ Wv f t 2 ( ^ ) - ^q^Tr
7q#,
RP M"ft
- 4 W f f^tT 01.01.2006EO
Rf 3T R > T
a
^;30 1.864; T -4 T^M
T c7Wr
> c WT ATE
art
qF TFT4
TUMff
S^
f TU
7(T)(i)
3
(ii)
14 f qft
'4 4-7V^c
zT4
11
M' 1
f i iT TiT
I 'I T iT T 31 VT T G4i
Zbf
cT 6 T1gy1f7T734;TNR
3
^ 3T^g
T^^c
3Tffr
f9TT I ^N^TT^ fi i ^
TqT i v T4UfTTTT;gTt I
WV#
3- 2006
ij^zqtft 3Tj't ij^zqz,T EFT
ei e?
e1.1.20063T9T
4f 4 q
c zairTf ;4
#Vkf^ ff
RT f^ 4
c c T t T'Tt
ft
#f Ml
zift WTB f
74qt, 2006 Q
3T #^zqTT
ift q^a^1. 1.20063TWdr
f t;f Mft;4Tq
f W
VMTT4
zFT
> 4 - f tf 4q
37TW
TR
f c
TRT Trr TTt c Tr f
T o r 3 a ^TTZfar
TR
3
f i r f 70 t
3 ft
I
f mMff s- 74 T ft t TTqTtt ew f TTW IR ftp TrqrR P zu
zh7mw qT
w
Tr*ZTT 7T 4 fir q-
Tt ft MTM 4
4?R EFT f=44MTR 3q
f tTr
4; 3 q-,^r
Tg
45 ^et f , {T ur7
77mw Ti 7,q,7f ft' i
sf i tT 7-,qT c et
^arz#f
c -RTT 7rermI
11114111^ ^
[ I I -Wn3(i) ] % T Z-ic WT RW: 3T tiT tT RmT
T9 4i W- W4 of - ,Zqt1T(I a,4 i1qi t W i f f TTi r
err-i 1T T i rf?rk ffq Tarp rW ,R ' i
f ufi 6-
zft,
ftt#1)t a r8Zt oaf"f i"3Tfin
V4
T
3#R
R -4 t4 Tit #14 isI MF4i #VT"ffAi 3T"hB I
12wufi 7- f 3Q f4T(1)C 3T^ f TftIIT#WWA-Up4T-RR41 t1, 2006 45c^ tTf TO
T 4^ F 7-Ttt 3T T w WNMeTIQ f-t 3 ^ f^ -4 Em efTgtt fteTf^ 43if
4TR irf ^ 3T TTiTzrmf TTwTrmf 3T TTw a;? i
12wufi 8- * 1 i, 2006 br acFV M ERT t 3TA't -Zft 3Zi i14V
12 wu#9- 37 4i TiTqf 4 ft 1 w4afi, 2006 4i
V
"f; -R ftT Tyr *urm" **T W, ut,
f 1tim, f 13T7pfffcF I T A^iT t a^13T -4 g1$173 1of 4i f 7T Yiu
74
T
14 ADll$ aI AT' bra cF,VT M az , 3qT pia T R,
RU'RM! ^ f4TftuT f^R 7147Rf4M^Tt 1T, 4 1 1, 200614-rT
3T T 4 a;1 Uu 3T af 45f w #Uu TTTd4iffq4 urcT ZO ft ^
R*f zFf4TfmTi -e4 q^-ii AuT cff qA i t maqf io , fTftIIT ai fffT -4
FTR A b;i ft zO 34 4i f f kmwrrm, f i3T T4;qt
i
9C WUT-TUtUfi T4," fM4TRTR^ b-ij t UqZ^ qff t" -4 3Tf T 4TF
3T t ?^ ^ 3fT 13Afc'T3Tii -4 t f 7WW#Tft1T
fffraTT I
f 10- t4 7q^ft > 4 f f f1zr i r8WW q117Tct, 2006c f t 3;Efdt 19 7
i I UT a^3-q T ff-FEE5 fi -4 TT ZFr c uicT ZTit TAT t-4 ft 1 7qq#,
2006ut u dft T TTmt I TR t ff f c > TB t q5T cR U4
Rr1t1aif ^Tf1ffTi o T V4i 3T
,
( ; )
1Taft 1-0^41R a;T1TT #i 47,7ZT T Wf Tqq71T^Mff
(^) f4 t W ^sT^f rr^ITT f ?^^ f
TqT,TR tp
qt lt1Tftfi3r 4i -qTw -tT ? 3TfYa; 1
f TTf^TN *t T f#T 22 4i T Z7^ T *T T 45r 3T WdT f4##&tf
Wi T T 7, T t 1 >4TR W T7Q f 1 aTrl 3T--T f #1f4T Ttr
3TT a^rtIIr1 i azi 3Tf rT^
^, 3T^Tt ^^ 3T fR'-fdT (1 a>^ c c T 7 3T f ^ ^T ^f ^ f a^^^d^TtIIT3T f ^^i c^3TT^ii ^iT
T4 *E
VF.R
7qTT^
7
Tf rf1; a? 13T T Zr -
i
7
(2) fTSura 3T ^rf (1) ^LrtffTiTiZiT ua>
f#7f"
T7
-4 zFqt Q 4 3TTr :ER7;4 Tw f ft T 77mi
8THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY [P ARTI I -Sec. 3(i)]
81. 1.2 W6ei 3rWW3 i W1y ' 1 , WMW f4TWr o0mftad *i v aTi i
fWM-
F
A IA ZaA^34
CWT qrr "T" T Wn
II c 439 ATtf-i IRRQ ft
4 f TR
f #1f ^f ^T T 1`T^3Tr^dui ^T 1.1.20063T^Tar 3 f Tff ffTT
1.1.20063T^T f3af r f
^fi i ` u^c ^?i qi f T i t4
T ni i T 4 , 7^f TMf i r ^IlHql
4 c z{f[3.T Tf-f c ft T 13 Z1c^iTft i J #ft (b-Mla1]
#Tc 4?R -uRT6mf q- T] f alFVTT^T art 3RIRT #-4 3 t
3^i atd^i ?R ift4 qr Tu la
4 Tma 13 T +ft I
9
t EFT 3 Afc Meft, f 10 3TTc T UJ ^T M Oft M7Tf I b tTTffiT F4-9 445p 4^R4
i TTrnft I
#4tf #3 TQT5TqP rqt 4i o q^r i TcR fTTTrZIT
t I &. 3 4i Tr AT, 3 M1Ic13T t 4
i 1ici c 45 f RT4 1q
iT;iff a Ru zf 1Trf I b-ijft ;t zff 3dT -471.40T 3TPq
3Tf^ i 4T4320uf rffT43Tf^ 7't wl^ rt i
10 #N m r T* ? T; r T zy amffl^ rn& aT ft eft q1c 3TWfdc A a4
01
r l ifift 101nf cT T^6T9 3T t 3Tf VT q7^cTlft urn
w^4 ;t urn
e4 I f #, MT #1.1.2006t 4ffq W 41.1.200644 c f Tf ui 45qim70
eft 1.7.2006 3-qzh*ift t A,1T zf^ TTi;Tf1, ff13T c 41mfru 1 Te^, 20063T^
31 f , 20064i i
f 3q
oqf^ M 4i TmT 4 #nMff
4TRVR4 3FTc b--t, 2006 4 ,13T t,
01,2006tii 3f4
-4 Zf AT^ 013=ftRfT
10A 7q
Wff ft 3qTq^ft #- UR QQ ZOF3 *3Tf r
T^R CR 7% :4 TT^M34 a f r -,R7ai
f TITT 1 34u a;?3 dTa T1 *m ^3ti-4,7Rt.1. 4 43 3Tf Tt
14ti
cT3 34, wqTi i 3^3i , tWaft I
CurruT^fTfTftT
TTzTT ift 3T 3T q it1 13TgRT c
Th 1^c4 3pT T T W T RTfT TTT
iTT f T 4
4TR It 4 q> 4 r
Ft^^4 of wfl f i 4i
Trfz[t 4TR 4 1t Zt frr 7F^T T T T 3 T F A- T RZff 3 3
f T r 10 3T R
AT4i qft I
11 1 ^ , 2006 WRr err r 1*-eFTj'4Uf
T-7f Tii^ fif^ 1 ,1TT i TTT- ziL
3T9T 4TR-RT 7t TNT 4 3A 1,2006 5 BW-4 T*f 4 Ti i n T ,PTMff
T#qggi Tftu -43tTZF4Ff f4qffm TfTr:-
(i)4?R4t-T RZFT f4qfm qRqi fff4 T cTI 4a-;T
q^ ^ 7f T T+TT 13;gf
TTL^TT c 3T - f
TfeMsT?kT 1.1.2006Q ITT-f fibTR 3iig7ifo ifTT I zg
^fT?TT 10 3TTr 7i
T% 7it7r^rt 4TTR vq7 , f# 1 7R;@T;{1 7q4mi 4-g 4
i 1rT I Y
aTffftTfTf-
#g r t-g
4TF
i1T iftM17^T` 1
f -ZIT Ifsf ITT Ti?T TT a?, fP -N 7(i)(u), (TT)3IJ T(ti)
T I T T ftf^ff of TT flu ?ter T 7. , Zr 3T ^fir wl^rm, f amTO, ft 3;wf iit
Q q2u c Ti c A T> ?Tfr ;f1 7uT-T f TT 7mrmf TTi Ti f 71--f
1. 1.2006Q 4i 3i^tiR
tf Tr71Fi;m1
I H I I,
[t117TII-t +33(i)]9iM'ffif t : IiWM
'qT 12 1T om, 2006, TT ; T F: ftqagI4 W IMMft -4 cf Ii c ICT ft
1fiv1`- BT
P T,Fi 1!,
2006^W c f ff tR 7rsrFr T t T 37tiTft 0 3R 7-4 Trt 7r$r et, ift WR 4
377-4 'it f rt 4tR #Tlf r ^ A77tMZ*T imp f T22 t 745TcFMU Nt f iT
r f45W 1. T;Tqt, 20064 73R TR TIT ETT A 3R4 37i W 3ii #"W Mc i 4 T W
k-T r f eTT I
13 1.1.2006-Oft tTT Ta i r , '7Tr11q77-f *OM- #3T'ftTc cR
3f
t^4 i f t -4 J*ft 4 7vmP i i
i f 4 ftifrUr f^453 mf rr w7TTr
(i) t^Rft4tc7Tit t3RtMUt4, h41Mt7g4ffF
ZO 14f ur
wr^mff i T110 43T^ 4TSmfin' zr> nrr tnft4 14 -4 T f tt
fart T^TTT I. f u f?4nft> ii i R #i f 4 Ti 7Zt WTFF
f rTTTTr mzf^^^k^m% t w c^"i^scT-T 7tw m- 74 3; c tn
(ii) 7R h-4 -4 17Vf+4 ft-4t 4,f r9 4 wt"Fft,-4 W
z1^t iR, tdFft 34hT T]#f4Mf Tr> ;T+Tt A F^ff
art 17L z ft+ #emI 7T T 4 3Tf't ecwt 80, 000 *7^
i ft m #f ter, c T mft v#t %T cr{r^ iTff >
Tit 85,000
T
et I
14 * - 4i *Trdmt fi ` rft T - BR*i i r TTci7vt f A f TITT I Wft fir fc 7rf r 4740
VtT M t7ft I TBru1 i *60 RtT M TIt 3ATTO f 44^t I
zvr- TFfir t gturt #q:
Tc trTq74 cr fM0(771% TmA lf% eg #v?0 4i t4T)1.9.2008
t4&; AT
(ii)Bp 3 4 r ,7^f if0i"qT w WTr(r> 'to A0q7T7eez)
w 7rt TMiffqP Vf` of Sri TMeI
(^ )" R13' -4 3MMI i,2006 t VT -31W7,2008t VTMt
ariv^ I
15 f wSift vr -Tied f F ft (^ 1?R43T )fit,1947,Oft f
NT (rf 4 ?R)fkzM, 1960 ^ftftFft (Mf 4 ?R)f^zm, 1973, fit ft (fm
A ;ft 1997kVMP R, art f 3 13#f+ i , *, F
` F4 )f , 19 86 (),
16*r t*wft 3Tft- r", TO t^zef45pf -;T
7
ATarvR f i 9
stf ft r t, T1i ftgf^4 4Ft t *TT-3TrTrlFerrFT Firt
17 dir t IT- ftf f tR3m loan t,`I WIT 4 f
315GIto
1 0 THE GAZETTE OFINDIA :EXTRAORDINARY [P ART I1-Sec. 3(i)]
ft 39"
(f4zM3AT 4 t )
U7 I
f -4 i f,97 f 3r T't 3l f j f f 70t,ir,ftram
^ u', ''T' `A'
O
^. ^ W-4m
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )
1 7TT- 2 5 5 0 - 5 5 - 2 6 6 0 - 6 0 - 3 2 0 0 - 1 77 4 4 4 0 - 74 4 0 1 3 0 0
2 T t R - 2 2 6 1 0 - 6 0 - 3 1 5 0 - 6 5 - 3 5 4 0 - 1 7 4 4 4 0 - 74 4 0 1 4 0 0
3 77- 2 - 2 F 2 6 1 0 - 6 0 - 2 9 1 0 - 6 5 - 3 3 0 0 - 70 -
4 0 0 0
- 1 7 4 4 4 0 - 74 4 0 1 6 0 0
4 7- 3 2 6 5 0 - 6 5 - 3 3 0 0 - 70 - 4 0 0 0 - 1 77 4 4 4 0 - 74 4 0 1 6 5 0
5 7i- 4 2 75 0 - 70 - 3 8 0 0 - 75 - 4 4 0 0 9 - 1 5 2 0 0 - 2 0 2 0 0 1 8 0 0
6 T i- 5 3 0 5 0 - 75 - 3 9 5 0 - 8 0 - 4 5 9 0 cT i - 1 5 2 0 0 - 2 0 2 0 0 1 9 0 0
7 - 6 3 2 0 0 - 8 5 - 4 9 0 0 - 1 5 2 0 0 - 2 0 2 0 0 2 0 0 0
8 7- 7 4 0 0 0 - 1 0 0 - 6 0 0 0 cT ^ 1 5 2 0 0 - 2 0 2 0 0 2 4 0 0
9 T T ^T - 8 4 5 0 0 - 1 2 5 - 70 0 0
- 1 5 2 0 0 - 2 0 2 0 0 2 8 0 0
1 0 7- 9 5 0 0 0 - 1 5 0 - 8 0 0 0 cT ^ - 2 9 3 0 0 - 3 4 8 0 0 4 2 0 0
1 1 77- 1 0 5 5 0 0 - 1 75 - 9 0 0 0 T F - 2 9 3 0 0 - 3 4 8 0 0 4 2 0 0
1 2 7- 1 1 6 5 0 0 - 2 0 0 - 6 9 0 0 cT i - 2 9 3 0 0 - 3 4 8 0 0 4 2 0 0
1 3 TTF- 6 5 0 0 - 2 0 0 - 1 0 5 0 0 T im- 2 9 3 0 0 - 3 4 8 0 0 4 2 0 0
1 4 7- 1 3 74 5 0 - 2 2 5 - 1 1 5 0 0
- h- 2 9 3 0 0 - 3 4 8 0 0 4 6 0 0
1 5 7- 1 4 75 0 0 - 2 5 0 - 1 2 0 0 0 cT rft - 2 9 3 0 0 - 3 4 8 0 0 4 8 0 0
1 6 1 , 7T - 1 5 8 0 0 0 - 2 75 - 1 3 5 0 0 4-9-2 9 3 0 0 - 3 4 8 0 0 5 4 0 0
1 7 IT T
CT S
8 0 0 0 - 2 75 - 1 3 5 0 0
( ^ IT , Aft )
rr^- 3 1 5 6 0 0 - 3 9 1 0 0 5 4 0 0
18 77-16 9000
Ti 4-9-3 15600-39100 5400
1 9 7F - 1 7 9 0 0 0 - 2 75 - 9 5 5 0 ft - 3 1 5 6 0 0 - 3 9 1 0 0 5 4 0 0
2 0 77- 1 8 1 0 3 2 5 - 3 2 5 - 1 0 9 75
- 3 1 5 6 0 0 - 3 9 1 0 0 6 6 0 0
2 1 7; g - 1 9 1 0 0 0 0 - 3 2 5 - 1 5 2 0 0 4 - 9 - 3 1 5 6 0 0 - 3 9 1 0 0 6 6 0 0
2 2 7- 2 0 1 0 6 5 0 - 3 2 5 - 1 5 8 5 0 4 ^- 3 1 5 6 0 0 - 3 9 1 0 0 6 6 0 0
23 77-21 12000-375-16500 4-9-3 15600-39100 7600
24 77-22 12750-375-16500 cT^ f ft-3 15600-39100 7600
2 5 7t i- 2 3 1 2 0 0 0 - 3 75 - 1 8 0 0 0 T ^f ' - 3 1 5 6 0 0 - 3 9 1 0 0 76 0 0
2 6 79 - 2 4 1 4 3 0 0 - 4 0 0 - 1 8 3 0 0 cT - f s - 4 3 74 0 0 - 6 70 0 0 8 70 0
2 7 7- 2 5 1 5 1 0 0 - 4 0 0 - 1 8 3 0 0 4 t - 4 3 74 0 0 - 6 70 0 0 8 70 0
2 8 IT F - 2 6 1 6 4 0 0 - 4 5 0 - 2 0 0 0 0 ? 4 t - 4 3 74 0 0 - 6 70 0 0 8 9 0 0
2 9 7T - 2 7 1 6 4 0 0 - 4 5 0 - 2 0 9 0 0 &4 3 74 0 0 - 6 70 0 0 8 9 0 0
30 77-28 14300-450-22400 4 -4 37400-67000 10000
3 1 7- 2 9 1 8 4 0 0 - 5 0 0 - 2 2 4 0 0 - 4 3 74 0 0 - 6 70 0 0 1 0 0 0 0
3 2 T T F - 3 0 2 2 4 0 0 - 5 2 5 - 2 4 5 0 0 ^ - 4 3 74 0 0 - 6 70 0 0 1 2 0 0 0
33 7-31 22400-600-26000 7.7.t.+
^
75500-( T
^ Tqjft 3Afcc)-
77
[ t1T T II-W7s 3(i)]9M7-FFf 73M: 3TMM11
8 0 0 0 0
34 Tq-32 24050-650-26000 .x.. 75500-(r
^ T-qt 3of m)-
80000
el
35 TT^ T-33 26000(f ) * T4T4TFR 80000(ftFm)
7Vq
36 -34 30000 (f) ufra 90000 (fm) q7r
ws - I I
1
k#T01.01.2006 firttft %T4 f ? f #*C Uii teR
*r r*9-1( 5200-20200 )
ft t -T
TR
1 , 8 0 0 5 , 2 0 0 7, 0 0 0
1 , 9 0 0 5 , 8 3 0 7, 73 0
2 , 0 0 0 6 , 4 6 0 8 , 4 6 0
2 .4 0 0 7, 5 1 0 9 , 9 1 0
2 , 8 0 0 8 , 5 6 0 1 1 , 3 6 0
cr r *-2( 9300-34800"
-4T *T-ft i7T;T
TF
4 , 2 0 0 9 , 3 0 0 1 3 , 5 0 0
4 , 6 0 0 1 2 , 5 4 0 1 7, 1 4 0
4 , 8 0 0 1 3 , 3 5 0 1 8 , 1 5 0
cid *-3(15600-39100)
-4 *^ R
5 , 4 0 0 1 5 , 6 0 0 2 1 , 0 0 0
6 , 6 0 0 1 8 , 75 0 2 5 , 3 5 0
7, 6 0 0 2 1 , 9 0 0 2 9 , 5 0 0
s - 4 ( 3 74 0 0 -6 7000 ii)
ii
__
8 , 70 0 3 7, 4 0 0 4 6 , 1 0 0
8 , 9 00 4 0 , 2 0 0 4 9 , 1 0 0
1 0 , 0 0 0 4 3 , 0 0 0 5 3 , 0 0 0
1 2 , 0 0 0 4 7, 1 0 0 5 9 , 1 0 0
12 THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY [P ART II-SEc. 3(i)]
qm -"9
c LTTf -4 -Tu 3TTR' c > c c^ T.i
wn-I
(i) T (2)4T d7
T7
7 tf TT-FR 1ZT 3if 1t i siMt#ff7(5)Fiy-TT (6)> ftIV
f cF
G1. 41 ^f TT 1T I
I fkt-cT 01.01.2006zt W-f 4R apt 34rtf fWT T if "
fT 7t t7ffft 2t34^iaTi f-TT77MI
(ii)-1f4 c 1^ '-i^ ZM-5000-8000 77, 5500-9000 XT 6 500 -10500 451t3TOTF
3^ faTU^ ^ ' ^ T^ ^ 3i1^ 1^ TT ^ ,TtT ^ f Tf^ f f^ if i ^ ^ T7T-Z^ ^ i ^ ^ I I T^ ^ TTf^ I ^ i T cT^ fi 3^ T ^ ^ T
Fct -i1ti qt qi 3iT> mezi ^T -qtN I zrf^wOmc4i ift -4 F4f 4 q
15000-8000T7cw5500-9000 t c > iH t t.t- 2 cR
At > 3P Tc 3 ft 3iQT cf^7450-11500 T j4-#7N M1-1t, 7T7lTq4600 t- I 4
c RT c f vnT 6500-10500Vg'Q"t cO IHI i > RI t T 1 T iii 'c1^7T ei zft 7450-11500 vq7
ti ^T i #f 7-q?Tit 6500-10500 FT t i
s'^P O cT f"T ^T T4 t 7450-11500
F7-mm=T > 7gt, -,9T2T 3i^Zfi7ftrT W; TT
(iii)3af4tf i #fti aTE f > fti, -4 ft#34MaTR 6500-10500
f Tfi.f.
> 7A t WWf TT T W4600T77 ^ , t -11219300-34800F7
277450-115004i;T ^ rIT" I
(Iv)6500-105004T,7THfRTT a i f^ ' 4 f9i fi cT 3c^ T c7^ f Q i i ^ f t:7
R34h 4600^ iTET 9300-34800qR7450-
11500TT^ .TT -,YIiT I
( v ) 3qf T (ii) 4i ^F, T f T , f #TAM uUqf f M 77 374^RT (iii)TMT (iv)
#3(lq 4, i7-9M3,*3T7^Tt xi fti r - iFm 7ZT gf -^ f TT 771
( q)
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7)
I aT T
1 3T T T T T i 31f 1/ f i 6500-10500 7500-12000 At-2 4800
a/i
8000-13500 4t-3 5400 3.1.9
(^ TtZO ( ( RuT
qT) 7) -q,T^f")
3^ZiTTdi^/^aT3 3 r T ei^TT f i NT?; [f 7p:qT
1 7.#aT3T1ITT f T 4 ,
zT f #T - j q, k;tq HC79'ICII 3TT T , N A T t T #aT 3TT T 34Tf^#7t / N 73 - 4 f4 #77t/ 1I
cbT t -4 z i d t f TT 7771
[Rf I I - 3(i)l % M WTrA7ff:,3T RWM 13
II
3141Rf/NIw/ 4500-7000 6500-10500 c' -2 4200 3.1.14
aTi'YffffT. II/ 5000-8000
2
A 3 7 }Ec 75 0 0 - 1 2 0 0 0 75 0 0 - 1 .2 0 0 0 4 8 0 0
II/a.fia/ (;r 10
AT f
-g)
3.1.14
8 0 0 0 - 1 3 5 0 0 5 4 0 0
(-qi a4aqsft (-qR a4 aft
III
a r^r ^r ' art ^Trcfift
7t t, 1$T'Ic T w-ff; t TmW7T ffMa if^c^r^T *74f"r T P UT 3.8.5
a& ft I
IV z
1 a ft a , 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 74 5 0 - 1 1 5 0 0 4 6 0 0 3 .8 .6
t-2
V ^ZTTFi
1. -#'e'R'
TRwf^ w NTr d TF:Vt^ '4ii
3.8.7
^cT.{g^#tztq^Rw frrmflT 9 w amT f rTm; rmt t `19' # M7
'R-E" tFt 1800T4, kc F{TWfi
c c 4-9
t.-1Zi^ T+iT
VI
6500-10500 7450-11500 cTi 4600 3.8.9
^ -2
VII 3T^T (.)ZZT'
1 3 1 z T ^ 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 74 5 0 - 1 1 5 0 0 4 6 0 0 3 .8 .1 1
VIII
1 2 6 1 0 - 3 5 4 0 3 0 5 0 - 4 5 9 0 1 9 0 0
3 mIIft wwo- i 3 0 5 0 - 4 5 9 0 3 2 0 0 - 4 9 0 0
2 0 0 0
^ -1
3 f 4 0 0 0 - 6 0 0 0 4 5 0 0 - 70 0 0 ci^T 2 8 0 0
3.8.12
4 ^ Zfd 5000-8000 6500-10500 cTd 4200
f s-2
5 ric 6500-10500 7450-11500 cT^ 4600
cif
At-2
IX a 7ZTEE
1 fi 3 3`^3' 110 I t'qt 44 TT 7Tff T fltf^uqtt
4-) aTd1800
2 iF ^ lr^ { TT 6500-10500
7450-11500
4600
2 3 .8 .1 3
X
I C E
1
^N R' > Z8, (3 T ^t Z$ R
3.8.14
I, I I. 4 I I I )S i f f a i a1a 1800 ?^^-gm
14 THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY
[P ART 1I-Sec. 3(i)]
2
1 6 5 00 - 1 05 00 74 5 0 - 1 1 5 00 ^Tf 4 6 00
I
-2
XI -ttlfr
1 5 000-8 000 74 5 0-1 1 5 00 4 6 00 3 . 8 . 1 5
2 5 5 00 - 9 000 75 00-1 2 000
4 8 00
3
3 R-
6 5 00-1 05 00 74 5 0-1 1 5 00 cTf 4 6 00
4 ^ r r ft 6 500 10500 8000-13500 5400
5
3 7ruT 75 00-1 2 000 8 000-1 3 5 00
5 4 00
-3
6 3 T^ft q T 8 000-1 3 5 00 1 0000-1 5 2 00 cTT 6 6 00
s-3
7 3 1 r 1 0000-1 5 2 00 1 2 000-1 6 5 00
76 00
XI I
1 21 3{ 2Z
26 50-4000/
- 1800 3.8.16
II/> &4 14-#tf^ F-Rv
1
4 as gTqqR14
2 T 7 Tt / l ^T 6 5 00-1 05 00 74 5 0-1 1 5 00 4 6 00
2
XI I I vr
1 6 5 00-1 05 00 74 5 0
-
1 1 5 00 4 6 00 3 . 8 . 1 8
f3 tT r it-2
XI V
1 f^ fY ^ 7t ZF^ 774 7M f ter ^ i 7TW f Tr m 3.8.19
3TT T fz rr r i
XV
1
1 37 II 6 500-10500 7450-
1100 46 00 3.8.20
(',Txr 7 T?-2
F
c^ 7iiiPT-RT
' Tr ITT) ^
XVI
_
amp 114ch
1 uT ^rfY^4
I I I I I I
4200
4 5 00-7000 6 5 00-1 05 00 -2
I I I I I 4600
5500-9000 7450-11500 - 2
t^ I I
4800
6 5 00-1 05 00 75 00-1 2 000
2
vf T f
i^ I I I I I I 4600
5 5 00-9 000 74 5 0-1 1 5 00
I I I 1I
4800
6 5 00-1 05 00 75 00 - 1 2 000 -2
1.11NU1,.:e
[ -TTr T I I -3(
i)]sTT^ c ^ 1 : 3if 15
rig( cTi 5400 3.8.22
F
7500-12000 8000-13500 2
3 3T Ti^^ III mT 111 Ti 4800
6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 75 0 0 - 1 2 0 0 0
ft II ft II 5400
75 0 0 - 1 2 0 0 0 8 0 0 0 - 1 3 5 0 0
sI ^I CT{ 6600
8 0 0 0 - 1 3 5 0 0 1 0 0 0 0 - 1 5 2 0 0 ^t - 3
4 3qA^i i^f
t^1I
5400
75 0 0 - 1 2 0 0 0 8 0 0 0 - 1 3 5 0 0
I ft
6600
8 0 0 0 - 1 3 5 0 0 1 0 0 0 0 - 1 5 2 0 0 - 9 - 3
5 u^T HII4 1 0 0 0 0 - 1 5 2 0 0 1 2 0 0 0 - 1 6 5 0 0 76 0 0
4----3
6.
f 3if ?/ 10000-15200 12000-16500 -F 7600 3.8.24
f^ TZ^ T fi#
0-3
#f T TT 3^ f i / N'i
ef^ T iT 3^ T i iT 7q3^ i^ f r
XVII
1
47 #3Tt
`R' T Af$i$TIIT 180077s ^ Ti`
T HV lti lq TR^ s t.t.-
1T 2 T ^TdT
2 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 ,
1 4 Zi f f^i 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 74 5 0 - 1 1 5 0 0 ^cT f 4 6 0 0
^ Tt ft 7#
tZ-2
3.8.25
3 31fT
94T7c?iT ut T MW f C{T Cad
7.7.qAf "d 37^ T -i^ s
c^ TT 3if cTT d f ^ 1^ TIT 77M
XVI I I C l C h,-1114
1
3TFT7
2 5 5 0 - 3 2 0 0 2 75 0 - 4 4 0 0
1 8 0 0 3 .8 .2 7
-1
2 31-T F c 2650-4000 2750-4400 ^ cT^ T 1800
3 7WTT aTtft^ TT 6500-10500 7450-11500 TTf^ 4600
3.8.29
$/3q gii-q
-2
3pft?/
* Hljql 3
$,Ti7ff-q3T / ^ JciWT^ 1T^ 3TgftT /Zi 2i ^ 3c'
XI X
1 3T^ 9TTT13;f1Tft 6500-10500 7500-12000
4800 7.56.9
2
3Tf Tft
74 5 0 - 1 1 5 0 0 75 0 0 - 1 2 0 0 0
It-2
4 8 0 0 7.5 6 .9
3
7500-12000 8000-13500
f-2
5400 7.56.9
4 8^ Ti/ 8000-13500 8000-13500 771 5400 7.56.9
16THE GAZETTE OFINDIA: EXTRAORDINARY [P ART
I I SEC 3(1)]
*gir t ^ T itc 0 T ftn " kw_WRIt t
%TM-'IT
mug - I
(1) ^ h fM
(2)4
Wd7T7f Tt TtT WTF 'qrT 4 (5)W(6)4 f#f' 1
' a T T 3* f i
s f ff 7Mf 01.01.2006 BOW-ftqf^ chi c7w 3ir^ f f firT 33f" r %
f T 745 t TI off 24,aTIMf tT w7rfT I
(11)-^ YT^ f" fi cc ^
.ITT-5000-8000M,5500-9000t M6500-10500t t T 4,RteR
r14R4 tdR3T 7WAfTI f f 'qM-7T aM114Vfff#F
;'I f7.73^ 70
3TIf 11?^ 5000-8000MfteTT 5500-9000Mr tfl7qF > qt
z f^ t.if.-2 c
h #WTi 3z 1-9 3T^ 7450-11500Mr *c;iris r 4600fq4i ft f
cT 4
tt c' f Mt 6500-10500 g41a 4 tR t 3Ii ER T Vftr I zlft 7450-11500 M
^o^qR 4 -0 t W #Not 716500-10500 Mo tm^TF-4 FRN
7f i r o 7450-11500
ir, ^lHgl l f TT ZITfl1r I
(iii)3*mfTA 4 fish3 r f 4 W,
t-4 f ft 'TaR ztt 347r AT16500-10500 art?^
4 tr,1off RR^ w f8
w -RTf 't; ?Tm 4600Mis t TQ T 9300-34800frC t off .f
2 7450-11500^ M
:37gTftqI
( i v)6500-105004 to 4 jtf 'rf 3i gm f
^ fV
> f i =q' a* m m-4 w^ 70ptw f rT
-7qvft7
A f;e46009300-34800Mfl^ 4ii ' tclfH7450-
11500
(v)
'trtff
(ii)* , f P T,
ftffl #WM
4uz r f
-4fOM ZR1 37JEcT (iii) flWT (iv)
^rtT 3 3T C
f ^r t rT U^f t i
1'1111, 1
[ 4T Pi I I -W' 3(
i) l 91T ^'i c W TrA":
3T M WM
X12#f 14i f 3fT TU91M(5)3f4lt *fMtQ
R-,EFR43I oqiTf iii I
(q#)
k4I 4
aftfttem tut
. Tl^ RT^
AMT
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7)
1 a rf uT * T IT T \ 4 ' VZF 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 74 5 0 - 1 1 5 0 0 4TR 4 6 0 0 7.1 .5
f cii14 i" #t 3f
ft-2
2 RAff1M0q#uM 6500-10500 7450-11500 cTi 4600 7.1.6
iii
s-2
3 f c i 4 3 1 # 1 0 0 0 0 - 1 5 2 0 0 1 2 0 0 0 - T F 76 0 0 7.1 .7
(WquT/AfFi4uTP TMfemur/ f uT) 16500 ft-3
4 f cT 4 10000-15200 12000- ff q 7600 7.1.7
iz
16500 ft-3
5 c wR-03T #^ I 7500-12000 tT-f 4800 7.1.12
iTo T tffkT f t I 34 f t II (TR7500-12000 ft-2
3*c t) ft ii
6 5 0 0 - 1 0 5 0 0
6 igrii fWEFMVf -zf #EF 6500-10500 7450-11500 4600 7.1.20
f4tFEF
ft-2
7 uqf7t73qF Af3Ri7 6500-10500 7450-11500 4600 7.1.22
C(RIU14 qftf3 t7f
's-2
8 3^To TfYft i Aftiuf Id 6500-10500 7450-11500 4 ffq 4600 7.1.24
$m 4 qftzu 3T
2
#Eu"Ta;qT .i^1"TFT
fk% TM
1 1 4 5 0 0 - 70 0 0 5 0 0 0 - 8 0 0 0 T ^ 4 2 0 9 7.6 .8
ft-2
2 R^ 1Ott I 4000-6000 4500-7000 2800 7.6.8
3 .
T g ( c
6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 74 5 0 - 1 1 5 0 0 cT f 4 6 0 0 7.6 .9
ft-2
4
T g z F cii 3 3 if
6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 74 5 0 - 1 1 5 0 0 T f 4 6 0 0 7.6 .1 4
(7.7.t.3)
_-2
5 3T^ #i ( ) 6500-10500 7500-12000 T-I 4800 7.6.14
At-2
8000-13500 ^ Ti 5400
(R ) -2
6 T g ZF .T v 4 fi 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 74 5 0 - 1 1 5 0 0 T F 4 6 0 0 7.6 .1 4
-2
7 3qANgdi,Fff i 6500-10500 7500-12000 T-f 4800 7.6.14
1 7
3255 GI/08-3
18THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY [P ART II-SEc. 3(i)]
8 3^ T I
6500-10500 7450-11500 7 4600 7.6.15
is-2
9 3 0 5 0 - 4 5 9 0 3 2 0 0 - 4 9 0 0 i 2 0 0 0 7.6 .1 7
^ -1
10
3050-4590 3200-4900 c 2000 7.6.17
^ -1
11 3T{1'd aTf^ (7)
6500-10500 7500-12000 4800 7.6.18
s-2
d-4 -MI , f T 4Al0q
1 zhl T 4 5 0 0 - 70 0 0 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 ?r 4 2 0 0 7.1 2 .1 3
h-2
,^ T
1 WCqt w II 3 II 7450-11500 cT-i 4600 7.8.5
III
6 5 0 0 - 1 0 5 0 0
ft III
5 5 0 0 - 9 0 0 0
2
^ 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 74 5 0 - 1 1 5 0 0 4 6 0 0 7.8 .6
-2
3 T(AR W iT #TTT TTW 6500-10500 7500-12000 4800 7.8.10
f
-2
H*A10 t4
1 I c kT #7w 6500-10500 7450-11500 4600 7.9.5
(F ),WT f^ FffTqm f T
2
J
w ft , 6500-10500 7450-11500 Tf 4600 7.9.5
'TT t7fcfcd T f %TfrT -2
3 WTTWIca ^ mf^ WT=T 4 f 6500-10500 7450-11500 Ti 4600 7.9.5
Up^ z
4 TRu7Ti 4 7T ftuT, VTTc cd 6500-10500 7450-11500 cT-i 4600 7.9.5
VT,' T cTf^ d ckMf TM is-2
5 3TuT,TTTca ^ fffui 6500-10500 7450-11500 c 4600 7.9.5
^ P1o T"4f ff 1T,WTTcfzT FffqTT4u T
s-2
fTrrT
6 qREa , Vff-^T Vc Ui 5500-9000 7450-11500 TR 4600 7.9.8
fWrrr
-2
7 TTT ^ T 3^ ^ T 6500-10500 7450-11500 4600 7.9.14
-2
8 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 T f 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 74 5 0 - 1 1 5 0 0 ?I 4 6 0 0 7.9 .1 6
^ T4> TF 3TIT 5500-9000T77^ ,4U -2
f qF, T- TT T MF4
9 1r UE2`f7c-w 6500-10500 7450-11500 c 4600 7.9.18
t-2
1 T 1 c
TUT f m
1 / VZZ3Tf 4500-7000 5000-8000 TF 42007.10.17
2
2 - T T iT 5 5 0 0 - 9 0 0 0 74 5 0 - 1 1 5 0 0 T 4 6 0 0 7.1 0 .2 1
-9-2
Z - 4
^
t 0 1 ' L ^ 0 ^ 1 7 l t j l ^ 0 0 S 1 1 O S 1 7 L O O S O i O M- ^ O Z
l i n t f h 2 I h c ' J J
Z - 4
9 Z ' 0 1 ' L 0 0 8 1 E P - 0 0 0 Z T - O O S L 0 0 S I I - O S b L ? L 1 : t l i 6 1
Z -
9 Z ' 0 1 ' L 0 0 9 1 0 0 9 1 I - O S 1 L O O S O 1 - 0 0 5 9 h i 8 1
( 1 1 Z 1 1 a L ^ ) J _ P 1 t t ^ ^ k d ` i 2 ^
h h k O O Z
Z - 4 + 0 0 9 0 T
9 Z ' 0 1 ' L 0 0 8 1 0 0 0 Z 1 - O 0 c L - 0 0 9 9 h 1 t a 1 t L I
Z - 4
9 Z ' 0 1 * L 0 0 9 1 L P ^ 0 0 9 T T - 0 9 1 7 L 0 0 9 O T - 0 0 9 9
I 1 2
9 1
I - 2 4
9 Z ' 0 1 * L 0 0 8 2 r 1 0 0 0 L - 0 0 9 1 0 0 0 9 - 0 0 0 1 1 ^ 1 = M a l i S T
1 - .
9 Z ' 0 I ' L 0 0 1 2 1 0 0 0 9 - 0 0 0 1 0 0 6 1 - 0 0 Z E & 1 1 . 1 2 t i
I - ^
9 Z ' O 1 ' L 0 0 0 2 0 0 6 l - 0 O Z 0 6 S 1 - 0 c 0 I 1 = l
Z - q
9 Z ' 0 1 ' L 0 0 9 1 0 0 9 I 1 - 0 9 1 7 L 0 0 9 0 1 - 0 0 9 9 a J h Z 1
T - 4
9 Z ' 0 1 ' L 0 0 1 2 r 1 0 0 0 9 - 0 0 0 1 0 0 6 i - O 0 Z E
h I t a l t 1 1
T -
9 Z ' 0 1 ' L O O O Z 0 0 6 1 - O O Z E 0 6 5 1 - O S O E b - 1 2 0 1
1 - 4
9 Z ' 0 1 ' L 0 0 6 1 E D * 0 6 S 1 - 0 S 0 0 0 1 1 - 0 9 L Z l b 4 k 6
( 1 0 2 U A ) 2 l t # - 4 2 1 i 1 . 2 I
h b A
Z - 2 t O O Z h q
9 Z ' 0 1 0 0 8 1 7 1 = L O O O Z T - 0 0 9 L + 0 0 S O i - 0 0 9 9 a } k e i - J h . t 8
Z - 2 #
9 Z ' O 1 ' L 0 0 9 1 7 i n O O S T I - O S 1 7 L O O S O T - O O S 9 a A 1 a L
h b - I
1 - 2 # 0 9 E q k g ^
9 Z ' O T ' L 0 0 8 Z h O O O L - 0 0 9 1 + 0 0 6 1 - O O Z 1 E h 1 t a l i 9
I - . 4
9 Z ' 0 T ' L 0 0 1 2 0 0 0 9 - 0 0 0 1 7 0 0 6 t , - O O Z E 1 4 g h a 9
1 -
9 Z ' 0 1 ' L O O O Z E 0 0 6 t - O O Z E 0 6 5 1 7 - 0 9 0 1
( I O W A s - J ? - J 1 t 1 1 3 ) I : . 2 1 t t Z t i t ? 2 L
; ^ 7
I Z - 0 1 - L 0 0 1 5 O O S T 0 0 0 8 O O O Z T O O S L 1 ,
1 L 4
6 1 l n 2 l t a 1 1 3 1 ^ : k h V I l q o - 2 l h [ I 1 - I I l r l e ]
THE GAZETTE OFINDIA :EXTRAORDINARY
[P ART II-SEC. 3(i)]
T F3rtn7f ftw ii
21 iii VF #MF 4 6500-10500 7450-11500 4600 7.10.35
22 s^ .3TTt.t ^ T mw 6500-10500 7450-11500 4600 7.10.39
-2
1 #7T7 " 7fT 4500-7000 6500-10000 T-i 4200 7.12.7
t4IOC RUI " -C M4:41014
1 T7 t wit 3 IF f 4 %n 4 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 74 5 0 - 1 1 5 0 0 4 6 0 0 7.1 3 .9
A 3Tf i s-2
fVT
1 T TT ;gw c#PT7-^ 4i f r ' qT-T 7 7.14.4
U;E97f T Tf cm 4 iT 70q^ fkm77M
2 3T^ UEF, , 7TMVTfTi3;T 6500-10500 7450-11500 4600 7.14.5 -
2
T
f^
311f^ 2f^ i Ord f ur+r
1 3T ^ %T i + T 3T f t f 8( ; f iT TMT ) 7450-11500 7500-12000 ?r r 4800 7.15.3
-2
8 0 0 0 - 1 3 5 0 0
(TR 1T) 5400
-3
2 TffiTci 4 T^ II 3050-4590 3200-4900 2000 7.15.5
4t-1
3 h ft F F ^ T i T t 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 74 5 0 - 1 1 5 0 0 4TF 4 6 0 0 7.1 5 .7
^ 7 #70u-,f
49-2
4 T ufm T i 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 74 5 0 - 1 1 5 0 0 4 6 0 0 7.1 5 .7
^ p#3qf4TIT 3Tf r8 -2
5 7T t 7 T T T z 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 74 5 0 - 1 1 5 0 0 4 6 0 0 7.1 5 .7
6 cc T Ti^T4^II 3050-4590 4500-7000 2800 7.15.8
7 fTffTT T i T TEFtqft f TT 6500-10500 7450-11500 TT-f 4600 7.15.9
3Tfi
it-2
8 3gcTE-ff4f 3Tf , fT1IT 6500-10500 7450-11500 cTf 4600 7.15.9
O h a )
8 9 ' 6 1 ' L 0 0 1 5 h i O O S I - 0 0 0 8 O O O Z T - 0 0 S L X 1 3 T I ? i g u L I
Z - Y 1 J P C t t '
8 9 ' 6 I ' L 0 0 9 1 h 0 0 S I I - O S V L 0 0 S 0 1 - 0 0 S 9 . # A l l ' i h l ^ h W l b h ^ l ^
9 1
Z - 4
Z 9 ' 6 1 ' L 0 0 9 1 h O O S I T - O S V L O O O Z T - O O S 9
I ' l ' k > 3 1 S I
1 4 I ^ l
Z 9 ' 6 I ' L 0 0 8 Z i n O O O L - O O S 1 0 0 0 9 - 0 0 0 1 1 k h ^ 1 i ^ 1 1 T
I - 4
I I
Z 9 ' 6 1 ' L 0 0 1 2 k 1 0 0 0 9 - 0 0 0 1 0 0 6 1 - 0 0 Z 1 ^ l i E > 1 1 f
I
I - 4
Z 9 ' 6 I ' L O O O Z l 0 0 6 1 - O O Z 0 6 5 1 - O S O b b l 1 h 3 2 ^ i M i t e Z I
Z - .
O S ' 6 1 ' L 0 0 9 1 h P - O O S T I - O S V L O O S O I - 0 0 c 9
I j
I T
I - .
O S ' 6 1 ' L 0 0 8 2 k 1 ?
O O O L - 0 0 S 1 0 0 0 9 - 0 0 0 1 h E L k l
O i
I - 4
O S ' 6 I ' L 0 0 1 2 0 0 0 9 - 0 0 0 1 0 0 6 V - O O Z L ^ k I ) 6
I -
O S ' 6 I ' L O O O Z h k 4 0 0 6 V - O O Z 0 6 S 1 - O S O C t 8
Z - 4 O O Z + O O S O i
S ' 6 T ' L 0 0 8 1 h I 0 0 0 Z I - O O 9 L - O O S 9 , l r
L
Z - ^
S ' 6 1 ' L 0 0 9 1 0 0 9 T T - O S V L 0 0 9 0 I - O O S 9 { } h 9
S ' 6 T ' L 0 0 8 Z h 4 O O O L - 0 0 S 1 0 0 0 9 - 0 0 0 1
h q [ 2 1 _ 1 4 . 4 t o
S
T -
S ' 6 T ' L O O V Z 0 0 0 9 - 0 0 0 1 0 0 6 1 - O O Z
I s m
1
T
9 ' 6 T ' L 0 0 0 Z k P t 0 6 S 1 - M
' 6 I ' L 0 0 6 8 h P - O O O O Z - 0 0 1 9 T 0 0 8 T - 0 0 1 I I L 1 e 4 P i l e Z
Z - 4
6 ' 6 1 ' L 0 0 9 1 0 0 S T I - O S V L O O S O I - O O S 9 I ^ h T
h W I K h
I
T i ' L T ' L 0 0 8 Z E 4 O O O L - 0 0 9 1 0 0 0 9 - 0 0 0 1 t r a 3 l ! ? 3 / k 2 1 F # T
n w i r - H I n I b - 4 4 0 1 t ^ h . . h ^ X i % 1 A 2
I - q
8 T ' S T ' L O O O Z I i 0 0 6 V - O O Z 0 6 S 1 - O S O 1 2 . E 0 1
Z - 4
( I - I l k
E 4 a u )
0 0 1 S 0 0 9 i - 0 0 0 8
Z - q h I # e I a T A i k j # ) > } l ! E
L T ' S I ' L 0 0 8 1 O O O Z T - 0 0 9 L O O O Z T - 0 0 9 L t t r / / 1 3 ? A b ^ 6
I Z l n 2 l t I . k : k h t r l l a R h h [
I S n b ? - I I I t i h ]
22 T HEGAZET T EOF I NDI A: EXT RAORDI NARY
(P ART 1!:.-S3i
1 8
4
5
2
(s.^ . .)
( .LT.7q.3Tr ..r.)'i1fi t
ft^ r
far 7if 8r^zm*ar#W#im
i.t.Ei.fi.#i (f)
f.7.i.t.4 fir 3ffYEFrtl/
.h r z #7r
ARfrrr4Tru^fh
f rugTT4 ,!7
qftEE^ i 3-T
t. i.7r.. 4 f 3Tfi -TFII
fzT ftfl
31frfi i-g1145Tar 3
iftT 9)
'AT 'MTq*T ^
(f)
37.41.71.4Uzi i--ra
err urfr 4 of
rrf4^arfi
, Tft cira' ffVR'
1
2
3
.-OT 3
z#i.1.3-
6 5 0 0 - 1 0 5 0 0
6 5 0 0 - 1 0 5 0 0
6 5 0 0 - 1 0 5 0 0
6 5 0 0 - 1 0 5 0 0
6 5 0 0 - 1 0 5 0 0
3 0 5 0 - 4 5 9 0 '
6 5 0 0 - 1 0 5 0 0
6 5 0 0 - 1 0 5 0 0
5 5 0 0 - 9 0 0 0
6 5 0 0 - 1 0 5 0 0
6 5 0 0 - 1 0 5 0 0
6 5 0 0 - 1 0 5 0 0
6 5 0 0 - 1 0 5 0 0
6 5 0 0 - 1 0 5 0 0
6 5 0 0 - 1 0 5 0 0
6 5 0 0 - 1 0 5 0 0
6 5 0 0 - 1 0 5 0 0
3 0 5 0 - 4 5 9 0
3 2 0 0 - 4 9 0 0
75 0 0 - 1 2 0 0 0
8 0 0 0 - 1 3 5 0 0
( a rt w R )
74 5 0 - 1 1 5 0 0
74 5 0 - 1 1 5 0 0
74 5 0 - 1 1 5 0 0
74 5 0 - 1 1 5 0 0
3 2 0 0 - 4 9 0 0
74 5 0 - 1 1 5 0 0
74 5 0 - 1 1 5 0 0
74 5 0 - 1 1 5 0 0
74 5 0 - 1 1 5 0 0
74 5 0 - 1 1 5 0 0
74 5 0 - 1 1 5 0 0
74 5 0 - 1 1 5 0 0
74 5 0 - 1 1 5 0 0
74 5 0 - 1 1 5 0 0
75 0 0 - 1 2 0 0 0
75 0 0 - 1 2 0 0 0
3 2 0 0 - 4 9 0 0
4 0 0 0 - 6 0 0 0
-2
It-3
it-2
^ -1
-iiFf
-2
iTF
-2
iT F
^ -2
4 8 0 0
5 4 0 0
4 6 0 0
4 6 0 0
4 6 0 0
4 6 0 0
2 0 0 0
4 6 0 0
4 6 0 0
4 6 0 0
4 6 0 0
4 6 0 0
4 6 0 0
4 6 0 0
4 6 0 0
4 6 0 0
4 8 0 0
4 8 0 0
2 0 0 0
2 4 0 0
7.1 9 .5 1
7. 1 9 . 6 8
7.22.6
7.22.8
7.22.8
7.22.12
7.22.14
7.23.4
7.23.11
7.23.11
7.2 3 .1 4
7.24.12
7.26.5
7.26.5
7.26.5
7.26.11
7.32.10
7.32.16
7.32.18
7.32.18
111V'. ,. o
[ wT T I I -ti' s 3(i)]
WOW ____ 9i 23
- 1
5 i.^ 3 Qf^t I
4 000-6 000 4 5 00 - 7000 #ffq 2 8 00 7. 3 2 . 1 8
6
6 5 00- 1 0 5 0 0 74 5 0 - 1 1 5 00 4 6 00 7.3 2 .1 8
s-2
fu
4 5 0 0 - 70 0 0 5 000-8 000 4 2 0 0 7.3 5 .2
s-2
14^lllfl , chi - ZT 'AN1 NAI 1.4
t^ TT TTyc^ ,^ Td^ .
1 - g T pft 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 74 5 0 - 1 1 5 0 0 4 6 0 0 7.3 9 .2 0
i 1Ti,TgqT f' i AT
2
2 +iT R^ T #TT,:F (3 3200-4900 5000-8000 cif 4200 7.39.22
^ iiW3IT^ r^ ^ T fie)
3 f c, i
4 5 0 0 - 70 0 0 5 000-8 000 4 2 0 0 7.3 9 .2 3
k-,f^td f#3l4ff ^II
2
4 (3Tf ) 4000-6000 4500-7000 cT-f 2800 7.39.28
r 3lf 1f3'^ II
1 3T
6500-10500 7450-11500 4600 7.40.4
31^
At-2
"
-hlEfrh H -1T fI
1 ^ T II (^ ffii^ i 6500-10500 7450-11500 Tqi 4600 7.41.5
3T dftI 45-,gm3?IF1F T s-2
z f'^ Ti i g
1 ZrR39Td ,Tmf^ m F^ F 6500-10500 7450-11500 cT{ 4600 7.43.11
f (wit)
2 q^q WT * {, d, ; 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 74 5 0 - 1 1 5 0 0 r 4 6 0 0 7.4 3 .1 1
f (*7m) s-2
3 fm3ITT (-ga-iw(T),26Mfde4 4 6500-10500 7450-11500 4600 7.43.13
TgzriEE f (P T) -2
-AT IIT 6500-10500 7450-11500 cTT 4600 7.46.12
f494M)^ ^ I f T
l t
2 t.t.T6Fj.t.,ol,lql;fl f r 6500-10500 7450-11500 4600 7.46.17
77Wf
3 zt 7-7fT14 6500-10500 7450-11500 T-T 4600 7.46.23
TTtt 3If
&2
4 #77,^ ftftr IT 5500-9000 7450-11500 i 4600 7.46.27
-2
5 3 f A- ql t ( 4 5 0 0 - 70 0 0 5 0 0 0 - 8 0 0 0 ?T t 4 2 0 0 7.4 6 .3 1
24 THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY [P ART II-SEC. 3(i
77Vq f 3TljFq7 ^ 6500-10500 7450-11500 c 4600 7.47.6
.
ft-2
2 T rT 1 1 q T
6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 74 5 0 - 1 1 5 0 0 T q 4 6 0 0 7.4 7.8
II it-2
uf^ -tr ^ atrrT fi^ rt^ ^
1 37fiTfi I/af T f*iF 6500-10500 7450-11500 cTi 4600 7.48.5
T^ TWAftrR-F
ft-2
T aT 3^ TtT}7T
1 -TAT 94q74 34TH, Tfw 6500-10500 7450-11500 4600 7.53.6
f,3Ti, 2
-41W~,3TfVZF
pm3Tf 't, w J u74
-iT 3Tf iTff ,zi i A +i AT
AST Uzi 3T'h3T Ui (7)
ITT c ITT r'^^T fTTT
1 f^ TgT 3II 6500-10500 7450-11500 cT{It- 4600 7.56.13
2
2 ftTt7ft 3Tf I 7450-11500 7500-12000 4800 7.56.13
2
3 qft^ ftgFFM-ft 3Tf 1^ 7500-12000 8000-13500 cT{3- 5400 7.56.13
3
1 f c s qt 7 7ffffm 4 3 0 5 0 - 4 5 9 0 3 2 0 0 - 4 9 0 0 9 ' 2 0 0 0 7.5 7.6
zFf4gF
774 3050-4590T-77^ k
-4 45 ^ mmm ^ "i i 1800
-77t 4ff4t Tii 4T
t.t. 143;gm T^m7TUT 9)
2 f r A TMd ^ 3200-4900 4000-6000 TF 2400 7.57.6
T f 0
ft - 1
3 f cTzt T Tft4-d 4000-6000 4500-7000 cF 2800 7.57.6
avflu
ft-1
4 f cTai Nit YTTfd 6500-10500 7450-11500 cT-f 4600 7.57.6
f
ft-2
5 / #PTT zc 3050-4590 3200-4900 Tq 2000 7.57.7
ft-1
6 3200-4900 4000-6000 ^ R 2400 7.57.7
ft-1
7 T^ / cc 4000-6000 4500-7000 2800 7.57.7
-1
8 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 74 5 0 - 1 1 5 0 0 9 R 4 6 0 0 7.5 7.1 1
s-2
111111' 1. ,
['Tiri II- T 3
vi > f i i i $ hf
9 #ry ff#ff w fi
iz
10 Vc f 1P T, f r 2T1Z1TIT
T f^
11c c f ^ ,ft- mqlViii 4
12 cfTr+i,RQ" MfllwTTt+
4 5 00 -
7000 6 5 00-1 05 00 4 2 00
7.5 7.1 7
1 3 uqT q "fq^F m frmm #i uf# ff Y i
fti #Tmilt TpTzT a-2
1 4 f , T Mul Ml
1 4 5 0 0 - 70 0 0 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 tTq
4 2 0 0 7.5 7.1 7
fI ft - 2
1 5 uw^q
f mf0m
, #7 yirf 4 5 0 0 - 70 0 0 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 4 2 0 0 7.5 7.1 7
fia a ul f *km z T
7.5 7.1 7 4 2 0 0
4 5 0 0 - 70 0 0 6 5 00-1 05 00
fmi fl irt
1 6
siRZt f^ :318TwTtf
6 5 00-
1 05 00 74 5 0-1 1 5 00
-
2 4 2 00
7.5 7.1 5
4 5 0 0 - 70 0 0 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 2 4 2 0 0 7.5 7.1 6
4 5 0 0 - 70 0 0 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 - 2 4 2 0 0 7.5 7.1 6
4 2 0 0 7.5 7.1 6
4 WO
4 5 0 0 - 70 0 0 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0
^ -2
17?TP T P ri , W44M
I ]-
3 2 00 -
4 000 4 000 6 000 2 4 00
7.5 7.1 7
Tr
1 8 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 74 5 0 - 1 1 5 0 0 4 6 0 0 7.5 7.2 5
3 T f
7.57.29
4600
6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 74 5 0 - 1 1 5 0 0 cT - f
1 9 - #q ^T if^ric f f ^
3frti
2 0
2 1
2 2
Tt^ gf 'R45 ^ tET
IiT^
rwftm073f1=f3ff 1Z'1
2 3
^r if WNR to
a t T TT ^TeaTtT
-RVTgft
*9-2
6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 74 5 0 - 1 1 5 0 0 4 6 0 0 7.5 7.3 0
^- 2
74 5 0 - 1 1 5 0 0
2 6 1 0 - 4 0 0 0
3 0 5 0 - 4 5 9 0
3 0 5 0 - 4 5 9 0
WF
- 2
^ -1
4 6 0 0
1 9 0 0
7.57.47
7.57.46
3 2 0 0 - 4 9 0 0
2 0 0 0
7.57.61
24ar,fri7T 4500-7000
5000-8000
2 42007.57.65
III
27
25 z,T Tl7r (
Z7 4000-6 000 4500-
7000 2800 7.57.6 6
26 ^ i M
illY TTFif 4500-7000 5000
-
8000 t 4200 7.57.6 8
^ -2
4 5 0 0 - 70 0 0 5 0 0 0 - 8 0 0 0 cR 4 2 0 0 7.5 7.6 8
28 ar-fT 49Nqi , f Nei 6500
- 10500 7450-
11500 T F 4600
7.57.71
^-2
29 -P^ f47( )6500-105007450-1150046007.57.76
3255 GI/08-4
26 T HEGAZET T EOF I NDI A: EXT RAORDI NARY [PART I I -SEc. 3(i))
fit
-2
30 Z,T frfur frrr 4000-6 000 5000-8000 4200 7.57.77
It-2
3 1 , f mr 5 5 0 0 - 9 0 0 0 74 5 0 - 1 1 5 0 0 R 4 6 0 0 7.5 7.77
(t;RMTFftr
4t-2
3 2 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 74 5 0 - 1 1 5 0 0 ?rf 4 6 00 . 7.5 7.77
s-2
33 f 3200-4900 4000-6000 2400 7.57.79
^ -1
ftqf;EF 017Tdti,2006-4 l Ntftf'Tff
*(ii)
4u /PJr-Fq7 ug f 7 R
t 73TF^74 f r-ql TTVWT^ft (7qff;-Fft:-
4,#1r^ T4uF ^ ^ A-r-6 N q^ 7 ^ ^ I
TT;TM
z r f^ 7q-R,T f Trc^ fkzrr I
11.Wl)i 1.,
[% TtrTII-Z3(i)]TM-EFT^I: 3TMWM
-f f f8i o *c7r 3ff c c ,7TER
( `tr 'r^ 4)f" -4T , 2008
fir 1-7fit T:T7Et I
fir 2 Zl f T 3qFft t ff7T fslw_r Te14 Ott (2)#qrfffff Tzf t
3Tf > a*a0 34 r; . =,xf=tom,= T a -^r^tr^ur^t f i i^r
c mTw t N whot -4 w-qR r 34^z40;Ttfzf ur q rMf f 31- i 3Tf T t
i -qfpt fit > ?f ' ^T ft i ice, Zl fu Qt 7qtmi
fir a&4-4fit TF: if I
f r 5- 7f zt 3ftAT 7f; Tvit - tw ffpTzf 3;T
To rt A 3Tr zF4 TTffqttqtft -44 t `3t 4 f f
eft Xf 017T,: t 200647qt 3T TK^ T 'T--, " f t TTft-FT
3TO
it 7rTm 3TTft f 3;gc -4
i t t t ^ zmc ,q; Tt,4-,4 4 t X13TT f t r,ar 3
1:ktj i r i i4 TT TIT T urnT ^T T u t a` Try
#q4 wfftmt itt t4 fiwt q-a 31ar7,qrff'> f #t 7T 77gT u v^r r
Ot t I tq4i T#34#T ftlffkffq i f n4 : tt t tt I
fir6- 7fit
ZT
TTzc -qRT t ft fit qt UftZtt 773T f ATfwtoT t 3Tq4 fit -43T i s
TUT ',iKi 37R f 4i ^TX TO Ttt t 7TW W a4 R 1WF*T7era Zr f^t Ttt Wf-qt k
f pttt
T
f 9
ft agf ^-tflm3 3Tc^
f t TT qf^ 3 f
7
t t ft f
;t tt amtt 3 r f tTr^3Tf r -ffT qF7i 3T7Ff T r 3T^43 T ?w t
YT' c 3^sTftd4 3TI -;FR 3Tf TRTtT f c tTti l i l 3i 37^
97
fT fc
3Tf Tft u I-fl i t T T fTTY t #TFRa r iFT Tr f t t
r^ TT 01Tffdit, 2006 3T i fit 4i 7t t4 it i t^ T 4 d 7^ 3e3t 3T i f is W3TF T t m I
17(1) - T u f T AT T 01fit, 2006Q 111HH T ,bf t-4 I f t7(1)4i t
f1r^1iut3ufr3trfi^Tf^rTar
3QT P-c743T T > f4IT TILT I
f4zM7(2)-TRf t t FMera 1> ^ 4;It Tr - ,9T t 4 374 Ti 7q4i f ^ qiT
eta f^ Ztt ^ TTY ^ ^ ^ T > ^ ut ^ Tr^ ^ ^ i Ott ^ r i
f7r 8-
-7
f M 01.01.2006 4Zit 'off T7^ fit f ft t TT i i f
fir 9 aft 10-t fit -q74ff;R7#3TT i ft^ f u f PZtfT t t ,qt 7f;T t ^ 1fit
9Ttrt t 4i ;UMTf t 374 -4qt3t4-41W ^YfgFFt TTf Te9, t TqTT 'T ' -9RT 7ftt 7i 3T^d
T9t 3qWqiT#t 01.01.2006ITT-44
-4 3 Tit #3 t ur ` 3
TrfcdN T T*1F TF> 3 TTT tA-t T;RTq> 4am
7
TffdtgT TTt ^, Ott Z-qF zaT
,7t I
2 7
[ter.Zi.1/1/2008-3T]
art -.1m,Tftm
T HEGAZET T EOF I NDI A:EXTRAORDINARY [PART II-SEC. 3(i)]
T m 1: Rftii cR ei ^7#4zFc ZT ftT^
1 . T
4 000 - 1 00-6 000
2. c c At
c- 1 5 2 0 0 - 2 0 2 0 0
3. 01.01.2006t #tVTFcTR
4 8 0 0
4. 1.8679 TZT ITT qA
8928 (8930 T? )
5. R isLft.t.-2 >
8 9 3 0
' 6. #fLf7T,v c cT
h 8 9 3 0
t^ R
7.
2 4 0 0
8.
W^ -44R
f3td-qEFT 11330F7
r i ; t ' 2
f Tr 3Tf Tf i Bt #nftF4ffff VR 4 VTtf q; r f Tf u
1. ^flv NHH1I
2.c7qTR
3.01.01.2006 qft f4i3TRT7
TRT TT +17.Tff.7.
TTc TRT T i 25 Af^Yi . J + st.T.
Tc R TR24 Af lc^ W14 TTff4TdT
W#R7T R` ^
I
4. c cRT T Z 1.86 7919T ZT ITT qATT Ti c cR ^h4
f
5. 7.T .T?. TTZTeTITt% T9T
6. 4 r^^^4
7. 4T-RR -4 #alzt-,^c
8.f TT -^ t-9 ZFT
4
#PKrff .T#f
1 0000-1 5 2 00
-d-q&315600-39100q
1 0000 Tq ^
6 2 5 0 T cR
4 0 6 3
4875 FT TFTR W 24
Aft+^i . T^. +> ?^. T#^. Tr.
2 5 1 8 8 x ( 2 5 1 9 Tq 7 )
1 8 6 00T
9761(4063 TT FT 24 Af^^Ti c )
19580(18600+ 976=19576TLTrTff )
6545 Tq7
26180 T T
6 5 4 5
[ 1TT I I-U3 (i)3 9iT t'ic T w: 3mTm
3T3
w vT f f4 T
1.TTT cTl^
2.c7qcs
3. 01.01.2006 4 TT i TicTR
4.1.867TEF ART 79 TT4 ^ 'i T
5.^ ^ T
6. ITT,
,
7. 4ffqqR^^^
2 5 00-5 5 -2 6 6 0 - 6 0-3 2 00T
- 1 T t 4 4 4 0 - 74 4 0
2840
5282T (5290T VTfft)
5290Tq7
5 2 9 0 77
1 3 0 0 T 7
8. #Tftf
" TTc R-4t zf c 3i TT 6590T97
f 2 :3i f i s3i c^T c 3i2T-dT T: Af$f$iIIT c `ET' T
f af^i
1.T3^ T47
2.c
3.01.01.2006 T3f Ticc
4.1.86T TZTTUqA t
5.4TR4t t.t.-14
6.+T,qft c 3iriT i
WR
7. ^ ddlld -4
2 5 0 0 - 5 5 - 2 6 6 0 - 6 0 - 3 2 0 0
4 T R - 1 5 2 0 0 - 2 0 2 0 0 q
2 8 4 0
5282 (5290'U)
5290
5 5 3 0 T
1 8 0 0 F ru,
8.#UMcT Tf
f Rc s Tf TR3!^ ^ c W7330
T , iT T i 4$i : c ^cT 7-qT41cT f#^33050-75-80-4590qT -4 3200-85-4900
3050-4590
(1900ZF ^ T^ ^
15200-20200;FR
3.c^ ci1-1T4 RTTNM
3200-4900
( 7Fgq !^ ^ ^ ^ 2000)
4. 01.01.2006 zb^ TTT Ti c c 3125'
5.1.86 77RT 7U5813(
5820 77 ITff f c )
6.R.2T 5820
2 9
30 THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY [
PART I I -SEC 3(i)]
7.3050-4900T Tf-R qf^
8.3200-4900
9.Mf T -4TR4-gT ^ ^ 4T ^ ^ ^ w
6 0 6 0 i
2 0 0 0
8 0 6 0
-Eq r 4-: 3-q Tic T4, TAT 5000-8000, 5500-9000 TAT 6 500
-10500f 4cT ^ Q
aTt f ftzrr TTiT t,4TRf T
5 0 0 0 - 1 5 0 - 1 8 0 0 0
2.
4.01.01.2006Q TT^ rq^ c
5.1.86 T7-i^ Ttt 17^ TTT
7.-qf TTTf#F qA tq7a
9.
6500-200-20500T T? f Nc
ft.1.-29300-34000Tq^
6500-200-10500
5600
10416 (10420Tiff)
10420Tc7
1 0 4 2 0
4 2 0 0
1 4 6 2 0 T
9300 T
4200 TER
13500
3u^fr 3 r 3 Rfc
405 410T7tM
9300+410T
97107
4 2 0 0 7
[gMII- 3(i)]' TP M:3t t
NIINNISTRYOFFINANCE
(Department of Expenditure)
NOTIFICATION
New Delhi, the29thAugust, 2008
G.S.R. 622 (E).- Inexerciseof thepowersconferredby theproviso to article309,
andclause(5)of article148of theConstitutionandafter consultationwiththe
Comptroller andAuditor General inrelationto personsservingintheIndianAudit and
AccountsDepartment, theP resident hereby makesthefollowingrules, namely :-
1. Short titleand commencement -.
(1)Theserulesmay becalledtheCentral Civil Services(RevisedP ay)Rules,
2008.
(2)They shall bedeemedto havecomeinto forceonthe1St day of January,
2006.
2. Categories of Government servants to whom the rules apply: -
( 1 ) Saveasotherwiseprovidedby or under theserules, theserulesshall
apply to personsappointedto civil servicesandpostsinconnectionwith
theaffairsof theUnionwhosepay isdebitableto theCivil Estimatesas
also to personsservingintheIndianAudit andAccountsDepartment..
(2)Theserules shall not apply to :-
(i) personsappointedto theCentral Civil Servicesandpostsin
Groups'A', 'B', 'C' and'D' under theadministrativecontrol of the
Administrator of theUnionTerritory of Chandigarh;
(ii)personslocally recruitedfor serviceinDiplomatic, Consular or
other Indianestablishmentsinforeigncountries;
(iii)personsnot inwhole-timeemployment;
(iv)personspaidout of contingencies;
(v)personspaidotherwisethanona monthly basisincludingthose
paidonly ona piece-ratebasis;
(vi)personsemployedoncontract except wherethecontract provides
otherwise;
(vii)personsre-employedinGovernment serviceafter retirement;
3 1
32 THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY [PART II-SEC. 3 (i)j
any other classor category of personswhomtheP resident may,
by order, specifically excludefromtheoperationof all or any of
theprovisionscontainedintheserules.
3. Definitions- Intheserules, unless thecontext otherwiserequires-
( 1 ) "existingbasic pay"meanspay drawnintheprescribedexistingscaleof
pay, includingstagnationincrement(s), but doesnot includeany other
typeof pay like'special pay', etc.
(2)"existingscale"inrelationto a Government servant meansthepresent
scale applicableto thepost heldby theGovernment servant (or, asthe
case may be, personal scaleapplicableto him)asonthe1st day of January,
2006whether ina substantiveor officiatingcapacity.
( 3 )
Explanation- Inthecaseof a Government servant, who wasonthe1st
day of January, 2006ondeputationout of India or onleave
or onforeignservice, or who wouldhaveonthat date
officiatedinoneor morelower postsbut for hisofficiating
ina higher post, "existingscale"includesthescale
applicableto thepost whichhewouldhaveheldbut for his
beingondeputationout of India or onleaveor onforeign
serviceor, asthecasemay be, but for hisofficiatingina
higher post;
"existingemoluments"meanthesumof (i)existingbasic pay, (ii)
dearnesspay appropriateto thebasic pay and(iii)dearnessallowance
appropriateto thebasic pay '+ dearnesspay at indexaverage536
(1982=100).
(4)"present scale"inrelationto any post/gradespecifiedincolumn2 of the
First Schedulemeansthescaleof pay specifiedagainst that post in
column3 thereof;
( 5 ) "pay inthepay band" means pay drawnintherunningpay bands
specifiedinColumn5of theFirst Schedule.
(6)"gradepay"isthefixedamount correspondingto thepre-revisedpay
scales/ posts.
( 7)
"revisedpay structure"inrelationto any post specifiedincolumn2 of
theFirst Schedulemeansthepay bandandgradepay specifiedagainst
that post or thepay scalespecifiedincoltimn5&6thereof, unlessa
different revisedpay bandandgradepay or pay scaleisnotified
separately for that post.
(8)"basic pay"intherevisedpay structuremeans thepay drawninthe
prescribedpay bandplustheapplicablegradepay but doesnot include
any other typeof pay likespecial pay, etc.
I n the case of Government servants in the pay scales of HAG+, apex scale
and the Cabinet Secretary's scale, basic pay means the pay in the
prescribed scale.
[ % TfrMll-Uu^3 (i)]'Tide$iT ZT4q5T :3Tf{RTTtD1
( 9 )
"revised emoluments" means the pay in the pay band plus the grade pay
of a Government servant in the revised pay structure or the basic pay in
HAG+ &aboveand includes the revised non-practising allowance, if any,
admissible to him, in addition.
(10)"Schedule"meansa scheduleannexedto theserules.
4. Scale of pay of posts -
Thepay bandandgradepay or thepay scale, as
applicable, of every post/ gradespecifiedincolumn2 of theFirst Scheduleshall beas
specifiedagainst it incolumn5&6thereof.
5. Drawal ofpay inthe rev ised pay structure- Saveasotherwiseprovidedinthese
rules, a Government servant shall draw pay intherevisedpay structureapplicableto the
post to whichheisappointed;
P rovidedthat a Government servant may elect to continueto draw pay inthe
existingscaleuntil thedateonwhichheearnshisnext or any subsequent increment in
theexistingscaleor until hevacateshispost or ceasesto draw pay inthat scale.
P rovidedfurther that incaseswherea Government servant hasbeenplacedina
higher pay scalebetween1.1.2006andthedateof notificationof theseRulesonaccount
of promotion, upgradationof pay scaleetc., theGovernment servant may elect to switch
over to therevisedpay structurefromthedateof suchpromotion, upgradation, etc.
Explanation1- Theoptionto retaintheexistingscaleunder theprovisosto thisrule
shall beadmissibleonly inrespect of oneexistingscale.
Explanation2 - Theaforesaidoptionshall not beadmissibleto any personappointedto
apost onor after the1st day of January, 2006, whether for thefirst time
inGovernment serviceor by transfer fromanother post andheshall be
allowedpay only intherevisedpay structure.
Explanation3 - Wherea Government servant exercisestheoptionunder theprovisos
to thisruleto retaintheexistingscaleinrespect of a post heldby him
in an officiatingcapacity ona regular basisfor thepurposeof
regulationof pay inthat scaleunder Fundamental Rule22, or any other
ruleor order applicableto that post, hissubstantivepay shall be
substantivepay whichhewouldhavedrawnhadheretainedthe
existingscaleinrespect of thepermanent post onwhichheholdsa lien
or wouldhavehelda lienhadhisliennot beensuspendedor thepay of
theofficiatingpost whichhasacquiredthecharacter of substantivepay
inaccordancewithany order for thetimebeinginforce, whichever is
higher.
6. Exerciseof Option -
( 1 ) Theoptionunder theprovisosto Rule5shall beexercisedinwritingin
theformappendedto theSecondScheduleso asto reachtheauthority
mentionedinsubrule(2)withinthreemonthsof thedateof publication
of theserulesor whereanexistingscalehasbeenrevisedby any order
3 3
3255GU08-5A
THE GAZETTE OFINDIA :EXTRAORDINARY
ART II--SEc
madesubsequent to that date, withinthreemonthsof thedateof such
order.
P rovidedthat -
inthecaseof a Government servant who is, onthedateof such
publicationor, asthecasemay be, dateof suchorder, out of India
onleaveor deputationor foreignserviceor activeservice, the
saidoptionshall beexercisedinwriting
so as to reachthesaid
authority withinthreemonthsof thedateof histakingchargeof
hispost inIndia; and
(i)
(ii)wherea Government servant isunder suspensiononthe1st day of
January, 2006, theoptionmay be- exercisedwithinthreemonthsof
thedateof hisreturnto hisduty if that dateislater thanthedate
prescribedinthissub-rule.
(2)Theoptionshall beintimatedby theGovernment servant to theHeadof
hisOffice.
(3)
If theintimationregardingoptionisnot receivedwithinthetime
mentionedinsub-rule(1), theGovernment servant shall bedeemedto
haveelectedto begovernedby therevisedpay structurewitheffect on
andfromthe1st day of January, 2006.
(4)Theoptiononceexercisedshall befinal.
Note 1-
P ersonswhoseserviceswereterminatedonor after the1st January, 2006and
who couldnot exercisetheoptionwithintheprescribedtimelimit, on
account of dischargeontheexpiry of thesanctionedposts, resignation,
dismissal or dischargeor disciplinary grounds, areentitledto thebenefitsof
thisrule.
Note 2 -
P ersonswho havediedonor after the1st day of January, 2006andcouldnot
exercisetheoptionwithintheprescribedtimelimit aredeemedto have
optedfor therevisedpay structureonandfromthelst day of January, 2006
or suchlater dateasismost beneficial to their dependents, if therevisedpay
structureismorefavourableandinsuch
cases,
necessary actionfor payment
of arrearsshouldbetakenby theHeadof Office.
Note 3 -
P ersonswho wereonearnedleaveor any other leaveon1.1.2006which
entitledthemto leavesalary will beallowedthebenefitsof thisrule.
7. Fixationof initial
pay inthe rev ised pay structure:
(1)
Theinitial pay of a Government servant who elects, or isdeemedto have
electedunder sub-rule(3)of rule6to begovernedby therevisedpay
structureonandfromthe1st day of January, 2006, shall, unlessinany case
theP resident by special order otherwisedirects, befixedseparately in
respect of hissubstantivepay inthepermanent post onwhichheholdsa-
lienor wouldhavehelda lienif it hadnot beensuspended, andinrespect
14140,
[tiiT fI I -Wn3(i)]+ITtc^iZT T W : aT M WM
of hispay intheofficiatingpost heldby him, inthefollowingmanner,
namely :-
(A)inthecaseof all employees:-
( i)
thepay inthepay band/pay scalewill bedeterminedby
multiplyingtheexistingbasic pay ason1.1.2006by afactor of 1.86
androundingoff theresultant figureto thenext multipleof 10.
(ii)if theminimumof therevisedpay band/ pay scaleismorethan
theamount arrivedat asper (i)above, thepay shall befixedat the
minimumof therevisedpay band/ pay scale;
P rovidedfurther that:-
Where, inthefixationof pay, thepay of Government servants
drawingpay at two or moreconsecutivestagesinanexistingscale
getsbunched, that isto say, getsfixedintherevisedpay structure
at thesamestageinthepay band, then, for every two stagesso
bunched, benefit of oneincrement shall begivenso asto avoid
bunchingof morethantwo stagesintherevisedrunningpay
bands. For thispurpose, theincrement will becalculatedonthe
pay inthepay band. Gradepay wouldnot betakeninto account
for thepurposeof grantingincrementsto alleviatebunching.
Inthecaseof pay scalesinhigher administrativegrade(HAG)in
thepay bandP B-4, benefit of incrementsdueto bunchingshall be
giventakinginto account all thestagesindifferent pay scalesin
thisgrade. Inthecaseof HAG+ scale, benefit of oneincrement for
every two stagesinthepre-revisedscalewill begrantedinthe
revisedpay scale.
If by steppingup of thepay asabove, thepay of a Government
servant getsfixedat a stageintherevisedpay band/ pay scale
(whereapplicable)whichishigher thanthestageintherevised
pay bandat whichthepay of a Government servant who was
drawingpay at thenext higher stageor stagesinthesameexisting
scaleisfixed, thepay of thelatter shall also besteppedup only to
theextent by whichit fallsshort of that of theformer.
Thepay inthepay bandwill bedeterminedintheabovemanner.
Inadditionto thepay inthepay band, gradepay correspondingto
theexistingscalewill bepayable.
Note - Illustration1 ontheaboveisprovidedintheExplanatory
Memorandumto theseRules.
(B)Inthecaseof employeeswho areinreceipt of special pay/allowancein
additionto pay intheexistingscalewhichhasbeenrecommendedfor
replacement by a pay bandandgradepay without any special
pay/allowance, pay shall befixedintherevisedpay structurein
accordancewiththeprovisionsof clause(A)above.
36THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY [P nxi II-SEC. 3(i)1
(C)Inthecaseof employeeswho areinreceipt of special pay component with
any other nomenclatureinadditionto pay intheexistingscales, suchas
personal pay for promotingsmall family norms, special pay to P arliament
Assistants, Central (DeputationonTenure)Allowance, etc., andinwhose
casethesamehasbeenreplacedintherevisedpay structurewith
correspondingallowance/pay at thesamerateor at a different rate, the
pay intherevised
pay
structureshall befixedinaccordancewiththe
provisionsof clause(A)above. Insuchcases, theallowanceat thenew
rateasrecommendedshall bedrawninadditionto pay intherevisedpay
structurefromthedatespecifiedintheindividual notificationsrelatedto
theseallowances.
(D)Inthecaseof medical officerswho areinreceipt of non-practising
allowance, thepay intherevisedpay structureshall befixedin
accordancewiththeprovisionsof clause(A)aboveexcept that, insuch
cases, thepre-reviseddearnessallowanceappropriateto thenon-
practisingallowanceadmissibleat indexaverage536(1982 = 100)shall be
addedwhilefixingthepay intherevisedpay band, andinsuchcases,
non-practisingallowanceat thenew ratesshall bedrawnwitheffect from
1.1.2006or thedateof optionfor revisedpay structure, inadditionto the
pay so fixedintherevisedpay structure.
Illustration2 inthisregardisat
intheExplanatory Memorandumto theseRules.
Note 1-
(a)Inthecaseof Group D employees, thepay intherevisedpay structure
will befixedinitially inthe-1S pay bandasper Clause(A)abovewiththe
appropriategradepay andarrearspaidaccordingly. Thereafter, pay of such
of thoseGroup D employeeswho already possesstherevisedminimum
qualificationsrecommendedby theCommissionprescribedfor entry into
P B-1wouldbefixedwitheffect from1.1.2006inP B-1withgradepay of
Rs.1800.
(b)Suchof thoseexistingGroup D employeeswho do not possessthe
revisedminimumqualificationsfor entry into P B-1wouldberetrainedby
theconcernedDepartment preferably withina periodof sixmonthsso that
payment of arrearsonaccount of upgradationarenot delayed. After re-
training, theseGroup D staff will also beplacedintheP ay BandP B-1with
thegradepay of Rs.1800 witheffect from1.1.2006andarrearsdrawn
accordingly. OnceplacedintheP B-1P ay Band, thiscategory of Group D
staff will regaintheir seniority vis-a-vistheother category of Group D staff
that already possessedtheminimumqualificationsandwere, therefore,
placedintheP B-1P ay Bandason1.1.2006. Inter-seseniority of all the
employeesinerstwhileGroup D will befully maintainedwithGroup D
employeeina higher pre-revisedpay scalebeingplacedhigher vis-a-visan
employeeina lower pay scale. Withinthesamepre-revisedpay scale,
seniority whichexistedprior to revisionwouldcontinue.
(c)Arrearsshall bepayablewitheffect from1.1.2006inboththecasesi.e. to
thoseGroup D employeeswho possessthequalificationsandareplacedin
P B-1straight away andthoseGroup D employeeswho do not possessthe
qualificationsandareplacedafter re-training.
Illustration3 inregardto
I I II 111411 1.. ^ a
[ gTMII-Uu^3 (i)] alT td W TR17:3TtitWM
fixation of pay for Group Dstaff is in the Explanatory M emorandum to these
Rules.
Note 2 A - Wherea post has been upgraded as a result of therecommendations of the
SixthCP Cas indicated in Part B or Part Cof theFirst Schedule to these
Rules, the fixation of pay in the applicable pay bandwill bedone in the
manner prescribed in accordance with Clause (A)(i)and(ii)of Rule7by
multiplying the existing basic pay as on 1.1.2006by a factor of 1.86and
rounding the resultant figure to the next multiple of ten. Thegradepay
corresponding to the upgraded scale as indicated in Column 6of P art B or C
will bepayable in addition.Illustration4Ain this regard is in the
Explanatory M emorandum to these Rules.
Note 2B - Inthecaseof merger of pay scales, pay intherevisedpay bandswill befixed
inthemanner prescribedinaccordancewithClause(A)(i)and(ii)of Rule7
by multiplyingtheexistingbasic pay ason1.1.2006by a factor of 1.86and
roundingtheresultant figureto thenext multipleof ten. Thegradepay
correspondingto themergedscaleasindicatedinColumn6of P art B or C
will bepayableinaddition. Illustration4B inthisregardisinthe
Explanatory Memorandumto theseRules.
Note 3 - A Government servant who isonleaveonthe1st day of January, 2006andis
entitled to leave salary shall become entitled to pay in the revised pay
structure from 1.1.2006 or the date of option for the revised pay structure.
Similarly, where a government servant is on study leave on the first day of
January, 2006 he will be entitled to the benefits under these Rules from
1.1.2006 or the date of option.
Note 4- AGovernment servant under suspension, shall continue to draw subsistence
allowance based on existing scale of pay and his pay in the revised pay
structure will be subject to the final order on the pending disciplinary
proceedings.
Note 5 - Wherea Government servant isholdinga permanent post andisofficiating
in a higher post on a regular basis and the scales applicable to these two
posts are merged into one scale, the pay shall be fixed under this sub-rule
with reference to the officiating post only, and the pay so fixed shall be
treated as substantive pay.
T he provisions of this Note shall apply mutatis mutandis, to Government
servants holding in an officiating capacity, posts on different existing scales
which have been replaced by the revised pay structure.
Note 6- Where the 'existing emoluments' exceed the revised emoluments in the case
of any Government servant, the difference shall be allowed as personal pay
to be absorbed in future increases in pay.
Note 7 - Whereinthefixationof pay under sub-rule(1), thepay of a Government
servant, who, in the existing scale was drawing immediately before the 1st
day of January, 2006morepay thananother Government servant junior to
him in the same cadre, gets fixed in the revised pay band at a stage lower
3 7
i
3255GU08-5B
38THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY [PART I I -SEC. 3(iJ
thanthat of suchjunior, hispay shall besteppedupto thesamestageinthe
revisedpay bandasthat of thejunior.
Note 8 - Wherea Government servant isinreceipt of personal pay onthe1st day of
January, 2006, whichtogether withhisexistingemolumentsexceedsthe
revisedemoluments, then, thedifferencerepresentingsuchexcessshall be
allowedto suchGovernment servant aspersonal pay to beabsorbedin
futureincreasesinpay.
Note 9 - Inthecaseof employeeswho areinreceipt of personal pay for passingHindi
P ragya, Hindi Typewriting, Hindi Shorthandandsuchother examinations
under the"Hindi TeachingScheme", or onsuccessfully undergoingtraining
incashandaccountsmattersprior to the1st day of January, 2006, whilethe
personal pay shall not betakeninto account for purposesof fixationof initial
pay intherevisedpay structure, they wouldcontinueto draw personal pay
after fixationof their pay intherevisedpay structureonandfromthe1st day
of January, 2006or subsequently for theperiodfor whichthey wouldhave
drawnit but for thefixationof their pay intherevisedpay structure. The
quantumof suchpersonal pay wouldbepaidat theappropriaterateof
increment intherevisedpay structurefromthedateof fixationof pay for the
periodfor whichtheemployeewouldhavecontinuedto draw it.
Explanation- For thepurposeof thisNote, "appropriaterateof increment
intherevisedpay structure"means3% of thesumof the
pay inthepay bandandthegradepay at thestageat which
thepay of theemployeeisfixedintherevisedpay
structure.
Note 10- Incaseswherea senior Government servant promotedto a higher post
beforethe1st day of January, 2006drawslesspay intherevisedpay structure
thanhisjunior who ispromotedto thehigher post onor after the1st day of
January, 2006, thepay inthepay bandof thesenior Government servant
shouldbesteppedup to anamount equal to thepay inthepay bandasfixed
for hisjunior inthat higher post. Thesteppingup shouldbedonewitheffect
fromthedateof promotionof thejunior Government servant subject to the
fulfillment of thefollowingconditions, namely:-
(a)boththejunior andthesenior Government servantsshouldbelongto
thesamecadreandthepostsinwhichthey havebeenpromoted
shouldbeidentical inthesamecadre.
(b)
thepre-revisedscaleof pay andtherevisedgradepay of thelower
andhigher postsinwhichthey areentitledto draw pay shouldbe
identical.
(c)thesenior Government servantsat thetimeof promotionshouldhave
beendrawingequal or morepay thanthejunior.
(d)theanomaly shouldbedirectly asa result of theapplicationof the
provisionsof Fundamental Rule22 or any other ruleor order
regulatingpay fixationonsuchpromotionintherevisedpay
structure. If eveninthelower post, thejunior officer wasdrawing
morepay inthepre-revisedscalethanthesenior by virtueof any
1I IIP w1
[ i4MII-ZOs3 i ]WeqiT T : 3Tiwm
advanceincrementsgrantedto him, provisionof thisNoteneednot
beinvokedto step up thepay of thesenior officer.
(2)Subject to theprovisionsof rule5, if thepay asfixedintheofficiatingpost
under sub-rule(1)islower thanthepay fixedinthesubstantivepost, the
former shall befixedat thesamestageasthesubstantivepay.
8. Fixation of pay in the revised pay structure of employees appointed as fresh
recruits on or after
1.1.2006- SectionII of P art A of theFirst Scheduleof theseRules
3 9
indicatestheentry level pay inthepay bandat whichthepay of direct recruitsto a
particular post carryingaspecific gradepay will befixedonor after 1.1.2006.
Thiswill also beappliedinthecaseof thoserecruitedbetween1.1.2006andthe
dateof issueof thisNotification. Insuchcases, wheretheemolumentsinthepre-revised
pay scale(s)[i.e., basic pay inthepre-revisedpay scale(s)plusDearnessP ay plus
DearnessAllowanceapplicableonthedateof joining]exceedsthesumof thepay fixed
intherevisedpay structureandtheapplicabledearnessallowancethereon, the
differenceshall beallowedaspersonal pay to beabsorbedinfutureincrementsinpay.
9. Rate of increment in the revised pay structure
-Therateof increment inthe
revisedpay structurewill be3% of thesumof thepay inthepay bandandgradepay
applicable, whichwill beroundedoff to thenext multipleof 10. Theamount of
increment will beaddedto theexistingpay inthepay band.
Illustration 5
inthis
regardisintheExplanatory Memorandumto theseRules. Inthecaseof P B-3, variable
ratesof increment at 3% and4% havebeenprovided. Thehigher rateof increment will
begrantedto not morethan20% of thestrengthof officersinP B-3.
10.
Date of next increment in the revised pay structure
- Therewill beauniformdate
of annual increment, viz. 1st July of every year. Employeescompleting6monthsand
aboveintherevisedpay structureason1st of July will beeligibleto begrantedthe
increment. Thefirst increment after fixationof pay on1.1.2006intherevisedpay
structurewill begrantedon1.7.2006for thoseemployeesfor whomthedateof next
increment wasbetween1st July, 2006to 1st January, 2007.
P rovidedthat inthecaseof personswho hadbeendrawingmaximumof the
existingscalefor morethana year asonthe1st day of January, 2006, thenext increment
intherevisedpay structureshall beallowedonthe1st day of January, 2006. Thereafter,
theprovisionof Rule10 wouldapply.
P rovidedthat incaseswhereanemployeereachesthemaximumof hispay band,
shall beplacedinthenext higher pay bandafter oneyear of reachingsucha maximum.
At thetimeof placement inthehigher pay band, benefit of oneincrement will be
provided. Thereafter, hewill continueto moveinthehigher pay bandtill hispay inthe
pay bandreachesthemaximumof P B-4, after whichno further incrementswill be
granted.
Note 1-
Incaseswheretwo existingscales, onebeinga promotional scalefor the
other, aremerged, andthejunior Government servant, now drawinghispay
at equal or lower stageinthelower scaleof pay, happensto draw morepay
inthepay bandintherevisedpay structurethanthepay of thesenior
Government servant intheexistinghigher scale, thepay inthepay bandof
thesenior government servant shall besteppedup to that of hisjunior from
thesamedateandheshall draw next increment inaccordancewith-Rule10.
40 THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY [P ART IL-Sc. 3(i)]
11. Fixation of pay i
nthe rev ised pay structure subsequent to the 1St day
of January,
2 006. -
Wherea Government servant continuesto draw hispay intheexistingscaleand
isbrought over to therevisedpay structurefroma datelater thanthe1st day of January,
2006, hispay fromthelater dateintherevisedpay structureshall befixedinthe
followingmanner:-
(i)
P ay inthepay bandwill befixedby addingthebasic pay applicableonthe
later date, thedearnesspay applicableonthat dateandthepre-revised
dearnessallowancebasedonratesapplicableason1.1.2006. Thisfigure
will beroundedoff to thenext multipleof 10 andwill thenbecomethepay
intheapplicablepay band. Inadditionto this, thegradepay
correspondingto thepre-revisedpay scalewill bepayable. Wherethe
Government servant isinreceipt of special pay or non-practising
allowance, themethodology followedwill beasprescribedinRule7(i), (B),
(C)or (D)asapplicable, except that thebasic pay anddearnesspay to be
takeninto account will bethebasic pay anddearnesspay applicableason
that datebut dearnessallowancewill becalculatedasper ratesapplicable
on1.1.2006.
12. Fixationof pay onreappointment
after the 1St day ofJanuary , 2 006to apost held
prior to that date -
A Government servant who hadofficiatedina post prior to the1st
day of January, 2006but wasnot holdingthat post onthat dateandwho onsubsequent
appointment to that post drawspay intherevisedpay structureshall beallowedthe
benefit of theproviso to Fundamental Rule22, to theextent it wouldhavebeen
admissiblehadhebeenholdingthat post onthe1st day of January, 2006, andhadelected
therevisedpay structureonandfromthat date.
13.
Fixation of pay on promotion on or after 1.1.2006
- Inthecaseof promotionfrom
onegradepay to another intherevisedpay structure, thefixationwill bedoneas
follows:-
(i)
Oneincrement equal to 3% of thesumof thepay inthepay bandandthe
existinggradepay will becomputedandroundedoff to thenext multipleof
10. Thiswill beaddedto theexistingpay inthepay band. Thegradepay
correspondingto thepromotionpost will thereafter begrantedinadditionto
thispay inthepay band. Incaseswherepromotioninvolveschangeinthe
pay bandalso, thesamemethodology will befollowed. However, if thepay
inthepay bandafter addingtheincrement islessthantheminimumof the
higher pay bandto whichpromotionistakingplace, pay inthepay handwill
besteppedto suchminimum.
(ii)Inthecaseof promotionfrom. P B-4 to HAG+, after addingoneincrement in
themanner prescribedinRule9, thepay inthepay bandandexistinggrade
pay will beaddedandtheresultant figurewill becomethebasic pay in
HAG+. Thisshall not exceedRs. 80,000, themaximumof thescale. For
Government servantsinreceipt of NP A, pay plusNP A will not exceedRs.
85,000.
14. Mode of payment of arrears of pay -
Thearrearsshall bepaidincashintwo
instalments. Thefirst instalment shouldberestrictedto 40% of thetotal arrears. The
remaining60% of arrearsshouldbepaidduringthenext financial year.
I i FI N 1. ::.
[ 11PT I l-mss 3(i) ] Wcff W T R4W : 3T RNT T
Explanation- For thepurposesof thisrule:
(a)"arrearsof pay"inrelationto a Government servant, meansthe
differencebetween:
(i) theaggregateof thepay andallowancesto whichheisentitled
onaccount of therevisionof hispay andallowancesunder
theserules,for therelevant period. Revisedallowances
(except for dearness allowance andnon-practisingallowance)
will bepayableonly witheffect from1.9.2008; and
theaggregateof thepay andallowancesto whichhewould
havebeenentitled(whether such'pay andallowanceshad
beenreceivedor not)for that periodhadhispay and
allowancesnot beenso revised.
(b)"relevant period"meanstheperiodcommencingonthe1st day of
January, 2006andendingwiththe31st August, 2008.
15. Overriding effect ofRules - Theprovisionsof theFundamental rules, theCentral
Civil Services(Revisionof P ay)Rules, 1947, theCentral Civil Services(RevisedP ay)
Rules, 1960, theCentral Civil Services(RevisedP ay) Rules, 1973, Central Civil Services
(RevisedP ay)Rules, 1986andCCS (RevisedP ay)Rules, 1997shall not, saveasotherwise
providedintheserules, apply to cases wherepay isregulatedunder theserules, to the
extent they areinconsistent withtheserules.
16. Powerto relax - WheretheP resident issatisfiedthat theoperationof all or any
of theprovisionsof theserulescausesunduehardship inany particular case,hemay, by
order, dispensewithor relaxtherequirementsof that ruleto suchextent andsubject to
suchconditionsashemay consider necessary for dealingwiththecaseina just and
equitablemanner.
17. Interpretation- If any questionarises relatingto theinterpretationof any of the
provisionsof theserules, it shall bereferredto theCentral Government for decision.
4 1
42 THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY
[PART I I ZSEC 3Si)]
T HEFI RST SCHEDULE
(SEERULES3 & 4)
P ART - A
SectionI
RevisedP ay BandsandGradeP aysfor postscarryingpresent
scales
inGroup'A','B',
'C' &'D' except postsfor whichdifferent revised
scales
arenotifiedseparately.
(InRs)
Present Scal e
.
Revised Pay Structure
Si. Post/
Present Scal e
Name of
Corresponding Correspondin
No. Grade
Pay Band/
g
Pay Bands/
GradeP ay
Scal e
Scal es
( 1 )
( 2 )
( 3 )
(4)
( 5 ) ( 6 )
1
S- 1
2 5 5 0 - 5 5 - 2 6 6 0 - 6 0 - 3 2 0 0
-is
4 4 4 0 - 74 4 0 1 3 0 0
2 S- 2
2 6 1 0 - 6 0 - 3 1 5 0 - 6 5 - 3 5 4 0
-is
4 4 4 0 - 74 4 0 1 4 0 0
3 S-2A
2 6 1 0 - 6 0 - 2 9 1 0 - 6 5 - 3 3 0 0 -
-is
4 4 4 0 - 74 4 0 1 6 0 0
70 - 4 0 0 0
4
S- 3
2 6 5 0 - 6 5 - 3 3 0 0 - 70 4 0 0 0
-is
4 4 4 0 - 74 4 0 - 1 1 6 5 0
5 S- 4
2 75 0 - 70 - 3 8 0 0 - 75 - 4 4 0 0
P B-1
5 2 0 0 - 2 0 2 0 0 1 8 0 0
6 S5 305 -
0-75-3950-80-4590
P B-1
5 2 0 0 - 2 0 2 0 0 1 9 0 0
7
S- 6
3 2 0 0 - 8 5 - 4 9 0 0
P B-1
5 2 0 0 - 2 0 2 0 0 2 0 0 0
8 S7
4 0 0
-
0 - 1 0 0 - 6 0 0 0
P B-1
5 2 0 0 - 2 0 2 0 0 2 4 0 0
9
S8 4 -
5 0 0 - 1 2 5 - 70 0 0
P B-1
5200-202002800
1 0 S- 9
5 0 0 0 - 1 5 0 - 8 0 0 0
9 3 0 0
1 1
S- 1 0
5 5 0 0 - 1 75 - 9 0 0 0
P B- 2
0
-
9 3 0 0 - 3 4 8 0 0
4 2 UU
4 2 0 0
1 2 5 1 1 6 5
1 3
1 4
1 5
-
5 - 1 2
5 - 1 3
S- 1 4
0 0 - 2 0 0 - 6 9 0 0
6 5 0 0 - 2 0 0 - 1 0 5 0 0
74 5 0 - 2 2 5 - 1 1 5 0 0
75 0 0 - 2 5 0 - 1 2 0 0 0
P B- 2
P B- 2
P B- 2
P B- 2
9 3 0 0 - 3 4 8 0 0
9 3 0 0 - 3 4 8 0 0
9 3 0 0 - 3 4 8 0 0
9 3 0 0 - 3 4 8 0 0
4 2 0 0
4 2 0 0
4 6 0 0
4 8 0 0
1 6 5 1 5 8 -
0 0 0 - 2 75 - 1 3 5 0 0
P B- 2
9 3 0 0 - 3 4 8 0 0
5 4 0 0
1 7
New
Scale
8 0 0 0 - 2 75 - 1 3 5 0 0
Grou A Ent r )
P B- 3
1 5 6 0 0 - 3 9 1 0 0
5 4 0 0
1 8
1 9
2 0
5 - 1 6
- 1 7 S- 1 7
5 1 8
9 0 0 0
9 0 0 0 - 2 75 - 9 5 5 0
1 0
P B- 3
P B- 3
1 5 6 0 0 - 3 9 1 0 0
1 5 6 0 0 - 3 9 1 0 0
5 4 0 0
5 4 0 0
2 1
-
5 1 9
3 2 5 - 3 2 5 - 1 0 9 75
1 0
P B- 3
1 5 6 0 0 - 3 9 1 0 0
6 6 0 0
-
0 0 0 - 3 2 5 - 1 5 2 0 0
P B- 3
1 5 6 0 0 - 3 9 1 0 0
6 6 0 0
2 2 S2 0 1 0
2 3
-
2 1 S
6 5 0 - 3 2 5 - 1 5 8 5 0
1 2 0
P B- 3
1 5 6 0 0 - 3 9 1 0 0
6 6 0 0
2 4
2 5
2 6
- 5 - 2 2
S- 2 3
S2 4
0 0 - 3 75 - 1 6 5 0 0
1 2 75 0 - 3 75 - 1 6 5 0 0
1 2 0 0 0 - 3 75 - 1 8 0 0 0
1 4 3
P B- 3
P B- 3
P B- 3
2 5 6 0 0 - 3 9 1 0 0
1 5 6 0 0 - 3 9 1 0 0
1 5 6 0 0 - 3 9 1 0 0
76 0 0
76 0 0
76 0 0
2 7
2 8
2 9
3 0
S- 2 5
5 - 2 6
S- 2 7
S2 8
0 0 - 4 0 0 - 1 8 3 0 0
1 5 1 0 0 - 4 0 0 - 2 8 3 0 0
1 6 4 0 0 - 4 5 0 - 2 0 0 0 0
1 6 4 0 0 - 4 5 0 - 2 0 9 0 0
2 4
P B - 4
P B- 4
P B- 4
P B- 4
3 74 0 0 - 6 70 0 0
3 74 0 0 - 6 70 0 0
3 74 0 0 - 6 70 0 0
3 74 0 0 - 6 70 0 0
8 70 0
8 70 0
8 9 0 0
8 9 0 0
3 1
-
S2 9
3 0 0 - 4 5 0 - 2 2 4 0 0
P B- 4
3 74 0 0 - 6 70 0 0
1 0 0 0 0
3 2
-
S- 3 0
1 8 4 0 0 - 5 0 0 - 2 2 4 0 0
2 2 4 0 0 - 5 2 5 - 2 4 5 0 0
P B- 4
P B- 4
3 74 0 0 - 6 70 0 0
3 74 0 0 - 6 70 0 0
1 0 0 0 0
1 2 0 0 0
3 4 8 0
L t II- 3(i)]'iTt'f
c W tT 3TiWtUf 43
33 S-31 22400-600-26000
HAG+ Scale
75500- (annual Nil
increment @3% )
-80000
34 S-32 24050-650-26000
HAG+ Scale
75500- (annual Nil
increment @3% )
-80000
35 S-33 26000 (Fixed)
ApexScale 80000 (Fixed) Nil
36 S-34 30000 (Fixed)
Cab. Sec. 90000 (Fixed) Nil
Section I I
Entry Pay in the revised pay structure for direct recruits appointed on or after 1.1.2006
PB-1 (Rs.5200-20200)
Grade pa y
Pay in the
Pa yBand T otal
1,800 5,200 7,000
1,900 5,830 7,730
2,000 6,460 8,460
2,400 7,510 9,910
2,800 8,560 11,360
PB-2 (Rs.9300-34800
Grade pa y
Pay in the
Pa y Band T otal
4,200 9,300 13,500
4,600 12,540 17,140
4,800 13,350 18,150
PB-3 (Rs.15600-39100
Grade pay
P ay inthe
Pay Band T otal
5,400 15,600 21,000
6,600 18,750 25,350
7,600 21,900 29,500
PB-4 (Rs.37400-67000
Grade pay
Pay in the
Pa y Band T otal
8,700 37,400 46,100
8,900 40,200 49,100
10,000 43,000 53,000
12,000 47,100 59,100
44 THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY [P ART II-SEC3()1
P ART - B
REVISED P AY SCALES FOR CERTAIN COMMON CATEGORIES OFSTAFF
Section I
(i)
Therevisedpay structurementionedinColumn(5)and(6)of thispart of the
Notificationfor thepostsmentionedinColumn(2)havebeenapprovedby the
Government. Theinitial fixationason1.1.2006will bedoneinaccordancewith
Note2 below Rule7of thisNotification.
(ii)Onaccount of merger of pre-revisedpay
scales
of Rs.5000-8000, Rs.5500-9000 and
Rs.6500-10500, somepostswhichpresently constitutefeeder andpromotiongrades
will cometo lieinanidentical grade. Thespecific recommendationsabout some
categoriesof thesepostsmadeby theP ay CommissionareincludedSectionII of
P art B. Asregardsother posts, thepostsinthesethreescalesshouldbemerged. In
caseit isnot feasibleto mergethepostsinthesepay scalesonfunctional
considerations, thepostsinthescaleof Rs.5000-8000 andRs.5500-9000 shouldbe
merged, withthepost inthescaleof Rs.6500-10500 beingupgradedto thenext
higher gradeinpay bandP B-2 i.e. to thegradepay of Rs.4600 correspondingto the
pre-revisedpay scaleof Rs.7450-11500. Incasea post already existsinthescaleof
Rs.7450-11500, thepost beingupgradedfromthescaleof Rs.6500-10500 shouldbe
mergedwiththepost inthescaleof Rs.7450-11500.
(iii)P ostsinthescaleof Rs.6500-10500 carryingminimumqualificationof either Degree
inEngineeringor a DegreeinLaw shouldalso beupgradedandplacedinthescale
of Rs.7450-11500 correspondingto therevisedpay bandP B-2 of Rs.9300-34800
alongwithgradepay of Rs.4600.
(iv)P ostsof scientific staff inthescaleof Rs.6500-10500 carryingminimum
qualificationof engineeringdegreeor a post-graduatedegreeshouldalso be
upgradedandplacedinthescaleof Rs.7450-11500 correspondingto therevised
pay bandP B-2 of Rs.9300-34800 alongwithgradepay of Rs.4600
(v)Upgradationas in
(ii)abovemay bedoneinconsultationwithDepartment of
Expenditure, Ministry of Finance. Regarding(iii)and(iv)above, upgradationmay
bedoneby theMinistriesconcernedinconsultationwiththeir IntegratedFinance.
Section I I
Corresponding Pay
Sl.
Revi d P
Band &Grade Pay Para No.
No.
Post Present scale
se ay
Scale Pay
Grade of the
Band
Pay Report
( 1 )
( 2 )
( 3
(4) ( 5 6 ) (7)
OFFICE STAFFIN T
HE SECRETARIAT*
SectionOfficer/ P S/
6500-10500 7500-12000 P B-2 4800
equivalent
8000-13500 PB-3 5400 3.1.9
1'1179
[97P TII-Z3(i)]WTT^ic . 1111: 3I't{tt7fM45
(on (on (Modifie
completionof completio dby
four years) nof 4 Govt.)
yea rs
*Thisscaleshall beavailableonly insuchof thoseorganizations/ serviceswhichhave
hadahistorical parity withCSS/CSSS. ServiceslikeAFHQSS/AFHQSSS/RBSS and
Ministerial/Secretarial postsinMinistries/ DepartmentsorganisationslikeMEA,
Ministry of P arliamentary Affairs, CVC, UP SC, etc. wouldthereforebecovered.
II OFFICE STAFFWORKING IN ORGANISATIONS OUTSIDE THE SECRETARIAT
1 HeadClerk/ 4500-7000 6500-10500 P B-2 4200 3.1.14
Assistants/ 5000-8000
Steno Gr.II/
equivalent
2 Administrative 7500-12000 7500-12000 4800
Officer GradeII/ Sr. (entry grade
P rivateSecretary/ for fresh P B-2
equivalent recruits) 3.1.14
5 4 0 0
8000-13500 (on
(on completio
completionof nof 4
four years) years
III ACCOUNTS STAFFBELONGING TO UN-ORGANIZED ACCOUNTS
CADRES 3.8.5
Theexistingrelativity betweentheaccountsrelatedpostsoutsideorganized
accountscadresandministerial postswill bemaintainedandtheaccounts
staff belongingto unorganizedAccountscadresshall beextendedthe
correspondingreplacement P ay Bandandgradepay.
IV ARTISTS
1 Senior Artist 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 3.8.6
V CANTEEN STAFF
1. P ostsof Canteen All thepostsof canteenstaff inGroup 'D' will be 3.8.7
Staff inthepre- placedintherevisedP ay BandP B-1alongwithgrade
revisedGroup 'D' pay of Rs.1800 oncethestaff occupyingthesepostsis
pay scales suitably retrainedandmademulti-skilled.
VI DRAWING OFFICE STAFF
1 Chief Draughtsman 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 3.8.9
VII ELECTRONICDATA P ROCESSING (EDP )STAFF
I DataP rocessing 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 3.8.11
Assistant
VIII FI REFIGHTING STAFF
1 Firemen 2610-3540 3050-4590 P B-1 1900
2 LeadingFireman 3050-4590 3200-4900 P B-1 2000
3 StationOfficer 4000-6000 4500-7000 P B-1 2800
4 Asstt. Divisional 5000-8000 6500-10500 P B-2 4200
3.8.12
3 G- -1c, , --cc
46THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY
PART I I -SEC. 3 i
FireOfficer
5
Deputy Divisional 6500-
10500 7450-11500 P B-2 4600
FireOfficer
IX
LIBRARY STAFF
1
P ostsof Library Attendant GradeII andI shall standmergedandplacedin
therevisedpay bandP B-1alongwithgradepay of Rs.1800 after their skills
aresuitably enhanced.
2 Asstt. Library
6500-10500
7450-11500 P B-2
4600 3.8.13
InformationOfficer
XI
LABORATORY STAFF
1
All postsof Laboratory Staff inthepre-revisedGroup 'D' pay scales
3.8.14
(commonly designatedasLaboratory AttendantsGradeI, II &III)shall be
placedintherevisedP ay BandP B-1alongwithGradeP ay of Rs.1800 after
their skillsaresuitabl enhanced.
2
Laboratory
6500-10500
745011500 P 13-2 4600
TechnicianGr.I
XII
NURSING &P ARA
MEDICAL STAFF
I Staff Nurse
5000-8000
7450-11500 P 13-2
4600 3.8.15
2 NursingSister
5500-9000
7500-12000 P B-2
4800
3 DieticianGr.II/
6500-10500
7450-11500 P 13-2 4600
Lecturer inP T/OT/
Radiographer
4
Asstt. Nursing
6500-10500
8000-13500 P B-3
5400
Superintendent
5 Deputy Nursing
7500-12000
8000-13500
P B-3 5400
Superintendent
6
Nursing
8000-13500
10000-15200 P B-3 6600
Superintendent
7
Chief Nursing
10000-15200 12000-16500
P B-3
7600
Officer
XIII
P HOTOGRAP HERS
I
P hotography
2650-4000/
P B-1
1800 3.8.16
Attendant Gr.II/
any other
any other post in
scaleinthe
thepre-revised
pre-revised
Group 'D' scale
Group ' D'
scale
2 Chief
6500-10500
7450-11500 P B-2 4600
Cinematographer/
equivalent
XIV
P RINTING STAFF
1
P ostsof printingstaff inthepre-
7450-11500 P B-2 4600 3.8.18
revisedpay scalesof Rs.6500-10500
XV RECEP TIONISTS
1
Variouspostsof Receptioniststo bemergedwiththeclerical cadreinthe
3.8.19
correspondingpay bandandgradepay. Incaseno correspondinggradepay
existsintheclerical cadre, themerger shouldbemadeintheimmediate
higher gradeaavailableintheclerical cadre.
XVI
STOREKEEP ING STAFF
1
Senior StoreKeeper
6500-10500
7450-1100
P B-2 4600
3.8.20
[^rtr II-t 3(i)l MW : 1N1Ur 47
Gr. II
(To beextendedto
all analogous posts
of Storekeeping
staff irrespectiveof
designation)
XVII TEACHERS
1 P rimary School GradeIII GradeIII P B-2 4200
T ea cher 4 5 0 0 - 70 0 0 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0
GradeII GradeII P B-2 4600
5 5 0 0 - 9 0 0 0 74 5 0 - 1 1 5 0 0
GradeI GradeI P B-2 4800
6500-10500 750042000
2 TrainedGraduate GradeIII GradeIII P B-2 4600
T ea cher 5 5 0 0 - 9 0 0 0 74 5 0 - 1 1 5 0 0
GradeII GradeII P B-2 4800
6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 75 0 0 - 1 2 0 0 0
GradeI GradeI P B-2 5400
7500-12000 8000-13500 3.8.22
3 P ost Graduate GradeIII GradeIII P B-2 4800
T ea cher 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 75 0 0 - 1 2 0 0 0
GradeII GradeII P B-3 5400
75 0 0 - 1 2 0 0 0 8 0 0 0 - 1 3 5 0 0
GradeI GradeI P B-3 6600
8000-13500 10000-15200
4 ViceP rincipal
GradeII GradeII P B-3 5400
7500-12000 8000-13500
GradeI GradeI P B-3 6600
8000-13500 10000-15200
5 P rincipa l 1 0 0 0 0 - 1 5 2 0 0 1 2 0 0 0 - 1 6 5 0 0 P B- 3 76 0 0
6. EducationOfficer/ 10000-15200 12000-16500 P B-3 7600 3.8.24
Assistant Director
of Education#
#P ostsof EducationOfficer/ Assistant Director of Educationstandmergedwiththe
post of Deputy Director of Education.
XVII VETERINARIANS
I
1 Group 'D' postsof
All Group 'D' postsof P ara Veterinary
P araVeterinary
Attendants/ Compounder areto beplacedinthe
Attendants revisedpay bandP B-1alongwithgradepay of
Rs.1800 after they areretrainedsuitably.
2 All P araVeterinary
staff inthepre- 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600
rev is ed s ca l e of 3 .8 .2 5
Rs.6500-10500
THE GAZETTE OFINDIA :EXTRAORDINARY
(P ART II-SEc. 3(i)]
3 Veterinary Officers
Veterinary Officersrequiringadegreeof B.V.Sc &
AH alongwithregistrationintheVeterinary Council
of India areto beplacedonpar withGeneral Duty
Medical OfficersandDental Doctors.
XIX WORKSHOP STAFF
1 Unskilled
2550-3200 2750-4400 P B-1 1800 3.8.27
2 Semi Skilled
2650-4000 2750-4400 P B-1 1800 *
3 Asstt. Shop
6500-10500 7450-11500 P B-2 4600
Superintendent $ /
3.8.29
Dy. Shop
Superintendent/
Asstt. Foreman
*Gradesof existingunskilledandsemi-skilledworkersstandmerged.
$ Thegradesof Asstt. Shop Superintendent/ equivalent andShop
Superintendent/ equivalent standmerged.
XX
ORGANISED ACCOUNTS CADRES*
1
SectionOfficer 6500-10500 7500-12000 P B-2 4800 7.56.9
2 Assistant
7450-11500 7500-12000 P B-2 4800 7.56.9
Accounts/Audit
Officer
3 Audit/Accounts 7500-12000 8000-13500 P B-2 5400 7.56.9
Officer
4
Senior Audit / 8000-13500 8000-13500 P B-3 5400 7.56.9
AccountsOfficer
*Also applicableto employeesof IndianAudit &AccountsDepar
tment
11111111
[p II-mss3 (i)]WTtii $ii VTR :3TM1TiOf
P ART - C
REVISED P AY STRUCTURE FOR CERTAIN P OSTS IN MINISTRIES,
DEP ARTMENTS AND UNION TERRITORIES
Section I
(i)
Therevisedpay structurementionedinColumn(5)and(6)of thispart of the
Notificationfor thepostsmentionedinColumn(2)havebeenapprovedby the
Government. Theinitial fixationason1.1.2006will bedone-inaccordancewith
Note2 below Rule7of thisNotification.
(ii)Onaccount of merger of pre-revisedpay scalesof Rs.5000-8000, Rs.5500-9000 and
Rs.6500-10500, somepostswhichpresently constitutefeeder andpromotiongrades
will cometo lieinanidentical grade. Thespecific recommendationsabout some
categoriesof thesepostsmadeby theP ay CommissionareincludedSectionII of
P art C. Asregardsother posts, thepostsinthesethreescalesshouldbemerged.
Incaseit isnot feasibleto mergethepostsinthesepay scalesonfunctional
considerations, thepostsinthescaleof Rs.5000-8000 andRs.5500-9000 shouldbe
merged, withthepost inthescaleof Rs.6500-10500 beingupgradedto thenext
higher gradeinpay bandP B-2 i.e. to thegradepay of Rs.4600 correspondingto the
pre-revisedpay scaleof Rs.7450-11500. Incasea post already existsinthescaleof
Rs.7450-11500, thepost beingupgradedfromthescaleof Rs.6500-10500 shouldbe
mergedwiththepost inthescaleof Rs.7450-11500.
P ostsinthescaleof Rs.6500-10500 carryingminimumqualificationof either Degree
inEngineeringor a DegreeinLaw shouldalso beupgradedandplacedinthescale
of Rs.7450-11500 correspondingto therevisedpay bandP B-2 of Rs.9300-34800
alongwithgradepay of Rs.4600.
(iv)P ostsof scientific staff inthescaleof Rs.6500-10500 carryingminimum
qualificationof engineeringdegreeor a post-graduatedegreeshouldalso be
upgradedandplacedinthescaleof Rs.7450-11500 correspondingto therevised
pay bandP B-2 of Rs.9300-34800 alongwithgradepay of Rs.4600
(v)Upgradationasin(ii)abovemay bedoneinconsultationwithDepartment of
Expenditure, Ministry of Finance. Regarding(iii)and(iv)above, upgradationmay
bedoneby theMinistriesconcernedinconsultationwiththeir IntegratedFinance.
4 9
50 THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY [P ART II-SEC. 3Q]
Section I I
Therevisedpay structurementionedinColumn(5)and(6)of thispart of the
Notificationfor thepostsmentionedinColumn2 havebeenapprovedby the
Government.
Corresponding
Pay Band &
Para
SI .
Post
Present Revised GradeP a
No. of
No.
scale P ay Scale
the
P a y
y
Band
P a y Report
2 ) g
^4 )
( 5
^6 ( 7)
MINISTRY OFAGRICULTURE
1
P lant P rotectionOfficer in
6500-10500 7450 11500 P B 2 4600 7.1.5
Direct ora t e of P l a nt
P rotection, Quarantine&
St ora g e
2
Senior Instructor inCentral
6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.1.6
FarmMachinery Training
andTestingInstitute
3 Ma na g er
1 0 0 0 0 - 1 5 2 0 0 1 2 0 0 0 - P B- 3 76 0 0 7.1 .7
(P rocurement/ P rocessing/ Q
16500
uality Control/ Distribution)
inDelhi MilkScheme
4
Senior Dairy Engineer in
10000-15200 12000- P B-3 7600 7.1.7
Delhi MilkScheme
16500
5
Junior FisheriesScientists
GradeI 7500-12000 P B-2 4800 7.1.12
GradeI andGradeII in
7500-12000
Fishery Survey of India
GradeII
(P ostsstandmerged)
6500-10500
6
Assistant Director in
6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.1.20
Directorateof Cotton
Develo ment
7
Senior Seed Ana l ys t in
6 5 0 0 - 1 0 5 0 0 74 5 0 - 1 1 5 0 0 P B- 2 4 6 0 0 7.1 .2 2
National SeedResearch
TrainingCentre, Varanasi
8
Senior Instructor inNorthern
6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.1.24
RegionFarmMachinery
TrainingandTestingInstitute
MINISTRY OFCOMMUNICATIONS &INFORMATION TECHNOLOGY
DEP ARTMENT OFP OSTS
1
Technical SupervisorsinMail
4500-7000 5000-8000 P B-2 4200 7.6.8
Motor Service
2
ArtisanGradeI inMail Motor
4000-6000 4500-7000 P B-1 2800 7.6.8
Service
3. Assistant Director
6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.6.9
(Recruitment)
i ^uII,
[RM I I -ms's3 i ) 4iT^ i c WVWM: 3R7Tt"i 51
4 Assistant Superintendent 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.6.14
P ost Office(ASP Os)
5 Superintendent (P osts) 6500-10500 7500-12000 P B-2 4800 7.6.14
8000-13500 PB-2 5400
(after 4
years )
6 Assistant Manager, Mail 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.6.14
Motor Service
7 Deputy Manager, Mail Motor 6500-10500. 7500-12000 P B-2 4800 7.6.14
Service
8 Higher SelectionGradeI 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.6.15
9 P ostman 3050-4590 3200-4900 P B-1 2000 7.6.17
10 Mail GuardinRailway Mail 3050-4590 3200-4900 P B-1 2000 7.6.17
Service
11 TranslationOfficer (French) 6500-10500 7500-12000 P B-2 4800 7.6.18
MINISTRY OFCONSUMER AFFAIRS, FOOD AND P UBLICDISTRIBUTION
1 Technical Assistant inthe 4500-7000 6500-10500 P B-2 4200 7.12.13
Directorateof Sugar
MINISTRY OFCORP ORATE AFFAIRS
1 Company P rosecutor GradeII GradeII 7450-11500 P B-2 4600 7.8.5
&GradeIII 6500-10500
GradeIII
5500-9000
2 Senior Technical Assistants 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.8.6
3 Assistant DirectorsinSerious 6500-10500 7500-12000 P B-2 4800 7.8.10
F ra ud Inv es t ig a t ion
Organisation
M I NI ST RY OFCULTURE
1 Assistant Superintendent 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.9.5
(Archaeologist)in
Archaeology Cadre, ASI
2 Assistant Superintendent in 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.9.5
theEpigraphy Cadre, ASI
3 Assistant Superintendent in 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.9.5
ScienceCadre, Assistant
Archaeological Chemist, ASI
4 Assistant Superintendent, 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.9.5
Achaeological Engineer in
ConservationCadre, ASI
5 Assistant Superintendent, 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.9.5
Archaeological Engineer,
HorticultureEngineer, ASI
6 Senior Surveyor, 5500-9000 7450-11500 P B-2 4600 7.9.8
Archaeological Survey of
I ndia
7 Deputy Curator inNational 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.9.14
M useum
52 THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY
IP ARTII-SEC.
8
P ostsintheNationa
l 6500-10500
7450-11500 P B-2
4600 79 16
Archiv es ca rrying t he pre-
. .
rev is ed s ca l e of 6 5 0 0 - 1 0 5 0 0
andfeeder post existsin5500-
9000.
9
Microphotographist in
6500-10500 745011500
P B-2
4600 718 9
National Archivesof India
. .
MINISTRY OFDEFENCE
Department of Defence
ineman/Operator
4500-7000
5000-8000 P B-2 4200 7.10.17
t
2 TAssistant Master inMilitary
00-9 55000 741 50-1500 P B-2
4600 7.10
ls
.
aster GazettedinMilitary
7500-12000
8000-13500 P B-3 5400 7.10 21
Schools
.
Coast
Guard Organisation (General
Duty Branch)
4 Navik
3050-4590
3200-4900 P B-1
2000 71026
5
UttamNavik
3200-4900
4000-6000 P B-1
2400
. .
7.10.26
6
P radhanNavik
3200-4900 +
4500-7000 P B-1
2800 7.10.26
s I . a Rs.50
7
UttamAdhikari
6500-10500
7450-11500 P B-2
4600 7.10.26
8
P radhanAdhikari
6500-10500+
7500-12000 P 13-2 4800 7.10.26
spl. P ay of
Rs.200
Coast Guard Organisation (Domestic Branch)
9 Navik
2750-4400
3050-4590 P B-1
1900 7.10 26
10 UttamNavik
3050-4590
3200-4900 P B-1 2000
.
7.1026
11
P radhanNavik
3200-4900
4000-6000 P B-1 2400
.
7.1026
12
P radhanAdhikari
6500-10500
7450-11500 P B-2 4600
.
7.10.26
Coast Guard Organisation (Aviation Branch)
13 Navik
3050-4590
3200-4900
P B-1 2000 7.10 26
14
UttamNavik
3200-4900
4000-6000 P 13-1 2400
.
7.10 26
15
P radhanNavik
4000-6000
4500-70 0 _P B-1
2800
.
7.10 26
16
UttamAdhikari
6500-10500
7450-11500 P B-2 4600
.
7.10 26
17
P radhanAdhikari
6500-
7500-12000 P B-2 4800
.
7.10.26
10500+Spl.
P ay of
Rs.200
Coast Guard Organisation (T echnical Branch)
18UttamEngineer 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.10
26 .
19 P radhanEngineer 7450-11500 7500-12000 P B-2 4800 7.10
26 .
Department of Defence Production
20
Assistant AccountsOfficer in
6500-10500
7450 11500
P B-2 4600 7.1033
DGQA
.
1.i. 1111 1
[ ^i7i II-mss3(i)7W :ice53
Department of Defence Research and Development
21 Examiner GradeI inDefence 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.10.35
Instituteof P sychological
R es ea rch
22 Senior Technical Assistant in 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.10.39
DR DO
MINISTRY OFEARTH SCIENCES
1 Technical AssistantsinCentre 4500-7000 6500-10000 P B-2 4200 7.12.7
for MarineLivingResources
&Ecology, Kochi
MINISTRY OFENVIRONMENT &FORESTS
1 Junior AdministrativeOfficer 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.13.9
inZoological Survey of India
MINISTRY OFEXTERNAL AFFAIRS
1 Security Guards Higher P ay scalesasrecommendedfor 7.14.4
analogouspostsinCISFshall beextendedin
respect of Securi GuardsinMEA
2 Superintendent, Central 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.14.5
P assport Organization
MINISTRY OFFINANCE
Department of Economic Affairs
I SectionOfficer (Excluded) 7450-11500 7500-12000 P B-2 4800 7.15.3
8 0 0 0 - 1 3 5 0 0 P B- 3 5 4 0 0
( a ft er 4
ears
2 Assistant Class-II inGovt. 3050-4590 3200-4900 P B-1 2000 7.15.5
Mint
3 Supervisor inIndiaSecurity 6500-10500 7450-1.1500 P B-2 4600 7.15.7
P ressandCurrency Note
P res s
4 Deputy Control Officer in 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.15.7
India Security P ressand
Currency NoteP ress
5 WorksEngineer inIndia 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.15.7
Security P ressandCurrency
Not e P res s
6 Assistant Class-II inCalcutta 3050-4590 4500-7000 P B-1 2800 7.15.8
Mint
7 Technical WingOfficersin 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.15.9
Security P rintingP ress
8 Dy. Technical Officer, 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.15.9
Security P rintingP ress
sxss
5 4
THE GAZETTE OFINDIA :EXTRAORDINARY [P ART II-SEC. 3 i
_..t.aa &iiicua ua revenue
9
IncomeTaxOfficers/
7500-12000
7500-12000 P B-2 4800 7.15.17
Superintendent, Appraisers
etc. (Customs&Central
8000-13500 P B-2 5400
Excise)
(after 4
ears
10
NoticeServer
3050-4590
3200 4900 P B-1 2000 7.15.18
MINISTRY OFHEALTH &FAMILY WELFARE
1
Medical Supervisor/Health
4000-6000
4500-7000 P B-1 800 7.17.11
Visitor
MINISTRY OFHOME AFFAIRS
1
In 0-10500 7450-115
9 9 .
jj
0-18300 16400-200
P B 8
.33
0-4590 3200-490 P B 2 .35
4
HenstableiP MFs
3200-4900
4000-6000 P B-1 2400 7.19 35
5
Assistant SubInspector in
4000-6000 4500-7000 P B-1 2800
.
7.19.35
CP MFs
6
Insector inCP MFs
6500-10500 7450-11500 P 13-2
4600 7.19.35
7
Subedar Major inCP MFs
6500-
7500 12000 TB-2 4800 7.19.35
10500+Rs.20
0 m.
8
ConstableinDelhi P olice
3050-4590 3200-4900 P B-1 2000 7.19.50
9
HeadConstableinDelhi
3200-4900 4000-6000 P B-1 2400 7.19 50
P olice
.
10
Assistant SubInspector in
4000-6000 4500-7000 P B-1
2800 7.19.50
Delhi P olice
11
Inspector inDelhi P olice
6500-10500
7450-11500 P B-2 4600 7.19.50
12
Security Assistant inIB
3050-4590 3200-4900 P 13-1 2000 7.19.62
13
Junior IntelligenceOfficer
3200-4900
4000-6000 P B-1 2400 7.99 62
Gr.II inIB
.
14
Junior IntelligenceOfficer
4000-60 0
_4500-7000 P B-1 2800 7.1962 .
Gr.IinIB
.
15
ACIO-I in113
6500-10500
7450-11500 TB-2 4600 7.19.62
16
Sr. .Translator inCSOLS
6500-10500
7450-11500 P B-2 4600 7.19.68
17
Asstt. Director OL inCSOLS
7500-12000
8000-13500 P B-3 5400 7.99.68
18
Entry GradeinDANICS,
6500-10500 7500-12000 P B-2
4800 7.19.51
DANIP S, P ondicherry Civil
7.19.68
ServiceandP ondicherry
8000-13500 P B-3 5400
P oliceService
(after 4
ears
MINISTRY OFINFORMATION &BROADCASTING
1
Technical Assistants
6500-10500
7450-11500 P B-2
4600 7.22.6
AdvertisininDAVP
2
Assistant P roduction
6500-10500
7450 11500 P B 2 4600 7.22.8
Manager inDAVP
3
Assistant DistributionOfficer
6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.22.8
inDAVP /Assistant Media
Executive
n4w,
[ T I I -
T 3(i)] '1RW T T q : 3T I T 1RT 55
4 Assistant Business Manager
inP ublicationsDivision
6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.22.12
5 CarpentersinFilmsDivision 3050-4590 3200-4900 P B-1 2000 7.22.14
MINISTRY OFLABOUR &EMP LOYMENT
1 Senior Employment Officer 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.23.4
2 Law Officer GradeII in
DGMS
6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.23.11
3 Legal Assistant inDGMS
(To bemergedwiththepost
of Law Officer GradeII)
5500-9000 7450-11500 P B-2 4600 7.23.11
4 Labour Enforcement Officers
inLabour Bureau
6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.23.14
MINISTRY OFLAW AND JUSTICE
I Assistant (Legal)
T
6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.24.12
MINISTRY OFMINES
1 Assistant MiningGeologist in
IBM
6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.26.5
2 Assistant Chemist inIBM 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.26.5
3 Mineral Officer inIBM 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.26.5
4 Senior Scientific Officer inthe
DirectorateGeneral of Mines
Safety
6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.26.11
MINISTRY OFP ERSONNEL, P UBLICGRIEVANCES AND P ENSIONS
1 LanguageInstructors 6500-10500 7500-12000 P B-2 4800 7.32.10
2 Assistant DirectorsinISTM 6500-10500 7500-12000 P B-2 4800 7.32.16
3 ConstableinCBI 3050-4590 3200-4900 P B-1 2000 7.32.18
4 HeadConstableinCBI 3200-4900 4000-6000 P B-1 2400 7.32.18
5 Assistant SubInspector in
CBI
4000-6000 4500-7000. P B-1 2800 7.32.18
6 Inspector inCBI 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.32.18
MINISTRY OFP OWER
1 P rofessional/Statistical
Assistant
4500-7000 5000-8000 P B-2 4200 7.35.2
MINISTRY OFSHIP P ING, ROAD TRANSP ORT &HIGHWAYS
Border Roads Organiz ation
1. Technical Assistant, Assistant
Engineer andChief
DraughtsmaninDeptt. of
RoadTransport &Highways.
6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 11 7.39.20
56THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY
[P ART II-SEC. 3(i)^
2
Overseer inBorder Roads
3200-4900
5000-8000 P B 2 4200 7.39.22
Organisation
(To bemergedwiththe
promotional post of
Superintendent BR GradeII)
3
Superintendent GradeII in
4500-7000 5000-8000 P B-2 4200 7.39.23
theCivil Engineeringand
Electrical &Mechanical
Cadre
4
ForemanSuperintendent
4000-6000 4500-7000 P B-1 2800 7.39.28
( F ire)
MINISTRY OFSOCIAL JUSTICE &EMP OWERMENT
1
Senior Investigator in
6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.40.4
National Commissionfor
ScheduledCastes
MINISTRY OFSTATISTICS AND P ROGRAMME IMP LEMENTATION
1
Statistical Investigator Grade
6500-10500 7450-11500 P B 2 4600 7.41.5
II
(To bemergedwiththepost
of Statistical Investigator Gr.I)
MINISTRY OFTEXTILES
1
Assistant Director (Technical)
6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.43.11
intheOfficeof Textile
Commissioner
2 Assistant Director
6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.43.11
(Economics)intheOfficeof
TextileCommissioner
3 Assistant Director
6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.43.13
(Handicrafts)intheOfficeof
Development Commissioner
(Handicrafts)
MINISTRY URBAN DEVELOP MENT
1
Assistant Engineer in
6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.46.12
EngineeringWingof CP WD
2
Assistant Director in
650010500 745011500 P B-2 4600 7.46.17
HorticultureWingof CP WD
3
Technical OfficersinDrawing
6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.46.23
Wingof CP WD
4
Legal Assistantsinthe
5500-9000 7450-11500 P B-2
4600 7.46.27
Direct ora t e of Es t a t es
5 UDCIncharge
4500-7000
5000-8000 P B-2 4200 7.46.31
(To bemergedwiththepost
of Deputy StoreKeeper)
I , 1111U^ I ,
[ I l--gn3(i)] % UM1T :aTMMM
MINISTRY OFWATER RESOURCES
1 Superintendent inCentral 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.47.6
Water &P ower Research
Station
2 Assistant Director Gr.ll in 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.47.8
Central Water Commission
MINISTRY OFWOMEN &CHILD DEVELOP MENT
1 DemonstrationOfficer Grade 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.48.5
I/Senior Technical
Assistant/ Chemist
UNION P UBLICSERVICE COMMISSION
1 EstateManager & 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.53.6
MeetingOfficer, Jr.
Analyst, Jr. Research
Officer, Security
Officer,
Superintendent (DP ),
ReceptionOfficer,
Assistant Library &
InformationOfficer,
Data P rocessing&
P rocessingAssistant
andSuperintendent
(Typing)
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEP ARTMENT
1 Divisional Accounts 6500-10500 7450-1.1500 P 13-2 4600 7.56.13
Officer Gr.II
2 Divisional Accounts 7450-11500 7500-12000 P B-2 4800 7.56.13
Officer Grade-I
3 Sr. Divisional 7500-12000 8000-13500 P B-3 5400 7.56.13
AccountsOfficer
UNION TERRITORIES
1 ConstableinUTsother than 3050-4590 3200-4900 P B-1 2000 7.57.6
Delhi
(Constablespresently inapay
scalelower thanRs.3050-4590
shall beplacedintherevised
pay bandP B-1withgrade
pay of Rs.1800.
2 HeadConstableinUTsother 3200-4900 4000-6000 P B-1 2400 7.57.6
thanDelhi
3 Assistant SubInspector in 4000-6000 4500-7000 P B-1 2800 7.57.6
UTsother thanDelhi
4 Inspector inUTsother than 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.57.6
Delhi
5 Forest Guard/Forest 3050-4590 3200-4900 P B-1 2000 7.57.7
P rotectionForce
-3:t 5 cC n)Jj^ -8
THE GAZETTE OFINDIA :EXTRAORDINARY
6HeadForest Guard3200-4900 4000-6000 P B-12400
7577 . .
7Forester/analo ousosts4000-6000 4500-7000 P B-12800 7
577 . .
8Tehsildars6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7
5711 . .
UnionTerritory of Delhi
9
Archaeological Engineer in
6500-10500
7450-11500
P B-2
4200 75715
UT of Delhi
. .
10
HorticultureAssistant in
4500-7000
6500-10500
P B-2
4200 75716
Department of Archaeology,
. .
Govt. of Delhi
11
ConservationAssistant in
4500-70 00
6500-10500 P B-2
4200 75716
Department of Archaeology,
. .
Govt. of Delhi
12
Surveyor inDepartment of
4500-7000
6500-10500 P B-2
4200 75716
Archaeolo , Govt. of Delhi
. .
13
HorticultureAssistant in
4500-7000
6500-10500
P 13-2 4200 75717
Departmentsof Revenue&
. .
Development, UT of Delhi
14
Technical Assistant in
4500-7000
6500-10500
P B-2
4200 75717
Departmentsof Revenue&
. .
Development, UT of Delhi
15
P lant P rotectionAssistant in
4500-7000
6500-10500 P B-2
4200 75717
Departmentsof Revenue&
. .
Develo ment, UT of Delhi
16
ExtensionOfficer in
4500-7000
6500-10500 P B-2 4200 75717
Departmentsof Revenue&
. .
Development
17
VillageLevel Worker
j
3200-4000
4000-6000 P B-2
2400 75717
18 P ro
ect Officer inUT of Delhi
6500-10500
7450-11500 P B-2
4600
. .
75725
19
Junior Staff Officer inUT of
6500-10500
7450-11500
P B 2
4600
. .
75729
Delhi
. .
20
P ublic P rosecutor
6500-10500
7450-11500 P B-2
4600 7.57.30
UnionTerritory of Lakshadweep
21
Assistant Director of Fisheries
6500-10500
7450-11500
P B-2 4600 75747
(To bemergedwiththepost
. .
of Dy. Director of Fisheries)
22 Fireman2610-4000 3050-4590 P B-11900 7
5746 . .
UnionTerritory
of Andaman & Nicobar I slands
23
P atwari intheUT of
3050-4590
3200-4900 P B-1
2000 75761
Andaman&Nicobar Islands
. .
andalso other UTs
irrespectiveof the
designationit carries.
Union
Territory of P uducherry
24
Translator, Law Department
4500-7000
5000-8000
P B-2
4200 75765
25
Reporter, Information
4000-6000 4500-7000
P B-1 2800
. .
75766
Department (To bemerged
. .
withthepost of SubEditor)
26
Overseer GradeI, Local
4500-7000
5000-8000
P B-2 4200 75768
AdministrationDeartment
. .
27
Drau humanGradeII
4500-7000 5000-8000
P B-2 4200 7.57.68
P ART Il-SEC. 3(i).
[ 9i1T T I I -Ns 3(i) ) +tftcT W RW :3TNT&itUi
28 Editor of Debates, Legislative 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.57.71
Assembly
29 Assistant Engineer (Marine), 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.57.76
FisheriesDepartment
30 Overseer, P ublic Works 4000-6000 5000-8000 P B-2 4200 7.57.77
Department
31 SewageAnalyst, P ublic 5500-9000 7450-11500 P B-2 4600 7.57.77
WorksDepartment
(To bemergedwiththepost
of Bio Chemist)
32 Bio Chemist 6500-10500 7450-11500 P B-2 4600 7.57.77
33 Fieldman, Animal Husbandry 3200-4900 4000-6000 P B-1 2400 7.57.79
Department
0
THE SECOND SCHEDULE
Form of Option
[See Rule ]
*(i)I hereby elect therevisedpay
structurewitheffect from1st January, 2006.
*(ii)I hereby elect to continueonthe
existingscaleof pay of my substantive/ officiatingpost mentionedbelow until:
*thedateof my next increment
Thedateof my subsequent increment
raising my pay to Rs.
I vacateorcease to draw pay intheexisting scale.
Thedateof my promotionto
ExistingScale
Date:
Station:
Signature
Name
Designation
Officeinwhichemployed
*To bescoredout, if not applicable.
60
THE GAZETTE OFINDIA :EXTRAORDINARY [P ART II-SEC3(i)]
MEMORANDUMEXP LANATORY TO THE CENTRAL CIVIL SERVICES
(REVISED P AY)RULES, 2008
Rule1- Thisruleisself-explanatory.
Rule2 - Thisrulelaysdownthecategoriesof employeesto whomtherulesapply.
Except for thecategoriesexcludedunder clause(2), therulesareapplicableto all persons
under therulemakingcontrol of theP resident servinginDepartmentspaidfromCivil
Estimates. They do not apply to theemployeesunder theMinistry of Railwaysand
civilianpersonnel paidfromDefenceServicesEstimates, for whomseparateruleswill be
issuedby theMinistriesconcerned. Therulesdo not also apply to GraminDakSevaks
intheDepartment of P osts. Therules, however, apply to workchargedestablishments.
Rule3 &4 - Theserulesareself-explanatory.
Rule5- Theintentionisthat all Government servantsshouldbebrought over to the
revisedpay structureexcept thosewho elect to draw pay intheexistingscales. Those
who exercisetheoptionto continueontheexistingscalesof pay will continueto draw
thedearnessallowanceat theratesinforceonthe1st January, 2006andthedearness
allowancewill count towardstheemolumentsfor pension, etc. to theextent it so counted
onthesaiddate. If a Government servant isholdinga permanent post ina substantive
capacity andofficiatingina higher post, or wouldhaveofficiatedinoneor moreposts
but for hisbeingondeputationetc., hehastheoptionto retaintheexistingscaleonly in
respect of onescale. Sucha Government servant may retaintheexistingscaleapplicable
to a permanent post or any oneof theofficiatingposts. Inrespect of theremainingposts
hewill necessarily haveto bebrought over to therevisedpay structure.
Rule6- Thisruleprescribesthemanner inwhichoptionhasto beexercisedandalso the
authority who shouldbeapprisedof suchoption. Theoptionhasto beexercisedinthe
appropriateformappendedto therules. It shouldbenotedthat it isnot sufficient for a
Government servant to exercisetheoptionwithinthespecifiedtimelimit but also to
ensurethat it reachestheprescribedauthority withinthetimelimit. Inthecaseof
personswho areoutsideIndia at thetimetheserulesarepromulgated, theperiodwithin
whichtheoptionhasto beexercisedisthreemonthsfromthedatethey takeover charge
of thepost inIndia. Inthecaseof Government servantstherevisedpay structureof
whosepostsareannouncedsubsequent to thedateof issueof theserules, theperiodof
threemonthswill runfromthedateof suchannouncement.
P ersonswho haveretiredbetween1st January 2006andthedateof issueof theserules
arealso eligibleto exerciseoption.
Rule7(1)- Thisruledealswiththeactual fixationof pay intheexistingscaleson1st
January, 2006. A few illustrationsindicatingthemanner inwhichpay of Government
servantsshouldbefixedunder thissub-rulesubject to steppingup of pay under Notes
below rule7(1)aregivenintheattachedAnnexure.
I I HU I :u
[4TP 1II-Z3(i)]a1T W TrATM:- 3TtiTVT U1
Rule7(2)- Thebenefit of thisruleisnot admissibleincaseswherea Government servant
haselectedtherevisedpay structureinrespect of hissubstantivepost, but hasretained
theexistingscaleinrespect of anofficiatingpost.
Rule8- ThisRuleprescribesthemethodof fixationof pay of employeesappointedas
freshrecruitsonor after 1.1.2006.
Rule9 &10 - Theserulesprescribethemanner inwhichthenext increment inthenew
scaleshouldberegulated. Theprovisosto thisruleareintendedto eliminatethe
anomaliesof junior Government servantsdrawingmorepay thantheir senior by the
operationof substantivepart of thisruleandalso takingcareof theGovernment
servantswho havebeendrawingpay at themaximumof theexistingscalefor morethan
oneyear ason1.1.2006andalso thoseGovernment servantswho havebeenstagnatingat
themaximumof theexistingscaleandareactually inreceipt of stagnationincrement on
adhoc basis.
Rule11to 17-Theserules are self-explanatory.
[F. No. 1/112008-I C]
SUSHAMA NATH, Secy.
I llustration1:Fixationof initial pay intherevisedpay structure
1. ExistingScaleof P ay R s .4 0 0 0 - 1 0 0 - 6 0 0 0
2. P ay Bandapplicable P B-1Rs.5200-20200
3. Existingbasic pay ason1.1.2006 Rs.4800
4. P ay after multiplicationby afactor of 1.86 Rs. 8928(Roundedoff to Rs.8930)
5. P ay intheP ay BandP B-2 Rs.8930
6. P ay intheP ay Bandafter includingbenefit
of bunching, if admissible
Rs.8930
7. GradeP ,ay aftachedto thescale Rs.2400
8. Revisedbasic pay - total of pay inthepay
bandandgradepay
Rs.11330
I llustration
2:Fixationof initial pay intherevisedpay structureof medical officers
1. ExistingScaleof P ay Rs.10000-15200
2. P ay BandapplicableP B-3 Rs.15600-39100
3. Existingbasic pay ason1.1.2006Rs.10000
DearnessP ay (DP )onpay + NP A Rs.6250
25% NP A onbasic pay + DP Rs.4063
DearnessAllowance(DA)@24% Rs.4875(24% of basic pay+DP +NP A)
ExistingemolumentsRs.25188(Roundedoff to Rs.25190)
6 1
6 2
THE GAZETTE OFINDIA :EXTRAORDINARY
Revisedpay inthepay bandafter
Rs.18600
multiplicationby a factor of 1.86onbasic
pay
5. DA onNP A
Rs.976(24% of Rs.4063)
6. P ay intheP ay Bandattachedto thescale
6. GradeP ay attachedto thescale
7. Revisedbasic pay - total of pay inthepay
bandandgradepay
8. RevisedNP A
Illustration3
Stage
1:Initial fixationof Group D employeein-IS
1. ExistingScaleof P ay
2. P ay Bandapplicable
3. Existingbasic pay ason1.1.2006
4. P ay after multiplicationby a factor of 1.86
5. PayintheP ay Band
6. P ay intheP ay Bandafter includingbenefit
of bunching, if admissible
7. GradeP ay attachedto thescale
8. Revisedbasic pay - total of pay inthepay
bandandgradepay
[P ART II-SEC. 3(i)]
Rs.19580
(18600+976=19576Roundedoff)
Rs.6600
Rs.26180
Rs.6545
R s .2 5 0 0 - 5 5 - 2 6 6 0 - 6 0 - 3 2 0 0
- 1 SR s .4 4 4 0 - 74 4 0
R s .2 8 4 0
Rs.5282 (Roundedoff to Rs.5290)
Rs.5290
Rs.5290
Rs.1300
Rs.6590
Stage 2: Fixationof Group D employee
possessing requisite qualification or after retraining
1.
ExistingScaleof P ay
R s .2 5 0 0 - 5 5 - 2 6 6 0 - 6 0 - 3 2 0 0
2.
P ay Bandapplicable
P B-1Rs.5200-20200
3.
Existingbasic pay ason1.1.2006
Rs.2840
4.
P ay after multiplicationby a factor of 1.86
Rs.5282 (Roundedoff to Rs.5290)
5.
P ay intheP ay BandP B-i
Rs.5290
6.
P ay intheP ay Bandafter includingbenefit
of bunching, if admissible
Rs.5530
I ,I I -1IIIqt ^ ^
[ tflhI I I - 3 (i) ] s1T ^
'ic T VVR: 3T fI T WI I T
7. GradeP ay attachedto thescale Rs.1800
8. Revisedbasic pay - total of pay inthepay
bandandgradepay
Rs.7330
I llustration
4A:P ay fixationincaseswherepostshavebeenupgradede.g. postsinpre-
revisedpay scaleof Rs.3050-75-3950-80-4590 to Rs.3200-85-4900 scale
1. ExistingScaleof P ay
Rs.3050-4590
(CorrespondingGradeP ay Rs.1900)
2. P ay Bandapplicable
P B-1Rs.5200-20200
3. Upgradedto theScaleof P ay Rs.3200-4900
(CorrespondingGradeP ay Rs.2000)
4. Existingbasic pay ason1.1.2006 Rs.3125
5. P ay after multiplicationby afactor of 1.86
Rs.5813 (Roundedoff to Rs.5820)
6. P ay intheP ay BandP B-2 Rs.5820
7. Pay inthepay bandafter includingbenefit
of bunchinginthepre-revisedscaleof
Rs.3050-4590, if admissible
Rs.6060
8. GradeP ay attachedto thescaleof
Rs.2000
Rs.3200-4900
9. Revisedbasic pay - total of pay inthepay
bandandgradepay
Rs.8060
I llustration
4B : P ay fixationincaseswherepay scaleshavebeenmergede:g. pre-
revisedpay scalesof Rs.5000-8000, Rs.5500-9000 andRs.6500-10500
1. ExistingScaleof P ay
Rs.5000-150-8000
2. P ay Bandapplicable
PB-2Rs.9300-34800
3. Mergedwiththescaleof pay
Rs.6500-200-10500
4. Existingbasic pay ason1.1.2006 Rs.5600
5. P ay after multiplicationby afactor of 1.86
Rs. 10416(Roundedoff to Rs.10420)
6. P ay intheP ay BandP B-2
Rs.10420
7. P ay intheP ay Bandafter includingbenefit
of bunching, if admissible
Rs.10420
63
THE GAZETTE OFINDIA :EXTRAORDINARY
8. GradeP ay attachedto thescaleof
Rs.6500-200-20500
Rs-4200
9. Revisedbasic pay - total of pay inthepay Rs.14620
bandandgradepay
I llustration
5:P ay fixationongrant of increment intherevisedpay structure
1. P ay intheP B-2
2. GradeP ay
3. Total of pay + gradepay
4. Rateof increment
5. Amount of increment
6. P ay inthepay bandafter increment
7. P ay after increment
8. Gradepay applicable
P ART II--SEC. 3Q)
Rs.9300
Rs.4200
Rs.13500
3% of 3 above
Rs.405roundedoff to Rs.410
Rs.9300 + 410
Rs.9710
Rs.4200
P rintedby the M anager, Govt. of I ndia Press, Ring Road, M ayapuri , New Delhi-110064
and Published by theController of Publications, Delhi-110054.

Centres d'intérêt liés