Vous êtes sur la page 1sur 26

, , Q - 0

..

REDUCING POSTHARVEST LOSSES AND INCREASING INCOME
BY PRODUCING BETTER-QUALITY RICE
11 tSfitttnU

BRI NGING ABOUT A SUSTAINABLE AGRONOMIC REVOLUHON IN RICE PRODUCTION IN ASIA
BY REDUCING PREVENTABLE PRE- AND POST-HARVEST LOSSES
fiJ1tUtnlj)
fiitgtfimtthmuSlfilfHMf!jJI'hnrij

S<hwelzetische Eldgenossens<haft
Confederation suisse
Confederazione Svlzzera
Confederaziun wizra
Swiss Agency for Development
and Cooperatlon soc
0) 0)

.0.
_ HBirlruau
I V V
- in ru rn rnfi
.0.
- ffinUIBttl
ru
tnUlinH1BM8ftlblffi
V I I H

C>) -=-
UBlUmBl&
"' I I
c uu1s y mLfiiruuu
cit Q1 t) Q1 ,
l.ith Ht t3 t1 ms
d

' A


t'Strj :

<S <S
tmm

00
rno t9i
unilUlJfri cto t9i <
y
unuuvrmBHtmtliumH ri [lo t9i
0. 0. c:t1 ., 0. '
mrnaqJttrmttlJftjtltttu
1 1
""
m
"'
co 0
y
u
. ""' .,.

0 0

mun
, 0>
mm

'1 nMfimn; s/Jmlf/1f!t1fflf

" c:: ' 0 ""
t]fitthnnn m ry tu
..
... 0
T]fi91Bmm
":1
t11 tgl 00
"
y UTIUtrtJftynfiist9urnn
...
.

"; 1
tth-nmtUtmphrunmtiru y
' .
:

y
0 .,.
nnm

o) o) .,.
ma c munntn
H
tm&mtmnuvrrnt:fHhunrhmru :
, ry9Jtun y imliiMHJiiU\1f '9tl
,. '1
0. t) "01
LUM9tti1iitU9ttfltlltnfqB :
.. Fi llo mi
,. '1 tutmjsmn
o Old d OJo 01 o. ,
tmurunmn tmnmn y LUt9J&LftJfm.nutlHBHtu '1
fi8f[Jtnlrff!mtJJwmifs mJmtiuiJ riY{:Jif7nfiJ?fi mnti s{:Jrw:lmd
0 0
urun
tO 0 0 c.J

'1
- -
- --

- tmru
- '1
"
""
mtmg:


truj{l y
mi tmrummmrmmtnH{l '1
""' u 11 n
:
u
> c 11 tsi m )
> atujlm1tn9JU '1
:
> flo y e>o H{lJlttu
c l:nuNti{l y iitthit{l)
> atuj1Ul1Lfi9jU < tUitutf1J1tmtt!@il:lYsugth'tltutf1J1'1Jn!@il:n '1
u u
"

y
cSffi
nHHi
v
...
""' .
nn y y tutBJH[Hl
y tnBmlmrnru
ruurm y '1
0 OJ
tiH'ittir3ti mmn
tl 1 d1) tl
""'

"
""' c.
H B til B Ui H m 1 '1 nseu MiCUh! ll!ll'llrlL'IP'Iit)l:ltmru
ntl - -
,
:
I
"'* 0
g fit m t:r t n t:r Btl tu t t:n t:r '1 i7sf[Jrimwt
9
nfi:Jtlllf!i s/:J!fi!iltif!!vmmtJ!ill!J' s/:JM!fiJ!It!
"" . .
)> :
"
o si1
: Siltg9}
U1J1Bmum c 'g tnM Mgnm '1
01 oQl o $:! e. '
YHLUU1i1
si1
U g ttl rmwt rrJiwndMfFff"
0 i11tutt,UL1rul ( '1
.,.
)> fi1199fi :
o ttmtnil si1mfittit,mu '1
"
,o 0 C 0
"" Si1hltllilt!UH.11lfilhl :

oc o>o o>

"" rmmsmnmli rHlF '1

"


!
0 0
mtlMrunm
._.
0 It) t)c) 01
th f'i fiJltl 9UI'Hl!P c tti tum FJtHfitrun
I


fiM7:
,. y
,.
,. mrmrry9Jnvr y <
mmm q fmnthtmhl> '1
1 n "
< :
"
,
...
""

,
01 ' 0. -
" '
,., -_ -
., y :--- -
, '1
1 "" e
I

:
..
""
<
- % < '1
... ... 0 ...
UmllflUtfititrlB tUMUUltr
nn:mru9fithfi
0
...
"'
MtlliltrMtrtMU
I
aruthtne:
..,
""
m Hl9tij <:VG%
mtiluin-nu trujtl y tgi
u
d- tB 91Uthtl <:VcS%
"" 0
Mtiruttuthm
d H
ru "'
0
. ""
rurthtl 0 m 91Uthtl00% LffitJbljj HB Mfr:lg
v
"'
V 'V I
0010.
J:itl1lli:
I

'!Jlli netn1 tmHiH:lmitflJTI
I
OOlOlO.
MUlJl 'tHm am m M '1 U!flf!Jlifim,rLfiEiths:
l!lm
...

- sil
-
n 1 "
0
rnmm:
v
.,.
umasru
n "
0 0
urun:
0. 0. 0.
,. thHLiJH filHiStf!Jf UlBHWH 00% CllO%
0 0 ""'
,. ( MtllilHtf!JfMHUliU 0ffi% - 0cS%)
, :
tnBtf!JfttiC)JmHubHhtWH
0

0
H r H 8 ftJ r tiJ1 ri '1 fiBWffJ! BI:JYBfJ! rtila/JmtiH[fi7ffB BI:JfJflflli7(7 y