Vous êtes sur la page 1sur 16

OVER DEVENTER

November 2013
Boek v/d maand
Het nieuwe Aaltje
Column
Kijk mij!
Recept v/d maand
Topmode
Ten Kate
Film v/d maand
Sieraadontwerp
Gezondheid
Reizen & Spelen
02
02
03
04
04
05
06
07
07
12
15 02
Streekgeschiedenis!
specialisten in licht & geluid
www.music-lights.nl 0570 - 63 80 81 info@music-lights.nl
03
Het Nederlandsche
Inkoopkantoor
07
Kunstuitleen:
helemaal van nu!
11
Wat u altijd al wilde
weten....
13
De stoofpeer valt
niet ver van de
boom
Engesstraat 16
7411 LD Deventer
0570 - 611 222
www.eeves.nl
info@eeves.nl
LALES
MODE
Grote Overstraat 47
Deventer
Hoofdpiet voor 5e x in Deventer!!
Aankomst Hoofdpiet op zaterdag 16 november bij de bibliotheek in Deventer ...
Alweer voor de vijfde keer
komt de Hoofdpiet in De-
venter logeren. Ieder jaar
wordt zijn kamer mooier en
dit jaar zelfs een nieuw bed!!
Jullie zijn vanaf 14.30 van
harte welkom bij de biblio-
theek.
Met muzikale pepernoten
van het musicalkoortje van
de Leeuwenkuil begint daar
het welkomstfeest. Overal
kunnen Pieten vandaan
komen. Rond 15.00 uur
hopen we dat Hoofdpiet van
het dak wil . De Hoofdpiet
mag als eerste zijn logeer-
adres bekijken en daarna
mogen alle kinderen binnen
komen kijken.
Film en Theater tijdens
het Huis van Zwarte Piet
We hebben natuurlijk ook
weer flms en voorstellingen
in de bibliotheek. Zondag
17 november zelfs een grote
spektakelvoorstelling! In
de bibliotheek Centrum de
voorstelling : Piet Pepito op
zoek naar het liedjesboek.
Gespeeld door de Kom Van
Het Dak Af Band.
Op zondag 24 november is
er nog een leuke voorstelling
: Zwarte Piet redt het Sinter-
klaasfeest ! Beide voorstel-
lingen beginnen om 14.00
in de bibliotheek Centrum,
toegang is gratis. Natuurlijk
zijn er tijdens het Huis van
Zwarte Piet leuke Sinterklaas
flms te zien
Wat doen we allemaal in
het Huis van Zwarte Piet?
Ieder jaar komen er hon-
derden kinderen knutselen,
tekenen, mijters maken,
koek versieren maar er is nog
meer dit jaar! Kijk snel op :
www.huisvanzwartepiet.nl
Kok Rengerink
September 2013
Boek v/d maand
De piramide
Weet ie nog?
Column
Vrijetijdsmarkt
Film v/d maand
ZininKunst
La Kemme
Ariane Inden
Gezondheid
Reizen & Spelen
02
02
02
03
05
07
07
09
09
13
18 03
Baantje!
specialisten in licht & geluid
www.music-lights.nl 0570 - 63 80 81 info@music-lights.nl
04
Holy Cow!
11
Wilde verhalen van-
onder een tamme
kastanjeboom
14
Kofe... Barista...
Latte Art...!
19
Dansschool Eppink
50 jaar!
Engesstraat 16
7411 LD Deventer
0570 - 611 222
www.eeves.nl
info@eeves.nl
LALES
MODE
Grote Overstraat 47
Deventer
Kaartverkoop gestart voor
5e Geert Groote dag
De kaartverkoop voor
de 5e Geert Groote Dag
is gestart!
Op donderdag 3 oktober 2013
eert Deventer deze belang-
rijke historische figuur. Een
cultureel evenement waarin
niet alleen de historische,
maar ook de hedendaagse
betekenis van Geert Groote
en zijn gedachtegoed voor het
voetlicht worden gebracht.
Deze 5e Geert Groote Dag
heeft als thema: Geert Groote
verbeterde de wereld, begon
bij zichzelf!.
Socioloog en columnist prof.
drs. Paul Schnabel en zanger,
presentator Ernst Danil Smid
zullen beide een lezing verzor-
gen en de muzikale bijdrage is
van het koor Schola Gregori-
ana Sancti Lebuini Daventria.
Aansluitend op het program-
ma vindt de officile opening
plaats van het Geert Groote
Huis.
Hiervoor komt naar Deventer
mevrouw drs. Ank Bijleveld-
Schouten, commissaris van de
Koning in de provincie Over-
ijssel.
Deze dag wordt georganiseerd
door Stichting Piet Tillema
Fonds, die als voornaamste
doel heeft om het werk en het
leven van Geert Groote be-
kendheid te geven. Dit jaar
werken er diverse stichtin-
gen aan dit evenement mee
waaronder de Stichting Geert
Groote Huis, Stichting Vrien-
den van het Geert Groote
Huis, de Historische Vereni-
ging Deventer en de Vereni-
ging Deventer Literair.
De 5e Geert Groote Dag, don-
derdag 3 oktober van 14.00
uur tot 16.00 uur in de Grote
of Lebunuskerk (ingang on-
der de toren), Grote Kerkhof
Deventer.
Vanaf heden is het aanmel-
ding mogelijk 15,00 per
persoon. Zie www.geertgroot-
edagdeventer.nl voor de aan-
meldingsprocedure.
Stadsnieuws
Over Deventer november 2013
2.
WWW. INKSTATION-DEVENTER.NL
Nieuwstraat 73, Deventer, tel. 0570-752437
Spittaalstraat 47, Zutphen, tel. 0575-547068
NIEUW
NIEUW
Nu ook hervulbare
Epson T1285 en de
T18 cartridges
Profiteer nu van
onze voordelige
navulprijzen.
Ook voor kantoorartikelen,
nieuwe inktcartridges ,
printerpapier en printers.
bestel ook
voordelig
TONERS VOOR
UW LASERJET
Cadeautip van de antiquaar:
Streekgeschiedenis!
Binnen het tweede-
hands boekencircuit
is er in ieder geval n
categorie die het altijd
goed blijft doen. Dat is
de topograe. Oftewel:
de stad en streek in al
haar kenmerken.
Topografie omvat een breed
spectrum: de geschiedenis
van een stad of een streek in
het algemeen, maar vooral
ook de geschiedenis van de
onderdelen van de samenle-
ving. Dat varieert van een ver-
zameling oude klassenfotos
tot het jubileumboek van de
vrijwillige Brandweer. Van het
fusieboek van eertijds rivali-
serende voetbalclubs, het ge-
denkboek van het ziekenhuis
tot een bundel met de mooi-
ste stadswandelingen. Van
de historie van een straat tot
de historie van een wijk. Wie
een cadeau zoekt voor welke
speciale gelegenheid dan ook,
vindt op het gebied van topo-
grafie altijd wel iets geschikts.
Voor inwoners van Deventer
geldt dat des te meer. Lande-
lijk gezien heeft de stad name-
lijk met afstand de dichtste be-
zetting aan antiquariaten. En
juist daar moet men zijn voor
een breed aanbod topografie.
Dus bent u op zoek naar iets
uit het verleden van uw stad
of streek, maak dan eens een
rondgang langs de Deventer
antiquariaten.
Nee hoor, want de win-
kel is in de grote Over-
straat heropend, en u
kunt er, naast natuur-
lijk de kookboeken, nu
ook terecht voor heer-
lijke boerenkaas van
de Heileuver en vele
andere streekproduc-
ten. Het verhaal vertel-
len achter de produc-
ten, daar gaat het om!
Verder is Aaltje verkooppunt
geworden van Black pottery,
zwart aardewerk voor in en
op het fornuis! Verkopen ze
Marokkaanse tajines, zout, en
nog veel meer!
Maar ook zo nu en dan appels,
Het Nieuwe Aaltje verhuist!
Kookboekwinkel het nieuwe
Aaltje is niet meer! Helaas?
Dit boek is verkrijgbaar bij :
DE ERFGENAAM
Seth Hubbard is een schatrijke man,
maar ook een doodzieke man die lijdt aan
longkanker. Hubbard vertrouwt niemand en
vlak voordat hij zichzelf van het leven berooft,
herziet hij zijn testament. Een met de hand
geschreven brief die verregaande gevolgen
zal hebben voor zijn volwassen kinderen,
zijn zwarte huishoudster en advocaat Jake
Brigance. Drie jaar geleden verdedigde
Jake met succes Carl Lee Hailey, die
terechtstond voor moord op de verkrachters
van zijn dochtertje. Nu ziet hij zich opnieuw
geconfronteerd met een explosieve
rechtszaak die de emoties in Clanton hoog
doet oplopen.
Het herziene testament roept meer vragen
op dan dat het antwoorden oplevert. Waarom
zou Hubbard zijn volledige kapitaal nalaten
aan zijn huishoudster? Was hij door de
chemotherapie en pijnstillers niet meer in
staat helder na te denken? En wat heeft dit
alles te maken met een stuk land dat ooit
bekendstond als Sycamore Row?
Korte Bisschopstraat 33 Deventer
Tel. 0570-612354 info@brunadeventer.nl
Titel : De Erfgenaam
Auteur : John Grisham
Paginas: 320
Prijs : 19,95 euro
pompoenen, pruimen, ach al-
les wat er op dat moment te
verkrijgen is.
In de winkel zal er altijd wat te
doen zijn, ze bakken een taart,
ze maken een stoofpotje en
vaak zal er een kookboeken-
auteur of een kok iets komen
demonstreren.
Een kopje koffie of een kopje
thee om het bezoek aan de
winkel nog iets gezelliger te
maken staat ook voor u klaar,
zo nu en dan begeleid door
een mooi stukje taart.
Op de koffietafel liggen altijd
een paar kookboeken en an-
dere informatieve literatuur
ter inzage voor u klaar.
Achter in de winkel staat het
fornuis, dat staat er niet zo-
maar, nee dat wordt veelvul-
dig gebruikt, misschien ook
wel door U!
Kookboekenworkshops, proe-
verijen en presentaties, het
kan allemaal!
Ga gerust even langs om te
vragen naar de mogelijkhe-
den. Of kijk even op Facebook
of twitter, en misschien is de
vernieuwde site ook al actief:
www.hetnieuweaaltje.nl
U bent van harte welkom bij
Els Poser en Lucien Warmer-
dam op de Grote Overstraat
nummer 52!
Het Nieuwe Aaltje
Kookboeken, kaas &
kruudmoes
Grote Overstraat 52
7411 JD Deventer
Telefoon 0570-600615
Stadsnieuws
Over Deventer november 2013
3.
C
O
L
U
M
N
Deventer: Home of Football
In de jaren 70 kom ik er veel: de Adelaarshorst. Niet alleen tijdens
de wedstrijden van Go Ahead Eagles, maar ook naar de trainingen.
Samen met een paar vriendinnen en klasgenoten.
Jaren 70 hoor ik u denken Jawel, de jaren van Mario Vuskovic, Jan
van Deinsen, John Oude Wesselink, Kees van Kooten, Cock Rijkens
en noem er nog maar een paar. En natuurlijk van trainers Barry Hu-
ghes (die net voor ik het cluppie ontdek Go Ahead heeft omgedoopt
tot Go Ahead Eagles) en Leo Beenhakker. Regelmatig bezorgt hij ons
naeve, brave pubers als we zijn rode oortjes met zijn taalgebruik
op het trainingsveld: wat kan de man vloeken!
Van mijn ouders mag ik niet naar een voetbalwedstrijd. Ordinair, ge-
vaarlijk, rellen, daar heb je als keurige GGC-leerling niks te zoeken.
Zelf hebben ze niks met voetbal, dus snappen ze ook totaal niet wat
ik er aan vind.
Maar naar een vriendin mag ik wel. En laten nu twee vriendinnen
in de Tjoenerstraat wonen. Bijna op het voetbalveld. Een buitenge-
woon handige bijkomstigheid.
Geld om naar de wedstrijden te gaan heb ik niet, maar de eerst ja-
ren is dat geen probleem. Beetje kletsen en irten met de kaartjes-
controleur aan de Vetkampstraat, kopje kofe mee (want de moe-
der van de vriendinnen aan de Tjoenerstad snapt het heel goed) of
iets lekkers en ach, dan mogen we wel kijken. Die tribune is meestal
niet vol, dus daar passen we best bij. Gedoe met clubcards, pasjes,
draaihekken en controles is er niet. Voetbal is meestal gewoon
gezellig.
Later als ik vriendjes heb gemaakt met voetbalsupporters is er
altijd wel eentje die een dameskaart voor me wil kopen. Voor de
helft van het geld mag je een extra seizoenkaart kopen voor een
dame die af en toe of elke wedstrijd met je mee wil. Dat geld kan
ik nog net bij elkaar sprokkelen en vanaf die tijd sta ik meestal aan de
B-side. Staan ja, want stoeltjes zijn er dan alleen nog aan de hoofd-
tribune. Ik zie er alle topclubs voorbij komen en dat levert prachtige
wedstrijden op. Die niet zelden slecht aopen voor de bezoekers
want: Eagles uit, altijd lastig
Voetbal is een mannenzaak; er staan weinig meisjes en vrouwen,
dus vallen we nog op. In positieve zin, want ondanks de reuring die
er dan ook al wel is, heb ik me er nooit een seconde onveilig ge-
voeld. Als er al eens lastige uitsupporters zijn (gewoon op dezelfde
tribune, het uitvak is nog niet uitgevonden) hoeven die met geen
vinger naar ons te wijzen, want dan komen de heren van de B-side
wel even een handje helpen.
Ik ben er een keer met een heel (Zweeds) rolstoelbasketbalteam.
Wedstrijd tegen Ajax, dus uitverkocht. Er zijn niet voldoende plek-
ken meer bij het hek en een aantal mensen wil er niet weg (iedereen
kan over een rolstoel heenkijken, maar toch). Dat duurt niet lang.
De mannen van de B-side hebben in no time alle rolstoelers op een
prima plek.
Er komen in die tijd nog buitenlandse ploegen op bezoek. Op mijn
bruiloft verschijnt een die hard Queens Park Rangers fan, speciaal
voor het feest overgekomen. We schrijven met elkaar en dus lijkt een
uitnodiging op zijn plek, maar ik heb nooit gedacht dat hij ook echt
zou komen!
Ik tref een echtgenoot die ook niet zo veel met voetbal heeft. De
jaren erna is er geen tijd (en geen geld, crisis in de jaren 80, weet u
nog?) voor een seizoenkaart.
Vorig jaar heb ik er weer een. Met enige regelmaat ga ik met een van
mijn dochters naar een wedstrijd. Aan het eind van het seizoen is het
tijd om de kaart te verlengen, maar door een drukke tijd komt het er
niet van. En dan is mijn cluppie (want dat is het toch gebleven al
die jaren) ineens gepromoveerd.
Voetbal leeft weer in mijn mooie stad! Alle seizoenkaarten zijn uit-
verkocht tegen de tijd dat ik even tijd heb om met erin te verdiepen,
dus ik moet het doen met de radio.
Maar wat is het heerlijk om weer elke week in Langs de lijn de ver-
slagen te horen over de Eagles. Om, bij mooi weer en een mooie pot
voetbal, de supporters in de Vijfhoek te kunnen horen! Op twitter al
het commentaar van de fans te kunnen volgen.
Als ik dit schrijf is de wedstrijd tegen Feyenoord net afgelopen. Mijn
Eagles heeft een punt gehaald. Dat cluppie handhaaft zich wel en
ik hoop op een seizoenkaart voor komend seizoen. En Feyenoord
heeft het maar weer bewezen: Eagles uit, altijd lastig!
Monica
Oude wijn in nieuwe
zakken; de zaak (en
de zaken) anders ge-
presenteerd, maar niet
wezenlijk veranderd.
Na ruim een jaar aan
de Molenstraat, heeft
Het Nederlandsche In-
koopkantoor op 8 ok-
tober haar deuren aan
de T.G. Gibsonstraat
17 geopend. Op een
goed bereikbare loca-
tie, in een schitterend
ruim pand, ontvangt
Het Nederlandsche In-
koopkantoor haar be-
zoekers.
Oude wijn, verteld eigenaar
Mark Verschoor, heeft te ma-
ken met het feit dat de basis
van de zaak in 1979 is gelegd
met het openen van een Post-
zegel- en Muntenhandel in
Oldenzaal. In die jaren werd
er veel verzameld en bloeide
onder andere de filatelie als
nooit te voren. Ook in De-
venter kon de postzegel- en
muntenverzamelaar terecht
bij menig winkel. De nieuwe
zakken heeft geen betrek-
king op de twee mannelijke
eigenaren, verhaalt Verschoor
met een lach! Maar wie bij
Het Nederlandsche Inkoop-
kantoor aan de Gibsonstraat
binnen komt, ziet geen tra-
ditionele postzegel- munten-
handel. We presenteren ons
anders, omdat de tijd dat met
zich mee brengt. Daarbij con-
centreert een groot deel van
het werk zich op de handel in
edelmetaal. De goud- en zil-
verkoers is sinds 2001 in een
stijgende lijn en daar profite-
ren bezoekers bij ons van.
We zijn een inkoopkantoor,
en concentreren ons in basis
op het inkopen van postze-
gels, muntenverzamelingen
en de edelmetalen goud/zil-
ver. Daarbij verkopen wij
ook materialen en accessoires
die een verzamelaar nodig
heeft om zijn hobby plezierig
te kunnen beoefenen.
Dat Het Nederlandsche In-
koopkantoor zich anders
presenteert, is goed te zien. Bij
de ingang trekt een gouden
varken de aandacht. Laatst
stond er een buslading Ja-
panse toeristen dat varken
te bekijken, te aaien en te fo-
tograferen! Binnen, in het
midden van de zaak, staat een
ruim bemeten tafel uitnodi-
gend klaar. Aan tafel zit een
kwiek ogende, man van ze-
kere leeftijd lacht Verschoor,
gebogen achter een paar post-
zegels albums. Terwijl hij het
gesprek met een paar bezoe-
kers gaande houdt, helpen
Verschoor en zijn compagnon
hun bezoekers in de spreek-
kamer. Dat is iets dat we
erg belangrijk vinden, dat we
onze gasten in een rustige,
afgescheiden ruimte kunnen
helpen. Ja, ik denk dat we er
goed aan hebben gedaan om
te verhuizen naar deze loca-
tie. Voor ons is het drukker,
maar onze gasten kunnen we
in alle rust helpen. Tja; oude
wijn in nieuwe zakken maar
nog steeds op die prettig, ver-
trouwde wijze!
Over Deventer
Over Deventer november 2013
4.
ADVERTORIAL
Lucien Warmerdam
Het Nieuwe Aaltje
Kookboeken, kaas en kruudmoes
Grote Overstraat 52
7411 JJ Deventer
tel.: 0570 - 600 615
Bespaar met Jamie,
maar wel lekker eten!
Tegen de tijd dat u dit leest,
is Het Nieuwe Aaltje al ver-
huisd naar de Grote Over-
straat, en heeft u misschien
al zon mooie aardewerk
stoofpan van Black Pottery
aangeschaft.
Maar ook zonder zon pan is
dit budget curry recept, een
Sag Aloo, van Jamie Oliver
heel goed te maken.
Doe een gesnipperde ui, samen met twee rijpe tomaten,
twee eetlepels currypasta (uit een potje) en de steeltjes van
een klein bosje koriander in een keukenmachine, en hak het
fijn.
Doe het mengsel samen met een scheut olie in een koeken-
pan, en zet het op een matig vuur. Blijf 5 minuten regelmatig
roeren, en doe er dan 1,2 kilo aan blokjes gesneden onge-
schilde aardappels bij. Iets zout en peper toevoegen, even
roeren en dan kokend water erbij tot de aardappels half
onder staan. Breng weer aan de kook, en laat het met een
deksel op de pan 10 tot 15 minuten zachtjes pruttelen tot de
aardappelen net gaar zijn.
Deksel van de pan en op half hoog vuur wachten tot de saus
tot de helft is ingekookt, en de aardappeltjes krokant en
goudbruin zijn.
Snijdt 4 tenen knoflook, en 1 verse rode Spaanse peper in
flinterdunne plakjes. Bak ze samen met 2 TL komijnzaad en
een flinke scheut olie, tot ze goudbruin zijn. Dit is een Tem-
per!
Roer 300 gram diepvries spinazie door de aardappeltjes, en
laat al roerend nog 5 minuten koken tot het vocht verdampt
is. De Sag Aloo is nu klaar!
Neem een blaadje sla, leg er een flinke portie Sag Aloo op,
besprenkel met de Temper, een TL magere Yoghurt en wat
korianderblaadjes.
Lekker besparen, en lekker eten!
RECEPT VAN DE MAAND
Wat een feest om even
rond te kijken bij 100%
JEZELF. De nieuwe winkel
aan De Grote Overstraat
nr. 12. Het jugendstil
pand heeft precies de
uitstraling die past bij
de winkel. Het interieur
is licht & warm en de
sfeer zorgt er voor dat
je eindeloos wilt blijven
hangen. De leestafel no-
digt uit om een kopje
koffie te nemen of even
een tijdschrift door te
bladeren
100% JEZELF, een win-
kel vol met vintage &
2e handskleding en ook
trendy nieuwe kleding.
Daarnaast hebben ze
oude, nieuwe, & retro
cadeautjes, interieur ac-
cessoires & boeken. Een
echte snuffel winkel
met voor elk wat wils.
Iedere dag nieuwe aan-
voer van de 2e hands-
kleding en iedere week
wordt de collectie nieu-
we kleding aangevuld.
Geen bulk verkoop,
maar slechts van alles
enkele stuks zodat je
altijd een origineel stuk
hebt.
Kijk of ik gelijk heb
kom naar 100% JEZELF
en ervaar het zelf.!
www.100procentjezelf.nl
https://www.facebook.com/
www.100procentjezelf.nl
100% JEZELF een
echt e snu el wi nkel
Over Deventer
Over Deventer november 2013
5.
Kijk Mij!
Vriendinnen waren ze al. En nu al meer dan
drie jaar samen ondernemers. Uit frustra-
tie van het winkelen met (kleine) kinderen is
Kijk Mij! geboren. Als je winkelt wil je je kind
dichtbij je houden, je wilt geen nare trappen en
obstakels met een kinderwagen, je wilt kunnen
plassen en je kind verschonen en zelfs borstvoe-
ding geven. Dat kan dus allemaal bij Merel den
Hartog en Sepke Nijhuis.
Begonnen met het idee dat ze het zelf zouden
gaan doen. Meters stof en een lockmachine
zouden zorgen voor mooie, comfortabele jurk-
jes. Dat bleek niet zo handig, de jurkjes werden
veel te duur en zo werd het besluit genomen
voor Kijk Mij! Sepke werd verliefd op het pand
in de Vleeshouwerstraat en zoals Merel de fr-
belaar van de twee is, zo bijt Sepke zich vast in
dat wat ze wil en kwam hun droom uit.
Kijk Mij! Is een mooie, kleurrijke winkel met
bijzondere merken en veel variatie. Kleding
voor dames (maat XS t/m XL), kinderen (maat
56 t/m 152) en babys. Je winkelt hier eerlijk,
kleding is niet gemaakt door kinderen, voorra-
den zijn er niet zodat er niet meer geproduceerd
wordt dan nodig en alles is betaalbaar. Voor
dames alles onder 100 euro en voor de kids
alles onder de 50 euro (behalve jassen). Naast
kleding zijn er veel mooie dingen. Speelgoed,
sieraden en veel kleurrijke hebbedingetjes. En
dat al vanaf 20 cent! Mooie (schoen)cadeautjes,
een goeie tip voor de feestdagen! Ook Sinter-
klaas shopt bij Kijk Mij! Kijk ook op www.kijk-
mijwebshop.nl
Kijk Mij! is kopen, kijken, passen, spelen, jezelf
en anderen verwennen en nog veeeeeeeeel meer
fijns!
Topmode van kasjmir
uit Deventer!
Kasjmir is een zeer hoog-
waardige wolsoort gemaakt
van de ondervacht van de
wol van kasjmir geiten die
op de onherbergzame step-
pen van Mongoli wonen.
Deventernaar Jan Spikker
kwam via zijn vrouw Saran
Gerel Dambardaja in aanra-
king met deze hoogwaardige
mode. Ze besloten samen een
webwinkel te beginnen met
topmode uit Mongoli: www.
anuka-cashmere.eu Wel prij-
zig, maar dan heb je
ook
het spreekwoordelijke neusje
van de zalm.
Wat is Kasjmir?
Kasjmir of cashmere (de in-
ternationaal meest bekende
term) is n van de duurste
en meest zeldzame wolsoor-
ten in de wereld. Dit valt
te verklaren door de lage
wolopbrengst per dier en het
arbeidsintensieve handmatige
proces om van de gewonnen
wol hoogwaardige stoffen te
maken. De Kasjmir producten
van Anuka zijn afkomstig uit
Mongoli, handmatig ver-
vaardigd en kennen een ex-
treem hoge kwaliteit.
Jurken, omslagdoe-
ken, colberts etc
Bij Kasjmir denken wij in
eerste instantie aan trui-
en (vergelijkbaar met
de hier bekende lams-
wollen truien), maar
Anuka heeft een veel
breder assortiment voor zo-
wel heren als
dames met o.a. truien, col-
berts, jurken, jassen, sjaals en
handschoenen. Kasjmir is
uiterst comfortabel, doordat
het een heel licht draagcom-
fort heeft, koel in de zomer is
en warm in de winter. Kasjmir
heeft een bijzondere isoleren-
de werking, maar is tegelijker-
tijd licht in gewicht. En in de
meest uiteenlopende kleuren
verkrijgbaar vertelt Jan Spik-
ker. Verder heeft Anuka een
wasservice en een reparatie-
service, dus mensen mogen
rekenen op een hoog service
niveau.
Vleeshouwerstraat 7 www.kijkmijonline.nl
Over Deventer
Over Deventer november 2013
6.
Met de feestdagen op komst haalt iedereen de warmte weer in huis.
Ten Kate flowers & decorations weet als geen ander de essentie van de
feestdagen te belichten. Van vrijdag 8 t/m zondag 10 november opent Ten
Kate haar Home Sweet Winter Homeweken. Bijzondere snoephangers en
kerstballen sieren de kerstbomen, sneeuwuilen en waxinelichtjes zorgen
voor een extra winterse sfeer. Een prachtige nieuwe collectie wordt op on-
navolgbare en sprookjesachtige wijze aan u getoond. Zelfs de gehele ge-
vel van het winkelpand op de Worp wordt in stijl ingepakt en gedecoreerd.
Dat alleen is al een bezoekje waard.
Workshops
Ook u kunt zelf uw Home Sweet Winter Home creren. Om inspiratie op
te doen kunt u in december aan diverse workshops deelnemen en de cre-
atie maken die bij u past. De natuur neemt bij deze workshops een promi-
nente rol in. Werken met mos en fraaie groensoorten, sneeuwkristallen, Ten
Kate heeft de middelen en de kennis om uw fantasie te prikkelen en brengt
het beste in u boven.
Eindejaars- en relatie geschenken
Het vakteam van Ten Kate heeft een schat aan ervaring en creativiteit en
kan dat op alle vlakken in zetten. Of het nu het decoreren van een kantoor
of bedrijfsruimte is of een complete winkel decoratie, niets is onmogelijk
of te gek. Zet uw collegas, medewerkers of dierbaren in het warme winter-
zonnetje met een prachtig persoonlijk personeels- relatiegeschenk of ein-
dejaarsgeschenk. Voor iedereen is er iets te vinden bij Ten Kate. Het brede
assortiment biedt alles dat de winter en de feestdagen onvergetelijk zullen
maken. Ervaar de Home Sweet Winter Home weken bij Ten Kate.
Home Sweet Winter Home bij Ten Kate
zaterdag 30 november
DEMODAG
SMALFILM SCANNEN!
Heeft u nog oude super 8 en
dubbel 8 films in de kast liggen?
Deze kunt u via Foto Hekkert
laten scannen naar DVD of harde schijf.
Op zaterdag 30 november wordt gedemonstreerd
hoe het scannen in zijn werk gaat.
Kom langs en laat u informeren!
Digitaliseren; n van de diensten van
Ringfoto Hekkert!
Laat uw oude beelden niet verloren gaan,
maar stel ze veilig voor de toekomst!
Smalfilm -
Video - Dias -
Negatieven -
Fotos
Mama-care adviseuse
Margreet Romeijn vol-
doet aan de strenge ei-
sen welke gesteld wor-
den door de Stichting
Erkenningsregeling
voor Leveranciers van
Hulpmiddelen (SEMH).

Zij heeft de jaarlijkse certi-
ficering geprolongeerd tot
eind 2014. Al meer dan 15
jaar is La Kemme lingerie &
borstprotheses aan de Grote
Overstraat 29 in Deventer de
professionele leverancier van
borstprotheses en prothese
lingerie.
Borstkanker heeft veel im-
pact, het kan gebeuren dat n
of beide borsten, geheel of ge-
deeltelijk, geamputeerd moe-
ten worden. Dit is een zeer
confronterende operatie die
emotioneel diep ingrijpt. Wie
een borstoperatie ondergaat
verliest meer dan een borst.
Ook iemands gevoel van ei-
genwaarde en zelfvertrouwen
worden danig op de proef ge-
steld.

La Kemme lingerie & borst-
protheses heeft borstpro-
theses van de merken ABC,
Amoena en Anita direct uit
voorraad leverbaar. Ook is er
een grote keuze in prothese
lingerie en prothese badmode
het hele jaar door. In alle rust,
met de vereiste privacy ,kunt
u passen en onder het genot
van een heerlijke cappuccino
kan indien nodig in eigen
atelier de bh gratis voor u aan-
gepast worden; klaar terwijl u
wacht.
Daarna gaat u met een goed
gevoel de winkel uit en groeit
uw zelfvertrouwen weer. La
Kemme lingerie & more heeft
met alle zorgverzekeraars een
overeenkomst, zodat u geen
omkijken heeft naar de fi-
nancile afwikkeling van de
borstprothese(s).

U mag altijd vrijblijvend bin-
nen lopen voor advies. Maakt
u liever een afspraak belt u
even, zodat Margreet Romeijn
alle tijd voor u heeft. Dit kan
overdag en s avonds, maar kan
ook bij u thuis als u wenst.
Wederom erkenning voor La Kemme
lingerie & borstprotheses
Film & Kunst
Over Deventer november 2013
7.
De kunstuitleen is weer
helemaal terug van
weggeweest! Juist in
deze tijden waarin we
allemaal scherp zijn
op onze uitgaven. Zi-
ninKunst maakt het
mogelijk om voor een
laag bedrag per maand
prachtige kunst in huis
te hebben.
Wekelijks worden er nieuwe
kunstwerken toegevoegd aan
de collectie, zodat iedereen al-
tijd weer iets nieuws kan hu-
ren. ZininKunst biedt schil-
derijen aan van meer dan 50
talentvolle kunstenaars.
Hoe werkt het?
Heb je een kunstwerk gezien
bij galerie ZininKunst waar je
helemaal blij van wordt, dan
kun je deze meteen mee naar
huis nemen.
Als abonnee betaal je per
maand een vast bedrag, waar-
bij je direct spaart voor een
kunstwerk. Je kunt de kunst
zo lang houden als je wilt n
zo vaak wisselen als je wilt.
Totdat je dat werk hebt ge-
spaard dat je nooit meer kwijt
wilt.
Ook kleine kunst?!
Misschien wist jij dat ook
niet? Bij galerie ZininKunst
kun je niet alleen terecht voor
schilderijen en grote beelden.
Al vanaf een paar euro vind je
bij ons unieke hebbedingen.
Nu de decembermaand er
weer aan komt, is de collectie
uitgebreid met onder meer
prachtige engelen van Willow
Tree, bijzondere kerstkaar-
ten, beschilderde kerstballen,
glitterende kerstdecoraties,
cupcandles, glaskunst, hand-
gemaakte sjaals, prachtige sie-
raden, tassen, vrolijk makende
beeldjes en nog veel meer. Het
is echt de moeite waard om de
collectie even te bekijken. Wie
weet vind je bij ZininKunst
dat originele geschenk dat je
nergens kon vinden!
Galerie ZininKunst
Walstraat 40 Deventer www.zininkunst.nl
Open: wo-vr 11-17 uur za 10-17uur koopzondag 12-17 uur
ZininKunst!
Kunstuitleen: helemaal van nu!
ADVERTORIAL
LA GRANDE BELLEZZA
Paolo Sorrentino
met: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli
e.a., IT, 2013, 142 min., Italiaans gesproken.
La Grande Belleza is een cinematografsche ode
aan Fellinis La Dolce Vita en de stad Rome.
Paolo Sorrentinos nieuwste flm is betoverend,
openhartig en ironisch tegelijkertijd.
Jep Gambardella is een knappe man en
onweerstaanbare verleider. Een succesvol
journalist die ooit een roman schreef die
hem een literaire prijs en de reputatie van
gefrustreerd schrijver opleverde.
Nog altijd maakt hij deel uit van het
mondaine leven in de stad Rome. Hij is er
elke avond, op elk feestje, zijn scherpe geest
wordt bejubeld en zijn gezelschap wordt
opgezocht. Hij denkt echter met verbittering
terug aan zijn gepassioneerde jeugdliefde en
besluit na zijn 65e verjaardag het schrijven
weer op te pakken en op zoek te gaan naar
de eigenlijke zin en schoonheid van het leven.
La Grande Bellezza won een Globi DOro
2013 (Italiaanse Golden Globe) voor beste
cinematografe en werd genomineerd voor de
Gouden Palm op het Cannes Festival.
V
a
n
7
to
t e
n
m
e
t 2
0
n
o
v
e
m
b
e
r
te
z
ie
n
in
:
Lennart Sieraadontwerp
Ik ben Lennart Linten-
brink, gediplomeerd
goudsmid en zilver-
smid. Mijn werk be-
staat uit twee pijlers.
Als goudsmid vervaardig ik
sieraden van goud of zilver,
maar ook van bijvoorbeeld
staal, titanium of andere me-
talen. Daarnaast maak ik als
zilversmid objecten en ge-
bruiksvoorwerpen zoals be-
stek, kandelaars of schalen.
Mijn inspiratie haal ik vooral
uit herkenbare, geometri-
sche figuren en mijn collectie
kenmerkt zich door strakke,
moderne lijnen met af en toe
een knipoog. Het wonder
van goud- en zilversmeden zit
voor mij in het creren van een
Gratis abonnement kado
Op vertoon van deze editie van Over de Plei-
nen ontvang je gratis een kunstuitleenabon-
nement ter waarde van 25 euro! Vraag naar de
voorwaarden of kijk op www.zininkunst.nl.
Info: www.lennart-sieraadontwerp.nl
Volg mij via: www.facebook.com/LennartSieraadontwerp
uniek, opvallend en bruikbaar
stuk van (half-) edelmetaal,
van de basis (het ontwerp en
het ruwe materiaal) tot het
eindproduct.
Naast het maken van een eigen
collectie, werk ik in opdracht.
U kunt bij mij een verouderd
sieraad of voorwerp aanleve-
ren dat in overleg kan worden
aangepast, of omgesmolten
om te dienen als materiaal
voor een nieuw stuk. Uiter-
aard kunt u ook gewoon met
uw eigen idee of wens naar mij
toekomen; het ontwerppro-
ces doorlopen we dan samen
waarna het stuk van nieuw
materiaal wordt gemaakt.
De lang gekoesterde droom
van een eigen atelier is wer-
kelijkheid geworden. Ik heet
u van harte welkom om in
mij atelier een kijkje te ko-
men nemen in de voormalige
vrouwengevangenis aan de
Walstraat nummer 20.
Openingstijden:
woensdag t/m zaterdag van
10.00 18.00 uur en op af-
spraak
4
B
IJ
P
E
E
T
K
O
F
F
IE
, T
H
E
E
E
N
L
U
N
C
H
6
D
O
L
-O
P
-W
O
L
D

W
O
L
S
P
E
C
IA
A
L
Z
A
A
K
V
A
N
D
E
V
E
N
T
E
R
1
4
T
A
N
T
IL
L
Y
D
E
K
L
E
U
R
IG
S
T
E
K
A
D
O
O
S
E
N
J
U
R
K
J
E
S
V
A
N
D
E
V
E
N
T
E
R
2
4
K
O
N
IN
G
W
IL
L
E
M
O
V
E
R
A
L
G
E
Z
E
L
L
IG 2
6
3
6
T
IF
F
A
N
Y
L
A
M
P
E
N
D
E
V
E
N
T
E
R
.N
L
W
IN
K
E
L
O
P
H
E
F
F
IN
G
, K
O
R
T
IN
G
O
P
A
L
L
E
S
3
6
H
E
M
E
L
S
E
H
E
B
B
E
D
IN
G
E
N
T
IP
P
E
L
M
E
E
D
O
O
R
D
E
T
IP
P
E
L
Z
O
N
E
N
A
A
R
D
E
H
E
-
M
E
L
S
E
H
E
B
B
E
D
IN
G
E
N
4
6
D
E
K
L
E
IN
S
T
E
S
O
E
P
W
IN
K
E
L
M
E
E
R
D
A
N
S
O
E
P
4
8
H
E
T
B
O
E
K
H
U
IS
IN
E
N
V
E
R
K
O
O
P
V
A
N
B
O
E
K
E
N
5
0
G
E
D
R
U
K
T
&
G
E
K
N
IP
T
V
O
O
R
U
4
5
.5
0
0
A
N
S
IC
H
T
K
A
A
R
T
E
N
O
P
V
O
O
R
R
A
A
D
A
5
F
U
S
I
O
N
H
O
M
E
W
O
O
N
A
C
C
E
S
O
I
R
E
S
,
C
A
D
E
A
U
T
J
E
S

E
N

V
I
N
T
A
G
E
9
F
E
E
S
T
W
I
N
K
E
L

C
O
N
F
E
T
T
I
F
E
E
S
T
-

E
N

K
A
D
O
A
R
T
I
K
E
L
E
N
1
1
1
7
N
E
W
I
M
A
G
E
D
E

T
R
E
N
D
Y

K
A
P
S
A
L
O
N

V
A
N

D
E
V
E
N
T
E
R
8
D
E
K
O
R
E
N
B
L
O
E
M
D
E
M
O
O
IS
T
E
S
P
E
E
L
G
O
E
D
W
IN
K
E
L

V
A
N
D
E
V
E
N
T
E
R
3
3
A
N
T
Q
U
A
R
I
A
A
T

D
A
S

G
U
T
E

I
S
T

I
M
M
E
R

D
A
I
N
-

E
N

V
E
R
K
O
O
P
B
O
E
K
E
N
4
5
L
I
V
I
N
G
-
C
O
L
O
U
R
B
R
O
C
A
N
T
E

E
N

N
I
E
U
W
5
1
S
U
N
D
R
Y

M
O
V
E
S
S
H
A
R
E

W
I
T
H

S
U
N
D
R
Y

M
O
V
E
S

T
H
E

L
O
V
E

F
O
R

Y
O
G
A
5
7
K
A
T
H
M
A
N
D
U
O
U
T
D
O
O
R

&

T
R
A
V
E
L
5
9
W
E
N
T
I
N
K
P
A
R
T
N
E
R

I
N

M
O
D
E
L
B
O
U
W
,

M
O
D
E
L
S
P
O
O
R

E
N

A
U
T
O
R
A
C
E
N
6
9
S
T
E
M
P
E
L
G
A
L
E
R
IE
.N
L

S
T
E
M
P
E
L
M
A
K
E
R
IJ
E
N

W
IN
K
E
L
S
T
A
M
P
V
O
L
S
T
E
M
P
E
L
S
8
7
D
E
A
L
M
V
O
E
T
B
A
L
K
IJ
K
E
N
D
O
E
J
E
N
A
T
U
U
R
L
IJ
K
IN
D
E
A
L
M
7
7
O
H
A
N
N
A
S
W
O
R
L
D
K
R
IS
T
A
L
L
E
N
, N
IE
U
W
E
T
IJ
D
S
K
ID
S
,
O
H
A
N
N
A
S
C
R
Y
S
T
A
L
L
IG
H
T

S
P
R
A
Y
S
8
1
A
N
T
Q
U
A
R
IA
A
T
D
E
K
A
M
E
L
E
O
N
B
O
E
K
E
N
,
P
R
E
N
T
E
N
E
N

IN
L
IJ
S
T
S
E
R
V
IC
E
1
9
S
P
A
Z
I
O
E
X
C
L
U
S
I
E
V
E
I
T
A
L
I
A
A
N
S
E

M
O
D
E
1
7
F
U
N
N
Y

F
A
S
H
I
O
N
F
O
R

M
E
N
1
5
C
L
O
C
H
A
R
D
R
E
T
R
O

E
N

C
H
I
Q
E

V
O
O
R

H
E
M

E
N

H
A
A
R
2
2
E
N
C
O
R
E
2
E
H
A
N
D
S
&
N
IE
U
W
E

K
L
E
D
IN
G
E
N
K
U
N
S
T
2
6
D
E
W
O
E
S
T
IJ
N
R
O
O
S
5
0
%
K
O
R
T
IN
G
O
P
A
L
L
E
S
2
9
L
A

K
E
M
M
E
L
I
N
G
E
R
I
E

&

M
O
R
E
L
I
N
G
E
R
I
E

E
N

B
O
R
S
T
P
R
O
T
H
E
S
E
S
3
0
L
E
T
H
A
I C
U
IS
IN
E
D
E
B
E
S
T
E
T
A
I V
A
N
O
V
E
R
IJ
S
S
E
L
3
4
A
L
T
E
R
N
O
T
E
A
G
E
N
D
A
S
, K
A
L
E
N
D
E
R
S
, N
O
T
IT
IE
B
O
E
K
E
N
.
P
O
S
T
E
R
S
, S
T
A
T
IO
N
A
R
Y
4
2
B
R
A
S
S
E
R
IE
4
2
L
E
K
K
E
R
E
T
E
N
&
D
R
IN
K
E
N
IN
H
A
R
T
J
E
D
E
V
E
N
T
E
R
4
6
H
O
G
E
R
A
M
E
N
K
L
E
D
I
N
G
,

K
A
D
O
E
N

M
E
E
R
!
49
HOLY COW
KLEURRIJKE KLEDING EN WOONDECORATIES
5
2
H
E
T
N
I
E
U
W
E
A
A
L
T
J
E
K
O
O
K
B
O
E
K
E
N
,

K
A
A
S

E
N

K
R
U
U
D
M
O
E
S
5
4
O
R
I

N
T
A
L

G
R
I
L
L
D
E
B
E
S
T
E

S
P
A
R
E
-
R
I
B
S
V
A
N

D
E
V
E
N
T
E
R
55
ENGEL & BENGEL
HET GEZELLIGSTE EETCAF VAN DEVENTER
65
KRETA
MEZES & GRILL - 0570-618848, WWW.KRETADEVENTER.NET
67
BIBETT
FASHION
71
CLASSY KAPPERS
DAMES EN HEREN
77
DE STOOFPOT
ALLES VOOR DE KOK
1
2
1
0
0
%
J
E
Z
E
L
F
V
IN
T
A
G
E
, O
U
T
L
E
T
E
N

2
E
H
A
N
D
S
K
L
E
D
IN
G
1
4
1
6
K
O
N
IN
G
S
H
O
F
G
A
L
E
R
IE
1
8
FOOD & OIL
DE LEKKERSTE WINKEL VAN DE SPIJKERBOORSTEEG
1
1
C
O
U
P
E
D
E
F
O
U
D
R
E
V
O
O
R
D
E

M
O
O
I
S
T
E
A
N
T
I
E
K
E

S
E
R
V
I
E
Z
E
N
14
AVA FASHION
DAMESKLEDING VAN HOGE KWALITEIT
VOOR EEN BETAALBARE PRIJS
18
COFFEE2GETHER
D EXPRESSOBAR VAN DEVENTER
4
7
L
A
L
E
S
M
O
D
E
B
I
J
Z
O
N
D
E
R
E

W
I
N
K
E
L

M
E
T

B
I
J
Z
O
N
D
E
R
E

K
L
E
D
I
N
G
22
ROSA MASEDA
TASSEN EN ACCESOIRES
WWW.ROSAMASEDA.COM
2
3

T
H
A
R
N
A
S
J
U
W
E
L
I
E
R
,
D
E
S
I
G
N

E
N
A
N
T
I
E
K
1
9
P
I
N
K
Y

N
A
I
L
S
V
O
O
R

M
O
O
I
E

N
A
G
E
L
S

M
O
E
T

J
E
B
I
J

P
I
N
K
Y

N
A
I
L
S

Z
I
J
N
2
7
T
A
S
T
E

O
F

H
O
N
E
Y
E
T
E
N

&

D
R
I
N
K
E
N

S
M
I
L
E
S
F
O
R

F
R
E
E
!
10
TOPTIME
GROOT GENOEG VOOR EEN UITGEBREID ASSORTIMENT
10
A
1
D
E
Z
A
A
K
C
A
D
E
A
U
T
J
E
G
E
Z
O
C
H
T
,
H
IE
R
G
E
K
O
C
H
T
8
G
U
L
D
E
N
K
N
O
O
P
T
A
S
S
E
N
, R
IE
M
E
N
,
P
O
R
T
E
M
O
N
N
E
E
S
E
N

K
L
E
D
IN
G
R
E
P
A
R
A
T
IE
K
L
E
IN
E
O
V
E
R
S
T
R
A
A
T
K
L
E
IN
E
O
V
E
R
S
T
R
A
A
T
K
L
E
IN
E
O
V
E
R
S
T
R
A
A
T
G
R
O
T
E
O
V
E
R
S
T
R
A
A
T
G
R
O
T
E

O
V
E
R
S
T
R
A
A
T
S
P
I
J
K
E
R
B
O
O
R
S
T
E
E
G
S
P
I
J
K
E
R
B
O
O
R
S
T
E
E
G
94
HOTEL ROYAL
SLAPEN MET ONTBIJT,
KOFFIE, LUNCH EN DINER
BRINK
9
5
K
A
L
D
I

O
K

V
O
O
R

D
E

L
E
K
K
E
R
S
T
E

K
O
F
F
I
E

E
N

T
H
E
E
B
R
I
N
K
5
8
J
A
V
A
H
O
U
S
E
E
C
H
T
A
U
T
H
E
N
T
IE
K
E

J
A
V
A
A
N
S
E
G
E
R
E
C
H
T
E
N
2
J
A
N
IJ
Z
E
R
M
A
N
C
O
IF
F
U
R
E
V
O
O
R
U
W
P
E
R
S
O
O
N
L
IJ
K
E
H
A
A
R
V
E
R
Z
O
R
G
IN
G
4
7
B
O
N
T
E
K
L
I
P
P
E
R
G
E
N
I
E
T
E
N

V
A
N

D
E

L
E
K
K
E
R
S
T
E
K
O
F
F
I
E
,

T
H
E
E

E
N

C
H
O
C
O
L
A
DEZE PAGINA IS OPGEMAAKT DOOR YVONNE RECLAME!
VOOR AL UW RECLAME UITINGEN!
WWW.YVONNERECLAME.NL
4
B
IJ
P
E
E
T
K
O
F
F
IE
, T
H
E
E
E
N
L
U
N
C
H
6
D
O
L
-O
P
-W
O
L
D

W
O
L
S
P
E
C
IA
A
L
Z
A
A
K
V
A
N
D
E
V
E
N
T
E
R
1
4
T
A
N
T
IL
L
Y
D
E
K
L
E
U
R
IG
S
T
E
K
A
D
O
O
S
E
N
J
U
R
K
J
E
S
V
A
N
D
E
V
E
N
T
E
R
2
4
K
O
N
IN
G
W
IL
L
E
M
O
V
E
R
A
L
G
E
Z
E
L
L
IG 2
6
3
6
T
IF
F
A
N
Y
L
A
M
P
E
N
D
E
V
E
N
T
E
R
.N
L
W
IN
K
E
L
O
P
H
E
F
F
IN
G
, K
O
R
T
IN
G
O
P
A
L
L
E
S
3
6
H
E
M
E
L
S
E
H
E
B
B
E
D
IN
G
E
N
T
IP
P
E
L
M
E
E
D
O
O
R
D
E
T
IP
P
E
L
Z
O
N
E
N
A
A
R
D
E
H
E
-
M
E
L
S
E
H
E
B
B
E
D
IN
G
E
N
4
6
D
E
K
L
E
IN
S
T
E
S
O
E
P
W
IN
K
E
L
M
E
E
R
D
A
N
S
O
E
P
4
8
H
E
T
B
O
E
K
H
U
IS
IN
E
N
V
E
R
K
O
O
P
V
A
N
B
O
E
K
E
N
5
0
G
E
D
R
U
K
T
&
G
E
K
N
IP
T
V
O
O
R
U
4
5
.5
0
0
A
N
S
IC
H
T
K
A
A
R
T
E
N
O
P
V
O
O
R
R
A
A
D
A
5
F
U
S
I
O
N
H
O
M
E
W
O
O
N
A
C
C
E
S
O
I
R
E
S
,
C
A
D
E
A
U
T
J
E
S

E
N

V
I
N
T
A
G
E
9
F
E
E
S
T
W
I
N
K
E
L

C
O
N
F
E
T
T
I
F
E
E
S
T
-

E
N

K
A
D
O
A
R
T
I
K
E
L
E
N
1
1
1
7
N
E
W
I
M
A
G
E
D
E

T
R
E
N
D
Y

K
A
P
S
A
L
O
N

V
A
N

D
E
V
E
N
T
E
R
8
D
E
K
O
R
E
N
B
L
O
E
M
D
E
M
O
O
IS
T
E
S
P
E
E
L
G
O
E
D
W
IN
K
E
L

V
A
N
D
E
V
E
N
T
E
R
3
3
A
N
T
Q
U
A
R
I
A
A
T

D
A
S

G
U
T
E

I
S
T

I
M
M
E
R

D
A
I
N
-

E
N

V
E
R
K
O
O
P
B
O
E
K
E
N
4
5
L
I
V
I
N
G
-
C
O
L
O
U
R
B
R
O
C
A
N
T
E

E
N

N
I
E
U
W
5
1
S
U
N
D
R
Y

M
O
V
E
S
S
H
A
R
E

W
I
T
H

S
U
N
D
R
Y

M
O
V
E
S

T
H
E

L
O
V
E

F
O
R

Y
O
G
A
5
7
K
A
T
H
M
A
N
D
U
O
U
T
D
O
O
R

&

T
R
A
V
E
L
5
9
W
E
N
T
I
N
K
P
A
R
T
N
E
R

I
N

M
O
D
E
L
B
O
U
W
,

M
O
D
E
L
S
P
O
O
R

E
N

A
U
T
O
R
A
C
E
N
6
9
S
T
E
M
P
E
L
G
A
L
E
R
IE
.N
L

S
T
E
M
P
E
L
M
A
K
E
R
IJ
E
N

W
IN
K
E
L
S
T
A
M
P
V
O
L
S
T
E
M
P
E
L
S
8
7
D
E
A
L
M
V
O
E
T
B
A
L
K
IJ
K
E
N
D
O
E
J
E
N
A
T
U
U
R
L
IJ
K
IN
D
E
A
L
M
7
7
O
H
A
N
N
A
S
W
O
R
L
D
K
R
IS
T
A
L
L
E
N
, N
IE
U
W
E
T
IJ
D
S
K
ID
S
,
O
H
A
N
N
A
S
C
R
Y
S
T
A
L
L
IG
H
T

S
P
R
A
Y
S
8
1
A
N
T
Q
U
A
R
IA
A
T
D
E
K
A
M
E
L
E
O
N
B
O
E
K
E
N
,
P
R
E
N
T
E
N
E
N

IN
L
IJ
S
T
S
E
R
V
IC
E
1
9
S
P
A
Z
I
O
E
X
C
L
U
S
I
E
V
E
I
T
A
L
I
A
A
N
S
E

M
O
D
E
1
7
F
U
N
N
Y

F
A
S
H
I
O
N
F
O
R

M
E
N
1
5
C
L
O
C
H
A
R
D
R
E
T
R
O

E
N

C
H
I
Q
E

V
O
O
R

H
E
M

E
N

H
A
A
R
2
2
E
N
C
O
R
E
2
E
H
A
N
D
S
&
N
IE
U
W
E

K
L
E
D
IN
G
E
N
K
U
N
S
T
2
6
D
E
W
O
E
S
T
IJ
N
R
O
O
S
5
0
%
K
O
R
T
IN
G
O
P
A
L
L
E
S
2
9
L
A

K
E
M
M
E
L
I
N
G
E
R
I
E

&

M
O
R
E
L
I
N
G
E
R
I
E

E
N

B
O
R
S
T
P
R
O
T
H
E
S
E
S
3
0
L
E
T
H
A
I C
U
IS
IN
E
D
E
B
E
S
T
E
T
A
I V
A
N
O
V
E
R
IJ
S
S
E
L
3
4
A
L
T
E
R
N
O
T
E
A
G
E
N
D
A
S
, K
A
L
E
N
D
E
R
S
, N
O
T
IT
IE
B
O
E
K
E
N
.
P
O
S
T
E
R
S
, S
T
A
T
IO
N
A
R
Y
4
2
B
R
A
S
S
E
R
IE
4
2
L
E
K
K
E
R
E
T
E
N
&
D
R
IN
K
E
N
IN
H
A
R
T
J
E
D
E
V
E
N
T
E
R
4
6
H
O
G
E
R
A
M
E
N
K
L
E
D
I
N
G
,

K
A
D
O
E
N

M
E
E
R
!
49
HOLY COW
KLEURRIJKE KLEDING EN WOONDECORATIES
5
2
H
E
T
N
I
E
U
W
E
A
A
L
T
J
E
K
O
O
K
B
O
E
K
E
N
,

K
A
A
S

E
N

K
R
U
U
D
M
O
E
S
5
4
O
R
I

N
T
A
L

G
R
I
L
L
D
E
B
E
S
T
E

S
P
A
R
E
-
R
I
B
S
V
A
N

D
E
V
E
N
T
E
R
55
ENGEL & BENGEL
HET GEZELLIGSTE EETCAF VAN DEVENTER
65
KRETA
MEZES & GRILL - 0570-618848, WWW.KRETADEVENTER.NET
67
BIBETT
FASHION
71
CLASSY KAPPERS
DAMES EN HEREN
77
DE STOOFPOT
ALLES VOOR DE KOK
1
2
1
0
0
%
J
E
Z
E
L
F
V
IN
T
A
G
E
, O
U
T
L
E
T
E
N

2
E
H
A
N
D
S
K
L
E
D
IN
G
1
4
1
6
K
O
N
IN
G
S
H
O
F
G
A
L
E
R
IE
1
8
FOOD & OIL
DE LEKKERSTE WINKEL VAN DE SPIJKERBOORSTEEG
1
1
C
O
U
P
E
D
E
F
O
U
D
R
E
V
O
O
R
D
E

M
O
O
I
S
T
E
A
N
T
I
E
K
E

S
E
R
V
I
E
Z
E
N
14
AVA FASHION
DAMESKLEDING VAN HOGE KWALITEIT
VOOR EEN BETAALBARE PRIJS
18
COFFEE2GETHER
D EXPRESSOBAR VAN DEVENTER
4
7
L
A
L
E
S
M
O
D
E
B
I
J
Z
O
N
D
E
R
E

W
I
N
K
E
L

M
E
T

B
I
J
Z
O
N
D
E
R
E

K
L
E
D
I
N
G
22
ROSA MASEDA
TASSEN EN ACCESOIRES
WWW.ROSAMASEDA.COM
2
3

T
H
A
R
N
A
S
J
U
W
E
L
I
E
R
,
D
E
S
I
G
N

E
N
A
N
T
I
E
K
1
9
P
I
N
K
Y

N
A
I
L
S
V
O
O
R

M
O
O
I
E

N
A
G
E
L
S

M
O
E
T

J
E
B
I
J

P
I
N
K
Y

N
A
I
L
S

Z
I
J
N
2
7
T
A
S
T
E

O
F

H
O
N
E
Y
E
T
E
N

&

D
R
I
N
K
E
N

S
M
I
L
E
S
F
O
R

F
R
E
E
!
10
TOPTIME
GROOT GENOEG VOOR EEN UITGEBREID ASSORTIMENT
10
A
1
D
E
Z
A
A
K
C
A
D
E
A
U
T
J
E
G
E
Z
O
C
H
T
,
H
IE
R
G
E
K
O
C
H
T
8
G
U
L
D
E
N
K
N
O
O
P
T
A
S
S
E
N
, R
IE
M
E
N
,
P
O
R
T
E
M
O
N
N
E
E
S
E
N

K
L
E
D
IN
G
R
E
P
A
R
A
T
IE
K
L
E
IN
E
O
V
E
R
S
T
R
A
A
T
K
L
E
IN
E
O
V
E
R
S
T
R
A
A
T
K
L
E
IN
E
O
V
E
R
S
T
R
A
A
T
G
R
O
T
E
O
V
E
R
S
T
R
A
A
T
G
R
O
T
E

O
V
E
R
S
T
R
A
A
T
S
P
I
J
K
E
R
B
O
O
R
S
T
E
E
G
S
P
I
J
K
E
R
B
O
O
R
S
T
E
E
G
94
HOTEL ROYAL
SLAPEN MET ONTBIJT,
KOFFIE, LUNCH EN DINER
BRINK
9
5
K
A
L
D
I

O
K

V
O
O
R

D
E

L
E
K
K
E
R
S
T
E

K
O
F
F
I
E

E
N

T
H
E
E
B
R
I
N
K
5
8
J
A
V
A
H
O
U
S
E
E
C
H
T
A
U
T
H
E
N
T
IE
K
E

J
A
V
A
A
N
S
E
G
E
R
E
C
H
T
E
N
2
J
A
N
IJ
Z
E
R
M
A
N
C
O
IF
F
U
R
E
V
O
O
R
U
W
P
E
R
S
O
O
N
L
IJ
K
E
H
A
A
R
V
E
R
Z
O
R
G
IN
G
4
7
B
O
N
T
E
K
L
I
P
P
E
R
G
E
N
I
E
T
E
N

V
A
N

D
E

L
E
K
K
E
R
S
T
E
K
O
F
F
I
E
,

T
H
E
E

E
N

C
H
O
C
O
L
A
DEZE PAGINA IS OPGEMAAKT DOOR YVONNE RECLAME!
VOOR AL UW RECLAME UITINGEN!
WWW.YVONNERECLAME.NL
Trends
Over Deventer november 2013
11.
Power Slim: De verschillende
fasen nader bekeken!
Door Monique Rhee, Ariane Inden Deventer
Deze keer in over de pleinen bespreken we
fase 1 van power slim met u. Wat mag u wel
in deze fase en wat mag u niet! En hoe werkt
het precies met de persoonlijke begeleiding?
Nog even voor u de verschillende fasen uit het
behandelplan op een rijtje:
Fase 1: Strikte fase; afvallen
In de eerste fase neemt u 5 tot 7 producten van
Power Slim per dag. Verder hebt u de keuze uit
mager vlees, vis, eieren en vele soorten groen-
ten en smaakmakers. In deze fase bereikt u het
grootste gedeelte van uw gewichtsverlies. U
blijft in fase 1 totdat u 80% van uw gewenste
gewichtsverlies hebt bereikt.
Fase 2: Overgangsfase; bereik je streefgewicht
In de overgangsfase bereikt u uw streefgewicht.
Er worden geleidelijk meer soorten voedings-
middelen aan het menu toegevoegd. Brood,
fruit, kaas, noten en graanproducten komen
stapsgewijs weer terug op het menu. Onze Po-
wer Slim voedingscoach leert u wat de goede
keuzes en hoeveelheden zijn .
Fase 3: stabilisatiefase; voorkomen jojo effect
Nu u eenmaal uw streefgewicht hebt bereikt
laten we u nog niet los. Op gewicht blijven is
immers de grootste uitdaging van afvallen.
Daarom leert u in de stabilisatiefase gezond te
eten om uw gewicht te stabiliseren en te leren
behouden.
U neemt alleen nog de tussendoortjes van Po-
wer Slim. Bij een groot gewichtsverlies blijft u
voor minimaal een jaar onder begeleiding. Zo
helpen we u terugvallen te voorkomen.
Fase 1 nader bekeken. Fase 1 is de strikte fase
waarin u gaat afvallen. Fase 1 bestaat uit fase
1a en 1b. In fase 1a gaat u van de 80% die u in
fase 1 gaat afvallen, 50% afvallen. De andere
50% valt u in fase 1b af. Door (bijna) alle kool-
hydraten en vetten uit uw eten te halen en ei-
witrijke producten toe te voegen, gaat u afval-
len. In fase 1a neemt u gemiddeld 6 producten,
afhankelijk van uw gewicht. Deze berekent de
power slim coach voor u. De power slim coach
begeleidt u de gehele periode dat u gaat afval-
len. U komt elke week bij de power slim coach
om te wegen en voor u relevante punten te be-
spreken.
Een aantal belangrijke punten voor fase 1 op
een rij:
Neem om de 2 tot 2,5 uur een power slim
product
Neem de aanbevolen hoeveelheid produc-
ten per dag
1 product meer is toegestaan, 1 product
minder niet
Neem maximaal 40g koolhydraten
Drink twee liter water per dag
Neem 2 eetlepels olie per dag
Ga elke week naar de power slim coach,
dat stimuleert!
Tijdens fase 1a mag u tijdens de lunch en het
diner 200g tot 400g groente (afhankelijk van
de groente). Zo kunt u dus heel gemakkelijk
een lekkere maaltijd klaar maken. Neem bij-
voorbeeld de power slim rijst en bak champig-
nons, paprika en paksoi met wat ketjap. Maak
het geheel af met wat verse kruiden. Een prima
lunch of diner!
Tijdens het diner kunt u kiezen voor een po-
wer slim product met groente of vlees of vis
met groente. U kunt dus prima met uw man
en kinderen samen eten. In fase 1b kunt u ook
tijdens de lunch kiezen voor vlees of vis en
groente in plaats van een power slim product.
Genoeg te variren dus. Bij elke fase hoort
een kaart waarop precies staat wat u wel en
niet mag eten en combineren. Heel handig en
overzichtelijk!
Begint u met power slim in no-
vember dan krijgt u het kookboek
t.w.v. 14,95 bij aanschaf van
het starterspakket van Power
Slim van ons cadeau!
Wilt u meer informatie of wilt u
een afspraak maken? Neem dan
contact op via 0570 750 972.
Wel mee in de wasmachine, of toch niet?
En is online dat ene mooie setje kopen nu wel zon goed idee?
La Kemme Lingerie & more zet 10 handige lingerie tips voor u op een
rijtje.
1
Koop lingerie altijd in een lingeriespeciaalzaak. U heeft namelijk niet n
vaste maat. Uw cup en omvang verschillen niet alleen per merk, maar ook
per model van hetzelfde merk.
2
Het belangrijkste is de omvang van de bh; hier haalt de bh de meeste steun
uit; daarna komen pas de schouderbandjes.
3
Wanneer u de bh aantrekt leunt u vervolgens iets naar voren zodat de bor-
sten in het midden van de cups komen te zitten. Ga rechtop staan en maak
de haakjes op het rugpand vast. Zo zit de bh meteen het mooist.
4
Vaak zijn borsten ongelijk; u lost dit makkelijk op door het ene bandje iets
hoger te stellen dan het andere.
5
Lingerie blijft het mooist als u het op de hand wast. Wilt u lingerie toch
in de machine wassen? Dan wel in een apart waszakje (bij ons gratis bij
aankoop lingerie), nooit warmer dan 30 graden en laat wasverzachter achter-
wege. Dit haalt de rek uit de belangrijke elastische zijstukken van de bh die
juist voor stevigheid zorgen. (Kijkt u op het wasvoorschrift in de bh.)
6
Draagt u graag witte bovenkleding, kies dan voor een rode bh. Rood onder
wit valt niet op, en het is meer sexy dan een nude - of huidkleurige bh.
7
Beugels mogen nooit prikken in de oksel. Doen ze dit wel, dan heeft u een
verkeerd model of klopt de maat van de bh niet.
8
Als u een nieuwe bh gaat kopen, adviseren wij u een aansluitend topje
erover te passen. Zo kunt u meteen zien welke vorm de bh aan uw guur
geeft en checken of de bh niet te klein is.
9
Alle waar naar zn geld. Bij een goede bh worden zon 45 verschillende on-
derdelen gebruikt, die veelal met de hand aan elkaar genaaid worden en
die ook na veel wassen en dragen hun kwaliteit behouden.
10
De beste manier om uw bhs te bewaren, is ze niet dubbel te vouwen
maar ze opengevouwen in een la te leggen of op te hangen.
La Kemme lingerie nodigt u vrijblijvend uit om te laten zien wat mooie lingerie
met u kan doen.
Graag tot ziens!
Wat u altijd al wilde weten......
Gezondheid
Over Deventer november 2013
12.


Piaktijk vooi Pijnbestiijuing Beigschilu 14 | Beventei
www.piaktijkvooipijnbestiijuing.nl Zwaluwsti. 28 | Nijmegen
infopiaktijkvooipijnbestiijuing.nl u24 S24 2SS7 | u6 22 78 u4 88
Tiauitioneel Chinese ueneeskunue | Tuina-massage | Acupunctuui | Noxa-theiapie | Cuppen | uuasha | Auvies
Mogelijk verbod op kraken
zegt Inspectie van de Gezondheid
De berichten zijn fors. Er gaat veel mis bij nekmanipulaties. Kraken van de nek
kan gevaarlijk zijn en leiden tot een CVA of beroerte. In november zal de Nederlandse
Vereniging voor Manuele Therapeuten een denitief besluit nemen.
Dit heeft consequenties voor manueel therapeuten en chiropractors.
En hoe is dat dan voor Tuina- therapeuten (Chinese manuele therapie)?
Het allergrootste verschil zit in het feit dat wij spieren, pezen en ligamenten
losmaken. Een heel groot verschil met bijvoorbeeld chiropractors die niet wezenlijk
masseren. Zij kijken voornamelijk naar de stand van bijvoorbeeld de wervels. Manu-
eel therapeuten en Tuina-therapeuten lijken vandaag de dag steeds meer op elkaar.
De een bedrijft dry-needling, de ander acupunctuur. Spieren worden losgemaakt en
eventueel worden er manipulaties uitgevoerd.
Er is wel 1 heel groot verschil: de benaderingswijze.
Tuina therapeuten diagnosticeren volgens eeuwenoude losoen. Uit een
tijd dat de MRI nog niet bestond. Wellicht denkt u dat dat een achterstand is, maar wat
als de MRI niets uitwijst? U kunt ondanks dat, toch pijn en stijfheid voelen in de nek.
De Tuina therapeut diagnosticeert door middel van pols- en tongdiagnostiek. Samen
met het vraaggesprek levert dat andere inzichten op. Drukpijn die elders voelbaar is, is
verklaarbaar door middel van de meridiaanleer. Zo kunnen wij bijvoorbeeld klachten
uitleggen, die Westers nog onverklaarbaar zijn.
Laat u goed informeren over de kunde en de achtergrond van de therapeut!
Zeker wanneer het nekletsel of blessures aangaat.
Merel Somer
Wie, wat, waar
Lotte Botter van Lottes Logica. Voedingsdes-
kundige. Voedingsadvies, workshops en be-
geleiding bij leefstijlverandering. Van Ostade-
straat 45 Deventer. www.lotteslogica.nl
Welke (behandel)methode bied je aan?
Ik ben voedingsdeskundige. Ik kijk samen met mensen naar
de mogelijkheden om hun leefstijl te veranderen. Veel men-
sen willen graag anders gaan eten maar weten vaak niet hoe
ze dit aan moeten pakken. De informatie over eten is vaak te-
genstrijdig en dit ontmoedigt mensen om de stap tot gezondere
voeding te maken. Samen gaan we kijken hoe we de wensen en
doelen kunnen bereiken.
In mijn workshop ga ik aan de slag met mensen die graag E-
nummervrij willen eten of superfoods willen gebruiken maar
niet weten hoe. De nadruk van mijn werkwijze ligt op een posi-
tieve benadering. Ik wil graag dat mensen hun eigen mogelijk-
heden en kracht vinden, en zo prettiger in hun vel gaan zitten.
Werk je samen met andere zorgverleners?
Door het bekijken van de leefstijl komen er vaak ook wensen
naar voren die niet direct voedingsgerelateerd zijn. Bij een
gezonde leefstijl hoort ook gezond bewegen, en een gezonde
mindset. Omdat ik nog niet lang werkzaam ben in mijn eigen
praktijk ben ik druk bezig met het opbouwen van een netwerk
met mensen die mijn aanpak kunnen verrijken.
Is er ook inhoudelijk overleg met de zorgverleners waarmee je
samenwerkt?
Mijn workshops vinden plaats bij Yogastudio en winkel
Sundry Moves, en inhoudelijk heb-
ben wij ook overleg over gezond
bewegen. Ik heb regelmatig contact
met een inner-voice coach als er
vraagstukken zijn op het gebied van
het bereiken van wensen en idealen.
Voor de toekomst zal ik hopelijk
met nog meer zorgverleners kun-
nen samenwerken zodat iedereen de zorg krijgt waar hij of zij
baat bij heeft.
Kun je kort weergeven wat clinten kunnen verwachten? Wat
zijn de effecten, en hoe lang duurt een behandeltraject?
De uitkomst van een behandeling zijn grotendeels afhankelijk
van de hulpvraag. Soms is dat het verliezen van gewicht, en
soms zijn er specifiekere klachten zoals migraine, intoleranties
of de algemene wens van een gezondere leefstijl. We gaan sa-
men een doel stellen en hier naartoe werken. Een traject duurt
meestal tussen de 3 en 6 maanden. Waarbij in het begin twee
of drie consulten nodig zijn, en het contact daarna veelal telefo-
nisch of via de mail kan plaatsvinden.
De workshops die ik geef zoals de workshop E-nummervrij
eten, duurt 1 avond, waarna men zelf aan de slag kan.
Zijn er specialisaties?
Ik ben gespecialiseerd in het geven van begeleiding, workshops
en lezingen over eten zonder toevoegingen (E-nummervrij).
Ook histaminearm, suikervrij en superfoods zijn onderwerpen
waar ik me mee bezig houd.
ADVERTORIAL
ADVERTORIAL
Wie is jouw held?
Door een vriendin werd ik geattendeerd op de website van een masseur/
coach in Eschede die dingen doet als Tillen met je billen. Licht lekker in
de mond. Hij noemt zijn website PersonalHero. Ook al zon kreet.
Een beetje sceptisch begon ik met het lezen van zijn achtergrond, de uitleg
van zijn behandeling en de reacties van zijn clinten. Hij kwam oorspron-
kelijk uit een heel andere hoek, had namelijk HEAO gedaan, en had zich
daarna bijgeschoold via cursussen. Bijna voor de hand liggend om te zeg-
gen dat het geen expert is. Maar grappig genoeg was veel van wat hij schreef erg herkenbaar. Hij
heeft zichzelf getraind om goed te voelen wat hij doet als hij mensen aanraakt, het zogenaamde
Fingerspitzengefhl. En hij evaluaeert steeds kritisch wat werkt en wat niet werkt.
Onder het motto: Als een behandeling geen snel resultaat geeft, dan moet je een andere strategie
volgen. En dat is nu net waar ik ook in geloof.
Ook deze PersonalHero werkt met het benvloeden van onder andere bindweefselblokkades.
Deze bindweefselblokkades benvloeden het normale bewegen negatief en bij sporters leiden
deze al snel tot blessures. Ook gaf hij zijn clinten oefeningen mee om zichzelf steeds weer in
balans te brengen.
Wat hij doet is niet echt regulier en ook niet echt alternatief. Maar als je de commentaren leest,
zie je dat zijn klanten gewoon een goed werkende, effectieve behandeling hebben gekregen, daar
waar andere behandelingen soms gewoon niet werkten.
Toch hoor ik de artsen bij wijze van spreken al roepen: Die behandelingen werken zo goed, om-
dat zijn clinten er graag in willen geloven. De mythe van de misleidde consument die niet weet
dat hij in het ootje genomen wordt, is nog steeds hardnekkig aanwezig in de gezondheidszorg.
Gelukkig hebben we allemaal ons eigen lichaamsgevoel, wat een prachtig kompas is om te beoor-
delen of iets werkt of niet. Want met kennis en wetenschap alleen kan je geen pijn weghalen, of
vitaliteit opbouwen. Met een goed lichaamsgevoel en ontspannen bewegen kan dat wel! En dat is
wat je meestal zelf in de hand hebt!
Alleen die naam, die blijft een beetje hangen. Tillen met de billen daar kan ik me iets heel
concreets bij voorstellen. Maar PersonalHero,
tja. Wat moet je daar dan mee? Wie is jouw held
dan? Misschien bent je dat gewoon zelf?!
Maartje van Hooft
Mind your Body
ADVERTORIAL
Trends
Over Deventer november 2013
13.
Onlangs ben ik, na een veel te lange tijd,
weer eens met de kinderen naar het bos
geweest. Alles stond in volle herfstpracht
en het leek wel of er dit jaar veel meer
paddenst oel en
stonden dan
voorgaande jaren.
Sarah moest voor
school herfst-
dingetjes zoals
herfstbl aderen,
nootjes, besjes
(en wat dies dan
allemaal wel niet
meer zij) verzame-
len om daarmee
na de herfstvakantie samen met haar klas-
genootjes onderwezen te gaan worden
over de wonderen der natuur. En dat zijn
er nogal wat. Gelukkig pasten die middag
alle wonderen der natuur in twee plastic
tassen die ik op het laatste moment nog
even uit een lade op de werkkamer van
mijn vriendin weggegrist had.
Sarah en ik hebben na terugkomst de gevon-
den herfstbladeren tussen lagen van papier
verstopt in een oude 32-delige
plantenencyclopedie. De rest
hebben we te drogen gelegd
op de vensterbank van de
speelkamer, om na de vakan-
tie als gedroogde en geplette
trofeen van de herfststroop-
tocht mee naar school geno-
men te worden.
Behalve handenvol met herfst-
bladeren, eikels en beuken-
nootjes, hebben we ook de
nodige lijsterbessen gevon-
den. En Stanley zou Stanley
niet zijn, als hij geen manier
gevonden had om de lijster-
bessen gemakkelijk uit de boom te krijgen:
Kijk papa, als je zo doet, legde hij uit terwijl
hij met alle kracht de kroon van een jong lijs-
terbesje op de grond dwong, dan is het een
katapult. En terwijl hij het zij, liet hij de tak-
jes waarmee hij de boom op spanning hield
los, terwijl hij verstandig zijn gezicht afwende
en zijn ogen dicht-
kneep. En warem-
pel! De meest
rijpe lijsterbessen
schoten om onze
oren. Het werkte.
We vonden ze niet
meer terug..maar
het werkte. Slim
idee h papa, riep
hij trots. En daarna
ging hij op zoek
naar een boom waar dennenappels in hin-
gen. Om ze er even uit te schudden.
Want ik weet hoe dat moet h papa!
Voordat we naar het bos gingen, zijn we
nog even langs geweest bij iemand die af
en toe voor mij gewerkt heeft. Hij had een
(luxe)probleem, want stoofperen en walnoten
teveel. Stanley wilde daar aangekomen mee
de auto uit. Sarah en mijn vriendin bleven in de
auto om minder mannelijke zaken te bespre-
ken dan de taak die Stanley wachtte: helpen
met stoofperen uit de boom schudden.
Bij de eerste lading stond hij nog vol onge-
loof te kijken, hoe na wat schudwerk de rijpe
peren uit de boom voor hem op het gras vie-
len. Maar bij de tweede keer schudden deed
hij met alle kracht mee en onbevreesd voor
de vallende peren keek hij al schuddend om
zich heen om de vruchten van zijn arbeid te
kunnen aanschouwen.
Hij wist dus hoe dat moet: dennenappels
uit de boom schudden. Hij zocht een klein
boompje uit met een stam van ongeveer 20
centimeter doorsnede, liep er naar toe, nam
hem nog eens op. Draaide zich toen om en
zij: Papa, deze moet jij doen. Nou, en daar
sta je dan. Als ongekroonde sterkste papa van
de hele wereld. Gelukkig overschat Stanley
niet alleen zijn eigen krachten niet, maar ook
die van de sterkste papa van de hele wereld.
Hij keek nog eens naar de boom en zei toen:
Nee hoor. Geintje! Deze moeten we samen
schudden. En direct nadat hij dat zij, werd
hij gelukkig (voor mij) afgeleid door Sarah,
die een heel mooie paddenstoel gezien had,
waar wij met zn allen dringend naar moesten
komen kijken. Al met al hebben we een leuke
middag gehad.
Tot nu toe hebben we heerlijk weer deze
herfst. Helaas net niet lekker genoeg om in de
tuin te zitten. Dat heeft echter ook zijn voorde-
len: Waarom zou je de tuin laten aanleggen
of veranderen op het moment dat je er wel in
wil zitten? Wanneer je toch al speelt met de
gedachte om de tuin te veranderen, dan zou
ik willen adviseren om dat nu te laten doen. In
de herfst- en winterperiode. Last van de rom-
mel die het geeft heb je niet: je zit toch niet
buiten. En zodra van het voorjaar de eerste
zonnestralen doorkomen, kun je direct genie-
ten. Een ander bijkomend voordeel is dat,
zolang de grond niet bevroren is of er geen
sneeuw ligt, alle plantwerkzaamheden uitge-
voerd kunnen worden.
Bovendien geldt de tijdelijke btw verlaging op
tuinwerkzaamheden nog tot 1 maart 2014.
Dus dan profiteer je ook nog van 15% kor-
ting.
(Oh ja, en nog wat hl anders: Wie kan
mij een recept sturen voor taart of gebak
met peren en walnoten? Dat heb ik name-
lijk beloofd als tegenprestatie voor de gratis
peren.)
Ed Linnemann
De stoofpeer valt niet ver van de boom
A.A. Living Garden Design
Toutenburg 407
7423XD Deventer
Telefoon: 0570-651655
Mobiel: 06-51892379
E-mail: info@aalivinggardendesign.nl
www.aalivinggardendesign.nl
Reizen & Spelen
Over Deventer november 2013
15.
Spel van de maand
Lekker uit je
nek kletsen met
Nonsense
Het is al jaren een favoriet spel bij Koning Willem, dus
wordt het hoog tijd om Nonsense eens wat extra aan-
dacht te geven.
In 1 minuut vertel je een verhaal waar je een geheim
woord of meerdere woorden in verweeft. Niemand
mag dit woord raden. De luisteraars winnen als ze
toch de verborgen woorden weten te vinden.
Er zijn twee sets opdrachtkaarten. De ene set bestaat
uit situatiezinnen en op de andere kaarten staan
steeds 6 willekeurige woorden. Als je aan de beurt
bent, kies je een van de zes woorden en krijg je van
jouw buurman een situatie. Vervolgens mag je een
minuut lang uit je nek kletsen. De andere spelers
schrijven in die minuut alle woorden op waarvan ze
denken dat die op jouw opdrachtkaart staan. Als de
tijd om is kiezen zij er allemaal 1 uit. Spelers die jouw
woord raden, krijgen 25 punten. Als niemand jouw
woord kon raden, scoor je als verteller 50 punten. Er
komen in elke ronde meer woorden bij. Aan het einde
van elke ronde wordt de felbegeerde roze Nonsense
trofee uitgereikt. Dat is niet alleen een eer. Je mag ook
een nieuwe woordenkaart pakken als degene die je
hebt je niet aanstaat. Na 4 ronden is het spel afgelo-
pen.
Nonsense stimuleert creativiteit, luistervermogen en
woordenschat.
Nonsense is een fantastisch gezelschapsspel en in no-
vember spel van de maand bij Koning Willem.
kleine overstraat 24-26 deventer
0570-614181
info@koning-willem.com
www.spellenfabriek.com
www.facebook.com/koningwillempret
www.twitter.com/koningwillem
Veel Deventenaren zijn
liefhebber van souve-
nirs uit eigen stad en
willen deze veelal zelf
houden, aan vrienden/
familie geven of mee-
nemen naar het bui-
tenland.
De VVV Deventer Museum-
winkel heeft het meest uitge-
breide assortiment verrassen-
de & smaakvolle lekkernijen,
cadeauartikelen en souvenirs
voor ieder beschikbaar bud-
get. Lokaal geproduceerde
producten of artikelen met
een streekgerichte afbeelding.
Voor alle artikelen geldt: leuk
om cadeau te geven, maar
minstens zo leuk om zelf te
houden!
Bij de VVV kunt u een leuk
Sinterklaascadeau, Kerstge-
VVV Tip van de maand november 2013
Deventer geschenken voor de feestdagen
VVV Deventer
Brink 56
T: 0570-710120
E: vvv@deventermusea.nl
I: www.vvvdeventer.nl
OVER PLEINEN aanbieding
D
E
Stel uw eigen geschenkpakket samen bij de VVV De-
venter en ontvang 10% korting op het gehele pak-
ket!
Deze kortingsbon is geldig bij een bestedingswaarde vanaf
5,- in de VVV Museumwinkel in de Waag, Brink 56 te Deventer.
(Deze kortingsbon is geldig t/m 31 december 2013.
Cadeaubonnen zijn uitgesloten van deze actie.)

schenk of gewoon cadeautje


tussendoor uitzoeken, maar er
is ook de mogelijkheid om een
heel Deventer Geschenkpak-
ket samen te stellen, van klein
tot groot.
Kunt u geen cadeau vinden
naar uw zin? Een cadeaubon is
het ideale geschenk: voor een
cadeau helemaal naar wens,
een gezellig diner in een res-
taurant, de nieuwste gadget of
DVD of voor een avondje uit
naar bioscoop of theater. Een
cadeaubon is leuk om te geven
n om te krijgen! We hebben
voor iedereen, voor ieder bud-
get en voor elke gelegenheid
de juiste bon: VVV Cadeau-
bon, Nationale Dinercheque,
Bol.com Cadeaubon, Natio-
nale Bioscoopbon, Podium
Cadeaukaart & Bongo Beleve-
niscadeau.