Vous êtes sur la page 1sur 4

Charakterystyki

sterownik PLC Twido - zasilanie 100240 V AC - 24 WE 24 V DC - 16 WY

Gwne
Rodzina produktw Typ produktu lub komponentu Numer WE/WY dyskrenych Numer wej cia dyskretnego Napicie wej cia dyskretnego Twido Sterownik kompaktowy 40 24 24 V

Typ napicia wej cia dyskretnegoDC Numer wyj cia dyskretnego [Us] znamionowe napicie zasilania Liczba moduw rozszerzeniowych we/wy Zastosowanie slotu Kopia zapasowa danych 14 dla przekanik 2 dla tranzystor 100...240 V AC 7 Kaseta pami ci Internal RAM (external battery TSXPLP01) 3 years

Poczenie typu zintegrowanego Zasilanie Adapter interfejsu poczenia szeregowego (RS232C/RS485) Non isolated serial link mini DIN, Modbus/character mode master/slave RTU/ASCII (RS485) half duplex, 38,4 kbit/s Funkcja uzupeniajca Przetwarzanie zdarze PID

Uzupenienie
Logika wej cia dyskretnego Ograniczenia napicia wej ciowego Prd wej cia dyskretnego rdo lub uj cie 20.4...26.4 V 11 mA dla I0.0 do I0.1 11 mA dla I0.6 do I0.7 7 mA dla I0.2 do I0.5 7 mA dla I0.8 do I0.23 2100 Ohm dla I0.0 do I0.1 2100 Ohm dla I0.6 do I0.7 3400 Ohm dla I0.2 do I0.5 3400 Ohm dla I0.8 do I0.23 150 s + programowany czas filtru I0.6 do I0.23 przy stanie 0 35 s + programowany czas filtru na I0.0 do I0.5 przy stanie 1 40 s + programowany czas filtru do I0.0 do I0.5 przy stanie 0 40 s + programowany czas filtru do I0.6 do I0.23 przy stanie 1 1500 Vrms przez 1 minut Nie/brak/bez/aden 0.1 mA <= 30000 2 A at 240 V AC inductive load, operating rate = 30 cyc/mn for relay output 2 A at 240 V AC resistive load, operating rate = 30 cyc/mn for relay output 2 A at 30 V DC inductive load, operating rate = 30 cyc/mn for relay output 2 A at 30 V DC resistive load, operating rate = 30 cyc/mn for relay output >= 20000000 cycles for relay output >= 100000 cycles for relay output 128 mA w 24 V DC przy stanie 1 128 mA w 24 V DC stan 1 + wej cie ON 140 mA w 5 V DC stan 1 + wejscie ON 5 mA w 24 V DC przy stanie 0 70 mA w 5 V DC przy stanie 0 90 mA w 5 V DC przy stanie 1 Nieusuwalna zczka rubowa

Impedancja wej ciowa

Czas filtru

Izolacja pomidzy kanaem a logik wewntrzn Rezystancja izolacji pomidzy kanaami Minimalne obcienie Rezystancja styku Prd obcienia

Wytrzymaomechaniczna Trwaoelektryczna Zuycie prdu

Poczenie Wej/Wyj

1/4

Informacjezawartewtejdokumentacjizawieraoglneopisylubcharakterystykitechnicznejwykonaniaproduktwzawartychwniniejszymdokumencie.Dokumentacjataniejestprzeznaczonajakosubstytutiniemoebystosowanadookreleniaprzydatnocilubniezawodnocitych produktwdlakonkretnychaplikacjiuytkownika.Obowizkiemkadegotakiegouytkownikalubintegratorajestwykonanieodpowiedniejipenejanalizyryzyka,ocenyitestowaniaproduktwwodniesieniudookrelonejaplikacjilubodpowiedniegostosowaniakorzystaniazniej.AniSchneider ElectricIndustriesSAS,aniadenzjejoddziawlubspekzalenychsponosiodpowiedzialnocizaniewaciwewykorzystanieinformacjiwnimzawartych.

Dane produktu

TWDLCAA40DRF

Liczba wej/wyj

<= 152 z odczalna zczka rubowa z moduem rozszerzeniowym we/wy <= 208 z zczka sprynowa z moduem rozszerzeniowym we/wy <= 264 z zcze HE-10 z moduem rozszerzeniowym we/wy 50/60 Hz 85...264 V 47...63 Hz 0.4 A dla 24 V DC czujniki 790 mA <= 35 A Zabezpieczenie mocy z bezpiecznik wewntrzny 65 VA w 100 V 77 VA w 264 V > 10 MOhm przy 500 V, pomiedzy WE/WY a zaciskami uziemienia > 10 MOhm przy 500 V, pomidzy zasilaniem a zaciskami uziemienia 3000 instrukcji 1 ms 0.5 ms Wewntrzna pamiRAM, 128 licznikw, niezmienne, nietrygonometryczne Wewntrzna pamiRAM, 128 timerw, niezmienne, nietrygonometryczne Wewntrzna pamiRAM, 256 bitw wewntrznych, niezmienne, nietrygonometryczne Wewntrzna pamiRAM, 3000 sw wewntrznych, niezmiennych, nietrygonometrycznych Wewntrzna pamiRAM, podwjne sowa, niezmienne, nietrygonometryczne Wewntrzna pamiRAM, zmienny, trygonometryczny 1 Z <= 30 s/miesic 30 dni PWM/PLS 2 w 7 kHz 2 w 20000 Hz 32 bitw 4 w 5000 Hz 16 bitw 1 punkt regulowany od 0...1023 1 punkt regulowany od 0 do 511 punktw 1 LED dla wskanik wietlny uytkownika (STAT) 1 LED zielony dla PWR 1 LED zielony dla RUN 1 LED na kanazielony dla status Wej/Wyj 1 LED RED dla bd modu u (ERR) 0.525 kg

Czstotliwosieci Graniczne napicie zasilajce Granice czstotliwo ci sieciowej Prd wyj ciowy zasilania Prd wej ciowy zasilania Prd rozruchowy Rodzaj zabezpieczenia Pobr mocy w VA Rezystancja izolacji Pami programu Dokadny czas dla instrukcji 1 K Ukad napowietrzny Opis pami ci

Wolne szczeliny Zegar czasu rzeczywistego Funkcje pozycjonowania Numer wej cia liczcego Analogowe punkty regulacji Dioda sygnalizujca stan

Masa produktu

rodowisko
Odpornona krtkie zaniki zasilania Sia dielektryka Certyfikacja produktu Oznaczenie Temepratura otoczenia dla pracy Temepratura otoczenia dla przechowywania Wilgotnowzgldna Stopieochrony IP Wysokopracy Wysokoprzechowywania Odpornona wibracje 10 ms 1500 V dla 1 minuty pomidzy I/O i zaciskami uziemienia 1500 V dla 1 minuty pomidzy zasilaniem i zaciskami uziemienia CSA UL CE 0...55 C -25...70 C 30...95 % bez kondensacji IP20 0...2000 m 0...3000 m 0,075 mm, 10...57 Hz mounting on: 35 mm szyna symetryczna DIN 1 gn, 57...150 Hz mounting on: 35 mm szyna symetryczna DIN 1.6 mm, 2...25 Hz mounting on: pyta lub panel z zestawem mocujcym 4 gn, 25...100 Hz mounting on: pyta lub panel z zestawem mocujcym 15 gn dla 11 ms

Odpornona wstrzsy

Dimensions

2/4

8.5 mm (0.33 in) when the clamp is pulled out.

Minimum Clearances for a Compact Base and Expansion I/O Modules

Mounting Hole Layout

AC Power Supply Wiring Diagram

DC Source Inputs Wiring Diagrams External Power

3/4

Internal Power

Max current: 400mA.

DC Sink Inputs Wiring Diagrams External Power

Internal Power

Max current: 400mA.

Relay and Transistor Outputs Wiring Diagram

Performance Curves I/O Usage Limits

(1) (2)

Limit for TWDLCAA16DRF, TWDLCA24DRF, TWDLCA40DRF and TWDLD40DRF All compact bases

4/4