Vous êtes sur la page 1sur 118

Voorwoord Beste vrijwilliger In deze vacaturelijst vind je een overzicht van de Brusselse organisaties die op zoek zijn naar

vrijwilligers. De lijst is ingedeeld in categorien, zodat je gemakkelijk kunt vinden wat je interesseert. Wanneer je je keuze hebt gemaakt, of meer informatie wil over n van de organisaties, neem dan contact met hen op. In de lijst vind je de contactpersoon, het telefoonnummer en meestal ook het emailadres. Nog vragen? Zit je met vragen over je statuut, over verzekeringen of vergoedingen, of krijg je liever een individuele begeleiding bij je zoektocht naar vrijwilligerswerk, neem dan gerust contact op met Het Punt vzw. Voor mensen die beperkt Nederlands spreken, hebben we aan de vacatures een taalniveau toegekend. De uitleg van deze taal labels vind je op de volgende pagina. Bedankt voor je engagement en veel plezier toegewenst met je vrijwilligerswerk!

Prface Cher volontaire, La prsente brochure donne un aperu de toutes les organisations bruxelloises qui recherchent des volontaires. Le classement par type de vacances d'emploi vous permet de retrouver facilement ce qui vous intresse. Si vous dsirez de plus amples renseignements ou si vous avez fait votre choix, vous pouvez contacter l'organisation. Le nom de la personne de contact ainsi que le numro de tlphone (et dans la plupart des cas l'adresse mail) figurent dans la liste. D'autres questions? Het Punt vzw peut vous aider au cas o vous avez des questions concernant le statut, les assurances ou les indemnits. Vous y trouverez galement un accompagnement individuel dans votre recherche d'un travail de volontaire. Si vos connaissances de nerlandais sont limites, les symboles qui accompagnent chaque vacance d'emploi vous aideront faire votre choix. Vous trouverez l'explication de ces symboles la page suivante. Je vous remercie pour votre engagement et j'espre que le volontariat vous donnera beaucoup de plaisir.

Foreword Dear volunteer, This brochure contains a survey of Brussels-based organizations that are looking for volunteers. All vacancies are classified into categories, which simplifies your search. Once you have made your choice, you can contact the organization to ask further information. You can find the name and the telephone number (and very often the e-mail address too) of the contact in the brochure. Any other questions? Should you have any other questions about your statute, your insurance or your allowance, or should you prefer an individual counselling in your search for volunteer work, Het Punt vzw will be glad to help you. For those whose knowledge of Dutch is limited, we have assigned a "language label" to every vacancy. You'll find the explanation of these labels on the next page. Thank you for your involvement and have a lot of fun with your volunteer work.

VERKLARIN G TAALLABELS Start Je leert nog maar pas Nederlands. Je begrijpt nog niet zo veel. Toch zijn er leuke vacatures voor jou! Als je ziet, kan je zeker meedoen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M akkelijk Je hebt al wat lessen Nederlands gevolgd. Je kan al een beetje begrijpen, maar je durft nog niet zo goed te praten. Vacatures met een zijn goed voor jou. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gevorderd Je volgt al langer les Nederlands. Je begrijpt al veel en je kunt ook al iets vertellen. Je maakt soms nog fouten of je hebt wat hulp nodig. In vacatures met een houden de mensen rekening met je. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M oeilijk Je zit al in een hoog niveau van lessen. Nederlands vormt voor jou geen groot probleem meer. Vooral vacatures met een zijn op jouw taalniveau. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spreek je vloeiend Nederlands, dan zijn de vacatures zonder taallabel ook geschikt voor jou. EXPLIC ATION DES SY M BOLES Dbutant Tu viens de commencer les cours de nerlandais. Tu as encore beaucoup de difficults comprendre. Pourtant, il existe de chouettes vacances d'emploi pour toi. Si tu vois le symbole tu trouveras chaussure ton pied F acile Tu as dj suivi quelques cours de nerlandais. Tu comprends dj un peu, mais tu n'oses pas trs bien parler. Cherche les vacances d'emploi avec le symbole . Avanc Tu suis des cours depuis pas mal de temps. Tu comprends beaucoup et tu parles dj un peu. Toutefois, tu fais encore des fautes. Parfois, tu as besoin d'aide. Alors, les vacances d'emploi avec le symbole sont exactement ce qu'il te faut. Elles te permettront d'exercer le nerlandais. Difficile Tu as dj atteint un niveau lev. Le nerlandais ne constitue plus un grand problme pour toi. Les vacances d'emploi avec le symbole sont particulirement adaptes ton niveau. EXPLAN ATION OF THE LAN GUAGE LABELS Start You have just started learning Dutch You don't understand much yet. We do have some nice vacancies for you however. Look out for these vacancies are just the thing for you. Easy You have been learning Dutch for some time. You understand a little, but you're still afraid to talk. Vacancies with the label will suit you perfectly. People talk slowly and you'll learn a lot. Advanced You have had quite a few Dutch lessons. You understand a lot and you're capable of saying some things yourself. You're still making errors though, and sometimes you could do with some help. Vacancies with the label will offer you an occasion to improve your knowledge. They are a perfect place to practise your Dutch! Difficult You have reached a high level. Dutch is no longer a problem. You can reply to any vacancy you're interested in. Vacancies with the label are perfectly adapted to your level.

Inhoud
V acaturetype Pagina

Bestuur, communicatie en promotie Praktisch werk en horeca Administratie Onderwijs en vorming Informatie en advies Animatie en groepsbegeleiding Zorg en gezelschap Buitenland

7 23 29 41 55 71 91 99

BESTUUR , COMMUNICATIE EN PROMOTIE EVENTORGANISATIE REDACTIE FONDSENWERVING GRAFISCH WERK VERSPREIDEN PROMOMATERIAAL ICT

Het Punt V ZW Omschrijving

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res Talenkennis

Help jij ons mee folders te verspreiden? Verken je graag je buurt? Heb je zin om folders te verspreiden bij verenigingen en veel bezochte plaatsen bij jou in de buurt? We zoeken iemand die dit tijdelijk wenst te doen in Ganshoren. opbouwwerk advies,communicatie,informatie,promotie 1083 lse Verhamme 02 218 55 16 hetpuntprojecten@gmail.com Steenkoolkaai 9B 1000 Brussel Nederlands gevorderd

Belgische Federatie Van Voedselbanken Omschrijving V erantwoordelijke voor fondsenwerving De Belgische Federatie van Voedselbanken is de overkoepelende organisatie van de 9 provinciale Voedselbanken die - met de hulp van 630 aangesloten caritatieve verenigingen - voedselhulp verstrekken aan ruim 120 000 minderbedeelden in ons land. Taak: - Contact opnemen met ondernemingen en organisaties die in het kader van de sociale verantwoordelijkheid van de ondernemingen (CSR) financile hulp verstrekken - De administratie verzorgen in verband met giften, legaten en schenkingen Vereisten: - Goed tweetalig zijn (Nl-Fr) - Vlot kunnen communiceren - 1 dag per week beschikbaar zijn welzijn fondsen 02 559 11 11 info@foodbanks.be Glasgowstraat 18 1070 Brussel Nederlands moeilijk|Frans

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

Belgische Federatie Van Voedselbanken Omschrijving V erantwoordelijke voor de kwaliteit De Belgische Federatie van Voedselbanken is de overkoepelende organisatie van de 9 provinciale Voedselbanken die - met de hulp van 630 aangesloten caritatieve verenigingen - voedselhulp verstrekken aan ruim 120 000 minderbedeelden in ons land. Taak: - De voedselbanken helpen de reglementering inzake voedselveiligheid en hygine te respecteren (informatie, raad...) - Woordvoerder zijn van de Voedselbanken op het gebied van voedselveiligheid Vereisten: - Ervaring hebben op dit gebied - Goed tweetalig zijn (Nl-Fr) - Bereikbaar zijn per GSM en PC - Zich kunnen verplaatsen naar de verschillende Voedselbanken

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

welzijn Communicatie, informatie 02 559 11 11 info@foodbanks.be Glasgowstraat 18 1070 Brussel Nederlands moeilijk|Frans

V luchtelingenwerk Vlaanderen Omschrijving V rijwilliger organisatie sportevenementen voor vluchtelingenwerk Je maakt deel uit van een gemotiveerde groep sportieve vrijwilligers. Jullie vertegenwoordigen Vluchtelingenwerk op sportevenementen zoals 20 km van Brussel, 10 Miles in Antwerpen, Dit doe je door andere mensen aan te spreken, organisatie van randactiviteiten voor deelnemende sporters, zoeken van sponsoring voor je sportieve prestatie t.v.v. Vluchtelingenwerk. Sec tor Socio-cultureel Taken Manifestaties, spel & sport Contactpersoon Kristien Van Mechelen 02/2254424 kristien@vluchtelingenwerk.be A d res Gaucheretstraat 164 1030 Brussel Talenkennis Nederlands starter I nternationale Federatie Voor Spina Bifida En Hydrocefalie Omschrijving fon dsenwerving IF Child Help Belgium is een vzw die zich inzet voor kinderen met een open ruggetje (spina bifida) en/of een waterhoofd (hydrocefalie) in ontwikkelingslanden. Wij zoeken een vrijwilliger om te helpen bij het uitdenken en uitwerken van een fondsenwervingsstrategie. Dit omvat o.a. volgende taken: Het opstellen van brieven en artikels met het oog op fondsenwerving bij particulieren - Fondsenwerving bij ondernemingen Online fondsenwerving op poten zetten - Creatie en updaten van nieuwsbrief. Wij denken aan een gedreven, communicatieve persoonlijkheid die mee nadenkt over de te voeren strategie en deze op dynamische wijze weet om te zetten in actie. Zij/hij weet overtuigend over te komen en streeft verzorgd taalgebruik na. Uitstekende kennis van het Nederlands is een must. Goede kennis van het Frans is een pluspunt. Wij zijn een jong en internationaal team met kantoor in het centrum van Brussel. Thuiswerk is bespreekbaar voor de taken die dat toelaten. Wij vergoeden gemaakte onkosten. Uw motivatiebrief en c.v. kan u opsturen ter attentie van Lieven Bauwens, lieven.bauwens@ifglobal.org. minderheden communicatie,fondsen,promotie,redactie Lieven Bauwens 025118466 lieven.bauwens@ifglobal.org Cellebroersstraat 16 1000 Brussel Nederlands vloeiend

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

CA W Mozaiek Omschrijving

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis Pos eco VZW Omschrijving

on dersteuning van pr en communicatiebeleid Wie heeft er kaas gegeten van communicatie en promotie en kan ons hierbij helpen, hoe bereik je 16- tot 20- jarigen, hoe maak je een folder voor anderstaligen of laaggeletterden, wie wil mee zoeken naar goede communicatiemiddelen om ons aanbod bij de juiste doelgroep te brengen welzijn communicatie,ict,promotie Marijke Van den Dries 02/289 60 10 marijke.vandendries@cawmozaiek.be Priemstraat 19A 1000 Brussel Nederlands vloeiend Med e-organisator Roadshows De Roadshows zijn namiddagen van workshops in hogescholen en universiteiten. Samen met een team van leuke en diverse collega's zorg je voor de organisatie van deze evenementen.De taken die jij krijgt toegediend hangen af van jouw interesses. Enkele mogelijkheden in jouw takenpakket zijn de algemene organisatie, de communicatie naar de partners, de communicatie naar de studenten,... vorming administratie,animatie,communicatie,informatie Vincent De Coninck 02/346.60.02 vincent.de.coninck@poseco.org Aalststraat 7-11 1000 Brussel Nederlands gevorderd, Nederlands moeilijk in houdelijk medewerker eiwittransitie De eiwittransitie (het verduurzamen van productie- en consumptiepatronen van eiwitten) interesseert jou mateloos. Zowel de eerste pijler (veevoeders duurzaam hier produceren in plaats van ggo-soja in te voeren) als de tweede pijler (verschuiving van consumptie van dierlijk naar meer plantaardig) vind je boeiend en daar wil je verder studiewerk rond verrichten en zaken in beweging doen komen. Je hebt interesse om de grote spelers (distributie, landbouwsector, overheid,...) hierrond te bewegen en stappen te doen zetten en je hebt hier creatieve ideen over. Dan ben je welkom in het team "eiwittransitie". socio-cultureel advies,communicatie,informatie Benny Van de Velde 02 893 09 60 benny@wervel.be Edinburgstraat 26 1050 Elsene Nederlands moeilijk

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis Wervelvzw Omschrijving

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

10

V oedselbank Brussel-Brabant VZW Omschrijving Cordinator aangesloten verenigingen Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die de cordinatie en de opvolging van onze aangesloten verenigingen willen opvolgen en begeleiden. Hun taak bestaat uit het leggen van contacten, opvolgen, bezoeken en informatie verschaffen aan de verantwoordelijken in de verschillende verenigingen. Indien u n dag per week hieraan wil besteden, gelieve u interesse hiervoor te melden. Sec tor welzijn Taken administratie,advies,communicatie,informatie Contactpersoon Holemans Syklvain 025 559 11 36 operation@foodbank-brabant.be A d res Glasgowstraat 16 1070 Brussel Talenkennis Nederlands vloeiend|Frans Bond Beter Leefmilieu Omschrijving d agelijks persopvolging 3 kranten Omschrijving project: Bond Beter Leefmilieu is op zoek naar een vrijwilliger die dagelijks voor 10 uur s morgens tijd kan vrijmaken om een drietal kranten (digitaal) en een aantal nieuwssites te screenen en een digitaal overzicht te maken van vermeldingen van Bond Beter Leefmilieu en ander milieu-nieuws. In eerste instantie enkele keren op kantoor in Brussel, later kan dat thuis gebeuren. Takenpakket:- overzicht maken van nieuws over milieu en duurzame ontwikkeling- verslag opmaken van vermeldingen van Bond Beter Leefmilieu in de pers Gevraagde opleiding/profiel- goed overweg kunnen met een computerbeschikken over een computer en internetverbinding- interesse in actualiteit rond milieu en duurzaamheid is een pluspunt Return- digitale toegang tot drie kranten Timing:- zo snel mogelijk starten Kandidaat stellen:- mailen naar kris.van.rossem@bblv.be natuur & leefmilieu redactie th uiswerk Kris Van Rossem 02/282 17 29 kris.van.rossem@bblv.be Tweekerkenstraat 47 1000 Brussel Nederlands moeilijk|Nederlands vloeiend

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res Talenkennis

Netwerk Bewust Verbruiken VZW Omschrijving V rijwilliger lay-out & grafisch werk Netwerk Bewust Verbruiken heeft verschillende projecten lopen, zoals Repair Caf en Ecoplan. Hiervoor ontwikkelen we regelmatig communicatiemateriaal. Momenteel zijn we op zoek naar een vrijwilliger die ons sporadisch kan helpen bij klein lay-outwerk, zoals de opmaak van banners, folders, affiches, visitekaartjes, foto's voor Facebookwedstrijden.... Kan je werken met Photoshop, Indesign, Illustrator of gelijkaardige lay-out-programma's? Dan hebben we vast en zeker leuke opdrachten voor jou. Het NBV-team is een kleine groep van 5 medewerkers. Vrijwilligers en stagiairs maken net zo goed deel uit van het team als de andere werknemers. Je kan als vrijwilliger zowel van thuis uit werken, als vanop het kantoor in Brussel. Daarnaast kan je, afhankelijk van je interesses, competenties en tijd ook meehelpen aan de algemene werking van NBV vzw. Heb jij zin in vrijwilligerswerk waarbij je kan bijdragen tot een duurzamere maatschappij?

11

Sec tor Taken Contactpersoon

A d res Talenkennis

socio-cultureel Communicatie Leen Waterschoot 02 894 46 15 leen@bewustverbruiken.be www.bewustverbruiken.be - www.facebook.be/NetwerkBewustVerbruiken Edinburgstraat 26 1050 Elsene Nederlands moeilijk | Nederlands vloeiend

Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen oms chrijving R edactieraad Overkant Voor het tweemaandelijks magazine van GC De Vaartkapoen zijn we op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met de opmaak van het tijdschrift. Dit kan inhouden: - artikels schrijven, interviews afnemen, ... - foto's nemen - cartoons uittekenen - lay-out - vertalingen naar het Frans - ... Een voorbeeld: http://issuu.com/devaartkapoen/docs/september_oktober s ector Socio-cultureel Taken communicatie|redactie c ontactpersoon Annelies Surkijn 02 413 04 10 annelies.surkijn@vgc.be A d res Schoolstraat 76 1080 Sint-Jans-Molenbeek Talenkennis Nederlands gevorderd, Nederlands moeilijk Mijn Levensverhaal Opgetekend Omschrijving Levensverhalen vastleggen! Ben je altijd al geboeid geweest door de verhalen van mensen? Dan is dit iets voor jou. Met de nodige opleiding en ondersteuning ga je het levensverhaal van ouderen optekenen. Heel eenvoudig ga je online en beveiligd foto's, anekdotes, verhalen van vroeger en nu, filmpjes, recepten, liedjes... vastleggen. Nadien kan het verhaal tot een prachtig boek gedrukt worden voor de ouderen.Gedurende enkele namiddagen gaan jullie samen aan de slag. Want wat is er nu mooier dan het luisteren naar wat voor mensen echt belangrijk is.... Sec tor welzijn Taken animatie,communicatie,ict,oppas,zorg & gezelschap Plaats 1000 - 2000 - 9000 - 3000 - 1070 - 1020 - 1120 - 1130 - 1050 - 1040 - 1083 - 1160 - 1030 - 1082 - 1210 - 1200 - 1150 - 1180 - 1190 1170 Contactpersoon Sarah Callens 0485 47 00 14 sarahcallens@gmail.com A d res Rollebeekstraat 45/1 1000 Brussel Talenkennis Nederlands vloeiend

12

Wervelvzw Omschrijving Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res Talenkennis Gc Nekkersdal Omschrijving

redacteur Wervelkrant Je denkt samen met de redactie mee over de inhoud en vorm van de krant socio-cultureel communicatie,redactie th uiswerk Jeroen Watt 02 893 09 60 jeroen@wervel.be Edinburgstraat 26 1050 Elsene Nederlands vloeiend Jou rnalist/fotograaf/redacteur bij De Nekker Ben je van Laken of woon je in Brussel? Heb je zin om af en toe een artikel te schrijven, een foto te nemen of ideen te spuien voor het maandblad van het gemeenschapscentrum Nekkersdal? Contacteer dan geert.marit@vgc.be. De ideale manier om je cv en portfolio te vullen en ervaring op te doen of om gewoon je liefde voor het schrijven te botvieren! Wil je je pen aanscherpen of je blik verfijnen of wil je gewoon meewerken aan een maandblad over de Laken en Brussel? We want you om onze redactieraad te vervoegen of om ons bestand van losse reporters uit te breiden. Je engagement kies je zelf. Daar kunnen we over praten. Er wordt geen vrijwilligersvergoeding voorzien maar we bieden wel de kans om je naam onder een kwaliteitsvol mediaproduct te zetten en om je portfolio te vervolledigen. socio-cultureel communicatie,redactie Geert Marit 02/421.80.62 geert.marit@vgc.be Bockstaellaan 107 1020 Brussel Nederlands makkelijk|Nederlands gevorderd b oeiende job als healthie Joetz zoekt gezondheidspromotoren! Na een opleidingsweekend kun je op pad gaan om vormingen te geven of rondtoeren met de CondoMobiel. De vormingen die wij aanbieden zijn vormingen rond seksualiteit / pubertijd / weerbaarheid aan lagere en secundaire scholen. De CondoMobiel is ons fleurige busje waarmee we rondtoeren naar evenementen en festivals om zo jongeren te informeren over veilig vrijen en goedkope condoompakketjes te verkopen. Je kiest zelf waar, wanneer en hoe vaak je werkt. Joetz biedt vergoeding, opleiding en verzekering. gezondheid animatie,promotie,spel & sport,verkoop,vorming Sarah Vermeersch 02 515 17 24 sarah.vermeersch@joetz.be Sint-Jansstraat 32 1000 Brussel Nederlands vloeiend

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis Joetz VZW Omschrijving

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

13

Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen oms chrijving Promomateriaal verspreiden De Vaartkapoen is op zoek naar een aantal vrijwilligers die mee kunnen helpen met het verspreiden van promotie materiaal in Brussel en Molenbeek. Heb jij zin om iets bij te verdienen en ons een handje te helpen? Laat dan zeker iets weten via devaartkapoen@vgc.be of facebook! s ector Socio-cultureel Taken communicatie|promotie c ontactpersoon Chantal Peeters 02 413 04 10 chantal.peeters@vgc.be A d res Talenkennis Hujo Omschrijving Schoolstraat 76 1080 Sint-Jans-Molenbeek Nederlands starter, Nederlands makkelijk Bes tuursvrijwilliger Word jij onze nieuwe bestuursvrijwilliger? Hujo is de vrijzinnig humanistische jeugdvereniging die niet met zich laat spelen. We bieden kinderen en jongeren van 6 tot 30 jaar de ruimte en de tools om op een speelse, creatieve en avontuurlijke manier hun individuele en sociale vaardigheden te ontdekken en ontwikkelen. We tellen 20 lokale groepen en 2000 leden. Hujos Raad van bestuur bestaat niet uit suffe mannen in pak maar uit een team enthousiaste en gengageerde vrijwilligers die samen de visie van Hujo vertalen en de werking opvolgen. Wij zoeken een toffe collega om ons team te versterken. Als bestuursvrijwilliger: kom je in een jong en enthousiast team terecht krijg je de mogelijkheid tot specifieke en algemene (betaalde) vorming volg je het beleid van Hujo op en denk je mee na over de toekomst neem je deel aan teambuilding - en waarderingsactiviteiten. Je werkt natuurlijk nooit gratis. Een onkostenvergoeding is voorzien. Wat verwachten wij van jou?Je hebt relevante ervaring en vooral enthousiasme om het beleid van een gezonde dosis inspiratie en creativiteit te voorzien Je hebt voelin g met het jeugdwerk of met jongereninitiatieven Je hebt een humanistische en democratische instelling. In een mandaat van drie jaar engageer je je om de Raad van Bestuur (om de 4 weken op 5 minuten van het station Brussel Zuid) te versterken en eventueel ons te vertegenwoordigen op externe activiteiten. Je bent discreet en vlot bereikbaar per e -mail. Diversiteit prikkelt creativiteit. We selecteren op basis van kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of handicap. Ieder die zich herkent in het profiel is welkom ! We zoeken ook in aantal domeinen meer specifieke ervaring: Penningmeester (begroting, financiel beheer en boekhouding)Public Relations (externe vertegenwoordiging, PR en uitbouw netwerk) Personeelsbeleid (Human resources management, sociale wetgeving)Wet- en regelgeving (recht en wetgeving vzw en jeugdwerk, Federaal en Vlaams) Heb je nog vragen? Bjrn Gullentops, onze voorzitter van de Raad van Bestuur staat klaar met raad en daad. Bel hem op 0472 / 66 52 52 of stuur een mailtje naar bjorn@hujo.be.

14

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon

Je staat te popelen om te beginnen en samen met ons te groeien? Stuur dan een gemotiveerde kandidatuur naar rvb@hujo.be. We zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen. jeugd advies,bestuur,communicatie,fondsen,ict,promotie 1070 Bjrn Gullentops 0472 / 66 52 52 bjorn@hujo.be rvb@hujo.be Creatieve ideen en communicatie We kunnen alle hulp gebruiken voor : - hulp bij de communicatie van ons kinderfilmfestival Filem'On in oktobernovember naar scholen/jeugdverenigingen of je eigen sociaal netwerk. - vertalen van kinderfilms doorheen het jaar. - live dubbing van kinderfilms tijdens het festival - leuke ideen rond films en workshops - politieke contacten - praktisch werk: bar, kassa en onthaal tijdens het festival. - ontvangst en begeleiding van regisseurs - interessante ideen rond extra financiring (sponsors, giften, etc...) etc... kunst & cultuur animatie|communicatie|promotie|vertaling Hide Steenssens 0474532247 hilde@nova-cinema.org Kasterlindenstraat 73 1082 Sint-Agatha-Berchem Nederlands vloeiend

Filemon VZW oms chrijving

s ector Taken c ontactpersoon

A d res Talenkennis

Oikos - Denktank Voor Sociaal-Ecologische Verandering Omschrijving V rijwilliger communicatie Oikos is op zoek naar een vrijwilliger (m/v) die op regelmatige basis de algemene werking, promotie en communicatie mee kan ondersteunen.Enkele concrete taken zijn:- Promotie maken voor publieksactiviteiten, bv. via sociale media- Promotiemiddelen helpen uitbouwen- Helpen met de verzending van boeken, brieven, tijdschrift Oikos- Op publieksactiviteiten de stand bemannen, het onthaal verzorgen of andere praktische medewerking verlenenOok inhoudelijk meewerken aan projecten behoort tot de mogelijkheden.Frequentie en tijdsbesteding zijn vrij te bepalen (bv. een halve dag per week).Wens je graag meer informatie of ben je genteresseerd om mee te werken bij Oikos, neem dan contact op met Evelyn Wymeersch, via mail of telefoon. Sec tor natuur & leefmilieu Taken administratie,communicatie,ict,promotie,redactie Plaats 1000 Contactpersoon Evelyn Wymeersch 0485865929 info@oikos.be A d res Sergeant De Bruynestraat 78-82 1070 Brussel Talenkennis Nederlands vloeiend

15

Jeugd En Muziek Brussel Omschrijving pu b liekswerker - Jeugd en Muziek Brussel Wij organiseren muzikale activiteiten (workshops, kampen, concerten...) voor kinderen en jongeren op heel uiteenlopende locaties. We hebben niet echt n vaste stek. Daarom is het belangrijk dat er steeds iemand het 'gezicht' van Jeugd en Muziek Brussel is en ons publiek de kans geeft om ook andere activiteiten op andere locaties te ontdekken.Dat kan eenvoudigweg door onze brochure uit te delen. Het is ons visitekaartje en niet moeilijk om te verdelen. Ouders en kinderen nemen ze meestal vanzelf mee dankzij leuke cover en foto's. Je krijgt een lijst met data en locaties waarop we vragen om aanwezig te zijn. Je wordt uitgerust met een roll-up banner en brochures. Op de activiteit verdeel je brochures en geef je de mensen een glimlachje en een woordje uitleg als ze vragen hebben. As easy as pie, maar heel belangrijk.Neem contact op, dan geven we meer details. Sec tor kunst & cultuur Taken communicatie,informatie,promotie,zorg & gezelschap Contactpersoon Jan geerts 02 507 83 40 jan.geerts@jeugdenmuziekbrussel.be A d res Ravensteinstraat 23 1000 Brussel Talenkennis Nederlands gevorderd Regenbooghuis Omschrijving En thousiaste vrijwilligers voor verschillende projecten van h et R egenbooghuis Enthousiaste vrijwilligers voor verschillende projecten van het RegenbooghuisHet Regenbooghuis heeft verschillende Nederlandstalige en Franstalige LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender,Queer, Intersexual) verenigingen van de Brusselse regio onder zijn vleugels. Het is een plek waar LGBTQIs en hun vrienden terecht kunnen voor informatie, onthaal of om elkaar te ontmoeten. Voor onze verschillende projecten zijn we op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers om verschillende taken uit te voeren. L-Week : het Brusselse festival voor vrouwen die van vrouwen houden, dit jaar van 15 to 25 november Wereldaidsdag : 1 december Rainbows United : onthaal van holebis die asiel hebben aangevraagd, elke laatste donderdag van de maand HIV-caf : maandelijkse ontmoetingsplaats voor seropositieve personen en hun omgeving, elke laatste zondag van de maand Girls in the House : Maandelijkse Soire mensuelle pour femmes qui aiment les femmes, le troisime samedi du mois Voor al deze projecten zijn we op zoek naar vrijwilligers om de volgende taken uit te voeren : Voorbereiding van de activiteiten Promo van de activiteitenEen handje helpen tijdens de activiteiten. Wat bieden we ?Een leuke gengageerde job in een leuke omgeving. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor de vrijwilligers, die de gelegenheid bieden om de andere vrijwilligers te ontmoeten.Als vrijwilliger ben je uiteraard verzekerd. Nieuwsgierig? Contacteer ons via vrijwilliger@rainbowhouse.bewww.rainbowhouse.be minderheden administratie,communicatie,horeca,informatie Jill De Wolf 0491 56 52 25 Jill@rainbowhouse.be Kolenmarkt 42 1000 Brussel Nederlands starter|Frans|Engels

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

16

Kaaitheatervzw Omschrijving

Sec tor Taken Contactpersoon A d res

Maak deel uit van het Kaaitheater flyerteam! Ga je regelmatig naar concerten, films of voorstellingen kijken? En vind je het een kleine moeite om drie kwartier voor aanvang te flyeren voor Kaaitheaterproducties? Maak deel uit van het Kaaitheater flyerteam! We bieden je een vrijwilligersvergoeding. Maar wie liever gratis naar het theater wil, is natuurlijk ook zeer welkom. kunst & cultuur promotie Karen De Cooman 02 274 03 88 kdc@kaaitheater.be Akenkaai 2 1000 Brussel

Greenpeace Belgium VZW Omschrijving ac tievoerder! Wil je je vrije tijd zinvol invullen door je in te zetten voor een beter leefmilieu? Ben je minstens 18 jaar? Word dan vrijwilliger bij Greenpeace! Je kan bij ons aan de slag als actievoerder of voorlichter. Wil je op het terrein bijdragen aan de bescherming van het leefmilieu voor de volgende generaties? Dan kan je je kandidaat stellen om deel te nemen aan acties. Volgende aspecten moet je hierbij goed in overweging nemen: - het gaat om een vrijwillig engagement - geweldloosheid, teamwork (kunnen samenwerken) en motivatie zijn van het grootste belang - aandacht voor veiligheid is essentieel - elementaire kennis van het Engels is noodzakelijk - technische ervaring (klimmen, vaarbewijs...) is een extra troef, maar niet noodzakelijk - je kunt je snel vrijmaken voor 1 2 opeenvolgende werkdagen natuur & leefmilieu animatie,communicatie,manifestaties Greenpeace Belgium vzw 02 274 02 00 of 02 274 02 30 volunteers.be@greenpeace.org Haachtsesteenweg 159 1030 Brussel Nederlands vloeiend|Frans|Engels c ommunicatiemedewerker Secundair Onderwijs UW TAAKOMSCHRIJVING: - je bent (liefst) wekelijks beschikbaar op een samen af te spreken - (halve) dag (niet tijdens schoolvakanties)- je werkt samen met ons met het oog op het onderhouden van goede contacten met onze eerste doelgroep, leerkrachten secundair onderwijs en docenten in het hoger onderwijs: 1. Telefonische gesprekken organiseren om activiteiten te evalueren, feedback te krijgen en persoonlijke banden te versterken en die feedback verwerken. 2. Mee nadenken over onze communicatie naar leerkrachten, bijvoorbeeld (mee)schrijven aan nieuwsbrieven, opvolging na een vorming of workshop3. Andere taken zijn ook mogelijk naargelang eigen interesses.

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis Studio Globo VZW Omschrijving

17

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res Talenkennis

WIJ BIEDEN:- een aangename omgeving en ondersteuning in het uitvoeren van je taken- vergoeding van vervoersonkosten (openbaar vervoer of wagen) en eventueel andere gemaakte kosten- kansen tot volgen van boeiende vormingen rond ontwikkelingssamenwerking, duurzaamheid en onderwijs 3e wereld communicatie 1000 - 1020 - 1120 - 1130 - 1050 - 1040 Pieter-Jan Depijpers 02 526 10 98 pieterjan.depijpere@studioglobo.be Huidevettersstraat 165 1000 Brussel Nederlands vloeiend

Netwerk Bewust Verbruiken VZW Omschrijving Communicatie We zijn momenteel op zoek naar een vrijwilliger die zin heeft om mee te werken met de uitbouw van een nieuwe website en andere communicatietools van Netwerk Bewust Verbruiken. Het takenpakket wordt in overleg met jou uitgewerkt en kan bestaan uit onderstaande taken: Inhoud maken voor de nieuwe website (wordt ontwikkeld in 2013)- Visuele producten uitwerken (affiches, banners, ) voor deelprojecten Meewerken aan publicaties (inhoudelijk, lay-out-matig)- Uitwerken van persacties en persberichten - Enqutes ontwikkelen voor lidorganisaties en consumenten - Medebeheer van Facebook- en Twitteraccounts en opvolging van andere sociale media - Uitwerken van powerpointpresentaties - Daarnaast kan je, afhankelijk van je interesses en competenties ook meehelpen aan de algemene werking van NBV vzw. Mogelijkheden zijn: Communicatie en redactie - het linksbestand van de website actueel houden (verbeteren, aanpassen, aanvullen,...) duurzame weetjes en nieuwsberichten sprokkelen voor onze elektronische abonnees redactiewerk voor NBV website en e-zine...Algemeen- opmaak van verslagen- administratie- standenwerking- research rond ecologische thema's- ... Meer info vind je op www.bewustverbruiken.be www.facebook.be/NetwerkBewustVerbruiken - twitter.com/BewustVerbruik - www.ecoplan.bewww.labelinfo.be socio-cultureel administratie,advies,communicatie,ict,informatie Leen Waterschoot 02/894.46.15 leen@bewustverbruiken.be Edinburgstraat 26 1050 Elsene Nederlands moeilijk|Nederlands vloeiend

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

18

Netwerk Bewust Verbruiken VZW Omschrijving V rijwilliger Repair Caf We zijn momenteel op zoek naar een vrijwilliger om ons te helpen bij de verdere uitbouw van een netwerk van lokale Repair Cafs over Vlaanderen en Brussel. Het takenpakket en de tijdsinvestering worden in overleg met jou verder uitgewerkt, maar zal bestaan uit (een selectie van) onderstaande taken: - Antwoorden op vragen die binnenlopen via www.repaircafe.be voor meer informatie over de opstart van een Repair Caf- Contact onderhouden met opstartende initiatieven en eventueel samenkomsten organiseren met genteresseerde partners in bepaalde gemeente/stad - Langsgaan bij (eerste editie van) opstartende Repair Cafs in een of meerdere provincies- Meehelpen met de evaluatie van lopende Repair Cafs - Informatie en foto's verzamelen over Repair Cafs in Vlaanderen en Brussel - Meeschrijven aan artikels voor website www.repaircafe.be en aanvullen van de agenda- Meewerken aan publicaties (inhoudelijk, lay-out-matig) en uitwerken van persacties en persberichten- Medebeheer van Facebookaccounts en opvolging van andere sociale media- Daarnaast kan je, afhankelijk van je interesses, competenties, en de tijd die je beschikbaar kan stellen ook meehelpen aan de algemene werking van NBV vzw. Mogelijkheden zijn: Communicatie en redactie - het linksbestand van de website actueel houden (verbeteren, aanpassen, aanvullen,...)- duurzame weetjes en nieuwsberichten sprokkelen voor onze elektronische abonnees redactiewerk voor NBV website en e-zine...Algemeen- opmaak van verslagen- administratie- standenwerking- research rond ecologische thema's...Meer info vind je op www.bewustverbruiken.behttp://www.repaircafe.be/www.facebook.be/Net werkBewustVerbruikentwitter.com/BewustVerbruik socio-cultureel administratie,advies,communicatie Waterschoot 02/894.46.15 info@bewustverbruiken.be Edinburgstraat 26 1050 Elsene Nederlands vloeiend

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

A rtsen Zonder Grenzen Ivzw Omschrijving V rijwillige(ster)/stagiair(e) voor afdeling Evenementen Ter ondersteuning van de Event Officer - U werkt mee aan de voorbereiding van een actie om de zichtbaarheid van AZG te promoten bij jongeren op de muziekfestivals tijdens de zomer en in hogescholen en universiteiten - U zorgt voor de uitvoering van die acties, meer bepaald door het contact met de verschillende bevoegde autoriteiten te onderhouden (o.a. voor vergunningsaanvragen) - U houdt contact met en bent het eerste contact van jongeren van 18 tot 25 jaar (prioritaire doelgroep van AZG dit jaar) die communicatieacties van AZG organiseren of eraan deelnemen - U helpt bij het beantwoorden van verschillende aanvragen van het grote publiek (leerkrachten, verenigingen, jongeren) en verbindt ze door met de bevoegde personen binnen AZG - U ondersteunt de organisatoren van bepaalde evenementen die ten voordele van Artsen Zonder Grenzen worden georganiseerd, meer bepaald het sportevenement "De Ronde", in september van dit jaar U zorgt voor de promotie van verschillende evenementen, meer bepaald door ze online te zetten op onze site en ze te delen via de sociale netwerksites (FaceBook, Twitter, enz.) Sec tor 3e wereld

19

Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

administratie,communicatie Thalia Maes 02 474 74 63 thalia.maes@brussels.msf.org Duprestraat 94 1090 Jette Nederlands vloeiend|Frans

Netwerk Bewust Verbruiken VZW Omschrijving V acature ecoplan We zijn momenteel op zoek naar een vrijwilliger die zin heeft om mee te werken aan de website www.ecoplan.be. Deze website is een online overzicht van alle ecopunten in Vlaanderen en Brussel. Via een kaart vind je duurzame verkopers, diensten en webshops in je buurt. Het takenpakket wordt in overleg met jou uitgewerkt, maar kan bestaan uit onderstaande taken: - De site actueel houden- Updates van ecopunten op ecoplan.be- Nieuwe punten toevoegen op ecoplan.be- Het vernieuwde ecoplan.be bekendmaken- Zorgen voor links naar ecoplan.be bij partneren andere websites- Artikels en nieuwtjes gelinkt aan ecoplan voor website www.bewustverbruiken.be en facebookpagina van NBV Daarnaast kan je, afhankelijk van je interesses en competenties ook meehelpen aan de algemene werking van NBV vzw. Mogelijkheden zijn: Communicatie en redactie - het linksbestand van onze algemene website actueel houden (verbeteren, aanpassen, aanvullen,...)duurzame weetjes en nieuwsberichten sprokkelen voor onze elektronische abonneesredactiewerk voor NBV website en e-zine- ... Sec tor socio-cultureel Taken administratie,advies,communicatie,ict,informative Contactpersoon Leen Waterschoot 02/894.46.15 leen@bewustverbruiken.be A d res Edinburgstraat 26 1050 Elsene Talenkennis Nederlands moeilijk|Nederlands vloeiend Koerdisch Instituut Brussel Omschrijving Web master met engagement Ben jij thuis in de wereld van hypertext, CMS en HTML? Wil je je passie combineren met een sociaal engagement? Het Koerdisch Instituut in Brussel is op zoek naar een gedreven webmaster! Onze huidige website heeft dringend een make-over nodig. Het is de bedoeling dat deze wordt gentegreerd in onze andere 2.0-applicaties (FB en DeWereldMorgen). En van onze voornaamste taken is immers sensibilisatie en verzorgen van berichtgeving omtrent de Koerdische zaak. Een goede en overzichtelijke website is hierin uiteraard een onmisbare tool. Het spreekt dan ook voor zich dat voor ons een webmaster meer is dan enkel een techneut die zich bezig houdt met zaken die wij niet begrijpen. Wij geven jouw de vrijheid en kans om een mooie website uitbouwen waarmee we heel erg zichtbaar willen zijn in het Vlaamse en Europese politieke en sociale landschap. Zodat ze niet enkel ons maar ook jouw visitekaartje is. Als je deze uitdaging wil aangaan, laat ons iets weten. Je kan mailen of bellen voor een afspraak zodat we rond de tafel kunnen zitten om te kijken hoe we het beste kunnen samenwerken. Sec tor mensenr. Taken communicatie,ict Contactpersoon Mauro Desira 02/230.34.02 koerdisch.instituut@skynet.be

20

A d res Talenkennis

Bonneelsstraat 16 1210 Brussel Nederlands makkelijk|Nederlands gevorderd

Green Hope Somalia VZW Omschrijving Green Hope Somalia zoekt een webbouwer / Green Hope Somalia is looking for a webdesigner Green Hope Somalia vzw zoekt een webbouwer. Wij hebben al een website, www.greenhopesomalia.org, maar die willen we graag verbeteren. We zoeken iemand die deze kan maken en onderhouden. Sec tor 3e wereld Taken ict Plaats th uiswerk Contactpersoon Abdullahi Mohamad Hussein 0487 60 56 14 hamoalim@hotmail.com A d res Rue Edmond Delcourt 15 1070 Anderlecht Talenkennis Nederlands starter|Frans|Engels Oxfam Wereldwinkels VZW Omschrijving Prospecteur/-trice voor Wereldwinkel Brussel Oxfam-Wereldwinkels vzw is een democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een rechtvaardige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven. Oxfam Fair Trade cvba is het ethisch bedrijf van eerlijke handel met een voedingsmerk gericht op de eindconsument (b2c) en de professional (b2b). De Oxfam Wereldwinkel van Brussel zoekt voor haar afdeling leveringen aan professionals (Grootverbruik) een tweetalige vrijwillig(st)er die wil meehelpen met het prospecteren. Extras: leuke ontmoetingen, een fijne medewerkersgroep, een jaarlijkse uitstap, een interessant fairtrademagazine, een nieuwe uitdaging, verdieping door vorming, een feestje, 3e wereld Administratie, promotie, verkoop Cynthia Berardocco of Diana Diovisalvi 02/201 75 29 info@oxfambxl.be Anspachlaan 137-139 1000 Brussel Nederlands gevorderd, Frans Het presenteren en monteren van uitzendingen De katholieke radiozender Spes, die in Brussel en omgeving uitzendt op 105.0 FM maar ook wereldwijd te beluisteren is via www.radiospes.be, is op zoek naar mensen die godsdienstige uitzendingen willen maken, over welk onderwerp en vanuit welke invalshoek dan ook. In een gesprek wordt gezocht hoe het programma er dan concreet kan uitzien. Er is ook een korte opleiding voorzien om te leren monteren en opnemen. Specifiek zoekt radio Spes vooral mensen die willen meewerken aan de morgenwijding: in dit meest beluisterde programma gaat de presentator na hoe een evangelietekst mensen vandaag kan inspireren, en nodigt hij de luisteraars uit om van daaruit samen te bidden.

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis Rad io Spes oms chrijving

21

s ector Taken c ontactpersoon A d res Talenkennis

Programmas opnemen en monteren. Heel wat mensen komen hun teksten inspreken op radio Spes. De zender zoekt vrijwilligers die hun stemopnames willen verzorgen en er meteen of nadien muziek willen tussen monteren. Ook hier is een korte opleiding voorzien. kunst & cultuur communicatie,ict Corbeel Wim 02/424.23.46 radio.spes@kerknet.be Voorplein Basiliek 1, 1083 Brussel Nederlands vloeiend

22

PRAKTISCH WERK EN HORECA BAR , RESTAURANT EN KEUKEN VERVOER HANDENARBEID KLUSSEN

23

24

Oxfam Wereldwinkels VZW Omschrijving Biomanden Vrijdagavond van 17 tot 19 uur aanwezig zijn voor de verdeling van de biomanden van Nos Pilifs. Adres: koopliedenstraat 35, 1000 Brussel (vlakbij KVS en metro ijzer) Sec tor 3e wereld Taken verkoop Contactpersoon Babs Verblackt nospilifsoxfam@gmail.com A d res Anspachlaan 137-139 1000 Brussel Talenkennis Nederlands starter Dienstencentrum De Harmonie oms chrijving A fwasser De vrijwilliger werkt mee in de keuken van het sociaal restaurant van lokaal dienstencentrum De Harmonie. Je taak is het beheer van de vaat, afwas, stock, ... Kortom door jou kan de keuken vlot draaien. De uren net als de frequentie zijn in overleg te bepalen. Het centrum is open vanaf 8.00 uur tot 16.00 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Zaterdag van 8.00 u tot 14.00u . s ector buurtwerk Taken horeca c ontactpersoon Martine De Winter 02/203.28.48 coordinatie@deharmonie.be A d res Harmoniestraat 1 1000 Brussel Talenkennis Nederlands starter|Nederlands makkelijk Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen Omschrijving Kapper gezocht Het dienstencentrum is dringend op zoek naar een gecertificeerde kapper die een (halve?) dag per week op desnoods een dag om de twee weken onze senioren zou kunnen knippen. Hiervoor wordt een vrijwilligersvergoeding voorzien Sec tor socio-cultureel Taken zorg & gezelschap Contactpersoon Inne Eeckhout 024130410 inne.eeckhout@vgc.be A d res Schoolstraat 76 1080 Sint-Jans-Molenbeek Talenkennis Nederlands starter|Nederlands makkelijk Hujo Omschrijving Ch auffeur Hujo vzw zoekt chauffeurs die materiaal en/of deelnemers van en naar onze activiteiten kunnen vervoeren. Dit kan enerzijds met de Hujocamionette (Peugeot Boxer) voor het materiaal, of met eigen wagen of busje voor personenvervoer. Ben je dus graag onderweg, leer je graag met een caravan rijden of heb je dit al onder de knie, dan zijn wij op zoek naar jou! Voorwaarden: - In het bezit van rijbewijs B of hoger - Minstens twee jaar ervaring als chauffeur - Correcte, stipte en klantvriendelijke handelwijze

25

Sec tor Taken Contactpersoon

A d res Talenkennis

Biedt: - Correcte kilometervergoeding bij gebruik eigen wagen - Eventueel bijkomende onkostenvergoeding - Mogelijkheid tot bijkomende opleidingen jeugd vervoer Tom Dewanckele 02/5217920 0485/472174 tom@hujo.be zelfbestuursstraat 14 1070 Anderlecht Nederlands starter|Nederlands makkelijk

Dienstencentrum De Harmonie oms chrijving Zaalmedewerker sociaal restaurant De vrijwilliger werkt mee in de zaal van het sociaal restaurant van lokaal dienstencentrum De Harmonie. Taken die we hieronder verstaan zijn: dekken van de tafels, opdienen, afruimen, een babbeltje doen met de gebruikers, ....De uren, net als de frequentie zijn in overleg te bepalen. Het centrum is open vanaf 8.00 uur tot 16.00 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Zaterdag van 8.00 u tot 14.00u. s ector buurtwerk Taken animatie,horeca,verkoop c ontactpersoon Martine De Winter 02/203 28.48 coordinatie@deharmonie.be A d res Harmoniestraat 1 1000 Brussel Talenkennis Nederlands starter|Nederlands makkelijk Oxfam Wereldwinkels VZW Omschrijving Magazijnier voor Wereldwinkel Brussel Oxfam-Wereldwinkels vzw is een democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een rechtvaardige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven. Oxfam Fair Trade cvba is het ethisch bedrijf van eerlijke handel met een voedingsmerk gericht op de eindconsument (b2c) en de professional (b2b). Voor de leveringen aan professionelen zoeken we voor enkele uren per dag een vrijwillig(st)er die wil helpen met de bestellingen van de klanten klaar te zetten. Je komt in een enthousiast team van medewerkers terecht en kunt eventueel ook helpen met andere taken en activiteiten. 3e wereld klussen Cynthia Berardocco 02/201 75 29 info@oxfambxl.be Anspachlaan 137-139 1000 Brussel Nederlands makkelijk

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

26

Oxfam Wereldwinkels VZW Omschrijving Med ewerkers stands Oxfam Wereldwinkel Brussel Oxfam-Wereldwinkels vzw is een democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een rechtvaardige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven.De Oxfam Wereldwinkel van Brussel zoekt dringend vrijwilligers voor stands bij bedrijven en instellingen voor de eindejaarsperiode.Extras: leuke ontmoetingen, een fijne medewerkers groep, een nieuwe uitdaging, verdieping door vorming, een feestje, Sec tor 3e wereld Taken huishoudelijk werk,verkoop Contactpersoon Cynthia Berardocco 02/201 75 29 cynthia@oxfambxl.be A d res Anspachlaan 137-139 1000 Brussel Talenkennis Nederlands gevorderd Welvaartkapoen VZW Omschrijving s c hoonmaak ruiten bij senioren Poetsen van vensters en ramen met behulp van borstels e.a. met telescopische armen (men hoeft dus niet op een ladder of opstapje te gaan staan) bij senioren thuis. socio-cultureel huishoudelijk werk,klussen Katrien Lauwers 024130410 katrien.lauwers@vgc.be Schoolstraat 76 1080 Sint-Jans-Molenbeek Nederlands starter|Nederlands makkelijk Jazzzy barvrouwen en barmannen Hou je van Jazz en steek je graag de handen uit de mouwen, dan is dit zeker iets voor jou! Elke maand organiseert gemeenschapscentrum De Zeyp een Jazzoptreden met een driegangenmenu en daar hebben wij veel volk voor nodig. Achter de bar staan, drankjes serveren, eten opdienen...en gezellig babbelen. Vanaf 18 uur tot 23/24 uur Keukenhulp: Kook je graag, dan kan je meehelpen met de voorbereiding van de maaltijden en de borden helpen dresseren. De kok geeft je instructies. Geen paniek, afwassen hoeft niet! Vanaf 16 uur tot 23/24 uur socio-cultureel horeca Ivo Peeters 02 422 00 11 ivo.peeters@dezeyp.be Van Overbekelaan 164 1081 Ganshoren Nederlands makkelijk|Nederlands gevorderd

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis Gc De Zeyp oms chrijving

s ector Taken c ontactpersoon A d res Talenkennis

Koerdisch Instituut Brussel Omschrijving Keu kenprinsessen en -sjeiks gezocht! Eten brengt mensen samen! Genspireerd door de cuisines collectives zullen we vanaf februari aanstaande n keer per maand het Koerdisch Instituut in Sint-Joost omtoveren tot een buurtkeuken.

27

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

Samen met gemotiveerde keukenprinsessen, -sultans, -pasjas of -sjeiks bieden we een eerlijke maaltijd aan aan een eerlijke prijs. Heb je zin om de handen uit de mouwen te steken? Wil je jouw kookkunst delen en zelf leren hoe je een perfecte tajine op grootmoeders wijze of konijn la mozambique maakt ? Of wil je gewoon wat meehelpen, een hapje komen eten en nieuwe mensen leren kennen? We verwachten geen specifieke keukenkennis. Materiaal en ingredinten zijn aanwezig. Het koken vindt plaats tussen 16h00 en 19h30 in Sint-Joost. We voorzien een vrijwilligersvergoeding van 30 euro. mensenr. horeca,klussen Mauro 02/230.34.02 koerdisch.instituut@skynet.be Bonneelsstraat 16 1210 Brussel Nederlands starter|Nederlands makkelijk

Lokaal Dienstencentrum Ellips Omschrijving Bed iening sociaal restaurant Lokaal Dienstencentrum Ellips zoekt voor haar restaurant enthousiaste vrijwilligers die een handje kunnen helpen bij de volgende zaken: - Drankjes serveren.- Eten opscheppen en serveren.- Tafels afruimen. De restaurantwerking gaat dagelijks, ook in het weekend door. De werkzaamheden vinden plaats tussen 11u30 en 13u. Wij zoeken vooral mensen voor in het weekend, maar zeker ook doordeweeks. Ben je genteresseerd om in ons mooie en moderne restaurant een handje te helpen? Sec tor welzijn Taken administratie,horeca Contactpersoon Peters, Mark 0497/916659 mark.peters@ldc-ellips.be A d res Gentsesteenweg 1050 1082 Sint-Agatha-Berchem Talenkennis Nederlands gevorderd|Frans Zonar, VZW Zonnelied Omschrijving b egeleiden van traject Een aantal bewoners van een rusthuis gaan maandelijks naar een atelier in Brussel centrum.Er is reeds een vrijwillige chauffeur maar een tweede persoon is nodig om het traject van het rusthuis tot het atelier te begeleiden. Je taak bestaat voornamelijk uit het in en uit laden van de deelnemers en het houden van toezicht tijdens de rit. Je kan de activiteit ter plaatse met professionele begeleiders mee begeleiden. Ideaal voor mensen die op een creatieve manier met mensen met een beperking willen werken. welzijn zorg & gezelschap 1170 De Brouwer Nadine 0474/29 21 99 zonar@zonnelied.be kattebroekstraat 1700 Dilbeek Nederlands starter|Nederlands makkelijk

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res Talenkennis

28

ADMINISTRATIE SECRETARIAAT VERTALINGEN BOEKHOUDING ARCHIEF

29

30

Belgische Federatie Van Voedselbanken Omschrijving Med ewerker(ster) secretariaat De Belgische Federatie van Voedselbanken is de overkoepelende organisatie van de 9 provinciale Voedselbanken die - met de hulp van 630 aangesloten caritatieve verenigingen - voedselhulp verstrekken aan ruim 120 000 minderbedeelden in ons land. Taak: de secretaris-generaal bijstaan bij het administratief werk Vereisten: - Goed tweetalig zijn (Nl-Fr) - Goede kennis hebben van informatica - Beschikbaar zijn 1 dag per week (kantoor in Anderlecht) Sec tor welzijn Taken administratie Contactpersoon 02 559 11 11 info@foodbanks.be A d res Glasgowstraat 18 1070 Brussel Talenkennis Nederlands moeilijk|Frans Belgische Federatie Van Voedselbanken Omschrijving V erantwoordelijke voor de organisatie van de goederenstroom De Belgische Federatie van Voedselbanken is de overkoepelende organisatie van de 9 provinciale Voedselbanken die - met de hulp van 630 aangesloten caritatieve verenigingen - voedselhulp verstrekken aan ruim 120 000 minderbedeelden in ons land. Taak: de Voedselbanken begeleiden in de organisatie en het beheer van de goederenstroom Vereisten: - Ervaring hebben op dit gebied - Goed tweetalig zijn (Nl-Fr) - Goede kennis van informatica hebben - Vlot kunnen communiceren - In staat zijn om met GSM en PC als helpdesk te fungeren - Zich kunnen verplaatsen naar de verschillende Voedselbanken welzijn administratie 02 559 11 11 info@foodbanks.be Glasgowstraat 18 1070 Brussel Nederlands moeilijk|Frans

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

Netwerk Bewust Verbruiken VZW Omschrijving V rijwilliger administratie Netwerk Bewust Verbruiken vzw (NBV) informeert en sensibiliseert consumenten over mens- en milieuvriendelijke producten en diensten alsook over hun eigen verbruiksgedrag. We reiken praktische oplossingen aan rond thema's als consumanderen (voeding, afval, wonen, energie, mobiliteit,...) en consuminderen (delen, hergebruik, herstellen, tweedehands,...) Via verschillende kanalen gaat Netwerk Bewust Verbruiken vzw in dialoog met burgers. De website www.bewustverbruiken.be toont concrete tips en inspirerende initiatieven. Onze thematische projecten, standenwerking en vormingen zetten groepen mensen op een originele manier aan om anders te gaan verbruiken.

31

Meer dan veertig consumenten-, milieu- en ontwikkelingsorganisaties maken deel uit van het netwerk. Ze scharen zich allemaal achter de NBV standpuntentekst. Die gelooft in de macht van de consument om de samenleving ten goede te veranderen. Enkele projecten die NBV vzw cordineert: - De website www.labelinfo.be informeert consumenten over de betrouwbaarheid van labels die iets zeggen over de milieuvriendelijkheid van een product, of het product sociaal verantwoord is, enz. - GOUD:EERLIJK? Is een campagne over de negatieve impact van goudontginning en -consumptie. - Gedeeld: Door, ism Bond Beter Leefmilieu wil een online platform creeren om alle initiatieven rond consudelen samen te brengen en informatie uit te wisselen. - Ecoplan.be is een online overzicht van alle ecopunten in Vlaanderen en Brussel. Via een kaart vind je duurzame verkopers, diensten en webshops in je buurt. - Sinds 2013 is NBV van start gegaan met een nieuw project Repair Caf. Een Repair Caf is een bijeenkomst waar mensen hun kapotte spullen kunnen komen herstellen met hulp van deskundigen. Sinds de start van het project schieten de herstelbijeenkomsten als paddenstoelen uit de grond. Uiteraard dient er heel wat administratief werk verricht om dit campagnewerk mogelijk te maken. Daarom zoekt NBV vzw vrijwilligers om achter de schermen de handen uit de mouwen te steken en mee te helpen met diverse administratieve taken. In overleg met jou stellen we een takenpakket samen uit onderstaande taken: Registratie van publicaties, activiteiten, evaluaties vormingen,... Administratieve ondersteuning bij projecten en campagnes Up-to-date houden van adressenbestand ecoplan Kopies maken van projectafrekeningen Inventariseren bibliotheek Archiveren officile documenten Opmaak van verslagen Het NBV-team is een kleine groep (5 medewerkers) waar onze vrijwilligers net zo goed deel van uitmaken als de andere werknemers. Voor deze functie kom je op ons kantoor in Brussel werken. We zorgen voor een onkostenvergoeding en verzekering. socio-cultureel administratie Leen Waterschoot 02 894 46 15 leen@bewustverbruiken.be www.bewustverbruiken.be www.facebook.be/NetwerkBewustVerbruiken Edinburgstraat 26 1050 Elsene Nederlands moeilijk/Nederlands vloeiend

Sec tor Taken Contactpersoon

A d res Talenkennis

32

Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen Omschrijving V ertalers gezocht! De Vaartkapoen probeert zo veel mogelijk communicatie in 2 talen te doen (NL & FR): website, maandblad, flyers, etc... Hiervoor zouden wij ons graag laten bijstaan door mensen die van het Nederlands naar het Frans kunnen vertalen (geschreven dus). Wij kunnen hiervoor een vrijwilligersvergoeding voorzien. Sec tor socio-cultureel Taken redactie,vertaling Plaats th uiswerk Contactpersoon Annelies Surkijn 02 413 04 10 annelies.surkijn@vgc.be A d res Schoolstraat 76 1080 Sint-Jans-Molenbeek Talenkennis Nederlands gevorderd|Nederlands moeilijk|Frans V rienden Van Het Huizeke Omschrijving V acature administratie en logistiek Vrienden van het Huizeke is een Brusselse Vereniging waar armen het woord nemen gelegen in de Marollen. We strijden er voor gelijke kansen van kansarmen op vlak van sociale netwerken, onderwijs, en gezondheidszorg. Dit aan de hand van projectwerking en onze onthaalnamiddagen, die doorgaan in ons buurthuis. Wat wordt van je verwacht? - Vrienden van het Huizeke sensibiliseert jongeren, voornamelijk via scholen over armoede. Dit doen we door het aanbieden van vormingen, getuigenissen en rondleidingen in de Marollenwijk. Om dit te verwezenlijken zijn we op zoek naar een administratieve en logistieke vrijwilliger, die enerzijds de contacten tussen de aanvragende scholen en de vrijwilligers onderhoudt en anderzijds de administratie hierrond op zich neemt. - Administratieve ondersteuning is ook zeker gewenst in ons project rond armoede en onderwijs. Maandelijks plannen we een vergadering met ouders in armoede. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij deze vergaderingen bijwoont, notas neemt en er verslag van maakt. Wat bieden wij? Je kan regelmatig deelnemen aan vormingen voor vrijwilligers, intern of extern - Je geeft concrete vorm aan je solidariteit met mensen die in kansarmoede leven - Je werkt daadwerkelijk mee aan de bestrijding van eenzaamheid in de grootstad - Je wordt professioneel ondersteund Je bent verzekerd tijdens je vrijwilligersactiviteiten Heb je er zin in gekregen en wil je onze ploeg van vrijwilligers komen versterken? Heb je bovendien een 6 a 8 tal uur per week vrij? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We zijn telefonisch te bereiken op het nr. 02/511.15.77 of via mail op lara.vrienden.huizeke@skynet.be welzijn Administratie, communicatie, redactie Lara Hardeman 02/511 15 77 lara.vrienden.huizeke@skynet.be Vossenplein 23 1000 Brussel Nederlands vloeiend

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

33

V ocatio Omschrijving

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

V OCATIO-beurzen zoekt een tweetalige medewerker Algemeen secretariaatswerk Beheer van jaarlijkse kandidaturen Ondersteuning tweetalige communicatie Goede computerkennis (Word en Excell) vorming Administratie, communicatie, informatie, vertaling Sylviane Jacquet 02.213.14.90 jacquet@vocatio.be Edinburgstraat 26 1050 Elsene Nederlands vloeiend, Frans

Koninklijke Vereniging Der Historische Woonsteden & Tuinen Van Belgi VZW Omschrijving polyvalent medewerker (ster) administratief website verwerking vertalingen culturele informatie opzoeken en promoteren event organiseren enz Sec tor Kunst & cultuur Taken Administratie, communicatie, fondsen, ict, informatie Contactpersoon de cock graldine 022352007 of 022352008 administratie@historische-woonsteden.be A d res Triestraat 67 1040 Brussel Talenkennis Nederlands vloeiend I . t.e.r. (deelwerking Van CAW Archipel En Cgg Ahasverus) Omschrijving On thaal en secretariaatsondersteuning I.T.E.R. is een therapiecentrum voor minderjarige en meerderjarige plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. I.T.E.R. is op zoek naar een vrijwilliger voor secretariaats- en onthaalondersteuning voor het jongerenteam. Taken : * op donderdag tijdens de kantooruren secretariaatsondersteuning (verslagneming, afspraken opvolgen, ...). * eventueel een tweede dag (vb. vrijdag) secretariaatshulp ter ondersteuning van de vaste secretaresse, mevrouw Poelman. Graag wat kennis van secretariaatswerk (computer, verslagneming), en bij voorkeur ook kennis van het Frans. Kostenvergoeding (verzekering, vervoer) is voorzien. I.T.E.R. is gevestigd in het centrum van Brussel (buurt Anneessensplein). Sec tor welzijn Taken administratie Contactpersoon Kris Vanhoeck 02/512.62.43 of 02/512.80.53 iter@scarlet.be A d res Artesistraat 5 1000 Brussel Talenkennis Nederlands vloeiend

34

Broederlijk Delen VZW Omschrijving

vrijwilliger administratieve ondersteuning Samen met 170 partnerorganisaties in het Zuiden en duizenden vrijwilligers in Vlaanderen, maakt Broederlijk Delen dagelijks werk van duurzame ontwikkeling. We zetten daarbij zelf geen projecten op in het Zuiden, maar steunen de eigen plannen van groepen mensen ter plaatse. De dienst Noord omvat de medewerkers die in Vlaanderen instaan voor het uitbouwen van de beweging en een draagvlak, voor de interne en externe communicatie en voor fondsenwerving, gestroomlijnd met de organisatiedoelstellingen.Voor het team fondsenwerving, dat deel uit maakt van de dienst Noord, zijn wij op zoek naar een vrijwilliger voor administratieve ondersteuning. Ben jij een nauwkeurig organisatorisch talent? En wil je ons team gedurende 1 dag per week komen versterken? Dan ben je de geschikte kandidaat. Taakomschrijving - verzenden van dankbrieven: adresbestanden beheren, brieven plooien en in omslag steken. - archiveren van documenten. Profiel - je werkt nauwkeurig - je bent sociaalvoelend en hulpvaardig- je bent oplossingsgericht - je werkt vlot met Word en Excel. Beschikbaarheid- gemiddeld 1 dag/week. Wij bieden- een zinvolle tijdsbesteding in een boeiende omgeving terugbetaling van verplaatsingsonkosten - aansluiting bij de nodige verzekeringen voor vrijwilligers. Genteresseerd? Neem dan contact op met Veerle Borremans via veerle.borremans@broederlijkdelen.be of op het nummer 02/123 04 37. 3e wereld administratie Veerle Borremans 02/123 04 37 veerle.borremans@broederlijkdelen.be Huidevettersstraat 165 1000 Brussel Nederlands gevorderd

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

Hoger Instituut Voor Gezinswetenschappen - Hubrussel Omschrijving A d ministratief medewerker We zoeken vrijwilligers die de administratieve medewerkers kunnen ondersteunen op piekmomenten, waaronder examenperiodes en eerste lesdagen- opendeurdagen. Als taken zien we, afhankelijk van interesses en mogelijkheden: toezicht examens - administratie (classement, inbrengen gegevens in databanken) onthaal - verkoop cursussen Sec tor vorming Taken administratie Contactpersoon Nuelant Tanja 02/240.68.43. tanja.nuelant@hubrussel.be A d res Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel Talenkennis Nederlands moeilijk

35

Kiyo Omschrijving

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis I b s Alpenstage VZW Omschrijving

V rijwilliger vertaling NL-FR Functiebeschrijving- Je maakt vertalingen van het Nederlands naar het Frans en verbeteren van franstalige teksten- Je werkt op vrijwillige freelance basis van thuis uit (waarbij je de vertalingen per opdracht afhandelt)en/of:- Je werkt deeltijds gedurende 1 a 2 maanden bij ons op kantoor. Profiel- Moedertaal is Frans en/of je beschikt over een uitstekende schriftelijke kennis van het Frans - Goede beheersing van het Nederlands.- Je slaagde voor of volgt de opleiding vertaler/tolk, Romaanse talen, of gelijkwaardig door ervaring- Ervaring met de vakterminologie van NGO's is een pluspunt.Aanbod- Je krijgt de kans om ervaring op te doen in de Noord-Zuid sector en vertrouwd te raken met specifieke vakterminologie. - Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding, berekend op basis van onkosten.- Je maakt deel uit van een jong en dynamisch team. 3e wereld vertaling Irina Meeusen 02 510 61 93 communicatie@kiyo-ngo.be Brogniezstraat 46 1070 Brussel Nederlands gevorderd|Nederlands moeilijk |Frans

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res Talenkennis

med ewerker secretariaat (Oudenaarde en Brussel) Wij denken aan een vrijwillige medewerker zijnde voor de boekingen en opvolgingen. Mag gerust een gepensioneerde persoon of koppel zijn. Hij/zij zal verslag uit brengen aan de directie. Zijn vergoedingen en dekking van de kosten van deze vrijwillige medewerker zijn onderling te bespreken. sport & ontspanning administratie,communicatie 1050 - 9700 Mr. Michel Van der Veken 02/500.7.102 sollicitaties@alpenstage.be Troonstraat 129 1050 Brussel Nederlands vloeiend|Frans

A td Vierde Wereld Belgie Omschrijving V ertalers en tolken Regelmatig hebben wij behoefte aan mensen die in staat en bereid zijn om documenten te vertalen van het Frans naar het Nederlands en andersom. Tijdens nationale en internationale ontmoetingen, zoals Volksuniversiteiten van de Vierde Wereld, hebben we ook behoefte aan tolken. Voor het vertalen van documenten zijn verschillende werktijden mogelijk. Tolken is gebonden aan evenementen. Sec tor mensenr. Taken vertaling Contactpersoon Mercelis Katia 02 6479 225 / 02 6479900 contact@atd-vierdewereld.be A d res Victor Jacobslaan 12 1040 Brussel Talenkennis Nederlands vloeiend|Frans

36

Koerdisch Instituut Brussel Omschrijving vrijwilliger archiefmedewerker met een passie voor minderheden In samenwerking met onze medewerkers bekommer je je om het archief van het Koerdisch Instituut. Sec tor mensenrechten Taken administratie,ict,informatie Contactpersoon Mauro Desira 02/230.34.02 koerdisch.instituut@skynet.be A d res Bonneelsstraat 16 1210 Brussel Talenkennis Nederlands moeilijk|Frans Koerdisch Instituut Brussel Omschrijving vrijwilliger bibliotheek/Documentatie/Archief met interesse in h et Midden Oos ten Samen met onze medewerkers denk je na over een systeem om onze bibliotheek op punt te stellen (registratie, uitleensysteem, inrichting, ...). In overleg maken we een onderlinge regeling wat betreft uitvoering, taken en werkuren. Sec tor mensenrechten Taken administratie Contactpersoon Mauro Desira 02/230.34.02 koerdisch.instituut@skynet.be A d res Bonneelsstraat 16 1210 Brussel Talenkennis Nederlands moeilijk|Engels Studio Globo VZW Omschrijving vrijwilliger 'kofferuitleendienst' Onze koffers bevatten een reeks authentieke voorwerpen, beeldmateriaal, ingredinten, recepten en een pakket begeleidingssuggesties. Met gebruiksvoorwerpen, kleding, instrumenten, speelgoed of poppen komt een andere cultuur tot leven. Elk voorwerp heeft zijn eigen verhaal. Voor kinderen kan het een concrete instap zijn om meer openheid en respect voor andere culturen los te weken en verwondering op te wekken voor de vindingrijkheid en levenskracht van mensen uit het Zuiden. Vanuit het verhaal achter de voorwerpen kan de verbondenheid met mensen wereldwijd groeien. UW TAAKOMSCHRIJVING: - je bent (liefst) wekelijks beschikbaar op woensdagnamiddag van 13u30 t.e.m. 16u30 (niet tijdens schoolvakanties) - je ondersteunt een vaste medewerker bij de kofferuitleendienst 1. uitgaande koffers klaarmaken voor ontlening 2. binnenkomende koffers controleren na ontlening 3. ontleners ontvangen en uitleenformulieren controleren - je bent bereid om ondersteuning te bieden bij administratieve taken WIJ BIEDEN: - een aangename omgeving en ondersteuning - vergoeding van vervoersonkosten (openbaar vervoer of wagen) - vergoeding eventueel andere gemaakte kosten GENTERESSEERD? Mail dan naar nele.vermeulen@studioglobo.be of bel naar Nele Vermeulen op het nummer 03 235 20 76. Zij zal u graag alle verdere informatie bezorgen. 3e wereld

Sec tor

37

Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

administratie Nele Vermeulen 03 235 20 76 nele.vermeulen@studioglobo.be Huidevettersstraat 165 1000 Brussel Nederlands vloeiend

Welvaartkapoen - Vk*ateliers Omschrijving V rijwilligers voor het beheren van theaterkostuums Genteresseerd in theaterkostuums? De VK*ateliers zijn een deelwerking van vzw de Welvaartkapoen. Naast ons retouche en kostuumatelier zijn we bezig met een nieuw project: Het opstarten van een kostuumcentrale. In samenwerking met kostuumontwerpers hebben we honderden kostuums verzameld in een groot magazijn om deze te kunnen verhuren aan particulieren en theatergezelschappen. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen de kostuums te sorteren, labelen en catalogiseren. Heb je interesse en wil je een handje bijsteken, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Sec tor welzijn Taken administratie,ict Contactpersoon De Jaeger Gwen 02/4123930 vkateliers@vgc.be A d res Sint-Mariastraat 41 1080 Sint-Jans-Molenbeek Talenkennis Nederlands starter|Nederlands makkelijk Luisterpuntbibliotheek Omschrijving Bib liotheekmedewerker De uitleendienst van Luisterpunt, een speciale bibliotheek voor mensen met een leesbeperking (blinden, slechtzienden, dyslectici) verstuurt dagelijks cd-roms met digitale luisterboeken naar haar lezers. Het zendklaar maken van deze luisterboeken vergt heel wat manueel werk. Luisterpunt zoekt iemand die enkele voormiddagen per week een handje helpt in onze uitleendienst om de cd-roms in en uit de verzendzakjes te werken, om de speciale leveringen in verzenddoosjes voor bibliotheken en rusthuizen zendklaar te maken en andere administratieve klussen. socio-cultureel administratie,klussen Lieve Van Vaerenbergh 070/246070 lieve.vanvaerenbergh@luisterpuntbibliotheek.be G. Schildknechtstraat 28 1020 Laken Nederlands moeilijk|Nederlands vloeiend

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

V fg, Vereniging Personen Met Een Handicap VZW oms chrijving V erslaggever van EEP-groepen (peercounseling) VFG biedt mensen met een handicap de mogelijkheid om samen met een groepje ervaringsdeskundigen een persoonlijk plan op te stellen omtrent de huidige levenssituatie en plannen voor de toekomst. Dit persoonlijk plan noemen we een EEP, wat staat voor een Eigenhandig Ervaringsdeskundig Plan. Als verslaggever noteer je alles wat tijdens de sessies verteld wordt (er zijn een 8-tal sessies per reeks). Aan de hand van jouw verslaggeving kan ieder groepslid zijn eigen dossier voor de toekomst opmaken. Je bent dus een onmisbare schakel.

38

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis I b s Alpenstage VZW Omschrijving

socio-cultureel administratie, communicatie, groepsbegeleiding Greet Vandewinkele 02 515 06 74 info@vfg.be Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel Nederlands vloeiend med ewerker Controle van de sponsering Wij denken aan een vrijwillige medewerker zijnde een persoon welke onze ophaalpunten voor sponsering regelmatig controleert. Voor alle provincies. Mag gerust een gepensioneerde persoon of koppel zijn. Hij zal verslag uit brengen aan de plaatselijke beheerder per provincie. In het bezit zijn van een rijbewijs tussen B en D. Zijn vergoedingen en dekking van de kosten van deze vrijwillige medewerker zijn onderling te bespreken. sport & ontspanning promotie Mr. Michel Van Der Veken 02/500.7.102 sollicitaties@alpenstage.be Troonstraat 129 1050 Brussel Nederlands moeilijk|Nederlands vloeiend

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

39

40

ONDERWIJS EN VORMING HUISTAAKBEGELEIDING BEGELEIDING CONVERSATIETAFEL LESGEVEN NEDERLANDS / FRANS / ENGELS LESGEVEN INFORMATICA

41

42

Het Punt vzw Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel Omschrijving Les gever organisator van evenementen Kan jij groentjes een stoomcursus organisatie van evenementen geven? Je geeft op een boeiende manier een korte vorming om enthousiastelingen op weg te helpen zodat ze zelf in hun buurt of vereniging aan de slag kunnen. Sec tor Welzijn Taken Onderwijs Contactpersoon Ilse Verhamme 02 218 55 16 hetpuntprojecten@gmail.com A d res Steenkoolkaai 9B, 1000 Brussel Talenkennis Nederlands moeilijk Puerto Omschrijving

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

kooklessen Hou je van koken en geef je je kennis graag door aan mensen? Dan ben jij wat wij zoeken!Elke woensdag koken en eten we met de mensen een zelfgemaakte maaltijd. Helaas weten ze niet hoe ze dit zelf ook thuis kunnen bereiden en dachten we samen... waarom starten we niet met kooklessen... . Vandaar zijn we op zoek naar een tweetalig persoon (frans/nederlands) die de basis van het koken al doende wil aanleren aan onze mensen. Ben jij zo iemand en ben je vrij op woensdag tussen 11u00 en 13u00, neem dan contact met Hilde Snoeijs op 02/219.42.52. sociale & culturele minderheden advies,huishoudelijk werk,informatie,onderwijs Snoeijs Hilde 02/219.42.52 puerto@archipel.be Varkensmarkt 23 1000 Brussel Nederlands gevorderd|Frans

Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen Omschrijving Leerkracht informatica Caleidscoop zoekt ook een leerkracht informatica voor maandag van 9u tot 12u. Vrijwilligersvergoeding van 8/uur (groep: beginners). Sec tor socio-cultureel Taken ict,onderwijs,vorming Contactpersoon Lea David 02 413 04 10 lea.david@vgc.be A d res Schoolstraat 76 1080 Sint-Jans-Molenbeek Talenkennis Nederlands makkelijk|Nederlands gevorderd

43

A ksent vzw Omschrijving

Les gever Nederlands gezocht! Het lokaal dienstencentrum Aksent Schaarbeek zoekt een nieuwe vrijwilliger voor een conversatietafel Nederlands van oktober tot december 2013 (verlenging mogelijk). Ben jij een krak in de Nederlandse taal en kan je deze met enthousiasme aanleren? Heb je zin om n keer per week een conversatietafel Nederlands te begeleiden? Dan is dit misschien iets voor jou! Taken: - Op basis van themas van het dagelijks leven, de wekelijkse conversatietafel begeleiden, - zorgen voor een ontspannen sfeer tijdens de les. Wat Aksent je biedt: - Een leuk team waar je in terechtkomt - Vrijwilligersactiviteiten - Onkostenvergoeding Welzijn Animatie, vorming Kim De Bock en Lien Raes 02 240 71 90 info@aksentvzw.be Gallaitstraat 88 1030 Schaarbeek Nederlands vloeiend A n derstaligen helpen hun Nederlands te oefenen Gezellig Nederlands converseren met mensen die Nederlands leren. Van 8 oktober tot 10 december 2013, elke dinsdag van 10u tot 11u30. Via een gemoedelijke babbel help je anderstaligen hun Nederlands op een leuke manier te oefenen. We voorzien een opleiding voor wie wil. http://www.dezeyp.be/voor-anderstaligen Socio-cultureel Communicatie, vorming Deraedt Ann 02 482 00 10 ann.deraedt@dezeyp.be J.B.Vandendrieschstraat 19 1082 Sint-Agatha-Berchem Nederlands vloeiend A n derstaligen helpen hun Nederlands te oefenen Gezellig Nederlands converseren met mensen die Nederlands leren. Van 9 oktober tot 11 december 2013, elke woensdag van 18u30 tot 20u. Via een gemoedelijke babbel help je anderstaligen hun Nederlands op een leuke manier te oefenen. We voorzien een opleiding voor wie wil. http://www.dezeyp.be/voor-anderstaligen Socio-cultureel Communicatie, vorming Deraedt Ann 02/4220015 ann.deraedt@dezeyp.be Van Overbekelaan 164 1083 Ganshoren Nederlands vloeiend

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis De Kroon Omschrijving

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis De Zeyp Omschrijving

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

44

Brusselleer Omschrijving

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis Brusselleer Omschrijving

Begeleider conversatietafel (Nederlands) Je begeleidt cursisten die Nederlands leren bij Brusselleer tijdens de babbelhoek.De babbelhoek is een onderdeel van het Open Leercentrum van Brusselleer. Het OLC is een plaats waar onze cursisten op zelfstandige basis, onder begeleiding van een educatieve. De NT2-cursisten kunnen er oefenen aan de 4 vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven en spreken). De babbelhoek is een soort conversatietafel, een moment waarop de cursisten aan hun spreekvaardigheid kunnen oefenen. Het gaat hierbij over 2,5u die verdeeld worden in een uur babbelhoek voor beginners, een half uur pauze en een uur voor gevorderden. De babbelhoek heeft dezelfde openingsuren als het OLC en gaat door in het Huis van het Nederlands te Brussel.Je krijgt ondersteuning, begeleiding van de educatieven van Brusselleer. (lesmateriaal, omgaan met de doelgroep,...)Je komt zelf uit de regio Brussel en maakt bij voorkeur gebruik van het openbaar vervoer.Voor verdere informatie mag u steeds contact opnemen met Brusselleer (02/223.20.45) en vragen naar Karen Schulz.Tot gauw! vorming onderwijs Karen Schulz 02/223.20.45 karen.schulz@brusselleer.be Marcqstraat 16 1000 Brussel Nederlands vloeiend Begeleider Open Leercentrum voor de mensen zonder papieren Je begeleidt cursisten die op zelfstandige basis komen oefenen in het Open Leercentrum.Dit is een plaats waar cursisten aan de 4 vaardigheden in het Nederlands kunnen werken: lezen, luisteren en spreken. Ze doen dit aan de hand van bijvoorbeeld schriftelijke oefeningen, leesteksten, luisterteksten, oefeningen op de computer, conversatietafel,... De cursisten worden gestimuleerd om zoveel mogelijk zelfstandig te werken. Jij ondersteunt hen hierbij. Om zelf zicht te krijgen op de werking van het Open Leercentrum loop je eerst 'stage' in het OLC samen met een lesgever van Brusselleer. Je maakt kennis met het materiaal en de doelgroep. Pas wanneer je met alles voldoende vertrouwd bent, neem je zelf het roer in handen, samen met een collega-vrijwilliger en hou je het Open Leercentrum open. Brusselleer zal je blijven begeleiden in het proces.Er is tevens een vergoeding voor je veroerskosten voorzien. Je komt uit de Brusselse regio, bij voorkeur met het openbaar vervoer. De cursisten die je zal begeleiden zijn ex-cursisten van Brusselleer. Zij mogen geen les meer volgen aangezien hun papieren niet langer geldig zijn. vorming onderwijs Karen Schulz 02/223.20.45 karen.schulz@brusselleer.be Marcqstraat 16 1000 Brussel Nederlands vloeiend

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

45

Meeting, Onthaal- En Steunpunt Voor Mensen Zonder Wettig V erblijf Omschrijving V rijwilliger Initiatie Nederlands voor mensen zonder papieren Meeting start vanaf oktober met een alternatief aanbod Initiatie tot het Nederlands voor mensen zonder wettig verblijf. Vanuit een praktische invalshoek wordt gewerkt met het Nederlands, met de focus op spreektaal, willen we laaggeschoolde mensen zonder papieren kennis laten maken met het Nederlands. Hierbij wordt afgestapt van het lineaire parcours van taalverwerving, maar komen de lessen als eenheden los van elkaar te staan. Er wordt gekozen voor deze methodiek om het aanbod zo goed mogelijk te matchen met de kenmerken van deze groep namelijk de wisselende aan- en afwezigheden en hun precaire leefomstandigheden. Meeting werkt voor de inhoudelijke ondersteuning van dit initiatief samen met Centrum Basiseducatie Brusselleer. Wat wij bieden:Een boeiende leerervaring in het centrum van BrusselProfessionele didactische ondersteuning via maandelijkse groepscoaching- Een inkijk in de leefwereld van mensen zonder papieren- Een labo waar nieuwe didactische werkvormen tot stand (kunnen) komen- Terugbetaling van vervoersonkosten- Eventueel de mogelijkheid om in duo te werken. Wat wij vragen:- Enthousiaste vrijwilligers en/of leraren in opleiding en/of sociale opleiding die het Nederlands goed beheersen- Beschikbaar 1 maal per week in voor- of namiddag of s avonds, gedurende 3 uren, vanaf begin oktober- Verantwoordelijkheid, flexibiliteit en een flinke dosis creativiteitEen engagement van minstens 3 maanden. Meer info via karen.declercq@samenlevingsopbouw.be of 02 502 11 40. Je CV en een korte motivatie mogen bezorgd worden op hetzelfde emailadres of via een brief naar Marcqstraat 17 1000 Brussel. Indien mogelijk geef ook al je beschikbaarheden door. Om vlot te kunnen opstarten, graag reactie vr 13 september. Meeting is een deelproject van Samenlevingsopbouw Brussel en is een onthaal- en steunpunt voor mensen zonder wettig verblijf, ondermeer aan de slag rond de toegang tot grondrechten. Brusselleer is het centrum voor basiseducatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest . Zij organiseren onderwijs en vorming voor volwassenen die niet lang naar school zijn gegaan. Voor andere genteresseerden: Brusselleer zoekt ook nog vrijwilligers als co-begeleider in het Open Leercentrum en de babbelhoeken. Meer info op www.brusselleer.be. minderheden Onderwijs Karen De Clercq 02 502 11 40 karen.declercq@samenlevingsopbouw.be Marcqstraat 17, 1000 Brussel Nederlands vloeiend Ned erlandstalige gesprekspartners gezocht... Vzw Bru-taal is het Brussels Netwerk voor Nederlandse taalstimulering. Bru-taal creert gelegenheden waar anderstaligen het Nederlands kunnen oefenen, samen met Nederlandstalige moedertaalsprekers. Dit doen we door het organiseren van een laagdrempelig aanbod van taalstimulering. Bru-taal zet daarnaast ook zijn expertise in bij het ondersteunen van uiteenlopende taalstimulerende activiteiten bij bedrijven, in de social profit en de openbare sector.

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis Bru-Taal Omschrijving

46

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon

Wil je als vrijwilliger anderstaligen helpen hun Nederlands te oefenen? Als vrijwillige gesprekspartner geef je geen les. Je modereert gesprekken en stimuleert anderstaligen tot praten. De 'hele wereld' zit bij jou aan tafel en oefent Nederlands. Kortom, je bouwt mee aan een internationaal gezelschap van wereldburgers. Meer info: www.bru-taal.be socio-cultureel communicatie,groepsbegeleiding,onderwijs,vertaling 1000 tot 1210 Bru-taal 02-501 66 90 info@bru-taal.be Philippe de Champagnestraat 23 1000 Brussel Nederlands moeilijk|Nederlands vloeiend Brusselaars Ben je een Brusselaar? Of actief in Brussel? Vind je het boeiend om mensen van een andere origine te ontmoeten? Dan ben je onze geschikte kandidaat. Bon is het onthaalbureau Inburgering van Brussel en onthaalt duizenden mensen van vreemde herkomst. Bon zoekt voor de activiteit Brusselaar in de klas Brusselaars die Frans en/of Engels spreken en die een beetje tijd kunnen vrij maken om met onze inburgeraars van gedachten te wisselen. minderheden animatie Razia Alibhai 02 507 13 51 - ra@bon.be Philippe de Champagnestraat 23 1000 Brussel Nederlands starter|Frans|Engels

A d res Talenkennis Bon VZW oms chrijving

s ector Taken c ontactpersoon A d res Talenkennis

Dienstencentrum Het Anker Omschrijving les gever Frans Voor onze lessen Frans zijn we op zoek naar een nieuwe lesgever om nmaal per week (2u) een cursus frans te geven aan onze bezoekers. Deze lessen werden voorheen georganiseerd op maandag van 10 tot 12u, maar kunnen eventueel op een andere dag gezet worden naargelang de beschikbaarheid van de lesgever. De deelnemers aan de lessen zijn voor het grootste deel mensen met een zekere basis frans, het is dus volgens ons vooral belangrijk om de taal te oefenen door conversaties, teksten, discussies, ... Hoe dan ook mogen deze lessen vrij ingevuld worden door de lesgever, afhankelijk van de vraag en het niveau van de cursisten. Sec tor welzijn Taken vorming Contactpersoon Ruben Brabers 02/217 52 91 rubenbrabers@gmail.com A d res Marcqstraat 25, 1000 Brussel Talenkennis Frans

47

Multicultureel Jongerencentrum Chicago Omschrijving En gelse les geven op een speelse manier Het project I KIF English loopt n jaar in het jeugdhuis en is een groot succes. Jongeren met een niet-Nederlandstalige achtergrond hebben extra problemen met Engels maar willen de taal wel graag onder de knie krijgen. Tweemaal per week, in twee niveaus komen we samen om een uurtje spelletjes te spelen in het Engels. Eenmaal per jaar trekken we samen naar Engeland om onze opgedane kennis in de praktijk te brengen. We zoeken iemand die heel goed Engels kan, graag met tieners omgaat en graag spelletjes speelt. We stemmen het engagement en de taakinvulling af op jouw beschikbaarheid. Sec tor jeugd Taken Onderwijs Contactpersoon A d res Talenkennis Miet Koppers 022173464 chicago@chicago.be Vaartstraat 47, 1000 Brussel Nederlands moeilijk|Engels

Greenpeace Belgium VZW Omschrijving V oorlichter bij Greenpeace, iets voor jou? Wil je je vrije tijd zinvol invullen door je in te zetten voor een beter leefmilieu? Ben je minstens 18 jaar? Word dan vrijwilliger bij Greenpeace! Je kan bij ons aan de slag als voorlichter of actievoerder. Voorlichters spelen een belangrijke rol in het bekendmaken van de doelstellingen en campagnes van Greenpeace, vooral bij het grote publiek. Ze geven voordrachten in scholen en bij verenigingen, zetten infostands op bij festivals, milieubeurzen of andere evenementen, geven af en toe uitleg aan de toeschouwers bij een actie en leiden bezoekers rond bij publieksevenementen. Om aan deze activiteiten deel te nemen, moet je goed op de hoogte zijn van waar Greenpeace mee bezig is. Je hoeft niet alle campagnes in detail te kennen, je kiest er n of meerdere uit die je nauw aan het hart liggen. Als je als voorlichter bij Greenpeace aan de slag wil, dan verwachten we van jou: - dat je je kennis van de Greenpeace-dossiers onderhoudt - dat je graag voor publiek spreekt - dat je houdt van sociaal contact - dat je goed kunt werken in een team - dat je geregeld wat tijd kunt vrijmaken - en dat je met veel enthousiasme de doelstellingen van Greenpeace wil helpen verwezelijken! natuur & leefmilieu animatie,communicatie,informatie,manifestaties Heleen Vankrunkelsven 02 274 02 25 of 02 274 02 30 heleen.vankrunkelsven@greenpeace.org Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel Nederlands moeilijk|Nederlands vloeiend

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

48

Cb e Brusselleer Omschrijving

b egeleider Babbelhoek Je begeleidt cursisten die Nederlands leren bij Brusselleer tijdens de Babbelhoek, een gesprekstafel. De Babbelhoek maakt deel uit van het openleercentrum Brusselleer. Een plek om zelfstandig Nederlands te leren onder begeleiding van een professionele coach. NT2 cursisten oefenen zich in 4 vaardigheden: begrijpend lezen, luisteren, schrijven en spreken. De Babbelhoek helpt de cursisten zich vlotter uit te drukken tijdens gesprekken. Een gesprekstafel duurt 2.5 uur opgesplitst in een uur Babbelhoek voor beginners, een half uurtje pauze en een uur voor gevorderde cursisten. De Babbelhoek gaat door tijdens de openingsuren van het OLC en vindt plaats in het Huis van het Nederlands in Brussel. Je wordt begeleid en ondersteund door een lesgever van Brusselleer voor het lesmateriaal en het contact maken met de doelgroep. Tot gauw! vorming animatie,groepsbegeleiding,onderwijs,vorming Karen Schulz 02/223.20.45 karen.schulz@brusselleer.be Marcqstraat 16-18, 1000 Brussel Nederlands vloeiend

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

Ed ucatiedienst Unicef Belgi Omschrijving ed ucatieve vrijwilliger Wil jij de scholenwerking van UNICEF in jouw regio of omgeving ondersteunen? Bepaal zelf hoeveel tijd je hiervoor vrijmaakt! Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die schoolkinderen op een speelse manier vertrouwd maken met UNICEF en kinderrechten. Wil je ervaring opdoen in het lesgeven? Of vind je het gewoon leuk om op een interactieve manier met kinderen te werken en hen zo bewust te maken van hun eigen rechten? Sluit je dan aan bij ons team van educatieve vrijwilligers! Je kiest zelf hoe ver je je wilt verplaatsen en hoeveel gastlessen je geeft: n per week, n per maand, n per trimester, Wij zorgen voor de nodige vorming, ondersteuning, pedagogisch materiaal en een vergoeding voor jouw verplaatsing.Interesse? Contacteer Anneleen Van Kelecom of kijk op onze website: www.unicef.be > vrijwilligers > educatieve vrijwilliger worden. Sec tor mensenr. Taken animatie,vorming Contactpersoon Anneleen Van Kelecom 02 230 59 70 avankelecom@unicef.be A d res Keizerinlaan 66 1000 Brussel Talenkennis Nederlands gevorderd CA W Mozaiek Omschrijving b egeleider huiswerkklas Het begeleiden en verder uitbouwen van de huiswerkklas en kinderwerking voor de doelgroep van asielzoekers kan zeker versterkt worden door een enthousiaste vrijwilliger. welzijn animatie,vorming Marijke Van den Dries 02/289 60 10 marijke.vandendries@cawmozaiek.be

Sec tor Taken Contactpersoon

49

A d res Talenkennis Brede School Laken Omschrijving

Priemstraat 19A 1000 Brussel Nederlands vloeiend|Frans Leraar/lerares Ballet 10 weken lang willen we ballet aanbieden aan kinderen van het 1ste tot en met het 3de leerjaar (leeftijd van 6 tot 9 jaar). Daarvoor zijn we op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger, die zelf de basis van ballet heel goed beheerst, en dit met enthousiasme wil aanleren aan kinderen! Gedurende een uur of twee uur per week leer je de kinderen de basispassen van ballet, en werk je samen naar een voorstelling toe. Die voorstelling gebeurt in de laaste les waarbij de ouders, leerkrachten welkom zijn. Waar de lessen door zullen gaan ligt nog niet vast, maar zullen ofwel in het GC Nekkersdal in Laken doorgaan, of in een nabijgelegen school. De lessen zullen starten halverwege september en telkens kort na schooltijd: van 15u45 tot maximaal 17u30. Hier kan nog over onderhandeld worden, ook op welke dag deze lessen kunnen doorgaan. opbouwwerk animatie,spel & sport Els Deschietere 02/421 80 65 els.deschietere@nekkersdal.be Emile Bockstaellaan 107 1020 Laken Nederlands gevorderd|Nederlands moeilijk Leraar/lerares Naaiatelier Gedurende 10 weken willen we de kinderen van het 4de tot het 6de leerjaar leren naaien, breien en eventueel ander handwerk. Hiervoor zijn we op zoek naar iemand die een naaiatelier kan begeleiden. Je moet dus goed kunnen naaien (ook zonder naaimachine), haken, breien en eventueel ander handwerk! Beschik jij over deze talenten en wil je deze graag delen met kinderen? Contacteer ons dan nu! Deze ateliers zouden starten halverwege september en zouden doorgaan kort na schooltijd van 15u45 tot maximaal 17u30. Hierover valt nog te onderhandelen, ook op welke dag deze ateliers kunnen doorgaan. De ateliers zullen hoogstwaarschijnlijk doorgaan in GC Nekkersdal in Laken. opbouwwerk spel & sport Els Deschietere 02/421 80 65 els.deschietere@nekkersdal.be Emile Bockstaellaan 107 1020 Laken Nederlands moeilijk|Nederlands vloeiend

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis Brede School Laken Omschrijving

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

50

Ch ambery oms chrijving

s ector Taken c ontactpersoon A d res Talenkennis Brucovo VZW Omschrijving

On dersteuner huiswerkbegeleiding jongeren In ons buurtcentrum bieden we de jongeren uit de buurt (12-18 jaar) een stille huiswerkruimte aan. We helpen hen met hun vragen en begeleiden hen in het zelfstandig werken. De taak van de vrijwilligers bestaat erin 1 keer per week aanwezig te zijn en ondersteuning te bieden tijdens de huiswerkbegeleiding (dinsdag of donderdag tussen 16u30 en 18u30). Ervaring in het onderwijs of met bepaalde vakken is een pluspunt, maar zeker niet noodzakelijk. Een gezonde dosis motivatie is zeker voldoende. Basiskennis Frans is wel aangeraden. buurtwerk advies,animatie,groepsbegeleiding,onderwijs Johanna Cardon 026462057 johanna.wmkj@chambery.be Chambrystraat 24, 1040 Etterbeek Nederlands gevorderd|Nederlands moeilijk I Frans vrijwilliger voor specifieke opdracht in de gevangenis van Sint-Gillis Wij zijn op zoek naar iemand voor de praktische en educatieve begeleiding van gedetineerden die groepscursussen volgen en ondersteuning vragen voor het verwerken van laagdrempelige leervragen en/of Nederlandse taalondersteuning. Concreet :-Individuele Studiebegeleiding bij eenvoudige leervragen voornamelijk gericht op het aspect 'leren leren' en Nederlandse taalondersteuning waar nodig- ondersteunende taken tijdens groepslessen in samenwerking met de lesgever vorming administratie,onderwijs 1060 Marleen Strubbe 02/502.88.91 of 02 543 56 51 gedetineerden@brucovo.be Priemstraat 53 bus 221, 1000 Brussel Nederlands vloeiend|Frans|andere

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res Talenkennis

Kurasaw Tewerkstelling Omschrijving Job -rekruteringsexperts Heb je ervaring in het rekruteren van medewerkers en ben je bereid om Brusselse werkzoekenden te helpen in hun zoektocht naar werk? We zoeken vrijwilligers die 2 keer per jaar hun ervaring willen aanwenden van sollicitatiegesprekken te voeren met enkele (laaggeschoolde en langdurig) werkzoekenden. Deze mensen volgen bij ons een vorming waar ze de traditionele sollicitatietools (cv, motivatiebrief, telefonisch gesprek en sollicitatiegesprek) leren aanmaken en gebruiken. Voor het sollicitatiegesprek willen we beroep doen op experts om gesprekken af te nemen van een groep werkzoekenden. Het is niet de bedoeling dat n enkele persoon al deze gesprekken hoort te voeren, ideaal gezien maken we een pool op met vrijwilligers en zetten deze in afhankelijk van hun beschikbaarheid. Zie je het zitten om dit 2 x per jaar te doen? Contacteer ons dan, zo kunnen we alvast kennis maken, onze werking tonen en eventuele afspraken maken. vorming Vorming

Sec tor Taken

51

Contactpersoon A d res Talenkennis V ZW D'broej Vmj Ajm Omschrijving

Nathalie Van den Bogaert 025207846 nathalie.kurasaw@gmail.com Georges Moreaustraat 36 1070 Anderlecht Nederlands makkelijk|Nederlands gevorderd Begeleider huiswerkklas Heb je zin om samen met de kinderen en jongeren van onze stad gelijke noemers, inhoudsmaten en dt's te lijf te gaan? Kom dan een handje toesteken bij onze huiswerkklas! De Vereniging van Marokkaanse Jongeren is een deelwerking van vzw DBroej die zich vlakbij metrohalte Zwarte Vijvers in Molenb eek bevindt. VMJ zoekt Nederlandstalige, leergierige jongeren of volwassenen voor haar naschoolse huiswerkklas op maandag, dinsdag en donderdag. Deze 'Club Stylo' vindt telkens plaats van 16-17u (6 tot 9 jaar), 17-18u (1012 jaar) en 18-19u (12+). De uiteindelijke dagen of de uren van jouw bijdrage komen we samen overeen. Onkosten kunnen worden vergoed. jeugd advies,animatie,informatie,onderwijs Caroline De Munck 02/410.78.46 of 0483/73.57.91 caroline.de.munck@dbroej.be Vermicelliefabriekstraat 10 1080 Molenbeek Nederlands moeilijk Hu iswerkschool/ animator Het begeleiden van kinderen van het basisonderwijs bij hun huiswerktaken. We zijn ook steeds op zoek naar enthousiaste begeleiders voor onze vakantiestages. Kandidaten vanaf 16 jaar kunnen telefonisch contact opnemen, of via email. socio-cultureel animatie,onderwijs Zayna El Khattouti 024682682 of 0487/605.234 hetmeervoud@msn.com E.winteroystraat 34, 1082 Sint-Agatha-Berchem Nederlands vloeiend Han dig met de computer en zin om senioren op de digitale snelweg te h elpen? Zoninzorg vzw biedt diensten, maaltijden en activiteiten aan voor ouderen en mensen met een zorgbehoefte in de gemeentes Oudergem, WatermaalBosvoorde, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe. Voor de begeleiding van senioren die van de computer willen gebruik maken in het lokaal dienstencentrum zijn we op zoek naar: enthousiaste vrijwilligers met computertalent! Takenpakket: de senioren begeleiden bij hun vragen over het gebruik van de computer en het internet. Wanneer? Op dinsdagnamiddag in Watermaal-Bosvoorde of op maandag- of donderdagnamiddag in Sint-Pieters-Woluwe, telkens van 12-14u. De frequentie waarop je meewerkt bepaal je zelf. welzijn

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis Het Meervoud oms chrijving

s ector Taken c ontactpersoon A d res Talenkennis Zoninzorg VZW Omschrijving

Sec tor

52

Taken Plaats Contactpersoon A d res Talenkennis

communicatie,groepsbegeleiding,informatie,vorming 1150 - 1160 Elise Desplanque 0479/81.64.12 info@zonienzorg.be Orbanlaan 54 1150 Sint-Pieters-Woluwe Nederlands moeilijk|Nederlands vloeiend|Frans

S&z, School & Ziekzijn VZW Omschrijving Leerkracht voor studiebegeleiding van zieke leerlingen Individueel onderwijs aan leerlingen van basis- en secundair onderwijs die door ziekte of ongeval langere tijd niet naar school kunnen. De leerkracht gaat les geven bij de leerling thuis. Indien mogelijk zoeken we in ons bestand een leerkracht die niet te ver van de leerling woont. Er wordt gewerkt in samenspraak met de thuisschool en met boeken en werkbladen van de school. De lesgever moet wel flexibel zijn en zich kunnen aanpassen aan de ziekte en de mogelijkheden van het kind. De studiebegeleiding is gratis maar de verplaatsingsonkosten van de leerkracht worden vergoed door S&Z. De bedoeling is de leerling, na zijn afwezigheid, vlot weer bij zijn klas te doen aansluiten. Sec tor jeugd Taken onderwijs Plaats 1000 - 1020 - 1030 - 1040 - 1050 - 1060 - 1070 - 1080 - 1090 - 1120 1130 - 1140 - 1150 - 1160 - 1170 - 1180 - 1190 - 1200 - 1210 Contactpersoon Catheline Luyten 02 731 43 96 brussel@s-z.be A d res Ter Kamerenstraat 77 1150 Brussel Talenkennis Nederlands vloeiend

53

54

INFORMATIE EN ADVIES ONTHAAL RONDLEIDEN / GIDSEN TELEFONISCHE HULPVERLENING VERKOOP

55

56

Het Punt V ZW Omschrijving

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

Word onthaalvrijwilliger bij Het Punt vzw! Wil jij deel uitmaken van ons enthousiast onthaalteam? Als onthaalvrijwilliger bij Het Punt vzw begeleid je mensen van allerlei leeftijden en achtergronden op zoek naar leuk vrijwilligerswerk. Je bent een luisterend oor en antwoordt op hun vragen. Je krijgt een opleiding op maat en doet ervaring op bij onze huidige collega's. Nadien kan je n of meerdere keren per week bij ons aan de slag. Het aantal uren en de frequentie spreken we af in onderling overleg. Je werkt in het gloednieuwe Muntpunt gebouw op het Muntplein! opbouwwerk administratie, advies, communicatie, informatie Elise Goos 02 218 55 16 hetpuntbrussel@gmail.com Steenkoolkaai 9B 1000 Brussel Nederlands moeilijk | basis Frans en Engels

Muntpunt Omschrijving

Maak jij bezoekers wegwijs in de Muntpuntcollectie? Muntpunt telt een omvangrijke collectie boeken, cds, dvds, ... Dagelijks wordt een deel daarvan expliciet in de kijker gezet via infoschermen en themastands. Andere media krijgen een plek in de boekentoren. Niet altijd eenvoudig om te weten waar je wat kan vinden. Jij helpt onze bezoekers snel en gericht hun weg te vinden in de verschillende themacollecties. Je geeft informatie en beantwoordt hun vragen. Als je geen mensen te woord staat, help je mee om de media (boeken, cds, dvds, ) in de rekken te plaatsen. Meer dan 3.000 media (boeken, cd, dvds, ) komen na uitleen dagelijks terug naar Muntpunt. Alle teruggebrachte media moeten netjes op hun plaats gezet worden. Hiervoor beschikt Muntpunt over een grote sorteerrobot, die de materialen herkent en sorteert zodat alles naar de juiste verdiepingen (de belevingsbibliotheek telt er 5!) vertrekt. Jij zorgt er mee voor dat op elke verdieping media snel, nauwkeurig en aantrekkelijk in de rekken geplaatst worden. Ben je communicatief en klantvriendelijk ingesteld ? Maak je graag bezoekers wegwijs in onze bibliotheekcollectie ? Ben je bovendien niet bang om de handen uit de mouwen te steken ? Stel je kandidaat om onze bezoekers wegwijs te maken in onze belevingsbibliotheek. Jouw engagement is welkom, 1 of meerdere dagen per week, tijdens volgende tijdsblokken: . 12u 14u . 14u 17u (enkel op zaterdag) . 16u 18u . 18u 20u (of 21u op donderdag) JOUW PROFIEL Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede kennis van Frans en Engels. Je bent open, integer en positief ingesteld. Je stelt de klant voorop. Je bent een vlotte communicator Je steekt graag je handen uit de mouwen. Je hebt oog voor detail.

57

Je bent handig. Je werkt graag nauwkeurig. Je werkt resultaatgericht. Je hebt interesse in of een achtergrond in bepaalde collectiethemas (strips, geschiedenis, CDs, ). Je hebt een hart voor Brussel. JOUW VOORDEEL Je ontdekt Muntpunt, een inspirerende en sfeervolle plek in het centrum van Brussel. Je komt terecht in een dynamische en innovatieve werkomgeving, een lerende organisatie. Je kunt meewerken aan een ambitieus project om Brussel beter op de kaart te zetten. Je kan rekenen op begeleiding door een Muntpuntmedewerker. JOUW REACTIE Ben je genteresseerd? Mail je motivatiebrief en cv naar jobs@muntpunt.be met als onderwerp Wegwijs Muntpuntcollectie. Vermeld daarbij zeker - vanaf welke datum jij beschikbaar bent - op welke weekdagen (en/of zaterdag) jou passen; - op welke van volgende dagdelen je het liefst komt . 12u 14u . 14u 17u (enkel op zaterdag) . 16u 18u . 18u 20u (of 21u op donderdag) - naar welke themas of media jouw voorkeur uitgaat. Wij behandelen alle kandidaturen met de nodige aandacht. Binnen 2 weken mag je bericht van ons verwachten. Wens je meer informatie? Bezoek alvast www.muntpunt.be of neem contact op met Martine Seys (e-mail: martine.seys@muntpunt.be). socio-cultureel informatie Kristien Verheyen 02 278 11 29 jobs@muntpunt.be Munt 6 1000 Brussel Nederlands vloeiend, Frans, Engels

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

V luchtelingenwerk Vlaanderen Omschrijving V rijwilliger Soep- en Infopunt (m/v) OMSCHRIJVING We zijn op zoek naar een gemotiveerde, dynamische vrijwilliger om informatie te verstrekken aan asielzoekers over hun rechten en het verloop van hun procedure gedurende 1 of 2 middagen per week in ons Soeppunt. In ons Soeppunt kunnen nieuwe asielzoekers tijdens de middag terecht voor een kom soep en informatie over hun rechten en het verloop van hun procedure. Je staat er als vrijwilliger in het Soeppunt niet alleen voor: je werkt altijd samen met andere vrijwilligers en wordt ondersteund door een medewerker van Vluchtelingenwerk. TAKEN Informatieverstrekking aan asielzoekers Op drukke momenten mee soep uitdelen, tafels en stoelen klaarzetten, opruimen en afwassen,

58

VAARDIGHEDEN Je spreekt een vlot mondje Nederlands en/of Frans en/of Engels Kennis van andere talen zoals het Pashtun, Urdu, Farsi, Russisch, Servisch, is een pluspunt! Je kan goed omgaan met mensen, ook uit andere culturen WERKTIJDEN Start om 12u00 en eindigt ten laatste om 14u00 Je kan je 1 2 vaste middagen per week vrij maken WERKPLAATS Adres van het Soep- en Infopunt - Antwerpsesteenweg 34 -1000 Brussel (op wandelafstand van het Noordstation) WIJ BIEDEN JE Een interessante werkomgeving binnen Vluchtelingenwerk Uitgebreide introductie tijdens n van de instapmomenten (telkens de eerste woensdag van de maand om 11.00 in het Soeppunt) Tweejaarlijkse mogelijkheid tot juridische basisvorming rond de asielprocedure gegeven door juristen bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen Vrijwilligerswerk met inhoud Terugbetaling vervoersonkosten Vrijwilligersverzekering INTERESSE? Stuur je motivatie naar kristien@vluchtelingenwerk.be Voor meer info over deze job kan je terecht bij kristien@vluchtelingenwerk.be of 02/2740032 Socio-cultureel advies,informatie Kristien Van Mechelen 02/2254424 kristien@vluchtelingenwerk.be Gaucheretstraat 164 1030 Brussel Nederlands starter Kennis van andere talen is een pluspunt on thaal en begeleiding clinten Mensen hebben het af en toe moeilijk en kunnen dan wat extra ondersteuning gebruiken om er weer bovenop te geraken. Het Team Onthaal zoekt vrijwilliger(s) die begeleiders kunnen bijstaan in het ondersteunen van clinten: dit kan op verschillende manieren bijv: het vergezellen van clinten naar andere diensten of organisaties, het mee opmaken van een CV of het aanleren van administratieve vaardigheden, het opzoeken van informatie enz. welzijn advies,communicatie,informatie,zorg & gezelschap 1000 Marijke Van den Dries 02/289 60 10 marijke.vandendries@cawmozaiek.be Priemstraat 19A 1000 Brussel Nederlands gevorderd|Frans

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

CA W Mozaiek Omschrijving

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res Talenkennis

59

CA W Mozaiek Omschrijving

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res Talenkennis

Jon g- volwassenen ondersteunen 18-25 jarigen die zelfstandig willen gaan wonen, hebben het niet gemakkelijk op de huizenmarkt. Het team woonbegeleiding zoekt vrijwilliger(s) die clinten kunnen ondersteunen in hun zoektocht naar een woonst door bijv: clinten voor te bereiden op een gesprek met een huiseigenaar, het samen zoeken naar woningen, tools bij het zoeken naar woonst op punt stellen en ontwikkelen (bv. Checklists voor telefoon met eigenaar, lijst met internetlinks, .) enz. welzijn advies,informatie,zorg & gezelschap 1000 Marijke Van den Dries 02/289 60 10 marijke.vandendries@cawmozaiek.be Priemstraat 19A 1000 Brussel Nederlands moeilijk |Frans

Bas iliek Van Koekelberg Omschrijving Toezicht in het Museum voor Moderne Religieuze Kunst De vzw "Vrienden van de Basiliek van Koekelberg" is op zoek naar vrijwilligers voor het toezicht in het Museum voor Moderne Religieuze Kunst. Het museum is open elke donderdag, vrijdag en zondag van 14u tot 16u. Sec tor kunst & cultuur Taken informatie Plaats 1000 - 1083 Contactpersoon Anne Lodens 024211660 dir@basilicakoekelberg.be A d res Basiliekvoorplein 1, 1083 Ganshoren Talenkennis Nederlands starter|Nederlands makkelijk Jes Stadslabo Omschrijving Stadsverteller Ben jij een gepassioneerd verteller? Neem kinderen mee door de geschiedenis en toekomst van onze hoofdstad. Geef hen een bredere kijk op wat hier leeft. Laat hen kennis maken met bekende en minder bekende plekken van de stad. Kortom kom erbij en gids groepen jongeren (8 tot 18) door de stad!!! jeugd animatie,groepsbegeleiding 1080 - 1000 Dominic De Clercq 02/411 68 83 dominic.declercq@jes.be Werkhuizenstraat 3 1080 Brussel Nederlands gevorderd

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res Talenkennis

60

Muse Ren Magritte Museum Omschrijving On thalen en rondleiden van bezoekers Het Ren Magritte Museum dat zich bevindt in het huis waar de schilder jarenlang woonde en werkte te Jette Brussel zoekt vrijwilligers om de bezoekers te onthalen en rond te leiden, n weekenddag per maand. Het surrealisme spreekt u aan en u houdt van contacten met een internationaal publiek? Aarzel niet om ons te contacteren op 02 428 26 26 of per mail: info@magrittemuseum.be(website: www.magrittemuseum.be) Sec tor kunst & cultuur Taken animatie,communicatie,informatie,promotie Contactpersoon Marilyn De Cordier 02 428 26 26 info@magrittemuseum.be A d res Esseghemstraat 135, 1090 Jette - Brussel Talenkennis Nederlands makkelijk|Frans|Engels|Duits|andere Maks VZW, Project Kurasaw Tewerkstelling Omschrijving CV 's opstellen met Brusselse werkzoekenden Kurasaw Tewerkstelling is een project van Maks vzw dat Brusselse werkzoekenden helpt bij hun zoektocht naar werk. We bieden een breed gamma aan begeleidingen aan: sollicitatietraining, beroepsorintatie, een beroepsopleiding en een werking gericht op jongeren. Tegenwoordig is de vraag van werkzoekenden naar hulp bij het maken van CVs en motivatiebrieven sterk gestegen. Momenteel moeten we deze mensen lang laten wachten, maar met jouw hulp kan dat veranderen. Heb je ervaring om CVs op te stellen of bekijk je regelmatig CVs bij het rekruteren? Wil je graag Brusselse werkzoekenden een duwtje in de rug geven door hen te helpen met een CV, maar ook tips en aanmoedigingen te geven? Als je jezelf dan nog eens af en toe op een woensdag vrij kan maken, kan je als vrijwilliger bij ons terecht. We beschikken over verschillende modelCVs en voorbeelden van motivatiebrieven die je uiteraard mag gebruiken. Werkzoekenden kunnen terecht in een ruimte die is ingericht voor het zoeken naar werk: computers, internet, telefoon, etc. Een collega zal altijd aanwezig zijn om je bij te staan. Verder is er naast morele ook innerlijke steun in de vorm van koffie, thee en water. Vrijwilligers ontvangen een contract, een verzekering, een onkostenvergoeding en de dankbaarheid van de werkzoekenden en ons team. socio-cultureel advies|ict 1000 Gunter Vandeplas 025207846 025207542 kurasaw@gmail.com Georges Moreaustraat 36 1070 Anderlecht Nederlands moeilijk

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon

A d res Talenkennis

61

V rienden Van De Koninklijke Musea Voor Schone Kunsten Van Belgi VZW Omschrijving On thaal van museumbezoekers Voor de komende opening van het Fin de Sicle museum, zijn we op zoek naar tweetalige (nl/fr) vrijwilligers voor de bemanning van de onthaalbalie, om de bezoekers te onthalen. Graag cv en motivatiebrief sturen naar sylviane.van.droogenbroeck@fine-arts-museum.be Sec tor kunst & cultuur Taken advies, communicatie, informatie, promotie Contactpersoon Sylviane Van Droogenbroeck 02/508.35.47 van dinsdag tot donderdag) sylviane.van.droogenbroeck@fine-arts-museum.be A d res Museumstraat 9 1000 Brussel Talenkennis Nederlands moeilijk|Frans V rienden Van De Koninklijke Musea Voor Schone Kunsten Van Belgi VZW Omschrijving On thaal leeszaalmuseumbibliotheek KMSKB Onthaal van de lezers, uitleg werking van de bibliotheek, schakel tussen lezers en bibliotheekpersoneel,hulp in magazijnen, bijhouden van maandelijkse statistieken,... Graag cv en motivatiebrief naar sylviane.van.droogenbroeck@fine-arts-museum.be Sec tor kunst & cultuur Taken administratie,communicatie,informatie Contactpersoon Sylviane Van Droogenbroeck 02/508.35.47 (van dinsdag tot donderdag) sylviane.van.droogenbroeck@fine-arts-museum.be A d res Museumstraat 9 1000 Brussel Talenkennis Nederlands gevorderd |Frans De Meeting Omschrijving On thaalmedewerker mensen zonder papieren Meeting is een onthaal- en steunpunt voor mensen zonder wettig verblijf dat de grondrechten en toekomstperspectieven van deze groep wil garanderen. Voor ons laagdrempelig onthaal zijn we op zoek naar een uitbreiding van onze vrijwilligersgroep. Tijdens de wekelijkse permanentie worden mensen vooral georinteerd op hun toekomstperspectieven zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken over hun toekomst. Daarnaast krijgen bezoekers informatie over de bestaande rechten en worden zij begeleid indien hun rechten worden geschonden. Nieuwe vrijwilligers zijn geen juridische experts maar begeleiden de bezoekers bij een oplossing van hun problemen. Dat kan via informatie, doorverwijzing en bemiddeling. Een luisterend oor is overigens vaak al het halve werk. Wij zoeken voor onze permanenties een enthousiaste vrijwilliger die: Voeling heeft met de leefwereld van mensen zonder wettig verblijf; Een woordje Frans, Engels, Arabisch of een andere taal spreekt; Open staat voor een dialoog met andere culturen; Bereid is om bij te leren; Beschikbaar is op woensdag van 14u tot 17u.

62

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

Wij bieden: Boeiend en zinvol werk; Vorming op maat; Een multi-culturele omgeving. minderheden advies|informatie Ronnie Tack 02 502 11 40 info@meetingvzw.be Locquenghienstraat 19 1000 Brussel Nederlands vloeiend,Frans, Engels

V rienden Van Het Huizeke Omschrijving On thaalvrijwilliger In ons buurthuis wordt 4 keer per week een onthaalmoment georganiseerd. Om deze onthaalnamiddagen in goeie banen te leiden, zijn we op zoek naar vrijwilligers, die zich wekelijks een namiddag kunnen vrijmaken om het onthaal te verzorgen. Dit kan op maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag van 14 tot 18 uur. Ook de laatste zondag van elke maand is een optie. Concreet houdt dit het bedienen van een drankje aan de bezoekers in en voor hen een luisterend oor zijn, dit alles op een respectvolle wijze. Sec tor welzijn Taken animatie,horeca,informatie,zorg & gezelschap Contactpersoon Vrienden van het Huizeke 02/ 511 15 77 Lara.vrienden.huizeke@skynet.be A d res Vossenplein 23 1000 Brussel Talenkennis Nederlands moeilijk|Frans De Druglijn Omschrijving b eantwoorders telefoon en online (e-mail, skype, chat) Bij De DrugLijn kan iedereen telefonisch en online terecht met allerlei vragen over drank, illegale drugs, pillen en gokken. Om de duizenden vragen te helpen beantwoorden, is de DrugLijn continu op zoek naar vrijwilligers! Genteresseerd?Het voornaamste dat van jou wordt verwacht is een open houding en een luisterend oor of vlotte pen. Je bent minimum 21 jaar en je kan je 3 uur per week vrij maken voor vrijwilligerswerk in Brussel (verplaatsingen worden vergoed). Drugexpert hoef je zeker niet te zijn, er wordt voor een degelijke opleiding gezorgd. In ruil biedt De DrugLijn verrijkend en afwisselend vrijwilligerswerk dat echt een verschil maakt! Is ons vrijwilligerswerk iets voor jou? Neem dan snel contact op. Jaarlijks start een opleiding voor kandidaatvrijwilligers. De opleiding gaat door op vaste weekavonden na de kantooruren en op twee zaterdagen. Bel 078-15 10 20 (ma-vr 10-20u) of mail via www.druglijn.be. welzijn advies,communicatie,informatie Tom Evenepoel, cordinator De DrugLijn 02-423 03 44 tom.evenepoel@druglijn.be p/a Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel Nederlands vloeiend

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

63

A wel Omschrijving

telefoon, chat, e-mail of forum beantwoorders Luisteren naar kinderen en jongeren? Awel, das iets voor jou! Dagelijks bieden heel wat vrijwilligers een luisterend oor of een vlotte pen om vragen te beantwoorden, kinderen moed in te spreken, raad te geven of gewoon even mee te gniffelen. Onze Missie Alle kinderen en jongeren kunnen ons anoniem contacteren over alles wat hen bezighoudt. We zijn er voor hen door te luisteren, mee te voelen en mee te denken. Onze visie We willen een betrouwbaar aanspreekpunt voor kinderen en jongeren zijn, via een voor de hand liggend, gratis en makkelijk bereikbaar contactkanaal. We geloven sterk in de kracht van kinderen en jongeren en nemen hen serieus. We signaleren waar nodig tendenzen. D drijvende krachten van Awel zijn de meer dan 160 vrijwilligers verspreid over afdelingen in heel Vlaanderen. Zij beantwoorden, ook anoniem, zoveel mogelijk oproepen van kinderen en jongeren, in totaal zon 25.000 per jaar. En toch blijven heel wat kinderen en jongeren met hun vraag in de kou staan Daarom gaat Awel elk jaar in september en oktober op zoek naar nieuwe vrijwilligers die telefoon, chat, e-mail of forum willen beantwoorden. Wat doe je als Awel-vrijwilliger? BEANTWOORDEN Als nieuwe Awel-vrijwilliger sluit je aan bij n regionale afdeling (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen of Turnhout) en kies je n contactkanaal (telefoon, mail, chat of forum). Afhankelijk van je keuze, kan je: TELEFOONS BEANTWOORDEN : van maandag tot zaterdag (niet op feestdagen) tussen 16u en 22u. E-MAILS BEANTWOORDEN : elke dag. CHATTEN: elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 18u en 22u. FORUM BEANTWOORDEN : elke dag. We verwachten van jou een engagement van minstens 3 permanenties van elk 2 3u per maand, afhankelijk van het contactkanaal dat je beantwoordt. OVERLEG & INSPRAAK Ongeveer 8 keer per jaar kom je samen op een beantwoordersvergadering met de andere beantwoorders die in je regionale afdeling zitten of hetzelfde contactkanaal beantwoorden. Wil je nog meer, dan kan je in de nationale en lokale werkgroepen en bestuursorganen steeds je ei kwijt! Wat heeft Awel jou te bieden? Je krijgt een stevige basisopleiding en permanente vorming (gratis) Je kan rekenen op on dersteuning en intervisie Je werkt mee aan hulpverlening voor kinderen en jongeren Je neemt een zinvol vrijwilligersengagement op Je kan verder doorgroeien in het bestuur van de organisatie Je werkt mee in een leuk team van medebeantwoorders

64

Je bent verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen Onkosten die je maakt voor verplaatsingen buiten je eigen regionale afdeling, krijg je van ons terugbetaald We verwachten van jou geen bepaalde voorkennis of leeftijd. Wat verwacht Awel van jou? Je onderschrijft de missie en visie van Awel Je hebt een groot hart voor kinderen en jongeren Je neemt kinderen en jongeren serieus met hun verhaal, vraag of probleem Je kan minimum 8u 10u per maand aan Awel spenderen: minstens 6u 9u permanentie en de beantwoordersvergaderingen Je kan zowel alleen (tijdens de permanenties) als in team (tijdens de beantwoordersvergaderingen) uit de voeten Je bent bereid de Awel-ervaringen in groep te bespreken Genteresseerd? Ben je genteresseerd? Ga dan vlug naar www.awel.be/word-vrijwilliger en schrijf je via onze site in voor n van de infoavonden. Benieuwd of vrijwilligerswerk bij Awel iets voor jou is? Doe hier alvast eens de test: http://www.awel.be/word-vrijwilliger/test. Meer info? Neem contact op met ons secretariaat via info@awel.be of bel 02/534.37.43. Opgelet: instappen als vrijwilliger bij de Awel kan enkel in de loop van de maanden september en oktober. Dan start in iedere afdeling de basisopleiding voor nieuwe vrijwilligers. jeugd advies,informatie Sofie Devarwaere 02 534 37 43 info@awel.be Henegouwenkaai 29 bus 10 1080 Molenbeek Nederlands vloeiend

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

Het Kindermuseum VZW oms chrijving V erantwoordelijke voor onthaal en ticketverkoop Het Kindermuseum werft vrijwilligers v/m aan voor het onthaal van het Museum op zondag namiddag. Je houdt van contact met het publiek, je werkt graag met kinderen, je hebt een paar uren vrij voor het onthaal van het museum, dan ben je welkom!! s ector kunst & cultuur Taken communicatie,manifestaties,verkoop Contactpersoon Natasja 02 640 01 07 info@childrenmuseum.be A d res Burgemeesterstraat 15, 1050 Elsene Talenkennis Nederlands makkelijk|Frans

65

CA W Archipel VZWOmschrijving

med ewerker balie een aantal ambulante diensten zijn gehuisvest in de Antwerpselaan, 34. deze zijn: - sociale dienst - schuldbemiddeling - slachtofferhulp - justitieel welzijnswerk - levens-en gezinsvragen - centrale administratie en directie de clinten en derden worden zowel telefonisch als persoonlijk via de baliemedewerker beantwoord. de baliemedewerker beantwoordt de eerste telefoons en staat de bezoeker te woord. wij zoeken een vrijwilliger ( M-V) die vlot communiceert, grenzen kan trekken en nota kan nemen van boodschappen. welzijn Administratie, communicatie de naeyer ivan 02/502.66.00 0478/21.66.17 ivan.denaeyer@archipel.be Antwerpselaan, 34 1000 Brussel Nederlands vloeiend, frans, engels

Sec tor Taken Contactpersoon

A d res Talenkennis

V rienden Van Het Huizeke Omschrijving vrijwilliger onderzoek armoede in Brussel - Marollen Vrienden van het Huizeke is een Brusselse Vereniging waar armen het woord nemen gelegen in de Marollen. We strijden er voor gelijke kansen van kansarmen op vlak van sociale netwerken, onderwijs, en gezondheidszorg. Dit aan de hand van projectwerking en onze onthaalnamiddagen, die doorgaan in ons buurthuis. In het kader van de vormingen die we organiseren naar scholen over armoede, werken we momenteel aan een nieuwe documentaire over mensen in armoede in Brussel, specifiek de wijk 'de Marollen'. In deze documentaire komt ook Vrienden van het Huizeke en bezoekers van de organisatie aan bod. Voor het realiseren van de documentaire zijn we op zoek naar een vrijwilliger die bereid is om voornamelijk kwantitatieve informatie te verzamelen over armoede in Brussel en de Marollen. Heb je er zin in gekregen en wil je onze ploeg van vrijwilligers komen versterken? Heb je bovendien een zestal uur per week vrij. Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We zijn telefonisch te bereiken op het nr. 02/511.15.77 of via mail op lara.vrienden.huizeke@skynet.be welzijn informatie Lara Hardeman 02/511 15 77 lara.vrienden.huizeke@skynet.be Vossenplein 23 1000 Brussel Nederlands vloeiend

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

66

Oxfam Solidariteit Omschrijving

V rijwilligers met passie voor Vintage Oxfam Vintage Brussel verkoopt een uniek tweedehands vintage aanbod. Kom ons enthousiast team versterken om - een halve dag per week (11-14.30u / 14.30-18u) vintage te verkopen - vintage te sorteren, strijken, prijzen van kleding, Momenteel zoeken we vooral mensen voor de donderdag, vrijdag- of zaterdagshift. Wat bieden wij u? - een unieke ervaring in het hartje van artistiek Brussel - een mooie kans om uw kennis en capaciteiten te ontwikkelen in de vintage wereld - een goede administratieve omkadering - een tof, dynamisch team van collega vrijwilligers Wat verwachten wij van u? - een minimum engagement van n permanentie per week (bij voorkeur een vaste halve dag); - feeling voor de Tweede handssector - interesse voor de projecten van Oxfam-Solidariteit; - klantvriendelijk zijn en goed kunnen samenwerken; - tweetalig (NL/FR). 3e wereld verkoop Katie Vanhemelrijck 02/522 40 70 of 0477/347146 vintage.bruxelles@oxfamsol.be Vlaamsesteenweg 102-104, 1000 Brussel Nederlands moeilijk, Nederlands vloeiend, Frans

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

Oxfam Wereldwinkels VZW Omschrijving Gemotiveerde Wereldwinkeliers Brussel stad Oxfam-Wereldwinkels vzw is een democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een rechtvaardige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven. Oxfam Fair Trade cvba is het ethisch bedrijf van eerlijke handel met een voedingsmerk gericht op de eindconsument (b2c) en de professional (b2b). Voor de winkel in Brussel zoeken we nog gemotiveerde mensen om ons team enthousiaste wereldwinkeliers te versterken. Voor het openhouden van de winkel op de Anspachlaan 137, 1000 Brussel, tijdens de week of op zaterdag (telkens 4 uur). Functioneel tweetalig NL/FR. Een opleiding is voorzien. Neem contact op met Cynthia Berardocco op tel.: 02/201 75 29 of mail: info@oxfambxl.be. Zij kan je eveneens vertellen welke andere mogelijkheden er nog zijn binnen onze organisatie om je kennis en talenten aan te wenden. 3e wereld Informative, promotie, verkoop Cynthia Berardocco 02/201 75 29 info@oxfambxl.be Anspachlaan 137-139 1000 Brussel Nederlands gevorderd, Frans, Engels

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

67

Wijkgezondheidscentrum De Brug Omschrijving En quteur In het kader van een grote patintenenqute in samenwerking met de VUB, zijn wij op zoek naar vrijwilligers om enqutes af te nemen bij mensen thuis, op afspraak. Afspraken met de patinten die moeten worden genterviewd zijn al gemaakt. De vragen draaien rond de gezondheidstoestand van mensen, hun sociale en economische situatie, hun welbevinden in de wijk en op het werk. We willen dankzij deze enqute een beter beeld krijgen van onze patinten om hen betere dienstverlening aan te bieden. Enqutes dienen meestal in het Frans afgenomen te worden, een zeer goede kennis van het Frans is dus vereist. We voorzien een opleiding van een 3-tal uur over interviewtechnieken en beheer van de vragenlijst. Sec tor gezondheid Taken communicatie,informatie Plaats 1080 - 1081 Contactpersoon Eveline Cleynen 02/411.18.38 eveline.cleynen@wgcdebrug.be A d res Zwarte Vijversstraat 71 1080 Brussel Talenkennis Nederlands vloeiend|Frans Wervelvzw Omschrijving Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis I CT coach ICT kenner die lokale vrijwilligers te lande helpt met technische aspecten van Google Drive en Yammer. socio-cultureel ICT Patrick De Ceuster 028930960 patrick@wervel.be Edinburgstraat 26 1050 Elsene Nederlands gevorderd

Centrum Ter Preventie V an Zelfdoding VZW. Omschrijving Telefonische beantwoorders Wat doe je?Beantwoorden van telefonische oproepen van mensen met zelfdodingsgedachten, hun omgeving of nabestaanden na zelfdoding. Telefoons beantwoorden kan van thuis uit of vanuit onze locaties in Brussel en Leuven.Wie ben je?Je voelt je goed in je vel, hebt een groot inlevingsvermogen, bent oprecht genteresseerd in andere mensen, open en luisterbereid. Je bent minimum 20 jaar en kan je 16u per maand vrijmaken.Wat bieden wij jou?Een zinvolle vrijetijdsbesteding in de hulpverlening, een degelijke opleiding, permanente ondersteuning en bijscholing, ontspanningsactiviteiten.Tweemaal per jaar starten opleidingen voor kandidaat-vrijwilligers. Opleidingen gaan door op verschillende locaties (Brussel, Leuven, Antwerpen en Gent).Genteresseerd?Ga naar www.vrijwilligers.zelfmoordlijn.be of neem contact op met het Centrum ter Preventie van Zelfdoding op 02/649 62 05 of vrijwilligers@preventiezelfdoding.be Sec tor gezondheid Taken zorg & gezelschap Plaats th uiswerk Contactpersoon Heleen Eeman 02/649 62 05 vrijwilligers@preventiezelfdoding.be

68

A d res Talenkennis

Paviljoenstraat 3 1030 Schaarbeek Nederlands moeilijk|Nederlands vloeiend

Centrum Ter Preventie V an Zelfdoding VZW. Omschrijving on line beantwoorders Wat doe je?Beantwoorden van online (via chat) oproepen van mensen met zelfdodingsgedachten of mensen die in hun omgeving met zelfdoding geconfronteerd worden. Chatten gebeurt van thuis uit.Wie ben je?Je voelt je goed in je vel, hebt een groot inlevingsvermogen, bent oprecht genteresseerd in andere mensen, open en luisterbereid. Je bent minimum 20 jaar en kan je 16u per maand vrijmaken. Je kan vlot typen en bent genteresseerd in de leefwereld van jongeren.Wat bieden wij jou?Een zinvolle vrijetijdsbesteding in de hulpverlening, een degelijke opleiding, permanente ondersteuning en bijscholing, ontspanningsactiviteiten...Tweemaal per jaar starten opleidingen voor kandidaat-vrijwilligers. Opleidingen gaan door op verschillende locaties (Brussel, Leuven, Antwerpen, Gent).Genteresseerd?Ga naar www.vrijwilligers.zelfmoordlijn.be of neem contact op met het Centrum ter Preventie van Zelfdoding op 02/649 62 05 of vrijwilligers@preventiezelfdoding.be. Sec tor gezondheid Taken zorg & gezelschap Plaats th uiswerk Contactpersoon Heleen Eeman 02/649 62 05 vrijwilligers@preventiezelfdoding.be A d res Paviljoenstraat 3 1030 Schaarbeek Talenkennis Nederlands moeilijk|Nederlands vloeiend

69

70

ANIMATIE EN GROEPSBEGELEIDING ANIMATIE JEUGDWERK ANIMATIE SPEEPLEIN LEIDING JEUGDBEWEGING SPORTANIMATIE OP KAMP BEGELEIDING CREATIEVE ATELIERS

71

72

Geh andicapten En Solidariteit VZW Omschrijving A n imator voor kinderen met een beperking - Atelier Tijdens de vakantieperiodes organiseren wij voor zowel kinderen met een beperking als zonder ateliers. Wij zijn steeds op zoek naar vrijwilligers die ons daarbij een handje willen helpen. Taken; - Afgesproken taakverdeling toepassen - Toezicht houden op de kinderen - Zorg uitvoeren - Helpen bij het begeleiden van activiteiten - Communiceren naar team van belangrijke informatie betreffende de kinderen Wil ook jij ervoor zorgen dat de kinderen een fantastische vakantie hebben? Neem dan zo snel mogelijk contact op! socio-cultureel animatie, spel & sport 1080 Herbots Nicky 02 546 15 91 nicky@gehandicaptenensolidariteit.be Mussenstraat 17-19 1000 Brussel Nederlands vloeiend b egeleider natuurbelevings activiteiten met kinderen Omschrijving: Kampen bouwen, over beken springen, in bomen klimmen of kriebelbeestjes vangen... Meer hebben kinderen niet nodig om zich volledig uit te leven. En dit kan allemaal in Brussel!Sinds kort werken GoodPlanet.be en jnm.be samen aan een project vr natuurbeleving. Hiermee willen wij jeugdwerkers en vrijwilligers motiveren en ondersteunen om samen met de Brusselse kinderen de natuur te herontdekken en te beleven. Wil je als vrijwilliger aan de slag gaan of natuurbeleving implementeren in het werkveld? Of wil je gewoon meer weten over natuurbeleving?In het voorjaar 2014 organiseren we enkele vormingsdagen. Neem zeker een kijkje op www.goodplanet.be/natuurspelenderwijs voor meer informatie!Sector: NME (Natuur en Milieu educatie)Taken: begeleiden en animeren van natuurbelevingsactiviteiten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest (1ste werkjaar noordelijke regio)Adres: GoodPlanet Belgium Edinburgstraat 26, 1050 Brussel natuur & leefmilieu animatie,groepsbegeleiding,onderwijs,spel & sport 1080 Sara Stuyck 0473/886782 s.stuyck@goodplanet.be, Edinburgstraat 26 1050 Brussel Nederlands vloeiend

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res Talenkennis Goodplanet Omschrijving

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res Talenkennis

73

Jnm Brussel Omschrijving

Sec tor Taken Plaats Con tactpersoon A d res Talenkennis Brede School Laken oms chrijving

Jeu gd, natuur en milieu: iets voor jou? JNM is in Brussel een nieuwe jeugdbeweging en dus zijn we op zoek naar extra leden en begeleiders. Ben je tussen 16 en 26 en genteresseerd in natuur en/of milieu? Dan kan je ons zeker komen vervoegen.TAKENElke vierde zondag van de maand organiseren wij een activiteit voor kinderen (voornamelijk tussen 7 en 12). Samen met je medebegeleiders zorg je ervoor dat er geen ongelukken gebeuren ;). Je begeleidt hen mee in hun ontdekkingstocht in de natuur, speelt met hen een spel of bedenkt kleine acties om de wereld een beetje groener te maken.Als je je engageert betekent dit niet dat je per se iedere maand moet komen. Elke keer dat je komt, ben je welkom, maar als je eens niet kan, is dat geen probleem :). (Vandaar de (on)regelmatig hieronder.)AANBODEen toffe jeugdbeweging met naast de werking voor kinderen ook een werking voor 16-26 jarigen. Naast de maandelijkse activiteit voor de kinderen, kan je er dus ook een keer per maan op uit trekken met leeftijdsgenoten om acties voor het milieu op poten te zetten of de natuur te bestuderen en bij te leren. Als je nog stage moet lopen voor je (hoofd)animatorcursus, dan kan dat ook bij ons. Als je graag een cursus wilt volgen om dat attest te halen, kan dat ook.Pratisch wordt je ondersteund door een team van 4 vrijwilligers die al ervaring hebben in JNM en een halftijds personeelslid die kan helpen met praktische ondersteuning of als klankbord voor jullie toffe ideen. jeugd animatie,oppas,spel & sport 1080 Mathias Balcaen 0476/07.24.56 mathias@jnm.be Leopold II laan 17, A 5.4 1080 Sint-Jans-Molenbeek Nederlands gevorderd|Nederlands moeilijk Ben je creatief, muzikaal, sportief, theatraal? Dan ben jij misschien wel degene die we zoeken! Wil je je talenten delen met kinderen? Dan kan je via Brede School Laken workshops begeleiden waar jij goed in bent! Misschien ben je wel een geboren acteur/actrice, of vind je dansen geweldig, of hou je enorm van basket, of ga je liever met potlood en papier aan de slag. Dan krijg je bij ons de vrijheid om aan kinderen van verschillende leeftijden een workshop te geven, eenmalig of meerdere keren. Je krijgt er een forfaitaire vergoeding voor in de plaats en waardering van de kinderen. De grote van de groep is te bespreken, en de data waarop de workshops doorgaan ook. De locatie zal Laken zijn, maar altijd vlot bereikbaar met metro of bus. Liefst gaan de workshops door na schooltijd (vanaf 15u30) of op woensdagnamiddag. We hopen jou te zien in Laken! Opbouwwerk Animatie | Spel & sport Els Deschietere 02/421 80 65 els.deschietere@nekkersdal.be Emile Bockstaellaan 107 1020 Laken

s ector Taken c ontactpersoon A d res

74

Talenkennis Falora VZW oms chrijving

Nederlands gevorderd, Nederlands moeilijk participatiemedewerker AlfaMeters We zoeken vrijwilligsters om te helpen bij de AlfaMeters. De AlfaMeters zijn Koerdische, Marokkaanse, Roma en Iraakse vrouwen. Ze komen bijna dagelijks samen om Nederlands te leren, om te leren lezen en schrijven. De Alfameters zoeken enthousiaste vrouwen die vanaf september een middag per week willen komen helpen. AlfaMeters is een initiatief van de vzw Bezorgd om Mensen in Tienen, gesponsord door het Fonds voor alfabetisering van bpost, beheerd door de KoningBoudewijnStichting. Met ons project Het klikt gaan we met deze vrouwen een participatieproces aan. Socio-cultureel Animatie, groepsbegeleiding, zorg & gezelschap Isolde Vandemoortele 02 204 06 44 Isoldevandemoortele@florainfo.be Vooruitgangstraat 323 1030 Schaarbeek Nederlands starter Sportbegeleiders doorheen Brussel De VGC-sportdienst zoekt vrijwilligers voor de begeleiding van een gevarieerd aanbod: seniorengym, naschoolse sport, loopbegeleiding, G-sport begeleiders, mensen leren fietsen,... sport & ontspanning spel & sport VGC-sportdienst (vragen naar Kevin Friant) 02 563 05 12 0491 62 42 37 kevin.friant@vgc.be Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Nederlands gevorderd Begeleiders voor tandemtochten De VGC-sportdienst organiseert geregeld tandemtochten en is hiervoor op zoek naar voorrijders. Heb je interesse, laat dan zeker iets weten! sport & ontspanning spel & sport 1000 tot 1210 VGC-sportdienst (vragen naar Kevin Friant) 02 563 05 12 0491 62 42 37 kevin.friant@vgc.be Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Nederlands makkelijk

s ector Taken c ontactpersoon A d res Talenkennis V gc-Sportdienst oms chrijving

s ector Taken c ontactpersoon

A d res Talenkennis V gc-Sportdienst Omschrijving Sec tor Taken Plaats Contactpersoon

A d res Talenkennis

75

V gc-Sportdienst Omschrijving

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res Talenkennis

Sportmonitor naschoolse sport De VGC-sportdienst is op zoek naar gemotiveerde sportlesgevers voor de begeleiding van een sportspecifiek of omnisportaanbod (ifv van de lesgever) in het kader van naschoolse sport. De lessen worden gegeven aan kinderen van het lager onderwijs. De lessen gaan wekelijks door, behalve tijdens de schoolvakanties. Dit kan zowel onder de vorm van stage, onder het vrijwilligersstatuut (forfaitaire vergoeding of gecombineerd met vervoerskosten) of bezoldigd. Op weekdagen (naar keuze): te bepalen in het tijdsvenster tussen 16u00 en 18u00. sport & ontspanning spel & sport 1000 tot 1210 VGC-sportdienst (vragen naar Kevin Friant) 02 563 05 12 kevin.friant@vgc.be Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Nederlands gevorderd|Nederlands moeilijk

V ereniging Van Blinden En Slechtzienden VZW Regio Brussel En Halle-Vilvoorde Omschrijving Sc rabbleclub voor blinden en slechtzienden zoekt begeleider Hou je van scrabbelen en van gezellig samenzijn? En heb je zin om je als als vrijwilliger te engageren? Dan is dit zeker iets voor jou!Onze Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde VZW Brussel zoekt vrijwilligers voor het begeleiden van blinden en slechtzienden bij onze maandelijkse activiteit Scrabble.Elke vierde woensdag van de maand in de namiddag komen we samen in Brussel om te scrabbelen.Wij geven jou de nodige ondersteuning en een initiatie begeleidingstechnieken. In ruil krijg je veel voldoening, waardering en toffe persoonlijke contacten. Is dit iets voor jou? Neem dan snel contact op met 02 212 11 13 of mail naar brussel@vebes.be Sec tor welzijn Taken spel & sport Contactpersoon VeBeS 02 212 11 13 brussel@vebes.be A d res Jozef II straat 36 1000 Brussel Talenkennis Nederlands moeilijk V ereniging Van Blinden En Slechtzienden VZW Regio Brussel En Halle-Vilvoorde Omschrijving Begeleiders voor blinden en slechtzienden gezocht Hou je van wandelen, begeleiden en toffe contacten? Dan zoeken wij jou!Onze Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde Brussel zoekt vrijwilligers voor het begeleiden van blinden en slechtzienden bij allerlei uitstappen, activiteiten en vergaderingen in en buiten Brussel. Wij geven jou de nodige ondersteuning en een initiatie begeleidingstechnieken. Je krijgt hiervoor veel voldoening, waardering en toffe persoonlijke contacten. Wij zoeken begeleiders voor activiteiten overdag, s avonds als in het weekend.Interesse? Neem dan snel contact op met 02 212 11 13 of mail naar brussel@vebes.be Sec tor welzijn Taken communicatie,groepsbegeleiding

76

Contactpersoon A d res Talenkennis

VeBeS 02 212 11 13 brussel@vebes.be Jozef II straat 36 1000 Brussel Nederlands moeilijk

V ereniging Van Blinden En Slechtzienden VZW Regio Brussel En Halle-Vilvoorde Omschrijving Keu velclub zoekt begeleiders/vrijwilligers Hou je van gezellig samenzijn, luisteren en verrijkende contacten? Dan is dit zeker iets voor jou!Elke eerste donderdag van de maand komt een groep van oudere blinden en slechtzienden in de namiddag samen in Brussel. Wij zijn op zoek naar een persoon die deze ontmoetingskans en vormingsgebeuren wil ondersteunen.Wij geven jou de nodige tips en een initiatie begeleidingstechnieken. Je krijgt hiervoor veel voldoening, waardering en toffe persoonlijke contacten. Interesse? Neem dan contact op met 02 212 11 13 of mail naar brussel@vebes.be Sec tor welzijn Taken groepsbegeleiding Contactpersoon VeBeS 02 212 11 13 brussel@vebes.be A d res Jozef II straat 36 1000 Brussel Talenkennis Nederlands moeilijk Sc outs & Gidsen Brussel Omschrijving Han dicap? voor akabe geen probleem Brussel telt tien Nederlandstalige scoutsgroepen van Scouts & Gidsen Vlaanderen. In Ganshoren hebben we ook een Akabegroep voor kinderen en jongeren met een handicap. Net zoals alle andere scouts en gidsen willen we ook deze kinderen laten proeven van het samen spelen en avonturen beleven! Wij zijn steeds op zoek naar enthousiaste M/V (18-30 jaar) die mee activiteiten willen organiseren voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar. Scouting in de grootstad, een andere manier om Brussel te ontdekken! Heb je interesse of wil je graag wat meer info? Stuur een mailtje of neem een kijkje op www.akabebrussel.be Sec tor jeugd Taken animatie,groepsbegeleiding,spel & sport Plaats 1083 Contactpersoon Trees Vandenbulcke 0498134801 regiobrussel@scoutsengidsenvlaanderen.be A d res Kolenmarkt 85 1000 Brussel Talenkennis Nederlands gevorderd Ch iro Brussel oms chrijving Leiding (animator) bij een Brusselse Chiro Chiro H2O (Vorst) is keihard op zoek naar leiding. Ze zoeken jonge mensen (17 tot 25 jaar) die zin hebben om op zondag (van 14u tot 18u) te spelen en onnozel te doen met kinderen (6 tot 16 jaar). De Chiro van Vorst is een kleine groep, een echte vrolijke bende. Iedereen is er welkom! Chiro in Brussel is een uitdaging! De Chiro weerspiegelt de maatschappelijke kenmerken van een stad: vele Brusselse Chiroleden hebben een nietWesterse culturele basis of een maatschappelijk kwetsbare achtergrond.

77

Een uitdaging en een plezier om hier mee rekening te houden. Hoe werk je aan toegankelijkheid zodat iedereen zich thuisvoelt? Hoe motiveer je tieners om te blijven komen naar de Chiro in een stad die 1001 andere vrijetijdsmogelijkheden biedt? Hoe ga je om met de meertaligheid van Brusselse ketten in een Nederlandstalige jeugdbeweging? Brusselse Chiro's zijn anders, gekleurder, maar vooral superboeiend! jeugd Animatie, spel & sport 1190 Gaetan Dufour 0472522429 chiro.h2o@gmail.com Kolenmarkt 85, 1000 Brussel Nederlands gevorderd Diversiteitsproject zoekt begeleiding BINT is een animatorentraject van Chiro Brussel voor tienermeisjes uit Brussel. De BINTmeisjes leren gedurende 2 jaar kennis maken met spel, begeleidingshouding, jeugdwerk in Brussel en met Chiro! Nadien krijgen ze hun diploma van animator in het jeugdwerk.Om dit traject te begeleiden zijn we op zoek naar begeleiders voor meisjes die in het BINT-project stappen. Heb je een animatorenattest en wil je een groep meisjes begeleiden in een vormingstraject om zelf leiding te worden?Taken: - 2x per maand WOE.NAM activiteit van 3uurtjes - 1x per maand na activiteit gezellig wat vergaderenjill.marchant@chiro.be, 0492 73 04 64 FACEBOOK: BINT BRUSSEL jeugd groepsbegeleiding,spel & sport 1030 Jill Marchant 0492 73 49 18 jill.marchant@chiro.be Kolenmarkt 85 1000 Brussel Nederlands makkelijk|Nederlands gevorderd

s ector Taken Plaats c ontactpersoon A d res Talenkennis Ch iro Brussel Omschrijving

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res Talenkennis

140'fos Seascouts Roodbaard oms chrijving Leiding Het (bege)leiden van een groep jongeren tijdens de wekelijkse scoutsactiviteiten. Geen ervaring vereist. Wij zorgen intern voor de Nautische opleiding, en het Animator-brevet. s ector jeugd Taken animatie,groepsbegeleiding Contactpersoon Nick Trachet 02 478 83 78 voortvarende@hotmail.com A d res Heembeekkaai, 3, 1020 Laken E. Bockstaellaan 259, 1020 Laken Talenkennis Nederlands gevorderd

78

Brede School Laken Omschrijving

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis Ch iro Jijippeke Omschrijving

V rijwilliger om spelen aan te leren aan kinderen Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die over de middag op werkdagen, van 12u30 tot 13u30, aan lagere school kinderen spelen willen aanleren.Dit kunnen allerlei spellen zijn: hinkelen, balspel, dikke bertha, tikkertje verhoog, simon says, etc. Inspiratie kan hier gevonden worden: www.spelensite.be. Dit kadert binnen het Project Preventie Schoolverzuim, en heeft als doel de kinderen op regelmatige basis naar school te laten komen. Dit willen wij stimuleren door hun aan te tonen dat op een school niet enkel kennis hoeft geleerd te worden, maar dat er ook leuke dingen te doen zijn. Met dit project willen we de kinderen binnen de school(m)uren een leuke tijd aanbieden, zodat ze de school als een aangename en leuke omgeving beschouwen. Wil jij ons hierbij helpen, aarzel dan niet om ons te contacteren! De eerste activiteiten zouden doorgaan in Sint-Ursula te Laken, maar zullen later ook meer verspreid worden over de andere basisscholen in Laken. Alle scholen zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. De dagen zijn onderling te bespreken. opbouwwerk animatie Els Deschietere 02/421 80 65 els.deschietere@nekkersdal.be Emile Bockstaellaan 107 1020 Laken Nederlands gevorderd|Nederlands moeilijk Be th e change. Leiding in Chiro Jijippeke De ketjes van Chiro Jijippeke hebben jou nodig, want het nieuwe chirojaar komt eraan gehuppeld en we hebben zin om er vanaf 6 oktober 2013 een ferme lap op te gaan geven. Probleempje: onze jeugdbeweging is nog dringend op zoek naar een paar coole dames en/of heren die de leidingsploeg willen komen versterken!!! Dus, BEN JE of KEN JE iemand - Die op zoek is naar een toffe en zinvolle vrijetijdsbesteding? - Die graag met kinderen en tieners om gaat? - Die creatief is en er volle bak naar uit kijkt om ultraneige spelletjes en activiteiten in elkaar te boksen? - Die de uitdaging van een multiculturele Chiro wel kan smaken? - Die kickt op een geslaagde activiteit, op lachende gezichtjes, op samen dolle pret beleven? - Die goesting heeft om in een unieke en knotsgekke leidingsploeg te stappen? - Die zich 2 maal per maand op zondagnamiddag kan vrij maken? Dan gaat ons hartje sneller slaan bij de gedachte dat je ons zo snel mogelijk een seintje geeft! Wij bieden jou ook de mogelijkheid om je stage als animator te vervolledigen of via Chiro Brussel een animatorcursus te volgen! Chiro Jijippeke is een kleine maar fijne Brusselse stadschiro in hartje SintJans-Molenbeek. Het voorbije chirojaar telden we een dertigtal bengels en

79

zeven gedreven en zotte leiders en leidsters. We worden omkaderd door een ervaren oudleidingsploegje. Twee keer per maand, op zondagnamiddag, geven we Chiro aan jongeren van 6 t.e.m. 18 jaar oud. We organiseren ook een weekend en een heus kamp. Daarnaast komt de leiding geregeld samen om aan activiteiten te sleutelen, om het chiroweekend en het kamp voor te bereiden of gewoon, om ons eens goed te amuseren!!! Chiro Jijippeke staat bekend om zijn veelheid aan kleurtjes, om zn unieke multiculturele sfeer, de familiale ambiance in de ploeg en om de goede relaties met de socio-culturele organisaties in Molenbeek! Maar bovenal om de massas fun die we samen beleven!!! Voel je het al kriebelen? Laat dan snel iets weten want we staan te popelen om met jou kennis te maken! Tot snel!!! jeugd animatie,groepsbegeleiding,spel & sport Sammy Raeymaekers 0495/99.11.94 chirojijippeke1@gmail.com Menenstraat 24 1080 Molenbeek Nederlands starter|Nederlands makkelijk En thousiaste leiding Chiro Oudergem is op een kleine zes jaar uitgegroeid tot de snelst groeiende Chiro van het Brussels gewest. Omdat ons ledental blijft groeien - we hebben nu al meer dan 50 kindjes - is onze kleine gezellige stadschiro nog op zoek naar enthousiaste nieuwe leiding om onze ploeg te versterken. Ben je 16+ (maar 30 min), goed met kinderen, speels en een beetje zot, maar toch verantwoordelijk? Ben je bereid om je drie zondagmiddagen per maand in te zetten? Zin in leuke activiteiten zoals bivakweekend, spaghettiavond, barbecue en een spetterend kamp? Dan ben jij misschien wel de persoon die we zoeken! Nog niet helemaal overtuigd? Kijk gerust eens rond op onze site, vooral het fotoalbum is een aanrader. jeugd animatie Annelies Surkijn 0478 09 32 16 chirooudergem@gmail.com Zandgroeflaan 2 1160 Oudergem Nederlands vloeiend

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis Ch iro Oudergem Omschrijving

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

Groep Intro Brussel - Vivt Omschrijving h andiknap spelen (ASS, verstandelijk, fysiek, visueel, auditief, ADHD,...) Ben jij op zoek naar een leuke vrijetijdsbesteding? Wil jij in je vrije tijd graag vrijwilligerswerk doen?Heb jij een beperking of heb jij hier veel ervaring mee?Dan is Handiknap iets voor jou...Handiknap is een sensibiliserend spel voor kinderen en animatoren (op speelpleinen/ jeugdbewegingen/WMKJ's) over leven en spelen met een beperking! Speelpleinen, kinderwerkingen en jeugdgroepen zijn vaak niet toegankelijk voor kinderen en jongeren met een beperking. De onbekendheid bij animatoren & kinderen en een gebrek aan inzicht over wat leven met een beperking inhoudt, zorgen voor grote drempels. Wij streven naar een toegankelijk en inclusief vrijetijdsaanbod waar alle kinderen zich kunnen uitleven.

80

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis Speelpleindienst Vgc Omschrijving

Aan de hand van een spel met doe- en denkopdrachten willen we kinderen en animatoren zelf laten beleven wat het is om met een beperking te spelen en te leven. Dit willen we samen doen met mensen die als geen ander weten wat het is om met een beperking te leven. Met andere woorden met jongeren die zelf een beperking (fysiek, auditief, visueel, verstandelijk, ADHD, Autisme) hebben. Elke 2de vrijdag van de maand komen wij samen met onze vrijwilligersgroep om samen na te denken over het spel, om samen plezier te maken, om acties en activiteiten uit te werken die kunnen bijdragen tot een groter inzicht over 'leven met een beperking' en om ons voor te bereiden op de spelbegeleidingen. Deze spelbegeleidingen vinden meestal plaats in de vakanties, op speelpleinen of kampen. Onze vrijwilligers bedenken, evalueren en begeleiden dus helemaal zelf het spel. Zin om mee te doen?Of nog wat meer informatie nodig? Aarzel zeker niet om ons te contacteren: Annelies Van Aelst 0473/52.69.93 jeugd animatie,groepsbegeleiding,spel & sport,vorming Annelies Van Aelst 0473/526993 annelies.vanaelst@groepintro.be Gallaitstraat 86 1030 Schaarbeek Nederlands makkelijk | Nederlands gevorderd Kids animeren is jezelf amuseren! De speelpleindienst van de VGC zoekt nog een heleboel jongeren die graag een weekje of langer als (hoofd)animator op n van onze pleinen willen komen staan tijdens de kerst-, paas- en zomervakantie. Ben jij 16 of ouder en heb je nog steeds elke dag zin om te spelen? Heb je een animatorattest en ben je niet bang om vuil of moe te worden? Niet langer wachten dan, inschrijven voor de tijd van je leven! Ben je 19 of ouder, heb je behalve een attest ook al wat ervaring en zin om een bende animatoren in goede banen te leiden? Is administratie echt jouw ding, of ben je een geboren organisatietalent? Geef je dan op als hoofdanimator! En zijn beide omschrijvingen op jou van toepassing? Schrijf je dan in als allebei : -) De VGC heeft Nederlandstalige speelpleinen over heel Brussel: in Anderlecht, Evere, Ganshoren, Oudergem, Schaarbeek, St Agatha Berchem, St Pieters Woluwe, Ukkel en Vorst. Voor een overzicht van adressen en leeftijdsgroepen en zo, kijk je best eens op onze website. : http://speelpleinen.vgc.be. Als je daar doorklikt op 'voor animatoren' en dan 'inschrijven', kan je meteen je kandidatuur stellen. Natuurlijk mag je ook nog bellen of mailen als je vragen hebt! Tot gauw! P.S. Ook als je je attest niet hebt kan je meedoen, maar dan als vrijwilliger aan een vergoeding van 25 per dag . jeugd administratie,advies,animatie,communicatie,ehbo 1030 - 1070 - 1082 - 1083 - 1140 - 1150 - 1160 - 1180 - 1190 1210 Kristel Ysebaert 02 563 03 00 speelpleinen@vgc.be Leopold II laan 178 1080 Brussel (sint Jans Molenbeek)

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res

81

Talenkennis

Nederlands gevorderd|Nederlands moeilijk

Gc Essegem Omschrijving

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis Jeugdproject Wabodam Omschrijving

V rijwilliger woensdagmiddagateliers voor kinderen Elke woensdagmiddag organiseert GC Essegem creatieve en sportieve ateliers voor vrolijke Kleuters en Ketjes tussen 4 en 11 jaar. Voor de begeleiding van de ateliers zijn we dringend op zoek naar een enthousiaste vrijwillig(st)er die samen met de kinderen aan allerlei projecten wil werken. Je helpt onze vaste begeleiders bij de uitwerking van hun ideen en de uitvoering ervan. Daar waar het nodig is, spring je in en je helpt onze kids om het beste uit zichzelf te halen! Je bent enthousiast en je kunt goed met kinderen omgaan. Natuurlijk heb je creatieve ideen te over en je ziet het helemaal zitten om met allerlei knutsel- en sportmateriaal aan de slag te gaan! Een pedagogische achtergrond is een pluspunt! Wij zorgen voor: een gezellige werkomgeving veel knutsel- en sportmateriaal - een leuke groep enthousiaste kinderen Tijdens schoolvakanties gaan er geen ateliers door! socio-cultureel animatie,spel & sport Tatjana Eekman 02 427 80 39 tatjana.eekman@vgc.be Leopold I straat 329 1090 Jette Nederlands gevorderd|Nederlands moeilijk an imator kinderstage Als animator begeleid je mee een groep kinderen tijdens de stages de vakanties. Geen voorbereidend werk, je helpt een professionele docent en doet de voor en/of avondopvang. jeugd animatie Bosserez Katrin 02 675 40 10 wabodam@vgc.be Delleurlaan 39-43 1170 Watermaal-Bosvoorde Nederlands moeilijk voetbalvrijwilliger BxLrCup De BXLR Cup is de Brusselse divisie van de Belgian Homeless Cup, een voetbaltornooi voor thuislozen. Wij zetten de kracht van voetbal in om levens van mensen positief in beweging te brengen! Concreet organiseren we TWEE avonden in de maand waarop we 12 Brusselse organisaties die met thuislozen werken de mogelijkheid bieden tegen elkaar te voetballen. Een divers publiek bij uitstek, maar allen hebben n ding gemeen: hun voorliefde voor voetbal! Aangezien er per avond zo'n 60 mensen over de vloer komen, zoeken we (een) gemotiveerde vrijwillig(st)er(s) die ons willen bijstaan de avond in goede banen te leiden. Dit wil zeggen dat je samen met ons instaat voor de praktische organisatie van de avond: zien dat de ploegen goed ontvangen worden, de kleedkamers tonen, de cafetaria openhouden(drank en eten

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis CA W Archipel - Hobo Omschrijving

82

klaarzetten o.a.), lijnrechter spelen etc etc. Het is vrijwilligerswerk met een open invulling, je gaat samen met ons op zoek naar wat er kan gedaan worden en je doet het! Plezier gegarandeerd! CONCREET: - Je engageert je voor 1 van de twee of de 2 avonden (steeds een dinsdag) in de maand, beginnende vanaf 17 oktober 2013. - Je bent een sociaalvoelend persoon, weet de armen uit de mouwen te steken, weet te genieten van een job well done met mogelijkheid tot veel contact, plezier en vertier. - Je weet te genieten! :) Mocht deze vacature je ook maar een klein beetje interesseren, aarzel niet meer informatie te vragen en contact op te nemen met Daan Vinck, werkzaam te Hobo VZW. Je kan me contacteren op mijn emailadres daan.vinck@archipel.be of je kan bellen naar 0479/57.63.70. socio-cultureel Animatie, spel & sport Daan Vinck 02/514.26.93 (tussen 9u en 17u, werkdag) of 0479/57.63.70 daan.vinck@archipel.be Arduinkaai 30 1000 Brussel Nederlands starter, Frans Hobbynaaister! CAW Archipel Hobo stimuleert thuislozen in Brussel om hun leven terug in eigen handen te nemen en om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Door middel van basiseducatie, opleidingen en begeleiding tot tewerkstelling willen we onze doelgroep de kracht geven om nieuwe terreinen te verkennen. Tevens organiseren wij activiteiten zoals creatief atelier, zwemmen, voetbal, koken, tuin, computerinitiatie, boerderijbezoek enz.. Voor ons naaiatelier, dat iedere donderdagnamiddag doorgaat van 13u tot 16u30, zijn wij op zoek naar een geduldig iemand die onze mensen kan bijstaan in het herstellen, naaien of stikken van hun kledij of zelf ontworpen creaties. Als vrijwillig(st)er mag je zowel Nederlandstalig als Franstalig zijn en kan je kiezen wanneer je mee wil helpen in het atelier. De enige vereisten zijn dat je ouder bent dan 18 jaar en moet openstaan voor de eigenheid van onze thuisloze mensen. socio-cultureel groepsbegeleiding,huishoudelijk werk Elisa Maurici 02/514.26.93 elisa.maurici@archipel.be Arduinkaai 30 1000 Brussel Nederlands gevorderd|Frans Natuurbelevingscursus voor vrijwilligers Neem je deel aan onze natuurbelevingscursus? Voor iedereen die graag wat meer te weten komt over het wat, hoe en waarom van natuurbeleving organiseren we in het voorjaar verschillende cursussen.Tijdens deze gratis vormingsdagen maak je kennis met allerlei leuke methodieken en krijg je tips en ondersteuning. Daarna kan je uiteraard zelf aan de slag als begeleider van natuurbelevingsactiviteiten. Indien je dit wenst kan je

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis CA W Archipel - Hobo Omschrijving

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis Goodplanet Omschrijving

83

vrijwilliger worden voor GoodPlanet en activiteiten begeleiden tegen een vrijwilligersvergoeding.We richten ons op 3 verschillende doelgroepen, op basis van leeftijd en ervaring.Natuurbelevingscursus voor vrijwilligers Dinsdag 4 februari: vorming met focus op het begeleiden van kinderen Donderdag 6 februari: vorming met focus op natuurbelevingWoensdagnamiddagen 12 en 19 februari: natuurbeleving in de praktijkDinsdag 1 april: terugkoppeling praktijkervaringNatuurbelevingscursus voor ervaren jeugdwerkers: korte versie- Dinsdag 18 maart: vorming met focus op natuurbeleving- Dinsdag 25 maart: natuurbeleving in de praktijk4daagse cursus met JNM in de krokusvakantie- Van 28 februari tot 3 maart.Meer info op www.jnm.be/brusselWil je inschrijven of meer info? www.goodplanet.be/natuurspelenderwijs natuur & leefmilieu groepsbegeleiding,manifestaties,spel & sport Sara Stuyck 0473 88 667 82 s.stuyck@goodplanet.be Edinburgstraat 26 1050 Brussel Nederlands vloeiend Bu urtsport Brussel zoekt vrijwilligers Heb je zin om een groep kinderen, jongeren of volwassenen te begeleiden tijdens lessenreeksen of sportkampen? Broed je op een idee voor een sportevent? Dan ben je bij ons aan het juiste adres, want Buurtsport Brussel stimuleert de bewoners uit de Brusselse omgeving om voor een langere periode te sporten. We zoeken- Lesgevers die gespecialiseerd zijn in een sport of mensen die omnisportlessen willen begeleiden.- Zowel mensen met weinig als veel ervaring. Afhankelijk van je ervaring, opleiding en leeftijd word je hulptrainer of hoofdtrainer.- Mensen die een sportkamp willen organiseren van a tot z en tijdens het sportkamp de verantwoordelijkheid willen dragen. Wat kunnen we je aanbieden? Afhankelijk van de functie en de soort activiteit ontvang je een vergoeding voor je inzet. Meer info hierover krijg je bij onze kennismaking. Mogelijkheden tot vorming en bijscholing. Genteresseerde medewerkers kunnen gratis een opleidings-3daagse volgen, waarbij je uitleg krijgt over hoe sportlessen of sportkampen op een boeiende wijze te animeren. Je kan via ons de opleidingen Bewegingsanimator of Initiator in je favoriete sport volgen bij de Vlaamse Trainersschool. Onze medewerkers helpen je bij het studeren van de cursus. Bovendien helpen we je bij de aanvraag voor een gedeeltelijke financile tussenkomst. Buurtsport Brussel organiseert n u en dan ook workshops over themas die de medewerkers aangeven. - We organiseren jaarlijks een groot feest voor onze vrijwilligers, je leert nieuwe mensen kennen, je krijgt veel appreciatie van de sporters en de medewerkers van Buurtsport. En nog veel meer!Genteresseerd? Neem dan contact op met Buurtsport Brussel 02 412 03 50, en vraag naar Karolien, of schrijf je in via www.ikbuurtsport.be. sport & ontspanning animatie,groepsbegeleiding,spel & sport,vorming Karolien 02 412 03 50 karolien@buurtsportbrussel.be Hovenierstraat 100 1081 Koekelberg Nederlands makkelijk|Nederlands gevorderd

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis Buurtsport Brussel Omschrijving

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

84

Lokaal Dienstencentrum Lotus Omschrijving Creatieveling voor de hobbyclub Lotus is een pas opgestart lokaal dienstencentrum. We willen graag van start gaan met een hobbyclub waar senioren nieuwe, creatieve technieken kunnen aanleren maar ook waar ze onderling tips kunnen uitwisselen. We zijn op zoek naar iemand die graag creatief bezig is, dit kan aanleren aan een groep en ook samen met ons vorm wil geven aan de hobbyclub. Dit is een nieuw project dus we zijn op zoek naar iemand die graag initiatief neemt en klaar is voor een uitdaging! Sec tor welzijn Taken animatie,zorg & gezelschap Contactpersoon Marijke Osc 02/343.46.58 ldclotus@vgc.be A d res Brugmannlaan 433 1180 Ukkel Talenkennis Nederlands gevorderd Joka Omschrijving op kamp bij ouderen, gehandicapten of psychiatrische patinten Wat is Joka?Joka organiseert kampen in voorzieningen voor ouderen, mensen met een beperking of psychiatrische patinten. Met Joka ga je samen met andere jongeren een week lang op kamp in een voorziening om er vrijwilligerswerk te doen en activiteiten te organiseren voor de bewoners.Op een Jokakamp doorbreek je het dagelijkse patroon van het leven van de bewoners van de verzorgingsinstelling. Zo zorg je voor een echte vakantiesfeer in de voorziening. Een onvergetelijke ervaring voor de bewoners, maar ook voor de jongeren.s Avonds steken jullie de koppen bij elkaar om de activiteiten voor te bereiden. En nadien kunnen jullie in groep wat gezellig keuvelen, eropuit trekken, heel actief zijn of gewoon even de batterijtjes opladen. Mogelijke taken:- een bezoekje brengen: een babbeltje slaan, foto's bekijken, een wandelingetje maken,...- een animatieactiviteit organiseren: een zoektocht, een pannenkoekennamiddag, free podium,... op uitstap gaan: gaan zwemmen, naar de zee of naar de zoo, een ijsje gaan eten,...- een spelletje spelen: gezelschapsspelen, kaarten, bingo, een quiz organiseren,...Kijk op onze website www.jokaweb.be voor meer info.Je vindt er ook de lijst van kampen die we dit jaar organiseren. welzijn animatie,groepsbegeleiding,spel & sport 1000 - 2000 - 3000 - 8000 - 9000 Joke Haegemans 02 248 10 42 joke.haegemans@jokaweb.be Liefdadigheidstraat 39 1210 Brussel Nederlands gevorderd|Nederlands moeilijk Begeleider Zilverwijzer Ben je ouder dan 50 jaar en heb je ervaring met het begeleiden van groepen? Lijkt het je wel wat om ouderen te begeleiden bij de uitdagingen die ze in hun dagelijkse leven ervaren? Dan nodigen we je graag uit voor de train -de-train er Zilverwijzer. Tijdens deze vorming krijg je alle handvaten

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res Talenkennis V igez Omschrijving

85

aangereikt om met de methodiek Zilverwijzer aan de slag te gaan. Bovendien krijg je de handleiding er gratis bovenop. Na de opleiding kan je ervoor kiezen om deel uit te maken van het trainersbestand zodat we je nadien kunnen contacteren om tegen betaling de Zilverwijzer-groepssessies te begeleiden. Meer informatie over de groepssessies van Zilverwijzer vind je op www.vigez.be gezondheid groepsbegeleiding 1000 Kathleen Massart 02/422.49.24 kathleen.massart@vigez.be G. Schildknechtstraat 9 1020 Brussel Nederlands vloeiend Gemotiveerde leiding in Brussel! TAKEN: Om de twee weken zet je op zondag je in om jongeren tussen 6 en 16 jaar oud een leuke middag te bezorgen. Samen met de rest van onze leidingsploeg ga je creatief aan de slag om een zot spel in elkaar te steken! Verder help je mee bouwen aan een scoutsgroep in volle groei. Je hebt zin om de handen uit de mouwen te steken en hebt organisatietalent. In totaal werk je 25 zondagen, een weekend en een 10 daags kamp mee om jongeren een fijne hobby te laten beleven. AANBOD: Wij bieden de mogelijkheid om je stage als animator te vervolledigen of via scouts&gidsenvlaanderen een animatorcursus te volgen. We bieden een familiale scoutsgroep met actieve leden. Een gemotiveerde leidingsploeg die Scouts Molenbeek op de kaart wil zetten. PROFIEL: Je bent minstens 18 jaar oud. Je hebt eventueel scouts ervaring of ervaring uit een andere jeugdwerking. Je wil graag een opleiding animator volgen of wil je stage als animator afmaken. Je bent graag creatief bezig. Je hebt heel wat energie! Je hebt zin om je in te zetten voor jongeren met een verschillende sociaal-culturele achtergrond. Je denkt dat scouting in de stad gewoon een super toffe uitdaging is! jeugd animatie,groepsbegeleiding,oppas,spel & sport 1080 Grace De Smet 0476342522 molenbeek.scouts@gmail.com Kolenmarkt 85 1000 Brussel Nederlands gevorderd|Nederlands moeilijk On dersteuning van project rond Nederlandse taalstimulering in Schaarbeek FEZA vzw organiseert dagelijks activiteiten voor de vrouwen uit de buurt in wijk Navez-Portaels. Deze activiteiten hebben tot doel de emancipatie en ontwikkeling van de vrouwen te stimuleren en ondersteunen. Er worden ook activiteiten voor kinderen en ouders samen aangeboden om de ouderschapsband te versterken. Wij hebben een nieuwe tweetalige werking en zijn op zoek naar een vrijwillig(st)er om onze Nederlandstalige werking in samenwerking met de educatieve medewerkster te ondersteunen. Dit kan gaan van uitstappen begeleiden, creatieve voormiddagen animeren, uitstappen naar Nederlandstalige instellingen begeleiden.

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res Talenkennis Sc outs Molenbeek Omschrijving

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res Talenkennis Feza VZW Omschrijving

86

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

Onze groep bestaat uit vrouwen van Albanese, Guinese, Marokkaanse, Roemeense, Turkse, ... afkomst die samen zichzelf willen ontwikkelen en elkaar helpen en samen nieuwe ervaringen opdoen. Zowel nieuwkomers als oudkomers maken deel uit van de groep. De vrijwilliger bepaalt in overleg met FEZA vzw hoe hij zich wilt inzetten. Welkom! Vergoeding is ook in overeenstemming te bepalen. Heb jij zin om deze activiteiten te begeleiden? Spreek jij Nederlands en wil je je kennis delen met de deelnemers? Laat ons dan snel iets weten! Je kan zelfs je kindje meebrengen naar de activiteiten! buurtwerk animatie,communicatie,fondsen,spel & sport,vorming Johanna Biesmans 0488 90 92 03 feza.project@gmail.com Voglerstraat 38 1030 Brussel Nederlands vloeiend|Frans

Sc hoolbemiddeling Sectie Van De Preventiedienst Evere Omschrijving Jeu gdleid(st)er voor activiteiten met jongeren -Omkadering en begeleiding van een taalstimulerende leeromgeving voor Nederlandstalige jongeren van de eerste graad middelbaar onderwijs. -Organisatie van taalstimulerende activiteiten voor Nederlandstalige jongeren van de eerste graad middelbaar onderwijs. -Administratie betreffende bovenstaande projecten: voorbereiding, uitwerking en evaluatie. Sec tor jeugd Taken administratie,animatie,groepsbegeleiding,onderwijs Contactpersoon Alessandra Nespoli 022413694 schoolbemiddeling@evere.irisnet.be A d res 255 Lindestraat 1140 Evere Talenkennis Nederlands moeilijk Lokaal Dienstencentrum Ellips Omschrijving A n imatoren Lokaal Dienstencentrum "Ellips" zet zich in voor senioren en hulpbehoevenden. Ons dienstencentrum is bezig zijn werking uit te breiden. Concreet betekent dit dat wij binnenkort een polyvalente activiteitenruimte zullen openen, en hierdoor meer en meer activiteiten van recreatieve en vormende aard gaan organiseren toegespitst op onze doelgroep.. Hiervoor zijn wij op zoek naar enthousiaste animatoren (werktijden in overleg) die onze activiteiten kunnen voorbereiden, begeleiden en/of voordragen. Wil je ervaring in Brussel opdoen en heb je wat vrije tijd over? Aarzel dan niet en neem contact op! Sec tor welzijn Taken animatie,communicatie,groepsbegeleiding,informatie Contactpersoon Mark Peters 0497/916659 mark.peters@ldc-ellips.be A d res Gentsesteenweg 1050 1082 Sint-Agatha-Berchem Talenkennis Nederlands gevorderd

87

V illa Indigo Omschrijving

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

vrijwilligers (sters) om het team te vervolledigen Huis voor respijtzorg "Villa Indigo" verwelkomt zwaar zieke kinderen (van 0 tot 18 jaar) voor een korte residentile opvang. Het doel is de ouders en andere verwanten een pauze te bieden. Aarzel niet onze site te raadplegen: www.villaindigo.beWe wensen ons team te vervolledigen en zijn op zoek naar vrijwilligers om ons team te ondersteunen bij de dagelijkse activiteiten (maaltijden, creatieve activiteiten, ). De momenten waarop we het liefste hulp zouden krijgen zijn de schoolvakanties en de weekends. De vrijwilligers zullen ontvangen worden in het multidisciplinaire team dat jong en gemotiveerd is. Ze worden ondersteund door de psychologen. Beschrijving van het gewenste profiel: De vrijwilliger moet 18jaar of ouder zijn - De vrijwilliger bezorgt ons een certificaat van goed gedrag en zeden (model 2) .- Hij /zij heeft, bij voorkeur, ervaring met zieke kinderen of kinderen met een handicap (ervaring kan familiaal, professioneel , zijn) Een goede kennis van frans en nederlands is gewenst. - Hij/zij is bereid om enkele uren per week in een multidisciplinair team te werken. gezondheid animatie,huishoudelijk werk,klussen,oppas Stphanie Arnhem, Nathalie Mathurin 02205090 stephanie.arnhem@villaindigo.be Kolonel Bourgstraat 156a 1140 Evere Nederlands vloeiend|Frans

V fg, Vereniging Personen Met Een Handicap VZW Omschrijving Ervaringsdeskundigen/personen met een handicap om EEP-groepen te b egeleiden of te ondersteunen VFG biedt mensen met een handicap de mogelijkheid om samen met een groepje ervaringsdeskundigen een persoonlijk plan op te stellen omtrent de huidige levenssituatie en plannen voor de toekomst. Dit persoonlijk plan noemen we een EEP, wat staat voor een Eigenhandig Ervaringsdeskundig Plan. Als begeleider ondersteun, begeleid en motiveer je andere mensen met een handicap om hun eigen levenssituatie en toekomstplannen te verwoorden. Te bespreken onderwerpen zijn noodzakelijke ondersteuning, assistentie, hulpmiddelen en aanpassingen. Verder wordt stilgestaan bij de deelnemers hun sociale netwerk, hun toekomstdromen en tal van andere relevante themas. socio-cultureel communicatie, groepsbegeleiding, vorming 1000 - 2000 - 3000 - 8000 - 9000 Greet Vandewinkele 02 515 06 74 info@vfg.be Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel Nederlands vloeiend Sportbegeleiders doorheen Brussel De VGC-sportdienst zoekt vrijwilligers voor de begeleiding van een gevarieerd aanbod:seniorengym, naschoolse sport, loopbegeleiding, Gsport begeleiders, mensen leren fietsen,...Laat van je

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res Talenkennis V gc-Sportdienst Omschrijving

88

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res Talenkennis A Place To Live VZW Omschrijving

horen!kevin.friant@vgc.be02 563 05 120491 62 42 37 sport & ontspanning spel & sport 1000 tot 1210 VGC-sportdienst (vragen naar Kevin Friant) 02 563 05 12 kevin.friant@vgc.be Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Nederlands gevorderd (Co)cordinatoren, animatoren, keukenprinsessen en logistieke on dersteuning A Place To Live organiseert al 15 jaar activiteiten en vakanties voor alleenstaande moeders, kinderen, jongeren en families uit kansarme milieus. We zouden echter niets zijn zonder onze vrijwilligers. Heb je zin om als animator, kok of manusje-van-alles mee te gaan op onze vakanties? Of heb je liever wat meer verantwoordelijkheid en wil je een cordinator ondersteunen? Elke helpende hand is welkom! Aarzel niet om ons te contacteren! Vooral het tekort aan cordinatoren weerhoudt ons het aanbod uit te breiden. De medewerkers van A Place To Live bieden u natuurlijk gepaste begeleiding. We hebben ook een vormingsaanbod (bv vormingsweekend in Het Hanenbos in Dworp). De uitstappen op zondag zijn een ideale manier om onze groep en onze werking te leren kennen. Contacteer ons voor meer informatie. Wij hopen op een talrijke opkomst! socio-cultureel animatie,ehbo,groepsbegeleiding,horeca,klussen 1020 - 1000 Jeroen Leysen 024242101 jeroen@aplacetolive.be Stefaniastraat 137 1020 Brussel Nederlands starter

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res Talenkennis

89

90

ZORG EN GEZELSCHAP

HULP KINDEROPVANG PERSOONLIJKE ONDERSTEUNING BEZOEK GEDETINEERDEN BEZOEK OUDEREN VERZORGING VERPLEGING

91

92

Zonar, VZW Zonnelied Omschrijving

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res Talenkennis

b egeleiden van traject Een aantal bewoners van een rusthuis gaan maandelijks naar een atelier in Brussel centrum.Er is reeds een vrijwillige chauffeur maar een tweede persoon is nodig om het traject van het rusthuis tot het atelier te begeleiden. Je taak bestaat voornamelijk uit het in en uit laden van de deelnemers en het houden van toezicht tijdens de rit. Je kan de activiteit ter plaatse met professionele begeleiders mee begeleiden. Ideaal voor mensen die op een creatieve manier met mensen met een beperking willen werken. welzijn zorg & gezelschap 1170 De Brouwer Nadine 0474/29 21 99 zonar@zonnelied.be kattebroekstraat 1700 Dilbeek Nederlands starter|Nederlands makkelijk

Ned erlandstalige Vrouwenraad Omschrijving I n burgeringscoaches Wij vragen graag even uw aandacht voor ons nieuw initiatief dat Samen Inburgeren heet en waarbij duos van vrouwen elkaar gedurende 6 tot 8 maanden ontmoeten. Voor dit project initiatief werkt de Nederlandstalige Vrouwenraad nauw samen met het gemeentebestuur van Jette, Gemeenschapscentrum Essegem en Bon vzw. Wil je graag een vrouw van een andere cultuur leren kennen, een luisterend oor bieden, ervaringen uitwisselen, allerlei zaken van elkaar leren en praten over wat jullie interesseert? Dan is Samen Inburgeren een initiatief voor jou! We zijn op zoek naar vrouwen die zin hebben om inburgeringscoach te worden en samen met een inburgeraar Nederlands te praten tijdens zelfgekozen activiteiten in Brussel. Dat kan bijvoorbeeld zijn een museumbezoek, een wandeling, sporten, een gesprek of een cafbezoekje. Door om de twee weken contact te hebben met een vrouwelijke inburgeraar, draagt u bij aan haar integratie. Inburgeren loopt voor iedereen anders en is niet altijd even gemakkelijk. Het gaat over meer dan alleen maar de taal. Inburgeren betekent je stap voor stap meer gaan thuis gaan voelen in Brussel. Dit lukt sneller als je iemand kent bij wie je terecht kunt met al je vragen. Let wel! Het gaat hier om vrijwilligerswerk in BRUSSEL dus ONBETAALD WERK. Voelt u er iets voor om een vrouw van een andere cultuur te leren kennen, een luisterend oor te bieden, ervaringen uit te wisselen, allerlei zaken van elkaar te leren en te praten over wat jullie interesseert? Wilt u zich engageren als inburgeringscoach? Laat het ons dan weten. socio-cultureel communicatie 1000 Fatiha Ahalli 022293819 nvr.fahalli@amazone.be Middaglijnstraat 1a, 1210 Brussel Nederlands makkelijk

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res Talenkennis

93

Kinderdagverblijf 't Wanneke oms chrijving h u lp bij kinderopvang Hou je van kindjes en wil je graag een handje toesteken om maaltijden te geven, boekjes voor te lezen, te spelen, knuffelen en alles wat een baby en peuterhartje vraagt, dan ben je bij ons welkom. s ector welzijn Taken Oppas c ontactpersoon Caroline Delacollette 02 262 13 62 wanneke@skynet.be A d res Wannekouterlaan 109 1020 Brussel-Laken Talenkennis Nederlands gevorderd Kinderdagverblijf Toreke Omschrijving ONDERSTEUNENDE HULP ONDERSTEUNING BIEDEN AAN DE KINDERVERZORGSTER : helpen bij het eten geven , afruimen en afwassen, spelen met de kindjes, voorlezen, liedjes zingen, was plooien, flesje geven, strijken, toezicht houden op slapende kindjes Sec tor opvoeding Taken animatie,huishoudelijk werk,oppas Contactpersoon mieke dierickx 02.771.65.67 KDVTOREKE@SKYNET.BE A d res FABRYSTRAAT 44, 1200 Sint-Lambrechts -Woluwe Talenkennis Nederlands gevorderd Kind En Preventie VZW Omschrijving On thaal en zorg bij consultaties voor het jonge kind Onze vzw heeft jouw hulp als vrijwilliger meer dan nodig. Dankzij jouw inzet voelen ouders zich welkom op de consultatiebureaus. Wat doe je als vrijwilliger op het consultatiebureau? Je zorgt voor een warm onthaal: je geeft uitleg over hoe alles verloopt - je toont waar het kindje kan uitgekleed worden en helpt waar nodig,- je meet en weegt de kindjes - je schrijft de gegevens op in het gezondheidsboekje - je zorgt ervoor dat alles vlot verloopt - je zorgt voor een goede hygine. Signaleren: Wat je van ouders hoort of ziet tijdens de zitting kan belangrijk zijn. Deze informatie geef je na de zitting door aan de arts en de verpleegkundige. Bekendmaking: Je helpt ons om de werking van Kind en Preventie vzw bekend te maken. gezondheid zorg & gezelschap 1000 - 1030 - 1040 - 1050 Brecht Buyse 02 229 50 10 brecht.buyse@kindenpreventie.be Paviljoenstraat 1-5, 1030 Brussel Nederlands makkelijk|Nederlands gevorderd|Frans

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res Talenkennis

94

Zonar, VZW Zonnelied Omschrijving

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis Diogenes VZW Omschrijving

b ezoeken van 'jonge' eenzame rusthuisbewoners Binnen de Brusselse rusthuizen verblijven er een aantal mensen met een beperking of met een psychische problematiek die jonger zijn dan 65 jaar. Velen van hen hebben geen netwerk meer en voelen zich eenzaam binnen het rusthuis. We zijn op zoek naar mensen die deze specifieke doelgroep willen bezoeken. Ideaal voor studenten die ervaring willen verwerven in het werken met deze doelgroep. welzijn Zorg en gezelschap Nadine De Brouwer 047/29 21 99 zonar@zonnelied.be Woonzorgcentrum Belle Vue Koningslaan 157 V orst Nederlands makkelijk, Nederlands gevorderd Bu ddy Specifiek voor ex-straatbewoners, die zich in een stabielere situatie (met huisvesting) bevinden, ontwikkelde de vzw Diogenes het Buddy-project. Buddy zijn, betekent hier een vrijwilliger zijn, die een vriendschappelijk contact met de deelnemer onderhoudt, zo help je om het isolement en de gevoelens van verveling bij deze mensen te doorbreken. Je voorziet om 2 3 uren per week samen activiteiten te organiseren. Dit kan zijn: gezelschap houden en luisteren, wandelen, een uitstap, winkelen... en dit alles op een vriendschappelijke wijze. sociale & culturele minderheden animatie Chris Pauwels 02/ 502 19 35 asbldiogenesvzw@hotmail.com Ninoofse plein 10 1000 Brussel Nederlands gevorderd

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

Dienst Voor Sociale Rentegratie Omschrijving b ezoeker van gedetineerden De bezoekers zijn vrijwilligers die gedetineerden gaan bezoeken die weinig of geen bezoek krijgen van hun sociaalnetwerk. De gedetineerden behouden door middel van de bezoekers een contact met de samenleving waarvan ze werden gescheiden. Onze bezoekers zijn actief in de Brusselse gevangenissen: Vorst, Sint Gilles en Berkendael. Twee mannengevangenissen en een vrouwengevangenis. De bezoeken kunnen de hele week (maandag - zondag) plaats hebben. Gezien de gevangenispopulatie zijn we op zoek naar vrijwilligers die vooral ook een andere taal machtig zijn, zoals spaans, italiaans, turks, arabisch, bulgaars, pools, russisch, enz. maar we zoeken ook vrijwilligers die frans, nederlands en engels spreken. De gesprekken tussen de gedetineerden en de vrijwilliger kunnen over vanalles gaan. U moet minstens 25 jaar zijn. welzijn zorg & gezelschap Tina Rudolph 02/511.77.05

Sec tor Taken Contactpersoon

95

A d res Talenkennis Buddynamic Omschrijving

Goedheidsstraat 4a, bus 6 1000 Brussel Nederlands makkelijk|Nederlands gevorderd|Frans Bu ddywerking Brussel, vriendschap voor wie het echt nodig heeft! Ben je sociaal voelend? Wil je een deugddoend contact aanbieden; een babbel en/ of samen op stap gaan,..? Kan je je regelmatig enkele uren vrij maken volgens je eigen planning? En sta je open voor een verrijkende levenservaring? Buddynamic is een project van CGG Brussel en maakt deel uit van Buddywerking Vlaanderen, dat vriendschappelijke contacten organiseert tussen vrijwilligers en mensen met een psychische kwetsbaarheid die het moeilijker hebben om aansluiting te vinden bij anderen in de samenleving. Om hun sociale isolement te helpen doorbreken zijn wij op zoek naar buddys! Vrijwilligers kunnen rekenen op de nodige ondersteuning vanuit de organisatie, o.a. door vormings- of vrijwilligersvergaderingen. welzijn zorg & gezelschap 1000 tot 1210 Ellen Van Ighem 0474 97 58 99 brussel.buddynamic@buddywerking.be Maesstraat 89 1050 Brussel Nederlands vloeiend|Engels

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res Talenkennis

Ziekenzorg Cm Sint Michielsbond Omschrijving Bellissimo Brussel Het telefoonproject 'Bellissimo Brussel' wil langdurig zieke personen in Brussel een hart onder de riem steken door telefonische contacten. Door hun ziekte raken zij vaak gesoleerd van hun buurt en daarom hebben ze nood aan sociale contacten. Een eenvoudig telefoontje voor een gezellige babbel en een luisterend oor kan voor hen veel betekenen. Als vrijwilliger bel jij een of meerdere malen per week iemand op voor een fijn gesprek of om te horen hoe het gaat. Na een eerste kennismakingsbezoek weet je wie je tijdens je gesprekken aan de lijn zal hebben. Samen bekijken jullie wanneer jullie contact zullen hebben. Jullie plannen dit in naar jullie eigen mogelijkheden. Zowel CMleden als niet CM-leden kunnen zich hiervoor kandidaat stellen. Sec tor gezondheid Taken zorg & gezelschap Plaats th uiswerk Contactpersoon Kathleen Clerbout 02 240 85 12 kathleen.clerbout@cm.be A d res Haachtsesteenweg 1805 1130 Brussel Talenkennis Nederlands gevorderd|Nederlands moeilijk

96

Ziekenzorg Cm Sint Michielsbond Omschrijving Gezelschap voor Brusselse chronisch zieke mensen Als vrijwilliger bij de stadswerking van Ziekenzorg CM ga je regelmatig op bezoek bij een thuisgebonden zieke in de stad Brussel. Door jouw bezoeken haal je deze mensen uit hun isolement en maak je tijd om even te luisteren, te vertellen en te begrjipen. Jij bent voor hen een steun en toeverlaat. Jullie bespreken samen hoe vaak en op welke dag van de week jullie elkaar zullen zien. Vanuit de dienst Ziekenzorg CM krijg je een degelijke ondersteuning en kan je steeds terecht bij de cordinator van de stadswerking. Beroepservaring of bijzondere kennis is niet nodig. Bovendien nemen vrijwilligers van Ziekenzorg CM geen huishoudelijke of verpleegkundige taken op zich. Zowel CM-leden als niet CM-leden kunnen zich hiervoor kandidaat stellen. Sec tor gezondheid Taken zorg & gezelschap Plaats 1000 tot 1210 Contactpersoon Kirsten Ral 02 240 85 12 kirsten.ral@cm.be A d res Haachtsesteenweg 1805 1130 Brussel Talenkennis Nederlands gevorderd Dokters Van De Wereld VZW /mdcins Du Monde Asbl Omschrijving V erpleegkundige (M/V) Winterplan Brussel Dokters van de Wereld - Belgi (DvdW-B) is een medische NGO die deel uitmaakt van het internationale netwerk van Dokters van de Wereld. De Belgische afdeling van DvdW-B voert humanitaire projecten uit in Belgi en in het zuiden. De winter staat voor de deur. De dalende temperaturen doen de noden op medisch vlak dan ook snel toenemen. Ziektebeelden die typisch zijn voor dakloze mensen die in bijzonder precaire omstandigheden moeten zien te overleven (gebrek aan hygine, onregelmatige of slechte voeding, blootstelling aan kou en vervuiling, geweld op straat, enz.), riskeren snel uit de hand te lopen gedurende deze periode van grote koude. Dokters van de Wereld wil dus zijn medische en paramedische raadplegingen voor de meest kwetsbare mensen uitbreiden, in samenwerking met de Samu social van Brussel. Deze grootschalige actie van bepaalde duur kan uiteraard niet worden gerealiseerd zonder de steun van vrijwillig medisch personeel. Daarom doen we een beroep op u! Indien u zich enkele uren per week s avonds - op gelijk welke dag van de week volgens een regelmatig schema vrij kan maken om mensen in bijzonder precaire omstandigheden te verzorgen, nodigen we u graag uit om onze vrijwilligersploeg te vervoegen. De vrijwilliger - verpleegkundigen: Toedienen van de eerste verpleegkundige zorgen, opvolgen van de parameters, beheer van de basis geneesmiddelen, een luisterend oor aanbieden, het medisch dossier bijhouden, de cordinatie van het project of de dienstdoende arts van wacht contacteren in functie van de noden. Profiel: Verpleegkundige. 2 jaar werkzaam als verpleegkundige in Belgi, kennis van de sociale kaart is een pluspunt. Autonomie en nauwgezetheid, teamgeest, een luisterend oor kunnen bieden, verantwoordelijkheidszin, zin voor organisatie en beheer, dynamisch. Taal: Nederlands (Frans groot pluspunt), kennis van andere talen is een troef. Wat bieden we? Een samenwerking op vrijwillige basis. Terugbetaling van de transportkosten. Vorming, briefing en opvolging van de vrijwillige medewerkers. Integratie binnen een team van professionele hulpverleners aan slachtoffers van exclusie in Belgi en in het buitenland. Mogelijkheid om actief deel te nemen aan het verenigingsleven van Dokters van de Wereld Belgi.

97

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

gezondheid zorg & gezelschap Vanessa Collen / Cordinatieteam Winterplan 02/2254300 plan.hiver@medecinsdumonde.be Kruidtuinstraat 75 1210 Sint-Joost-Ten-Noode Nederlands starter|Frans

Dokters Van De Wereld VZW /mdcins Du Monde Asbl Omschrijving A rts (M/V) Winterplan Brussel Dokters van de Wereld - Belgi (DvdW-B) is een medische NGO die deel uitmaakt van het internationale netwerk van Dokters van de Wereld. De Belgische afdeling van DvdW-B voert humanitaire projecten uit in Belgi en in het zuiden.De winter staat voor de deur. De dalende temperaturen doen de noden op medisch vlak dan ook snel toenemen. Ziektebeelden die typisch zijn voor dakloze mensen die in bijzonder precaire omstandigheden moeten zien te overleven (gebrek aan hygine, onregelmatige of slechte voeding, blootstelling aan kou en vervuiling, geweld op straat, enz.), riskeren snel uit de hand te lopen gedurende deze periode van grote koude. Dokters van de Wereld wil dus zijn medische en paramedische raadplegingen voor de meest kwetsbare mensen uitbreiden, in samenwerking met de Samu social van Brussel. Deze grootschalige actie van bepaalde duur kan uiteraard niet worden gerealiseerd zonder de steun van vrijwillig medisch personeel. Daarom doen we een beroep op u! Indien u zich enkele uren per week s avonds - op gelijk welke dag van de week volgens een regelmatig schema vrij kan maken om mensen in bijzonder precaire omstandigheden te verzorgen, nodigen we u graag uit om onze vrijwilligersploeg te vervoegen. De vrijwilliger arts: s Avonds medische permanentie verzekeren, na een eerste doorverwijzing door de verpleegkundige - Doorverwijzen naar de andere diensten van Dokters van de Wereld / diensten binnen de gezondheidszorg /de sociale dienst van Samu social, in functie van de noden.Profiel: Ingeschreven zijn als huisarts bij de Belgische Orde der Geneesheren. Kunnen samenwerken in een multidisciplinair team, over een teamgeest beschikken, goed met mensen kunnen omgaan, een luisterend oor kunnen bieden, kennis van andere talen is een troef. Wat bieden we? Een samenwerking op vrijwillige basis. Terugbetaling van de transportkosten. Vorming, briefing en opvolging van de vrijwillige medewerkers. Deel uitmaken van een team professionele hulpverleners aan slachtoffers van uitsluiting in Belgi en in het buitenland. Mogelijkheid om actief deel te nemen aan het verenigingsleven van Dokters van de Wereld - Belgi. gezondheid advies Vanessa Collen / Cordinatieteam Winterplan 02/2254300 plan.hiver@medecinsdumonde.be Kruidtuinstraat 75 1210 Sint-Joost-Ten-Noode Nederlands starter|Frans

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

98

BUITENLAND

99

100

Rode Kruis-Zutendaal Omschrijving

vrijwilliger aangepaste vakanties recreatieve begeleiding van mindervaliden tijdens een aangepaste vakantie (Nederland) of logistieke ondersteuning tijdens de vakantieweek welzijn animatie|groepsbegeleiding|horeca|oppas Regina Lange 0498 20 50 49 0498 20 50 49 voorzitter@zutendaal.rodekruis.be Schoolstraat 2 3690 Zutendaal Nederlands gevorderd|Nederlands moeilijk Projectcordinator SENEGAL Plan Bobath zoekt voor zijn 2 projecten in Senegal (This en Dakar) een vrijwilliger die gedurende minstens 9 maanden, in samenwerking met 2 lokale NGO's, de werking ter plaatse verder kan uitbouwen en cordineren.De doelgroep van Plan Bobath zijn families met kinderen met een hersenletsel. Kandidaten hebben dan ook bij voorkeur ervaring in de gezondheidszorg of zijn orthopedagogisch geschoold. Ook Afrika ervaring is een pluspunt. Goed Nederlands en Frans spreken is noodzakelijk. Voor meer informatie over het project en de voorwaarden kan u terecht bij Annemarie Mortier, nnmrmortier@gmail.com, 0496034933. www.planbobath.be gezondheid administratie|advies|communicatie Annemie Mortier 0496034933 0496034933 nnmrmortier@gmail.com Eiland 8 1 9850 Merendree Nederlands gevorderd , Frans

Sec tor Taken Contactpersoon

A d res Talenkennis Plan Bobath Omschrijving

Sec tor Taken Contactpersoon

A d res Talenkennis

Nature [outdoor Training & Education] Omschrijving Ou tdoor Begeleiders NATURE [Outdoor Training & Education] is op zoek naar enthousiaste en gengageerde vrijwilligers om jongeren en jong-volwassenen te begeleiden tijdens onze ervaringsgerichte en grensverleggende programma's in het zuiden van het land. NATURE? NATURE [Outdoor Training & Education] is een kansen-organisatie. Wat ons drijft is het scheppen van mogelijkheden voor jongeren om hun grenzen te verkennen en te verleggen. Om doorheen adventure education beklijvende ervaringen mee te maken en hun blikveld te verruimen. We richten ons expliciet, maar niet exclusief, tot kansenjongeren. Met onze buiten - gewone, waarderende aan pak willen we voor en met die jongeren het verschil maken. In specifieke projecten rond sucidepreventie of voor kinderen die in psychiatrische instellingen verblijven, zoeken we doelbewust herstelgerichte therapeutische effecten op.

101

Onze methodische expertise (ervaringsleren, groepsdynamica,) delen we zowel in kort- als langlopende opleidingen. Jeugd- en welzijnswerkers vinden tevens een uitgebreid technisch kadervormingsaanbod terug. Belangrijk om weten Ook naar begeleiders toe wil NATURE een kansen- organisatie zijn. We bieden elke begeleider structurele en ad hoc mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen en te bekwamen in zowel technische, organisatorische en methodische vaardigheden. Goesting om ons werkveld te betreden is een voldoende reden om je bij NATURE aan te sluiten. Van daaruit voorzien wij een uitgestippeld opleidings- en begeleidingstraject. Mogelijke functies Begeleiden van avontuurlijke opdrachten zoals rotsklimmen, touwenparcours en vlottentocht Deelnemers op een ervaringsgerichte manier ondersteunen in hun groei en ontwikkeling Verzorgen van opleidingen in het werkveld van adventure education, en dit zowel technisch als methodisch Leiden van programmas en aansturen van andere begeleiders De meeste van onze programmas duren van 2 tot 8 dagen en vinden plaats in de buurt van Couvin. Onze kampen lopen het hele jaar door. Het is natuurlijk wel drukker van maart tot en met november. NATURE verwacht Je bent respectvol, en dit zowel naar de natuurlijke als naar de sociale omgeving Je bent bereid om deelnemers waarderend te benaderen. Je kan (of wil leren) grenzen afbakenen, als het bijvoorbeeld over veiligheid gaat. Je kan echter ook vrijheid bieden, als het om ervaringsleren gaat. Je handelt natuurvriendelijk Je bent bereid om je inhoudelijk en technisch (bij) te scholen Je volgt elk jaar minstens n dag technische bijscholing Je doet je opperste best om deel te nemen aan het jaarlijkse vrijwilligersweekend Je begeleidt minimaal 5 dagen per jaar NATURE biedt Een volwaardige onkostenvergoeding, een uitstekende keuken en een warm bed De mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer je kan begeleiden en dit ruim op voorhand vastleggen. De kans om ervaring op te doen met verschillende bijzondere doelgroepen. En genieten van hun en onze dankbaarheid. Er wordt uiteraard rekening gehouden met jouw voorkeuren. Een ondersteunende en ongedwongen sfeer in de begeleidersploeg, gericht op het ontwikkelen van je vaardigheden en je begeleidershouding Tevreden deelnemers en klanten Sociale en vormende activiteiten, het hele jaar door Internationale uitwisselingen en jongerenkampen Op woensdag 22 januari 2014 organiseren wij een infomoment voor genteresseerde vrijwilligers, mail naar vrijwilligers@nature.be voor meer informatie. jeugd groepsbegeleiding|spel & sport|vorming

Sec tor Taken

102

Contactpersoon A d res Talenkennis

NATURE [Outdoor Training & Education] 0495 36 77 55 vrijwilligers@nature.be Hoegaardsestraat 214/1 3000 Leuven Nederlands gevorderd | Nederlands moeilijk

Nature [outdoor Training & Education] Omschrijving Kookouders voor kampen in en buiten de vakanties NATURE is op zoek naar enthousiaste en gengageerde kookouders om de innerlijke mens te verzorgen tijdens onze kampen met jongeren. Op woensdag 22 januari 2014 organiseren wij een infomoment voor genteresseerden, mail naar vrijwilligers@nature.be voor meer informatie. NATURE? NATURE [Outdoor Training & Education] is een kansen-organisatie. Wat ons drijft is het scheppen van mogelijkheden voor jongeren om hun grenzen te verkennen en te verleggen. Om doorheen adventure education beklijvende ervaringen mee te maken en hun blikveld te verruimen. We richten ons expliciet, maar niet exclusief, tot kansenjongeren. Met onze buiten - gewone, waarderende aanpak willen we voor en met die jongeren het verschil maken. In specifieke projecten rond sucidepreventie of voor kinderen die in psychiatrische instellingen verblijven, zoeken we doelbewust herstelgerichte therapeutische effecten op. Onze methodische expertise (ervaringsleren, groepsdynamica,) delen we zowel in kort- als langlopende opleidingen. Jeugd- en welzijnswerkers vinden tevens een uitgebreid technisch kadervormingsaanbod terug. Verwachtingen Zelfstandig opstellen van menus, organiseren van inkopen en bereiden van maaltijden Lekker en gezond koken, rekening houdend met medische en ethische beperkingen (vegetarirs, allergien, overtuiging,) Milieu - en budgetbewust inkopen (niet al te veel overschotten, met seizoensproducten,) Toezien op algemene orde en netheid Voorraad beheren en communiceren met andere kookouders Praktisch De meeste van onze programmas duren van 2 tot 8 dagen en vinden plaats in de buurt van Couvin. Onze kampen lopen het hele jaar door. Het is natuurlijk wel drukker van maart tot en met november. Inslapen is uiteraard mogelijk en gewenst Je bezit een rijbewijs B en beschikt idealiter over een ei gen wagen NATURE biedt Een volwaardige kostenvergoeding De mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer je kan komen koken en dit ruim op voorhand vastleggen. De kans om ervaring op te doen met verschillende doelgroepen. En genieten van hun en onze dankbaarheid Een ondersteunende en ongedwongen sfeer in de vrijwilligersploeg. jeugd Horeca

Sec tor Taken

103

Contactpersoon A d res Talenkennis

NATURE [Outdoor Training & Education] 0495 36 77 55 vrijwilligers@nature.be Hoegaardsestraat 214/1 3000 Leuven Nederlands makkelijk|Nederlands gevorderd

V ivir En Amor Pojom/yalanhuitz Omschrijving V acature Algemeen Cordinator Guatemala - mei 2014 Functie-omschrijving : Bewaken continuteit van werking gezondheidsposten en schoolproject. Verdere uitbouw werking gezondheidsposten en schoolproject. Cordineren van opleiding plaatselijke gezondheidspromotoren (medisch, computer, taal, officile opleidingen,). Financieel beheer van het project. Personeelsbeleid (vrijwilligers, promotoren). Beheer technische dienst (onderhoud gezondheidspost, auto,). Rapportering en overleg met werkgroep in Belgi. Contactpersoon bij plaatselijke autoriteiten, deelname aan vergaderingen, verdere verankering in lokale structuren. Fondsenwerving. Opvolgen beursmogelijkheden voor studenten Profiel: Geen specifieke diplomavereisten. Minimum 2 jaar relevante werkervaring. Ervaring in het buitenland kan een pluspunt zijn. Kennis van personeelsbeleid, financieel beleid en project management kunnen een pluspunt zijn. Grote motivatie in uitzonderlijke omstandigheden. Respect en begrip voor andere cultuur. Een stevige basis van de Spaanse taal. Organisatorisch sterk Sterk in je schoenen staan, je niet gauw van de wijs laten brengen. Flexibele persoonlijkheid, bereid tot samenwerking met Europese vrijwilligers en lokale promotoren. Rijbewijs B. Ook koppels zijn welkom (en kan een voordeel zijn). Ons aanbod: Een lokaal loon, maar Vivir en Amor is geen officile werkgever, er is dus geen werknemersstatuut (vanaf een periode van 6 maanden). Gezondheidsverzekering in Guatemala (vanaf 1 jaar). Terugbetaling 750 EUR van vliegtuigtickets 1x per jaar (vanaf 1 jaar). Inwonen in gezondheidspost: aparte leefruimte, kookruimte en badkamer. Permanent gratis toegang tot internet. Blijvende ondersteuning vanuit Belgi. Een uitdagende en interessante werkomgeving. Een unieke ervaring in een afgelegen regio. Lokale steun van het Vivir en Amor team. Periode: bij voorkeur minimum voor 1 jaar (liefst langer!). Start tussen mei 2014 gezondheid administratie|advies|communicatie|fondsen Lotte Pauwels (+502)48587254 coordinatorvea@gmail.com

Sec tor Taken Contactpersoon

104

A d res

Overheulestraat 267 8560 Moorsele

V ivir En Amor Pojom/yalanhuitz Omschrijving V acature Medisch verantwoordelijke Guatemala - mei 2014 Functie-omschrijving : Algemene consultaties in de gezondheidspost (dit telkens met andere medisch geschoolde vrijwilligers en de lokale gezondheidsmedewerkers). Prenatale consultaties in de gezondheidspost. Permanentie voor spoedgevallen. Indien nodig transfer naar ziekenhuis (op 5 uur rijden met pick-up). Opleiding plaatselijke gezondheidswerkers. Opleiding traditionele vroedvrouwen. Consultaties in andere afgelegen dorpen. Preventie: informatiesessies geven over verschillende themas (familieplanning, hygine,). De structuur en duurzaamheid van het project bewaken. Profiel: Dokter of dokterstudent, verpleegkundige, vroedvrouw of ander medisch gediplomeerde. Studies tropische geneeskunde zijn een pluspunt. Beheersen van labotechnieken is een pluspunt. Grote motivatie in uitzonderlijke omstandigheden. Respect en begrip voor andere cultuur. Een zekere basis van de Spaanse taal. Flexibele persoonlijkheid, bereid tot samenwerking met Europese vrijwilligers en lokale promotoren. Rijbewijs B. Ons aanbod: Een lokaal loon maar Vivir en Amor is geen officile werkgever (vanaf 6 maanden). Gezondheidsverzekering in Guatemala (bij verblijf van minimum 1 jaar). Terugbetaling 750 EUR van vliegtuigtickets (bij verblijf van minimum 1 jaar) Permanent gratis toegang tot internet. Gratis inwonen in gezondheidspost. Een uitdagende en interessante werkomgeving. Een unieke ervaring in een afgelegen regio. Lokale steun van het Vivir en Amor team. gezondheid ehbo|onderwijs|zorg & gezelschap Lotte Pauwels (+502)48587254 coordinatorvea@gmail.com Overheulestraat 267 8560 Moorsele

Sec tor Taken Contactpersoon A d res

105

V ivir En Amor Pojom/yalanhuitz Omschrijving V acature medisch vrijwilliger Guatemala - mei 2014 Taakomschrijving Algemene consultaties in de gezondheidspost samen met de lokale gezondheidspromotoren en andere medisch geschoolde vrijwilligers. Meewerken aan de opleiding van de lokale gezondheidspromotoren. Opleiding van traditionele vroedvrouwen uitwerken en organiseren. Preventieve informatiesessies geven over verschillende themas (familieplanning, hygine,). Bijstaan van de traditionele vroedvrouwen in geval van complicaties bij bevallingen. Permanentie voor spoedgevallen. Externe consultaties in andere afgelegen dorpen. Profiel Dokter of doktersstudent (minimum 4 of 5de jaar), verpleegkundige, vroedvrouw of ander medisch gediplomeerde. Studies tropische geneeskunde zijn een pluspunt. Beheersen van labotechnieken is een pluspunt. (Basis)kennis van de Spaanse taal. Gemotiveerd zijn om mee te werken aan de opleiding van de lokale gezondheidspromotoren en vroedvrouwen. Zowel individueel als in team kunnen werken. Aanpassingsvermogen en grote motivatie in uitzonderlijke omstandigheden. Respect en begrip voor andere culturen. Groot relativeringsvermogen. Flexibele persoonlijkheid, bereid tot samenwerking met Europese vrijwilligers en lokale promotoren. Bezit van rijbewijs B. Wij bieden Een unieke ervaring in een uitdagende en boeiende werkomgeving. Huisvesting. Gratis toegang tot internet. Lokale steun van het Vivir en Amor team. Opvolging en ondersteuning zowel door het team ter plaatse als vanuit Belgi. Een lokaal loon, maar Vivir en Amor is geen officile werkgever (vanaf 6 maanden). gezondheid ehbo|onderwijs|promotie|vorming|zorg & gezelschap Lotte Pauwels (+502)48587254 coordinatorvea@gmail.com Overheulestraat 267 8560 Moorsele Cordinator Eco - Sociaal Project Kwasa Kwasa vzw wil mensen van alle (studie-) achtergronden, nationaliteiten en leeftijden de kans bieden om een internationale ervaring of een eerste werkervaring in het buitenland te verwerven. De vrijwilliger is voor vzw Kwasa Kwasa een onbetwistbaar belangrijke schakel tussen Belgi en Malawi. Hij of zij zal zowel actief meewerken in de projecten als een rapporterende rol spelen voor het Dagelijks Bestuur in Belgi. Kwasa Kwasa noemt de vrijwilligers in Malawi ook wel eens de "oren en ogen ter plekke".

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Kwasa Kwasa Omschrijving

106

Het is n van de doelstellingen van vzw Kwasa Kwasa om zo veel mogelijk mensen de kans te geven van het dagelijkse leven in Malawi te proeven. Deze unieke plek in Oost - Afrika is een voor velen nog te ontdekken parel. Het Sociaal huis: Je werkt samen met onze vaste team van 5 personen in ons bureau/huis in Lilongwe. Je taken: wekelijks verslag doorsturen; wekelijkse teamvergaderingen houden met het team, in stand houden van al bestaande projectjes, boekhouding bijhouden, rapporteren en duidelijk communiceren met het team in Belgi, maandelijks een evaluatie met het team, onderhoud gebouw, ,... Nieuwe onderdelen van het sociaal project opstarten of verder uitwerken uiteraard altijd in overleg met het team in Belgi Je behoort tot 2 teams, Kwasa Kwasa Malawi en Kwasa Kwasa Belgi. Heb je zin om naar het buitenland te gaan als vrijwilliger en ben je geinteresseerd in een sociaal project en/of heb je een ervaring in de sociale sector, dan ben je bij vzw Kwasa Kwasa op de juiste plaats! ALGEMEEN: De opdrachten en richtlijnen worden gegeven door het Dagelijks Bestuur, minimum 1 maal per week. De cordinator rapporteert rechtstreeks aan het Dagelijks Bestuur, minimum 1 maal per week. VEREISTEN: Je bent gengageerd in alles wat je doet, met een duidelijke interesse in de Noord - Zuid problematiek. Je kan en wil de verantwoordelijkheid om dit project te laten welslagen op jouw nemen gedurende de tijd dat je er bent. Ervaring in leiding geven is een pluspunt. Interculturele vaardigheden zijn onmisbaar in dit project en dus zeker een pluspunt. Je kan vlot en open communiceren en overleggen met het team in Belgi. Je hebt geen probleem om onder een baas te werken en bezit toch de nodige zelfstandigheid om het project tijdelijk te leiden. Je bent bereid om een voorbereidingstraject door te maken. Het hebben van een laptop en fototoestel dat je kan meenemen is een pluspunt WIJ BIEDEN: Een ongelooflijke en onvergetelijke werkervaring in het zuiden. Een enthousiast team waarin je terecht komt (zowel in Malawi als in Belgi). Begeleiding tijdens je gehele verblijf. Kost en inwoon in het Eco - Sociaal Project voor ongeveer 100 tot 110 euro per maand. Een goede omkadering bij het werken in het zuiden, meer bepaald in Malawi Tonnen ervaring in Malawi Een kans om je zelf verder te ontplooien Een dagelijkse temperatuur van minimum 20C Indien je interesse hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren!!! vorming administratie|advies|bestuur|communicatie|ehbo

Sec tor Taken

107

Contactpersoon

A d res Talenkennis Kwasa Kwasa Omschrijving

vzw Kwasa Kwasa 09/225.50.15 0485/585.964 info@kwasakwasa.be Meulesteedsesteenweg 267 9000 Gent Nederlands gevorderd, Engels Ed ucatieve medewerker in Chikawo Kwasa Kwasa vzw wil mensen van alle (studie-) achtergronden, nationaliteiten en leeftijden de kans bieden om een internationale ervaring of een eerste werkervaring in het buitenland te verwerven. De vrijwilliger is voor vzw Kwasa Kwasa een onbetwistbaar belangrijke schakel tussen Belgi en Malawi. Hij of zij zal zowel actief meewerken in de projecten als een rapporterende rol spelen voor het Dagelijks Bestuur in Belgi. Kwasa Kwasa noemt de vrijwilligers in Malawi ook wel eens de "oren en ogen ter plekke". Het is n van de doelstellingen van vzw Kwasa Kwasa om zo veel mogelijk mensen de kans te geven van het dagelijkse leven in Malawi te proeven. Deze unieke plek in Oost - Afrika is een voor velen nog te ontdekken parel. SPECIFIEKE TAKEN: De opvang cordineren en organiseren Kinderen opvangen na einde van de schooldag, lesgeven, creatief en met weinig materiaal knutselactiviteit organiseren, huiswerkbegeleiding, ouders laten kennismaken met de opvang en eventueel vrijwilligers zoeken,.... Basis Engels geven + basis Wiskunde ALGEMEEN: De opdrachten en richtlijnen worden gegeven door het Dagelijks Bestuur, minimum 1 maal per week. De Cordinator rapporteert rechtstreeks aan het Dagelijks Bestuur, minimum 1 maal per week. VEREISTEN: Je bent gengageerd in alles wat je doet, met een duidelijke interesse in de Noord - Zuid problematiek. Interesse of ervaring in onderwijs Je kan en wil de verantwoordelijkheid om dit project te laten welslagen op jouw nemen gedurende de tijd dat je er bent. Ervaring in leiding geven is een pluspunt. Interculturele vaardigheden zijn onmisbaar in dit project en dus zeker een pluspunt. Je kan vlot en open communiceren en overleggen met het team in Belgi. Je hebt geen probleem om onder een baas te werken en bezit toch de nodige zelfstandigheid om het project tijdelijk te leiden. Je bent bereid om een voorbereidingstraject door te maken. Het hebben van een laptop en fototoestel dat je kan meenemen is een pluspunt WIJ BIEDEN: Een ongelooflijke en onvergetelijke werkervaring in het zuiden. Een enthousiast team waarin je terecht komt (zowel in Malawi als in Belgi). Begeleiding tijdens je gehele verblijf. Kost en inwoon in het Eco - Sociaal Project voor ongeveer 100 tot 110 euro per maand.

108

Een goede omkadering bij het werken in het zuiden, meer bepaald in Malawi. Tonnen ervaring in Malawi. Een kans om je zelf verder te ontplooien. Een dagelijkse temperatuur van minimum 20C. Heb je zin om naar het buitenland te gaan als vrijwilliger en ben je genteresseerd in een onderwijs project en/of heb je een ervaring in het onderwijs, dan ben je bij vzw Kwasa Kwasa op de juiste plaats! Sec tor Taken Contactpersoon Indien je interesse hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren!!! vorming administratie|bestuur|communicatie|ehbo vzw Kwasa Kwasa 09/225.50.15 0485/585.964 info@kwasakwasa.be Meulesteedsesteenweg 267 9000 Gent Nederlands gevorderd, Engels

A d res Talenkennis Kwasa Kwasa Omschrijving

Cordinator Permacultuur Project in Chikhawo (The Chikhawoweb) Kwasa Kwasa vzw wil mensen van alle (studie-) achtergronden, nationaliteiten en leeftijden de kans bieden om een internationale ervaring of een eerste werkervaring in het buitenland te verwerven. De vrijwilliger is voor vzw Kwasa Kwasa een onbetwistbaar belangrijke schakel tussen Belgi en Malawi. Hij of zij zal zowel actief meewerken in de projecten als een rapporterende rol spelen voor het Dagelijks Bestuur in Belgi. Kwasa Kwasa noemt de vrijwilligers in Malawi ook wel eens de "oren en ogen ter plekke". Het is n van de doelstellingen van vzw Kwasa Kwasa om zo veel mogelijk mensen de kans te geven van het dagelijkse leven in Malawi te proeven. Deze unieke plek in Oost - Afrika is een voor velen nog te ontdekken parel. Heb je zin om naar het buitenland te gaan als vrijwilliger en ben je geinteresseerd in landbouw en/of heb je een landbouwkundige opleiding, dan ben je bij vzw Kwasa Kwasa op de juiste plaats! ALGEMEEN: - De opdrachten en richtlijnen worden gegeven door het Dagelijks Bestuur, minimum 1 maal per week. - De cordinator rapporteert rechtstreeks aan het Dagelijks Bestuur, minimum 1 maal per week. SPECIFIEKE TAKEN: - Permacultuuur Project cordineren - Vergadering met deelnemers vastleggen en organiseren, samen problemen realistisch oplossen, zones nakijken, lessen ivm permacultuur vast leggen, deelnemers begeleiden, alle activiteiten die de cordinator ter plekke doet meevolgen. VEREISTEN: - Je bent gengageerd in alles wat je doet, met een duidelijke interesse in de Noord - Zuid problematiek. - Interesse of ervaring in landbouw

109

- Je kan en wil de verantwoordelijkheid om dit project te laten welslagen op jouw nemen gedurende de tijd dat je er bent. - Ervaring in leiding geven is een pluspunt. - Interculturele vaardigheden zijn onmisbaar in dit project en dus zeker een pluspunt. - Je kan vlot en open communiceren en overleggen met het team in Belgi. - Je hebt geen pr obleem om onder een baas te werken en bezit toch de nodige zelfstandigheid om het project tijdelijk te leiden. - Je bent bereid om een voorbereidingstraject door te maken. - Het hebben van een laptop en fototoestel dat je kan meenemen is een pluspunt WIJ BIEDEN: - Een ongelooflijke en onvergetelijke werkervaring in het zuiden - Een enthousiast team waarin je terecht komt (zowel in Malawi als in Belgi) - Begeleiding tijdens je gehele verblijf - Een ongelooflijke en onvergetelijke werkervaring in het zuiden. - Kost en inwoon in het Eco - Sociaal Project voor ongeveer 100 euro tot 110 per maand. - Een goede omkadering bij het werken in het zuiden, meer bepaald in Malawi - Tonnen ervaring in Malawi - Een kans om je zelf verder te ontplooien - Een dagelijkse temperatuur van minimum 20C Indien je interesse hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren!!! Sec tor Taken Contactpersoon vorming administratie|bestuur|communicatie vzw Kwasa Kwasa 09/225.50.15 0485/585.964 info@kwasakwasa.be Meulesteedsesteenweg 267 9000 Gent Nederlands gevorderd, Engels

A d res Talenkennis

I ntersoc Omschrijving

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

Bu itenland werkvakantie Werkvakantie in n van onze vakantiecentra in Zwitserland of Frankrijk! Je bent tussen de 17 en 65 jaar oud? Werk dan mee in n van onze hotelfuncties of animatiefuncties en beleef een chte werkvakantie! Geen ervaring vereist! Wat bieden wij: gratis heen-en terugreis en verblijf in volpension verzekering (ook tijdens vrije tijd) gratis medische dienst toerisme animatie|horeca Intersoc personeelsdienst 02/246 47 49 personeelsdienst@intersoc.be Haachtsesteenweg 579 1031 Brussel Nederlands makkelijk|Nederlands gevorderd

110

I nternational Humanity Foundation Omschrijving V olunteer at IHF to help children in Kenya, Thailand and Indonesia The International Humanity Foundation (IHF) is seeking forward-thinking, dynamic individuals of all ages/backgrounds to contribute to our education centers in Indonesia, and our childrens homes Kenya and Thailand, as part of our Work-Study Volunteer Program. Teaching, organising workshops/activities, caring for kids Work with our Media, Fundraising and Online Outreach teams Learn about poverty and development Each IHF center is a product of its environment and follows the cultural code and norms of its host country, so there are different programs in each center. Your work as a volunteer with IHF will be divided between local and international tasks. Locals tasks are teaching English, computer and math classes in our education centers, or assisting with the care of our children and organising activities in our childrens homes. There are also additional projects to help with in all centers. For your international tasks you will be assigned teams, made up of volunteers in all centers, and work on administrative tasks for not just the center you are staying in, but the whole organisation. Areas assigned include Online Outreach, Media and Fundraising. This is a great opportunity to experience not only the hands on, in-field side of development, but also the overall management and running of an international organis ation. Some pre-trip tasks must be completed in order to gain an understanding of the kind of work you will be doing. Fluent written and spoken English is required Minimum stay is 4 weeks Cost: $55 - $75 per week Basic food and accommodation included Cost decreases for longer stays Please take the time to familiarize yourself further with our organization www.ihfonline.org. And to our blog http://ihfblog.wordpress.com/home/. If you have any questions at this time, feel free to e-mail one of our helpful volunteers -volunteering@ihfonline.org . If youre r eady to apply visit: http://www.ihfonline.org/volunteering. 3e wereld administratie|animatie|onderwijs|promotie IHF volunteers +1-858-597-0232 volunteerrecruitment.open@ihfonline.org 4311 Pavlov Ave. 9212 San Diego Engels

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis

I nternational Humanity Foundation Omschrijving Bec ome a Voluntourist in Kenya, Indonesia or Thailand The International Humanity Foundation (IHF) is seeking forward-thinking, dynamic individuals of all ages/backgrounds to contribute to our education centers in Indonesia, and our childrens homes in Kenya and Thailand. Work with children, teach, organise workshops/activities Assist with projects in the community Learn about poverty and development Still have time to explore and travel

111

Each IHF center is a product of its environment and follows the cultural code and norms of its host country, so there are different programs in each center. Your responsibilities will include teaching English, computer and math classes in our education centers, or assisting with the care of our children and organising activities in our childrens homes. You will work four hours a day, six days a week. There is time to sightsee, but work remains a priority. This is an ideal opportunity to gain experience in development firsthand, but still have time to explore the local area. With the chance to experience Balinese Hinduism, the busy capital of Jakarta or beautiful, wild Sumatra, Indonesia's rich and deep cultural diversity means each of our centers is unique. Our Kenya center offers access to numerous wildlife parks and safaris, and our Thailand center is in the vicinity of incredible temples, waterfalls and scenery. Cost: $150 per week, no application fee Basic food and accommodation included Minimum stay 2 weeks Fluent English is required Please take the time to familiarize yourself further with our organization www.ihfonline.org. And to our blog http://ihfblog.wordpress.com/home/. If you have any questions at this time, feel free to e-mail one of our helpful volunteers -volunteering@ihfonline.org . If youre read y to apply visit: http://www.ihfonline.org/volunteering. 3e wereld administratie|animatie|onderwijs|promotie IHF volunteers +1-858-597-0232 volunteerrecruitment.open@ihfonline.org 4311 Pavlov Ave. 9212 San Diego Engels V rijwilligerswerk in Zuid-Afrika Amava vzw is een organisatie die stagiaires en vrijwilligers begeleiden in het vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika. Wij werken samen met lokale sociale projecten in Port Elizabeth en in Hluhluwe. De projecten zijn allemaal opgestart door lokale mensen en hebben als doel de community waarin zij zich bevinden te ondersteunen. Alle projecten hebben een verschillend doelpubliek en dat maakt dat wij een gevarieerd aanbod hebben. De projecten: Ithemba is een dagopvang voor 44 kinderen met een mentale en fysieke beperking. Family Restoration services heeft de projecten Thamsanqa en Asibavikele. Thamsanqa bestaat uit 4 huisjes waar weeskinderen en kinderen in een problematische opvoedingssituaties worden opgevangen. Asibavikele zijn vrijwilligers die de kinderen die nog thuis wonen en waarvan de situatie problematisch is, gaan begeleiden in de thuissituatie. Naast deze 2 hoofdprojecten hebben ze ook een crche en een voetbalploeg. Ubomi Obutsha, dit is een project met vele invalshoeken. Zo is er een crche, huiswerkbegeleiding, een soepkeuken, workshops rond bijvoorbeeld aids en volgen ze de kinderen ook op door huisbezoeken. Human Dignity Centre is een project dat uit verschillende aspecten bestaat. Er is een school voor kinderen tot 13 jaar. Er is een museum dat de traditie van het Xhosa volk weergeeft. Er is een steungroep voor mensen met aids en er zijn ook Moms on Calls die kinderen in de township (krottenwijken) gaan begeleiden.

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis A mava Omschrijving

112

The white lodge is een tehuis voor dakloze ex drugs- en alcoholverslaafde mannen. Kamvalethu, dit is een drop in centre voor straatjongeren. Momenteel werken ze enkel met jongens. Dit project gaat in de straten de jongeren zoeken en hen proberen te overtuigen om naar het centrum te komen. In het centrum krijgen ze maaltijden aangeboden en lifeskills training. Alle medewerkers doen ook hun uiterste best om de jongeren te herenigen met hun familie. Phumlani school is een lagere school voor kinderen van 7 tot en met 13 jaar. Zij bieden na school een zeer uitgebreid naschoolse opvang aan. Wij zoeken voor al deze projecten vrijwilligers die zich met hart en ziel willen gaan inzetten om deze mensen verder te helpen. Wij bieden: Logement. Vervoer van en naar de luchthaven en van en naar het project. Nederlandstalige begeleiding ter plaatse. Begeleidin g voor en na de reis en bij fondsenwerving. Wij helpen ook bij het regelen van bvb. visum, auto verhuur, uitstapjes e.d. Wij verwachten: Minimum 4 weken verblijf. Je bent minstens 18 jaar. Voor The White Lodge ben je minstens 20 jaar en je hebt een diploma in een sociale richting of je bent aan het studeren in dergelijke richting. Je hebt een blanco attest 'Goed gedrag en zeden'. Je kan je behelpen in het Engels. Je bent sociaal gengageerd en hebt verantwoordelijkheidsgevoel. Je houdt gedurende je vrijwilligerswerk een blog bij. Dit kan je doen via http://waarbenjij.nu/ of eBlogger van Google. Voor meer informatie kan je terecht op www.amavavzw.be 3e wereld animatie|huishoudelijk werk|informatie|klussen Riet Meheus 0498694462 info@amavavzw.be Dorp 17A bus 3 3272 Testelt Nederlands makkelijk |Engels

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis Be More Omschrijving

Naar Afrika en Azi als vrijwilliger Straatkinderen. Aidswezen. Tienermoeders. Zo maar een greep uit de groepen kwetsbare mensen waar de projecten waar je als vrijwilliger via Be More naartoe kunt, zich voor inzetten. Via Be More kan je vanaf 4 weken aan de slag bij een van onze partnerprojecten in Cambodja en op de Filipijnen in Azi, of bij een van onze bestemmingen in Afrika: Uganda, Malawi en Zuid-Afrika. Be More werkt samen met kleinschalige projecten. De organisaties zijn klein en worden gerund door mensen met lef. Mensen die durven te pionieren. Die zich in willen zetten voor anderen in hun directe leefomgeving. En nu kunnen zij, via de vrijwilligers van Be More, een extra steuntje in de rug krijgen! Leraren ondersteunen bij het geven van Engelse les, meedraaien in een weeshuis, meebouwen aan watertanks, voorlichting geven, extra aandacht geven aan zij die het nodig hebben, community projecten ondersteunen, medische en verzorgende ondersteuning bieden. Voor iedereen wat wils als je als vrijwilliger aan de slag wil.

113

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis Urpi Sonqocha oms chrijving

Interesse om daar zelf ook aan bij te dragen? Kijk dan eens op http://www.be-more.nl of stuur een mailtje naar info@be-more.nl. Wij helpen je graag bij het vinden van een passend project! Wil je ons liever ontmoeten? Kom dan langs op een van onze inspiratiedagen. Vind alle data en tijden via inspiratie.be-more.nl. socio-cultureel communicatie|groepsbegeleiding|onderwijs|oppas Kim van Broekhoven 0032(0)38083882 info@be-more.nl ronenburgersingel 231 1300 Nijmegen Nederlands gevorderd Nas choolse opvang in Cuzco, Peru! Ben jij op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk in Peru? Wil jij graag kinderen uit een achtergestelde buurt helpen een betere toekomst te geven? Wil je graag proeven van een andere cultuur en je stage of vakantie "anders" invullen? Dan is Urpi Sonqocha wat jij zoekt! Vrijwilligers helpen de kinderen op drie gebieden: educatie, voeding en algemene ontwikkeling. De vrijwilligers werken in de naschoolse hulp, kinderopvang, ontspanningsnamiddagen en taller voor de moeders. De vrijwilligers krijgen de kans om diverse workshops te ontwikkelen, afhankelijk van eigen vaardigheden en interesses. Ze wonen dicht bij de kinderen zodat een echte thuis gecreerd kan worden, een plek waar de kinderen kind kunnen zijn. Heb je interesse? Kijk snel op onze website www.urpisonqocha.com en stuur een mailtje naar urpisonqocha@yahoo.com 3e wereld animatie,groepsbegeleiding,onderwijs,oppas Liesbet Vanierschot 005184984716914 urpisonqocha@yahoo.com Manco Ccapac 188 2950 Cuzco b aby rescue centre in Afrika Het project betreft een baby rescue centre in west Kenia, waar te vondeling gelegde, verweesde en verwaarloosde kinderen worden opgevangen. Vrijwilligers kunnen meehelpen met de dagelijkse verzorging van de kinderen, met hen spelen en activiteiten ondernemen. Tevens is er een schooltje bij het centrum gevestigd waar je kunt helpen met lesgeven. Kijk voor meer informatie op www.vrijwilligerswerk-afrika.nl 3e wereld groepsbegeleiding,onderwijs,oppas Ineke van Huuksloot 031 6 43064828 vrijwilligerswerk@doingoood.nl Laan van Norma 113 2152 GC Nieuw Vennep - Nederland Engels Manco Ccapac 188 2950 Cuzco

s ector Taken c ontactpersoon A d res Doingoood Omschrijving

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis A d res

114

Doingoood Omschrijving

On derwijs & opvoeding gehandicapte kinderen in Afrika De school biedt basisonderwijs en inwoning aan gehandicapte kinderen, ongeacht religie of herkomst. De school telt 250 gehandicapte leerlingen, waarvan er 165 intern zijn. Het is een speciale school voor lichamelijk, geestelijk en sociaal gehandicapte kinderen. Het doel van de school is het onderwijzen en rehabiliteren van gehandicapte kinderen op een zodanige manier dat zij hun handicap leren in te schatten en er mee om te gaan zodat zij een zelfstandig leven kunnen gaan leiden. Als speciale school biedt zij fysiotherapie, revalidatie en speciaal onderwijs voor degenen met een leerprobleem, veroorzaakt door hun handicap. Er zijn speciale klassen voor meervoudig gehandicapte kinderen, waar d.m.v. individuele programma's dagelijkse handelingen worden geleerd. Meer informatie vind je op www.vrijwilligerswerk-afrika.nl 3e wereld groepsbegeleiding,onderwijs,oppas Ineke van Huuksloot 031 6 43064828 vrijwilligerswerk@doingoood.nl Laan van Norma 113 2152 GC Nieuw Vennep - Nederland Engels Les gevers en verzorgenden bij gemeenschapsproject in Afrika Blessed Camp is een dorp met een populatie van ongeveer 76 volwassenen en 100 kinderen. De oudste generatie is aangetast door lepra. Nieuwe gevallen van lepra komen niet meer voor in Kenia en er is geen besmettingsgevaar. Helaas lijden de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van deze mensen wel onder het stigma van de ziekte. Hierdoor zijn zij verstoten uit de gemeenschap en hebben zij nagenoeg geen toegang tot de gemeenschap, onderwijs en zorg. In dit project moet nog veel gebeuren. Vrijwilligers kunnen assisteren met lesgeven op het schooltje en/of meehelpen met de medische handelingen die verricht worden zoals wondverzorging. Ook zijn er inmiddels verschillende activiteiten gestart om de mensen te helpen om zelfvoorzienend te worden. Zo is er bijvoorbeeld een kippenproject en een project waarbij vrouwen naailes krijgen om in de toekomst zelfgemaakte kleding, accessoirens en gebruiksvoorwerpen te kunnen maken en verkopen. Meer informatie vind je op www.vrijwilligerswerk-afrika.nl 3e wereld animatie|groepsbegeleiding|onderwijs|vorming b u itenland Ineke van Huuksloot 031 6 43064828 vrijwilligerswerk@doingoood.nl Laan van Norma 113 2152 GC Nieuw Vennep - Nederland Engels

Sec tor Taken Contactpersoon A d res Talenkennis Doingoood Omschrijving

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res Talenkennis

115

Doingoood Omschrijving

Sec tor Taken Plaats Contactpersoon A d res

Fysiotherapeut voor gehandicapte kinderen in Afrika Op een boarding school voor lichamelijk, geestelijk en sociaal gehandicapte kinderen in Kenia zijn wij op zoek naar vrijwilligers die kunnen assisteren met het geven van fysiotherapie. Op de school is momenteel 1 fysiotherapeut werkzaam waardoor er te weinig tijd en aandacht gegeven kan worden aan de behandelingen van de kinderen. De school biedt basisonderwijs en inwoning aan gehandicapte kinderen, ongeacht religie of herkomst. De school telt 250 gehandicapte leerlingen, waarvan er 165 intern zijn. Het is een speciale school voor lichamelijk, geestelijk en sociaal gehandicapte kinderen. Het doel van de school is het onderwijzen en rehabiliteren van gehandicapte kinderen op een zodanige manier dat zij hun handicap leren in te schatten en er mee om te gaan zodat zij een zelfstandig leven kunnen gaan leiden. Als speciale school biedt zij fysiotherapie, revalidatie en speciaal onderwijs voor degenen met een leerprobleem, veroorzaakt door hun handicap. Er zijn speciale klassen voor meervoudig gehandicapte kinderen, waar d.m.v. individuele programma's dagelijkse handelingen worden geleerd. Aanmelden en meer informatie op www.vrijwilligerswerk-afrika.nl. 3e wereld zorg & gezelschap b u itenland Ineke van Huuksloot 031 6 43064828 vrijwilligerswerk@doingoood.nl Laan van Norma 113 2152 G C Nieuw Vennep Nederland V rijwilligers gezocht! (onderwijzers, opvoeders, tolken, bouwers, orthopedagogen, psychologen, ...) Oye LENAs kleuterproject in Curahuasi, in het hartje van het Andes gebergte op 2600m hoogte, biedt elke voormiddag onderwijs aan op een school voor buitengewoon onderwijs en elke namiddag voor kleuters, met focus op mesjes, die al dan niet naar reguliere scholen gaan. Je werkt samen in een team van 7 (wisselende) vrijwilligers o.l.v. een Peruaanse leerkracht en twee Belgische projectverantwoordelijken. In samenspraak met het team wordt je takenpakket opgesteld: Je geeft elke namiddag les aan een groep van 20 tot 25 kleuters. Je begeleidt leerlingen met een beperking in een school voor buitengewoon onderwijs. Je helpt mee bij de huishoudelijke taken: aankopen doen en lunch koken voor de kinderen, kuisen,.. Je helpt mee aan de workshops voor de ouders: voorbereiding en begeleiding. Je helpt mee aan de workshops voor scholen in en om Curahuasi: voorbereiding en begeleiding. Je helpt mee om Oye LENA inhoudelijk te versterken (didactisch materiaal ontwikkelen, themas en of projecten uitwerken,..) Je helpt mee op het terrein: bouwen, groenten- en veeteelt,.. Je kiest er voor een specifieke taak (vb fotografie, vertaalwerk,..) op je te nemen. Bij je applicatie geef je duidelijk aan, aan welke taken je voorkeur uitgaan. Periode: Vanaf 20 januari 2013 zijn we weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Je bent minstens 6 weken actief op het project.

Oye Lena Omschrijving

116

Wij bieden aan: opvang en onthaal bij aankomst op het project. begeleiding en ondersteuning van begin tot einde van de vrijwilligersperiode. een leerrijke en unieke ervaring in het buitenland, binnen een veilig kader. een persoonlijke verrijking en mogelijkheden om je professioneel (verder) te ontwikkelen. een cultuur- en taalbad. 24-uur bereikbaarheid tijdens de aanwezigheid op het project. De vrijwilliger zorgt zelf voor: vliegtuigtickets, een reisverzekering, Spaanse lessen,.. Gezocht profiel: Je bent minstens 20 jaar oud. Je hebt een basiskennis Spaans of je bent bereid intensief de Spaanse taal te leren. Je weet van aanpakken. Je hebt ervaring in het werken met kinderen. Je bent communicatief vaardig. Je bent een teamplayer. Flexibiliteit en zelfstandigheid zijn je niet onbekend. Sec tor Taken Contactpersoon 3e wereld animatie|groepsbegeleiding|onderwijs|vorming Stefanie Van Erps of Valerie Demol 0051 953 751 656 oyelena.peru@gmail.com www.oyelenaperu.com Haneveldlaan 18 1850 Grimbergen Basiskennis Spaans Jon geren voor buitenlands vrijwilligerswerk in 2014 Twee weken weeskinderen animeren in Hongarije? Drie weken bouwen aan een vrouwencentrum in Marokko? Of liever ecologisch aan de slag in de Filippijnen? Dat kan! Als vrijwilliger bij Bouworde vzw verricht je allerhande ecologische, sociale of technische taken in binnen- of buitenland. Er zijn mogelijkheden voor zowel korte (enkele weken) als langere (enkele maanden) kampen. Ontdek jouw ideale bouwkamp tijdens de lanceringsdag van Bouworde vzw op 23 november 2013 te Leuven. Programma 23/11/2013 Doorlopende infosessies starten om de 10 minuten 15- tot 17- jarigen van 10u tot 11u (laatste startmoment om 11u) 18- tot 30- jarigen van 14u tot 15u30 (laatste startmoment om 15u30) Tijdens deze infosessies (duur: ongeveer 2 uur) kom je te weten waar Bouworde vzw voor staat, wat een bouwkamp praktisch inhoudt n ontdek je uiteraard in primeur het kampaanbod voor 2014! Meer info: http://www.bouworde.be/nl/kampen/18-30-jaar/op-kamp-in2014 vorming animatie|groepsbegeleiding|huishoudelijk werk Machtelt Philips 016/25.91.44 info@bouworde.be

A d res Talenkennis Bouworde oms chrijving

s ector Taken c ontactpersoon

117

A d res Talenkennis

Tiensesteenweg 157 3010 Kessel-Lo Nederlands moeilijk Engels Jon geren tussen 15 en 30 jaar voor vrijwilligerswerk in het buitenland De wereld leren kennen door aan de slag te gaan op een zinvol project? Dat kan! Bouworde vzw organiseert actieve vrijwilligersvakanties op allerlei projecten in Afrika, Azi, Europa en Latijns-Amerika voor jongeren tussen 15 en 30 jaar. Een bouwkamp is een unieke combinatie van een jongerenvakantie, een groepsreis en vrijwilligerswerk. Twee weken bouwen aan een waterbassin in Marokko? Drie weken op ecologische doe-stage in Ecuador? Of ga je liever drie maanden les geven aan Thaise kinderen? Je kan bij Bouworde terecht voor: apart aanbod voor 15- tot 17- jarige enthousiastelingen uitgebreid kampaanbod voor 18- tot 30- jarige avonturiers aanbod op maat voor vaste groepen (klasgroepen, jeugdverenigingen, vriendengroepen, ...) langdurige bouwkampen voor wie ietsje mr wil Daarnaast organiseert Bouworde ook allerlei verfrissende workshops voor jongeren tussen 18 en 30 jaar. Een initiatieles salsa, een technische workshop metselen en taallessen Spaans zijn slechts enkele van de mogelijkheden uit ons workshopaanbod! Alle info: www.bouworde.be vorming animatie,klussen,spel & sport Karen Heylighen 016 25 91 44 016 25 91 60 info@bouworde.be Tiensesteenweg 157 3010 Kessel-Lo Nederlands moeilijk Engels

Bouworde oms chrijving

s ector Taken c ontactpersoon

A d res Talenkennis

Meer vacatures voor vrijwilligerswerk in het buitenland vind je via www.vrijwilligerswerk.be www.jint.be www.youthinaction.be www.gostrange.be

118