Vous êtes sur la page 1sur 8

LAMPIRAN 1 BAHAGIAN II KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI/LATIHAN (Diisi oleh PYD) 1.

. KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI

Senaraikan kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi seperti sukan/pertubuhan/sumbangan kreatif di peringkat Komuniti/Jabatan/Daerah/Negeri/Negara/Antarabangsa yang berfaedah kepada Organisasi/Komuniti/Negara pada tahun yang dinilai. Bil. Senarai kegiatan/aktiviti/sumbangan Menyertai aktiviti-aktiviti kemasyarakatan penduduk Taman Emas Sentiasa mengikuti perkembangan semasa ALUMNI Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Menganggotai Persatuan National Union of Teaching Profession. Peringkat kegiatan/aktiviti sumbangan (nyatakan jawatan atau pencapaian) Ahli penduduk Taman Emas,Berseri.

1.

2.

Ahli Persatuan ALUMNI mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

3.

Ahli Persatuan National Union Of Teaching Profession (NUTP)

Tandatangan PYD Tarikh : 19 Oktober 2012

Tandatangan PPP Tarikh : .....

LAMPIRAN 2 2. LATIHAN (i) Senaraikan program latihan (seminar, kursus, bengkel dan lain-lain) yang dihadiri dalam tahun yang dinilai. Bil Nama Latihan (Nyatakan sijil jika ada) Latihan Dalam Perkhidmatan - Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) - Penghijrahan Harta Tarikh/Tempoh Tempat

1.

14 Januari 2012 - 3 Jam 3 Jam

Bilik Hujrah Tasik 1,SMK Seri Tasik, Kuala Lumpur.

2.

Ceramah Kesihatan - Pendedahan HIV dan AIDS

14 Februari 2012 - 3 Jam

Bilik Hujrah Tasik 2, SMK Seri Tasik, Kuala Lumpur.

3.

Latihan Dalam perkhidmatan - Ujian Personaliti Tajma - Pengurusan Program Pendidikan Khas Integrasi.

19 Mei 2012 - 3 Jam - 3 Jam

Bilik Hujrah Tasik 1, SMK Seri Tasik, Kuala Lumpur.

4.

Bengkel Pengurusan Tingkah Laku, Terapi Carakerja dan Pengurusan Stress

3 Mei 2012 - 3 Jam

Pusat Sumber PPKI, SMK Seri Tasik, Kuala Lumpur. Hotel Sunway Georgetown, Pulau Pinang. Kementerian Dalam Negeri, Perlis. Bilik Bunga Raya, SMK Tengku Suleiman, Perlis Auditorium Kompleks KDN Perlis.

5.

Bengkel Pembinaan Pentaksiran Pendidikan Khas Menengah

3 hingga 6 Julai 2012

Seminar Pemantapan Kenegaraan

6 September 2012 2 Jam 30 minit

Latihan Dalam Perkhidmatan - Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Seminar Kecemerlangan Minda Terbilang Warga Pendidikan Khas 2012

3 Oktober 2012 - 2 Jam

20 Oktober 2012 8.00 pg 5.00 ptg

Tandatangan PYD Tarikh : 19 Oktober 2012

Tandatangan PPP Tarikh : ..

LAMPIRAN A LAMPIRAN BAHAGIAN 1 Penetapan Sasaran KerjaTahunan (PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Bil . 1. Ringkasan Aktiviti /Projek (Senaraikan aktiviti/projek) Bidang Kurikulum Mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu Kelas Kekwa 3 dan 4 Petunjuk Prestasi (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)

Kuantiti 8 waktu seminggu untuk setiap kelas.

Masa 320 minit seminggu Mengajar mata pelajaran Sains Sosial dan Alam Sekitar di kelas Kekwa 3 dan 4 Kuantiti 6 waktu seminggu untuk setiap kelas. Masa 240 minit seminggu Mengajar mata pelajaran Urus Diri di kelas Kekwa 4

Kuantiti 3 waktu seminggu untuk setiap kelas. Masa 120 minit seminggu

Pengurusan Diri dan Kemahiran Hidup (Pertukangan dan Perkebunan)

Kuantiti 6 waktu seminggu untuk setiap kelas. Masa 240 minit seminggu

Bidang Hal Ehwal Murid Melaksanakan tugas sebagai Guru Kelas PPKI Kekwa 4 Kuantiti: 7 orang pelajar

Bidang Ko-Kurikulum Jawatankuasa Mobiliti dan Bowling PPKI. (SMK Seri Tasik) Jawatankusa Kelab Kesenian dan Kebudayaan ((SMK Seri Tasik)

Tugas-tugas lain : Melaksanakan tugas sebagai Guru Bertugas Mingguan Pencatat noon talk/morning talk Penolong pegawai aset tak alih Pengawas Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia Kualiti Mengawasi peperiksaan SPM di sekolah yang ditetapkan Masa : 5 Novermber 2012 hingga 6 Disember 2012. [Sekali Setahun].

Tandatangan PYD Tarikh : 19 Oktober 2012

Tandatangan PPP Tarikh : .....

LAMPIRAN BAHAGIAN II Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1. Aktiviti/Projek Yang Ditambah (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti/projek yang ditambah beserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil. Ringkasan Aktiviti/Projek (Senaraikan aktiviti/projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)

1.

Minggu Orientasi Program Pendidikan Khas Integrasi. - Jawatankuasa Jurugambar dan Dokumentasi.

Kualiti Menjalankan tugas yang diamanahkan dan merakam peristiwa yang berlangsung sepanjang program berlangsung dan menyediakan laporan mengikut format yang dikehendaki. Masa : 4 6 Januari 2012(Sekali setahun)

2.

Program Gotong-Royong Perdana - Jawatankuasa Peralatan.

Kualiti Menjalankan tugas yang diamanahkan dan menghadiri program Gotong Royong Perdana di SMK Seri Tasik. Masa : 11 Februari 2012 (Sekali setahun)

3.

Majlis Pelancaran Mentor-Mentee - Jawatankuasa Persembahan Pelajar

Kualiti Menyediakan fail dan memastikan fail mentor-mentee adalah mencukupi dan lengkap. Mengurus persembahan pelajar. Masa : 13 Februari 2012 [Sekali Setahun]

4.

Kejohanan Merentas Desa - Jawatankuasa Pencatat Masa

Kualiti Menjalankan tugas yang diamanahkan dan menghadiri kejohanan merentas desa di Taman Tasik Permaisuri, KL. Masa : 18 Februari 2012 [Sekali setahun]

5.

Pra-Perkhemahan Pengakap Program Pendidikan Khas Integrasi - Jawatankuasa Jurugambar dan dokumentasi.

Kualiti Menjalankan tugas yang diamanahkan dan merakam peristiwa yang berlangsung sepanjang program berlangsung dan menyediakan laporan mengikut format yang dikehendaki. Masa : 2223 Februari 2012 [Sekali setahun]

6.

Mesyuarat Agung Badan Kebajikan Program Pendidikan Khas Integrasi - Jawatankuasa Pengira Undi

Kualiti Menjalankan tugas yang diamanahkan dan menghadiri Mesyuarat Agung Badan Kebajikan Program Pendidikan Khas Integrasi. Masa : 3 Mac 2012 [Sekali setahun]

7.

Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Seri Tasik - Jawatankuasa Makanan.

Kualiti Menjalankan tugas yang diamanahkan dan menghadiri Mesyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Seri Tasik Masa : 24 Mac 2012 [Sekali setahun]

8.

Minggu Kesihatan dan Kebersihan - Jawatankuasa Juru Gambar

Kualiti Menjalankan tugas yang diamanahkan dan mengacara majlis mengikut tentatif yang telah ditetapkan. Masa : 2630 Mac 2012 [Sekali setahun]

9.

Program Luar Perkhemahan Pengakap Program Pendidikan Khas Integrasi. - Jawatankuasa Tajaan dan Sumbangan dan Guru Pengiring

Kualiti Menjalankan tugas yang diamanahkan dengan mencari penaja untuk Program Luar Perkhemahan Pengakap di Pulau Redang, Terengganu. Masa: 2 4 April 2012 [Sekali setahun]

10.

Majlis Hari Anugerah Cemerlang - Jawatankuasa Pengurus Peserta

Kualiti Menjalankan tugas yang diamanahkan dan menghadiri Majlis Hari Anugerah Cemerlang Masa:14 Mac 2012 [Sekali setahun]

11.

Aktiviti Kecergasan Pelajar - Guru pengiring

Kualiti Menyertai aktiviti kecergasan pelajar di Pusat Ko-Kurikulum Wilayah Persekutuan, KL. Masa:1 Mac 2012 [Sekali setahun]

12.

Program Lawatan Sambil Belajar - Guru pengiring

Kualiti Menjadi Guru Pengiring ke Program Lawatan Sambil Belajar ke MARDI Universiti Putra Malaysia Serdang dan Kilang Coklat Beryls Serdang, Selangor.

Masa:17 April 2012 [Sekali setahun]

13.

Karnival Hari Usahawan Sekolah. - Jawatankuasa Penyediaan Kupon

Kualiti Menjalankan tugas yang diamanahkan dan menyertai Karnival Hari Usahawan Sekolah. Masa:28 April 2012 [Sekali setahun]

14.

Program Pendidikan Luar ke Cameron Highland, Pahang. - Jawatankuasa Cenderahati - Guru Pengiring

Kualiti Menjalankan tugas yang diamanahkan dan menyertai Program Pendidikan Luar ke Cameron Highland, Pahang. Masa:20-22 Mei 2012 [Sekali setahun]

SEHINGGA 22 MEI 2012 DI SMK SERI TASIK KUALA LUMPUR 15. Program Tadarus Al - Quran Kualiti Memastikan pelajar melibatkan diri semasa program dijalankan. Masa:Sepanjang Bulan Ramadhan [Sekali setahun]

16.

Majlis Graduasi Pelajar PPKI - Jawatankuasa Dokumentasi - Jawatankuasa Kad Jemputan

Kualiti Menjalankan tugas yang diamanahkan dengan memastikan kad jemputan dan aktiviti majlis didokumentasikan. Masa: 1 November 2012 [Sekali setahun]

17.

Pengawas Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia.

Kualiti Mengawasi peperiksaan SPM di sekolah yang ditetapkan Masa : 6 Novermber 2012 Disember 2012. [Sekali Setahun].

Tandatangan PYD, Tarikh : 19 Oktober 2012

Tandatangan PPP, Tarikh :

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI (SASARAN KERJA TAHUNAN 2012)

NAMA GURU: SITI FATIMAH BINTI AHMAD (840216-02-6034)