Vous êtes sur la page 1sur 8

Panel

INZICHT NZ C

Panel Inzicht
Panelboek

Het

Nederland, Belgie en
Frankrijk

uw partner bij online veldwerk!

Panel Inzicht Panelbook


Panel Inzicht is een jonge veldwerkorganisatie, gespecialiseerd in online kwantitatief onderzoek. Ons kantoor is gevestigd in Ermelo, vlak aan de A28. We zijn ontstaan uit een marktonderzoekbureau en beschikken over het grootste panel van Nederland.
Daarnaast bestaan onze panels ook in Belgi en Frankrijk. De combinatie van onze grote panels met de aanwezige statistische kennis maken van ons een unieke speler in de markt. We beschikken daarnaast over de nodige technische know-how zodat alles ook op dit front soepel en snel verloopt. Gecombineerd met een 100% variabele kostprijs en concurrerende tarieven maakt dit alles Panel Inzicht tot een nieuwe, interessante en verfrissende speler in onderzoeksland.

K w aliteitsbew aking
Als onderzoekers weten we hoe belangrijk de kwaliteit van de respons is voor een onderzoek. We doen er dan ook alles aan om de kwaliteit van de respons (en leden) te bewaken. Dit doen we op verschillende manieren. Alle aanmeldingen voor onze panels verlopen uitsluitend via een dubbel opt-in systeem. Daarnaast houden we een blacklist bij van leden die, om welke reden dan ook, worden uitgesloten van toekomstige deelname aan onderzoeken. Dit kan zijn omdat ze eerdere onderzoeken niet serieus (bijv. straightliners), of te snel (speeders) hebben ingevuld. Ook wordt er gecheckt op dataconsistentie: iemand die eerst aangeeft een vrouw MarktOnderzoekAssociatie (MOA) en de ESOMAR. Ook wordt er ontdubbeling toegepast op basis van IP adressen en cookies. Onze leden vullen hun profielinformatie gedurende het lidmaatschap van ons panel steeds verder aan wat een goede indicatie is voor de kwaliteit van het lid. De panels van Panel Inzicht zijn eind 2013 ISO 26362 gecertificeerd. Al deze activiteiten tezamen zorgen er voor dat de kwaliteit van de respons de hoogst haalbare is! Panel Inzicht is aangesloten bij de

Historie Panel
Het panel van Panel Inzicht is gestart in 2000 door de samenvoeging van een drietal kleinere panels. Daardoor was er sprake van een vliegende start. Als n van de eerste (grootschalige) panels in Nederland groeide het panel als snel voorbij de grens van 100.000 leden. Deze groei werd, en wordt, behaald door met name het tella-friend principe, maar ook door de inzet van gerichte bannering, e-mail campagnes, tekst-links en een netwerk van zorgvuldig geselecteerde (media)partners. Uiteraard werkt dit alles middels een dubbele opt-in. Dezelfde aanpak is gehanteerd bij de opstart in Belgi en Frankrijk. Om de diversiteit van de panels te bewaken, wordt op sommige groepen (bijvoorbeeld ouderen) gericht geworven. Op deze manier kunnen we invulling geven aan de meest uiteenlopende, specifieke aanvragen. De combinatie van veel achtergrondgegevens van onze panelleden met de forse omvang van de panels maakt ons tot een interessante partner op het gebied van online veldwerk.

te zijn en later aangeeft een man te zijn, wordt eveneens uitgesloten.

Specialty Panels
Vanwege de omvang van onze panels zijn we in staat geweest specialty panels op te bouwen in de afgelopen jaren. Panel Inzicht beschikt onder andere over een vakantiepanel, een mediapanel en bovenal over het grootste zakelijke panel. We noemen dit zelf ook wel ons beroepenpanel met voorselectie mogelijk op bijvoorbeeld bedrijfsomvang (FTE, ), afdeling, functieniveau, beslissingsbevoegdheid en branche. Ook weten we van onze leden of ze ZZPer zijn. Kortom, ook voor specifieke vraagstukken bent u bij ons aan het juiste adres.

Representativiteit
Om een interessante partner op het gebied van online veldwerk te zijn, en te blijven, is representativiteit een randvoorwaarde. Bij veel onderzoek wordt representativiteit op geslacht, leeftijd, regio, inkomen en opleidingsniveau gevraagd. Wij begrijpen deze wens natuurlijk en zijn in staat u representatieve samples the leveren. Uiteraard geldt dit niet alleen voor bijvoorbeeld een Nederland representatief onderzoek, maar ook voor kleinere, specifiekere aanvragen. Wel is het zo dat hoe kleiner en specifieker de aanvraag (RFQ) is, hoe lastiger het is representativiteit te garanderen.

Wer ving
De leden van ons panel worden middels verschillende kanalen geworven. De aanmelding verloopt altijd via een dubbel opt-in proces. We rekruteren onder andere middels tekst links, gerichte bannering, email campagnes en met behulp van een zorgvuldig geselecteerd netwerk van mediapartners. Daarnaast speelt het tell-a-friend principe een grote rol. Op deze manier stimuleren we onze leden andere mensen aan te melden voor ons panel. Verreweg de meeste groei van het panel is hieraan toe te wijzen. Geregeld wordt er actief geworven op moeilijke groepen zoals ouderen en etnische minderheden.

Panel Informatie
Op de volgenda paginas vindt u informatie over de opbouw van onze panels in Nederland, Belgi en Frankrijk. U vindt er de percentuele en absolute verdeling van panelleden op: leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, gezinssituatie, inkomen, woning en invloed aan het aankoopbeslissingstraject. Ook vind u gedetailleerde informatie over ons business panel in Nederland. Van deze leden weten we aanvullend de: werksituatie, eventueel zelfstandig ondernemerschap, aantal medewerkers, werkzame afdeling, branche en de invloed op bedrijfsaankopen. Mocht u aanvullende informatie wensen, neem dan contact met ons op via info@panelinzicht.nl.

Inschrijvingen
U kunt zich uiteraard aanmelden voor het panel van Panel Inzicht. Dit kunt u doen via de website www.panelinzicht. nl. Wanneer u zich aanmeldt voor ons panel wordt u doorgelinkt naar de aparte aanmeldpagina. Vul hier uw gegevens in en bevestiging uw aanmelding middels de e-mail die u ontvangt na inschrijving. Vanaf nu kunt u meedoen aan de onderzoeken van Panel Inzicht. U ontvangt ongeveer n keer per maand een uitnodiging voor een onderzoek. Daarnaast ontvangt u ook af en toe het verzoek uw profielinformatie aan te vullen zodat wij u kunnen uitnodigen voor onderzoeken waar u voor kwalificeert. Door deelname aan vragenlijsten spaart u punten die inwisselbaar zijn voor geld. Daarnaast krijgt u toegang tot ons portal zodat u met korting aankopen kunt doen bij bijvoorbeeld Bol.com, Neckermann en Wehkamp. Wilt u zich weer afmelden? Dit kan via de website, maar ook middels een afmeldlink onderaan elke e-mail die u ontvangt.

Panelinformatie Nederland
Aantal inwoners Oppervlakte Levensverwachting Taal Hoofdstad (inwoners) Economische groei Inflatie Werkloze beroepsbevolking Internet penetratiegraad Actieve panelleden 16.819.595 41.526 km2 80 jaar Nederlands, Fries Amsterdam (779.808) -1.7% (Q2 2013) CBS 0.9% (sept 2013) CBS 6,6% (mei 2013) CBS 92% 114.540

Bruto (gezins) inkomen

Categorien Beneden modaal 30.500 euro per jaar Ongeveer modaal 30.500 euro per jaar Boven modaal 30.500 euro per jaar

% 41% 38% 21%

N 19.737 18.007 10.093

Gezinssituatie

Categorien Single Partner Partner, samenwonend Gehuwd Gescheiden Weduwe/weduwnaar

% 24% 10% 19% 38% 7% 2%

N 13.908 5.698 10.940 22.317 3.950 1.204

Invloed op aanschaf dagelijkse boodschappen

Achtergrondinformatie
Leeftijd Categorien <15 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-75 >75 Geslacht Categorien Man Vrouw Categorien Basisonderwijs Mavo Havo Vwo LBO MBO HBO WO Anders % 0% 27% 20% 17% 18% 12% 4% 1% % 38% 62% % 3% 9% 7% 4% 8% 39% 22% 6% 3% N 0 32.066 23.943 20.425 21.171 13.816 5.137 780 N 43.753 70.800 N 1.794 6.318 5.223 2.792 5.443 27.878 15.830 4.166 2.240 Invloed op aanschaf financile producten/ diensten Invloed op aankopen elektronica

Categorien Ik heb geen invloed Ik heb beperkte invloed Adviserende invloed Ik maak de uiteindelijke keuze Ik voer de aankoop uit

% 5% 13% 17% 21% 45%

N 2.332 6.504 8.524 10.908 23.261

Categorien Ik heb geen invloed Ik heb beperkte invloed Adviserende invloed Ik maak de uiteindelijke keuze Ik voer de aankoop uit

% 7% 12% 23% 28% 30%

N 3.684 6.327 11.657 14.315 15.544

Opleidingsniveau

Categorien Ik heb geen invloed Ik heb beperkte invloed Adviserende invloed Ik maak de uiteindelijke keuze Ik voer de aankoop uit Categorien Huurhuis Koophuis Woon bij mijn ouders in Woon bij iemand anders in

% 10% 11% 22% 28% 28% % 42% 39% 15% 5%

N 5.083 5.909 11.502 14.409 14.613 N 34.884 32.259 12.392 3.753

Woning

Business Panel Nederland


Betaalde baan Categorin Nee, ik ben student zonder (bij)baan Ja, ik ben eigen baas Ja, ik heb een tijdelijk contract Ja, ik heb een vast contract Ja, ik werk via het uitzendbureau Ja, ik ben student en heb een (bij)baan Nee, ik ben met pensioen Nee, maar ik doe vrijwilligerswerk Nee, ik ben huisvrouw/-man Nee, ik zit tijdelijk zonder baan Anders % 6% 6% 10% 34% 2% 8% 5% 3% 9% 10% 7% N 5.082 4.961 8.719 28.663 2.034 6.761 4.203 2.447 7.565 8.276 5.847 Afdeling Categorin Inkoop Productie Logistiek Verkoop Marketing Administratie & financin P&O en HRM Directie Service en onderhoud Informatietechnologie (IT) Anders % 1% 8% 6% 15% 2% 11% 1% 3% 4% 3% 46% N 489 4.253 2.803 7.467 833 5.536 711 1.611 2.242 1.642 23.369

Aantal medewerkers binnen bedrijf

Categorin 0-5 6-10 11-25 26-50 51-100 101-250 251-500 501-1000 >1000

% 12% 6% 9% 9% 9% 10% 9% 9% 26%

N 4.428 2.074 3.214 3.139 3.395 3.700 3.308 3.376 9.298

Branche

Categorin Landbouw, bosbouw en visserij Winning van delfstoffen Industrie Productie, distributie en handel in elektriciteit, aardgas, stroom en gekoelde lucht Winning en distributie van water Bouwnijverheid Groot- en detailhandel Vervoer en opslag Financile instellingen Verhuur en handel in onroerend goed Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Cultuur, sport en recreatie Overige dienstverlening In- en export van diensten en/of goederen Horeca Anders

% 1% 0% 5% 2% 0% 3% 11% 3% 4% 0% 3% 4% 5% 19% 2% 10% 1% 5% 22%

N 622 63 2.555 980 54 1.545 5.807 1.767 1.855 191 1.518 2.022 2.495 9.823 1.265 5.134 657 2.512 11.257 Invloed op bedrijfsaankopen

Categorin Ik heb geen invloed Ik heb beperkte invloed Adviserende invloed Ik maak de uiteindelijke keuze Ik voer de aankoop uit

% 53% 21% 13% 7% 6%

N 19.705 7.701 4.755 2.562 2.122

Panelinformatie Belgie
Aantal inwoners Oppervlakte Levensverwachting Taal Hoofdstad (inwoners) Economische groei Inflatie Werkloze beroepsbevolking Internet penetratiegraad Actieve panelleden 11.008.000 30.528 km2 80 jaar Nederlands, Vlaams, Frans Brussel (1.119.000) +0,1% (Q2 2013) 1,16% (sep 2013) 8,6% (mei 2013) 76% 37.664

Bruto (gezins) inkomen

Categorien Beneden modaal 30.500 euro per jaar Ongeveer modaal 30.500 euro per jaar Boven modaal 30.500 euro per jaar

% 36% 50% 14%

VL 239 433 122

WA 341 377 98

Gezinssituatie

Categorien Single Partner Partner, samenwonend Gehuwd Gescheiden Weduwe/weduwnaar

% 30% 22% 19% 22% 7% 1%

VL 642 360 538 448 115 12

WA 567 521 237 442 176 31

Invloed op aanschaf dagelijkse boodschappen

Achtergrondinformatie
Leeftijd Categorien <15 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-75 >75 Geslacht Categorien Man Vrouw Categorien Basisonderwijs ASO BSO KSO TSO Hogeronderwijs Universiteit Anders % 1% 31% 24% 20% 14% 7% 2% 0% % 42% 58% % 7% 7% 12% 1% 11% 38% 10% 14% VL 341 6.958 4.080 2.956 2.182 1.184 266 36 VL 7.566 9.436 VL 715 1.202 1.982 110 1.797 2.490 955 416 WA 201 5.217 5.469 4.724 3.313 1.740 464 72 WA 8.430 12.233 WA 487 78 114 63 62 3.960 702 1.943 Invloed op aanschaf financile producten/ diensten Invloed op aankopen elektronica

Categorien Ik heb geen invloed Ik heb beperkte invloed Adviserende invloed Ik maak de uiteindelijke keuze Ik voer de aankoop uit

% 6% 13% 23% 16% 43%

VL 62 211 314 217 560

WA WA 86 133 281 204

Categorien Ik heb geen invloed Ik heb beperkte invloed Adviserende invloed Ik maak de uiteindelijke keuze Ik voer de aankoop uit

% 10% 13% 27% 22% 28%

VL 115 222 389 290 348

WA WA 144 121 334 294

Opleidingsniveau

Categorien Ik heb geen invloed Ik heb beperkte invloed Adviserende invloed Ik maak de uiteindelijke keuze Ik voer de aankoop uit Categorien Huurhuis Koophuis Woon bij mijn ouders in Woon bij iemand anders in

% 15% 14% 25% 21% 25% % 43% 33% 20% 4%

VL 183 249 332 257 343 VL 532 433 351 47

WA 202 120 340 301 313 WA 613 437 173 49

Woning

Panelinformatie Frankrijk
Aantal inwoners Oppervlakte Levensverwachting Taal Hoofdstad (inwoners) Economische groei Inflatie Werkloze beroepsbevolking Internet penetratiegraad Actieve panelleden 65.436.552 674.843 km2 81 jaar Frans Parijs (2.211.000) +0,5% (Q2 2013) 0,9% (sep 2013) 10,9% (mei 2013) 77% 100.917

Bruto (gezins) inkomen

Categorien Beneden modaal 30.500 euro per jaar Ongeveer modaal 30.500 euro per jaar Boven modaal 30.500 euro per jaar

% 50% 37% 13%

N 1.737 1.301 443

Gezinssituatie

Categorien Single Partner Partner, samenwonend Gehuwd Gescheiden Weduwe/weduwnaar

% 35% 26% 13% 19% 5% 2%

N 3.134 2.295 1.122 1.648 428 208

Invloed op aanschaf dagelijkse boodschappen

Achtergrondinformatie
Leeftijd Categorien <15 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-75 >75 Categorien Man Vrouw Categorien <BAC BAC BAC +2 BAC + 3/4 BAC 5 et plus Anders % 2% 31% 27% 18% 14% 6% 1% 0% % 41% 59% % 21% 25% 17% 9% 6% 22% N 2.386 32.924 28.376 19.613 14.360 6.620 1.505 452 N 42.885 62.544 N 9.232 11.177 7.624 4.120 2.881 9.880 Invloed op aanschaf financile producten/ diensten Invloed op aankopen elektronica

Categorien Ik heb geen invloed Ik heb beperkte invloed Adviserende invloed Ik maak de uiteindelijke keuze Ik voer de aankoop uit

% 10% 10% 20% 17% 42%

N 598 565 1.177 1.004 2.460

Categorien Ik heb geen invloed Ik heb beperkte invloed Adviserende invloed Ik maak de uiteindelijke keuze Ik voer de aankoop uit

% 14% 10% 26% 23% 28%

N 787 598 1.488 1.305 1.622

Geslacht

Opleidingsniveau

Categorien Ik heb geen invloed Ik heb beperkte invloed Adviserende invloed Ik maak de uiteindelijke keuze Ik voer de aankoop uit Categorien Huurhuis Koophuis Woon bij mijn ouders in Woon bij iemand anders in

% 19% 10% 26% 22% 23% % 52% 25% 17% 6%

N 1.109 598 1.490 1.272 1.329 N 3.014 1.425 983 370

Woning

Voordelen op een rij :


Panels in Nederland, Belgi en Frankrijk Scherpe tarieven en een introductiekorting van 15% Kennis op het gebied van onderzoeksmethodiek, statistiek, scripting n techniek Snel antwoord op uw vragen Korte doorlooptijden Snel schakelen wanneer nodig

Panel
Panel Inzicht B.V. Postbus 237 3850 AE Ermelo Bezoekadres Middelerf 12 3851 SP Ermelo T: 0341-760055 F: 084-8327496

INZICHT NZ C

www.twitter.com/panelinzicht

KvK: 08224143 BTW: NL822272635B01 Bank: 1102.33.913 (Rabobank)

E: info@panelinzicht.nl W. www.panelinzicht.nl